Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Pojazdy komunalne do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Pojazdy komunalne do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody"

Transkrypt

1 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Pojazdy komunalne do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

2 Dlaczego pojazdy firmy KAISER zdobywają tak du e uznanie klientów? Technologia i jakość Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w połączeniu z wysoką jakością wykonania to 2 kamienie milowe filozofii firmy KAISER. Pojazdy firmy KAISER sprawdziły się jako skuteczne urządzenia przystosowane do pracy ciągłej w najtrudniejszych warunkach. Wszechstronności i ekonomika Wszechstronność zastosowania pojazdów KAISER sprawia, e eksploatacja pojazdów KAISER przynosi najwy szy dochód w porównaniu do pojazdów oferowanych przez inne firmy. 2

3 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska 3

4 Ekonomiczny sposób czyszczenia kanałów Płukanie Wysysanie Odzysk wody Płukanie Do kanału ściekowego wprowadza się wysokociśnieniowy wą zakończony specjalną głowicą czyszczącą. Wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem woda uwalnia i spłukuje osady. Równocześnie siła odrzutu wody powoduje przemieszczanie się wę a w kanale. Wysysanie Wypłukiwane zanieczyszczenia usuwane są z kanału za pomocą układu wysysania. Osady i woda brudna transportowane są poprzez wą ssący do zbiornika nieczystości. Wszechstronne czyszczenie kanałów Wielozadaniowy wóz ssąco-asenizacyjny umo liwia jednoczesne płukanie kanału i usuwanie nieczystości. Czyszczenie kanałów z jednoczesnym odzyskiem wody Za pomocą układu filtracyjnego następuje w zbiorniku rozdział wody i zanieczyszczeń. Oczyszczona woda jest sprę ana w pompie wysokociśnieniowej i powtórnie stosowana do czyszczenia kanałów. 4

5 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Technologia KAISER wyjątkowa wydajność i niezawodność Firma KAISER stała się synonimem najnowszych rozwiązań technicznych w bran y czyszczenia kanalizacji i utylizacji nieczystości. KAISER jest wiodącym na świecie producentem pojazdów komunalnych i dostawcą systemów do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody. 5

6 Podzespoły i technologia Układy ciśnieniowe KDU - KAISER Druckumsetzer Wysokociśnieniowa pompa wodna Działanie Opracowany przez firmę KAISER układ przemiennika ciśnienia ju od 30 lat słu y jako idealne rozwiązanie dla systemów czyszczenia kanalizacji - szczególnie w przypadku czyszczenia z odzyskiem wody (recycling). Układ przemiany energii ciśnienia KDU to napędzana hydraulicznie wysokociśnieniowa pompa wodna, w której w sposób bezpośredni ciśnienie i strumień oleju zamieniane są w ciśnienie i strumień wody. Ciśnienie wody i przepływ podlegają osobnej i niezale nej regulacji. Doskonała sprawność Przystawka mocy podwozia samochodowego napędza pompę hydrauliczną, która zasila układ KDU. Pompa hydrauliczna posiada mo liwość pełnej regulacji zarówno wydatku jak i ciśnienia. Moc pompy dostosowuje się do rodzaju wykonywanych prac. Na zmniejszenie zu ycia paliwa ma wpływ równie zoptymalizowane pod kątem przepływów, symetryczne prowadzenie przewodów ciśnieniowych. Parametry techniczne Przemiennik ciśnienia KDU x148 max. wydajność (l/min.) /400/ max. ciśnienie robocze (bar) Niezawodność - bezobsługowość W przeciwieństwie do wysokociśnieniowych pomp pracujących w układzie z 3 tłokami, ruchy tłoków w układzie KDU są bardzo wolne. Dzięki temu układ jest mniej wra liwy na zanieczyszczenia i pracę na sucho. Mała ilość ruchomych elementów układu zapewnia spokojną i cichą pracę. Wymienne zawory wodne przemiennika ciśnienia są wielokrotnego u ytku. Napęd hydrauliczny zastępuje wymagający częstej konserwacji napęd mechaniczny. Regulacja ciśnienia wody odbywa się po stronie oleju hydraulicznego. Dzięki temu wyeliminowano zawodne zawory bypassowe z regulacją ciśnienia po stronie wody. 6

7 Podzespoły i technologia Pompa pró niowa z pierścieniem wodnym KWP - KAISER Wasserringpumpe Pompa pró niowa Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Działanie Firma KAISER ju w połowie lat 80-ych opracowała pierwszą lekką pompę pró niową z pierścieniem wodnym przeznaczoną do zastosowań mobilnych. Znajdujący się w korpusie zamocowany mimośrodowo wirnik wytwarza dzięki sile odśrodkowej pierścień wodny. Powietrze jest zasysane i sprę ane dzięki zmianie objętości w komorach wirnika. Dzięki swojej konstrukcji, pompa jest bardzo odporna na zanieczyszczenia i nadaje się doskonale do odsysania zarówno suchych jak i mokrych zanieczyszczeń. Wirnik nie ma kontaktu z innymi powierzchniami, dzięki czemu pompa pracuje spokojnie i ma wysoką ywotność. Powietrze wydmuchiwane z pompy z pierścieniem wodnym jest całkowicie wolne od smarów i olejów. Ło yska zamknięte są w kąpieli olejowej i nie wymagają konserwacji. Parametry techniczne Pierścieniowa pompa 900i 1600i 2400i 7000i wodna KWP 2000i 3100i max. wydajność tłoczenia m 3 /h max. podciśnienie w % max. ciśnienie robocze w barach waga w kg Lekka i niezawodna Dzięki lekkiej konstrukcji pompy, zwiększa się dopuszczalną ładowność pojazdu. Zintegrowany układ intercoolera zapewnia w czasie pracy stałą niską temperaturę wody roboczej. Nawet w przypadku wysokich temperatur otoczenia mo liwa jest praca ciągła pompy. Pompa KWP nie przegrzewa się nawet w przypadku długotrwałej pracy w obszarach na granicy vacuum. Nasz patent - monta pompy KWP w zbiorniku wody czystej Dzięki monta owi pompy KWP w zbiorniku wody czystej, pompa jest w sposób naturalny chłodzona i chroniona przed mrozem poprzez otaczającą ją wodę. Zmniejszona jest równie emisja hałasu. Dzięki krótkim połączeniom ze zbiornikiem nieczystości, osiąga się wysoką sprawność. Budowa pompy umo liwia pracę urządzenia w trybie zasysania i tłoczenia równie przy podniesionym zbiorniku. 7

8 Podzespoły i technologia KAISER ROTOMAX Układ odzysku wody Przemyślane, wydajne i opłacalne Nie ma ju potrzeby jazdy samochodu w czasie pracy po wodę - zmniejszamy zu ycie paliwa i wody czystej. Dzięki zastosowaniu przemiennika ciśnienia KDU wystarczającym jest jednostopniowy układ oczyszczania wody. Obni a to cię ar własny zabudowy oraz koszty czyszczenia i konserwacji. Pojazdy firmy KAISER mają nawet do 4,5 tony większą ładowność ni inne pojazdy do czyszczenia kanałów. Opatentowany system firmy KAISER Sercem układu odzysku wody Rotomax jest oscylujący obrotowy bęben filtracyjny. Jest to jednostopniowy układ filtracji wody zamontowany w przedniej części zbiornika. Cząstki stałe zanieczyzsczeń są oddzielane w nim od wody. Przefiltrowana woda jest bezpośrednio (bez przejścia przez osadnik) podawana do układu przemiennika ciśnienia KDU i powtórnie wykorzystywana do płukania kanału. Niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach Dzięki oscylacyjno-obrotowemu ruchowi filtra zanieczyszczenia nie pozostają na powierzchni bębna filtracyjnego. Dodatkowo filtr jest przepłukiwany w kierunku zwrotnym. aden inny system nie jest tak dobrze przystosowany do ciągłej pracy w ekstremalnie zanieczyszczonych kanałach, tak e w kanałach o wysokim stopniu zanieczyszczenia tłuszczami. Tylko system Kaiser Rotomax z płukaniem zwrotnym filtra umo liwia ciągłą pracę w tak trudnych warunkach. Oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych Zastosowanie układu odzysku wody pozwala na zaoszczędzenia du ych ilości wody. W przypadku pracy z wydajnością 300 l/min i czasie pracy 5 godzin, oszczędza się litrów czystej wody. Dzięki rzadszej konieczności tankowania i przejazdów do zakładu utylizacji, wydatnie zmniejsza się emisję spalin i hałasu. Mniejsza jest równie ucią liwość dla ruchu ulicznego. 8

9 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska 9

10 10

11 Wielozadaniowe pojazdy KAISER z odzyskiem wody KAISER AQUASTAR Najwy sza wydajność, wszechstronne zastosowanie i elastyczność działania Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Maksymalna wydajność pompy pró niowej KAISER wynosi 3100 m3/h (w przypadku podwójnej pompy KWP - do 6200 m3/h). Szeroki wybór wysięgników wę a ssącego umo liwia dopasowanie pojazdu do ka dych warunków pracy. Wszechstronność Wyposa enie pojazdu Aquastar w układ Rotomax ustanawia najwy sze standardy w obszarze wysokowydajnego recyklingu wody. Dzięki ruchomej przegrodzie mo liwy jest odbiór dwóch ró nych substancji i ich transport przy u yciu jednego pojazdu. Układ wysysania na sucho umo liwia wysysanie osadów stałych. Przy u yciu belki płuczącej z regulowanymi dyszami mo na czyścić ulice wodą pod wysokim ciśnieniem. Wielozadaniowe pojazdy z odzyskiem wody Wysoka wydajność Pojazd KAISER Aquastar to doskonałe połączenie wydajności i wszechstronności. Pompa wysokociśnieniowa KDU zapewnia wydatek wody w przedziale l/min (w przypadku podwójnej pompy KDU - do 800 l/min) o ciśnieniu do 200 bar. Bęben ciśnieniowy o du ej pojemności zapewnia mo liwość nawinięcia 300m wę a wysokociśnieniowego. Wyposa enie ADR 1) umo liwia utylizację odpadów niebezpiecznych. Zdalne sterowanie z informacją zwrotną umo liwia interaktywną regulację pracy układów. Moc urządzeń jest na bie ąco dopasowywana do obcią enia. Przemyślane, wydajne i opłacalne Wszystkie układy napędzane są hydraulicznie z poborem mocy z silnika samochodu. Zoptymalizowany układ hydrauliczny automatycznie określa potrzebną moc i steruje silnikiem pojazdu. Dzięki temu znacznie zmniejszono zu ycie paliwa i emisję hałasu. 1) Regulacje Europejskie dotyczące transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. 11

12 12

13 Wielozadaniowe pojazdy z odzyskiem wody KAISER ECO-COMBI Niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Najskuteczniejszy system odzysku wody Pojazd ECO-Combi charakteryzuje się wysokimi parametrami i prostotą obsługi. W przypadku ECO-Combi największy nacisk poło ono na odzysk wody. Jest to pojazd z wysokowydajnym układem recyclingu wody przeznaczony do najtrudniejszych zastosowań. Firma Kaiser ustanawia najwy sze standardy światowe w zakresie czyszczenia kanałów z odzyskiem wody. Układy KDU, KWP i Rotomax są elementami stanowiącymi wyjątkowo wydajną podstawę dla kostrukcji tego pojazdu. Maksymalna wydajność wody w układzie mycia wynosi 400 l/min., a ciśnienie maksymalne 200 bar. Pompa pró niowa zapewnia maksymalną wydajność 2400 m3/h. Technologia przyjazna dla u ytkownika Łatwa obsługa zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz zapewnia krótki czas niezbędny na przeszkolenie personelu obsługującego. Dostępne dodatkowe opcje pozwalają na wszechstronne zastosowanie pojazdu, tak e do innych specjalistycznych prac. 13

14 14

15 Pojazdy asenizacyjne KAISER POJAZDY ASENIZACYJNE Wydajne i wszechstronne Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Firma KAISER produkuje wozy aseniazcyjne spełniające zró nicowane wymagania rynków międzynarodowych. Wszystkie modele charakteryzują się zastosowaniem sprawdzonej technologii KAISER. Pojazdy asenizacyjne KAISER na indywidualne zamówienie Koncepcja takich pojazdów pozwala na wybór spośród wielu wariantów wykonania i klas wydajności. Mo liwy jest wybór pompy pró niowej o wydajności z przedziału m 3 /h. Zabudowa dwóch pomp pró niowych umo liwia uzyskanie wydajności do 6200 m 3 /h. Dostępne są ró ne opcje dodatkowe i warianty, na przykład ró ne wysięgniki wę a ssącego, wyposa enie ADR, zdalne sterowanie radiowe czy układ wysokociśnieniowy wody. KAISER TWISTER Pojazd Twister opracowany został w budowie modułowej. Dwa zestawy podstawowe mogą słu yć do wykonania pojazdu do zastosowań typowych lub rozszerzenia mo liwości pojazdu dla wybranych zastosowań. TWISTER-STANDARD Mo liwy jest wybór pompy pró niowej o wydatku do 3100 m 3 /h. Zabudowa wysokociśnieniowej pompy wody o parametrach do 50 l/min i 100 bar umo liwia wykonanie mniejszych prac związanych z myciem i czyszczeniem. TWISTER-KOMFORT Zainstalowane sterowanie pozwala na wykorzystanie wielu opcji, takich jak ruchoma przegroda dzieląca zbiornik, ró ne wykonania końcówki wę a ssącego oraz zdalne sterowanie niektórymi funkcjami. Mo liwa jest równie zabudowa wysokowydajnej pompy KDU o wydajności 150 l/min i ciśnieniu 170 bar oraz ró nych opcji wysięgnika z wę em ssącym. 15

16 Pojazdy do odsysania zanieczyszczeń stałych KAISER HURRICANE Pojazd do odsysania zanieczyszczeń stałych Pojazd HURRICANE umo liwia wysysanie zanieczyszczeń i osadów z maksymalnym wydatkiem 7000 m3/h zarówno suchych, jak i mokrych. Umo liwia to bezproblemowe wysysanie na przykład suchego cementu, gruzu oraz opró nianie osadników. Pojazd specjalistyczny do konserwacji płaskich dachów umo liwia odsysanie z dachu i powtórne przetransportowanie wiru za pomocą sprę onego powietrza na dach. Powietrze wychodzące filtrowane jest w bezobsługowych suchych filtrach syntetycznych wyposa onych w układ automatycznego czyszczenia. Dzięki dodatkowej wysokociśnieniowej pompie wodnej mo liwe jest oprócz odsysania tak e spłukiwanie i czyszczenie. Dzięki temu w odró nieniu od zwykłych pojazdów do odsysania suchych zanieczyszczeń, Hurricane mo e równie wykonywać prace na mokro. Wyposa enie ADR umo liwia odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. 16

17 Pojazdy specjalistyczne KAISER Rozwiązania na miarę potrzeb opracowane przy współpracy z naszymi klientami Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Dzięki bogatemu doświadczeniu długoletniej współpracy z klientami, rozumiemy ich potrzeby i dlatego produkujemy pojazdy i komponenty, które spełniają specyficzne wymagania: Pojazdy ciśnieniowe w ró nych wariantach np. o zmniejszonych rozmiarach Zabudowy na ró ne podwozia i systemy transportowe np. na ciągniki siodłowe, dźwigowe Pojazdy do mycia ulic i tuneli z odpowiednio dopasowanym rozmieszczeniem wysięgników i dysz Polewaczki do czyszczenia ulic Układy stacjonarne W przypadku wykonania pojazdów na zamówienie zapewniamy Państwu najwy szą dokładność projektu, jakość wykonania oraz dostęp do usług serwisowych i części zamiennych, tak jak w przypadku innych produktów firmy KAISER. 17

18 Produkty OEM (Original Equipment Manufacturer) Nowoczesna technologia KAISER tak e dla innych wykonawców Kompletny system recyklingu Firma KAISER dostarcza niezbędne komponenty do budowy pojazdów z układem odzysku wody: KDU 148 wraz ze zbiornikiem oleju i ramą nośną, pompą napełniającą, Rotomax z układem płukania, KWP 3100i, zawór przyłączeniowy, elementy zbiornika wody czystej, hydrauliczna przegroda, zawory wyłączeniowe, KSR 20 karuzelowe ramię ssące. Firma KAISER dostarcza tak e kompletne obliczenia wydajności i zasilania dla dostarczanej zabudowy. KWP / KDU jako komponenty Pompy firmy KAISER są ju od wielu lat montowane w pojazdach do czyszczenia kanałów wiodących producentów w Europie i Azji. Dzięki zastosowaniu wydajnych i niezawodnych komponentów firmy KAISER, wzmocniły one swoją pozycję rynkową. 18

19 Przedsiębiorstwo KAISER Nasze mocne strony Kompetentne doradztwo Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Firma KAISER kładzie du y nacisk na zapewnienie klientowi kompetentnego doradztwa i pomocy. W naszych przedstawicielstwach w Liechtensteinie, Austrii i na Słowacji są do Państwa dyspozycji doświadczeni i kompetentni pracownicy. Kompetencja w kontaktach z klientami to dla nas priorytet: Kompetencje techniczne w obszarze sprzeda y Technologia i rozwój Obsługa klienta / Serwis Szkolenia Ściśle współdziałamy równie z przeszkolonymi przez nas partnerami handlowymi i serwisowymi na całym świecie. W ciągu wielu lat istnienia firmy udało nam się zbudować imponującą sieć ponad 40 partnerów handlowych i serwisowych. Chcielibyśmy poprzez zbli enie geograficzne i językowe podkreślić, jak wa ny jest dla nas bliski kontakt z klientem. 19

20 Przedsiębiorstwo KAISER Wysoka staranność wykonania gwarantują jakość i terminowość Eksperci od technik spawalniczych czuwają nad spełnieniem tych wysokich wymagań w trakcie projektowania i wytwarzania. Procesy produkcyjne podzielone są i nadzorowane pod względem wymagań jakościowych i funkcjonalnych. Poszczególne części są szczegółowo opisywane przy pomocy rysunków i zaleceń dotyczących wykonania. Nasi współpracownicy podlegają regularnym szkoleniom i muszą zdawać egzaminy wykazując się wiedzą i umiejętnościami. Ka dy pracownik mo e wykonywać tylko tego rodzaju prace spawalnicze, do jakich został dopuszczony i posiada uprawnienia. W fazie końcowej części podlegają kontroli zachowania wymiarów i jakości spawów. Pobierane losowo elementy podlegają dalszej kontroli za pomocą promieni rentgenowskich, proszku magnetycznego, ultradźwięków lub szlifowania powierzchni. Zbiorniki odpowiadające normom ADR podlegają tak e dodatkowemu sprawdzeniu (pod względem jakości spawów, grubości ścianek, głębokości wtopienia, przesunięć, ciągłości spawów i zgodności z projektem) i dopuszczeniu przez zewnętrzny organ dopuszczający. Jakość firmy KAISER - na przykładzie spawania Obok najnowszych metod obliczeniowych, szczególną uwagę nale y zwrócić równie na proces produkcji. Jednym z obszarów specjalizacji firmy KAISER jest budowa zbiorników do przewozu substancji niebezpiecznych spełniających wytyczne ADR 1). Wykonanie według najwy szych standardów jakości Analizy wytrzymałości i elastyczności według obliczeń FEM 2) konstrukcji stalowej Wieloelementowa symulacja obcią eń dynamicznych Technika spawania zgodna z EN ISO ) Długoletnie doświadczenie praktyczne 20 1) Regulacje Europejskie dotyczące transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. 2) FEM: Metoda elementów skończonych 3) EN ISO : Zintegrowany system jakości spawania materiałów metalowych

21 Przedsiębiorstwo KAISER Nasz cel: Zadowolenie i sukces rynkowy naszych klientów Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Korzyści naszych klientów są dla nas bardzo wa ne. Firma KAISER wspiera swoich klientów na wiele sposobów i w ró nych obszarach: Szkolenie kierowców Usługi serwisowe Czas wykorzystania pojazdu ywotność Wartość odsprzeda y Oprócz tego: Nasz dobrze zaopatrzony i zorganizowany magazyn części zamiennych jest w stanie szybko odpowiedzieć na Państwa potrzeby. Poniewa mamy du y udział w produkcji części, zapewniamy elastyczne podejście w dostępie do części. Dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi producentami samochodów cię arowych i własnym zasobom pojazdów, jesteśmy w stanie maksymalnie przyspieszyć termin wykonania kompletnego pojazdu. 21

22 Przedsiębiorstwo KAISER Historia firmy KAISER najwa niejsze fakty 1913 Zało enie przedsiębiorstwa bran y maszyn rolniczych (ciągniki), sprzeda ciągników, warsztat przędzalniany i tkacki Krok w kierunku przedsiębiorstwa przemysłowego produkującego zbiorniki dla rolnictwa 1963 pierwszy pojazd do czyszczenia kanałów 1965 pierwsza koparka krocząca od początku istnienia jest to przedsiębiorstwo rodzinne Dziś: Światowy lider technologii koparek kroczących i pojazdów do czyszczenia kanałów. Wiele uzyskanych patentów w obu tych obszarach. Własne przedstawicielstwa: KAISER AG Liechtenstein, Schaanwald Siedziba główna / Sprzeda / Rozwój / Produkcja / Obsługa klienta KAISER Fahrzeugtechnik GmbH Austria, Nenzing Sprzeda / Obsługa klienta KAISER Eastern Europe sro Słowacja, Piestany Sprzeda / Technika / Produkcja / Obsługa klienta Partnerzy handlowi i serwisowi: Ponad 40 partnerów firmy KAISER na całym świecie. 22

23 23

24 Nowoczesne rozwiązania dla środowiska Przy współpracy z naszymi klientami aktywnie działamy na rzecz oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych. Naszym celem jest zdobycie Państwa uznania dla naszych produktów i usług. Czuwa nad tym zespół ponad 200 współpracowników oraz ja osobiście, podpisując się swoim nazwiskiem. Liechtenstein KAISER Aktiengesellschaft Fahrzeugwerk LI-9486 Schaanwald Tel Fax Markus Kaiser Dyrektor Handlowy Prezes Zarządu Austria KAISER Fahrzeugtechnik GmbH AT-6710 Nenzing Tel Fax Słowacja KAISER Eastern Europe s.r.o. Priemyselná 604/5 SK Krakovany Pieš any Tel Fax Certified System IS O Zastrzegamy prawo do zmian technicznych.

Broszura produktów ogólnych

Broszura produktów ogólnych Broszura produktów ogólnych www.renold.com 2 I Ogólne Produkty Renolda Produkty Renold Wyjątkowa jakość i wydajność Wiodąca technologia Renold zapewnia praktyczne i ekonomiczne rozwiązania, łączące w sobie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26 ISSN 1509-426 OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 01(26) 2006 EDM raport strona 12 Targi raport strona 14 Maszyny używane raport strona 26 w numerze w numerze 3 Szanowni Państwo! Mam nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

85-130 KMMF MASSEY FERGUSON

85-130 KMMF MASSEY FERGUSON 5600 85-130 KMMF MASSEY FERGUSON 02 www.masseyferguson.com Spis treści Strona 04 Skonstruowane przez nas, stworzone dla Was Strona 06 Duża moc i niezawodność od firmy Massey Ferguson Strona 10 Moc nowej

Bardziej szczegółowo

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Pompy i Systemy Program produktów Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Przedsiębiorstwo Grupa NETZSCH Holding NETZSCH Od 1873 firma NETZSCH

Bardziej szczegółowo

Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą

Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą KAMIENIE MILOWE NASZEJ HISTORII 1962-2010 1962 Założenie firmy w Holandii 1973 Otwarcie brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Nowości 2014 Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Czy chcesz dowiedzieć się, jak ważka BionicOpter wygląda od środka? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości!

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

local Hydraulika Bosch Rexroth w budownictwie wodnym Firma Bosch Rexroth nieustannie pracuje nad tym, aby sprostać standardom przemysłowym.

local Hydraulika Bosch Rexroth w budownictwie wodnym Firma Bosch Rexroth nieustannie pracuje nad tym, aby sprostać standardom przemysłowym. 04 2012 local Polska Jaz Kozielno, w którym firma Bosch Rexroth zaprojektowała i wykonała układy hydrauliki dla napędu zasuwy kanału dolotowego turbiny wodnej oraz dla napędu trzech klap jazu Hydraulika

Bardziej szczegółowo

jakości www.joskin.com

jakości www.joskin.com Sekrety jakości www.joskin.com Siła doświadczenia SPIS TREŚCI Rozwój, który zawsze służył rolnictwu! Sekrety naszej jakości 4 Nasze zakłady produkcyjne 6 Prezentacja fabryki - od stali do gotowych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Xxxxxxxx FIRMA DAF PRZEDSTAWIA. xxxxxxx PACCAR MX-11: PEŁNĄ OFERTĘ MODELI EURO 6 MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DRIVEN BY QUALITY NUMER 1 2013

Xxxxxxxx FIRMA DAF PRZEDSTAWIA. xxxxxxx PACCAR MX-11: PEŁNĄ OFERTĘ MODELI EURO 6 MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DRIVEN BY QUALITY NUMER 1 2013 NUMER 1 2013 W AKCJI FIRMA DAF PRZEDSTAWIA PEŁNĄ OFERTĘ MODELI EURO 6 Xxxxxxxx xxxxxxx PACCAR MX-11: MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DRIVEN BY QUALITY MAGAZINE OF DAF TRUCKS N.V. WWW.DAF.COM W AKCJI

Bardziej szczegółowo

Moc ultradźwięków to przyszłość mycia technologicznego ))

Moc ultradźwięków to przyszłość mycia technologicznego )) Weber Ultrasonics Moc ultradźwięków to przyszłość mycia technologicznego )) Technika w służbie czystości. Silni partnerzy po Twojej stronie Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta to źródło naszego

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

The art of handling air

The art of handling air The art of handling air The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości życia. Niezależnie czy na otwartej przestrzeni, czy w zamkniętym pomieszczeniu czujemy się naprawdę

Bardziej szczegółowo

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

Fendt 800 Vario 819 822 824 826 828

Fendt 800 Vario 819 822 824 826 828 Fendt 800 Vario 819 822 824 826 828 800 Nowe ciągniki Fendt 800 Vario Kiedy pasja tworzy innowację Wraz z nowymi ciągnikami Fendt serii 800 Vario, Fendt wprowadza nową generację ciągników kompaktowych

Bardziej szczegółowo

Przesiewacz nagrodzony złotem!!!

Przesiewacz nagrodzony złotem!!! KWARTALNIK NR 3(30)/2014 Przesiewacz nagrodzony złotem!!! Wszystko do transportu na stronach 50-75 Firma Pronar Sp. z o.o. w Narwi zatrudni na stanowiska: Konstruktor - Technolog Inżynier ds. Jakości i

Bardziej szczegółowo

Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych. Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną

Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych. Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną Systemy m Renusol GmbH innowacyjne przedsiębiorstwo posiadające słoneczną wizję Młode, dynamiczne, innowacyjne.

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Usługi TotalCare SZEROKA OFERTA USŁUG DLA UTRZYMANIA DYNAMIKI DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY

Usługi TotalCare SZEROKA OFERTA USŁUG DLA UTRZYMANIA DYNAMIKI DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY Usługi TotalCare SZEROKA OFERTA USŁUG DLA UTRZYMANIA DYNAMIKI DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY bezpieczne i optymalne działanie urządzeń, które jest możliwe wyłącznie dzięki szerokiej wiedzy inżynieryjnej w zakresie

Bardziej szczegółowo

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv Nieustanne dążenie do doskonałości Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które kształtują teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting "To sprawa umysłu"

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting To sprawa umysłu tec News25 HARTING's Technology Newsletter Artykuł gościnny: Prof. Dr. Nils Aschenbruck Bezpieczeństwo i ochrona w Industry 4.0 Wywiad: Robert Harting "To sprawa umysłu" Artykuł gościnny: Stefan Hoppe

Bardziej szczegółowo

GRUPA CRAMO - EUROPEJSKI LIDER W DZIEDZINIE USŁUG WYNAJMU

GRUPA CRAMO - EUROPEJSKI LIDER W DZIEDZINIE USŁUG WYNAJMU GRUPA CRAMO - EUROPEJSKI LIDER W DZIEDZINIE USŁUG WYNAJMU GRUPA CRAMO Grupa Cramo powstała 3 stycznia 2006 roku, dzięki połączeniu dwóch wiodących europejskich wypożyczalni - Rakentajain Konevuokraamo

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

1/35/11. Magazyn Kärcher Sp. z o.o.

1/35/11. Magazyn Kärcher Sp. z o.o. 1/35/11 Magazyn Kärcher Sp. z o.o. KÄRCHERNEWS Wstęp Winnenden (27 747 mieszkańców, powierzchnia: 28,1 km²) w Okręgu Metropolitarnym Stuttgartu (Badenia-Wirtembergia, powiat Rems-Murr, Niemcy) położone

Bardziej szczegółowo

pompa Strongmani W tym przypadku, nowoczesne rozwiązanie

pompa Strongmani W tym przypadku, nowoczesne rozwiązanie Najwy sza W³oska firma Sermac, po wielkim sukcesie pompy do betonu Sirio 6RZ65 o wysokoœci 65 m, wprowadzi³a na rynek najnowszy model, klasyfikowany w grupie pomp klasy 70. Dwie takie jednostki zosta³y

Bardziej szczegółowo

MX-X Nowa odsłona. Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk. Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL. RX 50 produktem roku 2011!

MX-X Nowa odsłona. Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk. Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL. RX 50 produktem roku 2011! Biuletyn informacyjny 2/2012 Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL RX 50 produktem roku 2011! MX-X Nowa odsłona OD REDAKCJI 3 SPIS TREŚCI biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych wrzesień 2013 Inject the future: ENGEL na targach K 2013 Nowe aplikacje, rekordy wydajności, światowe premiery Strona 8 W pełni elektryczna, wysoce

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo