Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania nowe rozwiązania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania nowe rozwiązania"

Transkrypt

1 Invitation Call for Papers Międzynarodowa Konferencja Naukowa / International Conference z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania nowe rozwiązania Universal and Regional Dimension of the Protection of Human Rights New challenges New Solutions kwietnia 2013 r. (22-23 April 2013), Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa Honorowy patronat: Dean Spielmann, prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (do potwierdzenia) Organizatorzy (Organizers): Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP Współpraca (Co-operation): Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego w Katowicach; Europejskie Stowarzyszenie Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP/AP); Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich; Zarząd Główny Stowarzyszenia Polska- Wschód; Fundacja Innowacja; Instytut Badań Społecznych Komitet Naukowy Konferencji (Scientific Board): prof. I.A. Aliebastrova, prof. S.K. Amandykova, prof. P.A. Astafichev, prof. B. Banaszak, prof. J. Barcz, prof. L.R. Barosso, prof. W. Bebik, prof. A. Bisztyga, prof. O. Bogomołow, prof. M. Chmaj, prof. M. Chudakov, prof. J. Ciapała, prof. K. Complak, prof. P. Cumper, prof. W. Czapliński, prof. R. Czarny, prof. Z. Ćwiąkalski, prof. P.V. Dastoli, prof. K. Drzewicki, prof. W. Fedorenko, prof. A. Fedorova, prof. J. Filip, prof. L. Garlicki, prof. M.A. Garito, prof. G. Grabowska, prof. M. Granat, prof. M. Grzybowski, prof. W. Hładkiewicz, prof. S. Hoc, prof. T. Iwiński, prof. A. Jamróz, prof. J. Jarosiński, prof. J. Jaskiernia, prof. R. Jasuleviciene, prof. S. Kaźmierczyk, prof. K. Kik, prof. K. Klima, prof. H.F. Koeck, prof. J. Koper, doc. B. Kovácik, prof. O. Krejči, prof. M. Kruk, prof. L. Kubicki, prof. J. Kuciński, ks. Prof. J. Kułaczkowski, prof. Z. Lasocik, prof. A. Łabno, dr H. Machińska, prof. Z. Maciąg, prof. J. Maciejewski, prof. M. Marczewska-Rytko, prof. M. Masternak-Kubiak, prof. M. Mazurkiewicz, prof. J. Menkes, prof. D. Merten, prof. R. Mojak, prof. S. Narutto, prof. D. O Keeffe, prof. A. Ollero, prof. J. Oniszczuk, prof. I. Pankevych, prof. L. Patusiak, prof. P. Policastro, prof. J. Petretéi, prof. W. Pomykało, prof. V.N. Rudenko, prof. G. Sadovnikova, prof. E. Sándor-Szalay, prof. H. Schambeck, prof. K. Skotnicki, prof. J. Sobczak, prof. J. Svák, prof. B. Szmulik, prof. A. Szmyt, dr P.A. Świtalski, prof. P. Tałańczuk, prof. A. Tatham, prof. A.R. Tavares, prof. P. Terem, prof. R. Tokarczyk, prof. I. Vozňáková, prof. A. Waszkiewicz, prof. J. Wawrzyniak, prof. J.J. Wiatr, prof. E. Weiss, prof. R. Wieruszewski, prof. Z. Witkowski, prof. L. Wiśniewski, prof. B. Wojciechowski, prof. W.J. Wołpiuk, prof. K. Wójtowicz, prof. A. Wróbel, prof. M. Wyrzykowski, prof. A. Zawiślak, prof. H. Zięba-Załucka, prof. M. Zubik. Kierownik naukowy Konferencji/Scientific Director of the Conference: prof. Jerzy Jaskiernia Tel

2 Kierownik organizacyjny Konferencji/Organizing Director of the Conference: mgr Kamil Spryszak Tel ; sekretarze Konferencji/Secretaries of the Conference: mgr Katarzyna Kasowska-Pedrycz; mgr Bartosz Mendyk; mgr Stanisław Paruch; mgr Bartosz Żmuda Sekretariat Konferencji/Secretariat of the Conference: Instytut Ekonomii i Administracji UJK, ul. Świętokrzyska 21A, Kielce, Tel Języki robocze Konferencji/Working Languages of the Conference: polski, angielski, rosyjski/polish, English, Russian Sugerowane tematy referatów/ Suggested thems of the Papers: Uniwersalny wymiar ochrony praw człowieka. Instrumenty Narodów Zjednoczonych: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwenty Praw Człowieka. Efektywność Rady Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka. Rola Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka. Ewolucja systemu aksjologicznego praw człowieka NZ. Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka o charakterze uniwersalnym. Nowe rozwiązania w zakresie ochrony praw człowieka o charakterze uniwersalnym. Regionalne systemy ochrony praw człowieka: europejski, panamerykański, azjatycki, afrykański. Nowe wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka o charakterze regionalnym. Nowe rozwiązania w zakresie ochrony praw człowieka o charakterze regionalnym. Ewolucja systemów aksjologicznych ochrony praw człowieka Rady Europy, OBWE i Unii Europejskiej. Poszukiwanie nowych instrumentów ochrony praw człowieka przez Radę Europy, OBWE i Unię Europejską. Ocena efektywności systemu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka po 60 latach jej obowiązywania. Wpływ instrumentów uniwersalnych na kształtowanie się systemów regionalnych ochrony praw człowieka. Wpływ doświadczeń regionalnych na system uniwersalny ochrony praw człowieka. Interakcja systemów uniwersalnych i regionalnych. Granice funkcjonalności interwencji na rzecz ochrony praw człowieka. Rola parlamentarzystów i byłych parlamentarzystów w sferze ochrony praw człowieka. Status prawny byłych parlamentarzystów. Karta Praw Byłych Parlamentarzystów jako standard międzynarodowy. 21 kwietnia 2013 (niedziela) 21 April 2013 (Sunday) hotel check-in (Hotel Gromada-Centrum, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2); registration of participants; kolacja powitalna połączona z prezentacją książki z poprzedniej konferencji naukowej: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka (Hotel Gromada-Centrum, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2) inaugural dinner with the presentation of the book from the previous Conference 22 kwietnia 2013 (poniedziałek) 22 April 2013 (Monday) rejestracja uczestników konferencji (Sejm RP, Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8) wejście po okazaniu dowodu tożsamości na podstawie listy uczestników konferencji registration of participants (Polish Parliament, Warsaw, 4/6/8 Wiejska Street entrance upon showing the ID on the base of the list of participants)

3 09.00 uroczyste otwarcie konferencji (Sejm RP, sala kolumnowa ) inaugural ceremony (Polish Parliament, Column Hall); Godz pierwsza sesja plenarna; Godz przerwa na kawę; Godz druga sesja plenarna; Godz lunch (restauracja Hawełka, Sejm); Godz obrady w zespołach problemowych (1, 2, 3, 4, 5); Godz przerwa na kawę; Godz obrady w zespołach problemowych (6, 7, 8, 9, 10); Godz uroczysta kolacja restauracja U Chłopa, Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2. Official Dinner 23 kwietnia 2013 (wtorek) 23 April 2013 (Tuesday): Godz trzecia sesja plenarna (Sejm, sala 118); Godz przerwa na kawę; Godz czwarta sesja plenarna (Sejm, sala 118); Godz ceremonia zakończenia konferencji (closing ceremony); Godz lunch (Restauracja Hawełka, Sejm). Terminy: - 31 stycznia 2013 zgłoszenie gotowości udziału w konferencji (na adres mailowy: - 28 lutego 2013 rozesłanie uczestnikom informacji o programie konferencji; - 15 marca termin dokonania opłaty konferencyjnej (Conference fee account; deadline for payment 15 March 2013) Opłatę (Conference fee) w kwocie (amount) 350,00 PLN (approx euro) należy przelać na konto: Nazwa rachunku: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, Kielce Numer konta: Raifeissen Bank Polska S.A z dopiskiem Konferencja Praw Człowieka

4 Number of the Account for Foreign Payments: PL SWIFT: RCBWPLW Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, publikację referatu (komunikatu) w wydawnictwie pokonferencyjnym. - 1 kwietnia 2013 rozesłanie uczestnikom zaproszenia na konferencję wraz ze szczegółowym programem; - 15 kwietnia 2013 nadesłanie przez uczestników tekstów referatów lub tez (celem ułatwienia tłumaczenia w trakcie konferencji) na adres mailowy kierownika organizacyjnego konferencji - 15 czerwca 2013 nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji (na adres mailowy kierownika naukowego konferencji: Tekst referatu: Objętość ok. 1 arkusza wydawniczego (ok. 16 stron znormalizowanego maszynopisu komputerowego); czcionka 12 (Times New Roman), odstęp 1,5, przypisy u dołu strony. Streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu). Zakwaterowanie w hotelu (Hotel accommodation). Organizatorzy zapewniają hotel uczestnikom zagranicznym (Hotel Gromada, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2). Uczestnicy krajowi rezerwują i opłacają hotel we własnym zakresie. Celem ułatwienia rezerwacji, organizatorzy dokonali zamówienia odpowiedniej puli miejsc w Hotelu Gromada po cenach preferencyjnych (hotel położony jest w centrum Warszawy, z łatwym dostępem do miejsca obrad ; odbędą się tu obie kolacje): Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa, tel. (22) kategoria: «««(pokoje jedno i dwuosobowe). Przy rezerwacji podać hasło: Konferencja Praw Człowieka ; rezerwacji należy dokonać niezwłocznie, nie później niż do 31 marca 2013 r. (Hotel accommodation is provided by Organizers for foreign participants: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warsaw; other participants make reservation and payment on their own directly in the hotel).

5 Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania nowe rozwiązania (22-23 kwietnia 2013, Sejm RP, ul. Wiejska 2/4/6, Warszawa) 1. Imię i nazwisko 2. Stopień (tytuł naukowy). 3. Uczelnia (lub inna instytucja) Stanowisko 5. Adres dla korespondencji.. 6. Adres mailowy 7. Telefon kontaktowy.. 8. Zgłaszam gotowość wygłoszenia referatu (komunikatu) TAK NIE 9. Tytuł referatu Zobowiązuję się przesłać w terminie 31 marca 2013 r. opłatę konferencyjną w kwocie 350 zł na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 11. Na jaką instytucję ma być wystawiona faktura z tytułu opłaty konferencyjnej (nazwa, adres, NIP) data (podpis)