Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody"

Transkrypt

1 Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 126, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP , numer statystyczny REGON (dalej Organizator ). 2. Koordynatorem Promocji jest Data Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu , przy ul. Bastionowej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP , numer statystyczny REGON , o kapitale zakładowym zł (dalej Koordynator ). 3. Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 4. Promocja prowadzona jest w oparciu o zakup produktów marki Kinder (zwanych dalej Produktami ): Kinder Pingui Cocco 30g, Kinder Mleczna Kanapka 28g, Kinder Maxi King 35g, Kinder Pingui Choco 30 g na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r., lecz nie dłużej niż do dnia wyczerpania puli nagród. W przypadku wyczerpania zapasu nagród w danym punkcie, nagrodę będzie można odebrać w innym punkcie, w którym będą one dostępne. 6. Informacje o Promocji dostępne będą na stronie internetowej oraz pod bezpłatnym numerem infolinii: , czynnej w okresie trwania Promocji od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz.17: Uczestnikiem Promocji (dalej Uczestnik ) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski, która dokonuje zakupu Produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art kodeksu cywilnego. 8. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, Koordynatora, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się:

2 wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika. 2 Zasady Promocji 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji dokona: 1) zakupu 10 (słownie: dziesięciu) Produktów objętych Promocją w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium Polski i zachowa jednostkowe opakowania z tych Produktów uprawniony będzie do otrzymania nagrody w postaci etui na telefon o wartości rynkowej 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy), 2) zakupu 20 (słownie: dwudziestu) Produktów objętych Promocją w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium Polski i zachowa jednostkowe opakowania z tych Produktów uprawniony będzie do otrzymania nagrody w postaci słuchawek z rozdzielaczem o wartości rynkowej 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych). 2. Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi odpowiednio (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk w przypadku nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk w przypadku nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2). 3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, wydawane będą Uczestnikom w wybranych salonach prasowych, należących do sieci Kolporter, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie internetowej o adresie (dalej Punkty ). 4. Nagrody wydawane będą Uczestnikom w godzinach otwarcia Punktu, w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia wyczerpania zapasów nagród w danym Punkcie, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2015 r. W przypadku, gdy zapas nagród w danym Punkcie ulegnie wyczerpaniu przed dniem 31 marca 2015 r., Uczestnik może odebrać nagrodę w innym Punkcie pod warunkiem jej dostępności. 5. Aby otrzymać nagrodę Uczestnik w okresie trwania Promocji powinien: 1) dokonać zakupu 10 (słownie: dziesięciu) albo 20 (słownie: dwudziestu) Produktów objętych Promocją i zachować jednostkowe opakowania z zakupionych Produktów, 2) dokonać odbioru nagrody w Punkcie, po uprzednim przekazaniu obsłudze Punktu jednostkowych opakowań Produktów objętych Promocją, w liczbie upoważniającej do odbioru nagrody. 6. Pod uwagę w Promocji brane są opakowania Produktu czytelne, niezabrudzone, niezawierające skreśleń, zamazań, lub przerobień, uniemożliwiających ich weryfikację jako opakowania Produktu

3 objętego Promocją. W przypadku, gdy opakowanie przedstawione w Punkcie nie zostanie wzięte pod uwagę w Promocji, Uczestnik może wnieść reklamację stosownie do postanowień 3 regulaminu. 3 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników na adres: Data Solutions sp. z o.o., ul. Bastionowa 37, Poznań z dopiskiem Kinder Misja Nagrody, przez cały czas trwania Promocji oraz do dnia 30 kwietnia 2015 r.. 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania Uczestnika. 3. Złożone reklamacje rozpatrzone zostaną bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. 4. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postepowania sądowego. 5. Niniejsze postepowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, Koordynatora, w Punktach oraz na stronie internetowej 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

4 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ Kinder Mleczna Kanapka 28g Kinder Maxi King 35g

5 Kinder Pingui Choco 30 g Kinder Pingui Cocco 30g

6 Zał. 1 Lista salonów Kolporter, biorących udział w akcji csk D_KOD MIASTO ADRES Lokalizacja D_WOJ Lublin Wolska 11 GALERIA BŁĘKITNA LUBELSKIE Wieluń Sieradzka 2 ŁÓDZKIE Warszawa Wałbrzyska 11 CENTRUM HANDLOWE LAND MAZOWIECKIE Warszawa Ogrodowa 32 MAZOWIECKIE Warszawa Wojciechowskiego 39 MAZOWIECKIE Skarżysko-Kamienna Sokola 21 ŚWIĘTOKRZYSKIE Pruszków Wojska Polskiego 60 MAZOWIECKIE Bydgoszcz Karpacka 31A KUJAWSKO-POMORSKIE Gdynia Legionów 107 POMORSKIE Chorzów 16-goLipca 33 ŚLĄSKIE Katowice Przemysłowa 3 CHAMPION/ CH BELG ŚLĄSKIE Olkusz Składowa 7 DWORZEC PKS MAŁOPOLSKIE Gliwice Pl. Piastów 7 DWORZEC PKS ŚLĄSKIE Kielce Sienkiewicza 66 ŚWIĘTOKRZYSKIE Lubartów Lubelska 79 LUBELSKIE Puławy Piłsudskiego 28 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LUBELSKIE Nowy Sącz Jagiellońska 2 MAŁOPOLSKIE Kutno Królewska 43 ŁÓDZKIE Siedlce Floriańska 14 MAZOWIECKIE Słupsk Kołłątaja 32 DWORZEC PKP POMORSKIE Tarnów Wałowa 1 MAŁOPOLSKIE Toruń Konstytucji3Maja 10 DOM HANDLOWY MACIEJ KUJAWSKO-POMORSKIE Świdnica Śląska Grodzka 20 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Kleczkowska 5 DOLNOŚLĄSKIE Lublin Al. Spółdzielczości Pracy 36 GALERIA OLIMP LUBELSKIE Lublin Tumidajskiego 2 LUBELSKIE Kozienice Kochanowskiego 16 DWORZEC PKS MAZOWIECKIE Warszawa Powsińska 31 GALERIA SADYBA MAZOWIECKIE Wrocław Oleśnicka 27 DOLNOŚLĄSKIE Kielce 1-goMaja 56 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE Katowice Wojciecha 3 CARREFOUR EXPRESS ŚLĄSKIE

7 Gorlice Biecka 10 DOM HANDLOWY PEPS MAŁOPOLSKIE Siedlce Piłsudskiego 32 MAZOWIECKIE Warszawa Bolesławicka 22 MAZOWIECKIE Łódź Przybyszewskiego 19 ŁÓDZKIE Poznań Dąbrowskiego 107 WIELKOPOLSKIE Rzeszów Wyspiańskiego 2 PODKARPACKIE Kielce Żeromskiego 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE Łódź Rydzowa 22 TARGOWISKO ŁÓDZKIE Dąbrowa Górnicza 3-goMaja 16 ŚLĄSKIE Jarosław Grodzka 19 PODKARPACKIE Mińsk Mazowiecki Miodowa 3 MAZOWIECKIE Kraków Al.29Listopada 95 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MAŁOPOLSKIE Radom Sucha 2 MAZOWIECKIE Bolesławiec Śląski Asnyka 4 DOLNOŚLĄSKIE Konin Paderewskiego 8 GALERIA NAD JEZIOREM WIELKOPOLSKIE Toruń Mickiewicza 100 OBOK POLOMARKETU KUJAWSKO-POMORSKIE Kraków Konfederacka 1 MAŁOPOLSKIE Sandomierz Opatowska 8 Stare Miasto - obok Urzędu Skarbowego ŚWIĘTOKRZYSKIE Lublin Daszyńskiego 3 LUBELSKIE Warszawa Promyka 5 MAZOWIECKIE Warszawa Dobra 4 MAZOWIECKIE Rzeszów Okulickiego 10 GALERIA ROTUNDA PODKARPACKIE Warszawa Ząbkowska 44 MAZOWIECKIE Olkusz Rabsztyńska 2 CARREFOUR MAŁOPOLSKIE Zamość Wyszyńskiego 50B LUBELSKIE Suwałki Pułaskiego/Kowalskiego 2 KAUFLAND PODLASKIE Czechowice Dziedzice Słowackiego 4 ŚLĄSKIE Słupsk Banacha 6 HALA TARGOWA POMORSKIE Warszawa Pl.Czerwca1976r. 6 GALERIA URSUS/FACTORY MAZOWIECKIE Poznań Dąbrowskiego 49d PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WIELKOPOLSKIE Warszawa Głebocka 15 CENTRUM HANDLOWE Targówek, Carrefour MAZOWIECKIE Zawiercie Parkowa 5 ŚLĄSKIE Ruda Śląska 1Maja 370 TESCO ŚLĄSKIE Toruń Piskorskiej 19B KUJAWSKO-POMORSKIE

8 Będzin Piłsudskiego 8 DEPTAK ŚLĄSKIE Warszawa Broniewskiego 59a MAZOWIECKIE Kraków Kamieńskiego 1B PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MAŁOPOLSKIE Krotoszyn Mały Rynek 8 WIELKOPOLSKIE Dębica Rynek 10 PODKARPACKIE Stargard Szczeciński Grodzka 8 ZACHODNIOPOMORSKIE Zamość Orzeszkowej 28 LUBELSKIE Opole Niemodlińska 21 CHAMPION OPOLSKIE Sosnowiec Warszawska 3 DWORZEC PKP ŚLĄSKIE Łowicz Zduńska 8 ŁÓDZKIE Kalisz Polna 14 SUPERMARKET PIOTR I PAWEŁ WIELKOPOLSKIE Rybnik Chabrowa 21 PAWILON HANDLOWY EDAN ŚLĄSKIE Zielona Góra Słowacka 8a LUBUSKIE Hajnówka 3Maja 45 PODLASKIE Kraków Wysłouchów 27 MAŁOPOLSKIE Toruń Bartkiewiczówny 89 KUJAWSKO-POMORSKIE Radom Rwańska 23 MAZOWIECKIE Białystok Sienkiewicza 81 DOM HANDLOWY PRZYSTANEK PODLASKIE Włocławek Promienna 7C MAŁA GALERIA RÓŻA WIATRU KUJAWSKO-POMORSKIE Toruń Łyskowskiego 29 DOM HANDLOWY TZW KWADRAT KUJAWSKO-POMORSKIE Stargard Szczeciński Wojska Polskiego 41 ZACHODNIOPOMORSKIE Kraków Beskidzka. TARGOWISKO MAŁOPOLSKIE Skierniewice Dworcowa 1 DWORZEC PKP ŁÓDZKIE Radom Mieszka I 3 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MAZOWIECKIE Lubartów Rynek I 16 CENTRUM MIASTA LUBELSKIE Starachowice Armii Krajowej 4 ŚWIĘTOKRZYSKIE Opole Kośnego 22 OPOLSKIE Wrocław Nowowiejska 31 DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Śląska Wałbrzyska 9 DOLNOŚLĄSKIE Szczecin Orła Białego 10 ZACHODNIOPOMORSKIE Ostrów Wielkopolski Pl. Stefana Rowińskiego 1 WIELKOPOLSKIE Zamość Bazyliańska 2 LUBELSKIE Jarocin Poznański Wrocławska 13 WIELKOPOLSKIE Warszawa Al. KEN 52 METRO - STACJA KABATY MAZOWIECKIE

9 Piła Wyspiańskiego INTERMARCHE WIELKOPOLSKIE Kraków Św. Tomasza 25 MAŁOPOLSKIE Radom Traugutta 27 MAZOWIECKIE Grudziądz Włodka 16B GALERIA STARA KUŹNIA KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Kolejowa 9 DWORZEC PKP PODLASKIE Bełchatów Wojska Polskiego 83 ŁÓDZKIE Kielce Pl. Niepodległości 1 DWORZEC PKP ŚWIĘTOKRZYSKIE Mikołów Podleska 8 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Stargard Szczeciński Rumuńska 9a ZACHODNIOPOMORSKIE Elbląg Chełmońskiego 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIE Poznań os. Zwycięstwa 109 PRZY BIEDRONCE WIELKOPOLSKIE Opole Sosnkowskiego 40 OPOLSKIE Ostrowiec Świętokrzyski Siennieńska 8 ŚWIĘTOKRZYSKIE Dąbrowa Górnicza Królowej Jadwigi 23 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Warszawa Mickiewicza 18a MAZOWIECKIE Bydgoszcz Nowy Rynek 5 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KUJAWSKO-POMORSKIE Lubartów Lubelska 38 CENTRUM MIASTA LUBELSKIE Inowrocław Dworcowa 11 KUJAWSKO-POMORSKIE Legnica Złotoryjska 50 DOLNOŚLĄSKIE Chełm Armii Krajowej 9 CENTRUM MIASTA LUBELSKIE Bielsko-Biała 1Maja 10 ŚLĄSKIE Gliwice Odrowążów 116 ŚLĄSKIE Warszawa Włościańska 35 BAZAR Salonik Prasowy Bydgoszcz Jagiellońska 58 DWORZEC PKS KUJAWSKO-POMORSKIE Grajewo Kopernika 7 PODLASKIE Kraków Kalwaryjska 42 MAŁOPOLSKIE Katowice Hallera 6 ŚLĄSKIE Kraków Słoneckiego 9 MAŁOPOLSKIE Kraków Powstańców 34C MAŁOPOLSKIE Toruń Rydygiera 11 KUJAWSKO-POMORSKIE Poznań Ognik 13 WSPÓŁDZIELONY Z POCZTĄ WIELKOPOLSKIE Grodzisk Wielkopolski Kościelna 15 WIELKOPOLSKIE Bydgoszcz Modrakowa 44 TARGOWISKO KUJAWSKO-POMORSKIE Kraków Kościuszki 17 MAŁOPOLSKIE

10 Mielec Krótka 12 PODKARPACKIE Poznań Szamarzewskiego 28 WIELKOPOLSKIE Kraków Bohaterów Września 58 MAŁOPOLSKIE Kraków Misiołka 1 MAŁOPOLSKIE Mielec Drzewieckiego 1 BIEDRONKA PODKARPACKIE Żyrardów 1-goMaja 43 GALERIA ŻYRARDÓW MAZOWIECKIE Ostrów Mazowiecka Pl.Księżnej Anny Mazowieckiej 6 MAZOWIECKIE Białystok Duboisa 6 PODLASKIE Kraków Jerzmanowskiego 12 BIEDRONKA MAŁOPOLSKIE Zawiercie Westerplatte 1 ŚLĄSKIE Bydgoszcz Lenartowicza 2A KUJAWSKO-POMORSKIE Gliwice Czapli 24 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚLĄSKIE Bełchatów Dąbrowskiego 26C ŁÓDZKIE Mielec Żeromskiego 15 TESCO PODKARPACKIE Łódź Nastrojowa 55 ŁÓDZKIE Chełm Lwowska 18B TARGOWISKO LUBELSKIE Ostrołęka Gocłowskiego paw11 PRZY DWORCU PKS MAZOWIECKIE Kalisz Majkowska 28 TESCO WIELKOPOLSKIE Ciechanów Sienkiewicza 8C DWORZEC PKS MAZOWIECKIE Bielsk Podlaski Mickiewicza 108A PODLASKIE Mysłowice Brzezińska 27 ŚLĄSKIE Wągrowiec Wojska Polskiego 16 WIELKOPOLSKIE Toruń Przybyłów 1D KUJAWSKO-POMORSKIE Jasło Staszica 15 DWORZEC PKS PODKARPACKIE Rydułtowy Ofiar Terroru 8 OBOK BIEDRONKI ŚLĄSKIE Rybnik Pl. Kopernika 3 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚLĄSKIE Poznań Górna Wilda 93 WIELKOPOLSKIE Radom Czarnieckiego 112 SELGROS MAZOWIECKIE Warszawa Racławicka 113 METRO - RACŁAWICKA MAZOWIECKIE Warszawa Al. KEN METRO - STACJA URSYNÓW MAZOWIECKIE Warszawa Domaniewska METRO - WILANOWSKA MAZOWIECKIE Warszawa Wałbrzyska METRO - STACJA SŁUŻEW MAZOWIECKIE Warszawa Pole Mokotowskie METRO - POLE MOKOTOWSKIE MAZOWIECKIE Warszawa Ludwika Waryńskiego METRO - POLITECHNIKA MAZOWIECKIE

11 Warszawa Al..K.EN róg Indiri Gandhi METRO - STACJA IMIELIN MAZOWIECKIE Warszawa Woronicza METRO - WIERZBNO MAZOWIECKIE Łódź Zgierska 216 ŁÓDZKIE Warszawa Bogumiła Jastrzębowskiego METRO - STACJA STOKŁOSY MAZOWIECKIE Poznań Główna 50 WIELKOPOLSKIE Tczew Armii Krajowej 39 CENTRUM HANDLOWE MANHATTAN POMORSKIE Bielsko-Biała Al..Boh. Monte Cassino 421 AUCHAN ŚLĄSKIE Inowrocław Szarych Szeregów 18 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Inowrocław Św. Andrzeja 25C KUJAWSKO-POMORSKIE Katowice Chorzowska 111 GALERIA SIELESIA CITY CENTER ŚLĄSKIE Bielsk Podlaski Żwirkii Wigury 6 BIEDRONKA PODLASKIE Bydgoszcz Warszawska 6 KUJAWSKO-POMORSKIE Poznań Strusia 10 WIELKOPOLSKIE Warszawa Aleja Krakowska 102 OBI Bielsko-Biała Mostowa 5 GALERIA SFERA ŚLĄSKIE Gliwice Matejki 14 pawilon obok poczty głównej ŚLĄSKIE Ostrów Wielkopolski Bąka 10 BIEDRONKA WIELKOPOLSKIE Bydgoszcz 11Listopada 20 KUJAWSKO-POMORSKIE Lublin Popiełuszki 34 LUBELSKIE Mielec Wolności 146a PODKARPACKIE Łódź Rzgowska/Kurczaki 1 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŁÓDZKIE Świdnik Lotników Polskich 38 CARREFOUR LUBELSKIE Świebodzice Świdnicka 2 DOLNOŚLĄSKIE Toruń Wyszyńskiego 19 KUJAWSKO-POMORSKIE Grudziądz Dworcowa 38 DWORZEC PKP KUJAWSKO-POMORSKIE Kielce Mielczarskiego TARGOWISKO ŚWIĘTOKRZYSKIE Białystok Dojlidy Fabryczne 24 PODLASKIE Warszawa Solec 81b DOM HANDLOWY ARKADA MAZOWIECKIE Ostrowiec Świętokrzyski Al. Jana PawłaII 1a ŚWIĘTOKRZYSKIE Lublin Al. Tysiąclecia 6 DWORZEC PKS LUBELSKIE Mława Stary Rynek 14 RYNEK MIASTA MAZOWIECKIE Skawina 29Listopada 21 GALERIA SKAWINA MAŁOPOLSKIE Białystok Wysoki Stoczek 54 STOKROTKA PODLASKIE Starogard Gdański Skarszewska 6 BIEDRONKA POMORSKIE

12 Wrocław Graniczna 2 CENTRUM HANDLOWE FACTORY DOLNOŚLĄSKIE Chorzów 11Listopada 42 ŚLĄSKIE Inowrocław Kusocińskiego 7 KUJAWSKO-POMORSKIE Katowice Józefowska 85 ŚLĄSKIE Lublin Harnasie 11 LUBELSKIE Poznań Leszczyńska 170 DOM HANDLOWY WIELKOPOLSKIE Pruszcz Gdański Al. Ks. Waląga 12 POMORSKIE Kraków Pawia 5 GALERIA KRAKOWSKA MAŁOPOLSKIE KIELCE Massalskiego 3 GALERIA PASAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI ŚWIĘTOKRZYSKIE Swadzim Św. Antoniego 2 AUCHAN WIELKOPOLSKIE Mikołów Gliwicka 3 AUCHAN ŚLĄSKIE Legnica Marsa 30 GALERIA DGB DOLNOŚLĄSKIE Kraków Nowohucka 33A MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO MAŁOPOLSKIE Inowrocław E. Plater 10 POLOMARKET KUJAWSKO-POMORSKIE Piła Kazimierza Wielkiego 13 WIELKOPOLSKIE Mysłowice Powstańców 6 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Tczew Wojska Polskiego 22 BIEDRONKA POMORSKIE Ruda Śląska Niedurnego 1 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Gorzów Wielkopolski Al.Konstytucji3Maja 102 CENTRUM HANDLOWE ASKANA LUBUSKIE Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 CARREFOUR MAŁOPOLSKIE Wrocław Legnicka 58 GALERIA MAGNOLIA DOLNOŚLĄSKIE Kutno Grunwaldzka 3 BIEDRONKA ŁÓDZKIE Rybnik Św. Masymiliana OBOK BLOKU NR. 7 ŚLĄSKIE Kielce Pascha 6 ŚWIĘTOKRZYSKIE Koszalin Prosta 4 BIEDRONKA ZACHODNIOPOMORSKIE Tczew Żwirki 40 POLOMARKET POMORSKIE Lublin Hutnicza 28A LUBELSKIE Kraśnik Lubelska 47 LUBELSKIE Szczecinek Polna 55 BIEDRONKA ZACHODNIOPOMORSKIE Mielec Świętego Ducha 2 Tesco PODKARPACKIE Radomyśl Wielki Armii Krajowej PRZY PKS PODKARPACKIE Białystok Klepacka 4 PODLASKIE Tarnowskie Góry Rynek 18 ŚLĄSKIE

13 Kraśnik Urzędowska 44A CARREFOUR LUBELSKIE Katowice Trasa Nikodema i Józefa Reńców 30 AUCHAN ŚLĄSKIE Chełm Lwowska 81 CARREFOUR LUBELSKIE Bydgoszcz Flisacka 2 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Świętojańska 15 CENTRUM HANDLOWE "ALFA" (POZIOM 1 lokal 46) PODLASKIE Piła Powstańców Wielkopolskich GALERIA KASZTANOWA WIELKOPOLSKIE Wyszków Pułtuska 96 TESCO MAZOWIECKIE Ruda Śląska Piastowska. BIEDRONKA ŚLĄSKIE Tomaszów Lubelski Traugutta 1 GALERIA RYNEK LUBELSKIE Sandomierz Błonie 2 GALERIA SANDOMIERZ ŚWIĘTOKRZYSKIE Będzin Piłsudskiego 83 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Chrzanów Trzebińska 40 GALERIA MAX MAŁOPOLSKIE Tarnów Krakowska 149 GALERIA TARNOWSKA MAŁOPOLSKIE Rybnik Sztolniowa BIEDRONKA ŚLĄSKIE Wejherowo Obrońców Helu 3 CENTRUM HANDLOWE JANTAR POMORSKIE Płock Kolejowa 41 POLOMARKET MAZOWIECKIE Lublin Wieniawska 9 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LUBELSKIE Białystok Choroszczańska 24 BIEDRONKA PODLASKIE Kielce Świętokrzyska 20 GALERIA ECHO poziom -1 (wejście z ulicy Solidarności) ŚWIĘTOKRZYSKIE Żory Francuska 11 AUCHAN ŚLĄSKIE Łańcut Podzwierzyniec 39 BIEDRONKA PODKARPACKIE Przemyśl Brudzewskiego 1 Galeria Sanova PODKARPACKIE Wolsztyn Gajewskich. BIEDRONKA WIELKOPOLSKIE Kraśnik Niepodległości 11b PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LUBELSKIE Żory Al. Zjednoczonej Europy 14 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Bielsko-Biała Grabowa 1 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Zabrze Plutonowego R. Szkubacza 1 CENTRUM HANDLOWE M1 - REAL ŚLĄSKIE Ostrów Wielkopolski Kaliska. Galeria Ostrovia WIELKOPOLSKIE Gniezno Pałucka 3 Galeria Gniezno WIELKOPOLSKIE Świnoujście Nowokarsiborska 2 BIEDRONKA Myszków Kościuszki 60A Polomarket ŚLĄSKIE Częstochowa Sportowa 28 ŚLĄSKIE

14 Inowrocław Andrzeja 19 POLOMARKET KUJAWSKO-POMORSKIE Szczecin Struga 18 CH Słoneczne ZACHODNIOPOMORSKIE Zamość Przemyslowa 10 Tesco LUBELSKIE Radzyń Podlaski Stagrowskiego 1 Tesco LUBELSKIE Leszno Konstytucji3Maja GALERIA LESZNO WIELKOPOLSKIE Mielec Zygmuntowska Stokrotka PODKARPACKIE Lublin Turystyczna 1 E'Leclerc LUBELSKIE Żory Kościuszki 24 Biedronka ŚLĄSKIE Katowice Radockiego 150 Biedronka ŚLĄSKIE Września Kaliska 17 Tesco WIELKOPOLSKIE Zamość Wyszyńskiego 13 Centrum Handlowe Echo LUBELSKIE Giżycko Smętka 3 Biedronka WARMIŃSKO-MAZURSKIE Warszawa Korkowa 165A KAUFLAND MAZOWIECKIE Oświęcim Garbarska BIEDRONKA MAŁOPOLSKIE Olecko Nocznickiego 20 Biedronka WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kielce Massalskiego 6 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE Zakopane Krupówki 12 MAŁOPOLSKIE Kraków Balicka 18 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MAŁOPOLSKIE Radom Czysta 7 Biedronka MAZOWIECKIE Koło Blizna 29 POLOMARKET WIELKOPOLSKIE Lublin Nadbystrzycka 107 LUBELSKIE Przemyśl Słowackiego 4 PODKARPACKIE Kraśnik Słowackiego 71 CARREFOUR LUBELSKIE Leszno Zacisze 16 BIEDRONKA WIELKOPOLSKIE Nowy Sącz Prażmowskiego. Tesco MAŁOPOLSKIE Zamość Lubelska 40 Galeria Revia LUBELSKIE Poznań Drużbickiego 2 Plaza WIELKOPOLSKIE Łomża Wojska Polskiego 69 Biedronka PODLASKIE Białystok Bolesława Chrobrego 16A Biedronka PODLASKIE Krasnystaw Zakręcie 2J Tesco LUBELSKIE Puławy Gościńczyk 2 CARREFOUR LUBELSKIE Białystok Upalna 3 Biedronka PODLASKIE Chełm Zachodnia. przy Biedronce LUBELSKIE Rybnik Żorska 2 Tesco ŚLĄSKIE

15 Mysłowice Katowicka 75 Galeria Handlowa/Real ŚLĄSKIE Lublin Wileńska 21 Targowisko LUBELSKIE Malbork Rodła Tesco POMORSKIE Bydgoszcz Ujejskiego 61 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Warszawa Al. Jerozolimskie 54 Dworzec PKP Warszawa Centralna Pasaż Północny MAZOWIECKIE Rzeszów Kopisto. Millenium Hall PODKARPACKIE Słupsk Szczecińska 6 Real POMORSKIE Lublin Andersa 9 CARREFOUR LUBELSKIE Tarnów Nowodąbrowska 127 Tesco/Gemini Park LOKAL MAŁOPOLSKIE Myszków Pułaskiego Kaufland ŚLĄSKIE Kędzierzyn-Koźle Czerwińskiego 1 OPOLSKIE Kalisz 3Maja. Galeria Handlowa TĘCZA/ SPOŁEM WIELKOPOLSKIE Poznań Chrobrego 110 Biedronka WIELKOPOLSKIE Leszno Poznańska 3 Tesco WIELKOPOLSKIE Radom Żeromskiego 99 MAZOWIECKIE Kielce Szajnowicza 2 ŚWIĘTOKRZYSKIE Tczew Braci Grimm 4 CARREFOUR POMORSKIE Wrocław Powstańców Śląskich PIOTR I PAWEŁ DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Powstańców Śląskich PIOTR I PAWEŁ DOLNOŚLĄSKIE Legnica Gwiezdna 4 GALERIA HANDLOWA (BIEDRONKA) DOLNOŚLĄSKIE Warszawa Jutrzenki 156 Leclerc MAZOWIECKIE Żyrardów Kilińskiego Stara Garbarnia MAZOWIECKIE Syców Kaliska 5 POLOMARKET DOLNOŚLĄSKIE Sanok Feliksa Gieli Stokrotka PODKARPACKIE Gryfino Flisacza 63 INTERMARCHE ZACHODNIOPOMORSKIE Jastrzębie Zdrój Harcerska 1a ŚLĄSKIE Siedlce Sokołowska 113 Kaufland MAZOWIECKIE Białystok Antoniukowska 56 Biedronka PODLASKIE Kielce Żelazna 22 GALERIA HOSSA ŚWIĘTOKRZYSKIE Lubartów Lubelska 39a LUBELSKIE Łódź Legionów 12 ŁÓDZKIE Tarnobrzeg Piłsudskiego 2 PODKARPACKIE Świdnica Westerplatte 29 INTERMARCHE DOLNOŚLĄSKIE

16 Kalisz Konopnickiej 33 WIELKOPOLSKIE Łęczyca Kościuszki 18 ŁÓDZKIE Bielsko-Biała 3Maja 1a ŚLĄSKIE Jarosław Traugutta 13 CH Pruchnicka PODKARPACKIE Dzierżoniów Wojska Polskiego Kaufland DOLNOŚLĄSKIE Gorzów Wielkopolski Przemysłowa Nova Park LUBUSKIE Rybnik 3Maja 25 ŚLĄSKIE Toruń Teligi 7 KUJAWSKO-POMORSKIE Żołynia Rynek 16 PODKARPACKIE Prudnik Piastowska 25 OPOLSKIE Katowice Markiefki 53 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚLĄSKIE Busko Zdrój Poprzeczna 4 DWORZEC PKS ŚWIĘTOKRZYSKIE Chełm Lwowska 73 DOM HANDLOWY LUBELSKIE Giżycko Warszawska 2 GALERIA BATORY WARMIŃSKO-MAZURSKIE Ostrowiec Świętokrz Waryńskiego 32 BIEDRONKA ŚWIĘTOKRZYSKIE Starachowice Wojska Polskiego 16 ŚWIĘTOKRZYSKIE Knurów Szpitalna 4 ŚLĄSKIE Kielce Duża 9 ŚWIĘTOKRZYSKIE Lublin Braci Wieniawskich 5 LUBELSKIE Skierniewice Szarych Szeregów 4 CARREFOUR ŁÓDZKIE Kielce IX Wieków Kielc GALERIA KORONA poziom -1 ŚWIĘTOKRZYSKIE Bydgoszcz Łęczycka 33 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Szczecin Struga 42 Factory Outlet Echo ZACHODNIOPOMORSKIE Sosnowiec Staszica 8B CH Plejada ŚLĄSKIE Suwałki Drwernickiego CH PLAZA PODLASKIE Kielce Warszawska 26 GALERIA KORONA poziom +1 lokal przy food courcie ŚWIĘTOKRZYSKIE Gliwice Perkoza 10 ŚLĄSKIE Kędzierzyn-Koźle Armii Krajowej CH Odrzańskie Ogrody OPOLSKIE Gdynia Wzgórze Bernadowo 304 BIEDRONKA POMORSKIE Nowy Tomyśl Kosciuszki 5 WIELKOPOLSKIE Rydułtowy Raciborska 140 Kaufland ŚLĄSKIE Kraków Kniaźnina 2 MAŁOPOLSKIE Przasnysz Orlika 18 STOKROTKA MAZOWIECKIE

17 Warszawa Walcownicza 14 MAZOWIECKIE Częstochowa Obronców Westerplatte 21 ŚLĄSKIE Toruń Mickiewicza 92 DOM HANDLOWY KUJAWSKO-POMORSKIE Gliwice Pod Murami 4 ULICA HANDLOWA ŚLĄSKIE Kielce Biskupa Jaworskiego 28 Obok Stokrotki ŚWIĘTOKRZYSKIE Kluczbork Byczyńska GALERIA PANOVA OPOLSKIE Puławy Legionu Puławskiego 6D LUBELSKIE Słupsk Szczecińska 58 CH Jantar POMORSKIE Mielec Szafera 6 PODKARPACKIE Tarnów Romanowicza 59 DOM HANDLOWY MAŁOPOLSKIE Tarnów Bitwy Monte Cassino 3a DOM HANDLOWY MAŁOPOLSKIE Biłgoraj Sikorskiego 5 STOKROTKA LUBELSKIE Bydgoszcz Bortnowskiego 12 STOKROTKA KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Piastowska 25 DYSKONT PODLASKIE Tarnów Kościuszki 1 Centrum Handlowe ŚWIT MAŁOPOLSKIE Żory Kościuszki ŚLĄSKIE Bydgoszcz Al. Powstańców Wielkopolskich 56 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Zielona Góra Dworcowa 32 dworzec PKP LUBUSKIE Bydgoszcz Dworcowa 119 KUJAWSKO-POMORSKIE Bolesławiec Śląski Asnyka 1 Galeria Piast Bolesławiec City Center DOLNOŚLĄSKIE Bolszewo Strażacka 1 Galeria Kasztanowa POMORSKIE Żnin 700-lecia 28 KUJAWSKO-POMORSKIE Swarzędz Tysiąclecia 17 POLOMARKET WIELKOPOLSKIE Gdańsk Pilotów 3 POMORSKIE Cieszyn Kossak-Szatkowskiej 2 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Legnica Chojnowska 41 CH FERIO DOLNOŚLĄSKIE Bielsko-Biała Doliny Miętusiej 3 ŚLĄSKIE Kolbudy Leśna 2 Galeria z Tesco POMORSKIE Kraków Komuny Paryskiej 1a STOKROTKA MAŁOPOLSKIE Lublin Abramowicka 43 STOKROTKA LUBELSKIE Wrocław Hallera 52 CH BOREK DOLNOŚLĄSKIE Lublin Nałkowskich 230 STOKROTKA LUBELSKIE Legnica Górnicza 1a BIEDRONKA DOLNOŚLĄSKIE Poznań Stanisława Matyi 2 City Center Galeria na Dworcu PKP WIELKOPOLSKIE

18 Rzeszów Rejtana 69 Leclerc PODKARPACKIE Kutno 3Maja 5 PKP ŁÓDZKIE Warszawa Wołoska 58 MAZOWIECKIE Siedlce Młynarska 26 Stokrotka MAZOWIECKIE Mysłowice Grunwaldzka 2a ŚLĄSKIE Leżajsk Mickiewicza 80 PODKARPACKIE Katowice Pl. W. Szewczyka Dworzec PKP Galeria Katowicka ŚLĄSKIE Inowrocław Wojska Polskiego Galeria Solna KUJAWSKO-POMORSKIE Tychy Konfederatów Barskich 19 ŚLĄSKIE Tychy Kubicy 9 ŚLĄSKIE Katowice Pl. W. Szewczyka Dworzec PKP Galeria Katowicka dworzec ŚLĄSKIE Brodnica Mostowa 2-4 GALERIA KUJAWSKO-POMORSKIE Radom 25Czerwca. Kaufland MAZOWIECKIE Ostróda Jana PawłaII 9 Galeria Mazurska WARMIŃSKO-MAZURSKIE Gdynia Plac Konstytucji 1 DWORZEC PKP POMORSKIE Czechowice Dziedzice Legionów 83 Stara Kablownia ŚLĄSKIE Zbąszyń Mostowa 11 BIEDRONKA WIELKOPOLSKIE Wysokie Mazowieckie Białostocka 4 Galeria Zielona PODLASKIE Bolesławiec Śląski 10Marca 1 CARREFOUR DOLNOŚLĄSKIE Gdynia K. Górskiego 2 CH Riviera POMORSKIE Nowy Sącz Lwowska 78 Galeria Trzy Korony p. 0 MAŁOPOLSKIE Jaworzno Grunwaldzka 237 Carrefour ŚLĄSKIE Bielsko-Biała Leszczyńska 20 GEMINI PARK ŚLĄSKIE Brzeszcze Dworcowa. Galeria MAŁOPOLSKIE Sosnowiec 1-goMaja 6 ŚLĄSKIE Lublin Witosa. galeria Felicity LUBELSKIE Imielin Dunikowskiego 8 ŚLĄSKIE Opole Oleska 104 Biedronka OPOLSKIE Słupsk Tuwima Galeria Słupsk POMORSKIE Lublin Aleja Spółdzielczości Pracy 32 Galeria Olimp Nowy LUBELSKIE Szczecin Krzywoustego 54 ZACHODNIOPOMORSKIE Jaworzno Grunwaldzka. PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚLĄSKIE Słupsk Szczecińska 36K E.Leclerc POMORSKIE Sosnowiec Koszlińska 1a ŚLĄSKIE

19 Kosakowo k. Gdyni Płk. Dąbka 338 Galeria Szperk POMORSKIE Warszawa Rembielińska 20 Galeria Rembielińska MAZOWIECKIE Nowy Sącz Gorzkowska 32 Real MAŁOPOLSKIE Łomża Zawadzka 38 Galeria Veneda PODLASKIE Ełk Mickiewicza 19 Tu i teraz WARMIŃSKO-MAZURSKIE Żyrardów Okrzei 29 MAZOWIECKIE Wójtówka 2c CH Multishop MAZOWIECKIE Gdańsk Rzeczpospolitej:33b. CH Gildia POMORSKIE Wadowice Putka 7 Galeria JAN MAŁOPOLSKIE Oleśnica Wojska Polskiego Galeria Pogodna DOLNOŚLĄSKIE Bytom Piekarska 5 ŚLĄSKIE Grudziądz MieszkaI 3 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Ostrołęka Gorbatowa Galeria Bursztynowa MAZOWIECKIE Lublin Zana 19 E.Leclerc LUBELSKIE Wrocław Popowicka 28 DOLNOŚLĄSKIE Szczecin Wojska Polskiego 39 ZACHODNIOPOMORSKIE Kalisz Górnośląska 82 Galeria Amber WIELKOPOLSKIE Gdańsk Hynka 69 lidl POMORSKIE Warszawa Marywilska 44 Hala A lok. 25 MAZOWIECKIE Toruń Broniewskiego 90 CH PLAZA KUJAWSKO-POMORSKIE Kraśnik Niepodległości 16 Biedronka LUBELSKIE Ostrowiec Świętokrzyski Mickiewicza 30 ŚWIĘTOKRZYSKIE Toruń Mikołaja Reja 15 TESCO KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Ryska 1 Biedronka PODLASKIE Piotrków Trybunalski Szkolna 37/39 ŁÓDZKIE Warszawa Wilanowska 361lok.13 MAZOWIECKIE Rybnik Chrobrego 1 FOCUS MALL ŚLĄSKIE Poznań Plac Wiosny Ludów 2 Kupiec Poznański WIELKOPOLSKIE Kutno Kościuszki 73 GALERIA MERCADO ŁÓDZKIE Lubin Gen. Władysława Sikorskiego 20 DOLNOŚLĄSKIE Siedlce Monte Cassino 77 CARREFOUR NOWY MAZOWIECKIE Legnica Dworcowa 1 DWORZEC PKP DOLNOŚLĄSKIE Gliwice Lipowa 1 CH FORUM ŚLĄSKIE Kraków Al. Pokoju 67 CH M1 MAŁOPOLSKIE

20 Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 CARREFOUR ŚLĄSKIE Strzegom Witosa 5 GALERIA OK DOLNOŚLĄSKIE Toruń Lelewela 33 KUJAWSKO-POMORSKIE Konin Poznańska 81 Polomarket WIELKOPOLSKIE Pruszków Sygietyńskiej 1 CARREFOUR MAZOWIECKIE Sochaczew Warszawska. Sonata Park Carrefour MAZOWIECKIE Zamość Lwowska 56 CARREFOUR LUBELSKIE Kraków Lea Juliusza 53 CARREFOUR MAŁOPOLSKIE Chrzanów Pogorska 10 PRZY BLOKU NR 10 MAŁOPOLSKIE Lublin Paganiniego 9 LUBELSKIE Starachowice Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 Cent. Galardia ŚWIĘTOKRZYSKIE Racibórz Opawska 124A ŚLĄSKIE Bydgoszcz Wielorybia 106 KUJAWSKO-POMORSKIE Olsztyn Tuwima 26 GALERIA WARMIŃSKA WARMIŃSKO-MAZURSKIE Czechowice Dziedzice Kasprowicza 44 BACHOREK ŚLĄSKIE Rybnik Rymera 8 ŚLĄSKIE Radzyń Podlaski Lubelska 3A BIEDRONKA LUBELSKIE Tarnów Szkotnik 1a CH Max Tarnów MAŁOPOLSKIE Zielona Góra Dąbrówki 5 CARREFOUR LUBUSKIE Bydgoszcz Al. Jana PawłaII 115 CH Glinki Carrefour KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Zwycięstwa 25/1lok.4 PODLASKIE Częstochowa Warszawska 351 Netto ŚLĄSKIE Dąbrowa Górnicza Jana Sobieskiego 6 POGORIA ŚLĄSKIE Piła 14Lutego Galeria VIVO! WIELKOPOLSKIE Człuchów Plac Wolności 1 Galeria Nalepa Trust POMORSKIE Mierzyn Welecka 2 Biedronka ZACHODNIOPOMORSKIE Ostróda Grunwaldzka 41 WARMIŃSKO-MAZURSKIE Lublin Mełgiewska 16 Outlet LUBELSKIE Nowa Sól Staszica 10 CARREFOUR LUBUSKIE Hajnówka Batorego 16 Galeria Hajnówka PODLASKIE Racibórz Mickiewicza 12 Galeria Młyńska ŚLĄSKIE Busko Zdrój Piłsudskiego 1c ŚWIĘTOKRZYSKIE

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kitekat odbierz grę Kocie Wyzwanie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kitekat odbierz grę Kocie Wyzwanie REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kitekat odbierz grę Kocie Wyzwanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Kitekat odbierz grę Kocie Wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis dalej zwana Promocją jest TESCO Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85)

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85) Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Telepizza Lista Lokali LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu 1 Białystok 15-678 KEN 9 lok.2 podlaskie (85) 676 39 80 2 Białystok 15-349 Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz (zwana dalej Akcją ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka godziny pracy Nr regionu Nr oddziału Oddział Regionalny Oddział banku Kod pocztowy Adres placówki Telefon stacjonarny pn. - pt. sob. 1 O/Regionaln Wrocław + Łódź 01 21 Wrocław Wrocław 53-674 ul. Legnicka

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

www.logo24.pl 2012-04-05 WOJAS . REDAKCJA,WWW.LOGO24.PL (2012-04-05 00:00:00)

www.logo24.pl 2012-04-05 WOJAS . REDAKCJA,WWW.LOGO24.PL (2012-04-05 00:00:00) WOJAS. REDAKCJA,WWW.LOGO24.PL ( 00:00:00) www.logo24.pl/logo24/1,111692,11487941,wojas.html Adresy sklepów w których możesz zrealizować kupony rabatowe z kwietniowego numeru Logo Wojas Redakcja Adresy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900 Nazwa Adres Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 tel: 338284300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 12 tel: 506001837 338128500 Bielsko-Biała ul. Babiogórska 26 tel: 506001838 338273660 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 50x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji

Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji Białystok Auchan Hetman, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok Galeria Biała, ul. Miłosza 2, 15-265 Białystok Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok

Bardziej szczegółowo

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek.

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek. MIEJSCOWOŚĆ PRZYSTANEK GODZINA DZIEŃ Kwota ZŁ EUR Andrychów Dworzec PKS/PKP ul. Krakowskaparking przy budynku 04:00 Niedziela 13:40 Poniedziałek, piątek Będzin przy ul. Kościuszki 05:30 Niedziela, 15:15

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r.

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Adresy sklepów HEGO`s Lp. Miasto Galeria handlowa Adres Warszawa 1 C.H. Arkadia Al. Jana Pawła II 82 Kraków 2 Galeria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na hasło POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna Rabat na hasło (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ"

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ" Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA WYPRZEDAŻ", zwana dalej akcją. 2 Organizator Akcji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotowy do pracy 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Gotowy do pracy 2. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Gotowy do pracy 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Gotowy do pracy 2. Organizator promocji Regulamin Promocji Gotowy do pracy 2 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Gotowy do pracy 2. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów

Zbiórka pieniędzy Godne dzieciństwo- lista sklepów Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów Nazwa Menadżer / Kierownik Sklepu Biłgoraj Apis Błonie Bolesławiec Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Drukarnia Bytom Bytom Szombierki Chełm Chojnice Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj Twój Bank

Regulamin konkursu Poznaj Twój Bank Warszawa, 6 lutego 206 r. Regulamin konkursu Poznaj Twój Bank POSTANOWIENIA OGÓLNE.. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, organizowany pod nazwą "Poznaj Twój Bank, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu L/P Miasto Nazwa Galerii/CENTRUM HANDLOWEGO 1 BIAŁA PODLASKA RYWAL 2 BIAŁYSTOK GALERIA BIAŁA 3 BIAŁYSTOK ALFA 4 BIAŁYSTOK Auchan

Bardziej szczegółowo

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CAPITAL PARK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Marynarskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001) Komunikat

Bardziej szczegółowo

Lista Sklepów Empik, biorących udział w Promocji "Visa - Trolle"

Lista Sklepów Empik, biorących udział w Promocji Visa - Trolle 1 11-200 Bartoszyce ul. Orzeszkowej 2 2 97-400 Bełchatów ul. Kolejowa 6 3 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 27 4 15-277 Białystok ul. Świętojańska 15 5 15-690 Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50%

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja Drugi produkt za 50% (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł

Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji 2 x koszulki LCS za 89,99zł realizowanej w Salonach. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Usługi za 20 zł. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Usługi za 20 zł. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. Organizator promocji Regulamin Promocji Usługi za 20 zł I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma

Bardziej szczegółowo

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia Wezwanie AmRest Holdings SE Załącznik nr 1 1. Białystok ul. Pałacowa 1a 10.00-17.00 2. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3. Bielawa ul. 1 Maja 34 9.00-17.00 4. Bielsko-Biała ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 Placówka 31.12.2013 BIAŁYSTOK 1000-LECIA 1 Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 2 C.H. Alfa ul. Świętojańska 15 15-111 Białystok BIELSKO- BIAŁA 3 ul. Mostowa 2 43-300

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 ul. Budryka 69 97-400

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek 03:50 Niedziela

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek 03:50 Niedziela MIEJSCOWOŚĆ PRZYSTANEK GODZINA DZIEŃ Kwota Andrychów Będzin Bielsko- Biała Bochnia Bolesławiec Brzeg Brzesko Dworzec PKS/PKP ul. Krakowskaparking przy budynku przy ul. Kościuszki Warszawska( park ing przed

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 38 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

Lista placówek Getin Noble Bank S.A. przyjmujących zapisy na obligacje Getin Noble Bank S.A. serii PP6-I

Lista placówek Getin Noble Bank S.A. przyjmujących zapisy na obligacje Getin Noble Bank S.A. serii PP6-I LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. l.p. Kod pocztowy Miejscowość Ulica 1. 97-400 Bełchatów ul. Hanki Czaki 2 2. 42-500 Będzin ul. Grójecka 18/20 3. 15-424 Białystok al. Stanów Zjednoczonych 72/21 4.

Bardziej szczegółowo

LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p.

LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p. LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p. Miejscowość Ulica pocztowy 1. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 16A 2. 42-500 Będzin ul. Sączewskiego 17 3. 15-424 Białystok ul. Lipowa 45 4. 15-092 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. L.P. NAZWA POK ADRES 1 Białystok al. J. Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok 2 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Położna radzi. Bezpłatne konsultacje dotyczące żywienia i pielęgnacji Maluszka w drogeriach Rossmann

Położna radzi. Bezpłatne konsultacje dotyczące żywienia i pielęgnacji Maluszka w drogeriach Rossmann Położna radzi. Bezpłatne konsultacje dotyczące żywienia i pielęgnacji Maluszka w drogeriach Rossmann 20.08.2015 CZWARTEK, godz.15.00 19.00 BYDGOSZCZ ul. Wojska Polskiego 23 BYDGOSZCZ ul. Kostrzyńska 1

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC HOLDING S.A.

SKARBIEC HOLDING S.A. SKARBIEC HOLDING S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Nowogrodzkiej 47a 00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000503222)

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów. Tesco, ul. Kolejowa 6, Bełchatów. Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok

Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów. Tesco, ul. Kolejowa 6, Bełchatów. Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów Tesco, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok Carrefour, ul. Wysockiego 67, Białystok Carrefour, ul. Sarni Stok 2, Bielsko-Biała Tesco,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności MPK Miasto Adres 1 Andrychów 2 Augustów 3 Bełchatów 4 Będzin 5 Biała Podlaska 6 Białogard 7 8 Bielsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014 I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Cena z Orange 10_2014 2 Organizator promocji 1. Organizatorami promocji

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo

Buty damskie/ męskie Puma 249. 00 99. 99. promocja obowiązuje 07.04.- 20.04.2011. www.vabbi.pl

Buty damskie/ męskie Puma 249. 00 99. 99. promocja obowiązuje 07.04.- 20.04.2011. www.vabbi.pl Buty damskie/ męskie 2 00. promocja obowiązuje 07.04.- 20.04.2011 www.vabbi.pl 2 Nike 159. 1.00 179. 229.00 Piłka 159. 179.00 89. 00 Reebok 1 179.00 Reebok 159. 189.00 Piłka Nike Przekreślone ceny oznaczają

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Jesienna Promocja Fale Loki Koki

Regulamin promocji: Jesienna Promocja Fale Loki Koki Regulamin promocji: Jesienna Promocja 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy Polwell.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz.

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz. Bełchatów ul. Kościuszki 27 9:00-19:00 Biała Podlaska ul. Jana Pawła II 163 (placówka Express) 8:00-20:00 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 9:00-18:00 Białystok al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 9:00-18:00

Bardziej szczegółowo