Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka"

Transkrypt

1 Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Instytut Informatyki Instytut Polonistyki Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Wydział Artes Liberales Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Lingwistyki Stosowanej Wydział Neofilologii. Katedra Lingwistyki Formalnej Wydział Orientalistyczny Wydział Pedagogiczny Wersja z 04 III 2015 r.

2 Wykaz projektów z zakresu humanistyki cyfrowej (Uniwersytet Warszawski) Instytut Dziennikarstwa 1. Tytuł projektu: Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku Czas realizacji projektu: 2009 Nazwisko i adres kierownika projektu: prof. dr hab. Marek Gruszczyński, Charakterystyka projektu: Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku (dalej: CBDU) zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego pt. Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI XVIII wieku zawierającej opisy prawie dwóch tysięcy jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, co było możliwe dzięki uprzejmości Dyrekcji tej biblioteki. Skanowanie wykonano w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji BN. Projekt powstał dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanemu przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego) w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet 4). Adres strony internetowej projektu: 2. Tytuł projektu: Laboratorium Badań Medioznawczych UW Czas realizacji projektu: (na podstawie dotacji MNiSW) Nazwisko i adres kierownika projektu: dr Tomasz Gackowski, Charakterystyka projektu: Laboratorium Badań Medioznawczych (LBM) to innowacyjna, zaawansowana technologicznie pracownia naukowo-badawcza w strukturze Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca badania na styku nauk społecznych, humanistycznych i technicznych. Utworzenie Laboratorium Badań Medioznawczych stało się możliwe dzięki środkom finansowym przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji celowej (decyzja nr 8617/E-343/R/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku). Działalność LBM zainaugurowano 7 listopada 2013 roku. Głównym celem powołania w ramach restrukturyzacji Instytutu Dziennikarstwa UW Laboratorium Badań Medioznawczych było

3 stworzenie innowacyjnego zaplecza naukowo-technicznego umożliwiającego realizowanie zaawansowanych badań przekazów medialnych, nadawców oraz odbiorców komunikacji społecznej. Adres strony internetowej projektu: 3. Tytuł projektu: Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: prof. dr hab. Rafał Artur Habielski, Charakterystyka projektu: Celem naukowym projektu jest wybór, opracowanie i edycja materiałów źródłowych ilustrujących charakter oraz znaczenie programu Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (RWE) w sferze politycznej i kulturalnej w latach Projekt stanowi pierwsze opracowanie tego rodzaju. Da ono podstawę do prowadzenia daleko wnikliwszych, niż do tej pory, badań nad programem i znaczeniem RWE w pierwszym dwudziestopięcioleciu funkcjonowania Rozgłośni. Ramy chronologiczne projektu pokrywają się z okresem, w którym Rozgłośnią kierował Jan Nowak- Jeziorański, którego setna rocznica urodzin przypada w 2014 roku. Projekt finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW (moduł 1.1.). 4. Tytuł projektu: Komputerowa analiza nieprojektowanego odbioru Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Dorota Lewandowska-Jaros, Charakterystyka projektu: Projekt obejmuje badania oparte na analizie wyników automatycznej rejestracji czasu trwania i liczby spojrzeń odbiorców (zidentyfikowanych pod względem wieku i płci) na emitowany materiał audiowizualny (m.in. percepcja reklamy w systemie OOH). Próbę badawczą stanowią wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu elektronicznego punktu pomiarowego, umieszczonego w miejscu publicznym. Odpowiednie umiejscowienie terminala daje możliwość rejestracji każdego ze spojrzeń skierowanych bezpośrednio na ekran, na którym emitowany jest materiał. Osoby biorące udział w badaniu nie są o nim uprzedzone, co pozwala zakładać, iż badany jest odbiór nieprojektowany (nieuwarunkowany jakimkolwiek nastawieniem). Zastosowanie komputerowej rejestracji wskaźników nieprojektowanego odbioru do analizy materiałów tekstowych i audiowizualnych w badaniach medioznawczych ma dać odpowiedź m.in. na pytania: 1. Jaką strukturę ma grupa osób stanowiąca próbę badawczą? 2. Które (i w jakim stopniu) materiały i ich sekwencje (jednostki tekstu i obrazy) przyciągają uwagę odbiorców? 3. Czy sekwencje (jednostki tekstu i obrazy) zakładane jako kluczowe dla danego przekazu w największym stopniu przyciągają uwagę odbiorców?

4 4. Jaki jest wpływ czasu i miejsca emisji na percepcję danego przekazu? 5. Jaki jest związek pomiędzy strukturą grupy stanowiącej próbę badawczą a percepcją określonego typu przekazu, zatem np. która z grup jest najwłaściwsza jako docelowa dla danego przekazu lub sekwencji? Sposób rejestracji jest zgodny z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych (system działa w czasie rzeczywistym - nie rejestruje obrazu). Adres strony internetowej projektu: Wydział Orientalistyczny Tytuł projektu: Mały elektroniczny słownik suahilijsko-polski i polsko-suahilijski. Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: dr Beata Wójtowicz Charakterystyka projektu: Głównym celem projektu było opracowanie nowego, elektronicznego słownika suahilijsko-polskiego i polsko-suahilijskiego za darmo udostępnianego w Internecie. Duży nacisk położony został na dydaktyczny charakter słownika. Jest to słownik ogólny, opisowy, z rozbudowaną gramatyczną informacją przyhasłową, oraz rozbudowanym systemem odsyłaczy, mających na celu zachowanie i przedstawienie relacji derywatów. Adres strony internetowej projektu: Instytut Polonistyki Tytuł projektu: Korpus polsko-rosyjski Czas realizacji projektu: 20/05/ /05/2013 Nazwisko i adres kierownika projektu: Kierownik projektu: dr hab. Marek Łaziński, Charakterystyka projektu: W ramach projektu powstał oznakowany morfosyntaktycznie i bibliograficznie korpus tekstów polskich i rosyjskich, który może być praktyczną pomocą dla tłumaczy, językoznawców, leksykografów, badaczy literatury i kultury. 90 procent korpusu stanowią teksty literackie, pozostałe to tekstu religijne, prasowe i prawne. Korpus zawiera 30 milionów słów, w tym 20 mln dostępne publicznie (po połowie w każdej wersji językowej). Program wyszukujący wybiera zdania zawierające wyszukiwane słowa lub połączenia (z zastosowaniem wyrażeń regularnych: zastępników, alternatywy i przeczenia) w języku źródłowym i pokazuje odpowiednie zdania w przekładzie. Program wyszukuje także dowolne wartości kategorii gramatycznych, wykorzystując tagowanie Narodowego Korpusu Języka Polskiego i Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, a także leksemy. Tabela tekstów korpusu zawiera krótkie merytoryczne wprowadzenie do rosyjskich tekstów literackich. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki Adres strony internetowej projektu:

5 Tytuł projektu: Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: dr hab. Magdalena Derwojedowa Charakterystyka projektu: Projekt ma na celu przygotowanie narzędzi do analizy tekstów lat z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni. Ramy czasowe zostały wyznaczone przezpierwszą reformę ortograficzną z jednej strony, a historyczno-społeczny koniec wieku XIX z drugiej. Zamierzeniem twórców projektu jest nie tylko adaptacja analizatora morfologicznego tak, by poprawnie analizował on teksty z tego okresu w ich oryginalnej postaci graficznej i fleksyjnej, ale też rejestracja tych zmian i wypracowanie koncepcji prezentacji ewolucji odmiany w zasobach tego typu. Podstawą materiałową prac jest niewielki, liczący 1 mln segmentów korpus tekstów z lat , zróżnicowany stylistycznie, składający się z 1000 próbek gronowych o długości ok segmentów. W trakcie prac korpus ten będzie analizowany przez udoskonalany analizator, następnie zostanie oznakowany, a po zweryfikowaniu i ujednoznacznieniu analiz, udostępniony. Produktem ubocznym jest też repozytorium tekstów, z których pochodzą próbki gronowe, może ono stać się zalążkiem większego korpusu. Adres strony internetowej projektu: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 1. Tytuł projektu: Technologie informacyjne i komunikacyjne w geografii Czas realizacji projektu: od 2007 roku Nazwisko i adres kierownika projektu: dr hab. Piotr Werner, prof. UW Charakterystyka projektu: Jeden z wątków tego projektu dotyczy zjawisk zachodzących w społeczeństwie informacyjnym w Polsce w kontekście zastosowań technologii geoinformacyjnych. 2. Tytuł projektu: Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: dr hab. Piotr Werner, prof. UW Charakterystyka projektu: W obecnie realizowanym projekcie (NCN) pt. Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce (UMO-2011/03/B/HS4/04933) pojawił się

6 wątek dot. tzw. efektu odbicia, którego aspekty interdyscyplinarne i humanistyczne podkreślane były w trakcie międzynarodowej konferencji pt. Science for the Environment. Mapping knowledge needs for future horizons (Aarhus, Denmark, 2-3 Oct. 2013, Aaarhus University). Efektem są następujące realizowane zadania w ramach w/w projektu: a. Zgłoszono (przyjęty) referat i wystąpienie na Regionalnej Międzynarodowej Konferencji Unii Geograficznej w Krakowie ( ) na sesji poświęconej społeczeństwu informacyjnemu pt. Rebound effects of ICT in EU countries (P.Werner) b. Do czasopisma Applied Spatial Analysis and Policy (Springer) złożono artykuł: Werner P. The rebound effect of Information and Communication Technologies development in the European Union ( , w trakcie recenzji) c. W ramach prowadzonego Wydziale projektu badawczego pt. 'Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na zagrożenia naturalne' finansowanego przez NCN przewidziano, w celu upowszechniania wyników projektu (zgodnie z umową z NCN) uruchomienie geo-serwera w ramach zasobów, którymi dysponuje Wydział. Uruchomienie 'wersji produkcyjnej' z gotowymi do udostępniania mapami (WMS i WFS) przewiduję na przełomie: grudzień 2014/ styczeń 2015 roku. Na razie działa przygotowane już odpowiednie oprogramowanie serwerowe i przykładowe mapy, które towarzyszyły systemom (na razie nie zawierają one wyników projektu). Można je obejrzeć pod adresem: Serwer będzie obudowany systemem CMS (w trakcie projektowania), który będzie zawierał dodatkowo zbiór artykułów i linków do różnych ważnych dla tematu projektu i odbioru społecznego informacji. Serwer operuje oprogramowaniem open source (aktualnie zainstalowane oprogramowanie: system operacyjny CentOS, baza danych MySQL, PostgreSQL, oprogramowanie PostGIS oraz eksperymentalną instalację serwera Quantum GIS). Adres strony internetowej projektu: Inne działania, publikacje i realizowane przez Wydział przedsięwzięcia o aspektach nawiązujących do celów humanistyki cyfrowej. 2. Badania statutowe: Technologie informacyjne i komunikacyjne w geografii od 2007 roku a. Werner, P. (2009). Łatwa ścieżka: społeczeństwo a przestrzeń telekomunikacji i mediów elektronicznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, str. 92 (ISBN )

7 b. Referat zamawiany: P. Werner, (2012) Kreatorzy, gestorzy i internauci - od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów. Konferencja: Redukując złożoność świata. Społeczne aspekty wizualnych baz danych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań marca 2012, Instytut Socjologii UAM c. Pokojski W., Pokojska P. (2012) Wirtualne podróże w serwisach internetowych i aplikacjach webgis. Turystyka i rekreacja nr 9/2012. d. Werner, P. (2013). Kreatorzy, gestorzy i internauci - od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów. Człowiek i Społeczeństwo. Wizualne bazy danych, XXXVI(2), (ISSN ). 3. Projekty badawcze pracowników i doktorantów PSIP a. Iwańczak B., (2009) Percepcja powodzi w gminie Łomianki, praca magisterska na kierunku geografia w ramach MISMAP w zakresie geografii fizycznej, promotor: dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW. b. Iwańczak B., (2010) Oddziaływanie wielkości ośrodka miejskiego na zróżnicowanie stylu życia jego mieszkańców, praca magisterska na kierunku psychologia w ramach MISMaP na programie DM-MSMP, promotor: prof. dr hab. Maria Lewicka c. Pokojska P., Pokojski W., Interaktywna mapa dla każdego, kurs e-learningowy, d. Iwańczak B., rozprawa doktorska w ramach MISDoMP UW: Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy; Przewód doktorski otwarty przez Radę WGiSR UW w 2014 roku; Promotorzy: dr hab. Piotr Werner, prof. UW (WGiSR UW), prof. dr hab. Maria Lewicka (Wydz. Psychologii UW). Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Tytuł projektu: Elaion Czas realizacji projektu: 2014 Nazwisko i adres kierownika projektu: Iwona Zych Charakterystyka projektu: Elaion jest wynikiem adaptacji do formy elektronicznej katalogu stanowiącego bazę źródłową opracowania habilitacyjnego "Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine" autorstwa dr Tomasza Waliszewskiego. Praca ta ukaże się drukiem w roku bieżącym, na przełomie roku. Baza prezentować ma dane charakteryzujące poszczególne prasy oliwne (obecnie katalog liczy 1779 pozycji) powiązane z danymi lokalizacyjnymi. Wizualna prezentacja

8 danych wsparta zostanie przejrzystymi mapami (obszar: Izraela z Autonomią Palestyńską, Jordanii, Libanu i Syrii) i planem Palmyry przygotowanymi w ramach wspomnianej pracy. Całość zostanie wzbogacona bogatym materiałem ilustracyjnym, w znakomitej większości publikowanym po raz pierwszy. Adres strony internetowej projektu: nieaktywna - projekt w trakcie realizacji Tytuł projektu: Studia Palmyreńskie - wersja elektroniczna Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Grzegorz Majcherek Charakterystyka projektu: Elektroniczna, dostępna za pośrednictwem internetu, pełna (łącznie z tomami archiwalnymi) wersja periodyku drukowanego. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: PCMArch Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Robert Mahler Charakterystyka projektu: PCMArch to system archiwizacji dokumentacji archeologicznej. Baza ma charakter wewnętrzny i jej dostępność przez sieć ma być ograniczona wyłącznie do osób upoważnionych. Docelowo w bazie tej zgromadzona zostanie całość dokumentacji wykopaliskowej, do przechowywania której zobowiązane jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W najbliższej przyszłości, w miarę przyrostu volumenu zgromadzonych w niej danych, baza ta ma szansę stać się podstawowym narzędziem pracy w realizacji badań bieżących nad materiałem ze stanowisk kiedykolwiek eksplorowanych w ramach działalności archeologicznej Centrum. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: PAM Journal - wersja elektroniczna Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Iwona Zych Charakterystyka projektu: Elektroniczna, dostępna za pośrednictwem internetu, pełna (łącznie z tomami archiwalnymi) wersja periodyku drukowanego. Adres strony internetowej projektu: Instytut Filozofii Tytuł projektu: Global Politics and Philosophy Research Center

9 Czas realizacji projektu: 2009 Nazwisko i adres kierownika projektu: dr Rafał Wonicki Charakterystyka projektu: internetowe centrum badań nad globalizacją, służące współpracy politologów, filozofów i socjologów prowadzących badania nad kulturowymi, politycznymi i etycznymi wymiarami globalizacji. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Kazimierz Twardowski: wydanie elektroniczne wybranych pism filozoficznych w języku ukraińskim Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: dr Stepan Ivanyk Charakterystyka projektu: projekt służący upowszechnieniu dorobku filozoficznego Kazimierza Twardowskiego poprzez elektroniczne publikacje jego pism w języku ukraińskim. (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture Czas realizacji projektu: 2014 Nazwisko i adres kierownika projektu: dr hab. Anna Brożek Charakterystyka projektu: utworzenie strony internetowej poświęconej Szkole Lwowsko- Warszawskiej; strona zawierać ma prezentację głównych przedstawicieli szkoły, a także projekty i publikacje powstające w związku z jej tradycją, w tym digitalizowane prace członków Szkoły oraz prace współczesne do dorobku Szkoły nawiązujące Adres strony internetowej projektu: Przedsięwzięcia zewnętrzne, w których uczestniczą Pracownicy IF UW: Strona internetowa poświęcona polskim badaniom nad filozofią rosyjską oraz udostępniającą tłumaczenia tekstów klasycznych i współczesnych z myśli rosyjskiej; strona realizowana jest przez Uniwersytet Zielonogórski, adres internetowy: (ze strony IF UW w projekcie uczestniczy prof. Janusz Dobieszewski) Międzynarodowy projekt Fichte-Online; projekt mający na celu upowszechnianie elektronicznych publikacji poświęconych filozofii Johanna Gottlieba Fichtego; adres internetowy: (ze strony IF UW w projekcie uczestniczy dr Jakub Kloc-Konkołowicz) Biblioteka Uniwersytecka

10 Tytuł projektu: Elektroniczna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (e-buw) Czas trwania: od Nazwisko i adres kierownika projektu: Agnieszka Wróbel, Charakterystyka projektu: elektroniczna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego została utworzona w 2007 roku. Za jej pośrednictwem czytelnicy mają dostęp głównie do dokumentów pozostających w domenie publicznej, w dużej mierze pochodzących z zasobów BUW, a w części z innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się ponad 158 tys. publikacji. Głównym formatem stosowany w plikach prezentacyjnych jest DjVu, występują również publikacje w formatach PDF i HTML. Metadane są prezentowane w formacie Dublin Core. Strona projektu: Tytuł projektu: Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW (CKK BUW) Czas trwania: Nazwisko i adres kierownika projektu: Grzegorz Kłębek, Charakterystyka projektu: Projekt digitalizacji wybranych katalogów kartkowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miał na celu szerokie udostępnienie informacji katalogowej o zbiorach BUW, która byłaby komplementarna do katalogu elektronicznego (OPAC), gdyż większość obiektów nadal nie ma swoich opisów bibliograficznych w katalogu online. Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN). W dwóch turach zdigitalizowane zostały katalogi alfabetyczne wydawnictw zwartych oraz ciągłych, jak również wybrane katalogi i kartoteki gabinetów zbiorów specjalnych. W sumie zostało zeskanowanych ponad 1 mln 650 tys. kart katalogowych. W bazach katalogów alfabetycznych druków zwartych (książek) oraz wydawnictw ciągłych (czasopism) został uruchomiony e-rewers pozwalający na zdalne zamawianie poszczególnych pozycji. Strona projektu: Tytuł projektu: Elektroniczna Kolekcja Czasopism Polskich (e-kczp) Czas trwania: Nazwisko i adres kierownika projektu: Grzegorz Kłębek, Charakterystyka projektu: Projekt w założeniu polegający na digitalizacji kopii mikrofilmowych wybranych czasopism polskich był realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie we współpracy z Biblioteką Narodową. W późniejszym czasie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie były digitalizowane również

11 oryginały czasopism. W związku z rozwojem e-buw oraz Polony od 2008 roku serwis nie jest rozwijany. Publikacje są dostępne w dwóch formatach część w formacie GIF, a część w formacie DjVu. Strona projektu: Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe: Opracowanie i digitalizacja druków ulotnych z lat ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czas trwania : Nazwisko i adres kierownika projektu: Emilia Słomianowska-Kamińska, Anna Wołodko, Charakterystyka projektu: W ramach w/w programu opracowano- skatalogowano, następnie zdigitalizowano druków pochodzących z trzech jednostek zbiorów specjalnych BUW: Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego, Gabinetu Rękopisów i Gabinetu Zbiorów XIX Wieku. Wszystkie opisy znajdują się w katalogu OPAC BUW, część opisów znajduje się w katalogu NUKAT. W ebuw.uw.edu.pl znajduje się aktualnie 339 dokumentów życia społecznego w tym ponad trzysta z w/w programu. Tytuł projektu: NUKAT - katalog centralny zbiorów polskich bibliotek naukowych Czas trwania: od 5 lipca 2002 bezterminowo Nazwisko i adres kierownika projektu: Ewa Kobierska-Maciuszko Charakterystyka projektu: Centralna baza opisów bibliograficznych dokumentów różnego typu w zbiorach polskich bibliotek naukowych. Budowana metodą współkatalogowania przez ponad 100 polskich bibliotek przy wykorzystaniu polskich i międzynarodowych zasad i norm (Polskie Normy opisu bibliograficznego i budowy haseł, ISBD, MARC21, ISO2709, UTF-8, normy transliteracyjne ISO). Obsługiwana pełną kartoteką haseł wzorcowych. Średni przyrost zawartości bazy o ok opisów dziennie, zawiera już ponad 2,5 mln opisów. Otwarty, bezpłatny dostęp do kopiowania danych z bazy (opisów bibliograficznych oraz rekordów kartoteki haseł wzorcowych). NUKAT informuje o lokalizacji dokumentu w zbiorach bibliotek współpracujących, usprawnia, przyspiesza i ujednolica opracowanie dokumentów znajdujących się w zbiorach lub wpływających do zbiorów bibliotek współpracujących, obejmuje opisy książek, czasopism, druków muzycznych, dokumentów kartograficznych, dokumentów ikonograficznych, nagrań dźwiękowych, filmów, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich oraz wybranych typów dokumentów życia społecznego. Opisy bibliograficzne NUKAT widoczne w światowym katalogu centralnym WorldCat prowadzonym przez OCLC, zawartość kartoteki haseł wzorcowych NUKAT widoczna w międzynarodowej wirtualnej kartotece haseł wzorcowych VIAF.

12 Strona projektu: (strona informacyjna Tytuł projektu: Elektroniczna Kolekcja Księgozbiór Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Czas trwania: 2008 Nazwisko i adres kierownika projektu: Zbigniew Olczak, Charakterystyka projektu: Projekt digitalizacji wybranych dzieł (387) z księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o dużej wartości historycznej. Realizacja dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe. Publikacje w formacie DjVu. Publikacje dostępne na stronie e-buw. Tytuł projektu: Digitalizacja i udostępnienie wybranych druków z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Czas trwania: 2013 Nazwisko i adres kierownika projektu: Wojciech Dołęgiewicz, Charakterystyka projektu: Projekt digitalizacji wybranych dzieł (272) z księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z działu Nauki i sztuki piękne (dawna sygnatura WTPN E ).. Realizacja dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe Publikacje w formacie DjVu. Publikacje dostępne na stronie e-buw. Tytuł projektu: Digitalizacja i udostępnienie wybranych druków z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk kontynuacja Czas trwania: 2014 Nazwisko i adres kierownika projektu: Wojciech Dołęgiewicz, Charakterystyka projektu: Projekt digitalizacji wybranych dzieł (252) z księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z działu Prawo (dawna sygnatura D ). Realizacja dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe Publikacje w formacie DjVu. Publikacje dostępne na stronie e-buw. Tytuł projektu: Digitalizacja i retrokonwersja Narodowego Zasobu Bibliotecznego zbiorów XIX wieku Czas trwania: 2013 Nazwisko i adres kierownika projektu: Wojciech Dołęgiewicz,

13 Charakterystyka projektu: Projekt digitalizacji wybranych dzieł (350) z księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z działu Teologia (dawna sygnatura WTPN A ) oraz Filozofia (dawna sygnatura WTPN B ). Realizacja dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę. Publikacje w formacie DjVu. Publikacje dostępne na stronie e-buw. Tytuł projektu: Autostrada Informacji Cyfrowej Czas trwania: Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Nazwisko i adres kierownika projektu: Anna Wołodko, Charakterystyka projektu: Projekt zrealizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Jego celem była rozbudowa i unowocześnienie czterech narzędzi informacyjnych: katalogów NUKAT i KaRo, katalogu on-line bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i biblioteki cyfrowej e-buw. Strona projektu: Tytuł projektu: Retrokonwersja alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Finansowanie w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). 1. projekt na lata nowe rekordy bibliograficzne, 2665 rekordów skopiowanych z NUKAT; 2. projekt na lata wprowadzenie do katalogu online opisów tytułów wydawnictw zamawianych do czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na podstawie jej katalogów kartkowych. W wyniku realizacji projektu wprowadzono tytułów wydawnictw. Tytuł projektu: Cyfrowy Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Finansowanie w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Czas trwania: Nazwisko i adres kierownika projektu: dr hab. Jolanta Talbierska, Charakterystyka projektu: Celem projektu jest utworzenie witryny internetowej Cyfrowy Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i udostępnienie online rekordów opisujących rycin i rysunków wraz z dołączonymi ich wizerunkami (kopiami cyfrowymi). Tytuł projektu: Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego Czas trwania: październik 2012-

14 Charakterystyka projektu: Repozytorium powołane Zarządzeniem nr 35 Rektora UW z dn. 2 lipca 2012 r. publikuje najnowsze rozprawy doktorskie i ich recenzje, najpóźniej na dziesięć dni przed publiczną obroną na UW. Działa na zasadzie samodeponowania. Repozytorium promuje otwarty dostęp do prac naukowych. Decyzją doktorantów rozprawy są po obronie dostępne w Internecie, albo tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Repozytorium powstało przy współpracy ICM i BUW. Strona projektu: https://depotuw.ceon.pl/ Wydział Pedagogiczny Tytuł projektu: Wpływ autokontroli zdolności antycypacji tekstu na poznawcze i afektywne uwarunkowania procesu czytania. Czas realizacji projektu: Imię i nazwisko kierownika badań: dr Maciej Słomczyński Charakterystyka projektu: Projekt pozwolił rozpocząć pracę nad metodą stymulującą czytelnika do aktywnego czytania bez upraszczania treści tekstu literackiego. Metoda ta ma wykorzystywać możliwości współczesnych urządzeń mobilnych (e-czytniki, tablety) do zwiększenia poziomu zaangażowania poznawczego czytelnika. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, w jakim stopniu autokontrola zdolności antycypacji tekstu wpływa na poznawcze i afektywne uwarunkowania procesu czytania. Badania miały wyjaśnić, czy próba przewidywania tekstu fabularnego implikuje większą sprawność w zakresie analizy i syntezy jego treści oraz zapamiętywaniu elementów w nim występujących, a także czy wpływa na ewaluatywną i emocjonalną ocenę tekstu. Tytuł projektu: Wspomaganie profilaktyki, diagnozy i terapii niepowodzeń edukacyjnych w asynchronicznym kształceniu zdalnym. Czas realizacji projektu: Imię i nazwisko kierownika badań: dr Maciej Słomczyński Charakterystyka projektu: Celem projektu było wykorzystanie informacji ukazujących charakterystykę organizacji procesu uczenia się w profilaktyce i diagnozie niepowodzeń edukacyjnych w kształceniu zdalnym. W tym celu opracowano i wdrożono aplikację SPECTOR, będącą rozszerzeniem platformy edukacyjnej Moodle, która została przetestowana i zainstalowana na serwerze COME UW. Tytuł projektu: Analiza samoregulacji procesu uczenia się w asynchronicznym kształceniu zdalnym Czas realizacji projektu: Imię i nazwisko kierownika badań: dr Maciej Słomczyński

15 Charakterystyka projektu: Przeprowadzone badania pozwoliły lepiej poznać uwarunkowania procesu uczenia się w kształceniu zdalnym. Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu dostęp do informacji ukazujących charakterystykę organizacji procesu uczenia się jest powiązany z poczuciem poziomu motywacji i skuteczności, preferowaną formą kształcenia oraz wrażeniem obecności prowadzącego. Tytuł projektu: Style organizacji procesu uczenia się a kształcenie za pośrednictwem Internetu, realizowane w trybie asynchronicznym Czas realizacji projektu: Imię i nazwisko kierownika badań: Alicja Siemak-Tylikowska, główny wykonawca Maciej Słomczyński Charakterystyka projektu: W ramach projektu opracowane zostały wskazówki metodyczne dotyczące wyboru osób, które mogą efektywnie korzystać z asynchronicznego nauczania zdalnego. Zaproponowany model stylów organizacyjnych uczenia się pozwala zrozumieć relację, jaka występuje między stylem uczenia się a samoregulacją. Z kolei opracowany kwestionariusz weryfikujący przynależność do określonych typów organizacyjnych, pozwala ocenić w jakim stopniu potencjalny uczestnik kursów internetowych jest gotowy rozpocząć naukę w środowisku zdalnym. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Tytuł projektu: Digitalizacja czasopism naukowych SBP Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Charakterystyka projektu: Grant realizowany był przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych" przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakładał utworzenie cyfrowej kolekcji zasobu bibliologicznych czasopism naukowych, wydawanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w tym najważniejszego i najdłużej ukazującego się czasopisma bibliotekarskiego, Przeglądu Bibliotecznego (1908/1909, ) oraz półrocznika Zagadnienia Informacji Naukowej za lata Projekt został w całości zrealizowany. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Wyszukiwanie w dokumentacyjnych systemach informacyjnych w świetle potrzeb środowiska akademickiego

16 Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: prof. dr hab. Barbara Sosińska - Kalata Charakterystyka projektu: Prowadzone badania mają na celu identyfikację i charakterystykę metod podnoszenia satysfakcji użytkowników końcowych dokumentacyjnych systemów informacyjnych. W niniejszym badaniu analizowane są potrzeby i oczekiwania przedstawicieli nauk humanistycznych polskiego środowiska naukowego. W tym celu do udziału w badaniach zaproszono pracowników i doktorantów sześciu instytutów Uniwersytetu Warszawskiego: Instytutu Archeologii, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytutu Historii Sztuki, Instytutu Historycznego, Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych oraz Instytutu Muzykologii. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Digitalizacja wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Czas realizacji projektu: 2011 Nazwisko i adres kierownika projektu: dr Zdzisław Dobrowolski Charakterystyka projektu: W roku 2011 została zdigitalizowana i opublikowana na stronach Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka za lata (96 tytułów). Wszystkie zdigitalizowane tytuły są w wolnym dostępie w sieci pod adresem Projekt objął również kontynuację digitalizacji Przeglądu Bibliotecznego i Zagadnień Informacji Naukowej za lata (12 zeszytów). Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: "Wer hat Angst vor Open Access? Verpflichtende OA-Politiken und neue Formen von geistigem Gemeineigentum" (Kto sie boi Open Access? Mandatoryjne polityki Open Access i nowe formy własnosci intellektualnej), Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: dr Teresa Święćkowska Charakterystyka projektu: Elektroniczne publikowanie i rozwijający sie dynamicznie ruch Open Access stawia wspólnotę naukową przed wyzwaniem zdefiniowania na nowo koncepcji własności intelektualnej w nauce. Projekt ma na celu zbadanie aktualnego stanu rozwoju Open Access w Niemczech oraz odpowiedzi na pytanie jakie koncepcje własności intelektualnej i autorstwa są zakładane w formułowaniu i wprowadzaniu instytucjonalnych polityk Open Access. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Analiza doświadczeń wybranych instytucji w dziedzinie długookresowej ochrony zasobów cyfrowych z wykorzystaniem systemu Rosetta firmy Ex Libris Czas realizacji projektu: 2012 Nazwisko i adres kierownika projektu: Maciej Dziubecki

17 Charakterystyka projektu: Badania realizowane w ramach projektu "Z duchem czasu transfer innowacji na Mazowszu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą. Projekt realizowanego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 23/2012. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Czas realizacji projektu: 2012 Nazwisko i adres kierownika projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina Charakterystyka projektu: Projekt realizowany w celu utworzenia Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. W badaniach i digitalizacji brali udział przedstawiciele kilku ośrodków naukowych z Polski i Europy. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: e-urząd-biblioteka-obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych Czas realizacji projektu: dr Mariusz Luterek Nazwisko i adres kierownika projektu: Charakterystyka projektu: Celem badań jest dokonanie wieloaspektowej analizy relacji zachodzących w trójkącie e-urząd-biblioteka-obywatel w obszarze udostępniania informacji i usług publicznych oraz zidentyfikowanie i przeanalizowanie najlepszych praktyk. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu edukacyjnym dedykowanym przedmiotom ścisłym Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Charakterystyka projektu: finansowanie: (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Grant nr X; Konkurs Innowacje Społeczne, przyznany konsorcjum w składzie: CTAdventure Sp. z o.o. (lider), IINiSB WH UW, Smart_Lab, Fundacja MOST); wykonawca: prof. dr hab. B. Sosińska-Kalata, dr Mariusz Luterek, dr Marcin Roszkowski; Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym diagnoza. Czas realizacji projektu:

18 Nazwisko i adres kierownika projektu: dr Justyna Jasiewicz Charakterystyka projektu: Projekt badawczy realizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, (program Obserwatorium Kultury; grant MKiDN nr 9074/13/DMP); Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Projekt Laboratorium Technologii Informacyjnych w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina Charakterystyka projektu: Projekt restrukturyzacji Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB) w latach obejmuje utworzenie zaawansowanej technologicznie międzyzakładowej pracowni naukowo-badawczej pod nazwą: Laboratorium Technologii Informacyjnych (LaTeI), w ramach której realizowane będą zarówno prace tematycznie pozostające w zainteresowaniach ścisłej bibliologii i informatologii, jak i z rozległego, interdyscyplinarnego pogranicza, np. na styku z naukoznawstwem, historią, medioznawstwem, socjologią, pedagogiką, czy teorią literatury. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Dziedzictwo narodowe, badania i upowszechnianie wiedzy o tradycji i historii. Czas realizacji projektu: 2014 Nazwisko i adres kierownika projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina Charakterystyka projektu: Projekt realizowanego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 37/2014. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Okres realizacji od do Suma projektu zł. Projekt realizowany w celu rozbudowania Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. W badaniach i digitalizacji brali udział przedstawiciele kilku ośrodków naukowych z Polski i Europy. Projekt będzie realizowany na terenie: Brazylii, Chile, Izraelu, Francji i Kazachstanie. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Bibliologiczna biblioteka cyfrowa Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Zdzisław Dobrowolski, Charakterystyka projektu: Unikalna biblioteka cyfrowa gromadząca podstawowy korpus publikacji z zakresu bibliotekarstwa, historii książki i bibliotek oraz informacji naukowej. Zamieszcza również książki i czasopisma najnowsze. Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa jest unikalnym przedsięwzięciem

19 na skalę europejską, bowiem podstawowy wydawca książek z zakresu bibliologii i informatologii w Polsce, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zdecydowało się na digitalizację swojego zasobu i udostępnienia go w postaci otwartej biblioteki cyfrowej. Wykonawcą tego projektu jest Instytut Informacji Naukowej UW Adres strony internetowej projektu: Wydział Neofilologii. Katedra Lingwistyki Formalnej Tytuł projektu: Biblioteka cyfrowa KLF UW Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Janusz S. Bień, Charakterystyka projektu: Biblioteka Cyfrowa KLF UW stanowi repozytorium i bibliografia publikacji oraz innych opracowań pracowników i współpracowników KLF. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Digitalizacja Słownika Lindego Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Janusz S. Bień, Charakterystyka projektu: W formie tzw. korpusów dwuwarstowych udostępniane są 4 słowniki i jeden korpus dawnych tekstów polskich. Wstępna dygitalizacja drugiego wydania słownika Lindego udostępniona jako korpus dwuwarstwowy wykorzystujący tzw. brudny OCR. Szczegółowa koncepcja projektu została przedstawiona we wniosku na konkurs NPRH, który niestety nie otrzymał finansowania. Planowane jest m.in. uzyskanie wysokiej jakości OCR-u, co ze względu na wielojęzyczność słownika wymaga zastosowania nowatorskich metod Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: IMPACT-UWAR Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Janusz S. Bień, Charakterystyka projektu: Zespół brał udział w drugim etapie projektu w pracach podprojektu SP3 Enhancement & Enrichment (SP-EE) Budowa słowników i leksykonów dla tekstów historycznych oraz innych narzędzi wspomagających automatyczne rozpoznawanie tekstów historycznych i ich udostępnianie w ramach realizacji następujących zadań: EE2 Lexicon structures and tools (Struktury leksykonów i narzędzia do ich obsługi) EE3 Lexicon content (Treści leksykonów),

20 których wynik (deliverable) stanowi DEE3.13 Proof-of-concept historical lexica for French, Spanich, Polish, Bulgarian, Slovene and Czech (Historyczne prototypowe leksykony dla języka francuskiego, hiszpańskiego, polskiego, czeskiego, słoweńskiego i bułgarskiego). Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Korpusy dwuwarstwowe tekstów skanowanych Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Janusz S. Bień, Charakterystyka projektu: Pierwotna koncepcja zakładała ułatwienie przeszukiwania wybranych słowników dostępnych w innych bibliotekach cyfrowych (stąd robocza nazwa Wirtualna Biblioteka Leksykograficzna), ale najbardziej interesujące nas drugie wydanie słownika Lindego zostało specjalnie zdygitalizowane na potrzeby tego projektu (wydaje się, że jest to najlepsza jakościowo dygitalizacja tego wydania dostępna w Internecie). W formie tzw. korpusów dwuwarstowych udostępniane są 4 słowniki i jeden korpus dawnych tekstów polskich. Słownik warszawski liczy ok. 8 tysięcy stron, Słownik polszczyzny XVI wieku ok. 20 tysięcy, słownik Lindego ok. 5 tysięcy, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 15 tysięcy stron, korpus projektu IMPACT w wersji jedno- i dwuwymiarowej ok. 1,5 mln tzw. segmentów. Wszystkie udostępniane w tym projekcie słowniki dostępne są też w krajowych bibliotekach cyfrowych, jednak możliwości ich przeszukiwania są bardzo ubogie. Udostępniany za pomocą wyszukiwarki ""Słownik polszczyzny XVI wieku"" został udostępniony przez IBL PAN za pośrednictwem KPBC. ""Słownik warszawski"" pochodzi z e-buw, a korpusy tekstów dawnych z projektu IMPACT. Konkurencyjną wyszukiwarkę dla ""Słownika geograficznego"" udostępnia natomiast ICM UW. Adres strony internetowej projektu: Tytuł projektu: Narzędzia digitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych Czas realizacji projektu: Nazwisko i adres kierownika projektu: Janusz S. Bień, Charakterystyka projektu: Zadania projektu polegały na rozwoju narzędzi do obsługi formatu DjVu, który dominuje w polskich bibliotekach cyfrowych. Niektóre z programów zostały już wcześniej zaprojektowane i wstępnie zaimplementowane przez Jakuba Wilka pod kierunkiem Janusza S. Bienia, a niektóre zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby projektu. Część z nich stanowi alternatywne rozwiązania dla typowych zadań, ale niektóre mają całkowicie oryginalny charakter. Na wyniki projektu składają się następujące programy dostępne na licencji GNU GPL: serwer korpusów dwuwarstwowych (Poliqarp for DjVu), klient www dla serwera korpusów dwuwarstwowych (marasca), zdalny klient graficzny dla tego serwera (DjView for Poliqarp),przeglądarka materiałów leksykograficznych (zdygitalizowanych kartotek fiszkowych), konwerter PDF na DjVu (pdf2djvu), konwerter plików

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Humanistyka cyfrowa w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW

Humanistyka cyfrowa w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW 1/18 Humanistyka cyfrowa w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW Janusz S. Bień Katedra Lingwistyki Formalnej Wydział Neofilologii Uniwersytet Warszawski 2 czerwca 2014 r. 2/18 Wprowadzenie Katedra Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w.

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w. Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w. Prezentacja projektu i jego zastosowania w pracy naukowej oraz dydaktyce Włodzimierz Gruszczyński 1 Maciej Ogrodniczuk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) (stan na 24.10.2014) Dorota Gazicka-Wójtowicz Oriana Reizes-Dzieduszycka Katarzyna Wiśniewska Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, udostępnione pod

Bardziej szczegółowo

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl Magdalena Frątczak NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI NPRH Koszty pośrednie 10% NPRH -ogólne zasady Wnioski w dwóch egzemplarzach sporządzone

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Fundacja Instytut «Artes Liberales» ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Od satysfakcji do frustracji - czy kryteria oceny projektów są transparentne. Piotr Karwasiński Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Od satysfakcji do frustracji - czy kryteria oceny projektów są transparentne. Piotr Karwasiński Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Od satysfakcji do frustracji - czy kryteria oceny projektów są transparentne. Piotr Karwasiński Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 R. Art.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl Założenia programowe, przebieg i rezultaty projektu Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki cz. 2 Koordynator projektu:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ Cyfrowa biblioteka publiczna od skanera do Europeany Ułatwienie dostępu Ochrona (pośrednia) zbiorów Komunikacyjność Zasób róŝnorodnego zastosowania Dokumentacja Promocja Nowi odbiorcy Dlaczego warto digitalizować?

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa

Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa IS-1/068/NCBR/2014: EduAR Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu dydaktycznym dedykowanym przedmiotom ścisłym Rzeczywistość rozszerzona

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu dr Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak (Advis) POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Katarzyna Szczepaniec Oddział Zbiorów Cyfrowych BJ Dokumenty Analogowe i Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Anna Uryga, Jolanta Cieśla, Lucjan Stalmach

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Anna Uryga, Jolanta Cieśla, Lucjan Stalmach Wyniki działań realizowanych w Bibliotece Medycznej UJ CM w latach 2011-2013 w ramach projektu SYNAT/PASSIM w zakresie stworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Justyna Walkowska, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Czas trwania zajęć : 90 minut. Cele ogólne:

Czas trwania zajęć : 90 minut. Cele ogólne: Biblioteka, jej zbiory i zasady korzystania: konspekt lekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Barbara Dejko: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Temat: Biblioteka,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja wybranych pozycji księgozbioru w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego

Digitalizacja wybranych pozycji księgozbioru w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego Digitalizacja wybranych pozycji księgozbioru w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego Marek Poźniak mapoz@ciop.pl XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Korekta OCR problemy i rozwiązania

Korekta OCR problemy i rozwiązania Korekta OCR problemy i rozwiązania Edyta Kotyńska eteka.com.pl Kraków, 24-25.01.2013 r. Tekst, który nie jest cyfrowy - nie istnieje w sieci OCR umożliwia korzystanie z materiałów historycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej JBC w liczbach Udostępnianie w JBC Działalność wydawnicza i self-archiving Obszary współpracy pomiędzy jednostkami UJ w ramach Repozytorium Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej)

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej) BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej) http://www.bne.es/eng/catalogues/coleccionesdigitales.htm Zawartość: Repozytorium uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Organizacja i logistyka digitalizacji

Organizacja i logistyka digitalizacji Wprowadzenie Organizacja i logistyka digitalizacji Tomasz Kalota www.tomasz.kalota.pl VIII Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. http://www.koszykowa.pl/biblioteka/content/view/710/26/

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Jolanta B. Kucharska Maria Miller Małgorzata Wornbard. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Jolanta B. Kucharska Maria Miller Małgorzata Wornbard. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Różne aspekty opisu dokumentów ikonograficznych w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej na przykładzie kolekcji fotografii Henryka Poddębskiego Jolanta B. Kucharska Maria Miller Małgorzata Wornbard

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie metadanych, proces digitalizacji i publikowanie dokumentów w projekcie Merkuriusz. Katarzyna Araszkiewicz

Tworzenie metadanych, proces digitalizacji i publikowanie dokumentów w projekcie Merkuriusz. Katarzyna Araszkiewicz Tworzenie metadanych, proces digitalizacji i publikowanie dokumentów w projekcie Merkuriusz Warszawa, 18.09.2015 Joanna Basińska Katarzyna Araszkiewicz Zadania realizowane w projekcie Merkuriusz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość 13. Jarosław Lipszyc współpraca: Katarzyna Sawko Projekt Cyfrowa przyszłość jest realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska od października 2011. Jednym z celów projektu, zrealizowanym w pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1

Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1 Jelenia Góra, 1 września 2013 r. Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1 Lp. Tematyka Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Małgorzata Kowalska Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Założenia badawcze

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej Maciej Dynkowski Biblioteka Główna Akademii Muzycznej Im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Zalety dokumentów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Krok w stronę cyfrowej humanistyki infrastruktura IT dla badań humanistycznych

Krok w stronę cyfrowej humanistyki infrastruktura IT dla badań humanistycznych Krok w stronę cyfrowej humanistyki infrastruktura IT dla badań humanistycznych Adam Dudczak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe maneo@man.poznan.pl Humanistyka cyfrowa The digital humanities is

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Katalogi i bazy danych innych bibliotek

Katalogi i bazy danych innych bibliotek Katalogi i bazy danych innych bibliotek Biblioteka udostępnia linki do stron wszystkich bibliotek akademii wychowania fizycznego oraz wielu innych, których zbiory mogą być interesujące dla naszych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA czwartek, 27 listopada 2014 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.20 Otwarcie Konferencji P R O G R A M 10.20-14.00 SESJA PLENARNA PROWADZENIE: prof. dr hab. Wiesław Babik 10.20-10.50 prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy on-line. Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej

Bibliograficzne bazy on-line. Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej Bibliograficzne bazy on-line Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej Elementy składowe informacji bibliograficznej zapotrzebowanie na informację warsztat informacyjny i jego narzędzia zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu bibliotecznego dystrybuowanego na zasadach licencji GNU General Public License (licencja GNU GPL) wraz

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo