07-10 October

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "07-10 October 07-10 Października. www.enterpriseeuropeeast.org.uk @EENEAST @UKTIEast"

Transkrypt

1 Trade Mission to Poland Misja handlowa w Polsce Poznan and Warsaw Poznaǹ i Warszawa October

2 INDEX OF COMPANIES WYKAZ FIRM CAMBRIDGE CLEANTECH LTD.4 ELE INTERNATIONAL.5 GLOBAL EQUIPMENT LOGISTICS..6 GUPTA CONSULTANCY (UK) LTD...7 IMC GROUP LTD...8 NEXT FILTRATION UK...tbc TRADEARC SERVICES LTD 9 WORKING WEEK LTD..10 CONTACT US KONTAKT...11

3 Introduction / Wstęp Why work with East of England Companies The East of England is one of the fastest growing regions in the UK, with many top companies locating their international headquarters in the area. We have a highly economically active population of 5.8 million consumers, and a vibrant business community keen to do business in the global marketplace. Our companies have a wealth of experience in providing innovative products and services that are valued by customers in most business sectors worldwide. There are eight universities in the East of England, including Cambridge University which is regularly rated as the best in the World. Strong links between industry and academia have been formed in the region, leading to a groundbreaking research and development sector, and a number of world-class growth clusters. Enterprise Europe Network work with UK Trade and Investment to provide services to companies looking to access new international customers, suppliers, joint ventures and strategic alliances. Dlaczego warto współpracować z firmami ze wschodniej Anglii? Region wschodniej Anglii jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Wielkiej Brytanii, na którego obszarze wiele czołowych, międzynarodowych korporacji ulokowało swoje centrale. Posiadamy aktywną ekonomicznie populację 5,8 miliona konsumentów oraz dynamiczną społecznośd zainteresowaną prowadzeniem interesów na rynku międzynarodowym. Nasze firmy mają szerokie doświadczenie w dostarczaniu innowacyjnych produktów oraz usług, cenionych przez klientów z większości sektorów biznesu na świecie. We wschodniej Anglii swoje siedziby ma osiem uniwersytetów, w tym Uniwersytet Cambridge, regularnie wybierany najlepszą uczelnią na świecie. Zostały tu stworzone silne więzi pomiędzy światem biznesu i nauki, co pozwoliło na powstanie nowoczesnego sektora badao i rozwoju oraz klastrów wzrostu na światowym poziomie. Enterprise Europe Network współpracuje z UK Trade and Investment w celu pomocy przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem dostępu do nowych, międzynarodowych klientów i dostawców oraz możliwości tworzenia spółek joint venture i międzynarodowych sojuszy strategicznych.

4 CAMBRIDGE CLEANTECH LTD Sturton Street Cambridge Cambridgeshire CB1 2QF England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: WACLAW SLEZAK Marketing Naszą wizją jest stworzenia w Cambridge wiodącej w Europie wspólnoty, korzystającej z czystych, zielonych technologii. Osiągniemy to zwiększając konkurencyjnośd regionu na globalnym rynku poprzez koordynowanie, wspieranie oraz promowanie okazji biznesowych wśród naszych członków. Dzięki międzynarodowej reputacji Cambridge, jako źródła innowacyjnych technologii, umiejscowieniu w jego okolicy ok. 500 starterów z sektora cleantech oraz istniejącego już skupiska firm o ugruntowanej reputacji w okolicach Peterborough, jest to region będący naturalnym domem dla przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem powiązao produkcyjno-usługowych oraz poszukujących wzajemnego wsparcia. Szukamy partnerów z nowych krajów członkowskich UE, którzy są w stanie spełnid krótkoterminowe wymagania lub długoterminowe potrzeby firm z Wielkiej Brytanii. Pomagamy również polskim firmom zainteresowanym wejściem na rynek brytyjski. Poznan i Warszawa. Poszukiwanie partnera strategicznego. Our vision is to establish Cambridge as a leading clean-tech community in Europe. We will achieve this through our mission of enhancing the area's global competitiveness by co-ordinating, supporting and promoting commercial opportunities for our members. With the worldwide reputation of Cambridge as a source of technology innovation, already some 500 earlier-stage innovators in the vicinity and more established environmental businesses around Peterborough, this area is a natural home for joined-up clustering and self-support. We link opportunities in the new EU accession countries to meet short-term requirements or long term strategic needs of UK companies. We also work on behalf of Polish companies seeking to enter the UK market. Poznan and Warsaw. To seek a strategic partner. The company has representation in this market. Firma posiada przedstawicielstwo na rynku polskim.

5 ELE INTERNATIONAL Chartmoor Road Chartmoor Business Park Leighton Buzzard Bedfordshire LU7 4WG England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: GERARDO MORALES Dyrektor ds. Spredazy miedzynarodowej International Sales Director ELE International specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dostarczaniu wysokiej jakości urządzeo do testowania materiałów budowlanych oraz oprzyrządowania z zakresu ochrony środowiska. Nasze produkty są wspierane przez globalną obsługę klienta dającą kompletne wsparcie techniczne i pomoc w obsłudze urządzeo. Jako częśd międzynarodowej korporacji Danaher posiadamy zasoby, umiejętności oraz wiedzę umożliwiającą nam wsparcie twojego biznesu poprzez dostarczanie ci wiedzy specjalistycznej, której potrzebujesz by móc dokładnie, rzetelnie oraz spójnie testowad próbki. ELE International rozwija i produkuje urządzenia do testowania materiałów budowlanych, obejmujące swym zakresem glebę, beton, cement, asfalt, kruszywo oraz skały. Systemy testowania ELE International są zgodne z najnowszymi przepisami prawa oraz standardami i są stworzone do stosowania zarówno w laboratoriach, jak i w terenie. Systemy posiadają dużą wytrzymałośd i są przystosowane do długotrwałej pracy, dzięki czemu są w stanie podawad dokładne, rzetelne i spójne wyniki. Produkty ELE International są łatwe do rozstawienia i obsługi oraz wspierane przez szeroki zakres usług technicznych i globalny serwis obsługi klienta, zapewniający wsparcie techniczne i pomoc w obsłudze urządzeo. Poznan i Warszawa Zlozenie wizyty nowym klientom, prowadzenie sprzedazy oraz poszukiwanie partnera strategicznego. Firma nie ma przedstawicielstwa na rynku polskim ELE International specialise in the design, manufacture and supply of high quality construction materials testing equipment and environmental instrumentation. Our products are backed by global customer service, with comprehensive technical and applications support. As part of the multi-national Danaher Corporation, we have the resources, skills and knowledge to support your business, providing the expertise you need for accurate, reliable and consistent sample testing. ELE International is a developer and manufacturer of test equipment for construction materials, including soil, concrete, cement, asphalt, aggregates and rock. ELE International's test systems comply with the latest legislation and standards and are designed for use in both laboratories and in the field, providing robust, long lasting systems that produce accurate, reliable and consistent results. ELE International's products are easy to setup and operate and are backed by a comprehensive range of technical services and a global customer service, with comprehensive technical and applications support. Poznan and Warsaw To visit new customers, to make sales and to seek a strategic partner. The company has no representation in this market.

6 GLOBAL EQUIPMENT LOGISITICS Global Equipment Logistics Dissegna House Weston Avenue Grays Essex RM20 3ZP T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: MAXINE HOPKINS Menedzer sprzedazy Sales Manager Global Equipment Logistics (GEL) jest wiodącą firmą świadczącą usługi logistyczne, oferującą przewóz innych niż niebezpieczne produktów z każdego i w każde miejsce na świecie. Za każdym razem, gdy chcesz przetransportowad jedną paletę lub też cały kontener, GEL dostarczy ci skutecznych i niezawodnych usług. Nasz kluczowe kompetencje obejmują: - globalny zasięg połączony z indywidualnym podejściem do klienta, - dostarczanie wszelkiego rodzaju urządzeo do transportu multimodalnego oraz dalekomorskiego, - kontrolę dokumentacji: ubezpieczenia, dokumenty prawne, formalności celne i podatkowe, - system zarządzania zamówieniami i globalnego śledzenia przesyłek Axis, - usługi na wyłącznośd z Polski, Belgii, Holandii, Czech oraz Włoch, - dostęp do powierzchni magazynowej, - kadrę znającą standard UCP 600, - doskonałą kadrę złożoną z profesjonalistów posiadających szeroką wiedzę z zakresu transportowania każdego towaru z każdego miejsca na świecie, o każdej porze. Global Equipment Logistics oferują całościowe rozwiązania transportowe innych niż niebezpieczne produktów, z każdego i w każde miejsce na świecie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami zarządzania transportem, włączając w to obsługę dokumentacji, formalności związane z odprawę celną, ubezpieczenie ładunku oraz śledzenie przesyłki. Poznan i Warszawa Zlozenie wizyty nowym klientom. Global Equipment Logistics (GEL) are a leading logistics provider, offering transport solutions for any non-hazardous products, to and from any destination. Whether you need to move 1 pallet or a full container GEL can provide an efficient and reliable service. Our key competencies include: A global reach with a personal service Supply of all equipment types for multimodal and deep sea use Control of documentation: Insurance, legal, Customs & fiscal formalities Order management and global visibility: Axis Exclusive services from Poland, Belgium, Holland, Czech Republic and Italy Warehousing UCP 600 compliant trained staff Refined team of freight professionals with extensive knowledge in shipping any commodity, anywhere, anytime. Global Equipment Logistics provide a full transport solution for any non-hazardous product, from anywhere, to anywhere. We take care of all aspects of transportation management including documentation, customs clearance, insurance and provide global visibility of orders. Poznan and Warsaw. To visit new customers. The company has representation in this market. Firma posiada przedstawicielstwo na rynku polskim

7 GUPTA CONSULTANCY (UK) LTD Millers Cottage Mill Road Bergh Apton Norfolk NR15 1BQ England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: HIMU GUPTA Dyrektor zarzadzajacy Chief Executive Gupta Consultancy and Training oferuje organizacjom zajmującym się usługami społecznymi wprowadzenie standardu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub standardu Small Business Standard (SBS), przeznaczonego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nasz organizacja prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu wpływu otoczenia na organizację oraz proponuje, wraz z Quality and Environmental Developement Corporation, znane na rynku międzynarodowym programy szkolenia audytorów (Auditor Training Programmes) z zakresu systemów zarządzania jakością, ze szczególnym naciskiem na ISO 9001:2008. Gupta Consultancy pomaga w spełnieniu międzynarodowych standardów i w ewaluacji wyników wdrożenia organizacjom zainteresowanym wprowadzeniem w swojej działalności systemów zarządzania jakością. Wspomagamy organizacje w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością (np. ISO 9001:2008 i Small Business Standard) oraz szkolimy audytorów jakości (Internal Quality Auditors). Razem z Quality and Environmental Corporation dostarczamy porad dotyczących wpływu otoczenia na organizację. Poznan i Warszawa. Zlozenie wizyty nowym klientom. Gupta Consultancy and Training acts for all human service organisations wishing to introduce ISO 9001:2008 Quality Management system, or the Small Business Standard (SBS), which has been specifically tailored for SMEs. Our organisation provide training and consultancy in the organisational effect on environment and provide internationally recognised Auditor Training Programmes in quality systems with particular reference to ISO 9001:2008, in association with the Quality and Environmental Development Corporation. The Consultancy assists organisations wishing to introduce Quality Management Systems to set international standards and to evaluate outcomes. Assist organisations to establish Quality Management System i.e. ISO 9001:2008 and Small Business Standard and train Internal Quality Auditors. We provide advice on organisational effect on environment in association with the Quality and Environmental Corporation. Poznan and Warsaw To visit new customers The company has no representation in this market Firma nie ma przedstawicielstwa na rynku polskim.

8 IMC GROUP LTD Unit 8-9 Jubilee Trade Centre Pendle House Jubilee Road Letworth Garden City Hertfordshire SG6 1SP England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: DEREK RICHARDSON Dyrektor ds. Spredazy miedzynarodowej International Sales Director IMC Group Ltd projektuje i produkuje szeroki wachlarz bezprzewodowych urządzeo monitorujących poziom temperatury, wilgotności, CO2, przepływu, ciśnienia, natężenia oświetlenia, UV, O2 oraz kurzu przeznaczonych dla muzeów, galerii, szpitali, aptek oraz sektora przetwarzania i dystrybucji żywności. Nasze urządzenia są w pełni wspierane przez oparte na rozwiązaniach sieciowych oprogramowanie, mogące obsłużyd wielu użytkowników i wiele lokalizacji naraz. Użytkownicy mogą monitorowad i archiwizowad dane, sprawdzad tendencje oraz oglądad wykresy w czasie rzeczywistym, mając jedynie dostęp do komputera z przeglądarką podłączonego do Internetu. System generuje również alarmy poprzez e i SMSy. IMC Group Ltd projektuje i produkuje bezprzewodowe urządzenia monitorujące poziom temperatury, wilgotności, CO2, przepływu, ciśnienia, natężenia oświetlenia, UV, O2 dla muzeów, galerii, szpitali, aptek oraz sektora przetwarzania i dystrybucji żywności. Szeroka gama naszych czujników służy do monitorowania poziomu względnej wilgotności, światła i promieni UV, kurzu, drewna, środków owadobójczych, wiatru, wstrząsów i wibracji w budynkach, transporcie oraz w terenie. Poznan i Warszawa. Zlozenie wizyty nowym klientom. IMC Group Ltd design and manufacture a range of wireless temperature, humidity, CO2, flow, pressure, Lux, UV O2 and dust monitoring instruments for museums, galleries, hospitals, pharmaceutical, food processing and food cold chain distribution. Our hardware is fully supported by web based multi user multi site software. Users can monitor, trend, archive data, graphs can be viewed over the web from any PC with a browser. Alarms are generated locally, by or by SMS. IMC Group Ltd design and manufacture intelligent control and monitoring solutions for museums, galleries, hospitals, pharmaceutical and the food processing and distribution sectors. Our wide range of products are capable of monitoring relative humidity, light and UV, dust, wood, insect pests, wind, shock and vibration in buildings, in transit or at remote / outdoor locations. Poznan and Warsaw To visit new customers. The company has no representation in this market. Firma nie ma przedstawicielstwa na rynku polskim.

9 TRADEARC SERVICES LTD The Business Centre Kimpton Road Luton Bedfordshire LU2 0SX England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: STEPHEN JAMES Dyrektor zarzadzajacy Chief Executive Tradearc services Ltd ma potwierdzone wynikami doświadczenie z zakresu doradztwa i wspomagania handlu międzynarodowego. Firma specjalizuje się w kontaktach z firmami z Europy Środkowo Wschodniej. Nasza główna usługa to łączenie ze sobą partnerów biznesowych. Skupiamy się na sektorach edukacyjnym, produkcyjnym oraz hotelarstwa i turystyki. Większośd naszej działalności koncentruje się w południowowschodniej Polsce i na Słowacji. Tradearc Services Ltd zostały wybrany wyłącznym brytyjskim partnerem projektu European Start w ramach programu Leonardo da Vinci, finansowanego przez Unię Europejską. Poszukujemy partnerów z Polski zainteresowanych uczestnictwem w nowych projektach UE, skierowanych do sektora edukacji zawodowej oraz uczelni zawodowych. Chcemy również nawiązad współpracę z organizacjami otoczenia biznesu, które mogłyby pomóc nam w poszukiwaniu polskich firm produkcyjnych na zlecenie naszych klientów z Wielkiej Brytanii. Poznan i Warszawa Poszukiwanie partnera strategicznego. TradeArc Services Ltd has a track record of practical advice and guidance for international trade specialising in Central Eastern Europe. Our main services include a business to business introduction service. Specialist sectors include education, manufacturing, hotels and tourism. The majority of our business activities are centred in South-East Poland and Slovakia. TradeArc Services Ltd has recently been chosen to be the exclusive UK partner in an EU funded project called European Start, a Leonardo Da Vinci programme. We are looking for Polish partners to work with on future EU funded projects from the vocational education sector and specialist colleges. We are also looking for potential clients from the business support organisations that can assist us to locate Polish manufacturers of products required by our UK clients. Poznan and Warsaw To seek a strategic partner. The company has representation in this market. Firma posiada przedstawicielstwo na rynku polskim.

10 WORKING WEEK LTD photo Field Farm Studios Main Street Carlton Market Bosworth Leicestershire CV13 0BQ T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: WAYNE WRIGHT Dyrektor zarzadzajacy Chief Executive Firma Working Week Ltd, założona w 1988 r., posiadająca biura w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce, zajmuje się świadczeniem pełnego wachlarza usług doradczych z zakresu sprzedaży detalicznej oraz tworzenia i rozwoju nowych lub istniejących pomysłów na sprzedaż detaliczną i nowych marek w Europie i na świecie. Usługi świadczone przez firmę obejmują doradztwo dot. sprzedaży detalicznej, tworzenia marki, umów licencyjnych, sprzedaży detalicznej, przejęd, sprzedaży udziałów oraz inwestycji na rynku detalicznym. Naszymi klientami są: Amersport, BAT, Blue Ink, Bukta, Debenhams, Dockers, Dr Martens, EMF Group, Fila, Kurt Geiger, Laundry Industry, Levi's, Lonsdale, MIG Group, Mine, Models Own, New Look, Next, Pentland, Punch, Ravel, Redfoot, Royal Collection, Storm, Urban Outfitters, Vistula etc. Warszawa Przeprowadzenie rozmow z potencjalnym przedstawicielem, wyznaczenie przedstawiciela, wsparcie istniejacego przedstawiciela, slozenie wizyt dotychczasowym i nowym klientom Firma posiada przedstawicielstwo na rynku polskim. WORKING WEEK LTD established in 1988 and with offices in the UK, Germany and Poland provides a full service, retail consultancy aiding the development and creation of new & existing retail concepts / brands throughout Eastern & Western Europe and beyond. Company Proficiencies / Services include: Retail Consultancy, Brand Development, Licensing, Retail Sales & Acquisitions, Stock Disposals, Retail Investments. Our clients include: Amersport, BAT, Blue Ink, Bukta, Debenhams, Dockers, Dr Martens, EMF Group, Fila, Kurt Geiger, Laundry Industry, Levi's, Lonsdale, MIG Group, Mine, Models Own, New Look, Next, Pentland, Punch, Ravel, Redfoot, Royal Collection, Storm, Urban Outfitters, Vistula etc. Warsaw To interview a potential representative, to appoint a representative, to support an existing representative, to visit existing customers and new customers. This company has representation in this market.

11 CONTACT US KONTAKT MARK HOFMAN Mission Manager Kierownik Misji Enterprise Europe Network T: +44 (0) M: +44 (0) E: HEAD OFFICE SIEDZIBA GLOWNA Enterprise Europe Network BioPark Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AX T: (option 2) E: W:

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2009 Prognozy na lata 2009-2011 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2009 PMR P U B L I C A T I O

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Corporate Housing Service

Corporate Housing Service Corporate Housing Service Hamilton May Corporate Housing Service is aimed specifically at providing effective housing solutions for employees of the major corporations and companies operating in Warsaw

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Program Warsztatów Startup-IT. Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Program Warsztatów Startup-IT. Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Program Warsztatów Startup-IT Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Rising Stars Startup-IT w gronie najlepszych 23.06.07 2. Usability and Portal Services 30.06.07 3. Terminy kolejnych

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW

Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW Polski potencjał i zamierzenia w obszarze technologii i eksploracji kosmosu Z. Kłos (CBK PAN). Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW. SPACE in EUROPE Aktywność space-related Satelity Ziemi

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż detaliczna on-line w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2009. Data publikacji: wrzesień 2007 Wersje językowe: angielska, polska

Sprzedaż detaliczna on-line w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2009. Data publikacji: wrzesień 2007 Wersje językowe: angielska, polska Sprzedaż detaliczna on-line w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2009 Data publikacji: wrzesień 2007 Wersje językowe: angielska, polska Od autora Handel przez internet to z jednej strony zaledwie

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Usługi dla MŚP ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 15 marca 2016 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność przestrzeni biurowej?

Jak zwiększyć efektywność przestrzeni biurowej? 110% normy Jak zwiększyć efektywność przestrzeni biurowej? 2014 Top 100 Outsourcing Destinations miejsce region państwo miasto 1 South Asia India Bangalore 2 Southeast Asia Philippines Manila (NCR) 3 South

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy S - małe Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy M średnie Misje klasy L - duże Wybór tematu badawczego misji i propozycje instrumentów Misje Kosmiczne ESA Preliminary Requirements

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

GROW - Bridging Business and Science

GROW - Bridging Business and Science GROW - Bridging INTERREG IIIC Agnieszka Sito Kierownik CITTRU Partnerzy projektu: University of Surrey Research and Enterpreneurship Services, Guildford, UK (lider projektu) CITTRU, Kraków Universidad

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11. PLACE PARTNER S LOGO HERE Title Sub-title Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.2012 roku European Commission Enterprise and

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER

POLISH MARITIME CLUSTER Gdynia, 16-01-2014 Marek Grzybowski, PhD. prof. AM Gdynia Director Economics & Management Department http://keiz.wpit.am.gdynia.pl/en/ Baltic Sea Region Observatory POLISH MARITIME CLUSTER www.klastermorski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo