INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

2 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL / SKŁAD SENATU LOGISTYKA CO TO TAKIEGO?. 6 WYKŁADOWCY. 8 WARUNKI STUDIOWANIA. 10 PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW I I II STOPNIA STUDIA I STOPNIA. 13 KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.1. Inwestycje i nieruchomości logistyczne Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 17 KIERUNEK LOGISTYKA 1.5. Logistyka produkcji Logistyka handlu i dystrybucji Eurologistyka. 20 KIERUNEK EKONOMIA 1.8. Ekonomika transportu. 21 STUDIA I STOPNIA Inżynierskie STUDIA II STOPNIA Magisterskie KIERUNEK LOGISTYKA 1.9. Inżynieria systemów logistycznych STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄdzanie 2.1. Logistyka Menedżer logistyki Zarządzanie nieruchomościami Rachunkowość i zarządzanie finansami. 27

3 SPIS TREŚCI 3 STUDIA PODYPLOMOWE. 28 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA. 30 PRAKTYKI STUDENCKIE. 32 BIURO KARIER. 33 WYMIANA MIĘDZYNARODOWA. 34 DWA DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW. 35 PROJEKTY UNIJNE. 36 BADANIA NAUKOWE PROLOGIS NAJLEPSZYM / SYSTEM STYPENDIALNY. 38 LOGMEETING SPORT W WSL. 40 ŻYCIE STUDENCKIE / STUDENCKA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA. 42 UCZELNIANY KLUB KIBICA. 43 WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH. 44 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA. 45 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ZASADY REKRUTACJI / ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA WSPIERAMY ROZWÓJ STUDENTÓW NIE SAMĄ NAUKĄ NOWOCZEŚNI I OTWARCI Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu jest niepubliczną szkołą wyższą działającą w oparciu o ustawę z 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Uczelnia powstała w 2001 r. jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa działająca na podstawie ustawy z 26 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.) uzyskując wpis na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 13 marca 2001 r. do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod poz. 59. Kolejną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 sierpnia 2005 r. została przekształcona w uczelnię niepaństwową działającą na podstawie ustawy z 12 września 1990 roku (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późn. zm.) i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod poz. 150, uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich oraz magisterskich studiów uzupełniających. Materiał fotograficzny: archiwum ProLogis / archiwum WSL / Iwo Nowak / Adam Nurkiewicz / Artur Olejniczak / Sławomir Seidler

4 4 NASZA UCZELNIA: SŁOWO OD REKTORA Szanowni Państwo, Gospodarka naszego kraju rozwija się z roku na rok. Wśród dziedzin, które rozwijają się w bardzo szybkim tempie jest logistyka. Przekazując w Państwa ręce Informator na rok akademicki 2011/2012 zapraszam do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Logistyki, uczelni aspirującej do rangi wiodącego w kraju ośrodka akademickiego, kształcącego wysoko wykwalifikowane kadry logistyków. Wchodzimy w jedenasty rok działalności. Wyższa Szkoła Logistyki została utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania instytutu badawczego realizującego funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Dzięki merytorycznemu wsparciu Instytutu nasi studenci mają unikalne możliwości zdobycia wiedzy kształtującej współczesne oblicze gospodarki, zorientowanej na innowacyjne rozwiązania logistyki i elektronicznej gospodarki. Wiedzę zdobywać będziecie pod okiem wybitnych specjalistów z zakresu logistyki i praktyków gospodarczych. Doceniając wagę doświadczenia, jakiego wymaga się dzisiaj od absolwentów uczelni wyższych, umożliwiamy również odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych będących partnerami WSL. Współtworzenie nowoczesnego, wykształconego społeczeństwa opartego na wiedzy i wszechstronnych umiejętnościach, a także stwarzanie naszym studentom szansy pielęgnowania ich pasji i rozwoju zainteresowań to cel, który przyświeca nam od początku działalności. Uczelnia, by z powodzeniem funkcjonować na rynku, musi się nieustannie rozwijać. W trosce o jakość kształcenia podejmujemy więc starania mające na celu ciągłe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej. Dzięki temu oferujemy swoim studentom trzy kierunki studiów z dziewięcioma specjalnościami do wyboru na studiach I stopnia, czterema na studiach II stopnia oraz siedem rodzajów studiów podyplomowych. Wartość dyplomu, a co za tym idzie wykształcenia, z jakim absolwenci WSL trafiają na niełatwy dziś rynek pracy jest tym większa, im bardziej dostosowana do oczekiwań potencjalnych pracodawców. Posiadamy elastyczny program studiów stale monitorując rynek pracy i powołując nowe, atrakcyjne rodzaje studiów. Wśród nich bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się powołane w ubiegłym roku studia inżynierskie o specjalności Inżynieria systemów logistycznych, które umożliwiają zdobycie wysoko cenionych dziś kwalifikacji technicznych w dziedzinie logistyki i tytułu inżyniera logistyka. W czasach postępującej globalizacji i integracji europejskiej studenci powinni mieć możliwość zdobycia wykształcenia o charakterze międzynarodowym. Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z siedmiu krajów europejskich studenci naszej uczelni korzystając z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicą. W ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają także możliwość zdobywania dwóch dyplomów współpracujących uczelni. Okres studiów to wielka przygoda życiowa. Należy do najczęściej i najlepiej wspominanych okresów w życiu każdego człowieka. Jest to czas uczenia się, poznawania nowych ludzi, nawiązywania kontaktów z innymi środowiskami i kulturami. Zapraszam Was w mury naszej Uczelni i życzę zadowolenia z obranego kierunku studiów. Pragnę, abyście w okresie pobytu na Uczelni nie tylko wytrwale studiowali, ale także ochoczo uczestniczyli w jej życiu naukowym, kulturalnym i sportowym. Chciałbym bardzo, abyście posiedli wiedzę i nabyli umiejętności, od których zależeć będzie Wasze przyszłe życie i miejsce w społeczeństwie. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej Uczelni. Sądzę, że lektura Informatora pomoże w podjęciu właściwej decyzji, która po sukcesie na egzaminie maturalnym stanie się początkiem drogi wiodącej do ukończenia atrakcyjnych studiów. Jestem przekonany, że po wstąpieniu w poczet studentów Wyższej Szkoły Logistyki, Wasze potrzeby związane ze zdobyciem atrakcyjnego wykształcenia i zawodu poszukiwanego na rynku pracy zostaną w sposób satysfakcjonujący zrealizowane. Rektor WSL prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski

5 NASZA UCZELNIA: WŁADZE UCZELNI 5 ZAŁOŻYCIEL WŁADZE UCZELNI Wyższa Szkoła Logistyki została utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania, czołowego ośrodka wiedzy logistycznej w Polsce. Założycielem uczelni jest natomiast Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o., powołane przez Instytut dla realizacji zadań szkoleniowych i edukacyjnych. Skupia wybitnych praktyków i teoretyków, dla których logistyka jest życiową pasją. Rektor WSL prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski Kanclerz WSL doc. dr inż. Ireneusz Fechner Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki doc. dr Zbyszko Pawlak Prodziekan dr inż. Marek Matulewski SKŁAD SENATU prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski Rektor doc. dr inż. Ireneusz Fechner Kanclerz doc. dr Zbyszko Pawlak Dziekan dr inż. Marek Matulewski Prodziekan prof. zw. dr hab. Halina Szulce prof. dr hab. Kazimierz Dobrzański prof. dr hab. inż. Marek Fertsch prof. dr hab. Antoni Sobczak dr Witosław Awedyk dr inż. Grzegosz Szyszka dr inż Stanisław Krzyżaniak dr inż. Aleksander Niemczyk dr inż. Wojciech Machowiak Katarzyna Guzik studentka II roku studiów I stopnia Tamara Mądra studentka II roku studiów II stopnia Mariusz Andrys student II roku studiów II stopnia Artur Rychlewski student II roku studiów II stopnia

6 6 NASZA UCZELNIA: LOGISTYKA CO TO TAKIEGO? LOGISTYKA CO TO TAKIEGO? Logistyka to zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i osób oraz działaniami wspomagającymi te procesy w różnych sferach ludzkiej działalności. Chociaż często przypisuje się jej militarny rodowód, jej głównym polem aktywności jest gospodarka. Przykłady jej obecności znajdziemy również w wielu innych dziedzinach: nauce i kulturze, ochronie zdrowia, turystyce i wypoczynku, sporcie. Logistyk to osoba potrafiąca realizować te procesy, a efekty jego pracy postrzegane są jako źródło wartości, które są cenione na rynku pracy. Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, logistyka i efekty jej działania są wszechobecne w naszym życiu.

7 NASZA UCZELNIA: LOGISTYKA CO TO TAKIEGO? 7 Zapasy zarządzanie WYMIANA INFORMACJI PLANOWANIE logistyka IDENTYFIKACJA SPEDYCJA TRANSPORT OPAKOWANIA MAGAZYNOWANIE SYSTEMY INFORMATYCZNE KONTROLA

8 8 NASZA UCZELNIA: WYKŁADOWCY WYKŁADOWCY O poziomie kształcenia Uczelni decyduje kadra naukowo- -dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Z Uczelnią, oprócz stałych pracowników, współpracuje również wielu wykładowców szkół wyższych z całej Polski. Do wykładowców Wyższej Szkoły Logistyki należą między innymi: Prof. zw. dr hab. Marek Ciesielski specjalista z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych; autor prac dotyczących rynku usług logistycznych; współpracuje z praktyką gospodarczą w programach naprawczych firm; zastępca przewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski autor prac naukowych, cennych monografii i publikacji z zakresu opakowań w systemach logistycznych, ekologistyki opakowań, gospodarki magazynowej oraz automatycznej identyfikacji towarów; członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych; wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Mendel zajmuje się problemami zarządzania współczesnymi organizacjami i oceną wiarygodności partnerów gospodarczych, negocjacji gospodarczych i strategii przedsiębiorstw; znawca metodyki pisania prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Prof. zw. dr hab. Halina Szulce specjalista od strategii marketingowych, rynku i jego funkcjonowania, marketingu systemów informacyjnych i badań rynku; autorka wielu monografii i publikacji związanych z szeroko pojętym marketingiem. Prof. dr hab. Edward Cyrson specjalista z zakresu zarządzania marketingiem, analizy strategicznej, marketingu globalnego i strategii konkurencji. Prof. dr hab. Jan Długosz specjalista w dziedzinie logistyki; autor lub współautor wielu publikacji, w tym kilkunastu książek poświęconych logistyce; autor licznych ekspertyz gospodarczych z dziedziny logistyki; rzeczoznawca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. dr hab. Kazimierz Dobrzański specjalista z dziedziny organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacjami niedochodowymi; autor licznych prac naukowo-badawczych i publikacji z tego zakresu. Prof. dr hab. inż. Marek Fertsch specjalista w dziedzinie planowania zapotrzebowania materiałowego oraz zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających logistykę. Prof. dr hab. Józef Frąś specjalista z zakresu nauk o zarządzaniu, prowadzi działalność naukową w zakresie teorii jakości, zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskiem. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Niemczech w obszarze jakości produktu, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

9 NASZA UCZELNIA: WYKŁADOWCY 9 Prof. dr hab. inż. Bernd Hentschel specjalista z zakresu zarządzania projektami logistycznymi i zarządzania produkcją; inicjator międzynarodowego kształcenia logistyków z wykorzystaniem wideokonferencji oraz współorganizator polsko-niemieckich konferencji logistycznych. Prof. dr hab. Antoni Sobczak specjalista z zakresu ekonomiki miast i regionów, gospodarki nieruchomościami, inwestycji i polityki mieszkaniowej; członek Zespołu Obszarów Miejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. Waldemar Wieczerzycki specjalista z zakresu logistyki, technologii informatycznych w logistyce, elektronicznego biznesu, wirtualnego przedsiębiorstwa. Doc. dr inż. Piotr Cyplik specjalista z zakresu zarządzania zapasami i dystrybucji; autor prac naukowych dotyczących reorganizacji procesów zarządzania zapasami oraz reorganizacji sieci dystrybucji. Doc. dr inż. Ireneusz Fechner specjalista z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw; kierownik projektów dotyczących modelowych rozwiązań rynków hurtowych i giełd oraz centrów logistycznych; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Doc. dr Zbyszko Pawlak specjalista z zakresu zarządzania miastem i środowiskiem; autor prac naukowych i podręczników z zakresu ekonomiki przestrzennej i środowiskowej oraz geografii ekonomicznej; członek zespołu Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk; członek Niemieckiej Akademii Badań Przestrzennych i Planowania Regionalnego. Doc. dr Ireneusz Wrociński specjalista z zakresu teorii zbiorów rozmytych i teorii automatów; autor podręczników akademickich z zakresu matematyki dla logistyków. Dr Ewa Buczyńska specjalista z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Dr inż. Stanisław Krzyżaniak specjalista z zakresu zarządzania zapasami; autor prac naukowych dotyczących modelowania i symulacji komputerowych przepływów materiałowych, badania warunków organizacyjno-technicznych do wdrażania systemów zaopatrzenia; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz zarządów towarzystw zagranicznych (Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce). Dr Justyna Lewandowska specjalista w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw, redukcji i ograniczania strat, badań rynkowych i marketingowych Dr Irena Ławniczak specjalista w zakresie problematyki globalizacji i funkcjonowania korporacji ponadnarodowych, międzynarodowych i światowych. Dr inż. Wojciech Machowiak specjalista w obszarze holistycznego ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i w łańcuchach dostaw. Dr inż. Marek Matulewski specjalista z zakresu obiegu informacji, systemów informacyjnych i komunikacji w logistyce, informacyjnych organizacji sieciowych i strategii liderów sieci. Dr Sławomir Palicki specjalista z zakresu zarządzania nieruchomościami, szacowania kosztów nieruchomości, rewitalizacji zespołów mieszkaniowych. Dr Paweł Romanow specjalista z zakresu zarządzania transportem i outsourcingu logistycznego. Dr Maciej Stajniak specjalista z zakresu zarządzania transportem w przedsiębiorstwie; kieruje projektami międzynarodowymi dotyczącymi transportu w systemach logistycznych. Dr inż. Bogusław Śliwczyński specjalista w dziedzinie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw, projektowania systemów i procesów logistycznych oraz projektowania zintegrowanych platform elektronicznej gospodarki. Dr Ryszard Świekatowski specjalista w dziedzinie zarządzania usługami, ze szczególnym uwzględnieniem usług edukacyjnych. Dr Michał Walenciak specjalista w dziedzinie towaroznawstwa; od trzech kadencji członek Komisji Nauk Towaroznawczych Nauk o Jakości oddział PAN w Poznaniu, a od 1999 roku Prezes Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

10 10 NASZA UCZELNIA: WARUNKI STUDIOWANIA Dostęp do elektronicznej platformy WSL-Online, na której zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące życia studenckiego, m.in. przydziały do grup dziekańskich, elektroniczny indeks, plan zajęć, ogłoszenia Dziekanatu. możliwość korzystania z Biblioteki WSL i Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz skomputeryzowanych zasobów bibliotecznych dostępnych poprzez Internet. W ramach zajęć z wychowania fizycznego do wyboru: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, futsal, pływanie, KARATE, aerobik i zajęcia ogólnosprawnościowe. WARUNKI STUDIO- WANIA Możliwość uczestnictwa w działalności kół naukowych. Na terenie całej uczelni Internet bezprzewodowy platforma poprzez swoją funkcjonalność pozwala w dużym stopniu odciążyć Dziekanat WSL od bezpośredniej ( przy okienku ) obsługi studentów. Proponuje w zamian obsługę elektroniczną, w miejscu i czasie dogodnym dla studenta.

11 NASZA UCZELNIA: WARUNKI STUDIOWANIA 11 nowoczesny kompleks budynków usytuowanych w centrum Poznania pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, wykorzystywane na co dzień przez najlepsze przedsiębiorstwa: SAP najpopularniejszy na świecie system informatyczny, który nie tylko wspiera zarządzanie firmą, ale także ułatwia relacje z klientami, partnerami logistycznymi, dostawcami, pracownikami, jak również dostawcami usług finansowych. i-scala należy do najbardziej zaawansowanych funkcjonalnie systemów klasy MRP II (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Służy do zarządzania produkcją, dystrybucją i kosztami. Do dyspozycji studentów są laboratoria komputerowe, klimatyzowane sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz studio umożliwiające nauczanie na odległość poprzez Internet. Graffiti nowoczesny i w pełni zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala wspomagać wszystkie istotne obszary przedsiębiorstwa, począwszy od standardowych rozwiązań finansowo-księgowych, logistycznych i magazynowych, a skończywszy na wyrafinowanych modelach planowania długoterminowego, harmonogramowania produkcji, symulowania budżetów czy złożonych rozwiązań logistycznych. MONZA system informatyczny wspomagający zarządzanie zapasami opracowany przez specjalistów Instytytu Logistyki i Magazynowania i wdrażany z sukcesem w przedsiębiorstwach. Pomieszczenia szkoły w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Qguar oprogramowanie wspomagające obsługę procesów magazynowych w dowolnego typu oraz różnej wielkości przedsiębiorstwach. Wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowania zarówno w procesach magazynowania towarów własnych, jak i w magazynach usługowych. Nowocześnie i komfortowo

12 12 NASZA UCZELNIA: PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW Kierunek Zarządzanie Inwestycje i nieruchomości logistyczne Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy STUDIA I STOPNIA /LICENCJACKIE/ Kierunek EKONOMIA Ekonomika transportu Kierunek Zarządzanie Logistyka Menedżer logistyki Zarządzanie nieruchomościami Kierunek LOGISTYKA Logistyka produkcji Logistyka handlu i dystrybucji Eurologistyka Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiebiorstw STUDIA II STOPNIA /MAGISTERSKIE/ Studia I stopnia są wyższymi studiami zawodowymi, przeznaczonymi dla osób, które chcą zdobyć zawód i praktyczne umiejętności. Taka forma studiów jest obecnie przyjęta w Polsce oraz w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują wyższe wykształcenie. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia (magisterskich) w Wyższej Szkole Logistyki lub innych uczelniach. Nauka na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) trwa trzy lata. Na studiach II stopnia (magisterskich) dwa lata. STUDIA I STOPNIA /INŻYNIERSKIE/ Kierunek LOGISTYKA Inżynieria systemów logistycznych Program studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) obejmuje kilka grup przedmiotów: podstawowe i kierunkowe, wspólne dla wszystkich specjalności, przewidziane w standardach kształcenia określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego specjalnościowe obowiązkowe dla osób studiujących na danej specjalności specjalnościowe do wyboru każdy student może w sposób dowolny wybrać przedmioty, które go szczególnie interesują i pogłębiać je w ramach specjalności proseminarium i seminaria dyplomowe lektoraty (j. angielski, j. niemiecki) wychowanie fizyczne (na studiach stacjonarnych)

13 1. STUDIA I STOPNIA Licencjackie Inżynierskie Kierunek Zarządzanie 1.1. Inwestycje i nieruchomości logistyczne Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 17 Kierunek Logistyka 1.5. Logistyka produkcji Logistyka handlu i dystrybucji Eurologistyka. 20 Kierunek Ekonomia 1.8. Ekonomika transportu. 21 Kierunek Logistyka 1.9. Inżynieria systemów logistycznych STUDIA I STOPNIA 13

14 1.1. Inwestycje i nieruchomości logistyczne STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.1. Inwestycje i nieruchomości logistyczne Specjalność Inwestycje i nieruchomości logistyczne przybliża wiedzę o inwestycjach, które mają bezpośredni związek z zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz transportem towarów, a także przemieszczaniem się ludzi i sprzętu. Przez nieruchomości logistyczne rozumie się w szczególności: sklepy wielkopowierzchniowe, obiekty magazynowe, bazy transportowe, czy centra logistyczne. Nieruchomości logistyczne, podobnie jak inne rodzaje nieruchomości, mogą być przedmiotem zarządzania, obrotu (kupna, sprzedaży), najmu lub dzierżawy. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Najnowsze dane statystyczne wskazują, że spośród wszystkich rynków, najbardziej dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości logistycznych. Średnioroczny przyrost inwestycji logistycznych osiąga poziom 9%. Dynamika rozwoju inwestycji logistycznych jest więc ogromna, a według prognoz Unii Europejskiej najlepsze perspektywy dla rozwoju tego rynku ma właśnie Polska. Już dziś powstają w naszym kraju liczne i nowoczesne centra logistyczne, wymagające sprawnego, fachowego zarządzania. Absolwenci specjalności, poza ogólną wiedzą wynikającą ze studiów na uczelni logistycznej, zdobędą kompetencje i umiejętności w zakresie: analizy rynku nieruchomości, wyszukiwania terenów do lokalizacji inwestycji logistycznych, wyznaczania efektywności inwestycji logistycznych, zarządzania nieruchomościami logistycznymi, wykonywania analiz określających zapotrzebowanie na nowe obiekty logistyczne. Kończący studia na tej specjalności nabędą także szeroką wiedzę o finansowaniu inwestycji logistycznych, gospodarowaniu nieruchomościami oraz ich wycenie. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe (szeroki zakres stanowisk specjalistycznych) także grupy kapitałowe, holdingi i korporacje, przedsiębiorstwa budowlane, rolne, obsługi sportu i rekreacji, banki, przedsiębiorstwa logistyczne (operatorzy logistyczni, przewoźnicy we wszystkich gałęziach transportu, centra logistyczne, porty, terminale), urzędy i instytucje, przedsiębiorstwa miejskie (działy logistyki, działy utrzymania dróg i autostrad, centra zarządzania kryzysowego, działy kontroli drogowej), wojsko, policja, straż graniczna, służba zdrowia. Przedmioty specjalnościowe Projektowanie inwestycji logistycznych lub Biznesplan przedsięwzięcia logistycznego, Gospodarka nieruchomościami lub Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Finansowanie inwestycji logistycznych lub Inwestowanie w nieruchomości, Ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości w Polsce i na świecie lub Lokalne rynki nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami w procesach rewitalizacyjnych lub Prospektywna ocena przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Urbanistyczno-architektoniczne aspekty inwestowania lub Lokalizacja działalności gospodarczej, Prawne otoczenie gospodarowania nieruchomościami lub Podstawy prawa materialnego, Podstawy wyceny nieruchomości i kosztorysowania lub Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości. To zdecydowanie najbardziej praktyczna ze wszystkich specjalności. W głównej mierze to zasługa doskonale wykwalifikowanej kadry, złożonej z wybitnych specjalistów. Ich doświadczenie wielokrotnie okazało się cenniejsze niż sama teoria. Bartosz Klappa Absolwent specjalności Inwestycje i nieruchomości logistyczne

15 1.2. Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach W warunkach gospodarki wolnorynkowej sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) decyduje o tempie wzrostu gospodarczego poszczególnych państw. W Polsce sektor ten liczy ok. 3,5 mln zarejestrowanych firm i zapewnia 2/3 miejsc pracy oraz wytwarza niemal połowę PKB. Unia Europejska docenia znaczenie MSP stwarzając dla nich wyjątkowe możliwości w zakresie dostępu do środków finansowych, wiedzy i innych form wsparcia. Stwarza to wyjątkową szansę i jest niewątpliwym atutem dla dobrze przygotowanych i ambitnych specjalistów w tej sferze aktywności gospodarczej. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Intensywny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw kreuje duże zapotrzebowanie na kadry potrafiące praktycznie stosować zasady oraz dostępne rozwiązania specyficzne dla tych podmiotów gospodarczych. Dotyczy to zarówno małych przedsiębiorstw rodzinnych (np. firm transportowych, handlowych itp.), jak i spółek oraz firm nieco większych, których organizacja i warunki działalności wymagają zatrudniania odpowiednio przygotowanych specjalistów. Wybierając tę specjalność wierzyłem, że umożliwi mi łatwiejsze zaistnienie na rynku pracy. I nie pomyliłem się. Krótko po skończeniu studiów licencjackich, bez większych problemów otrzymałem swoją pierwszą posadę w dziale logistyki w hurtowni budowlanej. Dzięki świetnie wykształconej kadrze wykładowców zapoznałem się między innymi z obowiązującymi technikami magazynowania i transportowania dóbr, a także poznałem niezbędne do prowadzenie własnej firmy podstawowe zagadnienia marketingu. Tomasz Cichowski Absolwent specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.2. Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Przedmioty specjalnościowe Podstawy zarządzania logistyką lub Projektowanie systemów logistycznych, Koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw lub Gospodarka zapasami Opakowania w systemach logistycznych lub Zarządzanie opakowaniami w systemach logistycznych, Systemy informatyczne MSP lub Narzedzia e-commers, Koszty i controlling logistyki lub Rachunek kosztów działań, Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (w języku polskim lub angielskim), Gospodarka magazynowa lub Organizacja systemów magazynowych, Logistyka miejska lub Prawo przewozowe.

16 1.3. Zarządzanie jakością STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.3. Zarządzanie jakością Na nowoczesnym rynku partnerzy uczestniczący w dostarczaniu klientowi wyrobów lub usług odpowiadają za ich jakość oraz poziom jakości procesów, dzięki którym spełniają oczekiwania klientów i są źródłem ich satysfakcji. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Podczas zajęć szczególny nacisk położono na zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jakością w różnych organizacjach produkcyjnych i usługowych. Niezależnie od wiedzy teoretycznej absolwent tej specjalności uzyskuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z jakością produktów i procesów. Jest również przygotowany do zarządzania przedsięwzięciami projakościowymi, w tym związanymi z projektowaniem, wprowadzaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w produkcji, zaopatrzeniu, logistyce, obsłudze klienta i sprzedaży itd. Zapotrzebowanie praktyki gospodarczej na specjalistów z tego zakresu w organizacjach produkcyjnych i usługowych różnych branż jest znaczne. Przedmioty specjalnościowe Zarządzanie projakościowe (w języku polskim lub angielskim), Doskonalenie jakości (w języku polskim lub angielskim), Projektowanie i eksploatacja SZJ (w języku polskim lub angielskim), Systemy oceny zgodności (w języku polskim lub angielskim) Metody i narzędzia projakościowe (w języku polskim lub angielskim), Zarządzanie środowiskowe (w języku polskim lub angielskim), Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (w języku polskim lub angielskim), Ekonomiczne i prawne aspekty jakości (w języku polskim lub angielskim). dla firm kurierskich nie ma rzeczy niemożliwych do przewiezienia. Firma DHL dostarczała kiedyś między innymi: mysie mózgi do Estonii, tuzin jaj szpaków w suchym lodzie, budkę telefoniczną do Londynu oraz całkowicie ubraną choinkę świąteczną. TNT Express natomiast przetransportowało dwie pandy wielkie z chińskiego Chengu do madryckiego zoo w ramach międzynarodowego programu ochrony pand wielkich oraz 8 ośmiotygodniowych szczeniaków do Włoch. Źródło: Beata Pękala, Kot w worku, czy panda w kurierskim samochodzie? najdziwniejsze przesyłki wszech czasów, dostęp:

17 1.4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Unia Europejska przywiązuje duże znaczenie do warunków pracy w przedsiębiorstwach. Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i różnego rodzaju instytucjach, brak kadr z wyższym wykształceniem spełniających kryteria zawodu oraz duży popyt na rynku pracy dla absolwentów, to tylko niektóre powody utworzenia tej specjalności. Kształcenie w tej dziedzinie daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz pozwala podnieść kwalifikacje również osobom pracującym już na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. O atrakcyjności specjalności świadczy chociażby zainteresowanie, jakim cieszą się studia podyplomowe w WSL Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Wyższa Szkoła Logistyki, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej, kształcącej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy PERSPEKTYWY ZAWODOWE W ramach trzyletniej nauki studenci otrzymują nie tylko dyplom licencjata, potwierdzający kwalifikacje w dziedzinie BHP i uprawniający do objęcia stanowiska starszego inspektora, a po rocznym stażu pracy specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymują także świadectwo ukończenia pełnowymiarowego kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy (wydane przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu) oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy. Posiadanie uprawnień w dziedzinie BHP i PPOŻ jest ogromnym atutem absolwenta WSL na rynku pracy, ponieważ pracodawca może zatrudnić jednego pracownika z kompletem potrzebnych uprawnień, a nie dwóch różnych specjalistów mających kompetencje w odrębnych dziedzinach. Idealny Specjalista ds. BHP powinien mieć wyższe wykształcenie. Najlepiej gdy ukończył specjalistyczne studia o kierunku bhp lub ochrona przeciwpożarowa. Powinien też mieć co najmniej dwa lata doświadczenia, znać jeden język obcy (najlepiej angielski), być gotowym do przeprowadzki. Z badań przeprowadzonych przez firmę rekrutacyjną Antal International wynika, że zwykły specjalista w tej branży oczekuje 6-8 tys. zł wynagrodzenia. Koordynator bhp podejmie pracę w firmie za 8-10 tys. zł. Kierownik bhp w jednym zakładzie chce zarabiać od 10 do 14 tys. zł, a kierownik działu bhp w jednym lub kilku zakładach tys. zł. Źródło: Dariusz Brzostek, Renesans specjalisty ds. BHP, dostęp: Przedmioty specjalnościowe Organizacja i metodyka szkoleń w zakresie BHP, Problematyka bezpieczeństwa pracy, Ochrona przeciwpożarowa, Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy oraz metody ograniczania zagrożeń, Ergonomia, Wymagania dotyczące budynków i pomieszczeń pracy, Psychofizyczne właściwości człowieka w pracy, Ryzyko zawodowe, BHP w magazynowaniu i transporcie, Gospodarka odpadami, Profilaktyka lekarska z elementami pierwszej pomocy i higiena pracy, System zarządzania bezpieczeństwem pracy

18 1.5. Logistyka produkcji STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK LOGISTYKA KIERUNEK LOGISTYKA: LOGISTYKA PRODUKCJI 1.5. Logistyka produkcji Systemy produkcyjne złożone z rozproszonych centrów produkcji i montażu, bazujące na rozległych sieciach dostawców i kooperantów wymagają zaawansowanych rozwiązań logistycznych. Na współczesnym rynku tylko przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne metody zarządzania logistycznego mogą liczyć na sukces. Sprawna organizacja przepływu materiałów od ich nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych opartych na automatycznej identyfikacji oraz na elektronicznej wymianie danych, stwarza przedsiębiorstwu szansę osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. PERSPEKTYWY ZAWODOWE W ramach tej specjalności studenci zdobywają rzetelną wiedzę o ekonomicznych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Poznają metody i techniki zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w typowym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Absolwenci posiadają umiejętności zarządzania produkcją, zarządzania jakością oraz informatycznego wspomagania realizacji procesów logistycznych. Absolwenci specjalności Logistyka produkcji będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w działach: planowania produkcji, sterowania produkcją, gospodarki materiałowej, zaopatrzenia, transportu wewnętrznego, spedycji i transportu, zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Przedmioty specjalnościowe Gospodarka zapasami lub Koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw, Gospodarka magazynowa lub Organizacja systemów magazynowych, Opakowania w systemach logistycznych lub Zarządzanie opakowaniami w systemach logistycznych, Koszty i controlling logistyki lub Rachunek kosztów działań, Systemy informacyjne w logistyce produkcji lub Logistyka eksploatacji, Wprowadzenie do Lean Management (w języku polskim lub angielskim) Projektowanie systemów logistycznych lub Organizacja systemów logistycznych, Metody planowania i sterowania produkcją lub Zarządzanie przepływem materiałów w systemach produkcyjnych, Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (w języku polskim lub angielskim) Aby zbudować 700 samochodów każdego dnia potrzeba części, które muszą zostać dostarczone w odpowiedniej ilości, w odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie. Źródło: Poznaj nas, nas, dostęp

19 1.6. Logistyka handlu i dystrybucji Nowoczesne formy handlu, które umożliwiają jednoczesną obsługę wielu klientów w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych oraz sklepach specjalistycznych wymagają szybkiego i bezbłędnego przepływu towarów w łańcuchach dostaw od producenta do półek sklepowych. W celu spełnienia tych wymagań stosowane są zaawansowane rozwiązania organizacyjne i technologiczne, kody kreskowe, chipy radiowe, skanery w kasach, systemy informatyczne wspomagające sprzedaż, przeglądy zapasów, zakupy, czy przyjmowanie dostaw. Od logistyka wymaga się znajomości tych zagadnień i ich umiejętnego wykorzystania w celu zapewnienia klientom stałej dostępności towarów. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Dynamiczny wzrost zatrudnienia w handlu i dystrybucji powoduje, że studia na tej specjalności przygotowują do zajmowania stanowisk kierowniczych i specjalistycznych w firmach handlowych i dystrybucyjnych. Przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne pozwoli absolwentowi podjąć pracę w działach: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki magazynowej, spedycji i transportu, konsultingowych, doradczych ds. logistyki. Specjalność tę wybrałem z prostych przyczyn. Zainteresowałem się obszarem nauki, jaką jest logistyka. Zaciekawiła mnie tym, że jest obecna praktycznie wszędzie i bez niej nie byłoby możliwe prawidłowe funkcjonowanie miast i przedsiębiorstw. Specjalizacja LHD skupia się na logistyce handlu i dystrybucji, jak również kształci w obrębie produkcji, transportu, systemów informacyjnych i controlingu. Większość przedmiotów nastawiona jest na działania funkcjonujące w praktyce. Bartosz Górniak Student III roku specjalności Logistyka handlu i dystrybucji Przedmioty specjalnościowe Koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw lub Gospodarka zapasami, Organizacja systemów magazynowych lub Gospodarka magazynowa, Opakowania w systemach logistycznych lub Zarządzanie opakowaniami w systemach logistycznych, Rachunek kosztów działań lub Koszty i controlling logistyki, Strategie i struktury w handlu (w języku polskim lub angielskim), Systemy informacyjne przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub Narzędzia e-commerce, Organizacja systemów logistycznych lub Projektowanie systemów logistycznych, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub Systemy dystrybucji w przedsiębiorstwach, Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (w języku polskim lub angielskim). STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK LOGISTYKA 1.6. Logistyka handlu i dystrybucji 19 19

20 1.7. Eurologistyka STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK LOGISTYKA 1.7. Eurologistyka Procesom globalizacji towarzyszy tworzenie międzynarodowych sieci i systemów logistycznych. Systemy takie budowane są pomiędzy firmami różnych państw. Procesy integracyjne zachodzące w Unii Europejskiej są silnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu eurosystemów logistycznych. Polskie firmy, chcąc aktywnie włączyć się we współpracę międzynarodową, muszą dostosować swoje procesy logistyczne do rozległych sieci dostaw o europejskim zasięgu. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało potrzebę reorganizacji procesów logistycznych przedsiębiorstw i przejście od orientacji krajowej do orientacji ogólnoeuropejskiej. Eurorynek stwarza przedsiębiorstwom możliwości zmiany miejsc produkcji i montażu do krajów o niższych kosztach produkcji. Zmiany miejsc produkcji wymagają nowych form i struktur logistyki, której podstawowym zadaniem jest zarówno organizacja zaopatrzenia w skali międzynarodowej, jak i sprawne przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi rynkami. Znajomość metod i technik zarządzania procesami logistycznymi wzbogacona o europejski wymiar tych zagadnień i podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu międzynarodowego stwarzają absolwentom możliwość podjęcia pracy w charakterze logistyka między innymi w: oddziałach przedsiębiorstw zagranicznych i koncernów globalnych, międzynarodowych sieciach handlowych, międzynarodowych firmach logistycznych i spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportu międzynarodowego, firmach konsultingowych, wielozakładowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, własnych przedsiębiorstwach. Uważam, że możliwość nabywania podstawowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej logistyki w zestawieniu z przedmiotami ściśle ukierunkowanymi na logistykę o charakterze globalnym, europejskim jest kluczem do sukcesu na międzynarodowym rynku pracy. Dzięki ciągle nabywanej wiedzy oraz uczestnictwie w bardzo ciekawych projektach naukowych oraz konferencjach czuję się coraz bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Mateusz Noszkowicz Student II roku specjalności Eurologistyka Przedmioty specjalnościowe Gospodarka zapasami lub Koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw, Gospodarka magazynowa lub Organizacja systemów magazynowych, Opakowania w systemach logistycznych lub Zarządzanie opakowaniami w systemach logistycznych, Koszty i controlling logistyki lub Rachunek kosztów działań, Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego (w języku polskim lub angielskim), Projektowanie systemów logistycznych lub Organizacja systemów logistycznych, Europejska sieć logistyczna lub Rynek usług logistycznych, MSG z elementami ekonomii integracji europejskiej (w języku polskim lub angielskim), Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (w języku polskim lub angielskim)

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA...................................

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Autor logo: p. Andrzej Czyczyło

WYDZIAŁ EKONOMICZNY.  Autor logo: p. Andrzej Czyczyło WYDZIAŁ EKONOMICZNY KIERUNEK LOGISTYKA Autor logo: p. Andrzej Czyczyło KOMPENDIUM LOGISTYKI LOGISTYKA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO wykwalifikowana kadra Zakładu Logistyki i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP jako motor napędowy polskiej. gospodarki zgłasza nieustanne zapotrzebowanie na. Ukończenie specjalności Zarządzanie logistyką w

Sektor MSP jako motor napędowy polskiej. gospodarki zgłasza nieustanne zapotrzebowanie na. Ukończenie specjalności Zarządzanie logistyką w STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH OPIEKUN : DR JUSTYNA LEWANDOWSKA O SPECJALNOŚCI 2 Sektor MSP jako motor napędowy polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja PREZENTACJA SPECJALNOŚCI 25.04.2015 STUDIA 1 STOPNIA KIERUNEK LOGISTYKA SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja OPIEKUN SPECJALNOŚCI Dr inż. Dariusz Starkowski 1 PRZEPISY PRAWNE SPECJALNOŚCI 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY SPECJALNOŚĆ

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY SPECJALNOŚĆ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy specjalność PREZENTACJA SPECJALNOŚCI zarządzanie BHP AUTOR: Leszek Lewicki Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ireneusz Fechner, Leszek Lewicki Nowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING otrzymują tytuł licencjata.

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING otrzymują tytuł licencjata. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING W roku 2004 kierunek Zarządzanie i Marketing otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA TO KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

LOGISTYKA TO KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Studia I-go stopnia na kierunku: L O G I S T Y K A LOGISTYKA TO KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Celem kształcenia na kierunku Logistyka jest zapoznanie ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo