Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie"

Transkrypt

1 Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014)

2 Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim spokój, radość i wytchnienie. Niech każda chwila spędzona w gronie najbliższych żyje własnym pięknem, a Nowy 2015 rok obdarzy hojnie zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia. Niech realizują się wszystkie Państwa plany, oczekiwania i marzenia. Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos Przewodniczący Rady Waldemar Nojek oraz Radni Gminy Mniszków Podziękowania Wójta Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło wyrazić swoje uznanie dla Państwa i wypowiedzieć tych kilka słów... W związku z podjęciem przeze mnie pracy na stanowisku Wójta Gminy Mniszków, chciałbym serdecznie podziękować moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli i otwartości na zmiany, bo to, jak mniemam, przywiodło Was do urn 16 listopada br. i skłoniło do oddania głosu właśnie na mnie. Zdaję sobie sprawę, że przede mną trudne zadanie, ale zapewniam, że będę się starać nie zawieść Państwa zaufania, oczekiwań i pokładanych we mnie nadziei, zaś moje obowiązki w Urzędzie Gminy będę zawsze starał się wykonywać sumiennie, konkretnie oraz należycie, nie szczędząc czasu i energii, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i naszej gminy w odniesieniu do mego motta: "zawsze blisko ludzi, ich spraw i problemów" oraz pamiętając o służebnej roli z jaką wiąże się objęte przeze mnie stanowisko. Wierzę, wręcz jestem przekonany, że z Państwa pomocą moja praca i zaangażowanie przyniosą wymierne korzyści. Jeszcze raz z głębi serca dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się na radykalny krok by obdarzyć mnie zaufaniem. Wasza wiara w nasz społeczny i lokalny sukces jest dla mnie bezcenna. Z wyrazami szacunku Paweł Werłos Wójt Gminy Mniszków 2 Wyniki wyborów Wyciąg z obwieszczenia Komisarza 3. Karty do głosowania wydano wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2719 osobom r. o wynikach wyborów wójta i rady 4.W wyborach wzięło udział (oddało ważne gminy na obszarze gminy Mniszków. karty do głosowania) 2717 wyborców, co stanowi 71,65% uprawnionych 1.Wyboru dokonano, ponieważ w do głosowania. wyborach spośród 2 kandydatów, 5. Wy b r a n y k a n d y d a t u z y s k a ł wymaganą liczbę głosów uzyskał 1546 głosów ważnych. WERŁOS Paweł Waldemar, zgłoszony przez KWW Razem dla Gminy Mniszków. Wybranych radnych przedstawia tabela 2. Liczba osób uprawnionych do obok. głosowania wynosiła Krystyna Rysakowska

3 I Sesja Rady Gminy Mniszków Pierwsza Sesja VII kadencji Rady Gminy Mniszków zwołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, odbyła się w poniedziałek dnia 1 grudnia 2014 roku. Najważniejszymi punktami pierwszych obrad było ślubowanie Radnych i Wójta oraz wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Uroczystego wręczenia zaświadczeń potwierdzających wybór Wójta Gminy Mniszków Pana Pawła Werłosa oraz radnych Rady Gminy Mniszków w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku, dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie Pani Beata Gwarda. Piętnastu radnych otrzymało zaświadczenia stwierdzające wybór na radnych rady Gminy Mniszków na okres kolejnych 4 lat. Otwarcia I sesji dokonał Radny Senior Waldemar Nojek. Wszyscy radni złożyli ślubowanie. W kolejnym punkcie w wyniku tajnego głosowania, zatwierdzonego jednogłośnie uchwałą Nr I/1/14 Rady Gminy Mniszków z dnia 1 grudnia 2014 r. na Przewodniczącego Rady wybory Wiceprzewodniczących Rady, którymi wybrano Pana Waldemara Nojka. zostali: radny Marian Czerczak oraz radny Jerzy Uroczyste ślubowanie złożył nowo wybrany Węglarski. Wójt Gminy Mniszków Pan Paweł Werłos. Ostatnim punktem porządku obrad były Alicja Śmigiel Spotkanie z Marszałkiem 5 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Mniszkowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Mniszków pana Pawła Werłosa z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego panem Arturem Bagieńskim. Pan Wicemarszałek złożył gratulacje oraz życzył owocnej pracy. Na spotkaniu zostały omówione m.in. plany rozwojowe Gminy Mniszków. Damian Milczarek Aktualne zadłużenie Gminy Mniszków Zadłużenie Gminy Mniszków na dzień r ,86 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki będą spłacane zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat do roku Zestawienie kredytów dostępne jest na stronie Skarbnik gminy Marianna Marszałek-Sadowska II Sesja Rady Gminy Mniszków W piątek 12 grudnia 2014 roku odbyła się - Zdonek Piotr Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony I I s e s j a R a d y G m i n y M n i s z k ó w. - Mierzwa Alicja Środowiska oraz Ochrony Przeciwpożarowej: Najważniejszymi punktami porządku obrad było - Wojciechowski Jarosław - Zdonek Stanisław ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, - Węglarski Jerzy - Mierzwa Alicja stałych komisji Rady Gminy Mniszków, ustalenie - Więcławski Franciszek - Zdonek Piotr wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, - Wiączek Halina - Wojciechowski Jarosław Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mniszków - Kuśmierski Tomasz - Madej Bolesław i diet dla radnych oraz ustalenie wynagrodzenia - Czerczak Marian - Koziełek Marcin Wójta Gminy. - Nojek Waldemar Komisja Zdrowia, Opieki społecznej, Składy poszczególnych komisji wyglądają Oświaty i Kultury: Uchwała w sprawie ustalenia diet dla następująco: - Czerczak Marian Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodni- - Wiączek Halina czących Rady Gminy Mniszków oraz diet dla Komisja Rewizyjna: - Koziełek Marcin radnych nie została podjęta. Diety pozostały na - Pietrzyk Henryk przewodniczący, - Madej Bolesław poziomie poprzedniej kadencji. - Krawiec Renata - członek - Kuśmierski Tomasz Uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta - Palus Paweł członek - Nojek Waldemar Gminy podjęto jednogłośnie 15 głosami za - Więcławski Franciszek członek - Węglarski Jerzy i wynosi 9.400,00 zł brutto. - Krawiec Renata Wynagrodzenie poprzedniego wójta wynosiło Komisja Budżetu Finansów i Planowania - Zdonek Stanisław ,00zł brutto. oraz Gospodarki Komunalnej: - Palus Paweł Alicja Śmigiel - Pietrzyk Henryk Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 3

4 Przetargi Gminy Mniszków na odbiór odpadów komunalnych Z dniem 1 lipca 2013r. zaczął obowiązywać Otwarcie ofert drugiego przetargu na w/w W/w konsorcjum zaoferowało wykonanie nowy system gospodarowania odpadami zadanie odbyło się w dniu r. zamówienia na cenę brutto ,43 zł za komunalnymi. W praktyce oznacza to, że gmina Do przetargu przystąpiła jedna firma, A.S.A. Eko okres usługi 1 roku. stała się odpowiedzialna za zorganizowanie Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, Zabrze. Firma ta była jedynym oferentem biorącym odbioru i zagospodarowania odpadów Zaoferowała ona wykonanie zamówienia za udział w tym przetargu. Na skutek powyższego komunalnych od właścicieli nieruchomości. kwotę brutto ,84 zł. za 1,5 roczny okres rozstrzygnięcia przetargowego w dniu 30 Z t e g o w z g l ę d u G m i n a M n i s z k ó w usługi od dnia r. do dnia r. czerwca 2014r. Gmina zawarła z w/w przeprowadziła postępowanie przetargowe W dniu r. przetarg został również K o n s o r c j u m u m o w ę n a o d b i ó r w trybie przetargu nieograniczonego celem unieważniony, z powodu iż zamawiający nie i zagospodarowanie stałych odpadów wyłonienia wykonawcy. może zwiększyć kwoty na przedmiotowe komunalnych na okres 1 roku od dnia Otwarcie ofert pierwszego przetargu na zamówienie do kwoty najkorzystniejszej oferty. r. do dnia r. zadanie odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Otwarcie ofert trzeciego przetargu na w/w Przed ogłoszeniem powyższego przetargu Mniszków odbyło się w dniu r. zadanie odbyło się w dniu r. odbył się wcześniejszy przetarg w tym samym Do przetargu przystąpiły cztery firmy: Do przetargu przystąpiła jedna firma, zakresie, z otwarciem ofert w dniu 3 czerwca 1. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, Konsorcjum w składzie : 2014r., który został unieważniony. Przyczyną Zabrze 1.A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41- unieważnienia było to, iż zamawiający 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 800 Zabrze- lider konsorcjum stwierdził, że cena najkorzystniejszej oferty Sp. z o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć Opoczno Komunalnej spółka z o.o., Zabrze ul. na sfinansowanie zadania. Na dzień otwarcia 3. Zakład Usług Komunalnych Hak Stanisław Lecha 10- członek konsorcjum. ofert zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na Burczyński ul. Próchnika 25, Piotrków W/w konsorcjum zaoferowało wykonanie przedmiotowe zamówienie do kwoty Tryb. zamówienia za kwotę brutto ,53. za najkorzystniejszej oferty. W tej sytuacji nie było 4. Juko Sp. z o.o. ul. Topolowa 1, usługę w ciągu 1 roku od dnia r. do możliwe zawarcie umowy. Piotrków Tryb. dnia r. Z firmą tą Gmina podpisała Do przetargu tego przystąpiły dwie firmy: N a j t a ń s z ą o f e r t ę z ł o ż y ł a f i r m a umowę w dniu r., w ramach której Veolia Usługi dla Środowiska SĄ Oddział Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. realizowała usługę. w Tomaszowie Mazowieckim, oferując z o.o. w Opocznie w kwocie brutto ,00 zł. wykonanie zadania za kwotę ,00 zł za realizację usługi w przeciągu 1 roku, od dnia W roku 2014 odbył się kolejny przetarg (brutto), oraz firma A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. z r. do dnia r. Jednak w dniu w tym zakresie, podczas którego w dniu 24 Zabrza, za kwotę ,86 zł (brutto) r. przetarg został unieważniony czerwca 2014r. dokonano wyboru oferty złożonej Zaoferowane w tym przetargu kwoty określały z powodu, iż zamawiający ustalił, że cena przez wykonawcę konsorcjum w składzie: wartość wykonania zadania za okres 2 lat. najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 1. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41- którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 800 Zabrze - lider konsorcjum, Agnieszka Łącka sfinansowanie zadania w uchwale budżetowej. A.S.A Lubliniec Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, Lubliniec - członek konsorcjum. I etap budowy zakończony W m i e j s c o w o ś c i M n i s z k ó w p r z y skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej i Hubala realizowana jest budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej. Wykonawcą tego obiektu jest Konsorcjum w składzie : 1.CREATIVE AND FUTURE SP. Z O.O., Mójcza 25, Daleszyce, 2. CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk, Mójcza 25, Daleszyce, 3. SPA VOYAGE SP. Z O.O. Mójcza 25, Daleszyce. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu za zaoferowaną kwotę ,38 zł netto. Umowa na realizację tego obiektu Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie zawarła w dniu r. W chwili obecnej zrealizowany został I etap robót, na który składało się wykonanie obiektu w stanie surowym zamkniętym Termin realizowania II etapu, tj. wykonania wszystkich robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia przewidziany jest według umowy na dzień r. Powyższa inwestycja, jak do tej pory największa na terenie Gminy Mniszków, realizowana jest z 75 % udziału środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 25% udziału własnego, w stosunku do kosztów. 4 Bożena Brożek

5 Pieniądze na kanalizację W dniu 2 września 2014 r. Zarząd W dniu 16 września 2014 r. została podpisana odpowiedzialny w regionie za Program Rozwoju Województwa Łódzkiego zatwierdził listę umowa na kanalizację w Gminie Mniszków. Jak Obszarów Wiejskich. operacji wybranych do dofinansowania w ramach informuje Urząd Marszałkowski w Łodzi jest to Ostatnie środki z tego działania zasiliły naboru wniosków dotyczących gospodarki ostatnie rozdanie Samorządu Województwa beneficjentów z powiatu opoczyńskiego kwotą wodno - ściekowej. Rozstrzygnięty nabór, który Łódzkiego w tym okresie programowania, ,00 złotych. trwał w dniach od 10 lutego 2014 r. do 10 kwietnia w ramach działania Podstawowe usługi dla W Gminie Mniszków zostanie wybudowana 2014 r., był trzecim naborem ogłoszonym przez gospodarki i ludności wiejskiej objętego kanalizacja na odcinku Marianka Samorząd Województwa Łódzkiego dla Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Konstantynów Błogie Szlacheckie. Całkowity wymienionego zakresu działania,,podstawowe Na ten cel przeznaczono w województwie koszt inwestycji to ,55 złotych, kwota usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej łódzkim ponad 300 milionów złotych. Dzięki tym dofinansowania ,00 złotych, udział objętego Programem Rozwoju Obszarów środkom pomocowym powstało do chwili własny Gminy ,55 złotych. Wiejskich na lata obecnej prawie 700 km sieci wodociągowych W dniu r. w Urzędzie Gminy Złożono 110 wniosków o przyznanie i kanalizacyjnych, ponad 3600 przydomowych w Mniszkowie została zawarta umowa na pomocy, pozytywnie oceniono 96. i 17 dużych, kompleksowych oczyszczalni wykonanie ww. zadania. Zawarcie umowy było W najbliższych dniach zostaną podpisane ścieków. poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w u m o w y o p r z y z n a n i e p o m o c y z 3 8 Powiat opoczyński plasuje się na pierwszym trybie przetargu nieograniczonego. Wnioskodawcami, których operacje znalazły się miejscu w rankingu PROW. Gminy i gminne W przedmiotowym postępowaniu złożono najwyżej na liście rankingowej. zakłady budżetowe, pozyskały do tej pory, na 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma: Wśród nich jest wniosek złożony przez gminę projekty wod-kan, kwotę ponad 20,5 milionów Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Mniszków, który znalazł się na 21 pozycji. złotych realizując 14 inwestycji. Instalacyjno - Inżynieryjnych, Kosów, ul. W ramach zadania pn. "Ochrona wód Kolejne przed nami. W dniu 16 września Główna 92, Moszczenica, które wykona powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji 2014 r. została podpisana kolejna umowa zadanie za kwotę ryczałtową ,00 zł. sanitarnej w Gminie Mniszków", gmina planuje przyznania pomocy dla działania Podstawowe Termin realizacji nastąpi do dnia 31 maja 2015 r. budowę kanalizacji, wraz z przyłączeniami, usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. w miejscowościach: Konstantynów, Błogie W Gminie Mniszków, przy wsparciu ze środków W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie S z l a c h c k i e ( o d c i n e k o d b a n k u d o unijnych w wysokości złotych, zostanie następujący cel: ochrona wód powierzchniowych Konstantynowa). zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej, między oraz poprawa warunków życia mieszkańców Całkowity koszt zadania według kosztorysu innymi w celu ochrony wód powierzchniowych. Gminy Mniszków poprzez budowę sieci wynosi: ,55 zł kanalizacji sanitarnej. Koszty kwalifikowalne: ,49 zł Dzięki tej inwestycji, kolejni mieszkańcy Wysokość dofinansowania: ,00 zł powiatu opoczyńskiego uzyskają dostęp do sieci Jerzy Milczarek D o t a c j a w y n i e s i e 7 5 % k o s z t ó w kanalizacyjnej - powiedział Artur Bagieński, kwalifikowalnych. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Nowe chodniki w Mniszkowie W dniu 11 września 2014r. Gmina Mniszków odebrała roboty budowlane wykonane przy zadaniu : Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie. Podstawą wykonania robót budowlanych była umowa zawarta w dniu r z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zwycięskim Wykonawcą. Zakres całego zamówienia obejmował wykonanie: 1.Chodników w ulicach: Żeromskiego, Konopnickiej, Reymonta o łącznej powierzchni 1841,47 m2 o konstrukcji: -kostka betonowa wibroprasowana prostokątna grubości 8 cm ( kolor szary) wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, - p o d b u d o w a z k r u s z y w a ł a m a n e g o stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 wg PN- EN o grubości 10 cm, -podsypka piaskowa wg PN-EN o grubości 10 cm, 2. Zjazdów indywidualnych do granicy pasa drogowego o powierzchni 622,60 m2 oraz zjazdów o wzmocnionej konstrukcji o powierzchni 82,9 m2 o konstrukcji: Zjazdy indywidualne -Kostka betonowa wibroprasowana prostokatna grubości 8 cm ( kolor czerwony) wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, - P o d b u d o w a z k r u s z y w a ł a m a n e g o stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm wg PN-EN o grubości 15 cm, -Podsypka piaskowa wg PN-EN o grubości 10 cm, Zjazdy o wzmocnionej konstrukcji w km 3. Odwodnienia rowami otwartymi oraz krytymi 0+022,54; 0+073,30 (404m) ze studzienkami (PVC o śr. 425 cm 7 szt) -Kostka betonowa wibroprasowana dwuteowa z umocnieniem darniną skarp (30,4m2), grubości 8 cm ( kolor grafit/czarny) wg PN-EN wykonaniem skarp (670,95m2), wykonaniem 1338 na podsypce cementowo-piaskowej zieleńców (1210,82m2). o grubości 3 cm, Koszt całkowity projektu wyniósł : ,64 zł, -Podbudowa - tłuczeń fr. 31,5-63mm wg PN-EN w tym kwota przyznanej pomocy z Europejskiego 13242(PN-B-11112) o grubości 20 cm, Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich to -Podsypka piaskowa wg PN-EN ,00zł. o grubości 10 cm, Andrzej Pączek Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 5

6 Oddanie do użytku świetlicy OSP w Stoku W dniu 8 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy OSP w Stoku. Na wstępie Wójt Gminy Mniszków Janusz Ciesielski powitał zaproszonych, przybyłych gości: Roberta Telusa - Posła na Sejm RP, Artura Bagieńskiego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Józefa Roga - Wicestarostę Opoczyńskiego, Sławomira Pawłowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Mniszków, radnych, licznie zebranych mieszkańców Stoku oraz wszystkich przybyłych gości. Następnie Wójt Gminy Mniszków wraz z wyczytaną delegacją przedstawicieli zgromadzonych osób dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie zmodernizowanej świetlicy. Ze względu na niesprzyjającą aurę Wójt zaprosił przybyłych gości do wnętrza obiektu, gdzie odbyły się przemówienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli mieszkańców, sołtys wsi Stok wraz z mieszkańcami w symboliczny sposób, wręczając bukiety kwiatów podziękowali Wójtowi Gminy Mniszków Januszowi Ciesielskiemu oraz innym zaproszonym gościom za zrealizowanie inwestycji. Koszt całkowity termomodernizacji i remontu przekazanego obiektu wraz z utwardzeniem terenu oraz remontem ogrodzenia, wyniósł ,42 zł. Marcin Skorupa Remont budynku w Małych Końskich We wrześniu 2014 roku, dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Małych Końskich. Całkowity koszt remontu i t e r m o m o d e r n i z a c j i o b i e k t u w r a z z utwardzeniem terenu oraz remontem ogrodzenia, wyniósł ,92 zł. Gminie Mniszków została przyznana pomoc na dofinansowanie przedmiotowych projektów z Unii Europejskiej z Funduszu Rolnego z PROW na lata w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' odpowiadającym warunkomprzyznania pomocy w ramach działania,,odnowa i rozwój wsi''. Marcin Skorupa 6

7 Poświęcenie i oddanie Domu Ludowego w Zarzęcinie W dniu 17 października 2014 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu Ludowego w Zarzęcinie. Na wstępie Wójt Gminy Mniszków Janusz Ciesielski powitał zaproszonych, przybyłych gości: Roberta Telusa - Posła na Sejm RP, Krystynę Ozgę Posłankę na Sejm RP, Artura Bagieńskiego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Józefa Roga - Wicestarostę Opoczyńskiego, Bronisława Helmana - Prezesa Stowarzyszenia Dolina Pilicy, Ks. Mariana Strzałkowskiego - proboszcza parafii Błogie, Sławomira Pawłowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Mniszków, radnych, przedstawicieli władz straży pożarnej oraz strażaków, przedstawicieli policji, leśnictwa, sołtysów, licznie zebranych mieszkańców Zarzęcina oraz wszystkich zgromadzonych. N a s t ę p n i e p o p o w i t a n i u o r a z o k o l i c z n o ś c i o w y c h p r z e m ó w i e n i a c h zaproszonych gości oraz przedstawicieli mieszkańców Zarzęcina, Wójt Gminy Mniszków, wraz z wyczytaną delegacją przedstawicieli zgromadzonych osób, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie domu ludowego. Po uroczystym otwarciu ks. Marian Strzałkowski - proboszcz parafii Błogie poświecił Dom Ludowy w Zarzęcinie. Następnie Mariusz Burian Prezes OSP Zarzęcin - przedstawił rys historyczny OSP w Zarzęcinie. Po odczycie rysu historycznego dokonano wręczenia medali, odznak i dyplomów dla zasłużonych strażaków. Na dalszą część uroczystości Wójt Gminy Mniszków zaprosił wszystkich do wnętrza nowego obiektu, gdzie przewidziano poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Zarzęcina. Koszt całkowity budowy przekazanego obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną i wyposażeniem dodatkowym wyniósł ,98 zł. Gmina Mniszków uzyskała dofinansowanie przedmiotowego projektu z Unii Europejskiej z Funduszu Rolnego z PROW na lata w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości ,00 zł. Andrzej Pączek Drugi rok projektu Patrząc w przyszłość W szkołach gminy Mniszków rozpoczął się Pilicą 58, SP w Stoku 45 i Gimnazjum drugi rok realizacji projektu Patrząc w Mniszkowie 145). W szkołach w przyszłość. Działania zaplanowane w podstawowych prowadzone są dodatkowe projekcie służą realizacji programów zajęcia z języków: angielskiego i niemieckiego, rozwojowych szkół ukierunkowanych na rozwój komputerowe oraz rekreacyjno-sportowe. ale również zwiększenie umiejętności uczniów kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost W gimnazjum: z języka polskiego i nauk w zakresie języków obcych czy wzrost zainteresowań sportowych i wychwytywanie matematyczno-przyrodniczych oraz także zainteresowań sportowych. Jednym z celów jest młodych talentów takich jak lekkoatleta Adam rekreacyjno-sportowe. Dodatkowo wszyscy też wzrost świadomości uczniów gimnazjum na Kszczot mistrz Europy, mieszkaniec gminy i uczniowie klas III gimnazjum biorą udział temat własnych predyspozycji i związanego były uczeń mniszkowskich szkół. w zajęciach aktywizujących w Szkolnym z tym wyboru odpowiedniej dla siebie ścieżki Ośrodku Kariery z doradcą zawodowym. dalszego kształcenia. Projekt wychodzi naprzeciw potrzeb Projekt jest współfinansowany ze środków Unii u c z n i ó w, u d z i e l a j ą c i m p o m o c y Głównym celem projektu jest wyrównanie Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu szans edukacyjnych, w tym przygotowanie do Społecznego. zdolności i pogłębianiu zainteresowań. egzaminów zewnętrznych. Jednak zadaniem Wsparciem objętych jest 296 uczniów ze nauczycieli prowadzących zajęcia w aż 33 Asystent koordynatora projektu wszystkich czterech szkół w gm. Mniszków (SP grupach tematycznych jest nie tylko Robert Sędkowski w Błogim Rządowym 48, SP w Bukowcu nad zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych, Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 7

8 Poświęcenie i oddanie Domu Ludowego w Dużym Potoku W dniu 24 października 2014 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu Ludowego w Dużym Potoku. Na wstępie Wójt Gminy Mniszków Janusz Ciesielski powitał zaproszonych, przybyłych gości: Roberta Telusa - Posła na Sejm RP, Artura Bagieńskiego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Józefa Roga - Wicestarostę Opoczyńskiego, Bronisława Helmana - Prezesa Stowarzyszenia Dolina Pilicy, Ks. Jana Pękacza - proboszcza parafii Zajączków, Annę Węglarską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad P i l i c ą, S ł a w o m i r a P a w ł o w s k i e g o Przewodniczącego Rady Gminy Mniszków, radnych, przedstawicieli policji, sołtysów, licznie zebranych mieszkańców Dużego Potoku oraz wszystkich zgromadzonych. N a s t ę p n i e p o p o w i t a n i u o r a z o k o l i c z n o ś c i o w y c h p r z e m ó w i e n i a c h zaproszonych gości oraz przedstawicieli mieszkańców, Wójt Gminy Mniszków wraz z wyczytaną delegacją przedstawicieli zgromadzonych osób dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie domu ludowego. Po uroczystym otwarciu Jan Pękacz - proboszcz parafii Zajączków poświecił Dom Ludowy w Dużym Potoku. Następnie sołtys wsi Duży Potok wraz z mieszkańcami w symboliczny sposób, wręczając bukiety kwiatów podziękowali Wójtowi Gminy Mniszków Januszowi Ciesielskiemu oraz innym zaproszonym gościom za zrealizowanie w ich zakątku ziemi opoczyńskiej tak pięknego, funkcjonalnego i nowoczesnego domu ludowego. Na dalszą część uroczystości Wójt Gminy Mniszków zaprosił wszystkich do wnętrza nowego obiektu, gdzie przewidziano poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Dużego Potoku. Koszt całkowity budowy przekazanego obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną i wyposażeniem dodatkowym wyniósł ,27 zł. Gmina Mniszków uzyskała dofinansowanie przedmiotowego projektu z Unii Europejskiej z Funduszu Rolnego z PROW na lata w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości ,00zł. Andrzej Pączek Projekt Przedszkolaki - przyszłość Gminy Mniszków 8 Gmina Mniszków od 1 maja 2014 r. realizuje przedszkolnej w odprojekt pn. Przedszkolaki przyszłość gminy działach przedszkol- Mniszków współfinansowany ze środków Unii nych przy szkołach Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał podstawowych w: Ludzki. Stoku, Bukowcu nad P i l i c ą, B ł o g i e m Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia Rządowym i dostosowania ich do opieki nad i kompetencji w regionach, dziećmi w wieku 3-4 lata, Gmina Mniszków Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans d o s t o s o w a ł a t o a l e t y d l a p e r s o n e l u edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości i dzieci, zakupiła pralki, odkurzacze, usług edukacyjnych świadczonych w systemie wyposażenie do kuchni, meble i wyposażenie do oświaty, sal zajęciowych oraz szatni, komplety zabawek, Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w pomocy dydaktycznych, plastycznych oraz s t o p n i u u p o w s z e c h n i e n i a e d u k a c j i nowoczesny sprzęt dla każdego oddziału przedszkolnej. przedszkolnego, programy do zarządzania W celu podniesienia standardu opieki placówką przedszkolną, zamontowała rolety okienne i osłony na grzejniki, zakupiła wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki o p i e k i n a d d z i e ć m i i w y p o s a ż e n i e wypoczynkowe oraz doposażyła w karuzelę plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą na łączną kwotę ,21 zł. Planowany termin zakończenia projektu zgodnie z harmonogramem to 31 grudzień 2014 r. Beata Gwarda

9 Eko - Dożynki Mniszków 2014 W niedzielę 31 sierpnia 2014 r. rolnicy działa na rzecz społeczności lokalnej m.in. jest Epidemiologicznej w Opocznie Marianna z Gminy Mniszków świętowali doroczne święto czynnym strażakiem i społecznie udziela się w Rożej, Dyrektor BSZP Oddział w Błogiem plonów. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Jolanta Snochowska, przedstawiciel firm CERmsza święta w kościele pw. Matki Bożej w Zarzęcinie. ROL i CER-ART Zbigniew Bodnar, Fatimskiej w Mniszkowie. Mszę św. dziękczynną Starostowie dożynek wręczyli na ręce przedstawiciel firm Grudzeń Las i G-K Tadeusz celebrowali: ks. Jan Pękacz i ks. Sylwester Kęska. Gospodarza chleb upieczony z tegorocznych Jasak, przedstawiciel firmy G-K Jacenty Ślęzak, właściciel ZCB Owczary Rafał Stępień, właściciel Tartaku Małe Końskie Jerzy Kołodziejski, przedsiębiorca Mirosław Ciesielski, Radny Powiatu Opoczyńskiego Stanisław Przybyła, dyrektorzy szkół, radni Gminy Mniszków oraz sołtysi. Z okazji Jubileuszu XXIV-lecia samorządu Gminy Mniszków kapituła gminna przyznała statuetki zasłużonym dla gminy Mniszków. Wyróżnieni Statuetką nadawaną za całokształt pracy społeczno-zawodowej oraz szczególnie wyróżniające działania na rzecz Gminy Mniszków byli: Marek Ksyta - Starosta Opoczyński, Józef Róg - Po zakończonej mszy nastąpił przemarsz zbiorów. Następnie odbyło się wręczanie Starosta Opoczyński, Artur Bagieński - korowodu dożynkowego na stadion sportowy wieńców dożynkowych, które odbierali Wójt Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, w Mniszkowie przy akompaniamencie Gminy Mniszków Janusz Ciesielski oraz Andrzej Reszel - Dyrektor Zarządu Dróg Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Korowód Przewodniczący Rady Gminy Mniszków P o w i a t o w y c h w O p o c z n i e, Wi e s ł a w dożynkowy tworzyli: poczty sztandarowe Sławomir Pawłowski. Kuśmierczyk - Komendant Komisariatu Policji gminnych ochotniczych straży pożarnych, koła gospodyń wiejskich, delegacje Nastąpiły okolicznościowe przemówienia: w Paradyżu, Stanisław Sagalara - Komendant sołectw z wieńcami dożynkowymi, zaproszeni Wójta Gminy Mniszków Janusza Ciesielskiego, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej goście, uczestnicy mszy św. oraz mieszkańcy Posła na Sejm RP Krystyny Ozgi, asystentki w Opocznie, Bronisław Helman - Prezes gminy Mniszków. Wieńce dożynkowe Posła na Sejm RP Roberta Telusa Barbary Stowarzyszenia Dolina Pilicy. przygotowały następujące sołectwa: Zarzęcin, Chomicz, Wicestarosty Powiatu Opoczyńskiego W kategorii Sołtysi pracujący na rzecz Mniszków, Bukowiec nad Pilicą, Grabowa, Józefa Roga, prezes Stowarzyszenia Dolina społeczności IV lub więcej kadencji statuetkę Świeciechów, Jawor-Kolonia, Mikułowice, Pilicy Bronisława Helmana. przyznano dla: Marka Skonecznego- Sołtysa wsi Prucheńsko Duże oraz Prucheńsko Małe. Nowe Błogie od I do VI Kadencji, Jana Grzywacza - Sołtysa wsi Jawor od I do VI Kadencji, Jerzego Ziółkowskiego - Sołtysa wsi Jawor-Kolonia od I do VI kadencji, Stanisława Śliwki - Sołtysa wsi Konstantynów od I do VI kadencji, Danuty Ścieglińskiej - Sołtysa wsi Mikułowice od I do VI kadencji, Tadeusza Włodarczyka - Sołtysa wsi Zajączków od I do VI kadencji, Edwarda Głąbały - Sołtysa wsi Marianka od II do VI kadencji, Stanisława Turobosia - Sołtysa wsi Duży Potok od III do VI kadencji, Marianny Kuśnierskiej -Sołtysa wsi Góry Trzebiatowskie I, IV,V,VI kadencji, Franciszka Więcławskiego - Sołtysa wsi Julianów Ponadto w uroczystości brali udział: o d I I I d o V I k a d e n c j i, S t a n i s ł a w a Wójt Gminy Mniszków - Janusz Ciesielski Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bieganowskiego - Sołtysa wsi Obarzanków od I powitał zaproszonych gości oraz dokonał Bagieński, Zastępca Komendanta Komendy do IV kadencji, Bogumiły Kowalskiej - Sołtysa uroczystego otwarcia Dożynek. Powiatowej Policji w Opocznie Dariusz Szulc, wsi Olimpiów od II do V kadencji, Jana Rusia - Starostą tegorocznych dożynek był Pan Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu Sołtysa wsi Stok od III do VI kadencji, Piotr Marcinkowski. Prowadzi gospodarstwo Wiesław Kuśmierczyk, Komendant Powiatowej Bronisława Włodarczyka - Sołtysa wsi Syski od I rolne o powierzchni 26 ha ukierunkowane na Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie do IV kadencji, Reginy Biegały - Sołtysa wsi hodowlę trzody chlewnej i uprawę zbóż. Jest Stanisław Sagalara, Zastępca Burmistrza Miasta i Świeciechów od III do VI Kadencji, Mariana delegatem do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Gminy Sulejów Jan Andrzejczyk, Bednarskiego - Sołtysa wsi Zarzęcin od III do VI Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Kadencji. Starościną tegorocznych dożynek była Pani Przemysław Majchrowski, Dyrektor Zarządu >> Anna Dereń. Wspólnie z mężem Arturem Dróg Powiatowych w Opocznie Andrzej prowadzi gospodarstwo domowe. Aktywnie Reszel, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 9

10 W kategorii przedsiębiorca za wieloletnią - Jana Rusia - Prezesa Ochotniczej Straży przyszłości, Śmieci do kosza. pracę na rzecz rozwoju gospodarczego gminy Pożarnej w Stoku - zabawy dla dzieci i młodzieży (m.in.: Mniszków statuetkę przyznano dla: - Mariusza Buriana - Prezesa Ochotniczej Straży ekologiczna gra w kręgle z butelek typu PET, - Jolanty Snochowskiej - Dyrektora BSZP Pożarnej w Zarzęcinie wykonywanie rzeźb z papieru, slalom w Błogiem - Michała Gusty - Prezesa Ochotniczej Straży ekologiczny, wyścig w workach na odpady, - Haliny Kowalskiej - Dyrektora BSZP Pożarnej w Świeciechowie. ekologiczne zabawy z chustą animacyjną, w Błogiem W kategorii Włodarze - Samorządowcy zabawy ruchowe z gazetą). - Mieczysława Grzesiaka - Prezesa CER ROL wyróżnienia przyznano dla: - Aleksandra Aleksandrowicza - Prezesa - Jana Biazika - Wójta Gminy Mniszków Renata Bętkowska CER ROL I Kadencji - Zbigniewa Wiadernego - Prezesa CER ART - Janusza Ciesielskiego - Wójta Gminy Studio Mniszków III,IV,V,VI Kadencji - Stanisława Śmiechowicza - Prezesa Grudzeń - Jerzego Milczarka - Wójta Gminy Mniszków II Las Sp. z o.o. Kadencji oraz Sekretarza Gminy Mniszków - Józefa Wędzonki - Prezesa G K III,IV,V,VI Kadencji - Jacentego Ślęzaka - Marianny Marszałek-Sadowskiej - Skarbnika - Roberta Stępnia - właściciela ZCB Owczary Gminy Mniszków I,II,III,IV,V,VI Kadencji - Rafała Stępnia - właściciela ZCB Owczary - Stanisława Przybyły - właściciela Cegielni Część artystyczna rozpoczęła się od występu Mniszków Zespołu Młodzieżowego z terenu Gminy - Jerzego Kołodziejskiego - właściciela Tartaku Mniszków. Następnie na scenie zaprezentowały Małe Końskie się zespoły ludowe: Jedność z Prucheńska, - Iwony Gwardy - właściciela Tartaku Małe Jaworzanie z Jawora-Kolonii, Bukowianie Końskie z Bukowca nad Pilicą. - Mirosława Ciesielskiego - przedsiębiorcy Liczną publiczność przyciągnął Kabaret z Konopi. Na brak dawki dobrego humoru nie Kolejna kategoria skupiała osoby można było narzekać. zaangażowane na rzecz oświaty i kultury oraz prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych Po jego występie ogłoszono wyniki konkursu działających na terenie naszej gminy. Statuetki na najładniejszy wieniec dożynkowy: przyznano dla: I miejsce Sołectwo Grabowa nagroda - Ewy Chmielewskiej - Dyrektora Gimnazjum pieniężna 500 zł, Publicznego w Mniszkowie II miejsce Sołectwo Jawor-Kolonia nagroda - Bożeny Hernogi - Dyrektora Szkoły pieniężna 400 zł, Podstawowej w Stoku III miejsce Sołectwo Bukowiec nad Pilicą - Dariusza Marszałka - Dyrektora Szkoły nagroda pieniężna 300 zł. Podstawowej w Błogiem Rządowym Dla pozostałych sześciu sołectw biorących udział - Anny Węglarskiej - Dyrektora Szkoły w konkursie zostały przyznane nagrody Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą pocieszenia w kwocie 200 zł. - Andrzeja Kunki - Prezesa Klubu Sportowego w Mniszkowie Do wspólnego tańca zachęcił występ zespołu - Krystyny Ponomarczuk - Przewodniczącej LIDER DANCE. Po jego występie goście KGW w Bukowcu nad Pilicą dożynek wzięli udział w zabawie tanecznej. - Krystyny Ziółkowskiej - Przewodniczącej Pogoda dopisała więc mieszkańcy gminy i nie KGW w Jaworze-Kolonii tylko chętnie odwiedzali plac dożynkowy. Jak co - Urszuli Berent Przewodniczącej KGW roku dzieci bawiły się w bezpłatnym wesołym w Prucheńsku Małym miasteczku. Można było też degustować pyszne - Włodzimierza Gliszczyńskiego - instruktora potrawy regionalne. artystycznego - Stefana Leśniewskiego - Prezesa Ochotniczej Na płycie stadionu przeprowadzono akcję Straży Pożarnej w Błogiem promocyjno-edukacyjną w zakresie gospodarki - Andrzeja Sobierskiego - Prezesa Ochotniczej odpadami: Straży Pożarnej w Bukowcu nad Pilicą - warsztaty ekologiczne dot.: ekologicznych lamp - Krzysztofa Chmala - Prezesa Ochotniczej z butelek typu PET, papierowych rzeźb Straży Pożarnej w Mniszkowie wykonanych z makulatury oraz ekobiżuterii; - Stefana Witczaka - Prezesa Ochotniczej Straży - konkursy rodzinne z nagrodami: Mistrzowie Pożarnej w Strzelcach porządku, Ekomilionerzy, Ekopojazd 10

11 III miejsce OSP Mniszków w Województwie 14 września 2014 r w Moszczenicy odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiat opoczyński reprezentowała męska drużyna OSP Mniszków - zwycięzcy zawodów powiatowych w 2013 roku. W zmaganiach uczestniczyły 23 drużyny męskie oraz 18 drużyn kobiecych. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach. W sztafecie pożarniczej 7x50m z przeszkodami, gdzie drużyna z Mniszkowa uzyskała czas 59,36sek. W ćwiczeniu bojowy osiągnęła 32,41sek, co dało jednostce uzyskanie trzeciego czasu w województwie. W klasyfikacji generalnej drużyna OSP Mniszków zajęła 3 miejsce. Po raz pierwszy drużyna z naszego powiatu uplasowała się tak wysoko i stanęła na podium. W skład drużyny wchodzili: Firkowski Wojciech, Biazik Mariusz, Sosnowski Seweryn, Przybyła Dawid, Nojek Patryk, Nojek Damian, Smak Jakub, Kotiuszko Damian, Surma Radosław. Prezesem jednostki jest Krzysztof Chmal. OSP Mniszków serdecznie dziękuje PSP Opoczno za użyczenie sprzętu oraz wszystkim, którzy wsparli finansowo naszą jednostkę. OSP MNISZKOW Miting sportowo - pożarniczy w Zarzęcinie Dnia 15 sierpnia 2014 r. w Zarzęcinie odbył się Miting Sportowo-Pożarniczy "ZARZĘCIN 2014". Do rywalizacji stanęło siedem drużyn OSP z terenu Naszej Gminy, dwie drużyny kobiece oraz Drużyny zaproszone - OSP Twarda i OSP Opoczno. Drużyny walczyły o zwycięstwo w czterech konkurencjach: ćwiczenie bojowe, cięcie kłody drewna piłą ręczną, cięcie drewna siekierą oraz przetaczanie opony. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Mniszków Janusza Ciesielskiego. GRUPA C - DRUŻYNY KOBIECE Ćwiczenie bojowe: 1. OSP Mniszków (29 sekund) 2. OSP Błogie (40,5 sekundy) Cięcie kłody drewna piłą ręczną: 1. OSP Błogie (69 sekund) 2. OSP Mniszków (152 sekundy) GRUPA A 2. OSP Strzelce (30,5 sekundy) Ćwiczenie bojowe: 3. OSP Świeciechów (34,5 sekundy) 1. OSP Bukowiec nad Pilicą (25 sekund) Cięcie kłody drewna siekierą: 2. OSP Mniszków (25,5 sekundy) 1. OSP Strzelce (19,5 sekundy) 3. OSP Błogie (28 sekund) 2. OSP Opoczno (22 sekundy) Po zakończonych zawodach na Placu 4. OSP Twarda (28,5 sekundy) 3. OSP Twarda (25.5 sekundy) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzęcinie zostały 5. OSP Zarzęcin (29,5 sekundy) wręczone nagrody dla zwycięzców, natomiast 6. OSP Strzelce (31 sekund) Przetaczanie opony: wszystkie drużyny oraz goście zostali zaproszeni 7. OSP Stok (32,5 sekundy) 1. OSP Stok (33,5 sekundy) na ciepły poczęstunek. 8. OSP Opoczno (33 sekundy) 2. OSP Strzelce ( 34,5 sekundy) Jak co roku Miting Sportowo-Pożarniczy 9. OSP Świeciechów (37 sekund) 3. OSP Twarda, OSP Błogie, OSP Zarzęcin (35 zakończyła huczna zabawa plenerowa. Cięcie kłody drewna piłą ręczną: sekund) 1. OSP Stok (27sekund) Magdalena Burian Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 11

12 Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego W uroczystej oprawie w dniu 23 października 2014 roku, 10 par małżeńskich z terenu gminy Mniszków świętowało Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Żelazne Gody- 65 lat pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Olczykowie Marian i Zofia z Mniszkowa, Diamentowe Gody 60 lat świętowali Państwo Wysmykowie Zdzisław i Barbara ze Strzelec. Złote Gody obchodziło 8 par. A byli to Państwo: Kowalczykowie Tadeusz i Regina z Jaworu-Kolonii, Kowalscy Stanisław i Teresa ze Stoku, Kujawscy Stanisław i Danuta z Mniszkowa, Musiałkowie Franciszek i Cecylia z Błogiego Szlacheckiego, Piekarzowie Józef i Krystyna z Zarzęcina, Piaseccy Kazimierz i Marianna z Mniszkowa, Wójcikowscy Kazimierz i Zofia z Owczar oraz Zdonkowie Tadeusz i Zofia z Mniszkowa. Niestety nie wszystkie pary małżeńskie doczekały uroczystości, nie wszystkie też mogły ze względu na stan zdrowia uczestniczyć w tym spotkaniu. W t y m w y j ą t k o w y m w y d a r z e n i u towarzyszyli małżonkom Wójt Gminy- Janusz Ciesielski, Przewodniczący Rady Gminy- Sławomir Pawłowski, Sekretarz Gminy Jerzy Milczarek, Skarbnik Gminy- Marianna Marszałek Sadowska oraz członkowie rodzin Jubilatów. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną w intencji jubilatów, odprawioną przez Proboszczów Parafii: Zajączków - ks. Jana Pękacza, Wójcin- ks. Wacława Sztanderę, Błogie- ks. kanonika Mariana Strzałkowskiego i ks. Sylwestra Kęskę wikarego parafii Błogie. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Druga część uroczystości miała miejsce w Domu Ludowym w Jaworze- Kolonii, gdzie zebranych powitała i serdeczne słowa do Jubilatów skierowała Kierownik USC Anna Małżeństwa ze stażem 50, 60, 65 Szanowni mieszkańcy, z przyjemnością informujemy, że małżonkowie którzy przeżyli w jednym związku małżeńskim minimum 50, 60 i 65 lat mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mniszkowie zgodę na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Po przyznaniu w/w Medali i odebraniu ich z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Urząd Stanu Cywilnego w Mniszkowie, organizowane jest uroczyste spotkanie, na którym wręcza się Jubilatom odznaczenia wraz z listami gratulacyjnymi. Wasze długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu czasu, zmian jakie zachodzą w otaczającym nas świecie, sukcesów i porażek, spotykających nas w życiu, rodzina jest najważniejsza. Życzymy wszystkim obecnym i przyszłym jubilatom kolejnych lat w zdrowiu radości i satysfakcji z tego, co przez lata zbudowaliście. Anna Wijata 12 Wijata, podkreślając w nich min., że zasługują na podziw i szacunek, że dochowali wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej. Z rąk Pana Wójta, który w tym momencie reprezentował Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, pamiątkowymi dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Wójta Gminy. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Pan Wójt Janusz Ciesielski w imieniu swoim jak i całej społeczności lokalnej życzył Jubilatom wszelkiej pomyślności, długich lat życia w zdrowiu i życzliwości od najbliższych. Na uroczystym obiedzie lampką szampana wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów i doczekania kolejnych jubileuszy. Uroczystość uświetnił swoim występem zespół ludowy Jaworzanie. Anna Wijata Opłaty za odpady Mieszkańcy Gminy Mniszków Dokonując wpłaty na konto lub w kasie należy Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2014 r. podać na dowodzie wpłaty: upływa termin płatności za gospodarowanie W tytule Opłata za gospodarowanie odpadami odpadami komunalnymi za IV kwartał 2014r. komunalnymi ( październik, listopad, grudzień). Oraz niżej wymienione dane: W z w i ą z k u z p o w y ż s z y m p r o s i m y - nazwę właściciela, o dokonywanie wpłaty (od osób, które jeszcze - adres nieruchomości, tego nie uczyniły) w Kasie Urzędu Gminy - kwartał za który dotyczy wpłata. Mniszków lub przelewem na rachunek bankowy nr: Agnieszka Łącka Przypominamy również o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami:

13 Adam Kszczot laureatem prestiżowej nagrody lekkoatletycznej W Bydgoszczy 28 października 2014 r. sukcesy naszych zawodników na halowych odbyła się specjalna gala, która została mistrzostwach świata w Sopocie oraz zorganizowana z okazji 95-lecia istnienia mistrzostwach Europy w Zurychu. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Podczas To właśnie w Szwajcarii Adam Kszczot, imprezy wręczono prestiżowe nagrody Złotych zawodnik RKS Łódź, wywalczył złoty medal Kolców Jedna z nich trafiła do Adama w biegu na 800 metrów. W Sopocie zdobył zaś Kszczota, zawodnika RKS Łódź. srebro. Nic więc dziwnego, że obok Anity Złote Kolce to najbardziej prestiżowa Włodarczyk został laureatem wspomnianych nagroda w polskiej lekkoatletyce, która od ponad Złotych Kolców. Nasz zawodnik otrzymał 25 tys. 40 lat jest przyznawana przez PZLA oraz złotych nagrody. katowicki "Sport". Tym razem gala odbyła się w jednym z bydgoskich hoteli. Całe środowisko Damian Milczarek lekkoatletyczne mogło przypomnieć sobie Źródło: Sport.pl Nowe radiowozy dla opoczyńskiej policji W Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie 30 października 2014 roku, odbyło się przekazanie nowych radiowozów. Cztery samochody marki Kia Sportage będą służyły na terenie powiatu opoczyńskiego. Dwa trafią do komisariatów policji w Drzewicy i Paradyżu, a dwa do Opoczna. W przekazaniu radiowozów udział wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Opoczno, Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica, wójtowie gmin: Paradyż, Sławno, Mniszków, Żarnów, Białaczów, Poświętne, kierownictwo opoczyńskiej jednostki. Przekazane radiowozy zakupione zostały dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych, które w połowie finansowały przedsięwzięcie. Pozostała część pochodziła z budżetu Policji. Damian Milczarek Źródło: Wynajem domów ludowych Gmina Mniszków informuje, że jest Gminy Mniszków. Odpłatność za wynajem w ł a ś c i c i e l e m D o m ó w L u d o w y c h ustalona jest Zarządzeniem Wójta Gminy w miejscowości Bukowiec Nad Pilicą, Jawor Mniszków. Informacje o wynajmie można uzyskać pod Kolonia, Prucheńsko Duże, Zarzęcin i Duży Zarządzenie dostępne jest na stronie nr tel , wewnętrzny 12. Potok oraz świetlica OSP w Stoku. w zakładce Zarządzenia Domy Ludowe są wynajmowane lub na w zakładce Domy Ewa Pawlik mieszkańcom i innym osobom zainteresowanym ludowe. na podstawie umowy najmu podpisanej z Wójtem Bukowiec nad Pilicą Jawor - Kolonia Prucheńsko Duże Zarzęcin Duży Potok Stok Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 13

14 Apel PSP na sezon grzewczy STRAŻACY PRZYPOMINAJĄ I APELUJĄ! Nadeszły pierwsze jesienne chłodne dni i noce, strażacy muszą interweniować coraz częściej przy zdarzeniach związanych ze złym stanem lub niewłaściwą eksploatacją instalacji grzewczych. W d n i u 2 6 p a ź d z i e r n i k a b r. w Opocznie, ul. Szpitalna w budynku m i e s z k a l n y m w g o d z i n a c h popołudniowych, najprawdopodobniej w wyniku niedrożności lub nieszczelności przewodów kominowych doszło do podtrucia tlenkiem węgla 3 osób. Mimo, że piec na ekogroszek w budynku był eksploatowany od 3 lat, to połączenie przewodów kominowych ze starymi piecami kaflowymi, prawdopodobnie spowodowało przedostanie się trującego czadu do poszczególnych pomieszczeń w budynku i spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia dla wszystkich mieszkańców w budynku. Obecne stężenie tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach budynku było na wysokim niebezpiecznym poziomie 300 ppm, gdzie występują bóle głowy, mdłości, apatia, a przy poziomie 800ppm utrata przytomności następuje po 2 godzinach, co zwłaszcza w warunkach nocnych przebywanie osób w budynku, prawdopodobnie mogłoby zakończyć się tragedią. Tylko czujność rodziny w tym przypadku pozwoliła uniknąć tragedii. W związku z powyższym apelujemy do Przypominamy również o zachowaniu mieszkańców powiatu opoczyńskiego bezpiecznej odległości min. między o dokładne sprawdzenie stanu technicznego elektrycznymi urządzeniami grzewczymi urządzeń grzewczych oraz przewodów (np. żelazko, piekarnik, grzejnik dymowych, spalinowych i wentylacyjnych elektryczny) a materiałami łatwopalnymi, w swoich domach. nawet firankami. Takie urządzenia muszą być ustawione na podłożu niepalnym i nie Przepisy przeciwpożarowe nakładają na mogą być pozostawiane bez dozoru. właścicieli bądź użytkowników budynków obowiązek usuwania zanieczyszczeń (sadzy, Wyciągnięte niekiedy urządzenia popiołu) z przewodów dymowych grzewcze ze strychu, piwnicy czy komórki i spalinowych co najmniej 4 razy w roku włączamy je bez uprzedniego sprawdzenia (w budynkach opalanych paliwem stałym jego prawidłowego funkcjonowania. Nasza węgiel, drewno) oraz co najmniej 2 razy nieświadomość, lekkomyślność, brak w roku (w budynkach opalanych paliwem wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu płynnym i gazowym olej opałowy oraz urządzeń grzewczych sprawiają, że gaz). Ponadto konieczne jest sprawdzenie stwarzamy realne zagrożenie pożarowe. działania kratek wentylacyjnych, co Nasza nieostrożność może stwarzać w bardzo szczelnych pomieszczeniach ma zagrożenie nie tylko dla nas samych. istotny wpływ na wymianę powietrza. Mieszkamy przecież z naszymi rodzinami, nasi znajomi mieszkają w sąsiedztwie. Czy jest szczelne połączenie komina Musimy zdać sobie sprawę z tego, że z piecem grzewczym, odpowiedni ciąg lub poprzez nieostrożne i nieodpowiedzialne czystość w przewodzie kominowym czy p o s t ę p o w a n i e n a r a ż a m y n a wentylacyjnym pozwala stwierdzić przegląd niebezpieczeństwo nas wszystkich. przeprowadzony przez kominiarza, który z tych czynności pozostawia właścicielowi Czujka tlenku węgla (patrz zdjęcie) już budynku stosowny protokół. nie jednej osobie czy rodzinie uratowała Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru. Najczęstszymi przyczynami pożarów jest nieznajomość bądź życie. Koszt zakupu czujki wynosi około lekceważenie podstawowych zasad W tym okresie zasadnym jest również 100 zł, trwałość nawet do 10-ciu lat. Czy stać bezpieczeństwa związanego z eksploatacją dokonanie oceny stanu technicznego nas na wydanie 10 zł rocznie aby czuć się tych urządzeń. Przy pierwszych takich komina. Popękany komin w wyniku jego bezpieczniej? zdarzeniach strażacy stosowali pouczenia nadmiernego nagrzewania może stać się o konieczności wykonania przeglądów stanu przyczyną powstania pożaru. Przepisy Zadbajmy sami o bezpieczeństwo technicznego przewodów kominowych nakazują, aby komin był otynkowany, i wentylacyjnych. Przy kolejnych tego typu swoje i swoich rodzin. Przecież życie a dodatkowo, aby widoczne były na nim zdarzeniach, w przypadku stwierdzenia wszelkie nieszczelności, wskazane jest jest największą wartością. braku aktualnego przeglądu technicznego pomalowanie go na jasny kolor. przewodów kominowych i wentylacyjnych, Źródło: strażacy będą nakładać na właścicieli P o n a d t o n a n i e u ż y t k o w a n y c h bryg. Andrzej Śpiewak budynków lub najemców mandaty karne poddaszach i strychach zabronione jest Naczelnik Wydziału Operacyjnego w wysokości do 500 zł, co kilkukrotnie składowanie materiałów palnych, np. pudeł Komendy Powiatowej Państwowej przewyższa koszt dokonania przeglądu tekturowych, starych mebli, odzieży. Straży Pożarnej w Opocznie kominów. 14

15 Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie Informacje z gimnazjum i szkół podstawowych zostały skopiowane ze stron inetrnetowych prowadzonych przez ww. jednostki. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2013/2014 W dniu 12 listopada 2014 r na uroczystej sesji powiatu odbyło się podsumowanie osiągnięć sportowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego za rok 2013/2014. Powiat Opoczyński wspólnie z Opoczyńskim Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w roku szkolnym 2013/2014 zorganizował zgodnie z kalendarzem szkolnych imprez s p o r t o w y c h M i s t r z o s t w a P o w i a t u Opoczyńskiego Szkół Podstawowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mistrzostwa Powiatu K L A S Y F I K A C J A K O Ń C O W A 7. Gimnazjum Nr 1 w Opocznie pkt Opoczyńskiego Szkół Gimnazjalnych WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 8. Gimnazjum w Szadkowicach pkt G i m n a z j a d ę i M i s t r z o s t w a P o w i a t u SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ROKU 9. Gimnazjum Nr 3 w Opocznie pkt Opoczyńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych SZKOLNYM 2013/ Gimnazjum Nr 2 w Opocznie - 98 pkt Licealiadę. Organizacja wszystkich zawodów i 11. Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym - 76 klasyfikacja współzawodnictwa dokonywana jest 1. Gimnazjum w Drzewicy pkt 12. Gimnazjum w Poświętnem - 45 pkt zgodnie z przepisami regulaminu danych 2. Gimnazjum w Mniszkowie pkt Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim, mistrzostw, które przygotowuje na dany rok 3. Gimnazjum w Prymusowej Woli pkt Gimnazjum w Wygnanowie - 44 pkt szkolny Łódzki Szkolny Związek Sportowy 4. Gimnazjum Prywatne w Opocznie pkt 15.Gimnazjum w Ogonowicach - 18 pkt (Regulaminy udostępniane są na stronie 5. Gimnazjum w Żarnowie pkt 16. Gimnazjum w Białaczowie - 15 pkt 6. Gimnazjum w Paradyżu pkt "Jest takie miejsce, taki kraj listopada roku odbyła się w naszej szkole akademia pod hasłem: Jest takie miejsce, taki kraj." z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość ta stała się dla nauczycieli: pani Danuty Abratkiewicz i pani Wioletty Zielińskiej inspiracją do przedstawienia młodzieży długiej i trudnej drogi naszej Ojczyzny do wolności. W przygotowanie uroczystości zaangażowali się uczniowie klasy IIb. To oni wcielili się między innymi w role: nauczyciela, przewodniczki,uczniów, damy, dziadka, babci, żołnierzy i przenieśli wszystkich w ważne dla naszej historii czasy. Tło muzyczne stanowiły: "Rota", "Wojenko, wojenko, Taki kraj, Krajobraz po burzy, Pierwsza kadrowa. Uroczystość dostarczyła zgromadzonym wielu wzruszeń i przypomniała, co oznacza słowo patriotyzm. Wioletta Zielińska Olimpiada Wiedzy Archimedes - Matematyka.Plus 7 listopada 2014 roku odbyła się w naszej szkole Jakub, Ciesielska Anna, Matyszewski Kacper. 22 edycja tej olimpiady. Wzięło w niej udział 12 Poprzez udział w konkursie uczniowie mają uczniów: możliwość pogłębiania wiedzy matematycznej 1) z klasy I A Maciak Magda i Gwarda Piotr oraz wylosowania cennych nagród. Wyniki 2) z klas II Czerczak Weronika, Witczak Agata, konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2015r. Pastuszka Natalia, Doleciński Konrad 3) z klas III Czerczak Katarzyna, Czerczak Bogumiła Czerczak Natalia, Wróblewska Magdalena, Kowalski Pamiętamy... Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Szczególnymi dniami, które o tym przypominają są 1 i 2 listopada; to dni pamięci, wspomnień, zadumy i modlitwy za tych, który odeszli, również tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Dnia 30 października 2014 roku uczniowie klasy IIIb Gimnazjum Publicznnego w Mniszkowie: Anna Ciesielska, Natalia Dąbrowska i Adam Gliściński wraz z opiekunem p. Justyną Jędrasik posprzątali miejsce pamięci na cmentarzu w Zajączkowie oraz zapalili znicze. Miejsce poświęcone jest poległym za naszą wolność w czasie II wojny światowej. Wszystkie opiekunka p. Monika Sadowska. Pomnik w miejsca pamięci w naszej gminie objęte są opieką Zarzęcinie poświęcony mieszkańcom Zarzęcina, uczniów i pracowników gimnazjum. Obelisk w którzy zginęli w czasie II wojny światowej, Małych Końskich wzniesiony w 1995 między innymi: w obronie Warszawy, w obozach u p a m i ę t n i a j ą c y p o t y c z k ę o d d z i a ł u Gross-Rossen i Rawensbriick oraz pod Monte partyzanckiego Wicher z okupantem w dniu 23 Cassino posprzątali Dawid Kowalewski i Jakub listopada 1943 r. sprzątali uczniowie klasy IIa Witczak opiekę sprawował p. Bartłomiej Mysłek. Anna Krawczyk i Adrian Przybysz wraz z O grób żołnierza z oddziału mjr Hubala zadbała p. opiekunem p. Aliną Hernoga..Ewa Szymczyk wraz z uczniami klasy IIIb Justyną Sych, Pauliną Wojciechowską, Kacprem O miejsce pamięci w Jaworze zadbali uczniowie Matyszewskim, Kamilem Gwardą i Marcelem Emilia Chmal, Konrad Doleciński i ich Więcławskim. Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 15

16 Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie Spektakl profilaktyczny Dzień Nauczyciela 16 października uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. Układ zamknięty. Aktorzy z krakowskiego Teatru Kurtyna nakłaniali młodzież do refleksji na temat niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków. Głównym bohaterem przedstawienia był Krzysiek, który opiekował się chorą psychicznie matką. Pewnego razu, będąc na dyskotece, został niesłusznie podejrzany o zabójstwo i sprzedaż narkotyków. Krzysztof, zmagając się z trudną sytuacją, stał się częścią środowiska, którego wcześniej unikał. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Narkotyki cały czas stanowią zagrożenie dla młodych ludzi. Niszczą zdrowie, relacje rodzinne i koleżeńskie oraz wiążą się z poważnymi kłopotami. Przesłanie przedstawienia było bardzo sugestywne: Nie warto zadawać się z ludźmi handlującymi i biorącymi środki odurzające! Nie warto próbować narkotyków, gdyż powodują tylko problemy! Sztafetowe Biegi Przełajowe IV Memoriał im. ks.grzegorza Opalskiego 16

17 Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie Pobiegaj z Mistrzem W piątek, 26 września na boisku LKS-u w 2.Wiktoria Chudyk ( SP Wójcin) 800 M CHŁOPCÓW Mniszkowie, z inicjatywy Naszego gimnazjum, 3.Angelika Ziemniak ( SP Błogie Rząd.) 1.Bartłomiej Malec ( ZSPryw.Opoczno) odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna pod 2.Bartłomiej Szporak ( ZSS Poświętne) hasłem Pobiegaj z Mistrzem. Tym mistrzem był 8 0 M C H Ł O P C Ó W S Z K O Ł Y 3.Hubert Wiatr ( Gim. Mniszków ) absolwent Gimnazjum w Mniszkowie, czołowy PODSTAWOWE polski lekkoatleta Adam Kszczot. 1.Jakub Szymański ( ZSPryw. Opoczno) Oficjalnego otwarcia spotkania i przywitania 2.Kamil Natkański ( SP Wójcin) gości dokonała dyrektor gimnazjum Ewa 3.Mateusz Nojek ( SP Stok ) Chmielewska. Oprócz honorowego gościa obecne były władze powiatowe i gminne, 80 M DZIEWCZĄT GIMNAZJA dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz dzieci i 1.Iga Stefańska ( ZSPryw. Opoczno) młodzież, głównie z powiatu opoczyńskiego. 2.Iza Ksyta ( ZSPryw. Opoczno) Po części artystycznej w wykonaniu 3.Dagmara Olczak ( ZSPryw. Opoczno) gimnazjalistek nastąpiło rozwiązywanie quizu, układanie rozsypanki i projekcja Złotych myśli 80 M CHŁOPCÓW GIMNAZJA A d a m a P ó ź n i e j p r z y s z e d ł c z a s n a 1.Bartłomiej Malec ( ZSPryw. Opoczno) podziękowania i życzenia. Następnie mistrz 2.Jakub Gwadera ( Gim. Paradyż ) odpowiadał na pytania młodzieży, rozdawał 3.Jan Majewski ( Gim. Paradyż) autografy i pozował do wspólnych zdjęć. Druga część imprezy miała charakter typowo sportowy M D Z I E W C Z Ą T S Z K O Ł Y Młodzi biegacze rywalizowali na trawiastej PODSTAWOWE bieżni stadionu w dwóch konkurencjach: biegu 1.Wiktoria Chudyk ( SP Wójcin) sprinterskim na nietypowym dystansie 80 m oraz 2.Justyna Rolnik ( SP Sokołów) w biegu na 800 m, w którym specjalizuje się 3.Natalia Mędrecka ( SP Sokołów ) Adam. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach M C H Ł O P C Ó W S Z K O Ł Y w i e k o w y c h : s z k ó ł p o d s t a w o w y c h i PODSTAWOWE gimnazjalnych. Nagrody ufundowane przez 1.Jakub Szymański ( ZSPryw. Opoczno) gminę Mniszków wręczał sportowcom nasz gość 2.Bartłomiej Kędziora ( SP Sokołów ) honorowy Adam Kszczot. Wyniki zmagań 3.Kamil Natkański ( SP Wójcin ) sportowych przedstawiają się następująco: 800 M DZIEWCZĄT GIMNAZJA 8 0 M D Z I E W C Z Ą T S Z K O Ł Y 1.Dagmara Olczak ( ZSPryw. Opoczno) PODSTAWOWE 2.Faustyna Kędziora ( ZSPryw. Opoczno) 1.Wiktoria Sołtysiak ( SP Wójcin) 3.Iga Stefańska ( ZSPryw. Opoczno) Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 17

18 Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie Dzień Nauczyciela W dniu 23 września uczniowie naszego gimnazjum brali udział w wycieczce sponsorowanej przez UG w Mniszkowie do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Odbyło się tam uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 70 rocznicy akcji partyzanckich oddziałów Armii Krajowej na ziemi opoczyńskiej. Wystawa ta przygotowana została przez Muzeum Regionalne w Opocznie przy współpracy z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Nasi uczniowie, jak również uczniowie z gimnazjum w Żarnowie i Białaczowie wzięli udział w tej uroczystości na zaproszenie posła na Sejm RP pana Roberta Telusa. Honorowy patronat nad ekspozycją objął Wicemarszałek Marek Kuchciński, który otworzył wystawę. Na spotkaniu byli obecni: Starosta Powiatu Opoczyńskiego, wicestarosta, wójtowie gmin: Żarnów, Mniszków i Paradyż oraz kombatanci uczestnicy tamtych wydarzeń. Głos zabrali także: dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Tomasz Łuczkowski, poseł Robert Telus. Ze strony kombatantów głos zabrał major Mirosław Kopa Minon żołnierz 25 pułku piechoty AK, który wspominał działania bojowe swojego pułku, oraz pani Bożenia Niemierowska- Szczepańczyk, która w przejmujących słowach opowiedziała o swoich przeżyciach młodej sanitariuszki ratującej życie rannym żołnierzom w Białaczowie. Zebrani mogli również wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Białaczowie. Po oficjalnej uroczystości nasi uczniowie zwiedzali budynek sejmu. Największe wrażenie wywarła oczywiście sala plenarna posiedzeń sejmu. Niecodzienną atrakcją, były też znajome twarze naszych parlamentarzystów i dziennikarzy telewizyjnych spotykanych na korytarzach sejmowych. Jolanta Ciesielska Mistrzostwa województwa LA W piątek, 19 września w Kleszczowie odbył się pierwszy rzut Ligi Lekkoatletycznej w ramach Mistrzostw Województwa LZS szkół podstawowych i gimnazjalnych. Powiat opoczyński reprezentowali gimnazjaliści z Zespołu Szkół Prywatnych i z Mniszkowa. Nasi sportowcy spisali się bardzo dobrze, zdobywając kilkanaście medali. Nasi uczniowie zdobyli 4 medale. Złoty medal w pchnięciu kulą zdobył Marcel Więcławski, srebrne w skoku wzwyż wywalczyli: Emilia Chmal i Jakub Pacholski, a brązowy Albert Sobala. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 145 uczniów rozpoczęło nowy rok Klasa Ib wychowawca p. Wioletta Zielińska szkolny. Przed każdym z Was kolejne dziesięć miesięcy nowych zadań i wyzwań. Będzie to zapewne czas zdobywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności, realizowania planów i marzeń oraz rozwijania swoich pasji. Niech rok szkolny 2014/2015 będzie rokiem pełnym sukcesów i pozytywnych chwil, a codzienne zaangażowanie w życie szkoły da wszystkim zadowolenie, wymierne efekty edukacyjne i wiele satysfakcji. Drodzy Uczniowie - bądźcie aktywni, ciekawi świata i rozwijajcie własne zainteresowania i pasje. Witamy wszystkich serdecznie, a w szczególności nowych uczniów. Życzymy wszystkim powodzenia oraz sukcesów w nauce! Klasa Ia wychowawca p. Jolanta Ciesielska Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2013/2014 W ostatni piątek czerwca w Gimnazjum IIA Jakub Kowalski 4,93; Publicznym w Mniszkowie odbyła się Magdalena Wróblewska 5,26; Natalia Czerczak 4,86 uroczystość zakończenia roku szkolnego Dominika Kołodziejska 5,06; IIB 2013/2014. O godzinie 8.15 rozpoczęła się Bartłomiej Wołek 5,00; Kacper Matyszewski 5,35; uroczystość w budynku szkoły. Najpierw Anna Ciesielska 5,0 dyrektor gimnazjum rozdała świadectwa i IIIA nagrody najlepszym uczniom, którzy z Daniel Kołodziejski 5,28; wyróżnieniem ukończyli naukę w roku szkolnym Adrianna Ciach, Emilia Pilazy 5,07; 2013/2014. Urszula Szczęsna 4,92; Byli to: Sylwia Przybysz 4,85 IA IIIB Witczak Agata 5,28; Klaudia Wróbel 4,93 Karina Matuszewska 5,14; Weronika Zwierzchowska, Adrian Przybysz 4,78. Następnie uczniowie spotkali się w klasach z IB wychowawcami, którzy rozdali im świadectwa i Weronika Czerczak 5,28; życzyli bezpiecznych i radosnych wakacji. Konrad Doleciński 5,00; Emilia Chmal 4,78 18

19 Przedszkole w Mniszkowie Pasowanie na przedszkolaka Dzień Przedszkolaka Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą Magia telewizji na żywo! Teatrzyk profilaktyczny Obchody Święta Niepodległości Dnia r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć przedstawienie W krainie bajtów. Głównym bohaterem spektaklu jest chłopiec - pasjonat gier komputerowych, uzależniony również od telefonu komórkowego i telewizji. Po przyjściu ze szkoły nie robi nic innego tylko siedzi przed monitorem. Pewnego dnia jego przyjaciel - komputer przestaje działać, a w jego pokoju pojawia się Wielki Mistrz. Ta mroczna postać przenosi naszego bohatera do wirtualnego świata pełnego gier wojennych. Chłopakowi ciężko odnaleźć się w obcym świecie; czuje się zastraszony, zdezorientowany i samotny. Wielki Mistrz udziela mu kilku ważnych wskazówek: jak należy bezpiecznie korzystać z Internetu oraz jak unikać pułapek, który wirtualny świat zastawia na bezkrytyczne dzieci. Bohater wraca do realnego świata, ale musi na nowo nauczyć się wykorzystywać interaktywne media. Mamy nadzieję, że historia ta nauczyła naszych uczniów mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Małgorzata Cywińska Pismo Samorządowe Gminy Mniszków 19

20 Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą Spotkanie z Szerlokiem Holmsem Dnia 6 listopada 2014 roku uczniowie z klasy IV, V i VI pod opieką pań: Karoliny Morawskiej, Sylwii Stępniak i Małgorzaty Cywińskiej udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Opocznie na spektakl teatralny pod tytułem Sherlock Holmes. W poszukiwaniu zaginionej rodziny w wykonaniu artystów Teatru Młodego Widza z Wolimierza. Uczniowie z napięciem śledzili przygody sławnego detektywa. Fantastyczna gra aktorska, znakomite efekty dźwiękowe wywołały wśród uczniów wiele skrajnych emocji od śmiechu do przerażenia. To wydarzenie kulturalne miało na celu pogłębienie wiedzy na temat teatru oraz uwrażliwienie dzieci na odbiór sztuki. Ślubowanie klasy I W hołdzie Poetce! W dniu 24 października 2014 roku w Szkole I miejsce Miłosz Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku K r ó l S z k o ł a odbył się międzyszkolny konkurs utworów Marii P o d s t a w o w a w Konopnickiej przeznaczony dla uczniów klas I - B u k o w c u n a d VI. Pilicą W zmaganiach recytatorskich wzięli udział II miejsce Zofia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu Jaciubek Szkoła nad Pilicą, reprezentanci Szkoły Podstawowej P o d s t a w o w a w im. płk. W. Kucharskiego Wichra w Błogiem B u k o w c u n a d Rządowym oraz przedstawiciele Szkoły Pilicą Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku. Celem konkursu było rozpowszechnianie III miejsce Maria utworów Marii Konopnickiej, rozwijanie Cieślikiewicz - zainteresowań poezją oraz integrowanie uczniów S z k o ł a szkół z terenu Gminy Mniszków. Podstawowa im. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu Marii Konopnickiej czuwała i wyłoniła laureatów Komisja w Stoku Konkursowa w składzie: mgr Anna Trocha, mgr Sylwia Mazur, mgr Małgorzata Cywińska, mgr Wyróżnienie: Alicja Urbanowicz - Szkoła Ewa Stołek Kwapis, mgr Izabela Biskup. Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stoku A oto i zwycięzcy: oraz Zuzanna Krawczyk Szkoła Podstawowa w - kat. wiekowa kl. I - III Bukowcu nad Pilicą I miejsce Julia Król Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy II miejsce Nikola Gaj - Szkoła Podstawowa im. dalszych sukcesów! płk. W. Kucharskiego Wichra w Błogiem Rządowym oraz Anna Wróblewska - Szkoła oprac. Małgorzata Cywińska Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stoku - kat. wiekowa kl. IV - VI 23 października w Szkole Podstawowej w Rodziców wręczonych przez Panią Iwonę przygotowanie maluchów do tak ważnego dla Bukowcu nad Pilicą odbyło się uroczyste Szymańską, koleżanek i kolegów z drugiej klasy nich święta. ślubowanie uczniów klasy pierwszej.w poczet oraz swojej wychowawczyni. Tradycyjnie już po ślubowaniu wszyscy udali się społeczności uczniowskiej zostało przyjętych 23 Nie zabrakło również słów wdzięczności ze przed budynek szkoły, gdzie dzieci z pomocą uczniów. rodziców zasadziły swoje drzewko i wstawiły Wychowawczyni Monika Król przywitała pamiątkową tabliczkę. głównych bohaterów tej uroczystości, następnie pierwszoklasiści wraz ze starszymi kolegami Szkolną uroczystość zakończył słodki zaprezentowali część artystyczną.pieknie poczęstunek i herbatka przygotowany przez śpiewali, recytowali wiersze i odgadywali r o d z i c ó w, k t ó r z y s w o i m w i e l k i m zagadki, po czym król i królowa przyjęli ich do zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego,,królestwa Wiedzy". przebiegu uroczystości. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, po czym Pani dyrektor Anna Węglarska dokonała Myślę, że ten dzień na długo zostanie w pamięci pasowania uczniów oraz wręczyła im dzieci, rodziców i szkoły. pamiątkowe dyplomy.pierwszoklasiści otrzymali wiele drobnych upominków od rodziców, Rady strony rodziców dla wychowawczyni za troskę i Opracowała: Monika Król 20 Kolorową lokomotywą do zwycięstwa! Z radością informujemy, że uczniowie z naszej 8.Julia Sobierska dudek szkoły, biorący udział w Kolorowej 9.Patrycja Zgierska jaskółka Lokomotywie - projekcie ekologiczno- 10.Radosław Pietrzyk czajka artystycznym dla dzieci z województwa 11.Zuzanna Mierzwa - sroka łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę, zajęły I 12. Julia Grzywacz kwiatek m i e j s c e w k a t e g o r i i K O S T I U M D O 13. Alicja Jabłońska kwiatek SPEKTAKLU. Nasi młodzi aktorzy pokonali 14. Katarzyna Jakóbik kwiatek swoich rówieśników z 42 gmin województwa 15. Kacper Strzelecki kwiatek łódzkiego! 16. Kamila Reszka drzewo 25 października 2014 r., w Łódzkim Domu 17. Julia Jabłońska drzewo Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 18. Albin Kowalski drzewo A oto i nasi zwycięzcy: 19. Jakub Więcławski drzewo 1.Kryspin Więcławski kruk 20. Sara Tomasik drzewo Zdjęcia w galerii pochodzą ze strony 2.Zofia Jaciubek sowa 3.Michalina Karbownik dzięcioł Naszym młodym aktorom serdecznie lokomotywy-2014.aspx 4.Miłosz Król bocian gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 5.Mateusz Grabowski kogut 6.Natalia Rutowicz słowik Wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa oprac. Małgorzata Cywińska 7.Julia Stańczyk gęś naszych uczniów, dziękuję!

Sukces uczniów z Mniszkowa na Mistrzostwach lekkoatletycznych w Spale

Sukces uczniów z Mniszkowa na Mistrzostwach lekkoatletycznych w Spale Sukces uczniów z Mniszkowa na Mistrzostwach lekkoatletycznych w Spale Administrator, 6.02.2012 3 marca w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyły się III Halowe Indywidualne Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

MEDALIŚCI VII HALOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SPAŁA 05.03.2015

MEDALIŚCI VII HALOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SPAŁA 05.03.2015 MEDALIŚCI VII HALOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SPAŁA 05.03.2015 SZKOŁY PODSTAWOWE 60 m dz. 1. Ziemniak Angelika - SP Błogie Rządowe 9,34 2. Borończyk Klaudia

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna Ochotnicza Straż Pożarna 19.05.2016 Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Prezes - Paweł Werłos Wiceprezes - Mariusz Burian Wiceprezes - Marek Chmiel Komendant Gminny - Emil Strzelecki Sekretarz - Anna

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

60 m chł. 1. Piekarski Mateusz - SP Bielowice 8,55 2. Nojek Mateusz - SP Stok 8,58 3. Kwaśniewski Maciej - SP Drzewica 8,59

60 m chł. 1. Piekarski Mateusz - SP Bielowice 8,55 2. Nojek Mateusz - SP Stok 8,58 3. Kwaśniewski Maciej - SP Drzewica 8,59 SZKOŁY PODSTAWOWE MEDALIŚCI VIII HALOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SPAŁA 08.03.2016 60 m dz. 1. Woźniak Julia - SP Drzewica 9,07 (rekord powiatu) 2. Stolarczyk

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE KRASICZYN, DNIA 16 WRZŚNIA 2011 r. - ZAMEK KRASICZYN, DNIA 16 WRZESNIA 2011 r., ZAMEK W KRASICZYNIE ZŁOTE GODY W KRASICZYNIE Dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna

Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna Załącznik do uchwały nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobolewie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew

Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew sliwka.a, 24.05.2016 W dniu 22 maja 2016 r. w Modrzewiu, gm. Opoczno odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 50 - lecia OSP w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, już po raz siódmy na zakończenie roku szkolnego wręczono statuetki najlepszym uczniom z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami Informacje: tel (wew Agnieszka Łącka) Mniszków, dn r.

Gospodarka odpadami Informacje: tel (wew Agnieszka Łącka) Mniszków, dn r. Gospodarka odpadami 18.06.2013 Informacje: tel. 44 756-15-15 (wew. 17 - Agnieszka Łącka) Mniszków, dn. 29.09.2016 r. Szanowni mieszkańcy Gminy Mniszków. Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24, 27, 28, 31

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Wydarzania rok część 3

Wydarzania rok część 3 Wydarzania rok 2009 część 3 Spis Treści Festyn rodzinny... 3 Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Helmuta Golletz... 24 Festyn rodzinny 13 czerwca Rada Sołecka, DFK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Odnowa

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno

Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno 2012-08-21 W niedzielne popołudnie 19 sierpnia br. w naszej gminie odbyło się Święto Powiśla Dąbrowskiego Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej rywalizacji powierzone przez gminę Sławno. W ramach tego zadania

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku. P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu r. - 1 - PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 24.05.2012 r. Obecni: Według załączone listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). Porządek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący, Dobiega końca kadencja Rady Gminy Miastków Kościelny i Wójta Gminy i jak zawsze w takiej chwili napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Laureaci konkursów przedmiotowych: Imię i nazwisko klasa przedmiot opiekun Marcelina

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność 205.080,34zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

NOWA SIEDZIBA I KOMISARIATU POLICJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI

NOWA SIEDZIBA I KOMISARIATU POLICJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŁODZI Źródło: http://www.lodz.policja.gov.pl/eld/galeriazdjec/6222,nowa-siedziba-i-komisariatu-policji-kmp-w-lodzi.html Wygenerowano: Niedziela, 9 października 2016, 20:49 NOWA

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Hubert ma już wózek!!!

Hubert ma już wózek!!! Hubert ma już wózek!!! Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy Przytoczna i prywatnym sponsorom Hubert ma już wózek, który jest niezbędny do dalszej rehabilitacji. Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo