Segundo Domingo de Adviento

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Segundo Domingo de Adviento"

Transkrypt

1 December 6, de Deciembre de Grudnia 2015 Second Sunday of Advent Segundo Domingo de Adviento II Niedziela Adwentu St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago La Iglesia de Sto. Toribio Una Parroquia Católica de la Arquidiócesis de Chicago Kościół Św. Turibiusza Rzymsko Katolicka Parafia Archidiecezji w Chicago Prepare the way of the Lord, make straight his paths, all flesh shall see the salvation of God. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

2 Archbishop of Chicago November 23, 2015 Dear Brothers and Sisters in Christ, (773) ext. 29 It is with much joy and anticipation that I invite all of you to join me to welcome the beginning of the Jubilee of Mercy. The Jubilee of Mercy, proclaimed by Pope Francis begins on December 8, 2015 and concludes with the feast of Christ the King on November 20, The Jubilee of Mercy is a graced opportunity for all of us to appreciate more deeply how the mercy of God has taken hold of our lives and, at the same time, how we can bring that mercy into the world though our own actions and the way we live our lives. The Jubilee of Mercy will be celebrated in the Archdiocese of Chicago with a full schedule of events and array of resources. Among these are: * The commencement of the Jubilee with the opening of the Holy Door on Sunday, December 13 at Holy Name Cathedral. (773) ext. 17 * The designation of 32 pilgrimage sites throughout the Archdiocese, where the faithful can receive indulgences. *A special weekly resource, One Word at a Time, developed for parishes and individuals to help put merciful actions into practice is now available in English, Spanish and Polish. *Stories related to the Jubilee of Mercy will appear regularly in our Archdiocesan newspapers, the Catholic New World and Chicago Católico. * A monthly video segment, Mercy Moments, will highlight testimonials from individuals and how they experienced or encountered God s mercy. * Fr. Louis Cameli s newest book, Rejoicing in Mercy: A Prayer Commentary on the Gospel of Luke. (773) ext. 15 Parish Information Masses 4pm Saturday 6:45 am and 11 am Sunday Confessions 5-6pm Saturday Telephone: (773) * Adopt a Work of Mercy pamphlet, with a call to all Catholics to commit to one of the corporal or spiritual works of mercy. These, and many more resources, will be available on the Office for the New Evangelization website: Please look for Jubilee of Mercy updates on the Archdiocesan website as well as your parish bulletin. Let us call to mind the words of Pope Francis at this time: In this Jubilee Year, may the Church echo the word of God that resounds strongly and clearly as a message and a sign of pardon, strength, aid, and love. May she never tire of extending mercy, and be ever patient in offering compassion and comfort. May the Church become the voice of every man and woman, and repeat confidently without end: Be mindful of your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Sincerely yours in Christ, Archbishop Blase J. Cupich Archbishop of Chicago We share Christ s light and our faith is deepened as we celebrate the diversity of our Parish.

3 Arzobispo de Chicago 23 de noviembre de 2015 Queridos hermanos y hermanas en Cristo: (773) ext. 29 Información Parroquial Sacramentos en Español Misas 8:00AM 1:00PM los domingos Reconciliación 5:00PM los sábados Bautismos el segundo domingo de cada mes a las 2:00PM. Tiene que registrarse en la oficina parroquial. Celebraciones de Bodas y Quinceaños tiene que hacer una cita con un sacerdote para arreglar su boda o su misa de quince años. Favor de no reserve un salón antes de hablar con el sacerdote. Teléfono (773) Es con una enorme alegría y expectación que los invito a todos ustedes a acompañarme a dar la bienvenida al inicio del Jubileo de la Misericordia. El Jubileo de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco, comienza el 8 de diciembre de 2015 y concluye con la fiesta de Cristo Rey el 20 de noviembre de El Jubileo de la Misericordia es para todos nosotros una oportunidad de gracia para apreciar más profundamente la manera en que la misericordia de Dios ha echado raíces en nuestras vidas y, al mismo tiempo, de qué manera podemos llevar esa misericordia al mundo, a través de nuestras propias acciones, y de la forma en que vivimos nuestras vidas. El Jubileo de la Misericordia será celebrado en la Arquidiócesis de Chicago con un calendario completo de eventos y una variedad de recursos. Entre estos se encuentran: * El inicio del Jubileo con la apertura de la Puerta Santa el domingo 13 de diciembre en la Catedral del Santo Nombre. * La designación de los 32 lugares de peregrinación de toda la Arquidiócesis, donde los fieles pueden recibir indulgencias. * Un material de lectura especial semanal, Una palabra a la vez, desarrollado por parroquias e individuos para ayudar a poner en práctica acciones misericordiosas, el cual ya se encuentra disponible en inglés, español y polaco. * La publicación regular de historias relacionadas con el Jubileo de la Misericordia, en los periódicos de la Arquidiócesis, Catholic New World y Chicago Católico. * Un segmento mensual de video, Mercy Moments (Momentos de Misericordia), que pondrá de relieve los testimonios de las personas y la forma en que experimentaron o encontraron la misericordia de Dios. * El nuevo libro del padre Louis Cameli, Rejoicing in Mercy: A Prayer Commentary on the Gospel of Luke. * El folleto Adopt a Work of Mercy (Adopta una obra de misericordia), con un llamado a todos los católicos a comprometerse con una de las obras corporales o espirituales de misericordia. Estos y muchos más recursos, estarán disponibles en el sitio web de la Oficina para la Nueva Evangelización: Por favor, busque las actualizaciones del Jubileo de la Misericordia en el sitio web de la Arquidiócesis, así como en su boletín parroquial. Recordemos ahora las palabras del Papa Francisco: En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son eternos. Sinceramente suyo en Cristo, Reverendísimo Blase J. Cupich Arzobispo de Chicago Reflejamos la luz de Cristo y profundizamos nuestra fe cuando celebramos la diversidad de Nuestra Parroquia.

4 Arcybiskup Chicago 23 listopada 2015 r. Drodzy Bracia i Drogie Siostry w Chrystusie, (773) ext. 29 Informacje Parafialne Msza Sw 9:30am w każdą niedziele Spowiedz 3-cia sobota w miesiącu 17:15 do 6:00 p.m. Sakramenty w języku polskim chrzest, slub itp. Prosze dzwonic na plebanie Telefon (773) Z ogromną radością pragnę zaprosić Was do towarzyszenia mi i uczestnictwa w rozpoczęciu upragnionego przez nas Jubileusz Miłosierdzia. Ogłoszony przez Papieża Franciszka, Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie się 8 grudnia 2015 roku, a zakończy w uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016 roku. Jubileusz Miłosierdzia jest czasem łaski i zachętą skierowaną do nas wszystkich, aby wzbudzić w sobie głębszą wdzięczność za zakorzenienie się Bożego miłosierdzia w naszym życiu. Jest też okazją do tego, by odkrywać, w jaki sposób my sami możemy nieść światu miłosierdzie przez działania i przez nasze życie. Program obchodów Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Chicago zostanie wypełniony różnorodnymi wydarzeniami. Dostępna będzie również szeroka gama wielorakich materiałów. Pośród wydarzeń i zasobów znajdują się: * Inauguracja Jubileuszu z otwarciem Świętych Drzwi, w niedzielę 13 grudnia w katedrze Świętego Imienia. * Wyznaczenie 32 miejsc pielgrzymkowych na terenie Archidiecezji Chicago, w których wierzący będą mogli uzyskiwać odpusty jubileuszowe. * Inspirowanie cotygodniowym Jednym słowem do przemyślenia dostępnym w języku angielskim, hiszpańskim i polskim, a przygotowanym dla parafii i osób prywatnych, by pomagać wcielać w życie działania przepełnione miłosierdziem. * Regularne publikowanie w naszych czasopismach archidiecezjalnych Catholic New World i Chicago Católico artykułów związanych z Jubileuszem Miłosierdzia. * Comiesięczne krótkie filmy video Chwile miłosierdzia ukazujące świadectwa doświadczania lub spotkania Boga miłosierdzia przez niektóre osoby. * Najnowsza książka ks. Louisa Cameliego Radując się w miłosierdziu: komentarz modlitewny do Ewangelii według świętego Łukasza. * Broszura Zaadoptować dzieła miłosierdzia wzywająca wszystkich wierzących do wypełnienia jednego uczynku miłosierdzia, co do ciała lub co do duszy. Te i wiele innych im podobnych zasobów będą dostępne na stronie internetowej Biura ds. Nowej Ewangelizacji: Prosimy o korzystanie z uaktualnień Jubileuszu Miłosierdzia dostępnych na stronie archidiecezji, jak również w biuletynach parafialnych. Pozwólcie, że przypomnę teraz słowa Papieża Franciszka: W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech Kościół nigdy nie zmęczy się ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety, niech powtarza z ufnością i bez ustanku: Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków. Szczerze oddany Wam w Chrystusie, Biskup Błażej J. Cupich Arcybiskup Chicago Dzielimy się światłem Chrystusa i nasza wiara pogłębiana jest poprzez świętowanie różnonarodowości w naszej Parafi

5 Intentions for the Week Saturday/Sábado/Sobota December/Diciembre/Grudnia - 5th 8:00 AM: For Our Living & Deceased Parishioners 4:00 PM: + Dolores & Thomas Maza (Family) + James F. Svatos (Wife & Daughter) 4th Anniversary + Stanley & Marie Strocki (Son) + Alfred Pawlusiak (S.M. Barbara Ann Bosch) Health & God s Blessings for Susan March (Parents) Health & God s Blessings for Mike Nicholson Sunday /Domingo/Niedziela December/Diciembre/Grudnia - 6th 6:45 AM: + Phil Bakakos (Paul & Tammy Stavropoulos) Health and God s Blessings for Arlene Peters 8:00 AM: Health and God s Blessings for Our Parishioners 9:30 AM: + Frank & Anna Dabrowski (Family) + Stanislaw Pajerski + Bronislaw Bednarz (Andrzej & Malgorzata Liszka) + Antonina Oles For All the Living & Deceased Members of the St. Turibius Polish Community 11:00 AM: Health and God s Blessings for Mike Nicholson 1:00 PM: Health and God s Blessings for Francisco, Salvador, Hernan Ramirez & Families (Family) + For All of Our Deceased Parishioners Monday/Lunes/Poniedzialek December/Diciembre/Grudnia - 7th 8:00 AM: + Simeone Velcich Jr. (Sisters) Tuesday/Martes/Wtorek December/Diciembre/Grudnia - 8th 8:00 AM: Health & God s Blessings for Mike Nicholson 12:00 PM: + Stanislaw Zarnowski (Sister & Family) Health & God s Blessings for the Bafia Family 7:00 PM: Health & God s Blessings for Our Parishioners Wednesday/Miércoles/Sroda December/Diciembre/Grudnia - 9th 8:00 AM: + Lillian Teeling Thursday/Jueves/Czwartek December/Diciembre/Grudnia - 10th 8:00 AM: + Simeone Velcich (Daughters) + Casimir Kusek (Barb Stefanik) Friday/Viernes/Piatek December/Diciembre/Grudnia - 11th 8:00 AM: For All the Living & Deceased Parishioners Of St. Turibius Saturday/Sábado/Sobota December/Diciembre/Grudnia - 12th 5:00 AM: Mananita s 6:00 AM: Health & God s Blessingings for the Spanish Community of St. Turibius 4:00 PM: + Stanley & Marie Stocki (Son) + Jerome W. Zboinski (Father) + Adele Shinkus (Ken & Sue Shinkus) + Barb Cooper (Ken & Sue Shinkus) + Bernice Slezak (Ken & Sue Shinkus) + David Slezak (Ken & Sue Shinkus) 7:00 PM: Health & God s Blessingings for the Spanish Community of St. Turibius Sunday /Domingo/Niedziela December/Diciembre/Grudnia - 13th 6:45 AM: + Edward Jendrach (Wife & Son) 8:00 AM: Health and God s Blessings for Our Parishioners Intentions for the Week Sunday /Domingo/Niedziela December/Diciembre/Grudnia - 13th...continued 9:30 AM: + Ludwik & Aniela Gal (Son) + Bronislaw Bednarz (Andrzej & Malgorzata Liszka) + Gene Oboza For All the Living & Deceased Members of the St. Turibius Polish Community 11:00 AM: Health and God s Blessings for Mike Nicholson 1:00 PM: Health and God s Blessings for Jose, Salvador and Maria Trinidad Ramirez (Family) + For All of Our Deceased Parishioners Readings for the Week December/Diciembre/Grudnia - 6th Second Sunday of Advent Segundo Domingo de Adviento II Niedziela Adwentu Baruch/Baruc/Barucha 5: 1-9 * Philippians/Filipenses/Filipian 1: 4-6, 8-11 * Luke/Lucas/Lukasza 3: 1-6 December/Diciembre/Grudnia - 7th Memorial of Saint Ambrose Memoria de san Ambrosio Isaiah/Isaias/Iz 35: 1-10 * Luke/Lucas/Lk 5: December/Diciembre/Grudnia - 8th Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María Genesis/Genesis/Rodzaju 3: 9-15, 20 * Ephesians/Efesios/Efezjan 1: 3-6, * Luke/Lucas/Lukasza 3: 1-6 December/Diciembre/Grudnia - 9th Advent II Adviento II Isaiah/Isaias/Iz 40: * Matthew/Mateo/Mt 11: December/Diciembre/Grudnia - 10th Advent II Adviento II Isaiah/Isaias/Iz 41: * Matthew/Mateo/Mt 11: December/Diciembre/Grudnia - 11th Advent II Adviento II Isaiah/Isaias/Iz 48: * Matthew/Mateo/Mt 11: December/Diciembre/Grudnia - 12th Feast of Our Lady of Guadalupe Fiesta de Nuestra Senora de Guadalupe Sirach/Eclesiastico/Zec 24: 1-2, 3-4, 8-12, * Galatians/Galatas/Gal 4: 4-7 * Luke/Lucas/Lk 1: December/Diciembre/Grudnia - 13th Third Sunday of Advent Tercer Domingo de Adviento III Niedziela Adwentu Zephaniah/Sofonias/Sofoniasza 3: 14-18a * Philippians/Filipenses/Filipian 4: 4-7 * Luke/Lucas/Lukasza 3: 10-18

6 Pray for the Sick of Our Parish Eleanor Jasiorkowski, Emma Miranda, George Przybylski, Frank Tonovich, Bob Bowen, Connie Bromer, Esme Bell, (Bingo) Michael Nicholson, Florence Kois, Nick Rizzo, Beverly Godfrey, Joseph E. Janik, Adeline Jeziorny, Dorothy Kajmowicz, Nelida R. Aldana, Helen Kleiber, Frances Kopec, Dorthea Kosicki, Ed Pavlik, Mary Zic Charlene Young, Sister Joan Marie Kryszak, Carmen Madrigal, Marilyn Manzo, Jeannette Biskup, Paul Mazzocco, Marge Newsome, Matthew Halloran, Mike Purcella, Isabella Lash, Sr. Ann Mary Wundrach, Arlene Peters, Sr. Emilie Marie Sierakowski, Nayeli Leila Reyes, Lillian Tonkovich, Brian Wagner, Joan Szczublewski, Julie Weisenberger, Doris Wilczewski, Maggie Dybas, Ted Wojchiechowski, Serapia Ortega, Dominica Jedrzejczyk, Bingo Irene, Ellen Nicholson, Henryk Dynia, Dawn Sobie, Ignacio Soto, Lillian Snow Anthony and Esther Zenari, LaVerne Murphy, Rose Bencik, Sister Mary Beth Bromer, Frances Nowakowski, Helen Hyerczyk, Dolores I. Janik, Patricia Pavlica, Pamela Gorman, Lucja (Lucy) Kopiec, Alice Kasprzyk, Deacon Ignacio Alvarez, Chris Canfield, Helen O Brien James Konieczny, Sister Rosemarie Morowczynski, Gail Wodarski, Jeanne Prokopec St. Anne Society ST. ANNE S CHRISTMAS PARTY It s Not The Things You Do At Christmas Time But The Christmas Things You Do All Year Through The St. Anne s Society will be holding its Christmas Party Celebration on Monday, December 7th at 6:00 PM in Fr. Lechert Hall. We will be serving a delicious Christmas dinner. The cost for our dinner is $12.00 per person. The money may be dropped off at the rectory. Please put your name on the envelope and mark it St. Anne s Christmas Party. For those who will be paying at the door on the day of the party, please call Geri Biel on her cell phone ( ) and let her know that you will be coming so we can place our order in advance. Call this number also if you need a ride. This year instead of having a grab bag, we decided at our last meeting to help the St. Vincent de Paul Society with their Christmas hand out. We are asking that you make a monetary donation. Put your donation in an envelope and mark it : St. Vincent De Paul Christmas Christmas Hand Out If you are giving a check, please make the check out to: St. Vincent De Paul Society Let us share the Christmas spirit with those who may have less than we have. Mark the date on your calendars, DECEMBER 7th, at 6:00 PM in Fr. Lechert Hall. So come one and all and bring a friend as we celebrate Christmas with our St. Anne s members and help to make our early Christmas celebration a little more enjoyable for all. Remember, when you are not there, you are missed. Za Dusze Swietej Pamieci Maria, Stanislaw Szaflarski Rozalia, Jan, Wladyslaw Szaflarski Helena, Jan, Zdzislaw, Maria Lubczynski Wladyslawa Slowak Augustyn Lubczynski i Marian Lubczynski Julia, Jozef, Kazimierz Pramik Anna Dupak Wanda Zofia Podgorni Jan, Zofia Podgorni Malgorzata Podgorni Jerry Szczepanik Julia Klek Stanislaw Klek Sebastian Bala Stanislawa Bala Stanislaw Bala Jan Bala Maria Bala Maria Skawinski Wieslaw Sikora Franciszek Czosnyka Teresa Rajchel Mieczyslaw Florek Stanislaw Bodzak Maria i Jakub Rubis Kazimierz i Leon Rubis Aleksander i Antonina Baldyga Jan i Magdalena Zeludziewicz Janina Kowalewska Stanislaw Szaflarski Maria Walczak Czeslawa Pedzimaz Edward Jaworski Jozef Huczek Apolonia Tokarczyk Anna Koziara Jan Koziara Agnieszka Ryngiel Stanislaw Pajerski Sylwester, Antonina, Aniela Pajerski Jozefa Swierczek Wawrzynca Swierczek Stanislaw, Jan, Henryk Swierczek Franciszeke Zmoda Dusze z Rodziny Kasperek Margaret Bosch Wojciech, Maria Gornik Proudly Serving Our Country SPC Anne Marie Archer, USA SGT Matt Archer, USA MAJ John Costanzo, USA LCPL Aaron J. Godinez, USMC SGT Michael P. Gorski, USA CPL James R. Guarino, USMC SPC Ricardo J. Guerrero, USA SPC Luis A. Guerrero, USMC CORP James A. Kilkelly, USMC MSTR SGT Arthur R. Parra, USMC Airman Galo Rodriguez, USN SGTJulio Cesar Roman, USMC PFC Hector Rueda, USA SGT Daniel S. Ryan, USMC LTCOL TimothyTocwish, USMC PFC Joe Doyle Ryan,USMC Jordan A. Kopf, HN-USN LT Brian Koll, USN PFC Javier Pineda, USA Mathew Harjung,USA Army Rafael Murillo, USA Army Reflejamos la luz de Cristo y profundizamos nuestra fe cuando celebramos la diversidad de Nuestra Parroquia.

7 November/December Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Monday, December 7 6:00 PM: St. Anne s Society X mas Party (Father Lechert Hall) 6:30 PM: St. Vincent de Paul Society Meeting (Rectory A) 7:00 PM: Our Lady Of Guadalupe Novena (Church) 8:00 PM: Our Lady Of Guadalupe Reception (Felician Hall) 8:00 PM: Spanish Men s Prayer Group (Rectory B) Tuesday, December 8 Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary 8:00 AM: English Mass (Church) 12:00 PM: Polish Mass (Church) 7:00 PM: Bi-Lingual (English & Spanish) Mass (Church) 7:00 PM: Our Lady Of Guadalupe Novena (Church) 7:00 PM: Youth Leadership Meeting (Rectory C) 8:00 PM: Our Lady Of Guadalupe Reception (Felician Hall) Wednesday, December 9 6:00 PM: Religious Education Classes (School) 7:00 PM: Legion of Mary (Rectory A) Thursday, December 10 6:00 PM: Adoration of the Blessed Sacrament (Church) 7:00 PM: Our Lady Of Guadalupe Novena (Church) 8:00 PM: Our Lady Of Guadalupe Reception (Felician Hall) Friday, December 11 7:00 PM: Youth Group Meeting (Father Lechert Hall) 7:00 PM: RCIA (English) (Rectory B) 7:00 PM: Our Lady Of Guadalupe Novena (Church) 8:00 PM: Our Lady Of Guadalupe Reception (Felician Hall) Saturday, December 12 Our Lady of Guadalupe Feast Day 5:00 AM: Mananita s (CH) 6:00 AM: Spanish Mass (Church) 8:00 AM: NO MASS 7:00 PM: Our Lady of Guadalupe Feast Day Mass (Church) 8:00 PM: Our Lady of Guadalupe Reception (Felician Hall) Sunday, December 13 11:00 AM: 1PM Spanish Choir Rehearsal (Rectory A) 2:30 PM: Legion of Mary (Curia) (Father Lechert Hall) As the Jubilee Year of Mercy begins, what twists and turns do I need to let God untangle in my life? What rough edges smooth out? What mountainous of pride bring low? What valleys of indifference and neglect fill with mercy for others? Bingo There will be NO bingo until further notice. Please keep Bingo Mike Nicholson in your thoughts and prayers! No habrá bingo hasta nuevo aviso. Por favor, mantenga Bingo Mike Nicholson en sus pensamientos y oraciones! Nie bedzie Bingo, az do odwolania. Prosimy o modlitwe za Mike Nicholson. Bingo s Gross Profit Will Be Reported On a Monthly Basis. All Soul s Day Karas Family * Golebiowski Family * Father Pray For Us * Modlmy sie, Za Dusze Swietej Pamieci * Bogdan Habas * Stefania Pilny * John Riszko * Sigmund Szklanecki * Lusi Popowici * Gertrude Matejka * Walter Sendecki * Dybas Family * Wawrzynowicz Family * Wnuk Family * Stanley Mateja * Feliks Kowalczyk * Ludwika & Jakub Para * Janina & Mieczyslaw Molek * Agatha Walczak * Henry Kosinski * Frank & Jeanette Kosinski * Marja Oszust * Frank & Anna Oszust * Stanislaw Koszczuk * Eustachy Borys * Maria & Romuald Gres * Maria Stefan Daniak * Anna Wlosinska Daniak * Franciszek Stopka * Grzegoz Szyoltowski *Jozefa Kalata * Kalata Family * Jaskierskich Family * Kazimierz Sowa * Stenley Spala * Rodzina Pasko Karolina, Jozef, Kazimierz, Tadeusz, Eugeniusz, Wilhelm, Stanislaw, Kazimierz, Karolina Kazimierz * Padre Pablo Strab * Alida Rodas * Humberto & Delfina Gramajo * Alfonso & Digna Rodas * Jovita & Louriano Ovalle * Jesus & Alba Chiguil * Isolina Ovalle * Ovalle Family * Gramajo Family * Joseph & Josephine Wiatr * A. Zrober Family * Angeline & Charles Miller * Lillian & Frank Soski * Konieczny Family * Zarnowski Family More names will be listed in next week s bulletin Breakfast with Santa Join Us for Breakfast with Santa (For All Ages) Where: St. Turibius Parish When: Sunday, December 6, 2015 Time: 7:45am - 2:30pm Cost: $7.00 Includes - Christmas Pancakes, Sausage, Bacon, Coffee, Hot Chocolate, Juice, Sweets and a Picture with Santa. All proceeds are to help send our Youth to Poland for World Youth Day. Thank you.

8 Push to World Youth Day July 22 till August 2, 2016 Pope Francis has invited young people to come and participate with thousands of youth from all over the world in the World Youth Day held in Cracow, Poland in Seven young people from our Parish Family have responded to this invitation and will represent us in this life changing event. They are determined to work and raise money that is needed to make true their dream of being part of the youth gathering with the Holy Father. In order to do this, candy and bakery are being sold. But in addition, plans for "Soup Nights Pancake Breakfasts, "Fish Frys", etc are in the works. Details to follow. If anyone is willing to volunteer in these fund-raising events please contact Sr. M. Eliana. Please pray for these young people who will have the special blessing of attending the meeting with the Holy Father. World Youth Day Raffle Looking for a Perfect Christmas Present? Christmas Raffle (Drawing will take place December 20th after the 1pm Mass - winners need not to be present). First Prize: 32 inch Flat Screen TV Second Prize: Kindle Fire Tablet Third Prize: Gift Certificates Cost: One Chance - $1.00 or Six Chances for $5.00 All proceeds are to help send our Youth to Poland for World Youth Day. Endowment Fund - October 11th Lenardine Bochenek For the Deceased Members of the Zic Family Doreen Hoffman For the Deceased Members of the Conff Family For the Deceased Members of the Delaney Family Retirement Fund for Religious Support elderly religious. A parishioner writes, As a Catholic school student from grades K - 12, I was formed to be the person I am by many religious brothers and sisters, and I am forever grateful. Show your appreciation for the senior Catholic sisters, brothers, and religious order priests who made a positive differene in so many lives. Please give generously to next week s collection for the Retirement Fund for Religious. Apoye a los religiosos y religiosas ancianos Uno de los feligreses escribe, Como estudiante católico entre K y 12, fui formado como la persona que soy por muchos hermanas y hermanos religiosos, y estaré agradecido para siempre. Muestre su agradecimiento a los hermanos, hermanas y sacerdotes de ordenes religiosas quienes marcaron la diferencia en tantas vidas. Sea generoso en su donativo a la colecta de la semana próxima del Fondo para la Jubilación de Religiosos. Statement by Archbishop Blase J. Cupich about the Attacks in Paris November 15, 2015 On behalf of the Catholic community in Chicago I want to express deep sadness at the depraved taking of innocent life this week in Paris. We will continue to pray for the victims, their loved ones and all who are sickened in heart and spirit by this latest outrage. It is worthy of note that those who sought to kill and terrorize have prompted by their cowardice a brave new commitment to the spirit of liberty, equality and fraternity that mark the French nation. Parisians comforted the wounded and grief stricken, opened their homes to the displaced and stranded and stood in lines to donate their blood to replace that spilled by the terrorists. This attack is a sin and a crime against humanity. Let it not divide but call the citizens of the world to prayerful solidarity with the people of France and with all those who yearn for peace. We are all God s Family! Somos todos los familiares de Dios! Wszyscy jesteśmy rodzina Boga!

9 Registration Form We realize the Rectory hours are hard for some people who work to come to register. If you would like to register with our Parish please fill out this form and drop it off in the rectory mailbox or when you come to church and our parish secretary will contact you to complete the registration process. Thank you! Name: Phone #: Address: Apt # City: Zip Code: TOTAL DONATIONS $6, Sunday Collections November 22, 2015 $4, , in 215 Envelopes $1, Loose 4:00 PM: $ $ in 36 Envelopes $ Loose 6:45 AM: $ $ in 30 Envelopes $ Loose 8:00 AM: $ $ in 27 Envelopes $ Loose 9:30 AM: $ $ in 38 Envelopes $ Loose 11:00 AM: $ $ in 41 Envelopes $ Loose 1:00 PM: $ $ in 25 Envelopes $ Loose Rectory: $ Envelopes Other Donations: $1, Penitential Act Greeting The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God and the Communion of the Holy Spirit be with you all. And with your Spirit Penitential Act I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-virgin, all the Angels an Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. AMEN St. Vincent de Paul Giving Tree After Thanksgiving and as the Advent Season begins we take time to reflect on the many blessings we have received personally and as a family and we start to focus on preparing for the Coming of our Savior. What better way to prepare by sharing your blessings with those who are less fortunate. Like so many in our country, many families in our parish cannot provide their children a Christmas gift because of economic hardships or the parent s loss of a job. The St. Vincent DePaul Society at St. Turibius will once again sponsor a Giving Tree to help share Christ s love for children in need. At the front of the Church, there will be a Christmas tree decorated with tags listing a child in need. Please return the gift in a gift bag under the tree with the original Christmas tree tag attached to the gift no later than the weekend of December 13. All gifts should be new and unopened and the value of the gift should be $ Please only take a tag if you are intending to buy a gift!! If you are unable to shop and wish to purchase a gift certificate for a needy child or to make a financial donation you may drop these off in the Rectory or Sunday Collection in an envelope NEEDY CHILDREN CHRISTMAS DONATION and we will make sure that the money is used for a needy child. Thank you for your generosity and for helping to share the love of Jesus this Christmas for children in need. The St. Turibius St. Vincent DePaul Society November 15th - Other Donations Vigil Lights: $ Building Conditions: $ School Conditions: $25.00 Endowment Fund: $5.00 Human Development: $ Dzielimy się światłem Chrystusa i nasza wiara pogłębiana jest poprzez świętowanie różnonarodowości w naszej Parafi

10 Saint Turibius Parish Pastoral Staff Directory PHONE: (773) FAX: (773) Rev. William (Guillermo) Lego, O.S.A, Pastor...x29 Rev. Robert Basler, O.S.A, Associate Pastor...x17 Rev. Jack (Juan) Dowling, O.S.A...x15 Deacon Thomas Christensen, Judy Christensen Deacon Javier Pineda, Irma Pineda Sr. Mary Beth Bromer, DRE...x 34 Sr. Eliana Remiszewska,CRE...x34 Religious Education Sr. Eliana Remiszewska...x23 Mrs. Elvira Villaseñor, Office Assistant...x11 Ms. Kathy DeStefano, Parish Secretary...x10 Music Ministry Ms. Jolanta Ziemba, Polish and English Music Minister El Coro Agape: San Turibius -Spanish Choir Tiempo de Dios: Charismatic Choir Alejandro Morelos: 8:00 a.m. Mass Parish Addresses (Chicago, Illinois ) Rectory: 5646 South Karlov Avenue School: 4120 West 57th Street...x21 Convent: 4125 West 56th Place...x23 Rectory Hours We Are One Family, Encircled by God s Love! Baptisms Parish Mission Statement We Believe that God is Love, and when we live in love we live in God and God lives in us! Therefore we, the Parish Family of Saint Turibius, dedicate ourselves to living out Christ s Great Commandment: we will love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and we will show our love for God by the way we love and care for one another. To this end, we will respond to our baptismal call, strengthened by the life, death and resurrection of Jesus Christ and empowered by the Holy Spirit. As a Family of Faith that has an Attitude of Gratitude for the gifts God has given to us, we will share our time, our talent and our treasure with each other. We welcome into our parish family all people, because we believe that together we are the Body of Christ and together we can bring the love, peace, forgiveness, healing, and joy of Christ into our community in ways we never could have if we were to remain apart. May all who meet us, who worship with us, who work and play with us, know we are Christians by our love! Sick Calls 9:00 a.m. to 7:30 p.m. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday CLOSED: Saturday, Sunday, Monday Website www. turibius.org Parish: Like Us on Facebook St. Turibius Parish, Chicago Call or stop by the parish office to register for a baptismal preparation class and finalize the baptism date. Spanish: 2nd Sunday of the Month English: 3rd Sunday of the Month Polish: During the Sunday Mass 1st Friday Devotions English: After the 8:00 a.m. Mass Marriages Contact one of the priests at least six (6) months in advance to make an appointment. Please contact the rectory office (x10) to arrange for visits to the sick and homebound. The priests and our ministers of care will make every effort to visit parishioners in the hospital, at home, and in nursing homes. After Hours Emergency (773) Ext. 55

HOLY TRINITY POLISH MISSION 1118 N. Noble Street Chicago, IL tel fax

HOLY TRINITY POLISH MISSION 1118 N. Noble Street Chicago, IL tel fax 11 czerwca 2017 HOLY TRINITY POLISH MISSION 1118 N. Noble Street Chicago, IL 60642-4015 tel. 773. 489. 4140 fax 773. 489. 5918 www.trojcowo.com June 11, 2017 Dear Parishioners and Friends of the Holy Trinity

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

CYTAT MIESIĄCA. " Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach." Św. Jan Paweł II

CYTAT MIESIĄCA.  Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach. Św. Jan Paweł II CYTAT MIESIĄCA " Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach." Św. Jan Paweł II 6 Maj - Regularne Zajęcia MATURA USTNA DLA KLASY XI. 7 Maj- Regularne Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ŚwiećŚwiatu. KAMPANIA BOŻONARODZENIOWA listopada 25 grudnia 2017 r.

ŚwiećŚwiatu. KAMPANIA BOŻONARODZENIOWA listopada 25 grudnia 2017 r. KAMPANIA BOŻONARODZENIOWA 2017 24 listopada 25 grudnia 2017 r. MYŚL PRZEWODNIA Kiedy podążamy za przykładem Zbawiciela i żyjemy tak, jak On żył i zgodnie z Jego naukami, to światło będzie jaśnieć w nas

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago

St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago June 7, 2015 7 de Junio de 2015 7 Czerwca 2015 Solemnity of the Most Holy Body & Blood of Christ Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo Boże Ciało St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Saint Hedwig R. C. Church

Saint Hedwig R. C. Church Saint Hedwig R. C. Church 600 Myrtle Street Elizabeth, New Jersey 07202 Parish Clergy / Duszpasterze Parafialni: Rev. Andrew Zmarlicki, Pastor Rev. Kajetan Klein, Parochial Vicar Parish Staff: Parish Trustees:

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Czas: 90min. Strona 1 z 6. Click On Starters

Czas: 90min. Strona 1 z 6. Click On Starters KOD UCZNIA Strona 1 z 6 Tajemnica konkursu do dnia 27.04.2013r. do godziny 9.30 Click On Starters Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

HE REIGNS EVERYBODY CLAP YOUR HANDS. We praise You oh Lord We magnify Your name We worship You oh Lord We magnify Your name [X2]

HE REIGNS EVERYBODY CLAP YOUR HANDS. We praise You oh Lord We magnify Your name We worship You oh Lord We magnify Your name [X2] EVERYBODY CLAP YOUR HANDS We praise You oh Lord We worship You oh Lord [X2] [X8] We praise You oh Lord We worship You oh Lord Lifting our voice Singing our song Praising the Lord All the day long [X2]

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Kaiso Toshishiro Obata

Kaiso Toshishiro Obata Seidokan dojo and MOSiR Sosnowiec prezent seminar of Shinkendo, Bojutsu & Aikibujutsu with Kaiso Toshishiro Obata 2-5 July 2015 MOSiR Sosnowiec, st. Braci Mieroszewskich 91 Localization Sosnowiec ul. Braci

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Dom Orła Białego - White Eagle House. Biuletyn - Newsletter. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016

Dom Orła Białego - White Eagle House. Biuletyn - Newsletter. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016 Dom Orła Białego - White Eagle House Biuletyn - Newsletter Związek Polaków w Geelong Polish Community Association in Geelong Inc 46-48 Fellmongers Rd. Breakwater 3219 Tel. 52291009 Email: whiteeagle1@bigpond.com

Bardziej szczegółowo

St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago

St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago September 6, 2015 6 de Septiembre de 2015 6 Września 2015 Twenty-Third Sunday in Ordinary Time Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario XXIII Niedziela Zwykła St. Turibius Church A Roman Catholic Parish

Bardziej szczegółowo

Baptist Church Records

Baptist Church Records Baptist Church Records The Baptist religion was a religious minority in Poland, making it more difficult to know when and where records of this religion might be available. In an article from Rodziny,

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ THE ORDER OF MASS

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ THE ORDER OF MASS OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Obrzędy Wstępne Kapłan: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen. K.: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

HOLY CROSS R.C. CHURCH

HOLY CROSS R.C. CHURCH Schedule of Services MASSES - MSZE ŚWIĘTE: Weekdays: Monday to Friday: 7:30 AM Polish 8:30 AM English Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 7:00 PM Polish Wednesday: Saturday Morning: Saturday Eve: Sundays:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Znak Krzyża świętego W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Znak Krzyża świętego W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Znak Krzyża świętego W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. The Sign of the Cross In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ojcze Nasz Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

W niedzielę 21 maja zapraszamy na OPEN HOUSE / DZIEŃ OTWARTY oraz na Rejestrację na nowy rok szkolny 2017/2018.

W niedzielę 21 maja zapraszamy na OPEN HOUSE / DZIEŃ OTWARTY oraz na Rejestrację na nowy rok szkolny 2017/2018. CYTAT MIESIĄCA: Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach." Jan Paweł II 5 maja Regularne Zajęcia Próba tańca Poloneza dla klas VIII i XI 6 maja Regularne

Bardziej szczegółowo

St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago

St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago December 4, 2016 4 de Diciembre de 2016 4 Grundia 2016 Second Sunday of Advent Segundo Domingo de Adviento II Niedziela Adwentu St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo