RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 września 2011 r. (09.09) (OR. en) 13931/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0232 (NLE) FISC 111

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 września 2011 r. (09.09) (OR. en) 13931/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0232 (NLE) FISC 111"

Transkrypt

1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 8 września 2011 r. (09.09) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0232 (NLE) 13931/11 FISC 111 WNIOSEK Od: Komisja Europejska Data: 6 września 2011 r. Nr dok. Kom.: COM(2011) 532 wersja ostateczna Dotyczy: Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych zużywanych na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach Scilly zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE Delegacje otrzymują w załączeniu wniosek Komisji przekazany wraz z pismem przewodnim od dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej Uwe CORSEPIUSOWI. Zał.: COM(2011) 532 wersja ostateczna 13931/11 pb DG G I PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2011) 532 wersja ostateczna 2011/0232 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych zużywanych na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach Scilly zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

3 UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU: Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej w Unii jest regulowane dyrektywą Rady 2003/96/WE 1 (zwaną dalej dyrektywą w sprawie opodatkowania energii lub dyrektywą ). Zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy, w uzupełnieniu przepisów przewidzianych w szczególności w art. 5, 15 i 17, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia dalszych zwolnień podatkowych lub obniżenia poziomu opodatkowania podyktowanych szczególnymi względami politycznymi. Niniejszy wniosek ma na celu zezwolenie Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na wprowadzenie obniżonej stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe (tzn. benzynę i olej napędowy) na wszystkich wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach oraz wyspach zatoki Firth of Clyde (całe wybrzeże Szkocji) i wyspach Scilly (południowo- zachodnie wybrzeże Anglii). Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Zjednoczone Królestwo cena litra paliwa w regionach, które mają skorzystać ze środka, jest średnio o 0,10 GBP (ok. 0,11 EUR) wyższa niż w innych częściach kraju. Wyższa cena w tych regionach spowodowana jest wyższymi kosztami transportu i dystrybucji oraz niewielką liczbą ludności. Środek ma na celu częściowe zrekompensowanie wysokich kosztów paliwa silnikowego w wymienionych regionach. Wniosek i jego kontekst ogólny Artykuł 19 ust. 1 dyrektywy przewiduje, że Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia dalszych zwolnień lub obniżek opodatkowania podyktowanych szczególnymi względami politycznymi. Pismem z dnia 23 marca 2011 r., zgodnie z art. 19 dyrektywy, władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję o swoim zamiarze stosowania obniżonej stawki podatku. Obniżona stawka podatku akcyzowego za litr paliwa będzie o 0,05 GBP (ok. 0,06 EUR) niższa od stawki podstawowej obowiązującej w Zjednoczonym Królestwie (0,59 GBP czyli ok. 0,68 EUR). Oznaczałoby to, że obniżona stawka nadal byłaby znacznie wyższa od stawek minimalnych obecnie obowiązujących w UE, które wynoszą 359 EUR za 1000 litrów dla benzyny bezołowiowej i 330 EUR dla oleju napędowego. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z wnioskiem o upoważnienie na wprowadzenie obniżki na okres sześciu lat, który jest maksymalnym okresem określonym w art. 19 ust. 2 dyrektywy. Według władz Zjednoczonego Królestwa cena litra paliwa na wyspach Szkocji jest o ok. 0,10 GBP (ok. 0,11 EUR) wyższa od średniej w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa. Na wyspach Scilly cena jednego litra jest nawet wyższa o ok. 0,25 GBP (ok. 0,28 EUR) od średniej ceny w Zjednoczonym Królestwie. Obniżka stawki o 0,05 GBP (ok. 0,06 EUR) za 1 Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Dz.U. L 283 z , s. 51. PL 2 PL

4 litr nie zniweluje całej różnicy cen, ale częściowo zrekompensuje konsumentom wyższą cenę, jaką muszą płacić. Wysoka cena spowodowana jest dodatkowymi kosztami sprzedaży paliwa w tych regionach. Władze Zjednoczonego Królestwa podają dwie zasadnicze przyczyny wysokich kosztów. 1. Wyższe koszty transportu i dystrybucji dostaw paliwa na wyspy, wynikające z dodatkowych kosztów transportu żeglugą morską / samochodem ciężarowym (większa odległość i dłuższy czas), koszty promu, koszty obsługi terminali oraz dopłaty dla dostawcy związane z dostawą niewielkich ilości paliwa. Z drugiej strony inne regiony Anglii i Walii znajdują się w promieniu 100 mil (ok. 160 km) od przynajmniej jednej rafinerii i mogą być obsługiwane bezpośrednio przez samochody-cysterny. Szacuje się, że koszty transportu jednego litra na wyspy Szkocji są co najmniej o 0,03 GBP wyższe niż koszty transportu do pozostałej części Szkocji. 2. Niska liczba obsługiwanej ludności ( osób w wieku 16 lat lub starszych na 100 wyspach) oraz niewielka ilość paliwa sprzedawanego w jednym miejscu oznacza, że koszty stałe należy podzielić na niewielką sprzedaż. Konkretnie: w tych regionach znajduje się ogółem 65 stacji paliw. Stałe koszty personelu, wynajmu, podatku od nieruchomości, ogrzewania, oświetlenia, wody, utrzymania i napraw muszą być uwzględnione w końcowej cenie tankowanego paliwa. Średnia ilość paliwa sprzedawanego w jednym punkcie sprzedaży na Szetlandach, Orkadach i Hebrydach mieści się w przedziale od 0,25 a 0,6 milionów litrów na rok, w porównaniu z 3,8 milionami litrów dla pozostałej części Szkocji. W celu pokrycia kosztów prowadzenia stacji paliw, sprzedaż 0,25-0,6 milionów litrów wymaga marży 0,07-0,15 GBP za litr w porównaniu z marżą 0,033 GBP za litr przy sprzedaży 3,8 milionów litrów. Niedogodności związane z wysokimi cenami paliw, których powodem jest wyższa od średniej cena jednostkowa, są zdaniem władz Zjednoczonego Królestwa bardzo znaczne, ponieważ wielu mieszkańców musi przebyć daleką drogę aby dojechać do najbliższego ośrodka miejskiego, gdyż są oni często uzależnieni od transportu prywatnego i ponieważ regiony korzystające ze środka są regionami charakteryzującymi się stosunkowo niskimi dochodami. Działanie środka W Zjednoczonym Królestwie podatek akcyzowy od paliw drogowych jest naliczany w momencie gdy paliwo opuszcza rafinerię, gdy jest importowane lub gdy opuszcza skład akcyzowy. W takim momencie trudno byłoby określić jaka ilość paliwa jest przeznaczona dla kwalifikujących się regionów. W związku z powyższym zwolnienie zostanie udzielone w miejscu sprzedaży na kwalifikujących się wyspach, co pozwoli uniknąć jakiegokolwiek ryzyka związanego z innym wykorzystaniem paliwa, w odniesieniu do którego obowiązywać będzie obniżona stawka na paliwo. Na wyspach detaliczni sprzedawcy paliwa będą zarejestrowani w administracji podatkowej i celnej (HM Revenue and Customs) jako upoważnieni detaliści i będą zobowiązani do obniżenia ceny litra paliwa o kwotę zwolnienia. Następnie będą mogli okresowo ubiegać się o zwrot podatku od tej administracji, w wysokości zależnej od ilości sprzedanego paliwa. PL 3 PL

5 Zakres stosowania Zakres terytorialny stosowania środka obejmuje wszystkie wyspy Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkady, Szetlandy oraz wyspy zatoki Firth of Clyde (całe wybrzeże Szkocji) i wyspy Scilly (południowo-zachodnie wybrzeże Anglii). Środek skierowany jest do osób prywatnych, ale wszystkie zakupy, również te o charakterze gospodarczym, podlegać będą niższej stawce podatku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze Zjednoczonego Królestwa w 2009 roku 85 % pojazdów zarejestrowanych na wyspach było pojazdami prywatnymi, a 15 % należało do przedsiębiorstw. Argumenty władz Zjednoczonego Królestwa dotyczące wpływu środka na rynek wewnętrzny Władze Zjednoczonego Królestwa uważają, że środek nie będzie miał wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Największymi organizacjami na wyspach są organy sektora publicznego, takie jak samorządy lokalne i podmioty świadczące usługi zdrowotne. Na wyspach jest wiele rodzajów przedsiębiorstw, ale ich średnie obroty są generalnie poniżej średniej Zjednoczonego Królestwa. Według władz Zjednoczonego Królestwa średnie obroty przedsiębiorstw w tych regionach wynoszą ok. 1,4 miliona GBP, podczas gdy średnia krajowa wynosi ok. 5,7 miliona GBP. Zjednoczone Królestwo podkreśla, że zwolnienie nie pokrywa całej różnicy kosztów między przedmiotowymi wyspami a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa, a więc mieszkańcom pozostałych regionów kraju nie opłacałoby się jeździć na te wyspy w celu skorzystania tam ze specjalnego zwolnienia. Ponadto, Zjednoczone Królestwo twierdzi, że przedsiębiorstwa mające skorzystać ze środków stanowią jedynie niewielką konkurencję na rynkach, na których działają. Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Ocena środka zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE Szczególne względy polityczne Artykuł 19 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy stanowi: Oprócz przepisów przedstawionych w poprzednich artykułach, w szczególności w art. 5, 15 i 17, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia dalszych zwolnień lub obniżek na podstawie szczególnych rozważań politycznych. Proponowany przez Zjednoczone Królestwo środek polega na obniżeniu podatku akcyzowego na paliwa silnikowe dostarczane do niektórych części jego terytorium, a mianowicie wszystkie wyspy Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkady, Szetlandy oraz wyspy zatoki Firth of Clyde (całe wybrzeże Szkocji) i wyspy Scilly (południowo-zachodnie wybrzeże Anglii). Jego celem jest zbliżenie cen na stacjach benzynowych w tych regionach do średniego poziomu Zjednoczonego Królestwa. Wyższe koszty jednostkowe, a zatem PL 4 PL

6 wyższe ceny na stacjach benzynowych w tych regionach wynikają z kosztów transportu i dystrybucji oraz mniejszych korzyści skali. Można zatem stwierdzić, że zamiar stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe w wymienionych regionach ze względu na ich szczególne warunki geograficzne wynika ze szczególnych względów politycznych. Spójność z pozostałymi obszarami polityki i celami Unii Środek ma na celu częściowe zrównoważenie na objętych nim wyspach wyższych kosztów jednostkowych paliwa, i tym samym jego wyższych cen na stacjach benzynowych, poprzez wprowadzenie bezpośredniej obniżki podatku w punkcie sprzedaży. Środek jest ograniczony do tego, co jest konieczne do osiągnięcia celu. W szczególności zwolnienie obejmuje tylko paliwo sprzedawane na wyspach (czyli jego stosunkowo niewielką ilość). Co więcej, zwolnienie nie pokrywa dodatkowych kosztów sprzedaży paliwa w tych regionach i z tego samego powodu nie pokrywa różnicy między stosowanymi tam cenami paliw a cenami stosowanymi w pozostałej części kraju. W tej kwestii Komisja odnotowuje, że stawka podatku akcyzowego zostanie obniżona o 0,05 GBP za litr produktu. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze Zjednoczonego Królestwa dodatkowe koszty transportu dla terytoriów objętych środkiem są o 0,03 GBP za litr wyższe od średniej dla Zjednoczonego Królestwa, i ocenia się, że koszty prowadzenia stacji paliw są wyższe, co prowadzi do naliczania marży, która wynosi 0,07-0,15 GBP za litr, w porównaniu ze średnią marżą krajową wynoszącą 0,033 GBP za litr. W wyniku tego zachęta podatkowa do racjonalnego wykorzystania energii zostaje utrzymana na poziomie co najmniej równym poziomowi w pozostałej części kraju. Ponadto, mimo zwolnienia, obciążenie podatkowe paliwa zużywanego w wymienionych regionach geograficznych będzie większe od minimalnych poziomów opodatkowania określonych w dyrektywie 2003/96/WE. Można zatem stwierdzić, że środek jest zgodny z polityką zdrowotną, środowiskową, energetyczną i transportową Unii. Uwzględniając przedstawione okoliczności środek wydaje się być możliwy do przyjęcia z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz potrzeby zapewnienia uczciwej konkurencji. W szczególności ze względu na wyspiarski charakter regionów objętych zwolnieniem oraz niewielką obniżkę stawki podatku nie należy spodziewać się, że środek ten doprowadzi do zmiany w zużyciu paliwa przyciągając konsumentów z poza tych regionów. Okres stosowania środka i zmiana ram prawnych UE w zakresie opodatkowania energii Komisja proponuje aby ustanowiony okres stosowania był maksymalnym okresem, jaki dopuszcza dyrektywa 2003/96/WE, tzn. aby wynosił sześć lat. Okres ten wydaje się być właściwy, aby umożliwić władzom Zjednoczonego Królestwa zebranie informacji na temat skutków obniżki podatku oraz zapewnienie wystarczającej pewności przedsiębiorcom i konsumentom korzystającym ze środka. PL 5 PL

7 Jednakże, aby nie naruszać przyszłych ogólnych zmian obowiązujących ram prawnych, należy zagwarantować, że jeżeli Rada, działając na podstawie art. 113 Traktatu, wprowadzi zmieniony powszechny system opodatkowania produktów energetycznych, do którego nie będzie dostosowane niniejsze upoważnienie, niniejsza decyzja wygaśnie w dniu rozpoczęcia stosowania tych zmienionych przepisów. Bardziej konkretnie Komisja odnosi się do wniosku, który przedstawiła w dniu 13 kwietnia 2011 r. [COM(2011)169]. Zgodnie z tym wnioskiem opodatkowanie energii zostałoby podzielone na dwa składniki. System ten różniłby się od systemu obecnie określonego w dyrektywie 2003/96/WE, na którym opiera się niniejsze upoważnienie. Jeśli Rada przyjmie taki nowy system i Komisja uzna, że upoważnienie zawarte w niniejszym wniosku pozostaje uzasadnione, Komisja rozpatrzy, w konstruktywny sposób i bez zbędnej zwłoki, każdy wniosek Zjednoczonego Królestwa dotyczący podobnego upoważnienia dostosowanego do nowego systemu, aby zapewnić ciągłość zgodnie z zamierzeniem określonym w art. 2 ust. 1 niniejszego wniosku. Przepisy dotyczące pomocy państwa Po wprowadzeniu przez władze Zjednoczonego Królestwa przewidywanej obniżki stawki podatku na benzynę i olej napędowy w wymienionych regionach będą w dalszym ciągu zgodne z minimalnym poziomem opodatkowania określonym w art. 7 dyrektywy 2003/96/WE. Niniejszy środek podlega zatem przepisom tzw. ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie (WE) nr 800/2008) 2 i w związku z tym nie podlega obowiązkowi wcześniejszego informowania. 2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENA SKUTKÓW Konsultacje z zainteresowanymi stronami Niniejszy wniosek opiera się na wniosku złożonym przez Zjednoczone Królestwo i dotyczy wyłącznie tego państwa członkowskiego. Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. Ocena skutków Niniejszy wniosek dotyczy upoważnienia dla jednego państwa członkowskiego, wydawanego na wniosek tego państwa. 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz.U. L 214 z PL 6 PL

8 3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU Wniosek ma na celu upoważnienie Zjednoczonego Królestwa do zastosowania odstępstwa od ogólnych przepisów dyrektywy Rady 2003/96/WE i stosowania, w określonych granicach, zróżnicowanych stawek opodatkowania oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Podstawa prawna Artykuł 19 dyrektywy Rady 2003/96/WE. Zasada pomocniczości Kwestia podatków pośrednich objęta art. 113 TFUE nie wchodzi sama w sobie w zakres wyłącznych kompetencji Wspólnoty w rozumieniu w art. 3 TFUE. Tym niemniej wykonywanie przez państwa członkowskie ich obecnych kompetencji w tej dziedzinie jest ściśle określone i ograniczone przez obowiązujące prawo wspólnotowe. Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE jedynie Rada może upoważnić państwo członkowskie do wprowadzenia dodatkowych zwolnień lub obniżek w rozumieniu tego przepisu. Państwa członkowskie nie mogą zastępować w tym zakresie Rady. Wniosek spełnia zatem wymogi zasady pomocniczości. Zasada proporcjonalności Wniosek spełnia wymogi zasady proporcjonalności. Obniżka podatku nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia przedmiotowego celu. Wybór instrumentów Proponowany instrument: decyzja Rady. Artykuł 19 dyrektywy 2003/96/WE przewiduje jedynie tego typu środek. 4. WPŁYW NA BUDŻET Wniosek nie nakłada żadnych obciążeń finansowych ani administracyjnych na Wspólnotę. Nie ma on zatem wpływu na budżet Wspólnoty. PL 7 PL

9 2011/0232 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych zużywanych na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach Scilly zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 3, w szczególności jej art. 19 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Pismem z dnia 23 marca 2011 r. Zjednoczone Królestwo zwróciło się z wnioskiem o upoważnienie do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę bezołowiową zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach oraz wyspach zatoki Firth of Clyde (całe wybrzeże Szkocji); i wyspach Scilly (południowozachodnie wybrzeże Anglii). (2) W tych regionach ceny oleju napędowego i benzyny bezołowiowej są wyższe od średnich cen w pozostałej części terytorium Zjednoczonego Królestwa, stawiając miejscowych odbiorców paliw w niekorzystnej sytuacji. Różnica cen wynika z dodatkowych kosztów jednostkowych spowodowanych geograficznym położeniem wysp, ich niewielką liczbą ludności i stosunkowo niewielkimi dostawami paliw. (3) Obniżka podatku nie jest większa, niż jest to konieczne, aby zrekompensować dodatkowe koszty jednostkowe ponoszone przez odbiorców w danych regionach. (4) Obniżone stawki podatku pozostaną wyższe od stawek minimalnych określonych w art. 7 dyrektywy 2003/96/WE. (5) Ze względu na wyspiarski charakter regionów objętych zwolnieniem oraz niewielką obniżkę stawki podatku środek ten nie spowoduje przemieszczeń związanych konkretnie z dostawą paliw. 3 Dz.U. L 283 z , s. 51. PL 8 PL

10 (6) W związku z tym środek jest dopuszczalny z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji, a także jest zgodny z polityką Unii w dziedzinie zdrowia, środowiska, energii i transportu. (7) Z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE wynika, że każde upoważnienie przyznawane na podstawie tego artykułu musi być ściśle ograniczone w czasie. Aby dać zainteresowanym przedsiębiorstwom i konsumentom wystarczającą pewność, upoważnienie przyznaje się na okres sześciu lat. Jednakże, aby nie naruszać przyszłych ogólnych zmian obowiązujących ram prawnych, należy zagwarantować, że jeżeli Rada, działając na podstawie art. 113 Traktatu, wprowadzi zmieniony powszechny system opodatkowania produktów energetycznych, do którego nie będzie dostosowane niniejsze upoważnienie, niniejsza decyzja wygaśnie w dniu rozpoczęcia stosowania tego zmienionego systemu. PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 1. Niniejszym upoważnia się Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych stawek opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na wszystkich wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach Scilly. Obniżka krajowej stawki podstawowej opodatkowania odpowiednio benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego nie jest większa od dodatkowych kosztów sprzedaży detalicznej w tych regionach geograficznych, w porównaniu ze średnimi kosztami sprzedaży detalicznej w Zjednoczonym Królestwie, i nie jest większa od 50 GBP za 1000 litrów produktu. 2. Obniżone stawki muszą być zgodne z wymogami dyrektywy 2003/96/WE, w szczególności z minimalnymi stawkami określonymi w jej art. 7. PL 9 PL

11 Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2011 r.; niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 października 2017 r. Jednakże w przypadku gdy Rada, działając na podstawie art. 113 Traktatu, wprowadzi zmieniony powszechny system opodatkowania produktów energetycznych, do którego nie będzie dostosowane niniejsze upoważnienie, niniejsza decyzja wygaśnie w dniu rozpoczęcia stosowania tego zmienionego systemu. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli dnia [...] r. W imieniu Rady Przewodniczący PL 10 PL

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0079 (NLE) 9664/17 FISC 115 ENER 253 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 15 maja 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 29 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.12.2017 COM(2017) 724 final 2017/0320 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 4 lutego 2013 r. (04.02) (OR. en) 6008/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0018 (NLE) FISC 23

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 4 lutego 2013 r. (04.02) (OR. en) 6008/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0018 (NLE) FISC 23 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 4 lutego 2013 r. (04.02) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0018 (NLE) 6008/13 FISC 23 WNIOSEK Od: Komisja Europejska Data: 30 stycznia 2013 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0242 (NLE) 13296/15 FISC 132 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 3 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.1.2015 r. COM(2015) 4 final 2015/0004 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0131 (NLE) 10415/17 FISC 144 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 11 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.1.2016 r. COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania benzyny i oleju

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2017 r. COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/797/UE upoważniającą Republikę Estońską do stosowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 9 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0254 (NLE) 13681/15 FISC 144 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.2.2017 r. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 23 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/53/UE upoważniającą Królestwo Belgii do wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2015 r. COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.2.2018 COM(2018) 68 final 2018/0027 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Danii do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.10.2016 r. COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 stycznia 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 stycznia 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 stycznia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0004 (NLE) 5353/15 FISC 4 ENER 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Francję do zawarcia umowy ze Szwajcarią obejmującej postanowienia, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0245 (NLE) 11658/16 FISC 127 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 5 sierpnia 2016 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2015 r. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Węgier do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2013 r. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.10.2016 r. COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.11.2013 r. COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0124 (NLE) 9589/15 ECO 69 ENT 103 MI 372 UNECE 4 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 3 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.1.2010 KOM(2010)14 wersja ostateczna 2010/0007 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska Unii w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.11.2013 r. COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.7.2011 KOM(2011) 443 wersja ostateczna 2011/0192 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2018 COM(2018) 726 final 2018/0375 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Chorwację do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art.

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) 9192/08. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) 9192/08. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 15 maja 2008 r. (22.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0096 (CNB) 9192/08 UEM 110 ECOFIN 166 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Zmieniony wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.1.2005 COM(2005) 4 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 1 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 29 maja

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 stycznia 2019 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 stycznia 2019 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 stycznia 2019 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2018/0426 (NLE) XT 21106/18 BXT 125 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 1 czerwca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.11.2017 r. COM(2017) 709 final 2017/0315 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0188 (NLE) 11978/17 FISC 179 ECOFIN 706 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.10.2013 COM(2013) 729 final 2013/0349 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 listopada 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2019 r. COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY upoważniająca Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. z dnia [ ] r.

Wniosek DECYZJA RADY. z dnia [ ] r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.2.2010 KOM(2010)18 wersja ostateczna 2010/0015 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY z dnia [ ] r. upoważniająca państwa członkowskie do przystąpienia do Konwencji o wystawach

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 19 grudnia 2017 r. Do:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lipca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 11 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2019 r. COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY upoważniająca Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10.2016 r. COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.3.2014 r. COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY kończące częściowy przegląd okresowy dotyczący środków antydumpingowych na przywóz

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lutego 2018 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lutego 2018 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lutego 2018 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 5 lutego 2018 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2016 r. COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0262 (NLE) 13120/17 ECO 58 ENT 204 MI 703 UNECE 13 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 września 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0205 (NLE) 11980/17 FISC 181 ECOFIN 708 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2016 r. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (52/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia Kortezów Generalnych Hiszpanii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.1.2019 r. COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 WNIOSEK Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 17 sierpnia 2016

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 sierpnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0253 (NLE) 11773/16 MAMA 170 MED 31 RHJ 19 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 23 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.6.2006 KOM(2006) 288 wersja ostateczna 2006/0103 (CNS) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA (2014/NN) Polska Zwolnienie z akcyzy określonych zastosowań wyrobów gazowych

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA (2014/NN) Polska Zwolnienie z akcyzy określonych zastosowań wyrobów gazowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.10.2014 C(2014) 7282 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37320 (2014/NN)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.9.2011 KOM(2011) 577 wersja ostateczna 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 PL Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.1.2014 r. COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0177 (NLE) 11634/17 ACP 90 WTO 177 RELEX 693 COLAC 73 DEVGEN 186 WNIOSEK Od: Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 28 lutego 2017 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 06.01.2005 COM(2004) 856 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Danię do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 14

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2016 r. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo