Zakładowy cennik usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładowy cennik usług"

Transkrypt

1 Zakładowy cennik usług zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2009 Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, rozszerzony o pkt i Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 17/2010 Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, zmieniony (w tym m rozszerzony o pkt 4.11.) Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 17/2012 Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku Lp. N a z w a u s ł u g i j.m. cena netto 1. Opłaty związane z działaniami Klienta niezgodnymi z postanowieniami umowy 1.1. Opłaty związane z zaleganiem w zapłacie Sporządzenie i wysłanie upomnienia 5, Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności usługa 161, Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza, wydanie zaleceń pokontrolnych (w związku z samowolnymi działaniami Klienta) Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta (bez kosztu zakupu wodomierza): Dodatkowo należy doliczyć koszt zakupu wodomierza usługa 127, wodomierz Ø15 Ø40 mm usługa 149, wodomierz Ø50 Ø150 mm usługa 217, Wymiana/montaż nakładki radiowej na wodomierz uszkodzonej/zagubionej z winy Klienta Dodatkowo należy doliczyć koszt zakupu nakładki radiowej na wodomierz Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata) zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu usługa 46,40 usługa 161,20 2. Usługi związane z przyłączaniem do sieci 2.1. Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego: domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo-handlowego, zasilanie jednego placu budowy, odwodnienie jednej komory c.o. itp. Uwaga: uzgodnienie projektu przyłączy dla małych obiektów zlokalizowanych na odrębnych nieruchomościach - opłata wynosi: ilość nieruchomości pomnożona przez opłatę dla 1 nieruchomości usługa 87, małego osiedla domów jednorodzinnych (do 20 szt. budynków) realizowanych przez jednego inwestora, małego domu wielorodzinnego (do 20 lokali mieszkalnych), średniego obiektu handlowo-usługowego, itp. usługa 153, domu wielorodzinnego, osiedla domów jednorodzinnych (od 21 do 50 szt. budynków) lub małego osiedla domów wielorodzinnych (do 80 lokali mieszkalnych) realizowanych przez jednego inwestora, dużego obiektu usługowo-handlowego lub użyteczności publicznej, itp. usługa 197, dużego osiedla domów jednorodzinnych (powyżej 50 szt. budynków) lub wielorodzinnych (powyżej 80 lokali mieszkalnych) realizowanego przez jednego inwestora, grupowych obiektów przemysłowych, handlowych lub użyteczności publicznej, itp. usługa 307, Zaopiniowanie zmian wniesionych przez projektanta do uzgodnionej dokumentacji projektowej - aktualizacja uzgodnienia lub za sprawdzenie zmian projektowych bez możliwości wydania uzgodnienia godz. 43, Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej

2 Wykonanie wykopu w gruncie do kat. III, ułożenie przyłącza, zasypanie wykopu po zakończonym odbiorze przyłącza wg kalkulacji indywidualnej Wykonanie wcinki przez nawiertkę usługa 180, Wykonanie wcinki przez trójnik wg kalkulacji indywidualnej Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego usługa 102, Techniczne przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Wykonanie wykopu w gruncie do kat. III, ułożenie przyłącza, połączenie z trójnikiem lub wpięcie do studzienki rewizyjnej, zasypanie wykopu po zakończonym odbiorze przyłącza wg kalkulacji indywidualnej Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej poprzez odgałęzienie boczne w granicy nieruchomości usługa 93, Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej poprzez studnię rewizyjną lub na tzw. oczko usługa 165, Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego usługa 102,60 3. Usługi dodatkowe związane z przyłączaniem do sieci 3.1. Wykonanie przecisku pod przyłącze wodne o długości do 8 m przy założeniu wykonania przez inwestora wykopu usługa 537, za każdy następny mb 64, Likwidacja przyłącza wodociągowego, w tym: zamknięcie wody, odcięcie przyłącza od sieci, demontaż zasuwy dołączeniowej, przedłużenia i wodomierza. Uwaga: Cena usługi jest iloczynem stawki godz. i liczby godzin pracy brygady, przy czym dodatkowo do kosztów dolicza się koszty materiałów, zajęcia pasa drogowego, badania zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczenia miejsca realizowanych prac oraz koszty pracy sprzętu wg faktycznej ilości godz./km i cen jednostkowych. usługa zgodnie z uwagą 4. Usługi eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 4.1. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej (maksymalnie dwie zasuwy) usługa 140, za każdą następną zasuwę na tym samym rurociągu zasuwa 39, Pomiar ciśnienia wody w sieci wodociągowej wydanie raportu z wynikiem pomiaru usługa 137, Zlokalizowanie miejsca wycieku wody ( czas usługi do 1 godziny) usługa 174, Zlokalizowanie miejsca wycieku wody za każdą następną godzinę usługi godz. 153, Czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych (komór, studni kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych) z osadu lub zanieczyszczeń płynnych urządzeniem typu WUKO (czas usługi do 1 godz.) Czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych (komór, studni kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych) z osadu lub zanieczyszczeń płynnych urządzeniem typu WUKO za każdą następną godzinę. Udrożnienie urządzeń kanalizacyjnych metodą hydrodynamiczną z odsysaniem osadu (czas usługi do 1 godz.) Udrożnienie urządzeń kanalizacyjnych metodą hydrodynamiczną z odsysaniem osadu za każdą następną godzinę usługi Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego ze studzienek kanalizacyjnych lub czyszczenie osadników wpustów deszczowych (czas usługi do 1 godz.) Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego ze studzienek kanalizacyjnych lub czyszczenie osadników wpustów deszczowych za każdą następną godzinę usługi usługa 155,90 godz. 112,80 usługa 217,60 godz. 172,70 usługa 155,90 godz. 112,80

3 4.7. Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej o średnicy mm ( lub przyłącza kanalizacyjnego o średnicy do 500 mm) o długości do 30 m usługa 405, za każdy kolejny powyżej 30 mb mb 9, Przegląd przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Usługa wykonana na odkrytym przyłączu, wykonanie wykopu na koszt klienta usługa 133, Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego usługa 228, Usunięcie awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej wg kalkulacji indywidualnej Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych z wywozem i utylizacją namułu o DN od 201 do 300 mm i stopniu zamulenia do 30 % o DN od 201 do 300 mm i stopniu zamulenia od 30% do 50 % o DN od 201 do 300 mm i stopniu zamulenia od 50% do 70 % o DN od 201 do 300 mm i stopniu zamulenia od 70% do 90 % o DN od 301 do 400 mm i stopniu zamulenia do 30 % o DN od 301 do 400 mm i stopniu zamulenia od 30% do 50 % o DN od 301 do 400 mm i stopniu zamulenia od 50% do 70 % o DN od 301 do 400 mm i stopniu zamulenia od 70% do 90 % o DN od 401 do 500 mm i stopniu zamulenia do 30 % o DN od 401 do 500 mm i stopniu zamulenia od 30% do 50 % o DN od 401 do 500 mm i stopniu zamulenia od 50% do 70 % o DN od 401 do 500 mm i stopniu zamulenia od 70% do 90 % o DN od 501 do 600 mm i stopniu zamulenia do 30 % o DN od 501 do 600 mm i stopniu zamulenia od 30% do 50% o DN od 501 do 600 mm i stopniu zamulenia od 50% do 70 % o DN od 501 do 600 mm i stopniu zamulenia od 70% do 90 % o DN od 601 do 800 mm i stopniu zamulenia do 30 % o DN od 601 do 800 mm i stopniu zamulenia od 30% do 50 % o DN od 601 do 800 mm i stopniu zamulenia od 50% do 70 % o DN od 601 do 800 mm i stopniu zamulenia od 70% do 90 % o DN powyżej 800 mm i stopniu zamulenia do 30 % o DN powyżej 800 mm i stopniu zamulenia od 30% do 50 % o DN powyżej 800 mm i stopniu zamulenia od 50% do 70 % o DN powyżej 800 mm i stopniu zamulenia od 70% do 90% 20,30 28,40 33,80 40,60 42,30 59,20 70,50 84,60 56,40 78,90 93,90 112,80 63,40 88,80 105,70 126,90 84,60 118,40 140,90 169,20 101,50 142,10 169,10 203,00 5. Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta

4 5.1. Wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego w celu naliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej Montaż w gestii Klienta usługa 60, Oplombowanie wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej usługa 47, Instalacja wodomierza odliczającego (ocena techniczna, montaż wodomierza, oplombowanie) Dodatkowo należy doliczyć koszty zakupu wodomierza usługa 81, Kontrola instalacji wodociągowej związana z przeniesieniem wodomierza głównego na życzenie klienta usługa 81, Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na maksymalnie 4 wodomierze główne przygotowanie dokumentów, kontrola i wydanie warunków rozdziału: małych lokali handlowo-usługowych i domków jednorodzinnych usługa 180, obiektów przemysłowych, budów, budynków wielorodzinnych usługa 212, Ponowne dokonanie odczytu na żądanie Klienta usługa 36, Ekspertyza wodomierza w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza (opłatę pobiera się w przypadku gdy ekspertyza potwierdziła prawidłowość wskazań wodomierza) Opłata obejmuje demontaż i montaż nowego wodomierza.. Dodatkowo należy doliczyć koszt ekspertyzy zleconej przez MPWiK uprawnionemu podmiotowi. Wymiana wodomierza na zlecenie Klienta: Dodatkowo należy doliczyć koszt zakupu wodomierza usługa 149, wodomierz Ø15 Ø40 mm usługa 149, wodomierz Ø50 Ø150 mm usługa 217, Wymiana zaworów przy wodomierzu Dodatkowo należy doliczyć koszt zaworów wg faktycznego kosztu zakupu usługa 149, Wymiana zestawu wodomierzowego Dodatkowo należy doliczyć koszty zestawu (konsoli mocującej, wodomierza, dwóch zaworów) wg faktycznego kosztu zakupu usługa 149, Usługa odpłatnego rozliczania dostaw wody lub/i odbioru ścieków do budynków wielolokalowych lub na terenach przemysłowych Ocena techniczna instalacji wodociągowej, wodomierzy lokalowych stanowiących własność Klienta nie oplombowanych przez MPWiK, związana z przyjęciem budynku do rozliczeń dostaw usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wydanie raportu Odczyty wodomierzy odliczających w lokalu budynku wielolokalowego przyjętego do rozliczeń dostawy usług Rozliczenie wodomierza odliczającego w lokalu budynku wielolokalowego przyjętego do rozliczeń dostawy usług według kalkulacji indywidualnej w zależności od ilości wodomierzy lokalowych szt. 8,10 szt. 3, Odczyt wodomierza na terenach przemysłowych usługa 8, Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej usługa 107, Wynajęcie stojaka hydrantowego (z zestawem pomiarowym) do poboru wody z hydrantu wg wyliczenia: Kaucja zwrotna 200, Wynajęcie stojaka (stawka na dzień) Dodatkowo należy doliczyć koszt wody wg obowiązujących cen usługa 5, Uszkodzenie wynajmowanego sprzętu koszt naprawy

5 5.14. Podstawienie beczkowozu z wodą 1,2 m 3 usługa 127, Wypożyczenie beczkowozu z wodą 1,2 m 3 (transport usługobiorcy) usługa 82,20 6. Badania laboratoryjne 6.1. Koszt jednej roboczogodziny za badanie wody godz. 35, Koszt jednej roboczogodziny za badanie ścieków godz. 29,00 Do podanych cen netto należy doliczyć stawkę vat, zgodną z obowiązującymi przepisami. Uwaga: 1. W podane ceny wliczony jest transport i praca sprzętu z wyłączeniem usług realizowanych poza terenem Miasta Włocławka, które to usługi wymagają odrębnej kalkulacji. 2. W przypadku usług rozliczanych godzinowo, opłata będzie naliczana wg klucza - każdy upływ czasu następnej godziny w wymiarze przekraczającym 5 min. traktowany jest jak pełna godzina. 3. W przypadku usług rozliczanych w mb - każdy rozpoczęty następny, skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za mb. 4. Koszty materiałowe, w tym wodomierze, należy wyceniać wg faktycznej ceny zakupu, powiększonej o koszty zakupu w wys. 5%. 5. Odstąpienie zleceniodawcy usługi od jej realizacji, uprawnia MPWiK Sp. z o.o. do obciążenia zleceniodawcy poniesionymi kosztami. 6. W przypadku usług nie objętych cennikiem stosuje się kalkulację indywidualną, dokonaną zgodnie z załącznikiem do cennika.

Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A.

Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A. Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A.. 01 Szanowni Państwo, Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani usługami dodatkowymi oferowanymi przez naszą firmę. Chcemy być

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo