Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Historia i przyszłość C++ Łukasz Ziobroń

2 Agenda Gdzie jest używany C++? Dlaczego C++ jest znów na topie? Początki C++ Standaryzacja C++ Timeline Wersje C++ Historia C++ Status Przyszłość C++ Zgodność kompilatorów ze standardem Podsumowanie Ranking języków programowania 2/56

3 Gdzie jest używany C++? Systemy operacyjne: Windows, Apple's OS, Linux Google, Amazon, Bloomberg, Facebook IE, Firefox, Safari, Chrome Skanery tomograficzne, systemy kontroli lotów, rakiety, silniki statków, automobile, NASA łaziki marsjańskie, CERN Smartfony, telewizory, sprzęt AGD 3/56

4 Dlaczego C++ jest znów na topie? Więcej obliczeń/wat Technologie mobilne oszczędność baterii Cloud computing High performance computing & GPU Lepsza abstrakcja niż w C Bezpieczeństwo (smart_ptr, wyjątki, type safety) Brak narzutu VM 4/56

5 Początki C++ 5/56

6 Początki C++ Domain-specific abstraction General-purpose abstraction Fortran Fortran Cobol Cobol Simula Simula Java Java C++ C++ C++11 C++11 Direct mapping to hardware Assembler Assembler BCPL BCPL CC C# C# Źródło: Essence of C++, Bjarne Stroustrup 6/56

7 Standaryzacja C++ ISO International Standards Organization IEC International Electrotechnical Commission JTC 1 Joint Technology Committee 1: Information Technology SC22 Sub Committee 22: Programming Languages WG21 Working Group 21: C++ 7/56

8 Standaryzacja C++ WG21: C++ Spotkania 2-3 razy / rok przez 6 dni Głównie wolontariat, częściowo sponsorowany Główni członkowie: Apple, IBM, Intel, Google, Microsoft, Qualcomm, Red Hat, niektóre uniwersytety Każdy może uczestniczyć i zgłaszać propozycje Tylko członkowie głosują i akceptują propozycje 8/56

9 Timeline 1979 C with Classes 1984 Zmiana nazwy na C The C++ Programming Language, Pierwsza komercyjna wersja C The Annotated C++ Reference Manual ( the ARM ) 1991 The C++ Programming Language, 2nd edition 1997 The C++ Programming Language, 3rd edition. Powstanie ISO C Standard ISO C Powstanie Boosta jako kandydata na bibliotekę standardową 2002 Początek prac nad nową wersją standardu: C++0x 2003 Standard ISO C++03 bug fix 2006 ISO C++ Technical Report on Performance 2009 C++0x feature completed 2011 Standard ISO C++11 formalnie zatwierdzony 2012 Pierwsze implementacje C++11. Początek prac nad kolejnymi standardami 2013 The C++ Programming Language, 4th edition (C++11) 9/56

10 Wersje C++ Wersja Data publikacji standardu Pierwsza kompletna implementacja C++84 ( the ARM ) - C++98 wrzesień (EDG + Dinkumware) C++03 październik 2003 C++11 (C++0x) wrzesień 2011 Kwiecień 2013 (Clang 3.3) C++14 (C++1y) marzec 2014 (draft), wrzesień 2014 Listopad 2013 (Clang 3.3+) C /56

11 Wersje C++ 11/56

12 Historia C++ Czasy zamierzchłe ( ) Starożytność ( ) Średniowiecze ( ) wożytność ( ) 12/56

13 1979: C with Classes New features: classes, member functions, derived classes separate compilation public and private access control friends type checking of function arguments default arguments inline functions overloaded assignment operator constructors, destructors f() same as f(void) Libraries: the concurrent task library (not in C++) 13/56

14 1985: Cfront 1.0 New features: virtual functions function and operator overloading references new and delete operators the keyword const scope resolution operator Library additions: complex string iostream 14/56

15 1989: Cfront 2.0 New features: multiple inheritance pointers to members protected access type-safe linkage abstract classes static and const member functions class-specific new and delete Library additions: I/O manipulators 15/56

16 1990: The Annotated C++ Reference Manual New features: namespaces exception handling nested classes 1991: Implemented in Cfront : Cfront R.I.P. 16/56

17 1998: C++98 New features: Library additions: RTTI (dynamic_cast, typeid) containers covariant return types algorithms cast operators iterators function objects (based on STL), locale bitset valarray auto_ptr templatized string iostream complex. mutable bool declarations in conditions template instantiations, member templates export 17/56

18 2003: C++03 bug fix New features: value initialization Defect Reports fixed: 125 defects, including defect 69, which made std::vector contiguous. 18/56

19 2007: TR1 (Technical Report 1) From Boost: Reference wrapper Smart pointers Result Of Bind Type Traits Random Mathematical Special Functions Tuple Array Unordered Containers (including Hash) Regular Expressions From C99: mathematical functions from math.h that were new in C99 blank character class floating-point environment hexfloat I/O Manipulator fixed-size integral types the long long type va_copy the snprintf() and vscanf() families of functions the C99 conversion specifies for printf() and scanf() families of functions. 19/56

20 2011: C++11 C++ feels like a new language - Bjarne Stroustrup Pełne wsparcie w GCC 4.9 i Clang /56

21 2011: C++11 C++ feels like a new language - Bjarne Stroustrup Pełne wsparcie w GCC 4.9 i Clang 3.3 C++0x == C++11 (0x = 0B) 21/56

22 language library C++11 C TR1 C++11 C++98 C++98 Źródło: One C++, Herb Sutter 22/56

23 proxies for size comparisons: spec #words library #types (non- plumbing ) language library Java 7 (2011) C# 3.0 (2008) C++11 C++11 Źródło: One C++, Herb Sutter 23/56

24 2008.NET FX + VS Pro Libs language library Java SE NET FX (only) Java 7 (2011) C# 3.0 (2008) C++11 C++11 Źródło: One C++, Herb Sutter 24/56

25 PCL: Portable C++ Library zbiór użytecznych bibliotek dostępny na większość platform dostarczany i wspierany przez implementację C++ 25/56

26 2011: C++11 New language features: New language features: auto and decltype variadic templates defaulted and deleted functions generalized unions final and override generalized PODs trailing return type Unicode string literals rvalue references user-defined literals, attributes move constructors/move assignment lambda expressions scoped enums constexpr and literal types noexcept list initialization alignof and alignas delegating and inherited constructors multithreaded memory model thread-local storage brace-or-equal initializers GC interface nullptr range for (based on a Boost library) long long, char16_t and char32_t type aliases static assertions (based on a Boost library) 26/56

27 2011: C++11 New library features: From Boost: atomic operations library the thread library emplace() and other use of rvalue references throughout all parts of the existing library exception_ptr error_code and error_condition iterator improvements (std::begin, std::end, std::next, std::prev) std::initializer_list stateful and scoped allocators forward_list chrono library ratio library new algorithms Unicode conversion facets From TR1: all of TR1 except Special Functions From C: C-style Unicode conversion functions Defect Reports fixed: 363 defects resolved by the 2008 draft and 322 defects resolved after 27/56

28 Status https://isocpp.org/std/status Skąd zdobyć standard? Kupić (30 USD) Ściągnąć working draft ( ) https://isocpp.org/std/the-standard 28/56

29 Wersje C++ 29/56

30 2014: C++14 Luty 2014 DIS (Draft International Standard) Planowana publikacja pod koniec lata 2014 Warunek: wszystkie instytucje standaryzacyjne państw członkowskich zaakceptują standard 30/56

31 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation New library features: std::make_unique std::shared_mutex and std::shared_lock std::index_sequence std::exchange std::quoted many small improvements to existing library facilities, such as: two-range overloads for some algorithms type alias versions of type traits user-defined string, duration, and complex number literals, etc. Defect Reports fixed: 149 library issues 31/56

32 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation auto lambda = [](auto x, auto y) {return x + y;}; 32/56

33 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation auto lambda = [value = 1] {return value;}; auto ptr = std::make_unique<int>(10); auto lambda = [ptr = std::move(ptr)] {return *ptr;}; 33/56

34 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation auto DeduceReturnType(); auto Correct(int i) { if (i == 1) return i; else return Correct(i-1)+i; } auto Wrong(int i) { if(i!= 1) return Wrong(i-1)+i; else return i; } // deduced as int // ok to call it now // Error - no prior return // deduced as int 34/56

35 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation int i; int&& f(); auto x3a = i; decltype(i) x3d = i; auto x4a = (i); decltype((i)) x4d = (i); auto x5a = f(); decltype(f()) x5d = f(); // // // // // // decltype(x3a) decltype(x3d) decltype(x4a) decltype(x4d) decltype(x5a) decltype(x5d) is is is is is is int int int int& int int&& 35/56

36 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation C++14 will relax these restrictions. Constexpr-declared functions may now contain the following: Any declarations except: static or thread_local variables. Variable declarations without initializers. The conditional branching statements if and switch. goto is not allowed. All looping statements, including range-based for. Expressions may change the value of an object if the lifetime of that object began within the constant expression function. This includes calls to any non-const constexpr-declared non-static member functions. 36/56

37 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation In prior versions of C++, only functions, classes or using-declarations could be templated. C++14 now allows the creation of variables that are templated. Example: PI - 3 when read as an integral type; the closest value possible with float, double or long double precision when read as float, double or long double, respectively 37/56

38 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation C++11 added member initializers, expressions to be applied to members at class scope if a constructor did not initialize the member itself. The definition of aggregates was changed to explicitly exclude any class with member initializers; therefore, they are not allowed to use aggregate initialization. C++14 will relax this restriction, allowing aggregate initialization on such types. If the braced init list does not provide a value for that argument, the member initializer will take care of it. You can now use initialization braces on aggregate members such as arrays. 38/56

39 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation char x = 0b ; char y = 0B ; // x = 38 // y = /56

40 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation long x = 1'000'000'000; 40/56

41 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation gcc, clang: attribute ((deprecated)) int a; C++14: [[deprecated]] void foo(int); [[deprecated("replaced by bar")]] void foo(int); 41/56

42 2014: C++14 New language features: generic lambdas lambda captures expressions function return type deduction alternate type deduction on declaration relaxed restrictions on constexpr functions variable templates aggregate initialization for classes with brace-or-equal initializers. binary literals digit separators [[deprecated]] attribute C++ sized deallocation C++11 introduced the option to define a static member function operator delete that has size as a parameter, indicating the size of the object to be deleted. C++11 did not introduce a global operator delete with size indication, which is now fixed in C /56

43 Zgodność kompilatorów ze standardem GCC pełne wsparcie C++11: kwiecień 2014 (GCC 4.9.0) pełne wsparcie C++14:? LLVM (Clang) pełne wsparcie C++11: kwiecień 2013 (Clang 3.3) pełne wsparcie C++14: styczeń 2014 (libc++) MS Visual C++ Compiler vember 2013 CTP pełne wsparcie C++11:? pełne wsparcie C++14:? 43/56

44 Clang 3.4 GCC 4.9 VS v 2013 CTP Intel 14.0 Return type deduction for regular functions Binary literals Generic lambdas Partial Tweaked wording for contextual conversions Runtime sized arrays with automatic storage duration Initialized lambda captures [[deprecated]] attribute Single quotation mark as digit separator C++ sized deallocation Variable templates Relaxed requirements on constexpr functions Member initializers and aggregates Avoiding/fusing memory allocations N/A C++14 language feature 44/56

45 libc++ libstdc++ VS v 2013 CTP make_unique Improved operator functors Additional template aliases for transformation type traits Fixing constexpr member functions without const exchange() utility function Retrieving tuple elements by type std::result_of and SFINAE Improvements to integral_constant User-defined literals for standard library types More robust non-modifying sequence operations Quoted string I/O manipulator constexpr library additions: chrono constexpr library additions: containers constexpr library additions: utilities constexpr library additions: complex constexpr library additions: functional C++14 library features 45/56

46 C++14 library features libc++ libstdc++ VS v 2013 CTP Compile-time integer sequences Shared locking Heterogeneous comparison lookup in associative containers Null forward iterators Sized deallocation Consistent metafunction aliases Discouraging rand() in C /56

47 Obecne prace ISO 8 TS (Technical Specification) Publikacje w 2014 i 2015 Dostarczanie niezależnie od kolejnych wydań standardu ISO C++ w std::experimental Użytkownicy będą mogli wypróbować nowe rzeczy przed ich oficjalnym wydaniem ISO będzie mogło zebrać opinie i poprawić TS zanim będzie oficjalną częścią standardu Można podsyłać własne propozycje usprawnień 47/56

48 Obecne prace ISO Programming Language C++ IS: Richard Smith. This is the main C++ Standard project. Draft: 2017 File System TS: Beman Dawes. Work based on Boost.Filesystem v3, including file and directory iteration. Draft: June 2014 Library Fundamentals TS: Jeffrey Yasskin. A set of standard library extensions for vocabulary types like optional<> and other fundamental utilities. Draft: v 2014 Networking TS: Kyle Kloepper. A small set of network-related libraries including support for network byte order transformation and URIs. Draft: Oct 2015 Concepts TS: Andrew Sutton. Extensions for template type checking. Draft: May /56

49 Obecne prace ISO Arrays TS: Lawrence Crowl. Language and library extensions related to arrays, including runtime-sized arrays (aka arrays of runtime bound) and dynarray<>. Draft:? Parallelism TS: Jared Hoberock. Initially includes a Parallel STL library with support for parallel algorithms to exploit multiple cores, and vectorizable algorithms to exploit CPU and other vector units. Draft: May 2015 Concurrency TS: Artur Laksberg. Initially includes library support for executors and non-blocking extensions to std::future. Additionally may include language extensions like await, and additional libraries such as concurrent hash containers and latches. Draft: Oct 2015 Transactional Memory TS: Michael Wong. A promising way to deal with mutable shared memory, that is expected to be more usable and scalable than current techniques based on atomics and mutexes. Draft: May /56

50 Podsumowanie Zalety C++: Kompatybilność Wydajność Przenośność Obszar zastosowań Programowanie wysoko i niskopoziomowe Platformy z ograniczonymi zasobami Wady C++: Kompilatory są bardzo skomplikowane Czasochłonny C+ 50/56

51 Ranking języków programowania Źródło: 51/56

52 Wykres na podstawie zapytań w wyszukiwarkach internetowych Źródło: 52/56

53 Źródło: Kwiecień /56

54 Źródło: Kwiecień /56

55 Źródło: Czerwiec /56

56 Źródła Peter Sommerlad, TFZ-C++14 Standard Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, fourth edition Bjarne Stroustrup, The Design and Evolution of C++ Bjarne Stroustrup, The Essence of C++, Going Native 2013 Herb Sutter, One C++, Going Native /56

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 10 marca 2011 V1.1 1/ 47 Spis treści 1 Wprowadzenie Plan wykładu 2

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net. Spis treści. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Notatki.

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net. Spis treści. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Notatki. Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 10 marca 2011 V1.1 1/ 47 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu Analiza składowych platformy.net Common Language

Bardziej szczegółowo

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING Multilingual POLISH europan ASSOCIATION subset of FOR Unicode SPATIAL in geospatial INFORMATION data encoding ANNALS OF GEOMATICS 2004 m VOLUME II m NUMBER 1 53 MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE

Bardziej szczegółowo

Applied Experiment Design based on GIS and Flight Simulation Systems, Piotr Czekalski (Ph.D. Eng.) April / May 2013

Applied Experiment Design based on GIS and Flight Simulation Systems, Piotr Czekalski (Ph.D. Eng.) April / May 2013 Utworzenie nowej specjalności Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej: Eksploracja Danych (Data Mining) akronim: EkDan Applied Experiment Design based on

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2006. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2006. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2006 Polska Grupa Użytkowników Linuxa Komitet Organizacyjny: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Konrad Wawruch Program i redakcja: Agnieszka Bohosiewicz Łukasz Bolikowski

Bardziej szczegółowo

IBM Storwize V7000 Rewolucja

IBM Storwize V7000 Rewolucja IBM Innovation Center IBM Storwize V7000 Rewolucja 2010 IBM Corporation Agenda Storwize V7000 Informacje podstawowe Komponenty Architektura (SAS) i okablowanie Konfiguracja podstawowa Planowanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P

User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P NVIP-1DN5000H/IR-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja 2.0 Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja angielska słownika wyraŝeń związanych z testowaniem została opracowana przez Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416

User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416 User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416 NDR-EB2104 / NDR-EB2208 / NDR-EB2416 User s manual ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011

IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011 Mirosław Pura IBM Systems and Technology Group IBM System Storage Zakręceni i Zamotani 2011 Disclaimer Copyright 2011 by International Business Machines Corporation. No part of this document may be reproduced

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, styczeń 2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Klasyczne miary wydajności

Klasyczne miary wydajności 1 Klasyczne miary wydajności MIPS Million Instructructions per Second 1 MIPS DEC VAX11/780 IBM MIPS (S390) Komputer #procesorów MIPS IBM S/390 G6/ZZ7 (664 MHz) 12 1644 IBM S/390 G5/YX6 10 1069 IBM

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA3104

User s manual NDR-BA3104 User s manual NDR-BA3104 NDR-BA3104 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2005 Polska Grupa Użytkowników Linuxa Komitet Organizacyjny: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Ewa Marczyńska-Goldstein Konrad Wawruch Program i redakcja: Paweł Kot

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416

User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416 User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416 NDR-HB4208, NDR-HB4416 User s manual ver. 1.0 COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacji bezprzewodowej Technologia GSM

Technologie komunikacji bezprzewodowej Technologia GSM 1 Technologia GSM Prezentacja jest współfinansowana przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ogranicze - zintegrowany rozwój Politechniki

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Society Conference Proceedings

XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Society Conference Proceedings XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Society Conference Proceedings ISBN 83-922646-0-6 M. Ganzha, M. Paprzycki, J. Wachowicz, K. Węcel (editors) Wisła 2005 c 2005, PIPS Typesetting: A. Denisjuk

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH 1/ 2013

INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH 1/ 2013 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH 1/ 2013 WARSZAWA 2013 PRACE NAUKOWO BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH 1/2013 The original concept of object

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Open Source

Oprogramowanie Open Source Oprogramowanie Open Source Otwarte, Wolne Oprogramowanie O czym będzie Zalety oprogramowania Open Source Przegląd licencji regulujące wolne oprogramowanie Systemy Operacyjne Programy do automatyzacji biura.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT i ADOBE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu

Bardziej szczegółowo