Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny"

Transkrypt

1 Częstochowskie Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Str rocznica zakończenia wojny Str Region częstochowski - moja mała ojczyzna Str Absolutorium dla Zarządu Powiatu Str Krzysztof Toczko wyjaśnia Str Światowy Kongres Rolników Str Promocja grup producentów rolnych Str Projekt z Domu Dziecka Str Dzieci jadą na Krym Str Orzeł Agrobiznesu Str Zasłużeni dla miasta i gminy Str Nowe pracownie komputerowe Str Bezczynność grozi katastrofą Str Otwarcie Przychodni Specjalistycznej Str Odznaczenie dla starosty Str Nowe gabinety i nowy sprzęt Str Nasi nauczyciele w CERN Str Spotkanie artystów Str Nowe boisko od samorządów Str Przekształcenie Domu Dziecka we Wrzosowej Str Majówka i kwiaty Str Nie siedź w domu, tam warto pojechać Str Goście gmin i powiatu Str Częstochowscy plastycy nad Jeziorem Bodeńskim Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

2 CZĘSTOCHOWA 63 rocznica zakończenia wojny Przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski, wicestarosta Janusz Krakowian i sekretarz powiatu Leonard Krawczyk w imieniu władz powiatu 8 maja złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. W uroczystościach z okazji 63 rocznicy kapitulacji Niemiec kończącej II Wojnę Światową wzięli udział także przedstawiciele kombatantów, władz miasta, komandosi z jednostki w Lublińcu, dowódcy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, harcerze oraz młodzież szkolna. Odczytano apel poległych, oddano salwę honorową oraz z rozkazu ministra obrony narodowej awansowano kilku kombatantów. Historię walk polskich żołnierzy na frontach II Wojny Światowej przypomniał prezes Związku Inwalidów Wojennych w Częstochowie płk Michał Kamiński. VIII MEDIALNY KONKURS KRAJOZNAWCZY Region częstochowski - moja mała ojczyzna Llaureatka Grand Prix Starosty Częstochowskiego Agnieszka Tyś W częstochowskim gimnazjum nr 9 przy ul. Sobieskiego 20 maja ogłoszono wyniki VIII Medialnego Konkursu Krajoznawczego REGION CZĘSTOCHOWSKI - moja mała ojczyzna organizowanego pod patronatem starosty częstochowskiego Andrzeja Kwapisza i prezydenta miasta Częstochowy Tadeusza Wrony. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 51 autorów z 15 szkół (SP 13 i SP im. Jana De La Salle w Częstochowie, SP w Hucie Starej, Krasicach, Gimnazjów nr 2, 3, 9, 17, 18 w Częstochowie, Gimnazjum w Mstowie, Poczesnej, Od lewej stoją Karol Ostalski, Janusz Krakowian, Leonard Krawczyk Rzerzęczycach, I LO im. J. Słowackiego, ZSSB i Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie), którzy nadesłali łącznie 30 prac. Sąd konkursowy w składzie: Elżbieta Jabłońska - Polskie Towarzystwo Geograficzne, Stanisław Bronisz - ROP PTTK, Tadeusz Kapica - Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Magdalena Okoń - Urząd Miasta Częstochowy, Lech Tota - PTTK, postanowiło nie przyznać w tym roku nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy. Natomiast laureatką Grand Prix Starosty Częstochowskiego została autorka pracy pt. Majówka Agnieszka Tyś z Gimnazjum nr 18 w Częstochowie. Przyznano także nagrody konkursowe. I tak: - I miejsce ex aequo: za pracę o Częstochowskiej Górze Ossona Tomaszowi Chałubkowi z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie oraz zespołowi z Gimnazjum nr 3 w Częstochowie w składzie: Katarzyna Smykla, Ewelina Turek, Karolina Wyrwał za pracę Żabiniec ; - II miejsce Jeremiaszowi Bielawskiemu z Gimnazjum w Mstowie i Jędrzejowi Bielawskiemu ze Szkoły Podstawowej w Krasicach za pracę Mstów ; - III miejsce zespołowi z Gimnazjum nr 3 w Częstochowie w składzie: Klaudia Jacewicz, Ernest Lachowski za pracę Cmentarz Żydowski. Ponadto jurorzy przyznali wyróżnienia zespołom z Gimnazjum nr 17 w Częstochowie: Katarzynie Gałądyk i Dominikowi Komarowi za pracę Częstochowa oraz Martynie Kołodziej i Paulinie Zalas za pracę Zawodzie. W imieniu starosty częstochowskiego nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie wręczyli laureatom: członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński i Tadeusz Kapica główny specjalista ds. sportu i rekreacji. Prezes częstochowskiego oddziału PTTK Lech Tota i przewodnicząca jury Elżbieta Jabłońska podziękowali uczestnikom i organizatorom konkursu, a zwłaszcza jego inicjatorom młodzieży z SKKT PTTK przy Gimnazjum nr 9 w Częstochowie. XVII SESJA RADY POWIATU Absolutorium dla Zarządu Powiatu Zdecydowaną większością głosów 24 kwietnia Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu wystawiły Zarządowi Powiatu wszystkie komisje stałe Rady Powiatu (w tym komisja rewizyjna, która wnioskowała o udzielenie absolutorium) i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Radni zgodzili się także na przekazanie w formie darowizny miastu i gminie Koniecpol budynku tamtejszego ośrodka zdrowia oraz na podpisaniu kolejnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (tym razem na lat pięć). Zarząd Powiatu po absolutorium 2 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008

3 KRZYSZTOF TOCZKO WYJAŚNIA... Lata programowania unijnego dają duże szanse samorządom na pozyskiwanie środków pomocowych na inwestycje. Planowane są zadania inwestycyjne w omawianym okresie zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, jak również w ramach Kapitału Ludzkiego. Regionalny Program Operacyjny obok ścieżki konkursowej wdraża Indywidualny Program Kluczowy jak też Program Rozwoju Subregionów. Program Rozwoju Subregionów jest to mechanizm przenoszący część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny. Z tych możliwości korzystał będzie również powiat częstochowski. Północny obszar polityki rozwoju zorganizowany jest wokół aglomeracji częstochowskiej. Zarząd Województwa na realizację Programów Rozwoju Subregionów przeznaczył kwotę 985,92 mln PLN. Podziału środków pomiędzy subregiony dokonano zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę mieszkańców oraz liczbę bezrobotnych. Subregion Północny będzie miał do dyspozycji w omawianym okresie programowania kwotę 191,16 mln PLN. Ponadto dla każdego subregionu opracowany został podział alokacji pomiędzy poszczególne priorytety, działania i poddziałania. Powiat Częstochowski w zakresie poszczególnych działań Programu Rozwoju Subregionów realizował będzie głównie inwestycje drogowe. W latach planuje się wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przeznaczyć łącznie na ten cel około 154 mln PLN. Większość tych środków, około 106 mln PLN wnioskowana jest w ramach pomocy unijnej, około 31 mln PLN to środki własne powiatu, które będą zabezpieczone częściowo z dochodów własnych, a w większości z przychodów, czyli kredytów. Pozostałe środki niezbędne na planowane zadania inwestycyjne spodziewane są w ramach współpracy między samorządami, będzie to kwota około 17 mln PLN. Planowane inwestycje wg planu wymagać będą największych nakładów w latach: 2008 około 22 mln PLN, 2009 około 30 mln PLN, 2010 ponad 26 mln PLN oraz w 2013 ponad 50 mln PLN. Pozostałe środki wydatkowane będą w latach 2011 i Za te środki realizowane będą zadania o zasięgu powiatowym, jak również wspólnie z powiatami sąsiednimi. Dwa największe przedsięwzięcia realizowane wspólnie z miastem Częstochowa oraz powiatami Myszków i Kłobuck. WARSZAWA Światowy Kongres Rolników Po raz pierwszy Światowy Kongres Rolników IFAP odbędzie się w Polsce. W dniach od 30 maja do 7 czerwca br. w Warszawie obradować będą przedstawiciele 120 organizacji rolniczych z około 80 krajów z całego świata. Tematami wiodącymi będą: globalizacja, wyżywienie świata, warunki produkcji. Decyzją Światowej Federacji Producentów Rolnych (IFAP) organizacja 38. Światowego Kongresu Rolników powierzona 1. Przebudowa ulicy Legionów w granicach Miasta Częstochowa oraz skrzyżowań na odcinku do ulicy Hallera, przebudowa dróg powiatowych nr 1040 S Częstochowa -Brzyszów-Kusięta-Olsztyn-Biskupice, nr 1012 S Biskupice -Choroń-Poraj, Nr 1013 S Boiskupice-Zaborze-Przybynów. Inwestycja wg planu będzie realizowana do końca 2010 roku, a nakłady powiatu częstochowskiego są przewidywane na łączną kwotę około 12,5 mln PLN. 2. Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych na odcinku DW-494 Praszczyki - Kałmuki - Hutka - Kłobuck - Kamyk - Ostrowy - Kuźnica Kiedrzyńska - Rybna - Kokawa, DW-483 i DK-1. Inwestycja ta według planu będzie realizowana do końca 2010 roku, a nakłady naszego Powiatu łącznie wyniosą około 3,5 mln PLN. Pozostałe inwestycje drogowe realizowane będą samodzielnie przez Powiat Częstochowski. Największe z udziałem środków pomocowych oraz z pomocą finansową gmin to: 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda -Konopiska-Blachownia 2. Przebudowa drogi powiatowej Kamienica Polska-Romanów 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m. Widzów 4. Przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S od DK-91 Zberezka-Zawada i Nr 1032 S Zawada-Konary-Pacierzów 5. Przebudowa obwodnicy drogi DK-1 na odcinku Poczesna -Wrzosowa 6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1091 S i nr 1108 ul. Żeromskiego iarmii Ludowej w m. Koniecpol 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 Borowno (ul. Świerczewskiego)-Grabowa do drogi krajowej Nr 1 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1007 S Siedlec do granic m. Częstochowa i od granic m. Częstochowa-Jaskrów 9. Przebudowa drogi powiatowej 1059 DK-91 Rudniki Nowe -Kościelec-DK-1 (zadanie rezerwowe) 10. Przebudowa obiektów mostowych na terenie powiatu. Wyżej wymienione zadania realizowane będą zarówno ze środków uzyskanych bezkonkursowo, jak też poprzez wnioski złożone do konkursów. Powiat częstochowski realizował będzie również inne zadnia inwestycyjne, w tym z zakresu: infrastruktury społecznej infrastruktury edukacyjnej infrastruktury ochrony zdrowia infrastruktury ochrony środowiska infrastruktury informatycznej Cały plan zadań inwestycyjnych Powiatu na lata do 2013 zawarty jest na stronie internetowej oraz na stronie BIP Powiatu. została Polsce i Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Walkę o organizację Polska kongresu wygrała z 12 krajami. Najpoważniejszymi rywalami były Hiszpania i Holandia. IFAP jest światową organizacją rolników reprezentującą ponad 600 mln rodzin rolniczych zgrupowanych w 115 organizacjach narodowych w 80 krajach. Jest to globalna sieć, w której rolnicy z krajów uprzemysłowionych i rozwijających się wymieniają swe poglądy i wyznaczają wspólne priorytety. IFAP posiada Generalny Status Konsultacyjny w Radzie Ekonomicznej i Społecznej Narodów Zjednoczonych. Częstochowskie Wieści Powiatowe - Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Częstochowie Wydawca: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel./fax +48 (34) Redaguje zespół: Grażyna Folaron (red. nacz.), Tomasz Świtycz, Agata Tyl, Miłosz Kopel (skład) Druk: P.H.U.P PAULA, ul. św. Rocha 118, Częstochowa, tel./fax: (034) , WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec

4 STAROSTWO POWIATOWE Promocja grup producentów rolnych Rolnicy i pracownicy Urzędów Gmin zajmujący się tematyką rolnictwa 3 kwietnia uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym promującym tworzenie grup producentów rolnych. Uczestników spotkania powitał wicestarosta częstochowski Narada w Starostwie Powiatowym WRZOSOWA Projekt z Domu Dziecka Znasz li ten kraj to tytuł projektu, jaki wychowankowie i pracownicy Domu Dziecka we Wrzosowej wysłali do Agencji Narodowej Młodzież, pragnąc zdobyć kwotę 9606 euro na wymianę młodzieży z Ukrainą. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, 10 wychowanków z domu dziecka na Ukrainie przyjedzie do Wrzosowej WRZOSOWA Dzieci jadą na Krym Grupa wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej spędzi tegoroczny Dzień Dziecka na Krymie (Ukraina). Wyprawa rozpocznie się 28 maja, a jej celem jest udział w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej pt. Co kiedyś będzie. Janusz Krakowian, a uczestniczący w naradzie Stanisław Gmitruk - dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaapelował do rolników o jak najszybsze składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Złożone teraz wnioski są sprawdzane przez pracowników Agencji, a ewentualne błędy można jeszcze skorygować. Później nie będzie na to czasu. Szkolenie dotyczące tworzenia grup producentów rolnych zorganizowane zostało z inicjatywy Starostwa Powiatowego przez Krajową Radę Spółdzielczą. Prowadził je wiceprezes KRS Zdzisław Kaczmarczyk. Omówił on funkcjonowanie takich grup w krajach Unii Europejskiej, przybliżył zasady tworzenia grup w Polsce, prawa i obowiązki członków, formy wsparcia g ru p p rod uc en cki ch o raz k orz yści wyn ik aj ące z funkcjonowania w grupie. Najważniejsze z nich to: - korzystniejsza pozycja wobec dużych podmiotów handlowych i przetwórców, - możliwość poszukiwania i otwierania nowych rynków, - dostęp do tańszych środków produkcji i niezbędnych usług, - możliwość lepszego dostosowania produkcji do popytu i wymogów rynku, - ograniczenie ryzyka i niepewności, - zachowanie rodzinnego charakteru rolnictwa, - ochrona miejsc pracy i zwiększenie dochodów. Niestety, mimo tylu pozytywów ta forma wspólnoty rolniczej nie cieszy się w naszym regionie zainteresowaniem. W całym województwie śląskim istnieją tylko cztery grupy producentów rolnych, a w powiecie częstochowskim nie ma ani jednej. w połowie lipca. Przez dwa tygodnie goście uczestniczyć będą w zajęciach krajoznawczych, sportowo-rekreacyjnych, kulturowych, kulinarnych i tanecznych. Zwiedzą Jurę Krakowsko-Częstochowską, odwiedzą Kraków, Tarnowskie Góry, Częstochowę. - Chcemy, by dzieci z Ukrainy poznały historię i geografię naszego kraju - tłumaczy dyrektorka DD we Wrzosowej Elżbieta Ścigała. Chcemy pokazać im także nasze zwyczaje, naszą religię, nasz folklor i nasze obrzędy religijne. Pobyt na Ukrainie ufundowały dwa ukraińskie stowarzyszenia: Towarzystwo Wzgliad i Towarzystwo Terytorium Dzieciństwa. - Wyjazd na Krym stał się możliwy dzięki Fundacji Zdążyć na czas w Poraju, która zakupiła nam bilety - informuje dyrektorka Domu Dziecka we Wrzosowej Elżbieta Ścigała. - Pragniemy wszystkim gorąco podziękować za wsparcie i życzliwość oraz zapewnić, że będziemy godnie reprezentować powiat częstochowski i kraj. WIERZCHOWISKO Orzeł Agrobiznesu Tadeusz Szymanek prezes produkującej ekologiczne opakowania firmy Green Pack mającej swą siedzibę w podczęstochowskim Wierzchowisku - zdobył tytuł Orzeł Agrobiznesu w XXIII edycji konkursu organizowanego przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jarosława Kalinowskiego. Rekomendujący go do tej nagrody starosta częstochowski Andrzej Kwapisz otrzymał tytuł Promotor OrłówAgrobiznesu. Orły Agrobiznesu wręczane są firmom z branży rolnospożywczej, które odniosły sukces na rynku. W tym roku uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Warszawie, w Pałacu Szustra. Oprócz Green Packu zaszczytne wyróżnienie zdobyły: Elkopol, OSM w Limanowej, OSM w Ozorkowie, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie i Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie. 4 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Pamiątkowe zdjęcie laureatów

5 KONIECPOL Zasłużeni dla miasta i gminy Przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski (w środku) z odznaką przyznaną przez władze Koniecpola Przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie Karol Ostalski, starosta częstochowski Andrzej Kwapisz, wicestarosta Janusz Krakowian i członek Zarządu Powiatu Henryk Kasiura znaleźli się w gronie osób odznaczonych medalem Zasłużony dla Miasta i Gminy Koniecpol. Wręczenie tych honorowych odznaczeń miało miejsce 16 maja na koniecpolskim Rynku, podczas obchodów 565 rocznicy nadania Koniecpolowi praw miejskich. W środku wicestarosta Janusz Krakowian W uroczystości uczestniczyli też członkowie goszczącej właśnie w naszym powiecie grupy z Rejonu Śniatyńskiego na Ukrainie. Ugryn Iwan Mychajłowycz - Prezes Rady Powiatowej Śniatynia składając przemawiając do władz i mieszkańców Koniecpola życzył im wszystkiego, co najlepsze i podkreślił znaczenie osobistych kontaktów polsko-ukraińskich. Część artystyczną uroczystości zainaugurował koncert krakowskich artystów poświęcony Janowi Pawłowi II w związku ze zbliżającą się rocznicą Jego urodzin. Starosta Andrzej Kwapisz w momencie dekoracji KONIECPOL Nowe pracownie komputerowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (jednostka organizacyjna powiatu częstochowskiego) otrzymał dwie nowe pracownie komputerowe i dwa centra multimedialne w ramach projektu "Pracownie dla szkół" (MENiS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkole zakończono już montaż instalacji (zgodnej z wymogami unijnymi) i trwa oczekiwanie na sprzęt, który powinien dotrzeć Medal dla Henryka Kasiury najpóźniej do 10 czerwca. Będą to: 2 serwery, 2 pracownie po 15 stacji uczniowskich, 2 centra multimedialne po 4 stanowiska, 2 switch'e, 4 drukarki laserowe, 4 skanery, 2 laptopy i 2 projektory multimedialne. Dotychczas szkoła posiadała dwie pracownie komputerowe, otrzymane w 2003 r. w ramach projektu MENiS. Stare komputery będą wykorzystywane w pracowniach: ekonomicznej i językowej, natomiast nowe posłużą do nauki informatyki i technologii informacyjnej. Centra informacyjne działać będą przy bibliotece szkolnej. WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec

6 SZPITAL POWIATOWY W BLACHOWNI Bezczynność grozi katastrofą Szpital Powiatowy w Blachowni stoi przed bardzo ważnymi decyzjami. Jego dalsze funkcjonowanie w obecnej formie jest po prosu niemożliwe. Do tej pory wszyscy spokojnie przyglądali się na powolny proces zadłużania się szpitala. Od 1998 począwszy, szpital zawsze, za wyjątkiem roku 2002, notował stratę. Przez te lata zobowiązania szpitala przekroczyły kwotę 5mln zł. To bardzo dużo biorąc pod uwagę budżet powiatu i jego możliwości finansowe. Ostanie podwyżki płac (lekarze 89%, pielęgniarki 28%) spowodowały gwałtowny wzrost zadłużania się szpitala. Ponieważ w roku 2007 umorzono szpitalowi pożyczkę restrukturyzacyjną, szpital zanotował zysk w wysokości ok. 870 tys. zł. Jest to jednak zysk nadzwyczajny, jednorazowy. Zaznaczyć jednak należy, że plan rzeczowo-finansowy na rok 2007 zakładał stratę ponad 2 mln 300 tys. zł, a więc uzyskanie wyniku o połowę lepszego, jest niewątpliwym sukcesem. W tym roku, tylko do kwietnia, szpital otrzymał już wsparcie finansowe ze strony powiatu w wysokości 660 tys. zł, natomiast plan rzeczowo-finansowy na ten rok zakłada stratę powyżej 3 mln zł. Możliwości finansowe powiatu są jednak dość ograniczone. Jeśli Częstochowa przeznacza na wspieranie swojego szpitala ok. 1% swego budżetu rocznie, to jest to kwota grubo ponad 6 mln zł. Taki sam procent budżetu powiatu to zaledwie kwota ok. 550 tys. zł. Nie od rzeczy jest w tym miejscu przypomnieć, że powiat ma niemal identyczną ilość dróg do utrzymania co miasto /ok. 570km/. Porównanie zaś budżetu, z jednej strony ok. 55 mln z drugiej ok. 700 mln mówi samo za siebie. Dlatego szukamy rozwiązań, które mają zapewnić dalsze funkcjonowanie szpitala. Czas ucieka, długi rosną Mimo wsparcia finansowego ze strony powiatu, dalej w takiej formie, szpital nie jest w stanie się utrzymać. Grozi mu upadłość i zlicytowanie majątku przez komornika. Nie chcąc do tego dopuścić, podjęliśmy decyzję o odtworzeniu w jego strukturach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - inaczej mówiąc, w szpitalu będzie tzw. lekarz pierwszego kontaktu. Jestem przekonany, że to rozwiązanie przyczyni się do poprawy kondycji finansowej szpitala, a przede wszystkim poprawi dostęp do świadczeń medycznych mieszkańcom Blachowni. Sami zaś mieszkańcy, podpisując deklarację przystąpienia do POZ przy szpitalu, będą mogli go w sposób konkretny wesprzeć. Poprawi się także jakość usług medycznych, ze względu na bliskość przychodni specjalistycznych i laboratorium. POZ odtworzona zostanie w oparciu o wyremontowane przy wsparciu finansowym powiatu, przychodnie. Te działania jednak nie wystarczą do zbilansowania działalności szpitala. Ponieważ wszystkie dotychczasowe propozycje Zarządu Powiatu, jak i dyrekcji szpitala spotykały się z t o t a l n ą k r y t y k ą, z a p r o p o n o w a l i ś m y pracownikom utworzenie spółki pracowniczej. Ta propozycja również nie została przez nich przyjęta. Pracownicy zdają sobie bowiem sprawę z faktu, że przed szpitalem, oprócz bieżącej działalności, stoją 6 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 spore inwestycje związane z jego dostosowaniem do rozporządzenia Ministra Zdrowia. To co najmniej kilkanaście milionów złotych, które trzeba zainwestować do końca 2012 roku. W tym miejscu z przykrością muszę jednak stwierdzić, że postawa lekarzy jest dla mnie zagadką. O ile pielęgniarki wyraźnie stwierdziły, że po przeanalizowaniu propozycji utworzenia spółki pracowniczej, nie są w stanie podjąć się tego zadania, o tyle lekarze w dalszym ciągu oczekują na pisemne propozycje, które przecież na piśmie otrzymali. Odnieść można wrażenie, że nie są zainteresowani tematem, a jedynie chcą go zagadać, odwlec w czasie, a najlepiej nic nie robić, nic nie zmieniać. Tymczasem czas ucieka, a długi szpitala rosną. Zaczynają także znikać szanse, jakie jeszcze niedawno pojawiły się przed szpitalem, jak choćby przejęcie części kontraktu ortopedycznego ze szpitala na Tysiącl eciu. Ws z y stko wskazuje na to, że ten kontrakt przejmie szpital na Parkitce. Upór części pracowników spowodował, że jedna z szans na poprawę sytuacji naszego szpitala przechodzi nam koło nosa. Cudu nie będzie Nie można już dłużej czekać, bo cudu nie będzie. Nie przyjdzie Św. Mikołaj i nie spłaci szpitalnych długów. W sytuacji, gdy większość szpitali w naszym regionie jest zadłużona, ewentualnej pomocy rządowej spodziewać się mogą raczej szpitale częstochowskie, a nie szpital w Blachowni. I to nie tylko ze względu na ich wielkość, ale i położenie geograficzne. Długi to jedna rzecz. Drugim, jeszcze większym zagrożeniem dla naszego szpitala, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia o przystosowaniu placówek medycznych do wymogów sanitarnych. Jeden z planów dostosowawczych przewiduje, iż nasz szpital potrzebowałby na ten cel aż 18 mln zł!!! Mając tego świadomość, musimy szukać różnych rozwiązań. W tym celu Zarząd Powiatu postanowił podjąć próbę znalezienia inwestora dla szpitala. Chcemy wydzierżawić budynki i grunty szpitala, a kontrakt z NFZ przekazać cesją ewentualnemu dzierżawcy. Pacjenci nadal za leczenie płacić nie będą. Chcemy też wynegocjować jak najlepsze warunki przejęcia pracowników przez ewentualnego dzierżawcę. Tak postępuje wiele samorządów powiatowych w całym kraju. Istnieje jednak ryzyko, że to przedsięwzięcie może się nie udać. Zbyt wygórowane oczekiwania finansowe i pracownicze mogą zniechęcić potencjalnych inwestorów. Z drugiej jednak strony, szpital nie może być wydzierżawiony na złych warunkach. Biorąc to pod uwagę, musimy przewidywać i inne działania, które uchronią szpital przed upadkiem. W grę wchodzi np. utworzenie spółki samorządowej, której właścicielami byłby powiat i gminy powiatu częstochowskiego. W tym celu wysłaliśmy pismo do burmistrzów i wójtów naszego powiatu z prośbą o wyrażenie opinii na ten temat. Nie zmienia to jednak faktu, że szpital będzie musiał częściowo zmienić swój profil. Muszą być rozwijane te oddziały, które rokują nadzieję na zwiększenie kontraktu, likwidowane zaś te, które takich szans nie dają. Naszym zadaniem jest dbanie przede wszystkim o interes pacjentów i zdecydowanej większości pracowników szpitala, a nie kilku lekarzy. Dla zobrazowania sytuacji przedstawiam liczbę pacjentów leczonych w ciągu ostatnich lat na poszczególnych oddziałach naszego szpitala. Proszę zwrócić uwagę, na których oddziałach liczba ta wzrasta, a na których systematycznie spada.

7 Jeśli do tego dodać fakt, że najwięcej nadwykonań notuje się na chirurgii ogólnej, urazowej i oddziale wewnętrznym oraz dużą liczbę pacjentów oczekujących na operacje i zabiegi na obu chirurgiach, wnioski nasuwają się same. Pacjent przede wszystkim Dziś, o kondycji finansowej szpitala decyduje wysokość kontraktu i liczba pacjentów, którzy chcą się w nim leczyć. Jeśli na jakimś oddziale stale notowane są nadwykonania i dodatkowo jest kolejka oczekujących na zabiegi pacjentów, jak ma to miejsce na obu chirurgiach w naszym szpitalu, a na innym nawet nie wykonuje się kontraktu, mimo że świadczenia zdrowotne tam wykonywane nie podlegają limitowi, to rozsądek każe rozwijać te oddziały, które pacjenci oblegają i są szanse na zwiększenie kontraktu. Jeśli wszyscy mówimy, że dobro pacjenta jest na pierwszym miejscu, to powinniśmy słowa zamieniać w czyny. Skrócenie kolejek to działanie na rzecz pacjentów. Ratowanie szpitala przed zlicytowaniem go przez komornika, to także działa-nia na rzecz pacjenta. Oprócz rozwijania oddziałów dobrze rokującyc h, można równi eż wprowadzić dodatkowe ś w i a d c z e n i a p o p r z e z u t w o r z e n i e o d d z i a ł u geriatrycznego. Jest spora szansa na uzysk anie dodatkowego kontraktu na t e ś w i a d c z e n i a, t y m bardziej, że takiego oddziału obecnie nie ma w całym regionie częstochowskim! To także działania na rzecz pacjenta. A że mogą one przynieść dodatkowe korzyści finansowe dla szpitala, tym bardziej powinniśmy je podjąć. Wprowadzenie tych propozycji w życie nie tylko poprawi sytuację finansową szpitala i ułatwi pacjentom dostęp do usług medycznych, ale także pozwoli utrzymać miejsca pracy, co przecież także nie jest bez znaczenia. Nie ma jednak nic za darmo. Specjalizacja konieczna Jeśli nie uda się wyłonić odpowiedniego dzierżawcy, nie pozostanie nic innego, jak rozwijać te oddziały, które mogą przynieść korzyści, a likwidować te, które nie dają takiej szansy. W moim przekonaniu takich szans nie daje położnictwo i neonatologia. Oddział, na którym jest 27,58 etatu (lekarze, pielęgniarki i położne), a na którym rodzi się ok. 500 dzieci rocznie BLACHOWNIA Otwarcie Przychodni Specjalistycznej Jasne, przestronne i kolorowe gabinety, szeroki, wygodny korytar z, toalety pr zyst osowa ne do potr zeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne dla pracowników, nowoczesna rejestracja to obraz skrzydła szpitala powiatowego w Blachowni, w którym mieści się otwarta 15 maja br. Przychodnia Specjalistyczna. W jej skład wchodzą poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjna, kardiologiczna, ginekologiczna, chorób tarczycy, chorób piersi, pracownie EKG, USG, pracownia dla kombatantów oraz gabinety diagnostycznozabiegowe: chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej. Dzięki generalnemu remontowi, który kosztował 380 tys. zł (sfinansowany został ze środków powiatu częstochowskiego i szpitala) pacjenci i personel medyczny szpitala w Blachowni będą mieli do dyspozycji przychodnię już dziś spełniającą wszystkie wymogi przewidziane ustawą, która wejdzie w życie w 2009 r. Podczas uroczystości związanej z otwarciem przychodni dyrektor szpitala Andrzej Mierzwa podziękował wszystkim, a zwłaszcza staroście i wicestaroście za życzliwość i pomoc w podnoszeniu standardów placówki, natomiast wicedyrektor ds. medycznych Bernard Rajczyk (z jego inicjatywy poradnie funkcjonują w nowych wnętrzach) nie ukrywał, że ma w planach utworzenie w szpitalu fizjoterapii z prawdziwego zdarzenia. W otwarciu przychodni udział wzięli m.in. parlamentarzyści (42miesięcznie, 1,35 dziennie), nie może się zbilansować. Dla zobrazowania sytuacji przedstawiam tabelkę przedstawiającą liczbę porodów w ostatnich latach w szpitalu w Blachowni. Dane za ten rok wskazują, że liczba urodzeń w tym roku także utrzyma się na poziomie ok W tym miejscu należy również odnotować fakt, że w ubiegłym roku mieszkanki Blachowni urodziły 140 dzieci, z czego tylko 70 urodziło się w naszym szpitalu! Podobnie rzecz ma się z neonatologią. Jak długo można nie liczyć się ze skutkami finansowymi? Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za nieodwracalne skutki dla życia jeśli np. zabraknie pieniędzy na leki ratujące życie. Tego statystyką się tego nie wytłumaczy, przynajmniej rodzinie. Tabela przedstawia wysokość kontraktu, jego wykonanie, koszty jakie poniesiono na poszczególnych oddziałach oraz stratę lub zysk po zapłaceniu za nadwykonania. (Koszty policzone są za pierwszy kwartał. Podzieliłem je więc przez trzy i pomnożyłem przez cztery.) Jest oczywiście i inne wyjście. Można nie robić nic. Tak jak do tej pory. Spokojnie patrzeć jak szpital coraz bardziej się zadłuża, jak przychodzi komornik i przyglądać się jak szpital pada. Potem patrzeć, jak za bezcen ktoś, i to w drodze łaski, go przejmuje, ale już na swoich warunkach. My takiego spokoju jesteśmy pozbawieni, dlatego dalej będziemy szukać rozwiązań dobrych dla pacjentów i pracowników. Będziemy to robić pomimo różnych oskarżeń wysuwanych pod naszym adresem i wbrew oskarżycielom, którzy swoją szansę mieli, a nie zrobili nic. Dziś jedynie roznoszą ulotki. Janusz Krakowian Wicestarosta Częstochowski ( Grzegorz Sztolcman, Szymon Giżyński, Krzysztof Matyjaszczyk), przedstawiciele władz powiatu (przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski, starosta Andrzej Kwapisz, wicestarosta Janusz Krakowian, członkowie Zarządu Powiatu Roman Gębuś, Henryk Kasiura, Jan Miarzyński, sekretarz Leonard Krawczyk), Burmistrz Blachowni Zdzisław Nowak i przewodniczący Rady Miejskiej Blachowni Jacek Kościelny, przedstawiciele władz miasta Częstochowy, Narodowego Funduszu Zdrowia, kombatanci i pracownicy szpitala. Chwilę przed otwarciem WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec

8 KATOWICE Odznaczenie dla starosty Podczas uroczystości związanych z wojewódzkimi obchodami Dni Strażaka, które odbyły się 8 maja w Katowicach- Szopienicach, starosta częstochowski Andrzej Kwapisz otrzymał z rąk zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusza Skulicha brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Jest to już kolejne strażackie odznaczenie starosty, który od kilkunastu lat jest członkiem OSP w Borownie, a w latach pełnił funkcję prezesa tej dużej jednostki. Jego działalność została w 1997 r. nagrodzona brązowym, a w roku 2000 złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Dzień Strażaka był także okazją do uroczystego otwarcia i poświęcenia najnowocześniejszej w naszym regionie Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Katowicach -Szopienicach. Zajmuje ona powierzchnię 4,5 tys. metrów kwadratowych, a jej budowa kosztowała ponad 18 mln zł. BOGUMIŁEK Nowe gabinety i nowy sprzęt Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku wzbogacił się w ostatnim czasie o dwa nowe gabinety rehabilitacyjne: integracji sensorycznej i stymulacji polisensorycznej, czyli Salę Doświadczeń Świata. Gabinety te zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt zakupiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach dwóch projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Wartość przekazanego sprzętu wynosi ,04 zł. Terapia metodą Integracji Sensorycznej jest prowadzona ZŁOTY POTOK Nasi nauczyciele w CERN Sławomira Musiał GOŚCIE Z POWIATU BODEŃSKIEGO Spotkanie artystów Na zaproszenie Miejskiej Galerii Sztuki w dniach 3-5 kwietnia w Częstochowie i powiecie częstochowskim przebywała pięcioosobowa delegacja z powiat u bodeńskiego w Niemczech. Wizyta była wynikiem nawiązanej z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Częstochowie współpracy ludzi kultury z powiatu bodeńskiego i Częstochowy. W skład delegacji weszli: wicestarosta bodeński Joachim 8 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Nadbrygadier Janusz Skulich odznacza starostę Andrzeja Kwapisza głownie w ruchu na specjalnych przyrządach. Skierowana jest przede wszystkim do dzieci posiadających mikrozaburzenia neurologiczne objawiające się nadruchliwością, zaburzeniami uwagi i koncentracji, ale także trudnościami w nauce czytania i pisania. Ponadto ośrodek w Bogumiłku otrzymał specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa zakupiony przez MEN w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 149 tys. zł Gabinet do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych tą metodą został wyposażony w specjalistyczne meble dzięki środkom finansowym pochodzącym z Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej. Sławomira Musiał - nauczycielka fizyki z Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku - w dniach 30 marca - 5 kwietnia 2008 r. uczestniczyła w zorganizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach szkoleniu, które odbywało się w CERN pod Genewą. CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie. Mieści się pod Genewą na terenie Szwajcarii i Francji. Powstało w 1954 r. i było jednym z pierwszych wspólnych przedsięwzięć Europy, stało się też wzorem współpracy międzynarodowej. Obecnie w skład konwencji CERN wchodzi 20 państw członkowskich, w tym Polska (od 1991 r.). Pracuje tam na stałe około 2500 naukowców z naszego kontynentu, a kolejne 8000 ma status użytkownika (są to ośrodki akademickie, stażyści, stypendyści, doktoranci, studenci). Znaleźć się w miejscu, w którym dzieje się najnowsza fizyka jest marzeniem wielu pasjonatów fizyki. - Byłam oszołomiona rozmiarem tego ośrodka naukowego i rozmachem prowadzonych tam badań - mówi Sławomira Musial. Zdobytą wiedzę na temat cząstek elementarnych oraz najnowszych badań naukowych, nowe doświadczenia i przeżycia z pewnością wykorzystam w pracy z uczniami. Kruschwitz, Naczelnik Wydziału Kultury Elmar Kuhn (Rycerz Orderu Czarnej Madonny), kierowniczka Galerii Powiatu Bodeńskiego Cosima Adler-Bechinger, artysta malarz Diether Domes i odpowiadająca za współpracę międzynarodową Johanna Dudzinski-Tann. Goście spotkali się z Jerzym Kędziorą w jego pracowni w Poczesnej i obejrzeli ruchomą szopkę w Olsztynie. Zwiedzili także Jasną Górę, Częstochowskie Muzeum Produkcji Zapałek i wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy Sztuka współczesna w krajobrazie Jeziora Bodeńskiego i Górnej Szwabii w Miejskiej Galerii Sztuki.

9 KAMIENICA POLSKA Nowe boisko od samorządów Z udziałem członka Zarządu Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego, wicestarosty częstochowskiego Janusza Krakowiana, członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego Jana Miarzyńskiego, wójta gminy Kamienica Polska Włodzimierza Kleszcza, dyrektora LO w Kamieni Polskiej Mariana Kaźmierczaka, radnych powiatowych i gminnych oraz młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy 28 kwietnia br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego boiska sportowego przy budynku LO w Kamienicy Polskiej. Boisko o wymiarach 30 na 60 m posiada sztuczną nawierzchnię (trawa syntetyczna) i będzie służyło nie tylko licealistom, ale także uczniom miejscowego gimnazjum i szkoły podstawowej, a także mieszkańcom gminy aktywnie spędzającym czas wolny. Zostało zbudowane dzięki współpracy trzech samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Inwestycja kosztowała około 547 tys. zł. - Każda złotówka włożona w to boisko to złotówka włożona w rozwój fizyczny i zdrowie młodzieży - ocenił Mariusz Kleszczewski i życzył gminie wielu innych podobnie udanych inwestycji. Po oficjalnej części uroczystości nowe boisko przeszło we władanie młodzieży. Inauguracyjny turniej piłki nożnej rozegrali na nim uczniowie z Kamienicy Polskiej, Poczesnej, Starczy i Poraja. Przemawia wicestarosta Janusz Krakowian Inauguracyjny mecz na nowym boisku WRZOSOWA Przekształcenie Domu Dziecka we Wrzosowej Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie obecnym planom, Dom Dziecka we Wrzosowej w obecnej formule będzie funkcjonował nie dłużej niż do końca września br. Zgodnie bowiem z porozumieniem zawartym przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie i gminę Poczesna najpóźniej do końca trzeciego kwartału ma zostać podpisany akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości we Wrzosowej, w której powiat częstochowski ma 50 proc. udziałów. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wartość działki przy ul. Strażackiej 27 we Wrzosowej i stojących na niej zabudowań wynosi zł. Biorąc pod uwagę wysokość nakładów wniesionych przez powiat w tę nieruchomość, część powiatowa warta jest zł. I tyle właśnie gmina Poczesna zapłaci za udziały powiatu. Przecięcie symbolicznej wstęgi Środki pozyskane w wyniku sprzedaży przeznaczone zostaną na zakup dwóch lokali mieszkalnych i małego budynku, w których funkcjonować będą tzw. całodobowe małe grupy mieszkalne. Zaakceptowany przez Radę Powiatu kierunek działań dotyczących Domu Dziecka we Wrzosowej ma na celu przekształcanie dużych, instytucjonalnych Domów Dziecka w małe, kilkuosobowe grupy wychowanków funkcjonujące w samodzielnych mieszkaniach lub niewielkich budynkach. Powiat częstochowski takie działania zainaugurował już kilka lat temu, tworząc w Domu Dziecka w Chorzenicach system rodzinkowy i organizując w Blachowni tzw. mieszkania usamodzielnienia. Wnioski wynikające z obserwacji dzieci wychowujących się w małych grupach jednoznacznie wskazują, że są one znacznie korzystniejsze dla rozwoju psychicznego i społecznego wychowanków niż tradycyjne domy dziecka. WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec

10 OLSZTYN Majówka i kwiaty Podczas majówki ( ) odbywającej się na olsztyńskim Rynku wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski i wicestarosta częstochowski Janusz Krakowian wręczyli nagrody laureatom VII Powiatowego Konkursu na Tradycyjne Ozdoby Bibułkowe. Te przepiękne cudeńka oglądać można było do 30 maja 2008 roku na wystawie zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie. Zgromadzono 136 barwnych, misternie wykonanych bukietów, koszyków, pająków i wianków. Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie przy finansowej pomocy Starostwa Powiat owego w Częstochowie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nagrody: Dorobisz Dominika - Szkoła Podstawowa nr 2 Siewierz Jarkiewicz Karolina - Szkoła Podstawowa Zrębice Jarosz Jakub - Szkoła Podstawowa Turów Klec Grażyna - Nowa Wieś gm. Dąbrowa Zielona Kurzak Klaudia - Gminny Ośrodek Kultury Mstów Miszczyk Małgorzata - Piasek gm. Janów Moś Szymon - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Szczekociny Pala Anna - Olsztyn Sikorska Zofia - Dom Pomocy Społecznej Lelów Sowa Mirosława - Lipnik gm. Janów Stacherczak Artur - Środowiskowy Dom Samopomocy Soborzyce Stępień Monika - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Żarki Szewczyk Izabela - Ostrów gm. Żarki Śmietana Ewa - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Bogumiłek Tame Genowefa - Dom Pomocy Społecznej Turów Taranek Czesława - Miejski Dom Kultury Blachownia Walacik Anna - Szkoła Podstawowa Zajączki Drugie gm. Krzepice Warelis Sylwia - Szkoła Podstawowa Łaziec gm. Konopiska Żak Helena - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ogrodzieniec Info: MariolaMatysek fot. Łukasz Matysek Komisja artystyczna w składzie: Lidia Kamińska - Koj - etnograf, etnolog, Jolanta Jastrząb - artysta plastyk, Anna Ujma - artysta plastyk, przyznała następujące nagrody: Nagrody specjalne: Błaszczyk Krystyna - Wąsosz gm. Konopiska Fiołek Regina - Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Skrajnica Niemczyk Małgorzata - Olsztyn Siemion Elżbieta - Janów Tomalska Elżbieta - Częstochowa Wróblewski Krzysztof - Dom Pomocy Społecznej Częstochowa NIE SIEDŹ W DOMU - TAM WARTO POJECHAĆ BLACHOWNIA Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, tel. (034) czerwca - "Dzień Dziecka", gry i zabawy oraz koncert Majki Jeżowskiej na stadionie sportowym w Blachowni, ul. Sportowa 1 Organizator Miejski Dom Kultury w Blachowni, Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni, przy udziale OSiR sp. z o.o. Blachownia. 14 czerwca - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Blachowni dla jednostek OSP, przedstawicieli samorządu i zakładów pracy z terenu miasta i gminy na stadionie sportowym w Blachowni, Organizator Klub Sportowy "Pogoń" Blachownia i OSiR Sp. z o.o. Blachownia 21 czerwca - Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci na stadionie sportowym w Blachowni. Oorganizator UKS "Orlik Lipiec - Turnieje piłki siatkowej oraz piłki siatkowej plażowej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Blachowni DĄBROWA ZIELONA Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) czerwiec - Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych na placu szkoły w Dąbrowie Zielonej. 22 czerwca - Sobótka we wsi Dąbek. Impreza organizowana przez GOK w Dąbrowie Zielonej oraz Sołectwo Dąbek. KONIECPOL Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, tel. (034) czerwiec - Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o "Błękitną Wstęgę Pilicy". Organizatorzy: Miejski Ludowy Klub Sportowy Pilica" oraz OKSiR Koniecpol. czerwiec - Festiwal Piosenki Turystycznej i Wakacyjnej w OKSiR. MSTÓW Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) czerwca - Dni Mstowa - Noc Świętojańska i Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizator: GOK. MYKANÓW Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) www.gok.mykanow.pl 13 czerwca - VII Prezentacja Dorobku Plastycznego Szkół z terenu Gminy Mykanów za rok szkolny 2007/2008 w GOK lipca - VIII Piknik Rodzinny "Żyj Kolorowo" pod patronatem Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Mykanów. Organizatorzy: GOK i Urząd Gminy Mykanów. 10 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008

11 NIE SIEDŹ W DOMU - TAM WARTO POJECHAĆ JANÓW Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) , Urząd Gminy, tel. (034) czerwca - Pabianice lecie miejscowości.w programie obchodów jubileuszowych m.in. - uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Kościoła w Pabianicach, - spotkanie z gośćmi z Pabianic województwa łódzkiego, pokaz w wykonaniu Bractwa Rycerskiego z Pabianic - występy estradowe i konkursy dla publiczności Lipnik - obchody jubileuszowe: 30 lecie KGW w Lipniku, 65 lecie kaplicy, 616 lecie miejscowości w programie obchodów jubileuszowych m.in. - uroczysta Msza Święta w kaplicy w Lipniku - biesiada przy ognisku - konkursy rzut podkową, orczykiem czerwca - Dni Gminy Janów w Złotym Potoku w programie m.in. sobota: dzień sportu niedziela: - Spotkanie z Balladą (Kopydłowo) - wioska rycerska (pokazy walk, rzemiosła) - konkursy dla publiczności - prezentacja rękodzieła - zabawa z zespołem 6 lipca - Pustynny Piknik Country na Pustyni w Siedlcu w programie m.in. - pokaz jazdy w stylu western - koncert muzyki country - zespół Saloon - pokaz tańca country z nauką - zespół Rodeo - konkursy dla publiczności Impreza połączona z konkursem plastycznym. 6 lipca (godz ) - II Festyn Rycerski na zamkowych błoniach. Festyn rycerski, wspólna zabawa pod gołym niebem, przejażdżki na kucykach, biesiada przy ognisku oraz inne atrakcje. 6 lipca (godz.17.00) - XXI Galeria Letnia - Wernisaż wystawy malarskiej Czesława Tarczyńskiego w sali GOK. Prezentacja malarskiej twórczości profesjonalnej artysty plastyka Czesława Tarczyńskiego, dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Wystawa czynna do końca sierpnia br. 8 czerwca (godz ) - XIII Marszobieg "Na jurajskim szlaku" u podnóża ruin zamku - błonia przy Spichlerzu. Impreza o charakterze rodzinnym, rekreacyjno-wypoczynkowym dla uczestników w każdym wieku. Festyn. Piknik. Występy artystyczne. 13 lipca (godz.11.00) - XII Ogólnopolski Jurajski Turniej Szachów Szybkich P-15 na rynku w Olsztynie. Impreza rekreacyjna. Udział dzieci, młodzieży i dorosłych. Po turnieju około godziny występy artystyczne i wręczenie nagród. Organizator GOK lipca - X Jurajskie Lato Filmowe w Złotym Potoku w programie m.in. - projekcje filmowe - spotkanie z Beatą Tyszkiewicz, Arturem Barcisiem, Grażyną Wolszczak - recitale Tomasza Stockingera i Izabeli Trojanowskiej Spotkania z gwiazdami poprowadzi Jolanta Fajkowska LELÓW Gminny Ośrodek Kultury, tel./fax (034) czerwca Noc Świętojańska w Białej Wielkiej. W programie: występ Zespołu Pieśni i Tańca "Częstochowa", o godz spływ pontonowy rzeką Białką. Obrzędy zakończy zabawa taneczna pod chmurką. OLSZTYN Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) Urząd Gminy, tel. (034) czerwca (godz ) - Festyn w Turowie na terenie przy szkole podstawowej. Dni otwarte szkoły, zabawa taneczna przy muzyce zespołu Takiż, gry sportowe dla dorosłych i dzieci, loteria fantowa, wystawa maszyn rolniczych. Organizator: Szkoła Podstawowa w Turowie. 3 czerwca (godz ) - VIII Minirajd Przedszkolaków w okolicach Olsztyna. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych i Przedszkole Gminne w Olsztynie. Minirajd adresowany jest do przedszkoli z regionu częstochowskiego. 14 czerwca (godz ) - Turniej Piłki Nożnej na stadionie przy ul. Zielonej w Olsztynie. W turnieju mogą brać udział reprezentacje ze wszystkich gimnazjów z terenu gminy. Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 15 czerwca (godz ) - Msza Święta w Miejscu Straceń, ul. Mstowska w Olsztynie. Organizatorem jest Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych przy współudziale władz samorządowych gminy Olsztyn czerwca (godz ) - I Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego "Swinging Jura" w ogrodach "Małego Dworku", ul. Kuhna 22 w Olsztynie. Imprezie towarzyszyć będą aukcje obrazów i miejscowego rzemiosła ludowego. Organizator: Restauracja "Mały Dworek" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Więcej informacji na stronie: 22 czerwca - III Festyn Rodzinny w ogrodach plebańskich przy Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Impreza dla rodzin. Konkursy, zabawy, występy artystyczne, loteria fantowa. Zysk z loterii będzie przekazany na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Olsztyn. Impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Księdzem Proboszczem i Gminną Komisją Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych. 22 czerwca - V Ogólnopolski Maraton Kolarski na zamkowych błoniach. Zapisy w Urzędzie Gminy w Olsztynie, od 8.00 do Zawodnicy mogą startować na rowerach szosowych oraz górskich. Organizatorem maratonu jest SCOUT Częstochowa. RĘDZINY Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) czerwca - III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. Oficjalne otwarcie i pierwsze prezentacje nastąpią o godz Turniej jest organizowany już po raz trzeci i cieszy się ogromną popularnością wśród zawodników oraz uznaniem sędziów i publiczności. Pary taneczne ok. 200 par z Klubów Tańca PTT z całej Polski - zaprezentują się w trzech blokach w różnych kategoriach wiekowych W czasie turnieju publiczność może głosować na pary taneczne (dotyczy to bloku II i III), które się najbardziej podobały, a dla zwycięzców i uczestników zabawy przewidziane są nagrody. 27 lipca - Piknik Letni na placu przy hali Sportowej w Rędzinach. W programie między innymi: recital Agaty Wagner i występ Kabaretu "Widelec WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec

12 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Goście gmin i powiatu Dyrektor Andrzej Perliński zapoznał t akże gości z opracowanymi projektami, które mają na celu aktywizację osób bezrobotnych w naszym powiecie. Następnie odbyło się spotkanie w budynku Starostwa Powiatowego podczas którego starosta częstochowski Andrzej Kwapisz przedstawił strukturę organizacyjną urzędu i jego zadania. W trakcie spotkania rozmawiano o dalszej współpracy między naszymi powiatami i wstępnie uzgodniono obszary, o jakie można by ją rozszerzyć (tj. edukacja, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, medycyna). Pamiątkowe zdjęcie przed wejściem do Starostwa W dniach maja na terenie naszego powiatu przebywała 34-osobowa grupa gości z zaprzyjaźnionego powiatu śniatyńskiego na Ukrainie. W skład grupy, oprócz władz powiatu śniatyńskiego (w tym nowy prezes Rady Powiatowej Ugryn Iwan Mychajłowycz) weszli samorządowcy i przedsiębiorcy z Zabolotiw, Dżurowa, Popielnik, Chutir-Bodułowa, Zawałowa i Stecewij - gmin, które nawiązały partnerską współpracę z gminami powiatu częstochowskiego. W trakcie pobytu gminni samorządowcy i przedsiębiorcy prowadzili rozmowy z przedstawicielami partnerskich gmin. I tak porozumienia zawarły: Śniatyń z Koniecpolem, Zabolotiw z Blachownią, Balyńciwciach z Dąbrową Zieloną, Dżurow z Konopiskami, Popielniki z Mykanowem, Zawałow z Przyrowem, Chutir - Bodułow z Janowem, Stecewij z Lelowem. Dużym zainteresowaniem gości z powiatu śniatyńskiego cieszył się pobyt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Dyrektor PUP oprowadził gości po budynku urzędu, a następnie przedstawił zasady jego funkcjonowania. WSPÓŁPRACA KULTURALNA Częstochowscy plastycy nad Jeziorem Bodeńskim Udział w otwarciu wystawy pt. Ślady Dotyk Czasu w Meersburgu był głównym punktem programu t r z y d n i o w e j w i z y t y p r z e d s t a w i c i e l i częstochowskiego Starostwa Powiatowego i Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w zaprzyjaźnionym powiecie bodeńskim. W dniach kwietnia delegacja, której przewodniczyli wicestarosta częstochowski Janusz Krakowian i dyrektor MGS Czesław Tarczyński gościła m.in. w Wydziale Kultury Starostwa Bodeńskiego I w atelier artysty plastyka Diethera Domesa, spotkała się z władzami powiatu bodeńskiego, a także zwiedziła bazylikę w Birnau i Muzeum Zeppelina. Wystawę Ślady Dotyk Czasu tworzą prace 13 polskich artystów plastyków, w tym czterech związanych z Częstochową: Wojciecha Prażmowskiego, Barbary Szyc, Adama Patrzyka i Agnieszki Półroli-Koćwin. Ekspozycja będzie prezentowana w Galerii Powiatu Bodeńskiego do 29 czerwca br., a w dniach będzie można ją oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. 12 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Delegacja z Ukrainy odwiedziła także Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku, gdzie zapoznała się z kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkołę. W piątek 16 maja wszyscy członkowie delegacji z Powiatu Śniatyńskiego wzięli udział w uroczystych obchodach Dni Koniecpola, a w godzinach popołudniowych zwiedzili Klasztor na Jasnej Górze. Urozmaiceniem wizyty była możliwość poznania poszczególnych etapów produkcji stali w Hucie Częstochowa, a także zwiedzenia Krakowa i innych urokliwych miejsc na Ugryn Iwan Mychajłowycz i starosta Andrzej Kwapisz z mapą naszego Jurze powiatu Krakowsko - Częstochowskiej. Współpraca artystów bodeńskich i częstochowskich została nawiązana dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, które partnerską umowę z powiatem bodeńskim podpisało w 1999 r. Artysta plastyk Diether Domes

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury W 2015 roku kontynuujemy Małopolski Program Obchodów 100-lecie I wojny światowej, którego celem jest upamiętnienie ofiar tego konfliktu, ale również pobudzenie do refleksji nad zmianami, jakie zapoczątkowała

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 3 września 2011 XX KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA, XII DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ, DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE W sobotę przed południem otwarta została w Częstochowie jubileuszowa XX Krajowa Wystawa Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

tel. (034) 3229 100,fax (034) 3229 111 W szyscy

tel. (034) 3229 100,fax (034) 3229 111 W szyscy tel. (034) 3229 100,fax (034) 3229 111 Częstochowa, 20.11.2013r. EZK. 8023.21.2013 Szanowni Państwo Burmistrzowie/Wójtowie Miast i Gmin Powiatu Częstochowskiego W szyscy W związku ze zmianą operatora Szpitala

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Mapa organizacji pozarządowych działających na terenie. gminy Rędziny

Mapa organizacji pozarządowych działających na terenie. gminy Rędziny Mapa organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Rędziny I. STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIKACH Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2014

Kalendarz Imprez Miejskich 2014 Kalendarz Imprez Miejskich 2014 Miesiąc Nazwa Imprezy Termin realizacji Organizator/Partner Miejsce imrpezy PKS "Lechia czerwiec Dzień Młodego Piłkarza czerwiec - wrzesień Piechowice" orlik czerwiec Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Witamy w październikowym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie październikowej działalności ośrodka: Europejski Dzień Języków

Witamy w październikowym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie październikowej działalności ośrodka: Europejski Dzień Języków Witamy w październikowym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie październikowej działalności ośrodka: Europejski Dzień Języków Staż badawczo-rozwojowy delegacji ukraińskiej w RODM

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Gmina Kiwity Fot. Zbigniew Kraśnicki Gmina typowo rolnicza. Budżet - 12-13 mln rocznie /rok 2015/ Obszar 145

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Zawsze Kocham Cię, Mamo

Zawsze Kocham Cię, Mamo Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-05-28 10:47:37 Zawsze Kocham Cię, Mamo Dzień Matki w Siewierzu obchodzony był w sposób szczególny. W Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Wystawa Za chleb i wolność (46) *********************************************

Wystawa Za chleb i wolność (46) ********************************************* Wystawa Za chleb i wolność (46) 46. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Aleja Kościuszki 8 od 16 czerwca do 28 czerwca 2014 roku 45. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok.

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2010 roku podjęta została uchwała Nr XLV-329/2010 Rady Gminy Urzędów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Potencjalne kierunki działań

Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Potencjalne kierunki działań Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Potencjalne kierunki działań Podjęte działania naprawcze Od maja 2013 roku podjęto następujące działania, skutkujące zahamowaniem generowania strat

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012

Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012 Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012 1. 18 lutego 2012 r. Fundacja zorganizowała VI Bal Dobroczynny,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Luty 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka Programem budowy przydomowych oczyszczalni zostały objęte nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg

Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg W dniach 02.10.-04.10. br. w powiecie hajnowskim gościła czteroosobowa delegacja reprezentująca Dzielnicę Berlin Lichtenberg,

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Dziedzina Termin Nazwa organizatora Interdyscyplinarna 08.I.2012 Urząd Miejski

Dziedzina Termin Nazwa organizatora Interdyscyplinarna 08.I.2012 Urząd Miejski PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY ORAZ URZĄD MIEJSKI W POŁCZYNIE-ZDROJU W 2012 R Nazwa imprezy XX Finał WOŚP Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa)

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa) PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

46. Dni Ziemi Siewierskiej

46. Dni Ziemi Siewierskiej Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-06-02 14:03:21 46. Dni Ziemi Siewierskiej 31 maja i 1 czerwca już po raz 46. w Siewierzu obchodziliśmy Dni Ziemi Siewierskiej.

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału Oświaty i kultury w Pajęcznie, a zlokalizowany w pałacu Męcińskich.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo