Platforma LeoB2B dla Subiekta GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma LeoB2B dla Subiekta GT"

Transkrypt

1 Do czego służy system B2B? LeoB2B jest systemem, który umożliwia składanie zamówień do Subiekta GT przez stronę internetową. Możliwe jest składanie zamówień bezpośrednio przez partnerów handlowych lub za pośrednictwem opiekunów handlowych. Nasze rozwiązanie pozwoli Państwu na: prezentację oferty handlowej poprzez przeglądarkę internetową, co umożliwia dostęp do bazy towarowej z dowolnego urządzenia połączonego z internetem, powiązanie kont użytkowników z kontrahentami w Subiekcie GT, dzięki czemu jeden użytkownik może składać zamówienia w imieniu wielu kontrahentów, przypisanie użytkownikom magazynów, dzięki czemu decydują Państwo o asortymencie, który jest dostępny dla użytkownika, ujednolicenie sposobu otrzymywania zamówień do Subiekta, bez wykorzystania innych kanałów komunikacji, przez co zyskają Państwo czas potrzebny na obsługę klienta, automatyczne informowanie kontrahentów o statusie ich zamówienia, wgląd kontrahenta do jego rozrachunków, dzięki czemu Państwa klienci są informowani na bieżąco o niezapłaconych należnościach, uwzględnianie rabatów i promocji zdefiniowanych w Subiekcie, możliwość zastosowania opcjonalnego, autorskiego mechanizmu do definiowania rabatów, który pozwala m. in. na określenie stałych cen na wybrane towary dla kontrahentów z możliwością podziału na magazyny. Istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. B2B - jak to działa? jest umieszczona na zewnętrznym serwerze zarządzanym przez LEO Gmerek Maroń Sp.J. Przy pomocy Platformy LeoB2B można prowadzić sprzedaż internetową w prostej formie dla konkretnej grupy stałych odbiorców partnerów handlowych, którzy są definiowani z poziomu Subiekta. Sprzedaż poprzez B2B może być prowadzona na 2 sposoby: 1. Klienci mogą składać zamówienia sami logując się bezpośrednio do systemu na przydzielonych przez administratora uprawnieniach 2. Praca w Trybie Handlowca - sprzedaż prowadzona poprzez własnych przedstawicieli handlowych klient końcowy nie musi (ale może) mieć dostępu do systemu, zamówienia w jego imieniu są składane przez handlowca. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna dla firmy posiadającej handlowców obsługujących klienta w jego siedzibie. Handlowiec nie musi mieć ze sobą programów do pracy mobilnej wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka (nawet komputer klienta). Praca w tym trybie jest możliwa po wykupieniu dodatkowego modułu. Ostatecznym efektem działania Platformy LeoB2B jest wygenerowanie dokumentu Zamówienie od klienta (ZK) w Subiekcie. System B2B składa się z trzech elementów: panelu internetowego użytkownika panelu internetowego administratora programu synchronizującego Strona 1/18

2 Rysunek przedstawia schemat działania platformy LeoB2B. Rysunek 1: Schemat działania Platformy LeoB2B: a. wersja podstawowa; b. wersja rozszerzona o moduł handlowca Wersja demonstracyjna Wersja demonstracyjna pozwala na pełne korzystanie z panelu użytkownika platformy na przykładowych danych. Login: demo Hasło: demo Strona 2/18

3 1. Instalacja 1.1. Część internetowa Instalację części internetowej przeprowadza firma LEO, która zajmuje się również administrowaniem i bieżącą obsługą serwera. W tej części nie jest wymagana jakakolwiek interwencja z Państwa strony jako administratora B2B Ustawienia programu Subiekt GT Cecha kontrahenta Aby użytkownik (osoba będąca przedstawicielem firmy kontrahenta z Subiekta) mógł składać zamówienia w systemie B2B, jego firma musi posiadać odpowiednią cechę, która go będzie jednoznacznie określać (np. B2B). Najpierw cechę tę należy dodać do słownika (Lista modułów/ Administracja/ Słowniki/ Cechy kontrahentów), Rysunek 2: Słownik - Cechy kontrahentów a następnie przypisać kontrahentowi (Kontrahent/ Popraw/ Grupy). Rysunek 3: Kontrahent - Firma/ Grupy Strona 3/18

4 Kategoria zamówienia B2B Podobną operację należy przeprowadzić w celu dodania kategorii zamówienia B2B (Lista modułów/ Administracja/ Słowniki/ Kategorie). Rysunek 4: Słownik - Kategorie dokumentów Wybór towarów do sprzedaży poprzez B2B Należy również określić, które towary będą przeznaczone do sprzedaży w systemie B2B (rys. 5). W tym celu należy wybrać jedną z możliwości (dowolną) w zakładce Towar/ Opis (menu poprawiania towaru), czyli: Pozycja do sklepu internetowego lub Pozycja do serwisu aukcyjnego lub Pozycja do sprzedaży mobilnej. Wybór ten jest niezbędny do prawidłowej synchronizacji towarów (tę samą opcję należy później wybrać w programie synchronizacyjnym omówienie w rodz rys. 11). Rysunek 5: Towar/ Opis Strona 4/18

5 lub wykonać tę operację zbiorczo zaznaczając poszczególne towary (rys. 6). Rysunek 6: Operacje zbiorcze na towarach Użytkownik B2B Aby zamówienia składane poprzez B2B były właściwie przenoszone do Subiekta należy utworzyć odpowiedniego użytkownika (odpowiednik osoby logującej się do Subiekta, wystawiającej dokument): Lista modułów/ Administracja/ Słowniki/ Personel. Aby móc przeprowadzić operację trzeba posiadać uprawnienia Szefa w Subiekcie. Wpisanie w miejsce nazwiska np. B2B spowoduje wytworzenie użytkownika, który następnie będzie używany podczas synchronizacji. Użytkownikowi temu można przypisać hasło. Rysunek 7: Dodawanie użytkownika B2B Strona 5/18

6 1.3. Instalacja i ustawienia programu synchronizującego W celu zainstalowania programu synchronizującego należy uruchomić plik zasilanie.exe na komputerze, na którym zainstalowany jest program Subiekt GT w wersji jednostanowiskowej lub serwerowej (czyli komputer z bazą SQL służący do pracy jednostanowiskowej lub jako centralny serwer dla sieci, w której pracują komputery stanowiskowe). Przy pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować połączenie. W oknie konfiguracji połączenia należy wpisać: Serwer: nazwę serwera SQL i instancji (np. (local)\insertgt ) następnie zaznaczyć Autentykację Windows lub wpisać login oraz hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta, zazwyczaj login jest sa, a hasło jest puste) i połączyć się używając przycisku Połącz. Po nawiązaniu połączenia należy wybrać żądaną bazę danych i poleceniem Zapisz wprowadzić ustawienia. Rysunek 8: Ustawienia połączenia SQL W ustawieniach Sfery należy użyć wytworzonego wcześniej (rozdział 1.2.4) użytkownika i wpisać jego hasło. Rysunek 9: Ustawienia połączenia Sfery Strona 6/18

7 Po uruchomieniu programu należy przeprowadzić konfigurację programu uruchamiając zakładkę Konfiguracja/ Ustawienia programu/ Ustawienia podstawowe: Rysunek 10: Synchronizator - Okno główne programu Rysunek 11: Synchronizator - Ustawienia podstawowe Jako cechę kontrahenta B2B należy wybrać zdefiniowaną wcześniej cechę w Subiekcie (rys. 3). Domyślny poziom cen wybrana tutaj cena będzie wyświetlana tylko dla kontrahentów, którzy nie mają przypisanego poziomu w Subiekcie w zakładce Inne/ Poziom cen przy sprzedaży w oknie edycji kontrahenta (Kontrahent/ Popraw). Przeliczanie dokumentów można ustawić na netto lub brutto w zależności od tego, jak mają być przeliczane zamówienia generowane w Subiekcie. Należy wybrać również Kwalifikację towarów do systemu B2B zgodnie z ustawioną wcześniej w Subiekcie dla towarów przeznaczonych do sprzedaży poprzez system (rys. 5). Kolejnym krokiem jest określenie parametrów wytworzonego dokumentu Zamówienia od klienta poprzez zakładkę Zamówienia w Subiekcie. Należy określić Kategorię zamówienia B2B należy wybrać ustawioną wcześniej kategorię dokumentu w Słowniku Subiekta (rys. 4). Rezerwacja stanów magazynowych pozwala określić, czy generowane zamówienie będzie lub nie będzie rezerwowało stanów dla realizacji danego zamówienia. Usługa transportu pole umożliwia wybór jednej z usług w Subiekcie (dowolnej istniejącej). Usługa ta będzie widniała na dokumencie ZK a następnie na fakturze sprzedaży. Należy zatem zdefiniować taką usługę np. jako Strona 7/18

8 transport lub obsługa wysyłki itp. Kwota za usługę pojawiająca się na dokumencie ZK jest kwotą brutto ustaloną w systemie poprzez panel administratora. Ewentualne różnice zaokrągleń (żądana kwota brutto przy wystawianiu dokumentu od cen netto) niwelowane są automatycznie przez zastosowanie odpowiedniego rabatu. Rysunek 12: Synchronizator - Zamówienia w Subiekcie Opcja Metoda ustawiania cen na pozycji ma charakter informacyjny, a nie kalkulacyjny. Dotyczy wyświetlania cen na dokumencie zamówienia. Wybór opcji Cena przed rabatem oraz po rabacie równa cenie końcowej powoduje, że na dokumencie widoczna będzie tylko cena po przeliczeniu uwzględniającym rabat, przykład: cena towaru: 100,00 zł rabat dla klienta: 20% wyświetlanie na dokumencie: Cena netto 80 Rabat Cena netto 0 80 Opcja Cena po rabacie równa cenie końcowej powoduje, że widoczne będą ceny przed i po rabacie oraz rabat, przykład: cena towaru: 100,00 zł rabat dla klienta: 20% wyświetlanie na dokumencie: Cena netto 100 Rabat Cena netto Dodatkowa informacja w uwagach informacja, która pojawi się w Uwagach do dokumentu ZK Strona 8/18

9 Ustawienie Korzystaj z modułu System Rabatowy w zakładce System rabatowy jest przeznaczone dla systemu z wykupionym dodatkowym modułem System Rabatowy. Zaznaczenie w okienku wyboru powoduje uruchomienie modułu dodatkowego. Rysunek 13: Synchronizator - System rabatowy Zakładka Magazyny pozwala na wybór magazynów z Subiekta, które będą obsługiwane przez Platformę B2B. Rysunek 14: Synchronizator - Magazyny Ustawienia języków kolejna zakładka w menu Konfiguracja jest przeznaczona do obsługi modułu dodatkowego języków obcych. Opcja służy do wprowadzenia tłumaczeń nazw i opisów towarów, które będą widoczne na liście produktów po wyborze języka przez danego użytkownika w module internetowym. Aby dodać tłumaczenie należy zaznaczyć wybrany towar i użyć polecenia Edytuj towar (rys. 15) Rysunek 15: Synchronizator - Konfigurator języków Opcja Towary powiązane w menu Konfiguracja jest przeznaczona do obsługi modułu dodatkowego i służy do przyporządkowania towarów, które mogą być oferowane do sprzedaży łączonej. Towary te będą mogły być Strona 9/18

10 dodawane do Konfiguratora w panelu internetowym użytkownika. W celu skonfigurowania towarów powiązanych należy wybrać żądany towar w górnej tabelce, następnie towar, który ma być z nim powiązany przeciągnąć z tabeli Towary niepowiązane do tabeli Towary powiązane. Uwaga grupa towarów powiązanych będzie się wyświetlała zawsze razem: wybór dowolnego artykułu z tej grupy powoduje wyświetlenie wszystkich pozostałych w Konfiguratorze w panelu internetowym. Rysunek 16: Synchronizator - konfiguracja towarów powiązanych 1.4. Synchronizacja Synchronizacja to proces polegający na ujednoliceniu wszystkich danych istotnych dla pracy Platformy LeoB2B w Subiekcie oraz na serwerze internetowym. Synchronizację należy przeprowadzić po ustawieniu wszystkich parametrów. Proces należy przeprowadzić dla wszystkich baz: towarów, stanów, cen, zdjęć, kontrahentów, rozrachunków i zamówień. Pierwsza synchronizacja może trwać długo (w zależności od stopnia rozbudowania bazy). Tryb Synchronizuj zamówienia (tryb serwisowy) jest przewidziany do przeprowadzania synchronizacji wraz z podglądem oraz możliwością edycji powstającego dokumentu ZK. Rysunek 17: Synchronizator - Synchronizacja w trybie okienkowym wymuszona Po zakończeniu pracy z programem synchronizującym należy go bezwzględnie zamknąć, gdyż (np. w przypadku wstawienia go do Harmonogramu zadań Windowsa) może powodować powstawanie błędów. Po każdorazowym zainstalowaniu kolejnej (nowej) wersji aplikacji należy zacząć pracę z programem od użycia Strona 10/18

11 polecenia Aktualizuj bazę danych. Aktualizacja bazy jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemu Ustawienia synchronizacji automatycznej w systemie Windows 7 Synchronizacja może odbywać się bez ingerencji użytkownika po dodaniu aplikacji do Harmonogramu zadań systemu Windows. Każdy z elementów synchronizacji może odbywać się osobno, elementy te można łączyć ze sobą lub przeprowadzać pełną synchronizację. Należy pamiętać, aby procesy zaplanowane jako niezależne nie nachodziły na siebie (trzeba uwzględnić, że niektóre z nich mogą trwać długo, początek następnego procesu podczas trwania poprzedniego spowoduje nieprawidłowe działanie aplikacji). Aby dodać działanie należy uruchomić Harmonogram (Menu Start/ Akcesoria/ Narzędzia systemowe/ Harmonogram zadań), a następnie wybrać opcję Utwórz zadanie. Należy nadać zadaniu przyjazną nazwę odpowiadającą jego działaniu, następnie ustawić Wyzwalacz na żądane parametry uruchomień cyklicznych. Rysunek 18: Harmonogram zadań - Utwórz zadanie Rysunek 19: Harmonogram zadań - Tworzenie zadania: Ogólne Strona 11/18

12 Rysunek 20: Harmonogram zadań - Tworzenie zadania: edycja wyzwalacza W zakładce Akcje należy wytworzyć nową akcję, a następnie podać ścieżkę do programu synchronizującego oraz określić parametr odpowiadający za synchronizację poszczególnych elementów wg poniższej tabeli. -t aktualizacja towarów -s aktualizacja stanów -c aktualizacja cen -z aktualizacja zdjęć -k aktualizacja kontrahentów -r Aktualizacja rozrachunków -m aktualizacja zamówień -w pełna synchronizacja Istnieje możliwość jednoczesnej synchronizacji kilku elementów, podając parametr łączony, np. podanie parametru -tc spowoduje aktualizację towarów oraz aktualizację cen. Strona 12/18

13 Rysunek 21: Harmonogram zadań - Tworzenie zadania: edycja akcji, dodawanie parametru 1.6. Ustawienia synchronizacji automatycznej w systemie Windows XP W celu ustawienia synchronizacji automatycznej należy uruchomić aplikację Zaplanowane zadania (Menu Start/ Akcesoria/ Narzędzia systemowe/ Zaplanowane zadania). Następnie uruchomić Kreator zaplanowanych zadań poleceniem Dodaj zaplanowane zadanie, wybrać polecenie Dalej, a następnie Przeglądaj (rys. 22) i wybrać aplikację Zasilanie.exe (rys. 23). Rysunek 22: Zaplanowane zadania: uruchomienie kreatora Rysunek 23: Zaplanowane zadania: Wybieranie programu Nadać przyjazną nazwę, wybrać Codziennie (rys. 24) i wpisać właściwą godzinę rozpoczęcia (rys. 25). Strona 13/18

14 Rysunek 24: Zaplanowane zadania: Codziennie Rysunek 25: Zaplanowane zadania: Godzina rozpoczęcia Wprowadzić nazwę komputera (Mój komputer/ Właściwości/ Nazwa komputera/ Pełna nazwa komputera)\użytkownik (Menu Start - główna ikonka), na którym zadanie ma pracować oraz hasło logowania do systemu Windows. Posiadanie hasła logowania do systemu Windows jest niezbędne do prawidłowego działania aplikacji (rys. 26). Zaznaczyć Otwórz okno Zaawansowane... i wybrać Zakończ (rys. 27) otworzy się okno dalszych ustawień Rysunek 26: Zaplanowane zadania: Nazwa serwera Rysunek 27: Zaplanowane zadania: Zakończ W zakładce Zadanie/ Uruchom ustawić parametr z tabeli parametrów (rozdział 1.5. niniejszej instrukcji). Ścieżka powinna być ujęta w cudzysłów, parametr wpisany po spacji, DOKŁADNIE (!) jak w przykładzie (rys. 28): [cudzysłów][ścieżka][cudzysłów][spacja][myślnik][parametr z tabeli]. W zakładce Harmonogram wybrać Zaawansowane (rys. 29). Strona 14/18

15 Rysunek 28: Zaplanowane zadania: Ustawienie parametru synchronizacji Rysunek 29: Zaplanowane zadania: Harmonogram Ustawić właściwe powtórzenia (np. co 15 min. dla synchronizacji częstych, czyli zamówień, stanów magazynowych itp. - synchronizację wszystkiego wystarczy przeprowadzać raz na dobę lub według innych potrzeb). Należy też określić godzinę zakończenia działania aplikacji (rys. 30). W zakładce Ustawienia wybrać Zatrzymanie zadania na czas krótszy niż jego powtórzenie, ale wystarczająco długi dla przeprowadzenia konkretnej synchronizacji (rys. 31). Wyboru tego dokonuje się dla wyeliminowania błędów mogących powstać, gdy aplikacja się zawiesi. Polecenie to zakończy działanie aplikacji, jednak czas ten nie może być zbyt krótki, aby nie zakończyć jej działania w trakcie przeprowadzanej operacji synchronizacji. Rysunek 30: Zaplanowane zadania: opcje zaawansowane Rysunek 31: Zaplanowane zadania: Ustawienie zatrzymania Inne elementy synchronizacji należy skonfigurować w podobny sposób. Niektóre z nich można wykonywać jednocześnie, np. parametr -zs spowoduje synchronizację stanów i zdjęć. UWAGA! Inne zaplanowane zadania (czyli ponowne użycie Kreatora dla skonfigurowania następnego zadania synchronizacji innych elementów, np. Kontrahentów) nie mogą zaczynać się w czasie trwania poprzedniej akcji. Przykład: podczas pracy opisywanego tu zadania -m od 6:00 do 18:00 co 15 min. nie można ustawić zadania -zs od 6:01, gdyż podczas trwania pierwszego procesu drugi nie może zostać uruchomiony. Czasy powinny być ustawione tak, aby procesy na siebie nie nachodziły. Strona 15/18

16 2. Użytkowanie Platformy LeoB2B 2.1. Panel internetowy użytkownika Z poziomu interfejsu WWW użytkownik po zalogowaniu się ma dostęp do oferty towarowej. To tutaj dodaje towary do koszyka, a następnie składa zamówienie w systemie. Login oraz hasło dla użytkownika są przydzielane przez administratora. Aby użytkownik mógł korzystać z platformy musi mieć dodaną odpowiednią cechę sposób dodania cechy opisano w punkcie 1.2. niniejszej instrukcji. Użytkownik to przedstawiciel danej firmy (pracownik, właściciel lub firma), który loguje się do systemu. Każda firma (kontrahent) ma możliwość utworzenia większej ilości użytkowników. Panel daje możliwość wyboru magazynu (jeżeli są przypisane) oraz kontrahenta handlowca (dla pracy w trybie handlowca). Zakładka Produkty pozwala dodawać do koszyka wybrane artykuły w żądanej ilości. Użytkownik ma wgląd do ceny produktu, jego stanu magazynowego (opcjonalnie) oraz opisu towaru. Opis oraz zdjęcia są pobierane z Subiekta GT z zakładki Towar/ Opis/ Pełna charakterystyka pozycji wyświetlają się po kliknięciu w dymek przy danym towarze. Towary można przeglądać wg wybranej grupy towarowej oraz cechy produktu. Zakładka Koszyk służy do wglądu w listę zamówionych produktów oraz składania zamówienia. Pozwala na modyfikację ilości (w trybie handlowca również ceny), dodawanie uwag, następnie wybór formy transportu i sposobu płatności. Przyciskiem Złóż zamówienie użytkownik potwierdza chęć zawarcia transakcji handlowej. Zostaje automatycznie wygenerowany dokument Zamówienie od klienta (ZK) w Subiekcie GT Sprzedawcy. Zostaną również wysłane odpowiednie powiadomienia o złożonym zamówieniu. Złożone zamówienia oraz powstałe rozrachunki dostępne są odpowiednio w zakładkach Zamówienia i Rozrachunki. Rysunek 32: Panel użytkownika - Produkty Zakładka Konfigurator służy do sprzedaży produktów powiązanych z produktem głównym (np. tusze pasujące do wybranej drukarki). Uruchomienie następuje przyciskiem Włącz konfigurator. W tym trybie pojawia się dodatkowa kolumna pozwalająca na dodawanie do konfiguratora. Po dodaniu danego artykułu w zakładce Konfigurator można dodać inne produkty powiązane z wybranym. Produkty, które mają być wyświetlane jako powiązane należy wcześniej skonfigurować przy pomocy Programu Synchronizującego (rys. 16). Funkcja Dodaj do koszyka pozwala na dodanie wybranego pakietu produktów do koszyka. Zakładka Moi kontrahenci jest przeznaczona dla pracy w trybie handlowca. Pozwala na wgląd do danych klienta oraz ich modyfikację. Strona 16/18

17 Moduł użytkownika pozwala także wygenerować uproszczony cennik Panel internetowy administratora Panel administratora służy do bieżącej obsługi Platformy LeoB2b. Administratorem może zostać dowolny pracownik firmy. Istnieje możliwość utworzenia większej ilości administratorów. W panelu administracyjnym możliwe jest zakładanie kont użytkowników oraz przypisywanie im kontrahentów i magazynów. Rysunek 33: Panel administratora - Ustawienia Dodatkowo administrator ustala podstawowe parametry działania systemu sprzedaży poprzez wybór odpowiednich opcji produktów oraz zamówień poprzez zakładki: Produkty obsługa pokazywania towarów o zerowym stanie magazynowym oraz włączenie opcji progów magazynowych. Zamówienia przypisywanie form transportu i sposobów płatności, zezwalanie na zamawianie towarów o zerowym stanie magazynowym oraz przesyłanie poprzez informacji o złożonych przez klientów zamówieniach. Progi magazynowe alternatywa dla wyświetlania stanów magazynowych w liście produktów modułu użytkownika. Pozwala na wyświetlanie zadanej treści w kolumnie stan (np. Dostępny, Chwilowo niedostępny, Stan minimalny itp.) w zależności od ustalonej ilości towarów w magazynie. Progi magazynowe mogą być ustalone osobno dla każdej grupy towarów. Formy transportu możliwość ustalenia różnych form transportu i przypisanie do nich odpowiednich kosztów brutto, które będą wyświetlane jako informacja dla klienta w oknie Koszyka po złożeniu zamówienia. Koszt transportu zostanie dodany do dokumentu ZK jako usługa zdefiniowana wcześniej w programie synchronizującym w zakładce Ustawienia programu/ Zamówienia w Subiekcie (rys. 12). Można definiować dowolny sposób transportu (np. poczta, kurier, transport własny, odbiór osobisty itp.). Dla każdej formy transportu można przypisać więcej niż 1 cenę (w zależności od wagi przesyłki lub od wartości zamówienia), określić obsługiwane płatności oraz zdefiniować wartość zamówienia, powyżej której przesyłka jest darmowa. Każdej formie transportu należy przyporządkować odpowiednie formy płatności. Formy płatności można zdefiniować różne sposoby płatności (np. przelew, gotówka, pobranie itp.) wraz z opisem, np. danymi do przelewu. Informacje o sklepie ustalenie nazwy sklepu oraz wstawienie logotypu. Dane firmy miejsce do umieszczenia danych Państwa firmy. Strona 17/18

18 Ustawienia konfiguracja poczty wychodzącej służącej do potwierdzeń o złożonych zamówieniach. Obowiązują ustawienia poczty wychodzącej jak w programie do obsługi Państwa konta Zakładka Inne/ Ustaw Informację powitalną służy do ustawienia informacji, która wyświetla się podczas uruchamiania panelu użytkownika. Można tam zamieścić np. informację o promocjach itp. 3. Moduły dodatkowe System Rabatowy - współpracuje z programem Leo System Rabatowy. Program służy do prowadzenia zaawansowanej polityki rabatowej i cenowej w Subiekcie GT, pozwala na wybór strategii, która będzie definiowała sposób przydzielania rabatu. Istnieje możliwość generowania konkretnych zestawów rabatowych pozwalających przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów lub grup kontrahentów. Można także przypisać do towaru stałą cenę lub rabat procentowy. Możliwe jest również zdefiniowanie rabatu procentowego dla grupy towarów. Zestaw rabatowy może być przypisany do konkretnego magazynu w Subiekcie GT. Moduł Języków Obcych W ramach tego modułu oferujemy wielojęzykowy interfejs modułu użytkownika Platformy B2B. W skład modułu wchodzi również możliwość nadawania obcojęzycznych nazw towarów (rys. 15) Moduł handlowca Rozszerzenie pozwalające na składanie zamówień w imieniu klientów. Rozwiązanie idealne zarówno dla handlowców stacjonarnych w Państwa firmie jak i dla mobilnych obsługujących klientów w terenie. Do korzystania z systemu wystarczy dostęp do internetu i dowolna przeglądarka. Moduł Konfigurator towarów powiązanych Moduł służący do przyporządkowania artykułów, które mogą (a niekiedy muszą) być sprzedawane łącznie. Dodatek może służyć jako konfigurator (wybierając dane urządzenie wieloelementowe wyświetla niezbędne do jego pracy komponenty pasujące tylko do niego) lub jako rozszerzenie oferty (wybierając dane urządzenie sugerujemy zakup np. materiałów eksploatacyjnych). Moduł Cena sugerowana Pozwala na wyświetlenie dodatkowej kolumny z dowolnie wybranymi cenami przypisanymi do danego poziomu w Subiekcie (np. cena specjalna). Mogą to być np. sugerowane ceny detaliczne. Ceny w kolumnie nie podlegają rabatowaniu. Moduł Statusowanie zamówień Wyświetla na jakim etapie realizacji znajduje się dane zamówienie. Moduł Numer listu przewozowego Moduł współpracujący z modułem Statusowanie zamówień pozwala na śledzenie przesyłki kurierskiej. (czerwiec/ lipiec 2012) jest również skierowana dla użytkowników systemu informatycznego ERP. Strona 18/18

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe Spis treści 1) Informacje Ogólne...2 1.1 O programie...2 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe...2 1.3 Umowa licencyjna...3 2) Przygotowywanie programu do pracy...4 2.1 Instalacja programu...4 2.2 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe

1) Informacje Ogólne. 1.1 O programie. 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe Spis treści 1) Informacje Ogólne...2 1.1 O programie...2 1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe...2 1.3 Umowa licencyjna...3 2) Przygotowywanie programu do pracy...4 2.1 Instalacja programu...4 2.2 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla s2s. Autor Dariusz Żukowski. Data: 2010-10-24

Pomoc dla s2s. Autor Dariusz Żukowski. Data: 2010-10-24 Pomoc dla s2s Autor Dariusz Żukowski Data: 2010-10-24 1. Subiekt 1. Subiekt... 2 1.1 Atrybuty produktów... 4 1.2 Błędy... 8 1.3 Cechy produktu... 10 1.4 Gradacja cenowa... 11 1.5 Faktury i zamówienia...

Bardziej szczegółowo

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag Dokumentacja dla wersji 2014.1.1 copyright helper 29. listopada 2014, wersja 2014.1.1 (opis akt. dla wersji 8.00.0 WF-Mag)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo