Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie. Plan na 2009 rok Wykonanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie. Plan na 2009 rok Wykonanie"

Transkrypt

1

2

3 Część 1. Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2009 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie po zmianach za 2009 rok A. Dochody ,13 B. Wydatki ,72 C. Nadwyżka/Deficyt (AB) ,41 D. Finansowanie (D1D2) ,59 D1. Przychody ogółem ,29 D2. Rozchody ogółem ,70 Część 2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2009 roku wyniosła ,65 zł. Część 3. Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zobowiązania wymagalne w 2009 roku w kwocie ,79 zł dotyczą: 1. zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych kwota zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota zł, z tego: spzozy kwota zł, 2. zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem kwota ,79 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota ,79 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota zł, z tego: instytucje kultury kwota zł, spzozy kwota zł. 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku Zadanie Wykonanie za 2009 rok Rozdział Dział Nazwa jednostki I + II OTRZYMANE DOTACJE OGÓŁEM ,71 I. Otrzymane dotacje ogółem , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,30 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,30 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Leszno Budowa ścieżki pieszorowerowej Leszno Osieczna na długości 730 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 432 w mieście Leszno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 Miasto Poznań dla Teatru Wielkiego w Poznaniu na organizację gościnnych występów zespołu Compania Antonio Gades ze spektaklami Carmen, Krwawe gody, Suita flamenco dla Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na organizację spotkania dyrektorów oraz przedstawicieli Europen Theatre Convention dla Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na realizację projektu KomedaSextet poznańskie ścieżki pamięci oraz organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca w Poznaniu , , ,00 4

5 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Poznań dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego na zorganizowanie koncertu plenerowego Gwiazdy nad Maltą Gwiezdne Wojny z okazji święta miasta Dnia Patronów św. Piotra i Pawła , Biblioteki ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Poznań dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury na przygotowanie do druku książki z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji ,00 II. Otrzymana pomoc finansowa ogółem , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Gmina Dobrzyca realizacja zadania pn. Zbiornik wodny Lutynia Gm. Dobrzyca, Kotlin , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,41 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto i Gmina Krobia Gmina Czempiń Miasto Nowy Tomyśl remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434 w miejscowości Krobia ul. Powstańców Wlkp. odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 310 w miejscowości Czempiń w ciągu ulic: Świerczewskiego, Kościelnej, 24 Stycznia i Rynku remont drogi wojewódzkiej Nr 305 Bolewice Nowy Tomyśl Wolsztyn Woroniniec w miejscowości Boruja Kościelna (II etap) , , ,00 Miasto Gniezno sfinansowanie kosztów wykonania miejsc postojowych wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki w Gnieźnie ,00 Gmina Książ Wlkp. remonty chodników w miejscowości Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej Nr ,00 5

6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,41 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto i Gmina Osieczna Gmina Blizanów dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej OsiecznaLeszno budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Pawłówek budowa chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z , ,00 Gmina Czerwonak ,00 drogą powiatową nr 2406P Gmina Kawęczyn budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 471 w miejscowości Tokary ,00 Powiat Leszczyński budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku LesznoOsieczna ,00 Gmina Babiak modernizacja ciągu drogowego nr 263 SłupcaDąbie ,00 Gmina Lubasz Gmina Sulmierzyce Miasto Nowy Tomyśl Miasto Opalenica Powiat Poznański Gmina Opatówek Gmina Mosina Gmina Złotów Miasto i Gmina Krzywiń Powiat Szamotulski budowa chodnika w Klempiczu przy drodze wojewódzkiej nr 182 budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Sulmierzycach przebudowa drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl Grodzisk Wlkp. Kościan Kunowo w miejscowości Bukowiec (remont chodnika) budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307, na ul. Poznańskiej w miejscowości Wojnowice budowa chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2406P w m. Bolechowo budowa chodnika we wsi Szulec przy drodze wojewódzkiej nr 471 przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 431 w miejscowości Krosinko budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 188 w miejscowości Blękwit budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Kopaszewo budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 117 ObrzyckoOstroróg z drogą powiatową 1845P Nowa Wieś Szamotuły w miejscowości Pęckowo , , , , , , , , , ,00 6

7 budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 117 z drogą powiatową 1845P w m. Gmina Obrzycko ,00 Pęckowo Gmina Brzeziny budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 w miejscowości Ostrów Kaliski ,00 Miasto i Gmina Kłodawa budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263 w m. Bierzwienna Długa ,00 Gmina Golina budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 467 w miejscowości Radolina ,00 Gmina Witkowo budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 260 w m. Mielżyn ,00 Gmina Kaźmierz przebudowa chodnika w m. Pólko w ciągu drogi wojewódzkiej ,00 remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 Gmina Wieleń Czaplinek Wieleń w m. Wieleń ul. Zamkowa od km do km 8+565,3 z przeznaczeniem na ciąg pieszorowerowy ,00 Gmina Lisków dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Małgów ,00 Gmina Słupca przebudowa chodnika w miejscowości Drążna ,00 Gmina Opalenica budowa chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 120 mb na ul. Poznańskiej w miejscowości Wojnowice, od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kozłowa do zatoki autobusowej na wysokości przejścia dla pieszych ,00 Gmina Sieroszewice budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 450 w m. Sławin 1 Miasto i Gmina Ostroróg budowa chodnika w Szczepankowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr ,00 Gmina Trzcianka wspólne sfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki ,00 Piła w miejscowości Trzcianka Gmina Gizałki budowa zatoki autobusowej w m. Tomice ,00 Gmina Kramsk przebudowa chodnika w miejscowości Kramsk ul. Chopina i ul. Kościelna ,00 Miasto i Gmina Skoki przebudowa chodnika w m. Rejowiec ,00 Gmina Gniezno budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 197 w miejscowości Skiereszewo przy ul. Kiszkowskiej Gmina Gniezno ,00 7

8 Gmina Kostrzyn budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434 w Kostrzynie, ul. Poznańska ,00 Miasto i Gmina Stęszew budowa chodnika w Będlewie na ul. Wiejskiej ,00 Gmina Czerwonak budowa ścieżki rowerowej Owińska Bolechowo Osiedle etap II od km 0+633,37 do km 1+292, ,41 Miasto i Gmina Wronki opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 140 od ronda w m. Wronki do ,00 skrzyżowania z droga wojewódzką nr 149 Gmina Mosina wykonanie budowy pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 431 z drogami gminnymi: ulicą Poniatowskiego i ulicą Poznańską w ,00 miejscowości Mosina Miasto i Gmina Gostyń budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Poznańskiej w Gostyniu ,00 Miasto Leszno budowę ścieżki pieszo rowerowej Leszno Osieczna ,00 Gmina Kostrzyn korekta skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Półwiejską wraz z budową sygnalizacji , Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Piła sfinansowanie kosztów zakupu fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto i Gmina Murowana Goślina prowadzenie badań archeologicznych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo w gminie Murowana Goślina przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Teatry Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 Miasto Kalisz organizacja 49. Kaliskich Spotkań Teatralnych przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu ,00 8

9 realizacja spektaklu Endy Walsha pt. Elektryczny parkiet w reżyserii Rudolfa Zioło, realizowanego przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu Miasto Gniezno sfinansowanie kosztów przygotowania spektaklu dla dzieci pt. Pippi Langstrump przez Teatr im. AL. Fredry w Gnieźnie , , Centra kultury i sztuki , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Miasto Kalisz organizacja Festynu rodzinnego Pokażmy Dzieciom Świat przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 7 000,00 organizacja 16. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ,00 organizacja 36. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ,00 Miasto Leszno dofinansowanie imprez kulturalnych przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 8 000, Muzea ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Piła Miasto Kalisz Miasto Leszno organizacja wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile organizacja Jarmarku Archeologicznego na Zawodziu przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu organizacja Imprezy plenerowej Biesiada Piastowska przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu dofinansowanie zakupu i konserwacji muzealiów oraz organizację imprez kulturalnych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie , ,00 I + II UDZIELONE DOTACJE OGÓŁEM ,54 I. (A+B) Udzielone dotacje ogółem ,60 A. Udzielone dotacje rozwojowe , Przetwórstwo przemysłowe ,34 9

10 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,34 PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: ,34 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: ,34 Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z tego: , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,43 Gmina Pniewy , ,12 Powiat Wrzesiński , ,35 POWIAT NOWOTOMYSKI , Dotacje rozwojowe , Dotacje rozwojowe 2 700, ,00 POWIAT WRZESIŃSKI ,00 Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,18 Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , Dotacje rozwojowe 5 950, Dotacje rozwojowe 1 050, ,00 Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje rozwojowe ,82 Powiat Obornicki WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie ,77 Powiat Kępiński 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ,94 Powiat Jarociński ponadregionalnego układu drogowego (drogi ,59 Gmina Zaniemyśl wojewódzkie, w miastach na prawach powiatu, ,32 Powiat Kościański powiatowe i gminne) 3 963, Drogi publiczne gminne , Dotacje rozwojowe ,40 10

11 Gmina Zaniemyśl WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie, w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacje rozwojowe , Gmina Zaniemyśl WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Działanie 6.1 Turystyka , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Dotacje rozwojowe , Powiat Gostyński WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym , Gmina Pobiedziska kształcenia ustawicznego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * , Pozostała działalność PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich , ,47 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ,88 Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,29 Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska ,82 Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Powiat Kościański , Powiat Turecki , Powiat Pleszewski , Powiat Słupecki , Miasto Leszno (na prawach Powiatu) , Powiat Rawicki , Powiat Koniński , Miasto Kalisz (na prawach Powiatu) , Powiat Chodzieski ,07 11

12 2008 Powiat Czarnkowsko Trzcianecki , Powiat Złotowski , Powiat Kępiński , Powiat Wrzesiński , Powiat Ostrowski , Powiat Grodziski , Powiat Jarociński , Powiat Wągrowiecki , Powiat Śremski , Powiat Szamotulski , Powiat Poznański , Powiat Pilski , Powiat Gnieźnieński , Powiat Wolsztyński , Powiat Ostrzeszowski , Powiat Nowotomyski , Powiat Krotoszyński Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,94 Gmina Oborniki , ,49 Gmina Granowo , ,85 Urząd Gminy Brzeziny , ,67 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ,00 PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , ,92 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,48 Urząd Gminy Kramsk , ,07 Gmina Olszówka ,18 12

13 ,17 Urząd Gminy w Książu Wlkp , ,72 Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska , ,89 Urząd Gminy Zakrzewo , ,15 Urząd Miejski w Jarocinie , ,08 Urząd Miejski w Wągrowcu , ,38 Gmina Brzeziny , ,68 Urząd Gminy w Kłodawie , ,57 Urząd Gminy w Wielichowie , ,32 Urząd Gminy w Wągrowcu , ,32 Urząd Gminy w Szamotułach , ,78 Urząd Gminy w Środzie Wlkp , ,49 Urząd Gminy Czerwonak , ,53 Urząd Gminy w Ostrzeszowie , ,00 Urząd Miasta i Gminy Września , ,06 Urząd Gminy w Zaniemyślu , ,69 Urząd Miasta i Gminy Szamocin , ,80 Urząd Miasta i Gminy w Skokach , ,59 Urząd Gminy Gołańcz , ,36 Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina , ,16 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ,76 13

14 ,58 Urząd Gminy Dopiewo , ,51 Urząd Miasta i Gminy Raszków , ,53 Urząd Miasta Chodzież , ,83 Urząd Gminy Wierzbinek , ,37 Urząd Gminy Duszniki , ,45 Urząd Miasta i Gminy Swarzędz , ,43 Urząd Gminy Wapno , ,38 Urząd Miasta i Gminy Buk , ,99 Urząd Gminy w Lipce , ,57 Urząd Miasta i Gminy Lwówek , ,30 Urząd Gminy Dominowo , ,25 Urząd Gminy Stare Miasto , ,62 Urząd Gminy w Skulsku , ,85 Urząd Gminy Damasławek , ,16 Urząd Gminy Opatówek , ,95 Urząd Gminy Mieścisko , ,86 Urząd Miejski Gminy Rawicz , ,19 Urząd Gminy Lubasz , ,11 Urząd Miejski w Ujściu , ,86 Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ,46 14

15 ,09 Urząd Miasta i Gminy Jastrowie , ,53 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski , ,90 Gmina Turek , ,75 Urząd Miasta w Słupcy , ,05 Urząd Miasta Gniezna , ,28 Gmina Opalenica , ,88 Gmina Rakoniewice , ,42 Urząd Miejski w Rogoźnie , ,16 Urząd Miasta i Gminy Wyrzysk , ,92 Urząd Miasta i Gminy Zduny , ,40 Urząd Miasta Dąbie , ,01 Urząd Miejski Grodzisk Wlkp , ,99 Urząd Gminy Przemęt , ,83 Urząd Gminy w Kleszczewie , ,35 Urząd Gminy Brodnica , ,59 Urząd Gminy Sieroszewice , ,37 Urząd Gminy w Drawsku , ,03 Urząd Gminy w Kępnie , ,90 Urząd Gminy w Gołuchowie , ,32 Gmina Sulmierzyce ,83 15

16 ,55 Urząd Gminy w Liskowie , ,08 Gmina Krobia , ,60 Urząd Miejski Kościan , ,24 Urząd Miejski w Kostrzynie , ,72 Urząd Gminy w Rozdrażewie , ,12 Urząd Gminy Krzykosy , ,39 Urząd Gminy w Rokietnicy , ,65 Urząd Miasta i Gminy Wronki , ,27 Gmina Malanów , ,56 Gmina Odolanów , ,63 Gmina Margonin , ,33 Gmina Pleszew , ,02 Urząd Gminy w Krzyżu Wlkp , ,26 Urząd Gminy Perzów , ,81 Urząd Gminy Gostyń , ,00 Urząd Miejski Pniewy , ,05 Urząd Miasta Czarnków , ,06 Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp , ,59 Gmina Łęka Opatowska , ,32 Urząd Gminy Kraszewice ,25 16

17 ,68 Urząd Gminy Mycielin , ,62 Urząd Gminy Koźminek , ,42 Urząd Miasta i Gminy Rydzyna , ,10 Urząd Gminy Czermin , ,06 Urząd Gminy Grzegorzew , ,09 Urząd Gminy Kobyla Góra , ,91 Urząd Gminy Godziesze Wielkie , ,99 Urząd Gminy Wilczyn , ,89 Urząd Miejski w Puszczykowie , ,67 Urząd Gminy w Baranowie , ,46 Urząd Miejski w Wolsztynie , ,77 Urząd Miejski Śmigla , ,02 Urząd Gminy Połajewo , ,17 Urząd Gminy Sieraków , ,70 Urząd Gminy Kotlin , ,41 Urząd Gminy Blizanów , ,05 Gmina Osieczna , ,35 Urząd Miejski w Krotoszynie , ,81 Urząd Gminy Rychwał , ,46 Urząd Miejski Gminy Stęszew ,35 17

18 ,25 URZĄD MIEJSKI W OKONKU , ,88 URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI , ,50 URZĄD MIASTA ZŁOTÓW , ,77 URZĄD GMINY CEKÓW KOLONIA , ,01 URZĄD GMINY TARNÓWKA , ,68 URZĄD GMINY W BIAŁOŚLIWIU , ,25 URZĄD MIASTA I GMINY W STAWISZYNIE , ,24 URZĄD GMINY W BRALNIE , ,49 URZĄD MAISTA I GMINY ŚLESIN , ,34 URZĄD GMINY ŚREMU , ,14 URZĄD GMINY DOBRZYCA , ,18 URZĄD MIEJSKI W WIELENIU , ,59 URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ , ,40 URZĄD GMINY LIPNO , ,84 URZĄD GMINY BABIAK , ,20 GMINA MIELESZYN , ,90 URZĄD GMINY W GIZAŁKACH , ,98 Urząd Miasta Leszna , ,62 Miasto Konin (na prawach Powiatu) , ,66 Urząd Miasta Piły ,78 18

19 ,01 Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , , Miasto Kalisz (na prawach Powiatu) , Dotacje rozwojowe , Dotacje rozwojowe 1 890, ,40 Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska , ,81 Urząd Gminy w Środzie Wlkp , ,80 Urząd Miasta i Gminy Swarzędz , ,60 Urząd Miasta i Gminy Lwówek , ,58 Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno , ,69 Gmina Turek , ,01 Urząd Miasta Piły ,99 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,91 Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ,45 Powiat Pilski , ,56 Powiat Nowotomyski , ,38 Powiat Ostrzeszowski , ,79 Powiat Wolsztyński , ,44 Powiat Śremski , ,27 Powiat Ostrowski , ,62 Powiat Wrzesiński ,70 19

20 ,68 Powiat Turecki , ,91 Powiat Rawicki , ,34 Powiat Koniński , ,54 Powiat Średzki , ,48 Powiat Leszczyński , ,01 Powiat Złotowski , ,65 Powiat Jarociński , ,63 Powiat Krotoszyński , ,10 Powiat Wągrowiecki , ,18 Powiat Pleszewski , ,82 Powiat Kaliski , ,79 Powiat Kolski , ,97 Powiat Gnieźnieński , ,19 Powiat Chodzieski , ,20 Powiat Szamotulski , ,75 Powiat Międzychodzki , ,91 Powiat Kępiński , ,05 Powiat Kościański , ,58 Powiat Słupecki , ,63 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe 5 756,97 20

21 ,79 Powiat Ostrowski , , Powiat Turecki 701, ,58 Powiat Gnieźnieński , ,27 Powiat Wrzesiński ,73 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,83 URZĄD MIASTA POZNANIA , ,44 STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE , Dotacje rozwojowe 0, Dotacje rozwojowe Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 0, , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,12 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,17 Urząd Miasta i Gminy w Kępnie , ,38 Miasto Kościan , ,50 Gmina Wolsztyn , ,91 Urząd Gminy Siedlec , ,24 Urząd Miasta i Gminy Lwówek , ,25 Gmina Lądek , ,50 Gmina Wronki , ,32 Urzad Miejski Śmigla , ,81 Gmina Grodziec ,49 21

22 ,69 Miasto i Gmina Krotoszyn , , Gmina Łęka Opatowska , ,39 Gmina Gizałki , ,01 Powiat Wrzesiński ,41 PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , ,83 Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Gmina Olszówka , Gmina Mycielin , Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie , Miasto Luboń , Gmina Chodzież , Gmina Jaraczewo , Gmina Ostrowie , Miasto i Gmina Krotoszyn , Gmina Gniezno , Urząd Gminy Duszniki , Urząd Gminy Grosziec , Gmina Koło , Gmina Żeraków , Gmina Lubasz , Gmina Gostyń , Miasto Konin (na prawach Powiatu) , Dotacje rozwojowe , Miasto Luboń , Gmina Jaraczewo 3 900, Gmina Gniezno , Urząd Gminy Duszniki , Urząd Gminy Grosziec , Gmina Koło Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , ,13 22

23 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,67 Gmina Miejska Kościan , ,77 Gmina Śrem , ,04 Gmina Ostroróg , ,50 Gmina Miejska Chodzież , ,80 Miasto i Gmina Żerków , ,98 Gmina Lisków , ,64 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce , ,96 Gmina Duszniki , ,38 Powiat Pleszewski , ,50 Gmina Piaski , ,95 Gmina Ostrowie , ,29 Powiat Złotowski , ,02 Gmina Dopiewo , ,87 Gmina Miejska Słupca , ,27 Powiat Gnieźnieński , ,55 Miasto Leszno ( na prawach Powiatu) , ,04 Miasto Konin ( na prawach Powiatu) , ,91 Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , Dotacje rozwojowe , Dotacje rozwojowe ,70 23

24 ,00 Gmina Miejska Kościan , , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 2 360, ,00 Gmina Duszniki , ,00 Gmina Piaski , ,00 Gmina Ostrowie ,00 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Gmina i Miasto Zduny , Powiat Wrzesiński , Powiat Wągrowiecki , Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , Powiat Turecki , Powiat Wolsztyński , Powiat Obornicki , Powiat Gostyński , Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , Miasto Leszno (na prawach Powiatu) , ,21 Powiat Słupca , Starostwo Powiatowe Śrem , Starostwo Powiatowe w Jarocinie , Powiat Średzki , Starostwo Powiatowe w Koninie , Powiat Rawicki , Dotacje rozwojowe , Powiat Wągrowiecki 2, Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , Miasto Leszno (na prawach Powiatu) 1 693, Powiat Słupca , Starostwo Powiatowe Śrem 7 935, Powiat Średzki 6 999, Powiat Rawicki Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 6 200, ,70 24

25 ,37 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , ,80 Miasto Poznań (na prawach Powiatu) , Dotacje rozwojowe , Dotacje rozwojowe 1 800, ,00 Miasto Poznań (na prawach Powiatu) ,00 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Miasto i Gmina Krotoszyn , Miasto Konin ( na prawach Powiatu) , Dotacje rozwojowe , Miasto i Gmina Krotoszyn 4 000, Miasto Konin ( na prawach Powiatu) Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,23 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,17 Urząd Gminy Duszniki , ,66 Urząd Gminy Opalenica , ,38 Gmina Osieczna , ,47 Gmina Śmigiel , ,89 Miasto i Gmina Krotoszyn , ,24 Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska , ,52 Gmina Rawicz , ,42 Gmina Złotów , ,08 Gmina Gniezno , ,43 Gmina Wolsztyn ,37 25

26 ,19 Gmina Tarnówka , ,08 Gmina Miedzichowo , ,70 Gmina Krzymów , ,78 Miasto i Gmina Wielichowo , ,19 Gmina Gostyń , ,08 Gmina Dopiewo , ,75 Gmina Zbąszyń , ,42 Gmina Kiszkowo , ,06 Gmina Lisków , ,01 Gmina i Miasto Witkowo , ,03 Gmina Miejska Chodzież , ,99 Gmina Niechanowo , ,75 Gmina Krobia , ,48 Gmina Krzemieniewo , ,11 Gmina Czempiń , ,69 Urząd Miasta i Gminy Września , ,10 Gmina Skoki , ,00 Urząd Miasta i Gminy Lwówek , ,44 Gmina Oborniki , ,07 Gmina Piaski ,43 26

27 ,79 Gmina Nekla , , Gmina Wieleń 3 000, ,00 Gmina Granowo , ,00 Gmina Dobra , ,55 Gmina Grodziec , ,50 Gmina Krzywiń , ,78 Gmina Grodzisk Wlkp , ,93 Powiat Wągrowiecki , ,05 Powiat Turecki , ,51 Powiat Złotowski , ,30 Powiat Grodziski , ,00 Powiat CzarnkowskoTrzcianecki , ,55 Starostwo Powiatowe w Czarkowie , ,09 Powiat Wolsztyński , Dotacje rozwojowe , Dotacje rozwojowe 1 800, ,00 Gmina Miedzichowo , ,00 Gmina Krzemieniewo , ,00 Gmina Grodzisk Wlkp ,00 B. Pozostałe dotacje , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,95 27

28 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,95 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Ujście Pokrycie kosztów budowy odcinka kanalizacji deszczowej na długości 42 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Kruszewo , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat CzarnkowskoTrzcianecki ,00 Miasto Konin ,00 Dofinansowanie zakupów ciężkich samochodów Powiat Złotowski ,00 ratowniczogaśniczych Powiat Jarociński ,00 Powiat Krotoszyński , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialne dla uczniów ,71 ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Projekt: Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego ,71 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu 2888 terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,82 (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu 2889 terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,89 (umów) ,11 Powiat Chodzieski , ,02 Powiat CzarnkowskoTrzcianecki , ,75 Powiat Gnieźnieński , ,79 Powiat Gostyński , ,53 Powiat Grodziski , ,08 Powiat Jarociński , ,08 Powiat Kaliski ,82 28

29 ,89 Powiat Kępiński , ,86 Powiat Kolski , ,75 Powiat Koniński , ,75 Powiat Kościański , ,32 Powiat Krotoszyński , ,50 Powiat Leszczyński , ,42 Powiat Międzychodzki , ,95 Powiat Nowotomyski , ,41 Powiat Obornicki , ,54 Powiat Ostrowski , ,49 Powiat Ostrzeszowski , ,57 Powiat Pilski , ,41 Powiat Pleszewski , ,12 Powiat Poznański , ,00 Powiat Rawicki , ,62 Powiat Słupecki , ,39 Powiat Szamotulski , ,25 Powiat Średzki , ,25 Powiat Śremski , ,46 Powiat Turecki ,32 29

30 ,48 Powiat Wągrowiecki , ,50 Powiat Wolsztyński , ,56 Powiat Wrzesiński , ,67 Powiat Złotowski , ,87 Miasto Kalisz , ,25 Miasto Konin , ,25 Miasto Leszno , ,68 Miasto Poznań , ,75 Gmina Godziesze Wielkie , ,71 Miasto Kościan , ,25 Miasto i Gmina Krzywiń , ,00 Gmina Miejska Górka , ,50 Gmina i Miasto Odolanów , ,21 Miasto i Gmina Opalenica , ,50 Miasto i Gmina Pobiedziska , ,25 Gmina Tarnowo Podgórne , ,00 Gmina Włoszakowice , ,08 Miasto i Gmina Zduny , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe instytucje kultury ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30

31 Miasto Poznań Wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury związane z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,84 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ,84 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Koninie Remont sali im. Fryderyka Chopina w pałacu im. Bronikowskich w zespole pałacowoparkowym w Żychlinie przy ul. Parkowej 2, Gmina Stare Miasto, powiat koniński ,00 Gmina Sompolno Remont zabytkowej dawnej synagogi, obecnie siedziby Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie przy ulicy Piotrkowskiej ,84 II. Udzielona pomoc finansowa ogółem , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,65 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,65 dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Łubowo Remont placu zabaw w miejscowości Łubowo Gmina Czerniejewo Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pakszyn 9 302,84 Gmina Żerków Gmina Opatówek Gmina Lisków Remont ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Raszewy Remont ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dobieszczyzna Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Opatówek Wykonanie strojów dla Orkiestry Dętej w Liskowie 1 750,00 Remont sali muzycznej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w miejscowości Lisków 5 220,00 Gmina Blizanów Zakup elementów strojów i instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w miejscowości Rychnów 9 980,00 Gmina Żelazków Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej sali OSP w miejscowości Czartki 9 500,00 Gmina Stawiszyn Remont budynku gminnego użytkowanego przez Gminny Ludowy Zespół Sportowy w miejscowości Stawiszyn 7 000,00 31

32 Gmina Kępno Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kliny Gmina Baranów Gmina Babiak Gmina Miedzichowo Wymiana urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw w miejscowości Baranów Remont wejścia głównego w Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Babiak Doposażenie świetlicy wiejskiej i remont placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Jabłonka Stara 9 807,00 Gmina Zbąszyń Remont sali wiejskiej w miejscowości Chrośnica 9 800,00 Gmina Zbąszyń Remont sali wiejskiej w miejscowości Łomnica 9 859,99 Gmina Opalenica Remont sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie 7 500,00 Gmina Ostrzeszów dokończenie wymiany stolarki okiennej w sali OSP w miejscowości Siedlików 5 250,00 Kompleksowa wymiana stolarki okienno drzwiowej w świetlicy sali OSP w miejscowości Szklarka Myślniewska 6 100,00 Gmina Mosina Gmina Rokietnica Remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Daszewice 6 921,82 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żydowo 5 594,00 Wymiana wyposażenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyszkowo 2 346,00 Gmina Nowe Miasto n. Wartą Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałów Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kujawki 9 949,41 Gmina Gołańcz Gmina Wapno Gmina Wągrowiec Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybowo 9 959,89 Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym, w skład którego wchodzi świetlica wiejska w miejscowości 9 997,70 Podolin Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ochodza Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rąbczyn Gmina Krajenka Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Augustowo Gmina Miasteczko Krajeńskie Świetlica pod chmurką Gmina Krzywiń Dom tradycji w Wieszkowie Gmina Lwówek Obiekt rekreacyjno sportowy dla wsi Zębowo Gmina Kościan Plac zabaw elementem odnowy wsi Gmina Wieleń Cumuj nad Notecią we Wrzeszczynie Gmina Krzywiń Centrum rekreacji i wypoczynku w Zbęchach Gmina Kościan Gmina Nekla Stary Lubosz atrakcyjny dla mieszkańców w krajobrazie wsi I etap Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu 32

33 Gmina Pobiedziska Ranczo Kołata Gmina Lipka Gmina Ślesin Gmina Lwówek Gmina Gołańcz Gmina Święciechowa Gmina Łobżenica Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce wypoczynku przy Jeziorze Kiełpińskim w miejscowości Kiełpiń Zagospodarowanie terenu przydrożnego nad Jeziorem Licheńskim w miejscowości Wygoda Zagospodarowanie centrum mieszkańców sołectwa Władysławowo Poprawa małej retencji wód poprzez oczyszczenie stawu, przebudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku plaży przy Jeziorze Krzyckim w Gołanicach,,Grillowanie na polowanie wspólny śpiew i tradycja wszystkie pokolenia zachwyca Gmina Drawsko Odnowa Pęckowskich Dołów Gmina Ujście Budowa placu zabaw we wsi Chrustowo Gmina Kostrzyn Remont i wyposażenie istniejących boisk sportowych w celu stworzenia kompleksu sportowo rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna Gmina Kwilcz Rewitalizacja zbiorników wodnych celem poprawy estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wsi Miłostowo Gmina Ostrowite Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Izdebnie na cele sportowo kulturalno rekreacyjne Gmina Łobżenica Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli pokażmy dzieciom że wspólna praca wszystkim ludziom popłaca Gmina Oborniki Wargowska,,Ochronka w odnowie Gmina Malanów Przywrócenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Porożu Gmina Kościelec Zagospodarowanie skweru na cele rekreacyjne w miejscowości Kościelec Gmina Rzgów Wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez modernizację boiska sportowego oraz budowy placu zabaw Gmina Krotoszyn Wykonanie placu sportowo integracyjnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Osusz Salnia 33

34 Gmina Doruchów Torzeniec bliżej kultury fizycznej. Zagospodarowanie terenu na cele sportowo rekreacyjne Gmina Czarnków Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew Gmina Nekla Poprawienie estetyki i atrakcyjności wsi Kokoszki poprzez nasadzenie wzdłuż miejscowości oraz zamontowanie witaczy w kształcie kokoszek Gmina Wieleń,,Rynek sercem wsi Rosko Gmina Koło Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup strojów ludowych zespołu,,kiełczewianki Gmina Jutrosin Kształtowanie centrum wsi Grąbkowo Gmina Śmigiel Remontujemy, upiększamy mieszkańców,,rozruszamy czyli wszystko co się wydarzy w Przesiece Polskiej Gmina Kostrzyn Gmina Baranów Rekultywacja oczka wodnego w istniejącym parku w Skałowie Remont Domu Ludowego i utworzenie aktywności we wsi Marianka Mroczeńska Gmina Pakosław Pomocno przystankiem na szlakach Gmina Złotów Kompleks zabawowo rekreacyjny Gmina Połajewo Odnowa boiska sportowego, czyszczenie stawu i porządkowanie terenów przylegających Gmina Miejska Górka Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Piaski Gmina Dolsk Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz mieszkańców i środowiska wsi Drzonek Gmina Przedecz Rewaloryzacja,,Parku Dziedzica w Katarzynie Gmina Kwilcz Poprawa atrakcyjności miejscowości Kurnatowice poprzez budowę ogródka rekreacyjnego i doposażenie świetlicy Gmina Żerków Wiejskie centrum kultury w Lubinii Małej Gmina Rzgów Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rzgowie Gmina Kórnik Stworzenie miejsc rekreacji i rekreacji mieszkańców wsi Biernatki Gmina Ryczywół Kolorowe podwórko Gmina Łęka Opatowska Wielki sport w małej wsi Gmina Kłodawa Rodzinny park rozrywki Alfa Gmina Rychwał Organizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na plac zabaw 600 Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,49 34

35 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,49 Gmina Śmigiel ,00 Powiat Gnieźnieński ,00 Powiat Średzki , Drogi publiczne powiatowe ,12 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,12 dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Krotoszyński Wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową Usuwanie korzeni oraz zasypywanie wyrw w jezdni w pasie drogowym dróg powiatowych ,00 Powiat Pleszewski Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, chodników, pobocza) uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym ,00 Powiat Rawicki Naprawa i przywrócenie stanu technicznego na drogach powiatowych, usunięcie wyrwanych drzew, naprawa wyrw w jezdni i poboczu , Drogi publiczne gminne ,66 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,66 dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Dobrzyca Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych NR P (w miejscowości Trzebin) oraz NR P (w miejscowości Galew) uszkodzonych w wyniku nawałnicy ,00 Gmina Pępowo Naprawa i przywrócenie stanu technicznego drogi gminnej nr P WilkoniceWilkoniczaki (jezdnia, pobocze) na odcinku 0,56 km uszkodzonej w wyniku nawałnicy ,00 Gmina Piaski Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, pobocza, oznakowania pionowego) uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym ,00 Gmina Bojanowo Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, chodników) uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym ,00 35

36 Gmina Borek Wielkopolski Gmina Pakosław Gmina Koźmin Wielkopolski Gmina Gizałki Gmina Kobylin Gmina Jutrosin Gmina Rawicz Miasto i Gmina Pleszew Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, chodników) uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (chodników, pobocza, oznakowania pionowego.) uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym Naprawa i przywrócenie stanu technicznego drogi gminnej w miejscowości Leszczyca. Usuwanie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym. Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, chodników, parkingów, oznakowania pionowego) uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym Gmina Czermin Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, poboczy, przepustów) uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym. Naprawa uszkodzonego mostu w miejscowości Grab Robaków. Gmina Chocz Gminą Gołuchów Naprawa i przywrócenie stanu technicznego drogi gminnej w miejscowości Stary Olesiem uszkodzonej w wyniku nawałnicy. Naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (przepustów, poboczy, oznakowania pionowego) uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym , , , , , , , , , ,00 36

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/613/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLII/613/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XLII/613/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI Organizatorzy w terenie : Poznań - Macej Waśkiewicz 501816199, Piła - Ziatyk Mariusz 672154998, Leszno - Łuczak Piotr 655205580, Konin - Tomaszewski Wojciech 632437495, Kalisz - Kwiatkowski Wojciech 62

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR AG.271/01/17 Załącznik nr 4 do siwz SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR powiat gmina adres chodzieski Budzyń ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń chodzieski Chodzież ul. Mostowa 9,64-800 Chodzież chodzieski Margonin ul.

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 11-31 LIPCA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca Miejsce postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN 2017-07-11 09:00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe.

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe. XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Poznań Macej Organizatorzy w Waśkiewicz terenie

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Nazwa realizatora Miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-12-02

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-01-15 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-08-01 09:00 13:00 CZARNKOWSKO -TRZCIANECKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2018-03-05 09:00 15:00 NZOZ - LARGO CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2010 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 65,76% - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 58,69 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 53,60 % - Technikum, Chodzież 52,65 % - Technikum

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Świadczeniodawca Godz. postoju Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: )

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: ) 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 2009-04-08 w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ:2009-04-16)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2010 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH GENERALNY POMIAR RUCHU W ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY () W PUNKTACH POMIAROWYCH W ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWO: WIEKOPOLSKIE NUMER WOJEWÓDZTWA: 30 Sam. z 30096 116 0,000 8,200 8,200 BININO-NOJEWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 2 Lp. Nazwa podmiotu i przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie

samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 2 Lp. Nazwa podmiotu i przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie Informacja na podstawie art. 37, ust. 1, pkt 2, lit. d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Kwoty dotacji otrzymanych w 2012 roku z budżetu

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2010-12-29 w sprawie budżetu gminy na 2011rok (wpływ:2011-01-11)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2016 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1% 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 11:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r.

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r. Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień 25.01.2012r. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Adres Powiat / Starostwo 001 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU "Odum " s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU Odum  s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Załącznik nr 1 OPIS OBIEKTÓW L.p. POWIAT GMINA Adres nieruchomości Rodzaj obiektu Podstawa dysponowania Wynajmujący Powierzchn a użytkowa (m2) Kubatura m3 Rodzaj ogrzewania Instalacja techniczna budynku

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania

Tytuł projektu. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania Lista ów ocenionych pozytywnie w konkursie w konkursie Nr IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Dofinansowanie na rok 2016 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2014 - województwo wielkopolskie * "kwota po korekcie" (dokonana na podstawie informacji o poprawkach dokonanych

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017 Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017 Powiat wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo