Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę"

Transkrypt

1 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D Balingen Tel.: +49-[0] Faks: +49-[0] Internet: Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN RFS Wersja /2011 PL RFS-BA-pl-1110

2 PL KERN RFS Wersja /2011 Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę Spis treści 1 DANE TECHNICZNE PRZEGLĄD URZĄDZENIA Przegląd wskaźników Przegląd klawiatury WSKAZÓWKI PODSTAWOWE (INFORMACJE OGÓLNE) Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Gwarancja Nadzór nad środkami kontrolnymi PODSTAWOWE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi Przeszkolenie personelu TRANSPORT I SKŁADOWANIE Kontrola przy odbiorze Opakowanie ROZPAKOWANIE, USTAWIENIE I URUCHOMIENIE Miejsce ustawienia, miejsce eksploatacji Rozpakowanie / zakres dostawy Montaż wyświetlacza na kolumnie Gniazdo sieciowe Praca z zasilaniem akumulatorowym Pierwsze uruchomienie Justowanie Legalizacja Położenie plomb i przycisku justowania Kontrola ustawień wagi dotyczących legalizacji Tryb serwisowy RFS-BA-pl

3 7 TRYB PODSTAWOWY Włączanie i wyłączanie Zerowanie Tarowanie Ostrzeżenie przed przeciążeniem WAŻENIE Z OKREŚLANIEM CENY Wprowadzanie ceny jednostkowej za pomocą klawiatury Pamięć cen jednostkowych (PLU = Price look up) Pamięć bezpośrednia PLU 1 PLU Pamięć pośrednia PLU 1 PLU Sumowanie INNE UŻYTECZNE FUNKCJE AUTO CLEAR Podświetlenie wyświetlacza Ustawianie daty/godziny dla paragonu sprzedaży DRUKARKA PARAGON SPRZEDAŻY Przykłady wydruków Wymiana rolki papieru WYJŚCIE DANYCH RS 232C Dane techniczne Obłożenie pinów gniazda wyjściowego wagi (widok czołowy) KONSERWACJA, UTRZYMYWANIE W STANIE SPRAWNOŚCI, UTYLIZACJA, KOMUNIKATY BŁĘDÓW Czyszczenie Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawności Utylizacja Komunikaty błędów RFS-BA-pl-1110

4 1 Dane techniczne KERN RFS 6K2HM RFS 15K5HM RFS 30K10HM Zakres ważenia (Maks.) 6 kg 15 kg 30 kg Dokładność odczytu (d) 2 g 5 g 10 g Obciążenie minimalne 40 g 100 g 200 g Działka legalizacyjna 2 g 5 g 10 g Klasa legalizacji III III III Powtarzalność 2 g 5 g 10 g Liniowość ±4 g ±10 g ±20 g Czas narastania sygnału 3 s 3 s 3 s Zalecana masa kalibracyjna (niedodana) Czas nagrzewania (do temperatury pracy) Masa netto (kg) Wymiary obudowy (S x G x W) [mm] Płytka wagi, ze stali nierdzewnej Wysokość statywu Jednostka wagowa Dopuszczalne warunki otoczenia Dopuszczalna wilgotność powietrza Zasilanie elektryczne Akumulator 6 kg (M2) 15 kg (M2) 30 kg (M1) 10 min 7 kg 370 x 310 x x 240 mm 47 cm / kg; /100 g od -10 C do +40 C od 0% do 85% (bez kondensacji) zasilacz sieciowy 230 V AC, 50/60 Hz waga 9 V DC, 800 ma 6 V, 10 Ah czas eksploatacji bez drukarki, podświetlenie włączone do 30 godz. czas eksploatacji bez drukarki, podświetlenie wyłączone do 80 godz. czas ładowania ok. 12 godz. Interfejs danych RS 232C RFS-BA-pl

5 2 Przegląd urządzenia 1. Przyciski bezpośredniego dostępu do pamięci ceny PLU 2. Libelka (poziomnica) 3. Wyświetlacz na kolumnie 4. Zasobnik akumulatora pod płytką wagi 5. Drukarka Paragon sprzedaży 6. Przyciski numeryczne 7. Interfejs RS Łapa ze śrubą 9. Przełącznik Włącz/Wyłącz 10. Gniazdo zasilacza sieciowego 5 RFS-BA-pl-1110

6 2.1 Przegląd wskaźników Masa Cena jednostkowa Wskaźnik masy: W tym miejscu wyświetlana jest masa ważonego materiału. Cena sprzedaży Strzałki nad symbolami wskazują na: Wskaźnik wartości zerowej Wskaźnik stabilizacji NET Masa netto Wskaźnik ceny jednostkowej: W tym miejscu za pomocą klawiatury wprowadzana jest cena jednostkowa w /kg lub /100 g, z możliwością przełączania z /kg na /100 g. Strzałki nad symbolami wskazują na: AUTO CLEAR Przy odciążonej wadze ustawiona cena jednostkowa jest automatycznie usuwana / kg Cena jednostkowa w / kg / 100 g Cena jednostkowa w / 100 g RFS-BA-pl

7 Wskaźnik ceny sprzedaży: W tym miejscu wyświetlana jest cena sprzedaży w euro [ ]. Strzałki nad symbolami wskazują na: + Dane w pamięci sumy TOTAL Suma całkowita Pojemność akumulatora zostanie wkrótce wyczerpana 2.2 Przegląd klawiatury Libelka (poziomnica) Wypoziomować wagę za pomocą łap ze śrubami, pęcherzyk powietrza w libelce (poziomnicy) musi znajdować się w zaznaczonym obszarze. 2. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora 7 RFS-BA-pl-1110

8 Wybór Funkcja Przyciski numeryczne, wprowadzanie ceny jednostkowej / PLU Wskazanie Suma końcowa Przycisk kasowania Przyciski bezpośredniego dostępu do pamięci ceny PLU dla 28 często powtarzających się cen artykułów, patrz rozdz Zapisywanie i wywoływanie cen artykułów (pośrednia pamięć PLU), patrz rozdz Dodawanie do pamięci sumy Przycisk tarowania Zapisywanie ustawień Przycisk zerowania Powrót do trybu ważenia Przy odciążonej wadze ustawiona cena jednostkowa jest automatycznie usuwana Przycisk przełączania / kg lub /100 g Wyprowadzenie danych na urządzenie zewnętrzne Wysuw nowego wiersza drukarki Paragon sprzedaży RFS-BA-pl

9 3 Wskazówki podstawowe (informacje ogólne) 3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Nabyta przez Państwa waga służy do oznaczania masy i ceny. Należy traktować ją jako wagę niesamodzielną, tzn. przedmioty podlegające ważeniu umieszcza się ostrożnie ręcznie na środku płyty wagi. Po nałożeniu ważonego materiału i ustawieniu ceny jednostkowej następuje automatyczne obliczenie i wyświetlenie ceny. 3.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Nie stosować wagi do ważenia dynamicznego. Jeżeli ilość ważonego materiału zostanie nieznacznie zmniejszona lub zwiększona, wówczas umieszczony w wadze mechanizm kompensacyjno-stabilizacyjny może powodować wyświetlanie błędnych wyników ważenia! (Przykład: powolne wypływanie cieczy z pojemnika znajdującego się na wadze.) Płytki wagi nie poddawać działaniu długotrwałego obciążenia. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu pomiarowego. Bezwzględnie unikać uderzeń i przeciążeń wagi ponad podane obciążenie maksymalne (Maks.), odejmując już występujące obciążenie tarą. Mogłoby to spowodować uszkodzenie wagi. Nigdy nie użytkować wagi w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie seryjne nie jest wykonaniem przeciwwybuchowym. Nie wolno dokonywać zmian konstrukcyjnych wagi. Może to spowodować błędne wyniki ważenia, naruszenie technicznych warunków bezpieczeństwa, jak również zniszczenie wagi. Waga może być eksploatowana tylko zgodnie z opisanymi wytycznymi. Inne zakresy użytkowania / obszary zastosowania wymagają pisemnej zgody firmy KERN. 3.3 Gwarancja Gwarancja wygasa w przypadku: nieprzestrzegania naszych wytycznych zawartych w instrukcji obsługi; użycia niezgodnego z opisanymi zastosowaniami; dokonania zmian lub otwierania urządzenia; mechanicznego uszkodzenia lub uszkodzenia w wyniku działania mediów, cieczy, naturalnego zużycia; nieprawidłowego ustawienia lub niewłaściwej instalacji elektrycznej; przeciążenia mechanizmu pomiarowego. 3.4 Nadzór nad środkami kontrolnymi W ramach systemu zapewnienia jakości należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać techniczne własności pomiarowe wagi oraz ewentualnie dostępnego odważnika wzorcowego. W tym celu odpowiedzialny użytkownik powinien określić odpowiedni przedział czasowy, jak również rodzaj i zakres takiej kontroli. Informacje dotyczące nadzoru nad środkami kontrolnymi, jakimi są wagi, jak również niezbędne odważniki wzorcowe dostępne są na stronie domowej firmy KERN (UUwww.kernsohn.com U). Odważniki wzorcowe oraz wagi można szybko i tanio skalibrować w akredytowanym przez DKD (Deutsche Kalibrierdienst) laboratorium kalibracyjnym firmy KERN (przywrócenie do normy obowiązującej w danym kraju). 9 RFS-BA-pl-1110

10 4 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa 4.1 Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi Przed ustawieniem i uruchomieniem wagi należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, nawet wtedy, gdy macie już Państwo doświadczenie z wagami firmy KERN. 4.2 Przeszkolenie personelu Urządzenie może być obsługiwane i konserwowane tylko przez przeszkolonych pracowników. 5 Transport i składowanie 5.1 Kontrola przy odbiorze Niezwłocznie po otrzymaniu paczki należy sprawdzić, czy nie posiada ona ewentualnych widocznych uszkodzeń, to samo dotyczy urządzenia po jego rozpakowaniu. 5.2 Opakowanie Wszystkie części oryginalnego opakowania należy zachować na wypadek ewentualnego transportu zwrotnego. Do transportu zwrotnego należy używać tylko oryginalnego opakowania. Przed wysyłką należy odłączyć wszystkie podłączone kable i luźne/ruchome części. Należy zamontować zabezpieczenia transportowe, jeżeli takie występują. Wszystkie części, np. płytkę wagi, zasilacz, itp. należy zabezpieczyć przed ześliźnięciem i uszkodzeniem. 6 Rozpakowanie, ustawienie i uruchomienie 6.1 Miejsce ustawienia, miejsce eksploatacji Wagi zostały skonstruowane w taki sposób, aby w normalnych warunkach eksploatacyjnych były uzyskiwane wiarygodne wyniki ważenia. Wybór prawidłowej lokalizacji wagi zapewnia jej dokładną i szybką pracę. Na miejscu ustawienia należy przestrzegać następujących zasad: Wagę ustawiać na stabilnej, płaskiej powierzchni. Unikać ekstremalnych temperatur, jak również wahań temperatury występujących, np. przy ustawieniu obok grzejników lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem przeciągu powodowanego przez otwarte okna i drzwi. Unikać wstrząsów podczas ważenia. Zabezpieczyć wagę przed wysoką wilgotnością powietrza, oparami i pyłem. Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie silnej wilgoci. Niepożądane obroszenie (kondensacja na urządzeniu wilgoci zawartej w powietrzu) może wystąpić, gdy zimne urządzenie zostanie umieszczone w znacznie cieplejszym pomieszczeniu. W takim przypadku odłączone od sieci urządzenie należy poddać ok. 2 godzinnej aklimatyzacji do temperatury otoczenia. Unikać ładunków statycznych pochodzących z ważonego materiału, pojemnika wagi. W przypadku występowania pól elektromagnetycznych, ładunków statycznych, jak również niestabilnego zasilania elektrycznego możliwe są duże odchyłki wskazań (błędny wynik ważenia). Należy wówczas zmienić lokalizację wagi. RFS-BA-pl

11 6.2 Rozpakowanie / zakres dostawy Ostrożnie wyjąć wagę z opakowania, zdjąć torebkę plastikową i ustawić wagę w przewidzianym dla niej miejscu pracy. Akcesoria seryjne: Waga, patrz rozdz. 2 Zasilacz sieciowy Akumulator Instrukcja obsługi 6.3 Montaż wyświetlacza na kolumnie [1] [2] [3] [4] Statyw [1] wyświetlacza na kolumnie wetknąć w odpowiedni uchwyt [2] wagi. Zamocować go dwoma dostarczonymi śrubami [3] i [4]. Uważać przy tym, aby nie uszkodzić i nie ścisnąć śrubami ułożonego wewnątrz niego przewodu. 11 RFS-BA-pl-1110

12 6.4 Gniazdo sieciowe Zasilanie elektryczne odbywa się poprzez zewnętrzny zasilacz sieciowy. Nadrukowana wartość napięcia musi być zgodna z napięciem lokalnym. Używać tylko oryginalnych zasilaczy sieciowych firmy KERN. Zastosowanie innych produktów wymaga zgody firmy KERN. 6.5 Praca z zasilaniem akumulatorowym Akumulator ładowany jest za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego. Przed pierwszym użyciem akumulator należy ładować za pomocą zasilacza sieciowego przez co najmniej 15 godzin. Wyświetlenie na wskaźniku masy strzałki nad symbolem akumulatora oznacza, że pojemność akumulatora zostanie wkrótce wyczerpana. Waga może jeszcze pracować ok. 10 godzin, następnie zostanie wyłączona automatycznie. Wyświetlenie na wskaźniku komunikatu BAT LO oznacza, że pojemność akumulatora została wyczerpana. Waga może jeszcze pracować ok. 50 min, następnie zostanie automatycznie wyłączona. W celu naładowania akumulatora podłączyć kabel zasilający. W czasie ładowania wskaźnik LED informuje o stanie naładowania akumulatora. 6.6 Pierwsze uruchomienie Chcąc uzyskiwać dokładne wyniki ważenia za pomocą wag elektronicznych, należy zapewnić im uzyskanie odpowiedniej temperatury pracy (patrz Czas nagrzewania, rozdz. 1). W czasie nagrzewania waga musi być zasilana elektrycznie (gniazdo sieciowe, akumulator lub bateria). Dokładność wagi zależy od lokalnego przyspieszenia ziemskiego. Bezwzględnie należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale Justowanie. RFS-BA-pl

13 6.7 Justowanie Ponieważ wartość przyspieszenia ziemskiego nie jest równa w każdym miejscu Ziemi, każdą wagę należy dopasować zgodnie z zasadą ważenia wynikającą z podstaw fizyki do przyśpieszenia ziemskiego panującego w miejscu ustawienia wagi (tylko jeżeli waga nie została już wyjustowana fabrycznie w miejscu ustawienia). Taki proces justowania należy wykonać przy pierwszym uruchomieniu, po każdej zmianie lokalizacji wagi, jak również w przypadku wahań temperatury otoczenia. Aby uzyskiwać dokładne wartości pomiarowe, dodatkowo zalecane jest cykliczne justowanie wagi także w trybie ważenia. W przypadku wag legalizowanych justowanie jest zablokowane. W celu usunięcia blokady dostępu należy zniszczyć plombę i podczas włączania wagi nacisnąć przycisk justowania lub przejść do kroku 3. Położenie przycisku justowania, patrz rozdz Uwaga: Po zniszczeniu plomby, a przed ponownym użyciem wagi w zastosowaniach wymagających legalizacji, waga musi zostać ponownie zalegalizowana przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i odpowiednio oznakowana, poprzez umieszczenie nowej plomby. Postępowanie w czasie justowania: Zadbać o stabilne warunki otoczenia. Zapewnić wymagany czas nagrzewania (patrz rozdz. 1) w celu stabilizacji wagi. Uważać przy tym, aby na płytce wagi nie znajdowały się żadne przedmioty. 1. Włączyć wagę i w trakcie samodiagnozy nacisnąć przycisk. 2. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić hasło 0000 i potwierdzić je, naciskając przycisk. 3. Zostanie wyświetlona funkcja justowania F0 CAL. Nacisnąć przycisk justowania i potwierdzić przyciskiem. 13 RFS-BA-pl-1110

14 4. Uważać przy tym, aby na płytce wagi nie znajdowały się żadne przedmioty. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji, a następnie nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlona wymagana masa kalibracyjna. 5. Ostrożnie ustawić masę kalibracyjną na środku płytki wagi. Nacisnąć przycisk, proces justowania zostanie rozpoczęty. 6. Proces justowania został zakończony powodzeniem. Zdjąć masę kalibracyjną. 7. Nacisnąć przycisk, waga zostanie przełączona z powrotem w tryb ważenia. W przypadku błędu justowania lub błędnej masy kalibracyjnej na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat błędu ( / ), powtórzyć proces justowania. RFS-BA-pl

15 6.8 Legalizacja UInformacje ogólne: Zgodnie z dyrektywą 90/384/EWG wagi muszą być legalizowane, jeżeli są wykorzystywane w następujący sposób (zakres określony prawem): a) w obrocie handlowym, gdy cena towaru określana jest poprzez jego ważenie; b) przy wytwarzaniu leków w aptekach, jak również przy analizach w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych; c) do celów urzędowych; d) przy produkcji opakowań gotowych. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lokalnego Urzędu Miar i Wag. Po legalizacji waga zostaje zaplombowana w zaznaczonych pozycjach. Legalizacja wagi bez plomb jest nieważna. UWskazówki dotyczące legalizacji Wagi oznaczone w danych technicznych jako nadające się do legalizacji posiadają dopuszczenie typu obowiązujące na terenie UE. Jeżeli waga ma być stosowana w opisanym wyżej obszarze wymagającym legalizacji, wówczas jej legalizacja musi być regularnie odnawiana. Ponowna legalizacja wagi odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Np. w Niemczech okres ważności legalizacji wag wynosi z reguły 2 lata. Należy przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w kraju użytkowania! Wagi nadające się do legalizacji należy wycofać z eksploatacji, jeżeli: Wynik ważenia wagi leży poza granicą dopuszczalnego błędu. Dlatego też, wagę należy regularnie obciążać odważnikiem wzorcowym o znanej masie (ok. 1/3 obciążenia maks.) i wyświetlaną wartość porównywać z masą wzorcową. Został przekroczony termin ponownej legalizacji. 15 RFS-BA-pl-1110

16 6.8.1 Położenie plomb i przycisku justowania 1. Plomba 2. Osłona 3. Śruba obudowy 4. Przycisk justowania 6.9 Kontrola ustawień wagi dotyczących legalizacji W celu uruchomienia justowania wagę należy przełączyć w tryb serwisowy. Tryb serwisowy umożliwia zmianę wszystkich parametrów wagi. Parametrów serwisowych nie należy zmieniać, ponieważ może to mieć wpływ na ustawienia wagi. W przypadku wag legalizowanych tryb serwisowy zablokowany jest za pomocą przycisku. W celu usunięcia blokady dostępu należy zniszczyć plombę i nacisnąć przycisk (patrz rozdz , krok 3). Położenie przycisku, patrz rozdz Uwaga: Po zniszczeniu plomby, a przed ponownym użyciem wagi w zastosowaniach wymagających legalizacji, waga musi zostać ponownie zalegalizowana przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i odpowiednio oznakowana, poprzez umieszczenie nowej plomby. RFS-BA-pl

17 6.9.1 Tryb serwisowy Przegląd parametrów serwisowych służy jedynie sprawdzeniu ustawionych parametrów przez właściwe urzędy legalizujące. Nie można wprowadzać żadnych zmian. Wejście do menu: 1. Włączyć wagę i w trakcie samodiagnozy nacisnąć przycisk. 2. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić hasło 0000 i potwierdzić je, naciskając przycisk. 3. Zostanie wyświetlona pierwsza funkcja F0 CAL. Nacisnąć przycisk justowania. Wybór funkcji: Poszczególne funkcje z aktualnymi ustawieniami można kolejno wybierać za pomocą przycisku lub przycisków numerycznych (np. 0 dla F0 lub 2 dla F2). Zatwierdzanie/zapisywanie ustawień: Potwierdzić wybraną funkcję, naciskając przycisk. Wybrać żądane ustawienie, naciskając przycisk i zatwierdzić, naciskając przycisk lub anulować za pomocą przycisku. Opuszczenie menu: Po naciśnięciu przycisku ważenia. waga zostaje przełączona z powrotem w tryb 17 RFS-BA-pl-1110

18 Przegląd parametrów serwisowych: Ustawienia fabryczne zaznaczone są za pomocą [ * ]. Funkcja Ustawienia Opis CAL F0 CAL Funkcja justowania, patrz rozdz. 6.7 CAL F1 res Rozdzielczość res * Zawsze używać tego ustawienia res res dual range CAL F2 P Unit Jednostka Unit 100G off Unit 100G on* Zawsze używać tego ustawienia CAL F3 CAP Zakres ważenia (Maks.) CAPA 6 Ustawienie fabryczne RFS 6K2HM CAPA 15 Ustawienie fabryczne RFS 15K5HM CAPA 30 Ustawienie fabryczne RFS 30K10HM CAPA 45 CAL F4 desc Point Pozycja punktu dziesiętnego Wskaźnik masy Ustawienie fabryczne RFS 6K2HM / RFS 15K5HM 0.00 Point Ustawienie fabryczne RFS 30K10HM 0.0 Point 0 Point CAL F5 PdESC Pozycja punktu dziesiętnego Point FiXEd* FLoAt Wskaźniki ceny CAL F6 P div Wielkości podziałki waluty Min Coin 1* Min Coin 2 Min Coin 5 Min Coin 10 RFS-BA-pl

19 CAL F7 retare re tare on Śledzenie tary włączone/wyłączone re tare off* CAL F8 CoUntS XXX A-d CoUntS Wyświetlanie rozdzielczości wewnętrznej CAL F9 Coin Waluta Set CUrr 1 (euro) Set CUrr 2 (funt angielski) Set CUrr 3 Kč (korona czeska) Set CUrr 4 PLN (polski złoty) CAL F10 FormaAt Formatowanie wydruku CHAr LEntH 1 CHAr LEntH 2 Print Format 1 Patrz przykłady wydruków, rozdz Print Format 2 Print Format 3 Brak funkcji wydruku CAL F11 PLU Nieudokumentowane Print PLU CAL F12 Pin P1 Nieudokumentowane CAL F13 rs232 Interfejs RS232 włączony/wyłączony rs232 on* rs232 off CAL F14 Grv Nieudokumentowane * = ustawienie fabryczne 19 RFS-BA-pl-1110

20 7 Tryb podstawowy 7.1 Włączanie i wyłączanie W celu włączenia wagi przesunąć do przodu i krótko przytrzymać przełącznik Włącz/Wyłącz znajdujący się po prawej stronie na spodzie wagi. Wykonywana jest samodiagnoza wagi. Waga gotowa jest do ważenia zaraz po wyświetleniu wskazania masy. W celu wyłączenia wagi przesunąć do tyłu przełącznik Włącz/Wyłącz znajdujący się po prawej stronie na spodzie wagi. 7.2 Zerowanie Zerowanie koryguje np. wpływ niewielkich zanieczyszczeń na płytkę wagi. Odciążyć wagę. Nacisnąć przycisk, spowoduje to rozpoczęcie zerowania wagi. Symbol [ ] zostanie wyświetlony nad symbolem. 7.3 Tarowanie Nałożyć pojemnik wagi. Po zakończonej powodzeniem kontroli ustabilizowania nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlone wskazanie zerowe oraz symbol [ ] nad symbolem NET. Masa pojemnika jest zapisywana w pamięci wagi. Zważyć materiał ważony, zostanie wyświetlona masa netto. Po zdjęciu pojemnika wagi jego masa wyświetlana jest jako wskazanie ujemne. W celu skasowania wartości tary odciążyć płytkę wagi i nacisnąć przycisk. 7.4 Ostrzeżenie przed przeciążeniem Bezwzględnie unikać przeciążeń wagi ponad podane obciążenie maksymalne (Maks.), odejmując już występujące obciążenie tarą. Mogłoby to spowodować uszkodzenie wagi. Przekroczenie obciążenia maksymalnego sygnalizowane jest za pomocą wskazania OL i jednego sygnału dźwiękowego. Odciążyć wagę lub zmniejszyć obciążenie wstępne. RFS-BA-pl

21 8 Ważenie z określaniem ceny Po nałożeniu ważonego materiału i ustawieniu ceny jednostkowej następuje automatyczne obliczenie i wyświetlenie ceny oraz zaprezentowanie jej w odpowiednim polu wskaźnika. 8.1 Wprowadzanie ceny jednostkowej za pomocą klawiatury W przypadku stosowania pojemnika wagi wytarować wagę za pomocą przycisku, patrz rozdz Położyć materiał ważony. Wprowadzić cenę jednostkową za pomocą przycisków numerycznych, cena sprzedaży zostanie określona automatycznie i wyświetlona. Ustawioną cenę jednostkową można skasować za pomocą przycisku C. Przycisk umożliwia przełączanie wskazania z / kg na / 100 g. 21 RFS-BA-pl-1110

22 8.2 Pamięć cen jednostkowych (PLU = Price look up) Waga wyposażona jest w 28 przycisków bezpośredniego dostępu do pamięci ceny dla często powtarzających się cen artykułów oraz w pamięć dla kolejnych 99 cen artykułów Pamięć bezpośrednia PLU 1 PLU 28 Ustawianie i wywoływanie cen jednostkowych PLU odbywa się za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu do pamięci ceny. Zapisywanie: W przypadku stosowania pojemnika wagi wytarować wagę za pomocą przycisku, patrz rozdz Oprócz ceny jednostkowej w wybranej pamięci PLU zapisywana jest wówczas także wartość tary, w sposób opisany poniżej. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić cenę jednostkową, np. 1,50 /kg. Przez ok. 3 sekundy przytrzymać wciśnięty żądany przycisk bezpośredniego dostępu do pamięci ceny, aż zostanie wyświetlony migający, aktualnie zapisany numer artykułu. Przy wskazaniu 0000 nie jest zapisany żaden numer artykułu. Przydzielenie numeru artykułu jest wymuszone. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić lub zmienić żądany numer artykułu. RFS-BA-pl

23 Nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlone wskazanie służące do wprowadzania nazwy produktu, aktywna pozycja miga. Za pomocą przycisków wprowadzić nazwę produktu (maks. 12 znaków), np. Banany. Nacisnąć przycisk, cena jednostkowa i nazwa produktu zostaną zapisane pod wybranym przyciskiem bezpośredniego dostępu do pamięci ceny (np. PLU 8). Wywoływanie/wyświetlanie ceny sprzedaży: Położyć towar. Nacisnąć żądany przycisk pamięci PLU, zostanie wyświetlona zapisana cena jednostkowa i wynikająca z niej cena sprzedaży. Po naciśnięciu przycisku zostanie wydrukowany paragon sprzedaży. Przykład wydruku (inne przykłady wydruków, patrz rozdz. 10.1): 23 RFS-BA-pl-1110

24 BANANY Zapisana nazwa produktu 2010/08/17 10:37 No. 00 Data Godzina Brutto Cena jednostkowa kg 1.99 /kg Naważka Cena jednostkowa Tara Suma Masa tary Cena sprzedaży kg Pamięć pośrednia PLU 1 PLU 99 Ustawianie i wywoływanie cen jednostkowych PLU odbywa się za pomocą przycisków numerycznych. Zapisywanie: W przypadku stosowania pojemnika wagi wytarować wagę za pomocą przycisku, patrz rozdz Oprócz ceny jednostkowej w wybranej pamięci PLU zapisywana jest wówczas także wartość tary, w sposób opisany poniżej. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić cenę jednostkową, np. 1,50 /kg. Przez ok. 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż zostanie wyświetlone wskazanie służące do wprowadzania numeru miejsca pamięci (PLU). Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żądany numer PLU, np. 30, zostanie wyświetlony migający, aktualnie zapisany numer artykułu. RFS-BA-pl

25 Przy wskazaniu 0000 nie jest zapisany żaden numer artykułu. Przydzielenie numeru artykułu jest wymuszone. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić lub zmienić żądany numer artykułu. Nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlone wskazanie służące do wprowadzania nazwy produktu, aktywna pozycja miga. Za pomocą przycisków wprowadzić nazwę produktu (maks. 12 znaków), np. Banany. Nacisnąć przycisk, cena jednostkowa i nazwa produktu zostaną zapisane pod wybranym numerem PLU (np. PLU 30). 25 RFS-BA-pl-1110

26 Wywoływanie/wyświetlanie ceny sprzedaży: Położyć towar i nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlone wskazanie służące do wprowadzania żądanego numeru PLU. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żądany numer PLU, zostanie wyświetlona zapisana cena jednostkowa i wynikająca z niej cena sprzedaży. Po naciśnięciu przycisku Przykład wydruku, patrz rozdz zostanie wydrukowany paragon kasowy. RFS-BA-pl

27 8.3 Sumowanie Wyzerować wagę za pomocą przycisku lub w razie potrzeby za pomocą przycisku wytarować pusty pojemnik wagi. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji, nad symbolem [ ] zostanie wyświetlony symbol [ ]. Położyć materiał ważony A. Wprowadzić cenę jednostkową za pomocą klawiatury lub wywołać ją za pomocą numeru PLU. Cena sprzedaży zostanie określona automatycznie i wyświetlona. Odczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik stabilizacji, następnie nacisnąć przycisk. Cena sprzedaży zostanie dodana do pamięci sumy. Na chwilę zostaną wyświetlone: masa całkowita, liczba ważeń i masa łączna, a następnie naważka, cena jednostkowa i cena sprzedaży. Równocześnie zostanie uruchomiony wydruk paragonu kasowego. Zdjąć materiał ważony. Kolejny materiał ważony można dodać dopiero wtedy, gdy wskazanie jest zero. Położyć materiał ważony B. Wprowadzić cenę jednostkową za pomocą klawiatury lub wywołać ją za pomocą numeru PLU. Odczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik stabilizacji, następnie nacisnąć przycisk. Cena sprzedaży zostanie dodana do pamięci sumy. Na chwilę zostaną wyświetlone: masa całkowita, liczba ważeń i masa łączna, a następnie naważka, cena jednostkowa i cena sprzedaży. Równocześnie następuje wydruk paragonu kasowego. 27 RFS-BA-pl-1110

28 W razie potrzeby kolejny materiał ważony sumować w sposób opisany powyżej. Zwracać uwagę na to, że pomiędzy poszczególnymi ważeniami waga musi zostać odciążona. W celu wyświetlenia Sumy końcowej nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlona suma końcowa, np. 5,50 oraz wskazanie służące do wprowadzania kwoty Gotówka. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić kwotę Gotówka, np. 10,00 i potwierdzić przyciskiem. Kwota reszty zostanie automatycznie obliczona i wyświetlona przez wagę, np. 4,50. Suma końcowa, przekazana kwota (gotówka) i reszta zostaną wydrukowane. Suma końcowa Gotówka Reszta RFS-BA-pl

29 Przykład wydruku: BANANY Zapisana nazwa produktu 2010/08/17 10:37 No. 01 Data Godzina / licznik pozycji Brutto Cena jednostkowa kg 3.00 /kg Tara Suma cząstkowa kg 1.50 Naważka Masa tary Cena jednostkowa Cena sprzedaży WIŚNIE Zapisana nazwa produktu 2010/08/17 10:39 No. 02 Data Godzina / licznik pozycji Brutto Cena jednostkowa kg 4.00 /kg Tara Suma cząstkowa kg 4.00 Naważka Masa tary Cena jednostkowa Cena sprzedaży Suma 5.50 Suma końcowa Gotówka Kwota Gotówka Reszta 4.50 Reszta Naciśnięcie przycisku zostaje wyzerowane. albo Naciśnięcie przycisku zostaje wyzerowane. powoduje skasowanie pamięci sumy. Wskazanie nie powoduje skasowania pamięci sumy. Wskazanie 29 RFS-BA-pl-1110

30 9 Inne użyteczne funkcje 9.1 AUTO CLEAR Aktywacja: Naciśnięcie przycisku powoduje aktywację funkcji AUTO CLEAR, równocześnie na wskaźniku nad napisem AUTO CLEAR zostaje wyświetlona strzałka. Przy odciążonej wadze ustawiona cena jednostkowa jest automatycznie usuwana Dezaktywacja: Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje dezaktywację funkcji AUTO CLEAR, równocześnie na wskaźniku gaśnie strzałka nad napisem AUTO CLEAR. Ustawiona cena jednostkowa pozostaje zachowana po usunięciu materiału ważonego z płytki wagi. 9.2 Podświetlenie wyświetlacza Przytrzymać wciśnięty przycisk z aktualnym ustawieniem., aż zostanie wyświetlony parametr backlight Wielokrotnie nacisnąć przycisk, aż zostanie wyświetlone żądane ustawienie. on off Auto Podświetlenie włączone Podświetlenie wyłączone Automatyczne podświetlenie tylko przy obciążeniu płytki wagi lub naciśnięciu przycisku Zapisać wprowadzoną wartość, naciskając przycisk naciskając przycisk., albo ją odrzucić, RFS-BA-pl

31 9.3 Ustawianie daty/godziny dla paragonu sprzedaży Przytrzymać wciśnięty przycisk, aż zostanie wyświetlony parametr Date. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić aktualną datę. Zapisać wprowadzoną wartość, naciskając przycisk, albo ją odrzucić, naciskając przycisk. Wskazanie ulega zmianie w celu ustawienia godziny Time. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić aktualną godzinę. Zapisać wprowadzoną wartość, naciskając przycisk naciskając przycisk., albo ją odrzucić, 31 RFS-BA-pl-1110

32 10 Drukarka Paragon sprzedaży 10.1 Przykłady wydruków W przypadku wag legalizowanych żądane formatowanie wydruku należy podać przed legalizacją, umożliwiając w ten sposób wstępną konfigurację wagi. 1. Formatowanie wydruku Ustawienie menu F10 : 2. Formatowanie wydruku Ustawienie menu F10 : 3. Formatowanie wydruku Ustawienie menu F10 : 4. Formatowanie wydruku Ustawienie menu F10 : BANANY 2010/08/17 10:37 No. 00 Brutto kg Cena jednostkowa 2.00 /kg Tara kg Suma 2.00 BANANY 2011/01/17 10:37 No. 00 Brutto Cena jednostkowa kg 2.00 /kg Tara Suma kg 2.00 BANANY 2010/08/17 10:37 No. 00 Netto kg Cena jednostkowa 2.00 /kg Suma 2.00 BANANY 2011/01/17 10:37 No. 00 Netto Cena jednostkowa kg 2.00 /kg Suma 2.00 RFS-BA-pl

33 10.2 Wymiana rolki papieru W celu otwarcia podnieść i pociągnąć do góry zieloną osłonę. Włożyć nową rolkę papieru, zgodnie z rysunkiem. Pociągnąć początek papieru kawałek do przodu, a następnie zamknąć osłonę. Przy czym obustronnie docisnąć osłonę (patrz strzałka). Po naciśnięciu przycisku zostanie paragon zostanie wysunięty dalej. 33 RFS-BA-pl-1110

34 11 Wyjście danych RS 232C Waga seryjnie wyposażona jest w interfejs RS 232C Dane techniczne kod ASCII 8 bitów danych brak bitu parzystości szybkość transmisji 9600 bodów 11.2 Obłożenie pinów gniazda wyjściowego wagi (widok czołowy) Pin 2: Pin 3: Pin 7: przesył danych (Transmit data) odbiór danych (Receive data) masa (Signal ground) Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawności, utylizacja, komunikaty błędów 12.1 Czyszczenie Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie odłączyć od źródła zasilania. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących (rozpuszczalniki itp.), lecz czyścić urządzenie tylko ścierką nasączoną łagodnym ługiem mydlanym. Uważać przy tym, aby ciecz nie dostała się do wnętrza urządzenia, a po wyczyszczeniu wytrzeć wagę do sucha za pomocą miękkiej ścierki. Luźne resztki próbek / proszek można ostrożnie usunąć za pomocą pędzla lub odkurzacza ręcznego. Rozsypany materiał ważony natychmiast usuwać Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawności Urządzenie może być obsługiwane i konserwowane tylko przez pracowników przeszkolonych i autoryzowanych przez firmę KERN. Przed otwarciem należy odłączyć je od sieci Utylizacja Utylizację opakowania i urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z prawem krajowym lub regionalnym, obowiązującym w miejscu eksploatacji urządzenia Komunikaty błędów ERR 4 ERR 5 ERR 6 Przekroczenie zakresu zerowego Nieprawidłowe wprowadzone dane Uszkodzona elektronika RFS-BA-pl

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN TAB Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę

Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN RFB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN FCF Wersja

Bardziej szczegółowo

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com PL Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

KERN EMS Wersja 1.2 07/2011 PL

KERN EMS Wersja 1.2 07/2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN EMS Wersja 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe KERN EOA Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Taschenwaage

Instrukcja obsługi Taschenwaage KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Taschenwaage KERN CM Wersja 1.8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga podłogowa

Instrukcja obsługi Waga podłogowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga podłogowa KERN BFB Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga szkolna

Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN Wersja 3.2 07/2011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN FOB Wersja

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980 Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 Yakudo Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

KERN Wersja /2015 PL

KERN Wersja /2015 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrukcja obsługi Mozaikowa drukarka igłowa Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA ST-XK-11 WAGI ELEKTRONICZNE

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA ST-XK-11 WAGI ELEKTRONICZNE INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE MIERNIKA ST-XK-11 1. Wprowadzenie Środki ostrożności: UWAGA! Nie używaj mierników serii ST-XK-11 w miejscach niebezpiecznych lub zakurzonych. Nigdy nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózek podnośny z wagą

Instrukcja obsługi Wózek podnośny z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wózek podnośny z wagą KERN VFB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN TEB Wersja

Bardziej szczegółowo

KERN YKN-01 Wersja /2014 PL

KERN YKN-01 Wersja /2014 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrukcja obsługi Mozaikowa drukarka igłowa Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane

Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL: DS-788 Edycja Miesiąc Rok 4 Luty 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1. SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

Siłomierz Sauter FK 10

Siłomierz Sauter FK 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Siłomierz Sauter FK 10 Nr produktu 123942 SAUTER GmbH Schumannstr. 33, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 info@sauter.eu www.sauter.eu Dziękujemy za zakup siłomierza SAUTER.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-788. Edycja Miesiąc Rok 2 Maj 2003

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-788. Edycja Miesiąc Rok 2 Maj 2003 WWW.EXALT.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-788 Edycja Miesiąc Rok 2 Maj 2003 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI 2 2 WSTĘP 3 2.1 Widok ogólny 3 2.2 Walory użytkowe 4 3 WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN VFS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz KERN

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

A N G E L A P ( V E R. E X )

A N G E L A P ( V E R. E X ) W A G A E L E K T R O N I C Z N A A N G E L A P ( V E R. E X ) I N S T R U K C J A O B S Ł U G I AKADEMIK S.P. 61-701 POZNAŃ, POLAND UL. Fredry 7 TEL.FAX 061/852 66 61 S A L O N S P R Z E D A Ż Y 61-567

Bardziej szczegółowo

WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB

WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB WAGA LABORATORYJNA EHB NHB INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści WSTĘP... 3 OPIS KLAWIATURY I WYŚWIETLACZA... 3 PODSTAWOWE OPERACJE... 5 On/Off... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

KERN YKB-01N Wersja 2.2 11/2011 PL

KERN YKB-01N Wersja 2.2 11/2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Drukarka termiczna KERN YKB-01N

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga szkolna

Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN 442 Wersja 1,5

Bardziej szczegółowo

KERN PCD Wersja 1.1 10/2012 PL

KERN PCD Wersja 1.1 10/2012 PL Instrukcja obsługi Waga precyzyjna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN PCD Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga platformowa

Instrukcja obsługi Waga platformowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga platformowa KERN DE Wersja

Bardziej szczegółowo

WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi

WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi 2 1. WPROWADZNIE... 4 1.1 OPIS... 4 1.2 SPECYFIKACJA... 4 2. KLAWIATURA I WYŚWIETLACZ... 4 2.1 OPIS KLAWISZY... 4 2.2 WYŚWIETLACZ... 5 3. OPERACJE Z WAGĄ... 5 3.1

Bardziej szczegółowo

PS1X Waga Kalkulacyjna. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o.

PS1X Waga Kalkulacyjna. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o. PS1X Waga Kalkulacyjna Instrukcja Obsługi ACLAS Polska Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1 CECHY... 1 2 UWAGI... 1 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 2 4 OBSŁUGA... 3 4.1 Obsługa klawiszy funkcyjnych...4 4.2 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wagi sklepowe WTC 6/S, WTC 15/S, WTC 30/S WTC 6/SW, WTC 15/SW, WTC 30/SW PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Wagi sklepowe WTC 6/S, WTC 15/S, WTC 30/S WTC 6/SW, WTC 15/SW, WTC 30/SW PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Numer instrukcji: PTI-06-04/11/07/PL Wagi sklepowe WTC 6/S, WTC 15/S, WTC 30/S WTC 6/SW, WTC 15/SW, WTC 30/SW PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala

Bardziej szczegółowo

KERN YKE-01 Wersja /2015 PL

KERN YKE-01 Wersja /2015 PL Instrukcja obsługi Drukarka etykiet KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN YKE-01

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Rev: PAKR / V.1.10 SPIS TREŚCI:

Rev: PAKR / V.1.10 SPIS TREŚCI: 2013 Rev: PAKR 20130214 / V.1.10 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 4 2. INSTALACJA... 4 3. WIDOK OGÓLNY... 4 4. UWAGI... 5 5. KLAWIATURA... 7 6. OBSŁUGA WAGI... 8 a) Ważenie proste... 8 b) Ważenie z tarowaniem...

Bardziej szczegółowo

WAGI KALKULACYJNE SERIA SPC

WAGI KALKULACYJNE SERIA SPC WAGI KALKULACYJNE SERIA SPC 2 Spis Treści WAGI KALKULACYJNE SERIA SPC... 1... 1 1. WSTĘP... 4 1.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 4 2. INSTALACJA... 5 2.1 OGÓLNA INSTALACJA WAGI... 5 2.2. INSTALACJA WAG SERII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk/system zliczający

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk/system zliczający KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk/system

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi. Nie rozkręcaj wagi. W przypadku uszkodzenia wagi należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS.

1. Uwagi. Nie rozkręcaj wagi. W przypadku uszkodzenia wagi należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS. CAS POLSKA 2006 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 6 4. Klawiatura... 7 5. Obsługa wagi... 8 5.1 Ważenie proste... 8 5.2 Ważenie z tarowaniem... 8 5.3 Funkcja uśredniania odczytu

Bardziej szczegółowo

XK315A1-23 Miernik Wagowy -23

XK315A1-23 Miernik Wagowy -23 Miernik Wagowy -23 5.5 Format wydruku n = 3, gross = 88.69kg, tare = 29.41kg, net = 59.28kg No:XXXX No: 3 G:XXXXXXkg G: 88.69kg T:XXXXXXkg T: 29.41kg N:XXXXXXkg N: 59.28kg Zsumowana masa No:XXXX No: 3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA)

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA) OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA) LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska 58 tel. 081-746-10-41, 081-745-06-40

Bardziej szczegółowo

WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi

WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS KLAWISZY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 4 3.1 ZEROWANIE WYŚWIETLACZA...4 3.2 TAROWANIE...4 3.3 FUNKCJA HOLD...5 4. KALIBRACJA...

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu

Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu KERN

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna waga S29

Wodoodporna waga S29 Wodoodporna waga S29 Instrukcja obsługi 3 Spis Treści 1. WSTĘP... 5 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 5 3. INSTALACJA... 6 3.1. OGÓLNA INSTALACJA WAGI... 6 3.2. INSTALACJA WAG SERII S29... 7 4. OPIS KLAWISZY...

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacze

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacze KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacze KERN

Bardziej szczegółowo

F A B R Y K I FAWAG S.A. OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAG POMOSTOWYCH. wersja N

F A B R Y K I FAWAG S.A. OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAG POMOSTOWYCH. wersja N L U B E L S K I E F A B R Y K I W A G FAWAG S.A. OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAG POMOSTOWYCH TP-1/1 TP-6/1 PM-1/1 PM-6/1 wersja N LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi precyzyjne

Instrukcja obsługi Wagi precyzyjne Instrukcja obsługi Wagi precyzyjne KERN PFB Typ PFB_NM Wersja 3.0 09/2016 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO POMIARU SKROBI

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO POMIARU SKROBI Zinner PPHU Wagi i Systemy Wagowe INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO POMIARU SKROBI Zinner PPHU ul. Budzyńska 20, 60-419 Poznań tel. (61) 866 93 86 / fax (61) 848 94 06 1 Spis treści 1.Opis klawiatury wagi...3

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik VW WAGI ELEKTRONICZNE

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik VW WAGI ELEKTRONICZNE INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE Miernik VW OSTRZEŻENIE Nie wystawiać baterii(baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

2

2 CAS POLSKA 2012 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 6 4. Wyświetlacz i klawiatura... 7 5. Instalacja wagi... 8 6. Obsługa wagi... 9 a) Włączenie wagi... 9 b) Ważenie bez tarowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Basic Price. Waga sklepowa. Skrócona Instrukcja Obsługi. Basic Price VE. Medesa Sp. z o.o. Ul. Taborowa 14, 02-699 Warszawa

Basic Price. Waga sklepowa. Skrócona Instrukcja Obsługi. Basic Price VE. Medesa Sp. z o.o. Ul. Taborowa 14, 02-699 Warszawa Skrócona Instrukcja Obsługi Waga sklepowa Basic Price Basic Price VE Medesa Sp. z o.o. Ul. Taborowa 14, 02-699 Warszawa Basic Price PL tel. +48 (22) 644-95-79 (-80) (-83) (-84) fax: +48 (22) 644-95-82

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA STB-7 WAGI ELEKTRONICZNE

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA STB-7 WAGI ELEKTRONICZNE INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE MIERNIKA STB-7 STB-7 1. Wprowadzenie Środki ostrożności: UWAGA! Nie używaj mierników serii STB-7 w miejscach niebezpiecznych lub zakurzonych. Nigdy nie

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP Nr produktu 123095 Strona 1 z 5 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Produkt przeznaczony jest do ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze 200g. Waga może być

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna waga kolumnowa M20610

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna waga kolumnowa M20610 Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

2

2 Listopad 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 4 3. Widok ogólny... 5 4. Wyświetlacz i klawiatura... 6 5. Instalacja wagi... 7 6. Obsługa wagi... 9 Tryb ważenia prostego... 11 Tryb porównania mas...

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C Nr produktu 123069 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do ważenia przedmiotów do 500 g. Waga może wskazywać pomiar w uncjach

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

WAGI KALKULACYJNE SERIA SPC

WAGI KALKULACYJNE SERIA SPC WAGI KALKULACYJNE SERIA SPC 2 Spis Treści WAGI KALKULACYJNE SERIA SPC... 1... 1 1. WSTĘP... 4 1.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 4 2. INSTALACJA... 5 2.1 OGÓLNA INSTALACJA WAGI... 5 2.2. INSTALACJA WAG SERII

Bardziej szczegółowo

Wagi serii CL Instrukcja Obsługi

Wagi serii CL Instrukcja Obsługi Instrukcja Obsługi 1. WSTĘP Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji oraz obsługi wag serii CL. Prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do obsługi

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi analityczne i wagi precyzyjne

Instrukcja obsługi Wagi analityczne i wagi precyzyjne KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi analityczne i wagi precyzyjne KERN ALJ/ALS/PLJ/PLS Wersja 3.5 10/2011 PL Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik BWS WAGI ELEKTRONICZNE

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik BWS WAGI ELEKTRONICZNE INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE Miernik BWS OSTRZEŻENIE Nie wystawiać baterii(baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE Przed użyciem lub konserwacją wagi dla niemowląt należy przeczytać instrukcję. FUNKCJONALNOŚĆ 1. Zakres pomiarowy: 10 g - 20 kg

Bardziej szczegółowo