Protokół Nr V/33/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr V/33/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r."

Transkrypt

1 Protokół Nr V/33/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 5. Adam Kaczmarek Członek Zarządu 6. Mariusz Kubiak Sekretarz Powiatu 7. Anna Królikowska Skarbnik Powiatu Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Punkt 1 Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum. Punkt 2 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. 4. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Małgorzatę Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie zawarcia umowy z Powiatem Pabianickim w sprawie użyczenia pomocy dydaktycznych do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

2 w Zduńskiej Woli Małgorzaty Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie realizacji umowy z Powiatem Pabianickim w sprawie użyczenia pomocy dydaktycznych do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy ED Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, tj. dla: 1/ Igi Kabalskiej 2/ Renaty Badziak 3/ Renaty Dobrzyńskiej 4/ Justyny Majkowskiej-Miśkiewicz 5/ Sylwii Młodzieniak 6/ Tomasza Stefaniaka 7/ Piotra Machalskiego ED Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach ED Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie przyjęcia procedury podpisywania i wysyłania dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego za pośrednictwem systemu SL 2014 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata oraz upoważnienia koordynatora projektu do podpisywania wersji elektronicznej oświadczeń woli w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie ww. projektu IF Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie pozbawienia dróg w kategorii dróg powiatowych PZD Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla

3 realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska Kacza Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania PZD Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska Kacza Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania PZD Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania PZD Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania PZD Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zapolice w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi

4 powiatowej nr 4917E oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania PZD Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania PZD Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Terenami Rozwojowymi w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego zgody na wejście w teren i wymianę sieci energetycznej NN na działce nr 133/7 obr. 7 miasta Zduńska Wola, będącej własnością Powiatu Zduńskowolskiego, położonej przy ul. Żeromskiego 10, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte GN Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Terenami Rozwojowymi w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/119/14 z dnia r. Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego dotyczącej przeznaczenia budynku garażowo -magazynowego położonego w Wojsławicach na potrzeby Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej, Wydziału Komunikacji i Transportu i Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego GN Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu zduńskowolskiego środków w wysokości , 00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku SP Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 22 sierpnia 2016 roku SP

5 19. Informacja dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres od r. do r. SP Uchwały budżetowe. 21. Sprawy różne. 22. Wnioski Członków Zarządu. 23. Zakończenie posiedzenia. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) zatwierdził porządek obrad. Punkt 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 29 lipca 2016 r. Punkt 4 Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Małgorzatę Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie zawarcia umowy z Powiatem Pabianickim w sprawie użyczenia pomocy dydaktycznych do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli Małgorzaty Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie realizacji umowy z Powiatem Pabianickim w sprawie użyczenia pomocy dydaktycznych do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy. Nie wnoszę uwag pod względem formalno - prawnym. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwały: - Nr V/181/16 w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

6 w Zduńskiej Woli Małgorzatę Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie zawarcia umowy z Powiatem pabianickim w sprawie użyczenia pomocy dydaktycznych do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy. - Nr V/182/16 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli Małgorzaty Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie realizacji umowy z Powiatem Pabianickim w sprawie użyczenia pomocy dydaktycznych do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy. Punkt 5 Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, tj. dla: 1/ Igi Kabalskiej 2/ Renaty Badziak 3/ Renaty Dobrzyńskiej 4/ Justyny Majkowskiej-Miśkiewicz 5/ Sylwii Młodzieniak 6/ Tomasza Stefaniaka 7/ Piotra Machalskiego Nie wnoszę uwag pod względem. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwały: - Nr V/183/16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -- Renaty Badziak, Igi Kabalskiej, Renaty Dobrzyńskiej i Justyny Majkowskiej - Miśkiewicz zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. - Nr V/184/16 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Sylwii Młodzieniak, zatrudnionej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. - Nr V/185/16 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych

7 ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Tomasza Stefaniaka, zatrudnionego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. - Nr V/186/16 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Piotra Machalskiego, zatrudnionego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. Punkt 6 Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach. Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. Punkt 7 Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie przyjęcia procedury podpisywania i wysyłania dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego za pośrednictwem systemu SL 2014 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata oraz upoważnienia koordynatora projektu do podpisywania wersji elektronicznej oświadczeń woli w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

8 Powiatu w zakresie ww. projektu. Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Nie wnoszę uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/187/16 w sprawie przyjęcia procedury podpisywania i wysyłania dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego za pośrednictwem systemu SL 2014 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata oraz upoważnienia koordynatora projektu do podpisywania wersji elektronicznej oświadczeń woli w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie ww. projektu. Punkt 8 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie pozbawienia dróg w kategorii dróg powiatowych. Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Bez uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/188/16 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie pozbawienia dróg w kategorii dróg powiatowych. Punkt 9

9 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska Kacza Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania. Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska Kacza Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. Punkt 10 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska Kacza Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

10 Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska Kacza Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. Punkt 11 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania. Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji

11 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. Punkt 12 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania. Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. Punkt 13 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zapolice w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr E w m.

12 Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania. Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zapolice w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. Punkt 14 Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania. Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym. Pozytywnie opiniuję wniosek.

13 Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy z Gminą Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. Punkt 15 Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Terenami Rozwojowymi w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego zgody na wejście w teren i wymianę sieci energetycznej NN na działce nr 133/7 obr. 7 miasta Zduńska Wola, będącej własnością Powiatu Zduńskowolskiego, położonej przy ul. Żeromskiego 10, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte. Nie wnoszę uwag. Zgoda na wejście w teren nie powinna powodować powstania kosztów po stronie powiatu, może zatem zobowiązać do pozostawienia terenów w stanie nienaruszonym itd. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/189/16 w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego zgody na wejście w teren i wymianę linii sieci energetycznej NN z napowietrznej na kablową doziemną, zlokalizowanej na działce nr 133/7 obr. 7 miasta Zduńska Wola. Punkt 16 Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Terenami Rozwojowymi w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/119/14 z dnia r. Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego dotyczącej przeznaczenia budynku garażowo - magazynowego

14 położonego w Wojsławicach na potrzeby Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej, Wydziału Komunikacji i Transportu i Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego. Nie zgłaszam uwag. Pozytywnie opiniuję wniosek. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/190/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/119/2014 z dnia r. Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przeznaczenia budynku garażowo- magazynowego położonego w Wojsławicach. Punkt 17 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu zduńskowolskiego środków w wysokości , 00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Nie zgłaszam uwag. Pozytywnie opiniuję wniosek. Źródło pokrycia to r związane z uprzednim ustaleniem planu na udzielenie dotacji org. pozarządowej, która miała zorganizować wyjazd terapeutyczny w ramach realizacji projektu pn. Rodzinka jest dobra na wszystko. Zmiana klasyf. I ustalenie zadania leży w kompetencjach Rady Powiatu. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) wyraził zgodę na zabezpieczenia w budżecie powiatu zduńskowolskiego środków w wysokości

15 29 640, 00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Punkt 18 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 22 sierpnia 2016 roku. Nie zgłaszam uwag. Bez uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/191/16 w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Punkt 19 Informacja dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres od r. do r. Nie zgłaszam uwag. W załączeniu.

16 Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk omówił informację dotyczącą realizacji planu finansowego za okres od r. do r. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji planu finansowego za okres od r. do r., przedstawioną przez Prezesa Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli. Punkt 20 Uchwały budżetowe: Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła: - projekty Uchwał Zarządu Powiatu: 1/ w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/192/16 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok / zmieniająca Uchwałę Nr V/1/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2016 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych). Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/193/16 zmieniającą Uchwałę Nr V/1/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2016 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek). - projekty Uchwał Rady Powiatu: 1/ w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata FK.18/16.

17 Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata , a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. 2/ w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 FK.19/16. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję. Punkt 21 Sprawy różne: 1. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił pismo Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty ,00 zł, które związane jest z koniecznością dokonania zapłaty z fakturę za wykonanie robót budowlanych dotyczących II etapu zadania pn.: Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta - treningowy w ramach projektu pn. Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty ,00 zł. 2. Sekretarz Powiatu Pan Mariusz Kubiak przedstawił pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 4 drzew, rosnących na terenie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Po oględzinach w dniu 9 sierpnia 2016 roku stwierdzono, że rosnące na ww. terenie drzewa z gatunku sosna i dąb stwarzają zagrożenie dla mieszkańców i pracowników placówki.

18 Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) wyraził zgodę na usunięcie drzew, rosnących na terenie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Punkt 22 Wnioski Członków Zarządu. Wniosków nie zgłoszono. Punkt 23 Zakończenie posiedzenia

19 Posiedzenie zakończył Starosta Wojciech Rychlik. Na tym protokół zakończono. Starosta Wojciech Rychlik Przewodniczący Zarządu Marcin Łabędzki - Wicestarosta Feliks Pacewicz Członek Zarządu Hanna Iwaniuk Członek Zarządu Adam Kaczmarek Członek Zarządu Protokołowała: E. Jankowska

Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 07.06.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.05.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 4. Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19.04.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10.03.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 4. Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.12.2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/28/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/28/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/28/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28.06.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.03.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.10.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/ 23 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/ 23 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/ 23 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23.06.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/ 43 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/ 43 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/ 43 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27.11.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/54/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/54/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/54/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20.12.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r.

Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r. Protokół Nr IV/33/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku w naradzie udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/01/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku

Protokół nr III/01/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku Protokół nr III/01/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/12 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 6 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/21/12 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 6 marca 2012 r. UCHWAŁA NR IV/21/12 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w UCHWALE NR XI/8911 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz. 10 00 10 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/32/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 sierpnia 2008 roku

Protokół nr III/32/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 sierpnia 2008 roku Protokół nr III/32/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 sierpnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/4/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r.

Protokół Nr IV/4/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. Protokół Nr IV/4/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08).

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08). Protokół nr III/19/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 maja 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Józef Śnieg Członek Zarządu 3. Maria Adamiak Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

- inspektor w Biurze Rady protokolantka

- inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 195 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz.15.45.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz. 10 00 12 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1887 UCHWAŁA NR V/31/19 RADY POWIATU ŁASKIEGO w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5

Bardziej szczegółowo

- sam. referent w PCPR w Wągrowcu - inspektor w Biurze Rady protokolantka

- sam. referent w PCPR w Wągrowcu - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 222 / 2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz. 18.10.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY POWIATU ŁASKIEGO w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/ 42 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/ 42 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/ 42 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.11.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2011. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 7/2011. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 7/2011 Z posiedzenia Komisji Ogólnospołecznej odbytej w dniu 28 września 2011roku w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41 o godz. 14:00 14.30 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 124/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 20 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Protokół Nr 124/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 20 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku RP.0022.124.2017 Protokół Nr 124/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 20 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku. P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 121/2013

PROTOKÓŁ NR 121/2013 OR.II.0022.1.23.2013 PROTOKÓŁ NR 121/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r.

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. OR.II.0022.1.11.2012 PROTOKÓŁ NR 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 194/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r.

PROTOKÓŁ NR 194/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r. PROTOKÓŁ NR 194/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku RP.0022.128.2017 Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. 9 00 12 35 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - z-ca kierownika wydziału Geodezji ( ) - inspektor w Biurze Rady protokolantka

- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - z-ca kierownika wydziału Geodezji ( ) - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 182 /2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 grudnia 2017 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.15. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 9 30 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Kazimierz Mielnicki Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ NR 39.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu,

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu, PROTOKÓŁ NR 189 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.15. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 48/16. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz

Protokół Nr 48/16. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz Protokół Nr 48/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 29 stycznia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 10 00-11 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: - inspektor w Biurze Rady protokolantka

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 180 /2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 2017 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 14.40. W

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 19 kwietnia 2018 r. w godz. od 9 30 do 13 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz. 8 30 11 30 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r.

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 120/2017

PROTOKÓŁ NR 120/2017 OR.IV.0022.1.10.2017 PROTOKÓŁ NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 marca 2017 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 26 lipca 2018 r. w godz. od 10 00 do 13 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 14/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 14/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 15. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 czerwca 2018 roku

P R O T O K Ó Ł NR 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 czerwca 2018 roku P R O T O K Ó Ł NR 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 czerwca 2018 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

- z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - inspektor w Biurze Rady protokolantka

- z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 192 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 lutego 2018 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.13.25. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2016-2025 Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz. 8 00 9 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, Racibórz

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, Racibórz OR.IV.0022.1.45.2018 PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2018 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, 47 400 Racibórz Obecni na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 125/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 125/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 125/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU Na podstawie 20 ust. 2 uchwały Nr XXX/461/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 1/2011 Z posiedzenia Komisji Ogólnospołecznej odbytej w dniu 12 stycznia 2011 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna) ul. Złotnickiego 25 o godz. 13:00 14:34. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/19/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku

Protokół nr III/19/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku Protokół nr III/19/09 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 34/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 34/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 sierpnia 2015 r. w godz. od 9 00 do 10 40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli:

W posiedzeniu uczestniczyli: PROTOKÓŁ NR 155 /2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.30, zakończono o godz. 18.40.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 16 listopada 2016 r. w godz. od 9 00 do 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 212/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 04 września 2018 roku

P R O T O K Ó Ł NR 212/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 04 września 2018 roku P R O T O K Ó Ł NR 212/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 04 września 2018 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury w roku 2018-wnioski na 2019 rok.. Omówienie materiałów na sesję.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury w roku 2018-wnioski na 2019 rok.. Omówienie materiałów na sesję. Załącznik do uchwały nr 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2019 r. PLAN PRACY RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO NA 2019 ROK Miesiąc KOMISJE / TEMATYKA Przygotowanie materiałów Współpraca STYCZEŃ Promocja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 18 czerwca 2013 r.

Protokół Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 18 czerwca 2013 r. Protokół Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 czerwca 2013 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli:

W posiedzeniu uczestniczyli: PROTOKÓŁ NR 190 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.14.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo