FORMULARZ OFERTY Część 11 Wyposażenie medyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY Część 11 Wyposażenie medyczne"

Transkrypt

1 (pieczęć adresowa wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: NLP FORMULARZ OFERTY Część 11 Wyposażenie medyczne I. Przetarg nieograniczony pn.: Dostawę specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu Doposażenie w sprzęt oddziałów: ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. II. Nazwa i adres wykonawcy: NIP.. REGON. Wielkość przedsiębiorstwa: mikro małe średnie (zaznaczyć odpowiednio) duże Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: Fax ... Osoba upoważniona na podstawie... (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:... Osoba do kontaktu z Zamawiającym... Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):... Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawę specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu Doposażenie w sprzęt oddziałów: ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - wyposażenie medyczne, wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz

2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną 1 (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę ofertową brutto.. zł L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość Cena brutto 1 Łóżka dla pacjentów szt. x.. =. 2 Łóżeczka niemowlęce - łóżeczko 10 dziecięce 10 szt. x.. =. 3a Szafki przyłóżkowe z blatem szt. x.. =. 3b Szafki przyłóżkowe bez blatu szt. x.. =. 4 Fotele dla matek szt. x.. =. INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić): wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to.. zł netto* 2. Powyższą tabelę wypełnić tylko w przypadku gdy: dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. Oferta wg pozostałych kryteriów (Rozdz. XIV SIWZ): L.p. Opis kryterium Oferowany parametr 1 Termin wykonania zamówienia 2 Okres gwarancji 1 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 2 W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

3 Opis przedmiotu zamówienia: Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych L.p. parametrów 1 - Łóżka dla pacjentów 14 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:..., Producent:..., Model:... 1 Przeznaczenie wyposażenie sali dla pacjentów. Budowa łóżka: a) główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm, konstrukcja musi być stabilna, uwzględniająca wysokie obciążenie użytkowe, b) rama zabezpieczająca, c) leże podzielone na min. 2 segmenty, wypełnione panelami z siatki stabilnie umocowanymi na stałe lub wyjmowanymi, d) ruchomy segment oparcia pleców, e) lakierowana materiał użyty musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 2 f) szczyty lakierowane, wyjmowane, z wypełnieniem, dwustronnie laminowane, wykonane z tworzywa z wklejką kolorystyczną kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów). g) szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad. h) nogi z 4 kołami, lekko cofnięte w osi długości łóżka bez utrudniających dostęp do pacjenta oraz mycie i dezynfekcję poprzeczek, i) koła o średnicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokadą jazdy i obrotu, w obudowie tworzywowej nie dopuszcza się metalowych osłon kół, j) krążki odbojowe, obrotowe w narożach ramy leża, średnica min. 100 mm. Wymagane funkcje: a) płynna regulacja oparcia pleców przycisk/dźwignia do regulacji umieszczone z dwóch strona łóżka, w łatwo dostępnym miejscu dla pacjenta i opiekuna, b) kąt pochylenia segmentu oparcia pleców min. 65 o 3 c) zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców, d) zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca wzdłuż w segmencie nożnym lub nożnym i pozostałej części leża, e) szybkie składanie poręczy bocznej przy użyciu jednej ręki. Wymiary: a) długość min mm, b) szerokość całkowita min. 950 mm, 4 c) wysokość leża od podłogi max. 500 mm umożliwiająca zejście pacjentom z łóżka, d) obciążenie min. 230 kg. Wyposażenie: a) poręcze boczne, lakierowane, jednoczęściowe (zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych, łączników pionowych, zabezpieczające min. 70% 5 długości leża), składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca (ze względu na wymagania w opiece i bezpieczeństwie pacjenta, nie dopuszcza się poręczy: wystających poza obrys zewnętrzny łóżka, składanych na ramę leża, opuszczanych w dół),

4 b) wieszak kroplówki przy segmencie oparcia pleców, c) materac przeciwodleżynowy pasywny w pokrowcu nieprzemakalnym oddychającym (po 1 sztuce na łóżko): wymiar dostosowany do oferowanego łóżka, uwzględniający wagę pacjentów do min. 180 kg wkład pianka, pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej 35 kg/m 3 bezfronowa, nietoksyczna, nie zawierająca dimetylofumarynu, materiał antyalergiczny, antystatyczny lub bez właściwości antystatycznych, pokrowiec materaca dwuwarstwowy, dzianina 100% bielonego poliestru raz warstwa poliuretanu gęstość % g/m 2 wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze (co najmniej 1000g/m 2 /24h) pokrowiec rozpinany, zabezpieczony listwą przez przenikaniem zanieczyszczeń, materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych odporny na przenikani mikroorganizmów, odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru możliwość prania w temp. do 95 o C odporność na dezynfekcję termiczną, parową w 105 o C możliwość prasowania w temp. do 110 o C 6 Rok produkcji nie wcześniej niż 2017r. Gwarancja: min. 24 miesiące Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika) w języku polskim w wersji papierowej. Wymagania dotyczące łóżek spełnienie normy PN-EN :2010 lub równoważnej potwierdzającej, że oferowane łóżka spełniają wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych, bezpieczeństwa poręczy, w szczególności wymagań dot. mechanicznego bezpieczeństwa, a zwłaszcza związanego z ruchami ciała i uwięźnięciem części ciała między elementami konstrukcyjnymi łóżek. Materac: pozytywne badanie na niepalność materiału potwierdzenie dokumentem, raport z badań wyznaczający odporność pokrowca materaca na przenikanie bakterii na mokro - wydane przez uprawiony podmiot, Certyfikaty/dokument: potwierdzający, że materiał jest wolny od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich. Łóżko i materac muszą posiadać wpis do RWM (potwierdzenie wprowadzenia wyrobu na rynek UE). Wymagana dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat (poprzez producenta lub dystrybutora). Dostawa z montażem.

5 Opis parametrów równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy) Nazwa Parametru Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie L.p Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów 2 - Łóżeczka niemowlęce - łóżeczko dziecięce 10 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:..., Producent:..., Model:... Przeznaczenie wyposażenie sali dla noworodków, niemowląt i matek z dzieckiem. Budowa łóżka: a) konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej, lakierowanej materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. (kolor do wyboru przez użytkownika na etapie realizacji umowy), b) łóżko składające się z leża z poręczami, c) podstawy łóżka połączone z boku kolumnami, zakryte osłoną profilowaną z tworzywa ABS, d) oparcie pleców regulowane mechanizm manualny, nachylenie oparcia pleców od 0 o do 60 o e) szczyty i poręcze wypełnione prętami metalowymi, f) w poręczach bocznych wstawki dekoracyjne wykonane z płyty utwardzonej, wysoko odpornej (działanie wody, pary wodnej, promieni UV, odpornej na butwienie, korozję) z możliwością wyboru kolorystyki. z możliwością frezowania wzorów wybór min. 5 różnych wzorów, g) leże dwusegmentowe wypełnione płytą (tego rodzaju co opis w pkt. f), h) 4 koła o średnicy min 100 mm z czego min. 2 muszą posiadać blokadę jazdy i obrotu, i) 4 krążki odbojowe, j) opuszczane barierki boczne, k) barierki boczne, mechanizm nożnym po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka z możliwością ustawienia poręczy w sposób płynny lub w min. 3 pozycjach, l) podstawa wyposażona w osłonę profilowaną. Wymagane funkcje: a) możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny, b) opuszczane poręcze zapewniające dostęp z min. trzech stron pacjenta, c) regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. od 0 do 600 d) możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 8 o oraz anty-trendelenburga min. 8 o Wyposażenie: a) wieszak kroplówki, b) materac (po 1 sztuce na każde łóżko): w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, oddychającej, nieprzepuszczalnej dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny zabezpieczenie listwą), paroprzepuszczalny,

6 5 przepuszczający powietrze (nie mniej niż 1000g/m 2 /24h w temp. 38 o C), materiał antyalergiczny, antystatyczny lub bez właściwości antystatycznych, z powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, odporne na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, pokrowiec składający się z 2 warstw: dzianina 100% bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanowej, gęstość materiału 150 +/- 5% g/m 2 rozpinany, możliwość prania w temp. do 95 o C możliwość prasowania w temp. do 110 o C odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105 o C wkład pianka o gęstości nie gorszej niż T25 kg/m 3 wkład bezfreonowy, nietoksyczny, niezawierający dimetylofumaranu, Wymiary: a) leże łóżeczka o wymiarach min x 600 mm b) szerokość całkowita min. 670 mm - maks. 820 mm c) długość całkowita 1500 mm (± 50 mm) d) wysokość całkowita min maks mm e) wysokość leża regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm 6 Rok produkcji nie wcześniej niż 2017r. Gwarancja: min. 24 miesiące Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika) w języku polskim w wersji papierowej. Materiał materaca: a) odporny na przenikanie mikroorganizmów potwierdzane dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze, b) pozytywne badanie na niepalność materiału potwierdzone dokumentem, c) raport z badania wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro. Certyfikaty: a) potwierdzający, że materiał jest wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich. Łóżko i materac muszą posiadać wpis do RWM (potwierdzenie wprowadzenia wyrobu na rynek UE). Wymagana dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat (poprzez producenta lub dystrybutora). Dostawa z montażem. Opis parametrów równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy) Nazwa Parametru Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie

7 Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych L.p. parametrów 3 Szafki przyłóżkowe: a) z blatem 14 szt., b) bez blatu 10 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:..., Producent:..., Model:... 1 Przeznaczenie wyposażenie Sali dla pacjentów. Budowa szafki: a) szafki posiadające dwie szuflady z wkładami z tworzywa, b) szkielet wykonany z blachy stalowej, c) szkielet i półki lakierowany materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, d) całość szafki: budowa, materiał, malowanie, dostosowana do częstego mycia i dezynfekcji, e) blat boczny chowany do boku, nie wystającym poza obrys szafki (szafki z blatem), f) regulacja wysokości blatu bocznego dodatkowo wspomagana (szafki z blatem), g) płynna regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 70mm) (szafki z blatem), h) przechył boczny blatu dwustopniowy np. do 30 o i do 60 o lub co najmniej 45 o w obie strony (szafki z blatem), 2 i) blat boczny wyposażony w ranty brzegowe podwyższone o min. 1 cm (szafki z blatem), j) blat główny oraz blat półki bocznej (szafki z blatem), wykonane z płyty dwustronnie odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV, k) szafki bez blatu wyposażone w uchwyt na butelki (z boku), l) fronty szuflad (dolna i górna) wykonane z płyty utwardzonej, wysoko odpornej (działanie wody, pary wodnej, promieni UV, odpornej na butwienie, korozję), m) szuflady szafki otwierane dwustronnie, umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka, n) wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa, o) wnętrze dolnej szuflady podzielone co najmniej na 2 części, p) uchwyty szuflad bez ostrych kantów, gładkie, zaokrąglone, q) 4 koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, niebrudzące podłoże średnica kół min. 50 mm. Systemy bezpieczeństwa: 3 a) szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem. Wymiary szafki: a) wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm (+/- 30mm) b) wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm (+/- 50mm) 4 c) wysokość: min. 800 mm maks. 890 mm d) szerokość: 540 mm (+/-30 mm) e) głębokość: 420 mm (+/-30 mm) f) szuflada górna wysokość min. 9 cm

8 g) szuflada dolna wysokość min. 40 cm h) przestrzeń pomiędzy szufladą górną i dolną min. 16,5 cm Dodatkowe wymagania: 5 a) możliwość wyboru koloru frontów szuflad min. 8 kolorów. 6 Rok produkcji nie wcześniej niż 2017r. Gwarancja: min. 24 miesiące Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: a) dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika) w języku polskim w wersji papierowej, b) wpis do RWM (potwierdzenie wprowadzenia wyrobu na rynek UE), c) oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat. Dostawa z montażem. Opis parametrów równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy) Nazwa Parametru Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie L.p Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów 4 - Fotele dla matek 10 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:..., Producent:..., Model:... Przeznaczenie wyposażenie sali dla dziecka i matki. Fotel umożliwiający pobyt matki w pokoju dziecka w trakcie dnia jak również w trakcie nocy. Budowa fotela: a) rozkładany umożliwiający sen matki (ustawiane pozycje: siedząca, leżąca, pośrednie), b) leże składające się z 3 segmentów, z regulowanym oparciem pleców i podnóżka (regulacja w zakresie min. od 0 o do 40 0 ), c) 2 podłokietniki posiadające regulacje wysokości od siedziska w zakresie min 150 mm d) regulacja z pozycji osoby siedzącej na fotelu, e) konstrukcja metalowa na kołach, f) siedzisko tapicerowane zmywalnym materiałem, g) fotel mobilny wyposażony w koła z blokadą, Wymiary: a) wysokość siedziska od podłoża min. 460mm maks. 525 mm b) szerokość oparcia pleców min. 530 mm maks. 670mm, głębokość. 450 mm +/- 5% c) wysokość całkowita fotela max 1200 mm 4 Rok produkcji nie wcześniej niż 2017r. Gwarancja: min. 24 miesiące Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi

9 użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika) w języku polskim w wersji papierowej. Kolorystyka tapicerki do wyboru co najmniej z 10 kolorów (na etapie realizacji umowy). Opis parametrów równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy) Nazwa Parametru Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Wyposażenie medyczne do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczone Wyposażenie medyczne musi być gotowe do poprawnej bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z ich opisem w niniejszym załączniku. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy wyposażenia medycznego, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (poza materiałami eksploatacyjnymi). 2. Oświadczenie: Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Nie spełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty. 3. Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają parametry i wymagania określone w powyższych opisach, na wezwanie przez Zamawiającego, dostarczę co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów: foldery/broszury producenta/dystrybutora, informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora, kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora, instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producent/dystrybutora. III. Oferujemy dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat (poprzez producenta lub dystrybutora): a) Łóżka dla pacjentów -. b) Łóżeczka niemowlęce - łóżeczko dziecięce -. c) Szafki przyłóżkowe z blatem -. d) Szafki przyłóżkowe bez blatu -. W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą: Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez*. *podać nazwę firmy Serwis pogwarancyjny będzie prowadzony przez*. *podać nazwę firmy

10 IV. Deklaruję ponadto: a) warunki płatności 60 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru, bez uwag i zastrzeżeń. V. Oświadczamy, że: wadium zostało wniesione w formie., akceptujemy wszystkie postanowienia SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego, uważam (-y) się za związanego (-ych) ofertą przez okres 60 dni, wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję (-my) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji i projekcie umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, zobowiązuję (-my) się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu oferty, oferowane produkty są zgodne z siwz i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadają certyfikat IVD i/lub CE (jeżeli są wymagane dla oferowanego przedmiotu), oświadczam (-y), że nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, umowa zostanie wykonana z należytą starannością, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przeze mnie podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, nie zamierzam/y / zamierzam/y* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: Lp. Nazwa i adres firmy podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest tel./fax:...

11 VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy: 1. Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione: 2. W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam: 3. Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje: VIII. Informacje dotyczące treści oferty: 1. Niniejszym wskazuję dokumenty/oświadczenia poniżej wymienione i załączone do oferty, które należy traktować jako dokumenty/oświadczenia wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, celem ich badania w przedmiotowym postępowaniu: 2. Poniżej wskazane dokumenty są dostępne w bezpłatnych bazach danych: (rodzaj dokumentu, adres bazy danych) 3. Poniżej wskazane dokumenty są dostępne u Zamawiającego, a ich treść jest aktualna:. (rodzaj dokumentu, nr postępowania do którego były złożone)... dnia (podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Osoba do kontaktu z Zamawiającym... Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

Osoba do kontaktu z Zamawiającym... Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): (pieczęć adresowa wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: NLP.2018.4 FORMULARZ OFERTY Część 12 Inhalatory I. Przetarg nieograniczony pn.: Dostawę specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 2 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4

FORMULARZ OFERTY Część 2 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 2 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 Załącznik nr do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.23.4.26.207 Dostawa wyposażenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 4 mierniki ciśnienia

FORMULARZ OFERTY Część 4 mierniki ciśnienia (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 4 mierniki ciśnienia Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.231.4.19.2017 Dostawa narzędzi jako wyposażenia pracowni

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 3 pilarka spalinowa i narzędzie do obsługi pilarki

FORMULARZ OFERTY Część 3 pilarka spalinowa i narzędzie do obsługi pilarki (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 3 pilarka spalinowa i narzędzie do obsługi pilarki Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.31.4.9.017 Dostawa narzędzi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 4

FORMULARZ OFERTY Część 4 (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 4 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.31.4.16.017 Dostawa narzędzi jako wyposażenia dla modernizowanego zawodu technik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 3 telewizor

FORMULARZ OFERTY Część 3 telewizor (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 3 telewizor Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.231.4.26.2017 Dostawa wyposażenia dla modernizowanego zawodu technik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE TAK / OPISAĆ

WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE TAK / OPISAĆ PAKIET 6: ŁÓŻKO SZPITALNE 18 SZT. Cena jednostkowa netto za 1 szt. Wartość ogółem netto (poz. 1 x 18 szt.) VAT (%) Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) 1 2 3 4 5 Ilość: 18

Bardziej szczegółowo

Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:..

Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Znak sprawy: 30/BZLR/ZP/2016 Załącznik nr 1 do umowy ZP/BP/./2016 Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Adres: Tel. i fax:.. Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 7

FORMULARZ OFERTY Część 7 (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 7 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.231.4.16.2017 Dostawa narzędzi jako wyposażenia dla modernizowanego zawodu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

FORMULARZ OFERTY. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: (pieczęć adresowa wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.231.4.18.2017 I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Dostawa symulatora maszyn leśnych jako wyposażenia dla modernizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 1 zestaw narzędzi

FORMULARZ OFERTY Część 1 zestaw narzędzi (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część zestaw narzędzi Załącznik nr do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.23.4.9.207 Dostawa narzędzi jako wyposażenia pracowni i warsztatów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych ofertę przetargową

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Kraków, 12 lutego 2016r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/16 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych" ODPOWIEDZI NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: NLP.2018.4 Olsztyn, dnia 27.03.2018 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie -Koźlu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik Nr 2- Pak Nr 4 : Łóżko szpitalne regulowane z leżem dwu segmentowym 154 sztuk. 1 sztuka łóżka to - jedno łóżko wyposażone w materac, szafkę i stolik

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dn r.

Gliwice, dn r. Gliwice, dn. 11.04.2016r. WYJAŚNIENIA II DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Łóżka i szafki przyłóżkowe na OINK wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko składane w kolorze niebieskim (kolorystycznie nieco ciemniejsze od jasnoniebieskiego)?

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko składane w kolorze niebieskim (kolorystycznie nieco ciemniejsze od jasnoniebieskiego)? \ Znak: AE/ZP-27-29/15 Tarnów, 2015-05- 12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę szafek przyłóżkowych, łóżek składanych/foteli rozkładanych, łóżek szpitalnych dla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010.

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Załącznik nr 3. ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Pakiet nr 1: Wózki szpitalne różne długość całkowita:

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : Fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2014r

Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : Fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2014r Zał. Nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Poz. Nr 1 Przedmiot zamówienia : Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym i ramą wyciągową 5 sztuk Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Łóżko 2 segmentowe 4 szt Szerokość całkowita: max. 960 mm Długość całkowita: 2150 mm Wysokość leża od podłogi: max. 500 mm Konstrukcja łóżka wykonana z profili

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę wózków i mebli szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę wózków i mebli szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę wózków i mebli szpitalnych ofertę przetargową

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7

AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7 AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakietach Nr 1-4 2. 6. Pakiet Nr 1 - Wózki do przewożenia chorych Nazwa z szerokim materacem handlowa oferowanego

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Balkonik 3 szt.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Balkonik 3 szt. Załącznik nr 1.22 do opisu przedmiotu zamówienia TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Balkonik 3 szt. Rok produkcji 2013 / 2014 Lp. Nazwa parametru Parametry wymagane Balkonik wyposażony w miękką półkę do siedzenia

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/444/2009 załącznik nr 1 do SIWZ

WSS5/EP/444/2009 załącznik nr 1 do SIWZ Część I Łóżeczko dziecięce z materacykiem Łóżko dziecięce z materacykiem szt. 2 - przeznaczone dla dzieci o wzroście do 120cm - wykonane z profili stalowych - pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie

Bardziej szczegółowo

1. ŁóŜka szpitalne - szt 20

1. ŁóŜka szpitalne - szt 20 Załącznik nr: CPV 9000-6 Meble medyczne. ŁóŜka szpitalne - szt 0 /NIE /NIE I ŁóŜka szpitalne fabrycznie nowe Wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia LeŜe łóŝka

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 - Pak. nr 3 - łóżko wielofunkcyjne OIOM z napędem elektrycznym - 34 sztuki

Zał. Nr 2 - Pak. nr 3 - łóżko wielofunkcyjne OIOM z napędem elektrycznym - 34 sztuki Znak sprawy:7/2019 Maków Mazowiecki 08.05.2019r Mając na uwadze art. 7 i 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Wyjmowana siatka metalowa Łóżko rehabilitacyjne LP-05 Poręcz boczna Łóżko

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT

wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT wózki do przewozu pacjentów LAMA CAMEL ELEFANT Lama Wózek przeznaczony do transportu pacjentów wewnątrz szpitala Podstawowa konfiguracja: Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Radecznica, dn. 14-02-2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 130/2011 Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-58/./2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: 130/2011 Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-58/./2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów granicznych / odcinających /

Zestawienie parametrów granicznych / odcinających / Załącznik nr 1 do pisma z dnia 12.08.2011r. znak: SZP-2910-9(28/ZP/11)-11(1 ) Zestawienie parametrów granicznych / odcinających / Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 segmentowym szt.

Bardziej szczegółowo

Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Wyjmowana siatka metalowa Łóżko rehabilitacyjne LP-05 Wyjmowany szczyt nóg

Bardziej szczegółowo

LP-05.0 LP łóżka rehabilitacyjne LP- LP-

LP-05.0 LP łóżka rehabilitacyjne LP- LP- łóżka rehabilitacyjne LP-05.0 LP-01.3 LP- LP- 05 01 Przeznaczenie Łóżko przeznaczone jest do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób. Budowa łóżka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 meble medyczne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Kozetka drewniana do badań EKG 1 szt. Opis parametrów ch Stabilna konstrukcja wykonana z drewna, nadająca się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne: Załącznik Nr 2.3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet Nr 3 Meble medyczne: L.p. Asortyment Wymiary Producent / model Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto (w zł)

Bardziej szczegółowo

WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie

WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie Załącznik nr 1 do SIWZ WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie ŁóŜka szpitalne, szafki przyłóŝkowe Oddział psychiatryczny nr 1 1. ŁóŜko na sale chorych szt. 26 Konstrukcja wykonana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jedn. brutto PLN VAT% Razem wartość zamówienia

Formularz cenowy. Cena jedn. brutto PLN VAT% Razem wartość zamówienia Załącznik Nr 1 do pisma Nr N/ZP-331/4310/19 nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - opisu przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do siwz

Załącznik Nr 2 do siwz Załącznik Nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa i montaż foteli ergonomicznych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Zadanie 1. Załącznik 2 do SIWZ. Podatek VAT. Wartość netto. Cena brutto. Nr katalogowy. Producent

Formularz cenowy. Zadanie 1. Załącznik 2 do SIWZ. Podatek VAT. Wartość netto. Cena brutto. Nr katalogowy. Producent Zadanie 1 L.p. Nazwa wyrobu Ilość 1. Łóżko - dwusegmentowe 5 szt. Dane techniczne: długość: krążki odbojowe szerokość: wysokość przodu i tyłu łóżka wysokość od podłogi do leżyska wysokość ruchomej barierki

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków DZPi Z-271-303/ZP/2013 Kraków, dnia 15 listopada 2013 roku DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOSTAWA ZESTAWU ŁÓŻEK SZPITALNYCH ORAZ SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH NUMER SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. Dotyczy: Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych, wózków do transportu pacjentów, podnośnika dla pacjenta

Poznań, dnia r. Dotyczy: Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych, wózków do transportu pacjentów, podnośnika dla pacjenta DZP/69/2018 Poznań, dnia 24.04.2018r. Dotyczy: Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych, wózków do transportu pacjentów, podnośnika dla pacjenta Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pakiet NR

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych Toruń, 208.2010 r. L.dz. SSM-XI-73/Z/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/30/2014 Łańcut, dnia 14.10.2014r. Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ 0-66 Kraków, ul. Wielicka 267 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS ASORTYMENTU Część nr Wózki inwalidzkie (CPV: 920-6) Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość. Wózek inwalidzki specjalny Wózek inwalidzki dla osób

Bardziej szczegółowo

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, LP-01.5

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, LP-01.5 ŁÓŻKA REHABILITACYJNE LP-05, LP-01.3, LP-01.4, ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-05 Przeznaczenie łóżek Łóżka LP-05, LP-01.3, LP-01.4 i przeznaczone są do do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania,

Bardziej szczegółowo

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A, 3A, 1A Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A Dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające łóżko przed uderzeniami (opcja) Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Oferta 21

Rozdział 2 Oferta 21 Rozdział 2 Oferta 21 OFERTA (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Do Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91 27-400 Ostrowiec Św. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Kozetka lekarska składana 1 szt.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Kozetka lekarska składana 1 szt. Załącznik nr 1.1 opis przedmiotu zamówienia Kozetka lekarska składana 1 szt. Lp. Nazwa parametru Parametry wymagane 1. Kozetka - łóżko rozkładane możliwość rozłożenia do pozycji leżącej i złożenia do pozycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik nr 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE Ilość: 5 Producent: Model/Typ: Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: Lp. Wyszczególnienie parametru technicznego Wymagane

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ Górzno, dnia 08 lipca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie Górzno 63 64-120 Krzemieniewo Do Wszystkich Wykonawców dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY po zmianach z dnia r.

FORMULARZ OFERTY po zmianach z dnia r. Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY po zmianach 04.03.2019r. OFERTA WYKONAWCY:.. ul. - _ W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich Etap 1.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich Etap 1. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY (pełna nazwa/firma i adres/ pieczęć Wykonawcy) Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich Etap

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP /17-00 z r.

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP /17-00 z r. Beneficjent Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP. 0.0.00-6-007/7-00 z 8.0.08 r. Tytuł projektu Świadczenie e-usług w obszarze mieszkalnictwa i rekreacji przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto zł. (zgodnie z Zestawieniem kosztów zadania)

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto zł. (zgodnie z Zestawieniem kosztów zadania) FORMULARZ OFERTY My niżej podpisani Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu... działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP/KRS) (w przypadku składania oferty

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-08/16 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-08/16 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-08/16 Tarnów, 2016-02- 17 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę: wózków do przewożenia chorych, wózków inwalidzkich, stołu zabiegowego dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY OFERTA

FORMULARZ OFERTY OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA ZAMAWIAJĄCY: GMINA ORLA ul. Mickiewicza 5 17-106 Orla W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 65 /2017 Załącznik nr 2 do ogłoszenia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zapisami

Numer sprawy: 65 /2017 Załącznik nr 2 do ogłoszenia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zapisami Projekt Rodzina w Centrum jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer sprawy: 65 /2017 Załącznik nr 2 do ogłoszenia FORMULARZ OFERTOWY Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Świnoujście, 27/11/2017r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I Świnoujście

Świnoujście, 27/11/2017r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I Świnoujście Znak sprawy: ZP/16/2017 Świnoujście, 27/11/2017r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7 72 600 Świnoujście DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 XVI.227 /44 / 2014 Gorlice 16.04.2014r. Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Sprawa 31/2014. Postępowanie na dostawę Łóżek rehabilitacyjnych, ortopedycznych szafek przyłóżkowych

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, 20.09.2017 r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa łóżek medycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:... NIP... REGON... Nr telefonu... Nr fax... Nr w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej

FORMULARZ OFERTY. 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:... NIP... REGON... Nr telefonu... Nr fax... Nr w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej ... /Pieczęć firmowa wykonawcy/ Załącznik Nr 1 do siwz... /miejscowość i data / FORMULARZ OFERTY GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno

Bardziej szczegółowo

Dostawę i montaż stojaków rowerowych w 57 lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Dostawę i montaż stojaków rowerowych w 57 lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej F O R M U L A R Z O F E R T Y (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) dostawę i montaż stojaków rowerowych w 57 lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej My niżej podpisani..

Bardziej szczegółowo

Toszek, 25.10.2012 r.

Toszek, 25.10.2012 r. Toszek, 25.10.2012 r. dotyczy: postępowania nr 24/PN/DEG/AS/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, dezynfektora, sprzętu komputerowego, sprzętów AGD i RTV, mebli, testów psychologicznych,

Bardziej szczegółowo

1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8

1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8 1 Zał. Nr 3 ZP 31 /2014 1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8 Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1. Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Parametr oferowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wartość oferowana /Opis lub parametr Wykonawcy. Warunek graniczny/wymagany. Tak/Nie. Parametr/Warunek. Łóżko porodowe.

Załącznik nr 4. Wartość oferowana /Opis lub parametr Wykonawcy. Warunek graniczny/wymagany. Tak/Nie. Parametr/Warunek. Łóżko porodowe. Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) łóżko porodowe Nazwa... Typ... Kraj pochodzenia... Producent... Informacja o spełnianiu wymogów obowiązującego porządku prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, data:... Podpis Wykonawcy: Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y**

Miejscowość, data:... Podpis Wykonawcy: Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y** Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy ** Adres

Bardziej szczegółowo

Odpowiedz 1 Zamawiający dokonuje Zmiany w wierszu 3 załącznika nr 2 Formularz Wymaganych Warunków Technicznych nadając mu brzmienie:

Odpowiedz 1 Zamawiający dokonuje Zmiany w wierszu 3 załącznika nr 2 Formularz Wymaganych Warunków Technicznych nadając mu brzmienie: Warszawa, dn.11-09-2019r., N/zn.: AAM/1S17/2019/EL/868/2019 Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 2050mm x 755mm Wykonawcy biorący udział

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/ 238/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/ 333/ 238/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie do 14 tysięcy EURO na wyposaŝenie oddziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ I. WYMAGANIA OGÓLNE: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE WYPOSAŻENIE MEBLOWE MEDYCZNE PŁYCINOWE Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Całe Wyposażenie meblowe medyczne płycinowe powinno posiadać: 1) Atesty higieniczne.

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 4 A. Łóżko medyczne sterowane elektrycznie 4 sztuki L.p. Parametry wymagane Wartość graniczna Parametr oferowany opis /NIE 1 Nazwa oferowanego

Bardziej szczegółowo

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe Kontakt: Koszalin, 23.09.2011 r. Centrala (94) 34 88-400 Sekretariat (94) 34 88 151 Dyrektor (94) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (94) 34 88 380 Fax (94) 34 88 103 e-mail: ewelina@swk.med.pl http

Bardziej szczegółowo

Solido 2S. Szczyt owalny (opcja)

Solido 2S. Szczyt owalny (opcja) Łóżka szpitalne Solido 2S Szczyt owalny (opcja) Materac M-18 Standardowo leże wypełnione odejmowaną metalową kratką Centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową (opcja) Wysuwana półka do odkładania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nr faksu (jeśli wykonawca posiada):

OFERTA. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nr faksu (jeśli wykonawca posiada): Załącznik nr 1 do SIWZ 18/PN/SKO/2018., dnia 2018 r... (pieczątka wykonawcy) OFERTA Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk Przystępując do

Bardziej szczegółowo

RPWP /17,

RPWP /17, CMHCP/1/08/2018 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Oddziału psychiatrycznego w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ilość Cena jednostkowa brutto

Opis przedmiotu zamówienia ilość Cena jednostkowa brutto Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ I: MEBLE Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego nr 12/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/13/18) L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia 1. Szafa głęboka na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Bardziej szczegółowo

OR IG FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca:

OR IG FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca: Załącznik Nr 1 do SIWZ OR.272.6.2019.IG FORMULARZ OFERTOWY (pełna nazwa/firma i adres/ pieczęć Wykonawcy) Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 GPI

Załącznik nr 1 GPI GPI.271.2.2019 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:,,dostawa żwiru gruboziarnistego na potrzeby bieżącego remontu dróg gminnych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć (48) 332-23-06 Fax: (48)

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 2 Formularz oferty OFERTA Zarejestrowana nazwa firmy: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: Adres firmy: Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( pieczęć Wykonawcy) ( ) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i... działając w imieniu i na rzecz:. ( Nazwa i adres wykonawcy/ów).... NIP... REGON.... Nr tel. :. Nr faksu :.

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pt.:

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pt.: . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pt.: Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile 1. Oferujemy wykonanie

Bardziej szczegółowo

PT-I/DW/71/../ , dnia...

PT-I/DW/71/../ , dnia... PT-I/DW/71/../2017..., dnia...... (nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawcy(ów) NIP... REGON... Dane teleadresowe do kontaktu: tel...fax... e-mail...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ] Nazwa:... Adres:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

FORMULARZ OFERTOWY ] Nazwa:... Adres:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... Załącznik nr 1 Nazwa Wykonawcy/Wykonawców FORMULARZ OFERTOWY ] Dostawy materiałów okulistycznych oraz sprzętu do fakoemulsyfikatora Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców Nazwa:... Adres:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec FORMULARZ OFERTOWY

RI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Ciechanowiec zwana dalej Zamawiającym ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@ciechanowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Formularz ofertowy W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej, prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Druk i skompletowanie "Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Żłobek Publiczny ul. Lotników Knurów OFERTA WYKONAWCY

Żłobek Publiczny ul. Lotników Knurów OFERTA WYKONAWCY ..., dnia...... (nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawcy(ów) NIP... REGON... Dane teleadresowe do kontaktu: tel...fax... e-mail... reprezentowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET C

FORMULARZ CENOWY PAKIET C /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1C FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET C Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość 1 Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Oparcie krzesła zintegrowane z siedziskiem, miękkie

Bardziej szczegółowo