Platforma LeoB2B dla Subiekta GT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma LeoB2B dla Subiekta GT"

Transkrypt

1 Do czego służy system B2B? LeoB2B jest systemem, który umożliwia składanie zamówień do Subiekta GT przez stronę internetową. Możliwe jest składanie zamówień bezpośrednio przez partnerów handlowych lub za pośrednictwem opiekunów handlowych. Nasze rozwiązanie pozwoli Państwu na: prezentację oferty handlowej poprzez przeglądarkę internetową, co umożliwia dostęp do bazy towarowej z dowolnego urządzenia połączonego z internetem, powiązanie kont użytkowników z kontrahentami w Subiekcie GT, dzięki czemu jeden użytkownik może składać zamówienia w imieniu wielu kontrahentów, przypisanie użytkownikom magazynów, dzięki czemu decydują Państwo o asortymencie, który jest dostępny dla użytkownika, ujednolicenie sposobu otrzymywania zamówień do Subiekta, bez wykorzystania innych kanałów komunikacji, przez co zyskają Państwo czas potrzebny na obsługę klienta, automatyczne informowanie kontrahentów o statusie ich zamówienia, wgląd kontrahenta do jego rozrachunków, dzięki czemu Państwa klienci są informowani na bieżąco o niezapłaconych należnościach, uwzględnianie rabatów i promocji zdefiniowanych w Subiekcie, możliwość zastosowania opcjonalnego, autorskiego mechanizmu do definiowania rabatów, który pozwala m. in. na określenie stałych cen na wybrane towary dla kontrahentów z możliwością podziału na magazyny. Istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. B2B - jak to działa? jest umieszczona na zewnętrznym serwerze zarządzanym przez LEO Gmerek Maroń Sp.J. Przy pomocy Platformy LeoB2B można prowadzić sprzedaż internetową w prostej formie dla konkretnej grupy stałych odbiorców partnerów handlowych, którzy są definiowani z poziomu Subiekta. Sprzedaż poprzez B2B może być prowadzona na 2 sposoby: 1. Klienci mogą składać zamówienia sami logując się bezpośrednio do systemu na przydzielonych przez administratora uprawnieniach 2. Praca w Trybie Handlowca - sprzedaż prowadzona poprzez własnych przedstawicieli handlowych klient końcowy nie musi (ale może) mieć dostępu do systemu, zamówienia w jego imieniu są składane przez handlowca. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna dla firmy posiadającej handlowców obsługujących klienta w jego siedzibie. Handlowiec nie musi mieć ze sobą programów do pracy mobilnej wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka (nawet komputer klienta). Praca w tym trybie jest możliwa po wykupieniu dodatkowego modułu. Ostatecznym efektem działania Platformy LeoB2B jest wygenerowanie dokumentu Zamówienie od klienta (ZK) w Subiekcie. System B2B składa się z trzech elementów: panelu internetowego użytkownika panelu internetowego administratora programu synchronizującego Strona 1/18

2 Rysunek przedstawia schemat działania platformy LeoB2B. Rysunek 1: Schemat działania Platformy LeoB2B: a. wersja podstawowa; b. wersja rozszerzona o moduł handlowca Wersja demonstracyjna Wersja demonstracyjna pozwala na pełne korzystanie z panelu użytkownika platformy na przykładowych danych. Login: demo Hasło: demo Strona 2/18

3 1. Instalacja 1.1. Część internetowa Instalację części internetowej przeprowadza firma LEO, która zajmuje się również administrowaniem i bieżącą obsługą serwera. W tej części nie jest wymagana jakakolwiek interwencja z Państwa strony jako administratora B2B Ustawienia programu Subiekt GT Cecha kontrahenta Aby użytkownik (osoba będąca przedstawicielem firmy kontrahenta z Subiekta) mógł składać zamówienia w systemie B2B, jego firma musi posiadać odpowiednią cechę, która go będzie jednoznacznie określać (np. B2B). Najpierw cechę tę należy dodać do słownika (Lista modułów/ Administracja/ Słowniki/ Cechy kontrahentów), Rysunek 2: Słownik - Cechy kontrahentów a następnie przypisać kontrahentowi (Kontrahent/ Popraw/ Grupy). Rysunek 3: Kontrahent - Firma/ Grupy Strona 3/18

4 Kategoria zamówienia B2B Podobną operację należy przeprowadzić w celu dodania kategorii zamówienia B2B (Lista modułów/ Administracja/ Słowniki/ Kategorie). Rysunek 4: Słownik - Kategorie dokumentów Wybór towarów do sprzedaży poprzez B2B Należy również określić, które towary będą przeznaczone do sprzedaży w systemie B2B (rys. 5). W tym celu należy wybrać jedną z możliwości (dowolną) w zakładce Towar/ Opis (menu poprawiania towaru), czyli: Pozycja do sklepu internetowego lub Pozycja do serwisu aukcyjnego lub Pozycja do sprzedaży mobilnej. Wybór ten jest niezbędny do prawidłowej synchronizacji towarów (tę samą opcję należy później wybrać w programie synchronizacyjnym omówienie w rodz rys. 11). Rysunek 5: Towar/ Opis Strona 4/18

5 lub wykonać tę operację zbiorczo zaznaczając poszczególne towary (rys. 6). Rysunek 6: Operacje zbiorcze na towarach Użytkownik B2B Aby zamówienia składane poprzez B2B były właściwie przenoszone do Subiekta należy utworzyć odpowiedniego użytkownika (odpowiednik osoby logującej się do Subiekta, wystawiającej dokument): Lista modułów/ Administracja/ Słowniki/ Personel. Aby móc przeprowadzić operację trzeba posiadać uprawnienia Szefa w Subiekcie. Wpisanie w miejsce nazwiska np. B2B spowoduje wytworzenie użytkownika, który następnie będzie używany podczas synchronizacji. Użytkownikowi temu można przypisać hasło. Rysunek 7: Dodawanie użytkownika B2B Strona 5/18

6 1.3. Instalacja i ustawienia programu synchronizującego W celu zainstalowania programu synchronizującego należy uruchomić plik zasilanie.exe na komputerze, na którym zainstalowany jest program Subiekt GT w wersji jednostanowiskowej lub serwerowej (czyli komputer z bazą SQL służący do pracy jednostanowiskowej lub jako centralny serwer dla sieci, w której pracują komputery stanowiskowe). Przy pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować połączenie. W oknie konfiguracji połączenia należy wpisać: Serwer: nazwę serwera SQL i instancji (np. (local)\insertgt ) następnie zaznaczyć Autentykację Windows lub wpisać login oraz hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta, zazwyczaj login jest sa, a hasło jest puste) i połączyć się używając przycisku Połącz. Po nawiązaniu połączenia należy wybrać żądaną bazę danych i poleceniem Zapisz wprowadzić ustawienia. Rysunek 8: Ustawienia połączenia SQL W ustawieniach Sfery należy użyć wytworzonego wcześniej (rozdział 1.2.4) użytkownika i wpisać jego hasło. Rysunek 9: Ustawienia połączenia Sfery Strona 6/18

7 Po uruchomieniu programu należy przeprowadzić konfigurację programu uruchamiając zakładkę Konfiguracja/ Ustawienia programu/ Ustawienia podstawowe: Rysunek 10: Synchronizator - Okno główne programu Rysunek 11: Synchronizator - Ustawienia podstawowe Jako cechę kontrahenta B2B należy wybrać zdefiniowaną wcześniej cechę w Subiekcie (rys. 3). Domyślny poziom cen wybrana tutaj cena będzie wyświetlana tylko dla kontrahentów, którzy nie mają przypisanego poziomu w Subiekcie w zakładce Inne/ Poziom cen przy sprzedaży w oknie edycji kontrahenta (Kontrahent/ Popraw). Przeliczanie dokumentów można ustawić na netto lub brutto w zależności od tego, jak mają być przeliczane zamówienia generowane w Subiekcie. Należy wybrać również Kwalifikację towarów do systemu B2B zgodnie z ustawioną wcześniej w Subiekcie dla towarów przeznaczonych do sprzedaży poprzez system (rys. 5). Kolejnym krokiem jest określenie parametrów wytworzonego dokumentu Zamówienia od klienta poprzez zakładkę Zamówienia w Subiekcie. Należy określić Kategorię zamówienia B2B należy wybrać ustawioną wcześniej kategorię dokumentu w Słowniku Subiekta (rys. 4). Rezerwacja stanów magazynowych pozwala określić, czy generowane zamówienie będzie lub nie będzie rezerwowało stanów dla realizacji danego zamówienia. Usługa transportu pole umożliwia wybór jednej z usług w Subiekcie (dowolnej istniejącej). Usługa ta będzie widniała na dokumencie ZK a następnie na fakturze sprzedaży. Należy zatem zdefiniować taką usługę np. jako Strona 7/18

8 transport lub obsługa wysyłki itp. Kwota za usługę pojawiająca się na dokumencie ZK jest kwotą brutto ustaloną w systemie poprzez panel administratora. Ewentualne różnice zaokrągleń (żądana kwota brutto przy wystawianiu dokumentu od cen netto) niwelowane są automatycznie przez zastosowanie odpowiedniego rabatu. Rysunek 12: Synchronizator - Zamówienia w Subiekcie Opcja Metoda ustawiania cen na pozycji ma charakter informacyjny, a nie kalkulacyjny. Dotyczy wyświetlania cen na dokumencie zamówienia. Wybór opcji Cena przed rabatem oraz po rabacie równa cenie końcowej powoduje, że na dokumencie widoczna będzie tylko cena po przeliczeniu uwzględniającym rabat, przykład: cena towaru: 100,00 zł rabat dla klienta: 20% wyświetlanie na dokumencie: Cena netto 80 Rabat Cena netto 0 80 Opcja Cena po rabacie równa cenie końcowej powoduje, że widoczne będą ceny przed i po rabacie oraz rabat, przykład: cena towaru: 100,00 zł rabat dla klienta: 20% wyświetlanie na dokumencie: Cena netto 100 Rabat Cena netto Dodatkowa informacja w uwagach informacja, która pojawi się w Uwagach do dokumentu ZK Strona 8/18

9 Ustawienie Korzystaj z modułu System Rabatowy w zakładce System rabatowy jest przeznaczone dla systemu z wykupionym dodatkowym modułem System Rabatowy. Zaznaczenie w okienku wyboru powoduje uruchomienie modułu dodatkowego. Rysunek 13: Synchronizator - System rabatowy Zakładka Magazyny pozwala na wybór magazynów z Subiekta, które będą obsługiwane przez Platformę B2B. Rysunek 14: Synchronizator - Magazyny Ustawienia języków kolejna zakładka w menu Konfiguracja jest przeznaczona do obsługi modułu dodatkowego języków obcych. Opcja służy do wprowadzenia tłumaczeń nazw i opisów towarów, które będą widoczne na liście produktów po wyborze języka przez danego użytkownika w module internetowym. Aby dodać tłumaczenie należy zaznaczyć wybrany towar i użyć polecenia Edytuj towar (rys. 15) Rysunek 15: Synchronizator - Konfigurator języków Opcja Towary powiązane w menu Konfiguracja jest przeznaczona do obsługi modułu dodatkowego i służy do przyporządkowania towarów, które mogą być oferowane do sprzedaży łączonej. Towary te będą mogły być Strona 9/18

10 dodawane do Konfiguratora w panelu internetowym użytkownika. W celu skonfigurowania towarów powiązanych należy wybrać żądany towar w górnej tabelce, następnie towar, który ma być z nim powiązany przeciągnąć z tabeli Towary niepowiązane do tabeli Towary powiązane. Uwaga grupa towarów powiązanych będzie się wyświetlała zawsze razem: wybór dowolnego artykułu z tej grupy powoduje wyświetlenie wszystkich pozostałych w Konfiguratorze w panelu internetowym. Rysunek 16: Synchronizator - konfiguracja towarów powiązanych 1.4. Synchronizacja Synchronizacja to proces polegający na ujednoliceniu wszystkich danych istotnych dla pracy Platformy LeoB2B w Subiekcie oraz na serwerze internetowym. Synchronizację należy przeprowadzić po ustawieniu wszystkich parametrów. Proces należy przeprowadzić dla wszystkich baz: towarów, stanów, cen, zdjęć, kontrahentów, rozrachunków i zamówień. Pierwsza synchronizacja może trwać długo (w zależności od stopnia rozbudowania bazy). Tryb Synchronizuj zamówienia (tryb serwisowy) jest przewidziany do przeprowadzania synchronizacji wraz z podglądem oraz możliwością edycji powstającego dokumentu ZK. Rysunek 17: Synchronizator - Synchronizacja w trybie okienkowym wymuszona Po zakończeniu pracy z programem synchronizującym należy go bezwzględnie zamknąć, gdyż (np. w przypadku wstawienia go do Harmonogramu zadań Windowsa) może powodować powstawanie błędów. Po każdorazowym zainstalowaniu kolejnej (nowej) wersji aplikacji należy zacząć pracę z programem od użycia Strona 10/18

11 polecenia Aktualizuj bazę danych. Aktualizacja bazy jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemu Ustawienia synchronizacji automatycznej w systemie Windows 7 Synchronizacja może odbywać się bez ingerencji użytkownika po dodaniu aplikacji do Harmonogramu zadań systemu Windows. Każdy z elementów synchronizacji może odbywać się osobno, elementy te można łączyć ze sobą lub przeprowadzać pełną synchronizację. Należy pamiętać, aby procesy zaplanowane jako niezależne nie nachodziły na siebie (trzeba uwzględnić, że niektóre z nich mogą trwać długo, początek następnego procesu podczas trwania poprzedniego spowoduje nieprawidłowe działanie aplikacji). Aby dodać działanie należy uruchomić Harmonogram (Menu Start/ Akcesoria/ Narzędzia systemowe/ Harmonogram zadań), a następnie wybrać opcję Utwórz zadanie. Należy nadać zadaniu przyjazną nazwę odpowiadającą jego działaniu, następnie ustawić Wyzwalacz na żądane parametry uruchomień cyklicznych. Rysunek 18: Harmonogram zadań - Utwórz zadanie Rysunek 19: Harmonogram zadań - Tworzenie zadania: Ogólne Strona 11/18

12 Rysunek 20: Harmonogram zadań - Tworzenie zadania: edycja wyzwalacza W zakładce Akcje należy wytworzyć nową akcję, a następnie podać ścieżkę do programu synchronizującego oraz określić parametr odpowiadający za synchronizację poszczególnych elementów wg poniższej tabeli. -t aktualizacja towarów -s aktualizacja stanów -c aktualizacja cen -z aktualizacja zdjęć -k aktualizacja kontrahentów -r Aktualizacja rozrachunków -m aktualizacja zamówień -w pełna synchronizacja Istnieje możliwość jednoczesnej synchronizacji kilku elementów, podając parametr łączony, np. podanie parametru -tc spowoduje aktualizację towarów oraz aktualizację cen. Strona 12/18

13 Rysunek 21: Harmonogram zadań - Tworzenie zadania: edycja akcji, dodawanie parametru 1.6. Ustawienia synchronizacji automatycznej w systemie Windows XP W celu ustawienia synchronizacji automatycznej należy uruchomić aplikację Zaplanowane zadania (Menu Start/ Akcesoria/ Narzędzia systemowe/ Zaplanowane zadania). Następnie uruchomić Kreator zaplanowanych zadań poleceniem Dodaj zaplanowane zadanie, wybrać polecenie Dalej, a następnie Przeglądaj (rys. 22) i wybrać aplikację Zasilanie.exe (rys. 23). Rysunek 22: Zaplanowane zadania: uruchomienie kreatora Rysunek 23: Zaplanowane zadania: Wybieranie programu Nadać przyjazną nazwę, wybrać Codziennie (rys. 24) i wpisać właściwą godzinę rozpoczęcia (rys. 25). Strona 13/18

14 Rysunek 24: Zaplanowane zadania: Codziennie Rysunek 25: Zaplanowane zadania: Godzina rozpoczęcia Wprowadzić nazwę komputera (Mój komputer/ Właściwości/ Nazwa komputera/ Pełna nazwa komputera)\użytkownik (Menu Start - główna ikonka), na którym zadanie ma pracować oraz hasło logowania do systemu Windows. Posiadanie hasła logowania do systemu Windows jest niezbędne do prawidłowego działania aplikacji (rys. 26). Zaznaczyć Otwórz okno Zaawansowane... i wybrać Zakończ (rys. 27) otworzy się okno dalszych ustawień Rysunek 26: Zaplanowane zadania: Nazwa serwera Rysunek 27: Zaplanowane zadania: Zakończ W zakładce Zadanie/ Uruchom ustawić parametr z tabeli parametrów (rozdział 1.5. niniejszej instrukcji). Ścieżka powinna być ujęta w cudzysłów, parametr wpisany po spacji, DOKŁADNIE (!) jak w przykładzie (rys. 28): [cudzysłów][ścieżka][cudzysłów][spacja][myślnik][parametr z tabeli]. W zakładce Harmonogram wybrać Zaawansowane (rys. 29). Strona 14/18

15 Rysunek 28: Zaplanowane zadania: Ustawienie parametru synchronizacji Rysunek 29: Zaplanowane zadania: Harmonogram Ustawić właściwe powtórzenia (np. co 15 min. dla synchronizacji częstych, czyli zamówień, stanów magazynowych itp. - synchronizację wszystkiego wystarczy przeprowadzać raz na dobę lub według innych potrzeb). Należy też określić godzinę zakończenia działania aplikacji (rys. 30). W zakładce Ustawienia wybrać Zatrzymanie zadania na czas krótszy niż jego powtórzenie, ale wystarczająco długi dla przeprowadzenia konkretnej synchronizacji (rys. 31). Wyboru tego dokonuje się dla wyeliminowania błędów mogących powstać, gdy aplikacja się zawiesi. Polecenie to zakończy działanie aplikacji, jednak czas ten nie może być zbyt krótki, aby nie zakończyć jej działania w trakcie przeprowadzanej operacji synchronizacji. Rysunek 30: Zaplanowane zadania: opcje zaawansowane Rysunek 31: Zaplanowane zadania: Ustawienie zatrzymania Inne elementy synchronizacji należy skonfigurować w podobny sposób. Niektóre z nich można wykonywać jednocześnie, np. parametr -zs spowoduje synchronizację stanów i zdjęć. UWAGA! Inne zaplanowane zadania (czyli ponowne użycie Kreatora dla skonfigurowania następnego zadania synchronizacji innych elementów, np. Kontrahentów) nie mogą zaczynać się w czasie trwania poprzedniej akcji. Przykład: podczas pracy opisywanego tu zadania -m od 6:00 do 18:00 co 15 min. nie można ustawić zadania -zs od 6:01, gdyż podczas trwania pierwszego procesu drugi nie może zostać uruchomiony. Czasy powinny być ustawione tak, aby procesy na siebie nie nachodziły. Strona 15/18

16 2. Użytkowanie Platformy LeoB2B 2.1. Panel internetowy użytkownika Z poziomu interfejsu WWW użytkownik po zalogowaniu się ma dostęp do oferty towarowej. To tutaj dodaje towary do koszyka, a następnie składa zamówienie w systemie. Login oraz hasło dla użytkownika są przydzielane przez administratora. Aby użytkownik mógł korzystać z platformy musi mieć dodaną odpowiednią cechę sposób dodania cechy opisano w punkcie 1.2. niniejszej instrukcji. Użytkownik to przedstawiciel danej firmy (pracownik, właściciel lub firma), który loguje się do systemu. Każda firma (kontrahent) ma możliwość utworzenia większej ilości użytkowników. Panel daje możliwość wyboru magazynu (jeżeli są przypisane) oraz kontrahenta handlowca (dla pracy w trybie handlowca). Zakładka Produkty pozwala dodawać do koszyka wybrane artykuły w żądanej ilości. Użytkownik ma wgląd do ceny produktu, jego stanu magazynowego (opcjonalnie) oraz opisu towaru. Opis oraz zdjęcia są pobierane z Subiekta GT z zakładki Towar/ Opis/ Pełna charakterystyka pozycji wyświetlają się po kliknięciu w dymek przy danym towarze. Towary można przeglądać wg wybranej grupy towarowej oraz cechy produktu. Zakładka Koszyk służy do wglądu w listę zamówionych produktów oraz składania zamówienia. Pozwala na modyfikację ilości (w trybie handlowca również ceny), dodawanie uwag, następnie wybór formy transportu i sposobu płatności. Przyciskiem Złóż zamówienie użytkownik potwierdza chęć zawarcia transakcji handlowej. Zostaje automatycznie wygenerowany dokument Zamówienie od klienta (ZK) w Subiekcie GT Sprzedawcy. Zostaną również wysłane odpowiednie powiadomienia o złożonym zamówieniu. Złożone zamówienia oraz powstałe rozrachunki dostępne są odpowiednio w zakładkach Zamówienia i Rozrachunki. Rysunek 32: Panel użytkownika - Produkty Zakładka Konfigurator służy do sprzedaży produktów powiązanych z produktem głównym (np. tusze pasujące do wybranej drukarki). Uruchomienie następuje przyciskiem Włącz konfigurator. W tym trybie pojawia się dodatkowa kolumna pozwalająca na dodawanie do konfiguratora. Po dodaniu danego artykułu w zakładce Konfigurator można dodać inne produkty powiązane z wybranym. Produkty, które mają być wyświetlane jako powiązane należy wcześniej skonfigurować przy pomocy Programu Synchronizującego (rys. 16). Funkcja Dodaj do koszyka pozwala na dodanie wybranego pakietu produktów do koszyka. Zakładka Moi kontrahenci jest przeznaczona dla pracy w trybie handlowca. Pozwala na wgląd do danych klienta oraz ich modyfikację. Strona 16/18

17 Moduł użytkownika pozwala także wygenerować uproszczony cennik Panel internetowy administratora Panel administratora służy do bieżącej obsługi Platformy LeoB2b. Administratorem może zostać dowolny pracownik firmy. Istnieje możliwość utworzenia większej ilości administratorów. W panelu administracyjnym możliwe jest zakładanie kont użytkowników oraz przypisywanie im kontrahentów i magazynów. Rysunek 33: Panel administratora - Ustawienia Dodatkowo administrator ustala podstawowe parametry działania systemu sprzedaży poprzez wybór odpowiednich opcji produktów oraz zamówień poprzez zakładki: Produkty obsługa pokazywania towarów o zerowym stanie magazynowym oraz włączenie opcji progów magazynowych. Zamówienia przypisywanie form transportu i sposobów płatności, zezwalanie na zamawianie towarów o zerowym stanie magazynowym oraz przesyłanie poprzez informacji o złożonych przez klientów zamówieniach. Progi magazynowe alternatywa dla wyświetlania stanów magazynowych w liście produktów modułu użytkownika. Pozwala na wyświetlanie zadanej treści w kolumnie stan (np. Dostępny, Chwilowo niedostępny, Stan minimalny itp.) w zależności od ustalonej ilości towarów w magazynie. Progi magazynowe mogą być ustalone osobno dla każdej grupy towarów. Formy transportu możliwość ustalenia różnych form transportu i przypisanie do nich odpowiednich kosztów brutto, które będą wyświetlane jako informacja dla klienta w oknie Koszyka po złożeniu zamówienia. Koszt transportu zostanie dodany do dokumentu ZK jako usługa zdefiniowana wcześniej w programie synchronizującym w zakładce Ustawienia programu/ Zamówienia w Subiekcie (rys. 12). Można definiować dowolny sposób transportu (np. poczta, kurier, transport własny, odbiór osobisty itp.). Dla każdej formy transportu można przypisać więcej niż 1 cenę (w zależności od wagi przesyłki lub od wartości zamówienia), określić obsługiwane płatności oraz zdefiniować wartość zamówienia, powyżej której przesyłka jest darmowa. Każdej formie transportu należy przyporządkować odpowiednie formy płatności. Formy płatności można zdefiniować różne sposoby płatności (np. przelew, gotówka, pobranie itp.) wraz z opisem, np. danymi do przelewu. Informacje o sklepie ustalenie nazwy sklepu oraz wstawienie logotypu. Dane firmy miejsce do umieszczenia danych Państwa firmy. Strona 17/18

18 Ustawienia konfiguracja poczty wychodzącej służącej do potwierdzeń o złożonych zamówieniach. Obowiązują ustawienia poczty wychodzącej jak w programie do obsługi Państwa konta Zakładka Inne/ Ustaw Informację powitalną służy do ustawienia informacji, która wyświetla się podczas uruchamiania panelu użytkownika. Można tam zamieścić np. informację o promocjach itp. 3. Moduły dodatkowe System Rabatowy - współpracuje z programem Leo System Rabatowy. Program służy do prowadzenia zaawansowanej polityki rabatowej i cenowej w Subiekcie GT, pozwala na wybór strategii, która będzie definiowała sposób przydzielania rabatu. Istnieje możliwość generowania konkretnych zestawów rabatowych pozwalających przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów lub grup kontrahentów. Można także przypisać do towaru stałą cenę lub rabat procentowy. Możliwe jest również zdefiniowanie rabatu procentowego dla grupy towarów. Zestaw rabatowy może być przypisany do konkretnego magazynu w Subiekcie GT. Moduł Języków Obcych W ramach tego modułu oferujemy wielojęzykowy interfejs modułu użytkownika Platformy B2B. W skład modułu wchodzi również możliwość nadawania obcojęzycznych nazw towarów (rys. 15) Moduł handlowca Rozszerzenie pozwalające na składanie zamówień w imieniu klientów. Rozwiązanie idealne zarówno dla handlowców stacjonarnych w Państwa firmie jak i dla mobilnych obsługujących klientów w terenie. Do korzystania z systemu wystarczy dostęp do internetu i dowolna przeglądarka. Moduł Konfigurator towarów powiązanych Moduł służący do przyporządkowania artykułów, które mogą (a niekiedy muszą) być sprzedawane łącznie. Dodatek może służyć jako konfigurator (wybierając dane urządzenie wieloelementowe wyświetla niezbędne do jego pracy komponenty pasujące tylko do niego) lub jako rozszerzenie oferty (wybierając dane urządzenie sugerujemy zakup np. materiałów eksploatacyjnych). Moduł Cena sugerowana Pozwala na wyświetlenie dodatkowej kolumny z dowolnie wybranymi cenami przypisanymi do danego poziomu w Subiekcie (np. cena specjalna). Mogą to być np. sugerowane ceny detaliczne. Ceny w kolumnie nie podlegają rabatowaniu. Moduł Statusowanie zamówień Wyświetla na jakim etapie realizacji znajduje się dane zamówienie. Moduł Numer listu przewozowego Moduł współpracujący z modułem Statusowanie zamówień pozwala na śledzenie przesyłki kurierskiej. (czerwiec/ lipiec 2012) jest również skierowana dla użytkowników systemu informatycznego ERP. Strona 18/18

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import kontrahentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala,

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej obsługę

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT.

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program Rozliczenie Handlowców SE to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli Państwo w łatwy sposób naliczyć prowizje handlowcom

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Pobierz bibliotekę AccessDatabaseEngine dla systemów 64-bitowych.

Pobierz bibliotekę AccessDatabaseEngine dla systemów 64-bitowych. Import Towarów XLS dla Subiekta GT Do czego służy program? Program umożliwia import towarów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które kolumny z

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? Do czego służy program? Przeznaczeniem programu jest obsługa wysyłkowa zestawień SQL. Zestawienia są generowane przez aplikację na podstawie danych z Subiekta GT i prezentowane jako plik programu Microsoft

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

System rabatowy Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

System rabatowy Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Przy pomocy programu System rabatowy można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów lub grup kontrahentów. Istnieje możliwość przypisania do towaru stałej ceny lub

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Promocja

WellCommerce Poradnik: Promocja WellCommerce Poradnik: Promocja Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę mechanizmów promocyjnych. 2 Spis treści... 2 Akcesoria... 3 Sprzedaż krzyżowa...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi InPost dla WooCommerce kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost 2. Instalacja wtyczki 3. Konfiguracja 3.1. Ustawienia główne 3.1.1. Logowanie 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? Do czego służy program? Przeznaczeniem programu jest obsługa wysyłkowa tabeli przeterminowanych należności. Przy pomocy aplikacji można w szybki i wygodny sposób informować swoich klientów o spóźnionych

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi B2B by CTI Konfiguracja oraz instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis programu...4 2. Dane w Comarch ERP Optima...5 2.1. Atrybuty...5 2.1.1. Atrybuty na towarze, grupie towarowej...5 2.1.1.1. Zdjęcia...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program to narzędzie umożliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów źródłowych różnych typów. Program posiada również możliwość

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Kurier DHL XL by CTI. Instrukcja

Kurier DHL XL by CTI. Instrukcja Kurier DHL XL by CTI Instrukcja 1 1. Opis programu Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem od spełnienia którego zależy zadowolenie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-kurierdpd GT wersja 1.00

Instrukcja obsługi do programu i-kurierdpd GT wersja 1.00 2015 Instrukcja obsługi do programu i-kurierdpd GT wersja 1.00 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1 Informacje ogólne... 3 1.1 O programie... 3 1.2 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo