Program medyczny ZDROWE DZIECKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program medyczny ZDROWE DZIECKO"

Transkrypt

1 Program medyczny ZDROWE DZIECKO

2 Zasady przystąpienia do programu medycznego Grupa LUX MED w oparciu o długoletnie doświadczenie opracowała z myślą o najmłodszych program medyczny "ZDROWE DZIECKO" obejmujący szeroki zakres badań i konsultacji specjalistycznych oraz atrakcyjny rabat na usługi nie objęte programem. Program ten jest dedykowany dzieciom od 0 do 15 roku życia. Oferta składa się między innymi z zalecanych konsultacji lekarskich związanych z profilaktyką dla danej grupy wiekowej, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, szczepień kalendarzowych, profilaktyki stomatologicznej oraz wizyt domowych i chirurgii 1-go dnia. W przypadku programu ZDROWE DZIECKO mają Państwo do dyspozycji profesjonalną opieką medyczną jaką może zagwarantować Grupa LUX MED. Zasady przystąpienia do programu ZDROWE DZIECKO : Program skierowany jest dla każdej osoby chcącej zapewnić profesjonalną opiekę medyczną swoim dzieciom (od 0. do 15. roku życia); Obsługa w ramach pakietu odbywa się w placówkach własnych Grupy LUX MED: LUX MED. CM LIM PROMEDIS MEDYCYNA RODZINNA wskazanych na stronie internetowej w godzinach ich funkcjonowania. W ramach pakietu Zdrowe Dziecko nie ma możliwości korzystania z placówek współpracujących. Opłaty dokonywane są na indywidualne konto bankowe wskazane w Umowie i wynoszą: 1900 PLN (za rok) za osobę, w przypadku płatności uiszczanej za rok z góry PLN (za rok) za osobę, w przypadku płatności, uiszczanej w ratach półrocznych. Umowa podpisywana jest minimum na rok, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny. W przypadku chęci skorzystania z opieki medycznej w ramach oferty prosimy o wypełnienie i przesłanie wypełnionego Formularza danych, na adres Na podstawie otrzymanego Formularza danych przygotujemy dwa podpisane ze strony LUX MED egzemplarze Umowy, które zostaną wysyłane listem zwykłym priorytetowym na adres korespondencyjny do podpisu. Po otrzymaniu umowy prosimy o dokonanie wpłaty na podane w umowie indywidualny numer rachunku i wysłanie do nas potwierdzenia dokonania wpłaty. Umowy wchodzą w życie z 1 dniem następnego miesiąca, po otrzymaniu przez dział sprzedaży co najmniej na 5 dni roboczych przed końcem miesiąca potwierdzenia wpłaty na konto i dostarczenia podpisanego oryginału Umowy. Klientów chcących wykupić opieką medyczną prosimy o kontakt telefoniczny pod numer , lub owy na adres 2

3 Zakres programu ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ Cena pakietu (za rok) za osobę, w przypadku płatności uiszczanych za roku z góry Cena pakietu (za rok) za osobę, w przypadku płatności uiszczanych w ratach półrocznych Kompleksowe konsultacje pediatryczne 1900 zł 2090 zł Konsultacje psychologa (w tym seksuologa i androloga) i psychiatry Badania diagnostyczne Szczepienia przeciwko grypie/ anatoksyna p/tężcowa Szczepienia kalendarzowe Wizyty domowe limit 2 x w roku Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne Chirurgia 1-go dnia Profilaktyka Stomatologiczna 10% rabat na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED 3

4 Definicje usług medycznych Kompleksowe konsultacje pediatryczne W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia oraz zabiegi konsultacyjne. Zleceniobiorca gwarantuje Pacjentom dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania: choroby wewnętrzne (internista i / lub lekarz medycyny rodzinnej); pediatra; chirurg dziecięcy; ortopeda dziecięcy; neurolog dziecięcy. Lekarz pediatra dodatkowo prowadzi działalność profilaktyczną. Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza Grupy LUX MED wymienionego powyżej. Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (profesora, docenta) danej specjalności. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności. Usługa ta nie obejmuje konsultacji z zakresu: stomatologii, rehabilitacji, konsultacji u specjalistów innych zawodów, tj. np.: dietetyk, logopeda. Konsultacje psychologia (w tym seksuologa/androloga) i psychiatry W ramach abonamentu Pacjenci mogą korzystać z konsultacji specjalistycznych lekarza psychiatry i psychologa (w tym seksuologa i androloga). Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje te są limitowane i obejmują 3 porady w roku u każdego z tych specjalistów. Badania diagnostyczne W zakres badań diagnostycznych wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych nie jest limitowana. Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza Grupy LUX MED. Diagnostyka laboratoryjna hematologiczne i koaguolologiczne: OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, retikulocyty, czas tromboplastynowy (INR), APTT; badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko c-reaktywne, ALATaminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza we krwi, albuminy, białko całkowite, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, fosfataza zasadowa, GGTP gamma glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza badanie glukometrem, kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, potas, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, TIBC całkowita zdolność wiązania żelaza, TSH; badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn TPHA, ASO, RF-czynnik reumatoidalny, Antygen Hbs (HBs-Ag), test BTA, grupa krwi, przeciwciała anty-hcv, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM; badania moczu: badanie ogólne + osad; badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu, posiew kału ogólny; 4

5 badania kału: na krew utajoną; badania mykologiczne z posiewem, mykogram. Diagnostyka obrazowa badania rentgenowskie: RTG czaszki, RTG żuchwy, RTG zatok RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej AP+bok, AP, bok, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG kości (podudzia, udowej, ramienia, przedramienia,), RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego), RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG stawów (np. skokowych, kolanowych, barkowych, łokciowych, biodrowych), RTG nosogardła (trzeci migdał), RTG nosa, RTG żeber, RTG obojczyków. W przypadku badań RTG Pacjent otrzymuje: opis badania oraz wynik badania na nośniku ustalonym dla danej placówki medycznej. badania ultrasonograficzne: USG przezciemiączkowe, USG stawów biodrowych, USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG transwaginalne, USG piersi; tomografia komputerowa: głowy (z wyłączeniem dental CT), zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej (z wyłączeniem naczyń wieńcowych i serca), klatki piersiowej HRCT, jamy brzusznej (z wyłączeniem kolonoskopii wirtualnej), miednicy małej, kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy, CT tkanek miękkich (udo, podudzie, ramie, przedramię). Inne badania diagnostyczne spirometria; audiometria tonalna; EKG spoczynkowe; komputerowe pole widzenia; badanie ciśnienia śródgałkowego. Zakres abonamentu nie obejmuje badań ultrasonograficznych wykonywanych w technologii 3D/4D. Nazwy lub metody oznaczeń poszczególnych badań mogą ulegać zmianie w związku z rozwojem technologii i podwyższaniem standardów obsługi, co nie będzie miało wpływu na zakres usług dostępnych w pakiecie. Szczepienia przeciwko grypie, anatoksyna p/tężcowa W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko grypie i tężcowi. Usługa obejmuje: konsultację lekarską przed szczepieniem; szczepionkę (preparat); wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji. Szczepienia kalendarzowe W ramach usługi wykonujemy obowiązkowe szczepienia dla: dzieci od 0-1 roku życia 15% rabatu na usługę; dzieci (powyżej 1-go roku życia) i młodzieży usługa bezpłatna; Szczepienia obejmują wszystkie szczepionki wymienione w aktualnym kalendarzu szczepień profilaktycznych w pkt. IA publikowanym przez Ministerstwo Zdrowia na dany rok. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku wykonywane są preparatami rekomendowanymi przez Grupę LUX MED. Usługa obejmuje: konsultację lekarską przed szczepieniem; szczepionkę (preparat); wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji. Wszystkie szczepienia wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego. 5

6 Wizyty Domowe (2 w roku kalendarzowym) Konsultacja lekarska udzielana przez lekarza zespołów wyjazdowych (lekarza rodzinnego/internistę) realizowana w miejscu zamieszkania chorego, konieczna z uwagi na stan zdrowia Pacjenta, który uniemożliwia mu przybycie do placówki Centrum Medycznego. Wizyty domowe obejmują tylko przypadki nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym zaostrzenia dolegliwości przewlekłych, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Wizyta domowa w domu chorego ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w Centrach Medycznych Grupy LUX MED. W szczególności, niedogodny dojazd do Kliniki, wypisanie recepty lub zwolnienia nie są okolicznościami uzasadniającymi wizytę w domu Pacjenta. Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej, które jest udzielane wyłącznie w dniu jego zgłoszenia. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje Dyspozytor, na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Usługa realizowana jest w obrębie granic administracyjnych miast w których Zleceniobiorca posiada własne centra medyczne i w ich okolicach - szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na Usługa jest limitowana: 2 wizyty domowe w roku kalendarzowym. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu. W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich specjalistów, konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują: Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie: pobranie wymazu/posiewu; pomiar ciśnienia tętniczego; pomiar wzrostu i wagi ciała; odczulanie (lek pacjenta). Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne: założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego; pobranie wymazu i posiewu; usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy; usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie); znieczulenie miejscowe; usunięcie kleszcza. Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne: założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa; przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej; koagulacja naczyń przegrody nosa; usunięcie ciała obcego z nosa, ucha; założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego; założenie/zmiana/usunięcie sączka; płukanie ucha/nosa; laryngoskopia pośrednia; pobranie wymazu/posiewu; usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy; usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza; 6

7 donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa. Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne: badanie dna oka; pomiar ciśnienia śródgałkowego; usunięcie ciała obcego z oka; badanie ostrości widzenia; iniekcja podspojówkowa; badanie autorefraktometrem; podanie leku do worka spojówkowego; płukanie worka spojówkowego; gonioskopia; pobranie wymazu/posiewu; dobór okularów. Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne: założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego; repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala); założenie/zmiana opatrunku; iniekcje dostawowe i okołostawowe; punkcja stawu pobranie materiału do badań; założenie opaski elastycznej; założenie szyny/temblaka; założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora. Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne: dermatoskopia; pobranie wymazu/posiewu. Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne: pobranie cytologii. Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie: podanie leku doustnego; iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna; podłączenie wlewu kroplowego; pobranie wymazu/posiewu; założenie/zmiana opatrunku nie wymagającego zaopatrzenia chirurgicznego; pobranie krwi. Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są w ramach komplementarnej konsultacji jeżeli dostępne są w placówce. Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu. Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne Usługi w formie zabiegów, które nie są integralną częścią konsultacji lekarskiej. Mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym i nie wymagają hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zakres pozakonsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych jest uwarunkowany dostępnością w danej placówce Zleceniobiorcy. Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują: Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne: biopsja chirurgiczna (cienkoigłowa) guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzła chłonnego wraz z oceną histopatologiczną; 7

8 założenie szwów w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy. Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne: unieruchomienie typu Dessault mały/duży; dobór i założenie kortezy: stawu kolanowego, stawu łokciowego, stawu skokowego, lędźwiowo-krzyżowej, nadgarstka; dobór i założenie kołnierza ortopedycznego; założenie gipsu syntetycznego: udowego, podudzia, przedramiennego, ramiennego, typu rękawiczka; założenie gipsu typu gorset; założenie longiety; założenie temblaka uniwersalnego; założenie prosto trzymacza opatrunek ósemkowy; założenie szyny Stocka; założenie szyny na palec; założenie ochrony na gips kończyna dolna; dobór kul łokciowych. Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne: elektrokoagulacja dermatologiczna (1 punkt); krioterapia dermatologiczna; ścięcie i koagulacja włókniaków skóry; wyłyżeczkowanie/laserochirurgia zmiany skóry; lampa PUVA. Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne: laryngologiczne zabiegi kriochirurgiczne; punkcja zatok; zabieg płukania zatok metodą Petza; wlewka krtaniowa; nastawienie nosa zamknięte; nacięcie krwiaków małżowiny usznej; nacięcie krwiaków przegrody nosa; obliteracja żylaków nasady języka; podcięcie wędzidełka języka. Pozostałe zabiegi ambulatoryjne: premedykacja; enema; założenie/zmiana cewnika; kule łokciowe wypożyczenie. Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu. Chirurgia 1 dnia 8

9 Usługa obejmuje rabat w wysokości 15% na poniższy zakres zabiegów. Usługa realizowana jest w miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę w miastach: Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz, Olsztyn, Szczecin, Opole. nacięcie tkanki podskórnej, ropnia z drenażem w znieczuleniu miejscowym; operacja nosa polipectomia jednostronna, obustronna; operacja nosa septoplastyka; operacja paznokcia/łożyska/wału paznokciowego oczyszczenie, usunięcie; operacja prącia grzbietowo-boczne nacięcie napletka; operacja prącia obrzezanie w znieczuleniu miejscowym/w znieczuleniu ogólnym; operacja prącia wydłużenie wędzidełka prącia; podcięcie wędzidełka policzka, języka; radykalne wycięcie zmiany skóry; radykalne wycięcie zmiany skóry diatermia, diatermia okolica oka; radykalne wycięcie zmiany skóry kaszaka, tłuszczaka; radykalne wycięcie zmiany skóry plastyczne; radykalne wycięcie zmiany skóry, usunięcie ciała obcego; zabiegi w okolicy oka gradówka, kępki żółte. Profilaktyka Stomatologiczna Zakres profilaktyki stomatologicznej obejmuje następujące usługi wraz z materiałami: przegląd stomatologiczny raz w roku; fluoryzację zębów; usuwanie kamienia nazębnego (scaling); uszczelnianie bruzd; piaskowanie. 10 % rabatu na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED Każdemu Pacjentowi abonamentowemu przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne nie objęte umową oferowane przez placówki własne Grupy LUX MED. Rabatów nie sumuje się. 9