Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa) 1939-1945"

Transkrypt

1 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego IN-B Inwentarz zespołu archiwalnego Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa) Dawniej varia okupacyjne Sygn. 230/ Opr. mgr Martyna Rusiniak Warszawa

2 Spis treści Wstęp do inwentarza zespołu: Varia z okresu okupacji Bibliografia Wykaz skrótów Inwentarz zespołu 2

3 Wstęp do inwentarza zespołu: I. Dzieje zespołu W większości nie znane są wcześniejsze losy materiałów, które weszły w skład zespołu Varia z okresu okupacji Jest to przypadkowy zbiór materiałów różnej proweniencji zbieranych etapami. Część z nich stanowi oryginalną prasę, druki ulotne z okresu okupacji z terenów Generalnego Gubernatorstwa, część to fotokopie dokumentów, na odwrocie których widnieje pieczęć Zakładu Historii Partii (obecnie znajdują się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie). Fotokopie dokumentów dot. Rady Pomocy Żydom Żegota zdeponowała w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego - IN-B Teresa Prekerowa 1. II. Charakterystyka archiwalna zespołu Nazwa zespołu: Varia z okresu okupacji Granice chronologiczne: Granice terytorialne: Europa Rozmiary zespołu: 165 j. a. Zespół ten jest tworem sztucznie utworzonym na potrzeby Żydowskiego Instytutu Historycznego, w skład którego wchodzą zarówno oryginalne akta, jak i fotokopie dokumentów uzyskanych z innych archiwów lub osób prywatnych dlatego też w opisie zostało zaznaczone czy w danej jednostce archiwalnej mamy do czynienia z oryginałem czy kopia. Zawarte w nich materiały mają postać, druku, maszynopisów i rękopisów. Całość dokumentacji została umieszczona w teczkach wiązanych. Stan zachowania akt: akta w przeważającej części zachowane są w stanie dobrym. Stan zmikrofilmowania akt: zbiór nie był zmikrofilmowany. Brakowanie akt: akta zbioru nie zostały poddane procesowi brakowania. Odłączono wszystkie dublety akt i umieszczono je w innych teczkach. 1 Informacja ta za: wcześniejszym inwentarzem zespołu wykonanym przez mgr Halinę Grubowską w

4 III. Zawartość zespołu W zespole znajdują się akta dotyczące nie tylko kwestii żydowskiej podczas drugiej wojny światowej, ale również Polaków. W związku z tym, iż znajdują się tutaj przypadkowe materiały nie stanowiące jednej całości, ich zawartość nie oddaje nam charakteru i dziejów ani Żydów, ani Polaków w okresie okupacji. Mamy tu do czynienia z aktami, które przedstawiają nam wybiórcze informacje na temat poszczególnych zagadnień dot. wojny. Jako że mamy tutaj kilka typów dokumentów, został tutaj wprowadzony układ tematyczny: prasa (sygn. 1-83), broszury, reportaże (sygn ), ulotki, odezwy (sygn ), dokumenty, materiały, opracowania (sygn ). W ramach tego układu w trzech pierwszych działach jednostki zostały ułożone alfabetycznie. Na początku zostały ułożone oryginały w kolejności alfabetycznej, a potem kopie (również wg alfabetu). W przypadku prasy (ze względu na jej unikalność), która stanowi największą część tego zespołu, gdy występowały pojedyncze numery, została wypisana dokładna data i numer. W przypadku kopii tytułów prasowych daty dla ułatwienia odszukania poszczególnych numerów, daty zostały umieszczone w nawiasach kwadratowych. Niektóre z tytułów prasowych znajdują się zarówno wśród oryginałów jak i kopii zawierając inne numery tej samej pozycji. Dokładne informacje przy opracowywaniu broszur i reportaży zostały podane na podstawie informacji zawartych w centralnym katalogu książek Biblioteki Narodowej. Przy porządkowaniu i opracowywaniu ulotek i odezw zastosowano układ alfabetyczny za Władysławem Chojnackim 2, czyli tytuł, który na wielu ulotkach jest ten sam i fragment tekstu zamiast regestu, który byłby w wielu przypadkach niemalże identyczny. Ostatnia grupa akt to dokumenty materiały i opracowania. Tutaj również zostały oddzielone oryginały od kopii i fotokopii. W tej części został zastosowany układ tematyczny. Na początku znalazły się akta dot. sytuacji w getcie warszawskim, w tym działalności Żydowskiej Organizacji Bojowej i dokumenty Emanuela Ringelbluma (związanego z tym gettem) oraz 2 Władysław Chojnacki, Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w ltach i Czasopisma. Druki zwarte. Druki ulotne, Warszawa

5 dokumenty dot. KG AK i jej kontaktów z Londynem. Jako następne zostały ułożone dokumenty dot. Rady Pomocy Żydom Żegoty oraz Antyku, a na końcu tzw. Varia (różne) dokumenty dot. okresu okupacji, których nie można było zakwalifikować do żadnej z powyższych grup. IV. Analiza metod porządkowania akt Zespół ten był już opracowany przez Halinę Grubowską w 2001 roku. Konkordancja, która była umieszczona na końcu inwentarza przygotowanego przez Halinę Grubowską jest dowodem na to, iż zespół ten był jeszcze wcześniej porządkowany. Podczas obecnego opracowywania zostały wyłączone akta dotyczące obozów, getta Litzmannstadt, Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, utwory literackie i włączono je do zespołów o tych nazwach. Podczas porządkowania akt znaleziono i oddzielono również dokumenty będące częścią zespołu Archiwum Ringelbluma, które wcześniej błędnie trafiły do Variów. Opracowanie akt utrudniał brak na części z nich daty powstania oraz brak pierwszej strony jak i fragmentaryczność poszczególnych akt. W trakcie opracowania dokonano przeglądu uporządkowanych akt. Usunięto dublety, jeśli te występowały. Część pism znajdujących się w różnych teczkach połączono w sprawy. Dokonano również rozdzielenia pism znajdujących się w poszczególnych jednostkach lub łączono je w jednostki. Tytuły większości jednostek zostały zmienione. Te wszystkie czynności były powodem nie zachowywania wcześniejszych konkordancji. Na zakończenie prac przełożono część akt do nowych teczek oraz nadano im nowe sygnatury. Prace nad zespołem zostały wykonane w ramach projektu Claims Conference. Bibliografia: Władysław Chojnacki, Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach i Czasopisma. Druki zwarte. Druki ulotne, Warszawa 1996 Tenże, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach , Warszawa

6 (opr.) Lucjan Dobroszycki przy współudziale Wandy Kiedrzyńskiej, Katalog polskiej prasy konspiracyjnej , Warszawa 1962 Jerzy Jarowiecki, Jerzy Myśliński, Andrzej Notkowski, Prasa Polska w latach , Warszawa 1980 IV. Wykaz skrótów b. d. brak daty dn. - dnia dot. dotyczy egz. egzemplarz, egzemplarze j. a. jednostka archiwalna j. ang. język angielski j. hebr. język hebrajski j. niem. język niemiecki j. pol. język polski j. żyd. język żydowski KG AK Komenda Główna Armii Krajowej mps maszynopis nr numer org. oryginał r. rok rkps rękopis s. strona, strony zob. zobacz ŻOB Żydowska Organizacja Bojowa ŻZW Żydowski Związek Wojskowy 6

7 Inwentarz I Prasa 1. Agencja Prasowo-Informacyjna «Serwis», nr 63 z Opis: org., 1942, mps powielany, j. pol., luźny, s. 2. A.R. [ Agencja Radiowa ], nr 930/199 z ; 935/204 z ; 30/1126 z ; 37/1133 z ; 38/1134 z ; 39/1135 z ; 40/1136 z ; 43/1141 z ; 65/1160 z ; 66/1161 z ; 67/1162 z ; 68/1163 z ; 69/1164 z ; 70/1165 z ; 71/1166 z ; 72/1167 z ; 73/1168 z ; 76/1171 z ; 77/1172 z ; 78/1173 z ; 79/1174 z ; 80/1175 z ; 81/1176 z ; 82/1177 z ; 83/1178 z ; 84/1179 z ; 85/1180 z ; 86/1181 z ; 87/1182 z ; 88/1183 z ; 89/1184 z ; 90/1185 z ; 92/1187 z ; 93/1188 z ; 94/1189 z ; 95/1190 z ; 96/1191 z ; 97/1192 z ; 98/1193 z ; 99/1194 z ; 100/1195 z ; 101/1196 z ; 102/1197 z ; 103/1198 z ; 104/1199 z ; 105/1200 z ; 106/1201z ; 107/1202 z ; 108/1203 z ; 109/1204 z ; 110/1205 z ; 111/1206 z ; 112/1207 z ; 113/1208 z ; 114/1209 z ; / z ; 118/1214 z ; 119/1215 z ; 125/1221 z ; 126/1222 z ; 131/1227 z ; 132/1228 z ; 133/1229 z ; 134/1230 z ; 135/1231 z ; 136/1232 z ; 137/1234 z ; 138/1235 z 7

8 ; 139/1236 z ; 140/1237 z ; 141/1238 z ; 142/1239 z ; 143/1240 z ; 188/1285 z ; 198/1295 z ; 200/1297 z ; 201/1298 z ; 202/1299 z ; 203/1300 z ; 205/1302 z ; 206/1303 z ; 210/1307 z ; 258/1354 z ; 285/1380 z ; 286/1381 z ; 287/1382 z ; 238/1383 z ; 289 z października 1943; 293 z ; 298/1393 z ; 301/1396 z ; 302/1397 z ; 304/1399 z ; 308/1403 z ; 309/1404 z ; 310/1405 z ; 311/1406 z ; 312/1407 z ; 321 z ; 1418 z ; 324 z ; 323/1420 z ; 1421; 348/1443 z ; 349/1444 z ; 350/1445 z ; 17/1477 z ; 63/1526 z ; 95/1555 z ; 109/1569 z ; 3 egz. niekompletne. Prasa Delegatury Rządu na Kraj Opis: org., mps powielany, j. pol., luźny, uszkodzenia i ubytki tekstu, naderwania, s. 3. Barykada Powiśla, nr 16 z Pismo powstania warszawskiego Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 4. Biuletin [ Biuletin, Biuletyn ] 3 nr 14/24/ z Czasopismo konspiracyjne Bundu Opis: org., 1941, mps powielany, j. żyd., luźne, s. 3 Patrz również sygn

9 5. Biuletyn Informacyjny AK, nr 13/117 z ; 28/132 z ; 29/133 z ; 32/136 z ; 33/137 z ; 35/139 z ; 36/140 z ; 37/141 z ; 39/143 z ; 41/145 z ; 46/150 z ; 47/151 z ; 1/156 z ; 3/158 z ; 5/160 z ; 6/161 z ; 7/162 z ; 8/163 z ; 9/164 z ; 10/165 z ; 14/169 z ; 15/170 z ; 17/172 z ; 16/171 z ; 41/196 z ; 43/198 z ; 44/199 z ; 48/203 z ; 49/204 z ; 50/205 z ; 51/206 z ; 52/207 z ; 3/210 z ; 4/211 z ; 6/213 z ; 7/214 z ; 8/215 z ; 9/216 z ; 10/217 z ; 11/166 z ; 12/167 z ; 14/221 z ; 15/222 z ; 18/225 z ; 17/224 z ; 25/232 z ; 29/236 z Opis: org., , Warszawa, druk, j. pol., luźne, ubytki w tekście, naderwania, s. 6. Biuletyn Informacyjny. Reprezentacja Żydostwa Polskiego, z kwietnia Opis: org., kwiecień 1942, Tel-Awiw, druk, mps powielany, j. pol., luźne, s. 7. Biuletyn Informacyjny Ziemi Podlaskiej, nr 6 z Prasa terenowa wydawana w Białymstoku. Opis: org., 1943, mps powielany, j. pol., luźne, ubytki w tekście, s. 9

10 8. Der Frontkämpfer, nr 28 z listopada Prasa dywersyjna Akcji N Opis: org., 1942, druk, j. niem., luźne, s. 9. Der Klabautermann nr 7 z października Prasa dywersyjna Akcji N Opis: org., 1942, druk, j. niem., luźne, s. 10. Der Weker. Informacie biuletin [ Der Veker. Informatsie biuletin, Pobudka. Biuletyn Informacyjny ] nr 5/29 4 z ; nr 13/37z Tygodnik pismo konspiracyjne Bundu Opis: org., 1942, mps powielany, j. żyd., luźne, s. 11. Dos Fraje Wort [ Dos Fraye Vort, Wolne Słowo ] nr 1/38 z Żydowska prasa konspiracyjna Opis:org., 1942, mps powielany, j. żyd.. luźne, s. 12. Dziennik Radiowy z dn , , , , , , , , , Prasa konspiracyjna Opis: org., , mps powielany, j. pol., luźne, naderwania tekstu, s. 4 Nr ten również znajduje się w archiwum Ringelbluma. 10

11 13. Dzień Warszawy. Popołudniowe pismo codzienne, nr 641 z ; z ; 981 z ; 983 z ; 984 z Opis: org., , Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, ubytki tekstu, zacieki, s. 14. Dziś i Jutro, nr 33 z Prasa Szarych Szeregów Opis: org., 1942, druk, j. pol., luźne, s. 15. Głos Demokracji (Tygodnik polski) Organ SPD, nr 35, sierpień Prasa demokratyczna Opis: org., 1943, druk, j. pol., luźne, s. 16. Głos Warszawy, nr 1, ; nr 24(33), Prasa konspiracyjna Opis: org., , druk, j. pol., nr 1 ubytki tekstu, s. 17. Głos z Otchłani. Żydowski Komitet Narodowy, lipiec Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 18. Informator «Głosu Warszawy», nr 6 z , nr 35 z , nr 39 z Opis: org., 1941, mps powielany, j. pol., luźne, s. 11

12 19. Insurekcja, zeszyt 8/20z ; 1/22 z ; 2/23 z ; 4/25 z ; 6/38 z Wojskowy miesięcznik KG ZWZ-AK Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 20. Iskra. Codzienny Biuletyn Informacyjny, [ZSP], 110/870 z ; 111/871 z ; 1149 z ; 14/1346 z ; 31-32/ z ; 33/1455 z ; 34/1456 z ; 35/1457 z ; 36/1458 z ; 37/1459 z ; 38/1460 z ; 39/1461 z ; 41/1463 z ; 42/1464 z ; 46/1468 z ; 47/1469 z ; 48/1470 z ; 49/1471 z ; dodatek do ; 50/1472 z ; 51/1473 z ; 53/1475 z ; 56/1478 z ; 65/1487 z ; dodatek do ; 69/1491 z ; 71/1493 z ; 73/1495 z ; dodatek do [2 egz.], 77/1499 z ; 78/1500 z ; 83/1505 z ; 84/1506 z ; 94/1516 z ; 99/1521 z ; 102/1524 z ; 103/1525 z ; dodatek ; 104/1526 z ; 105/1527 z ; 106/1528 z ; 107/1529 z ; 108/1530 z ; 112/1534 z ; 113/1535 z ; 118/1530 z ; 122/1534 z ; 123/1535 z ; 125/1537 z ; 130/1542 z ; 131/1543 z ; 132/1544 z ; 133/1545 z ; dodatek do ; dodatek do ; 154/1566 z ; 155/1567 z ; 156/1568 z ; 157/1569 z ; dodatek do ; 158/1570 z ; 159/1571 z ; 163/1573 z ; 164/1576 z ; 165/1577 z ; 166/1578 z ; 167/1579 z ; 169/1581 z ; dodatek ; 170/1582 z

13 Opis: org., , mps powielany, j. pol., luźne, naderwania, przerwania, zacieki, ubytki tekstu, zacieki, s. 21. Komunikat Informacyjny zgrupowania III. Warszawa-Powiśle, nr 23 z Prasa powstania warszawskiego Opis: org., 1944, mps powielany, j. pol., luźne, s. 22. Komunikaty Radiowe (z Londynu) z dn Opis: org., 1941, mps powielany, j. pol., luźne, s. 23. Miecz i Pług, nr 51 z Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., tekst naderwany, luźne, s. 24. Myśl Pismo Młodych, nr 1(19). Prasa syndykalistyczna Opis: org., [1942?] b. d., druk, j. pol., luźne, brak strony tytułowej, s. 25. Naród Walczy. Wydanie wieczorne z Opis: org., 1944, Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, s. 26. Nowy Dzień nr 471 z ; 491 z ; 492 z ; 493 z ; 494 z ; 495 z ; 496 z ; 497 z 13

14 ; 498 z ; 501 z ; 502 z ; 503 z ; z ; 507 z ; 509 z ; 510 z ; 511 z ; 512 z ; 513 z ; 514 z ; 515 z ; 516 z ; 517 z ; 518 z ; 519 z ; 520 z ; 522 z ; 523 z ; 525 z ; 526 z ; 527 z ; 528 z ; 530 z ; 531 z ; 532 z ; 533 z ; 534 z ; 600 z ; 601 z ; z ; 607 z ; 608 z ; 609 z ; 612 z ; 613 z ; 614 z ; 616 z ; 617 z ; 618 z ; 619 z ; 622 z ; 625 z ; ; z ; 641 z ; 643 z ; 647 z ; 648 z ; 649 z ; 650 z ; 651 z ; 655 z ; 664 z ; 665 z ; 666 z ; 667 z ; 667 z ; 668 z ; 669 z ; 670 z ; 675 z ; 676 z ; 677 z ; 678 z ; 679 z ; 680 z ; 681 z ; 682 z ; 683 z ; 689 z ; 690 z ; 691 z ; 695 z ; 696 z ; 698 z ; 703 z ; 705 z ; 707 z ; 708 z ; 709 z ; 912 z ; 913 z ; 914 z Pismo Stronnictwa Polskiej Demokracji Opis: org., , Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, s. 27. Polsce Służ. Agencja Prasowa, nr 43 z , dodatek z Antydatacja. 6 Antydatacja. 7 Brak strony nr 1. 8 Tylko ss

15 Opis: org., , mps powielany, j. pol., luźne, s. 28. Polska Ilustrowana z marca Prasa powstańcza Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 29. Polska Informacja Prasowa, nr 17 z Pismo ONR-Szaniec-NSZ Opis: org., 1943, mps powielany, j. pol., luźne, s. 30. Polska Ludowa, nr 3-4 z IV-V Pismo Ruchu Ludowego Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 31. Polska Zbrojna Moralnie nr 3 z marca Opis: org., 1942, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 32. Polska Żyje. Organ Polityczny Obrońców Polski nr 98 z ; 102 z ; 103 z ; 126. Organ polityczny obrońców Polski Opis: org., , druk, mps powielany, j. pol., luźne, s. 9 Zły stan zachowania: ubytki tekstu. 15

16 33. Prawda. Pismo Frontu Odrodzenia Polski, marzec-kwiecień Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 34. Prawo polskie. Źródła okresu wojny z Opis: org., 1944, Warszawa, zeszyt pierwszy, mps powielany, j. pol., luźne, s. 35. Przełom. Dwutygodnik polityczny nr 2 z , Wieliczka; nr 3 z , Warszawa; koniec sierpnia, Dodatek nadzwyczajny, Kraków. Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 36. Przez Walkę do Zwycięstwa, nr 26 z ; 29 z ; 7 z ; 8 z ; 16 z ; 17 z ; 19 z ; 13 z Prasa Ruchu Ludowego Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 37. Radio Komunikat, nr 270. Opis: org., b. d., mps powielany, j. pol., luźne, s. 38. Rzeczpospolita. Organ Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, nr 1(20) z styczeń 1943, nr 1/20 z styczeń Opis: org., 1943, druk, j. pol., luźne, s. 16

17 39. Rzeczpospolita Polska, nr 1/53 z ; 8/28 z ; 10/30 z ; dodatek do 8/59; 9/60 z ; numer specjalny z czerwca 1943; 13/64 z ; nr specjalny z marzec 1944; 3/75 z ; 4/76 z Prasa Delegatury Rządu na Kraj Opis: org., , Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 40. Serwis Sześć. Szefostwo «Akcji Sześć», nr 17 z Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 41. Siewba, nr 14 z Prasa Ruchu Ludowego Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 42. Sprawa. Tygodnik, nr 18/56 z ; 23/61 z ; 36/74 z ; 41/79 z ; 43/81 z ; 52/90 z ; 55/93 z ; 56/94 z ; 57/95 z Prasa Ruchu Ludowego Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 43. Sprawa Chłopska. Pismo syndykalistyczne, nr 1/7 z ; 2/8 z ; 4/10 z ; 9/16 z ; 6-7/12-13 z ; 1/14 z ; 2/15 z

18 Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 44. Szaniec. Dwutygodnik poświęcony sprawom Polski w niewoli, nr 1/92 z ; 5/96 z ; 10/101 z ; 12/102 z Opis: org., 1943, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 45. Walka, nr 45 z , nr 18 z Opis: org., , druk, j. pol., luźne, s. 46. Walka i Wolność, nr 89 z , nr 92 z , nr 93 z Opis: org., 1944, Warszawa, druk, j. pol., luźne, nr 89 rozdarcia i zacieki, s. 47. Wiadomości Codzienne Miecza i Pługa, nr 36 z 1942; 37 z 1942; 40 z 1942; 41 z 1942; 53 z ; 55 z ; 62 z ; 63 z ; 66 z ; 67 z ; 68 z ; 70 z ; 72 z ; 77 z ; 78 z ; 80 z ; 81 z ; 83 z ; 84 z ; 85 z ; 93 z ; 101 z ; 105 z ; 109 z ; 110 z ; 111 z ; 112 z ; 114 z ; 153 z ; 45 z ; 66 z ; 67 z ; 68 z ; 69 z ; 72 z ; 74 z ; 75 z ; 76 z ; 82 z ; 84 z ; 85 z ; 97 z ; 111 z ; 113 z ; 154 z ; 194 z ; 18

19 Opis: org., , druk, mps powielany, j. pol., luźne, zacieki, naderwania, ubytki tekstu, s. 48. Wiadomości Polskie nr 21/78 z ; 1/81 z ; 8/88 z ; 13/93 z ; 5/109 z ; 8/112 z Opis: org., , Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 49. Wiadomości Radiowe nr 61/419 z ; 1/473 z ; 5 z ; 10/484 z ; od do 27.08; 39 z ; 44 z ; 45 z ; z ; z Opis: org., , Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, zacieki, naderwania, s. 50. Wiadomości Tygodniowe PSZ, nr 7/60. Opis: org., b, d., mps powielany, j. pol., luźne, s. 51. Wici. Biuletyn Informacyjny Obrońców Polski z Opis: org., 1942, mps powielany, j. pol., luźne, s. 52. Wieści, nr 16 z Opis: org., 1944, mps powielany, j. pol., luźne, przerwania, ubytki tekstu, s. 19

20 53. WIP ADZ nasłuchy radiowe nr 18 z ; 23 z ; 25 z ; 27 z ; 32 z ; 34 z ; 35 z ; 36 z ; 38 z Opis: org., 1944, Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, s. 54. Wolność. WRN, nr 1-2 (26-27) z styczeń-luty Opis: org., 1944, druk, j. pol., luźne, s. 55. Z Dnia na Dzień, nr 42(332) z Opis: org., 1942, mps powielany, j. pol., luźne, s. 56. Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej. Dodatek miesięczny Rzeczypospolitej Polskiej, nr 2(4) z maj-czerwiec Prasa Delegatury Rządu na Kraj Opis: org., 1943, druk, j. pol., luźne 57. Żołnierz Polski nr 9/22 z ; 10/23 z ; 1/24 z ; 2/25 z ; 5/40 z Opis: org., , Warszawa, druk, j. pol., luźne, s. 58. Żołnierz Polski-Żyd. Polish-Jewish Soldier z Opis: org., 1943, Londyn, druk, j. ang., j. pol., luźne, naderwania, s. 20

21 59. Żywią i Bronią z ; nr 13 z ; 14 z ; 15 z ; 16 z Opis: org., 1942, druk, j. pol., luźne, s Dni nr 65/432 z ; 70/437 z ; 71/438 z ; 71/438 z ; 76/443 z ; 77/444 z Opis: org., 1944, Warszawa, mps powielany, j. pol., luźne, ubytki tekstu, przerwania, zacieki, s. 61. Awangarda Młodzieży Pismo Żydowskiej Młodzieży Marksistowskiej 10. Opis: fotokopia, [1942], mps, j. pol., luźne, s. 62. Biuletin [ Biuletin, Biuletyn ] 11, nr 11/21 z Czasopismo konspiracyjne Bundu Opis: fotokopia, [1941], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 63. Cajt-fragn [ Tseyt-fragn, Aktualności ], nr 2 z Konspiracyjny miesięcznik Bundu Opis: fotokopia [1941], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 64. Der Glok z Brak s. tytułowej. 11 Patrz również sygn. 4. Jednostka zawiera tylko stronę tytułową. 12 Jednostka zawiera tylko stronę tytułową. 21

22 Opis: fotokopia [1942], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 65. Der Šturm [Der Shturm, Atak ] z Opis: fotokopia [1942], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 66. Di Junge Gwardie [ Yunge Gvardie, Gwardia Młodych ] nr 1 z Konspiracyjne czasopismo Bundu Opis: fotokopia [lipiec 1941], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 67. Di Junge Štime [ Yugnt Shtime, Głos Młodzieży ] nr 1 z ; nr z 1940; 3 z ; 1-2/4-5 z ; 3/6 z ; 4/7 z ; 6/9 z ; 8/11 z ; 9/12 z ; 10/13 z ; 1/14 z Konspiracyjny miesięcznik Bundu Opis: org., fotokopie i odpisy [ ], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 68. Dos Fraje Wort [ Dos Fraye Vort, Wolne Słowo ] nr 1/38 z Opis: fotokopia, [1942], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 69. Głos Warszawy nr 6/15; 21/30 z ; 30/122 z Prasa konspiracyjna 13 Numer ten jest oryginalny. 14 Jednostka zawiera tylko stronę tytułową. 22

23 Opis: fotokopia, [ ], b. d., druk, j. pol., luźne, s. 70. Gwardzista. Organ Gwardii Ludowej [ , rok I, nr 8], [ , Rok II, nr 16]. Opis: fotokopia, [ ] kopia, b. d., druk, j. pol., luźne, s. 71. Hehaluc Halochem. Pismo bojowej organizacji Żydowskiej młodzieży chalucowej [ Hehalutz Halokhem ] nr 29 z ; 31 z ; 33 z ; z ; 36 z ; 37 z Opis: kopia, [1943], mps powielany, j. pol., luźne, s. 72. Informacja Bieżąca [m.in. Treblinka] nr 1/26 z ; 4/29 z ; 5/30 z ; 8/33 z ; 21/46 z ; 22/47 z ; 23/48 z ; 24/49 z ; 26/51 z ; 27/52 z ; 28/53 z ; 29/54 z ; 30/55 z ; 31/56 z ; 32/57 z ; 33/58 z ; 34/59 z ; 36/61 z ; 37/62 z ; 38/63 z ; 39/64 z ; 44/69 z ; 45 z ; 47/71 z ; 48/73 z ; 1/74 z ; 2/75 z ; 3/76 z ; 5/78 z ; 6/79 z ; 7/80 z ; 8/81 z ; 9/82 z ; 10/83 z ; 11/84 z ; 12/85 z ; 14/87 z ; 15/88 z ; 16/89 z ; 21/94 z ; 22/95 z ; 23/96 z ; 24/97 z ; 25/98 z Opis: odpis, [ ], mps, j. pol., luźne, s. 23

24 73. Min Ha-Mecar. Dwutygodnik literacko-artystyczny [ Min Ha-Metzar, Z Otchłani ] Konspiracyjna prasa żydowska Opis: odpis, b. d., mps, j. hebr., j. żyd., luźne, s. 74. Morgn-Fraj [ Morgn Fray, Jutro Wolni ], [ , nr 4] 15 Konspiracyjny miesięcznik, a następnie dwutygodnik organizacji Sierp i Młot i Robotniczo-Chłopskiej Organizacji Bojowej. Kontynuacją pisma był Morgen Frajhajt [Morgen Frayhayt, Jutrzenka Wolności - prasa żydowska Opis: fotokopia, mps powielany, j. żyd., luźne, s Myśl Państwowa [ , nr 6], [ , Nr 4] Pismo Ruchu Ludowego Opis: fotokopia, b. d., druk, j. pol., luźne, s. 76. Nowa Młodzież nr 1 z Opis: fotokopia, [1942], mps powielany, j. pol., luźne, s. 77. Ojf der Wach [ Oyf der Vakh, Na Straży ] 16 Konspiracyjne czasopismo Bundu Opis: fotokopia, [1942], mps powielany, j. żyd., luźne, s. 15 Jednostka zawiera tylko stronę tytułową. 16 Brak strony tytułowej. 24

25 78. Słowo Młodych nr 11/25 z Opis: odpis, [1942], mps, j. pol., luźne, s. 79. Szaniec, [ , Rok V, nr 4(95)]. Opis: fotokopia, Warszawa, [1943] b. d., druk, j. pol., luźne, s. 80. Trybuna Wolności, [ , nr 7], [ , nr 6] 17 Prasa PPR Opis: fotokopia [1942] b. d., mps powielany, j. pol., luźne, s. 81. Za Naszą i Waszą Wolność [grudzień 1941, nr 9], [1942, nr 1(10)] 18. Konspiracyjna prasa Bundu Opis: fotokopie,[ ] b. d., mps, j. pol., luźne, s. 82. Odpis pisma brak nazwy [ ]. Opis: odpis, [1940] mps powielany, j. pol., luźne, s. 83. Wyciągi z prasy dot. ludności żydowskiej. Opis: odpisy, b. d., mps, j. pol., luźne, s. 17 Brak strony tytułowej. 18 Brak strony tytułowej. 25

26 II. Broszury, reportaże 84. [Jachina Anna, Ruth-Buczkowski Marian], Anegdota i dowcip wojenny [Warszawa 1943] 19. Opis: Luty 1943, Warszawa, druk, j. pol., luźne, broszura, zacieki, s. 85. Kossak-Szczucka Zofia, Jesteś katolikiem... Jakim? [Warszawa 1942] 20 Opis: [1942] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, s. 86. Kozicki, Stanisław, Cieśla czy sternik. Zagadnienie rządu w Polsce [Warszawa 1942] 21. Opis: [listopad 1942] [Warszawa, druk, j. pol., poszyt, zacieki, s. 87. Lewandowski, Zbigniew, Dywersja kolejowa na szlaku. Część II. Atakowanie transportów/zb [Warszawa 1943] 22 Opis: [1943] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, zacieki, s. 88. Lewandowski, Zbigniew, Program szturmowego szkolenia patroli saperskich [Warszawa 1943] 23 - podręcznik. 19 Broszura wydana przez KOPR - Komisja Propagandy Biura Informacji i Propagandy KG AK. 20 Broszura wydana przez Front Odrodzenia Polski. 21 Wydane przez wyd. Biblioteki Warszawskiej. 22 Broszura wydana przez B.B.T. [Biuro Badań Technicznych Wydziału Saperów KG AK]. 23 Broszura wydana przez B.B.T. [Biuro Badań Technicznych Wydziału Saperów KG AK]. 26

27 Opis: [1943] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, s. 89. Na robotach w Rzeszy, autor NN [Warszawa 1942] 24 pamiętnik. Opis: [1942] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, s. 90. Szwedowski, Stefan, Uwagi o stanie Polski sprzed 1 września 1939 r. [Warszawa 1942], Seria Biblioteczka Sprawy nr Opis: [1942] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, s. 91. Szymanowski, Antoni, M. B. [kryptonim], Likwidacja ghetta warszawskiego. Reportaż [Warszawa 1942] 26. Opis: [listopad 1942] [Warszawa:] druk, j. pol., poszyt, s. Uwagi: [Dziennik z okresu od do Na końcu dodano anonimowe wspomnienie pt. Treblinka] 92. Wertheim, Stanisław, Rozłucki [pseud.], O przyszłym Wojsku Polskim [Warszawa 1943] 27. Opis: [1943] [Warszawa], druk, j. pol., poszyt, zacieki i ubytki tekstu, s. 24 Pamiętnik wydany przez KOPR - Komisja Propagandy Biura Informacji i Propagandy KG AK. 25 Broszura wydana przez Związek Syndykalistów Polskich. 26 Broszura wyd. przez KOPR Komisja Propagandy BIP 27 Broszura wydana przez wydawnictwo WRN. 27

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH. [Jewish Studies. Almanac]

STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH. [Jewish Studies. Almanac] STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH [Jewish Studies. Almanac] Rada Naukowa / Editorial Board: Natalia Aleksiun, Instytut Historii PAN / Touro College, New York Alina Cała, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 ISSN 1899 1254 WARSZAWA 2008 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 WARSZAWA 2008 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół.

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół. REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół. Część 2. Zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów. Biblioteka Wołania z Wołynia, t. 50, Wyd. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska Agnieszka Orzechowska Polskie ustawodawstwo wojskowe w świetle akt grupy zespołów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych z lat 1926 1939 Problematyka związana z ustawodawstwem wojskowym Drugiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY KOMENTARZE HISTORYCZNE ZBIGNIEW KARPUS UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY Wspólna walka z Armią Czerwoną

Bardziej szczegółowo

CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fot. ze zbiorów Stanisławy Pipiro / AIPN Polacy deportowani

Bardziej szczegółowo

mniejszość-większość Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota

mniejszość-większość Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota 2 III. 2. Relacje mniejszość-większość Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota 73 Scenariusze warsztatów Listopad 1938. Plakat antysemicki. Zbiory Ośrodka KARTA Dyskusja o przestrzeganiu praw mniejszości

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli WARSZAWA 2007 Spis treści Wprowadzenie 5 Krótki kurs historii bezpieki 6 Droga do zbrodni 8 Sprawcy 9 Ofiary 12 Historyk jest jak detektyw 13 Historia mówiona

Bardziej szczegółowo

NOW + NSZ = Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)

NOW + NSZ = Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) NOW + NSZ = Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) Wojciech Muszyński Politycznie NZW było podległe władzom Stronnictwa Narodowego. Podkreślano, że działalność NZW stanowi naturalną kontynuację działań z

Bardziej szczegółowo

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. Polecić NKWD ZSRS: 1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE

Zeszyty PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PR ASOZN A WCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Zeszyty PRASOZNAWCZE (ROCZNIK XXXV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓŁCZESNEJ ł DAWNEJ Z LAT 1958 1959) NR 3-4 (131-132) R. XXXV NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X

ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X 1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X WOŁOMIN 2014 2 3 Komitet redakcyjny: Janusz Bublewski, Ewa Kuba (sekretarz redakcji), Arkadiusz Kupiec, Ryszard

Bardziej szczegółowo

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE OSTATNI KOMENDANCI 1951 1963 OSTATNI ŻOŁNIERZE Warszawa, 1 marca 2013 roku Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisując 9 lutego 2011 roku ustawę o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu

Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu KOMUNIZM: system ludzie dokumentacja rocznik naukowy 2 (2013) Konrad Ruzik Uniwersytet Warszawski Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu Teodor Franciszek Duracz urodził się 9 lutego 1883 r. we wsi

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 1999 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26. Barbara Borowska. Joanna Wysocka-Panasiewicz

Wydawnictwo WAM, 1999 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26. Barbara Borowska. Joanna Wysocka-Panasiewicz Wydawnictwo WAM, 1999 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26 Redakcja Barbara Borowska Projekt okładki Joanna Wysocka-Panasiewicz Z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

N. Kołomejczyk, Wojewódzkie Archiwa PZPR. W: Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Biuletyn Nr 1. Warszawa 1980, s. 13-14.

N. Kołomejczyk, Wojewódzkie Archiwa PZPR. W: Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Biuletyn Nr 1. Warszawa 1980, s. 13-14. Irena Chmielewska, Krystyna Hołownia (Archiwum Państwowe w Olsztynie) Problemy porządkowania akt partyjnych z byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo