St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago"

Transkrypt

1 June 7, de Junio de Czerwca 2015 Solemnity of the Most Holy Body & Blood of Christ Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo Boże Ciało St. Turibius Church A Roman Catholic Parish of the Archdiocese of Chicago La Iglesia de Sto. Toribio Una Parroquia Católica de la Arquidiócesis de Chicago Kościół Św. Turibiusza Rzymsko Katolicka Parafia Archidiecezji w Chicago I am the living bread that came down from Heaven, says the Lord, whoever eats this bread will live forever. Yo so el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żyl na wieki.

2 From the Pastor s Desk Dear Brothers and Sisters in Christ, June is upon us and we are getting ready to enjoy summer. This time of year is when there is just a little more free time for us to get outside and enjoy the beauty of creation. (773) ext. 29 Once again this summer, we will be celebrating Outdoor Masses in various parts of our parish. On the main door of the church, there is a picture of our parish boundaries. Included on the map are the dates and times for each of the six Outdoor Masses that we are planning to celebrate this year. These Masses will begin on Thursday, July 2nd at 7:00 p.m. and be held for six consecutive Thursdays throughout the Summer. The last Mass is scheduled for August 6th. At this writing, we only have two of the dates and times for Masses set. These dates are on July 9th and July 16th. I am asking that one family from each of the other designated zones of the parish offer to host an Outdoor Mass. The hosting consists of allowing us to celebrate the Eucharist in front of your home. The host family needs to supply a table for us to use as an altar. The priest who will be the celebrant of the Mass will make sure that all necessary items are brought for the celebration of the Eucharist. (773) ext. 17 What has become part of the tradition for these Outdoor Masses is that there is a very small fraternal time after the Mass. The host family usually has provided some coffee and water for after the Mass. This fraternal time has been a time for us to get to know one another and has also fostered a sense of community on the block of where the Mass is celebrated. On more than one occasion, other families on the block of where the Mass is being hosted helped with the fraternal gathering after the Mass. Again, it is not necessary to provide food or drink, it has just become part of the celebration. If you are interested in being a host family for a Mass, please contact the rectory. (773) ext. 15 Parish Information On June 13, 2015, we will be celebrating at the 4:00 p.m. Mass the Transition Liturgy for our Parish Grammar School. This Mass will be a chance for us as a parish community to celebrate all of the years that we have provided Catholic Education for the families of our parish. You are all invited to attend this Mass. After the Mass, there will be a chance to walk through the buildings of our grammar school. Rev. William Lego, OSA Masses 4pm Saturday 6:45 am and 11 am Sunday Confessions 5-6pm Saturday Telephone: (773) We share Christ s light and our faith is deepened as we celebrate the diversity of our Parish.

3 (773) ext. 29 Información Parroquial Sacramentos en Español Misas 8:00AM 1:00PM los domingos Reconciliación 5:00PM los sábados Bautismos el segundo domingo de cada mes a las 2:00PM. Tiene que registrarse en la oficina parroquial. Celebraciones de Bodas y Quinceaños tiene que hacer una cita con un sacerdote para arreglar su boda o su misa de quince años. Favor de no reserve un salón antes de hablar con el sacerdote. Teléfono (773) Del Escritorio del Párroco Estimados Hermanos/as en Cristo, El mes de Junio nos exige de prepararnos para disfrutar el verano. Esta época del año es cuando hay un poco de más tiempo libre para nosotros para salir y disfrutar de la belleza de la creación. Una vez más este verano, vamos a celebrar las misas en la calle en varias partes de nuestra parroquia. En la puerta principal de la iglesia hay una imagen de nuestros límites de la parroquia. Se incluyen en el mapa son las fechas y el tiempo para cada una de las seis misas al aire libre que estamos planeando celebrar este año. Estas misas comenzarán el jueves 2 de julio a las 7:00 pm y se celebrará durante seis consecutivos jueves de todo el verano. La última misa está programada para el 6 de agosto. En este escrito, sólo tenemos dos de las fechas y horas de las misas establecidas. Estas fechas son el 9 de julio y 16 de julio. Estoy pidiendo que una familia de cada una de las otras zonas designadas de ofrecer el espacio deferente de su hogar para celebrar una misa en la calle. El "hosting" consiste en que nos permite celebrar la Eucaristía en frente de su casa. La familia de acogida tiene que suministrar una mesa para nosotros utilizar como un altar. El sacerdote que será el celebrante de la Misa se asegurará de que todos los elementos necesarios se trajeron para la celebración de la Eucaristía. Lo que se ha convertido en parte de la tradición de estas misas al aire libre es que hay un tiempo de fraternidad después de la celebración de la Misa. La familia de acogida por lo general ha dado un poco de café y agua para después de la misa. Este tiempo nos han dado un rato de conocer un poco mejor nuestros vecinos. En más de una ocasión, otras familias de la cuadra de donde se organizó la Misa ayudaron con el "encuentro fraterno", después de la Misa. Una vez más, no es necesario proporcionar comida o bebida, sólo se ha convertido en parte de la celebración. Si usted está interesado en ser una familia de acogida para una misa, por favor póngase en contacto con la rectoría. El 13 de junio de 2015, vamos a celebrar en la Misa de 4:00 p.m. la liturgia de transición para nuestra escuela secundaria de la parroquia. Esta misa será una oportunidad para nosotros como comunidad parroquial para celebrar todos los años que hemos proporcionado la Educación Católica para las familias de nuestra parroquia. Están todos invitados a asistir a esta Misa. Después de la misa, habrá una oportunidad de caminar a través de los edificios de nuestra escuela primaria. Pd. Guillermo Lego, OSA Reflejamos la luz de Cristo y profundizamos nuestra fe cuando celebramos la diversidad de Nuestra Parroquia.

4 Od proboszecza biurka Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Czerwiec juz nadeszedł i jesteśmy gotowi aby cieszyć się latem. O tej to porze roku jest mamy tylko trochę więcej wolnego czasu dla siebie, aby wyjść na zewnątrz i cieszyć się pięknem stworzenia. (773) ext. 29 Informacje Parafialne Msza Sw 9:30am w każdą niedziele Spowiedz 3-cia sobota w miesiącu 17:15 do 6:00 p.m. Sakramenty w języku polskim chrzest, slub itp. Prosze dzwonic na plebanie Telefon (773) Po raz kolejny tego lata będziemy obchodzić msze polowe w różnych częściach naszej parafii. Na głównych drzwiach wejściowych do kościoła znajduje się zdjecie naszych granic parafialnych. Włączone na mapie są daty i czas każdej ze sześciu Mszy Polnych, które planujemy świętować w tym roku. Te Msze rozpoczną się w czwartek, 2 lipca o godzinie 19:00 i kolejne odbędą się w następujących sześciu czwartkach przez całe lato. Ostatnia Msza planowana jest na 06 sierpnia. W tym piśmie, mamy tylko dwie daty i godziny zarezerwowane na te Msze. Daty te są w dniu 9 lipca i 16 lipca. Prosze, aby jedna rodzina od każdego z pozostałych wyznaczonych stref parafialnych zgłosiła się aby być gospodarzem mszy polnej. "Gospodarzowaie" składa się z pozwolenia nam sprawować Eucharystii w przedniej części waszego domu. Rodzina goszcząca musi dostarczyć stół dla nas do wykorzystania jako ołtarza. Kapłan, który będzie celebrował Mszę upewni się, że wszystkie niezbędne elementy Eucharystii są przyniesione. Co stało się częścią tradycją podczas tych Mszy Polnych jest to, że po mszy jest trochę braterskiego czasu. Rodziny goszczące zwykle dostarczyły kawę i wodę po Mszy św. Ten braterski czas jest dla nas, aby poznać się wzajemnie a także sprzyjają poczucie wspólnoty na bloku, gdzie Msza się odprawia. Więcej niż jeden raz, inne rodziny na bloku, gdzie Msza jest odprawiana pomogły z "braterskim zebraniem" po Mszy. Ponownie, nie jest to konieczne w celu zapewnienia pokarmu lub napoju, to po prostu stało się częścią obchodów. Jeśli jesteś zainteresowany aby być rodziną gości mszę, prosimy o kontakt z plebanią. W dniu 13 czerwca 2015 roku na Liturgii Mszy o godz.16:00 będziemy obchodzić przeniesienie naszej parafialnej Szkoły Podstawowej. Ta Msza będzie szansą dla nas, jako wspólnota parafialna aby świętować wszystkie lata, które mieliśmy do Katolickiego Wychowania dla rodzin naszej parafii. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej Mszy św. Po Mszy świętej, będzie można przejść po budynkach naszej szkoły. Ks. William Lego, OSA Dzielimy się światłem Chrystusa i nasza wiara pogłębiana jest poprzez świętowanie różnonarodowości w naszej Parafi

5 Intentions for the Week Saturday/Sábado/Sobota June/Junio/Czerwca - 6th 8:00AM: + John & Loretta Platt (Family) + Joseph Bryant Donnelly (Family) + Carolyn Jeanne Donnelly (Family) 4:00PM: + Antonia Gargurina (Sister-in-Law) + Dolores & Thomas Maza (Family) + Mary Juretic (Ken & Sue Shinkus) + Norbert Wyderski (Family) 7th Anniversary Birthday Blessings and Angel Hugs (Mother) Sunday /Domingo/Niedziela June/Junio/Czerwca - 7th 6:45AM: + Antonia Lazzari (Cousin) + Frances Janicki (Daughter) In Thanksgiving Health and God s Blessings for Michael Nicholson (Jean Janicki) 8:00AM: + Faustino Franco (Vazquez Family) 9:30 AM: + Stanislaw Pajerski + Wladyslaw & Antonina Korkorz (Daughter) + Jozef Bafia (Wife) + Wanda Zofia Podgorni (Husband) + Frank & Anna Dabrowski (Family) + Maria Gres (Family) + Stanislaw and Apolonia Salata (Son & Family) 11:30 AM: + Phyllis Wasacz (Family) 1:00 PM: + Nicolas Gutierrez (Family) + Rafael Gutierrez (Family) + Jesus Lopez (Family) Monday/Lunes/Poniedzialek June/Junio/Czerwca - 8th 8:00 AM: + Grace Rulak + Angela Vala (Anna Radovich) Tuesday/Martes/Wtorek June/Junio/Czerwca - 9th 8:00 AM: NO MASS Wednesday/Miércoles/Sroda June/Junio/Czerwca - 10th 8:00 AM: NO MASS Thursday/Jueves/Czwartek June/Junio/Czerwca - 11th 8:00 AM: NO MASS Friday/Viernes/Piatek June/Junio/Czerwca - 12th 8:00 AM: NO MASS Saturday/Sábado/Sobota June/Junio/Czerwca - 13th 8:00 AM: + Deceased Members of the Lukowski Family 4:00 PM: + Charles Svejkovsky (Gembara Family) + Frank Zielnik (Wife & Son) Birthday Blessings for Mary Kulik (Family) Birthday Blessings for Mary Kulik (Family) Health and God s Blessings for Steve Culen (Anna Bednarz) Health and God s Blessings for Anna Bednarz (Steve Culen) Intentions for the Week..continued Sunday /Domingo/Niedziela June/Junio/Czerwca - 14th 6:45AM: + Domenica Bon (Maria Lazzari) + For All Souls in Purgatory God s Blessings for Arlene Peters (Jean Janicki) Health and God s Blessings for Leonard Tribuani & Family (Anna Bednarz) 8:00AM: + Faustino Franco (Vazquez Family) 9:30 AM: + Maria & Franciszek Bielanski (Daughter) + Stanislaw Zapotczny (Mother) + Ludwik Aniela Gal (Son) Health & God s Blessings for Lucja Kopiec 11:00 AM: + Henry Kosinski (Karola & Fredek Oszust Medina) + Lawrence & Eugene Kaleta (Family) 1:00 PM: + Jesus Jorge Ruiz Alejandre (Family) Birthday Blessings for Maria Rangel on Her 86th Birthday Readings for the Week June/Junio/Czerwca - 7th Solemnity of the Most Holy Blood & Body of Christ Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo Exous/Exodo/Wyjscia 24: 3-8; Roman/Romanos/Rzymian 8: 14-17; Matthew/Mateo/Mateusza 28: June/Junio/Czerwca - 8th Ordinary Time X / Tiempo Ordinario X 2 Corinthians/2 Corintios/Kor 1: 1-17 / Matthew/Mateo/Mt 5: 1-12 June/Junio/Czerwca - 9th Ordinary Time X / Tiempo Ordinario X 2 Corinthians/ 2 Corintios/Kor 1: / Matthew/Mateo/Mt 5: June/Junio/Czerwca - 10th Ordinary Time X / Tiempo Ordinario X 2 Corinthians/2 Corintios/Kor 3: 4-11 / Matthew/Mateo/Mt 5: June/Junio/Czerwca - 11th Memorial of St. Barnabas/Memoria de san Bernabé Acts/Hechos/Dz 11: 21b-26 / Matthew/Mateo/Mt 10: 7-13 June/Junio/Czerwca - 12th Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Ephesians/Efesios/Ef 3: 8-12, / John/Juan/Jn 19: June/Junio/Czerwca - 13th Ordinary Time X / Tiempo Ordinario X 2 Corinthians/2 Corintios/Kor 5: / Matthew 5: June/Junio/Czerwca - 14th Eleventh Sunday in Ordinary Time Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario Ezekiel/Ezequiel/Ezechiela 17: 22-24; 2 Corinthians/2 Corintios/Koryntian 5: 6-10; Mark/Marcos/Marka 4: We are all God s Family! Somos todos los familiares de Dios! Wszyscy jesteśmy rodzina Boga!

6 Pray for the Sick of Our Parish Eleanor Jasiorkowski, Emma Miranda, George Przybylski, Frank Tonovich, Bob Bowen, Connie Bromer, Esme Bell, (Bingo) Michael Nicholson, Florence Kois, Nick Rizzo, Beverly Godfrey, Stella Godowski, Joseph E. Janik, Adeline Jeziorny, Dorothy Kajmowicz, Nelida R. Aldana, Helen Kleiber, Frances Kopec, Dorthea Kosicki, Ed Pavlik, Charlene Young, Sister Joan Marie Kryszak, Mary Zic, Carmen Madrigal, Marilyn Manzo, Irene Baade, Paul Mazzocco, Marge Newsome, Matthew Halloran, Mike Purcella, Isabella Lash, Sr. Ann Mary Wundrach, Rose Bencik, Sr. Emilie Marie Sierakowski, Nayeli Leila Reyes, Lillian Tonkovich, Brian Wagner, Joan Szczublewski, Julie Weisenberger, Doris Wilczewski, Maggie Dybas, Ted Wojchiechowski, Serapia Ortega, Dominica Jedrzejczyk, Bingo Irene, Ellen Nicholson, Henryk Dynia, Dawn Sobie, Ignacio Soto, Lillian Snow Anthony and Esther Zenari, LaVerne Murphy, Sister Mary Beth Bromer, Frances Nowakowski, Helen Hyerczyk, Dolores I. Janik, Patricia Pavlica, Bernice Rusin, Pamela Gorman, John Ferreri, Deacon Ignacio Alvarez, Chris Canfield, Lillian Snow, James Konieczny, Ana Maria Cruz, Helen O Brien, Sister RoseMarie Morowczynski, Jerome Zboinski, Lucja (Lucy) Kopiec Proudly Serving Our Country SPC Anne Marie Archer, USA SGT Matt Archer, USA MAJ John Costanzo, USA LCPL Aaron J. Godinez, USMC SGT Michael P. Gorski, USA CPL James R. Guarino, USMC SPC Ricardo J. Guerrero, USA SPC Luis A. Guerrero, USMC CORP James A. Kilkelly, USMC MSTR SGT Arthur R. Parra, USMC Airman Galo Rodriguez, USN SGTJulio Cesar Roman, USMC St. Vincent de Paul Today as we celebrate the gift of the Body and Blood of Christ let us pray for thos who are hungry, malnourished and starving. Is there a family youknow who needs assistance? Please call the Society of St. Vincent de Paul at so that together we can help those who are hungry. Welcome To Our Parish Family Ricardo Orozco and Laura Ibarra Nicholas and Elisa Gomez & Family Javier and Graciela Hernandez & Family Jesus Loves You! PFC Hector Rueda, USA SGT Daniel S. Ryan, USMC LTCOL TimothyTocwish, USMC PFC Joe Doyle Ryan,USMC Jordan A. Kopf, HN-USN LT Brian Koll, USN PFC Javier Pineda, USA Mathew Harjung,USA Army 3rd Annual Baseball Outing PLAY BALL 2015 Our third annual parish baseball outing is scheduled for Saturday, June 27, Mike Nicholson and Len Tribuani are selling tickets to the game. The Windy City Thunderbolts will play the Florence Freedom at the Standard Bank Stadium. (located near 140th and Cicero, in Crestwood, Illinois). The game will start at 6:05pm. This year the ticket cost will cost $18.00 per person and include a Lower Box seat, a coupon for a Hot Dog, Chips, Soda and Ice Cream Cup. Parking is not included and is only $2.00 per car. So load up the car and enjoy the ballgame. If you are looking for an enjoyable evening, bring the family and your friends to the ballgame and see the Fireworks show after the game. Call Mike Nicholson at (312) or Len Tribuani at (773) Catechists Needed - Can you help? Although we are just beginning summer soon and the thought of starting a new Religious Education school year may seem a bit premature, it is never too soon to begin planning for our students who are in need of individuals who are willing to share their faith. Our Religious Education program continues to grow and we are in need of catechists and aides for all grade levels. Who are we looking for? You - yes you - caring individuals who love their faith and want to make a difference in a child s faith formation. I think we have many parishioners who would be perfect for this and would be great at bringing the word of God to the children of our parish who are not able to attend Catholic schools. Why not give it a try, volunteer as a catechist or aide. It will make a difference in your life and in the lives of the children you teach. Won t you please help us by volunteering as a catechist so that we can continue to accept all the children who come to us to be formed in the Catholic faith. We are also in need of adults who could help us with our traffic control at the beginning of classes and at dismissal. Because of the number of children in our program has become a problem, traffice control around the Church and School. We need adults to help with this problem. If you could give us some help in trying to secure the safety of our children, it would be greatly appreciated. God Bless You! For further information, please call Sr. Eliana at the Religious Education office at Ext. 34. Endowment Fund Lenardine Bochenek Tom Worms - Patricia Epich Ann Wolfe John Obieglo Reflejamos la luz de Cristo y profundizamos nuestra fe cuando celebramos la diversidad de Nuestra Parroquia.

7 June Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Monday, June 8 8:00 AM: School - Gym (Felician Hall) 7:00 PM: Men s Spanish Prayer Group (Rectory B) 7:30 PM: St. Vincent de Paul Society Meeting (Rectory A) Tuesday, June 9 NO 8AM Mass - Rectory Closed 7:00 PM: Spanish Couple s Meeting (Felician Hall) Wednesday, June 10 NO 8AM Mass - Rectory Closed 8:00 AM: School - Gym (Felician Hall) 9:00 AM: Pre-School Graduation (Father Lechert Hall) 7:00 PM: Hispanic Committee Meeting (Rectory B) Thursday, June 11 NO 8AM Mass - Rectory Closed 9:00 AM: Kindergarten Graduation (Father Lechert Hall) 6:00 PM: Adoration of the Blessed Sacrament (Church) 7:00 PM: Youth Group Leaders Meeting (Rectory C) 7:00 PM: Circulo Vigil (Felician Hall) Friday, June 12 NO 8AM Mass - Rectory Closed 7:00 PM: Youth Group Meeting (Felician Hall) Saturday, June 13 7:00 AM: Market Day (Father Lechert Hall) 10:30 AM: Legion of Mary - Teens (Rectory A) 1:00 PM: Quinceanera / Campos (Church) 4:00 PM: Remembering St. Turibius Mass (Church) 5:00 PM: Tour of School & Reception (School) 5:00 PM: Confessions (Church) 7:00 PM: Circulo (Church) Sunday, June 14 11:00 AM: Spanish 1pm Choir Rehearsal (Rectory B) 2:00 PM: Bingo Set Up (Felician Hall) 2:00 PM: English Baptisms (Church) 4:00 PM: Bingo Door Open (Felician Hall) 6:00 PM: Bingo Games Start (Felician Hall) There will be NO 8am mass celebrated on Tuesday, June 9th through Friday, June 12th. All priests will be away at an Augustinian Retreat. Any mass intentions that have been booked for this week will be said next week on the same day. Parish Offices will be closed. Any emergency please contact Ext. 55..we will be checking it. Thank you! Bingo Events SUNDAY JUNE 7 LUCKY 7 NIGHT ALL GAMES PAY A MINIMUM $ LUCKY DOOR PRIZES AND MUCH MORE SUNDAY JUNE 14 FLAG DAY CELEBRATION GUARANTEED FLAG GAME FOR $ PATRIOTIC DOOR PRIZES AND MUCH MORE SUNDAY JUNE 21 HAPPY FATHERS DAY BINGO ALL MEN WILL PLAY A FREE SPECIAL BONUS CARD ELIGIBLE TO WIN EXTRA CASH SUNDAY JUNE 28 HAPPY BIRTHDAY BINGO ALL JUNE BIRTHDAYS WILL PLAY A FREE SPECIAL GAME FREE DOUBLE CARDS IN ALL COMPUTERS REMEMBER BINGO STARTS AT 6PM EACH WEEK DOORS OPEN 4PM NOW FEATURING A SPECIAL FAST 500 PULL TAB BONUS PRIZE EACH WEEK!! PLEASE NOTE THAT PRIZES ARE SUBJECT TO CHANGE DUE TO LOW ATTENDANCE. PLEASE SUPPORT YOUR PARISH BINGO ALL PROCEEDS HELP ST. TURIBIUS PARISH ATTENTION ALL PARENTS IF YOUR CHILD NEEDS COMMUNITY SERVICE HOURS, THEN OUR PARISH BINGO CAN USE THEIR HELP IN SETTING UP THE HALL FOR OUR WEEKLY BINGO. PLEASE CONTACT BINGO MIKE AT OR CALL THE RECTORY AND LEAVE YOUR NAME AND NUMBER ON THE BINGO EXTENSION NUMBER 39. THANKS! Total Gross Profits for Bingo/Raffle on May 24th - $1, Bingo Hotline For more information on our Bingo please call (773) Ext. 39 Bible Camp Our Parish will be hosting a Bible Camp here at St. Turibius Parish from July 13th - July 17th for ages 6 through 11. Registration forms can be found in the back of the church or on our website (www.turibius.org). Nuestra parroquia tendrá un programa de verano de Biblia aquí en Santo Toribio, del 13 al 17 de julio y es para niños de 6 a 11 años. Los formularios de inscripción se pueden encontrar en la parte de atrás de la iglesia o en nuestro sitio web (www.turibius.org). Nasza parafia organizuje Bible Camp (Wakacje z Slowem Bozym) w dniach od 13 do 17 lipca dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Formularze zapisow sa przy wejsciu do kosciola lub na stronie internetowej (www.turibius.org).

8 **Pearl of Great Price Raffle** Dzielimy się światłem Chrystusa i nasza wiara pogłębiana jest poprzez świętowanie różnonarodowości w naszej Parafi

9 Registration Form We realize the Rectory hours are hard for some people who work to come to register. If you would like to register with our Parish please fill out this form and drop it off in the rectory mailbox or when you come to church and our parish secretary will contact you to complete the registration process. Thank you! Name: Phone #: Address: Apt # City: Zip Code: TOTAL DONATIONS $7, Sunday Collections May 24, 2015 $5, $3, in 252 Envelopes $2, Loose 4:00 PM: $1, $ in 63 Envelopes $ Loose 6:45 AM: $ $ in 41 Envelopes $50.00 Loose 8:00 AM: $ $ in 33 Envelopes $ Loose 9:30 AM: $ $ in 40 Envelopes $ Loose 11:00 AM: $ $ in 31 Envelopes $ Loose 1:00 PM: $ $ in 26 Envelopes $ Loose Rectory: $ $ in 18 Envelopes Other Donations: $2, A Closer Look at the Bottom Line A Very Special Thank You to the Parishioners of St. Turibius! Un muy Especial Agradecimiento a los feligreses de San Toribio! Serdeczne Podziekowania dla parafian Sw. Turibiusza! Office of the Archbishop April 17, 2015 Dear Father Lego, This letter comes with my thanks and hearty congratulations to you, your parish staff and the entire St. Turibius community for exceeding your 2015 Annual Catholic Appeal parish goal of $21, You have my deep appreciation and respect. The people of St. Turibius under your dedication leadership have responded generously to the Annual Appeal, clearly demonstrating that they have a firm grasp of what it means to live as those who are Entrusted with Responsibility. Please convey to your community my admiration for their willingness to sacrifice in a way that benefits others and transforms the world through Christ s loving presence. I am inspired by their sense of responsibility for others, a sentiment that is shared by all the many beneficiaries of their generosity. Please let the people of St. Turibius know of my pledge to remember them in prayer and at the Lord s table as I thank God for many gifts. Their prayers for me are much appreciated, and I am heartened by their remembrance of me. Fraternally yours in Christ, Archbishop Blase J. Cupich Archbishop of Chicago cc: Most Rev. Andrew P. Wypych Other Donations Vigil Lights: $ Building Conditions: $ School Conditions: $25.00 Endowment Fund: $35.00 St. Vincent de Paul: $735.00

10 Saint Turibius Parish We Are One Family, Encircled by God s Love! Pastoral Staff Directory PHONE: (773) FAX: (773) Rev. William (Guillermo) Lego, O.S.A, Pastor...x29 Rev. Robert Basler, O.S.A, Associate Pastor...x17 Rev. Jack (Juan) Dowling, O.S.A...x15 Deacon Thomas Christensen, Judy Christensen Deacon Javier Pineda, Irma Pineda Mrs. Sharon Dulewski, Principal...x 20 Sr. Mary Beth Bromer, DRE...x 34 Sr. Eliana Remiszewska,CRE...x34 Mr. William O Brien, Parish Business Manager...x 11 Mrs. Kathy DeStefano, Parish Secretary...x10 Sr. Eliana Remiszewska...x23 Music Ministry Ms. Jolanta Ziemba, Polish and English Music Minister El Coro Agape: San Turibius -Spanish Choir Tiempo de Dios: Charismatic Choir Alejandro Morelos: 8:00 a.m. Mass Parish Addresses (Chicago, Illinois ) Rectory: 5646 South Karlov Avenue School: 4120 West 57th Street...x21 Convent: 4125 West 56th Place...x23 Parish Mission Statement We Believe that God is Love, and when we live in love we live in God and God lives in us! Therefore we, the Parish Family of Saint Turibius, dedicate ourselves to living out Christ s Great Commandment: we will love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and we will show our love for God by the way we love and care for one another. To this end, we will respond to our baptismal call, strengthened by the life, death and resurrection of Jesus Christ and empowered by the Holy Spirit. As a Family of Faith that has an Attitude of Gratitude for the gifts God has given to us, we will share our time, our talent and our treasure with each other. We welcome into our parish family all people, because we believe that together we are the Body of Christ and together we can bring the love, peace, forgiveness, healing, and joy of Christ into our community in ways we never could have if we were to remain apart. May all who meet us, who worship with us, who work and play with us, know we are Christians by our love! Rectory Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday CLOSED: Saturday, Sunday, Monday Website www. turibius.org Parish: Religious Education: Like Us on Facebook St. Turibius Parish, Chicago Baptisms Call or stop by the parish office to register for a baptismal preparation class and finalize the baptism date. Spanish: 2nd Sunday of the Month English: 3rd Sunday of the Month Polish: During the Sunday Mass 1st Friday Devotions English: After the 8:00 a.m. Mass Marriages Contact one of the priests at least six (6) months in advance to make an appointment. Sick Calls Please contact the rectory office (x10) to arrange for visits to the sick and homebound. The priests and our ministers of care will make every effort to visit parishioners in the hospital, at home, and in nursing homes. After Hours Emergency (773) Ext. 55

St. Rose of Lima Church

St. Rose of Lima Church St. Rose of Lima Church 269 Parkville Avenue Brooklyn, New York 11230 Rectory (718) 434-8040 saintroseoflimabrooklyn.com Rev. Lukasz Trocha, Pastor Sister Maureen Sullivan, Pastoral Associate Rev. José

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two Fourteen Ordinary Sunday July 6, 2014 Mass Intentions The sanctuary lamps this week are lit for: Alex Ladisa Blessing for Magdalena and Peter Kaczor Family MONDAY July

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two SS. Peter & Paul Sunday June 29, 2014 Mass Intentions MONDAY June 30, 2014 8:00 Florence Mullins rq. Daughter 12:00 PM (Noon) Thanksgiving Duran Family 7:00 PM Mass in

Bardziej szczegółowo

OUR LITURGY UPCOMING WEDDINGS WE KEEP IN OUR PRAYERS WORSHIP SCHEDULE

OUR LITURGY UPCOMING WEDDINGS WE KEEP IN OUR PRAYERS WORSHIP SCHEDULE OUR LITURGY WE KEEP IN OUR PRAYERS Those serving in the Armed Forces: Jonathan Viegas, Brian Roemer, David Concepcion, Patrick Brasel, Sean Brasel, Chris Ehlers, Donald Dikijian, Kristopher Rodgers, Caes

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 APRIL 7, 2013 SECOND SUNDAY OF EASTER DIVINE MERCY SUNDAY Photo by Romuald Gluch Page Two Divine Mercy Sunday April 7,

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JUNE 13, 2010 ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch Page Two 11th Ordinary Sunday June 13, 2010 Mass

Bardziej szczegółowo

Saint Francis Borgia Church

Saint Francis Borgia Church Saint Francis Borgia Church 8033 W. Addison St. Chicago,IL 60634 773-625-1118 www.saintfrancisborgiachicago.com The Twentieth Sunday in Ordinary Time August 16, 2015 Mass Schedule Monday - Friday: 7:15

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 15, 2012 FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch Page Two 15 Ordinary Sunday July 15, 2012 Mass

Bardziej szczegółowo

Saint Francis Borgia Church

Saint Francis Borgia Church Saint Francis Borgia Church 8033 W. Addison St. Chicago,IL 60634 773-625-1118 www.saintfrancisborgiachicago.com The Eleventh Sunday in Ordinary Time June 14, 2015 Mass Schedule Monday - Friday: 7:15 &

Bardziej szczegółowo

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 School: 3330 N. Lockwood

Bardziej szczegółowo

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Mission Statement Saint Joseph Parish is committed to proclaim the gospel message of Jesus Christ as a Catholic community of faith, by promoting a sense

Bardziej szczegółowo

OUR LITURGY WORSHIP SCHEDULE WE KEEP IN OUR PRAYERS

OUR LITURGY WORSHIP SCHEDULE WE KEEP IN OUR PRAYERS OUR LITURGY WE KEEP IN OUR PRAYERS Those serving in the Armed Forces: Jonathan Viegas, Brian Roemer, David Concepcion, Patrick Brasel, Sean Brasel, Chris Ehlers, Donald Dikijian, Kristopher Rodgers, Caes

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com At some point, Christ will question me: What have you done with my people? Are they holier because of your ministry? Are they more generous, more loving toward others? In short,

Bardziej szczegółowo

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Mission Statement Saint Joseph Parish is committed to proclaim the gospel message of Jesus Christ as a Catholic community of faith, by promoting a sense

Bardziej szczegółowo

MUSIC SOLEMNITY OF CHRIST THE KING SCHEDULE FOR THE WEEK WELCOME SCHEDULE FOR MINISTERS PARISH SUPPORT

MUSIC SOLEMNITY OF CHRIST THE KING SCHEDULE FOR THE WEEK WELCOME SCHEDULE FOR MINISTERS PARISH SUPPORT ST. STANISLAUS STAFF PASTORAL TEAM: Rev. Michael Surufka, OFM, Pastor Rev. George Kusy, Associate Pastor Rev. Joachim Studwell, OFM Associate Pastor ST. STANISLAUS SCHOOL PRINCIPAL Mrs. Alice Torrence

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor 1914 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ST. ISIDORE R. C. CHURCH

ST. ISIDORE R. C. CHURCH 622 PULASKI STREET RIVERHEAD, NY 11901-3038 PHONE (631) 727-2114 FAX (631) 369-3566 EMAIL: sisidore@optonline.net www.saintisidoreriverhead.org SACRAMENT OF BAPTISM SECOND & FOURTH SUNDAYS 1:15 PM ENG

Bardziej szczegółowo

Saint Francis Borgia Church

Saint Francis Borgia Church Saint Francis Borgia Church 8033 W. Addison St. Chicago,IL 60634 773-625-1118 www.saintfrancisborgiachicago.com The Most Holy Trinity May 31, 2015 St. Francis Borgia Class of 2015 Daniel Budasz Maya Cano

Bardziej szczegółowo

Saint Adalbert Church

Saint Adalbert Church Saint Adalbert Church 2645 East Allegheny Avenue Philadelphia, PA 19134 Pastor: Rev. Jan Palkowski Phones: Rectory: (215) 739-3500 Fax: (215) 739-5706 Website: www.stadalbert.org Office Hours: Monday &

Bardziej szczegółowo

PWA 115th GŁOS POLEK. Anniversary. polish Women s alliance of America Spring 2013 No. 2 MMXIII

PWA 115th GŁOS POLEK. Anniversary. polish Women s alliance of America Spring 2013 No. 2 MMXIII GŁOS POLEK polish Women s alliance of America Spring 203 No. 2 MMXIII PWA 5th 8 9 8 2 0 3 Anniversary The polish Women s Voice Publication of the polish Women s alliance of America GŁOS polek organ związku

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS STAFF MASS INTENTIONS SCHEDULE OF SERVICES

ST. STANISLAUS STAFF MASS INTENTIONS SCHEDULE OF SERVICES ST. STANISLAUS STAFF PASTORAL TEAM: Rev. Michael Surufka, OFM, Pastor Rev. George Kusy, Associate Pastor Rev. Joachim Studwell, OFM Associate Pastor ST. STANISLAUS SCHOOL PRINCIPAL Mrs. Alice Torrence

Bardziej szczegółowo

XVIII Niedziela Zwykła, Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 zstępuje i życie daje

XVIII Niedziela Zwykła, Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 zstępuje i życie daje XVIII Niedziela Zwykła, 2 sierpień, 2015 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575; Fax (773) 235-3810 sthelen@archchicago.org www.sthelenparish.net Albowiem chlebem Bożym jest Ten,

Bardziej szczegółowo

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly * Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: w j. polskim: sobota - 19:00; niedziela - 7:30; 10:15; 11:30, 13:00 (dzieci), 20:00 w j. angielskim: sobota - 17:30; niedziela -

Bardziej szczegółowo

ZGODA. Your family... Your happiness.. Your future... Protect it through the Polish National Alliance. Together We Can and We Will OF NORTH AMERICA

ZGODA. Your family... Your happiness.. Your future... Protect it through the Polish National Alliance. Together We Can and We Will OF NORTH AMERICA Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF official THE POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA MAY/JUNE 2013 www.pna-znp.org National Alliance of North

Bardziej szczegółowo

News of Polonia Pasadena, California March 2009. PAC Participates in Los Angeles Religious Education Conference

News of Polonia Pasadena, California March 2009. PAC Participates in Los Angeles Religious Education Conference Page 5 News of Polonia Pasadena, California March 2009 Auschwitz survivor: Holocaust dishonesty worse than ever Contact: Frank Milewski (718) 263-2700 Ext. 105 Much of the information given the public

Bardziej szczegółowo

Tuesday / Wtorek 9:00 AM - NOON Wednesday /Środa 4:00 PM 6:00 PM. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Tuesday / Wtorek 9:00 AM - NOON Wednesday /Środa 4:00 PM 6:00 PM. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny April 12, 2015 Sunday of Divine Mercy S t. M a r g a r e t o f S c o t l a n d P a r i s h C o m m u n i t y 3221 14 th Ave. W. * Seattle, WA 98119 tel. (206) 282-1804/ fax (206) 257-4415 w w w. st- m

Bardziej szczegółowo

JUNE 7, 2015 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA. Ośrodek Polonijny. Mass Schedule: Director: Fr. Henryk Noga, PhD, SVD. Secretary: Alice Chilecki

JUNE 7, 2015 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA. Ośrodek Polonijny. Mass Schedule: Director: Fr. Henryk Noga, PhD, SVD. Secretary: Alice Chilecki P OPE J OHN P AUL II P OLISH C ENTER Ośrodek Polonijny Roman Catholic Church in the Diocese of Orange 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886 tel/fax: 714-996 - 8161 email: polishcenter@sbcglobal.net website:

Bardziej szczegółowo

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 Saint Louis Polish R. C. Parish (Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI HONORING OUR PAST AND GROWING TOWARDS OUR FUTURE

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Advocate News. 2012 Spring Into Action Conference. Providers in Action Host Issue Forums in Chicago

Advocate News. 2012 Spring Into Action Conference. Providers in Action Host Issue Forums in Chicago Advocate News Updates from Illinois Action for Children on issues affecting early care and education Summer 2012 2012 Spring Into Action Conference Child care advocates from El Hogar del Niño having dinner

Bardziej szczegółowo