PRZEGLĄD GEODEZYJNY NAUKA TECHNIKA. Nowecki KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD GEODEZYJNY NAUKA TECHNIKA. Nowecki KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD GEODEZYJNY R SPIS TREŚCI nr 1 2,31 INFORMACJE BIEŻĄCE 3 Przyczynek do historii powstania rejestrów gruntowych - od czasów najdawniejszych do średniowiecza w Europie. Cz. II / Dariusz Felcenloben 7 Aspekt fiskalny katastru - możliwości i oczekiwania / Grzegorz Gerard Nowecki 10 Kilka słów w sprawie średniej i jej "korygowania" / Zdzisław Adamczewski 11,16 INFORMACJE 12 Chcieliście, to macie! / Mirosław Zalewski 13 GEOFELIETON KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE 14 Po raz kolejny o zmianach systemu scaleń gruntów w Polsce... Kraków, 20 listopada 2012 / Jacek M. Pijanowski, Gustaw Korta 16 NIERUCHOMOŚCI 17 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 18 XXXVI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych 20 Z działalności Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej 23 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO IN MEMORIAM 32 Materiały ze szkolenia Służby Geodezyjnej i kartograficznej

2 nr 2 2 INFORMACJE BIEŻĄCE 3 Koncepcja mapy do celów lotniczych dla Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie / Agata Kucharczyk, Dariusz Gotlib 8 INFORMACJE 9 Prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych Narodowej Sieci Kolejowej w Polsce. Cz. I / Arkadiusz Kampczyk ARTYKUŁ DYSKUSYJNY 13 Jak mierzyć zalesienia gruntów rolnych na potrzeby katastru nieruchomości? / Ludmiła Pietrzak 15 GEOFELIETON 16 Nowa jakość nauki i kształcenia w Polsce / Rozmowa z Urszulą Teresą Litwin 18 Geodezyjne urządzanie obszarów wiejskich - w stronę zmiany paradygmatu, ucząc się od najlepszych / Rozmowa z Jackiem M. Pijanowskim KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE 20 XXXV Ogólnopolska konferencja kartograficzna. Pragmatyka w kartografii / Stanisław Marcin Wiliński 25 NIERUCHOMOŚCI 25 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 27 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO 31 KONFERENCJE 32

3 nr 3 II 60 rocznica śmierci pro f. dr inż. Edwarda Warchałowskiego 2 INFORMACJE BIEŻĄCE 2 PERSONALIA 3 Siła odśrodkowa na quasi-rzeczywistej kuli ziemskiej / Zdzisław Adamczewski 5 KONFERENCJE 6 Prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych Narodowej Sieci Kolejowej. Cz. II / Arkadiusz Kampczyk 8 Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (zagadnienia wybrane). Cz. I / Grzegorz Ninard GEOFELIETON 14 Kataster nieruchomości tematem seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Anna Barańska 15 Wspomnienie w 100. rocznicę urodzin Profesora Tadeusza Lazzariniego inżyniera, uczonego, nauczyciela, i wychowawcy wielu pokoleń geodetów / Ryszard Malarski, Alicja Sadowska lecie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Doskonalenie kadry dydaktycznej w zakresie geodezji rolnej i urządzeń rolnych / Jacek M. Pijanowski, Halina Stachura; Jacek Pijanowski, Andrzej Kwinta 20 NIERUCHOMOŚCI 21 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 22 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe w Opatowie 32 Upamiętnienie szkoły 33 Spotkanie noworoczne w Oddziale Rzeszowskim 34 INFORMACJE BIEŻĄCE

4 nr 4 2 INFORMACJE BIEŻĄCE 2 Do Autorów - blankiet 3 Procedury techniczne i prawne podziałów nieruchomości funkcjonujące w Austrii / Magdalena Karabin 10 Automatyczna rekonstrukcja modelu 3D z nieuporządkowanej kolekcji zdjęć / Tomasz Kogut 12 Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (zagadnienia wybrane). Cz. II / Grzegorz Ninard 18 GEOFELIETON SEMINARIA 20 Uwagi i wnioski po roku obowiązywania Rozporządzenia "fotogrametrycznego" / Aleksandra Bujakiewicz, Krystian Pyka, Krzysztof Bakuła 22 NIERUCHOMOŚCI 23 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 25 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO 28 XXVIII Memoriał im. inż. Aleksandra Fraczka w Brydżu Sportowym 29 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole SGP we Włocławku 30 Zgromadzenie Delegatów Oddziału SGP w Warszawie 31 Zgromadzenie Delegatów Oddziału SGP w Białymstoku 33 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału SGP w Bydgoszczy 36 INFORMACJE IN MEMORIAM III inż. Aleksander Jahns

5 nr 5 Część I. Materiały dotyczące XXXVIII Zjazdu Delegatów SGP 7-9 czerwca w Lidzbarku Warmińskim 3 Rozmowa z Prezesem SGP, Stanisławem Cegielskim 7 Informacje o działalności Oddziałów SGP oraz składach osobowych Oddziałów, wybranych na kadencję (alfabetycznie): Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Suwałki, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra 37 List otwarty RN PG Część II. Artykuły redakcyjne 39 Inwentaryzacja spękań i wyznaczanie zmian ich szerokości w obiektach zabytkowych / Ryszard Malarski, Kamil Nagórski 45 Szachownica zewnętrzna gruntów na przykładzie dwóch obrębów powiatu trzebnickiego (Wszemirów i Domanowice) / Małgorzata Akińcza, Marta Szymańska 50 GEOFELIETON 52 KONFERENCJE 53 SEMINARIA 55 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową 56 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 58 NIERUCHOMOŚCI 59 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA 61 INFORMACJE LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO 63 XXXV Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej 65 Zarząd Główny SGP obradował w Muzeum WPG

6 nr 6 2 Informacje bieżące 3 Możliwości rozwoju obszarów wiejskich na terenach Natury 2000 na przykładzie gminy Pińczów / Franciszek Woch, Małgorzata Strzyż PRAKTYKA GEODEZYJNA 12 Określenie przemieszczeń i deformacji budowli występujących przy wykonywaniu głębokich wykopów w warunkach zwartej zabudowy / Stanisław Lisiewicz 14 GEOFELIETON 16 Rozmowa z Mieczysławem Baszko 18 Zebranie sprawozdawczo wyborcze Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji / Krzysztof Bakuła 18 Ostatni taki na Ursynowie w Warszawie / Włodzimierz Balcerek KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE 20 Sprawozdanie z udziału w Konferencji Młodych Uczonych / Aleksandra Szabat-Pręcikowska 22 Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? / Tomasz Olenderek 23 Dzień Ziemi z "GEOIDĄ" / Emilia Fryszkowska 25 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 27 NIERUCHOMOŚCI 28 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO 32 Pierwszy medal AMIGO SOCIETAS w Oddziale Rzeszowskim / Krzysztof Cisek III 100 lat inż. Władysława Kałużnego / Krzysztof Cisek

7 nr 7 2,16,24 INFORMACJE 3 Technologia wiarygodnego pozycjonowania RTK GPS/GLONASS / Mieczysław Bakuła, Paweł Przestrzelski 9 Analiza zastosowania naziemnego skaningu laserowego w pomiarach obiektów antropogenicznych / Pelagia Biłka, Magda Pluta GEOFELIETON 13 Między nami - starymi (czyli prawdziwymi) geodetami / Rozmowa z Janem Dziekanem rozm. Zdzisław Adamczewski 14 Rozmowa dwóch "starych geodetów" KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE 20 X Podlaskie Forum GIS. Czy można bezboleśnie wdrożyć GIS / Stanisław Marcin Wiliński 21 Jubileusz 50. rocznicy immatrykulacji / Jan Polkowski 22 Z DZIAŁALNOŚCI FIG -u 23 NIERUCHOMOŚCI 25 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO 29 XXXVIII Zjazd SGP przeszedł do historii / smw 31 IX Turniej Łobeskiej Siatki Geodezyjnej / Grzegorz Janiec 31 Geosiatkówka - Prudnik 2013 / Dorota Słowińska 32 XIX Międzynarodowe Dni Geodezji / Stanisław Marcin Wiliński IN MEMORIAM 36 Tadeusz Wiśniewski

8 nr 8 2 INFORMACJE 3 Wyznaczanie parametrów pływowych h, l, k z satelitarnych obserwacji laserowych / Marcin Jagoda, Miłosława Rutkowska 10 Wybrane problemy geodezyjno-prawne w gospodarce nieruchomościami zajętymi pod rodzinne ogrody działkowe / Agnieszka Cienciała 15 Sprawozdanie z XXXVIII Zjazdu Stowarzyszenia Geodetów Polskich / Stanisław Marcin Wiliński 21 Uchwały XXXVIII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 23 Rozmowa ze Stanisławem Cegielskim, Prezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich GEOFELIETON 25 Rozmowa z Tadeuszem Choińskim 28 XI Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej SEMINARIA 29 Seminarium geodynamiczne w Józefosławiu / Monika Tercjak 30 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 31 NIERUCHOMOŚCI 33 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO IN MEMORIAM 32 Mgr inż. Czesław Lech III Doc. dr inż. Marian Pękalski

9 nr 9 2 Członkowie Honorowi SGP Studium potencjału. Identyfikacja empiryczna potencjału stresowego / Zdzisław Adamczewski 7 Badanie procedury wykazywania lokali w ewidencji gruntów i budynków / Kamila Modelska 13 GEOFELIETON 15 Wywiad z Waldemarem Izdebskim 20 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej / Wojciech Wilkowski 21 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 6,14,23 INFORMACJE 24 NIERUCHOMOŚCI 25 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO 28 Wystąpienie Prezesa SGP na XXXVIII Zjeździe SGP 31 Zebranie Zarządu Głównego SGP / Stanisław Marcin Wiliński 34 Uroczyste posiedzenie Prezydium w Oddziale Rzeszowskim / Irena Moskwa 35 Europass-Mobilność dla uczniów technikum w Kościanie / Maria Zalesińska Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie / Aleksandra Jędrzejczak

10 2 Członkowie Honorowi SGP 2013 nr 10 3 Problem niejednoznaczności oznaczenia powierzchni użytkowej lokali w operacie ewidencji gruntów i budynków / Kamila Modelska 12 Standardy geometryczne kształtowania torów i rozjazdów tramwajowych / Arkadiusz Kampczyk 16 GEOFELIETON 17 Rozmowa z Mariolą Gilską 19 Wrześniowe zebranie Zarządu Głównego SGP 20 NIERUCHOMOŚCI 21 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 22 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA Z ŻYCIA SGP 25 Co utrudnia wprowadzenie GIS? / Stanisław Marcin Wiliński 32 Geodeci z Frankfurtu z wizytą w Gdańsku / Ryszard Cieślikowski 32 XVI Kaliska Konferencja Katastralna / smw 33 INFORMACJE BIEŻĄCE IN MEMORIAM 35 Mgr inż. Władysław Frett

11 nr 11 II INFORMACJE BIEŻĄCE 2 Członkowie honorowi SGP Zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości. Część I / Dariusz Felcenloben 9 Zastosowanie technologii lotniczego skaningu laserowego na przykładzie projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) / Mateusz Kowalski 13 GEOFELIETON 14 Konferencja GIS forum Rozmowa z mgr. inż. geodetą Bronisławem Angielczykiem, rozm. redaktor Wojciech Wilkowski KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE 18 Międzynarodowa konferencja GIS ODYSSEY 2013 / Natalia Sajnóg, Justyna Wójcik 20 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 22 NIERUCHOMOŚCI 23 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO 26 Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich / Stanisław Marcin Wiliński 30 Dzień Geodety w Oddziale Rzeszowskim SGP / Irena Moskwa IN MEMORIAM 31 Mgr inż. Edward MECHA

12 II Członkowie Honorowi SGP ,9,29 INFORMACJE nr 12 4 Zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości. Część II / Dariusz Felcenloben 8 GEOFELIETON 10 Rozmowa z Wacławem Baranem, rozm. Stanisław Marcin Wiliński KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE 12 II Forum "Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów" / Wojciech Wilkowski 14 VIII KONFERENCJA TECHNICZNA "Koordynacja sytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu" / Stanisław Marcin Wiliński 19 Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych / Wojciech Wilkowski 20 Z DZIAŁALNOŚCI FIGu 21 NIERUCHOMOŚCI 22 PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO 24 Niepodległość a Powstanie Warszawskie / Zdzisław Adamczewski Rajd Goniometru / Krzysztof Goleniowski 26 Szwedzi w Polsce w Biurze geodety Miasta Świnoujścia / Maciej Zięba 27 W Szreniawie o "rozwoju obszarów wiejskich" / Stanisław Marcin Wiliński IN MEMORIAM 28 Marian Sucholiński 29 Aleksander Stanisław Fiutowski 30 Spis rocznika 2012 Oprac. BPK

20 lat monografia 2 1

20 lat monografia 2 1 1 20 lat monografia 2 1 Wydawca Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych 01-252 Warszawa, ul. Przyce 20 e-mail: kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl www.geodezja-komerc.com.pl

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Moment promocji doktorów habilitowanych przez Rektora Uniwersytetu i Dziekana Wydziału Moment promocji doktorskiej przez Prodziekana i Promotora

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r.

Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r. Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r. 100-lecie oddania do użytku najstarszego budynku Uczelni

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski. Słowo Prezesa. Od Redakcji

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski. Słowo Prezesa. Od Redakcji Koleżanki i Koledzy! Słowo Prezesa Dobiega kolejny rok kadencji władz Oddziału i Stowarzyszenia. Rok szczególny. W Stowarzyszeniu i w naszym Oddziale trwa akcja sprawozdawczo-wyborcza w kołach i sekcjach.

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428. Termografia. Nowoczesne maszyny budowlane Jak postępować z obiektami zabytkowymi

PL ISSN 1732-3428. Termografia. Nowoczesne maszyny budowlane Jak postępować z obiektami zabytkowymi 3 2010 NR 03 (71) Marzec PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Termografia Nowoczesne maszyny budowlane Jak postępować z obiektami zabytkowymi NR 1 NA WIECIE GMV jest najwi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 10 Z życia Oddziału 11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK. 10 lat Spółki. 45 lat tradycji

Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK. 10 lat Spółki. 45 lat tradycji Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK S.A. 10 lat Spółki 45 lat tradycji Historia przedsiębiorstwa w zarysie Rzeszowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo