Instrukcja obsługi Wózek podnośny z wagą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Wózek podnośny z wagą"

Transkrypt

1 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D Balingen Tel.: +49-[0] Faks: +49-[0] Internet: Instrukcja obsługi Wózek podnośny z wagą KERN VFB Wersja /2013 PL

2 PL KERN VFB Wersja /2013 Instrukcja obsługi Wózek podnośny z wagą Spis treści 1 Dane techniczne Podstawowe wskazówki dotyczące systemu ważącego Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Gwarancja Nadzór nad środkami kontrolnymi Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące systemu ważącego Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi Przeszkolenie personelu Transport i składowanie Kontrola przy odbiorze Opakowanie/transport zwrotny Rozpakowanie, ustawianie i uruchamianie Montaż wózka podnośnego z wagą Dyszel Wyświetlacz Prawidłowe użytkowanie podnośnika Miejsce ustawienia, miejsce eksploatacji systemu ważącego Zakres dostawy Podłączenie do sieci Praca z zasilaniem akumulatorowym Uruchomienie Przegląd urządzenia Przegląd wskazań Przegląd klawiatury Wprowadzanie numeryczne za pomocą przycisków nawigacyjnych Linearyzacja Justowanie Zerowanie

3 8 Funkcje wyświetlacza Przed ważeniem Kontrola punktu zerowego Ważenie netto: Tarowanie poprzez naciśnięcie przycisku Numeryczne wprowadzanie tary (funkcja PRE-TARE ) Wprowadzanie masy tary Kasowanie wartości pretary Ważenie Ważenie brutto Ważenie netto Przełączanie jednostek wagowych Ważenie z przedziałem tolerancji Sumowanie ręczne Sumowanie automatyczne Ważenie zwierząt Funkcja wartości szczytowej Menu Nawigacja w menu Przegląd menu Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawności, utylizacja Czyszczenie Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawności Utylizacja Komunikaty błędów Pomoc w przypadku drobnych awarii

4 1 Dane techniczne KERN VFB 2T-3 Dokładność odczytu (d) Zakres ważenia (Maks.) Powtarzalność Liniowość Czas nagrzewania Zalecana masa kalibracyjna (niedodana), klasa Dopuszczalna temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Jednostki wagowe Zasilanie elektryczne Akumulator Funkcja Auto Off Masa netto Wysokość wideł Wysokość cyfr wyświetlacza LCD 1 kg 2000 kg 1 kg ±2 kg 10 min 1 t (M1) 10 C. +40 C maks. 95% (brak kondensacji) kg, lb V AC 12 V, 500 ma 7,2 V, 2000 mah czas eksploatacji podświetlanie wyłączone: 40 h czas eksploatacji podświetlanie włączone: 20 h czas ładowania: 12 h możliwość wyboru: 0, 3, 5, 10, 30 min 126 kg maks.: 200 mm min.: 85 mm 22 mm 4

5 Wymiary w mm: 2 Podstawowe wskazówki dotyczące systemu ważącego 2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Nabyty system ważący służy do wyznaczania masy (wartości ważenia) ważonego materiału. Należy traktować go jako wagę niesamodzielną, tzn. ważony materiał należy ręcznie umieścić ostrożnie na środku wideł ładunkowych. Wartość ważenia można odczytać po osiągnięciu stabilnej wartości. 5

6 2.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem System ważący nie jest przeznaczony do ważenia dynamicznego. Jeżeli ilość ważonego materiału zostanie nieznacznie zmniejszona lub zwiększona, wówczas umieszczony w systemie ważącym mechanizm kompensacyjno-stabilizacyjny może powodować wyświetlanie błędnych wyników ważenia! (Przykład: powolne wypływanie cieczy z pojemnika znajdującego się na systemie ważącym.) Wideł ładunkowych nie poddawać działaniu długotrwałego obciążenia. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu pomiarowego. Bezwzględnie unikać uderzeń i przeciążeń systemu ważącego ponad podane obciążenie maksymalne (Maks.), odejmując już występujące obciążenie tarą. Mogłoby to spowodować uszkodzenie systemu ważącego. Nigdy nie użytkować systemu ważącego w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie seryjne nie jest wykonaniem przeciwwybuchowym. Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych w systemie ważącym. Może to spowodować błędne wyniki ważenia, naruszenie technicznych warunków bezpieczeństwa, jak również zniszczenie systemu ważącego. System ważący można eksploatować tylko zgodnie z opisanymi wytycznymi. Inne zakresy użytkowania/obszary zastosowania wymagają pisemnej zgody firmy KERN. 2.3 Gwarancja Gwarancja wygasa w przypadku: nieprzestrzegania naszych wytycznych zawartych w instrukcji obsługi; użycia niezgodnego z opisanymi zastosowaniami; wprowadzania modyfikacji lub otwierania urządzenia; mechanicznego uszkodzenia i uszkodzenia w wyniku działania mediów, cieczy; naturalnego zużycia; nieprawidłowego ustawienia lub niewłaściwej instalacji elektrycznej; przeciążenia mechanizmu pomiarowego. 2.4 Nadzór nad środkami kontrolnymi W ramach systemu zapewnienia jakości należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać techniczne własności pomiarowe systemu ważącego oraz ewentualnie dostępnego odważnika wzorcowego. W tym celu odpowiedzialny użytkownik powinien określić odpowiedni przedział czasowy, jak również rodzaj i zakres takiej kontroli. Informacje dotyczące nadzoru nad środkami kontrolnymi, jakimi są wagi, jak również niezbędne odważniki wzorcowe dostępne są na stronie domowej firmy KERN ( Odważniki wzorcowe oraz wagi można szybko i tanio skalibrować w akredytowanym przez DKD (Deutsche Kalibrierdienst) laboratorium kalibracyjnym firmy KERN (przywrócenie do normy obowiązującej w danym kraju). 6

7 3 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące systemu ważącego 3.1 Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi Przed ustawieniem i uruchomieniem systemu ważącego należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, nawet wtedy, gdy mają już Państwo doświadczenie z wagami firmy KERN. Wszystkie wersje językowe zawierają niewiążące tłumaczenie. Wiążący jest oryginalny dokument w języku niemieckim. 3.2 Przeszkolenie personelu Urządzenie może być obsługiwane i konserwowane tylko przez przeszkolonych pracowników. 4 Transport i składowanie 4.1 Kontrola przy odbiorze Niezwłocznie po otrzymaniu paczki należy sprawdzić, czy nie posiada ona ewentualnych widocznych uszkodzeń, to samo dotyczy urządzenia po jego rozpakowaniu. 4.2 Opakowanie/transport zwrotny Wszystkie części oryginalnego opakowania należy zachować na wypadek ewentualnego transportu zwrotnego. Do transportu zwrotnego należy używać tylko oryginalnego opakowania. Przed wysyłką należy odłączyć wszystkie podłączone kable i luźne/ruchome części. Należy ponownie zamontować zabezpieczenia transportowe, jeżeli takie występują. Wszystkie części, np. szklaną osłonę przeciwwiatrową, płytkę wagi, zasilacz itp. należy zabezpieczyć przed ześliźnięciem i uszkodzeniem. 7

8 5 Rozpakowanie, ustawianie i uruchamianie 5.1 Montaż wózka podnośnego z wagą Dyszel Dyszel i podnośnik hydrauliczny dostarczane są oddzielnie. Przed uruchomieniem oba elementy konstrukcyjne należy ze sobą połączyć. Szczegóły, patrz niżej. Wykręcić śrubę regulacyjną podnośnika hydraulicznego. Poprowadzić łańcuch cięgła dyszla poprzez otwór, a następnie przez sworzeń w wózku podnośnym z wagą. 8

9 Zamocować uchwyt za pomocą 3 śrub. Pręt znajdujący się przy dolnym końcu łańcucha cięgła wprowadzić aż do oporu w podłużny otwór dźwigni podnośnika hydraulicznego. W celu uruchomienia mechanizmu podnoszenia wkręcić śrubę regulacyjną aż do wstępnie ustawionego ogranicznika. 9

10 5.1.2 Wyświetlacz Za pomocą dwóch pokręteł (1) zamocować wyświetlacz do wózka podnośnego z wagą i przykręcić kabel ogniw obciążnikowych (2) do gniazda wyświetlacza. 5.2 Prawidłowe użytkowanie podnośnika Opuszczanie wideł ładunkowych Przewożenie ładunku Podnoszenie wideł ładunkowych 10

11 5.3 Miejsce ustawienia, miejsce eksploatacji systemu ważącego System ważący został skonstruowany w taki sposób, aby w normalnych warunkach eksploatacyjnych były wyświetlane wiarygodne wyniki ważenia. Wybór prawidłowej lokalizacji systemu ważącego zapewnia jego dokładną i szybką pracę. Dlatego też, wybierając miejsce ustawienia, należy przestrzegać następujących zasad: Ładunek należy podnosić swobodnie, bez dotykania obudowy wyświetlacza lub innych palet. Nieprawidłowe podnoszenie ładunku Prawidłowe podnoszenie ładunku Przy poziomie nachylenia większym niż 2 dokładność systemu ważącego spada o ok. 0,1% na stopień. Efekt ten występuje również w przypadku dziur i nierówności. Optymalne jest gładkie podłoże. Najdokładniejszy wynik ważenia uzyskuje się, gdy środek ciężkości ładunku znajduje się pomiędzy widłami. Przy niewspółśrodkowym obciążeniu widły zostaną lekko odgięte i obrócone. Może to powodować mniejszą dokładność. W przypadku modeli nadających się do legalizacji, przy wpływającym na dokładność niewspółśrodkowym obciążeniu lub nachyleniu, aktywowany zostaje wyłącznik przechyłowy powodujący wyłączenie wyświetlacza. 11

12 Ładunek Paleta Nieoptymalne pozycjonowanie ładunku Optymalne pozycjonowanie ładunku Zakres temperatur: W zakresie temperatur od 10 do +40 C maksymalna odchyłka wynosi 0,1% ważonej masy. Poza podanym zakresem temperatur mogą występować odchyłki do 0,3%. Unikać wstrząsów podczas ważenia. Zabezpieczyć system ważący przed wysoką wilgotnością powietrza, oparami i pyłem. Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie silnej wilgoci. Niepożądane obroszenie (kondensacja na urządzeniu wilgoci zawartej w powietrzu) może wystąpić, gdy zimne urządzenie zostanie umieszczone w znacznie cieplejszym pomieszczeniu. W takim przypadku odłączone od sieci urządzenie należy poddać ok. 2-godzinnej aklimatyzacji do temperatury otoczenia. W przypadku występowania pól elektromagnetycznych (np. od telefonów komórkowych lub urządzeń radiowych), ładunków statycznych, jak również niestabilnego zasilania elektrycznego możliwe są duże odchyłki wskazań (błędny wynik ważenia). Należy wówczas zmienić lokalizację urządzenia lub usunąć źródło zakłóceń. 12

13 5.4 Zakres dostawy Akcesoria seryjne: Wózek podnośny z wagą Akumulator 7,2 V/2000 mah Zasilacz Wkrętak 6-kątny Instrukcja obsługi 5.5 Podłączenie do sieci Zasilanie elektryczne odbywa się poprzez zewnętrzny zasilacz sieciowy. Nadrukowana wartość napięcia musi być zgodna z napięciem lokalnym. Należy używać tylko oryginalnych zasilaczy sieciowych firmy KERN. Zastosowanie innych produktów wymaga zgody firmy KERN. 5.6 Praca z zasilaniem akumulatorowym Przed pierwszym użyciem akumulator należy ładować za pomocą zasilacza sieciowego przez co najmniej 12 godzin. Wyświetlenie na wskaźniku masy symbolu akumulatora oznacza, że pojemność akumulatora zostanie wkrótce wyczerpana. Urządzenie może jeszcze pracować ok. 10 godzin, następnie zostanie wyłączone automatycznie. Akumulator należy ładować za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego. W czasie procesu ładowania wyświetlany jest migający symbol akumulatora. Symbol akumulatora wskazuje stan jego naładowania: Napięcie spadło poniżej zalecanego minimum. Pojemność akumulatora zostanie wkrótce wyczerpana. Akumulator jest w pełni naładowany (symbol akumulatora miga w czasie ładowania). 5.7 Uruchomienie Przed uruchomieniem systemu ważącego całkowicie naładować akumulator. W celu aktywacji systemu ważącego nacisnąć przycisk. Po upływie od trzech do pięciu minut układ elektroniczny i ogniwa obciążnikowe uzyskają temperaturę roboczą. Wcześniej mogą wystąpić odchyłki do ok. 0,3%. Ładunki należy podnosić dopiero po wyzerowaniu. 13

14 5.8 Przegląd urządzenia 1 Dźwignia ręczna 2 Dyszel 3 Wyświetlacz 4 Widły ładunkowe 5 Gniazdo zasilacza sieciowego 6 Pokrętła 7 Kabel ogniw obciążnikowych Dźwignia ręczna (dźwignia ręczna + dyszel = podnośnik) 14

15 5.9 Przegląd wskazań Wskazanie Znaczenie Stan naładowania akumulatora STABLE ZERO GROSS NET AUTO Wskaźnik stabilizacji Wskaźnik zera Masa brutto Masa netto Automatyczne sumowanie aktywne M+ Sumowanie HI OK LO Wskaźniki przy ważeniu z przedziałem tolerancji 15

16 5.10 Przegląd klawiatury Przycisk Funkcja Włączanie/wyłączanie Zerowanie Przycisk Potwierdzanie wprowadzonych danych Tarowanie Wywoływanie funkcji Pre-Tare (naciśnięcie i przytrzymanie przycisku) Przycisk W trakcie wprowadzania numerycznego zwiększanie wartości migającej cyfry W menu przewijanie do przodu Dodawanie wartości ważenia do pamięci sumy Wskaźnik sumy całkowitej Przekazywanie danych ważenia poprzez interfejs C Kasowanie Przełączanie wskazań Masa brutto Masa netto Przycisk Wybór cyfry po prawej stronie Przełączanie jednostek wagowych ESC Powrót do menu/trybu ważenia 16

17 Naciśnięcie przycisku zostanie zaakceptowane tylko wtedy, gdy ładunek jest stabilny (i wyświetlany jest wskaźnik stabilizacji STABLE ). Funkcje widoczne na wyświetlaczu zostaną wykonane tylko przy stabilnym ładunku Wprowadzanie numeryczne za pomocą przycisków nawigacyjnych Przycisk Przyciski nawigacyjne Funkcja Przycisk Zwiększanie wartości migającej cyfry Przycisk Wybór cyfry po lewej stronie Kasowanie Przycisk Wybór cyfry po prawej stronie Przycisk Zakończenie wprowadzania 17

18 6 Linearyzacja Liniowość oznacza największą odchyłkę wskazania masy przez wagę względem wartości masy danego odważnika wzorcowego, na plus i minus, w całym zakresie ważenia. Po stwierdzeniu odchyłki liniowości przez nadzór nad środkami kontrolnymi, jej poprawa możliwa jest poprzez przeprowadzenie linearyzacji. Linearyzacja może być wykonywana wyłącznie przez specjalistę posiadającego gruntowną wiedzę w zakresie obchodzenia się z wagami. Używane odważniki wzorcowe muszą być zgodne ze specyfikacją wagi, patrz rozdz. 2.4 Nadzór nad środkami kontrolnymi. Zadbać o stabilne warunki otoczenia. Zapewnić czas nagrzewania wymagany do stabilizacji wagi. Po zakończonej powodzeniem linearyzacji należy przeprowadzić justowanie. 18

19 Wywołanie menu W trybie ważenia jednocześnie nacisnąć przyciski i. Zostanie wyświetlony pierwszy blok menu. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk, aż zostanie wyświetlony blok menu. Nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlone zapytanie o hasło. Kolejno nacisnąć przyciski,,, zostanie wyświetlony pierwszy punkt menu. Nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlony blok menu. Potwierdzić, naciskając przycisk., zostanie wyświetlony punkt menu Potwierdzić, naciskając przycisk, zostanie wyświetlony punkt menu. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk, aż zostanie wyświetlony punkt menu. Potwierdzić, naciskając przycisk, za pomocą przycisku wybrać żądane ustawienie: = Justowanie, patrz rozdz. 7; = Linearyzacja, patrz rozdz

20 Przeprowadzanie linearyzacji: Wywołać punkt menu. Potwierdzić, naciskając przycisk. Na płytce wagi nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji, a następnie nacisnąć przycisk. Przy wskazaniu LoAd 1 ostrożnie ustawić pierwszą masę kalibracyjną (1/3 Maks.) na środku płytki wagi. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji, a następnie nacisnąć przycisk. Przy wskazaniu LoAd 2 ostrożnie ustawić drugą masę kalibracyjną (2/3 Maks.) na środku płytki wagi. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji, a następnie nacisnąć przycisk. Przy wskazaniu LoAd 3 ostrożnie ustawić trzecią masę kalibracyjną (Maks.) na środku płytki wagi. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji, a następnie nacisnąć przycisk. Po zakończonej powodzeniem linearyzacji przeprowadzana jest samodiagnoza wagi. Na chwilę zostanie wyświetlone wskazanie Err 4, a następnie zostanie wyświetlona wartość masy. System znajduje się teraz w trybie ważenia. Zdjąć masę kalibracyjną, zostanie wyświetlone wskazanie 0. W razie błędu justowania lub nieprawidłowej masy kalibracyjnej zostanie wyświetlony komunikat błędu powtórzyć proces justowania. Po linearyzacji system ważący należy wyjustować w sposób opisany poniżej. 20

21 7 Justowanie Ponieważ wartość przyspieszenia ziemskiego nie jest równa w każdym miejscu Ziemi, każdą wagę należy dopasować zgodnie z zasadą ważenia wynikającą z podstaw fizyki do przyśpieszenia ziemskiego panującego w miejscu ustawienia wagi (tylko jeżeli waga nie została już wyjustowana fabrycznie w miejscu ustawienia). Taki proces justowania należy przeprowadzić przy pierwszym uruchomieniu, po każdej zmianie lokalizacji wagi, jak również w przypadku wahań temperatury otoczenia. Aby uzyskiwać dokładne wartości pomiarowe, dodatkowo zalecane jest cykliczne justowanie wagi także w trybie ważenia. Zadbać o stabilne warunki otoczenia. Do stabilizacji wymagany jest czas nagrzewania (patrz rozdz. 1). System nie może być obciążony. System powinien być uniesiony o 2 impulsy podnoszenia i stać całkowicie swobodnie. 7.1 Zerowanie Odciążyć system ważący i włączyć go, naciskając przycisk. Jeżeli system ważący nie wskazuje 0, nacisnąć przycisk. 21

22 Wywołać punkt menu, patrz rozdz. 9.1 Wywołanie menu. Przeprowadzanie justowania Potwierdzić, naciskając przycisk. Na płytce wagi nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji, a następnie nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlona aktualnie ustawiona masa kalibracyjna. (przykład) W celu jej zmiany wybrać żądane ustawienie za pomocą przycisków nawigacyjnych (patrz rozdz ), każdorazowo miga aktywna pozycja. Potwierdzić, naciskając przycisk. Ostrożnie ustawić masę kalibracyjną na środku płytki wagi. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji, a następnie nacisnąć przycisk. Po zakończonym powodzeniem justowaniu wykonywana jest samodiagnoza wagi. Na chwilę zostanie wyświetlone wskazanie Err 4, a następnie zostanie wyświetlona wartość masy. System znajduje się teraz w trybie ważenia. Zdjąć masę kalibracyjną, zostanie wyświetlone wskazanie 0. W razie błędu justowania lub nieprawidłowej masy kalibracyjnej zostanie wyświetlony komunikat błędu powtórzyć proces justowania. 22

23 8 Funkcje wyświetlacza 8.1 Przed ważeniem Kontrola punktu zerowego Przed każdym ważeniem należy upewnić się, czy system jest odciążony i ustawiony swobodnie. Wyświetlacz musi wskazywać 0, jeżeli tak nie jest, nacisnąć przycisk Ważenie netto: Tarowanie poprzez naciśnięcie przycisku Wyświetlacz umożliwia wyzerowanie masy tary poprzez naciśnięcie przycisku. W ten sam sposób można zmierzyć zmiany masy netto. Po wytarowaniu, na wyświetlaczu ponownie zostaje wyświetlony najmniejszy przedział wskazania. Podnieść ładunek, np. paletę. Zostanie wyświetlona wartość masy palety. Nacisnąć przycisk. Wartość masy zostanie zapamiętana jako wartość tary. Wyświetlacz zostaje wyzerowany. Świecący wskaźnik NET oznacza, że masa tary jest aktywna. Położyć próbkę, zostanie wyświetlona tylko masa próbki. W celu wykonania dalszych ważeń, zdjąć próbkę i z nowymi próbkami postąpić w sposób opisany powyżej. Naciśnięcie przycisku brutto i masy netto. umożliwia przełączanie pomiędzy wskazaniami masy Po zdjęciu palety masa palety wyświetlana jest na wyświetlaczu jako wartość ujemna. Ponownie nacisnąć przycisk, wskazanie systemu zostanie wyzerowane. 23

24 Wskazówka: Jeżeli waga jest nieobciążona, zapamiętana wartość tary wyświetlana jest ze znakiem minus. W celu skasowania zapamiętanej wartości tary odciążyć płytkę wagi i nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlone wskazanie zerowe. Proces tarowania można powtarzać dowolną ilość razy. Granicę osiąga się w momencie wyczerpania pełnego zakresu ważenia. 8.2 Numeryczne wprowadzanie tary (funkcja PRE TARE ) System oferuje możliwość wprowadzenia masy tary. Masa tary większa niż zakres ważenia (Maks.) systemu ważącego nie zostanie zaakceptowana Wprowadzanie masy tary Wprowadzanie wartości pretary lub wywoływanie zapamiętanej wartości pretary: W trybie ważenia nacisnąć i przez ok. 3 s przytrzymać wciśnięty przycisk, zostanie wyświetlona ostatnio zapamiętana wartość tary, pozycja po lewej stronie miga. Za pomocą przycisków nawigacyjnych (patrz rozdz ) wprowadzić żądaną wartość, każdorazowo miga aktywna pozycja. Potwierdzić, naciskając przycisk jako ujemna wartość pretary.. Wprowadzona wartość wyświetlana jest Podnieść ładunek, zostanie wyświetlona masa netto, oprócz tego widoczny jest symbol NET Kasowanie wartości pretary Przy wprowadzaniu wartości pretary wszystkie pozycje dziesiętne ustawić na 0. 24

25 8.3 Ważenie Nacisnąć do dołu dźwignię ręczną podnośnika, system ważący zostanie opuszczony. Włączyć, naciskając przycisk, po zakończonej samodiagnozie system zostanie przełączony na wskazanie zerowe 0. Jeżeli wskazanie 0 nie jest wyświetlane, nacisnąć przycisk. Umieścić widły ładunkowe pod paletą w taki sposób, aby paleta znajdowała się centralnie nad nimi. Za pomocą podnośnika unieść widły ładunkowe do góry na tyle, aby ładunek nie dotykał podłoża. Świecenie wskaźnika stabilizacji STABLE oznacza, że wyświetlana jest masa brutto Ważenie brutto Po podniesieniu ładunku, np. na palecie, na wyświetlaczu podawana jest wartość brutto ważonej masy Ważenie netto Funkcję tę można wykonać po wytarowaniu systemu. Zostanie wyświetlony symbol NET. Przycisk umożliwia przełączanie wskazań pomiędzy masą netto i masą brutto. 25

26 8.4 Przełączanie jednostek wagowych Przycisk umożliwia ustawienie różnych jednostek wagowych. Wcześniej należy je aktywować w menu (rozdz. 9.2). Aktywacja jednostek wagowych: + Tak często naciskać przycisk menu., aż zostanie wyświetlony blok Nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlony punkt menu lub z odpowiednią jednostką wagową. Naciskając przycisk, przełączyć się pomiędzy punktami menu i, tym samym aktywując [on] lub dezaktywując [off] wyświetlaną jednostkę wagową. Zapisać wybrane ustawienie, naciskając przycisk. Powtórzyć proces dla każdej żądanej jednostki wagowej. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk powrotem w tryb ważenia., urządzenie zostanie przełączone z Przełączanie jednostek wagowych: W trybie ważenia, naciskając przycisk aktywowanymi jednostkami wagowymi., przełączyć się pomiędzy wcześniej 26

27 8.5 Ważenie z przedziałem tolerancji Podczas ważenia z przedziałem tolerancji możliwe jest określenie górnej i dolnej wartości granicznej, a tym samym zapewnienie, że ważony materiał będzie znajdował się dokładnie w obrębie określonych granic tolerancji. W czasie kontroli tolerancji, jak również przy dozowaniu, porcjowaniu lub sortowaniu, urządzenie sygnalizuje przekroczenie górnej lub dolnej wartości granicznej za pomocą sygnału optycznego [ok] i akustycznego, w zależności od ustawienia w bloku menu, patrz rozdz Wybierany tryb bp 1 bp 2 bp 3 Opis Sygnał akustyczny wyłączony. Symbol [ok] jest wyświetlany, a sygnał akustyczny rozbrzmiewa, gdy materiał ważony znajduje się w obrębie zakresu tolerancji. Symbol [ok] jest wyświetlany, a sygnał akustyczny rozbrzmiewa, gdy materiał ważony znajduje się poza zakresem tolerancji. 1. Wywołanie menu W trybie ważenia jednocześnie nacisnąć przyciski i, zostanie wyświetlony pierwszy blok menu. 2. Ustawianie wartości granicznych Nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlony punkt menu służący do wprowadzania dolnej wartości granicznej SET LO. Nacisnąć przycisk ustawienie., zostanie wyświetlone aktualne Za pomocą przycisków nawigacyjnych (patrz rozdz ) wprowadzić dolną wartość graniczną, każdorazowo miga aktywna pozycja. (przykład) Potwierdzić wprowadzone dane, naciskając przycisk. 27

28 Za pomocą przycisku wybrać punkt menu SET HI. Nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlone aktualne ustawienie górnej wartości granicznej. Za pomocą przycisków nawigacyjnych (patrz rozdz ) wprowadzić górną wartość graniczną, każdorazowo miga aktywna pozycja. (przykład) Potwierdzić wprowadzone dane, naciskając przycisk. Nacisnąć przycisk z powrotem do menu., urządzenie zostanie przełączone 3. Ustawianie trybu ważenia z tolerancją Kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyświetlone wskazanie., aż zostanie Potwierdzić, naciskając przycisk punkt menu., zostanie wyświetlony Za pomocą przycisku wybrać punkt menu BEEP. Nacisnąć przycisk ustawienie., zostanie wyświetlone aktualne Za pomocą przycisku wybrać żądane ustawienie (bp 1, bp 2, bp 3) i potwierdzić, naciskając przycisk. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk, system ważący znajduje się w trybie ważenia z tolerancją. Od tego momentu odbywa się klasyfikacja, czy materiał ważony znajduje się w obrębie dwóch granic tolerancji. 28

29 4. Ważenie z przedziałem tolerancji Wytarować przy użyciu pojemnika wagi. Położyć materiał ważony, zostanie uruchomiona kontrola tolerancji. Materiał ważony poniżej zadanej tolerancji Materiał ważony w obrębie zadanej tolerancji Materiał ważony powyżej zadanej tolerancji (przykład) (przykład) (przykład) Kontrola tolerancji jest nieaktywna, gdy masa wynosi poniżej 20 d. W celu skasowania wartości granicznej wprowadzić wartość kg. 8.6 Sumowanie ręczne Za pomocą tej funkcji poszczególne wartości ważenia dodawane są do pamięci sumy po naciśnięciu przycisku. Na widłach ładunkowych nie może znajdować się ładunek. System powinien być stabilny (świecący wskaźnik stabilizacji STABLE ). Wartość sumowanej wartości ważenia musi przekraczać 20 d. Ustawienia menu: F4 Prt P Prt 29

30 Obciążyć system sumowanym ładunkiem. Poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji STABLE, następnie nacisnąć przycisk, wartość masy zostanie dodana do pamięci sumy. Na ok. 2 s zostanie wyświetlone wskazanie ACC 1, następnie system zostanie ponownie przełączony w standardowy tryb ważenia. Obok wskaźnika masy widoczny jest symbol M+. Odciążyć system, wskazanie powraca do wartości 0. Obciążyć 2. ładunkiem, poczekać na wyświetlenie wskaźnika stabilizacji STABLE. Ponownie nacisnąć przycisk, wartość masy zostanie również zapamiętana. Zostanie wyświetlone wskazanie ACC 2, następnie przed ponownym przełączeniem systemu w tryb ważenia na ok. 2 s zostanie masa całkowita. W taki sam sposób wykonać kolejne ważenia. Pomiędzy poszczególnymi ważeniami system należy odciążyć. Proces ten można powtarzać dowolnie często, aż do wyczerpania zakresu ważenia systemu ważącego. Wyświetlanie zapamiętanych danych ważenia: Wskazanie systemu musi być zerowe (musi być wyświetlany symbol ZERO ). Nacisnąć przycisk całkowita., przez 2 s wyświetlane będą kolejno liczba ważeń i masa Kasowanie danych ważenia: Przy wskazaniu zerowym nacisnąć przycisk, przez 2 s wyświetlane będą kolejno liczba ważeń i masa całkowita. W czasie wyświetlania tego wskazania ponownie nacisnąć przycisk. Dane w pamięci sumy zostaną skasowane. Symbol M+ na wyświetlaczu zniknie. 30

31 8.7 Sumowanie automatyczne Funkcja ta umożliwia automatyczne dodawanie poszczególnych wartości ważenia do pamięci sumy, po odciążeniu wagi i bez naciskania przycisku. Ustawienia menu: Wyświetlany jest wskaźnik AUTO. Sumowanie: Obciążyć system sumowanym ładunkiem. Po zakończonej powodzeniem kontroli ustabilizowania rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. Zdjąć materiał ważony, wartość ważenia zostanie dodana do pamięci sumy. Na chwilę zostanie wyświetlone wskazanie ACC 1, a następnie waga zostanie przełączona w tryb ważenia. Po przełączeniu wagi w tryb ważenia wyświetlany jest symbol M+. Kolejny materiał ważony można dodać dopiero wtedy, gdy wskazanie jest zero. Obciążyć 2. ładunkiem. Po zakończonej powodzeniem kontroli ustabilizowania rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. Zdjąć materiał ważony, wartość ważenia zostanie dodana do pamięci sumy. Przez 2 s wyświetlana będzie kolejno liczba ważeń i masa całkowita. (przykład) W razie potrzeby zsumować kolejny materiał ważony w sposób opisany powyżej. Pomiędzy poszczególnymi ważeniami system ważący należy odciążyć. 31

32 Proces ten można powtarzać dowolnie często, aż do wyczerpania zakresu ważenia systemu ważącego. Wyświetlanie i kasowanie wartości ważenia, patrz rozdz Ważenie zwierząt Funkcja ważenia zwierząt przeznaczona jest do ważenia niestabilnych materiałów ważonych. Ustawienie menu: Wyświetlany jest wskaźnik ANIMAL. Umieścić materiał ważony na systemie ważącym. Jeżeli się on chociaż trochę porusza, rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. Wyświetlana jest utworzona wartość średnia. W trakcie tworzenia wartości średniej można dodawać lub ujmować materiał ważony, ponieważ wartość ważenia jest ciągle aktualizowana. W celu dezaktywacji funkcji ważenia zwierząt/powrotu do trybu ważenia wybrać ustawienia menu. 32

33 8.9 Funkcja wartości szczytowej Funkcja ta umożliwia wyświetlanie najwyższej wartości ładunku (wartości szczytowej) w czasie ważenia. Wartość szczytowa pozostaje na wyświetlaczu aż do momentu jej skasowania. Ustawienie menu: W trybie ważenia jednocześnie nacisnąć przyciski i, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony wskaźnik HOLD. W celu opuszczenia funkcji wartości szczytowej, nacisnąć przycisk i ponownie przycisk. 33

34 9 Menu Menu umożliwia zmianę ustawień systemu ważącego i aktywację funkcji. Tym samym umożliwia dostosowanie systemu ważącego do indywidualnych potrzeb. Zmiana ustawień możliwa jest w czterech wybieranych punktach menu. Ponadto dostępny jest jeszcze jeden punkt menu justowania. 9.1 Nawigacja w menu Wywołanie menu W trybie ważenia jednocześnie nacisnąć przyciski i, zostanie wyświetlony pierwszy blok menu. Wybór bloku menu Wybór ustawienia Zmiana ustawień Potwierdzenie ustawienia/opuszczen ie menu Powrót do trybu ważenia Przycisk umożliwia wybór kolejnych, poszczególnych bloków menu. Potwierdzić wybrany punkt menu, naciskając przycisk ustawienie.. Zostanie wyświetlone aktualne Przyciski nawigacyjne, patrz rozdz , umożliwiają przełączanie pomiędzy dostępnymi ustawieniami. Albo zapisać wprowadzoną wartość, naciskając przycisk., albo ją odrzucić, naciskając przycisk W celu opuszczenia menu kilkakrotnie nacisnąć przycisk. 34

35 9.2 Przegląd menu Blok menu Ważenie z przedziałem tolerancji, patrz rozdz. 8.5 Jednostki wagowe patrz rozdz. 8.4 Punkt menu SET Lo SET Hi to Clr to P-C to Prt Dostępne ustawienia/objaśnienie Wprowadzanie górnej wartości granicznej (ustawienie fabryczne ) Wprowadzanie dolnej wartości granicznej (ustawienie fabryczne ) Nieudokumentowane g lb oz tj hj (ustawienie fabryczne kg ) bl EL on Podświetlanie wyświetlacza włączone stale beep patrz rozdz. 8.5 EL AU EL off bp 1 bp 2 bp 3 Podświetlanie wyświetlacza wyłączone Automatyczne podświetlanie tylko po obciążeniu płytki wagi lub naciśnięciu przycisku Sygnał akustyczny przy ważeniu z tolerancją wyłączony Symbol [ok] jest wyświetlany, a sygnał akustyczny rozbrzmiewa, gdy materiał ważony znajduje się w obrębie zakresu tolerancji. Symbol [ok] jest wyświetlany, a sygnał akustyczny rozbrzmiewa, gdy materiał ważony znajduje się poza zakresem tolerancji. SetoF of 0 Funkcja automatycznego wyłączania wyłączona of 3 of 5 of 15 of 30 Automatyczne wyłączanie po 3 minutach Automatyczne wyłączanie po 5 minutach Automatyczne wyłączanie po 15 minutach Automatyczne wyłączanie po 30 minutach 35

36 Wybrać żądane ustawienie, naciskając przycisk i potwierdzić, naciskając przycisk. Sumowanie ręczne: Po naciśnięciu przycisku wartość ważenia dodawana jest do pamięci sumy. Nieudokumentowane Sumowanie automatyczne: Funkcja ta umożliwia automatyczne dodawanie poszczególnych wartości ważenia do pamięci sumy po odciążeniu wagi. Wprowadzić hasło: kolejno nacisnąć przyciski, i. Blok menu głównego Punkt podmenu Dostępne ustawienia/objaśnienie Nieudokumentowane Zakres ustawiania zera Zakres obciążenia, przy którym wskazanie zostaje wyzerowane po włączeniu wagi. (możliwość wyboru 0%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%) Zakres zerowania Zakres obciążenia, przy którym wskazanie zostaje wyzerowane po naciśnięciu przycisku. (możliwość wyboru 2%, 4%, 10%, 20%, 50%, 100%) Nieudokumentowane 36

37 Pozycja punktu dziesiętnego (możliwość wyboru 0, 0.0, 0.00, 0.000, ) Dokładność odczytu: (możliwość wyboru 1, 2, 5, 10, 20, 50) Zakres ważenia wagi (Maks.) Linearyzacja Justowanie Nieudokumentowane Nieudokumentowane Nieudokumentowane Wartość wewnętrznego przetwornika analogowo cyfrowego Resetowanie do ustawień fabrycznych Nieudokumentowane Tryb ważenia (ważenie z tolerancją, sumowanie) Tryb ważenia zwierząt Nieudokumentowane Funkcja wartości szczytowej 37

38 10 Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawności, utylizacja 10.1 Czyszczenie Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących (rozpuszczalnik, itp.), lecz czyścić urządzenie tylko ścierką nasączoną łagodnym ługiem mydlanym. Ciecz nie może przedostać się do wnętrza urządzenia, po wyczyszczeniu urządzenie należy wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej ścierki Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawności W stosunku do podwozia mobilnego systemu ważącego obowiązują takie same dyrektywy dotyczące utrzymania w stanie sprawności, jak dla prostych, ręcznych wózków podnośnych. Doświadczenia wykazały, że zintegrowany system ważenia funkcjonuje także w przypadku uszkodzenia podwozia w wyniku jego przeciążenia. Obowiązujące zasady: Ponieważ kółka skrętne zamontowane są z przodu, ręczny wózek paletowy lepiej jest ciągnąć niż popychać. Jeżeli podnośnik nie będzie używany, dźwignię ręczną należy ustawić w pozycji środkowej. W ten sposób przedłuża się żywotność uszczelek. W celu uniknięcia uszkodzeń układu elektronicznego i ogniw obciążnikowych, prace spawalnicze przy poszczególnych systemach ważących mogą być prowadzone wyłącznie przez specjalistów. Łożyska kółek (za wyjątkiem poliuretanowych) oraz przeguby w obrębie rolek nośnych należy regularnie czyścić i smarować Utylizacja Utylizację opakowania i urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z prawem, krajowym lub regionalnym, obowiązującym w miejscu eksploatacji urządzenia. 38

39 11 Komunikaty błędów Komunikat błędu Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Przekroczenie zakresu ważenia. Err 4 Podczas włączania lub naciskania przycisku system znajduje się poza zakresem zerowym. Odciążyć system ważący. Odciążyć system ważący i ponownie wytarować, naciskając przycisk. Err 6 Wewnętrzna wartość przetwornika A/D (analogowo-cyfrowego) poza normalnym zakresem. Odciążyć system ważący. Sprawdzić przyłącza. Jeżeli komunikat błędu występuje nadal, skontaktować się z przedstawicielem handlowym. 39

40 12 Pomoc w przypadku drobnych awarii W przypadku zakłóceń przebiegu programu system ważący należy na chwilę wyłączyć i odłączyć od sieci. Następnie proces ważenia należy rozpocząć od nowa. Pomoc: Zakłócenie Możliwa przyczyna Nie świeci wskaźnik masy. Wskazanie masy ulega ciągłej zmianie. Wynik ważenia jest ewidentnie błędny. System ważący nie jest włączony. Akumulator jest rozładowany. Przeciąg/ruchy powietrza. Wibracje Widły ładunkowe mają kontakt z ciałami obcymi. Pola elektromagnetyczne/ładunki statyczne (wybrać inne miejsce ustawienia jeżeli to możliwe, wyłączyć urządzenie powodujące zakłócenia). Wskazanie wagi nie zostało wyzerowane. Nieprawidłowe justowanie. Występują silne wahania temperatury. Pola elektromagnetyczne/ładunki statyczne (wybrać inne miejsce ustawienia jeżeli to możliwe, wyłączyć urządzenie powodujące zakłócenia). W przypadku wystąpienia innych komunikatów błędów wyłączyć i ponownie włączyć system ważący. Jeżeli komunikat błędu występuje nadal, powiadomić producenta. 40

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN TAB Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe KERN EOA Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN FCF Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN VFS

Bardziej szczegółowo

KERN EMS Wersja 1.2 07/2011 PL

KERN EMS Wersja 1.2 07/2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN EMS Wersja 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę

Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN RFB

Bardziej szczegółowo

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com PL Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga szkolna

Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN Wersja 3.2 07/2011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe

Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi platformowe/podłogowe KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Taschenwaage

Instrukcja obsługi Taschenwaage KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Taschenwaage KERN CM Wersja 1.8

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga podłogowa

Instrukcja obsługi Waga podłogowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga podłogowa KERN BFB Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa

Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kompaktowa KERN FOB Wersja

Bardziej szczegółowo

Siłomierz Sauter FK 10

Siłomierz Sauter FK 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Siłomierz Sauter FK 10 Nr produktu 123942 SAUTER GmbH Schumannstr. 33, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 info@sauter.eu www.sauter.eu Dziękujemy za zakup siłomierza SAUTER.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane

Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja eksploatacji Elektroniczne wagi zawieszane

Bardziej szczegółowo

KERN Wersja /2015 PL

KERN Wersja /2015 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrukcja obsługi Mozaikowa drukarka igłowa Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę

Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga obliczająca cenę KERN RFS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN VHM_M

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KERN YKN-01 Wersja /2014 PL

KERN YKN-01 Wersja /2014 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrukcja obsługi Mozaikowa drukarka igłowa Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu

Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wagi do ważenia i transportu KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa

Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga kieszonkowa KERN TEB Wersja

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi

WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi WAGI HAKOWE SERII BH Instrukcja obsługi 2 1. WPROWADZNIE... 4 1.1 OPIS... 4 1.2 SPECYFIKACJA... 4 2. KLAWIATURA I WYŚWIETLACZ... 4 2.1 OPIS KLAWISZY... 4 2.2 WYŚWIETLACZ... 5 3. OPERACJE Z WAGĄ... 5 3.1

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA ST-XK-11 WAGI ELEKTRONICZNE

INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA ST-XK-11 WAGI ELEKTRONICZNE INTERNATIONAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE MIERNIKA ST-XK-11 1. Wprowadzenie Środki ostrożności: UWAGA! Nie używaj mierników serii ST-XK-11 w miejscach niebezpiecznych lub zakurzonych. Nigdy nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą

Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohncom Tel: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: wwwkern-sohncom Instrukcja obsługi Wózki podnośne z wagą KERN VHB/VHS

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi

WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi WAGI HAKOWE SERII CR Instrukcja obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS KLAWISZY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 4 3.1 ZEROWANIE WYŚWIETLACZA...4 3.2 TAROWANIE...4 3.3 FUNKCJA HOLD...5 4. KALIBRACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga szkolna

Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN 442 Wersja 1,5

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB

WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB WAGA LABORATORYJNA EHB NHB INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści WSTĘP... 3 OPIS KLAWIATURY I WYŚWIETLACZA... 3 PODSTAWOWE OPERACJE... 5 On/Off... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk/system zliczający

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk/system zliczający KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk/system

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980 Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 Yakudo Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

KERN KHP V20 Wersja 1.0 11/2014 PL

KERN KHP V20 Wersja 1.0 11/2014 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja instalacji Pomost wagi ( 3000 kg) KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo 510 Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101407 Strona 1 z 9 Krótka instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika różnicy ciśnień 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna waga kolumnowa M20610

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna waga kolumnowa M20610 Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

KERN PCD Wersja 1.1 10/2012 PL

KERN PCD Wersja 1.1 10/2012 PL Instrukcja obsługi Waga precyzyjna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN PCD Wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

2

2 CAS POLSKA 2012 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 6 4. Wyświetlacz i klawiatura... 7 5. Instalacja wagi... 8 6. Obsługa wagi... 9 a) Włączenie wagi... 9 b) Ważenie bez tarowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wagi precyzyjne

Instrukcja obsługi Wagi precyzyjne Instrukcja obsługi Wagi precyzyjne KERN PFB Typ PFB_NM Wersja 3.0 09/2016 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacze

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacze KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacze KERN

Bardziej szczegółowo

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej PL Termometr 480 na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej 292.480 Opis z tyłu na opakowaniu Zakres pomiarowy podczerwieni (IR): -27 do 428 F (-33 do 220 C) Dokładność:

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz

Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi i instalacji Wyświetlacz KERN

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi. Nie rozkręcaj wagi. W przypadku uszkodzenia wagi należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS.

1. Uwagi. Nie rozkręcaj wagi. W przypadku uszkodzenia wagi należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS. CAS POLSKA 2006 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 6 4. Klawiatura... 7 5. Obsługa wagi... 8 5.1 Ważenie proste... 8 5.2 Ważenie z tarowaniem... 8 5.3 Funkcja uśredniania odczytu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-788. Edycja Miesiąc Rok 2 Maj 2003

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-788. Edycja Miesiąc Rok 2 Maj 2003 WWW.EXALT.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-788 Edycja Miesiąc Rok 2 Maj 2003 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI 2 2 WSTĘP 3 2.1 Widok ogólny 3 2.2 Walory użytkowe 4 3 WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga szkolna

Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Waga szkolna KERN Wersja 2.7 09/2008

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2

2 Listopad 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 4 3. Widok ogólny... 5 4. Wyświetlacz i klawiatura... 6 5. Instalacja wagi... 7 6. Obsługa wagi... 9 Tryb ważenia prostego... 11 Tryb porównania mas...

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo