KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych STRATYFIKACJA W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNE AZYMUTY BADAWCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych STRATYFIKACJA W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNE AZYMUTY BADAWCZE"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU SEKCJA PTS SOCJOLOGICZNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową p.t.: STRATYFIKACJA W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNE AZYMUTY BADAWCZE Która odbędzie się w dniach maja 2011 roku, we Wrocławiu z hotelu ORBITA przy ul. Wejherowskiej. Problematyka konferencji: Pierwszoplanowym celem konferencji jest eksploracja wiedzy z zakresu kontaminacji stratyfikacji w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Mają one rudymentalne znacznie dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa (wojny, konflikty przygraniczne, terroryzm, walka z żywiołami i kataklizmami), zostały wyodrębnione w strukturze każdego społeczeństwa ze względu na ich specyficzną rolę, funkcje oraz zadania. Do takich grup dyspozycyjnych należą: wojsko, policja oraz różnego typu straże i służby, stąd też trudno jest stosować schematy opisu zjawisk i procesów stosowanych w analizie innych grup zawodowych. Są one wyspecjalizowane do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, których funkcjonowanie opiera się na odmiennych niż w społeczeństwie cywilnym relacjach i zależnościach służbowych. Symptomatyczny charakter grup dyspozycyjnych sprawia, że szczególnie cenne wydają się tu socjologiczne badania empiryczne z udziałem członków tych grup, czyli osób które swoją aktywność zawodową związały z realizacją swoistej misji społecznej. Sfery działania, struktura, procesy wewnątrz grupowe, ich funkcjonowanie w społeczeństwie oraz ich wpływ na otoczenie wiążą się z wieloma problemami badawczymi i stanowią wyzwanie dla polskiej socjologii. Owo wyzwanie było już wielokrotnie podejmowane w kontekście grup dyspozycyjnych i bezpieczeństwa narodowego, roli i znaczenia kobiet w tychże grupach, 1

2 wpływu wielkiej zmiany na grupy dyspozycyjne a także ich przekształceń, rekrutacji do grup dyspozycyjnych, wreszcie wybranych kategorii funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. Patrząc na instytucje zapewniające bezpieczeństwo publiczne jako na organizacje widzimy szereg różnych procesów i zjawisk które mogą nie tylko fascynować badaczy, ale także ich poznanie może mieć charakter utylitarny, związany z efektywnością i pełnieniem misji przez poszczególne podmioty. Grupy dyspozycyjno mundurowe funkcjonujące w środowisku ukształtowanych organizacji zawodowych posiadają wyraźnie zdefiniowany system stratyfikacji. Dlatego też w trakcie konferencji swoją uwagę zogniskujemy na swoistej strukturze tychże grup, ich elementach składowych, współdziałaniu oraz potencjalnych, często immanentnie wpisanych konfliktach. Efektywność zadaniowa grup dyspozycyjnych w przyszłości będzie bowiem zależała od ukształtowania w jej szeregach nowoczesnej i wynikającej w wymogów współczesności zależności strukturalnych. Azymuty naukowe konferencji: - Prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących statusu osiągniętego w pryzmacie kariery w poszczególnych grupach dyspozycyjnych. - Dyslokacja statusu podstawowego w stosunku do statusu w grupach dyspozycyjnych. - Wypracowanie kierunków dalszych badań z zakresu stratyfikacji zawodowej grup dyspozycyjnych. - Ekstensja problemowa statusu zawodowego w grupach dyspozycyjnych. - Koherencja statusu a roli społeczno zawodowej grup dyspozycyjnych. - Doskonalenie warsztatu metodologicznego w zakresie rozpoznawania procesów i zjawisk stratyfikacji w tych grupach. - Upowszechnienie wyników dociekań naukowych odnoszących równoważenia stratyfikacji związanej z podejściem gender mainstreaming w grupach dyspozycyjnych. - Symptomatyczne equilibrium statusu w stosunku do proliferencyjnych procesów stratyfikacyjnych. - Wpływ organizacji grup dyspozycyjnych na zachowywanie modeli stratyfikacyjnych w ich wnętrzach. Ustalenia organizacyjne Zgłoszenia do udziału w konferencji, wraz ze zgłoszeniem prezentacji podczas konferencji, należy przesłać listem na adres: Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dopiskiem Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych, Wrocław ul. Koszarowa 3, faksem lub pocztą elektroniczną:.. 1. Formularze zgłoszeniowe udziału w konferencji dostępne są na stronie internetowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego 2. Podczas konferencji przewiduje się następujące formy prezentacji: referaty (15 min.), doniesienia (komunikaty) naukowe (10 min.), dyskusje problemowe. 3. Objętość zgłoszonych referatów nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu, a doniesień (komunikatów) naukowych 4 strony. 4. Do zgłoszenia prezentacji podczas konferencji należy dołączyć streszczenie referatu (doniesienia, komunikatu). 2

3 5. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. W celu usprawnienia prac edytorskich Komitet Organizacyjny konferencji uprzejmie prosi o przygotowanie tekstów wystąpień w edytorze Word, na dyskietce (lub CD) oraz w formie wydruku w 1 egz. Teksty wystąpień należy przesłać na adres organizatora konferencji lub dostarczyć organizatorowi w dniu konferencji. 6. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym. 7. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania tekstów referatów (doniesień, komunikatów) do wygłoszenia i publikacji. Za wygłoszone referaty i komunikaty oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Natomiast uczestnicy konferencji otrzymują materiały pokonferencyjne bezpłatnie. 8. Osoby zainteresowane włączeniem swoich referatów do materiałów konferencyjnych proszone są o przesłanie zgłoszenia organizatorom (opłata 200 zł) do dnia konferencji. 9. Planowana opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Obejmuje ona udział w konferencji, kawę, herbatę, wodę, ciastka i kanapki w przerwach między sesjami, zakwaterowanie w hotelu ORBITA (1 nocleg w dn. w pokoju dwuosobowym), w przypadku pokoju jednoosobowego opłata za noc 180 zł, całodzienne dwudniowe wyżywienie w restauracji, uczestnictwo w uroczystej kolacji oraz otrzymanie materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pobliżu miejsca organizacji konferencji o niższej cenie i standardzie. Uczestnik sam dokonuje ustaleń i rezerwacji (Dom Turystyczny SOLO ul. Kwiska 1/3, tel ). W przypadku nie korzystania przez Uczestnika z zakwaterowania i wyżywienia w hotelu ORBITA opłata wynosi 100 zł. Podaną kwotę należy wpłacić w terminie do 15 kwietnia 2009r. 10. Istnieje możliwość uregulowania kwestii finansowych (por. pkt 9) u organizatora w dniu konferencji. 11. W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą: prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI Przewodniczący prof. Jozef MATIS Zastępca przewodniczącego prof. zw. dr hab. Zbigniew KURCZ prof. zw. dr hab. Kazimierz DOKTÓR prof. dr hab. Krzysztof CZEKAJ prof. dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI prof. dr hab. Leszek KORZENIOWSKI prof. zw. dr hab. Mariusz WIATR dr Marek BODZIANY dr Katarzyna DOJWA dr Krzysztof KLUPA dr Tomasz Kołodziejczyk dr Lesław WEŁYCZKO 12. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzą: mgr Waldemar FORYSIAK mgr Krzysztof ŚWIDERSKI 3

4 13. Wszelkich informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela: dr Katarzyna DOJWA tel , 4

5 Karta zgłoszenia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej p.t. Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych socjologiczne azymuty badawcze. Wrocław, maja 2011 roku Imię:...Nazwisko:... Tytuł i stopień naukowy:... Adres do korespondencji: Telefon:... Charakter uczestnictwa:... Tytuł wystąpienia:... Planowana treść wystąpienia (w kilku zdaniach): Rezerwacja hotelu (proszę zaznaczyć): Tak Nie w dniu: Opłaty konferencyjne: Wpłat na konto należy dokonywać na konto firmy zajmującej się obsługą finansową konferencji : Jacek Wróblewski DDPZ, ul. Hallera 81 Wrocław, NIP Konto: Tytułem: zapłata za konferencję "Socjologia" Preferowany sposób dokonania opłaty konferencyjnej: Przelew gotówkowy/wpłata na konto. Proszę wskazać, na kogo/co ma być wystawiona faktura: Nazwa instytucji (imię i nazwisko)...nip:... Adres:... Wpłata u Organizatora Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2011 roku: pocztą na adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Koszarowa 3, z dopiskiem Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych pocztą elektroniczną faksem na numer: (071)

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE 57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy do udziału w 57 Naukowo-Technicznej Konferencji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE dr Katarzyna Dojwa Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE Streszczenie: Artykuł podejmuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII i INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA zapraszają do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: INSULINOTERAPIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Bezpieczeństwo informacji w biznesie

JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Bezpieczeństwo informacji w biznesie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji: JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Konferencja odbędzie się: w Łomży, 27.05-01.06 2014r. JAKOŚĆ W BIZNESIE 7 Łomża, 27.05-01.06.2014 Kontynuując rozpoczęty przed sześcioma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r.

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. I KOMUNIKAT INFORMACYJNY XXII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. Organizator: POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA Partnerzy Patron Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne Katedra Pedagogiki Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ

WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA w KIELCACH VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ Kielce, 10-11 października 2014

Bardziej szczegółowo

Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa

Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa MIĘDZYNARODOWY DZIĘŃ INWALIDY XXI EDYCJA Zgorzelec 20-21 marca 2015 Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa 2nd PAD & Vascular EU Days "No more amputation" pod auspicjami VAS/ Vascular Independent Research

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM III KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAWA J. WYSOCKIEGO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

rocław; 05-06.03.14r - Kraków; 01-02.04.14r - W arszawa 17-18.06.14r - W

rocław; 05-06.03.14r - Kraków; 01-02.04.14r - W arszawa 17-18.06.14r - W Umiejętność sprzedaży to dziś jedna z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin wiedzy Mistrz Sprzedaży, czyli jak zostać handlowcem ponadbranżowym Mistrz Sprzedaży. 05-06.03.14r - Kraków; 01-02.04.14r

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA P FUNDACJA PRO POMERANIA KOMUNIKAT Nr 1 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. www.ateneum.edu.pl Gdańsk 17 18 listopad 2010 r. Organizatorzy: Ul. Wały Piastowskie

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej

Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Instytut Wschodnich Inicjatyw zaprasza na międzynarodową konferencję w ramach projektu: Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Kraków, 29-31 sierpnia 2013 r. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY RADA PROGRAMOWA

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY RADA PROGRAMOWA ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera, Ministra Gospodarki RADA PROGRAMOWA Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 7 maja 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo