Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa) 1939-1945"

Transkrypt

1 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego IN-B Inwentarz zespołu archiwalnego Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa) Dawniej varia okupacyjne Sygn. 230/ Opr. mgr Martyna Rusiniak Warszawa

2 Spis treści Wstęp do inwentarza zespołu: Varia z okresu okupacji Bibliografia Wykaz skrótów Inwentarz zespołu 2

3 Wstęp do inwentarza zespołu: I. Dzieje zespołu W większości nie znane są wcześniejsze losy materiałów, które weszły w skład zespołu Varia z okresu okupacji Jest to przypadkowy zbiór materiałów różnej proweniencji zbieranych etapami. Część z nich stanowi oryginalną prasę, druki ulotne z okresu okupacji z terenów Generalnego Gubernatorstwa, część to fotokopie dokumentów, na odwrocie których widnieje pieczęć Zakładu Historii Partii (obecnie znajdują się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie). Fotokopie dokumentów dot. Rady Pomocy Żydom Żegota zdeponowała w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego - IN-B Teresa Prekerowa 1. II. Charakterystyka archiwalna zespołu Nazwa zespołu: Varia z okresu okupacji Granice chronologiczne: Granice terytorialne: Europa Rozmiary zespołu: 165 j. a. Zespół ten jest tworem sztucznie utworzonym na potrzeby Żydowskiego Instytutu Historycznego, w skład którego wchodzą zarówno oryginalne akta, jak i fotokopie dokumentów uzyskanych z innych archiwów lub osób prywatnych dlatego też w opisie zostało zaznaczone czy w danej jednostce archiwalnej mamy do czynienia z oryginałem czy kopia. Zawarte w nich materiały mają postać, druku, maszynopisów i rękopisów. Całość dokumentacji została umieszczona w teczkach wiązanych. Stan zachowania akt: akta w przeważającej części zachowane są w stanie dobrym. Stan zmikrofilmowania akt: zbiór nie był zmikrofilmowany. Brakowanie akt: akta zbioru nie zostały poddane procesowi brakowania. Odłączono wszystkie dublety akt i umieszczono je w innych teczkach. 1 Informacja ta za: wcześniejszym inwentarzem zespołu wykonanym przez mgr Halinę Grubowską w

4 III. Zawartość zespołu W zespole znajdują się akta dotyczące nie tylko kwestii żydowskiej podczas drugiej wojny światowej, ale również Polaków. W związku z tym, iż znajdują się tutaj przypadkowe materiały nie stanowiące jednej całości, ich zawartość nie oddaje nam charakteru i dziejów ani Żydów, ani Polaków w okresie okupacji. Mamy tu do czynienia z aktami, które przedstawiają nam wybiórcze informacje na temat poszczególnych zagadnień dot. wojny. Jako że mamy tutaj kilka typów dokumentów, został tutaj wprowadzony układ tematyczny: prasa (sygn. 1-83), broszury, reportaże (sygn ), ulotki, odezwy (sygn ), dokumenty, materiały, opracowania (sygn ). W ramach tego układu w trzech pierwszych działach jednostki zostały ułożone alfabetycznie. Na początku zostały ułożone oryginały w kolejności alfabetycznej, a potem kopie (również wg alfabetu). W przypadku prasy (ze względu na jej unikalność), która stanowi największą część tego zespołu, gdy występowały pojedyncze numery, została wypisana dokładna data i numer. W przypadku kopii tytułów prasowych daty dla ułatwienia odszukania poszczególnych numerów, daty zostały umieszczone w nawiasach kwadratowych. Niektóre z tytułów prasowych znajdują się zarówno wśród oryginałów jak i kopii zawierając inne numery tej samej pozycji. Dokładne informacje przy opracowywaniu broszur i reportaży zostały podane na podstawie informacji zawartych w centralnym katalogu książek Biblioteki Narodowej. Przy porządkowaniu i opracowywaniu ulotek i odezw zastosowano układ alfabetyczny za Władysławem Chojnackim 2, czyli tytuł, który na wielu ulotkach jest ten sam i fragment tekstu zamiast regestu, który byłby w wielu przypadkach niemalże identyczny. Ostatnia grupa akt to dokumenty materiały i opracowania. Tutaj również zostały oddzielone oryginały od kopii i fotokopii. W tej części został zastosowany układ tematyczny. Na początku znalazły się akta dot. sytuacji w getcie warszawskim, w tym działalności Żydowskiej Organizacji Bojowej i dokumenty Emanuela Ringelbluma (związanego z tym gettem) oraz 2 Władysław Chojnacki, Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w ltach i Czasopisma. Druki zwarte. Druki ulotne, Warszawa

5 dokumenty dot. KG AK i jej kontaktów z Londynem. Jako następne zostały ułożone dokumenty dot. Rady Pomocy Żydom Żegoty oraz Antyku, a na końcu tzw. Varia (różne) dokumenty dot. okresu okupacji, których nie można było zakwalifikować do żadnej z powyższych grup. IV. Analiza metod porządkowania akt Zespół ten był już opracowany przez Halinę Grubowską w 2001 roku. Konkordancja, która była umieszczona na końcu inwentarza przygotowanego przez Halinę Grubowską jest dowodem na to, iż zespół ten był jeszcze wcześniej porządkowany. Podczas obecnego opracowywania zostały wyłączone akta dotyczące obozów, getta Litzmannstadt, Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, utwory literackie i włączono je do zespołów o tych nazwach. Podczas porządkowania akt znaleziono i oddzielono również dokumenty będące częścią zespołu Archiwum Ringelbluma, które wcześniej błędnie trafiły do Variów. Opracowanie akt utrudniał brak na części z nich daty powstania oraz brak pierwszej strony jak i fragmentaryczność poszczególnych akt. W trakcie opracowania dokonano przeglądu uporządkowanych akt. Usunięto dublety, jeśli te występowały. Część pism znajdujących się w różnych teczkach połączono w sprawy. Dokonano również rozdzielenia pism znajdujących się w poszczególnych jednostkach lub łączono je w jednostki. Tytuły większości jednostek zostały zmienione. Te wszystkie czynności były powodem nie zachowywania wcześniejszych konkordancji. Na zakończenie prac przełożono część akt do nowych teczek oraz nadano im nowe sygnatury. Prace nad zespołem zostały wykonane w ramach projektu Claims Conference. Bibliografia: Władysław Chojnacki, Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach i Czasopisma. Druki zwarte. Druki ulotne, Warszawa 1996 Tenże, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach , Warszawa

6 (opr.) Lucjan Dobroszycki przy współudziale Wandy Kiedrzyńskiej, Katalog polskiej prasy konspiracyjnej , Warszawa 1962 Jerzy Jarowiecki, Jerzy Myśliński, Andrzej Notkowski, Prasa Polska w latach , Warszawa 1980 IV. Wykaz skrótów b. d. brak daty dn. - dnia dot. dotyczy egz. egzemplarz, egzemplarze j. a. jednostka archiwalna j. ang. język angielski j. hebr. język hebrajski j. niem. język niemiecki j. pol. język polski j. żyd. język żydowski KG AK Komenda Główna Armii Krajowej mps maszynopis nr numer org. oryginał r. rok rkps rękopis s. strona, strony zob. zobacz ŻOB Żydowska Organizacja Bojowa ŻZW Żydowski Związek Wojskowy 6

7 Inwentarz I Prasa 1. Agencja Prasowo-Informacyjna «Serwis», nr 63 z Opis: org., 1942, mps powielany, j. pol., luźny, s. 2. A.R. [ Agencja Radiowa ], nr 930/199 z ; 935/204 z ; 30/1126 z ; 37/1133 z ; 38/1134 z ; 39/1135 z ; 40/1136 z ; 43/1141 z ; 65/1160 z ; 66/1161 z ; 67/1162 z ; 68/1163 z ; 69/1164 z ; 70/1165 z ; 71/1166 z ; 72/1167 z ; 73/1168 z ; 76/1171 z ; 77/1172 z ; 78/1173 z ; 79/1174 z ; 80/1175 z ; 81/1176 z ; 82/1177 z ; 83/1178 z ; 84/1179 z ; 85/1180 z ; 86/1181 z ; 87/1182 z ; 88/1183 z ; 89/1184 z ; 90/1185 z ; 92/1187 z ; 93/1188 z ; 94/1189 z ; 95/1190 z ; 96/1191 z ; 97/1192 z ; 98/1193 z ; 99/1194 z ; 100/1195 z ; 101/1196 z ; 102/1197 z ; 103/1198 z ; 104/1199 z ; 105/1200 z ; 106/1201z ; 107/1202 z ; 108/1203 z ; 109/1204 z ; 110/1205 z ; 111/1206 z ; 112/1207 z ; 113/1208 z ; 114/1209 z ; / z ; 118/1214 z ; 119/1215 z ; 125/1221 z ; 126/1222 z ; 131/1227 z ; 132/1228 z ; 133/1229 z ; 134/1230 z ; 135/1231 z ; 136/1232 z ; 137/1234 z ; 138/1235 z 7

8 ; 139/1236 z ; 140/1237 z ; 141/1238 z ; 142/1239 z ; 143/1240 z ; 188/1285 z ; 198/1295 z ; 200/1297 z ; 201/1298 z ; 202/1299 z ; 203/1300 z ; 205/1302 z ; 206/1303 z ; 210/1307 z ; 258/1354 z ; 285/1380 z ; 286/1381 z ; 287/1382 z ; 238/1383 z ; 289 z października 1943; 293 z ; 298/1393 z ; 301/1396 z ; 302/1397 z ; 304/1399 z ; 308/1403 z ; 309/1404 z ; 310/1405 z ; 311/1406 z ; 312/1407 z ; 321 z ; 1418 z ; 324 z ; 323/1420 z ; 1421; 348/1443 z ; 349/1444 z ; 350/1445 z ; 17/1477 z ; 63/1526 z ; 95/1555 z ; 109/1569 z ; 3 egz. niekompletne. Prasa Delegatury Rządu na Kraj Opis: org., mps powielany, j. pol., luźny, uszkodzenia i ubytki tekstu, naderwania, s. 3. Barykada Powiśla, nr 16 z Pismo powstania warszawskiego Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 4. Biuletin [ Biuletin, Biuletyn ] 3 nr 14/24/ z Czasopismo konspiracyjne Bundu Opis: org., 1941, mps powielany, j. żyd., luźne, s. 3 Patrz również sygn

9 5. Biuletyn Informacyjny AK, nr 13/117 z ; 28/132 z ; 29/133 z ; 32/136 z ; 33/137 z ; 35/139 z ; 36/140 z ; 37/141 z ; 39/143 z ; 41/145 z ; 46/150 z ; 47/151 z ; 1/156 z ; 3/158 z ; 5/160 z ; 6/161 z ; 7/162 z ; 8/163 z ; 9/164 z ; 10/165 z ; 14/169 z ; 15/170 z ; 17/172 z ; 16/171 z ; 41/196 z ; 43/198 z ; 44/199 z ; 48/203 z ; 49/204 z ; 50/205 z ; 51/206 z ; 52/207 z ; 3/210 z ; 4/211 z ; 6/213 z ; 7/214 z ; 8/215 z ; 9/216 z ; 10/217 z ; 11/166 z ; 12/167 z ; 14/221 z ; 15/222 z ; 18/225 z ; 17/224 z ; 25/232 z ; 29/236 z Opis: org., , Warszawa, druk, j. pol., luźne, ubytki w tekście, naderwania, s. 6. Biuletyn Informacyjny. Reprezentacja Żydostwa Polskiego, z kwietnia Opis: org., kwiecień 1942, Tel-Awiw, druk, mps powielany, j. pol., luźne, s. 7. Biuletyn Informacyjny Ziemi Podlaskiej, nr 6 z Prasa terenowa wydawana w Białymstoku. Opis: org., 1943, mps powielany, j. pol., luźne, ubytki w tekście, s. 9

10 8. Der Frontkämpfer, nr 28 z listopada Prasa dywersyjna Akcji N Opis: org., 1942, druk, j. niem., luźne, s. 9. Der Klabautermann nr 7 z października Prasa dywersyjna Akcji N Opis: org., 1942, druk, j. niem., luźne, s. 10. Der Weker. Informacie biuletin [ Der Veker. Informatsie biuletin, Pobudka. Biuletyn Informacyjny ] nr 5/29 4 z ; nr 13/37z Tygodnik pismo konspiracyjne Bundu Opis: org., 1942, mps powielany, j. żyd., luźne, s. 11. Dos Fraje Wort [ Dos Fraye Vort, Wolne Słowo ] nr 1/38 z Żydowska prasa konspiracyjna Opis:org., 1942, mps powielany, j. żyd.. luźne, s. 12. Dziennik Radiowy z dn , , , , , , , , , Prasa konspiracyjna Opis: org., , mps powielany, j. pol., luźne, naderwania tekstu, s. 4 Nr ten również znajduje się w archiwum Ringelbluma. 10

11 13. Dzień Warszawy. Popołudniowe pismo codzienne, nr 641 z ; z ; 981 z ; 983 z ; 984 z Opis: org., , Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, ubytki tekstu, zacieki, s. 14. Dziś i Jutro, nr 33 z Prasa Szarych Szeregów Opis: org., 1942, druk, j. pol., luźne, s. 15. Głos Demokracji (Tygodnik polski) Organ SPD, nr 35, sierpień Prasa demokratyczna Opis: org., 1943, druk, j. pol., luźne, s. 16. Głos Warszawy, nr 1, ; nr 24(33), Prasa konspiracyjna Opis: org., , druk, j. pol., nr 1 ubytki tekstu, s. 17. Głos z Otchłani. Żydowski Komitet Narodowy, lipiec Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 18. Informator «Głosu Warszawy», nr 6 z , nr 35 z , nr 39 z Opis: org., 1941, mps powielany, j. pol., luźne, s. 11

12 19. Insurekcja, zeszyt 8/20z ; 1/22 z ; 2/23 z ; 4/25 z ; 6/38 z Wojskowy miesięcznik KG ZWZ-AK Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 20. Iskra. Codzienny Biuletyn Informacyjny, [ZSP], 110/870 z ; 111/871 z ; 1149 z ; 14/1346 z ; 31-32/ z ; 33/1455 z ; 34/1456 z ; 35/1457 z ; 36/1458 z ; 37/1459 z ; 38/1460 z ; 39/1461 z ; 41/1463 z ; 42/1464 z ; 46/1468 z ; 47/1469 z ; 48/1470 z ; 49/1471 z ; dodatek do ; 50/1472 z ; 51/1473 z ; 53/1475 z ; 56/1478 z ; 65/1487 z ; dodatek do ; 69/1491 z ; 71/1493 z ; 73/1495 z ; dodatek do [2 egz.], 77/1499 z ; 78/1500 z ; 83/1505 z ; 84/1506 z ; 94/1516 z ; 99/1521 z ; 102/1524 z ; 103/1525 z ; dodatek ; 104/1526 z ; 105/1527 z ; 106/1528 z ; 107/1529 z ; 108/1530 z ; 112/1534 z ; 113/1535 z ; 118/1530 z ; 122/1534 z ; 123/1535 z ; 125/1537 z ; 130/1542 z ; 131/1543 z ; 132/1544 z ; 133/1545 z ; dodatek do ; dodatek do ; 154/1566 z ; 155/1567 z ; 156/1568 z ; 157/1569 z ; dodatek do ; 158/1570 z ; 159/1571 z ; 163/1573 z ; 164/1576 z ; 165/1577 z ; 166/1578 z ; 167/1579 z ; 169/1581 z ; dodatek ; 170/1582 z

13 Opis: org., , mps powielany, j. pol., luźne, naderwania, przerwania, zacieki, ubytki tekstu, zacieki, s. 21. Komunikat Informacyjny zgrupowania III. Warszawa-Powiśle, nr 23 z Prasa powstania warszawskiego Opis: org., 1944, mps powielany, j. pol., luźne, s. 22. Komunikaty Radiowe (z Londynu) z dn Opis: org., 1941, mps powielany, j. pol., luźne, s. 23. Miecz i Pług, nr 51 z Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., tekst naderwany, luźne, s. 24. Myśl Pismo Młodych, nr 1(19). Prasa syndykalistyczna Opis: org., [1942?] b. d., druk, j. pol., luźne, brak strony tytułowej, s. 25. Naród Walczy. Wydanie wieczorne z Opis: org., 1944, Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, s. 26. Nowy Dzień nr 471 z ; 491 z ; 492 z ; 493 z ; 494 z ; 495 z ; 496 z ; 497 z 13

14 ; 498 z ; 501 z ; 502 z ; 503 z ; z ; 507 z ; 509 z ; 510 z ; 511 z ; 512 z ; 513 z ; 514 z ; 515 z ; 516 z ; 517 z ; 518 z ; 519 z ; 520 z ; 522 z ; 523 z ; 525 z ; 526 z ; 527 z ; 528 z ; 530 z ; 531 z ; 532 z ; 533 z ; 534 z ; 600 z ; 601 z ; z ; 607 z ; 608 z ; 609 z ; 612 z ; 613 z ; 614 z ; 616 z ; 617 z ; 618 z ; 619 z ; 622 z ; 625 z ; ; z ; 641 z ; 643 z ; 647 z ; 648 z ; 649 z ; 650 z ; 651 z ; 655 z ; 664 z ; 665 z ; 666 z ; 667 z ; 667 z ; 668 z ; 669 z ; 670 z ; 675 z ; 676 z ; 677 z ; 678 z ; 679 z ; 680 z ; 681 z ; 682 z ; 683 z ; 689 z ; 690 z ; 691 z ; 695 z ; 696 z ; 698 z ; 703 z ; 705 z ; 707 z ; 708 z ; 709 z ; 912 z ; 913 z ; 914 z Pismo Stronnictwa Polskiej Demokracji Opis: org., , Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, s. 27. Polsce Służ. Agencja Prasowa, nr 43 z , dodatek z Antydatacja. 6 Antydatacja. 7 Brak strony nr 1. 8 Tylko ss

15 Opis: org., , mps powielany, j. pol., luźne, s. 28. Polska Ilustrowana z marca Prasa powstańcza Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 29. Polska Informacja Prasowa, nr 17 z Pismo ONR-Szaniec-NSZ Opis: org., 1943, mps powielany, j. pol., luźne, s. 30. Polska Ludowa, nr 3-4 z IV-V Pismo Ruchu Ludowego Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 31. Polska Zbrojna Moralnie nr 3 z marca Opis: org., 1942, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 32. Polska Żyje. Organ Polityczny Obrońców Polski nr 98 z ; 102 z ; 103 z ; 126. Organ polityczny obrońców Polski Opis: org., , druk, mps powielany, j. pol., luźne, s. 9 Zły stan zachowania: ubytki tekstu. 15

16 33. Prawda. Pismo Frontu Odrodzenia Polski, marzec-kwiecień Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 34. Prawo polskie. Źródła okresu wojny z Opis: org., 1944, Warszawa, zeszyt pierwszy, mps powielany, j. pol., luźne, s. 35. Przełom. Dwutygodnik polityczny nr 2 z , Wieliczka; nr 3 z , Warszawa; koniec sierpnia, Dodatek nadzwyczajny, Kraków. Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 36. Przez Walkę do Zwycięstwa, nr 26 z ; 29 z ; 7 z ; 8 z ; 16 z ; 17 z ; 19 z ; 13 z Prasa Ruchu Ludowego Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 37. Radio Komunikat, nr 270. Opis: org., b. d., mps powielany, j. pol., luźne, s. 38. Rzeczpospolita. Organ Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, nr 1(20) z styczeń 1943, nr 1/20 z styczeń Opis: org., 1943, druk, j. pol., luźne, s. 16

17 39. Rzeczpospolita Polska, nr 1/53 z ; 8/28 z ; 10/30 z ; dodatek do 8/59; 9/60 z ; numer specjalny z czerwca 1943; 13/64 z ; nr specjalny z marzec 1944; 3/75 z ; 4/76 z Prasa Delegatury Rządu na Kraj Opis: org., , Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 40. Serwis Sześć. Szefostwo «Akcji Sześć», nr 17 z Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 41. Siewba, nr 14 z Prasa Ruchu Ludowego Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 42. Sprawa. Tygodnik, nr 18/56 z ; 23/61 z ; 36/74 z ; 41/79 z ; 43/81 z ; 52/90 z ; 55/93 z ; 56/94 z ; 57/95 z Prasa Ruchu Ludowego Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 43. Sprawa Chłopska. Pismo syndykalistyczne, nr 1/7 z ; 2/8 z ; 4/10 z ; 9/16 z ; 6-7/12-13 z ; 1/14 z ; 2/15 z

18 Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 44. Szaniec. Dwutygodnik poświęcony sprawom Polski w niewoli, nr 1/92 z ; 5/96 z ; 10/101 z ; 12/102 z Opis: org., 1943, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 45. Walka, nr 45 z , nr 18 z Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 46. Walka i Wolność, nr 89 z , nr 92 z , nr 93 z Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., luźne, nr 89 rozdarcia i zacieki, s. 47. Wiadomości Codzienne Miecza i Pługa, nr 36 z 1942; 37 z 1942; 40 z 1942; 41 z 1942; 53 z ; 55 z ; 62 z ; 63 z ; 66 z ; 67 z ; 68 z ; 70 z ; 72 z ; 77 z ; 78 z ; 80 z ; 81 z ; 83 z ; 84 z ; 85 z ; 93 z ; 101 z ; 105 z ; 109 z ; 110 z ; 111 z ; 112 z ; 114 z ; 153 z ; 45 z ; 66 z ; 67 z ; 68 z ; 69 z ; 72 z ; 74 z ; 75 z ; 76 z ; 82 z ; 84 z ; 85 z ; 97 z ; 111 z ; 113 z ; 154 z ; 194 z ; 18

19 Opis: org., , druk, mps powielany, j. pol., luźne, zacieki, naderwania, ubytki tekstu, s. 48. Wiadomości Polskie nr 21/78 z ; 1/81 z ; 8/88 z ; 13/93 z ; 5/109 z ; 8/112 z Opis: org., , Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 49. Wiadomości Radiowe nr 61/419 z ; 1/473 z ; 5 z ; 10/484 z ; od do 27.08; 39 z ; 44 z ; 45 z ; z ; z Opis: org., , Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, zacieki, naderwania, s. 50. Wiadomości Tygodniowe PSZ, nr 7/60. Opis: org., b, d., mps powielany, j. pol., luźne, s. 51. Wici. Biuletyn Informacyjny Obrońców Polski z Opis: org., 1942, mps powielany, j. pol., luźne, s. 52. Wieści, nr 16 z Opis: org., 1944, mps powielany, j. pol., luźne, przerwania, ubytki tekstu, s. 19

20 53. WIP ADZ nasłuchy radiowe nr 18 z ; 23 z ; 25 z ; 27 z ; 32 z ; 34 z ; 35 z ; 36 z ; 38 z Opis: org., 1944, Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, s. 54. Wolność. WRN, nr 1-2 (26-27) z styczeń-luty Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 55. Z Dnia na Dzień, nr 42(332) z Opis: org., 1942, mps powielany, j. pol., luźne, s. 56. Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej. Dodatek miesięczny Rzeczypospolitej Polskiej, nr 2(4) z maj-czerwiec Prasa Delegatury Rządu na Kraj Opis: org., 1943, druk, j. pol., luźne 57. Żołnierz Polski nr 9/22 z ; 10/23 z ; 1/24 z ; 2/25 z ; 5/40 z Opis: org., , Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 58. Żołnierz Polski-Żyd. Polish-Jewish Soldier z Opis: org., 1943, Londyn, druk, j. ang., j. pol., luźne, naderwania, s. 20

21 59. Żywią i Bronią z ; nr 13 z ; 14 z ; 15 z ; 16 z Opis: org., 1942, druk, j. pol., luźne, s Dni nr 65/432 z ; 70/437 z ; 71/438 z ; 71/438 z ; 76/443 z ; 77/444 z Opis: org., 1944, Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, ubytki tekstu, przerwania, zacieki, s. 61. Awangarda Młodzieży Pismo Żydowskiej Młodzieży Marksistowskiej 10. Opis: fotokopia, [1942], mps, j. pol., luźne, s. 62. Biuletin [ Biuletin, Biuletyn ] 11, nr 11/21 z Czasopismo konspiracyjne Bundu Opis: fotokopia, [1941], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 63. Cajt-fragn [ Tseyt-fragn, Aktualności ], nr 2 z Konspiracyjny miesięcznik Bundu Opis: fotokopia [1941], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 64. Der Glok z Brak s. tytułowej. 11 Patrz również sygn. 4. Jednostka zawiera tylko stronę tytułową. 12 Jednostka zawiera tylko stronę tytułową. 21

22 Opis: fotokopia [1942], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 65. Der Šturm [Der Shturm, Atak ] z Opis: fotokopia [1942], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 66. Di Junge Gwardie [ Yunge Gvardie, Gwardia Młodych ] nr 1 z Konspiracyjne czasopismo Bundu Opis: fotokopia [lipiec 1941], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 67. Di Junge Štime [ Yugnt Shtime, Głos Młodzieży ] nr 1 z ; nr z 1940; 3 z ; 1-2/4-5 z ; 3/6 z ; 4/7 z ; 6/9 z ; 8/11 z ; 9/12 z ; 10/13 z ; 1/14 z Konspiracyjny miesięcznik Bundu Opis: org., fotokopie i odpisy [ ], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 68. Dos Fraje Wort [ Dos Fraye Vort, Wolne Słowo ] nr 1/38 z Opis: fotokopia, [1942], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 69. Głos Warszawy nr 6/15; 21/30 z ; 30/122 z Prasa konspiracyjna 13 Numer ten jest oryginalny. 14 Jednostka zawiera tylko stronę tytułową. 22

23 Opis: fotokopia, [ ], b. d., druk, j. pol., luźne, s. 70. Gwardzista. Organ Gwardii Ludowej [ , rok I, nr 8], [ , Rok II, nr 16]. Opis: fotokopia, [ ] kopia, b. d., druk, j. pol., luźne, s. 71. Hehaluc Halochem. Pismo bojowej organizacji Żydowskiej młodzieży chalucowej [ Hehalutz Halokhem ] nr 29 z ; 31 z ; 33 z ; z ; 36 z ; 37 z Opis: kopia, [1943], mps powielany, j. pol., luźne, s. 72. Informacja Bieżąca [m.in. Treblinka] nr 1/26 z ; 4/29 z ; 5/30 z ; 8/33 z ; 21/46 z ; 22/47 z ; 23/48 z ; 24/49 z ; 26/51 z ; 27/52 z ; 28/53 z ; 29/54 z ; 30/55 z ; 31/56 z ; 32/57 z ; 33/58 z ; 34/59 z ; 36/61 z ; 37/62 z ; 38/63 z ; 39/64 z ; 44/69 z ; 45 z ; 47/71 z ; 48/73 z ; 1/74 z ; 2/75 z ; 3/76 z ; 5/78 z ; 6/79 z ; 7/80 z ; 8/81 z ; 9/82 z ; 10/83 z ; 11/84 z ; 12/85 z ; 14/87 z ; 15/88 z ; 16/89 z ; 21/94 z ; 22/95 z ; 23/96 z ; 24/97 z ; 25/98 z Opis: odpis, [ ], mps, j. pol., luźne, s. 23

24 73. Min Ha-Mecar. Dwutygodnik literacko-artystyczny [ Min Ha-Metzar, Z Otchłani ] Konspiracyjna prasa żydowska Opis: odpis, b. d., mps, j. hebr., j. żyd., luźne, s. 74. Morgn-Fraj [ Morgn Fray, Jutro Wolni ], [ , nr 4] 15 Konspiracyjny miesięcznik, a następnie dwutygodnik organizacji Sierp i Młot i Robotniczo-Chłopskiej Organizacji Bojowej. Kontynuacją pisma był Morgen Frajhajt [Morgen Frayhayt, Jutrzenka Wolności - prasa żydowska Opis: fotokopia, mps powielany, j. żyd., luźne, s Myśl Państwowa [ , nr 6], [ , Nr 4] Pismo Ruchu Ludowego Opis: fotokopia, b. d., druk, j. pol., luźne, s. 76. Nowa Młodzież nr 1 z Opis: fotokopia, [1942], mps powielany, j. pol., luźne, s. 77. Ojf der Wach [ Oyf der Vakh, Na Straży ] 16 Konspiracyjne czasopismo Bundu Opis: fotokopia, [1942], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 15 Jednostka zawiera tylko stronę tytułową. 16 Brak strony tytułowej. 24

25 78. Słowo Młodych nr 11/25 z Opis: odpis, [1942], mps, j. pol., luźne, s. 79. Szaniec, [ , Rok V, nr 4(95)]. Opis: fotokopia, Warszawa, [1943] b. d., druk, j. pol., luźne, s. 80. Trybuna Wolności, [ , nr 7], [ , nr 6] 17 Prasa PPR Opis: fotokopia [1942] b. d., mps powielany, j. pol., luźne, s. 81. Za Naszą i Waszą Wolność [grudzień 1941, nr 9], [1942, nr 1(10)] 18. Konspiracyjna prasa Bundu Opis: fotokopie,[ ] b. d., mps, j. pol., luźne, s. 82. Odpis pisma brak nazwy [ ]. Opis: odpis, [1940] mps powielany, j. pol., luźne, s. 83. Wyciągi z prasy dot. ludności żydowskiej. Opis: odpisy, b. d., mps, j. pol., luźne, s. 17 Brak strony tytułowej. 18 Brak strony tytułowej. 25

26 II. Broszury, reportaże 84. [Jachina Anna, Ruth-Buczkowski Marian], Anegdota i dowcip wojenny [Warszawa 1943] 19. Opis: Luty 1943, Warszawa, druk, j. pol., luźne, broszura, zacieki, s. 85. Kossak-Szczucka Zofia, Jesteś katolikiem... Jakim? [Warszawa 1942] 20 Opis: [1942] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, s. 86. Kozicki, Stanisław, Cieśla czy sternik. Zagadnienie rządu w Polsce [Warszawa 1942] 21. Opis: [listopad 1942] [Warszawa, druk, j. pol., poszyt, zacieki, s. 87. Lewandowski, Zbigniew, Dywersja kolejowa na szlaku. Część II. Atakowanie transportów/zb [Warszawa 1943] 22 Opis: [1943] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, zacieki, s. 88. Lewandowski, Zbigniew, Program szturmowego szkolenia patroli saperskich [Warszawa 1943] 23 - podręcznik. 19 Broszura wydana przez KOPR - Komisja Propagandy Biura Informacji i Propagandy KG AK. 20 Broszura wydana przez Front Odrodzenia Polski. 21 Wydane przez wyd. Biblioteki Warszawskiej. 22 Broszura wydana przez B.B.T. [Biuro Badań Technicznych Wydziału Saperów KG AK]. 23 Broszura wydana przez B.B.T. [Biuro Badań Technicznych Wydziału Saperów KG AK]. 26

27 Opis: [1943] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, s. 89. Na robotach w Rzeszy, autor NN [Warszawa 1942] 24 pamiętnik. Opis: [1942] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, s. 90. Szwedowski, Stefan, Uwagi o stanie Polski sprzed 1 września 1939 r. [Warszawa 1942], Seria Biblioteczka Sprawy nr Opis: [1942] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, s. 91. Szymanowski, Antoni, M. B. [kryptonim], Likwidacja ghetta warszawskiego. Reportaż [Warszawa 1942] 26. Opis: [listopad 1942] [Warszawa:] druk, j. pol., poszyt, s. Uwagi: [Dziennik z okresu od do Na końcu dodano anonimowe wspomnienie pt. Treblinka] 92. Wertheim, Stanisław, Rozłucki [pseud.], O przyszłym Wojsku Polskim [Warszawa 1943] 27. Opis: [1943] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, zacieki i ubytki tekstu, s. 24 Pamiętnik wydany przez KOPR - Komisja Propagandy Biura Informacji i Propagandy KG AK. 25 Broszura wydana przez Związek Syndykalistów Polskich. 26 Broszura wyd. przez KOPR Komisja Propagandy BIP 27 Broszura wydana przez wydawnictwo WRN. 27

Spuścizna Salomona Łastika Lata 1940-1979

Spuścizna Salomona Łastika Lata 1940-1979 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Spuścizna Salomona Łastika Lata 1940-1979 Sygnatura S/361 Opracowała mgr Magdalena Siek Warszawa 2010 1 Wstęp Salomon Łastik urodził się w 14 marca 1907 r.

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ SPUSCIZNY SALOMONA BELISA-LEGISA (1942-1990)

INWENTARZ SPUSCIZNY SALOMONA BELISA-LEGISA (1942-1990) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie dr Agnieszka Żółkiewska mgr Magdalena Siek INWENTARZ SPUSCIZNY SALOMONA BELISA-LEGISA (1942-1990) Sygn. S/362 Warszawa 2015 1

Bardziej szczegółowo

Spuścizna Gerszona Dua- Bogena Lata: 1926-1970

Spuścizna Gerszona Dua- Bogena Lata: 1926-1970 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Spuścizna Gerszona Dua- Bogena Lata: 1926-1970 Sygn. S/329 Opracowała mgr Magdalena Siek Warszawa 2010 1 Wstęp Gerszon Dua-Bogen urodził się 4 maja 1892 r.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Zbiór obwieszczeń i ulotek dotyczących życia społecznego i politycznego ludności żydowskiej (1903, 1916-1939) Sygnatura 144 Opracowała

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie. dr Agnieszka Żółkiewska INWENTARZ SPUŚCIZNY SALOMONA BELISA-LEGISA

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie. dr Agnieszka Żółkiewska INWENTARZ SPUŚCIZNY SALOMONA BELISA-LEGISA Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie dr Agnieszka Żółkiewska INWENTARZ SPUŚCIZNY SALOMONA BELISA-LEGISA Sygn. 362 Warszawa 2010 1 WSTĘP Salomon Belis-Legis urodził

Bardziej szczegółowo

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945]

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Sygn. 251 Opracował: mgr Bernard

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM

DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM DYMY NAD GETTEM POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W GETCIE WARSZAWSKIM scenariusz lekcji historii czas trwania: 45 minut autorka: Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch 1. Karta pracy dla zespołu 2. Materiał nr 1: Ostatni

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej 1. Podaj dokładną datę powstania Armii Krajowej ( 1 pkt ) 14 luty 1942 r.. 2. Grot, Bór, Niedźwiadek to pseudonimy trzech osób. Podaj ich imiona i nazwiska oraz

Bardziej szczegółowo

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów, wysadzanie linii kolejowych było jednym ze sposobów walki z okupantem, b.d.m. [ze zbiorów IPN] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów,

Bardziej szczegółowo

Spuścizna Eliasza Feldmana (1983-2006)

Spuścizna Eliasza Feldmana (1983-2006) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Spuścizna Eliasza Feldmana (1983-2006) Sygn. S/369 Opracowanie mgr Aleksandra Bańkowska Warszawa 2008 1 SPUŚCIZNA ELIASZA FELDMANA 41 zeszytów zapisanych ręcznie

Bardziej szczegółowo

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. bibliografia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO 1893, 1898, 1901-1907; 1912-1913; 1916; 1921; 1923-1925; 1927-1930;

Bardziej szczegółowo

Gmina Żydowska w Bydgoszczy Synagogen-Gemeinde Bromberg. sygn. 104

Gmina Żydowska w Bydgoszczy Synagogen-Gemeinde Bromberg. sygn. 104 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma Gmina Żydowska w Bydgoszczy Synagogen-Gemeinde Bromberg sygn. 104 Opracowała Mgr Magdalena Siek Warszawa 2015 Wstęp Dzieje osadnictwa żydowskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO 1893, 1898, 1901-1907; 1912-1913; 1916; 1921; 1923-1925; 1927-1930;

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym (1979-2004) [2005-2014] [zespół otwarty]

Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym (1979-2004) [2005-2014] [zespół otwarty] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym (1979-2004) [2005-2014] [zespół otwarty] opracowanie: mgr

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie Inwentarz Wydziału Kultury i Propagandy Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (1944-1950) Opracowanie mgr Martyna Rusiniak

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Tadeusz Epsztein

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Tadeusz Epsztein Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma Tadeusz Epsztein Inwentarz Archiwum Prezydium i Sekretariatu Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 1945-1950 Sygn. 303/I Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

POLICEALNE STUDIUM INFORMACJI, ARCHIWISTYKI I KSIĘGARSTWA PRACA DYPLOMOWA SPUŚCIZNA ARCHIWALNA TATIANY BERENSTEIN 1908-1997. sygn.

POLICEALNE STUDIUM INFORMACJI, ARCHIWISTYKI I KSIĘGARSTWA PRACA DYPLOMOWA SPUŚCIZNA ARCHIWALNA TATIANY BERENSTEIN 1908-1997. sygn. POLICEALNE STUDIUM INFORMACJI, ARCHIWISTYKI I KSIĘGARSTWA PRACA DYPLOMOWA SPUŚCIZNA ARCHIWALNA TATIANY BERENSTEIN 1908-1997 sygn. S/326 OPRACOWAŁY: KATARZYNA WÓJCIK MAGDALENA STEFANIAK WARSZAWA 2002 0

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT FACHKURSE LEMBERG KURSY FACHOWE LWOWSKIE 1942-1944 SYGNATURA: FL 1-131

INWENTARZ AKT FACHKURSE LEMBERG KURSY FACHOWE LWOWSKIE 1942-1944 SYGNATURA: FL 1-131 INWENTARZ AKT FACHKURSE LEMBERG KURSY FACHOWE LWOWSKIE 1942-1944 SYGNATURA: FL 1-131 I. ORGANIZACJA FL 1 Dziennik Podawczy Kursów Fachowych we Lwowie 1 II 1942-20 VII 1944 Uwaga: brak za okres 24 III 1944-8

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny

1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny 1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Cele ogólne: a. Uczeń rozumie charakter wystąpień społecznych przeciw władzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Już od Września 1939 Niemcy nie pozwalali, by Żydzi ukrywali swe mienie u Polaków. Niemiecki plakat propagandowy zohydzający Żydów w oczach Polaków.

Już od Września 1939 Niemcy nie pozwalali, by Żydzi ukrywali swe mienie u Polaków. Niemiecki plakat propagandowy zohydzający Żydów w oczach Polaków. Największe Gminy Żydowskie w Polsce, 1939. Kilka przykładowych miejsc ukrywania Żydów przez Polaków. Już od Września 1939 Niemcy nie pozwalali, by Żydzi ukrywali swe mienie u Polaków. Niemiecki plakat

Bardziej szczegółowo

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela.

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela. Autorzy: Elżbieta Okraszewska, Agnieszka Nowak Temat: Armia Krajowa patron i bohater. Cele lekcji: 1. Uczeń zna: daty: 1 września 1939r., 17 września 1939r., 14 lutego 1942r., 1 sierpnia 1944 2 października

Bardziej szczegółowo

RG 15.106M 2005.33. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo- Badawczego w Warszawie. Mgr Martyna Rusiniak

RG 15.106M 2005.33. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo- Badawczego w Warszawie. Mgr Martyna Rusiniak RG 15.106M 2005.33 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo- Badawczego w Warszawie Mgr Martyna Rusiniak Inwentarz Wydziału Kultury i Propagandy Centralnego Komitetu Żydów w Polsce

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFIARODAWCÓW Wykaz

WYKAZ OFIARODAWCÓW Wykaz WYKAZ OFIARODAWCÓW Wykaz obejmuje instytucje i osoby prywatne, które nadesłały do Centralnego Archiwum Wojskowego materiały źródłowe. Publikując niniejszą listę, CAW wyraża tą drogą serdeczne podziękowanie

Bardziej szczegółowo

1. Meldunek w sprawie sytuacji ukraiñskiej z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej z 18 VII 1942 r. dotycz¹cy sytuacji wewnêtrznej na Wo³yniu z

1. Meldunek w sprawie sytuacji ukraiñskiej z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej z 18 VII 1942 r. dotycz¹cy sytuacji wewnêtrznej na Wo³yniu z 1. Meldunek w sprawie sytuacji ukraiñskiej z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej z 18 VII 1942 r. dotycz¹cy sytuacji wewnêtrznej na Wo³yniu z charakterystyk¹ t³a ogólnego wypadków 2. Opracowanie GroŸba

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie została utworzona dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM

CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM Wieś walcząca - fotogaleria Wrzesień 1939 r. rozpoczął najtragiczniejszy i najtrudniejszy okres dla Polaków walka o przetrwanie już nie tylko narodowe, kulturalne,

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Zenon Mikos Anna Sadoch X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane, 22-25 września 2009 r. Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Listopad

Bardziej szczegółowo

KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990

KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990 Tomasz Kukowski KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990 WSTĘP DO INWENTARZA 1. Dzieje ustrojowe twórcy. Ustawa sejmowa z dnia 28 maja 1975 r., a

Bardziej szczegółowo

WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW

WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW Archiwa społeczne posiadają bardzo zróżnicowane metody opracowywania materiałów archiwalnych, często bardzo dalekie od metodyki pracy archiwów państwowych.

Bardziej szczegółowo

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej mgr Hubert Mielnik Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS Przemiany ustrojowe w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH Do Świetnej CK Dyrekcji Policji w Krakowie - pismo w sprawie powstania Stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich, b.d.d.; Legitymacja z pieczęcią Naczelny Komitet Narodowy. Narada

Bardziej szczegółowo

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora "

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 3 U. ^, W.h R 1/1. Relacja k. 5 " ł 1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora " 111/1 - Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne powstańczej Warszawy na podstawie filmu Miasto 44 Jana Komasy oraz relacji świadków Opracował: Adam Rębacz

Życie codzienne powstańczej Warszawy na podstawie filmu Miasto 44 Jana Komasy oraz relacji świadków Opracował: Adam Rębacz Szkoła ponadgimnazjalna HISTORIA Scenariusz z wykorzystaniem tekstów źródłowych i metod aktywizujących (45 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. im. Emanuela Ringelbluma. Inwentarz zbioru SPUŚCIZNA ARTURA EISENBACHA.

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. im. Emanuela Ringelbluma. Inwentarz zbioru SPUŚCIZNA ARTURA EISENBACHA. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma Inwentarz zbioru SPUŚCIZNA ARTURA EISENBACHA Lata 1918 1992 sygn. S/339 oprac. Aleksandra Bańkowska Warszawa 2013 1 Wstęp Zarys biografii

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - -

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - - ROK Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń - - - - - - - - - - - ukończenia / lat - powyżej roku życia - powyżej roku życia - powyżej roku życia - - - - - - - - - - Luty - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY O ARMII KRAJOWEJ I POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM

III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY O ARMII KRAJOWEJ I POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM O ARMII KRAJOWEJ I POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM rok szkolny 2012/2013 ZARZĄD OKRĘGU TARNÓW REGULAMIN KONKURSU 1 Celem konkursu jest przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii, tradycji i

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym

Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXVIII 2006, 4 PL ISSN 0419-8824 Piotr Sykut Toruń Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Roman Wróbel. Warszawa 2014

Roman Wróbel. Warszawa 2014 Roman Wróbel Roman Wróbel Warszawa 2014 TEMAT Pod znakiem Orła i Pogoni w walce o niepodległość w powstaniu styczniowym. CEL OGÓLNY LEKCJI Uczeń samodzielnie interpretuje źródła historyczne, wyjaśnia przyczyny

Bardziej szczegółowo

Ustawa podręcznikowa ewidencja zbiorów w bibliotekach szkolnych

Ustawa podręcznikowa ewidencja zbiorów w bibliotekach szkolnych Ustawa podręcznikowa ewidencja zbiorów w bibliotekach szkolnych (na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Parys J., Scenariusz lekcji historii dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nt.: Początek końca... Los ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Tarnowa w: Tarnowskie Studia Historyczne,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Pawlikowski UKRAIŃSKA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA W POWOJENNEJ POLSCE W PROGRAMACH PARTII I ORGANIZACJI KONSPIRACYJNYCH (1939 1945)

Grzegorz Pawlikowski UKRAIŃSKA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA W POWOJENNEJ POLSCE W PROGRAMACH PARTII I ORGANIZACJI KONSPIRACYJNYCH (1939 1945) Polityka i Społeczeństwo 7/2010 ARTYKUŁY Grzegorz Pawlikowski UKRAIŃSKA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA W POWOJENNEJ POLSCE W PROGRAMACH PARTII I ORGANIZACJI KONSPIRACYJNYCH (1939 1945) Ukraińcy stanowili największą

Bardziej szczegółowo

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N.

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N. A. 5 1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły

Bardziej szczegółowo

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 27 września Ogólnopolskie obchody rocznicowe pod hasłem My wszyscy z niej organizowane pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat kultury żydowskiej Przekazanie wiedzy na temat Holocaustu

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat kultury żydowskiej Przekazanie wiedzy na temat Holocaustu Dostarczenie uczniom wiedzy na temat kultury żydowskiej Przekazanie wiedzy na temat Holocaustu Uczestniczyliśmy w dodatkowych zajęciach na temat historii i kultury Żydów. Wzięliśmy udział w obchodach Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Archiwum Wydziału Statystyki i Ewidencji Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 1945-1950

Inwentarz Archiwum Wydziału Statystyki i Ewidencji Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 1945-1950 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie Inwentarz Archiwum Wydziału Statystyki i Ewidencji Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 1945-1950 Opracowany pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - -

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - - ROK 2 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2 - - - - - - - - - - 22 2 2 2 (w tym): - ukończenia / lat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bezrobotni w wieku -2 lata ogółem 2 222 2 2 Bezrobotni w

Bardziej szczegółowo

Materiały nadesłane przez szkoły biorące udział w programie edukacyjnym Przywróćmy Pamięć 2005/2006

Materiały nadesłane przez szkoły biorące udział w programie edukacyjnym Przywróćmy Pamięć 2005/2006 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmie PROJEKT: Cały świat to jeden wielki Chełm Realizacja projektu Cały świat to jeden wielki Chełm - marzec 2006 Mamy za sobą kolejny etap realizacji projektu.

Bardziej szczegółowo

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/27609/13 EK Nr: 27609 Data wpływu 12 listopada 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA BADAŃ NAD POLSKĄ EMIGRACJĄ W NIEMCZECH PO 1945 R.

PRACOWNIA BADAŃ NAD POLSKĄ EMIGRACJĄ W NIEMCZECH PO 1945 R. Oprac. Łukasz Wolak PRACOWNIA BADAŃ NAD POLSKĄ EMIGRACJĄ W NIEMCZECH PO 1945 R. 1. ZASÓB PRACOWNI Pracownia wyposażona jest w liczne zbiory archiwalne do dziejów Polaków w Niemczech po 1945 r. Zgromadzone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 USTAWA. z dnia 4 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 USTAWA. z dnia 4 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE DOKUMENT PRZEDMIOT ANALIZY PRZEDMIOT ANALIZY INNE CECHY DOKUMENTU

Wykład 4 INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE DOKUMENT PRZEDMIOT ANALIZY PRZEDMIOT ANALIZY INNE CECHY DOKUMENTU PRZEDMIOT ANALIZY Wykład 4 ANALIZA DOKUMENTÓW DOKUMENTY ORGANIZACJI są sformalizowanym odzwierciedleniem zachodzących w niej procesów realnych, decyzji i działań, a w ich wyniku zmian majątkowych, organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony corocznie jest

Bardziej szczegółowo

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943.

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943. 29 Archiwum Narodowe w Krakowie ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa z lat 1408-1943 Nr zespołu 103 DOKUMENTY Sygnatura Data dokumentu Miejsce wystawienia Regest

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Zabytkowy Aron ha-kodesz w synagodze w Szczekocinach, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach].

Zabytkowy Aron ha-kodesz w synagodze w Szczekocinach, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach]. Zabytkowy Aron ha-kodesz w synagodze w Szczekocinach, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach]. Chłopcy pochodzenia żydowskiego w Szydłowcu, b.d. [ze zbiorów IPN]. Mężczyzna ubrany w żydowski strój modlitewny,

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

PRASA POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ Z OKRESU OKUPACJI PRZECHOWYWANA W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

PRASA POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ Z OKRESU OKUPACJI PRZECHOWYWANA W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Piotr Matusak PRASA POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ Z OKRESU OKUPACJI PRZECHOWYWANA W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Okres okupacji hitlerowskiej w Polsce stanowi niezwykle tragiczny fragment naszych dziejów.

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler,

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, BIOGRAFIA Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, Sendler z domu Krzyżanowska - ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 w Warszawie. Polska działaczka społeczna. Swoje dzieciństwo,

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Zbiory Pracowni. A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe. spis ról teatralnych

Zbiory Pracowni. A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe. spis ról teatralnych Zbiory Pracowni A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe spis ról teatralnych dokumenty tyczące dyrekcji teatru w Toruniu dokumenty pracy w PWST korespondencja czynna i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie.

Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Inaugurację projektu nr WND-RPWP.02.02.02-30-089/08 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo