Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Dear Sirs,"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując tym samym rozwój gospodarczy regionu i kraju. Firmy te wymagają jednakże odpowiedniego wsparcia merytorycznego i finansowego, ale także motywacji do podejmowania nowych wyzwań. Odpowiedzią na to jest organizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., przy wsparciu samorządu Województwa, miast Bydgoszczy i Torunia, konkurs Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. Cyklicznie odbywa się on w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP. Celem głównym konkursu jest wyróżnianie, nagradzanie i promowanie innowacyjnych technologii, produktów i usług, które z dumą prezentują kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy. Ideą przewodnią wydarzenia od roku 2012 jest upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych wdrożeniach w regionie, stąd w katalogu zaprezentowano wszystkie propozycje nadesłane na konkurs. Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację przedstawiającą rodzime osiągnięcia. Stanowi ona zarówno element promocji regionalnej przedsiębiorczości, jak i zachęca do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Państwa firmach. Mamy nadzieję, że zainspiruje ona do tworzenia nowych pomysłów. Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dear Sirs, the SME sector is an important part of any modern economy. Due to the flexibility and openness to innovation this sector reacts quickly to current market needs and thus stimulates economic development of the region and the country. These companies, however, require financial and content-related support, but also the motivation to take on new challenges. According to this need, Torun Regional Development Agency with the support of the local authorities and Cities of Bydgoszcz and Torun have organized the competition: The Innovation Leaders of Kuyavian-Pomeranian Region. This event takes place during the European SME Week every year. The main goal of the competition is to highlight, reward and promote innovative technologies, products and services which are proudly presented by Kuyavian-Pomeranian entrepreneurs. The main idea of the event since 2012 is to disseminate information on innovative implementations in the region, therefore the catalog presents all the proposals submitted to the competition. We are really delighted to present the publication about regional achievements. It is not only the element of regional enterprise promotion but also it encourages to implement innovative solutions in your companies. We trust that booklet will inspire you to create new ideas. The Chairman of the Board Torun Regional Development Agency

3

4 LIDER INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 03 PetroGIS - pakiet narzędzi geoinformatycznych dla geofizyki Pakiet PetroGIS to program komputerowy, na który składa się zestaw narzędzi GIS przeznaczony dla przemysłu naftowego. System GIS służy do pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Innowacyjność polega na implementacji wybranych funkcjonalności aplikacji geofizycznych w środowisku systemów informacji geograficznej (GIS), który pozwala na szybką i efektywną ingerencję różnego rodzaju danych przestrzennych, a także na opracowaniu map, na podstawie których odbywać się może projektowanie prac sejsmicznych. Pakiet narzędzi PetroGIS umożliwia ingerencję obu środowisk geofizycznego i geoinformatycznego. Są to narzędzia działające bezpośrednio w środowisku GIS do importu, eksportu danych w formatach sejsmicznych, jak również narzędzia, które usprawniają proces projektowania prac sejsmicznych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zalet środowiska GIS do zarządzania projektami sejsmicznymi, umożliwiając m.in. pełną integrację z bazami danych przestrzennych, w tym z wektorowymi bazami danych. PetroGIS - the geoinformatics software for geophysics The PetroGIS is a software which consists of a set of GIS tools designed for the oil industry. GIS is used for the acquisition, analysis and visualization of spatial data. The implementation of chosen functions of geophysical applications in the environment of geographical information systems (GIS) is innovative and allows quick and effective integration of various types of spatial data. Moreover, the maps can be designed on the basis of which the seismic works can be carried out. PetroGIS as a software tool allows the interference of the two geophysical and geoinformatics environments. These tools act directly in the GIS environment to import and export data in seismic formats and improve seismic design process. That is why it is possible to take advantage of GIS environment to lead seismic projects and fully integration with spatial databases including also vector databases. Gis-Media ul. Sobieskiego 2/13, Toruń t el. kom

5 04 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT WYRÓŻNIENIE Osprzęt wiertniczy, koparkowy, masztowy OKM Firma Bipromasz rozwinęła swoją ofertę o nową generację wiertniczego osprzętu koparkowo-masztowego OKM, który służy do szybkiego i precyzyjnego wykonywania fundamentów do montażu ekranów dźwiękochłonnych przy budowie autostrad, dróg ekspresowych oraz przy ich remoncie czy wykonywaniu pali betonowych w technice CFA. Osprzęt OKM umożliwia wiercenie otworów z dużą wydajnością przy zachowaniu prostoliniowości wiercenia oraz można go dodatkowo wyposażyć w aparaturę do pomiaru ciśnienia betonu, głębokości, prędkości obrotowej świdra. Zastosowanie koparki kołowej gąsienicowej jako maszyny bazowej oraz osprzętu wiertniczego OKM pozwala na zastąpienie ciężkich nieefektywnych ekonomicznie wiertnic gąsienicowych. Drilling rigs with the mast for the excavator A high volume of construction works associated with the implementation of numerous new parts of the roads and rebuilding existing roads, highways increases the demand for special equipment for quicker and more accurate installation of noise barriers. Due to this fact, a new generation of drilling equipment for excavators is offered. This means that the heavy tracked excavators will be replaced by lighter and more efficient equipment. The use of crawler, wheeled excavator and excavating drilling rigs as a base machine is suitable for smaller companies because of a possibility of making CFA piles at a distance from the axis of the machine base, low cost of hardware versus tracked drill rigs and smaller overall dimensions compared to tracked drilling rigs. Biuro Projektowo-Handlowe Bipromasz Mieczysław Gorzoch ul. Broniewskiego 8, Bydgoszcz tel. (52)

6 P S A CJALNA PREZYDENTA MIASTA BE D IA L O AWARD OF PRESIDENT OF BYDG O Y D G O S INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 05 R EC G A P N S Z Y Z SZ C Z C zet.portal - system zarządzania serwisami i www zet.portal to nowoczesne rozwiązanie klasy CMS (content management system), umożliwiający tworzenie serwisów internetowych i zarządzanie publikacją. System charakteryzuje się budową modułową, jest systemem skalowalnym i elastycznym, uwzględniającym możliwości dalszej rozbudowy o kolejne moduły i funkcjonalność. To także doskonała platforma, na bazie której możliwe jest wybudowanie dedykowanych aplikacji internetowych dostosowanych do indywidulanych i specyficznych oczekiwań klientów. Do obsługi systemu zarówno w panelu administracyjnym, jak i redakcyjnym, wystarcza podstawowa znajomość programów biurowych do edycji tekstu. Charakteryzuje się łatwością i ergonomią obsługi nawet dla niezaawansowanych użytkowników. System zet.portal pozwala na szybkie tworzenie, organizację oraz zarządzanie informacjami, nawet w rozbudowanych projektach. Najistotniejszą innowacją tego rozwiązania, nawet w skali światowej, jest skumulowanie w jednym narzędziu, w jednej platformie informatycznej, możliwie wszystkich środków komunikacji elektronicznej. zet.portal - the websites management system zet. Portal is a modern solution based on the content management system which enables creating websites and managing the publication. The system has a modular structure, it is scalable and flexible and considers opportunities for further development of new modules and its functionality. It is also an excellent platform upon which it is possible to build a dedicated web application tailored and suitable for specific customer needs. To operate the system both in the administration panel as well as editorial panel is sufficient basic knowledge of office applications for word processing. It is characterized by easy and ergonomic handling even for non-technical advanced users. Zet.Portal system allows to create, organize and manage information very quickly in complex projects. The most significant innovation of this solution, even on a global scale is the accumulation in one IT platform all tools for electronic communication. Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna ul. Kurpińskiego 9, Bydgoszcz t el. (52)

7 06 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT Cyfrowy system bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku CDS5021 Proponowany przez firmę Camsat cyfrowy system bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku jest innowacyjny nie tylko w skali rynku polskiego, ale i europejskiego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego sterownika, użytkownik ma możliwość manualnego wyboru częstotliwości, na której pracuje urządzenie oraz wyłączenia komunikacji zwrotnej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Możliwość selekcji kanału pracy i brak emisji sygnału po stronie odbiorczej pozwala na wyeliminowanie potencjalnych zakłóceń pomiędzy zestawami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość przesyłanego obrazu. Dodatkowo system został wyposażony w watchdog, który wykrywa wadliwe działanie urządzenia i czuwa nad poprawną transmisją obrazu, tym samym zwiększając jego jakość. Digital wireless audio video system CDS5021 A Polish enterprise offers digital wireless audio video system CDS5021. This product is innovative in the scale of the Polish and European market. Thanks to the innovative controller the user can manually select a frequency at which the device is working and disable the feedback between the transmitter and receiver. The possibility of selecting the working channel and the lack of emission signal could affect the quality of the transmitted image. Additionally, the system is equipped with a "watchdog" that detects malfunction and ensures the correct transmission of the image, what increases the quality of the transmission. Camsat Gralak Przemysław ul. Ogrodowa 2A, Solec Kujawski tel. (52)

8 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 07 Podnośnik QJY-M2500 Podnośnik QJY-M2500 jest pod każdym względem innowacyjny. Jego najważniejsze zalety to: mobilność, poczwórny system bezpieczeństwa i wielofunkcyjność. Podnośnik budowany był w oparciu o zasadę wielofunkcyjności, tj. posiada wolny dostęp do drzwi kierowcy, a także regulowane ramiona podnoszące. Istnieje możliwość podniesienia i opuszczenia podnośnika na dowolną wysokość, co sprawia, że osoba obsługująca ma pełny i wygodny dostęp do elementów podwozia, nadwozia i zespołów mechanicznych auta. Pojedyncza, ruchoma kolumna umożliwia podnoszenie pojazdów o wytrzymałej i stabilnej konstrukcji. Zastosowanie silnika o mocy 2,2 kw znacznie skraca czas pracy i potrzebuje 55 sekund aby podnieść pojazd. Ponadto, urządzenie można w łatwy sposób przestawiać, a to niewątpliwie jest jego zaletą. Urządzenie przeznaczone jest szczególnie dla zakładów wulkanizacyjnych z uwagi na oszczędność miejsca w warsztacie i możliwość jego przemieszczania w dowolne miejsce za pomocą uchwytu. A car jack QJY-M2500 The car jack QJY-M2500 is innovative in every aspect including: the mobility, quadruple safety system, versatility. Therefore, this device has free access to the driver's door and adjustable lifting arms which are easily raising and lowering the lift at any height. The operator has full access to the landing gear, body and mechanical assemblies of cars. A single moving column can improve the lifting of all kinds of sturdy and stable vehicles construction. The use of engine power 2,2 kw significantly reduces the working time and needs only 55 seconds to lift the vehicle. Moreover, the car jack can be easily shifted from one place to another. The device is especially designed for automobile industry in order to save space in the workshop and possibility of moving to the desired position and place using the handle. Castex Anna Bednarz ul. Fordońska 44, Bydgoszcz tel. kom

9 08 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT BLUE FEET - poduszka do profilaktyki i leczenia zakrzepicy żył BLUE FEET jest to rodzaj poduszki, której zastosowanie zapobiega powstawaniu zakrzepowego zapalenia żył, zatorowości płuc, likwiduje obrzęki stóp wokół kostek, stymuluje przepływ krwi żylnej w kończynach ze względu na uruchomienie pompy mięśniowo-łydkowej. Poduszka jest odpowiedzią na narastający problem bólu nóg spowodowany wielogodzinnym unieruchomieniem przed komputerem, telewizorem, czy długimi podróżami- w szczególności samolotowymi. Na wystąpienie zakrzepicy narażone są przede wszystkim osoby spędzające długie godziny na pokładzie samolotu, w biurze, mające nadwagę, żylaki, chorujące na serce, palące papierosy, stosujące antykoncepcję czy kobiety w ciąży. Produkt przeznaczony jest do rehabilitacji, ćwiczeń nóg oraz masażu stóp. Konstrukcja Blue Feet umożliwia podczas nacisku przemieszczanie powietrza pomiędzy komorami. Wymaga to niewielkiego wysiłku i prowokuje mięśnie stóp i nóg do pracy. Poduszka jest przeznaczona dla osób, które spędzają długie godziny w podróży. Zapewnia ona prawidłowy obieg krwi bez konieczności wstawania i spacerowania oraz wzmacnia wydajność pompy mięśniowej łydki, uaktywniając przepływ dosercowej krwi żylnej. BLUE FEET - a pillow for prevention and treatment of venous thrombosis Blue Feet is a pillow for the prevention and treatment of venous thrombosis. A Blue Feet is a kind of pillow which could become an indispensable part of any trip especially by plane. The use of pillow prevents deep vein thrombosis, pulmonary embolism, eliminates the swelling of the feet around the ankles and stimulates the flow of venous blood in the extremities due to starting the pump-calf muscle. The risk of venous thrombosis is among those who spend long hours on plane, at the office, are obese, have varicose veins, heart disease, use hormonal contraception, pregnant women and smoking cigarettes. The Blue Feet is intended for rehabilitation, leg exercises, foot massage. The Blue Feet construction enables the movement of air pressure between the chambers. It requires a small, but sufficient effort and provokes the legs and foot muscles to work. The pillow is great for those who spend long hours of travelling because ensures proper blood circulation in the legs without getting up and walking and strengthens the calf muscle pump more efficient and activates the flow of venous blood. MEDLABS Sp. z o.o. ul. Leszczyna 15, Bydgoszcz tel. (52)

10 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 09 Mobilna kruszarka samozaładowcza Innowacyjna mobilna kruszarka samozaładowcza przeznaczona jest do rozdrabniania i kruszenia elementów betonowych i gruzu budowlanego powstałego, np. podczas rozbiórki budowli, a także różnych minerałów i skał w przemyśle wydobywczym oraz wytwarzania kruszywa dla budownictwa i drogownictwa. Mobilna kruszarka samozaładowcza zastępuje dwa odrębne urządzenia, które były wykorzystywane do tej pory: mobilną kruszarkę i mobilną ładowarkę, co znacznie usprawnia dotychczasowe systemy kruszenia, poprzez jej wielofunkcyjność, a także mobilność. Zamontowana jest na podwoziu gąsiennicowym, pozwalającym na swobodne jej przemieszczanie w terenie. Maszyna waży 25 ton. Za pomocą jednego silnika napędzany jest cały układ hydrauliczny z pompami i silnikami hydraulicznymi, rozdzielaczami i osprzętem, mechanizmem jazdy i układem sterowniczym, co znacznie ogranicza hałas i redukuje ilość spalin. Zespolenie ładowarki z kruszarką samojezdną daje znaczne oszczędności energii, redukcję obsługi do jednej osoby, obniżenie kosztów eksploatacji oraz pozytywny efekt ekologiczny. The self-loading mobile crusher The self-loading mobile crusher is designed for grinding and crushing of concrete and rubble from demolished buildings as well as various minerals and rocks in the mining industry and the production of aggregate for construction and road building. The crusher replaces the two tools which have been used so far: a mobile loader and mobile crusher. The self-loading crusher is crawler mounted allowing easy movement in every type of soil. The machine weights 25 tons. The hydraulic system is powered by only one engine with pumps, distributors and hydraulic equipment, driving mechanism and the control system which hugely reduces noise and the amount of exhaust. The fusion between a mobile loader and mobile crusher provides significant energy savings, lowering the costs of operation, positive ecological effect. MAKRUSZ S.A. ul. Solna 20, Bydgoszcz tel. (52)

11 10 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT Niezależna jednoportowa centralka alarmowa Niezależna jednoportowa centralka alarmowa w nowoczesnej obudowie Elypse Line jest najlepszym rozwiązaniem dla samodzielnej ekspozycji produktów na standach i wyspach ekspozycyjnych, co pozwala na kreatywną prezentację produktu oraz zabezpieczenie go na otwartych wystawach sklepowych. Centralka daje sygnał dźwiękowy, posiada programator, co znacznie ułatwia obsługę urządzenia, nie wymaga żadnych dodatkowych elementów, aby być w pełni funkcjonalną i nie wymaga specjalnego przystosowania mebli. Wbudowany akumulator gwarantuje zabezpieczenie, żadne przewody nie muszą być ukryte, co pozwala swobodnie aranżować sklepową ekspozycję. Do urządzenia można podłączyć zasilacz, co umożliwia ładowanie zabezpieczanych produktów, czy dodatkowe podświetlanie pierścienia. Ponadto, walorem StandAlone jest nowoczesny i atrakcyjny design obudowy. The self-alarming security display stands The self-alarming security display stands are the best option for self-exposure of products on stands and exhibition islands which allows creative product presentation and secures it to the open shop windows. They are closed in modern casing Elypse Line. The central gives a beep and contains a programmer which makes easier use of this device. It does not require any additional components, elements to be fully functional. It also does not require any special adaptation of the furniture. There is a built-in battery which gives security guarantees. No wires need to be hidden which allows to freely arrange the stores expositions or exhibitions. There is a possibility to connect the power supply which could charge secured products and also highlight them on the annulus. The self-alarming security display stands have modern and attractive design of the casing. Optiguard Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 6-10, Toruń tel. (56)

12 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 11 Structogram - kod genetyczny Twojej osobowości Structogram to system treningowy znany na całym świecie, w Polsce jedynym licencjonowanym przedstawicielem jest firma Concret A. Urbańska. Structogram to narzędzie obrazujące wyniki analizy biostrukturalnej, której został poddany uczestnik badania podczas seminarium. Jest to niewartościująca metoda określania indywidualnej, genetycznie ukształtowanej podstawowej struktury osobowości i zachowania osoby. System ten daje bazę wiedzy pozwalającą zrozumieć siebie, swoje zachowania i wybory oraz pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać techniki sprzedaży i metody zarządzania, które okazują się być najlepsze i najskuteczniejsze dla nich samych. System treningowy Structogram jest z powodzeniem wykorzystywany w sprzedaży, obsłudze klienta, doradztwie czy przywództwie. Na całym świecie korzystają z niego największe firmy i koncerny z różnych branż czy segmentów rynku. Stuctogram - the genetic code of your personality Structogram is the training system known all over the world. In Poland the only representative of this system is Concret company owned by Anna Urbańska under license. Structogram is a tool for illustrating the results of the bio-structural analysis. The participant has taken tests during the research. It is non-evaluable descriptive method for basic, individual, genetically- shaped structure of personality and behavior. This system provides a knowledge base for better understanding other people, their behavior and choices made and helps them to set realistic goals, develops strategies for achieving success, shows sales techniques and management methods which are very effective. It is the best solution for the company or individuals. The training system Structogram has been successfully used in sales, customer service, consulting, coaching and leadership. The system is used by the largest companies and corporations from various industries and market segments all over the world. Centrum Edukacyjno Consultingowe Concret A. Urbańska ul. Makuszyńskiego 4, Grudziądz tel. (56)

13 12 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT PetroManager NET PetroManager NET jest programem sterującym automatyką stacji paliw z funkcją zdalnego zarządzania. Najważniejszą funkcją programu jest sterowanie automatyką stacji i rejestrowanie wszystkich zdarzeń zaistniałych na stacji związanych z obrotem paliwa w połączeniu z niezwykle łatwą i ergonomiczną możliwością zdalnego zarządzania danymi. To jedyny tego typu system w kraju umożliwiający w tak szerokim zakresie zdalne zarządzanie bezobsługową stacją paliw za pomocą przeglądarki internetowej, bądź za pomocą telefonu komórkowego, tableta. Dzięki temu otrzymujemy dostęp do aktualnych informacji ze stacji paliw, aktywnie możemy sterować procesami na stacji, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach jak np. w kopalni kruszyw, przy budowie autostrad lub w odległych lokalizacjach. Zapis wszystkich operacji jest dublowany, czyli odbywa się w lokalnej i internetowej bazie danych, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przed utratą danych. PetroManager NET PetroManager NET is an automatic controlling software for a petrol station with remote management function. The most important idea of the program is to control a station automatically and recording all situations occur on fuel station with a very easy and ergonomic possibility of remote data management. It is the only such system in the country which allows a wide range of remote unmanned management of petrol station using web browser, mobile phones or tablets by getting easy access to the latest information from the fuel stations. There is also possibility to control the process actively at the station even in extreme conditions in aggregate mines or in the constructions of highways and far away locations. The record of all operations is doubled in local and online databases what provides the strong protection against data loss. PetroConsulting S.C. P. Chmielecki, S. Kobyliński, A. Szymański ul. Makowa 16, Grudziądz tel. (56)

14 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 13 Oprawa LED w wykonaniu przeciwwybuchowym Oprawa jako źródło światła w swojej budowie wykorzystuje diody LED. Poprzez dobór zasilacza, odpowiedniej ilości diod i zminimalizowanie wymiarów zewnętrznych, uzyskano korzystny, dopuszczalny przyrost temperatury elementów, czego wynikiem jest wysoki strumień światła. Kompaktowa obudowa oraz mała wysokość umożliwia łatwy montaż w ograniczonych przestrzeniach i pomieszczeniach w szczególności zagrożonych wybuchem mieszaniny gazów, par cieczy palnych, mgieł z powietrzem należących do podgrup wybuchowości w tym także zagrożenia metanem oraz w miejscach takich jak: kopalnie, magazyny gazu, stacje paliw, młyny. Oprawę można stosować również w każdym rejonie klimatycznym. LED anti-explosion luminaire The construction of the case is made of LEDs as a light source. Through the selection of the power supply, number of diodes, minimalizing the external dimensions obtain useful and acceptable rise of temperature elements which resulting in a higher light output. The compact design of this device and its low height allow easy installation in confined spaces particularly with gas explosion, steam of flammable liquids, fogs with air and methane hazard belonging to the explosives subgroups. Moreover, including dangers in such places as: mines, gas storage, fuel stations, mills. Led anti-explosion luminaire can be used in any climate region. Famor S.A. ul. Kaszubska 25, Bydgoszcz tel. (52)

15 14 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT Olimpijskie bezprzewodowe sygnalizatory optyczno-dźwiękowe Sygnalizatory optyczno-dźwiękowe udowodniły, iż firma polska jest w stanie stworzyć sprzęt sportowy stosowany na największych igrzyskach olimpijskich oraz najważniejszych turniejach piłki siatkowej. Na bazie obserwacji urządzeń wyprodukowanych przez kilka firm zagranicznych skonstruowano rewolucyjne sygnalizatory optyczno-dźwiękowe pod względem: designu, użyteczności, wygody użytkowania. Zasada działania urządzeń polega na tym, iż po naciśnięciu przycisku sygnalizatora przez któregokolwiek trenera lub sędziego włącza się sygnał dźwiękowy i świetlny, który informuje o chęci zmiany lub przerwy. Bardzo duży hałas w dużych obiektach sportowych powoduje, iż komunikacja z sędziami stała się znacznie utrudniona. Dlatego też firma Darpol opracowała dodatkowy element nasłupkowy mocowany na wprost sędziego, który po uruchomieniu jakiegokolwiek sygnalizatora załącza się pulsującym światłem. Wprowadzenie bezprzewodowego elementu na słupek jest całkowitą nowością. Sygnalizator jest unikalny w skali światowej nie tylko ze względu na dodatkowy element nasłupkowy, ale najważniejsze jest bezprzewodowe działanie oparte na wydajnych akumulatorach wielokrotnego ładowania. Olympic wireless optical audio signals The wireless optical audio signals proved that the Polish company is able to create a sport equipment used on the world's largest and most important sport events such as: the Olympic Games, volleyball tournaments. On the basis of the observation of equipment produced by several foreign companies the wireless optical audio signal is innovative in the way of design, usefulness and easiness. The working principle of this device is after pressing the button by any coach or referee the light and sounds alarm system turns on and informs about the willingness to change or break. Huge noise in large sports venues makes communication with the judges much more difficult. That is way, Darpol developed an additional bar element mounted in front of the judge which after pressing any button switch on flashing lights. The wireless element of the bar is a total novelty. This device is unique in the world, not only because of the additional bar element but the most important is the wireless operation based on high-performance rechargeable batteries. Fot. Darpol Darpol Dariusz Jasiński ul. Księcia Witolda 6, Bydgoszcz tel. (52)

16 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 15 Taśma bezpieczna (plombująca) Taśma bezpieczna (plombująca) to produkt wykonany z folii pokrytej z jednej strony silikonową warstwą antyadhezyjną oraz klejem po przeciwnej stronie. Dzięki temu może być nawinięta na rolki jak zwykła taśma pakowa. Jej przeznaczeniem jest trwałe zamykanie opakowań (kopert, toreb bezpiecznych) oraz oklejanie towaru w taki sposób, że każda próba otwarcia takiego zamknięcia (odklejania taśmy) spowoduje powstanie trwałych śladów - pojawienie się napisów ostrzegawczych, widocznych po ponownym zamknięciu. Wygląd oraz parametry taśmy mogą być dostosowane do potrzeb klientów (kolor, szerokość taśmy, napis aktywny, nadruk). Taśma może być wyposażona opcjonalnie w specjalne dodatkowe zabezpieczenia. Ścieżka termoaktywna to indywidualny nadruk specjalną farbą termoaktywną w postaci np. szlaczka. Przy próbie osłabienia wiązania kleju przez podgrzanie, kolor tej farby zmieni się z białego na czerwony. Poprzez użycie specjalnej powłoki naniesionej na dowolną grafikę, motyw graficzny jest niewidoczny gołym okiem, ujawnia się dopiero po użyciu czytnika przezroczystej folii polaryzacyjnej. Personalizacja taśmy polega na nadrukowaniu indywidualnego kodu, numeru lub ukrytego znaku dla konkretnej partii produkcyjnej. The security seal tape The security seal tape is made of foil covered from one side by the silicone non-stick coating and on the other side by the glue. The tape can be wound on rolls like ordinary packing tape. The security seal tape is used for the permanent closure of the packages (envelopes, safe bags) and wrapping of goods in such way that every try of opening of this closure or unstick the tape cause permanent marks or warning labels. The security seal tape can be adjusted to the specific needs such as the color, width of tape, warning label or print. The tape has optional protections: the thermal path - special print made by thermal paint in the shape of strip. During the try to weaken the adhesive bond by heating the color of paint changes from white to red. The use of special layer coated with special graphics is not seen with the naked eye and only appear after the use of the polarized transparent foil scanner. Personalization of the tape is the way of printing individual codes, numbers or hidden sign of a particular batch of products. Plast-Farb Józef Głowiński ul. Czaple 30, Płużnica tel. (56)

17 16 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT Etui zabezpieczające dane ID Block Ze względu na fakt, iż dokumenty zawierające chip elektroniczny typu RFID wątpliwie ochraniają dane zawarte na dokumentach bezstykowych oraz duży dostęp do materiałów ułatwiających przygotowanie we własnym zakresie technologii do klonowania danych w trosce o wszystkich użytkowników dokumentów bezstykowych narodził się pomysł stworzenia etui, za pomocą którego każdy będzie mógł bezpiecznie poruszać się bez obawy o kradzież danych, klonowanie danych osobowych, kradzieży pieniędzy z dokumentów, kart płatniczych, kluczy elektronicznych. Oryginalność ID Block stanowią zastrzeżenia patentowe. Każde etui po wyprodukowaniu testowane jest elektronicznie, co wyklucza ewentualność nieprawidłowego działania. Dowodem jest hologram przyklejany po teście, który stanowi gwarancję ochrony danych zawartych na dokumentach. Etui ID Block przewyższa etui dostępne na rynku, które chronią tylko dokument przed zniszczeniem. ID Block uniemożliwia posługiwanie się dokumentami bez zgody i wiedzy właściciela. The data security case ID Block Due to the fact that the documents containing electronic RFID chip have a very weak protection of the data contained in the contactless documents and a large access to all materials helping to prepare the technology of data cloning, the company came up with the idea of creating a case for all users of contactless documents. Thanks to this device everyone can safely move from one place to another without fear of the data theft, cloning data, stealing money from the documents, payment cards, electronic keys. The patent claims are guaranteed what distinguishes this device from others. Every ID Block case undergoes electronic testing which excludes the possibility of malfunction. The hologram is affixed after the test what is a proof for guarantee the safety of data on documents. The data security case ID Block is better than any other cases available on the market which only protect the documents against the damage. ID Block prevents the use of the documents without the consent and knowledge of the owner. ID Block Systems Sp. z o.o. ul. Kurowa 4, Inowrocław tel. (52)

18 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 17 Pulsar mobile suite Soccoro System Soccoro jest innowacyjnym narzędziem przeznaczonym dla przedstawicieli handlowych i osób zarządzających przedsiębiorstwem. Wspiera sprzedaż bezpośrednią prowadzoną u klienta. Po podłączeniu do sieci internetowej następuje natychmiastowa synchronizacja danych, która wysyła nowe dane słownikowe i jednocześnie pobiera informacje o wygenerowanych dokumentach w programie. Soccoro to nie tylko wsparcie sprzedaży, to również informacja o wygenerowanych dokumentach w programie, ale również system zarządzanie relacjami z klientami. W trakcie wizyty u klientów, handlowiec może zbierać zamówienia, składać oferty, wystawiać dokumenty, przeglądać na ekranie swojego komputera listę towarów wraz z cenami i aktualnym stanem magazynowym. Ponadto, następuje poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami, klientami a centralą firmy. Zastosowanie systemu pozwala na w pełni zautomatyzowaną, dwukierunkową komunikację. Pracownicy otrzymują ciągły dostęp do danych zgromadzonych w centralnej bazie danych w dwóch trybach offline i online. Wszystkie transakcje generowane przez pracowników w terenie przekazywane są do centralnej bazy danych. Pulsar mobile suite Soccoro Soccoro system is an innovative tool for sales representatives and managers of the company. It supports direct sales dealing with the clients. After connecting with the Internet the data is immediately synchronized. Then the new dictionary definitions are sent and also downloaded information about the documents generated by the program. Socorro is not just a sales support. It is also information about the documents generated in the program and a customer relationship management system. During customer visits the trader can collect your order, submit an offer, engross documents, browse a list of goods prices and the current inventory balance on your computer screen. Moreover, there is an improvement in communication between employees, customers and headquarters. The use of the system allows fully automated and two-way communication. Employees receive seamless access to data stored in the central database in offline or online modes. All transactions generated by workers in the field are transmitted to the central database. Pulsar System Jacek Skorupa ul. Powstańsców Śląskich 73a, Toruń tel. (56)

19 18 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT NKSP - Naziemna Kontenerowa Stacja NKSP jest pierwszym, innowacyjnym urządzeniem, które służy do sprzedaży paliw szczególnie w regionach o nierozwiniętej infrastrukturze usługowej, dużych gospodarstwach rolnych lub firmach transportowych oraz poza aglomeracjami miejskimi. Stacja paliw jest łatwa w obsłudze oraz przystosowana do transportu z możliwością przeniesienia w inne miejsce, gdyż posiada niewielkie gabaryty (15 m długości, 3 m szerokości i wysokości). Zasilana jest przez własny agregat prądotwórczy. NKSP jest stacją wielokomorową a w zbiornikach podzielonych na 3 komory znajduje się olej napędowy, benzyna i nafta, a w wersji jednokomorowej znajduje się gaz LPG. The ground container fuel station The ground container fuel station is mainly for fuel services especially in regions with nondeveloped infrastructure, outside the urban agglomeration but also for large farms and transport companies. The fuel station is easy to use and suitable for transport with the possibility of transferring it to another place or location because of its size ( 15 m length, 3 m width and height). The ground container fuel station is powered by its own generator and is a multi-station. The tanks are divided into three chambers. The first chamber is for diesel, second for gasoline and the third for kerosene. In single chamber version there is a tank for LPG. PHU Markpol Import-Export Marian Kras ul. Fordońska 246, Bydgoszcz tel. (52)

20 INNOWACYJNY PRODUKT INNOVATIVE PRODUCT 19 Sygnalizator głosowy SG-Wgw Sygnalizator SG-Wgw jest jedynym sygnalizatorem głosowym produkowanym w Polsce o zakresie napięcia zasilającego od 10 do 32V, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie: od systemów sygnalizacji włamania po automatykę. Umożliwia odtwarzanie do sześciu komunikatów słownych o łącznym czasie trwania do 65 sekund oraz istnieje możliwość uzupełnienia każdego komunikatu sygnałem ostrzegawczym o czasie trwania do 1 minuty. Istnieje możliwość odtwarzania nietypowych, dowolnych dźwięków oraz tworzenie sekwencji alarmowych. Sygnalizatory doskonale nadają się do stosowania w systemach sygnalizacji włamania, pożaru, zagrożenia gazem, w maszynach, informując o ich faktycznym stanie, awariach, obiektach technicznych, sklepach, szkołach itd. Sygnalizatory są pierwszymi takimi urządzeniami na rynku, które mają możliwość wgrywania dowolnych komunikatów słownych przez samego użytkownika. Daje to możliwość konfiguracji sygnalizatorów według indywidualnego zapotrzebowania obiektu na którym są używane. Dodatkowo sygnalizatory znajdują szersze zastosowanie niż ich podstawowe funkcje, w zależności od pomysłowości użytkownika. SG-Wgw voice signalling device The voice signalling is the only one such device produced in Poland. The supply voltage is from 10 to 32 V. It has a wide range of applications from protection system against burglary to the process of automation. It allows to play up to six voice messages by the total time even to 65 seconds and there is the opportunity to complement each message with warning signal lasting up to 1 minute. Moreover, untypical and optional sounds can be played and the alarm sequence can be created. The signaling device is ideal for the antiburglar, fire, hazard gas protection system, in a machine which informs about its condition, faults or in industrial sites, shops, schools, etc. It is the first such tool on the market which has scope for uploading any verbal messages by the user. This gives the ability to configure signaling devices according to any individual needs or in any places of use. A partly form their basic function, the signaling devices can be widely used depending on the user's conception. W2 Włodzimierz Wyrzykowski ul. Czajcza 6, Białe Błota t el. (52)