Przewodnik. Wstęp Rejestracja Logowanie Strona z listą quizów Pierwsze logowanie Kolejne logowanie...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. Wstęp...2. 1 Rejestracja...2. 2 Logowanie...6. 3 Strona z listą quizów...7. 3.1 Pierwsze logowanie...7. 3.2 Kolejne logowanie..."

Transkrypt

1 Przewodnik Spis treści Wstęp Rejestracja Logowanie Strona z listą quizów Pierwsze logowanie Kolejne logowanie Objaśnienie, które trzeba przeczytać przed rozpoczęciem Aktywizacja odnośników do quizów Rozwiązywanie testu Nawigacja w quizie Podsumowanie próby Powrót do przerwanego quizu Powrót do podejścia Zakończenie quizu Zakończenie rozwiązywania testu Pobieranie certyfikatów

2 Wstęp Narzędzie AmiCoTool projektu Amico jest dostępne poprzez przeglądarkę internetową pod adresem: Na stronie umieszczone są opisy i filmy instruktażowe w czterech językach. Wśród nich znajduje się również wersja polska. W dalszym ciągu przewodnika będziemy zakładali, że posługujemy się wersją polską. Strona główna z opisem i filmami jest powszechnie dostępna. Jednak aby móc używać narzędzia AmiCoTool należy być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem. Zarejestrować może się każda osoba używająca przeglądarki internetowej. Podczas rejestracji, tworzy się w systemie rekord dla danej osoby, w którym przechowywane są podane podczas rejestracji informacje, a następnie wyniki testów. 1 Rejestracja W celu zarejestrowania się, należy w polskim tekście w zdaniu W celu rejestracji, prosimy kliknąć tutaj..., kliknąć napis proszę kliknąć tutaj. Po kliknięciu pokazuje się formularz rejestracyjny w angielskiej wersji językowej. Wersję językową można zmienić wybierając język w z listy dostępnej w prawym górnym rogu. Listy wyboru rozwijamy klikając trójkąt po prawej stronie pola. Ilustracja 1: Formularz rejestracyjny. W formularzu wypełniamy wszystkie pola. Wszystkie są oznaczone symbolem gwiazdki, *, co oznacza, że ich wypełnienie jest obowiązkowe. 2

3 Zaczynami od pola Nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika może zawierać tylko znaki alfanumeryczne: małe litery, podkreślenia ( _ ), łączniki ( - ), kropki (. ) lub symbol ). Jeżeli mamy swój adres , możemy go użyć jako nazwy użytkownika. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym: co najmniej 1 liczbę, co najmniej 1 małą literę, co najmniej 1 dużą literę, co najmniej 1 niestandardowy znak. Hasło może być na przykład takie: jojo_beta7. Po prawej stronie pola hasła można zaznaczyć opcję Odkryj i wtedy wpisywane przez nas hasło nie będzie maskowane przez znak *. Odsłonięcie wpisywanego hasła nie jest zalecane jeżeli formularz wypełniamy w obecności innych osób. Jeżeli wprowadziliśmy już wszystkie wymagane dane, tworzymy konto klikając na dole przycisk Utwórz moje nowe konto. Jeżeli nie wypełnimy wszystkich pól nasze konto nie zostanie utworzone i formularz pokaże się ponownie z czerwonymi komentarzami nad każdym niewypełnionym lub źle wypełnionym polem. Takie pola należy uzupełnić i ponownie kliknąć przycisk. Ilustracja 2 pokazuje przykładowy, wypełniony formularz rejestracyjny. Przycisk Anuluj przerywa wprowadzanie danych i przenosi nas do formularza logowania można go użyć jeżeli już wcześniej się zarejestrowaliśmy i przez pomyłkę weszliśmy do formularza reje stracji ponownie. Ilustracja 2: Przykładowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. 3

4 Po kliknięciu przycisku Utwórz moje nowe konto, jeżeli nie popełniliśmy błędów, pojawia się strona informująca o wysłaniu do nas a (ilustracja 3). Ilustracja 3: Ekran po wysłaniu formularza rejestracyjnego. System wysyła na podany przez nas w formularzu adres. Chęć utworzenia konta musimy potwierdzić i temu służy ten . W treści znajduje się adres strony, której otwarcie dokonuje ostatecznego potwierdzenia (ilustracja 4). Na ogół wystarczy kliknąć w podany adres strony, żeby przeglądarka otworzyła się we właściwym miejscu. Ilustracja 4: otrzymany po utworzeniu konta. Jeżeli tak się nie dzieje np. nie możemy kliknąć w adres lub przeglądarka zgłasza błąd, należy cały adres strony przekopiować do paska adresów w przeglądarce, tak jak to pokazano na ilustracji nr 5, i wcisnąć klawisz ENTER. W tym momencie przeglądarka powinna odnaleźć stronę 4

5 potwierdzającą rejestrację i tym samym utworzenie konta. Ilustracja 5: Strona, której otwarcie ostatecznie zatwierdza rejestrację. Kiedy klikniemy przycisk Kursy, przeniesiemy się na stronę główną AmiCoTool. W tym momencie jesteśmy również zalogowani i możemy rozpocząć wypełnianie testów, co jest opisane w rozdziale nr 4 - Rozwiązywanie testu. 5

6 2 Logowanie Ilustracja 6: Formularz logowania Przed rozpoczęciem samooceny, czyli wypełnieniem testu lub testów w AmiCoTools, należy się zalogować na swoje konto. Zalogować można się ze strony pod adresem: klikając w napis prosimy się zalogować. Po kliknięciu pojawi się strona z formularzem logowania. Po lewej stronie mamy część do logowania, natomiast po prawej stronie instrukcję dla osób, które się jeszcze nie zarejestrowały. Tak jak w przypadku formularza rejestracyjnego możemy zmienić język wybierając odpowiedni w polu znajdującym się w prawym górnym rogu. W formularzu logowania wpisujemy naszą nazwę użytkownika i nasze aktualne hasło do konta i klikamy przycisk Zaloguj się ilustracja nr 6 Po zalogowaniu przeglądarka ustawia się ponownie na stronie głównej AmiCoTool. Teraz klikając w napis Samoocena w zakresie kompetencji zawodowych dotyczących opieki nad osobami starszymi, przechodzimy do testu. 6

7 3 Strona z listą quizów 3.1 Pierwsze logowanie Jeżeli zalogujemy się pierwszy raz, po kliknięciu napisu Samoocena w zakresie kompetencji zawodowych dotyczących opieki nad osobami starszymi, pojawi nam się strona Opcje zapisów. Na stronie tej, poniżej filmu instruktażowego znajduje się przycisk Zapisz mnie. Klikamy i wchodzimy Ilustracja 7: Opcje zapisów z przyciskiem Zapisz mnie. na stronę testu z instrukcją i listą poszczególnych części testu ilustracja nr 8 i 9. Części testu są w AmiCoTool nazywane quizami. Zatem na przykład część A. Higiena otoczenia jest pierwszym quizem testu samooceny. 3.2 Kolejne logowanie Jeżeli jest to nasze kolejne logowanie, kliknięcie na stronie głównej napisu Samoocena w zakresie kompetencji zawodowych dotyczących opieki nad osobami starszymi, zaprowadzi nas od razu na stronę testu. 7

8 Ilustracja 8: Strona z krótka instrukcją i listą quizów. Ilustracja 9: Lista quizów - odnośniki do quizów nieaktywne. 8

9 3.3 Objaśnienie, które trzeba przeczytać przed rozpoczęciem Ilustracja 10: Strona z objaśnieniami - Objaśnienie (musisz przeczytać przed rozpoczęciem). Na stronie testu znajduje się tekst opisujący zasady wypełniania quizów. Pod tekstem instrukcji znajdują się odnośniki do quizów, które początkowo są nieaktywne (ilustracja nr 19). Uaktywniają się dopiero gdy przeczytamy objaśnienie, który opisuje warunki i zastrzeżenia dotyczące korzystania z AmiCoTool. Warunki i zastrzeżenia wyświetlają się po kliknięciu napisu: Objaśnienie (musisz przeczytać przed rozpoczęciem). Na stronie o takim właśnie tytule, poniżej tekstu, znajduje się odnośnik do pierwszego testu Higiena otoczenia. Po kliknięciu napisu Higiena otoczenia można rozpocząć rozwiązywanie pierwszego quizu. Można też wrócić do testu później. 3.4 Aktywizacja odnośników do quizów Po przeczytaniu strony z Objaśnieniem, odnośniki do quizów na stronie testu będą kolejno aktywowane. Jako pierwszy zostanie udostępniony quiz Higiena otoczenia (ilustracja nr 12). Gdy rozpoczniemy wypełnianie quizu Higiena otoczenia, to na liście zostanie udostępniony odnośnik do quizu Pierwsza pomoc. Na tej zasadzie będą udostępniane odnośniki do kolejnych quizów. 9

10 4 Rozwiązywanie testu Załóżmy, że już przeczytaliśmy objaśnienia i wróciliśmy na stronę testu. Pod tekstem instrukcji, w Teście samooceny znajduje się aktywny już odnośnik do pierwszego quizu: A. Higiena otoczenia. Ilustracja 11: Aktywny odnosnik do quizu Higiena otoczenia. Po kliknięciu w napis Higiena otoczenia wchodzimy na stronę tytułową quizu (ilustracja 12) i po kliknięciu przycisku Spróbuj teraz rozwiązać quiz przechodzimy do pytań. Ilustracja 12: Strona tytułowa quizu. 10

11 Każde pytanie, wraz z odpowiedziami do wyboru, znajduje się na niebieskim polu. Przed każdym pytaniem znajduje się puste kółko, które po kliknięciu wypełnia się na niebiesko. W ten sposób zaznaczamy odpowiedzi, które uważamy za poprawne. W danym pytaniu można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Na ilustracji 13 pokazany jest przykład strony z pytaniami, na której zaznaczono po jednej odpowiedzi na każde pytanie. Przycisk Dalej pozwala na przejście do kolejnego ekranu z pytaniami. W trakcie rozwiązywania quizu nie należy posługiwać się przyciskami przeglądarki do Ilustracja 13: Strona z pytaniami quizu. przechodzenia wprzód i wstecz. Należy posługiwać się wyłącznie przyciskami Dalej i nawigacją dostępną na ekranie quizu. Jeżeli przejdziemy do następnego ekranu z pytaniami przyciskiem Dalej, nasze odpowiedzi na pytania z ekranu, który opuściliśmy, zostaną zapamiętane. 4.1 Nawigacja w quizie Po prawej stronie pytań na ekranie quizu widoczna jest NAWIGACJA W QUIZIE. Numery widoczne na nawigacji to numery pytań quizu. Klikając w pole o danym numerze przeniesiemy się do pytania o takim numerze. Klikając w pole z napisem inf przeniesiemy się na ekran z pytaniami o numerach takich jakie są wyświetlone na polach bezpośrednio za danym polem inf. Jeżeli chcemy przerwać wypełnianie quizu bez przejścia do następnego ekranu, ale chcemy by AmiCoTool pamiętało nasze Ilustracja 14: Nawigacja w quizie odpowiedzi z ekranu, na którym pracę przerywamy, klikamy napis Zapisz podejście". 11

12 4.2 Podsumowanie próby Jeżeli klikniemy przycisk Dalej na ostatnim ekranie quizu, przeniesiemy się na stronę Ilustracja 15: Strona podsumowania próby podsumowania Podsumowanie próby, na której znajduje się tabelka z numerami pytań i informacją, że odpowiedź została zapisana lub, że na dane pytanie nie udzielono odpowiedzi. W tym samym miejscu znajdziemy się gdy przerwiemy wypełnianie quizu bez przejścia do kolejnego ekranu, klikając napis Zapisz podejście" w nawigacji po prawej stronie (w tym momencie możemy przerwać i nawet zamknąć przeglądarkę, by wrócić do quizu później). Znajdujące się na dole strony przyciski umożliwiają nam dwie czynności: przycisk Powrót do podejścia na powrót do pytań quizu i korektę, przycisk Zatwierdź wszystkie i zakończ kończy wypełnianie quizu po kliknięciu tego przycisku nie będziemy już mogli nic skorygować. 4.3 Powrót do przerwanego quizu Jeżeli przerwaliśmy wypełnianie quizu i zamknęliśmy strony AmiCoTool, możemy do quizu wrócić w ten sam sposób jakbyśmy rozpoczynali nowy quiz. Pojawi się strona tytułowa quizu z napisem Podsumowanie twoich poprzednich podejść. Zamiast przycisku Spróbuj teraz rozwiązać quiz pojawi się przycisk Kontynuuj ostatnie podejście. 12

13 Ilustracja 16: Strona tytułowa quizu - podsumowanie poprzednich podejść Po kliknięciu tego przycisku znajdziemy się ponownie na stronie pytań w miejscu, w którym przerwaliśmy. 4.4 Powrót do podejścia Na stronie Podsumowanie próby możemy znaleźć się po przejściu quizu przyciskami Dalej lub po kliknięciu napisu Zapisz podejście" na NAWIGACJI W QUIZIE. Jak już wspomnieliśmy na stronie podsumowania mamy do wyboru dwa przyciski. Jeżeli chcemy uzupełnić quiz lub poprawić odpowiedzi, klikamy w przycisk Powrót do podejścia. Przycisk ten przenosi nas do miejsca, w którym byliśmy ostatnio w quizie. Jeżeli chcemy quiz uzupełnić lub poprawić w innym miejscu niż przerwaliśmy, posłużymy się NAWIGACJĄ W QUIZIE - by przejść do pytania o odpowiednim numerze klikamy numer na nawigacji. Reasumując, do przerwanego quizu wracamy na dwa sposoby: ze strony Podsumowanie próby klikając przycisk Powrót do podejścia, lub klikając Kontynuuj ostatnie podejście na stronie tytułowej quizu. 4.5 Zakończenie quizu Wypełnianie quizu kończymy klikając Zatwierdź wszystkie i zakończ na stronie Podsumowania próby. Pojawi się wówczas formatka Potwierdzenie, która ostrzega, że nie będziemy mogli już wrócić do tego podejścia. Żeby wycofać się z operacji zakończenia możemy kliknąć przycisk Anuluj. Jeżeli jednak jesteśmy pewni, że już nic nie będziemy zmieniać i chcemy zakończyć wypełnianie, klikamy ponownie Zatwierdź wszystkie i zakończ, co kończy podejście. 13

14 Ilustracja 17: Ekran do potwierdzenia zakończenia podejścia. Przenosimy się w ten sposób na stronę opisującą rezultaty właśnie zakończonego quizu ilustracja 18. Teraz nie możemy już zmienić naszych odpowiedzi. Ilustracja 18: Podsumowanie zakończonego podejścia do quizu. 14

15 Możemy bezpośrednio przejść do wypełniania następnego quizu klikając napis przejdź do następnego testu, klikając tutaj" lub wrócić do strony z listą quizów klikając w napis strony głównej testu". Dopóki nie opuściliśmy strony podsumowania, w NAWIGACJi W QUIZIE mamy dwa nowe napisy/odnośniki, których nie było podczas wypełniania quizu: Pokaż wszystkie pytania na stronie, Zakończ ocenianie. Klikając w podsumowaniem pierwszy wyświetlimy wszystkie pytania pod z odpowiedziami, jakich udzieliliśmy, klikając w drugi, wyświetlimy stronę podsumowania bez treści quizu i wyłączymy możliwość przeglądania odpowiedzi. Gdy w jakikolwiek sposób opuścimy stronę podsumowania, również nie będziemy już mogli przeglądać odpowiedzi z tego podejścia. Ilustracja 19: NAWIGACJA zakończeniu quizu. W QUIZIE po Quiz możemy jednak rozwiązać ponownie w kolejnym podejściu. Gdy wejdziemy znowu na stronię tytułową quizu pojawi się na niej teraz przycisk Ponownie rozwiąż quiz. Klikając ten przycisk możemy rozpocząć od początku rozwiązywanie quizu, czyli następne podejście. Ilustracja 20: Strona tytułowa quizu po zakończeniu pierwszego podejścia. 15

16 Ilustracja 21: Lista kilku kolejnych podejść do quizu. Możemy wykonać wiele kolejnych podejść ilustracja

17 5 Zakończenie rozwiązywania testu Rozwiązując po kolei wszystkie quizy dochodzimy do ostatniego, najkrótszego pt. Umiejętności międzykulturowe. Jest to quiz szczególny, bo po jego zakończeniu będziemy mogli wydrukować certyfikaty. Po kliknięciu Zatwierdź wszystkie i zakończ przenosimy się na stronę podsumowania quizu, która różni się od poprzednich podsumowań. Na tej stronie, poniżej podsumowania, znajduje się tekst Gratulujemy, właśnie ukończyłeś test, sprawdź swoje umiejętności pobierając następujące dokumenty: oraz odnośniki do pobrania dwu certyfikatów: Certyfikat potwierdzonych umiejętności i Świadectwo ECVET dla kraju docelowego. Odnośniki te prowadzą do dokumentów, które możemy wydrukować lub zachować na dysku. Pierwszy, to certyfikat, który mówi, że przeszliśmy przez wszystkie quizy i zakończyliśmy test. Drugi jest świadectwem podającym punktację w systemie ECVET dla naszych umiejętności wykazanych w teście samooceny, w porównaniu do całkowitej liczby punktów ECVET dla danej kwalifikacji. Punktacje te są podane dla 5 krajów biorących udział w projekcie AmiCo. Ilustracja 22: Po zakończeniu ostatniego quizu. 17

18 5.1 Pobieranie certyfikatów Certyfikaty można pobrać i wydrukować klikając w odnośniki pokazane na ilustracji 22. Można też pobrać je po ponownym wejściu na strony testu. Pod listą quizów, w sekcjach Wyniki samooceny i Punktacja ECVET, znajdują się analogiczne odnośniki do wyżej wymienionych dokumentów ilustracja 23. Ilustracja 23: Strona z listą quizów - wyniki samooceny i punktacja ECVET. Sposób pobierania i drukowania plików zależy od używanej przeglądarki internetowej. Podajemy poniżej dwa przykłady przeglądarek, jednak zastrzegamy, że szczegóły pobrania dokumentów mogą się różnić w zależności od rodzaju przeglądarki, jej wersji oraz indywidualnych ustawień przeglądarki dla danego użytkownika. Na przykład dla przeglądarki Google Chrome m, po kliknięciu odnośnika Certyfikat potwierdzonych umiejętności, pojawi nam się okno z certyfikatem. Po kliknięciu w oknie certyfikatu prawym przyciskiem myszy zobaczymy menu z którego będziemy mogli wybrać drukowanie certyfikatu lub zachowanie go na dysku ilustracja 24. W przypadku przeglądarki Firefox 31.0 również pojawi się okno z certyfikatem a w nim powinno pojawić się menu, które pozwoli na wydrukowanie lub pobranie dokumentu ilustracja

19 Ilustracja 24: Pobieranie certyfikatu w przeglądarce Google Chrome wersja m Ilustracja 25: Pobieranie certyfikatu w przeglądarce Firefox wersja

20 Poniżej pokazany jest przykład obu dokumentów: C ertyfikatu potwierdzonych umiejętności i Świadectwa ECVET, pobranych po zakończeniu testu. 20

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE

OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE Dostęp do platformy e-learningowej Moodle jest możliwy na dwa sposoby: w pole adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres: www.spe.edu.pl, następnie w prawym górnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

ZALICZENIE TESTU KOMPETENCYJNEGO W RAMACH KURSU JĘZYKOWEGO

ZALICZENIE TESTU KOMPETENCYJNEGO W RAMACH KURSU JĘZYKOWEGO WYDZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KSP Źródło: http://szkolenia.policja.waw.pl/wdz/informacje/jezyki-obce/29813,zaliczenie-testu-kompetencyjnego-w-ramach-kursu-jezyko wego.html Wygenerowano: Czwartek, 23

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU FIRMOWEGO

INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU FIRMOWEGO INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU FIRMOWEGO Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób, które ubiegają się o odnowienie certyfikatu Firmowego. Certyfikatem Firmowym nazywamy certyfikat, który oprócz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Samouczek. Użytkownik firmowy

Samouczek. Użytkownik firmowy Samouczek Spis treści 2 1. Rejestracja 3. 2. Logowanie 6. 3. Panel firmowy - Testy 7. 4. Panel firmowy Pracownicy 9. 5. Panel firmowy Stanowiska 10. 6. Panel firmowy Dane firmy 11. 7. Zmiana panelu 12.

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Spis stron 1. Zakupy przy użyciu standardowego przeglądania kategorii... 2 2. Zakupy przy wykorzystaniu pola SZUKAJ.... 4 3. Finalizacja zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje)

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Niniejszy przewodnik użytkownika opisuje czynności wykonywane przy korzystaniu ze strony Moje Dane portalu udostępniającego pracownikom firmy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA CERTYFIKATU PRYWATNEGO

INSTRUKCJA DLA CERTYFIKATU PRYWATNEGO INSTRUKCJA DLA CERTYFIKATU PRYWATNEGO Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób, które ubiegają się o nowy certyfikat Prywatny. Certyfikatem Prywatnym nazywamy certyfikat, który zawiera imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl

Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl Projekt językowy Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl Zygmunt Sumiec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu I. Abyś mógł korzystać z platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodniekiem dla ucznia to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu należy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia

Instrukcja dla ucznia Instrukcja dla ucznia Rejestracja 1. Pierwszą rzecz jaką należy zrobić po wejściu na platformę Mermidon, to utworzenie swojego prywatnego konta. Proces ten nie różni się zbytnio od zakładania konta poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

DARMOWY MINI PORADNIK

DARMOWY MINI PORADNIK DARMOWY MINI PORADNIK Jak korzystać z e-learningu w Astro Salus www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl LOGOWANIE Aby się móc zalogować do kursu płatnego, musisz być najpierw zarejestrowany.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. 1. Strona internetowa platformy szkoleniowej.

INSTRUKCJA. 1. Strona internetowa platformy szkoleniowej. INSTRUKCJA Żeby uczestniczyć w kursie, należy w pierwszej kolejności zalogować się na stronie internetowej platformy www.e-szkolenia.fewe.pl. Jak tego dokonać? Niniejsza instrukcja, krok po kroku, pomoże

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców Logowanie Otwieramy stronę internetową Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego: www.zs1.lublin.pl i klikamy w zakładkę DLA RODZICA. Po rozwinięciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zakładanie konta użytkownika na platformie Moodle - informacja dla uczestników II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów Każdy uczestnik II etapu konkursu ma obowiązek utworzyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU PRYWATNEGO

INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU PRYWATNEGO INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU PRYWATNEGO Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób, które zamierzają odnowić certyfikat Prywatny. Certyfikatem Prywatnym nazywamy certyfikat, który zawiera imię

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian (wersja dla telefonów bez ekranu dotykowego) Niniejsza instrukcja została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Aktywacja 4. Logowanie 5. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Aktywacja 4. Logowanie 5. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Aktywacja 4. Logowanie 5. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać udostępniając linki w Internecie. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej?

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej? Spis treści Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome... 2 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Internet Explorer... 5 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox...

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) 1 Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 5 Zarejestruj się... 5 Logowanie do aplikacji... 7 Wypróbuj... 7 Kup

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij formularz rekrutacyjny na stronie www.manpower.pl/amz i zdobądź pracę w Amazon! Postępuj zgodnie z instrukcją.

Uzupełnij formularz rekrutacyjny na stronie www.manpower.pl/amz i zdobądź pracę w Amazon! Postępuj zgodnie z instrukcją. Uzupełnij formularz rekrutacyjny na stronie www.manpower.pl/amz i zdobądź pracę w Amazon! Postępuj zgodnie z instrukcją. KROK 1 Wpisz w przeglądarce adres strony internetowej www.manpower.pl/amz. Znajdziesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania Data modyfikacji : 01-11-2015 r. wersja dokumentu 1.1 Spis treści 1. Funkcjonalność w panelu Beneficjenta...3 2. Strona główna...4 3. Rejestracja...6 3.1.

Bardziej szczegółowo

Praca w systemie WET SYSTEMS

Praca w systemie WET SYSTEMS Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin Praca w systemie WET SYSTEMS Dane podstawowe Spis treści 1. Logowanie do systemu WET SYSTEMS... 3 a. Wpisywanie hasła... 3 2. Edycja profilu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Dokument ten ma charakter ogólnodostępny, jednak nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie, w całości

Bardziej szczegółowo