Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach"

Transkrypt

1 Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011

2 2

3 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA

4 TEKSTY: Dyrektor mgr inż. Maria Jurek mgr inż. Janina Lachowska mgr Hanna Mirosław OPRACOWANIE EDYTORSKIE I GRAFICZNE: mgr inż. Barbara Machajska Dyrektor mgr Zbigniew Turkowski inż. Przemysław Martyniak 4

5 Szanowni Państwo! Pragnę zwrócić uwagę Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli na bogatą historię naszej Placówki, oraz nieustanne starania środowiska szkolnego o to, aby trwała i służyła społeczeństwu. Ambitni mieszkańcy Klementowic inspirowani przez aktywnych nauczycieli zdołali utworzyć tutaj szkołę i zawsze przychodzili jej z pomocą, kiedy była taka potrzeba. Dzięki takiej postawie szkoła powstała i staraniem kolejnych jej dyrektorów i nauczycieli rozwijała się i przetrwała 66 lat. Była chlubą środowiska, a jej zasięg był ogólnopolski. W latach 70-tych przeżywała wielki edukacyjny rozkwit, gdy liczba kandydatów na przyszłych księgowych wielokrotnie przekraczała liczbę miejsc. Dzisiejszy Zespół Szkół kształci młodzież przede wszystkim z Klementowic, Puław oraz okolicznych wsi i miasteczek, zapewniając jej dostęp do wiedzy zawodowej. Wiedzy bardzo przydatnej w szczególności przy podejmowaniu wszelkich prób prowadzenia, własnej działalności gospodarczej oraz kontynuowaniu dalszej nauki. Odwiedzający Szkołę Absolwenci, Wizytatorzy, inni Goście z zadowoleniem odnotowują wszelkie przejawy rozwoju szkoły. Korzystne zmiany, bogate wyposażenie, wystrój, estetyka, mnóstwo kwiatów robią miłe wrażenie, a cała społeczność szkolna tworzy życzliwą, przyjemną atmosferę. Jesteśmy wszyscy kontynuatorami wielkiego trudu tworzenia szkoły, bogatej jej tradycji. Zachęcam całą społeczność szkolną do dalszego gromadzenia dowodów naszej nowej historii, ciekawych wiadomości i wspomnień. Dyrektor w latach Maria Jurek 5

6 Polecam wszystkim Państwu lekturę uzupełnionego wydania Małej Encyklopedii ZSA w Klementowicach. Znajdziecie w niej rozszerzone opracowanie wielu różnych haseł. Niektóre z nich znalazły tu swój ciąg dalszy, inne pojawią się jako nowe. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Na naszych oczach dzieje się mnóstwo niezwykłych wydarzeń. Czasami trudnych do ogarnięcia refleksją. Wszystkie one mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i zachodzące w niej procesy. Z naszym wielkim udziałem wprowadzane są kolejne zmiany i reformy w oświacie oraz całym systemie edukacji. Zmienia się i na nowo kształtuje środowisko szkolne, a w nim jego główni bohaterowie: Uczniowie, Absolwenci, Nauczyciele i Rodzice. Dlatego opracowujący aktualne wydanie zespół redakcyjny dołożył wielu starań, aby dynamikę tych przemian przenieść na karty encyklopedii, a całość opatrzył pięknymi pamiątkowymi fotografiami. Dyrektor Zbigniew Turkowski 6

7 Absolwenci szkoły mieszkają w różnych miejscowościach na terenie całej Polski. Nieliczni wyjechali za granicę. Znaczna ich część ukończyła studia wyższe. Są wśród nich inżynierowie, nauczyciele, prawnicy, ekonomiści, rolnicy, oficerowie wojska, księża, humaniści, pielęgniarki. Najliczniejszą grupę stanowią księgowi. Najczęściej są to główni księgowi. Nasi absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym kraju. Wielu spośród nich jest burmistrzami, wójtami, dyrektorami banków, dyrektorami firm i przedsiębiorstw. Znaczna część prowadzi własne biura rachunkowe i doradztwo podatkowe. Pewna grupa absolwentów poświęciła swe życia nauce. Do takich osób zalicza się: 1. prof. Henryk Lis były dyrektor departamentu weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa, 2. prof. Stanisław Kowalczyk ARiMR w Warszawie, 3. prof. Józef Kobus IUNG Puławy, 4. prof. Andrzej Stasiak - AR Lublin, 5. prof. Jerzy Krupka SGGW-AR w Warszawie, obecnie Prezes Światowego Związku Myśliwych. Jego poprzednikiem na tym honorowym stanowisku był REZA PAHLAWI Szach Iranu. Najbardziej oddani kontaktom ze szkołą, wspierający ją w potrzebie, niezastąpieni organizatorzy dwóch ostatnich zjazdów koleżeńskich to: 1. Zdzisław Stasiak, 2. Andrzej Nachowicz, 7

8 3. Stanisław Karczmarczyk, 4. Zenon Skocz. Od 2002 roku grono absolwentów znacznie powiększyło się. Dzięki bogatszej ofercie edukacyjnej szkoły oprócz absolwentów Technikum, Liceum Agrobiznesu, Policealnego Studium Agrobiznesu mamy również absolwentów Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Losy ich są różne. Sporą grupę stanowią tzw. potrójni absolwenci, którzy ukończyli nasze Gimnazjum, wybrali Technikum lub Liceum Ogólnokształcące a następnie Szkołę Policealną dla Młodzieży bądź Szkołę Policealną dla Dorosłych. Spora grupa ukończyła 8

9 studia na uczelniach wyższych. Kilkudziesięciu naszych absolwentów Technikum ukończyło 2-letnią szkołę Organic Agricultural College w Danii i Savo Vocational College w Finlandii. Absolwenci utrzymują kontakt ze szkołą. Odwiedzają nas przy różnych okazjach, ciepło i życzliwie wspominają. Dumni jesteśmy ze wszystkich. Do końca roku szkolnego 2009/2010 grono absolwentów powiększyło się o kolejne 870 osób z następujących typów szkół: Szkoły ponadgimnazjalne 521 Szkoły Policealne i Technikum Uzupełniające ok. 460 Gimnazjum Niepubliczne 125 Z dumą możemy określić naszą szkołę, jako Szkoła rodzinna, ponieważ kończyły ją pokolenia dziadków, rodziców i wnuków. Wszyscy wspominają szkołę ciepło i życzliwie. Agrobiznes - kategoria ekonomiczna, obejmuje wszystkie ogniwa gospodarki uczestniczącej w wytwarzaniu i rynkowej dystrybucji żywności. To nowy człon w nazwie szkoły. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły mgr inż. Marii Boruch i Rady Pedagogicznej decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dniem 01 września 1997 roku szkoła nasza przyjmuję nazwę Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach. Audycje artykuły prasowe Współpracując z redakcją Agroimpulsu, Aktualnościami Rolniczymi, Nowym Piastem bądź Tygodnikiem Powiśle prezentujemy czytelnikom naszą placówkę. Zwracamy także uwagę szerokiego środowiska na to, co się u nas dzieje i co robimy. Nasz wieloletni dorobek prezentujemy także słuchaczom Radia Lublin. W audycji Rozmowy o edukacji ( ) z satysfakcją opowiadamy o sukcesach młodzieży, promujemy w niej naszą ofertę edukacyjną, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Autokar pierwszy marki San zakupiony w 1964 roku dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Ludwika Halickiego. Dobrze służył ówczesnym pokoleniom młodzieży. Prawdziwym oknem na świat był autosan zakupiony przez dyrektora Jana Borysa w 1983 roku. I znowu zaczęło się. Coraz dalej i dalej w Polskę do Warszawy, Sandomierza, Krakowa, Gdańska, w góry. Poza tym liczne wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki przedmiotowe, do teatru. Zważywszy, że młodzież w naszej szkole w przeważającej części pochodzi ze wsi, tym bardziej jest chętna poznania ciekawych zakątków kraju. W roku 2005, po 22 latach służby autokar zakończył swoją misję i przeszedł na zasłużoną emeryturę. 9

10 Awans zawodowy nauczycieli w zamierzeniach jego twórców (MEN) miał zmobilizować pedagogów do pracy poza wyznaczonym pensum (18 godz. zajęć obowiązkowych tygodniowo), podnieść prestiż zawodu, przynieść długo oczekiwaną satysfakcję ekonomiczną. Szybko okazało się, że kadra pedagogiczna ma wielki dorobek i dla wielu nauczycieli złożenie stosownej dokumentacji to tylko zwykła formalność. Znacznie gorzej wywiązało się MEN z obietnicy finansowej. Wielu spośród naszych nauczycieli z powodzeniem realizuje opisywaną poniżej drogę zawodową. Stopnie awansu zawodowego: nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany profesor oświaty W naszej szkole tytuł nauczyciela dyplomowanego zdobyli: Maria Jurek, Barbara Machajska-Dmochowska, Janina Lachowska, Hanna Mirosław, Izabella Flasińska, Zbigniew Turkowski, Teresa Chojnacka. Wkrótce do naszego zespołu dołączył doktor nauk humanistycznych p. Wojciech Witkowski nauczyciel historii. Bale studniówkowe organizowane w szkole tradycyjnie na sto dni przed maturą. Zanim zabrzmią pierwsze takty poloneza trwają kilkutygodniowe przygotowania. Sala gimnastyczna zamienia się w salę balową, natomiast 10

11 w stołówce odbywa się uroczysta kolacja. Zawsze największą niespodzianką są maturzyści. W niczym nie przypominają uczniów klas pierwszych, którzy tak niedawno rozpoczynali naukę. Studniówka jest niezapomnianym przeżyciem dla uczniów klas maturalnych oraz ich rodziców, a jej atmosfera na długo pozostaje w pamięci, bo przecież taki bal jest tylko raz w życiu. Bale studniówkowe należą do największych corocznych uroczystości szkolnych. Budzą najwięcej emocji. Każdy z nich inny, niepowtarzalny. Wszystkie doskonale zorganizowane, mile wspominane przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka Szkolna zajmuje razem z czytelnią pięć pomieszczeń o łącznej powierzchni 96 m 2. Stanowi bogate zaplecze do pracy samokształceniowej uczniów i służy rozwojowi ich zainteresowań. Wyposażona jest w telewizor, radiomagnetofon, kserokopiarkę dla nauczycieli. Księgozbiór biblioteki gromadzony od 1938 r. liczy ponad 18 tys. woluminów. Najstarsza w zbiorze książka wydana została w roku Wydana na początku XX w. Encyklopedia Rolnicza i roczniki Gazety Rolniczej stanowiły zapewne część księgozbioru dziedzica ceniącego wysoko nauki 11

12 rolnicze. Równie interesująca jest 18-tomowa Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna wydawnictwa Gutenberg. W bogatym księgozbiorze podręcznym biblioteki znajdują się: encyklopedie ogólne i tematyczne, słowniki z wielu dziedzin, kroniki, albumy malarstwa, atlasy, a także wiele innych ciekawych i wartościowych wydawnictw. Ponadto w bibliotece znajdują się: wszystkie niezbędne lektury, literatura piękna i popularno-naukowa uwzględniająca zainteresowania i potrzeby czytelników, bogate i bardzo często wypożyczane zbiory poezji.. Ważną część księgozbioru stanowią książki dla nauczycieli. Kupowane w większości w wydawnictwach pozwalają na szybką aktualizację przekazywanej uczniom wiedzy. Za przykład może służyć podręczny księgozbiór zgromadzony w pracowniach komputerowych. Oprócz książek biblioteka gromadzi także inny rodzaj zbiorów bibliotecznych: filmy na kasetach video, encyklopedie multimedialne. 12

13 Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism. Są wśród nich czasopisma: metodyczne dla nauczycieli, potrzebne uczniom w przygotowaniach do matury szczególnie z języka polskiego, poruszające problemy młodzieży. Z księgozbioru korzystają również: absolwenci szkoły kontynuujący naukę, nauczyciele i uczniowie z innych szkół, rodziny uczniów, a także mieszkańcy Klementowic. Uczniowie korzystający z biblioteki mają wolny dostęp do półek ułatwia im to znacznie wybór książek. W czytelni uczniowie mają dostęp do książek gromadzonych w księgozbiorze podręcznym oraz do prenumerowanych czasopism. Swój wolny czas spędzają tu uczniowie dojeżdżający do szkoły. Oprócz korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism mogą oglądać filmy z kaset video. Nagrodą dla najlepszych czytelników jest organizowana już od lat wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki do Warszawy. Dużym zainteresowanie cieszą się książki dotyczące historii Klementowic oraz życia znanych postaci historycznych związanych z tą miejscowością. 13

14 Z roku na rok księgozbiór powiększa się o kolejne zakupione woluminy i przekazany księgozbiór z Biblioteki Gminnej w Kurowie. Biblioteka jest centrum multimedialnym szkoły, dzięki czemu uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę z poszczególnych przedmiotów, rozwijać zainteresowania, ciekawie spędzić wolny czas. Ogromne zasługi w gromadzeniu księgozbioru i rozwój biblioteki miały: Panie Teodozja Kędziora, Hanna Mirosław i obecnie Barbara Tarkowska. Bus marki Mercedes zakupiony w 2008 roku. Codziennie przemierza stałą trasę. Kierowca Pan Leszek Tarkowski przywozi i odwozi nieodpłatnie uczniów Gimnazjum z Klementowic i okolcznych miejscowości. Jest środkiem transportu wyjeżdżających na zawody sportowe, wycieczki przedmiotowe. 14

15 Ciekawe wydarzenia IV Zjazd Koleżeński - maj 1999 r. Październik 2000 Konferencja szkoleniowo-metodyczna dla dyrektorów szkół rolniczych. Marzec 2001 Spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół powiatu puławskiego. Luty 2001 Sesja wyjazdowa Zarządu Powiatu Puławskiego. Plenery malarskie: Klementowice 1999, Klementowice 2000, Klementowice 2001 r. Marzec 2002 Uroczystości prymicyjne ks. Marka Kondrata. 01 września 2003 Obchody Jubileuszu 65-lecia szkoły. Międzyszkolny turniej tenisa stołowego. Styczeń 2002 Sesja wyjazdowa Zarządu Powiatu Puławskiego połączona z oddaniem do eksploatacji dwóch obiektów nowych bezobsługowych kotłowni gazowych dla Zespołu Szkół i budynków mieszkaniowych. Międzyszkolny turniej siatkówki dziewcząt. Mistrzostwa województwa w koszykówce dziewcząt pierwsze wyjazdy naszych uczniów i absolwentów na praktyki zagraniczne do Szwajcarii, 2004 plener artystów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 15

16 2004 wyjazd grupy nauczycieli i pracowników naszej szkoły na Litwę na zaproszenie dyrekcji Szkoły Polskiej w Landwarowie, 2004 wizyta przedstawicieli 2-letniej Szkoły Organic Agricultural College w Danii i początek nawiązania współpracy z naszą szkołą, 2005 z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Wspólna Szansa oddano do użytku bezobsługową oczyszczalnię ścieków, 2005 nauczyciele: Agnieszka Aleksandrowicz, Andrzej Jarzynka i Zbigniew Turkowski gościli w Norwegii w celu zapoznania się z zasadami funkcjonowania norweskiego szkolnictwa zawodowego, 16

17 2005 w ramach współpracy wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych: Janiny Lachowskiej i Izabeli Tuźnik do szkoły Organic Agricultural College w Danii na szkoleniowe seminarium poświęcone rolnictwu ekologicznemu i poznania duńskiego systemu kształcenia rolniczego nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie w celu organizowania wyjazdów na praktyki zagraniczne do Finlandii, Irlandii i Szwecji nawiązanie współpracy z 2-letnią szkołą o profilu ekologicznym Savo Vocational College w Finlandii Gminne Święto Plonów organizatorem był Urząd Gminy w Kurowie, a współorganizatorem ZSA początek powakacyjnych zgrupowań w internacie ZSA studentów Wydziału Historii UMCS w Lublinie, którzy prowadzą prace wykopaliskowe na terenie Klementowic początek współpracy z firmą FLEXPO p. Ewy Potęgi w Holandii w celu umożliwienia młodzieży wyjazdów na praktyki zagraniczne do przedsiębiorstw ogrodniczych w Holandii realizacja projektu Nasza Szkoła 2007 wyjazd grupy młodzieży naszej szkoły z p. Andrzejem Jarzynką nauczycielem W-F na mecz I ligi siatkówki do Radomia. 17

18 2007 wyjazd grupy młodzieży z nauczycielem W-F p. Andrzejem Jarzynką na mecz I ligi piłki ręcznej do Puław wizyta w naszej szkole attasche rolnictwa Ambasady Amerykańskiej w Warszawie Pani Kothryn Snipes 2008 wyjazd w nagrodę dwóch najlepszych uczniów Justyny Zaborowskiej z Technikum i Łukasza Jałochy z Liceum Ogólnokształcącego pod opieką p. Janiny Lachowskiej do Holandii na zaproszenie p. Ewy Potęgi w celu zapoznania się z warunkami odbywania praktyk zawodowych przez naszych uczniów i poznania zabytków kultury regionu, zwiedzania Amsterdamu 2008 Jubileusz 70-lecia Szkoły połączony z V festynem organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Wspólna Szansa 2008 wakacyjne, tygodniowe zgrupowanie członków Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego w Suśćcu 2008 zgrupowanie Zespołu Tańca Towarzyskiego GAMZA z Politechniki Lubelskiej /03.01 nocleg w internacie uczestników III Harcerskiego Rajdu Obława dla harcerzy Hufca Puławy (nocowało około 100 osób) 2009 gościnny wyjazd Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego pod opieką Małgorzaty i Zbigniewa Turkowskich, Janiny Lachowskiej i Janusza Litko do partnerskiej Szkoły Organic Agricultural College 18

19 w Danii na zaproszenie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej Szkoły i p. Tomasza Jarmołowicza wyjazd grupy młodzieży wraz z nauczycielem w-f p. Andrzejem Jarzynką na mecz polskiej reprezentacji kobiet w siatkówce podczas Mistrzostw Europy w Łodzi o memoriał Agaty Mróz zgrupowanie sportowe grupy karateków Dzień angielski organizowany dla uczniów szkół podstawowych z Klementowic, Pożoga, Karmanowic w obiektach ZSA odbył się I Ogólnopolski Festiwal Szachowy, w którym udział wzięło 84 uczestników z całej Polski Dokumenty szkoły: Statut ZSA Wewnątrzszkolny System Oceniania Roczny Program Rozwoju Szkoły Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Dyrektorzy 19-stu w tym 4 kobiety. Zmieniają się co kilka lat. Znakomita większość z nich to długoletni nauczyciele naszej szkoły: inż. Eugeniusz Świeżyński przedmioty rolnicze inż. Eugeniusz Horodko przedmioty rolnicze inż. Łotocki - specjalista od hodowli inż. Kazimierz Brzeziński - specjalista od hodowli inż. Leon Jasielski uprawy, botanika i zoologia inż. Stanisław Fenert przedmioty zawodowe Ludwik Halicki przedmioty zawodowe pełniący obowiązki mgr Władysław Pitura - przedmioty ekonomiczne mgr inż. Wacław Mazurek - przedmioty zawodowe inż. Jerzy Pardyka - przedmioty rolnicze mgr inż. Lesław Dziwisiński - przedmioty rolnicze mgr inż. Jan Borys - mechanizacja rolnictwa mgr Maria Stasiak język polski mgr inż. Franciszek Zaleski - przedmioty rolnicze mgr Agnieszka Maczuga - pełniąca obowiązki. 19

20 mgr inż. Maria Boruch - rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji rolniczych mgr inż. Maria Jurek przedmioty zawodowe luty 2006 mgr Stanisław Widz informatyka ( dyrektor Niepublicznego Gimnazjum) 2006 mgr Zbigniew Turkowski matematyka, informatyka Egzaminy zawodowe są podsumowaniem, sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych w całym cyklu kształcenia. Złożone z pozytywnym wynikiem dają średnie wykształcenie zawodowe i upoważniają do używania tytułu technik agrobiznesu, technik rachunkowości, technik ekonomista i technik administracji. Do 2000 roku egzaminy te odbywały się pod koniec kwietnia bezpośrednio przed egzaminem maturalnym. Od 2004 roku nazywane egzaminami zewnętrznymi. u nas odbywają się od 2007 roku dla uczniów kształcących się w zawodach: technik agrobiznesu, technik rachunkowości, technik administracji i ogrodnik. Przebiegają pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Odbywają się w szkole, trwają dwa dni, obejmują etap pisemny i etap praktyczny. Pozytywnie zdane dają tytuł technika w danym zawodzie i średnie wykształcenie zawodowe. Ogromną radość i zadowolenie sprawiają nam Ci uczniowie i słuchacze, którzy osiągają wyniki z egzaminów w granicach %, a mamy ich wielu. Ogromny wkład w przygotowanie młodzieży do egzaminów zewnętrznych mają nauczyciele, którzy zdobyli uprawnienia egzaminatorów: Teresa Chojnacka, Izabella Flasińska, Janina Lachowska, Grażyna Wąsik. 20

21 Emeryci grono emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z roku na rok powiększa się. Niektórzy przepracowali w naszej szkole cały okres pracy zawodowej lub jego większość. Do takich osób zaliczamy: Teodozję Kędziorę, Halinę Rysak, Henryka Świecha, Stanisława Ruska, Zbigniewa Sykuta, Henryka Kopcia, Stefanię Maj, Marię Boruch, Barbarę i Wiktora Antończyków, Danutę i Stanisława Franczaków, Pelagię i Adama Góreckich, Roberta Kowalika, Hannę Mirosław, Mariannę Tiemman, Wiesławę Gruszecką, Marię Stasiak, Marię i Józefa Szewczyków, Eugenię i Władysława Piturów, Jadwigę i Ludwika Halickich, Jerzego Pardykę, Elżbietę Dziubińską. 16 kwietnia 1998 roku dzięki zaangażowaniu opiekuna Samorządu Uczniowskiego mgr inż. Marii Jurek zorganizowano uroczyste spotkanie społeczności szkolnej z emerytami. Przybyli goście w liczbie kilkunastu osób przybliżyli młodzieży historię naszej Szkoły, wspominali okres swojej pracy, 21

22 opowiadali o ciekawych wydarzeniach. Prawie wszyscy emerytowani nauczyciele i pracownicy wzięli udział w IV Zjeździe Absolwentów w maju 1999 r. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2000/2001 obecni i dawni wychowankowie po 40 latach pracy pedagogicznej pożegnali szanowaną nauczycielkę języka polskiego Panią Wiesławę Gruszecką. Od 2004 roku grono emerytów powiększyło się. Niektórzy z nich pracują w szkole: Chojnacka Teresa, Flasińska Izabella, Jurek Maria, Lachowska Janina, Płachta Antoni, Tuźnik Izabela, Wąsik Grażyna. Wielu emerytów utrzymuje kontakt ze szkołą i odwiedzają nas przy różnych okazjach, np.: świętach okolicznościowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Święta Stowarzyszenia. Festyn Święto Stowarzyszenia. Odbywa się na przełomie maja i czerwca. Każdego roku gromadzi licznych mieszkańców Klementowic i okolicznych miejscowości oraz znaczną grupę naszych absolwentów. Uroczystość ma swoich fanów, którzy w tym dniu odwiedzają szkołę całymi rodzinami. Członkowie Stowarzyszenia i społeczność szkolna starają się za każdym razem uświetnić uroczystość. Aby zadowolić wielopokoleniową publiczność zapraszamy różne grupy artystyczne: taneczne, wokalne, muzyczne i kabaretowe. Otoczenie szkoły tonie w zieleni i rozbrzmiewa muzyka. Niezmiennym powodzeniem od lat cieszą się występy Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego ZSA. 22

23 Bardzo sympatyczna atmosfera towarzyszyła obchodom IV Święta Stowarzyszenia w czerwcu 2007 roku. Impreza była połączona z Jubileuszem 70-lecia istnienia najstarszej w powiecie ekonomiczno-rolniczej placówki edukacyjnej i Jubileuszem 5-lecia prowadzenia zespołu tanecznego przez Stowarzyszenie. Podczas uroczystości nie zabrakło wystąpień oficjalnych. Gości przywitał Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Wspólna Szansa Pan Zbigniew Turkowski. Historię utworzenia Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Wspólna Szansa zaprezentowała p. Maria Jurek. Życzenia dalszej owocnej pracy i wielu sukcesów przekazał zebranym Wójt Gminy Kurów Pan Stanisław Wójcicki. Rada Gminy ufundowała dla szkoły sprzęt nagłaśniający, jako jubileuszowy dar. Zebrani ponad godzinę podziwiali kolorowy korowód taneczny. Oklaskiwano poloneza, białego mazura, krakowiaka, wiązanki tańców lubelskich, rzeszowskich i śląskich. Satyrę na wiejskie klimaty i udział polskiego rolnictwa w sektorze Unii Europejskiej przedstawił kabaret Czarny Salceson z Krasnegostawu. Występ młodzieżowej formacji tańca towarzyskiego z Wilkowa poruszył męską część widowni. Na pamiątkę uroczystości państwo dyrektorzy: Maria Boruch, Maria Jurek, Barbara Antończyk, Zbigniew Sykut i Stanisław Franczak posadzili dąb kolumnowy na dziedzińcu szkoły. Boisko szkolne, jak co roku wypełnili liczni kibice. Rozgrywki sportowe w Święto Stowarzyszenia stały się tradycją. Pełen 23

24 emocji turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia zgromadził najwięcej drużyn i fanów. Panowie Andrzej Jarzynka i Przemysław Banaszek mieli dużo pracy i satysfakcji. Nie byłoby tego święta gdyby nie aktywny udział jego organizatorów i wykonawców, nauczycieli, członków stowarzyszenia, pracowników szkoły i uczniów. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim za wiosenne porządki, pyszny bigos, ciasta, kiermasze, dekoracje i występy. Podziękowania specjalne odebrały firmy wspomagające działalność Stowarzyszenia: REMZAP, KA-MAR, Piekarnia Stasiak. Filharmonia koncerty artystów Filharmonii Lubelskiej w naszej szkole należą do tradycji. Nasze pokolenie uczy się słuchać, oceniać i rozumieć muzykę skomponowaną przez wielkich artystów tego świata. W ciekawie prowadzonych koncertach artyści przybliżają młodzieży postaci kompozytorów, zapoznają z muzycznymi utworami. Wokaliści i muzycy wykonują najbardziej popularne arie operowe i operetkowe. Prezentują ciekawe instrumenty muzyczne i ich brzmienie. Występy artystów Filharmonii Lubelskiej zastąpione zostały wyjazdami do kina i teatru. Filmoteka szczególny rodzaj pomocy naukowych przydatnych w nauczaniu języka polskiego, przedmiotów zawodowych, geografii, historii. Jej rozmiary powiększają się wraz z wyposażeniem poszczególnych klasopracowni 24

25 w zestawy video. Liczy około 200 pozycji. Pokaźną część filmoteki stanowią uroczystości szkolne. Kiedyś gromadzona na kasetach video, teraz na nowocześniejszych nośnikach płytach CD i DVD. Pełni niezmienną rolę pomocy naukowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Duży zbiór stanowi filmoteka lektur gromadzona w bibliotece szkolnej. Gimnazjum dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Wspólna Szansa, przy dużym wsparciu rodziców i przychylności Wójta Gminy Kurów Pana Stanisława Wójcickiego w ZSA utworzono Gimnazjum Niepubliczne na prawach szkoły publicznej. Pierwszy nabór do klasy pierwszej odbył się w roku szkolnym 2003/2004. Gimnazjum cieszy się popularnością w środowisku lokalnym, o czym świadczy fakt, że mamy uczniów nie tylko z Klementowic, ale także z Karmanowic, Pożoga, Celejowa, Stoku, Lasu Stockiego, Zakierzek, Rąblowa. Gimnazjaliści aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, o czym świadczą ich osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i przeglądach artystycznych. Gospodarstwo pomocnicze - jest integralną częścią naszej szkoły od 1938 r. Zawsze stanowiło bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu głównie w zakresie produkcji roślinnej. Lata 70-te i 80-te to rozkwit, najwyższe wyniki ekonomiczne wśród gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych województwa lubelskiego. Obecnie liczy 35 ha w tym 25 ha użytków rolnych, a około 10 ha znajduje się pod zabudową obiektów szkolnych. Od 1969 roku z małymi przerwami funkcję kierownika pełnił mgr inż. Stanisław Franczak. Dzisiejsza sytuacja gospodarcza nie sprzyja rozwojowi rolnictwa, pomimo tego gospodarstwo radzi sobie. Specjalizuje się w uprawie zbóż, roślin okopowych 25

26 i rzepaku. Dla wielu absolwentów było wzorem do prowadzenia własnego gospodarstwa, wprowadzania upraw specjalistycznych np. uprawy chmielu. Po dzień dzisiejszy świadczy usługi okolicznym rolnikom. Wszelkie prace w gospodarstwie wykonuje Pan Andrzej Tarkowski. Dba o park maszynowy. Historia Szkoły Dzieje naszej szkoły sięgają roku 1922, kiedy to w Irenie koło Dęblina powstała roczna Szkoła Hodowlano-Rolnicza. W 1938 r. została ona przeniesiona do Klementowic, jako Powiatowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Bazę dydaktyczną stanowiły: budynek szkoły, dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli i pracowników, obora i chlewnia, oraz gospodarstwo o powierzchni 30 ha. 26

27 Taki stan zaplecza pozwalał na: przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów, dawał im podstawy do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, oraz szeroko rozumianej pracy społecznej na wsi. Wybuch II wojny światowej doprowadził do przerwy w zajęciach szkolnych od września 1939 r. do maja 1940 r. Zajęcia zostały wznowione za zgodą władz niemieckich, które zezwoliły na nauczanie przedmiotów zawodowych. Jednak nauczyciele z narażeniem życia uczyli również literatury, historii, geografii, a także zapoznawali młodzież z aktualną sytuacją w kraju i na świecie. Pobyt w szkole chronił uczniów przed wywiezieniem na roboty do Niemiec i umożliwił im pracę w konspiracji. Po wyzwoleniu szkoła zmieniała kilkakrotnie swój profil i nazwę. Do 1947 r. jest to 2-letnia Szkoła Rolniczo-Hodowlana, a następnie 3-letnie Gimnazjum Rolnicze. W roku 1948 powstało Liceum Rolniczo-Spółdzielcze i wreszcie w roku 1950 Technikum Rachunkowości Rolnej, którego pierwszym dyrektorem był Leon Jasielski, a drugim w latach Stanisław Ferent. Z początkiem roku szkolnego 1954/55 dyrektorem Szkoły został Ludwik Halicki kierujący tą placówką aż do swojej śmierci tj. do roku Na te lata przypada okres rozkwitu Szkoły. Liczba kandydatów przekracza wielokrotnie liczbę miejsc, zachodzi potrzeba tworzenia klas równoległych. Obok technikum dziennego rozwija się Wydział Kształcenia Zaocznego pod kierownictwem mgra Władysława Pitury. Rozwój szkoły hamują trudne warunki lokalowe. Staraniem dyrekcji w roku 1966 zostaje oddany do użytku internat, a w roku 1967 sala gimnastyczna. Po śmierci Ludwika Halickiego dyrektorem został mgr inż Wacław Mazurek, który funkcję tę pełnił do roku W dniu 27 września 1969 r. odbył się Zjazd Absolwentów połączony z wręczeniem Szkole sztandaru ufundowanego przez uczniów i absolwentów za pieniądze wypracowane przez nich w różnych pracach społecznych. Od roku 1970 obok Technikum zostaje otwarta Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a od września 1973 roku 3-letnie Technikum Rolnicze. Od dnia 01 września 1977 r. szkoła przyjmuje nazwę Zespołu Szkół Rolniczych w Klementowicach ze szkołami filialnymi w Janowcu, Markuszowie i w Jastkowie. W tym samym roku zostali przyjęci uczniowie do klasy pierwszej 27

28 Technikum Rolniczego o 5-letnim okresie nauczania, a w 1979 roku utworzono Policealne Studium Rolnicze. W latach dyrektorami szkoły byli kolejno: inż. Jerzy Pardyka i mgr Lesław Dziwisińki. Od wrzeonia 1981 r. do czerwca 1986 r. funkcje dyrektora Zespołu pełnił mgr inż. Jan Borys, który prowadził wielki plac budowy. W 1983 roku rozpoczęto budowę dwóch bloków mieszkalnych, skrzydła internatu, kotłowni, oczyszczalni ścieków, garaży i warsztatów szkolnych. Zakupiono autokar. Większość tych inwestycji została ukończona i oddana do użytku w latach Młodzież wprowadza się do nowego przestronnego skrzydła internatu. Nie brakuje chętnych na mieszkania. Przybywa nauczycieli i pracowników. Trwa porządkowanie resztek po barakach i urządzanie warsztatów. Od roku szkolnego 1986/87 funkcję dyrektora Zespołu pełni mgr Maria Stasiak. W 1988 roku 15 października podczas uroczystości jubileuszowych Zespół Szkół otrzymuje imię Macieja Rataja - chłopskiego syna, nauczyciela, polityka i działacza ludowego. Ceremonii towarzyszy III Zjazd Absolwentów. Od 1 stycznia 1990 r. do 31 sierpnia 1992 r. kolejnym dyrektorem jest mgr inż. Franciszek Zaleski. Przemiany społeczno-polityczne w kraju odbijają się głośnym echem 28

29 w ZSR w Klementowicach. Od 01 września do 31 grudnia 1992 r. jedynym w historii szkoły dyrektorem komisarycznym jest mgr Agnieszka Maczuga. Mgr inż. Maria Boruch zostaje pierwszym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu w styczniu 1993 r. W początku lat 90-tych stary budynek szkoły jest już za ciasny. Blisko 400 uczniów i podział zajęć na grupy powoduje, że kolejno adoptowane zostają pomieszczenia w skrzydle internatu tzw. bloku B. W nowo tworzonej części dydaktycznej powstają piękne pracownie: komputerowe, techniki biurowej, wiejskiego gospodarstwa domowego, katechetyczna, oraz wspaniale rozbudowuje się biblioteka. W roku 1997 pojawia się nowy kierunek kształcenia - technik agrobiznesu i w marcu 1997 r. placówka zmienia nazwę na Zespół Szkół Agrobiznesu. W 1996 roku Zespół nawiązuje współpracę z ARiMR w Warszawie. Szkoła i gospodarstwo pomocnicze otrzymują znaczące środki finansowe na sprzęt komputerowy i rolniczy oraz na samochód do nauki jazdy FIAT UNO. Od 01 września 1998 r. dyrektor mgr inż. Maria Jurek przygotowuje szkołę i internat do uczczenia jubileuszu 60-lecia i IV Zjazdu Koleżeńskiego. Placówka i jej otoczenie zmieniają wystrój. Przybywa: komputerów, kopiarek, mebli, sprzętu sportowego i setek woluminów. Uczestnicy Zjazdu 1-2 maja 1999 r. fundują pamiątkowa metaloplastykę oraz wyposażenie do pracowni przedsiębiorczości - zaplecze symulacyjne. Nadal bardzo dobrze rozwija się współpraca z ARiMR w Warszawie, JUNG w Puławach, WODR w Końskowoli oraz okolicznymi rolnikami - przedsiębiorcami, mieszkańcami wsi, gmin, małych miasteczek i lokalnym środowiskiem. Od 01 stycznia 1999 r. organem prowadzącym dla Zespołu jest Starostwo Puławskie w Puławach. Zarząd Powiatu jest fundatorem dwóch bezobsługowych kotłowni gazowych dla naszej placówki i dla budynków mieszkalnych. 29

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI 30 LECIA SZKOŁY Kowal-16 października 2009r. Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły Początki szkoły rolniczej w Kowalu sięgają lat 70. XX w. Wcześniej, w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg Projekt okładki: Piotr Krzyżanowski Układ tekstu: Krzysztof Sibielski

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku ::

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku :: www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 Pisanki wykonane przez dzieci i młodzież w GCKiKF :: Z kart historii :: Bitwa Jedlińska 11 czerwca 1809 roku str.

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach

50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach 50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach MONOGRAFIA Katowice, 29 marca 2012r. SPIS TREŚCI Z dziejów szkoły. 7 Za jego przykładem iść chcemy błogosławiony Jan Paweł II - patron

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Listopad. czas zadumy. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX

Listopad. czas zadumy. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Listopad czas zadumy dzień za dniem dzień za dniem Najpiękniejsze posesje

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010 Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Rok szkolny 2009/2010 1 IX 2009. Rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Starosta Łęczyński Adam Niwiński, który pogratulował osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo