07-10 October

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "07-10 October 07-10 Października. www.enterpriseeuropeeast.org.uk @EENEAST @UKTIEast"

Transkrypt

1 Trade Mission to Poland Misja handlowa w Polsce Poznan and Warsaw Poznaǹ i Warszawa October

2 INDEX OF COMPANIES WYKAZ FIRM CAMBRIDGE CLEANTECH LTD.4 ELE INTERNATIONAL.5 GLOBAL EQUIPMENT LOGISTICS..6 GUPTA CONSULTANCY (UK) LTD...7 IMC GROUP LTD...8 NEXT FILTRATION UK...tbc TRADEARC SERVICES LTD 9 WORKING WEEK LTD..10 CONTACT US KONTAKT...11

3 Introduction / Wstęp Why work with East of England Companies The East of England is one of the fastest growing regions in the UK, with many top companies locating their international headquarters in the area. We have a highly economically active population of 5.8 million consumers, and a vibrant business community keen to do business in the global marketplace. Our companies have a wealth of experience in providing innovative products and services that are valued by customers in most business sectors worldwide. There are eight universities in the East of England, including Cambridge University which is regularly rated as the best in the World. Strong links between industry and academia have been formed in the region, leading to a groundbreaking research and development sector, and a number of world-class growth clusters. Enterprise Europe Network work with UK Trade and Investment to provide services to companies looking to access new international customers, suppliers, joint ventures and strategic alliances. Dlaczego warto współpracować z firmami ze wschodniej Anglii? Region wschodniej Anglii jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Wielkiej Brytanii, na którego obszarze wiele czołowych, międzynarodowych korporacji ulokowało swoje centrale. Posiadamy aktywną ekonomicznie populację 5,8 miliona konsumentów oraz dynamiczną społecznośd zainteresowaną prowadzeniem interesów na rynku międzynarodowym. Nasze firmy mają szerokie doświadczenie w dostarczaniu innowacyjnych produktów oraz usług, cenionych przez klientów z większości sektorów biznesu na świecie. We wschodniej Anglii swoje siedziby ma osiem uniwersytetów, w tym Uniwersytet Cambridge, regularnie wybierany najlepszą uczelnią na świecie. Zostały tu stworzone silne więzi pomiędzy światem biznesu i nauki, co pozwoliło na powstanie nowoczesnego sektora badao i rozwoju oraz klastrów wzrostu na światowym poziomie. Enterprise Europe Network współpracuje z UK Trade and Investment w celu pomocy przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem dostępu do nowych, międzynarodowych klientów i dostawców oraz możliwości tworzenia spółek joint venture i międzynarodowych sojuszy strategicznych.

4 CAMBRIDGE CLEANTECH LTD Sturton Street Cambridge Cambridgeshire CB1 2QF England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: WACLAW SLEZAK Marketing Naszą wizją jest stworzenia w Cambridge wiodącej w Europie wspólnoty, korzystającej z czystych, zielonych technologii. Osiągniemy to zwiększając konkurencyjnośd regionu na globalnym rynku poprzez koordynowanie, wspieranie oraz promowanie okazji biznesowych wśród naszych członków. Dzięki międzynarodowej reputacji Cambridge, jako źródła innowacyjnych technologii, umiejscowieniu w jego okolicy ok. 500 starterów z sektora cleantech oraz istniejącego już skupiska firm o ugruntowanej reputacji w okolicach Peterborough, jest to region będący naturalnym domem dla przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem powiązao produkcyjno-usługowych oraz poszukujących wzajemnego wsparcia. Szukamy partnerów z nowych krajów członkowskich UE, którzy są w stanie spełnid krótkoterminowe wymagania lub długoterminowe potrzeby firm z Wielkiej Brytanii. Pomagamy również polskim firmom zainteresowanym wejściem na rynek brytyjski. Poznan i Warszawa. Poszukiwanie partnera strategicznego. Our vision is to establish Cambridge as a leading clean-tech community in Europe. We will achieve this through our mission of enhancing the area's global competitiveness by co-ordinating, supporting and promoting commercial opportunities for our members. With the worldwide reputation of Cambridge as a source of technology innovation, already some 500 earlier-stage innovators in the vicinity and more established environmental businesses around Peterborough, this area is a natural home for joined-up clustering and self-support. We link opportunities in the new EU accession countries to meet short-term requirements or long term strategic needs of UK companies. We also work on behalf of Polish companies seeking to enter the UK market. Poznan and Warsaw. To seek a strategic partner. The company has representation in this market. Firma posiada przedstawicielstwo na rynku polskim.

5 ELE INTERNATIONAL Chartmoor Road Chartmoor Business Park Leighton Buzzard Bedfordshire LU7 4WG England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: GERARDO MORALES Dyrektor ds. Spredazy miedzynarodowej International Sales Director ELE International specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dostarczaniu wysokiej jakości urządzeo do testowania materiałów budowlanych oraz oprzyrządowania z zakresu ochrony środowiska. Nasze produkty są wspierane przez globalną obsługę klienta dającą kompletne wsparcie techniczne i pomoc w obsłudze urządzeo. Jako częśd międzynarodowej korporacji Danaher posiadamy zasoby, umiejętności oraz wiedzę umożliwiającą nam wsparcie twojego biznesu poprzez dostarczanie ci wiedzy specjalistycznej, której potrzebujesz by móc dokładnie, rzetelnie oraz spójnie testowad próbki. ELE International rozwija i produkuje urządzenia do testowania materiałów budowlanych, obejmujące swym zakresem glebę, beton, cement, asfalt, kruszywo oraz skały. Systemy testowania ELE International są zgodne z najnowszymi przepisami prawa oraz standardami i są stworzone do stosowania zarówno w laboratoriach, jak i w terenie. Systemy posiadają dużą wytrzymałośd i są przystosowane do długotrwałej pracy, dzięki czemu są w stanie podawad dokładne, rzetelne i spójne wyniki. Produkty ELE International są łatwe do rozstawienia i obsługi oraz wspierane przez szeroki zakres usług technicznych i globalny serwis obsługi klienta, zapewniający wsparcie techniczne i pomoc w obsłudze urządzeo. Poznan i Warszawa Zlozenie wizyty nowym klientom, prowadzenie sprzedazy oraz poszukiwanie partnera strategicznego. Firma nie ma przedstawicielstwa na rynku polskim ELE International specialise in the design, manufacture and supply of high quality construction materials testing equipment and environmental instrumentation. Our products are backed by global customer service, with comprehensive technical and applications support. As part of the multi-national Danaher Corporation, we have the resources, skills and knowledge to support your business, providing the expertise you need for accurate, reliable and consistent sample testing. ELE International is a developer and manufacturer of test equipment for construction materials, including soil, concrete, cement, asphalt, aggregates and rock. ELE International's test systems comply with the latest legislation and standards and are designed for use in both laboratories and in the field, providing robust, long lasting systems that produce accurate, reliable and consistent results. ELE International's products are easy to setup and operate and are backed by a comprehensive range of technical services and a global customer service, with comprehensive technical and applications support. Poznan and Warsaw To visit new customers, to make sales and to seek a strategic partner. The company has no representation in this market.

6 GLOBAL EQUIPMENT LOGISITICS Global Equipment Logistics Dissegna House Weston Avenue Grays Essex RM20 3ZP T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: MAXINE HOPKINS Menedzer sprzedazy Sales Manager Global Equipment Logistics (GEL) jest wiodącą firmą świadczącą usługi logistyczne, oferującą przewóz innych niż niebezpieczne produktów z każdego i w każde miejsce na świecie. Za każdym razem, gdy chcesz przetransportowad jedną paletę lub też cały kontener, GEL dostarczy ci skutecznych i niezawodnych usług. Nasz kluczowe kompetencje obejmują: - globalny zasięg połączony z indywidualnym podejściem do klienta, - dostarczanie wszelkiego rodzaju urządzeo do transportu multimodalnego oraz dalekomorskiego, - kontrolę dokumentacji: ubezpieczenia, dokumenty prawne, formalności celne i podatkowe, - system zarządzania zamówieniami i globalnego śledzenia przesyłek Axis, - usługi na wyłącznośd z Polski, Belgii, Holandii, Czech oraz Włoch, - dostęp do powierzchni magazynowej, - kadrę znającą standard UCP 600, - doskonałą kadrę złożoną z profesjonalistów posiadających szeroką wiedzę z zakresu transportowania każdego towaru z każdego miejsca na świecie, o każdej porze. Global Equipment Logistics oferują całościowe rozwiązania transportowe innych niż niebezpieczne produktów, z każdego i w każde miejsce na świecie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami zarządzania transportem, włączając w to obsługę dokumentacji, formalności związane z odprawę celną, ubezpieczenie ładunku oraz śledzenie przesyłki. Poznan i Warszawa Zlozenie wizyty nowym klientom. Global Equipment Logistics (GEL) are a leading logistics provider, offering transport solutions for any non-hazardous products, to and from any destination. Whether you need to move 1 pallet or a full container GEL can provide an efficient and reliable service. Our key competencies include: A global reach with a personal service Supply of all equipment types for multimodal and deep sea use Control of documentation: Insurance, legal, Customs & fiscal formalities Order management and global visibility: Axis Exclusive services from Poland, Belgium, Holland, Czech Republic and Italy Warehousing UCP 600 compliant trained staff Refined team of freight professionals with extensive knowledge in shipping any commodity, anywhere, anytime. Global Equipment Logistics provide a full transport solution for any non-hazardous product, from anywhere, to anywhere. We take care of all aspects of transportation management including documentation, customs clearance, insurance and provide global visibility of orders. Poznan and Warsaw. To visit new customers. The company has representation in this market. Firma posiada przedstawicielstwo na rynku polskim

7 GUPTA CONSULTANCY (UK) LTD Millers Cottage Mill Road Bergh Apton Norfolk NR15 1BQ England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: HIMU GUPTA Dyrektor zarzadzajacy Chief Executive Gupta Consultancy and Training oferuje organizacjom zajmującym się usługami społecznymi wprowadzenie standardu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub standardu Small Business Standard (SBS), przeznaczonego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nasz organizacja prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu wpływu otoczenia na organizację oraz proponuje, wraz z Quality and Environmental Developement Corporation, znane na rynku międzynarodowym programy szkolenia audytorów (Auditor Training Programmes) z zakresu systemów zarządzania jakością, ze szczególnym naciskiem na ISO 9001:2008. Gupta Consultancy pomaga w spełnieniu międzynarodowych standardów i w ewaluacji wyników wdrożenia organizacjom zainteresowanym wprowadzeniem w swojej działalności systemów zarządzania jakością. Wspomagamy organizacje w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością (np. ISO 9001:2008 i Small Business Standard) oraz szkolimy audytorów jakości (Internal Quality Auditors). Razem z Quality and Environmental Corporation dostarczamy porad dotyczących wpływu otoczenia na organizację. Poznan i Warszawa. Zlozenie wizyty nowym klientom. Gupta Consultancy and Training acts for all human service organisations wishing to introduce ISO 9001:2008 Quality Management system, or the Small Business Standard (SBS), which has been specifically tailored for SMEs. Our organisation provide training and consultancy in the organisational effect on environment and provide internationally recognised Auditor Training Programmes in quality systems with particular reference to ISO 9001:2008, in association with the Quality and Environmental Development Corporation. The Consultancy assists organisations wishing to introduce Quality Management Systems to set international standards and to evaluate outcomes. Assist organisations to establish Quality Management System i.e. ISO 9001:2008 and Small Business Standard and train Internal Quality Auditors. We provide advice on organisational effect on environment in association with the Quality and Environmental Corporation. Poznan and Warsaw To visit new customers The company has no representation in this market Firma nie ma przedstawicielstwa na rynku polskim.

8 IMC GROUP LTD Unit 8-9 Jubilee Trade Centre Pendle House Jubilee Road Letworth Garden City Hertfordshire SG6 1SP England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: DEREK RICHARDSON Dyrektor ds. Spredazy miedzynarodowej International Sales Director IMC Group Ltd projektuje i produkuje szeroki wachlarz bezprzewodowych urządzeo monitorujących poziom temperatury, wilgotności, CO2, przepływu, ciśnienia, natężenia oświetlenia, UV, O2 oraz kurzu przeznaczonych dla muzeów, galerii, szpitali, aptek oraz sektora przetwarzania i dystrybucji żywności. Nasze urządzenia są w pełni wspierane przez oparte na rozwiązaniach sieciowych oprogramowanie, mogące obsłużyd wielu użytkowników i wiele lokalizacji naraz. Użytkownicy mogą monitorowad i archiwizowad dane, sprawdzad tendencje oraz oglądad wykresy w czasie rzeczywistym, mając jedynie dostęp do komputera z przeglądarką podłączonego do Internetu. System generuje również alarmy poprzez e i SMSy. IMC Group Ltd projektuje i produkuje bezprzewodowe urządzenia monitorujące poziom temperatury, wilgotności, CO2, przepływu, ciśnienia, natężenia oświetlenia, UV, O2 dla muzeów, galerii, szpitali, aptek oraz sektora przetwarzania i dystrybucji żywności. Szeroka gama naszych czujników służy do monitorowania poziomu względnej wilgotności, światła i promieni UV, kurzu, drewna, środków owadobójczych, wiatru, wstrząsów i wibracji w budynkach, transporcie oraz w terenie. Poznan i Warszawa. Zlozenie wizyty nowym klientom. IMC Group Ltd design and manufacture a range of wireless temperature, humidity, CO2, flow, pressure, Lux, UV O2 and dust monitoring instruments for museums, galleries, hospitals, pharmaceutical, food processing and food cold chain distribution. Our hardware is fully supported by web based multi user multi site software. Users can monitor, trend, archive data, graphs can be viewed over the web from any PC with a browser. Alarms are generated locally, by or by SMS. IMC Group Ltd design and manufacture intelligent control and monitoring solutions for museums, galleries, hospitals, pharmaceutical and the food processing and distribution sectors. Our wide range of products are capable of monitoring relative humidity, light and UV, dust, wood, insect pests, wind, shock and vibration in buildings, in transit or at remote / outdoor locations. Poznan and Warsaw To visit new customers. The company has no representation in this market. Firma nie ma przedstawicielstwa na rynku polskim.

9 TRADEARC SERVICES LTD The Business Centre Kimpton Road Luton Bedfordshire LU2 0SX England T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: STEPHEN JAMES Dyrektor zarzadzajacy Chief Executive Tradearc services Ltd ma potwierdzone wynikami doświadczenie z zakresu doradztwa i wspomagania handlu międzynarodowego. Firma specjalizuje się w kontaktach z firmami z Europy Środkowo Wschodniej. Nasza główna usługa to łączenie ze sobą partnerów biznesowych. Skupiamy się na sektorach edukacyjnym, produkcyjnym oraz hotelarstwa i turystyki. Większośd naszej działalności koncentruje się w południowowschodniej Polsce i na Słowacji. Tradearc Services Ltd zostały wybrany wyłącznym brytyjskim partnerem projektu European Start w ramach programu Leonardo da Vinci, finansowanego przez Unię Europejską. Poszukujemy partnerów z Polski zainteresowanych uczestnictwem w nowych projektach UE, skierowanych do sektora edukacji zawodowej oraz uczelni zawodowych. Chcemy również nawiązad współpracę z organizacjami otoczenia biznesu, które mogłyby pomóc nam w poszukiwaniu polskich firm produkcyjnych na zlecenie naszych klientów z Wielkiej Brytanii. Poznan i Warszawa Poszukiwanie partnera strategicznego. TradeArc Services Ltd has a track record of practical advice and guidance for international trade specialising in Central Eastern Europe. Our main services include a business to business introduction service. Specialist sectors include education, manufacturing, hotels and tourism. The majority of our business activities are centred in South-East Poland and Slovakia. TradeArc Services Ltd has recently been chosen to be the exclusive UK partner in an EU funded project called European Start, a Leonardo Da Vinci programme. We are looking for Polish partners to work with on future EU funded projects from the vocational education sector and specialist colleges. We are also looking for potential clients from the business support organisations that can assist us to locate Polish manufacturers of products required by our UK clients. Poznan and Warsaw To seek a strategic partner. The company has representation in this market. Firma posiada przedstawicielstwo na rynku polskim.

10 WORKING WEEK LTD photo Field Farm Studios Main Street Carlton Market Bosworth Leicestershire CV13 0BQ T: +44 (0) M: +44 (0) E: W: WAYNE WRIGHT Dyrektor zarzadzajacy Chief Executive Firma Working Week Ltd, założona w 1988 r., posiadająca biura w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce, zajmuje się świadczeniem pełnego wachlarza usług doradczych z zakresu sprzedaży detalicznej oraz tworzenia i rozwoju nowych lub istniejących pomysłów na sprzedaż detaliczną i nowych marek w Europie i na świecie. Usługi świadczone przez firmę obejmują doradztwo dot. sprzedaży detalicznej, tworzenia marki, umów licencyjnych, sprzedaży detalicznej, przejęd, sprzedaży udziałów oraz inwestycji na rynku detalicznym. Naszymi klientami są: Amersport, BAT, Blue Ink, Bukta, Debenhams, Dockers, Dr Martens, EMF Group, Fila, Kurt Geiger, Laundry Industry, Levi's, Lonsdale, MIG Group, Mine, Models Own, New Look, Next, Pentland, Punch, Ravel, Redfoot, Royal Collection, Storm, Urban Outfitters, Vistula etc. Warszawa Przeprowadzenie rozmow z potencjalnym przedstawicielem, wyznaczenie przedstawiciela, wsparcie istniejacego przedstawiciela, slozenie wizyt dotychczasowym i nowym klientom Firma posiada przedstawicielstwo na rynku polskim. WORKING WEEK LTD established in 1988 and with offices in the UK, Germany and Poland provides a full service, retail consultancy aiding the development and creation of new & existing retail concepts / brands throughout Eastern & Western Europe and beyond. Company Proficiencies / Services include: Retail Consultancy, Brand Development, Licensing, Retail Sales & Acquisitions, Stock Disposals, Retail Investments. Our clients include: Amersport, BAT, Blue Ink, Bukta, Debenhams, Dockers, Dr Martens, EMF Group, Fila, Kurt Geiger, Laundry Industry, Levi's, Lonsdale, MIG Group, Mine, Models Own, New Look, Next, Pentland, Punch, Ravel, Redfoot, Royal Collection, Storm, Urban Outfitters, Vistula etc. Warsaw To interview a potential representative, to appoint a representative, to support an existing representative, to visit existing customers and new customers. This company has representation in this market.

11 CONTACT US KONTAKT MARK HOFMAN Mission Manager Kierownik Misji Enterprise Europe Network T: +44 (0) M: +44 (0) E: HEAD OFFICE SIEDZIBA GLOWNA Enterprise Europe Network BioPark Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AX T: (option 2) E: W:

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ XII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo