Karta Aktualizacji Nr 16/P/5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Aktualizacji Nr 16/P/5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą )"

Transkrypt

1 Karta Aktualizacji Nr 16/P/5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Data przygotowania: 27 lutego 2018 r. Planowany termin wdrożenia zmian: data zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr 16/P/5/2018 IRiESD przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiot zmian: Zmiana rozdziałów: W części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi: G. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia. Przyczyna zmian: Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 16/P/5/2018 IRiESD, dotyczą wprowadzenia standardowego profilu zużycia energii elektrycznej dla nowej grupy taryfowej G12as. Grupa taryfowa G12as została wprowadzona do Taryfy dla energii elektrycznej na rok 2018, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 2500). Wprowadzenie nowej grupy taryfowej spowodowało konieczność przypisania nowego standardowego profilu zużycia. Aktualizacja zapisów IRiESD wynika z obowiązku określonego w art. 9c ust. 3 pkt. 9a) lit. c) oraz art. 9g ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zmianami), a więc obowiązku opracowania i umieszczenia w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej. Zakres zmian: LP Punkt IRiESD Zestawienie zmian 1. G. ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI STANDARDOWYCH PROFILI ZUŻYCIA Zmianie ulega pkt. G.6. oraz dodany zostaje profil standardowy dla grupy taryfowej G12as. 27lutego 2017 r. Strona 1 z 14

2 Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji nr 16/P/5/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej W części IRIESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zmianie ulegają następujące punkty: 1. Ulega zmianie punkt G.6 i otrzymuje brzmienie: G.6. Standardowe profile zużycia wyznaczone są dla następujących grup odbiorców: Profil G11 Odbiorcy bytowo-komunalni, licznik jednostrefowy grupa taryfowa G11. Profil G12 Odbiorcy bytowo-komunalni, licznik dwustrefowy grupa taryfowa G12. Profil C11 Odbiorcy: lokal usługowy, licznik jednostrefowy, grupa taryfowa C11. Profil C12a Profil C12b Profil R Profil G12w Profil G12as Odbiorcy: lokal usługowy, licznik dwustrefowy (szczyt i poza szczytem) grupa taryfowa C12a. Odbiorcy: lokal usługowy, licznik dwustrefowy (dzień i noc) grupa C12b. Ryczałt. Odbiorcy bytowo-komunalni, licznik dwustrefowy grupa taryfowa G12w. Odbiorcy bytowo-komunalni, licznik dwustrefowy grupa taryfowa G12as. 2. Do wykazu profili obciążeń dla odbiorców profilowych przyłączonych do sieci innogy Stoen Operator dodany nowy profil G12as: 27lutego 2017 r. Strona 2 z 14

3 Profil G12as Tablica 8. (1/12) poniedziałek ,000 0,923 0,875 0,832 0,801 0,710 0,163 0,150 0,160 0,186 0,216 0,241 0,263 0,278 0,288 0,300 0,318 0,309 0,303 0,302 0,301 0,299 1,180 1,148 wtorek ,178 1,077 1,032 1,013 1,009 0,938 0,226 0,232 0,223 0,229 0,232 0,231 0,235 0,241 0,248 0,275 0,316 0,341 0,357 0,361 0,359 0,356 1,488 1,395 środa ,229 1,105 1,060 1,057 1,038 0,970 0,225 0,237 0,228 0,229 0,232 0,230 0,235 0,244 0,254 0,279 0,314 0,337 0,348 0,351 0,350 0,350 1,439 1,385 czwartek ,243 1,133 1,080 1,057 1,045 0,974 0,229 0,242 0,232 0,230 0,230 0,230 0,235 0,248 0,262 0,283 0,307 0,327 0,343 0,347 0,349 0,349 1,420 1,375 piątek ,237 1,109 1,050 1,041 1,030 0,953 0,225 0,238 0,231 0,231 0,232 0,230 0,234 0,242 0,249 0,275 0,304 0,325 0,336 0,338 0,338 0,340 1,334 1,270 sobota ,253 1,142 1,080 1,046 1,019 0,926 0,174 0,174 0,206 0,252 0,287 0,305 0,319 0,340 0,355 0,365 0,364 0,354 0,347 0,347 0,346 0,345 1,339 1,263 niedziela ,155 1,048 0,987 0,952 0,949 0,859 0,170 0,171 0,200 0,242 0,273 0,288 0,299 0,319 0,339 0,356 0,355 0,347 0,340 0,342 0,342 0,344 1,304 1,234 poniedziałek ,143 1,034 0,988 0,947 0,952 0,890 0,227 0,243 0,236 0,234 0,228 0,223 0,226 0,232 0,241 0,263 0,295 0,322 0,339 0,343 0,346 0,346 1,305 1,225 wtorek ,087 0,982 0,925 0,904 0,906 0,845 0,227 0,241 0,230 0,223 0,219 0,218 0,220 0,229 0,239 0,275 0,297 0,322 0,339 0,345 0,348 0,347 1,298 1,228 środa ,087 0,981 0,922 0,905 0,913 0,849 0,227 0,244 0,233 0,231 0,223 0,216 0,221 0,234 0,245 0,274 0,296 0,319 0,333 0,341 0,343 0,343 1,273 1,214 czwartek ,101 0,998 0,950 0,931 0,930 0,861 0,225 0,240 0,228 0,226 0,218 0,214 0,218 0,230 0,237 0,257 0,289 0,315 0,332 0,337 0,340 0,342 1,261 1,207 piątek ,079 0,979 0,936 0,913 0,913 0,848 0,223 0,234 0,222 0,220 0,218 0,215 0,219 0,230 0,244 0,272 0,297 0,320 0,329 0,331 0,331 0,333 1,262 1,212 sobota ,102 1,003 0,949 0,920 0,920 0,841 0,177 0,184 0,219 0,259 0,281 0,288 0,294 0,306 0,316 0,325 0,346 0,343 0,336 0,328 0,323 0,322 1,267 1,237 niedziela ,148 1,045 0,993 0,965 0,946 0,848 0,171 0,171 0,203 0,243 0,274 0,288 0,298 0,311 0,319 0,324 0,340 0,341 0,338 0,342 0,345 0,343 1,300 1,216 poniedziałek ,118 1,010 0,955 0,936 0,928 0,882 0,226 0,237 0,221 0,219 0,216 0,212 0,214 0,221 0,224 0,238 0,283 0,320 0,338 0,344 0,347 0,344 1,367 1,293 wtorek ,158 1,053 1,002 0,985 0,975 0,919 0,229 0,239 0,225 0,221 0,218 0,211 0,215 0,222 0,230 0,249 0,289 0,316 0,334 0,342 0,348 0,347 1,349 1,283 środa ,147 1,059 1,016 0,988 0,988 0,935 0,229 0,242 0,229 0,224 0,221 0,216 0,219 0,228 0,236 0,256 0,292 0,320 0,336 0,342 0,343 0,343 1,357 1,275 czwartek ,148 1,052 1,010 0,989 0,985 0,918 0,230 0,243 0,230 0,222 0,218 0,213 0,218 0,227 0,234 0,253 0,286 0,314 0,329 0,337 0,339 0,341 1,341 1,256 piątek ,140 1,046 0,995 0,981 0,956 0,910 0,227 0,237 0,229 0,226 0,223 0,220 0,222 0,229 0,234 0,243 0,284 0,321 0,333 0,331 0,326 0,325 1,307 1,275 sobota ,113 1,027 0,973 0,946 0,938 0,859 0,179 0,189 0,231 0,269 0,290 0,297 0,301 0,309 0,311 0,313 0,338 0,344 0,337 0,330 0,326 0,324 1,239 1,200 niedziela ,103 1,003 0,970 0,946 0,936 0,845 0,172 0,176 0,211 0,255 0,282 0,295 0,305 0,326 0,329 0,334 0,338 0,340 0,338 0,341 0,341 0,336 1,220 1,141 poniedziałek ,106 1,014 0,963 0,941 0,943 0,884 0,227 0,238 0,231 0,226 0,223 0,221 0,226 0,233 0,241 0,260 0,288 0,318 0,335 0,340 0,343 0,342 1,231 1,162 wtorek ,042 0,942 0,895 0,881 0,881 0,831 0,224 0,237 0,229 0,225 0,226 0,221 0,224 0,235 0,238 0,247 0,282 0,313 0,330 0,338 0,338 0,335 1,173 1,099 środa ,986 0,899 0,846 0,819 0,814 0,766 0,221 0,232 0,226 0,227 0,223 0,218 0,222 0,231 0,241 0,253 0,281 0,307 0,322 0,331 0,335 0,335 1,089 1,008 czwartek ,982 0,893 0,851 0,836 0,830 0,775 0,217 0,229 0,221 0,217 0,215 0,213 0,225 0,233 0,237 0,234 0,261 0,302 0,321 0,327 0,328 0,330 1,161 1,092 piątek ,971 0,873 0,833 0,818 0,806 0,764 0,216 0,222 0,217 0,217 0,216 0,211 0,214 0,220 0,224 0,233 0,274 0,308 0,319 0,318 0,316 0,314 1,109 1,050 sobota ,949 0,860 0,818 0,800 0,793 0,719 0,171 0,177 0,217 0,256 0,272 0,276 0,282 0,289 0,293 0,292 0,310 0,320 0,315 0,308 0,302 0,298 1,028 0,984 niedziela ,895 0,810 0,771 0,751 0,747 0,681 0,162 0,163 0,195 0,235 0,263 0,280 0,290 0,297 0,309 0,310 0,314 0,316 0,314 0,317 0,318 0,314 1,092 1,021 poniedziałek ,931 0,840 0,795 0,773 0,766 0,720 0,206 0,212 0,215 0,214 0,214 0,211 0,215 0,222 0,221 0,229 0,264 0,298 0,315 0,320 0,319 0,317 1,083 0,997 wtorek ,891 0,806 0,765 0,739 0,739 0,706 0,205 0,207 0,208 0,210 0,210 0,211 0,212 0,219 0,224 0,223 0,255 0,293 0,307 0,313 0,316 0,315 1,019 0,948 środa ,842 0,761 0,735 0,719 0,712 0,686 0,203 0,205 0,206 0,209 0,210 0,208 0,211 0,218 0,220 0,232 0,253 0,293 0,308 0,314 0,312 0,311 1,043 0,965 27lutego 2017 r. Strona 3 z 14

4 Profil G12as Tablica 8. (2/12) czwartek ,865 0,792 0,752 0,734 0,732 0,690 0,203 0,206 0,206 0,208 0,210 0,209 0,219 0,225 0,230 0,230 0,252 0,291 0,304 0,308 0,309 0,309 1,072 0,996 piątek ,904 0,819 0,786 0,774 0,762 0,720 0,201 0,204 0,208 0,213 0,215 0,211 0,217 0,224 0,228 0,232 0,264 0,298 0,307 0,305 0,302 0,298 1,066 1,010 sobota ,911 0,838 0,802 0,782 0,778 0,712 0,168 0,173 0,211 0,243 0,261 0,267 0,276 0,287 0,287 0,287 0,288 0,309 0,307 0,300 0,293 0,290 1,016 0,971 niedziela ,882 0,816 0,777 0,762 0,742 0,687 0,160 0,159 0,194 0,230 0,253 0,260 0,265 0,270 0,270 0,271 0,273 0,301 0,305 0,309 0,309 0,306 0,999 0,956 poniedziałek ,873 0,785 0,746 0,728 0,731 0,689 0,202 0,201 0,209 0,210 0,212 0,210 0,210 0,215 0,218 0,218 0,242 0,293 0,312 0,315 0,313 0,311 0,993 0,935 wtorek ,833 0,754 0,715 0,703 0,697 0,658 0,201 0,199 0,204 0,207 0,206 0,204 0,207 0,215 0,220 0,221 0,241 0,289 0,304 0,309 0,308 0,308 0,956 0,892 środa ,782 0,710 0,677 0,671 0,671 0,640 0,202 0,206 0,210 0,208 0,213 0,213 0,221 0,232 0,237 0,248 0,266 0,291 0,303 0,311 0,310 0,310 1,009 0,949 czwartek ,851 0,772 0,743 0,726 0,723 0,685 0,203 0,207 0,212 0,214 0,213 0,211 0,213 0,219 0,223 0,232 0,252 0,289 0,306 0,311 0,311 0,311 1,001 0,934 piątek ,824 0,752 0,720 0,710 0,717 0,671 0,198 0,198 0,204 0,210 0,211 0,208 0,211 0,219 0,227 0,227 0,240 0,287 0,301 0,303 0,299 0,298 0,997 0,947 sobota ,852 0,779 0,750 0,733 0,722 0,661 0,166 0,174 0,211 0,245 0,260 0,267 0,275 0,289 0,303 0,306 0,309 0,312 0,310 0,305 0,298 0,297 0,968 0,921 niedziela ,833 0,767 0,732 0,704 0,690 0,630 0,161 0,162 0,198 0,235 0,261 0,266 0,272 0,281 0,284 0,289 0,291 0,305 0,312 0,317 0,317 0,312 0,951 0,884 poniedziałek ,800 0,723 0,687 0,669 0,669 0,639 0,214 0,220 0,212 0,211 0,207 0,202 0,206 0,210 0,218 0,235 0,254 0,297 0,318 0,324 0,323 0,319 0,954 0,886 wtorek ,786 0,718 0,690 0,675 0,672 0,634 0,213 0,224 0,216 0,211 0,210 0,204 0,207 0,213 0,218 0,228 0,253 0,299 0,319 0,323 0,325 0,324 0,999 0,943 środa ,846 0,763 0,724 0,713 0,702 0,677 0,211 0,211 0,209 0,207 0,204 0,198 0,200 0,207 0,213 0,222 0,240 0,295 0,316 0,323 0,324 0,320 1,006 0,938 czwartek ,849 0,770 0,732 0,714 0,700 0,657 0,212 0,215 0,211 0,207 0,203 0,200 0,203 0,211 0,216 0,228 0,258 0,297 0,312 0,318 0,319 0,317 0,945 0,875 piątek ,772 0,702 0,671 0,653 0,648 0,619 0,212 0,223 0,217 0,219 0,217 0,213 0,219 0,227 0,235 0,243 0,263 0,299 0,315 0,315 0,311 0,308 0,946 0,915 sobota ,830 0,756 0,711 0,688 0,680 0,626 0,168 0,178 0,220 0,256 0,275 0,278 0,285 0,299 0,306 0,307 0,310 0,312 0,316 0,310 0,305 0,302 0,949 0,913 niedziela ,818 0,746 0,711 0,688 0,675 0,618 0,160 0,162 0,201 0,238 0,272 0,285 0,296 0,300 0,300 0,302 0,303 0,304 0,319 0,325 0,326 0,321 0,940 0,867 poniedziałek ,767 0,697 0,654 0,644 0,632 0,611 0,213 0,216 0,214 0,211 0,209 0,210 0,213 0,221 0,224 0,226 0,241 0,293 0,319 0,325 0,326 0,325 0,931 0,866 wtorek ,758 0,686 0,651 0,638 0,636 0,607 0,214 0,220 0,213 0,210 0,206 0,201 0,205 0,213 0,220 0,222 0,237 0,290 0,316 0,324 0,327 0,326 0,938 0,871 środa ,777 0,704 0,665 0,659 0,652 0,627 0,211 0,214 0,209 0,208 0,203 0,200 0,205 0,210 0,213 0,216 0,221 0,289 0,316 0,323 0,325 0,321 0,977 0,909 czwartek ,812 0,738 0,706 0,685 0,689 0,655 0,209 0,209 0,208 0,204 0,201 0,198 0,200 0,205 0,211 0,218 0,231 0,284 0,313 0,319 0,321 0,319 0,955 0,904 piątek ,796 0,721 0,690 0,684 0,679 0,643 0,209 0,215 0,214 0,214 0,211 0,207 0,209 0,218 0,223 0,240 0,240 0,285 0,312 0,314 0,311 0,308 0,982 0,924 sobota ,837 0,764 0,726 0,702 0,695 0,644 0,167 0,182 0,224 0,257 0,271 0,277 0,283 0,290 0,289 0,290 0,292 0,303 0,315 0,310 0,305 0,303 0,982 0,935 niedziela ,859 0,778 0,733 0,712 0,700 0,643 0,159 0,165 0,203 0,241 0,267 0,274 0,279 0,289 0,291 0,291 0,292 0,295 0,317 0,324 0,325 0,321 0,972 0,908 poniedziałek ,813 0,747 0,716 0,694 0,681 0,654 0,210 0,213 0,211 0,211 0,206 0,202 0,208 0,217 0,225 0,234 0,252 0,297 0,319 0,326 0,327 0,325 0,989 0,935 wtorek ,843 0,763 0,729 0,709 0,696 0,669 0,216 0,223 0,215 0,212 0,211 0,209 0,215 0,224 0,228 0,229 0,243 0,294 0,320 0,328 0,330 0,328 1,014 0,943 środa ,850 0,784 0,740 0,723 0,726 0,688 0,214 0,217 0,212 0,208 0,204 0,201 0,205 0,214 0,217 0,221 0,235 0,287 0,315 0,323 0,325 0,324 0,984 0,909 27lutego 2017 r. Strona 4 z 14

5 Profil G12as Tablica 8. (3/12) czwartek ,807 0,736 0,697 0,690 0,679 0,634 0,212 0,214 0,211 0,209 0,203 0,200 0,201 0,208 0,210 0,214 0,224 0,277 0,312 0,319 0,321 0,320 0,903 0,845 piątek ,772 0,698 0,674 0,655 0,652 0,608 0,214 0,220 0,217 0,214 0,211 0,207 0,211 0,221 0,230 0,241 0,252 0,288 0,309 0,312 0,310 0,310 0,902 0,857 sobota ,794 0,722 0,690 0,667 0,659 0,597 0,169 0,180 0,222 0,252 0,268 0,273 0,282 0,293 0,292 0,294 0,294 0,294 0,312 0,310 0,305 0,304 0,874 0,833 niedziela ,771 0,700 0,663 0,645 0,632 0,571 0,161 0,163 0,202 0,238 0,263 0,274 0,282 0,285 0,286 0,284 0,281 0,283 0,313 0,323 0,323 0,319 0,870 0,808 poniedziałek ,737 0,664 0,634 0,616 0,614 0,583 0,207 0,209 0,210 0,207 0,202 0,197 0,200 0,210 0,214 0,219 0,234 0,274 0,315 0,325 0,325 0,322 0,838 0,781 wtorek ,706 0,650 0,623 0,612 0,611 0,570 0,215 0,217 0,211 0,206 0,201 0,198 0,203 0,212 0,214 0,218 0,231 0,273 0,307 0,316 0,317 0,317 0,837 0,787 środa ,720 0,655 0,618 0,608 0,604 0,570 0,207 0,213 0,211 0,207 0,200 0,195 0,198 0,208 0,215 0,220 0,234 0,275 0,310 0,319 0,321 0,319 0,840 0,788 czwartek ,713 0,635 0,611 0,601 0,599 0,565 0,211 0,214 0,211 0,208 0,202 0,197 0,199 0,209 0,214 0,221 0,235 0,277 0,307 0,315 0,318 0,317 0,819 0,765 piątek ,687 0,627 0,604 0,593 0,585 0,546 0,210 0,216 0,215 0,213 0,209 0,205 0,208 0,218 0,223 0,228 0,245 0,285 0,308 0,310 0,308 0,305 0,797 0,761 sobota ,691 0,620 0,593 0,589 0,575 0,520 0,171 0,183 0,224 0,256 0,269 0,273 0,282 0,293 0,296 0,292 0,294 0,298 0,311 0,308 0,304 0,303 0,792 0,747 niedziela ,686 0,625 0,596 0,575 0,562 0,514 0,159 0,163 0,204 0,243 0,260 0,262 0,267 0,275 0,275 0,273 0,269 0,275 0,305 0,319 0,323 0,319 0,798 0,737 poniedziałek ,671 0,601 0,571 0,561 0,559 0,522 0,203 0,208 0,209 0,205 0,200 0,196 0,199 0,208 0,213 0,216 0,224 0,274 0,315 0,326 0,328 0,323 0,842 0,796 wtorek ,715 0,651 0,616 0,601 0,604 0,571 0,211 0,217 0,213 0,207 0,201 0,198 0,202 0,211 0,217 0,219 0,227 0,271 0,310 0,321 0,323 0,321 0,849 0,786 środa ,711 0,649 0,621 0,605 0,601 0,564 0,207 0,213 0,211 0,204 0,198 0,193 0,195 0,202 0,205 0,207 0,210 0,240 0,299 0,316 0,320 0,318 0,798 0,744 czwartek ,674 0,611 0,582 0,570 0,574 0,528 0,205 0,213 0,211 0,206 0,197 0,190 0,192 0,202 0,208 0,213 0,226 0,267 0,305 0,313 0,315 0,312 0,752 0,697 piątek ,636 0,575 0,553 0,544 0,534 0,502 0,205 0,216 0,214 0,209 0,204 0,202 0,204 0,214 0,218 0,228 0,237 0,270 0,302 0,308 0,306 0,303 0,767 0,718 sobota ,655 0,600 0,580 0,562 0,556 0,509 0,172 0,193 0,233 0,259 0,271 0,274 0,280 0,290 0,294 0,289 0,287 0,287 0,313 0,314 0,309 0,305 0,770 0,722 niedziela ,674 0,610 0,573 0,556 0,546 0,494 0,163 0,172 0,214 0,248 0,268 0,268 0,277 0,290 0,295 0,289 0,297 0,300 0,309 0,323 0,323 0,319 0,777 0,719 poniedziałek ,648 0,584 0,559 0,550 0,537 0,503 0,208 0,214 0,213 0,209 0,202 0,196 0,197 0,204 0,212 0,220 0,222 0,257 0,312 0,324 0,326 0,321 0,731 0,678 wtorek ,612 0,555 0,527 0,522 0,511 0,483 0,211 0,219 0,215 0,208 0,204 0,201 0,204 0,210 0,218 0,220 0,232 0,252 0,307 0,326 0,327 0,325 0,764 0,707 środa ,641 0,578 0,551 0,538 0,537 0,508 0,209 0,220 0,220 0,212 0,205 0,198 0,201 0,206 0,209 0,211 0,213 0,242 0,304 0,323 0,328 0,325 0,747 0,696 czwartek ,630 0,571 0,551 0,545 0,544 0,505 0,203 0,215 0,228 0,228 0,225 0,220 0,223 0,228 0,231 0,230 0,229 0,252 0,305 0,321 0,329 0,327 0,741 0,691 piątek ,624 0,553 0,530 0,524 0,519 0,480 0,198 0,215 0,236 0,246 0,248 0,249 0,261 0,276 0,281 0,283 0,282 0,290 0,304 0,324 0,324 0,322 0,718 0,662 sobota ,629 0,575 0,557 0,539 0,533 0,488 0,164 0,193 0,233 0,259 0,271 0,274 0,280 0,290 0,294 0,289 0,288 0,287 0,313 0,314 0,309 0,305 0,739 0,693 niedziela ,581 0,515 0,000 0,479 0,460 0,424 0,154 0,172 0,214 0,248 0,268 0,268 0,277 0,284 0,284 0,278 0,262 0,262 0,261 0,281 0,307 0,323 0,659 0,622 poniedziałek ,513 0,456 0,432 0,424 0,424 0,409 0,186 0,201 0,202 0,199 0,191 0,184 0,184 0,189 0,192 0,192 0,193 0,208 0,225 0,268 0,308 0,310 0,642 0,596 wtorek ,523 0,468 0,441 0,431 0,433 0,419 0,187 0,203 0,202 0,198 0,191 0,184 0,185 0,190 0,194 0,195 0,197 0,209 0,228 0,272 0,307 0,311 0,631 0,574 środa ,514 0,462 0,437 0,427 0,429 0,408 0,185 0,202 0,199 0,195 0,188 0,183 0,185 0,193 0,201 0,200 0,200 0,211 0,227 0,261 0,305 0,311 0,617 0,560 czwartek ,505 0,452 0,430 0,423 0,427 0,401 0,186 0,202 0,200 0,194 0,186 0,179 0,180 0,186 0,190 0,191 0,191 0,204 0,218 0,256 0,299 0,306 0,579 0,527 piątek ,474 0,421 0,403 0,398 0,395 0,380 0,186 0,202 0,202 0,199 0,193 0,188 0,190 0,197 0,201 0,201 0,201 0,217 0,234 0,260 0,287 0,292 0,592 0,549 sobota ,498 0,449 0,430 0,416 0,413 0,385 0,150 0,171 0,211 0,239 0,248 0,247 0,250 0,257 0,256 0,245 0,228 0,225 0,237 0,263 0,282 0,285 0,592 0,553 27lutego 2017 r. Strona 5 z 14

6 Profil G12as Tablica 8. (4/12) niedziela ,517 0,473 0,445 0,433 0,432 0,399 0,178 0,190 0,220 0,243 0,259 0,261 0,276 0,274 0,273 0,271 0,253 0,258 0,277 0,310 0,333 0,338 0,642 0,586 poniedziałek ,544 0,502 0,482 0,470 0,464 0,450 0,197 0,185 0,204 0,223 0,233 0,230 0,235 0,237 0,237 0,236 0,209 0,209 0,228 0,283 0,308 0,306 0,575 0,565 wtorek ,503 0,461 0,440 0,435 0,434 0,430 0,210 0,211 0,210 0,217 0,222 0,225 0,229 0,243 0,252 0,261 0,238 0,248 0,268 0,321 0,339 0,336 0,641 0,614 środa ,540 0,499 0,472 0,464 0,469 0,461 0,226 0,227 0,222 0,214 0,205 0,195 0,199 0,214 0,223 0,232 0,236 0,251 0,274 0,316 0,336 0,332 0,609 0,575 czwartek ,514 0,465 0,440 0,431 0,440 0,425 0,216 0,220 0,218 0,209 0,203 0,192 0,194 0,210 0,218 0,229 0,224 0,244 0,265 0,302 0,323 0,322 0,589 0,554 piątek ,478 0,434 0,416 0,413 0,415 0,410 0,214 0,219 0,221 0,223 0,219 0,213 0,210 0,223 0,230 0,238 0,225 0,237 0,252 0,296 0,321 0,319 0,594 0,580 sobota ,517 0,477 0,452 0,436 0,438 0,426 0,195 0,205 0,225 0,241 0,245 0,241 0,242 0,245 0,246 0,247 0,234 0,233 0,236 0,280 0,304 0,303 0,556 0,529 niedziela ,472 0,431 0,406 0,390 0,393 0,375 0,174 0,183 0,211 0,233 0,240 0,237 0,236 0,233 0,232 0,229 0,210 0,214 0,229 0,285 0,314 0,311 0,540 0,491 poniedziałek ,428 0,386 0,363 0,360 0,360 0,364 0,198 0,205 0,204 0,195 0,185 0,176 0,175 0,182 0,186 0,191 0,189 0,199 0,214 0,264 0,293 0,287 0,470 0,419 wtorek ,354 0,319 0,297 0,292 0,295 0,297 0,177 0,189 0,193 0,188 0,177 0,170 0,172 0,175 0,177 0,181 0,181 0,191 0,206 0,252 0,283 0,275 0,423 0,373 środa ,309 0,266 0,253 0,248 0,256 0,257 0,166 0,181 0,181 0,177 0,171 0,166 0,167 0,178 0,186 0,193 0,198 0,203 0,215 0,261 0,290 0,288 0,444 0,382 czwartek ,327 0,287 0,271 0,272 0,279 0,274 0,171 0,187 0,188 0,183 0,173 0,164 0,166 0,175 0,181 0,187 0,188 0,196 0,207 0,251 0,275 0,273 0,414 0,368 piątek ,301 0,267 0,253 0,255 0,257 0,262 0,172 0,187 0,191 0,187 0,186 0,180 0,183 0,191 0,197 0,203 0,202 0,219 0,238 0,272 0,280 0,270 0,428 0,397 sobota ,342 0,308 0,290 0,282 0,284 0,276 0,151 0,169 0,198 0,218 0,223 0,226 0,232 0,234 0,236 0,237 0,231 0,233 0,246 0,276 0,282 0,278 0,454 0,426 niedziela ,364 0,323 0,304 0,291 0,295 0,279 0,151 0,162 0,192 0,219 0,234 0,242 0,247 0,252 0,255 0,255 0,232 0,235 0,248 0,286 0,308 0,306 0,494 0,441 poniedziałek ,371 0,334 0,317 0,308 0,315 0,307 0,183 0,197 0,193 0,190 0,184 0,177 0,179 0,185 0,189 0,195 0,195 0,212 0,229 0,269 0,301 0,293 0,462 0,414 wtorek ,346 0,305 0,283 0,280 0,292 0,290 0,181 0,195 0,192 0,186 0,180 0,176 0,174 0,183 0,188 0,194 0,190 0,202 0,224 0,269 0,295 0,295 0,448 0,397 środa ,335 0,292 0,271 0,268 0,271 0,275 0,177 0,189 0,190 0,188 0,181 0,172 0,172 0,179 0,184 0,190 0,193 0,199 0,212 0,249 0,286 0,289 0,422 0,365 czwartek ,308 0,271 0,256 0,248 0,257 0,256 0,171 0,190 0,190 0,185 0,179 0,175 0,176 0,182 0,186 0,191 0,198 0,208 0,228 0,261 0,288 0,287 0,423 0,370 piątek ,315 0,282 0,261 0,257 0,266 0,267 0,178 0,189 0,190 0,186 0,179 0,172 0,177 0,181 0,184 0,188 0,188 0,199 0,212 0,243 0,271 0,268 0,401 0,362 sobota ,305 0,273 0,250 0,243 0,242 0,236 0,146 0,166 0,196 0,212 0,211 0,208 0,205 0,205 0,206 0,206 0,205 0,213 0,226 0,255 0,267 0,257 0,375 0,340 niedziela ,293 0,261 0,243 0,234 0,237 0,221 0,135 0,149 0,179 0,197 0,208 0,204 0,205 0,201 0,199 0,196 0,190 0,193 0,210 0,244 0,275 0,274 0,379 0,325 poniedziałek ,337 0,302 0,285 0,280 0,283 0,276 0,181 0,192 0,192 0,191 0,183 0,180 0,190 0,197 0,203 0,209 0,203 0,221 0,241 0,263 0,299 0,300 0,448 0,415 wtorek ,355 0,310 0,294 0,292 0,298 0,289 0,186 0,197 0,194 0,187 0,177 0,172 0,175 0,181 0,185 0,190 0,189 0,200 0,218 0,250 0,292 0,294 0,434 0,384 środa ,330 0,286 0,270 0,268 0,274 0,264 0,173 0,185 0,182 0,175 0,166 0,161 0,165 0,171 0,175 0,181 0,182 0,192 0,211 0,244 0,281 0,282 0,409 0,359 czwartek ,352 0,314 0,299 0,294 0,299 0,294 0,189 0,197 0,196 0,191 0,182 0,178 0,178 0,186 0,190 0,197 0,194 0,204 0,225 0,265 0,293 0,297 0,439 0,390 piątek ,333 0,299 0,281 0,275 0,282 0,271 0,181 0,193 0,192 0,188 0,181 0,178 0,178 0,183 0,186 0,191 0,188 0,197 0,205 0,230 0,265 0,272 0,396 0,359 sobota ,306 0,281 0,262 0,256 0,256 0,241 0,151 0,170 0,196 0,211 0,209 0,205 0,206 0,209 0,211 0,212 0,203 0,200 0,208 0,226 0,247 0,251 0,374 0,343 niedziela ,304 0,269 0,254 0,246 0,247 0,234 0,144 0,157 0,189 0,212 0,229 0,231 0,231 0,238 0,241 0,242 0,221 0,216 0,223 0,253 0,296 0,301 0,420 0,372 poniedziałek ,241 0,216 0,200 0,201 0,202 0,201 0,156 0,172 0,173 0,169 0,163 0,159 0,161 0,166 0,169 0,173 0,178 0,186 0,201 0,224 0,261 0,261 0,334 0,282 27lutego 2017 r. Strona 6 z 14

7 Profil G12as Tablica 8. (5/12) wtorek ,294 0,256 0,239 0,231 0,229 0,215 0,114 0,134 0,165 0,193 0,207 0,211 0,211 0,209 0,206 0,198 0,192 0,190 0,196 0,216 0,244 0,250 0,382 0,312 środa ,271 0,240 0,228 0,222 0,220 0,208 0,123 0,144 0,166 0,184 0,188 0,184 0,181 0,180 0,180 0,183 0,189 0,194 0,201 0,227 0,253 0,255 0,361 0,287 czwartek ,244 0,216 0,198 0,193 0,191 0,176 0,112 0,134 0,168 0,199 0,214 0,215 0,213 0,219 0,221 0,218 0,212 0,230 0,251 0,271 0,291 0,292 0,363 0,280 piątek ,207 0,173 0,158 0,156 0,157 0,155 0,152 0,181 0,184 0,182 0,177 0,172 0,170 0,173 0,176 0,181 0,194 0,211 0,223 0,238 0,266 0,280 0,323 0,246 sobota ,201 0,170 0,157 0,155 0,151 0,144 0,124 0,156 0,194 0,218 0,222 0,217 0,212 0,210 0,212 0,211 0,209 0,210 0,213 0,244 0,270 0,272 0,305 0,238 niedziela ,194 0,163 0,150 0,145 0,141 0,131 0,115 0,142 0,178 0,208 0,221 0,218 0,215 0,216 0,218 0,211 0,213 0,221 0,239 0,257 0,286 0,300 0,323 0,240 poniedziałek ,192 0,160 0,145 0,141 0,140 0,146 0,153 0,180 0,183 0,182 0,178 0,171 0,170 0,170 0,174 0,181 0,194 0,215 0,230 0,251 0,286 0,304 0,318 0,237 wtorek ,187 0,153 0,139 0,136 0,136 0,140 0,153 0,181 0,184 0,180 0,173 0,166 0,165 0,167 0,171 0,178 0,191 0,208 0,224 0,247 0,282 0,306 0,315 0,226 środa ,176 0,146 0,135 0,132 0,133 0,135 0,153 0,180 0,180 0,180 0,175 0,170 0,172 0,174 0,178 0,183 0,195 0,212 0,225 0,247 0,284 0,303 0,306 0,225 czwartek ,173 0,145 0,132 0,129 0,126 0,131 0,151 0,180 0,182 0,181 0,173 0,168 0,166 0,167 0,172 0,181 0,193 0,209 0,224 0,249 0,280 0,299 0,304 0,222 piątek ,169 0,140 0,128 0,124 0,123 0,128 0,151 0,180 0,185 0,182 0,177 0,172 0,172 0,174 0,180 0,187 0,199 0,224 0,235 0,255 0,268 0,282 0,283 0,218 sobota ,174 0,141 0,131 0,124 0,121 0,116 0,122 0,153 0,192 0,217 0,225 0,224 0,224 0,227 0,228 0,228 0,228 0,230 0,243 0,257 0,269 0,273 0,285 0,222 niedziela ,186 0,155 0,140 0,132 0,125 0,117 0,112 0,136 0,174 0,207 0,227 0,230 0,232 0,233 0,232 0,229 0,223 0,225 0,234 0,248 0,273 0,296 0,313 0,230 poniedziałek ,181 0,154 0,142 0,139 0,136 0,138 0,149 0,176 0,179 0,180 0,176 0,175 0,175 0,176 0,183 0,187 0,201 0,223 0,245 0,273 0,290 0,304 0,323 0,248 wtorek ,199 0,163 0,152 0,149 0,148 0,149 0,150 0,178 0,181 0,181 0,176 0,173 0,173 0,175 0,179 0,185 0,199 0,232 0,252 0,269 0,302 0,310 0,337 0,258 środa ,206 0,176 0,162 0,158 0,154 0,156 0,152 0,180 0,182 0,182 0,180 0,173 0,170 0,171 0,175 0,183 0,196 0,216 0,237 0,260 0,288 0,307 0,322 0,247 czwartek ,198 0,166 0,153 0,150 0,148 0,148 0,153 0,180 0,183 0,180 0,173 0,167 0,165 0,166 0,170 0,177 0,189 0,207 0,223 0,244 0,269 0,299 0,314 0,235 piątek ,183 0,152 0,141 0,140 0,136 0,136 0,150 0,179 0,182 0,182 0,177 0,170 0,168 0,170 0,174 0,181 0,192 0,207 0,220 0,235 0,254 0,282 0,281 0,217 sobota ,174 0,144 0,133 0,126 0,118 0,116 0,119 0,153 0,191 0,215 0,219 0,215 0,212 0,214 0,216 0,212 0,208 0,207 0,209 0,221 0,248 0,275 0,267 0,203 niedziela ,163 0,135 0,122 0,116 0,109 0,104 0,110 0,137 0,175 0,203 0,214 0,212 0,210 0,210 0,209 0,205 0,200 0,203 0,210 0,231 0,257 0,289 0,273 0,200 poniedziałek ,148 0,119 0,108 0,104 0,097 0,104 0,152 0,179 0,182 0,183 0,178 0,174 0,173 0,175 0,180 0,188 0,201 0,219 0,233 0,254 0,276 0,298 0,265 0,191 wtorek ,149 0,119 0,107 0,104 0,099 0,105 0,152 0,181 0,184 0,179 0,175 0,172 0,172 0,174 0,177 0,184 0,197 0,222 0,236 0,262 0,278 0,296 0,265 0,188 środa ,149 0,121 0,109 0,108 0,102 0,107 0,152 0,179 0,181 0,179 0,174 0,170 0,169 0,170 0,175 0,183 0,203 0,218 0,226 0,239 0,258 0,295 0,264 0,196 czwartek ,150 0,121 0,111 0,108 0,100 0,106 0,151 0,177 0,180 0,179 0,173 0,168 0,167 0,170 0,175 0,181 0,193 0,209 0,221 0,237 0,251 0,289 0,266 0,193 piątek ,153 0,123 0,110 0,107 0,100 0,106 0,148 0,175 0,180 0,179 0,174 0,169 0,168 0,171 0,176 0,182 0,192 0,208 0,216 0,226 0,233 0,267 0,255 0,190 sobota ,149 0,124 0,113 0,107 0,097 0,098 0,122 0,153 0,188 0,209 0,213 0,211 0,209 0,212 0,214 0,216 0,215 0,210 0,208 0,218 0,221 0,254 0,249 0,188 niedziela ,151 0,124 0,112 0,106 0,098 0,093 0,111 0,134 0,169 0,198 0,211 0,210 0,209 0,209 0,209 0,204 0,202 0,204 0,211 0,229 0,242 0,282 0,262 0,185 poniedziałek ,154 0,125 0,114 0,111 0,106 0,113 0,149 0,177 0,182 0,180 0,175 0,169 0,168 0,170 0,174 0,180 0,192 0,210 0,225 0,243 0,262 0,297 0,276 0,196 wtorek ,154 0,124 0,113 0,108 0,104 0,112 0,151 0,180 0,183 0,179 0,172 0,166 0,165 0,167 0,171 0,179 0,191 0,207 0,221 0,239 0,260 0,296 0,278 0,202 środa ,153 0,122 0,112 0,109 0,104 0,110 0,151 0,179 0,180 0,176 0,171 0,166 0,165 0,167 0,173 0,184 0,202 0,210 0,218 0,229 0,240 0,272 0,261 0,198 czwartek ,161 0,129 0,119 0,111 0,101 0,097 0,116 0,143 0,175 0,200 0,208 0,205 0,200 0,199 0,194 0,186 0,178 0,176 0,181 0,192 0,202 0,234 0,239 0,175 27lutego 2017 r. Strona 7 z 14

8 Profil G12as Tablica 8. (6/12) piątek ,158 0,136 0,125 0,119 0,113 0,112 0,110 0,130 0,150 0,165 0,166 0,163 0,161 0,162 0,165 0,169 0,177 0,180 0,185 0,193 0,218 0,223 0,245 0,208 sobota ,159 0,138 0,126 0,120 0,113 0,110 0,104 0,125 0,153 0,172 0,176 0,175 0,172 0,174 0,174 0,174 0,172 0,173 0,175 0,186 0,203 0,221 0,250 0,217 niedziela ,167 0,143 0,130 0,122 0,113 0,110 0,102 0,120 0,148 0,170 0,182 0,183 0,183 0,185 0,188 0,188 0,187 0,190 0,200 0,221 0,245 0,265 0,287 0,232 poniedziałek ,170 0,139 0,126 0,120 0,114 0,121 0,135 0,159 0,162 0,160 0,156 0,153 0,152 0,154 0,158 0,164 0,176 0,196 0,214 0,227 0,245 0,268 0,290 0,227 wtorek ,163 0,136 0,124 0,119 0,113 0,120 0,135 0,159 0,162 0,160 0,154 0,150 0,149 0,151 0,155 0,162 0,174 0,190 0,204 0,220 0,238 0,267 0,293 0,229 środa ,163 0,136 0,124 0,119 0,113 0,121 0,135 0,160 0,164 0,160 0,155 0,151 0,151 0,152 0,157 0,163 0,174 0,190 0,203 0,219 0,248 0,269 0,288 0,227 czwartek ,164 0,138 0,126 0,120 0,115 0,121 0,135 0,158 0,162 0,162 0,158 0,153 0,152 0,155 0,159 0,164 0,175 0,189 0,202 0,216 0,233 0,263 0,288 0,229 piątek ,165 0,137 0,125 0,119 0,113 0,120 0,134 0,158 0,162 0,161 0,158 0,158 0,158 0,159 0,164 0,170 0,180 0,192 0,204 0,215 0,234 0,251 0,280 0,230 sobota ,170 0,143 0,128 0,121 0,113 0,112 0,107 0,134 0,165 0,189 0,196 0,194 0,193 0,194 0,196 0,196 0,193 0,190 0,190 0,198 0,211 0,233 0,265 0,223 niedziela ,169 0,143 0,129 0,120 0,111 0,107 0,100 0,120 0,151 0,180 0,193 0,193 0,191 0,193 0,197 0,193 0,194 0,202 0,211 0,214 0,231 0,260 0,282 0,222 poniedziałek ,160 0,135 0,122 0,117 0,111 0,119 0,132 0,156 0,160 0,161 0,157 0,152 0,152 0,154 0,158 0,166 0,178 0,194 0,207 0,223 0,242 0,267 0,290 0,229 wtorek ,163 0,136 0,124 0,119 0,114 0,120 0,133 0,157 0,159 0,159 0,156 0,152 0,152 0,155 0,159 0,166 0,178 0,196 0,211 0,228 0,252 0,271 0,289 0,227 środa ,163 0,136 0,124 0,119 0,117 0,123 0,136 0,160 0,163 0,162 0,159 0,155 0,153 0,156 0,160 0,168 0,179 0,195 0,205 0,219 0,240 0,266 0,294 0,233 czwartek ,167 0,138 0,125 0,120 0,116 0,123 0,133 0,158 0,163 0,163 0,159 0,154 0,154 0,156 0,160 0,166 0,177 0,194 0,209 0,226 0,255 0,268 0,293 0,249 piątek ,176 0,143 0,128 0,122 0,117 0,121 0,132 0,157 0,164 0,166 0,163 0,161 0,165 0,172 0,171 0,177 0,186 0,199 0,209 0,216 0,225 0,246 0,279 0,229 sobota ,171 0,144 0,129 0,122 0,114 0,113 0,109 0,136 0,169 0,190 0,196 0,194 0,193 0,193 0,195 0,193 0,190 0,187 0,187 0,194 0,204 0,228 0,265 0,226 niedziela ,174 0,146 0,132 0,123 0,113 0,110 0,102 0,123 0,153 0,180 0,193 0,193 0,191 0,192 0,192 0,187 0,185 0,187 0,193 0,211 0,233 0,259 0,290 0,232 poniedziałek ,169 0,141 0,128 0,123 0,122 0,126 0,141 0,158 0,160 0,163 0,161 0,158 0,159 0,163 0,172 0,178 0,190 0,207 0,216 0,233 0,251 0,273 0,296 0,232 wtorek ,166 0,139 0,126 0,121 0,117 0,122 0,133 0,157 0,160 0,160 0,159 0,156 0,155 0,157 0,162 0,168 0,181 0,206 0,218 0,224 0,234 0,261 0,292 0,234 środa ,168 0,140 0,127 0,121 0,115 0,122 0,136 0,161 0,166 0,165 0,161 0,157 0,158 0,160 0,163 0,169 0,179 0,194 0,209 0,221 0,233 0,261 0,296 0,238 czwartek ,172 0,143 0,129 0,123 0,117 0,123 0,135 0,159 0,163 0,163 0,160 0,159 0,160 0,163 0,167 0,173 0,182 0,197 0,207 0,219 0,234 0,261 0,298 0,242 piątek ,176 0,146 0,132 0,126 0,119 0,125 0,138 0,168 0,177 0,174 0,170 0,170 0,173 0,175 0,179 0,184 0,194 0,206 0,214 0,219 0,227 0,247 0,286 0,242 sobota ,186 0,158 0,143 0,135 0,126 0,125 0,121 0,146 0,177 0,200 0,208 0,210 0,212 0,215 0,223 0,223 0,217 0,210 0,210 0,209 0,214 0,230 0,267 0,233 niedziela ,184 0,162 0,147 0,138 0,127 0,124 0,114 0,134 0,163 0,188 0,203 0,208 0,210 0,210 0,214 0,223 0,223 0,219 0,211 0,219 0,242 0,262 0,285 0,229 poniedziałek ,172 0,146 0,133 0,128 0,123 0,126 0,133 0,156 0,164 0,166 0,164 0,162 0,162 0,163 0,166 0,171 0,181 0,197 0,213 0,227 0,254 0,268 0,292 0,236 wtorek ,172 0,145 0,132 0,126 0,122 0,126 0,132 0,154 0,161 0,161 0,161 0,157 0,155 0,158 0,161 0,166 0,174 0,189 0,202 0,214 0,228 0,254 0,288 0,234 środa ,171 0,143 0,129 0,123 0,116 0,122 0,132 0,154 0,162 0,163 0,161 0,158 0,158 0,159 0,162 0,168 0,178 0,193 0,203 0,215 0,237 0,261 0,285 0,233 czwartek ,172 0,145 0,132 0,126 0,120 0,125 0,134 0,157 0,165 0,166 0,165 0,163 0,164 0,166 0,169 0,174 0,185 0,201 0,216 0,231 0,255 0,266 0,294 0,263 piątek ,177 0,158 0,139 0,131 0,124 0,126 0,131 0,152 0,160 0,164 0,166 0,164 0,165 0,166 0,169 0,175 0,183 0,195 0,203 0,208 0,218 0,239 0,278 0,235 sobota ,166 0,154 0,139 0,131 0,122 0,120 0,114 0,138 0,165 0,187 0,193 0,192 0,194 0,195 0,196 0,195 0,194 0,193 0,194 0,199 0,209 0,229 0,266 0,235 27lutego 2017 r. Strona 8 z 14

9 Profil G12as Tablica 8. (7/12) niedziela ,174 0,160 0,144 0,136 0,128 0,124 0,112 0,125 0,147 0,173 0,192 0,200 0,204 0,204 0,205 0,202 0,199 0,199 0,202 0,213 0,231 0,261 0,297 0,238 poniedziałek ,159 0,144 0,131 0,125 0,119 0,125 0,133 0,155 0,163 0,166 0,164 0,162 0,162 0,163 0,165 0,170 0,181 0,195 0,209 0,222 0,235 0,262 0,292 0,232 wtorek ,155 0,141 0,129 0,124 0,117 0,124 0,132 0,155 0,162 0,164 0,162 0,159 0,159 0,159 0,163 0,167 0,177 0,193 0,206 0,222 0,236 0,260 0,288 0,231 środa ,156 0,142 0,130 0,124 0,119 0,125 0,134 0,156 0,162 0,162 0,162 0,160 0,160 0,162 0,167 0,172 0,179 0,198 0,213 0,234 0,265 0,272 0,290 0,229 czwartek ,153 0,140 0,128 0,123 0,121 0,125 0,131 0,152 0,159 0,164 0,165 0,164 0,164 0,164 0,167 0,174 0,181 0,193 0,206 0,218 0,231 0,259 0,292 0,236 piątek ,157 0,142 0,128 0,122 0,116 0,121 0,127 0,147 0,160 0,169 0,170 0,167 0,166 0,167 0,171 0,175 0,182 0,190 0,197 0,203 0,220 0,239 0,266 0,221 sobota ,169 0,145 0,131 0,125 0,121 0,116 0,109 0,128 0,155 0,177 0,191 0,194 0,195 0,196 0,196 0,195 0,191 0,190 0,190 0,198 0,221 0,232 0,257 0,218 niedziela ,167 0,144 0,131 0,124 0,116 0,113 0,103 0,121 0,148 0,173 0,185 0,188 0,187 0,186 0,187 0,186 0,183 0,187 0,193 0,209 0,231 0,258 0,292 0,247 poniedziałek ,178 0,145 0,131 0,124 0,119 0,123 0,131 0,154 0,164 0,167 0,167 0,167 0,167 0,169 0,173 0,178 0,187 0,205 0,220 0,245 0,269 0,271 0,292 0,232 wtorek ,171 0,146 0,134 0,128 0,125 0,129 0,137 0,159 0,168 0,170 0,168 0,167 0,167 0,169 0,171 0,175 0,186 0,201 0,217 0,231 0,250 0,273 0,294 0,235 środa ,174 0,147 0,135 0,129 0,128 0,134 0,137 0,156 0,165 0,170 0,170 0,167 0,166 0,166 0,168 0,172 0,183 0,196 0,208 0,221 0,236 0,265 0,294 0,235 czwartek ,173 0,144 0,132 0,126 0,124 0,127 0,133 0,156 0,163 0,165 0,165 0,164 0,164 0,165 0,166 0,171 0,182 0,200 0,210 0,219 0,235 0,269 0,294 0,234 piątek ,171 0,142 0,129 0,123 0,121 0,125 0,130 0,150 0,159 0,165 0,164 0,163 0,164 0,166 0,166 0,172 0,178 0,190 0,198 0,206 0,218 0,241 0,270 0,226 sobota ,173 0,146 0,131 0,124 0,117 0,116 0,109 0,130 0,159 0,179 0,189 0,189 0,187 0,189 0,189 0,187 0,187 0,190 0,196 0,202 0,215 0,227 0,255 0,217 niedziela ,168 0,144 0,130 0,123 0,118 0,113 0,102 0,117 0,142 0,167 0,185 0,190 0,190 0,192 0,193 0,192 0,194 0,197 0,203 0,216 0,232 0,256 0,279 0,224 poniedziałek ,165 0,139 0,126 0,121 0,119 0,122 0,129 0,149 0,158 0,164 0,163 0,161 0,159 0,163 0,164 0,170 0,181 0,200 0,213 0,228 0,243 0,262 0,283 0,224 wtorek ,163 0,138 0,125 0,120 0,117 0,121 0,128 0,149 0,159 0,162 0,161 0,159 0,158 0,158 0,161 0,167 0,178 0,193 0,206 0,218 0,234 0,260 0,285 0,227 środa ,165 0,137 0,125 0,119 0,116 0,121 0,129 0,152 0,160 0,163 0,161 0,158 0,156 0,157 0,161 0,165 0,175 0,187 0,199 0,210 0,229 0,256 0,280 0,224 czwartek ,163 0,137 0,125 0,120 0,116 0,120 0,128 0,151 0,160 0,163 0,159 0,157 0,155 0,156 0,159 0,163 0,172 0,186 0,198 0,208 0,226 0,254 0,281 0,225 piątek ,165 0,138 0,126 0,121 0,117 0,121 0,127 0,149 0,160 0,163 0,162 0,159 0,159 0,160 0,163 0,167 0,176 0,189 0,201 0,218 0,235 0,237 0,259 0,215 sobota ,165 0,143 0,130 0,124 0,120 0,117 0,109 0,130 0,157 0,178 0,189 0,188 0,186 0,188 0,189 0,186 0,185 0,184 0,185 0,190 0,206 0,224 0,254 0,218 niedziela ,170 0,146 0,132 0,125 0,119 0,114 0,104 0,122 0,148 0,172 0,185 0,188 0,189 0,188 0,188 0,185 0,185 0,186 0,191 0,203 0,229 0,254 0,279 0,229 poniedziałek ,171 0,144 0,131 0,126 0,124 0,126 0,132 0,153 0,163 0,169 0,171 0,171 0,170 0,170 0,171 0,176 0,187 0,202 0,217 0,229 0,249 0,271 0,292 0,234 wtorek ,174 0,147 0,135 0,129 0,127 0,130 0,135 0,157 0,164 0,169 0,172 0,169 0,170 0,173 0,177 0,180 0,191 0,205 0,220 0,229 0,254 0,272 0,294 0,239 środa ,179 0,152 0,138 0,132 0,129 0,132 0,136 0,157 0,168 0,172 0,172 0,172 0,173 0,176 0,177 0,183 0,196 0,208 0,218 0,229 0,249 0,270 0,290 0,234 czwartek ,175 0,149 0,136 0,130 0,128 0,130 0,135 0,158 0,168 0,172 0,172 0,170 0,170 0,171 0,173 0,180 0,191 0,202 0,215 0,227 0,255 0,269 0,289 0,235 piątek ,177 0,150 0,137 0,132 0,130 0,133 0,134 0,156 0,167 0,173 0,173 0,170 0,170 0,171 0,174 0,185 0,200 0,198 0,203 0,210 0,231 0,244 0,268 0,225 sobota ,173 0,149 0,135 0,129 0,125 0,121 0,114 0,136 0,167 0,188 0,194 0,194 0,192 0,193 0,195 0,194 0,193 0,194 0,193 0,199 0,215 0,233 0,261 0,223 niedziela ,174 0,151 0,138 0,131 0,125 0,119 0,109 0,126 0,154 0,181 0,193 0,196 0,197 0,198 0,196 0,195 0,197 0,207 0,215 0,230 0,259 0,258 0,275 0,224 poniedziałek ,170 0,145 0,133 0,128 0,128 0,133 0,135 0,154 0,162 0,168 0,168 0,170 0,169 0,169 0,170 0,175 0,182 0,193 0,206 0,221 0,251 0,266 0,285 0,229 wtorek ,170 0,143 0,131 0,125 0,125 0,127 0,131 0,153 0,164 0,167 0,164 0,161 0,160 0,162 0,164 0,168 0,176 0,191 0,206 0,221 0,256 0,264 0,279 0,223 27lutego 2017 r. Strona 9 z 14

10 Profil G12as Tablica 8. (8/12) środa ,157 0,133 0,122 0,117 0,116 0,118 0,123 0,144 0,153 0,155 0,154 0,151 0,149 0,151 0,153 0,157 0,165 0,178 0,189 0,203 0,228 0,244 0,270 0,213 czwartek ,159 0,135 0,123 0,118 0,118 0,122 0,124 0,142 0,151 0,155 0,155 0,153 0,152 0,154 0,157 0,161 0,169 0,183 0,193 0,206 0,230 0,248 0,276 0,219 piątek ,164 0,139 0,126 0,121 0,120 0,121 0,126 0,146 0,158 0,161 0,162 0,161 0,161 0,163 0,167 0,171 0,179 0,191 0,197 0,206 0,229 0,233 0,261 0,214 sobota ,168 0,145 0,131 0,125 0,122 0,117 0,106 0,122 0,147 0,168 0,178 0,181 0,180 0,183 0,186 0,186 0,189 0,187 0,185 0,195 0,206 0,216 0,248 0,205 niedziela ,160 0,138 0,126 0,119 0,115 0,109 0,098 0,113 0,139 0,162 0,173 0,175 0,174 0,174 0,175 0,172 0,172 0,175 0,178 0,192 0,219 0,238 0,266 0,209 poniedziałek ,155 0,131 0,120 0,115 0,115 0,116 0,119 0,141 0,150 0,154 0,154 0,152 0,150 0,153 0,155 0,159 0,169 0,182 0,194 0,206 0,232 0,246 0,272 0,214 wtorek ,160 0,135 0,124 0,119 0,118 0,119 0,123 0,143 0,152 0,155 0,156 0,157 0,159 0,162 0,163 0,162 0,171 0,183 0,198 0,226 0,243 0,246 0,269 0,212 środa ,161 0,134 0,121 0,116 0,116 0,121 0,124 0,143 0,151 0,155 0,156 0,154 0,155 0,155 0,159 0,164 0,170 0,187 0,207 0,231 0,249 0,245 0,267 0,208 czwartek ,155 0,131 0,119 0,115 0,114 0,117 0,119 0,141 0,150 0,154 0,152 0,149 0,148 0,149 0,152 0,156 0,166 0,178 0,189 0,203 0,233 0,244 0,268 0,207 piątek ,153 0,130 0,118 0,113 0,113 0,115 0,118 0,138 0,150 0,154 0,154 0,151 0,148 0,149 0,152 0,156 0,165 0,175 0,186 0,200 0,221 0,220 0,247 0,199 sobota ,153 0,132 0,120 0,114 0,113 0,111 0,100 0,119 0,143 0,162 0,170 0,170 0,169 0,172 0,173 0,172 0,171 0,170 0,170 0,184 0,207 0,207 0,237 0,195 niedziela ,152 0,133 0,122 0,116 0,113 0,108 0,095 0,110 0,133 0,154 0,164 0,166 0,167 0,165 0,166 0,161 0,159 0,159 0,160 0,174 0,200 0,205 0,235 0,192 poniedziałek ,150 0,128 0,117 0,113 0,113 0,116 0,119 0,139 0,149 0,154 0,153 0,151 0,150 0,151 0,154 0,159 0,168 0,186 0,200 0,215 0,247 0,247 0,266 0,206 wtorek ,154 0,129 0,118 0,113 0,114 0,118 0,120 0,139 0,151 0,155 0,154 0,151 0,150 0,151 0,153 0,158 0,167 0,179 0,193 0,218 0,248 0,246 0,265 0,207 środa ,151 0,132 0,120 0,114 0,111 0,107 0,094 0,109 0,132 0,155 0,172 0,177 0,177 0,182 0,182 0,179 0,176 0,178 0,187 0,211 0,237 0,231 0,255 0,202 czwartek ,153 0,130 0,120 0,114 0,114 0,118 0,119 0,140 0,151 0,155 0,154 0,151 0,150 0,149 0,153 0,158 0,166 0,179 0,190 0,217 0,244 0,244 0,264 0,208 piątek ,154 0,131 0,120 0,115 0,114 0,118 0,119 0,140 0,153 0,157 0,156 0,154 0,152 0,154 0,156 0,160 0,168 0,180 0,189 0,205 0,230 0,225 0,251 0,204 sobota ,160 0,139 0,128 0,121 0,116 0,113 0,102 0,123 0,151 0,173 0,180 0,179 0,176 0,177 0,179 0,177 0,175 0,175 0,177 0,191 0,217 0,215 0,245 0,203 niedziela ,160 0,139 0,126 0,119 0,116 0,113 0,098 0,113 0,139 0,164 0,177 0,183 0,184 0,186 0,190 0,200 0,204 0,205 0,216 0,245 0,258 0,246 0,266 0,208 poniedziałek ,156 0,133 0,122 0,117 0,117 0,124 0,127 0,148 0,161 0,164 0,165 0,162 0,161 0,161 0,164 0,168 0,177 0,194 0,212 0,238 0,267 0,256 0,275 0,212 wtorek ,157 0,132 0,121 0,116 0,116 0,122 0,125 0,149 0,158 0,160 0,159 0,154 0,154 0,155 0,157 0,162 0,172 0,190 0,210 0,246 0,266 0,255 0,274 0,213 środa ,159 0,134 0,122 0,117 0,117 0,123 0,126 0,149 0,158 0,161 0,159 0,155 0,154 0,155 0,157 0,162 0,171 0,185 0,198 0,223 0,258 0,252 0,272 0,212 czwartek ,157 0,132 0,121 0,116 0,116 0,122 0,126 0,148 0,157 0,160 0,157 0,154 0,154 0,155 0,158 0,163 0,170 0,183 0,196 0,219 0,255 0,250 0,269 0,211 piątek ,156 0,133 0,121 0,116 0,116 0,122 0,124 0,146 0,157 0,160 0,159 0,155 0,154 0,156 0,158 0,162 0,169 0,180 0,189 0,207 0,235 0,226 0,252 0,204 sobota ,159 0,136 0,125 0,118 0,116 0,116 0,104 0,127 0,155 0,174 0,180 0,179 0,179 0,179 0,180 0,180 0,178 0,177 0,179 0,196 0,219 0,216 0,245 0,204 niedziela ,159 0,139 0,127 0,120 0,118 0,115 0,101 0,119 0,146 0,170 0,182 0,184 0,184 0,186 0,188 0,186 0,183 0,185 0,191 0,221 0,254 0,249 0,272 0,214 poniedziałek ,161 0,137 0,126 0,120 0,120 0,127 0,128 0,152 0,164 0,169 0,168 0,167 0,167 0,170 0,173 0,178 0,187 0,200 0,215 0,251 0,274 0,265 0,282 0,219 wtorek ,162 0,137 0,126 0,120 0,120 0,127 0,129 0,154 0,164 0,167 0,165 0,162 0,161 0,162 0,166 0,169 0,177 0,191 0,207 0,242 0,275 0,265 0,282 0,217 środa ,160 0,135 0,123 0,117 0,118 0,125 0,128 0,153 0,164 0,167 0,165 0,161 0,160 0,161 0,165 0,169 0,179 0,192 0,206 0,245 0,274 0,265 0,282 0,215 czwartek ,157 0,132 0,121 0,117 0,117 0,125 0,130 0,160 0,169 0,164 0,159 0,157 0,157 0,161 0,165 0,170 0,179 0,192 0,206 0,245 0,272 0,263 0,279 0,213 piątek ,157 0,133 0,121 0,117 0,117 0,126 0,134 0,159 0,162 0,162 0,159 0,156 0,154 0,156 0,162 0,170 0,179 0,190 0,202 0,237 0,252 0,240 0,263 0,210 27lutego 2017 r. Strona 10 z 14

11 Profil G12as Tablica 8. (9/12) sobota ,172 0,143 0,128 0,123 0,124 0,123 0,104 0,119 0,145 0,169 0,180 0,191 0,199 0,195 0,194 0,192 0,186 0,182 0,195 0,226 0,243 0,225 0,245 0,208 niedziela ,164 0,137 0,128 0,125 0,128 0,139 0,135 0,153 0,162 0,168 0,161 0,160 0,161 0,164 0,165 0,167 0,178 0,192 0,208 0,237 0,249 0,236 0,255 0,212 poniedziałek ,170 0,143 0,133 0,130 0,136 0,149 0,141 0,158 0,158 0,160 0,157 0,157 0,157 0,161 0,164 0,166 0,170 0,175 0,187 0,230 0,244 0,233 0,258 0,212 wtorek ,170 0,143 0,134 0,132 0,136 0,147 0,143 0,159 0,161 0,157 0,153 0,151 0,154 0,165 0,170 0,175 0,184 0,196 0,209 0,234 0,248 0,237 0,265 0,215 środa ,174 0,147 0,136 0,133 0,140 0,150 0,145 0,165 0,160 0,160 0,159 0,160 0,165 0,169 0,171 0,172 0,182 0,194 0,211 0,242 0,250 0,240 0,272 0,224 czwartek ,183 0,158 0,145 0,142 0,146 0,159 0,143 0,164 0,163 0,163 0,158 0,154 0,155 0,161 0,164 0,167 0,171 0,178 0,192 0,223 0,232 0,223 0,256 0,216 piątek ,182 0,158 0,144 0,138 0,141 0,148 0,118 0,135 0,160 0,174 0,181 0,183 0,183 0,184 0,184 0,185 0,175 0,176 0,177 0,210 0,222 0,213 0,246 0,212 sobota ,181 0,154 0,139 0,134 0,137 0,136 0,108 0,126 0,150 0,175 0,187 0,189 0,184 0,184 0,183 0,183 0,174 0,181 0,192 0,228 0,241 0,231 0,268 0,220 niedziela ,175 0,151 0,140 0,136 0,141 0,152 0,146 0,159 0,161 0,161 0,157 0,157 0,163 0,164 0,164 0,165 0,171 0,186 0,204 0,233 0,242 0,233 0,270 0,218 poniedziałek ,174 0,152 0,141 0,137 0,145 0,155 0,141 0,158 0,161 0,156 0,154 0,159 0,158 0,162 0,165 0,167 0,179 0,191 0,208 0,246 0,249 0,235 0,276 0,232 wtorek ,184 0,153 0,143 0,141 0,146 0,162 0,147 0,159 0,165 0,165 0,159 0,151 0,150 0,159 0,163 0,167 0,176 0,191 0,204 0,237 0,245 0,236 0,279 0,225 środa ,180 0,154 0,142 0,140 0,148 0,162 0,143 0,163 0,163 0,159 0,159 0,157 0,159 0,166 0,169 0,172 0,175 0,200 0,219 0,247 0,249 0,237 0,283 0,234 czwartek ,191 0,164 0,152 0,149 0,155 0,170 0,147 0,161 0,170 0,167 0,158 0,162 0,165 0,172 0,176 0,180 0,181 0,188 0,205 0,237 0,241 0,230 0,288 0,248 piątek ,209 0,181 0,166 0,160 0,166 0,169 0,126 0,144 0,167 0,186 0,190 0,197 0,197 0,195 0,194 0,194 0,190 0,194 0,207 0,236 0,240 0,229 0,289 0,249 sobota ,214 0,184 0,168 0,165 0,167 0,163 0,120 0,132 0,164 0,183 0,200 0,201 0,213 0,214 0,215 0,216 0,211 0,219 0,237 0,263 0,266 0,257 0,321 0,272 niedziela ,225 0,190 0,180 0,179 0,185 0,199 0,167 0,181 0,179 0,177 0,175 0,172 0,172 0,182 0,187 0,193 0,190 0,202 0,223 0,264 0,272 0,261 0,324 0,276 poniedziałek ,233 0,205 0,192 0,189 0,196 0,209 0,165 0,179 0,176 0,174 0,169 0,163 0,163 0,173 0,178 0,183 0,184 0,198 0,223 0,266 0,268 0,259 0,327 0,277 wtorek ,232 0,201 0,187 0,184 0,193 0,202 0,166 0,178 0,176 0,178 0,175 0,173 0,179 0,194 0,201 0,209 0,212 0,234 0,255 0,280 0,278 0,269 0,353 0,311 środa ,259 0,227 0,210 0,207 0,216 0,225 0,178 0,189 0,193 0,198 0,193 0,193 0,199 0,206 0,209 0,213 0,224 0,240 0,261 0,283 0,282 0,273 0,371 0,337 czwartek ,286 0,255 0,235 0,233 0,237 0,241 0,182 0,189 0,183 0,188 0,185 0,178 0,180 0,190 0,195 0,201 0,209 0,235 0,251 0,269 0,263 0,257 0,351 0,316 piątek ,276 0,246 0,227 0,221 0,225 0,221 0,149 0,160 0,184 0,209 0,215 0,223 0,226 0,225 0,224 0,223 0,215 0,214 0,228 0,261 0,259 0,254 0,355 0,319 sobota ,279 0,241 0,220 0,214 0,214 0,208 0,142 0,150 0,174 0,201 0,218 0,219 0,225 0,225 0,225 0,225 0,208 0,218 0,249 0,279 0,281 0,272 0,365 0,316 niedziela ,266 0,238 0,221 0,218 0,219 0,230 0,177 0,190 0,186 0,181 0,177 0,178 0,176 0,185 0,190 0,194 0,196 0,212 0,237 0,271 0,274 0,267 0,376 0,316 poniedziałek ,259 0,228 0,216 0,209 0,217 0,232 0,175 0,189 0,187 0,179 0,172 0,167 0,164 0,170 0,173 0,176 0,176 0,190 0,226 0,266 0,268 0,261 0,361 0,305 wtorek ,251 0,213 0,208 0,206 0,209 0,220 0,173 0,185 0,188 0,180 0,172 0,168 0,168 0,172 0,174 0,176 0,181 0,196 0,233 0,270 0,276 0,269 0,378 0,323 środa ,266 0,230 0,214 0,211 0,220 0,233 0,178 0,187 0,189 0,182 0,175 0,171 0,173 0,176 0,177 0,178 0,188 0,200 0,232 0,267 0,270 0,262 0,377 0,322 czwartek ,273 0,240 0,226 0,223 0,232 0,242 0,180 0,189 0,189 0,187 0,182 0,173 0,175 0,179 0,181 0,182 0,186 0,200 0,233 0,267 0,270 0,259 0,380 0,346 piątek ,300 0,267 0,247 0,237 0,245 0,242 0,157 0,167 0,195 0,206 0,212 0,210 0,208 0,209 0,210 0,210 0,204 0,212 0,240 0,262 0,260 0,256 0,386 0,356 sobota ,241 0,207 0,191 0,180 0,187 0,191 0,135 0,150 0,176 0,192 0,195 0,194 0,192 0,199 0,202 0,205 0,203 0,200 0,221 0,244 0,241 0,232 0,339 0,299 niedziela ,249 0,211 0,195 0,186 0,192 0,192 0,131 0,139 0,169 0,187 0,194 0,195 0,195 0,193 0,193 0,192 0,185 0,190 0,225 0,258 0,258 0,244 0,334 0,287 27lutego 2017 r. Strona 11 z 14

12 Profil G12as Tablica 8. (10/12) poniedziałek ,238 0,215 0,197 0,189 0,191 0,200 0,152 0,167 0,168 0,165 0,163 0,162 0,170 0,177 0,181 0,184 0,189 0,209 0,235 0,249 0,250 0,243 0,343 0,304 wtorek ,254 0,222 0,209 0,206 0,216 0,225 0,162 0,169 0,172 0,170 0,163 0,156 0,159 0,166 0,170 0,174 0,176 0,192 0,231 0,259 0,263 0,255 0,376 0,329 środa ,259 0,231 0,216 0,211 0,219 0,228 0,165 0,171 0,172 0,171 0,170 0,168 0,171 0,182 0,187 0,192 0,199 0,221 0,243 0,261 0,263 0,256 0,400 0,352 czwartek ,301 0,268 0,251 0,242 0,248 0,252 0,170 0,181 0,178 0,177 0,175 0,167 0,173 0,176 0,178 0,180 0,184 0,198 0,239 0,260 0,262 0,264 0,416 0,377 piątek ,325 0,294 0,275 0,269 0,278 0,279 0,186 0,188 0,186 0,180 0,170 0,169 0,174 0,190 0,198 0,206 0,208 0,222 0,249 0,268 0,271 0,269 0,449 0,415 sobota ,370 0,341 0,318 0,310 0,316 0,301 0,176 0,176 0,194 0,210 0,208 0,206 0,214 0,223 0,228 0,232 0,227 0,242 0,255 0,265 0,267 0,260 0,452 0,431 niedziela ,377 0,344 0,322 0,311 0,318 0,303 0,167 0,163 0,182 0,205 0,216 0,221 0,231 0,232 0,233 0,234 0,223 0,237 0,260 0,281 0,283 0,276 0,470 0,434 poniedziałek ,385 0,342 0,320 0,314 0,321 0,319 0,200 0,197 0,196 0,187 0,176 0,175 0,184 0,198 0,206 0,213 0,215 0,239 0,266 0,281 0,286 0,282 0,489 0,455 wtorek ,393 0,355 0,337 0,338 0,346 0,346 0,208 0,204 0,195 0,190 0,186 0,191 0,194 0,207 0,213 0,220 0,223 0,246 0,275 0,298 0,309 0,307 0,527 0,490 środa ,433 0,386 0,363 0,358 0,362 0,361 0,221 0,217 0,208 0,204 0,200 0,196 0,203 0,216 0,223 0,230 0,231 0,254 0,284 0,296 0,297 0,303 0,537 0,506 czwartek ,443 0,404 0,384 0,377 0,383 0,383 0,223 0,210 0,202 0,200 0,195 0,187 0,191 0,198 0,202 0,205 0,202 0,229 0,274 0,292 0,305 0,307 0,550 0,510 piątek ,451 0,423 0,401 0,394 0,399 0,394 0,223 0,213 0,208 0,207 0,200 0,195 0,200 0,207 0,211 0,215 0,206 0,232 0,267 0,288 0,291 0,294 0,543 0,518 sobota ,469 0,437 0,414 0,403 0,407 0,394 0,212 0,206 0,225 0,240 0,245 0,247 0,249 0,265 0,273 0,280 0,265 0,271 0,289 0,301 0,300 0,296 0,567 0,549 niedziela ,503 0,459 0,436 0,429 0,432 0,410 0,210 0,201 0,223 0,242 0,251 0,251 0,264 0,271 0,274 0,277 0,253 0,271 0,288 0,308 0,316 0,316 0,594 0,559 poniedziałek ,496 0,445 0,426 0,422 0,428 0,426 0,241 0,229 0,215 0,207 0,197 0,191 0,201 0,212 0,218 0,223 0,221 0,256 0,292 0,313 0,320 0,322 0,597 0,557 wtorek ,496 0,457 0,435 0,428 0,440 0,434 0,237 0,224 0,217 0,206 0,202 0,202 0,206 0,223 0,231 0,239 0,246 0,271 0,297 0,319 0,321 0,320 0,604 0,563 środa ,493 0,457 0,443 0,427 0,437 0,430 0,230 0,221 0,212 0,205 0,195 0,195 0,201 0,220 0,230 0,239 0,242 0,262 0,291 0,304 0,310 0,309 0,592 0,555 czwartek ,490 0,447 0,424 0,419 0,424 0,417 0,232 0,223 0,215 0,207 0,201 0,198 0,203 0,216 0,222 0,228 0,232 0,260 0,286 0,301 0,306 0,307 0,595 0,547 piątek ,486 0,443 0,420 0,420 0,421 0,419 0,233 0,226 0,213 0,208 0,204 0,208 0,214 0,231 0,239 0,247 0,245 0,272 0,290 0,303 0,305 0,305 0,593 0,560 sobota ,502 0,467 0,443 0,434 0,433 0,415 0,211 0,206 0,223 0,239 0,251 0,254 0,263 0,272 0,276 0,280 0,266 0,287 0,290 0,295 0,291 0,292 0,592 0,565 niedziela ,517 0,469 0,443 0,429 0,434 0,409 0,202 0,193 0,215 0,232 0,244 0,249 0,253 0,257 0,259 0,262 0,244 0,266 0,292 0,307 0,304 0,305 0,590 0,551 poniedziałek ,497 0,455 0,432 0,424 0,431 0,427 0,231 0,224 0,216 0,208 0,202 0,200 0,208 0,223 0,230 0,237 0,232 0,260 0,283 0,296 0,301 0,299 0,593 0,553 wtorek ,491 0,452 0,430 0,422 0,430 0,422 0,225 0,213 0,205 0,206 0,199 0,197 0,202 0,217 0,224 0,232 0,230 0,264 0,288 0,300 0,301 0,302 0,596 0,551 środa ,487 0,447 0,428 0,417 0,426 0,426 0,229 0,221 0,208 0,199 0,197 0,192 0,196 0,213 0,221 0,230 0,239 0,261 0,283 0,299 0,306 0,307 0,612 0,573 czwartek ,502 0,466 0,440 0,427 0,440 0,438 0,226 0,221 0,210 0,202 0,192 0,184 0,191 0,205 0,212 0,219 0,220 0,255 0,282 0,293 0,299 0,308 0,640 0,594 piątek ,529 0,482 0,463 0,448 0,460 0,452 0,234 0,231 0,221 0,214 0,203 0,198 0,210 0,225 0,233 0,241 0,244 0,265 0,281 0,297 0,300 0,297 0,617 0,587 sobota ,536 0,494 0,469 0,459 0,461 0,440 0,208 0,203 0,218 0,227 0,228 0,236 0,241 0,254 0,261 0,267 0,254 0,268 0,290 0,291 0,289 0,291 0,610 0,593 niedziela ,540 0,484 0,467 0,452 0,440 0,390 0,196 0,210 0,228 0,236 0,230 0,239 0,243 0,250 0,253 0,257 0,260 0,282 0,288 0,298 0,296 0,319 0,622 0,581 0,467 poniedziałek ,526 0,485 0,467 0,456 0,458 0,432 0,215 0,219 0,214 0,207 0,204 0,210 0,230 0,233 0,234 0,235 0,266 0,293 0,307 0,320 0,326 0,348 0,688 0,638 wtorek ,566 0,532 0,503 0,492 0,496 0,472 0,231 0,231 0,226 0,220 0,218 0,214 0,246 0,250 0,252 0,254 0,276 0,299 0,314 0,329 0,334 0,352 0,732 0,680 środa ,600 0,556 0,531 0,521 0,527 0,497 0,239 0,233 0,236 0,221 0,213 0,210 0,239 0,242 0,243 0,244 0,271 0,291 0,312 0,318 0,319 0,341 0,699 0,669 27lutego 2017 r. Strona 12 z 14

Karta Aktualizacji Nr 1/P/1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr 1/P/1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr 1/P/1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data przygotowania: 2 września 2014 r. Planowany termin wdrożenia zmian: 1 października 2014 r. Przedmiot zmian: Zmiana

Bardziej szczegółowo

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań KARTA AKTUALIZACJI NR 9/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data wejścia w życie: 15 marca 2018 r. Niniejsza Karta aktualizacji nr 9/2018 zmienia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015

PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015 PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015 ŚRODA 18.02.2015 CZWARTEK 19.02.2015 14.00-16.00 AQUAPARK: ZABAWY KOSMICZNE Z DZIEĆMI Z MUZYKĄ PIĄTEK 20.02.2015 SOBOTA 21.02.2015 NIEDZIELA 22.02.2015 PONIEDZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Raport Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z procesu konsultacji dotyczącego Karty Aktuzalizacji Nr 1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Informacja o zgłoszonych przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Boisko piłkarskie: stycznia

Boisko piłkarskie: stycznia Boisko piłkarskie: 11 17 stycznia 11.01 poniedziałek 12.01 wtorek 13.01 środa 14.01 czwartek 15.01 piątek 16.01 sobota 17.01 niedziela Organizator: rugby Boisko wielofunkcyjne: 11 17 stycznia 11.01 poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr 20/B/11/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą )

Karta Aktualizacji Nr 20/B/11/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Karta Aktualizacji Nr 20/B/11/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Data przygotowania: 14 stycznia 2019 r. Data wdrożenia zmian: data opublikowania decyzji Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 01.01.2014 r. Opracował: SPIS TREŚCI Józef Chorążykiewicz I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Załącznik nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Płock, 17.05.2012r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od r. do r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od r. do r. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. DLA POTRZEB GMINY BROK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna Spis treści 1.Specyfikacja działań podjętych przez OSD i użytkowników systemu w procesie konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej... 3 2.Lista użytkowników systemu, którzy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. postanawiam

D E C Y Z J A. postanawiam Warszawa, 22 grudnia 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DRR.WRE.4321.11.2017.PSt D E C Y Z J A Na podstawie na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część: Bilansowanie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.

Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Strona / stron 1 /7 Spis treści: A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA IRiESD 4 C. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY IRiESD ORAZ STRUKTURA IRiESD 5 D. WEJŚCIE W ŻYCIE IRiESD ORAZ TRYB

Bardziej szczegółowo

SOBOTA 28 maja 2011 GRUPA 5 PU GRUPA 6 PU GRUPA 7 PU GRUPA 8 PU 9.00-10.30. przerwa "kawowa" 11.00-12.30 12.45-14.15. przerwa "obiadowa" 15.00-16.

SOBOTA 28 maja 2011 GRUPA 5 PU GRUPA 6 PU GRUPA 7 PU GRUPA 8 PU 9.00-10.30. przerwa kawowa 11.00-12.30 12.45-14.15. przerwa obiadowa 15.00-16. SOBOTA 28 maja 2011 NIEDZIELA 29 maja 2011 B.2.4 Technika wystąpień publicznych B.2.4 Technika wystąpień publicznych B.2.4 Technika wystąpień publicznych B.2.4 Technika wystąpień publicznych B.2.4 Technika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Raport z konsultacji INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Boisko piłkarskie: 5 11 maja

Boisko piłkarskie: 5 11 maja Boisko piłkarskie: 5 11 maja 05.05 poniedziałek 06.05 wtorek 07.05 środa 08.05 czwartek 09.05 piątek 10.05 sobota 11.05 niedziela Chłopcy - wiek szkoły Dorośli mężczyźni Boisko wielofunkcyjne: 5 11 maja

Bardziej szczegółowo

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. Bytom, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Energa - Operator Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Energa - Operator Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DRR.WIR.4321.1.2016/LK D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3 Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ENERGETYCZNE WYKONAWSTWO PROJEKTY ODBIORY tel. 42/680-81-40 fax 42/680-81-41 www.telenergbis.pl email: telenergbis@telenergbis.pl Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I. WYCIĄG Z TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENERGA OPERATOR S.A. NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Cennik. Dla energii elektrycznej sprzedaż rezerwowa. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie

Cennik. Dla energii elektrycznej sprzedaż rezerwowa. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Cennik Dla energii elektrycznej sprzedaż rezerwowa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Zatwierdzony przez Zarząd PKP Energetyka S.A. uchwałą nr 386 z dnia 25 września 2018 r. Obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. MECSp. z o.o. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. w OSTROWCU ul. SIENKIEWICZA 91 Instrukcja Ruchu l Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Spis treści I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD... 6 I.C.1. Zakres zagadnień podlegających uregulowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN FERII ZIMOWYCH 20.01.2014r. 31.01.2014r. Zajęcia odbywają się w godzinach 09:00-13:00

PLAN FERII ZIMOWYCH 20.01.2014r. 31.01.2014r. Zajęcia odbywają się w godzinach 09:00-13:00 PLAN FERII ZIMOWYCH 20.01.2014r. 31.01.2014r. Zajęcia odbywają się w godzinach 09:00-13:00 20.01.2014 r. poniedziałek 09:00-13:00 Imię i nazwisko n- la prowadzącego sala Rodzaj zajęć 21.01.2014r. wtorek

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Korporacja Budowlana FADOM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 1 luty 2014 r. Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Karta aktualizacyjna nr 1/2019

Karta aktualizacyjna nr 1/2019 Karta aktualizacyjna nr 1/2019 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 1 1. Planowana data wejście w życie aktualizacji: data opublikowania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 24-110 Puławy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego mgr inż. Tomasz Dribko Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa, 8 luty 2011 r. PRAWO WYBORU SPRZEDAWCY (zwane zasadą TPA) gwarantuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 I.B. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATCJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATCJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TAURON Dystrybucja GZ S.A. KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I KSPLOATCJI SICI DYSTRYBUCYJNJ CZĘŚĆ SZCZGÓŁOWA: BILANSOWANI SYSTMU DYSTRYBUCYJNGO I ZARZĄDZANI OGRANICZNIAMI SYSTMOWYMI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi RWE Stoen Operator Sp. z Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r. Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy Zakładem Komunalnym Kleszczów Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 41,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 26.05.2017r. IRiESD Część ogólna data: Wersja: zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Elektrociepłownia Mielec spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 30 maja 2017 r. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty aktualizacji Nr 1/2017. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty aktualizacji Nr 1/2017. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej MAZOVIAN ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. Ul. HOŻA 86/410, 00-682 WARSZAWA Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty aktualizacji Nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Informacja o

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DRR.WRE.4321.12.2017.LK D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy

UMOWA WZÓR. Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy UMOWA WZÓR Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy Zakładem Komunalnym Kleszczów Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, zrejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia15 marca 2014 roku... Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Bloki Wyborcze - Telewizja Wrocław

Bloki Wyborcze - Telewizja Wrocław Bloki Wyborcze - Telewizja Wrocław Data Dzień Godziny Rodzaj bloku 0-09-4 Sobota 8.45-8.5 Wybory do Senatu RP Razem: 7 min. 4 sekund 0-09-4 Sobota 7.5-7.40 Wybory do Senatu RP 0-09-4 Sobota 9.5-9.0 Wybory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIUM DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ DRUGIEGO PRZEDMIOTU - kierunek MATEMATYKA. Plan zajęć

PODYPLOMOWE STUDIUM DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ DRUGIEGO PRZEDMIOTU - kierunek MATEMATYKA. Plan zajęć PODYPLOMOWE STUDIUM DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ DRUGIEGO PRZEDMIOTU - kierunek MATEMATYKA Plan zajęć Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

Terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2017 roku. MICKIEWICZA 1/od 1 do 3, 4, 5, 7

Terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2017 roku. MICKIEWICZA 1/od 1 do 3, 4, 5, 7 Terminy odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2017 roku MICKIEWICZA 1/od 1 do 3, 4, 5, 7 Dni tygodnia, w którym będą odbierane odpady: czwartek 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Nr instrukcji: 1/1/2011 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: zatwierdzono: Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI 1.1.

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr 12/B/6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą )

Karta Aktualizacji Nr 12/B/6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Karta Aktualizacji Nr 12/B/6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Data przygotowania: 13 marca 2017 r. Planowany termin wdrożenia zmian: 1 maja 2017 r. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA.

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Jachranka, 19.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Uwarunkowania formalno

Bardziej szczegółowo

Cennik Sprzedaży Rezerwowej

Cennik Sprzedaży Rezerwowej Cennik Sprzedaży Rezerwowej Zatwierdzony przez Zarząd GET EnTra Sp. z o. o. o uchwałą z dnia 28 maja 2019 r. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia. Warszawa, 2019 1 S t r o n a Spis treści 1. Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 30 września 2015 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą...

UMOWA Nr. z siedzibą... Załącznik nr 1 do specyfikacji UMOWA Nr W dniu..... pomiędzy Gminą Miastem Przasnysz z siedzibą: 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego, NIP:..., reprezentowaną przez:....... zwaną dalej Zamawiającym a

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia Opiekun osób starszych z językiem niemieckim w okresie 17.11.2012 r. 10.12.2012 r.

Harmonogram szkolenia Opiekun osób starszych z językiem niemieckim w okresie 17.11.2012 r. 10.12.2012 r. Harmonogram szkolenia Opiekun osób starszych z językiem niemieckim w okresie 17.11.2012 r. 10.12.2012 r. L.p. Dzień/ l. godz. Godziny zajęć Tematyka Prowadzący Miejsce szkolenia 1. Sobota - 6 godz. 10.25

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Energetyki, Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby:... adres do korespondencji: (jeśli jest inny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja energetyczna Zamawiającego

Specyfikacja energetyczna Zamawiającego Specyfikacja energetyczna Zamawiającego I Lista obiektów Zamawiającego do objęcia umową: Załącznik nr 4 do SIWZ Przyłącze 1. 1.1 informacje wstępne Miejsce przyłączenia: Terminal pasażerski zasilanie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Boisko piłkarskie: 26 maja 1 czerwca

Boisko piłkarskie: 26 maja 1 czerwca Boisko piłkarskie: 26 maja 1 czerwca 26.05 poniedziałek 27.05 wtorek 28.05 środa 29.05 czwartek 30.05 piątek 31.05 sobota 01.06 niedziela Animacja: Zajęcia zamknięte Boisko wielofunkcyjne: 26 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pilkington Polska Sp. z o.o. ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz Raport OSD z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Zatwierdzona uchwałą Zarządu FŁT - Kraśnik S.A. nr Z/VII/39/2014 Tekst obowiązujący od dnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów. planowanych godzin pracy animatora PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012.

HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów. planowanych godzin pracy animatora PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012. HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów planowanych pracy animatora PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 Kwiecień 2014 I Wtorek 1.04.2014 6 Środa 2.04.2014 6 Czwartek 3.04.2014 6 Piątek 4.04.2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy FORMULARZ CENOWY. Cena zawierająca stawkę podatku akcyzowego i nie zawierająca podatku VAT

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy FORMULARZ CENOWY. Cena zawierająca stawkę podatku akcyzowego i nie zawierająca podatku VAT Załącznik nr 3 Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 1 - dla grup taryfowych O11 i O12 Tabela nr I: stawkę podatku akcyzowego i nie podatku VAT jednostkowa stawkę podatku zużycie w

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3 Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy nr. zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a... wpisanym w...

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy nr. zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a... wpisanym w... Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy nr. zawarta w dniu..... w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Powiatem Grodziskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

a... 1 Przedmiot umowy

a... 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Nr Zawarta w dniu.04.2018 roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 46,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 46, Warszawa, dnia 20 października 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DRR.WRD.4321.2.1.2016.MKo4 D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć klas od

Rozkład zajęć klas od Poniedziałek I LO 1A I LO 1B I LO 1 C II LO 2 A II LO 2 B 3 9:45 10:30 Rozkład zajęć klas od 1.02.2016 Wtorek I LO 1A I LO 1B I LO 1 C II LO 2 A II LO 2 B 3 9:45 10:30 Środa I LO 1A I LO 1B I LO 1 C II

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY CENNIK SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW

STANDARDOWY CENNIK SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW STANDARDOWY CENNIK SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2019 do odwołania Warszawa, 31 grudnia 2018 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejszy Cennik dla energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr 17/B/9/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą )

Karta Aktualizacji Nr 17/B/9/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Karta Aktualizacji Nr 17/B/9/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Data przygotowania: 7 maja 2018 r. Data wdrożenia zmian: data zatwierdzenia Karty aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Bardziej szczegółowo

CENNIK dla energii elektrycznej obrót obowiązujący od r.

CENNIK dla energii elektrycznej obrót obowiązujący od r. PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu CENNIK dla energii elektrycznej obrót obowiązujący od 1.05.2019r. Prezes PCC EB Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 2019 r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA GRUPA POLENERGIA

DYSTRYBUCJA GRUPA POLENERGIA GRUPA POLENERGIA KARTA AKTUALIZACJI Karta aktualizacji nr 1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data wejścia w życie aktualizacji: zgodnie z punktem 8.5.18. Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr 9/B/5/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą )

Karta Aktualizacji Nr 9/B/5/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Karta Aktualizacji Nr 9/B/5/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej Kartą ) Data przygotowania: 30.06.2016 r. Planowany termin wejścia w życie zmian: 01.08.2016 r. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ORLEN Południe Spółka Akcyjna

ORLEN Południe Spółka Akcyjna ORLEN Południe Spółka Akcyjna PROJEKT KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PKP Energetyka Spółka Akcyjna. Cennik dla energii elektrycznej - PKP Energetyka S.A.

PKP Energetyka Spółka Akcyjna. Cennik dla energii elektrycznej - PKP Energetyka S.A. PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 42 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r. Cennik dla energii elektrycznej - PKP Energetyka S.A. stosowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy:

UMOWA Nr. W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy: W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy: UMOWA Nr Głubczyckimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o., Stary Las

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o., Stary Las Starogard Gdański: dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las. Numer ogłoszenia: 485028-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

Bardziej szczegółowo

Zapis określa miejsce dostarczenia energii i nie ma wpływu na przebieg postępowania.

Zapis określa miejsce dostarczenia energii i nie ma wpływu na przebieg postępowania. Warszawa, 19.10.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. (sprawa: KZP/14/2018). Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP

Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP Jarosław Rączka jaroslaw.raczka@pse.pl Biuro Pomiarów Energii Kołobrzeg 28 maja 2019 r. 1. Obowiązujące regulacje 2 1. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. do Umowy nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 4. do Umowy nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. adres do korespondencji: ul. Nieświeska 52 03-867 Warszawa T +48 22 821 31 31 F +48 22 821 31 32 E operator@innogy.com I www.innogystoenoperator.pl miejsce na adnotacje

Bardziej szczegółowo

CZAS [min] PONIEDZIAŁEK PRAKTYCZNA/D 180 A : WTOREK PISEMNY A I. 10:00

CZAS [min] PONIEDZIAŁEK PRAKTYCZNA/D 180 A : WTOREK PISEMNY A I. 10:00 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA LATO_2019 LP DATA DZIEŃ TYGODNIA CZĘŚĆ /FORMA CZAS [min] KWALIFIKACJA /ZAWÓD LICZBA ZGŁOSZONYCH MIEJSCE EGZAMINU ZMIANA/ GODZ.ROZP. EGZAMINU 17.06. PONIEDZIAŁEK PRAKTYCZNA/D

Bardziej szczegółowo

CENNIK dla energii elektrycznej obrót na okres r r.

CENNIK dla energii elektrycznej obrót na okres r r. PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu CENNIK dla energii elektrycznej obrót na okres 1.01.2017r. 31.12.2018r. Prezes PCC EB Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 2017 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dane na fakturach za energię elektryczną oraz zmiana operatora

Dane na fakturach za energię elektryczną oraz zmiana operatora Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dane na fakturach za energię elektryczną oraz zmiana operatora Gdańsk, 21.05.2018 r. Zainwestujmy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 października 2014 r. DA-IV-2-1.272.2.2014 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Usługa kompleksowa polegająca

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/--

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- Niniejsza umowa sprzedaży energii elektrycznej (dalej zwana Umową ) zawarta została w Bielsku-Białej w dniu..., pomiędzy: z siedzibą w.. NIP, REGON

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony? Bielsko-Biała, dnia 16. 11.2016r. GM.271.85.2016 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej do oświetlenia

Bardziej szczegółowo