INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

2 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL / SKŁAD SENATU LOGISTYKA CO TO TAKIEGO?. 6 WYKŁADOWCY. 8 WARUNKI STUDIOWANIA. 10 PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW I I II STOPNIA STUDIA I STOPNIA. 13 KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.1. Inwestycje i nieruchomości logistyczne Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 17 KIERUNEK LOGISTYKA 1.5. Logistyka produkcji Logistyka handlu i dystrybucji Eurologistyka. 20 KIERUNEK EKONOMIA 1.8. Ekonomika transportu. 21 STUDIA I STOPNIA Inżynierskie STUDIA II STOPNIA Magisterskie KIERUNEK LOGISTYKA 1.9. Inżynieria systemów logistycznych STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄdzanie 2.1. Logistyka Menedżer logistyki Zarządzanie nieruchomościami Rachunkowość i zarządzanie finansami. 27

3 SPIS TREŚCI 3 STUDIA PODYPLOMOWE. 28 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA. 30 PRAKTYKI STUDENCKIE. 32 BIURO KARIER. 33 WYMIANA MIĘDZYNARODOWA. 34 DWA DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW. 35 PROJEKTY UNIJNE. 36 BADANIA NAUKOWE PROLOGIS NAJLEPSZYM / SYSTEM STYPENDIALNY. 38 LOGMEETING SPORT W WSL. 40 ŻYCIE STUDENCKIE / STUDENCKA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA. 42 UCZELNIANY KLUB KIBICA. 43 WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH. 44 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA. 45 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ZASADY REKRUTACJI / ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA WSPIERAMY ROZWÓJ STUDENTÓW NIE SAMĄ NAUKĄ NOWOCZEŚNI I OTWARCI Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu jest niepubliczną szkołą wyższą działającą w oparciu o ustawę z 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Uczelnia powstała w 2001 r. jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa działająca na podstawie ustawy z 26 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.) uzyskując wpis na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 13 marca 2001 r. do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod poz. 59. Kolejną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 sierpnia 2005 r. została przekształcona w uczelnię niepaństwową działającą na podstawie ustawy z 12 września 1990 roku (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późn. zm.) i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod poz. 150, uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich oraz magisterskich studiów uzupełniających. Materiał fotograficzny: archiwum ProLogis / archiwum WSL / Iwo Nowak / Adam Nurkiewicz / Artur Olejniczak / Sławomir Seidler

4 4 NASZA UCZELNIA: SŁOWO OD REKTORA Szanowni Państwo, Gospodarka naszego kraju rozwija się z roku na rok. Wśród dziedzin, które rozwijają się w bardzo szybkim tempie jest logistyka. Przekazując w Państwa ręce Informator na rok akademicki 2011/2012 zapraszam do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Logistyki, uczelni aspirującej do rangi wiodącego w kraju ośrodka akademickiego, kształcącego wysoko wykwalifikowane kadry logistyków. Wchodzimy w jedenasty rok działalności. Wyższa Szkoła Logistyki została utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania instytutu badawczego realizującego funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Dzięki merytorycznemu wsparciu Instytutu nasi studenci mają unikalne możliwości zdobycia wiedzy kształtującej współczesne oblicze gospodarki, zorientowanej na innowacyjne rozwiązania logistyki i elektronicznej gospodarki. Wiedzę zdobywać będziecie pod okiem wybitnych specjalistów z zakresu logistyki i praktyków gospodarczych. Doceniając wagę doświadczenia, jakiego wymaga się dzisiaj od absolwentów uczelni wyższych, umożliwiamy również odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych będących partnerami WSL. Współtworzenie nowoczesnego, wykształconego społeczeństwa opartego na wiedzy i wszechstronnych umiejętnościach, a także stwarzanie naszym studentom szansy pielęgnowania ich pasji i rozwoju zainteresowań to cel, który przyświeca nam od początku działalności. Uczelnia, by z powodzeniem funkcjonować na rynku, musi się nieustannie rozwijać. W trosce o jakość kształcenia podejmujemy więc starania mające na celu ciągłe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej. Dzięki temu oferujemy swoim studentom trzy kierunki studiów z dziewięcioma specjalnościami do wyboru na studiach I stopnia, czterema na studiach II stopnia oraz siedem rodzajów studiów podyplomowych. Wartość dyplomu, a co za tym idzie wykształcenia, z jakim absolwenci WSL trafiają na niełatwy dziś rynek pracy jest tym większa, im bardziej dostosowana do oczekiwań potencjalnych pracodawców. Posiadamy elastyczny program studiów stale monitorując rynek pracy i powołując nowe, atrakcyjne rodzaje studiów. Wśród nich bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się powołane w ubiegłym roku studia inżynierskie o specjalności Inżynieria systemów logistycznych, które umożliwiają zdobycie wysoko cenionych dziś kwalifikacji technicznych w dziedzinie logistyki i tytułu inżyniera logistyka. W czasach postępującej globalizacji i integracji europejskiej studenci powinni mieć możliwość zdobycia wykształcenia o charakterze międzynarodowym. Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z siedmiu krajów europejskich studenci naszej uczelni korzystając z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicą. W ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają także możliwość zdobywania dwóch dyplomów współpracujących uczelni. Okres studiów to wielka przygoda życiowa. Należy do najczęściej i najlepiej wspominanych okresów w życiu każdego człowieka. Jest to czas uczenia się, poznawania nowych ludzi, nawiązywania kontaktów z innymi środowiskami i kulturami. Zapraszam Was w mury naszej Uczelni i życzę zadowolenia z obranego kierunku studiów. Pragnę, abyście w okresie pobytu na Uczelni nie tylko wytrwale studiowali, ale także ochoczo uczestniczyli w jej życiu naukowym, kulturalnym i sportowym. Chciałbym bardzo, abyście posiedli wiedzę i nabyli umiejętności, od których zależeć będzie Wasze przyszłe życie i miejsce w społeczeństwie. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej Uczelni. Sądzę, że lektura Informatora pomoże w podjęciu właściwej decyzji, która po sukcesie na egzaminie maturalnym stanie się początkiem drogi wiodącej do ukończenia atrakcyjnych studiów. Jestem przekonany, że po wstąpieniu w poczet studentów Wyższej Szkoły Logistyki, Wasze potrzeby związane ze zdobyciem atrakcyjnego wykształcenia i zawodu poszukiwanego na rynku pracy zostaną w sposób satysfakcjonujący zrealizowane. Rektor WSL prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski

5 NASZA UCZELNIA: WŁADZE UCZELNI 5 ZAŁOŻYCIEL WŁADZE UCZELNI Wyższa Szkoła Logistyki została utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania, czołowego ośrodka wiedzy logistycznej w Polsce. Założycielem uczelni jest natomiast Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o., powołane przez Instytut dla realizacji zadań szkoleniowych i edukacyjnych. Skupia wybitnych praktyków i teoretyków, dla których logistyka jest życiową pasją. Rektor WSL prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski Kanclerz WSL doc. dr inż. Ireneusz Fechner Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki doc. dr Zbyszko Pawlak Prodziekan dr inż. Marek Matulewski SKŁAD SENATU prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski Rektor doc. dr inż. Ireneusz Fechner Kanclerz doc. dr Zbyszko Pawlak Dziekan dr inż. Marek Matulewski Prodziekan prof. zw. dr hab. Halina Szulce prof. dr hab. Kazimierz Dobrzański prof. dr hab. inż. Marek Fertsch prof. dr hab. Antoni Sobczak dr Witosław Awedyk dr inż. Grzegosz Szyszka dr inż Stanisław Krzyżaniak dr inż. Aleksander Niemczyk dr inż. Wojciech Machowiak Katarzyna Guzik studentka II roku studiów I stopnia Tamara Mądra studentka II roku studiów II stopnia Mariusz Andrys student II roku studiów II stopnia Artur Rychlewski student II roku studiów II stopnia

6 6 NASZA UCZELNIA: LOGISTYKA CO TO TAKIEGO? LOGISTYKA CO TO TAKIEGO? Logistyka to zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i osób oraz działaniami wspomagającymi te procesy w różnych sferach ludzkiej działalności. Chociaż często przypisuje się jej militarny rodowód, jej głównym polem aktywności jest gospodarka. Przykłady jej obecności znajdziemy również w wielu innych dziedzinach: nauce i kulturze, ochronie zdrowia, turystyce i wypoczynku, sporcie. Logistyk to osoba potrafiąca realizować te procesy, a efekty jego pracy postrzegane są jako źródło wartości, które są cenione na rynku pracy. Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, logistyka i efekty jej działania są wszechobecne w naszym życiu.

7 NASZA UCZELNIA: LOGISTYKA CO TO TAKIEGO? 7 Zapasy zarządzanie WYMIANA INFORMACJI PLANOWANIE logistyka IDENTYFIKACJA SPEDYCJA TRANSPORT OPAKOWANIA MAGAZYNOWANIE SYSTEMY INFORMATYCZNE KONTROLA

8 8 NASZA UCZELNIA: WYKŁADOWCY WYKŁADOWCY O poziomie kształcenia Uczelni decyduje kadra naukowo- -dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Z Uczelnią, oprócz stałych pracowników, współpracuje również wielu wykładowców szkół wyższych z całej Polski. Do wykładowców Wyższej Szkoły Logistyki należą między innymi: Prof. zw. dr hab. Marek Ciesielski specjalista z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych; autor prac dotyczących rynku usług logistycznych; współpracuje z praktyką gospodarczą w programach naprawczych firm; zastępca przewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski autor prac naukowych, cennych monografii i publikacji z zakresu opakowań w systemach logistycznych, ekologistyki opakowań, gospodarki magazynowej oraz automatycznej identyfikacji towarów; członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych; wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Mendel zajmuje się problemami zarządzania współczesnymi organizacjami i oceną wiarygodności partnerów gospodarczych, negocjacji gospodarczych i strategii przedsiębiorstw; znawca metodyki pisania prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Prof. zw. dr hab. Halina Szulce specjalista od strategii marketingowych, rynku i jego funkcjonowania, marketingu systemów informacyjnych i badań rynku; autorka wielu monografii i publikacji związanych z szeroko pojętym marketingiem. Prof. dr hab. Edward Cyrson specjalista z zakresu zarządzania marketingiem, analizy strategicznej, marketingu globalnego i strategii konkurencji. Prof. dr hab. Jan Długosz specjalista w dziedzinie logistyki; autor lub współautor wielu publikacji, w tym kilkunastu książek poświęconych logistyce; autor licznych ekspertyz gospodarczych z dziedziny logistyki; rzeczoznawca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. dr hab. Kazimierz Dobrzański specjalista z dziedziny organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacjami niedochodowymi; autor licznych prac naukowo-badawczych i publikacji z tego zakresu. Prof. dr hab. inż. Marek Fertsch specjalista w dziedzinie planowania zapotrzebowania materiałowego oraz zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających logistykę. Prof. dr hab. Józef Frąś specjalista z zakresu nauk o zarządzaniu, prowadzi działalność naukową w zakresie teorii jakości, zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskiem. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Niemczech w obszarze jakości produktu, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

9 NASZA UCZELNIA: WYKŁADOWCY 9 Prof. dr hab. inż. Bernd Hentschel specjalista z zakresu zarządzania projektami logistycznymi i zarządzania produkcją; inicjator międzynarodowego kształcenia logistyków z wykorzystaniem wideokonferencji oraz współorganizator polsko-niemieckich konferencji logistycznych. Prof. dr hab. Antoni Sobczak specjalista z zakresu ekonomiki miast i regionów, gospodarki nieruchomościami, inwestycji i polityki mieszkaniowej; członek Zespołu Obszarów Miejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. Waldemar Wieczerzycki specjalista z zakresu logistyki, technologii informatycznych w logistyce, elektronicznego biznesu, wirtualnego przedsiębiorstwa. Doc. dr inż. Piotr Cyplik specjalista z zakresu zarządzania zapasami i dystrybucji; autor prac naukowych dotyczących reorganizacji procesów zarządzania zapasami oraz reorganizacji sieci dystrybucji. Doc. dr inż. Ireneusz Fechner specjalista z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw; kierownik projektów dotyczących modelowych rozwiązań rynków hurtowych i giełd oraz centrów logistycznych; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Doc. dr Zbyszko Pawlak specjalista z zakresu zarządzania miastem i środowiskiem; autor prac naukowych i podręczników z zakresu ekonomiki przestrzennej i środowiskowej oraz geografii ekonomicznej; członek zespołu Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk; członek Niemieckiej Akademii Badań Przestrzennych i Planowania Regionalnego. Doc. dr Ireneusz Wrociński specjalista z zakresu teorii zbiorów rozmytych i teorii automatów; autor podręczników akademickich z zakresu matematyki dla logistyków. Dr Ewa Buczyńska specjalista z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Dr inż. Stanisław Krzyżaniak specjalista z zakresu zarządzania zapasami; autor prac naukowych dotyczących modelowania i symulacji komputerowych przepływów materiałowych, badania warunków organizacyjno-technicznych do wdrażania systemów zaopatrzenia; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz zarządów towarzystw zagranicznych (Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce). Dr Justyna Lewandowska specjalista w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw, redukcji i ograniczania strat, badań rynkowych i marketingowych Dr Irena Ławniczak specjalista w zakresie problematyki globalizacji i funkcjonowania korporacji ponadnarodowych, międzynarodowych i światowych. Dr inż. Wojciech Machowiak specjalista w obszarze holistycznego ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i w łańcuchach dostaw. Dr inż. Marek Matulewski specjalista z zakresu obiegu informacji, systemów informacyjnych i komunikacji w logistyce, informacyjnych organizacji sieciowych i strategii liderów sieci. Dr Sławomir Palicki specjalista z zakresu zarządzania nieruchomościami, szacowania kosztów nieruchomości, rewitalizacji zespołów mieszkaniowych. Dr Paweł Romanow specjalista z zakresu zarządzania transportem i outsourcingu logistycznego. Dr Maciej Stajniak specjalista z zakresu zarządzania transportem w przedsiębiorstwie; kieruje projektami międzynarodowymi dotyczącymi transportu w systemach logistycznych. Dr inż. Bogusław Śliwczyński specjalista w dziedzinie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw, projektowania systemów i procesów logistycznych oraz projektowania zintegrowanych platform elektronicznej gospodarki. Dr Ryszard Świekatowski specjalista w dziedzinie zarządzania usługami, ze szczególnym uwzględnieniem usług edukacyjnych. Dr Michał Walenciak specjalista w dziedzinie towaroznawstwa; od trzech kadencji członek Komisji Nauk Towaroznawczych Nauk o Jakości oddział PAN w Poznaniu, a od 1999 roku Prezes Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

10 10 NASZA UCZELNIA: WARUNKI STUDIOWANIA Dostęp do elektronicznej platformy WSL-Online, na której zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące życia studenckiego, m.in. przydziały do grup dziekańskich, elektroniczny indeks, plan zajęć, ogłoszenia Dziekanatu. możliwość korzystania z Biblioteki WSL i Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz skomputeryzowanych zasobów bibliotecznych dostępnych poprzez Internet. W ramach zajęć z wychowania fizycznego do wyboru: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, futsal, pływanie, KARATE, aerobik i zajęcia ogólnosprawnościowe. WARUNKI STUDIO- WANIA Możliwość uczestnictwa w działalności kół naukowych. Na terenie całej uczelni Internet bezprzewodowy platforma poprzez swoją funkcjonalność pozwala w dużym stopniu odciążyć Dziekanat WSL od bezpośredniej ( przy okienku ) obsługi studentów. Proponuje w zamian obsługę elektroniczną, w miejscu i czasie dogodnym dla studenta.

11 NASZA UCZELNIA: WARUNKI STUDIOWANIA 11 nowoczesny kompleks budynków usytuowanych w centrum Poznania pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, wykorzystywane na co dzień przez najlepsze przedsiębiorstwa: SAP najpopularniejszy na świecie system informatyczny, który nie tylko wspiera zarządzanie firmą, ale także ułatwia relacje z klientami, partnerami logistycznymi, dostawcami, pracownikami, jak również dostawcami usług finansowych. i-scala należy do najbardziej zaawansowanych funkcjonalnie systemów klasy MRP II (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Służy do zarządzania produkcją, dystrybucją i kosztami. Do dyspozycji studentów są laboratoria komputerowe, klimatyzowane sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz studio umożliwiające nauczanie na odległość poprzez Internet. Graffiti nowoczesny i w pełni zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala wspomagać wszystkie istotne obszary przedsiębiorstwa, począwszy od standardowych rozwiązań finansowo-księgowych, logistycznych i magazynowych, a skończywszy na wyrafinowanych modelach planowania długoterminowego, harmonogramowania produkcji, symulowania budżetów czy złożonych rozwiązań logistycznych. MONZA system informatyczny wspomagający zarządzanie zapasami opracowany przez specjalistów Instytytu Logistyki i Magazynowania i wdrażany z sukcesem w przedsiębiorstwach. Pomieszczenia szkoły w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Qguar oprogramowanie wspomagające obsługę procesów magazynowych w dowolnego typu oraz różnej wielkości przedsiębiorstwach. Wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowania zarówno w procesach magazynowania towarów własnych, jak i w magazynach usługowych. Nowocześnie i komfortowo

12 12 NASZA UCZELNIA: PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW Kierunek Zarządzanie Inwestycje i nieruchomości logistyczne Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy STUDIA I STOPNIA /LICENCJACKIE/ Kierunek EKONOMIA Ekonomika transportu Kierunek Zarządzanie Logistyka Menedżer logistyki Zarządzanie nieruchomościami Kierunek LOGISTYKA Logistyka produkcji Logistyka handlu i dystrybucji Eurologistyka Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiebiorstw STUDIA II STOPNIA /MAGISTERSKIE/ Studia I stopnia są wyższymi studiami zawodowymi, przeznaczonymi dla osób, które chcą zdobyć zawód i praktyczne umiejętności. Taka forma studiów jest obecnie przyjęta w Polsce oraz w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują wyższe wykształcenie. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia (magisterskich) w Wyższej Szkole Logistyki lub innych uczelniach. Nauka na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) trwa trzy lata. Na studiach II stopnia (magisterskich) dwa lata. STUDIA I STOPNIA /INŻYNIERSKIE/ Kierunek LOGISTYKA Inżynieria systemów logistycznych Program studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) obejmuje kilka grup przedmiotów: podstawowe i kierunkowe, wspólne dla wszystkich specjalności, przewidziane w standardach kształcenia określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego specjalnościowe obowiązkowe dla osób studiujących na danej specjalności specjalnościowe do wyboru każdy student może w sposób dowolny wybrać przedmioty, które go szczególnie interesują i pogłębiać je w ramach specjalności proseminarium i seminaria dyplomowe lektoraty (j. angielski, j. niemiecki) wychowanie fizyczne (na studiach stacjonarnych)

13 1. STUDIA I STOPNIA Licencjackie Inżynierskie Kierunek Zarządzanie 1.1. Inwestycje i nieruchomości logistyczne Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 17 Kierunek Logistyka 1.5. Logistyka produkcji Logistyka handlu i dystrybucji Eurologistyka. 20 Kierunek Ekonomia 1.8. Ekonomika transportu. 21 Kierunek Logistyka 1.9. Inżynieria systemów logistycznych STUDIA I STOPNIA 13

14 1.1. Inwestycje i nieruchomości logistyczne STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.1. Inwestycje i nieruchomości logistyczne Specjalność Inwestycje i nieruchomości logistyczne przybliża wiedzę o inwestycjach, które mają bezpośredni związek z zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz transportem towarów, a także przemieszczaniem się ludzi i sprzętu. Przez nieruchomości logistyczne rozumie się w szczególności: sklepy wielkopowierzchniowe, obiekty magazynowe, bazy transportowe, czy centra logistyczne. Nieruchomości logistyczne, podobnie jak inne rodzaje nieruchomości, mogą być przedmiotem zarządzania, obrotu (kupna, sprzedaży), najmu lub dzierżawy. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Najnowsze dane statystyczne wskazują, że spośród wszystkich rynków, najbardziej dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości logistycznych. Średnioroczny przyrost inwestycji logistycznych osiąga poziom 9%. Dynamika rozwoju inwestycji logistycznych jest więc ogromna, a według prognoz Unii Europejskiej najlepsze perspektywy dla rozwoju tego rynku ma właśnie Polska. Już dziś powstają w naszym kraju liczne i nowoczesne centra logistyczne, wymagające sprawnego, fachowego zarządzania. Absolwenci specjalności, poza ogólną wiedzą wynikającą ze studiów na uczelni logistycznej, zdobędą kompetencje i umiejętności w zakresie: analizy rynku nieruchomości, wyszukiwania terenów do lokalizacji inwestycji logistycznych, wyznaczania efektywności inwestycji logistycznych, zarządzania nieruchomościami logistycznymi, wykonywania analiz określających zapotrzebowanie na nowe obiekty logistyczne. Kończący studia na tej specjalności nabędą także szeroką wiedzę o finansowaniu inwestycji logistycznych, gospodarowaniu nieruchomościami oraz ich wycenie. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe (szeroki zakres stanowisk specjalistycznych) także grupy kapitałowe, holdingi i korporacje, przedsiębiorstwa budowlane, rolne, obsługi sportu i rekreacji, banki, przedsiębiorstwa logistyczne (operatorzy logistyczni, przewoźnicy we wszystkich gałęziach transportu, centra logistyczne, porty, terminale), urzędy i instytucje, przedsiębiorstwa miejskie (działy logistyki, działy utrzymania dróg i autostrad, centra zarządzania kryzysowego, działy kontroli drogowej), wojsko, policja, straż graniczna, służba zdrowia. Przedmioty specjalnościowe Projektowanie inwestycji logistycznych lub Biznesplan przedsięwzięcia logistycznego, Gospodarka nieruchomościami lub Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Finansowanie inwestycji logistycznych lub Inwestowanie w nieruchomości, Ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości w Polsce i na świecie lub Lokalne rynki nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami w procesach rewitalizacyjnych lub Prospektywna ocena przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Urbanistyczno-architektoniczne aspekty inwestowania lub Lokalizacja działalności gospodarczej, Prawne otoczenie gospodarowania nieruchomościami lub Podstawy prawa materialnego, Podstawy wyceny nieruchomości i kosztorysowania lub Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości. To zdecydowanie najbardziej praktyczna ze wszystkich specjalności. W głównej mierze to zasługa doskonale wykwalifikowanej kadry, złożonej z wybitnych specjalistów. Ich doświadczenie wielokrotnie okazało się cenniejsze niż sama teoria. Bartosz Klappa Absolwent specjalności Inwestycje i nieruchomości logistyczne

15 1.2. Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach W warunkach gospodarki wolnorynkowej sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) decyduje o tempie wzrostu gospodarczego poszczególnych państw. W Polsce sektor ten liczy ok. 3,5 mln zarejestrowanych firm i zapewnia 2/3 miejsc pracy oraz wytwarza niemal połowę PKB. Unia Europejska docenia znaczenie MSP stwarzając dla nich wyjątkowe możliwości w zakresie dostępu do środków finansowych, wiedzy i innych form wsparcia. Stwarza to wyjątkową szansę i jest niewątpliwym atutem dla dobrze przygotowanych i ambitnych specjalistów w tej sferze aktywności gospodarczej. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Intensywny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw kreuje duże zapotrzebowanie na kadry potrafiące praktycznie stosować zasady oraz dostępne rozwiązania specyficzne dla tych podmiotów gospodarczych. Dotyczy to zarówno małych przedsiębiorstw rodzinnych (np. firm transportowych, handlowych itp.), jak i spółek oraz firm nieco większych, których organizacja i warunki działalności wymagają zatrudniania odpowiednio przygotowanych specjalistów. Wybierając tę specjalność wierzyłem, że umożliwi mi łatwiejsze zaistnienie na rynku pracy. I nie pomyliłem się. Krótko po skończeniu studiów licencjackich, bez większych problemów otrzymałem swoją pierwszą posadę w dziale logistyki w hurtowni budowlanej. Dzięki świetnie wykształconej kadrze wykładowców zapoznałem się między innymi z obowiązującymi technikami magazynowania i transportowania dóbr, a także poznałem niezbędne do prowadzenie własnej firmy podstawowe zagadnienia marketingu. Tomasz Cichowski Absolwent specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.2. Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Przedmioty specjalnościowe Podstawy zarządzania logistyką lub Projektowanie systemów logistycznych, Koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw lub Gospodarka zapasami Opakowania w systemach logistycznych lub Zarządzanie opakowaniami w systemach logistycznych, Systemy informatyczne MSP lub Narzedzia e-commers, Koszty i controlling logistyki lub Rachunek kosztów działań, Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (w języku polskim lub angielskim), Gospodarka magazynowa lub Organizacja systemów magazynowych, Logistyka miejska lub Prawo przewozowe.

16 1.3. Zarządzanie jakością STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.3. Zarządzanie jakością Na nowoczesnym rynku partnerzy uczestniczący w dostarczaniu klientowi wyrobów lub usług odpowiadają za ich jakość oraz poziom jakości procesów, dzięki którym spełniają oczekiwania klientów i są źródłem ich satysfakcji. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Podczas zajęć szczególny nacisk położono na zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jakością w różnych organizacjach produkcyjnych i usługowych. Niezależnie od wiedzy teoretycznej absolwent tej specjalności uzyskuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z jakością produktów i procesów. Jest również przygotowany do zarządzania przedsięwzięciami projakościowymi, w tym związanymi z projektowaniem, wprowadzaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w produkcji, zaopatrzeniu, logistyce, obsłudze klienta i sprzedaży itd. Zapotrzebowanie praktyki gospodarczej na specjalistów z tego zakresu w organizacjach produkcyjnych i usługowych różnych branż jest znaczne. Przedmioty specjalnościowe Zarządzanie projakościowe (w języku polskim lub angielskim), Doskonalenie jakości (w języku polskim lub angielskim), Projektowanie i eksploatacja SZJ (w języku polskim lub angielskim), Systemy oceny zgodności (w języku polskim lub angielskim) Metody i narzędzia projakościowe (w języku polskim lub angielskim), Zarządzanie środowiskowe (w języku polskim lub angielskim), Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (w języku polskim lub angielskim), Ekonomiczne i prawne aspekty jakości (w języku polskim lub angielskim). dla firm kurierskich nie ma rzeczy niemożliwych do przewiezienia. Firma DHL dostarczała kiedyś między innymi: mysie mózgi do Estonii, tuzin jaj szpaków w suchym lodzie, budkę telefoniczną do Londynu oraz całkowicie ubraną choinkę świąteczną. TNT Express natomiast przetransportowało dwie pandy wielkie z chińskiego Chengu do madryckiego zoo w ramach międzynarodowego programu ochrony pand wielkich oraz 8 ośmiotygodniowych szczeniaków do Włoch. Źródło: Beata Pękala, Kot w worku, czy panda w kurierskim samochodzie? najdziwniejsze przesyłki wszech czasów, dostęp:

17 1.4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Unia Europejska przywiązuje duże znaczenie do warunków pracy w przedsiębiorstwach. Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i różnego rodzaju instytucjach, brak kadr z wyższym wykształceniem spełniających kryteria zawodu oraz duży popyt na rynku pracy dla absolwentów, to tylko niektóre powody utworzenia tej specjalności. Kształcenie w tej dziedzinie daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz pozwala podnieść kwalifikacje również osobom pracującym już na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. O atrakcyjności specjalności świadczy chociażby zainteresowanie, jakim cieszą się studia podyplomowe w WSL Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Wyższa Szkoła Logistyki, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej, kształcącej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1.4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy PERSPEKTYWY ZAWODOWE W ramach trzyletniej nauki studenci otrzymują nie tylko dyplom licencjata, potwierdzający kwalifikacje w dziedzinie BHP i uprawniający do objęcia stanowiska starszego inspektora, a po rocznym stażu pracy specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymują także świadectwo ukończenia pełnowymiarowego kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy (wydane przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu) oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy. Posiadanie uprawnień w dziedzinie BHP i PPOŻ jest ogromnym atutem absolwenta WSL na rynku pracy, ponieważ pracodawca może zatrudnić jednego pracownika z kompletem potrzebnych uprawnień, a nie dwóch różnych specjalistów mających kompetencje w odrębnych dziedzinach. Idealny Specjalista ds. BHP powinien mieć wyższe wykształcenie. Najlepiej gdy ukończył specjalistyczne studia o kierunku bhp lub ochrona przeciwpożarowa. Powinien też mieć co najmniej dwa lata doświadczenia, znać jeden język obcy (najlepiej angielski), być gotowym do przeprowadzki. Z badań przeprowadzonych przez firmę rekrutacyjną Antal International wynika, że zwykły specjalista w tej branży oczekuje 6-8 tys. zł wynagrodzenia. Koordynator bhp podejmie pracę w firmie za 8-10 tys. zł. Kierownik bhp w jednym zakładzie chce zarabiać od 10 do 14 tys. zł, a kierownik działu bhp w jednym lub kilku zakładach tys. zł. Źródło: Dariusz Brzostek, Renesans specjalisty ds. BHP, dostęp: Przedmioty specjalnościowe Organizacja i metodyka szkoleń w zakresie BHP, Problematyka bezpieczeństwa pracy, Ochrona przeciwpożarowa, Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy oraz metody ograniczania zagrożeń, Ergonomia, Wymagania dotyczące budynków i pomieszczeń pracy, Psychofizyczne właściwości człowieka w pracy, Ryzyko zawodowe, BHP w magazynowaniu i transporcie, Gospodarka odpadami, Profilaktyka lekarska z elementami pierwszej pomocy i higiena pracy, System zarządzania bezpieczeństwem pracy

18 1.5. Logistyka produkcji STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK LOGISTYKA KIERUNEK LOGISTYKA: LOGISTYKA PRODUKCJI 1.5. Logistyka produkcji Systemy produkcyjne złożone z rozproszonych centrów produkcji i montażu, bazujące na rozległych sieciach dostawców i kooperantów wymagają zaawansowanych rozwiązań logistycznych. Na współczesnym rynku tylko przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne metody zarządzania logistycznego mogą liczyć na sukces. Sprawna organizacja przepływu materiałów od ich nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych opartych na automatycznej identyfikacji oraz na elektronicznej wymianie danych, stwarza przedsiębiorstwu szansę osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. PERSPEKTYWY ZAWODOWE W ramach tej specjalności studenci zdobywają rzetelną wiedzę o ekonomicznych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Poznają metody i techniki zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w typowym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Absolwenci posiadają umiejętności zarządzania produkcją, zarządzania jakością oraz informatycznego wspomagania realizacji procesów logistycznych. Absolwenci specjalności Logistyka produkcji będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w działach: planowania produkcji, sterowania produkcją, gospodarki materiałowej, zaopatrzenia, transportu wewnętrznego, spedycji i transportu, zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Przedmioty specjalnościowe Gospodarka zapasami lub Koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw, Gospodarka magazynowa lub Organizacja systemów magazynowych, Opakowania w systemach logistycznych lub Zarządzanie opakowaniami w systemach logistycznych, Koszty i controlling logistyki lub Rachunek kosztów działań, Systemy informacyjne w logistyce produkcji lub Logistyka eksploatacji, Wprowadzenie do Lean Management (w języku polskim lub angielskim) Projektowanie systemów logistycznych lub Organizacja systemów logistycznych, Metody planowania i sterowania produkcją lub Zarządzanie przepływem materiałów w systemach produkcyjnych, Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (w języku polskim lub angielskim) Aby zbudować 700 samochodów każdego dnia potrzeba części, które muszą zostać dostarczone w odpowiedniej ilości, w odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie. Źródło: Poznaj nas, nas, dostęp

19 1.6. Logistyka handlu i dystrybucji Nowoczesne formy handlu, które umożliwiają jednoczesną obsługę wielu klientów w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych oraz sklepach specjalistycznych wymagają szybkiego i bezbłędnego przepływu towarów w łańcuchach dostaw od producenta do półek sklepowych. W celu spełnienia tych wymagań stosowane są zaawansowane rozwiązania organizacyjne i technologiczne, kody kreskowe, chipy radiowe, skanery w kasach, systemy informatyczne wspomagające sprzedaż, przeglądy zapasów, zakupy, czy przyjmowanie dostaw. Od logistyka wymaga się znajomości tych zagadnień i ich umiejętnego wykorzystania w celu zapewnienia klientom stałej dostępności towarów. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Dynamiczny wzrost zatrudnienia w handlu i dystrybucji powoduje, że studia na tej specjalności przygotowują do zajmowania stanowisk kierowniczych i specjalistycznych w firmach handlowych i dystrybucyjnych. Przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne pozwoli absolwentowi podjąć pracę w działach: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki magazynowej, spedycji i transportu, konsultingowych, doradczych ds. logistyki. Specjalność tę wybrałem z prostych przyczyn. Zainteresowałem się obszarem nauki, jaką jest logistyka. Zaciekawiła mnie tym, że jest obecna praktycznie wszędzie i bez niej nie byłoby możliwe prawidłowe funkcjonowanie miast i przedsiębiorstw. Specjalizacja LHD skupia się na logistyce handlu i dystrybucji, jak również kształci w obrębie produkcji, transportu, systemów informacyjnych i controlingu. Większość przedmiotów nastawiona jest na działania funkcjonujące w praktyce. Bartosz Górniak Student III roku specjalności Logistyka handlu i dystrybucji Przedmioty specjalnościowe Koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw lub Gospodarka zapasami, Organizacja systemów magazynowych lub Gospodarka magazynowa, Opakowania w systemach logistycznych lub Zarządzanie opakowaniami w systemach logistycznych, Rachunek kosztów działań lub Koszty i controlling logistyki, Strategie i struktury w handlu (w języku polskim lub angielskim), Systemy informacyjne przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub Narzędzia e-commerce, Organizacja systemów logistycznych lub Projektowanie systemów logistycznych, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub Systemy dystrybucji w przedsiębiorstwach, Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (w języku polskim lub angielskim). STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK LOGISTYKA 1.6. Logistyka handlu i dystrybucji 19 19

20 1.7. Eurologistyka STUDIA I STOPNIA: 1. KIERUNEK LOGISTYKA 1.7. Eurologistyka Procesom globalizacji towarzyszy tworzenie międzynarodowych sieci i systemów logistycznych. Systemy takie budowane są pomiędzy firmami różnych państw. Procesy integracyjne zachodzące w Unii Europejskiej są silnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu eurosystemów logistycznych. Polskie firmy, chcąc aktywnie włączyć się we współpracę międzynarodową, muszą dostosować swoje procesy logistyczne do rozległych sieci dostaw o europejskim zasięgu. PERSPEKTYWY ZAWODOWE Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało potrzebę reorganizacji procesów logistycznych przedsiębiorstw i przejście od orientacji krajowej do orientacji ogólnoeuropejskiej. Eurorynek stwarza przedsiębiorstwom możliwości zmiany miejsc produkcji i montażu do krajów o niższych kosztach produkcji. Zmiany miejsc produkcji wymagają nowych form i struktur logistyki, której podstawowym zadaniem jest zarówno organizacja zaopatrzenia w skali międzynarodowej, jak i sprawne przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi rynkami. Znajomość metod i technik zarządzania procesami logistycznymi wzbogacona o europejski wymiar tych zagadnień i podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu międzynarodowego stwarzają absolwentom możliwość podjęcia pracy w charakterze logistyka między innymi w: oddziałach przedsiębiorstw zagranicznych i koncernów globalnych, międzynarodowych sieciach handlowych, międzynarodowych firmach logistycznych i spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportu międzynarodowego, firmach konsultingowych, wielozakładowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, własnych przedsiębiorstwach. Uważam, że możliwość nabywania podstawowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej logistyki w zestawieniu z przedmiotami ściśle ukierunkowanymi na logistykę o charakterze globalnym, europejskim jest kluczem do sukcesu na międzynarodowym rynku pracy. Dzięki ciągle nabywanej wiedzy oraz uczestnictwie w bardzo ciekawych projektach naukowych oraz konferencjach czuję się coraz bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Mateusz Noszkowicz Student II roku specjalności Eurologistyka Przedmioty specjalnościowe Gospodarka zapasami lub Koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw, Gospodarka magazynowa lub Organizacja systemów magazynowych, Opakowania w systemach logistycznych lub Zarządzanie opakowaniami w systemach logistycznych, Koszty i controlling logistyki lub Rachunek kosztów działań, Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego (w języku polskim lub angielskim), Projektowanie systemów logistycznych lub Organizacja systemów logistycznych, Europejska sieć logistyczna lub Rynek usług logistycznych, MSG z elementami ekonomii integracji europejskiej (w języku polskim lub angielskim), Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (w języku polskim lub angielskim)

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo