Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody"

Transkrypt

1 Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 126, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP , numer statystyczny REGON (dalej Organizator ). 2. Koordynatorem Promocji jest Data Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu , przy ul. Bastionowej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP , numer statystyczny REGON , o kapitale zakładowym zł (dalej Koordynator ). 3. Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 4. Promocja prowadzona jest w oparciu o zakup produktów marki Kinder (zwanych dalej Produktami ): Kinder Pingui Cocco 30g, Kinder Mleczna Kanapka 28g, Kinder Maxi King 35g, Kinder Pingui Choco 30 g na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r., lecz nie dłużej niż do dnia wyczerpania puli nagród. W przypadku wyczerpania zapasu nagród w danym punkcie, nagrodę będzie można odebrać w innym punkcie, w którym będą one dostępne. 6. Informacje o Promocji dostępne będą na stronie internetowej oraz pod bezpłatnym numerem infolinii: , czynnej w okresie trwania Promocji od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz.17: Uczestnikiem Promocji (dalej Uczestnik ) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski, która dokonuje zakupu Produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art kodeksu cywilnego. 8. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, Koordynatora, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się:

2 wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika. 2 Zasady Promocji 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji dokona: 1) zakupu 10 (słownie: dziesięciu) Produktów objętych Promocją w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium Polski i zachowa jednostkowe opakowania z tych Produktów uprawniony będzie do otrzymania nagrody w postaci etui na telefon o wartości rynkowej 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy), 2) zakupu 20 (słownie: dwudziestu) Produktów objętych Promocją w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium Polski i zachowa jednostkowe opakowania z tych Produktów uprawniony będzie do otrzymania nagrody w postaci słuchawek z rozdzielaczem o wartości rynkowej 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych). 2. Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi odpowiednio (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk w przypadku nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk w przypadku nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2). 3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, wydawane będą Uczestnikom w wybranych salonach prasowych, należących do sieci Kolporter, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie internetowej o adresie (dalej Punkty ). 4. Nagrody wydawane będą Uczestnikom w godzinach otwarcia Punktu, w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia wyczerpania zapasów nagród w danym Punkcie, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2015 r. W przypadku, gdy zapas nagród w danym Punkcie ulegnie wyczerpaniu przed dniem 31 marca 2015 r., Uczestnik może odebrać nagrodę w innym Punkcie pod warunkiem jej dostępności. 5. Aby otrzymać nagrodę Uczestnik w okresie trwania Promocji powinien: 1) dokonać zakupu 10 (słownie: dziesięciu) albo 20 (słownie: dwudziestu) Produktów objętych Promocją i zachować jednostkowe opakowania z zakupionych Produktów, 2) dokonać odbioru nagrody w Punkcie, po uprzednim przekazaniu obsłudze Punktu jednostkowych opakowań Produktów objętych Promocją, w liczbie upoważniającej do odbioru nagrody. 6. Pod uwagę w Promocji brane są opakowania Produktu czytelne, niezabrudzone, niezawierające skreśleń, zamazań, lub przerobień, uniemożliwiających ich weryfikację jako opakowania Produktu

3 objętego Promocją. W przypadku, gdy opakowanie przedstawione w Punkcie nie zostanie wzięte pod uwagę w Promocji, Uczestnik może wnieść reklamację stosownie do postanowień 3 regulaminu. 3 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników na adres: Data Solutions sp. z o.o., ul. Bastionowa 37, Poznań z dopiskiem Kinder Misja Nagrody, przez cały czas trwania Promocji oraz do dnia 30 kwietnia 2015 r.. 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania Uczestnika. 3. Złożone reklamacje rozpatrzone zostaną bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. 4. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postepowania sądowego. 5. Niniejsze postepowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, Koordynatora, w Punktach oraz na stronie internetowej 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

4 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ Kinder Mleczna Kanapka 28g Kinder Maxi King 35g

5 Kinder Pingui Choco 30 g Kinder Pingui Cocco 30g

6 Zał. 1 Lista salonów Kolporter, biorących udział w akcji csk D_KOD MIASTO ADRES Lokalizacja D_WOJ Lublin Wolska 11 GALERIA BŁĘKITNA LUBELSKIE Wieluń Sieradzka 2 ŁÓDZKIE Warszawa Wałbrzyska 11 CENTRUM HANDLOWE LAND MAZOWIECKIE Warszawa Ogrodowa 32 MAZOWIECKIE Warszawa Wojciechowskiego 39 MAZOWIECKIE Skarżysko-Kamienna Sokola 21 ŚWIĘTOKRZYSKIE Pruszków Wojska Polskiego 60 MAZOWIECKIE Bydgoszcz Karpacka 31A KUJAWSKO-POMORSKIE Gdynia Legionów 107 POMORSKIE Chorzów 16-goLipca 33 ŚLĄSKIE Katowice Przemysłowa 3 CHAMPION/ CH BELG ŚLĄSKIE Olkusz Składowa 7 DWORZEC PKS MAŁOPOLSKIE Gliwice Pl. Piastów 7 DWORZEC PKS ŚLĄSKIE Kielce Sienkiewicza 66 ŚWIĘTOKRZYSKIE Lubartów Lubelska 79 LUBELSKIE Puławy Piłsudskiego 28 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LUBELSKIE Nowy Sącz Jagiellońska 2 MAŁOPOLSKIE Kutno Królewska 43 ŁÓDZKIE Siedlce Floriańska 14 MAZOWIECKIE Słupsk Kołłątaja 32 DWORZEC PKP POMORSKIE Tarnów Wałowa 1 MAŁOPOLSKIE Toruń Konstytucji3Maja 10 DOM HANDLOWY MACIEJ KUJAWSKO-POMORSKIE Świdnica Śląska Grodzka 20 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Kleczkowska 5 DOLNOŚLĄSKIE Lublin Al. Spółdzielczości Pracy 36 GALERIA OLIMP LUBELSKIE Lublin Tumidajskiego 2 LUBELSKIE Kozienice Kochanowskiego 16 DWORZEC PKS MAZOWIECKIE Warszawa Powsińska 31 GALERIA SADYBA MAZOWIECKIE Wrocław Oleśnicka 27 DOLNOŚLĄSKIE Kielce 1-goMaja 56 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE Katowice Wojciecha 3 CARREFOUR EXPRESS ŚLĄSKIE

7 Gorlice Biecka 10 DOM HANDLOWY PEPS MAŁOPOLSKIE Siedlce Piłsudskiego 32 MAZOWIECKIE Warszawa Bolesławicka 22 MAZOWIECKIE Łódź Przybyszewskiego 19 ŁÓDZKIE Poznań Dąbrowskiego 107 WIELKOPOLSKIE Rzeszów Wyspiańskiego 2 PODKARPACKIE Kielce Żeromskiego 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE Łódź Rydzowa 22 TARGOWISKO ŁÓDZKIE Dąbrowa Górnicza 3-goMaja 16 ŚLĄSKIE Jarosław Grodzka 19 PODKARPACKIE Mińsk Mazowiecki Miodowa 3 MAZOWIECKIE Kraków Al.29Listopada 95 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MAŁOPOLSKIE Radom Sucha 2 MAZOWIECKIE Bolesławiec Śląski Asnyka 4 DOLNOŚLĄSKIE Konin Paderewskiego 8 GALERIA NAD JEZIOREM WIELKOPOLSKIE Toruń Mickiewicza 100 OBOK POLOMARKETU KUJAWSKO-POMORSKIE Kraków Konfederacka 1 MAŁOPOLSKIE Sandomierz Opatowska 8 Stare Miasto - obok Urzędu Skarbowego ŚWIĘTOKRZYSKIE Lublin Daszyńskiego 3 LUBELSKIE Warszawa Promyka 5 MAZOWIECKIE Warszawa Dobra 4 MAZOWIECKIE Rzeszów Okulickiego 10 GALERIA ROTUNDA PODKARPACKIE Warszawa Ząbkowska 44 MAZOWIECKIE Olkusz Rabsztyńska 2 CARREFOUR MAŁOPOLSKIE Zamość Wyszyńskiego 50B LUBELSKIE Suwałki Pułaskiego/Kowalskiego 2 KAUFLAND PODLASKIE Czechowice Dziedzice Słowackiego 4 ŚLĄSKIE Słupsk Banacha 6 HALA TARGOWA POMORSKIE Warszawa Pl.Czerwca1976r. 6 GALERIA URSUS/FACTORY MAZOWIECKIE Poznań Dąbrowskiego 49d PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WIELKOPOLSKIE Warszawa Głebocka 15 CENTRUM HANDLOWE Targówek, Carrefour MAZOWIECKIE Zawiercie Parkowa 5 ŚLĄSKIE Ruda Śląska 1Maja 370 TESCO ŚLĄSKIE Toruń Piskorskiej 19B KUJAWSKO-POMORSKIE

8 Będzin Piłsudskiego 8 DEPTAK ŚLĄSKIE Warszawa Broniewskiego 59a MAZOWIECKIE Kraków Kamieńskiego 1B PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MAŁOPOLSKIE Krotoszyn Mały Rynek 8 WIELKOPOLSKIE Dębica Rynek 10 PODKARPACKIE Stargard Szczeciński Grodzka 8 ZACHODNIOPOMORSKIE Zamość Orzeszkowej 28 LUBELSKIE Opole Niemodlińska 21 CHAMPION OPOLSKIE Sosnowiec Warszawska 3 DWORZEC PKP ŚLĄSKIE Łowicz Zduńska 8 ŁÓDZKIE Kalisz Polna 14 SUPERMARKET PIOTR I PAWEŁ WIELKOPOLSKIE Rybnik Chabrowa 21 PAWILON HANDLOWY EDAN ŚLĄSKIE Zielona Góra Słowacka 8a LUBUSKIE Hajnówka 3Maja 45 PODLASKIE Kraków Wysłouchów 27 MAŁOPOLSKIE Toruń Bartkiewiczówny 89 KUJAWSKO-POMORSKIE Radom Rwańska 23 MAZOWIECKIE Białystok Sienkiewicza 81 DOM HANDLOWY PRZYSTANEK PODLASKIE Włocławek Promienna 7C MAŁA GALERIA RÓŻA WIATRU KUJAWSKO-POMORSKIE Toruń Łyskowskiego 29 DOM HANDLOWY TZW KWADRAT KUJAWSKO-POMORSKIE Stargard Szczeciński Wojska Polskiego 41 ZACHODNIOPOMORSKIE Kraków Beskidzka. TARGOWISKO MAŁOPOLSKIE Skierniewice Dworcowa 1 DWORZEC PKP ŁÓDZKIE Radom Mieszka I 3 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MAZOWIECKIE Lubartów Rynek I 16 CENTRUM MIASTA LUBELSKIE Starachowice Armii Krajowej 4 ŚWIĘTOKRZYSKIE Opole Kośnego 22 OPOLSKIE Wrocław Nowowiejska 31 DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Śląska Wałbrzyska 9 DOLNOŚLĄSKIE Szczecin Orła Białego 10 ZACHODNIOPOMORSKIE Ostrów Wielkopolski Pl. Stefana Rowińskiego 1 WIELKOPOLSKIE Zamość Bazyliańska 2 LUBELSKIE Jarocin Poznański Wrocławska 13 WIELKOPOLSKIE Warszawa Al. KEN 52 METRO - STACJA KABATY MAZOWIECKIE

9 Piła Wyspiańskiego INTERMARCHE WIELKOPOLSKIE Kraków Św. Tomasza 25 MAŁOPOLSKIE Radom Traugutta 27 MAZOWIECKIE Grudziądz Włodka 16B GALERIA STARA KUŹNIA KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Kolejowa 9 DWORZEC PKP PODLASKIE Bełchatów Wojska Polskiego 83 ŁÓDZKIE Kielce Pl. Niepodległości 1 DWORZEC PKP ŚWIĘTOKRZYSKIE Mikołów Podleska 8 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Stargard Szczeciński Rumuńska 9a ZACHODNIOPOMORSKIE Elbląg Chełmońskiego 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIE Poznań os. Zwycięstwa 109 PRZY BIEDRONCE WIELKOPOLSKIE Opole Sosnkowskiego 40 OPOLSKIE Ostrowiec Świętokrzyski Siennieńska 8 ŚWIĘTOKRZYSKIE Dąbrowa Górnicza Królowej Jadwigi 23 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Warszawa Mickiewicza 18a MAZOWIECKIE Bydgoszcz Nowy Rynek 5 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KUJAWSKO-POMORSKIE Lubartów Lubelska 38 CENTRUM MIASTA LUBELSKIE Inowrocław Dworcowa 11 KUJAWSKO-POMORSKIE Legnica Złotoryjska 50 DOLNOŚLĄSKIE Chełm Armii Krajowej 9 CENTRUM MIASTA LUBELSKIE Bielsko-Biała 1Maja 10 ŚLĄSKIE Gliwice Odrowążów 116 ŚLĄSKIE Warszawa Włościańska 35 BAZAR Salonik Prasowy Bydgoszcz Jagiellońska 58 DWORZEC PKS KUJAWSKO-POMORSKIE Grajewo Kopernika 7 PODLASKIE Kraków Kalwaryjska 42 MAŁOPOLSKIE Katowice Hallera 6 ŚLĄSKIE Kraków Słoneckiego 9 MAŁOPOLSKIE Kraków Powstańców 34C MAŁOPOLSKIE Toruń Rydygiera 11 KUJAWSKO-POMORSKIE Poznań Ognik 13 WSPÓŁDZIELONY Z POCZTĄ WIELKOPOLSKIE Grodzisk Wielkopolski Kościelna 15 WIELKOPOLSKIE Bydgoszcz Modrakowa 44 TARGOWISKO KUJAWSKO-POMORSKIE Kraków Kościuszki 17 MAŁOPOLSKIE

10 Mielec Krótka 12 PODKARPACKIE Poznań Szamarzewskiego 28 WIELKOPOLSKIE Kraków Bohaterów Września 58 MAŁOPOLSKIE Kraków Misiołka 1 MAŁOPOLSKIE Mielec Drzewieckiego 1 BIEDRONKA PODKARPACKIE Żyrardów 1-goMaja 43 GALERIA ŻYRARDÓW MAZOWIECKIE Ostrów Mazowiecka Pl.Księżnej Anny Mazowieckiej 6 MAZOWIECKIE Białystok Duboisa 6 PODLASKIE Kraków Jerzmanowskiego 12 BIEDRONKA MAŁOPOLSKIE Zawiercie Westerplatte 1 ŚLĄSKIE Bydgoszcz Lenartowicza 2A KUJAWSKO-POMORSKIE Gliwice Czapli 24 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚLĄSKIE Bełchatów Dąbrowskiego 26C ŁÓDZKIE Mielec Żeromskiego 15 TESCO PODKARPACKIE Łódź Nastrojowa 55 ŁÓDZKIE Chełm Lwowska 18B TARGOWISKO LUBELSKIE Ostrołęka Gocłowskiego paw11 PRZY DWORCU PKS MAZOWIECKIE Kalisz Majkowska 28 TESCO WIELKOPOLSKIE Ciechanów Sienkiewicza 8C DWORZEC PKS MAZOWIECKIE Bielsk Podlaski Mickiewicza 108A PODLASKIE Mysłowice Brzezińska 27 ŚLĄSKIE Wągrowiec Wojska Polskiego 16 WIELKOPOLSKIE Toruń Przybyłów 1D KUJAWSKO-POMORSKIE Jasło Staszica 15 DWORZEC PKS PODKARPACKIE Rydułtowy Ofiar Terroru 8 OBOK BIEDRONKI ŚLĄSKIE Rybnik Pl. Kopernika 3 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚLĄSKIE Poznań Górna Wilda 93 WIELKOPOLSKIE Radom Czarnieckiego 112 SELGROS MAZOWIECKIE Warszawa Racławicka 113 METRO - RACŁAWICKA MAZOWIECKIE Warszawa Al. KEN METRO - STACJA URSYNÓW MAZOWIECKIE Warszawa Domaniewska METRO - WILANOWSKA MAZOWIECKIE Warszawa Wałbrzyska METRO - STACJA SŁUŻEW MAZOWIECKIE Warszawa Pole Mokotowskie METRO - POLE MOKOTOWSKIE MAZOWIECKIE Warszawa Ludwika Waryńskiego METRO - POLITECHNIKA MAZOWIECKIE

11 Warszawa Al..K.EN róg Indiri Gandhi METRO - STACJA IMIELIN MAZOWIECKIE Warszawa Woronicza METRO - WIERZBNO MAZOWIECKIE Łódź Zgierska 216 ŁÓDZKIE Warszawa Bogumiła Jastrzębowskiego METRO - STACJA STOKŁOSY MAZOWIECKIE Poznań Główna 50 WIELKOPOLSKIE Tczew Armii Krajowej 39 CENTRUM HANDLOWE MANHATTAN POMORSKIE Bielsko-Biała Al..Boh. Monte Cassino 421 AUCHAN ŚLĄSKIE Inowrocław Szarych Szeregów 18 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Inowrocław Św. Andrzeja 25C KUJAWSKO-POMORSKIE Katowice Chorzowska 111 GALERIA SIELESIA CITY CENTER ŚLĄSKIE Bielsk Podlaski Żwirkii Wigury 6 BIEDRONKA PODLASKIE Bydgoszcz Warszawska 6 KUJAWSKO-POMORSKIE Poznań Strusia 10 WIELKOPOLSKIE Warszawa Aleja Krakowska 102 OBI Bielsko-Biała Mostowa 5 GALERIA SFERA ŚLĄSKIE Gliwice Matejki 14 pawilon obok poczty głównej ŚLĄSKIE Ostrów Wielkopolski Bąka 10 BIEDRONKA WIELKOPOLSKIE Bydgoszcz 11Listopada 20 KUJAWSKO-POMORSKIE Lublin Popiełuszki 34 LUBELSKIE Mielec Wolności 146a PODKARPACKIE Łódź Rzgowska/Kurczaki 1 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŁÓDZKIE Świdnik Lotników Polskich 38 CARREFOUR LUBELSKIE Świebodzice Świdnicka 2 DOLNOŚLĄSKIE Toruń Wyszyńskiego 19 KUJAWSKO-POMORSKIE Grudziądz Dworcowa 38 DWORZEC PKP KUJAWSKO-POMORSKIE Kielce Mielczarskiego TARGOWISKO ŚWIĘTOKRZYSKIE Białystok Dojlidy Fabryczne 24 PODLASKIE Warszawa Solec 81b DOM HANDLOWY ARKADA MAZOWIECKIE Ostrowiec Świętokrzyski Al. Jana PawłaII 1a ŚWIĘTOKRZYSKIE Lublin Al. Tysiąclecia 6 DWORZEC PKS LUBELSKIE Mława Stary Rynek 14 RYNEK MIASTA MAZOWIECKIE Skawina 29Listopada 21 GALERIA SKAWINA MAŁOPOLSKIE Białystok Wysoki Stoczek 54 STOKROTKA PODLASKIE Starogard Gdański Skarszewska 6 BIEDRONKA POMORSKIE

12 Wrocław Graniczna 2 CENTRUM HANDLOWE FACTORY DOLNOŚLĄSKIE Chorzów 11Listopada 42 ŚLĄSKIE Inowrocław Kusocińskiego 7 KUJAWSKO-POMORSKIE Katowice Józefowska 85 ŚLĄSKIE Lublin Harnasie 11 LUBELSKIE Poznań Leszczyńska 170 DOM HANDLOWY WIELKOPOLSKIE Pruszcz Gdański Al. Ks. Waląga 12 POMORSKIE Kraków Pawia 5 GALERIA KRAKOWSKA MAŁOPOLSKIE KIELCE Massalskiego 3 GALERIA PASAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI ŚWIĘTOKRZYSKIE Swadzim Św. Antoniego 2 AUCHAN WIELKOPOLSKIE Mikołów Gliwicka 3 AUCHAN ŚLĄSKIE Legnica Marsa 30 GALERIA DGB DOLNOŚLĄSKIE Kraków Nowohucka 33A MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO MAŁOPOLSKIE Inowrocław E. Plater 10 POLOMARKET KUJAWSKO-POMORSKIE Piła Kazimierza Wielkiego 13 WIELKOPOLSKIE Mysłowice Powstańców 6 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Tczew Wojska Polskiego 22 BIEDRONKA POMORSKIE Ruda Śląska Niedurnego 1 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Gorzów Wielkopolski Al.Konstytucji3Maja 102 CENTRUM HANDLOWE ASKANA LUBUSKIE Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 CARREFOUR MAŁOPOLSKIE Wrocław Legnicka 58 GALERIA MAGNOLIA DOLNOŚLĄSKIE Kutno Grunwaldzka 3 BIEDRONKA ŁÓDZKIE Rybnik Św. Masymiliana OBOK BLOKU NR. 7 ŚLĄSKIE Kielce Pascha 6 ŚWIĘTOKRZYSKIE Koszalin Prosta 4 BIEDRONKA ZACHODNIOPOMORSKIE Tczew Żwirki 40 POLOMARKET POMORSKIE Lublin Hutnicza 28A LUBELSKIE Kraśnik Lubelska 47 LUBELSKIE Szczecinek Polna 55 BIEDRONKA ZACHODNIOPOMORSKIE Mielec Świętego Ducha 2 Tesco PODKARPACKIE Radomyśl Wielki Armii Krajowej PRZY PKS PODKARPACKIE Białystok Klepacka 4 PODLASKIE Tarnowskie Góry Rynek 18 ŚLĄSKIE

13 Kraśnik Urzędowska 44A CARREFOUR LUBELSKIE Katowice Trasa Nikodema i Józefa Reńców 30 AUCHAN ŚLĄSKIE Chełm Lwowska 81 CARREFOUR LUBELSKIE Bydgoszcz Flisacka 2 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Świętojańska 15 CENTRUM HANDLOWE "ALFA" (POZIOM 1 lokal 46) PODLASKIE Piła Powstańców Wielkopolskich GALERIA KASZTANOWA WIELKOPOLSKIE Wyszków Pułtuska 96 TESCO MAZOWIECKIE Ruda Śląska Piastowska. BIEDRONKA ŚLĄSKIE Tomaszów Lubelski Traugutta 1 GALERIA RYNEK LUBELSKIE Sandomierz Błonie 2 GALERIA SANDOMIERZ ŚWIĘTOKRZYSKIE Będzin Piłsudskiego 83 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Chrzanów Trzebińska 40 GALERIA MAX MAŁOPOLSKIE Tarnów Krakowska 149 GALERIA TARNOWSKA MAŁOPOLSKIE Rybnik Sztolniowa BIEDRONKA ŚLĄSKIE Wejherowo Obrońców Helu 3 CENTRUM HANDLOWE JANTAR POMORSKIE Płock Kolejowa 41 POLOMARKET MAZOWIECKIE Lublin Wieniawska 9 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LUBELSKIE Białystok Choroszczańska 24 BIEDRONKA PODLASKIE Kielce Świętokrzyska 20 GALERIA ECHO poziom -1 (wejście z ulicy Solidarności) ŚWIĘTOKRZYSKIE Żory Francuska 11 AUCHAN ŚLĄSKIE Łańcut Podzwierzyniec 39 BIEDRONKA PODKARPACKIE Przemyśl Brudzewskiego 1 Galeria Sanova PODKARPACKIE Wolsztyn Gajewskich. BIEDRONKA WIELKOPOLSKIE Kraśnik Niepodległości 11b PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LUBELSKIE Żory Al. Zjednoczonej Europy 14 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Bielsko-Biała Grabowa 1 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Zabrze Plutonowego R. Szkubacza 1 CENTRUM HANDLOWE M1 - REAL ŚLĄSKIE Ostrów Wielkopolski Kaliska. Galeria Ostrovia WIELKOPOLSKIE Gniezno Pałucka 3 Galeria Gniezno WIELKOPOLSKIE Świnoujście Nowokarsiborska 2 BIEDRONKA Myszków Kościuszki 60A Polomarket ŚLĄSKIE Częstochowa Sportowa 28 ŚLĄSKIE

14 Inowrocław Andrzeja 19 POLOMARKET KUJAWSKO-POMORSKIE Szczecin Struga 18 CH Słoneczne ZACHODNIOPOMORSKIE Zamość Przemyslowa 10 Tesco LUBELSKIE Radzyń Podlaski Stagrowskiego 1 Tesco LUBELSKIE Leszno Konstytucji3Maja GALERIA LESZNO WIELKOPOLSKIE Mielec Zygmuntowska Stokrotka PODKARPACKIE Lublin Turystyczna 1 E'Leclerc LUBELSKIE Żory Kościuszki 24 Biedronka ŚLĄSKIE Katowice Radockiego 150 Biedronka ŚLĄSKIE Września Kaliska 17 Tesco WIELKOPOLSKIE Zamość Wyszyńskiego 13 Centrum Handlowe Echo LUBELSKIE Giżycko Smętka 3 Biedronka WARMIŃSKO-MAZURSKIE Warszawa Korkowa 165A KAUFLAND MAZOWIECKIE Oświęcim Garbarska BIEDRONKA MAŁOPOLSKIE Olecko Nocznickiego 20 Biedronka WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kielce Massalskiego 6 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE Zakopane Krupówki 12 MAŁOPOLSKIE Kraków Balicka 18 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MAŁOPOLSKIE Radom Czysta 7 Biedronka MAZOWIECKIE Koło Blizna 29 POLOMARKET WIELKOPOLSKIE Lublin Nadbystrzycka 107 LUBELSKIE Przemyśl Słowackiego 4 PODKARPACKIE Kraśnik Słowackiego 71 CARREFOUR LUBELSKIE Leszno Zacisze 16 BIEDRONKA WIELKOPOLSKIE Nowy Sącz Prażmowskiego. Tesco MAŁOPOLSKIE Zamość Lubelska 40 Galeria Revia LUBELSKIE Poznań Drużbickiego 2 Plaza WIELKOPOLSKIE Łomża Wojska Polskiego 69 Biedronka PODLASKIE Białystok Bolesława Chrobrego 16A Biedronka PODLASKIE Krasnystaw Zakręcie 2J Tesco LUBELSKIE Puławy Gościńczyk 2 CARREFOUR LUBELSKIE Białystok Upalna 3 Biedronka PODLASKIE Chełm Zachodnia. przy Biedronce LUBELSKIE Rybnik Żorska 2 Tesco ŚLĄSKIE

15 Mysłowice Katowicka 75 Galeria Handlowa/Real ŚLĄSKIE Lublin Wileńska 21 Targowisko LUBELSKIE Malbork Rodła Tesco POMORSKIE Bydgoszcz Ujejskiego 61 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Warszawa Al. Jerozolimskie 54 Dworzec PKP Warszawa Centralna Pasaż Północny MAZOWIECKIE Rzeszów Kopisto. Millenium Hall PODKARPACKIE Słupsk Szczecińska 6 Real POMORSKIE Lublin Andersa 9 CARREFOUR LUBELSKIE Tarnów Nowodąbrowska 127 Tesco/Gemini Park LOKAL MAŁOPOLSKIE Myszków Pułaskiego Kaufland ŚLĄSKIE Kędzierzyn-Koźle Czerwińskiego 1 OPOLSKIE Kalisz 3Maja. Galeria Handlowa TĘCZA/ SPOŁEM WIELKOPOLSKIE Poznań Chrobrego 110 Biedronka WIELKOPOLSKIE Leszno Poznańska 3 Tesco WIELKOPOLSKIE Radom Żeromskiego 99 MAZOWIECKIE Kielce Szajnowicza 2 ŚWIĘTOKRZYSKIE Tczew Braci Grimm 4 CARREFOUR POMORSKIE Wrocław Powstańców Śląskich PIOTR I PAWEŁ DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Powstańców Śląskich PIOTR I PAWEŁ DOLNOŚLĄSKIE Legnica Gwiezdna 4 GALERIA HANDLOWA (BIEDRONKA) DOLNOŚLĄSKIE Warszawa Jutrzenki 156 Leclerc MAZOWIECKIE Żyrardów Kilińskiego Stara Garbarnia MAZOWIECKIE Syców Kaliska 5 POLOMARKET DOLNOŚLĄSKIE Sanok Feliksa Gieli Stokrotka PODKARPACKIE Gryfino Flisacza 63 INTERMARCHE ZACHODNIOPOMORSKIE Jastrzębie Zdrój Harcerska 1a ŚLĄSKIE Siedlce Sokołowska 113 Kaufland MAZOWIECKIE Białystok Antoniukowska 56 Biedronka PODLASKIE Kielce Żelazna 22 GALERIA HOSSA ŚWIĘTOKRZYSKIE Lubartów Lubelska 39a LUBELSKIE Łódź Legionów 12 ŁÓDZKIE Tarnobrzeg Piłsudskiego 2 PODKARPACKIE Świdnica Westerplatte 29 INTERMARCHE DOLNOŚLĄSKIE

16 Kalisz Konopnickiej 33 WIELKOPOLSKIE Łęczyca Kościuszki 18 ŁÓDZKIE Bielsko-Biała 3Maja 1a ŚLĄSKIE Jarosław Traugutta 13 CH Pruchnicka PODKARPACKIE Dzierżoniów Wojska Polskiego Kaufland DOLNOŚLĄSKIE Gorzów Wielkopolski Przemysłowa Nova Park LUBUSKIE Rybnik 3Maja 25 ŚLĄSKIE Toruń Teligi 7 KUJAWSKO-POMORSKIE Żołynia Rynek 16 PODKARPACKIE Prudnik Piastowska 25 OPOLSKIE Katowice Markiefki 53 PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚLĄSKIE Busko Zdrój Poprzeczna 4 DWORZEC PKS ŚWIĘTOKRZYSKIE Chełm Lwowska 73 DOM HANDLOWY LUBELSKIE Giżycko Warszawska 2 GALERIA BATORY WARMIŃSKO-MAZURSKIE Ostrowiec Świętokrz Waryńskiego 32 BIEDRONKA ŚWIĘTOKRZYSKIE Starachowice Wojska Polskiego 16 ŚWIĘTOKRZYSKIE Knurów Szpitalna 4 ŚLĄSKIE Kielce Duża 9 ŚWIĘTOKRZYSKIE Lublin Braci Wieniawskich 5 LUBELSKIE Skierniewice Szarych Szeregów 4 CARREFOUR ŁÓDZKIE Kielce IX Wieków Kielc GALERIA KORONA poziom -1 ŚWIĘTOKRZYSKIE Bydgoszcz Łęczycka 33 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Szczecin Struga 42 Factory Outlet Echo ZACHODNIOPOMORSKIE Sosnowiec Staszica 8B CH Plejada ŚLĄSKIE Suwałki Drwernickiego CH PLAZA PODLASKIE Kielce Warszawska 26 GALERIA KORONA poziom +1 lokal przy food courcie ŚWIĘTOKRZYSKIE Gliwice Perkoza 10 ŚLĄSKIE Kędzierzyn-Koźle Armii Krajowej CH Odrzańskie Ogrody OPOLSKIE Gdynia Wzgórze Bernadowo 304 BIEDRONKA POMORSKIE Nowy Tomyśl Kosciuszki 5 WIELKOPOLSKIE Rydułtowy Raciborska 140 Kaufland ŚLĄSKIE Kraków Kniaźnina 2 MAŁOPOLSKIE Przasnysz Orlika 18 STOKROTKA MAZOWIECKIE

17 Warszawa Walcownicza 14 MAZOWIECKIE Częstochowa Obronców Westerplatte 21 ŚLĄSKIE Toruń Mickiewicza 92 DOM HANDLOWY KUJAWSKO-POMORSKIE Gliwice Pod Murami 4 ULICA HANDLOWA ŚLĄSKIE Kielce Biskupa Jaworskiego 28 Obok Stokrotki ŚWIĘTOKRZYSKIE Kluczbork Byczyńska GALERIA PANOVA OPOLSKIE Puławy Legionu Puławskiego 6D LUBELSKIE Słupsk Szczecińska 58 CH Jantar POMORSKIE Mielec Szafera 6 PODKARPACKIE Tarnów Romanowicza 59 DOM HANDLOWY MAŁOPOLSKIE Tarnów Bitwy Monte Cassino 3a DOM HANDLOWY MAŁOPOLSKIE Biłgoraj Sikorskiego 5 STOKROTKA LUBELSKIE Bydgoszcz Bortnowskiego 12 STOKROTKA KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Piastowska 25 DYSKONT PODLASKIE Tarnów Kościuszki 1 Centrum Handlowe ŚWIT MAŁOPOLSKIE Żory Kościuszki ŚLĄSKIE Bydgoszcz Al. Powstańców Wielkopolskich 56 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Zielona Góra Dworcowa 32 dworzec PKP LUBUSKIE Bydgoszcz Dworcowa 119 KUJAWSKO-POMORSKIE Bolesławiec Śląski Asnyka 1 Galeria Piast Bolesławiec City Center DOLNOŚLĄSKIE Bolszewo Strażacka 1 Galeria Kasztanowa POMORSKIE Żnin 700-lecia 28 KUJAWSKO-POMORSKIE Swarzędz Tysiąclecia 17 POLOMARKET WIELKOPOLSKIE Gdańsk Pilotów 3 POMORSKIE Cieszyn Kossak-Szatkowskiej 2 BIEDRONKA ŚLĄSKIE Legnica Chojnowska 41 CH FERIO DOLNOŚLĄSKIE Bielsko-Biała Doliny Miętusiej 3 ŚLĄSKIE Kolbudy Leśna 2 Galeria z Tesco POMORSKIE Kraków Komuny Paryskiej 1a STOKROTKA MAŁOPOLSKIE Lublin Abramowicka 43 STOKROTKA LUBELSKIE Wrocław Hallera 52 CH BOREK DOLNOŚLĄSKIE Lublin Nałkowskich 230 STOKROTKA LUBELSKIE Legnica Górnicza 1a BIEDRONKA DOLNOŚLĄSKIE Poznań Stanisława Matyi 2 City Center Galeria na Dworcu PKP WIELKOPOLSKIE

18 Rzeszów Rejtana 69 Leclerc PODKARPACKIE Kutno 3Maja 5 PKP ŁÓDZKIE Warszawa Wołoska 58 MAZOWIECKIE Siedlce Młynarska 26 Stokrotka MAZOWIECKIE Mysłowice Grunwaldzka 2a ŚLĄSKIE Leżajsk Mickiewicza 80 PODKARPACKIE Katowice Pl. W. Szewczyka Dworzec PKP Galeria Katowicka ŚLĄSKIE Inowrocław Wojska Polskiego Galeria Solna KUJAWSKO-POMORSKIE Tychy Konfederatów Barskich 19 ŚLĄSKIE Tychy Kubicy 9 ŚLĄSKIE Katowice Pl. W. Szewczyka Dworzec PKP Galeria Katowicka dworzec ŚLĄSKIE Brodnica Mostowa 2-4 GALERIA KUJAWSKO-POMORSKIE Radom 25Czerwca. Kaufland MAZOWIECKIE Ostróda Jana PawłaII 9 Galeria Mazurska WARMIŃSKO-MAZURSKIE Gdynia Plac Konstytucji 1 DWORZEC PKP POMORSKIE Czechowice Dziedzice Legionów 83 Stara Kablownia ŚLĄSKIE Zbąszyń Mostowa 11 BIEDRONKA WIELKOPOLSKIE Wysokie Mazowieckie Białostocka 4 Galeria Zielona PODLASKIE Bolesławiec Śląski 10Marca 1 CARREFOUR DOLNOŚLĄSKIE Gdynia K. Górskiego 2 CH Riviera POMORSKIE Nowy Sącz Lwowska 78 Galeria Trzy Korony p. 0 MAŁOPOLSKIE Jaworzno Grunwaldzka 237 Carrefour ŚLĄSKIE Bielsko-Biała Leszczyńska 20 GEMINI PARK ŚLĄSKIE Brzeszcze Dworcowa. Galeria MAŁOPOLSKIE Sosnowiec 1-goMaja 6 ŚLĄSKIE Lublin Witosa. galeria Felicity LUBELSKIE Imielin Dunikowskiego 8 ŚLĄSKIE Opole Oleska 104 Biedronka OPOLSKIE Słupsk Tuwima Galeria Słupsk POMORSKIE Lublin Aleja Spółdzielczości Pracy 32 Galeria Olimp Nowy LUBELSKIE Szczecin Krzywoustego 54 ZACHODNIOPOMORSKIE Jaworzno Grunwaldzka. PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŚLĄSKIE Słupsk Szczecińska 36K E.Leclerc POMORSKIE Sosnowiec Koszlińska 1a ŚLĄSKIE

19 Kosakowo k. Gdyni Płk. Dąbka 338 Galeria Szperk POMORSKIE Warszawa Rembielińska 20 Galeria Rembielińska MAZOWIECKIE Nowy Sącz Gorzkowska 32 Real MAŁOPOLSKIE Łomża Zawadzka 38 Galeria Veneda PODLASKIE Ełk Mickiewicza 19 Tu i teraz WARMIŃSKO-MAZURSKIE Żyrardów Okrzei 29 MAZOWIECKIE Wójtówka 2c CH Multishop MAZOWIECKIE Gdańsk Rzeczpospolitej:33b. CH Gildia POMORSKIE Wadowice Putka 7 Galeria JAN MAŁOPOLSKIE Oleśnica Wojska Polskiego Galeria Pogodna DOLNOŚLĄSKIE Bytom Piekarska 5 ŚLĄSKIE Grudziądz MieszkaI 3 BIEDRONKA KUJAWSKO-POMORSKIE Ostrołęka Gorbatowa Galeria Bursztynowa MAZOWIECKIE Lublin Zana 19 E.Leclerc LUBELSKIE Wrocław Popowicka 28 DOLNOŚLĄSKIE Szczecin Wojska Polskiego 39 ZACHODNIOPOMORSKIE Kalisz Górnośląska 82 Galeria Amber WIELKOPOLSKIE Gdańsk Hynka 69 lidl POMORSKIE Warszawa Marywilska 44 Hala A lok. 25 MAZOWIECKIE Toruń Broniewskiego 90 CH PLAZA KUJAWSKO-POMORSKIE Kraśnik Niepodległości 16 Biedronka LUBELSKIE Ostrowiec Świętokrzyski Mickiewicza 30 ŚWIĘTOKRZYSKIE Toruń Mikołaja Reja 15 TESCO KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Ryska 1 Biedronka PODLASKIE Piotrków Trybunalski Szkolna 37/39 ŁÓDZKIE Warszawa Wilanowska 361lok.13 MAZOWIECKIE Rybnik Chrobrego 1 FOCUS MALL ŚLĄSKIE Poznań Plac Wiosny Ludów 2 Kupiec Poznański WIELKOPOLSKIE Kutno Kościuszki 73 GALERIA MERCADO ŁÓDZKIE Lubin Gen. Władysława Sikorskiego 20 DOLNOŚLĄSKIE Siedlce Monte Cassino 77 CARREFOUR NOWY MAZOWIECKIE Legnica Dworcowa 1 DWORZEC PKP DOLNOŚLĄSKIE Gliwice Lipowa 1 CH FORUM ŚLĄSKIE Kraków Al. Pokoju 67 CH M1 MAŁOPOLSKIE

20 Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 CARREFOUR ŚLĄSKIE Strzegom Witosa 5 GALERIA OK DOLNOŚLĄSKIE Toruń Lelewela 33 KUJAWSKO-POMORSKIE Konin Poznańska 81 Polomarket WIELKOPOLSKIE Pruszków Sygietyńskiej 1 CARREFOUR MAZOWIECKIE Sochaczew Warszawska. Sonata Park Carrefour MAZOWIECKIE Zamość Lwowska 56 CARREFOUR LUBELSKIE Kraków Lea Juliusza 53 CARREFOUR MAŁOPOLSKIE Chrzanów Pogorska 10 PRZY BLOKU NR 10 MAŁOPOLSKIE Lublin Paganiniego 9 LUBELSKIE Starachowice Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 Cent. Galardia ŚWIĘTOKRZYSKIE Racibórz Opawska 124A ŚLĄSKIE Bydgoszcz Wielorybia 106 KUJAWSKO-POMORSKIE Olsztyn Tuwima 26 GALERIA WARMIŃSKA WARMIŃSKO-MAZURSKIE Czechowice Dziedzice Kasprowicza 44 BACHOREK ŚLĄSKIE Rybnik Rymera 8 ŚLĄSKIE Radzyń Podlaski Lubelska 3A BIEDRONKA LUBELSKIE Tarnów Szkotnik 1a CH Max Tarnów MAŁOPOLSKIE Zielona Góra Dąbrówki 5 CARREFOUR LUBUSKIE Bydgoszcz Al. Jana PawłaII 115 CH Glinki Carrefour KUJAWSKO-POMORSKIE Białystok Zwycięstwa 25/1lok.4 PODLASKIE Częstochowa Warszawska 351 Netto ŚLĄSKIE Dąbrowa Górnicza Jana Sobieskiego 6 POGORIA ŚLĄSKIE Piła 14Lutego Galeria VIVO! WIELKOPOLSKIE Człuchów Plac Wolności 1 Galeria Nalepa Trust POMORSKIE Mierzyn Welecka 2 Biedronka ZACHODNIOPOMORSKIE Ostróda Grunwaldzka 41 WARMIŃSKO-MAZURSKIE Lublin Mełgiewska 16 Outlet LUBELSKIE Nowa Sól Staszica 10 CARREFOUR LUBUSKIE Hajnówka Batorego 16 Galeria Hajnówka PODLASKIE Racibórz Mickiewicza 12 Galeria Młyńska ŚLĄSKIE Busko Zdrój Piłsudskiego 1c ŚWIĘTOKRZYSKIE

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul.

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul. NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Komunikat aktualizujący

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A.

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Miasto Ulica/aleja, numer Kod pocztowy Dom Maklerski AmerBrokers S.A. WARSZAWA al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A.

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A. 1 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 97-400 Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65 2 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 15-426 Białystok Rynek Kościuszki 16 3 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 85-005 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała Śląskie ul. Sobieskiego 83 Usługi Finansowe 9.00-17.00 43-300 Bielsko-Biała Śląskie ul. Żywiecka 142a USŁUGI FINANSOWE - PART- NER BPH

Bielsko-Biała Śląskie ul. Sobieskiego 83 Usługi Finansowe 9.00-17.00 43-300 Bielsko-Biała Śląskie ul. Żywiecka 142a USŁUGI FINANSOWE - PART- NER BPH Lista POK Miejscowość Województwo Adres Nazwa Godziny otwarcia Kod pocztowy Aleksandrów Łódzki Łódzkie ul. Wojska Polskiego 3 Sztuka Stołu 95-070 Augustów Podlaskie ul. Kopernika 4 P.H.U. AKSEL 9.00-18.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY Niniejszy materiał zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1. Biuro Maklerskie ERSTE Securities Polska S.A. L.P. NAZWA POK/PPZ ADRES NR TELEFONU/FAKSU 1. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zapisy i wpłaty przyjmowane są we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.

Zapisy i wpłaty przyjmowane są we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Wykaz Punktów Obsługi Klienta, w których przyjmowane będą zapisy oraz wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 Zapisy i wpłaty przyjmowane

Bardziej szczegółowo

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie:

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie: Komunikat aktualizujący z dnia 13 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego Private Equity Managers S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2015 r. Terminy pisane wielką literą

Bardziej szczegółowo

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 1 00-975 Warszawa

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

najchętniej kupowane meble w Polsce

najchętniej kupowane meble w Polsce Promocja MAJ 2012 najchętniej kupowane meble w Polsce Oferta handlowa ważna od 4.05.2012 do 28.05.2012 albo do wyczerpania zapasów magazynowych. 59 95 x 20rat Zeskanuj kod QR przy pomocy swojego smartphone

Bardziej szczegółowo

Mapa Centrów Handlowych Map of Shopping Centres

Mapa Centrów Handlowych Map of Shopping Centres Mapa Centrów Handlowych Map of Shopping Centres POLSKA Poland 2012/2013 Mapa Centrów Handlowych Map of Shopping Centres POLSKA Poland 2012/2013 12 Szczecin 3 18 Gorzów Wielkopolski Zielona Góra 10 17 Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo