Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Pojazdy komunalne do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Pojazdy komunalne do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody"

Transkrypt

1 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Pojazdy komunalne do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

2 Dlaczego pojazdy firmy KAISER zdobywają tak du e uznanie klientów? Technologia i jakość Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w połączeniu z wysoką jakością wykonania to 2 kamienie milowe filozofii firmy KAISER. Pojazdy firmy KAISER sprawdziły się jako skuteczne urządzenia przystosowane do pracy ciągłej w najtrudniejszych warunkach. Wszechstronności i ekonomika Wszechstronność zastosowania pojazdów KAISER sprawia, e eksploatacja pojazdów KAISER przynosi najwy szy dochód w porównaniu do pojazdów oferowanych przez inne firmy. 2

3 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska 3

4 Ekonomiczny sposób czyszczenia kanałów Płukanie Wysysanie Odzysk wody Płukanie Do kanału ściekowego wprowadza się wysokociśnieniowy wą zakończony specjalną głowicą czyszczącą. Wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem woda uwalnia i spłukuje osady. Równocześnie siła odrzutu wody powoduje przemieszczanie się wę a w kanale. Wysysanie Wypłukiwane zanieczyszczenia usuwane są z kanału za pomocą układu wysysania. Osady i woda brudna transportowane są poprzez wą ssący do zbiornika nieczystości. Wszechstronne czyszczenie kanałów Wielozadaniowy wóz ssąco-asenizacyjny umo liwia jednoczesne płukanie kanału i usuwanie nieczystości. Czyszczenie kanałów z jednoczesnym odzyskiem wody Za pomocą układu filtracyjnego następuje w zbiorniku rozdział wody i zanieczyszczeń. Oczyszczona woda jest sprę ana w pompie wysokociśnieniowej i powtórnie stosowana do czyszczenia kanałów. 4

5 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Technologia KAISER wyjątkowa wydajność i niezawodność Firma KAISER stała się synonimem najnowszych rozwiązań technicznych w bran y czyszczenia kanalizacji i utylizacji nieczystości. KAISER jest wiodącym na świecie producentem pojazdów komunalnych i dostawcą systemów do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody. 5

6 Podzespoły i technologia Układy ciśnieniowe KDU - KAISER Druckumsetzer Wysokociśnieniowa pompa wodna Działanie Opracowany przez firmę KAISER układ przemiennika ciśnienia ju od 30 lat słu y jako idealne rozwiązanie dla systemów czyszczenia kanalizacji - szczególnie w przypadku czyszczenia z odzyskiem wody (recycling). Układ przemiany energii ciśnienia KDU to napędzana hydraulicznie wysokociśnieniowa pompa wodna, w której w sposób bezpośredni ciśnienie i strumień oleju zamieniane są w ciśnienie i strumień wody. Ciśnienie wody i przepływ podlegają osobnej i niezale nej regulacji. Doskonała sprawność Przystawka mocy podwozia samochodowego napędza pompę hydrauliczną, która zasila układ KDU. Pompa hydrauliczna posiada mo liwość pełnej regulacji zarówno wydatku jak i ciśnienia. Moc pompy dostosowuje się do rodzaju wykonywanych prac. Na zmniejszenie zu ycia paliwa ma wpływ równie zoptymalizowane pod kątem przepływów, symetryczne prowadzenie przewodów ciśnieniowych. Parametry techniczne Przemiennik ciśnienia KDU x148 max. wydajność (l/min.) /400/ max. ciśnienie robocze (bar) Niezawodność - bezobsługowość W przeciwieństwie do wysokociśnieniowych pomp pracujących w układzie z 3 tłokami, ruchy tłoków w układzie KDU są bardzo wolne. Dzięki temu układ jest mniej wra liwy na zanieczyszczenia i pracę na sucho. Mała ilość ruchomych elementów układu zapewnia spokojną i cichą pracę. Wymienne zawory wodne przemiennika ciśnienia są wielokrotnego u ytku. Napęd hydrauliczny zastępuje wymagający częstej konserwacji napęd mechaniczny. Regulacja ciśnienia wody odbywa się po stronie oleju hydraulicznego. Dzięki temu wyeliminowano zawodne zawory bypassowe z regulacją ciśnienia po stronie wody. 6

7 Podzespoły i technologia Pompa pró niowa z pierścieniem wodnym KWP - KAISER Wasserringpumpe Pompa pró niowa Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Działanie Firma KAISER ju w połowie lat 80-ych opracowała pierwszą lekką pompę pró niową z pierścieniem wodnym przeznaczoną do zastosowań mobilnych. Znajdujący się w korpusie zamocowany mimośrodowo wirnik wytwarza dzięki sile odśrodkowej pierścień wodny. Powietrze jest zasysane i sprę ane dzięki zmianie objętości w komorach wirnika. Dzięki swojej konstrukcji, pompa jest bardzo odporna na zanieczyszczenia i nadaje się doskonale do odsysania zarówno suchych jak i mokrych zanieczyszczeń. Wirnik nie ma kontaktu z innymi powierzchniami, dzięki czemu pompa pracuje spokojnie i ma wysoką ywotność. Powietrze wydmuchiwane z pompy z pierścieniem wodnym jest całkowicie wolne od smarów i olejów. Ło yska zamknięte są w kąpieli olejowej i nie wymagają konserwacji. Parametry techniczne Pierścieniowa pompa 900i 1600i 2400i 7000i wodna KWP 2000i 3100i max. wydajność tłoczenia m 3 /h max. podciśnienie w % max. ciśnienie robocze w barach waga w kg Lekka i niezawodna Dzięki lekkiej konstrukcji pompy, zwiększa się dopuszczalną ładowność pojazdu. Zintegrowany układ intercoolera zapewnia w czasie pracy stałą niską temperaturę wody roboczej. Nawet w przypadku wysokich temperatur otoczenia mo liwa jest praca ciągła pompy. Pompa KWP nie przegrzewa się nawet w przypadku długotrwałej pracy w obszarach na granicy vacuum. Nasz patent - monta pompy KWP w zbiorniku wody czystej Dzięki monta owi pompy KWP w zbiorniku wody czystej, pompa jest w sposób naturalny chłodzona i chroniona przed mrozem poprzez otaczającą ją wodę. Zmniejszona jest równie emisja hałasu. Dzięki krótkim połączeniom ze zbiornikiem nieczystości, osiąga się wysoką sprawność. Budowa pompy umo liwia pracę urządzenia w trybie zasysania i tłoczenia równie przy podniesionym zbiorniku. 7

8 Podzespoły i technologia KAISER ROTOMAX Układ odzysku wody Przemyślane, wydajne i opłacalne Nie ma ju potrzeby jazdy samochodu w czasie pracy po wodę - zmniejszamy zu ycie paliwa i wody czystej. Dzięki zastosowaniu przemiennika ciśnienia KDU wystarczającym jest jednostopniowy układ oczyszczania wody. Obni a to cię ar własny zabudowy oraz koszty czyszczenia i konserwacji. Pojazdy firmy KAISER mają nawet do 4,5 tony większą ładowność ni inne pojazdy do czyszczenia kanałów. Opatentowany system firmy KAISER Sercem układu odzysku wody Rotomax jest oscylujący obrotowy bęben filtracyjny. Jest to jednostopniowy układ filtracji wody zamontowany w przedniej części zbiornika. Cząstki stałe zanieczyzsczeń są oddzielane w nim od wody. Przefiltrowana woda jest bezpośrednio (bez przejścia przez osadnik) podawana do układu przemiennika ciśnienia KDU i powtórnie wykorzystywana do płukania kanału. Niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach Dzięki oscylacyjno-obrotowemu ruchowi filtra zanieczyszczenia nie pozostają na powierzchni bębna filtracyjnego. Dodatkowo filtr jest przepłukiwany w kierunku zwrotnym. aden inny system nie jest tak dobrze przystosowany do ciągłej pracy w ekstremalnie zanieczyszczonych kanałach, tak e w kanałach o wysokim stopniu zanieczyszczenia tłuszczami. Tylko system Kaiser Rotomax z płukaniem zwrotnym filtra umo liwia ciągłą pracę w tak trudnych warunkach. Oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych Zastosowanie układu odzysku wody pozwala na zaoszczędzenia du ych ilości wody. W przypadku pracy z wydajnością 300 l/min i czasie pracy 5 godzin, oszczędza się litrów czystej wody. Dzięki rzadszej konieczności tankowania i przejazdów do zakładu utylizacji, wydatnie zmniejsza się emisję spalin i hałasu. Mniejsza jest równie ucią liwość dla ruchu ulicznego. 8

9 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska 9

10 10

11 Wielozadaniowe pojazdy KAISER z odzyskiem wody KAISER AQUASTAR Najwy sza wydajność, wszechstronne zastosowanie i elastyczność działania Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Maksymalna wydajność pompy pró niowej KAISER wynosi 3100 m3/h (w przypadku podwójnej pompy KWP - do 6200 m3/h). Szeroki wybór wysięgników wę a ssącego umo liwia dopasowanie pojazdu do ka dych warunków pracy. Wszechstronność Wyposa enie pojazdu Aquastar w układ Rotomax ustanawia najwy sze standardy w obszarze wysokowydajnego recyklingu wody. Dzięki ruchomej przegrodzie mo liwy jest odbiór dwóch ró nych substancji i ich transport przy u yciu jednego pojazdu. Układ wysysania na sucho umo liwia wysysanie osadów stałych. Przy u yciu belki płuczącej z regulowanymi dyszami mo na czyścić ulice wodą pod wysokim ciśnieniem. Wielozadaniowe pojazdy z odzyskiem wody Wysoka wydajność Pojazd KAISER Aquastar to doskonałe połączenie wydajności i wszechstronności. Pompa wysokociśnieniowa KDU zapewnia wydatek wody w przedziale l/min (w przypadku podwójnej pompy KDU - do 800 l/min) o ciśnieniu do 200 bar. Bęben ciśnieniowy o du ej pojemności zapewnia mo liwość nawinięcia 300m wę a wysokociśnieniowego. Wyposa enie ADR 1) umo liwia utylizację odpadów niebezpiecznych. Zdalne sterowanie z informacją zwrotną umo liwia interaktywną regulację pracy układów. Moc urządzeń jest na bie ąco dopasowywana do obcią enia. Przemyślane, wydajne i opłacalne Wszystkie układy napędzane są hydraulicznie z poborem mocy z silnika samochodu. Zoptymalizowany układ hydrauliczny automatycznie określa potrzebną moc i steruje silnikiem pojazdu. Dzięki temu znacznie zmniejszono zu ycie paliwa i emisję hałasu. 1) Regulacje Europejskie dotyczące transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. 11

12 12

13 Wielozadaniowe pojazdy z odzyskiem wody KAISER ECO-COMBI Niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Najskuteczniejszy system odzysku wody Pojazd ECO-Combi charakteryzuje się wysokimi parametrami i prostotą obsługi. W przypadku ECO-Combi największy nacisk poło ono na odzysk wody. Jest to pojazd z wysokowydajnym układem recyclingu wody przeznaczony do najtrudniejszych zastosowań. Firma Kaiser ustanawia najwy sze standardy światowe w zakresie czyszczenia kanałów z odzyskiem wody. Układy KDU, KWP i Rotomax są elementami stanowiącymi wyjątkowo wydajną podstawę dla kostrukcji tego pojazdu. Maksymalna wydajność wody w układzie mycia wynosi 400 l/min., a ciśnienie maksymalne 200 bar. Pompa pró niowa zapewnia maksymalną wydajność 2400 m3/h. Technologia przyjazna dla u ytkownika Łatwa obsługa zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz zapewnia krótki czas niezbędny na przeszkolenie personelu obsługującego. Dostępne dodatkowe opcje pozwalają na wszechstronne zastosowanie pojazdu, tak e do innych specjalistycznych prac. 13

14 14

15 Pojazdy asenizacyjne KAISER POJAZDY ASENIZACYJNE Wydajne i wszechstronne Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Firma KAISER produkuje wozy aseniazcyjne spełniające zró nicowane wymagania rynków międzynarodowych. Wszystkie modele charakteryzują się zastosowaniem sprawdzonej technologii KAISER. Pojazdy asenizacyjne KAISER na indywidualne zamówienie Koncepcja takich pojazdów pozwala na wybór spośród wielu wariantów wykonania i klas wydajności. Mo liwy jest wybór pompy pró niowej o wydajności z przedziału m 3 /h. Zabudowa dwóch pomp pró niowych umo liwia uzyskanie wydajności do 6200 m 3 /h. Dostępne są ró ne opcje dodatkowe i warianty, na przykład ró ne wysięgniki wę a ssącego, wyposa enie ADR, zdalne sterowanie radiowe czy układ wysokociśnieniowy wody. KAISER TWISTER Pojazd Twister opracowany został w budowie modułowej. Dwa zestawy podstawowe mogą słu yć do wykonania pojazdu do zastosowań typowych lub rozszerzenia mo liwości pojazdu dla wybranych zastosowań. TWISTER-STANDARD Mo liwy jest wybór pompy pró niowej o wydatku do 3100 m 3 /h. Zabudowa wysokociśnieniowej pompy wody o parametrach do 50 l/min i 100 bar umo liwia wykonanie mniejszych prac związanych z myciem i czyszczeniem. TWISTER-KOMFORT Zainstalowane sterowanie pozwala na wykorzystanie wielu opcji, takich jak ruchoma przegroda dzieląca zbiornik, ró ne wykonania końcówki wę a ssącego oraz zdalne sterowanie niektórymi funkcjami. Mo liwa jest równie zabudowa wysokowydajnej pompy KDU o wydajności 150 l/min i ciśnieniu 170 bar oraz ró nych opcji wysięgnika z wę em ssącym. 15

16 Pojazdy do odsysania zanieczyszczeń stałych KAISER HURRICANE Pojazd do odsysania zanieczyszczeń stałych Pojazd HURRICANE umo liwia wysysanie zanieczyszczeń i osadów z maksymalnym wydatkiem 7000 m3/h zarówno suchych, jak i mokrych. Umo liwia to bezproblemowe wysysanie na przykład suchego cementu, gruzu oraz opró nianie osadników. Pojazd specjalistyczny do konserwacji płaskich dachów umo liwia odsysanie z dachu i powtórne przetransportowanie wiru za pomocą sprę onego powietrza na dach. Powietrze wychodzące filtrowane jest w bezobsługowych suchych filtrach syntetycznych wyposa onych w układ automatycznego czyszczenia. Dzięki dodatkowej wysokociśnieniowej pompie wodnej mo liwe jest oprócz odsysania tak e spłukiwanie i czyszczenie. Dzięki temu w odró nieniu od zwykłych pojazdów do odsysania suchych zanieczyszczeń, Hurricane mo e równie wykonywać prace na mokro. Wyposa enie ADR umo liwia odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. 16

17 Pojazdy specjalistyczne KAISER Rozwiązania na miarę potrzeb opracowane przy współpracy z naszymi klientami Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Dzięki bogatemu doświadczeniu długoletniej współpracy z klientami, rozumiemy ich potrzeby i dlatego produkujemy pojazdy i komponenty, które spełniają specyficzne wymagania: Pojazdy ciśnieniowe w ró nych wariantach np. o zmniejszonych rozmiarach Zabudowy na ró ne podwozia i systemy transportowe np. na ciągniki siodłowe, dźwigowe Pojazdy do mycia ulic i tuneli z odpowiednio dopasowanym rozmieszczeniem wysięgników i dysz Polewaczki do czyszczenia ulic Układy stacjonarne W przypadku wykonania pojazdów na zamówienie zapewniamy Państwu najwy szą dokładność projektu, jakość wykonania oraz dostęp do usług serwisowych i części zamiennych, tak jak w przypadku innych produktów firmy KAISER. 17

18 Produkty OEM (Original Equipment Manufacturer) Nowoczesna technologia KAISER tak e dla innych wykonawców Kompletny system recyklingu Firma KAISER dostarcza niezbędne komponenty do budowy pojazdów z układem odzysku wody: KDU 148 wraz ze zbiornikiem oleju i ramą nośną, pompą napełniającą, Rotomax z układem płukania, KWP 3100i, zawór przyłączeniowy, elementy zbiornika wody czystej, hydrauliczna przegroda, zawory wyłączeniowe, KSR 20 karuzelowe ramię ssące. Firma KAISER dostarcza tak e kompletne obliczenia wydajności i zasilania dla dostarczanej zabudowy. KWP / KDU jako komponenty Pompy firmy KAISER są ju od wielu lat montowane w pojazdach do czyszczenia kanałów wiodących producentów w Europie i Azji. Dzięki zastosowaniu wydajnych i niezawodnych komponentów firmy KAISER, wzmocniły one swoją pozycję rynkową. 18

19 Przedsiębiorstwo KAISER Nasze mocne strony Kompetentne doradztwo Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Firma KAISER kładzie du y nacisk na zapewnienie klientowi kompetentnego doradztwa i pomocy. W naszych przedstawicielstwach w Liechtensteinie, Austrii i na Słowacji są do Państwa dyspozycji doświadczeni i kompetentni pracownicy. Kompetencja w kontaktach z klientami to dla nas priorytet: Kompetencje techniczne w obszarze sprzeda y Technologia i rozwój Obsługa klienta / Serwis Szkolenia Ściśle współdziałamy równie z przeszkolonymi przez nas partnerami handlowymi i serwisowymi na całym świecie. W ciągu wielu lat istnienia firmy udało nam się zbudować imponującą sieć ponad 40 partnerów handlowych i serwisowych. Chcielibyśmy poprzez zbli enie geograficzne i językowe podkreślić, jak wa ny jest dla nas bliski kontakt z klientem. 19

20 Przedsiębiorstwo KAISER Wysoka staranność wykonania gwarantują jakość i terminowość Eksperci od technik spawalniczych czuwają nad spełnieniem tych wysokich wymagań w trakcie projektowania i wytwarzania. Procesy produkcyjne podzielone są i nadzorowane pod względem wymagań jakościowych i funkcjonalnych. Poszczególne części są szczegółowo opisywane przy pomocy rysunków i zaleceń dotyczących wykonania. Nasi współpracownicy podlegają regularnym szkoleniom i muszą zdawać egzaminy wykazując się wiedzą i umiejętnościami. Ka dy pracownik mo e wykonywać tylko tego rodzaju prace spawalnicze, do jakich został dopuszczony i posiada uprawnienia. W fazie końcowej części podlegają kontroli zachowania wymiarów i jakości spawów. Pobierane losowo elementy podlegają dalszej kontroli za pomocą promieni rentgenowskich, proszku magnetycznego, ultradźwięków lub szlifowania powierzchni. Zbiorniki odpowiadające normom ADR podlegają tak e dodatkowemu sprawdzeniu (pod względem jakości spawów, grubości ścianek, głębokości wtopienia, przesunięć, ciągłości spawów i zgodności z projektem) i dopuszczeniu przez zewnętrzny organ dopuszczający. Jakość firmy KAISER - na przykładzie spawania Obok najnowszych metod obliczeniowych, szczególną uwagę nale y zwrócić równie na proces produkcji. Jednym z obszarów specjalizacji firmy KAISER jest budowa zbiorników do przewozu substancji niebezpiecznych spełniających wytyczne ADR 1). Wykonanie według najwy szych standardów jakości Analizy wytrzymałości i elastyczności według obliczeń FEM 2) konstrukcji stalowej Wieloelementowa symulacja obcią eń dynamicznych Technika spawania zgodna z EN ISO ) Długoletnie doświadczenie praktyczne 20 1) Regulacje Europejskie dotyczące transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. 2) FEM: Metoda elementów skończonych 3) EN ISO : Zintegrowany system jakości spawania materiałów metalowych

21 Przedsiębiorstwo KAISER Nasz cel: Zadowolenie i sukces rynkowy naszych klientów Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Korzyści naszych klientów są dla nas bardzo wa ne. Firma KAISER wspiera swoich klientów na wiele sposobów i w ró nych obszarach: Szkolenie kierowców Usługi serwisowe Czas wykorzystania pojazdu ywotność Wartość odsprzeda y Oprócz tego: Nasz dobrze zaopatrzony i zorganizowany magazyn części zamiennych jest w stanie szybko odpowiedzieć na Państwa potrzeby. Poniewa mamy du y udział w produkcji części, zapewniamy elastyczne podejście w dostępie do części. Dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi producentami samochodów cię arowych i własnym zasobom pojazdów, jesteśmy w stanie maksymalnie przyspieszyć termin wykonania kompletnego pojazdu. 21

22 Przedsiębiorstwo KAISER Historia firmy KAISER najwa niejsze fakty 1913 Zało enie przedsiębiorstwa bran y maszyn rolniczych (ciągniki), sprzeda ciągników, warsztat przędzalniany i tkacki Krok w kierunku przedsiębiorstwa przemysłowego produkującego zbiorniki dla rolnictwa 1963 pierwszy pojazd do czyszczenia kanałów 1965 pierwsza koparka krocząca od początku istnienia jest to przedsiębiorstwo rodzinne Dziś: Światowy lider technologii koparek kroczących i pojazdów do czyszczenia kanałów. Wiele uzyskanych patentów w obu tych obszarach. Własne przedstawicielstwa: KAISER AG Liechtenstein, Schaanwald Siedziba główna / Sprzeda / Rozwój / Produkcja / Obsługa klienta KAISER Fahrzeugtechnik GmbH Austria, Nenzing Sprzeda / Obsługa klienta KAISER Eastern Europe sro Słowacja, Piestany Sprzeda / Technika / Produkcja / Obsługa klienta Partnerzy handlowi i serwisowi: Ponad 40 partnerów firmy KAISER na całym świecie. 22

23 23

24 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Przy współpracy z naszymi klientami aktywnie działamy na rzecz oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych. Naszym celem jest zdobycie Państwa uznania dla naszych produktów i usług. Czuwa nad tym zespół ponad 200 współpracowników oraz ja osobiście, podpisując się swoim nazwiskiem. Liechtenstein KAISER Aktiengesellschaft Fahrzeugwerk LI-9486 Schaanwald Tel Fax Markus Kaiser Dyrektor Handlowy Prezes Zarządu Austria KAISER Fahrzeugtechnik GmbH AT-6710 Nenzing Tel Fax Słowacja KAISER Eastern Europe s.r.o. Priemyselná 604/5 SK Krakovany Pieš any Tel Fax Certified System IS O Zastrzegamy prawo do zmian technicznych.

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn budowlanych Gwarantowana jakość oryginalnego wyposażenia. Program produktów MANN-FILTER do maszyn budowlanych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn rolniczych Program produktów MANN-FILTER do maszyn rolniczych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry kabinowe Systemy odpowietrzania skrzyni korbowej

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA POJAZDY CIŚNIENIOWO-SSĄCE

ROZWIĄZANIA DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA POJAZDY CIŚNIENIOWO-SSĄCE ROZWIĄZANIA DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA POJAZDY CIŚNIENIOWO-SSĄCE 2 I 3 WODOODPORNE ROZWIĄZANIA OD SPECJALISTÓW Z FLENSBURGA Grupa produktów elephant prawdziwie silne maszyny do każdego zadania Poprzez elastyczność

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI SPIRALNE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. www.airpol.com.pl

SPRĘŻARKI SPIRALNE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. www.airpol.com.pl SPRĘŻARKI SPIRALNE Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. www.airpol.com.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991, przez połączenie ponad 30-letniej

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT MSL seria 2,2-15 kw Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT Seria MSL Sprężarki MSL, w sposób idealny łączą w sobie prostotę budowy oraz przystępność cenową sprężarek

Bardziej szczegółowo

Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D

Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D OFERTA NA UŻYWANY KOMBINOWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA NIECZYSTOŚCI Typ Schäfer NA MERCEDESIE Sprinterze 412 D OFERTA nr 066/11 Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla

Bardziej szczegółowo

SCK. Sprężarki powietrza SCK 41-100

SCK. Sprężarki powietrza SCK 41-100 SCK Sprężarki powietrza SCK 41-100 ALUP Zaawansowana technologia. Wieloletnie doświadczenie. Firma Alup Kompressoren, to ponad 85 lat doświadczenia w przemyśle. Od wielu lat dostarczamy rozwiązania odpowiadające

Bardziej szczegółowo

TURBINA BSK BIOGEST INTERNATIONAL. Historia produkcji turbin BSK. Zadania turbiny

TURBINA BSK BIOGEST INTERNATIONAL. Historia produkcji turbin BSK. Zadania turbiny TURBINA BSK : Historia produkcji turbin BSK Produkowane w Szwajcarii turbiny BSK zaliczaj¹ siê do najbardziej skutecznych i efektywnych aeratorów powierzchniowych stosowanych w biologicznych oczyszczalniach

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA!!! Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu

PROMOCJA!!! Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu!!! ATRAKCYJNA OFERTA PROMOCYJNA URZĄDZEŃ MYJĄCYCH I SPRZĄTAJĄCYCH DLA PROFESJONALISTÓW MYJKI ZIMNO I GORĄCO WODNE ORAZ ODKURZACZE Oferta ważna od 2013.01.28

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

HEDPES EQUIPMENT WF 50 URZĄDZENIE FILTRUJĄCE. do filtracji mechanicznej czynników myjących ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS

HEDPES EQUIPMENT WF 50 URZĄDZENIE FILTRUJĄCE. do filtracji mechanicznej czynników myjących ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS WF 50 URZĄDZENIE FILTRUJĄCE do filtracji mechanicznej czynników myjących Maszyna filtrująca WF50 jest bezobsługowym automatem do filtracji mechanicznej i recyrkulacji czynników myjących (rozpuszczalników,

Bardziej szczegółowo

KONTENER ASENIZACYJNY

KONTENER ASENIZACYJNY KONTENER ASENIZACYJNY Pojemność zbiorników - 2500 L - 4500 L - 6700 L - 7000 L - 8000 L - 10000 L - 12000 L - 14000 L +48 91 431 22 51 : lub inne. Uwaga! Powyższe rozwiązanie pozwala na intensywne i wielorakie

Bardziej szczegółowo

HEDPES EQUIPMENT WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY. do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS

HEDPES EQUIPMENT WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY. do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego Ciśnieniowa myjka WMR 10 jest bezobsługowym automatem myjącym oferującym efektywne oraz niskonakładowe mycie sit drukarskich.

Bardziej szczegółowo

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych 108 Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych SportChamp to idealne rozwiązanie problemu pielęgnacji wszelkich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

ClimFill. Program Produktowy 2013. Działanie / Właściwości. Tryb pracy. Truck & Bus. Expert. Auto. First. One. Manualna Pół-Automat Automat

ClimFill. Program Produktowy 2013. Działanie / Właściwości. Tryb pracy. Truck & Bus. Expert. Auto. First. One. Manualna Pół-Automat Automat ClimFill Program Produktowy 2013 Działanie / Właściwości Truck & Bus Expert Auto One First Manualna Pół-Automat Automat Tryb pracy ClimFill One ClimFill One: Kompaktowa stacja Ref. 710111 ClimFill One

Bardziej szczegółowo

wyłączny przedstawiciel w Polsce::

wyłączny przedstawiciel w Polsce:: Oferta Mastervac Serie PRO MS COMPACT TS INDUSTRIAL TS HD MEKA O2 EX ATEX W swej szerokiej ofercie Mastervac oferuje odkurzacze przemysłowe najwyższej klasy, które dzięki swojej wydajności, niezawodności

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów Zielono-żółci górą Filtry do kompresorów Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować: program filtrów do wszystkich kompresorów Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Przy każdym serwisie: najlepsza

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Big Float. Koparka gąsienicowo-pontonowa. Podwozie pontonowe. Transport i aplikacje. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200

Big Float. Koparka gąsienicowo-pontonowa. Podwozie pontonowe. Transport i aplikacje. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200 Big Float Koparka gąsienicowo-pontonowa Podwozie pontonowe Transport i aplikacje REMU Big Float 800 REMU Big Float 1400 REMU Big Float 2200 Praca na otwartej wodzie Dane techniczne Polish 2 Podwozie pontonowe

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych Zielono-żółte bezpieczeństwo Filtry do pomp próżniowych Serwis to kwestia zaufania! Program filtrów do wszystkich pomp próżniowych Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Dobry serwis gwarantuje

Bardziej szczegółowo

DMUCHAWY ROOTS'A. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

DMUCHAWY ROOTS'A. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl DMUCHAWY ROOTS'A Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991 roku przez połączenie ponad 30-letniej

Bardziej szczegółowo

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków PEE00332EN 1606 Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków Jacek Pyskło PROCESY I URZĄDZENIA Alfa Laval Przegląd procesu Urządzenia Alfa Laval Aeracja Filtracja SBR Zagęszczanie Odwadnianie

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S

PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S 04/11/2011 S212 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Gdańsk: Cysterny 2011/S 212-345211 Gdańskie Melioracje sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia hakowe Możliwość montażu urządzeń hakowych przystosowanych do transportu kontenerów KP4.

Urządzenia hakowe Możliwość montażu urządzeń hakowych przystosowanych do transportu kontenerów KP4. samochody komunalne Iveco, jako lider w produkcji pojazdów użytkowych, posiada w swojej ofercie podwozia skierowane dla firm zajmujących się usługami utrzymania porządku. Jesteśmy w stanie sprostać coraz

Bardziej szczegółowo

Klasa Top K MD Plus

Klasa Top K MD Plus Klasa Top K 7.280 MD Plus Urządzenia K 7 klasy Top dzięki wyjątkowo bogatemu wyposażeniu i doskonałej jakości wykonania gwarantują wysoki komfort pracy. K 7.280 MD Plus dostępne jest wyłącznie w MAKRO

Bardziej szczegółowo

T30 11/14 Bar. Sprężarki tłokowe powietrza

T30 11/14 Bar. Sprężarki tłokowe powietrza T30 11/14 Bar Sprężarki tłokowe powietrza Ingersoll Rand T30 stał się liderem wśród produktów w swojej klasie już od momentu rozpoczęcia jego sprzedaży w 1929 roku. Nie ma sobie równych pod względem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna pompa do zastosowania

Specjalistyczna pompa do zastosowania Specjalistyczna pompa do zastosowania Wiemy jak radzić sobie z cieczami Tapflo zaopatruje przemysł obróbki powierzchniowej w pompy od ponad 25 lat. Posiadamy wiedzę jak dobierać odpowiednie pompy i filtry

Bardziej szczegółowo

Myjki do pojemników na odpady montowane na pojazdach dostawczych. Hydrauliczne opuszczanie i podnoszenie w wielkościach od 110, do 1100 litrów

Myjki do pojemników na odpady montowane na pojazdach dostawczych. Hydrauliczne opuszczanie i podnoszenie w wielkościach od 110, do 1100 litrów Myjki do pojemników na odpady montowane na pojazdach dostawczych Hydrauliczne opuszczanie i podnoszenie w wielkościach od 110, do 1100 litrów Każda myjka budowana jest ręcznie na indywidualne zamówienie

Bardziej szczegółowo

DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym

DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Produkty DRYPOINT M PLus Osuszanie Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Dwa w jednym: optymalny system DRYPOINT M PLUS Najważniejszym celem przy

Bardziej szczegółowo

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw Sprężarki olejowe V5-37 kw Zróżnicowane rozwiązania. trakcyjne cenowo opcje. Zamknięte sprężarki śrubowe firmy erius TM z serii V5-37 kw to wydajność w konkurencyjnej cenie. Od samodzielnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS 0461 655 5123. M15. K4.S0914. F&W. Wydrukowano w Niemczech ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2014. Ekologiczny papier bielony bez użycia chloru. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pompy mieszające MP22, MP25 MIXIT. Pompa dwutłokowa P13. OFfw. Komorniki, ul.polna 29. www.putzmeister-polska.pl autocerber@wp.

OFERTA. Pompy mieszające MP22, MP25 MIXIT. Pompa dwutłokowa P13. OFfw. Komorniki, ul.polna 29. www.putzmeister-polska.pl autocerber@wp. Pompy mieszające MP22, MP25 MIXIT Oferowana Państwu wieloczynnościowa pompa mieszająca stanowi wersje light znanej pompy MP25s. Najważniejsze dane wyjściowe SA absolutnie identyczne (wydajność tłoczenia

Bardziej szczegółowo

HeavyCoat. Wyjątkowo wydajne Wszechstronne i elastyczne Napędzane elektrycznie lub silnikiem spalinowym HYDRAULICZNE POMPY TŁOKOWE

HeavyCoat. Wyjątkowo wydajne Wszechstronne i elastyczne Napędzane elektrycznie lub silnikiem spalinowym HYDRAULICZNE POMPY TŁOKOWE Professional Finishing HYDRAULICZNE POMPY TŁOKOWE HeavyCoat Wyjątkowo wydajne Wszechstronne i elastyczne Napędzane elektrycznie lub silnikiem spalinowym HeavyCoat Mocne wysoko wydajne pompy - odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego.

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego. Konstrukcje nosne dla przemysłu solarnego. Indywidualnie dopasowane, gotowe do montażu konstrukcje nośne urządzeń fotowoltaicznych i solarnych: Wymagania te spełnia SCHRAG Polska niezawodny partner budownictwa

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP

ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP www.andritz.com/pumps Pompy wielostopniowe do czystych cieczy Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

DEMATEC EQUIPMENT DRIVING THE FUTURE DRIVEN BY IMPACT

DEMATEC EQUIPMENT DRIVING THE FUTURE DRIVEN BY IMPACT DEMATEC EQUIPMENT B.V. Dematec Equipment jest Waszym holenderskim partnerem w dziedzinie urządzeń do palowania. Mając siedzibę w kraju, gdzie fundament jest konieczny, aby położyć jedną cegłę na drugiej,

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ 02 TSN PASJA DO STALI NIERDZEWNEJ Od ponad 10 lat specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej. Jednym z dwóch filarów naszej działalności jest produkcja maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz Piorący L 205

Odkurzacz Piorący L 205 Odkurzacz Piorący L 205 Niezwykle silny, wszechstronny i funkcjonalny odkurzacz przemysłowy z przystawką służącą do prania tapicerki i wykładzin. Odkurzacz przystosowany do pracy na mokro (woda, piana,

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

Stylowe grzanie peletem

Stylowe grzanie peletem Stylowe grzanie peletem FireWIN Centrum ciep³a w pokoju Partner w Polsce www.bado.com.pl Ciep³o w perfekcji Design spotyka Technikê Rozkoszujcie siê Pañstwo magi¹ ognia, dajcie siê rozpieszczaæ technologii

Bardziej szczegółowo

Wycieraczki. Doskonałość w każdym calu

Wycieraczki. Doskonałość w każdym calu Doskonałość w każdym calu Przegląd Naturalnie pierwszy wybór Wycieraczki DENSO, charakteryzujące się unikatowym projektem, wykonane z materiałów doskonałej jakości zgodnie z najbardziej wymagającymi normami

Bardziej szczegółowo

GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA

GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA NASZE PRODUKTY ZAPEWNIAJĄ NIEZAWODNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ PRACY I UMOŻLIWIAJĄ REDUKCJĘ KOSZTÓW. SEKTOR ROLNICZY Firma Kingspan Environmental jest liderem wśród producentów branży

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji.

dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji. dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji. Zadanie opatrzone numerem IN-2011-02, rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych PI 090008 Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Opis produktu Biotreat. Biologiczne oczyszczanie wody i jej odzyskiwanie do powtórnego uŝycia w myjniach samochodowych

Opis produktu Biotreat. Biologiczne oczyszczanie wody i jej odzyskiwanie do powtórnego uŝycia w myjniach samochodowych Opis produktu Biotreat Biologiczne oczyszczanie wody i jej odzyskiwanie do powtórnego uŝycia w myjniach samochodowych Schulstraße 35 Tel.: +49 35795 18662 E-Mail:info@absuts.de 01936 Laußnitz Fax: +49

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Separator mokry Typ NA:

Separator mokry Typ NA: Separator mokry Typ NA: Zawór odgazowujący Wkłady filtracyjne klasy pyłu H Obudowa z blachy stalowej Zbiornik cieczy Złącze ssące Silnik z napędem bezpośrednim (sprężarka bocznokanałowa) Sito wirujące

Bardziej szczegółowo

DO FARMACJI, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SEKTORA OEM

DO FARMACJI, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SEKTORA OEM DO FARMACJI, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SEKTORA OEM Odkurzacze przemysłowe do ZASTOSOWAń w FARMACJI, przemyśle spożywczym i rozwiązaniach OEM Nilfisk jest jednym ze światowych liderów w produkcji odkurzaczy

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa swoboda ruchów.

Kompaktowa swoboda ruchów. 1404 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 1404 - Kompaktowa swoboda ruchów. Największa kabina w tej klasie oraz ciężar transportowy poniżej 1500 kg sprawiają, że Wacker Neuson 1404 jest najlepszą

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Pakiet rozwiązań na cały rok

Katalog produktów. Pakiet rozwiązań na cały rok Katalog produktów Pakiet rozwiązań na cały rok DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 14001:2009 Najwyższa jakość Hako zapewnia rozwiązania techniczne najwyższej jakości w branży czystościowej i komunalnej H

Bardziej szczegółowo

GUDEPOL katalog produktów strona 3

GUDEPOL katalog produktów strona 3 GUDEPOL katalog produktów strona 3 1 sprężarki tłokowe sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim Te urządzenia mogą być używane jako źródło sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Nowa pompa stacjonarna SP 3800

Quick News Sprzedaż. Nowa pompa stacjonarna SP 3800 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstrasse 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Nowa pompa stacjonarna SP 3800 Drodzy Państwo, Na targach

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Myjki wysokociśnieniowe serii K 1050 Profesjonalna jakość w atrakcyjnej cenie. Made in Germany. www.mojekranzle.pl www.kraenzle.

Myjki wysokociśnieniowe serii K 1050 Profesjonalna jakość w atrakcyjnej cenie. Made in Germany. www.mojekranzle.pl www.kraenzle. Myjki wysokociśnieniowe serii K 1050 Profesjonalna jakość w atrakcyjnej cenie. Made in Germany. Obowiązuje od 01.01.2016 PROGRAM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW Partner w handlu specjalistycznym! Made in Germany

Bardziej szczegółowo

Pozioma below. Multifunkcjonalny. Pozioma belownica kanałowa. Recykling-Technika. Podajniki. Multifunkcjonalny system rozbudowy

Pozioma below. Multifunkcjonalny. Pozioma belownica kanałowa. Recykling-Technika. Podajniki. Multifunkcjonalny system rozbudowy Integracja systemowa lub pojedyńcze posadowienie Multifunkcjonalny Zagęszczanie dużych objętości Podajniki agęszczanie dużych objętości Recykling-Technika Pozioma belownica kanałowa Integracja systemowa

Bardziej szczegółowo

MASZT WODNY FIRECO. W maszt wodny można wyposażyć lekkie samochody strażackie, samochody specjalistyczne oraz inne pojazdy. 1.

MASZT WODNY FIRECO. W maszt wodny można wyposażyć lekkie samochody strażackie, samochody specjalistyczne oraz inne pojazdy. 1. MASZT WODNY FIRECO Maszt wodny został skonstruowany w celu gaszenia pożarów na obszarach ciężko dostępnych dla tradycyjnych ciężkich samochodów strażackich. Jest to rozwiązanie, które można szybko zastosować

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Pakiet rozwiązań na cały rok

Katalog produktów. Pakiet rozwiązań na cały rok Katalog produktów Pakiet rozwiązań na cały rok DIN EN ISO 9001:008 DIN EN ISO 14001:009 Najwyższa jakość Hako zapewnia rozwiązania techniczne najwyższej jakości w branży czystościowej i komunalnej H A

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE Szanowni Państwo! Przesyłamy Państwu informację dotyczącą rozwiązań w zakresie filtracji powietrza dla Państwa zakładu produkcyjnego. Jesteśmy urządzenia się w przedstawicielami odciągowe, najtrudniejszych

Bardziej szczegółowo

NILFISK Twój Partner w utrzymaniu czystości

NILFISK Twój Partner w utrzymaniu czystości NILFISK Twój Partner w utrzymaniu czystości PROMOCJA MASZYNY CZYSZCZĄCE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE CZAS TRWANIA 23.05.2016 29.07.2016 Automat szorująco-zbierający SCRUBTEC R 253 COMBI

Bardziej szczegółowo

WWW.SMETS-TECHNOLOGY.COM MRT 300/2 MARKING REMOVAL TRUCK POLISH 01. 2013 INNOVATIONS FOR POWERFUL PERFORMANCES

WWW.SMETS-TECHNOLOGY.COM MRT 300/2 MARKING REMOVAL TRUCK POLISH 01. 2013 INNOVATIONS FOR POWERFUL PERFORMANCES WWWSMETS-TECHNOLOGYCOM MRT 300/2 MARKING REMOVAL TRUCK POLISH 01 2013 INNOVATIONS FOR POWERFUL PERFORMANCES MRT 300/2 MARKING REMOVAL TRUCK PAGE 02 POLISH STATUS 01 2013 1 1 2 3 Zbiornik i obudowa mogą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE Rodzina Koolkare oferuje szereg urządzeń do obsługi układów AC, które są zaprojektowane tak, aby spełnić różnorodne potrzeby wszystkich rodzajów warsztatów. Poniższa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Sprężarki śrubowe o mocy do 30kW. People. Passion. Performance.

Sprężarki śrubowe o mocy do 30kW. People. Passion. Performance. Sprężarki śrubowe o mocy do 30kW People. Passion. Performance. People. Passion. Performance. Odpowiadamy na szerokie potrzeby naszych klientów Produkty z szerokiej oferty sprężarek śrubowych o mocy poniżej

Bardziej szczegółowo

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta.

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta. FIRMA Jesteśmy prężną i solidną firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym i zagranicznym. Projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla szerokiego grona Odbiorców z różnych

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP

ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP www.andritz.com Pompy wielostopniowe do czystych cieczy Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu pomp

Bardziej szczegółowo

Katalog 2007/2008 Nagrzewnice Osuszacze

Katalog 2007/2008 Nagrzewnice Osuszacze hitline Katalog 2007/2008 Nagrzewnice Osuszacze Przenośne nagzrewnice gazowe Seria PG Hitline REMKO PG Połączenie niewielkich rozmiarów z najwyższej klasy technologią. Przenośne nagrzewnice gazowe Remko

Bardziej szczegółowo

Wśród użytkowników maszyn do cięcia wodą podział na branżę przedstawia sie nastepująco:

Wśród użytkowników maszyn do cięcia wodą podział na branżę przedstawia sie nastepująco: Jedną z niewielu nowoczesnych technologii obróbki plastycznej materiałów, która rozwija sie szczególni Takich możliwości nie oferuje żadna z dotychczas znanych i stosowanych metod cięcia. Technologia cięcia

Bardziej szczegółowo

Klasa Średnia K 3.550

Klasa Średnia K 3.550 Klasa Średnia K 3.550 Urządzenia wysokociśnieniowe K 3 z linii X-Range gwarantują skuteczną pomoc w usuwaniu średnich zabrudzeń w otoczeniu domu. Z wysokim ciśnieniem brud nie ma żadnych szans. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 Produkt Polski 1 Dane producenta Producent: BBT Sp. z o.o. Adres: 35-11 Rzeszów; ul. M. Reja 1 Telefon/Fax: (017) 85 33 97 E-mail: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV PI 090022 Rozdzielacz wielosekcyjny typu ED z sekcjami w układzie LUDV Rozdzielacze wielosekcyjne o handlowej nazwie ED firma Bosch Rexroth wprowadziła

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Hydrofory BPP 4500/50

Hydrofory BPP 4500/50 Hydrofory BPP 4500/50 Hydrofory Kärcher pomagają w zaopatrzeniu domu w wodę użytkową. Zbiornik ciśnieniowy zapewnia stabilne ciśnienie wody w sieci, dzięki czemu pompa nie musi włączać się zbyt często.

Bardziej szczegółowo

Mobile Air System - dwa w jednym!

Mobile Air System - dwa w jednym! Mobile Air System - dwa w jednym! Kompletne centrum sprężonego powietrza Sprężarka mobilna Nowatorskie urządzenie Mobile Air System : kompletne centrum sprężonego powietrza z mobilną sprężarką. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna Dane techniczne Zasilanie Moc znamionowa PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna 230V-50/60Hz Bojler - materiał RVS AISI 304 Bojler - ilość 3600 W + 1200 W Odkurzacz 1 szt. Bojler - pojemność 3 l. Pojemność

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO www.andritz.com/pumps Maksymalna oszczędność, łatwa konserwacja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

DD25B. DWUBĘBNOWE WALCE VOLVO 2.6 t 18.5 kw

DD25B. DWUBĘBNOWE WALCE VOLVO 2.6 t 18.5 kw DD25B DWUBĘBNOWE WALCE VOLVO 2.6 t 18.5 kw Widoczność 360 Optymalnie ustawiony fotel przesuwny, mocowania bębna ustawione pod kątem oraz pochylona pokrywa silnika zapewniają w DD25B najlepszą w branży

Bardziej szczegółowo

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X Ogólne informacje o zamówieniach Ogólne informacje o zamówieniach Przystawki odbioru mocy i zestawy elektryczne potrzebne do ich zamontowania należy zamawiać bezpośrednio w fabryce. Późniejszy montaż w

Bardziej szczegółowo

Okładka LEADING PRODUCTS. www.binder-co.com

Okładka LEADING PRODUCTS. www.binder-co.com Okładka LEADING PRODUCTS www.binder-co.com Techniki obróbki materiałów Przesiewanie Suszenie Przesiewanie na mokro Rozdrabnianie Instalacje do obróbki materiałów Technika ochrony środowiska Obróbka starego

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO www.andritz.com Maksymalna oszczędność, łatwa konserwacja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu i budowie

Bardziej szczegółowo

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych.

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. Potrzebujesz niezawodnego młota hydraulicznego do koparki? Prezentujemy młoty hydrauliczne serii EC Nasze nowe młoty

Bardziej szczegółowo

Sprężarki tłokowe

Sprężarki tłokowe Sprężarki tłokowe Sprężarki tłokowe jednostopniowe Sprężarki tłokowe ABAC Sprężarki tłokowe ABAC to najwyższej jakości produkt, który jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w branży profesjonalnych i przemysłowych

Bardziej szczegółowo