Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie"

Transkrypt

1 Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014)

2 Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim spokój, radość i wytchnienie. Niech każda chwila spędzona w gronie najbliższych żyje własnym pięknem, a Nowy 2015 rok obdarzy hojnie zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia. Niech realizują się wszystkie Państwa plany, oczekiwania i marzenia. Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos Przewodniczący Rady Waldemar Nojek oraz Radni Gminy Mniszków Podziękowania Wójta Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło wyrazić swoje uznanie dla Państwa i wypowiedzieć tych kilka słów... W związku z podjęciem przeze mnie pracy na stanowisku Wójta Gminy Mniszków, chciałbym serdecznie podziękować moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli i otwartości na zmiany, bo to, jak mniemam, przywiodło Was do urn 16 listopada br. i skłoniło do oddania głosu właśnie na mnie. Zdaję sobie sprawę, że przede mną trudne zadanie, ale zapewniam, że będę się starać nie zawieść Państwa zaufania, oczekiwań i pokładanych we mnie nadziei, zaś moje obowiązki w Urzędzie Gminy będę zawsze starał się wykonywać sumiennie, konkretnie oraz należycie, nie szczędząc czasu i energii, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i naszej gminy w odniesieniu do mego motta: "zawsze blisko ludzi, ich spraw i problemów" oraz pamiętając o służebnej roli z jaką wiąże się objęte przeze mnie stanowisko. Wierzę, wręcz jestem przekonany, że z Państwa pomocą moja praca i zaangażowanie przyniosą wymierne korzyści. Jeszcze raz z głębi serca dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się na radykalny krok by obdarzyć mnie zaufaniem. Wasza wiara w nasz społeczny i lokalny sukces jest dla mnie bezcenna. Z wyrazami szacunku Paweł Werłos Wójt Gminy Mniszków 2 Wyniki wyborów Wyciąg z obwieszczenia Komisarza 3. Karty do głosowania wydano wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2719 osobom r. o wynikach wyborów wójta i rady 4.W wyborach wzięło udział (oddało ważne gminy na obszarze gminy Mniszków. karty do głosowania) 2717 wyborców, co stanowi 71,65% uprawnionych 1.Wyboru dokonano, ponieważ w do głosowania. wyborach spośród 2 kandydatów, 5. Wy b r a n y k a n d y d a t u z y s k a ł wymaganą liczbę głosów uzyskał 1546 głosów ważnych. WERŁOS Paweł Waldemar, zgłoszony przez KWW Razem dla Gminy Mniszków. Wybranych radnych przedstawia tabela 2. Liczba osób uprawnionych do obok. głosowania wynosiła Krystyna Rysakowska

3 I Sesja Rady Gminy Mniszków Pierwsza Sesja VII kadencji Rady Gminy Mniszków zwołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, odbyła się w poniedziałek dnia 1 grudnia 2014 roku. Najważniejszymi punktami pierwszych obrad było ślubowanie Radnych i Wójta oraz wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Uroczystego wręczenia zaświadczeń potwierdzających wybór Wójta Gminy Mniszków Pana Pawła Werłosa oraz radnych Rady Gminy Mniszków w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku, dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie Pani Beata Gwarda. Piętnastu radnych otrzymało zaświadczenia stwierdzające wybór na radnych rady Gminy Mniszków na okres kolejnych 4 lat. Otwarcia I sesji dokonał Radny Senior Waldemar Nojek. Wszyscy radni złożyli ślubowanie. W kolejnym punkcie w wyniku tajnego głosowania, zatwierdzonego jednogłośnie uchwałą Nr I/1/14 Rady Gminy Mniszków z dnia 1 grudnia 2014 r. na Przewodniczącego Rady wybory Wiceprzewodniczących Rady, którymi wybrano Pana Waldemara Nojka. zostali: radny Marian Czerczak oraz radny Jerzy Uroczyste ślubowanie złożył nowo wybrany Węglarski. Wójt Gminy Mniszków Pan Paweł Werłos. Ostatnim punktem porządku obrad były Alicja Śmigiel Spotkanie z Marszałkiem 5 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Mniszkowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Mniszków pana Pawła Werłosa z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego panem Arturem Bagieńskim. Pan Wicemarszałek złożył gratulacje oraz życzył owocnej pracy. Na spotkaniu zostały omówione m.in. plany rozwojowe Gminy Mniszków. Damian Milczarek Aktualne zadłużenie Gminy Mniszków Zadłużenie Gminy Mniszków na dzień r ,86 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki będą spłacane zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat do roku Zestawienie kredytów dostępne jest na stronie Skarbnik gminy Marianna Marszałek-Sadowska II Sesja Rady Gminy Mniszków W piątek 12 grudnia 2014 roku odbyła się - Zdonek Piotr Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony I I s e s j a R a d y G m i n y M n i s z k ó w. - Mierzwa Alicja Środowiska oraz Ochrony Przeciwpożarowej: Najważniejszymi punktami porządku obrad było - Wojciechowski Jarosław - Zdonek Stanisław ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, - Węglarski Jerzy - Mierzwa Alicja stałych komisji Rady Gminy Mniszków, ustalenie - Więcławski Franciszek - Zdonek Piotr wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, - Wiączek Halina - Wojciechowski Jarosław Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mniszków - Kuśmierski Tomasz - Madej Bolesław i diet dla radnych oraz ustalenie wynagrodzenia - Czerczak Marian - Koziełek Marcin Wójta Gminy. - Nojek Waldemar Komisja Zdrowia, Opieki społecznej, Składy poszczególnych komisji wyglądają Oświaty i Kultury: Uchwała w sprawie ustalenia diet dla następująco: - Czerczak Marian Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodni- - Wiączek Halina czących Rady Gminy Mniszków oraz diet dla Komisja Rewizyjna: - Koziełek Marcin radnych nie została podjęta. Diety pozostały na - Pietrzyk Henryk przewodniczący, - Madej Bolesław poziomie poprzedniej kadencji. - Krawiec Renata - członek - Kuśmierski Tomasz Uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta - Palus Paweł członek - Nojek Waldemar Gminy podjęto jednogłośnie 15 głosami za - Więcławski Franciszek członek - Węglarski Jerzy i wynosi 9.400,00 zł brutto. - Krawiec Renata Wynagrodzenie poprzedniego wójta wynosiło Komisja Budżetu Finansów i Planowania - Zdonek Stanisław ,00zł brutto. oraz Gospodarki Komunalnej: - Palus Paweł Alicja Śmigiel - Pietrzyk Henryk Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 3

4 Przetargi Gminy Mniszków na odbiór odpadów komunalnych Z dniem 1 lipca 2013r. zaczął obowiązywać Otwarcie ofert drugiego przetargu na w/w W/w konsorcjum zaoferowało wykonanie nowy system gospodarowania odpadami zadanie odbyło się w dniu r. zamówienia na cenę brutto ,43 zł za komunalnymi. W praktyce oznacza to, że gmina Do przetargu przystąpiła jedna firma, A.S.A. Eko okres usługi 1 roku. stała się odpowiedzialna za zorganizowanie Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, Zabrze. Firma ta była jedynym oferentem biorącym odbioru i zagospodarowania odpadów Zaoferowała ona wykonanie zamówienia za udział w tym przetargu. Na skutek powyższego komunalnych od właścicieli nieruchomości. kwotę brutto ,84 zł. za 1,5 roczny okres rozstrzygnięcia przetargowego w dniu 30 Z t e g o w z g l ę d u G m i n a M n i s z k ó w usługi od dnia r. do dnia r. czerwca 2014r. Gmina zawarła z w/w przeprowadziła postępowanie przetargowe W dniu r. przetarg został również K o n s o r c j u m u m o w ę n a o d b i ó r w trybie przetargu nieograniczonego celem unieważniony, z powodu iż zamawiający nie i zagospodarowanie stałych odpadów wyłonienia wykonawcy. może zwiększyć kwoty na przedmiotowe komunalnych na okres 1 roku od dnia Otwarcie ofert pierwszego przetargu na zamówienie do kwoty najkorzystniejszej oferty. r. do dnia r. zadanie odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Otwarcie ofert trzeciego przetargu na w/w Przed ogłoszeniem powyższego przetargu Mniszków odbyło się w dniu r. zadanie odbyło się w dniu r. odbył się wcześniejszy przetarg w tym samym Do przetargu przystąpiły cztery firmy: Do przetargu przystąpiła jedna firma, zakresie, z otwarciem ofert w dniu 3 czerwca 1. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, Konsorcjum w składzie : 2014r., który został unieważniony. Przyczyną Zabrze 1.A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41- unieważnienia było to, iż zamawiający 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 800 Zabrze- lider konsorcjum stwierdził, że cena najkorzystniejszej oferty Sp. z o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć Opoczno Komunalnej spółka z o.o., Zabrze ul. na sfinansowanie zadania. Na dzień otwarcia 3. Zakład Usług Komunalnych Hak Stanisław Lecha 10- członek konsorcjum. ofert zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na Burczyński ul. Próchnika 25, Piotrków W/w konsorcjum zaoferowało wykonanie przedmiotowe zamówienie do kwoty Tryb. zamówienia za kwotę brutto ,53. za najkorzystniejszej oferty. W tej sytuacji nie było 4. Juko Sp. z o.o. ul. Topolowa 1, usługę w ciągu 1 roku od dnia r. do możliwe zawarcie umowy. Piotrków Tryb. dnia r. Z firmą tą Gmina podpisała Do przetargu tego przystąpiły dwie firmy: N a j t a ń s z ą o f e r t ę z ł o ż y ł a f i r m a umowę w dniu r., w ramach której Veolia Usługi dla Środowiska SĄ Oddział Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. realizowała usługę. w Tomaszowie Mazowieckim, oferując z o.o. w Opocznie w kwocie brutto ,00 zł. wykonanie zadania za kwotę ,00 zł za realizację usługi w przeciągu 1 roku, od dnia W roku 2014 odbył się kolejny przetarg (brutto), oraz firma A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. z r. do dnia r. Jednak w dniu w tym zakresie, podczas którego w dniu 24 Zabrza, za kwotę ,86 zł (brutto) r. przetarg został unieważniony czerwca 2014r. dokonano wyboru oferty złożonej Zaoferowane w tym przetargu kwoty określały z powodu, iż zamawiający ustalił, że cena przez wykonawcę konsorcjum w składzie: wartość wykonania zadania za okres 2 lat. najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 1. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41- którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 800 Zabrze - lider konsorcjum, Agnieszka Łącka sfinansowanie zadania w uchwale budżetowej. A.S.A Lubliniec Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, Lubliniec - członek konsorcjum. I etap budowy zakończony W m i e j s c o w o ś c i M n i s z k ó w p r z y skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej i Hubala realizowana jest budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej. Wykonawcą tego obiektu jest Konsorcjum w składzie : 1.CREATIVE AND FUTURE SP. Z O.O., Mójcza 25, Daleszyce, 2. CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk, Mójcza 25, Daleszyce, 3. SPA VOYAGE SP. Z O.O. Mójcza 25, Daleszyce. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu za zaoferowaną kwotę ,38 zł netto. Umowa na realizację tego obiektu Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie zawarła w dniu r. W chwili obecnej zrealizowany został I etap robót, na który składało się wykonanie obiektu w stanie surowym zamkniętym Termin realizowania II etapu, tj. wykonania wszystkich robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia przewidziany jest według umowy na dzień r. Powyższa inwestycja, jak do tej pory największa na terenie Gminy Mniszków, realizowana jest z 75 % udziału środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 25% udziału własnego, w stosunku do kosztów. 4 Bożena Brożek

5 Pieniądze na kanalizację W dniu 2 września 2014 r. Zarząd W dniu 16 września 2014 r. została podpisana odpowiedzialny w regionie za Program Rozwoju Województwa Łódzkiego zatwierdził listę umowa na kanalizację w Gminie Mniszków. Jak Obszarów Wiejskich. operacji wybranych do dofinansowania w ramach informuje Urząd Marszałkowski w Łodzi jest to Ostatnie środki z tego działania zasiliły naboru wniosków dotyczących gospodarki ostatnie rozdanie Samorządu Województwa beneficjentów z powiatu opoczyńskiego kwotą wodno - ściekowej. Rozstrzygnięty nabór, który Łódzkiego w tym okresie programowania, ,00 złotych. trwał w dniach od 10 lutego 2014 r. do 10 kwietnia w ramach działania Podstawowe usługi dla W Gminie Mniszków zostanie wybudowana 2014 r., był trzecim naborem ogłoszonym przez gospodarki i ludności wiejskiej objętego kanalizacja na odcinku Marianka Samorząd Województwa Łódzkiego dla Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Konstantynów Błogie Szlacheckie. Całkowity wymienionego zakresu działania,,podstawowe Na ten cel przeznaczono w województwie koszt inwestycji to ,55 złotych, kwota usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej łódzkim ponad 300 milionów złotych. Dzięki tym dofinansowania ,00 złotych, udział objętego Programem Rozwoju Obszarów środkom pomocowym powstało do chwili własny Gminy ,55 złotych. Wiejskich na lata obecnej prawie 700 km sieci wodociągowych W dniu r. w Urzędzie Gminy Złożono 110 wniosków o przyznanie i kanalizacyjnych, ponad 3600 przydomowych w Mniszkowie została zawarta umowa na pomocy, pozytywnie oceniono 96. i 17 dużych, kompleksowych oczyszczalni wykonanie ww. zadania. Zawarcie umowy było W najbliższych dniach zostaną podpisane ścieków. poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w u m o w y o p r z y z n a n i e p o m o c y z 3 8 Powiat opoczyński plasuje się na pierwszym trybie przetargu nieograniczonego. Wnioskodawcami, których operacje znalazły się miejscu w rankingu PROW. Gminy i gminne W przedmiotowym postępowaniu złożono najwyżej na liście rankingowej. zakłady budżetowe, pozyskały do tej pory, na 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma: Wśród nich jest wniosek złożony przez gminę projekty wod-kan, kwotę ponad 20,5 milionów Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Mniszków, który znalazł się na 21 pozycji. złotych realizując 14 inwestycji. Instalacyjno - Inżynieryjnych, Kosów, ul. W ramach zadania pn. "Ochrona wód Kolejne przed nami. W dniu 16 września Główna 92, Moszczenica, które wykona powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji 2014 r. została podpisana kolejna umowa zadanie za kwotę ryczałtową ,00 zł. sanitarnej w Gminie Mniszków", gmina planuje przyznania pomocy dla działania Podstawowe Termin realizacji nastąpi do dnia 31 maja 2015 r. budowę kanalizacji, wraz z przyłączeniami, usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. w miejscowościach: Konstantynów, Błogie W Gminie Mniszków, przy wsparciu ze środków W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie S z l a c h c k i e ( o d c i n e k o d b a n k u d o unijnych w wysokości złotych, zostanie następujący cel: ochrona wód powierzchniowych Konstantynowa). zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej, między oraz poprawa warunków życia mieszkańców Całkowity koszt zadania według kosztorysu innymi w celu ochrony wód powierzchniowych. Gminy Mniszków poprzez budowę sieci wynosi: ,55 zł kanalizacji sanitarnej. Koszty kwalifikowalne: ,49 zł Dzięki tej inwestycji, kolejni mieszkańcy Wysokość dofinansowania: ,00 zł powiatu opoczyńskiego uzyskają dostęp do sieci Jerzy Milczarek D o t a c j a w y n i e s i e 7 5 % k o s z t ó w kanalizacyjnej - powiedział Artur Bagieński, kwalifikowalnych. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Nowe chodniki w Mniszkowie W dniu 11 września 2014r. Gmina Mniszków odebrała roboty budowlane wykonane przy zadaniu : Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie. Podstawą wykonania robót budowlanych była umowa zawarta w dniu r z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zwycięskim Wykonawcą. Zakres całego zamówienia obejmował wykonanie: 1.Chodników w ulicach: Żeromskiego, Konopnickiej, Reymonta o łącznej powierzchni 1841,47 m2 o konstrukcji: -kostka betonowa wibroprasowana prostokątna grubości 8 cm ( kolor szary) wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, - p o d b u d o w a z k r u s z y w a ł a m a n e g o stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 wg PN- EN o grubości 10 cm, -podsypka piaskowa wg PN-EN o grubości 10 cm, 2. Zjazdów indywidualnych do granicy pasa drogowego o powierzchni 622,60 m2 oraz zjazdów o wzmocnionej konstrukcji o powierzchni 82,9 m2 o konstrukcji: Zjazdy indywidualne -Kostka betonowa wibroprasowana prostokatna grubości 8 cm ( kolor czerwony) wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, - P o d b u d o w a z k r u s z y w a ł a m a n e g o stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm wg PN-EN o grubości 15 cm, -Podsypka piaskowa wg PN-EN o grubości 10 cm, Zjazdy o wzmocnionej konstrukcji w km 3. Odwodnienia rowami otwartymi oraz krytymi 0+022,54; 0+073,30 (404m) ze studzienkami (PVC o śr. 425 cm 7 szt) -Kostka betonowa wibroprasowana dwuteowa z umocnieniem darniną skarp (30,4m2), grubości 8 cm ( kolor grafit/czarny) wg PN-EN wykonaniem skarp (670,95m2), wykonaniem 1338 na podsypce cementowo-piaskowej zieleńców (1210,82m2). o grubości 3 cm, Koszt całkowity projektu wyniósł : ,64 zł, -Podbudowa - tłuczeń fr. 31,5-63mm wg PN-EN w tym kwota przyznanej pomocy z Europejskiego 13242(PN-B-11112) o grubości 20 cm, Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich to -Podsypka piaskowa wg PN-EN ,00zł. o grubości 10 cm, Andrzej Pączek Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 5

6 Oddanie do użytku świetlicy OSP w Stoku W dniu 8 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy OSP w Stoku. Na wstępie Wójt Gminy Mniszków Janusz Ciesielski powitał zaproszonych, przybyłych gości: Roberta Telusa - Posła na Sejm RP, Artura Bagieńskiego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Józefa Roga - Wicestarostę Opoczyńskiego, Sławomira Pawłowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Mniszków, radnych, licznie zebranych mieszkańców Stoku oraz wszystkich przybyłych gości. Następnie Wójt Gminy Mniszków wraz z wyczytaną delegacją przedstawicieli zgromadzonych osób dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie zmodernizowanej świetlicy. Ze względu na niesprzyjającą aurę Wójt zaprosił przybyłych gości do wnętrza obiektu, gdzie odbyły się przemówienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli mieszkańców, sołtys wsi Stok wraz z mieszkańcami w symboliczny sposób, wręczając bukiety kwiatów podziękowali Wójtowi Gminy Mniszków Januszowi Ciesielskiemu oraz innym zaproszonym gościom za zrealizowanie inwestycji. Koszt całkowity termomodernizacji i remontu przekazanego obiektu wraz z utwardzeniem terenu oraz remontem ogrodzenia, wyniósł ,42 zł. Marcin Skorupa Remont budynku w Małych Końskich We wrześniu 2014 roku, dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Małych Końskich. Całkowity koszt remontu i t e r m o m o d e r n i z a c j i o b i e k t u w r a z z utwardzeniem terenu oraz remontem ogrodzenia, wyniósł ,92 zł. Gminie Mniszków została przyznana pomoc na dofinansowanie przedmiotowych projektów z Unii Europejskiej z Funduszu Rolnego z PROW na lata w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' odpowiadającym warunkomprzyznania pomocy w ramach działania,,odnowa i rozwój wsi''. Marcin Skorupa 6

7 Poświęcenie i oddanie Domu Ludowego w Zarzęcinie W dniu 17 października 2014 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu Ludowego w Zarzęcinie. Na wstępie Wójt Gminy Mniszków Janusz Ciesielski powitał zaproszonych, przybyłych gości: Roberta Telusa - Posła na Sejm RP, Krystynę Ozgę Posłankę na Sejm RP, Artura Bagieńskiego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Józefa Roga - Wicestarostę Opoczyńskiego, Bronisława Helmana - Prezesa Stowarzyszenia Dolina Pilicy, Ks. Mariana Strzałkowskiego - proboszcza parafii Błogie, Sławomira Pawłowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Mniszków, radnych, przedstawicieli władz straży pożarnej oraz strażaków, przedstawicieli policji, leśnictwa, sołtysów, licznie zebranych mieszkańców Zarzęcina oraz wszystkich zgromadzonych. N a s t ę p n i e p o p o w i t a n i u o r a z o k o l i c z n o ś c i o w y c h p r z e m ó w i e n i a c h zaproszonych gości oraz przedstawicieli mieszkańców Zarzęcina, Wójt Gminy Mniszków, wraz z wyczytaną delegacją przedstawicieli zgromadzonych osób, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie domu ludowego. Po uroczystym otwarciu ks. Marian Strzałkowski - proboszcz parafii Błogie poświecił Dom Ludowy w Zarzęcinie. Następnie Mariusz Burian Prezes OSP Zarzęcin - przedstawił rys historyczny OSP w Zarzęcinie. Po odczycie rysu historycznego dokonano wręczenia medali, odznak i dyplomów dla zasłużonych strażaków. Na dalszą część uroczystości Wójt Gminy Mniszków zaprosił wszystkich do wnętrza nowego obiektu, gdzie przewidziano poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Zarzęcina. Koszt całkowity budowy przekazanego obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną i wyposażeniem dodatkowym wyniósł ,98 zł. Gmina Mniszków uzyskała dofinansowanie przedmiotowego projektu z Unii Europejskiej z Funduszu Rolnego z PROW na lata w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości ,00 zł. Andrzej Pączek Drugi rok projektu Patrząc w przyszłość W szkołach gminy Mniszków rozpoczął się Pilicą 58, SP w Stoku 45 i Gimnazjum drugi rok realizacji projektu Patrząc w Mniszkowie 145). W szkołach w przyszłość. Działania zaplanowane w podstawowych prowadzone są dodatkowe projekcie służą realizacji programów zajęcia z języków: angielskiego i niemieckiego, rozwojowych szkół ukierunkowanych na rozwój komputerowe oraz rekreacyjno-sportowe. ale również zwiększenie umiejętności uczniów kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost W gimnazjum: z języka polskiego i nauk w zakresie języków obcych czy wzrost zainteresowań sportowych i wychwytywanie matematyczno-przyrodniczych oraz także zainteresowań sportowych. Jednym z celów jest młodych talentów takich jak lekkoatleta Adam rekreacyjno-sportowe. Dodatkowo wszyscy też wzrost świadomości uczniów gimnazjum na Kszczot mistrz Europy, mieszkaniec gminy i uczniowie klas III gimnazjum biorą udział temat własnych predyspozycji i związanego były uczeń mniszkowskich szkół. w zajęciach aktywizujących w Szkolnym z tym wyboru odpowiedniej dla siebie ścieżki Ośrodku Kariery z doradcą zawodowym. dalszego kształcenia. Projekt wychodzi naprzeciw potrzeb Projekt jest współfinansowany ze środków Unii u c z n i ó w, u d z i e l a j ą c i m p o m o c y Głównym celem projektu jest wyrównanie Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu szans edukacyjnych, w tym przygotowanie do Społecznego. zdolności i pogłębianiu zainteresowań. egzaminów zewnętrznych. Jednak zadaniem Wsparciem objętych jest 296 uczniów ze nauczycieli prowadzących zajęcia w aż 33 Asystent koordynatora projektu wszystkich czterech szkół w gm. Mniszków (SP grupach tematycznych jest nie tylko Robert Sędkowski w Błogim Rządowym 48, SP w Bukowcu nad zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych, Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 7

8 Poświęcenie i oddanie Domu Ludowego w Dużym Potoku W dniu 24 października 2014 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu Ludowego w Dużym Potoku. Na wstępie Wójt Gminy Mniszków Janusz Ciesielski powitał zaproszonych, przybyłych gości: Roberta Telusa - Posła na Sejm RP, Artura Bagieńskiego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Józefa Roga - Wicestarostę Opoczyńskiego, Bronisława Helmana - Prezesa Stowarzyszenia Dolina Pilicy, Ks. Jana Pękacza - proboszcza parafii Zajączków, Annę Węglarską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad P i l i c ą, S ł a w o m i r a P a w ł o w s k i e g o Przewodniczącego Rady Gminy Mniszków, radnych, przedstawicieli policji, sołtysów, licznie zebranych mieszkańców Dużego Potoku oraz wszystkich zgromadzonych. N a s t ę p n i e p o p o w i t a n i u o r a z o k o l i c z n o ś c i o w y c h p r z e m ó w i e n i a c h zaproszonych gości oraz przedstawicieli mieszkańców, Wójt Gminy Mniszków wraz z wyczytaną delegacją przedstawicieli zgromadzonych osób dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie domu ludowego. Po uroczystym otwarciu Jan Pękacz - proboszcz parafii Zajączków poświecił Dom Ludowy w Dużym Potoku. Następnie sołtys wsi Duży Potok wraz z mieszkańcami w symboliczny sposób, wręczając bukiety kwiatów podziękowali Wójtowi Gminy Mniszków Januszowi Ciesielskiemu oraz innym zaproszonym gościom za zrealizowanie w ich zakątku ziemi opoczyńskiej tak pięknego, funkcjonalnego i nowoczesnego domu ludowego. Na dalszą część uroczystości Wójt Gminy Mniszków zaprosił wszystkich do wnętrza nowego obiektu, gdzie przewidziano poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Dużego Potoku. Koszt całkowity budowy przekazanego obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną i wyposażeniem dodatkowym wyniósł ,27 zł. Gmina Mniszków uzyskała dofinansowanie przedmiotowego projektu z Unii Europejskiej z Funduszu Rolnego z PROW na lata w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości ,00zł. Andrzej Pączek Projekt Przedszkolaki - przyszłość Gminy Mniszków 8 Gmina Mniszków od 1 maja 2014 r. realizuje przedszkolnej w odprojekt pn. Przedszkolaki przyszłość gminy działach przedszkol- Mniszków współfinansowany ze środków Unii nych przy szkołach Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał podstawowych w: Ludzki. Stoku, Bukowcu nad P i l i c ą, B ł o g i e m Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia Rządowym i dostosowania ich do opieki nad i kompetencji w regionach, dziećmi w wieku 3-4 lata, Gmina Mniszków Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans d o s t o s o w a ł a t o a l e t y d l a p e r s o n e l u edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości i dzieci, zakupiła pralki, odkurzacze, usług edukacyjnych świadczonych w systemie wyposażenie do kuchni, meble i wyposażenie do oświaty, sal zajęciowych oraz szatni, komplety zabawek, Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w pomocy dydaktycznych, plastycznych oraz s t o p n i u u p o w s z e c h n i e n i a e d u k a c j i nowoczesny sprzęt dla każdego oddziału przedszkolnej. przedszkolnego, programy do zarządzania W celu podniesienia standardu opieki placówką przedszkolną, zamontowała rolety okienne i osłony na grzejniki, zakupiła wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki o p i e k i n a d d z i e ć m i i w y p o s a ż e n i e wypoczynkowe oraz doposażyła w karuzelę plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą na łączną kwotę ,21 zł. Planowany termin zakończenia projektu zgodnie z harmonogramem to 31 grudzień 2014 r. Beata Gwarda

9 Eko - Dożynki Mniszków 2014 W niedzielę 31 sierpnia 2014 r. rolnicy działa na rzecz społeczności lokalnej m.in. jest Epidemiologicznej w Opocznie Marianna z Gminy Mniszków świętowali doroczne święto czynnym strażakiem i społecznie udziela się w Rożej, Dyrektor BSZP Oddział w Błogiem plonów. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Jolanta Snochowska, przedstawiciel firm CERmsza święta w kościele pw. Matki Bożej w Zarzęcinie. ROL i CER-ART Zbigniew Bodnar, Fatimskiej w Mniszkowie. Mszę św. dziękczynną Starostowie dożynek wręczyli na ręce przedstawiciel firm Grudzeń Las i G-K Tadeusz celebrowali: ks. Jan Pękacz i ks. Sylwester Kęska. Gospodarza chleb upieczony z tegorocznych Jasak, przedstawiciel firmy G-K Jacenty Ślęzak, właściciel ZCB Owczary Rafał Stępień, właściciel Tartaku Małe Końskie Jerzy Kołodziejski, przedsiębiorca Mirosław Ciesielski, Radny Powiatu Opoczyńskiego Stanisław Przybyła, dyrektorzy szkół, radni Gminy Mniszków oraz sołtysi. Z okazji Jubileuszu XXIV-lecia samorządu Gminy Mniszków kapituła gminna przyznała statuetki zasłużonym dla gminy Mniszków. Wyróżnieni Statuetką nadawaną za całokształt pracy społeczno-zawodowej oraz szczególnie wyróżniające działania na rzecz Gminy Mniszków byli: Marek Ksyta - Starosta Opoczyński, Józef Róg - Po zakończonej mszy nastąpił przemarsz zbiorów. Następnie odbyło się wręczanie Starosta Opoczyński, Artur Bagieński - korowodu dożynkowego na stadion sportowy wieńców dożynkowych, które odbierali Wójt Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, w Mniszkowie przy akompaniamencie Gminy Mniszków Janusz Ciesielski oraz Andrzej Reszel - Dyrektor Zarządu Dróg Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Korowód Przewodniczący Rady Gminy Mniszków P o w i a t o w y c h w O p o c z n i e, Wi e s ł a w dożynkowy tworzyli: poczty sztandarowe Sławomir Pawłowski. Kuśmierczyk - Komendant Komisariatu Policji gminnych ochotniczych straży pożarnych, koła gospodyń wiejskich, delegacje Nastąpiły okolicznościowe przemówienia: w Paradyżu, Stanisław Sagalara - Komendant sołectw z wieńcami dożynkowymi, zaproszeni Wójta Gminy Mniszków Janusza Ciesielskiego, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej goście, uczestnicy mszy św. oraz mieszkańcy Posła na Sejm RP Krystyny Ozgi, asystentki w Opocznie, Bronisław Helman - Prezes gminy Mniszków. Wieńce dożynkowe Posła na Sejm RP Roberta Telusa Barbary Stowarzyszenia Dolina Pilicy. przygotowały następujące sołectwa: Zarzęcin, Chomicz, Wicestarosty Powiatu Opoczyńskiego W kategorii Sołtysi pracujący na rzecz Mniszków, Bukowiec nad Pilicą, Grabowa, Józefa Roga, prezes Stowarzyszenia Dolina społeczności IV lub więcej kadencji statuetkę Świeciechów, Jawor-Kolonia, Mikułowice, Pilicy Bronisława Helmana. przyznano dla: Marka Skonecznego- Sołtysa wsi Prucheńsko Duże oraz Prucheńsko Małe. Nowe Błogie od I do VI Kadencji, Jana Grzywacza - Sołtysa wsi Jawor od I do VI Kadencji, Jerzego Ziółkowskiego - Sołtysa wsi Jawor-Kolonia od I do VI kadencji, Stanisława Śliwki - Sołtysa wsi Konstantynów od I do VI kadencji, Danuty Ścieglińskiej - Sołtysa wsi Mikułowice od I do VI kadencji, Tadeusza Włodarczyka - Sołtysa wsi Zajączków od I do VI kadencji, Edwarda Głąbały - Sołtysa wsi Marianka od II do VI kadencji, Stanisława Turobosia - Sołtysa wsi Duży Potok od III do VI kadencji, Marianny Kuśnierskiej -Sołtysa wsi Góry Trzebiatowskie I, IV,V,VI kadencji, Franciszka Więcławskiego - Sołtysa wsi Julianów Ponadto w uroczystości brali udział: o d I I I d o V I k a d e n c j i, S t a n i s ł a w a Wójt Gminy Mniszków - Janusz Ciesielski Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bieganowskiego - Sołtysa wsi Obarzanków od I powitał zaproszonych gości oraz dokonał Bagieński, Zastępca Komendanta Komendy do IV kadencji, Bogumiły Kowalskiej - Sołtysa uroczystego otwarcia Dożynek. Powiatowej Policji w Opocznie Dariusz Szulc, wsi Olimpiów od II do V kadencji, Jana Rusia - Starostą tegorocznych dożynek był Pan Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu Sołtysa wsi Stok od III do VI kadencji, Piotr Marcinkowski. Prowadzi gospodarstwo Wiesław Kuśmierczyk, Komendant Powiatowej Bronisława Włodarczyka - Sołtysa wsi Syski od I rolne o powierzchni 26 ha ukierunkowane na Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie do IV kadencji, Reginy Biegały - Sołtysa wsi hodowlę trzody chlewnej i uprawę zbóż. Jest Stanisław Sagalara, Zastępca Burmistrza Miasta i Świeciechów od III do VI Kadencji, Mariana delegatem do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Gminy Sulejów Jan Andrzejczyk, Bednarskiego - Sołtysa wsi Zarzęcin od III do VI Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Kadencji. Starościną tegorocznych dożynek była Pani Przemysław Majchrowski, Dyrektor Zarządu >> Anna Dereń. Wspólnie z mężem Arturem Dróg Powiatowych w Opocznie Andrzej prowadzi gospodarstwo domowe. Aktywnie Reszel, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 9

10 W kategorii przedsiębiorca za wieloletnią - Jana Rusia - Prezesa Ochotniczej Straży przyszłości, Śmieci do kosza. pracę na rzecz rozwoju gospodarczego gminy Pożarnej w Stoku - zabawy dla dzieci i młodzieży (m.in.: Mniszków statuetkę przyznano dla: - Mariusza Buriana - Prezesa Ochotniczej Straży ekologiczna gra w kręgle z butelek typu PET, - Jolanty Snochowskiej - Dyrektora BSZP Pożarnej w Zarzęcinie wykonywanie rzeźb z papieru, slalom w Błogiem - Michała Gusty - Prezesa Ochotniczej Straży ekologiczny, wyścig w workach na odpady, - Haliny Kowalskiej - Dyrektora BSZP Pożarnej w Świeciechowie. ekologiczne zabawy z chustą animacyjną, w Błogiem W kategorii Włodarze - Samorządowcy zabawy ruchowe z gazetą). - Mieczysława Grzesiaka - Prezesa CER ROL wyróżnienia przyznano dla: - Aleksandra Aleksandrowicza - Prezesa - Jana Biazika - Wójta Gminy Mniszków Renata Bętkowska CER ROL I Kadencji - Zbigniewa Wiadernego - Prezesa CER ART - Janusza Ciesielskiego - Wójta Gminy Studio Mniszków III,IV,V,VI Kadencji - Stanisława Śmiechowicza - Prezesa Grudzeń - Jerzego Milczarka - Wójta Gminy Mniszków II Las Sp. z o.o. Kadencji oraz Sekretarza Gminy Mniszków - Józefa Wędzonki - Prezesa G K III,IV,V,VI Kadencji - Jacentego Ślęzaka - Marianny Marszałek-Sadowskiej - Skarbnika - Roberta Stępnia - właściciela ZCB Owczary Gminy Mniszków I,II,III,IV,V,VI Kadencji - Rafała Stępnia - właściciela ZCB Owczary - Stanisława Przybyły - właściciela Cegielni Część artystyczna rozpoczęła się od występu Mniszków Zespołu Młodzieżowego z terenu Gminy - Jerzego Kołodziejskiego - właściciela Tartaku Mniszków. Następnie na scenie zaprezentowały Małe Końskie się zespoły ludowe: Jedność z Prucheńska, - Iwony Gwardy - właściciela Tartaku Małe Jaworzanie z Jawora-Kolonii, Bukowianie Końskie z Bukowca nad Pilicą. - Mirosława Ciesielskiego - przedsiębiorcy Liczną publiczność przyciągnął Kabaret z Konopi. Na brak dawki dobrego humoru nie Kolejna kategoria skupiała osoby można było narzekać. zaangażowane na rzecz oświaty i kultury oraz prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych Po jego występie ogłoszono wyniki konkursu działających na terenie naszej gminy. Statuetki na najładniejszy wieniec dożynkowy: przyznano dla: I miejsce Sołectwo Grabowa nagroda - Ewy Chmielewskiej - Dyrektora Gimnazjum pieniężna 500 zł, Publicznego w Mniszkowie II miejsce Sołectwo Jawor-Kolonia nagroda - Bożeny Hernogi - Dyrektora Szkoły pieniężna 400 zł, Podstawowej w Stoku III miejsce Sołectwo Bukowiec nad Pilicą - Dariusza Marszałka - Dyrektora Szkoły nagroda pieniężna 300 zł. Podstawowej w Błogiem Rządowym Dla pozostałych sześciu sołectw biorących udział - Anny Węglarskiej - Dyrektora Szkoły w konkursie zostały przyznane nagrody Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą pocieszenia w kwocie 200 zł. - Andrzeja Kunki - Prezesa Klubu Sportowego w Mniszkowie Do wspólnego tańca zachęcił występ zespołu - Krystyny Ponomarczuk - Przewodniczącej LIDER DANCE. Po jego występie goście KGW w Bukowcu nad Pilicą dożynek wzięli udział w zabawie tanecznej. - Krystyny Ziółkowskiej - Przewodniczącej Pogoda dopisała więc mieszkańcy gminy i nie KGW w Jaworze-Kolonii tylko chętnie odwiedzali plac dożynkowy. Jak co - Urszuli Berent Przewodniczącej KGW roku dzieci bawiły się w bezpłatnym wesołym w Prucheńsku Małym miasteczku. Można było też degustować pyszne - Włodzimierza Gliszczyńskiego - instruktora potrawy regionalne. artystycznego - Stefana Leśniewskiego - Prezesa Ochotniczej Na płycie stadionu przeprowadzono akcję Straży Pożarnej w Błogiem promocyjno-edukacyjną w zakresie gospodarki - Andrzeja Sobierskiego - Prezesa Ochotniczej odpadami: Straży Pożarnej w Bukowcu nad Pilicą - warsztaty ekologiczne dot.: ekologicznych lamp - Krzysztofa Chmala - Prezesa Ochotniczej z butelek typu PET, papierowych rzeźb Straży Pożarnej w Mniszkowie wykonanych z makulatury oraz ekobiżuterii; - Stefana Witczaka - Prezesa Ochotniczej Straży - konkursy rodzinne z nagrodami: Mistrzowie Pożarnej w Strzelcach porządku, Ekomilionerzy, Ekopojazd 10

11 III miejsce OSP Mniszków w Województwie 14 września 2014 r w Moszczenicy odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiat opoczyński reprezentowała męska drużyna OSP Mniszków - zwycięzcy zawodów powiatowych w 2013 roku. W zmaganiach uczestniczyły 23 drużyny męskie oraz 18 drużyn kobiecych. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach. W sztafecie pożarniczej 7x50m z przeszkodami, gdzie drużyna z Mniszkowa uzyskała czas 59,36sek. W ćwiczeniu bojowy osiągnęła 32,41sek, co dało jednostce uzyskanie trzeciego czasu w województwie. W klasyfikacji generalnej drużyna OSP Mniszków zajęła 3 miejsce. Po raz pierwszy drużyna z naszego powiatu uplasowała się tak wysoko i stanęła na podium. W skład drużyny wchodzili: Firkowski Wojciech, Biazik Mariusz, Sosnowski Seweryn, Przybyła Dawid, Nojek Patryk, Nojek Damian, Smak Jakub, Kotiuszko Damian, Surma Radosław. Prezesem jednostki jest Krzysztof Chmal. OSP Mniszków serdecznie dziękuje PSP Opoczno za użyczenie sprzętu oraz wszystkim, którzy wsparli finansowo naszą jednostkę. OSP MNISZKOW Miting sportowo - pożarniczy w Zarzęcinie Dnia 15 sierpnia 2014 r. w Zarzęcinie odbył się Miting Sportowo-Pożarniczy "ZARZĘCIN 2014". Do rywalizacji stanęło siedem drużyn OSP z terenu Naszej Gminy, dwie drużyny kobiece oraz Drużyny zaproszone - OSP Twarda i OSP Opoczno. Drużyny walczyły o zwycięstwo w czterech konkurencjach: ćwiczenie bojowe, cięcie kłody drewna piłą ręczną, cięcie drewna siekierą oraz przetaczanie opony. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Mniszków Janusza Ciesielskiego. GRUPA C - DRUŻYNY KOBIECE Ćwiczenie bojowe: 1. OSP Mniszków (29 sekund) 2. OSP Błogie (40,5 sekundy) Cięcie kłody drewna piłą ręczną: 1. OSP Błogie (69 sekund) 2. OSP Mniszków (152 sekundy) GRUPA A 2. OSP Strzelce (30,5 sekundy) Ćwiczenie bojowe: 3. OSP Świeciechów (34,5 sekundy) 1. OSP Bukowiec nad Pilicą (25 sekund) Cięcie kłody drewna siekierą: 2. OSP Mniszków (25,5 sekundy) 1. OSP Strzelce (19,5 sekundy) 3. OSP Błogie (28 sekund) 2. OSP Opoczno (22 sekundy) Po zakończonych zawodach na Placu 4. OSP Twarda (28,5 sekundy) 3. OSP Twarda (25.5 sekundy) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzęcinie zostały 5. OSP Zarzęcin (29,5 sekundy) wręczone nagrody dla zwycięzców, natomiast 6. OSP Strzelce (31 sekund) Przetaczanie opony: wszystkie drużyny oraz goście zostali zaproszeni 7. OSP Stok (32,5 sekundy) 1. OSP Stok (33,5 sekundy) na ciepły poczęstunek. 8. OSP Opoczno (33 sekundy) 2. OSP Strzelce ( 34,5 sekundy) Jak co roku Miting Sportowo-Pożarniczy 9. OSP Świeciechów (37 sekund) 3. OSP Twarda, OSP Błogie, OSP Zarzęcin (35 zakończyła huczna zabawa plenerowa. Cięcie kłody drewna piłą ręczną: sekund) 1. OSP Stok (27sekund) Magdalena Burian Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 11

12 Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego W uroczystej oprawie w dniu 23 października 2014 roku, 10 par małżeńskich z terenu gminy Mniszków świętowało Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Żelazne Gody- 65 lat pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Olczykowie Marian i Zofia z Mniszkowa, Diamentowe Gody 60 lat świętowali Państwo Wysmykowie Zdzisław i Barbara ze Strzelec. Złote Gody obchodziło 8 par. A byli to Państwo: Kowalczykowie Tadeusz i Regina z Jaworu-Kolonii, Kowalscy Stanisław i Teresa ze Stoku, Kujawscy Stanisław i Danuta z Mniszkowa, Musiałkowie Franciszek i Cecylia z Błogiego Szlacheckiego, Piekarzowie Józef i Krystyna z Zarzęcina, Piaseccy Kazimierz i Marianna z Mniszkowa, Wójcikowscy Kazimierz i Zofia z Owczar oraz Zdonkowie Tadeusz i Zofia z Mniszkowa. Niestety nie wszystkie pary małżeńskie doczekały uroczystości, nie wszystkie też mogły ze względu na stan zdrowia uczestniczyć w tym spotkaniu. W t y m w y j ą t k o w y m w y d a r z e n i u towarzyszyli małżonkom Wójt Gminy- Janusz Ciesielski, Przewodniczący Rady Gminy- Sławomir Pawłowski, Sekretarz Gminy Jerzy Milczarek, Skarbnik Gminy- Marianna Marszałek Sadowska oraz członkowie rodzin Jubilatów. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną w intencji jubilatów, odprawioną przez Proboszczów Parafii: Zajączków - ks. Jana Pękacza, Wójcin- ks. Wacława Sztanderę, Błogie- ks. kanonika Mariana Strzałkowskiego i ks. Sylwestra Kęskę wikarego parafii Błogie. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Druga część uroczystości miała miejsce w Domu Ludowym w Jaworze- Kolonii, gdzie zebranych powitała i serdeczne słowa do Jubilatów skierowała Kierownik USC Anna Małżeństwa ze stażem 50, 60, 65 Szanowni mieszkańcy, z przyjemnością informujemy, że małżonkowie którzy przeżyli w jednym związku małżeńskim minimum 50, 60 i 65 lat mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mniszkowie zgodę na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Po przyznaniu w/w Medali i odebraniu ich z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Urząd Stanu Cywilnego w Mniszkowie, organizowane jest uroczyste spotkanie, na którym wręcza się Jubilatom odznaczenia wraz z listami gratulacyjnymi. Wasze długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu czasu, zmian jakie zachodzą w otaczającym nas świecie, sukcesów i porażek, spotykających nas w życiu, rodzina jest najważniejsza. Życzymy wszystkim obecnym i przyszłym jubilatom kolejnych lat w zdrowiu radości i satysfakcji z tego, co przez lata zbudowaliście. Anna Wijata 12 Wijata, podkreślając w nich min., że zasługują na podziw i szacunek, że dochowali wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej. Z rąk Pana Wójta, który w tym momencie reprezentował Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, pamiątkowymi dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Wójta Gminy. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Pan Wójt Janusz Ciesielski w imieniu swoim jak i całej społeczności lokalnej życzył Jubilatom wszelkiej pomyślności, długich lat życia w zdrowiu i życzliwości od najbliższych. Na uroczystym obiedzie lampką szampana wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów i doczekania kolejnych jubileuszy. Uroczystość uświetnił swoim występem zespół ludowy Jaworzanie. Anna Wijata Opłaty za odpady Mieszkańcy Gminy Mniszków Dokonując wpłaty na konto lub w kasie należy Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2014 r. podać na dowodzie wpłaty: upływa termin płatności za gospodarowanie W tytule Opłata za gospodarowanie odpadami odpadami komunalnymi za IV kwartał 2014r. komunalnymi ( październik, listopad, grudzień). Oraz niżej wymienione dane: W z w i ą z k u z p o w y ż s z y m p r o s i m y - nazwę właściciela, o dokonywanie wpłaty (od osób, które jeszcze - adres nieruchomości, tego nie uczyniły) w Kasie Urzędu Gminy - kwartał za który dotyczy wpłata. Mniszków lub przelewem na rachunek bankowy nr: Agnieszka Łącka Przypominamy również o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami:

13 Adam Kszczot laureatem prestiżowej nagrody lekkoatletycznej W Bydgoszczy 28 października 2014 r. sukcesy naszych zawodników na halowych odbyła się specjalna gala, która została mistrzostwach świata w Sopocie oraz zorganizowana z okazji 95-lecia istnienia mistrzostwach Europy w Zurychu. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Podczas To właśnie w Szwajcarii Adam Kszczot, imprezy wręczono prestiżowe nagrody Złotych zawodnik RKS Łódź, wywalczył złoty medal Kolców Jedna z nich trafiła do Adama w biegu na 800 metrów. W Sopocie zdobył zaś Kszczota, zawodnika RKS Łódź. srebro. Nic więc dziwnego, że obok Anity Złote Kolce to najbardziej prestiżowa Włodarczyk został laureatem wspomnianych nagroda w polskiej lekkoatletyce, która od ponad Złotych Kolców. Nasz zawodnik otrzymał 25 tys. 40 lat jest przyznawana przez PZLA oraz złotych nagrody. katowicki "Sport". Tym razem gala odbyła się w jednym z bydgoskich hoteli. Całe środowisko Damian Milczarek lekkoatletyczne mogło przypomnieć sobie Źródło: Sport.pl Nowe radiowozy dla opoczyńskiej policji W Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie 30 października 2014 roku, odbyło się przekazanie nowych radiowozów. Cztery samochody marki Kia Sportage będą służyły na terenie powiatu opoczyńskiego. Dwa trafią do komisariatów policji w Drzewicy i Paradyżu, a dwa do Opoczna. W przekazaniu radiowozów udział wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Opoczno, Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica, wójtowie gmin: Paradyż, Sławno, Mniszków, Żarnów, Białaczów, Poświętne, kierownictwo opoczyńskiej jednostki. Przekazane radiowozy zakupione zostały dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych, które w połowie finansowały przedsięwzięcie. Pozostała część pochodziła z budżetu Policji. Damian Milczarek Źródło: Wynajem domów ludowych Gmina Mniszków informuje, że jest Gminy Mniszków. Odpłatność za wynajem w ł a ś c i c i e l e m D o m ó w L u d o w y c h ustalona jest Zarządzeniem Wójta Gminy w miejscowości Bukowiec Nad Pilicą, Jawor Mniszków. Informacje o wynajmie można uzyskać pod Kolonia, Prucheńsko Duże, Zarzęcin i Duży Zarządzenie dostępne jest na stronie nr tel , wewnętrzny 12. Potok oraz świetlica OSP w Stoku. w zakładce Zarządzenia Domy Ludowe są wynajmowane lub na w zakładce Domy Ewa Pawlik mieszkańcom i innym osobom zainteresowanym ludowe. na podstawie umowy najmu podpisanej z Wójtem Bukowiec nad Pilicą Jawor - Kolonia Prucheńsko Duże Zarzęcin Duży Potok Stok Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 13

14 Apel PSP na sezon grzewczy STRAŻACY PRZYPOMINAJĄ I APELUJĄ! Nadeszły pierwsze jesienne chłodne dni i noce, strażacy muszą interweniować coraz częściej przy zdarzeniach związanych ze złym stanem lub niewłaściwą eksploatacją instalacji grzewczych. W d n i u 2 6 p a ź d z i e r n i k a b r. w Opocznie, ul. Szpitalna w budynku m i e s z k a l n y m w g o d z i n a c h popołudniowych, najprawdopodobniej w wyniku niedrożności lub nieszczelności przewodów kominowych doszło do podtrucia tlenkiem węgla 3 osób. Mimo, że piec na ekogroszek w budynku był eksploatowany od 3 lat, to połączenie przewodów kominowych ze starymi piecami kaflowymi, prawdopodobnie spowodowało przedostanie się trującego czadu do poszczególnych pomieszczeń w budynku i spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia dla wszystkich mieszkańców w budynku. Obecne stężenie tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach budynku było na wysokim niebezpiecznym poziomie 300 ppm, gdzie występują bóle głowy, mdłości, apatia, a przy poziomie 800ppm utrata przytomności następuje po 2 godzinach, co zwłaszcza w warunkach nocnych przebywanie osób w budynku, prawdopodobnie mogłoby zakończyć się tragedią. Tylko czujność rodziny w tym przypadku pozwoliła uniknąć tragedii. W związku z powyższym apelujemy do Przypominamy również o zachowaniu mieszkańców powiatu opoczyńskiego bezpiecznej odległości min. między o dokładne sprawdzenie stanu technicznego elektrycznymi urządzeniami grzewczymi urządzeń grzewczych oraz przewodów (np. żelazko, piekarnik, grzejnik dymowych, spalinowych i wentylacyjnych elektryczny) a materiałami łatwopalnymi, w swoich domach. nawet firankami. Takie urządzenia muszą być ustawione na podłożu niepalnym i nie Przepisy przeciwpożarowe nakładają na mogą być pozostawiane bez dozoru. właścicieli bądź użytkowników budynków obowiązek usuwania zanieczyszczeń (sadzy, Wyciągnięte niekiedy urządzenia popiołu) z przewodów dymowych grzewcze ze strychu, piwnicy czy komórki i spalinowych co najmniej 4 razy w roku włączamy je bez uprzedniego sprawdzenia (w budynkach opalanych paliwem stałym jego prawidłowego funkcjonowania. Nasza węgiel, drewno) oraz co najmniej 2 razy nieświadomość, lekkomyślność, brak w roku (w budynkach opalanych paliwem wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu płynnym i gazowym olej opałowy oraz urządzeń grzewczych sprawiają, że gaz). Ponadto konieczne jest sprawdzenie stwarzamy realne zagrożenie pożarowe. działania kratek wentylacyjnych, co Nasza nieostrożność może stwarzać w bardzo szczelnych pomieszczeniach ma zagrożenie nie tylko dla nas samych. istotny wpływ na wymianę powietrza. Mieszkamy przecież z naszymi rodzinami, nasi znajomi mieszkają w sąsiedztwie. Czy jest szczelne połączenie komina Musimy zdać sobie sprawę z tego, że z piecem grzewczym, odpowiedni ciąg lub poprzez nieostrożne i nieodpowiedzialne czystość w przewodzie kominowym czy p o s t ę p o w a n i e n a r a ż a m y n a wentylacyjnym pozwala stwierdzić przegląd niebezpieczeństwo nas wszystkich. przeprowadzony przez kominiarza, który z tych czynności pozostawia właścicielowi Czujka tlenku węgla (patrz zdjęcie) już budynku stosowny protokół. nie jednej osobie czy rodzinie uratowała Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru. Najczęstszymi przyczynami pożarów jest nieznajomość bądź życie. Koszt zakupu czujki wynosi około lekceważenie podstawowych zasad W tym okresie zasadnym jest również 100 zł, trwałość nawet do 10-ciu lat. Czy stać bezpieczeństwa związanego z eksploatacją dokonanie oceny stanu technicznego nas na wydanie 10 zł rocznie aby czuć się tych urządzeń. Przy pierwszych takich komina. Popękany komin w wyniku jego bezpieczniej? zdarzeniach strażacy stosowali pouczenia nadmiernego nagrzewania może stać się o konieczności wykonania przeglądów stanu przyczyną powstania pożaru. Przepisy Zadbajmy sami o bezpieczeństwo technicznego przewodów kominowych nakazują, aby komin był otynkowany, i wentylacyjnych. Przy kolejnych tego typu swoje i swoich rodzin. Przecież życie a dodatkowo, aby widoczne były na nim zdarzeniach, w przypadku stwierdzenia wszelkie nieszczelności, wskazane jest jest największą wartością. braku aktualnego przeglądu technicznego pomalowanie go na jasny kolor. przewodów kominowych i wentylacyjnych, Źródło: strażacy będą nakładać na właścicieli P o n a d t o n a n i e u ż y t k o w a n y c h bryg. Andrzej Śpiewak budynków lub najemców mandaty karne poddaszach i strychach zabronione jest Naczelnik Wydziału Operacyjnego w wysokości do 500 zł, co kilkukrotnie składowanie materiałów palnych, np. pudeł Komendy Powiatowej Państwowej przewyższa koszt dokonania przeglądu tekturowych, starych mebli, odzieży. Straży Pożarnej w Opocznie kominów. 14

15 Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie Informacje z gimnazjum i szkół podstawowych zostały skopiowane ze stron inetrnetowych prowadzonych przez ww. jednostki. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2013/2014 W dniu 12 listopada 2014 r na uroczystej sesji powiatu odbyło się podsumowanie osiągnięć sportowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego za rok 2013/2014. Powiat Opoczyński wspólnie z Opoczyńskim Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w roku szkolnym 2013/2014 zorganizował zgodnie z kalendarzem szkolnych imprez s p o r t o w y c h M i s t r z o s t w a P o w i a t u Opoczyńskiego Szkół Podstawowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mistrzostwa Powiatu K L A S Y F I K A C J A K O Ń C O W A 7. Gimnazjum Nr 1 w Opocznie pkt Opoczyńskiego Szkół Gimnazjalnych WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 8. Gimnazjum w Szadkowicach pkt G i m n a z j a d ę i M i s t r z o s t w a P o w i a t u SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ROKU 9. Gimnazjum Nr 3 w Opocznie pkt Opoczyńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych SZKOLNYM 2013/ Gimnazjum Nr 2 w Opocznie - 98 pkt Licealiadę. Organizacja wszystkich zawodów i 11. Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym - 76 klasyfikacja współzawodnictwa dokonywana jest 1. Gimnazjum w Drzewicy pkt 12. Gimnazjum w Poświętnem - 45 pkt zgodnie z przepisami regulaminu danych 2. Gimnazjum w Mniszkowie pkt Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim, mistrzostw, które przygotowuje na dany rok 3. Gimnazjum w Prymusowej Woli pkt Gimnazjum w Wygnanowie - 44 pkt szkolny Łódzki Szkolny Związek Sportowy 4. Gimnazjum Prywatne w Opocznie pkt 15.Gimnazjum w Ogonowicach - 18 pkt (Regulaminy udostępniane są na stronie 5. Gimnazjum w Żarnowie pkt 16. Gimnazjum w Białaczowie - 15 pkt 6. Gimnazjum w Paradyżu pkt "Jest takie miejsce, taki kraj listopada roku odbyła się w naszej szkole akademia pod hasłem: Jest takie miejsce, taki kraj." z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość ta stała się dla nauczycieli: pani Danuty Abratkiewicz i pani Wioletty Zielińskiej inspiracją do przedstawienia młodzieży długiej i trudnej drogi naszej Ojczyzny do wolności. W przygotowanie uroczystości zaangażowali się uczniowie klasy IIb. To oni wcielili się między innymi w role: nauczyciela, przewodniczki,uczniów, damy, dziadka, babci, żołnierzy i przenieśli wszystkich w ważne dla naszej historii czasy. Tło muzyczne stanowiły: "Rota", "Wojenko, wojenko, Taki kraj, Krajobraz po burzy, Pierwsza kadrowa. Uroczystość dostarczyła zgromadzonym wielu wzruszeń i przypomniała, co oznacza słowo patriotyzm. Wioletta Zielińska Olimpiada Wiedzy Archimedes - Matematyka.Plus 7 listopada 2014 roku odbyła się w naszej szkole Jakub, Ciesielska Anna, Matyszewski Kacper. 22 edycja tej olimpiady. Wzięło w niej udział 12 Poprzez udział w konkursie uczniowie mają uczniów: możliwość pogłębiania wiedzy matematycznej 1) z klasy I A Maciak Magda i Gwarda Piotr oraz wylosowania cennych nagród. Wyniki 2) z klas II Czerczak Weronika, Witczak Agata, konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2015r. Pastuszka Natalia, Doleciński Konrad 3) z klas III Czerczak Katarzyna, Czerczak Bogumiła Czerczak Natalia, Wróblewska Magdalena, Kowalski Pamiętamy... Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Szczególnymi dniami, które o tym przypominają są 1 i 2 listopada; to dni pamięci, wspomnień, zadumy i modlitwy za tych, który odeszli, również tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Dnia 30 października 2014 roku uczniowie klasy IIIb Gimnazjum Publicznnego w Mniszkowie: Anna Ciesielska, Natalia Dąbrowska i Adam Gliściński wraz z opiekunem p. Justyną Jędrasik posprzątali miejsce pamięci na cmentarzu w Zajączkowie oraz zapalili znicze. Miejsce poświęcone jest poległym za naszą wolność w czasie II wojny światowej. Wszystkie opiekunka p. Monika Sadowska. Pomnik w miejsca pamięci w naszej gminie objęte są opieką Zarzęcinie poświęcony mieszkańcom Zarzęcina, uczniów i pracowników gimnazjum. Obelisk w którzy zginęli w czasie II wojny światowej, Małych Końskich wzniesiony w 1995 między innymi: w obronie Warszawy, w obozach u p a m i ę t n i a j ą c y p o t y c z k ę o d d z i a ł u Gross-Rossen i Rawensbriick oraz pod Monte partyzanckiego Wicher z okupantem w dniu 23 Cassino posprzątali Dawid Kowalewski i Jakub listopada 1943 r. sprzątali uczniowie klasy IIa Witczak opiekę sprawował p. Bartłomiej Mysłek. Anna Krawczyk i Adrian Przybysz wraz z O grób żołnierza z oddziału mjr Hubala zadbała p. opiekunem p. Aliną Hernoga..Ewa Szymczyk wraz z uczniami klasy IIIb Justyną Sych, Pauliną Wojciechowską, Kacprem O miejsce pamięci w Jaworze zadbali uczniowie Matyszewskim, Kamilem Gwardą i Marcelem Emilia Chmal, Konrad Doleciński i ich Więcławskim. Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 15

16 Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie Spektakl profilaktyczny Dzień Nauczyciela 16 października uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. Układ zamknięty. Aktorzy z krakowskiego Teatru Kurtyna nakłaniali młodzież do refleksji na temat niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków. Głównym bohaterem przedstawienia był Krzysiek, który opiekował się chorą psychicznie matką. Pewnego razu, będąc na dyskotece, został niesłusznie podejrzany o zabójstwo i sprzedaż narkotyków. Krzysztof, zmagając się z trudną sytuacją, stał się częścią środowiska, którego wcześniej unikał. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Narkotyki cały czas stanowią zagrożenie dla młodych ludzi. Niszczą zdrowie, relacje rodzinne i koleżeńskie oraz wiążą się z poważnymi kłopotami. Przesłanie przedstawienia było bardzo sugestywne: Nie warto zadawać się z ludźmi handlującymi i biorącymi środki odurzające! Nie warto próbować narkotyków, gdyż powodują tylko problemy! Sztafetowe Biegi Przełajowe IV Memoriał im. ks.grzegorza Opalskiego 16

17 Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie Pobiegaj z Mistrzem W piątek, 26 września na boisku LKS-u w 2.Wiktoria Chudyk ( SP Wójcin) 800 M CHŁOPCÓW Mniszkowie, z inicjatywy Naszego gimnazjum, 3.Angelika Ziemniak ( SP Błogie Rząd.) 1.Bartłomiej Malec ( ZSPryw.Opoczno) odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna pod 2.Bartłomiej Szporak ( ZSS Poświętne) hasłem Pobiegaj z Mistrzem. Tym mistrzem był 8 0 M C H Ł O P C Ó W S Z K O Ł Y 3.Hubert Wiatr ( Gim. Mniszków ) absolwent Gimnazjum w Mniszkowie, czołowy PODSTAWOWE polski lekkoatleta Adam Kszczot. 1.Jakub Szymański ( ZSPryw. Opoczno) Oficjalnego otwarcia spotkania i przywitania 2.Kamil Natkański ( SP Wójcin) gości dokonała dyrektor gimnazjum Ewa 3.Mateusz Nojek ( SP Stok ) Chmielewska. Oprócz honorowego gościa obecne były władze powiatowe i gminne, 80 M DZIEWCZĄT GIMNAZJA dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz dzieci i 1.Iga Stefańska ( ZSPryw. Opoczno) młodzież, głównie z powiatu opoczyńskiego. 2.Iza Ksyta ( ZSPryw. Opoczno) Po części artystycznej w wykonaniu 3.Dagmara Olczak ( ZSPryw. Opoczno) gimnazjalistek nastąpiło rozwiązywanie quizu, układanie rozsypanki i projekcja Złotych myśli 80 M CHŁOPCÓW GIMNAZJA A d a m a P ó ź n i e j p r z y s z e d ł c z a s n a 1.Bartłomiej Malec ( ZSPryw. Opoczno) podziękowania i życzenia. Następnie mistrz 2.Jakub Gwadera ( Gim. Paradyż ) odpowiadał na pytania młodzieży, rozdawał 3.Jan Majewski ( Gim. Paradyż) autografy i pozował do wspólnych zdjęć. Druga część imprezy miała charakter typowo sportowy M D Z I E W C Z Ą T S Z K O Ł Y Młodzi biegacze rywalizowali na trawiastej PODSTAWOWE bieżni stadionu w dwóch konkurencjach: biegu 1.Wiktoria Chudyk ( SP Wójcin) sprinterskim na nietypowym dystansie 80 m oraz 2.Justyna Rolnik ( SP Sokołów) w biegu na 800 m, w którym specjalizuje się 3.Natalia Mędrecka ( SP Sokołów ) Adam. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach M C H Ł O P C Ó W S Z K O Ł Y w i e k o w y c h : s z k ó ł p o d s t a w o w y c h i PODSTAWOWE gimnazjalnych. Nagrody ufundowane przez 1.Jakub Szymański ( ZSPryw. Opoczno) gminę Mniszków wręczał sportowcom nasz gość 2.Bartłomiej Kędziora ( SP Sokołów ) honorowy Adam Kszczot. Wyniki zmagań 3.Kamil Natkański ( SP Wójcin ) sportowych przedstawiają się następująco: 800 M DZIEWCZĄT GIMNAZJA 8 0 M D Z I E W C Z Ą T S Z K O Ł Y 1.Dagmara Olczak ( ZSPryw. Opoczno) PODSTAWOWE 2.Faustyna Kędziora ( ZSPryw. Opoczno) 1.Wiktoria Sołtysiak ( SP Wójcin) 3.Iga Stefańska ( ZSPryw. Opoczno) Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 17

18 Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie Dzień Nauczyciela W dniu 23 września uczniowie naszego gimnazjum brali udział w wycieczce sponsorowanej przez UG w Mniszkowie do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Odbyło się tam uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 70 rocznicy akcji partyzanckich oddziałów Armii Krajowej na ziemi opoczyńskiej. Wystawa ta przygotowana została przez Muzeum Regionalne w Opocznie przy współpracy z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Nasi uczniowie, jak również uczniowie z gimnazjum w Żarnowie i Białaczowie wzięli udział w tej uroczystości na zaproszenie posła na Sejm RP pana Roberta Telusa. Honorowy patronat nad ekspozycją objął Wicemarszałek Marek Kuchciński, który otworzył wystawę. Na spotkaniu byli obecni: Starosta Powiatu Opoczyńskiego, wicestarosta, wójtowie gmin: Żarnów, Mniszków i Paradyż oraz kombatanci uczestnicy tamtych wydarzeń. Głos zabrali także: dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Tomasz Łuczkowski, poseł Robert Telus. Ze strony kombatantów głos zabrał major Mirosław Kopa Minon żołnierz 25 pułku piechoty AK, który wspominał działania bojowe swojego pułku, oraz pani Bożenia Niemierowska- Szczepańczyk, która w przejmujących słowach opowiedziała o swoich przeżyciach młodej sanitariuszki ratującej życie rannym żołnierzom w Białaczowie. Zebrani mogli również wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Białaczowie. Po oficjalnej uroczystości nasi uczniowie zwiedzali budynek sejmu. Największe wrażenie wywarła oczywiście sala plenarna posiedzeń sejmu. Niecodzienną atrakcją, były też znajome twarze naszych parlamentarzystów i dziennikarzy telewizyjnych spotykanych na korytarzach sejmowych. Jolanta Ciesielska Mistrzostwa województwa LA W piątek, 19 września w Kleszczowie odbył się pierwszy rzut Ligi Lekkoatletycznej w ramach Mistrzostw Województwa LZS szkół podstawowych i gimnazjalnych. Powiat opoczyński reprezentowali gimnazjaliści z Zespołu Szkół Prywatnych i z Mniszkowa. Nasi sportowcy spisali się bardzo dobrze, zdobywając kilkanaście medali. Nasi uczniowie zdobyli 4 medale. Złoty medal w pchnięciu kulą zdobył Marcel Więcławski, srebrne w skoku wzwyż wywalczyli: Emilia Chmal i Jakub Pacholski, a brązowy Albert Sobala. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 145 uczniów rozpoczęło nowy rok Klasa Ib wychowawca p. Wioletta Zielińska szkolny. Przed każdym z Was kolejne dziesięć miesięcy nowych zadań i wyzwań. Będzie to zapewne czas zdobywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności, realizowania planów i marzeń oraz rozwijania swoich pasji. Niech rok szkolny 2014/2015 będzie rokiem pełnym sukcesów i pozytywnych chwil, a codzienne zaangażowanie w życie szkoły da wszystkim zadowolenie, wymierne efekty edukacyjne i wiele satysfakcji. Drodzy Uczniowie - bądźcie aktywni, ciekawi świata i rozwijajcie własne zainteresowania i pasje. Witamy wszystkich serdecznie, a w szczególności nowych uczniów. Życzymy wszystkim powodzenia oraz sukcesów w nauce! Klasa Ia wychowawca p. Jolanta Ciesielska Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2013/2014 W ostatni piątek czerwca w Gimnazjum IIA Jakub Kowalski 4,93; Publicznym w Mniszkowie odbyła się Magdalena Wróblewska 5,26; Natalia Czerczak 4,86 uroczystość zakończenia roku szkolnego Dominika Kołodziejska 5,06; IIB 2013/2014. O godzinie 8.15 rozpoczęła się Bartłomiej Wołek 5,00; Kacper Matyszewski 5,35; uroczystość w budynku szkoły. Najpierw Anna Ciesielska 5,0 dyrektor gimnazjum rozdała świadectwa i IIIA nagrody najlepszym uczniom, którzy z Daniel Kołodziejski 5,28; wyróżnieniem ukończyli naukę w roku szkolnym Adrianna Ciach, Emilia Pilazy 5,07; 2013/2014. Urszula Szczęsna 4,92; Byli to: Sylwia Przybysz 4,85 IA IIIB Witczak Agata 5,28; Klaudia Wróbel 4,93 Karina Matuszewska 5,14; Weronika Zwierzchowska, Adrian Przybysz 4,78. Następnie uczniowie spotkali się w klasach z IB wychowawcami, którzy rozdali im świadectwa i Weronika Czerczak 5,28; życzyli bezpiecznych i radosnych wakacji. Konrad Doleciński 5,00; Emilia Chmal 4,78 18

19 Przedszkole w Mniszkowie Pasowanie na przedszkolaka Dzień Przedszkolaka Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą Magia telewizji na żywo! Teatrzyk profilaktyczny Obchody Święta Niepodległości Dnia r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć przedstawienie W krainie bajtów. Głównym bohaterem spektaklu jest chłopiec - pasjonat gier komputerowych, uzależniony również od telefonu komórkowego i telewizji. Po przyjściu ze szkoły nie robi nic innego tylko siedzi przed monitorem. Pewnego dnia jego przyjaciel - komputer przestaje działać, a w jego pokoju pojawia się Wielki Mistrz. Ta mroczna postać przenosi naszego bohatera do wirtualnego świata pełnego gier wojennych. Chłopakowi ciężko odnaleźć się w obcym świecie; czuje się zastraszony, zdezorientowany i samotny. Wielki Mistrz udziela mu kilku ważnych wskazówek: jak należy bezpiecznie korzystać z Internetu oraz jak unikać pułapek, który wirtualny świat zastawia na bezkrytyczne dzieci. Bohater wraca do realnego świata, ale musi na nowo nauczyć się wykorzystywać interaktywne media. Mamy nadzieję, że historia ta nauczyła naszych uczniów mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Małgorzata Cywińska Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 19

20 Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą Spotkanie z Szerlokiem Holmsem Dnia 6 listopada 2014 roku uczniowie z klasy IV, V i VI pod opieką pań: Karoliny Morawskiej, Sylwii Stępniak i Małgorzaty Cywińskiej udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Opocznie na spektakl teatralny pod tytułem Sherlock Holmes. W poszukiwaniu zaginionej rodziny w wykonaniu artystów Teatru Młodego Widza z Wolimierza. Uczniowie z napięciem śledzili przygody sławnego detektywa. Fantastyczna gra aktorska, znakomite efekty dźwiękowe wywołały wśród uczniów wiele skrajnych emocji od śmiechu do przerażenia. To wydarzenie kulturalne miało na celu pogłębienie wiedzy na temat teatru oraz uwrażliwienie dzieci na odbiór sztuki. Ślubowanie klasy I W hołdzie Poetce! W dniu 24 października 2014 roku w Szkole I miejsce Miłosz Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku K r ó l S z k o ł a odbył się międzyszkolny konkurs utworów Marii P o d s t a w o w a w Konopnickiej przeznaczony dla uczniów klas I - B u k o w c u n a d VI. Pilicą W zmaganiach recytatorskich wzięli udział II miejsce Zofia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu Jaciubek Szkoła nad Pilicą, reprezentanci Szkoły Podstawowej P o d s t a w o w a w im. płk. W. Kucharskiego Wichra w Błogiem B u k o w c u n a d Rządowym oraz przedstawiciele Szkoły Pilicą Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku. Celem konkursu było rozpowszechnianie III miejsce Maria utworów Marii Konopnickiej, rozwijanie Cieślikiewicz - zainteresowań poezją oraz integrowanie uczniów S z k o ł a szkół z terenu Gminy Mniszków. Podstawowa im. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu Marii Konopnickiej czuwała i wyłoniła laureatów Komisja w Stoku Konkursowa w składzie: mgr Anna Trocha, mgr Sylwia Mazur, mgr Małgorzata Cywińska, mgr Wyróżnienie: Alicja Urbanowicz - Szkoła Ewa Stołek Kwapis, mgr Izabela Biskup. Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stoku A oto i zwycięzcy: oraz Zuzanna Krawczyk Szkoła Podstawowa w - kat. wiekowa kl. I - III Bukowcu nad Pilicą I miejsce Julia Król Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy II miejsce Nikola Gaj - Szkoła Podstawowa im. dalszych sukcesów! płk. W. Kucharskiego Wichra w Błogiem Rządowym oraz Anna Wróblewska - Szkoła oprac. Małgorzata Cywińska Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stoku - kat. wiekowa kl. IV - VI 23 października w Szkole Podstawowej w Rodziców wręczonych przez Panią Iwonę przygotowanie maluchów do tak ważnego dla Bukowcu nad Pilicą odbyło się uroczyste Szymańską, koleżanek i kolegów z drugiej klasy nich święta. ślubowanie uczniów klasy pierwszej.w poczet oraz swojej wychowawczyni. Tradycyjnie już po ślubowaniu wszyscy udali się społeczności uczniowskiej zostało przyjętych 23 Nie zabrakło również słów wdzięczności ze przed budynek szkoły, gdzie dzieci z pomocą uczniów. rodziców zasadziły swoje drzewko i wstawiły Wychowawczyni Monika Król przywitała pamiątkową tabliczkę. głównych bohaterów tej uroczystości, następnie pierwszoklasiści wraz ze starszymi kolegami Szkolną uroczystość zakończył słodki zaprezentowali część artystyczną.pieknie poczęstunek i herbatka przygotowany przez śpiewali, recytowali wiersze i odgadywali r o d z i c ó w, k t ó r z y s w o i m w i e l k i m zagadki, po czym król i królowa przyjęli ich do zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego,,królestwa Wiedzy". przebiegu uroczystości. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, po czym Pani dyrektor Anna Węglarska dokonała Myślę, że ten dzień na długo zostanie w pamięci pasowania uczniów oraz wręczyła im dzieci, rodziców i szkoły. pamiątkowe dyplomy.pierwszoklasiści otrzymali wiele drobnych upominków od rodziców, Rady strony rodziców dla wychowawczyni za troskę i Opracowała: Monika Król 20 Kolorową lokomotywą do zwycięstwa! Z radością informujemy, że uczniowie z naszej 8.Julia Sobierska dudek szkoły, biorący udział w Kolorowej 9.Patrycja Zgierska jaskółka Lokomotywie - projekcie ekologiczno- 10.Radosław Pietrzyk czajka artystycznym dla dzieci z województwa 11.Zuzanna Mierzwa - sroka łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę, zajęły I 12. Julia Grzywacz kwiatek m i e j s c e w k a t e g o r i i K O S T I U M D O 13. Alicja Jabłońska kwiatek SPEKTAKLU. Nasi młodzi aktorzy pokonali 14. Katarzyna Jakóbik kwiatek swoich rówieśników z 42 gmin województwa 15. Kacper Strzelecki kwiatek łódzkiego! 16. Kamila Reszka drzewo 25 października 2014 r., w Łódzkim Domu 17. Julia Jabłońska drzewo Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 18. Albin Kowalski drzewo A oto i nasi zwycięzcy: 19. Jakub Więcławski drzewo 1.Kryspin Więcławski kruk 20. Sara Tomasik drzewo Zdjęcia w galerii pochodzą ze strony 2.Zofia Jaciubek sowa 3.Michalina Karbownik dzięcioł Naszym młodym aktorom serdecznie lokomotywy-2014.aspx 4.Miłosz Król bocian gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 5.Mateusz Grabowski kogut 6.Natalia Rutowicz słowik Wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa oprac. Małgorzata Cywińska 7.Julia Stańczyk gęś naszych uczniów, dziękuję!

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 102 SESJE RADY GMINY LUTOMIERSK ODZNAKA HONOROWA ZŁOTE GODY INWESTYCJIE I DOTACJE DNI LUTOMIERSKA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Moje Boisko orlik 2012 Strona 2 Relacja z XXXIV

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja Łask zyskał Centrum Idei KU HUMANIZMOWI Po kilku latach

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Nr 7-8 (30-31) lipiec-sierpień 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin

Nr 7-8 (30-31) lipiec-sierpień 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin Nr 7-8 (30-31) lipiec-sierpień 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny W NUMERZE: Gmina Teresin w Złotej 10 26 lipca 2005 roku będzie ważną datą dla mieszkańców gminy Teresin. Tego

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014 CENA 3,00 ZŁ Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 Poświęcenie i oddanie do użytku zakładu chłodniczego katowickiej Spółki

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Magia świąt Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenografii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej Foto:

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Wizyta ks. Biskupa, Kazimierza Ryczana w Urzędzie

Wizyta ks. Biskupa, Kazimierza Ryczana w Urzędzie Nr 07 (90) lipiec 2011 Gazeta bezpłatna Wizyta ks. Biskupa, Kazimierza Ryczana w Urzędzie 16 czerwca, Urząd Gminy w Chęcinach odwiedził z duszpasterską wizytą ks. Biskup Kazimierz Ryczan. Tego dnia ksiądz

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo