Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny"

Transkrypt

1 Częstochowskie Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Str rocznica zakończenia wojny Str Region częstochowski - moja mała ojczyzna Str Absolutorium dla Zarządu Powiatu Str Krzysztof Toczko wyjaśnia Str Światowy Kongres Rolników Str Promocja grup producentów rolnych Str Projekt z Domu Dziecka Str Dzieci jadą na Krym Str Orzeł Agrobiznesu Str Zasłużeni dla miasta i gminy Str Nowe pracownie komputerowe Str Bezczynność grozi katastrofą Str Otwarcie Przychodni Specjalistycznej Str Odznaczenie dla starosty Str Nowe gabinety i nowy sprzęt Str Nasi nauczyciele w CERN Str Spotkanie artystów Str Nowe boisko od samorządów Str Przekształcenie Domu Dziecka we Wrzosowej Str Majówka i kwiaty Str Nie siedź w domu, tam warto pojechać Str Goście gmin i powiatu Str Częstochowscy plastycy nad Jeziorem Bodeńskim Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

2 CZĘSTOCHOWA 63 rocznica zakończenia wojny Przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski, wicestarosta Janusz Krakowian i sekretarz powiatu Leonard Krawczyk w imieniu władz powiatu 8 maja złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. W uroczystościach z okazji 63 rocznicy kapitulacji Niemiec kończącej II Wojnę Światową wzięli udział także przedstawiciele kombatantów, władz miasta, komandosi z jednostki w Lublińcu, dowódcy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, harcerze oraz młodzież szkolna. Odczytano apel poległych, oddano salwę honorową oraz z rozkazu ministra obrony narodowej awansowano kilku kombatantów. Historię walk polskich żołnierzy na frontach II Wojny Światowej przypomniał prezes Związku Inwalidów Wojennych w Częstochowie płk Michał Kamiński. VIII MEDIALNY KONKURS KRAJOZNAWCZY Region częstochowski - moja mała ojczyzna Llaureatka Grand Prix Starosty Częstochowskiego Agnieszka Tyś W częstochowskim gimnazjum nr 9 przy ul. Sobieskiego 20 maja ogłoszono wyniki VIII Medialnego Konkursu Krajoznawczego REGION CZĘSTOCHOWSKI - moja mała ojczyzna organizowanego pod patronatem starosty częstochowskiego Andrzeja Kwapisza i prezydenta miasta Częstochowy Tadeusza Wrony. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 51 autorów z 15 szkół (SP 13 i SP im. Jana De La Salle w Częstochowie, SP w Hucie Starej, Krasicach, Gimnazjów nr 2, 3, 9, 17, 18 w Częstochowie, Gimnazjum w Mstowie, Poczesnej, Od lewej stoją Karol Ostalski, Janusz Krakowian, Leonard Krawczyk Rzerzęczycach, I LO im. J. Słowackiego, ZSSB i Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie), którzy nadesłali łącznie 30 prac. Sąd konkursowy w składzie: Elżbieta Jabłońska - Polskie Towarzystwo Geograficzne, Stanisław Bronisz - ROP PTTK, Tadeusz Kapica - Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Magdalena Okoń - Urząd Miasta Częstochowy, Lech Tota - PTTK, postanowiło nie przyznać w tym roku nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy. Natomiast laureatką Grand Prix Starosty Częstochowskiego została autorka pracy pt. Majówka Agnieszka Tyś z Gimnazjum nr 18 w Częstochowie. Przyznano także nagrody konkursowe. I tak: - I miejsce ex aequo: za pracę o Częstochowskiej Górze Ossona Tomaszowi Chałubkowi z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie oraz zespołowi z Gimnazjum nr 3 w Częstochowie w składzie: Katarzyna Smykla, Ewelina Turek, Karolina Wyrwał za pracę Żabiniec ; - II miejsce Jeremiaszowi Bielawskiemu z Gimnazjum w Mstowie i Jędrzejowi Bielawskiemu ze Szkoły Podstawowej w Krasicach za pracę Mstów ; - III miejsce zespołowi z Gimnazjum nr 3 w Częstochowie w składzie: Klaudia Jacewicz, Ernest Lachowski za pracę Cmentarz Żydowski. Ponadto jurorzy przyznali wyróżnienia zespołom z Gimnazjum nr 17 w Częstochowie: Katarzynie Gałądyk i Dominikowi Komarowi za pracę Częstochowa oraz Martynie Kołodziej i Paulinie Zalas za pracę Zawodzie. W imieniu starosty częstochowskiego nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie wręczyli laureatom: członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński i Tadeusz Kapica główny specjalista ds. sportu i rekreacji. Prezes częstochowskiego oddziału PTTK Lech Tota i przewodnicząca jury Elżbieta Jabłońska podziękowali uczestnikom i organizatorom konkursu, a zwłaszcza jego inicjatorom młodzieży z SKKT PTTK przy Gimnazjum nr 9 w Częstochowie. XVII SESJA RADY POWIATU Absolutorium dla Zarządu Powiatu Zdecydowaną większością głosów 24 kwietnia Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu wystawiły Zarządowi Powiatu wszystkie komisje stałe Rady Powiatu (w tym komisja rewizyjna, która wnioskowała o udzielenie absolutorium) i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Radni zgodzili się także na przekazanie w formie darowizny miastu i gminie Koniecpol budynku tamtejszego ośrodka zdrowia oraz na podpisaniu kolejnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (tym razem na lat pięć). Zarząd Powiatu po absolutorium 2 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008

3 KRZYSZTOF TOCZKO WYJAŚNIA... Lata programowania unijnego dają duże szanse samorządom na pozyskiwanie środków pomocowych na inwestycje. Planowane są zadania inwestycyjne w omawianym okresie zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, jak również w ramach Kapitału Ludzkiego. Regionalny Program Operacyjny obok ścieżki konkursowej wdraża Indywidualny Program Kluczowy jak też Program Rozwoju Subregionów. Program Rozwoju Subregionów jest to mechanizm przenoszący część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny. Z tych możliwości korzystał będzie również powiat częstochowski. Północny obszar polityki rozwoju zorganizowany jest wokół aglomeracji częstochowskiej. Zarząd Województwa na realizację Programów Rozwoju Subregionów przeznaczył kwotę 985,92 mln PLN. Podziału środków pomiędzy subregiony dokonano zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę mieszkańców oraz liczbę bezrobotnych. Subregion Północny będzie miał do dyspozycji w omawianym okresie programowania kwotę 191,16 mln PLN. Ponadto dla każdego subregionu opracowany został podział alokacji pomiędzy poszczególne priorytety, działania i poddziałania. Powiat Częstochowski w zakresie poszczególnych działań Programu Rozwoju Subregionów realizował będzie głównie inwestycje drogowe. W latach planuje się wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przeznaczyć łącznie na ten cel około 154 mln PLN. Większość tych środków, około 106 mln PLN wnioskowana jest w ramach pomocy unijnej, około 31 mln PLN to środki własne powiatu, które będą zabezpieczone częściowo z dochodów własnych, a w większości z przychodów, czyli kredytów. Pozostałe środki niezbędne na planowane zadania inwestycyjne spodziewane są w ramach współpracy między samorządami, będzie to kwota około 17 mln PLN. Planowane inwestycje wg planu wymagać będą największych nakładów w latach: 2008 około 22 mln PLN, 2009 około 30 mln PLN, 2010 ponad 26 mln PLN oraz w 2013 ponad 50 mln PLN. Pozostałe środki wydatkowane będą w latach 2011 i Za te środki realizowane będą zadania o zasięgu powiatowym, jak również wspólnie z powiatami sąsiednimi. Dwa największe przedsięwzięcia realizowane wspólnie z miastem Częstochowa oraz powiatami Myszków i Kłobuck. WARSZAWA Światowy Kongres Rolników Po raz pierwszy Światowy Kongres Rolników IFAP odbędzie się w Polsce. W dniach od 30 maja do 7 czerwca br. w Warszawie obradować będą przedstawiciele 120 organizacji rolniczych z około 80 krajów z całego świata. Tematami wiodącymi będą: globalizacja, wyżywienie świata, warunki produkcji. Decyzją Światowej Federacji Producentów Rolnych (IFAP) organizacja 38. Światowego Kongresu Rolników powierzona 1. Przebudowa ulicy Legionów w granicach Miasta Częstochowa oraz skrzyżowań na odcinku do ulicy Hallera, przebudowa dróg powiatowych nr 1040 S Częstochowa -Brzyszów-Kusięta-Olsztyn-Biskupice, nr 1012 S Biskupice -Choroń-Poraj, Nr 1013 S Boiskupice-Zaborze-Przybynów. Inwestycja wg planu będzie realizowana do końca 2010 roku, a nakłady powiatu częstochowskiego są przewidywane na łączną kwotę około 12,5 mln PLN. 2. Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych na odcinku DW-494 Praszczyki - Kałmuki - Hutka - Kłobuck - Kamyk - Ostrowy - Kuźnica Kiedrzyńska - Rybna - Kokawa, DW-483 i DK-1. Inwestycja ta według planu będzie realizowana do końca 2010 roku, a nakłady naszego Powiatu łącznie wyniosą około 3,5 mln PLN. Pozostałe inwestycje drogowe realizowane będą samodzielnie przez Powiat Częstochowski. Największe z udziałem środków pomocowych oraz z pomocą finansową gmin to: 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda -Konopiska-Blachownia 2. Przebudowa drogi powiatowej Kamienica Polska-Romanów 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m. Widzów 4. Przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S od DK-91 Zberezka-Zawada i Nr 1032 S Zawada-Konary-Pacierzów 5. Przebudowa obwodnicy drogi DK-1 na odcinku Poczesna -Wrzosowa 6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1091 S i nr 1108 ul. Żeromskiego iarmii Ludowej w m. Koniecpol 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 Borowno (ul. Świerczewskiego)-Grabowa do drogi krajowej Nr 1 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1007 S Siedlec do granic m. Częstochowa i od granic m. Częstochowa-Jaskrów 9. Przebudowa drogi powiatowej 1059 DK-91 Rudniki Nowe -Kościelec-DK-1 (zadanie rezerwowe) 10. Przebudowa obiektów mostowych na terenie powiatu. Wyżej wymienione zadania realizowane będą zarówno ze środków uzyskanych bezkonkursowo, jak też poprzez wnioski złożone do konkursów. Powiat częstochowski realizował będzie również inne zadnia inwestycyjne, w tym z zakresu: infrastruktury społecznej infrastruktury edukacyjnej infrastruktury ochrony zdrowia infrastruktury ochrony środowiska infrastruktury informatycznej Cały plan zadań inwestycyjnych Powiatu na lata do 2013 zawarty jest na stronie internetowej oraz na stronie BIP Powiatu. została Polsce i Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Walkę o organizację Polska kongresu wygrała z 12 krajami. Najpoważniejszymi rywalami były Hiszpania i Holandia. IFAP jest światową organizacją rolników reprezentującą ponad 600 mln rodzin rolniczych zgrupowanych w 115 organizacjach narodowych w 80 krajach. Jest to globalna sieć, w której rolnicy z krajów uprzemysłowionych i rozwijających się wymieniają swe poglądy i wyznaczają wspólne priorytety. IFAP posiada Generalny Status Konsultacyjny w Radzie Ekonomicznej i Społecznej Narodów Zjednoczonych. Częstochowskie Wieści Powiatowe - Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Częstochowie Wydawca: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel./fax +48 (34) Redaguje zespół: Grażyna Folaron (red. nacz.), Tomasz Świtycz, Agata Tyl, Miłosz Kopel (skład) Druk: P.H.U.P PAULA, ul. św. Rocha 118, Częstochowa, tel./fax: (034) , WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec

4 STAROSTWO POWIATOWE Promocja grup producentów rolnych Rolnicy i pracownicy Urzędów Gmin zajmujący się tematyką rolnictwa 3 kwietnia uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym promującym tworzenie grup producentów rolnych. Uczestników spotkania powitał wicestarosta częstochowski Narada w Starostwie Powiatowym WRZOSOWA Projekt z Domu Dziecka Znasz li ten kraj to tytuł projektu, jaki wychowankowie i pracownicy Domu Dziecka we Wrzosowej wysłali do Agencji Narodowej Młodzież, pragnąc zdobyć kwotę 9606 euro na wymianę młodzieży z Ukrainą. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, 10 wychowanków z domu dziecka na Ukrainie przyjedzie do Wrzosowej WRZOSOWA Dzieci jadą na Krym Grupa wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej spędzi tegoroczny Dzień Dziecka na Krymie (Ukraina). Wyprawa rozpocznie się 28 maja, a jej celem jest udział w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej pt. Co kiedyś będzie. Janusz Krakowian, a uczestniczący w naradzie Stanisław Gmitruk - dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaapelował do rolników o jak najszybsze składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Złożone teraz wnioski są sprawdzane przez pracowników Agencji, a ewentualne błędy można jeszcze skorygować. Później nie będzie na to czasu. Szkolenie dotyczące tworzenia grup producentów rolnych zorganizowane zostało z inicjatywy Starostwa Powiatowego przez Krajową Radę Spółdzielczą. Prowadził je wiceprezes KRS Zdzisław Kaczmarczyk. Omówił on funkcjonowanie takich grup w krajach Unii Europejskiej, przybliżył zasady tworzenia grup w Polsce, prawa i obowiązki członków, formy wsparcia g ru p p rod uc en cki ch o raz k orz yści wyn ik aj ące z funkcjonowania w grupie. Najważniejsze z nich to: - korzystniejsza pozycja wobec dużych podmiotów handlowych i przetwórców, - możliwość poszukiwania i otwierania nowych rynków, - dostęp do tańszych środków produkcji i niezbędnych usług, - możliwość lepszego dostosowania produkcji do popytu i wymogów rynku, - ograniczenie ryzyka i niepewności, - zachowanie rodzinnego charakteru rolnictwa, - ochrona miejsc pracy i zwiększenie dochodów. Niestety, mimo tylu pozytywów ta forma wspólnoty rolniczej nie cieszy się w naszym regionie zainteresowaniem. W całym województwie śląskim istnieją tylko cztery grupy producentów rolnych, a w powiecie częstochowskim nie ma ani jednej. w połowie lipca. Przez dwa tygodnie goście uczestniczyć będą w zajęciach krajoznawczych, sportowo-rekreacyjnych, kulturowych, kulinarnych i tanecznych. Zwiedzą Jurę Krakowsko-Częstochowską, odwiedzą Kraków, Tarnowskie Góry, Częstochowę. - Chcemy, by dzieci z Ukrainy poznały historię i geografię naszego kraju - tłumaczy dyrektorka DD we Wrzosowej Elżbieta Ścigała. Chcemy pokazać im także nasze zwyczaje, naszą religię, nasz folklor i nasze obrzędy religijne. Pobyt na Ukrainie ufundowały dwa ukraińskie stowarzyszenia: Towarzystwo Wzgliad i Towarzystwo Terytorium Dzieciństwa. - Wyjazd na Krym stał się możliwy dzięki Fundacji Zdążyć na czas w Poraju, która zakupiła nam bilety - informuje dyrektorka Domu Dziecka we Wrzosowej Elżbieta Ścigała. - Pragniemy wszystkim gorąco podziękować za wsparcie i życzliwość oraz zapewnić, że będziemy godnie reprezentować powiat częstochowski i kraj. WIERZCHOWISKO Orzeł Agrobiznesu Tadeusz Szymanek prezes produkującej ekologiczne opakowania firmy Green Pack mającej swą siedzibę w podczęstochowskim Wierzchowisku - zdobył tytuł Orzeł Agrobiznesu w XXIII edycji konkursu organizowanego przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jarosława Kalinowskiego. Rekomendujący go do tej nagrody starosta częstochowski Andrzej Kwapisz otrzymał tytuł Promotor OrłówAgrobiznesu. Orły Agrobiznesu wręczane są firmom z branży rolnospożywczej, które odniosły sukces na rynku. W tym roku uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Warszawie, w Pałacu Szustra. Oprócz Green Packu zaszczytne wyróżnienie zdobyły: Elkopol, OSM w Limanowej, OSM w Ozorkowie, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie i Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie. 4 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Pamiątkowe zdjęcie laureatów

5 KONIECPOL Zasłużeni dla miasta i gminy Przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski (w środku) z odznaką przyznaną przez władze Koniecpola Przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie Karol Ostalski, starosta częstochowski Andrzej Kwapisz, wicestarosta Janusz Krakowian i członek Zarządu Powiatu Henryk Kasiura znaleźli się w gronie osób odznaczonych medalem Zasłużony dla Miasta i Gminy Koniecpol. Wręczenie tych honorowych odznaczeń miało miejsce 16 maja na koniecpolskim Rynku, podczas obchodów 565 rocznicy nadania Koniecpolowi praw miejskich. W środku wicestarosta Janusz Krakowian W uroczystości uczestniczyli też członkowie goszczącej właśnie w naszym powiecie grupy z Rejonu Śniatyńskiego na Ukrainie. Ugryn Iwan Mychajłowycz - Prezes Rady Powiatowej Śniatynia składając przemawiając do władz i mieszkańców Koniecpola życzył im wszystkiego, co najlepsze i podkreślił znaczenie osobistych kontaktów polsko-ukraińskich. Część artystyczną uroczystości zainaugurował koncert krakowskich artystów poświęcony Janowi Pawłowi II w związku ze zbliżającą się rocznicą Jego urodzin. Starosta Andrzej Kwapisz w momencie dekoracji KONIECPOL Nowe pracownie komputerowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (jednostka organizacyjna powiatu częstochowskiego) otrzymał dwie nowe pracownie komputerowe i dwa centra multimedialne w ramach projektu "Pracownie dla szkół" (MENiS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkole zakończono już montaż instalacji (zgodnej z wymogami unijnymi) i trwa oczekiwanie na sprzęt, który powinien dotrzeć Medal dla Henryka Kasiury najpóźniej do 10 czerwca. Będą to: 2 serwery, 2 pracownie po 15 stacji uczniowskich, 2 centra multimedialne po 4 stanowiska, 2 switch'e, 4 drukarki laserowe, 4 skanery, 2 laptopy i 2 projektory multimedialne. Dotychczas szkoła posiadała dwie pracownie komputerowe, otrzymane w 2003 r. w ramach projektu MENiS. Stare komputery będą wykorzystywane w pracowniach: ekonomicznej i językowej, natomiast nowe posłużą do nauki informatyki i technologii informacyjnej. Centra informacyjne działać będą przy bibliotece szkolnej. WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec

6 SZPITAL POWIATOWY W BLACHOWNI Bezczynność grozi katastrofą Szpital Powiatowy w Blachowni stoi przed bardzo ważnymi decyzjami. Jego dalsze funkcjonowanie w obecnej formie jest po prosu niemożliwe. Do tej pory wszyscy spokojnie przyglądali się na powolny proces zadłużania się szpitala. Od 1998 począwszy, szpital zawsze, za wyjątkiem roku 2002, notował stratę. Przez te lata zobowiązania szpitala przekroczyły kwotę 5mln zł. To bardzo dużo biorąc pod uwagę budżet powiatu i jego możliwości finansowe. Ostanie podwyżki płac (lekarze 89%, pielęgniarki 28%) spowodowały gwałtowny wzrost zadłużania się szpitala. Ponieważ w roku 2007 umorzono szpitalowi pożyczkę restrukturyzacyjną, szpital zanotował zysk w wysokości ok. 870 tys. zł. Jest to jednak zysk nadzwyczajny, jednorazowy. Zaznaczyć jednak należy, że plan rzeczowo-finansowy na rok 2007 zakładał stratę ponad 2 mln 300 tys. zł, a więc uzyskanie wyniku o połowę lepszego, jest niewątpliwym sukcesem. W tym roku, tylko do kwietnia, szpital otrzymał już wsparcie finansowe ze strony powiatu w wysokości 660 tys. zł, natomiast plan rzeczowo-finansowy na ten rok zakłada stratę powyżej 3 mln zł. Możliwości finansowe powiatu są jednak dość ograniczone. Jeśli Częstochowa przeznacza na wspieranie swojego szpitala ok. 1% swego budżetu rocznie, to jest to kwota grubo ponad 6 mln zł. Taki sam procent budżetu powiatu to zaledwie kwota ok. 550 tys. zł. Nie od rzeczy jest w tym miejscu przypomnieć, że powiat ma niemal identyczną ilość dróg do utrzymania co miasto /ok. 570km/. Porównanie zaś budżetu, z jednej strony ok. 55 mln z drugiej ok. 700 mln mówi samo za siebie. Dlatego szukamy rozwiązań, które mają zapewnić dalsze funkcjonowanie szpitala. Czas ucieka, długi rosną Mimo wsparcia finansowego ze strony powiatu, dalej w takiej formie, szpital nie jest w stanie się utrzymać. Grozi mu upadłość i zlicytowanie majątku przez komornika. Nie chcąc do tego dopuścić, podjęliśmy decyzję o odtworzeniu w jego strukturach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - inaczej mówiąc, w szpitalu będzie tzw. lekarz pierwszego kontaktu. Jestem przekonany, że to rozwiązanie przyczyni się do poprawy kondycji finansowej szpitala, a przede wszystkim poprawi dostęp do świadczeń medycznych mieszkańcom Blachowni. Sami zaś mieszkańcy, podpisując deklarację przystąpienia do POZ przy szpitalu, będą mogli go w sposób konkretny wesprzeć. Poprawi się także jakość usług medycznych, ze względu na bliskość przychodni specjalistycznych i laboratorium. POZ odtworzona zostanie w oparciu o wyremontowane przy wsparciu finansowym powiatu, przychodnie. Te działania jednak nie wystarczą do zbilansowania działalności szpitala. Ponieważ wszystkie dotychczasowe propozycje Zarządu Powiatu, jak i dyrekcji szpitala spotykały się z t o t a l n ą k r y t y k ą, z a p r o p o n o w a l i ś m y pracownikom utworzenie spółki pracowniczej. Ta propozycja również nie została przez nich przyjęta. Pracownicy zdają sobie bowiem sprawę z faktu, że przed szpitalem, oprócz bieżącej działalności, stoją 6 WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 spore inwestycje związane z jego dostosowaniem do rozporządzenia Ministra Zdrowia. To co najmniej kilkanaście milionów złotych, które trzeba zainwestować do końca 2012 roku. W tym miejscu z przykrością muszę jednak stwierdzić, że postawa lekarzy jest dla mnie zagadką. O ile pielęgniarki wyraźnie stwierdziły, że po przeanalizowaniu propozycji utworzenia spółki pracowniczej, nie są w stanie podjąć się tego zadania, o tyle lekarze w dalszym ciągu oczekują na pisemne propozycje, które przecież na piśmie otrzymali. Odnieść można wrażenie, że nie są zainteresowani tematem, a jedynie chcą go zagadać, odwlec w czasie, a najlepiej nic nie robić, nic nie zmieniać. Tymczasem czas ucieka, a długi szpitala rosną. Zaczynają także znikać szanse, jakie jeszcze niedawno pojawiły się przed szpitalem, jak choćby przejęcie części kontraktu ortopedycznego ze szpitala na Tysiącl eciu. Ws z y stko wskazuje na to, że ten kontrakt przejmie szpital na Parkitce. Upór części pracowników spowodował, że jedna z szans na poprawę sytuacji naszego szpitala przechodzi nam koło nosa. Cudu nie będzie Nie można już dłużej czekać, bo cudu nie będzie. Nie przyjdzie Św. Mikołaj i nie spłaci szpitalnych długów. W sytuacji, gdy większość szpitali w naszym regionie jest zadłużona, ewentualnej pomocy rządowej spodziewać się mogą raczej szpitale częstochowskie, a nie szpital w Blachowni. I to nie tylko ze względu na ich wielkość, ale i położenie geograficzne. Długi to jedna rzecz. Drugim, jeszcze większym zagrożeniem dla naszego szpitala, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia o przystosowaniu placówek medycznych do wymogów sanitarnych. Jeden z planów dostosowawczych przewiduje, iż nasz szpital potrzebowałby na ten cel aż 18 mln zł!!! Mając tego świadomość, musimy szukać różnych rozwiązań. W tym celu Zarząd Powiatu postanowił podjąć próbę znalezienia inwestora dla szpitala. Chcemy wydzierżawić budynki i grunty szpitala, a kontrakt z NFZ przekazać cesją ewentualnemu dzierżawcy. Pacjenci nadal za leczenie płacić nie będą. Chcemy też wynegocjować jak najlepsze warunki przejęcia pracowników przez ewentualnego dzierżawcę. Tak postępuje wiele samorządów powiatowych w całym kraju. Istnieje jednak ryzyko, że to przedsięwzięcie może się nie udać. Zbyt wygórowane oczekiwania finansowe i pracownicze mogą zniechęcić potencjalnych inwestorów. Z drugiej jednak strony, szpital nie może być wydzierżawiony na złych warunkach. Biorąc to pod uwagę, musimy przewidywać i inne działania, które uchronią szpital przed upadkiem. W grę wchodzi np. utworzenie spółki samorządowej, której właścicielami byłby powiat i gminy powiatu częstochowskiego. W tym celu wysłaliśmy pismo do burmistrzów i wójtów naszego powiatu z prośbą o wyrażenie opinii na ten temat. Nie zmienia to jednak faktu, że szpital będzie musiał częściowo zmienić swój profil. Muszą być rozwijane te oddziały, które rokują nadzieję na zwiększenie kontraktu, likwidowane zaś te, które takich szans nie dają. Naszym zadaniem jest dbanie przede wszystkim o interes pacjentów i zdecydowanej większości pracowników szpitala, a nie kilku lekarzy. Dla zobrazowania sytuacji przedstawiam liczbę pacjentów leczonych w ciągu ostatnich lat na poszczególnych oddziałach naszego szpitala. Proszę zwrócić uwagę, na których oddziałach liczba ta wzrasta, a na których systematycznie spada.

7 Jeśli do tego dodać fakt, że najwięcej nadwykonań notuje się na chirurgii ogólnej, urazowej i oddziale wewnętrznym oraz dużą liczbę pacjentów oczekujących na operacje i zabiegi na obu chirurgiach, wnioski nasuwają się same. Pacjent przede wszystkim Dziś, o kondycji finansowej szpitala decyduje wysokość kontraktu i liczba pacjentów, którzy chcą się w nim leczyć. Jeśli na jakimś oddziale stale notowane są nadwykonania i dodatkowo jest kolejka oczekujących na zabiegi pacjentów, jak ma to miejsce na obu chirurgiach w naszym szpitalu, a na innym nawet nie wykonuje się kontraktu, mimo że świadczenia zdrowotne tam wykonywane nie podlegają limitowi, to rozsądek każe rozwijać te oddziały, które pacjenci oblegają i są szanse na zwiększenie kontraktu. Jeśli wszyscy mówimy, że dobro pacjenta jest na pierwszym miejscu, to powinniśmy słowa zamieniać w czyny. Skrócenie kolejek to działanie na rzecz pacjentów. Ratowanie szpitala przed zlicytowaniem go przez komornika, to także działa-nia na rzecz pacjenta. Oprócz rozwijania oddziałów dobrze rokującyc h, można równi eż wprowadzić dodatkowe ś w i a d c z e n i a p o p r z e z u t w o r z e n i e o d d z i a ł u geriatrycznego. Jest spora szansa na uzysk anie dodatkowego kontraktu na t e ś w i a d c z e n i a, t y m bardziej, że takiego oddziału obecnie nie ma w całym regionie częstochowskim! To także działania na rzecz pacjenta. A że mogą one przynieść dodatkowe korzyści finansowe dla szpitala, tym bardziej powinniśmy je podjąć. Wprowadzenie tych propozycji w życie nie tylko poprawi sytuację finansową szpitala i ułatwi pacjentom dostęp do usług medycznych, ale także pozwoli utrzymać miejsca pracy, co przecież także nie jest bez znaczenia. Nie ma jednak nic za darmo. Specjalizacja konieczna Jeśli nie uda się wyłonić odpowiedniego dzierżawcy, nie pozostanie nic innego, jak rozwijać te oddziały, które mogą przynieść korzyści, a likwidować te, które nie dają takiej szansy. W moim przekonaniu takich szans nie daje położnictwo i neonatologia. Oddział, na którym jest 27,58 etatu (lekarze, pielęgniarki i położne), a na którym rodzi się ok. 500 dzieci rocznie BLACHOWNIA Otwarcie Przychodni Specjalistycznej Jasne, przestronne i kolorowe gabinety, szeroki, wygodny korytar z, toalety pr zyst osowa ne do potr zeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne dla pracowników, nowoczesna rejestracja to obraz skrzydła szpitala powiatowego w Blachowni, w którym mieści się otwarta 15 maja br. Przychodnia Specjalistyczna. W jej skład wchodzą poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjna, kardiologiczna, ginekologiczna, chorób tarczycy, chorób piersi, pracownie EKG, USG, pracownia dla kombatantów oraz gabinety diagnostycznozabiegowe: chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej. Dzięki generalnemu remontowi, który kosztował 380 tys. zł (sfinansowany został ze środków powiatu częstochowskiego i szpitala) pacjenci i personel medyczny szpitala w Blachowni będą mieli do dyspozycji przychodnię już dziś spełniającą wszystkie wymogi przewidziane ustawą, która wejdzie w życie w 2009 r. Podczas uroczystości związanej z otwarciem przychodni dyrektor szpitala Andrzej Mierzwa podziękował wszystkim, a zwłaszcza staroście i wicestaroście za życzliwość i pomoc w podnoszeniu standardów placówki, natomiast wicedyrektor ds. medycznych Bernard Rajczyk (z jego inicjatywy poradnie funkcjonują w nowych wnętrzach) nie ukrywał, że ma w planach utworzenie w szpitalu fizjoterapii z prawdziwego zdarzenia. W otwarciu przychodni udział wzięli m.in. parlamentarzyści (42miesięcznie, 1,35 dziennie), nie może się zbilansować. Dla zobrazowania sytuacji przedstawiam tabelkę przedstawiającą liczbę porodów w ostatnich latach w szpitalu w Blachowni. Dane za ten rok wskazują, że liczba urodzeń w tym roku także utrzyma się na poziomie ok W tym miejscu należy również odnotować fakt, że w ubiegłym roku mieszkanki Blachowni urodziły 140 dzieci, z czego tylko 70 urodziło się w naszym szpitalu! Podobnie rzecz ma się z neonatologią. Jak długo można nie liczyć się ze skutkami finansowymi? Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za nieodwracalne skutki dla życia jeśli np. zabraknie pieniędzy na leki ratujące życie. Tego statystyką się tego nie wytłumaczy, przynajmniej rodzinie. Tabela przedstawia wysokość kontraktu, jego wykonanie, koszty jakie poniesiono na poszczególnych oddziałach oraz stratę lub zysk po zapłaceniu za nadwykonania. (Koszty policzone są za pierwszy kwartał. Podzieliłem je więc przez trzy i pomnożyłem przez cztery.) Jest oczywiście i inne wyjście. Można nie robić nic. Tak jak do tej pory. Spokojnie patrzeć jak szpital coraz bardziej się zadłuża, jak przychodzi komornik i przyglądać się jak szpital pada. Potem patrzeć, jak za bezcen ktoś, i to w drodze łaski, go przejmuje, ale już na swoich warunkach. My takiego spokoju jesteśmy pozbawieni, dlatego dalej będziemy szukać rozwiązań dobrych dla pacjentów i pracowników. Będziemy to robić pomimo różnych oskarżeń wysuwanych pod naszym adresem i wbrew oskarżycielom, którzy swoją szansę mieli, a nie zrobili nic. Dziś jedynie roznoszą ulotki. Janusz Krakowian Wicestarosta Częstochowski ( Grzegorz Sztolcman, Szymon Giżyński, Krzysztof Matyjaszczyk), przedstawiciele władz powiatu (przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski, starosta Andrzej Kwapisz, wicestarosta Janusz Krakowian, członkowie Zarządu Powiatu Roman Gębuś, Henryk Kasiura, Jan Miarzyński, sekretarz Leonard Krawczyk), Burmistrz Blachowni Zdzisław Nowak i przewodniczący Rady Miejskiej Blachowni Jacek Kościelny, przedstawiciele władz miasta Częstochowy, Narodowego Funduszu Zdrowia, kombatanci i pracownicy szpitala. Chwilę przed otwarciem WIEŚCI POWIATOWE - Nr 15 czerwiec / lipiec

Częstochowskie. Nr 14 marzec /kwiecień 2008. Słoneczniki wokolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Częstochowskie. Nr 14 marzec /kwiecień 2008. Słoneczniki wokolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny Częstochowskie Nr 14 marzec /kwiecień 2008 Str. 2...Słowo Starosty Str. 2...Przyrów manajlepszego gospodarza Str. 3...Krzysztof Toczko wyjaśnia Str. 4... Rozmowa ze starostą Str. 5... Pierwszawizyta nowego

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

MARCIN GORTAT W ŁASKU

MARCIN GORTAT W ŁASKU WŁAMYWACZE To miał być dobry sposób na życie. Pięciu mężczyzn od 2010 roku włamywało się do domów jednorodzinnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i sklepów znajdujących się na terenie powiatu łaskiego

Bardziej szczegółowo

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014 CENA 3,00 ZŁ Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 Poświęcenie i oddanie do użytku zakładu chłodniczego katowickiej Spółki

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY BIULETYN BEZPŁATNY NR 8 (21) Wrzesień 2010 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE Łęgowo 2010 Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych

Bardziej szczegółowo

W I C I C Z E S T O C H O W S K I E. T y t u ł e m w s t ę p u. Jak powstaliśmy i jak się odradzaliśmy

W I C I C Z E S T O C H O W S K I E. T y t u ł e m w s t ę p u. Jak powstaliśmy i jak się odradzaliśmy W I C I C Z E S T O C H O W S K I E T y t u ł e m w s t ę p u Koleżanki, koledzy Wici - to początkowy tygodnik społeczno-polityczny i kulturalny Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (ZMW

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo