Paszport zbiornika ciśnieniowego do c.w.u.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paszport zbiornika ciśnieniowego do c.w.u."

Transkrypt

1 Nr kat./ Nr fabr.... Data produkcji... KJ... serwis tel.: , infolinia: * fax , Paszport zbiornika ciśnieniowego do c.w.u. Zasobniki bez wężownicy Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem produktu. Wymienniki z wężownicą spiralną Biwalentne z dwiema wężownicami Biwalentne z dwiema wężownicami Slim SG(S) 500 SGW(S) 500 SGW(S)B 500 SGW(S)B 800 SG(S) 720 SGW(S) 720 SGW(S)B 720 SGW(S)B 1000 SG(S) 1000 SGW(S) 1000 SGW(S)B 1000 SG(S) 1500 SGW(S) 1500 SGW(S)B 1500 Ocieplenie rozbieralne (miękka pianka poliuretanowa - 100mm) Ocieplenie nierozbieralne (twarda pianka poliuretanowa) ANODA TYTANOWA ZBIORNIK EMALIOWANY W STANDARDZIE Z ANODĄ MAGNEZOWĄ * Opłata za 1 min. połączenia jak za 1 jedn. taryfową (infolinia obsługuje jedynie połącz. z tel. stacjonarnymi)

2 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 1. OPIS KONSTRUKCJI Główną częścią podgrzewacza jest zbiornik, w którym magazynowana jest gorąca woda, wykonany z blachy stalowej, pokryty emalią ceramiczną. Otwory w dnach zbiornika zamykane są korkami. Króciec doprowadzenia zimnej wody z sieci wodociągowej i odprowadzenia ciepłej wody użytkowej znajdują się po jednej stronie korpusu podgrzewacza, dodatkowo umieszczono tam także otwór do podłączenia cyrkulacji oraz otwór do czujnika z kotła C. O. W zbiorniku umieszczone są dwie anody magnezowe: jedna umieszczona jest w otworze rewizyjnym na śrubie M8 natomiast druga znajduje się w górnej dennicy na korku 2. Zapamiętaj! 1. Instalowanie ogrzewacza należy rozpocząć od zapoznania się z instrukcją obsługi i montażu dołączoną do urządzenia. 2. Nie wolno rozpoczynać eksploatacji podgrzewacza nie napełnionego wodą. 3. Nie wolno eksploatować ogrzewacza, bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa (działanie zaworu bezpieczeństwa należy sprawdzać co 14 dni poprzez przekręcenie kapturka w prawo lub w lewo tak, aby nastąpił wypływ z bocznego wypustu odprowadzającego na zewnątrz. Następnie przekręcić kapturek w przeciwnym kierunku aż do zaskoczenia w poprzednie położenie i docisnąć do korpusu zaworu. Jeżeli przy przekręceniu kapturka nie następuje wypływ wody, zawór jest niesprawny. Gdy po przekręceniu kapturka i po powrocie w poprzednie położenie nastąpił ciągły wyciek wody, zanieczyszczeniu uległ grzybek zaworu i należy kilkakrotnie przepłukać zawór otwierając wypływ przekręceniem kapturka. Wypust odprowadzający wodę z zaworu umożliwia swobodny wypływ wody na zewnątrz. Aby uniknąć niekontrolowanego wypływu, należy zastosować lejek lub wężyk odprowadzający wodę do kanalizacji. Uwaga możliwość wypływu gorącej wody. Zawór bezpieczeństwa nadmiernie kapiący w wyniku: a) ciągłego działania wody zasilającej o ciśnieniu wyższym od dopuszczalnego, b) krótkotrwałych, gwałtownych skoków ciśnienia wody zasilającej nie podlega naprawie gwarancyjnej lub wymianie. Firma nie odpowiada za złe działanie zaworu bezpieczeństwa spowodowane błędnym zamontowaniem zaworu i błędami w instalacji, np. brakiem zaworu redukcyjnego w instalacji odprowadzającej zimną wodę. Maksymalne ciśnienie pełnego otwarcia zaworu bezpieczeństwa nie może przekroczyć 0,97 MPa. 4. Prawidłowe zabezpieczenie współpracującego z ogrzewaczem kotła gwarantuje prawidłowe zabezpieczenie wężownicy ogrzewacza. 5. W przypadku istnienia w instalacji zimnej wody, doprowadzającej ją do ogrzewacza, zaworu zwrotnego lub innego urządzenia funkcjonującego jako zawór zwrotny np. reduktor ciśnienia, należy zamontować w instalacji wodnej zbiorcze naczynie przeponowe o pojemności co najmniej 5% pojemności bojlera. 6. W instalacji w której montowany jest ogrzewacz nie mogą istnieć urządzenia powodujące tzw. uderzenie hydrauliczne : np. zawór kulowy stosowany jako zawór spłukujący. 7. Nie wolno zapobiegać kapaniu wody z zaworu bezpieczeństwa nie zatykać otworu wypływowego zaworu bezpieczeństwa. Jeśli z zaworu bezpieczeństwa cały czas wycieka woda oznacza to, że ciśnienie w instalacji wodociągowej jest za wysokie lub zawór bezpieczeństwa jest niesprawny. Wypust odprowadzający zaworu powinien być skierowany w dół. Pod zaworem zaleca się umieścić lejek odprowadzający wodę. Można również na wypust nałożyć wężyk odprowadzający wycieki wody powstające przy otwarciu zaworu bezpieczeństwa. Wężyk powinien być odporny na temperaturę +80 C, o.średnicy wewnętrznej 9 mm i maks. długości 1,2 m, prowadzony do odpływu ze spadkiem (min. 3%) w otoczeniu, w którym temp. nie spada poniżej 0 C. Wężyk należy zabezpieczyć przed zmniejszeniem powierzchni przelotu (zagnieceniem, zatkaniem), a jego wylot powinien być widoczny (dla sprawdzenia działania zaworu) 8. Należy natychmiast wyłączyć ogrzewacz, jeśli z baterii wydobywa się para (należy to zgłosić do producenta lub wyznaczonego serwisu). 9. Przynajmniej co 12 miesięcy należy zlecić w zakładzie usługowym płukanie ogrzewacza z osadu. 10. Aby przedłużyć żywotność zbiornika i zapewnić sprawne działanie zaworu bezpieczeństwa należy stosować filtry eliminujące zanieczyszczenia. 11. Jeżeli zbiorniki pracują w bardzo agresywnym środowisku (np. obora itp.), należy zakupić wyrób specjalnie do pracy w takim środowisku (producent przygotowuje części mogące ulec szybszej korozji odpowiednio je zabezpieczając pod względem chemicznym). 12. Zbiornik posiada obudowę zewnętrzną wykonaną ze sztucznej skóry (skay), natomiast izolacja termiczna wykonana jest z miękkiej (rozbieralnej) lub twardej (nierozbieralnej) pianki poliuretanowej. Bezpośrednio przy zbiorniku nie wolno manipulować otwartym ogniem, ponieważ grozi to uszkodzeniem obudowy zewnętrznej, jak i izolacji termicznej. 2

3 13. Wszystkie prace konserwacyjne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 14. Galmet zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkich modyfikacji bez wcześniejszego uprzedzania odbiorców. 15. Wężownica przed pierwszym podłączeniem do instalacji powinna zostać przepłukana przez instalatora (poza tym polecamy zamontowanie filtra zanieczyszczeń). Jeżeli wężownica nie jest używana (np. ze względu na zastosowanie grzałki elektrycznej), to należy ją całkowicie wypełnić odpowiednią mieszanką glikolową, aby zapobiec korozji spowodowanej skroploną wodą. Wężownica po wypełnieniu nie może zostać zamknięta z obydwu stron (rozprężenie powietrza przez temperaturę). 2. INSTALOWANIE PODGRZEWACZA PODŁĄCZENIA PODGRZEWACZA powinien dokonać monter posiadający odpowiednie uprawnienia. Montaż należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej. Ze względu na konstrukcję podgrzewacz należy montować wyłącznie PIONOWO. Podgrzewacz należy podłączyć bezpośrednio do sieci wodociągowej (z możliwością rozłączania np. w celu konserwacji) o ciśnieniu nie przekraczającym 1 MPa, przy czym minimalne ciśnienie nie może być mniejsze niz 0,1 MPa ok. 1 at. W przypadku gdy ciśnienie wody w sieci wodociągowej przekracza wartość 1 MPa, konieczne jest zredukowanie ciśnienia przez zastosowanie zaworu redukcyjnego. Na rurze doprowadzającej zimną wodę należy zamontować zawór bezpieczeństwa, np. ZB8 FACH Cieszyn, który posiada funkcję umożliwiającą zredukowanie ciśnienia wody w ogrzewaczu poprzez jej przepływ do instalacji zasilającej. Instalacja doprowadzająca wodę w odległości 5 m od zaworu bezpieczeństwa powinna wytrzymać temperaturę wody +90 C. Otwór wypływowy zaworu bezpieczeństwa musi być ciągle otwarty połączony z atmosferą. Dopuszczalne jest podłączenie podgrzewacza w taki sposób, aby otrzymać kilka miejsc czerpalnych wody. Wężownica wymiennika wody może być zasilana z kotła wodnego niskotemperaturowego i zabezpieczonego według PN 91/B 02413, pracującego w układzie otwartym (rys. 1). Temperatura czynnika grzewczego z układu C.O. musi być niższa od temperatury włączania ogranicznika temperatury (80 C). Po zamontowaniu i napełnieniu podgrzewacza wodą należy sprawdzić szczelność podgrzewacza oraz instalacji. Dopiero po napełnieniu podgrzewacza wodą można podłączyć grzałkę do sieci elektrycznej lub do sieci C.O. W celu czasowego wyłączenia z ruchu podgrzewacza wody należy wyłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego. Jeżeli wyłączenie następuje w zimie i zachodzi obawa, że woda w ogrzewaczu może zamarznąć, należy ją spuścić poprzez odkręcenie korka spustowego Ks (rys. 1). Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Pomiędzy króćcami przyłączeniowymi wody zimnej i ciepłej zbiornika, a przewodami instalacji NALEŻY zastosować łączniki dielektryczne (z tworzywa sztucznego nie przewodzące prądu el.), aby uniknać bepośredniego kontaktu żelaza z miedzią, a także gdy zawór lub grupa bezpieczeństwa zostały podłączone bezpośrednio do urządzenia. Wydłuża to żywotność zbiornika i zapobiega powstawaniu zjawiska elektrolizy, szczególnie gdy woda użytkowa jest kwaśna (ph<7). Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu, należy się go pozbyć w osobnym specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. 3

4 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 3. TYPOWE NIEDOMAGANIA ZBIORNIKA, ICH PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA. L.p. NIEDOMAGANIE PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA 1 Zawór bezpieczeństwa nie otwiera się (również przy próbie przedmuchiwania). 2 Zawór bezpieczeństwa przepuszcza. 3 Woda c. w. u. jest brudna. Zawór bezpieczeństwa zapieczony. 1. Powierzchnnia przylgowa zaworu bezpieczeństwa zanieczyszczona lub uszkodzona. 2. Zbyt duże ciśnienie wody. Dużo osadu w zbiorniku lub zużyta anoda magnezowa. Przeczyścić zawór lub wymienić. 1. Oczyścić lub dotrzeć powierzchnię przylgową zaworu bezpieczeństwa. 2. Zastosować reduktor ciśnieniowy. Oczyścić zbiornik z osadu lub wymienić anodę magn. (nie wchodzi w zakres gwarancji). Rysunek nr 1 Schemat montażu podgrzewacza do układu otwartego. N - naczynie przeponowe Z5 - zawór odcinający na opływie wody do c.o. Zb1 - zawór bezpieczeństwa ogrzewacza* 0 - korpus ogrzewacza Zb2 - zawór bezpieczeństwa instalacji c.o.* Ks - kurek spustowy Z1 - zawór odcinający na odpływie wody zimnej C - cyrkulacja Z2 - zawór odcinający na dopływie ciepłej wody GE. - grzałka elektryczna Z3, Z4 - zawór odcinający na doprowadzeniu wody z instalacji c.o. do wężownicy WS Tr Am Cz P - wężownica spiralna - termometr - anoda magnezowa - osłona czujnika - pompa obiegowa 4

5 Warunki gwarancji 1. Przynajmniej raz na 18 miesięcy należy obowiązkowo wymienić anodę magnezową (co 12 miesięcy sprawdzać stan zużycia anody) - wymiana nie wchodzi w zakres obsługi gwarancyjnej (przez cały okres trwania gwarancji należy zachować rachunki zakupu anod magnezowych). Regularna wymiana anody magnezowej jest warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik. 2. Nie wolno montować podgrzewacza bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa (należy zachować dokument zakupu i kartę gwarancyjną zaworu bezpieczeństwa). 3. Zawór bezpieczeństwa musi być montowany bezpośrednio przed podgrzewaczem na rurze dopływowej zimnej wody. Należy stosować tylko i wyłącznie zawory dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego, przystosowane do pojemnościowych ogrzewaczy wody - zawierające w sobie także zawór zwrotny. 4. Między zaworem bezpieczeństwa a podgrzewaczem nie może być montowane żadne dodatkowe urządzenie (np. zawór odcinający, zawór zwrotny itp.); również przed zaworem bezpieczeństwa nie można montować żadnego urządzenia. 5. Podgrzewacza nie wolno montować w pomieszczeniach, gdzie temperatura może spaść poniżej 0 C. 6. Sposób naprawy określa producent. 7. W razie usterek wyrobu należy powiadomić: serwis Bezpłatne naprawy uszkodzeń powstałych z winy producenta będą usuwane do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ PODGRZEWACZA. Należy zachować rachunek zakupu podgrzewacza do wglądu serwisu. 8. Podstawę napraw gwarancyjnych stanowi faktura zakupu i karta gwarancyjna poprawnie wypełniona, kompletna, podstemplowana przez sklep oraz montera i nie zawierająca żadnych poprawek. Należy zachować kartę gwarancyjną przez cały okres eksploatacji urządzenia. 9. Do wielokrotności napraw nie wlicza się: regulacji podgrzewacza, wymiany anody magnezowej, wymiany uszczelki ani żadnego elementu zużywającego się podczas normalnej eksploatacji urządzenia. 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 12. Do podłączenia ogrzewaczy nie wolno stosować rurek z tworzyw sztucznych nieprzystosowanych do pracy w temp. 95 C i ciśnieniu 1 MPa. 13. Należy tak montować podgrzewacze, by zapewnić do nich swobodny dostęp (np. w celu konserwacji, naprawy lub wymiany). 14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności lub koszty spowodowane demontażem zabudowy. 15. Za jakość wody (np. obecne w niej związki chemiczne, zakamienienia wody) i związane z tym niedogodności w eksploatacji ogrzewaczy producent nie odpowiada. 16. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne zbiornika (podgrzewacza) powodują utratę gwarancji. 17. Informujemy, że przypadki powstawania zapachów i zabarwienia na ciemno wody z podgrzewacza powodowane są gromadzeniem się siarkowodoru wytwarzanego przez redukujące zawartość siarczanu bakterie, które żyją w ubogiej w tlen wodzie. Jeśli oczyszczenie zbiornika, wymiana anody magnezowej i uruchomienie z temperaturą powyżej > 60 C nie dadzą rezultatu, polecamy zastosowanie anody tytanowej podłączonej osobno do sieci elektrycznej. 18. Serwis jest sprawowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 19. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek burz, przepięć, powodzi, pożarów i podobnych zdarzeń losowych. 20. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, wad produktu powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i instalowania. 21. W pobliżu podgrzewacza nie wolno składować materiałów łatwopalnych. Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Gwarancja na zbiornik emaliowany 500l miesięcy* Gwarancja na zbiornik emaliowany od 720l.-1500l miesięcy* Na pozostałe części - 24 miesiące *Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (min. co 18 miesięcy) 5

6 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. SAMOWOLNE DOKONYWANIE NAPRAW LUB PRZERÓBEK PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE ORAZ UŻYTKOWANIE PODGRZEWACZA W SPOSÓB NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I MONTAŻU POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI. 4. AKTYWNA BEZOBSŁUGOWA ANODA TYTANOWA niezawodne trwałe zabezpieczenie niewielkie zużycie anody brak szlamu na anodzie niewymagana regeneracja gwarancja długotrwałej pracy zbiornika Rysunek nr 2 Elementy wchodzące w skład anody tytanowej. 1. anoda tytanowa 2. potencjostat (zasilacz) 3. przewód wraz z uziemieniem W zbiornikach anoda CORREX zamontowana jest w górnej dennicy w korku 2. Anoda CORREX posiada instrukcję montażu i obsługi w języku polskim. UWAGA 1. Przed zamontowaniem anody CORREX należy wymontować istniejącą anodę ochronną magnezową. 2. Dostarczonego kabla dwubiegunowego, łączącego anodę CORREX oraz potencjometr wtykowy nie wolno przedłużać. 3. Przypadkowa zmiana biegunów powoduje przyspieszenie korozji. 4. Zaleca się stosowanie gniazda prądu 230 V w niedużej odległości od zbiornika. 6

7 5. TYPOWE NIEDOMAGANIA ANODY TYTANOWEJ, ICH PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA. L.p. DIODA KONTROLNA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA 1 Świeci - kolor zielony 2 Nie świeci 3 Świeci - kolor czerwony Anoda CORREX działa prawidłowo. Anoda CORREX nie działa prawidłowo: Pełne zabezpieczenie przed korozją - brak zabezpieczenia przed korozją - brak prądu - sprawdzić napięcie 230 V Anoda CORREX nie działa prawidłowo: - brak zabezpieczenia przed korozją - brak wody w zbiorniku - zbiornik napełnić wodą - kable między częścią - przełożyć kable przy anodzie elektroniczną i anodą połączone nieprawidłowo - brak kontaktu pomiędzy masą (zbiornik) i częścią elektryczną anody - anoda kontaktuje z masą zbiornika - sprawdzić i ewentualnie oczyścić z rdzy wszystkie połączenia - prawidłowo odizolować anodę od zbiornika 6. POŚWIADCZENIE WYTWÓRCY WYKONANIA I ZBADANIA STAŁEGO ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO. Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Pojemnościowe podgrzewacze wody GALMET są urządzeniami zaprojektowanymi i wytwarzanymi zgodnie z uznaną praktyką inżynierską i zgodnie z wymogami Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE. Zgodnie z Artykułem 3, pkt. 3 powyższej Dyrektywy, urządzeniom tego typu nie nadaje się znaku CE. Jedynymi obowiązującymi dokumentami dostarczanymi z podgrzewaczami jest tabliczka znamionowa i niniejszy paszport (czyli instrukcja montażu i eksploatacji). W tabelce na str. 8 podajemy grubości ścianek oraz materiał, z którego zostały wykonane podgrzewacze GALMET. 7

8 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 7. PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO PRODUKCJI ZBIORNIKÓW O DUŻEJ POJEMNOŚCI. TYP Średnica [Ø] Dennice Grubość materiału SG(S) 500 Ø ,5 Materiał Płaszcz Grubość materiału Nominalna [mm] Minimalna [mm] Nominalna [mm] Minimalna [mm] S235JR 3 2,5 SG(S) 700 Ø SG(S) 1000 Ø SG(S) 1500 Ø SGW(S) 500 Ø ,5 SGW(S) 700 Ø SGW(S) 1000 Ø SGW(S) 1500 Ø SGW(S)B 500 Ø ,5 SGW(S)B 700 Ø SGW(S)B800 Ø SGW(S)B1000 Ø SGW(S)B 1000 Ø SGW(S)B 1500 Ø Materiał S235JR 8

9 DEKLARACJA ZGODNOŚCI w zakresie Dyrektywy 97/23/WE Galmet Sp. z o. o. Sp. K. (nazwa firmy) Głubczyce, ul. Raciborska 36 oświadcza, że wyroby: Wymienniki, biwalentne i zasobniki c.w.u typu: SG(S) 500, SG(S) 720, SG(S) 1000, SG(S) 1500 SGW(S) 500, SGW(S) 720, SGW(S) 1000, SGW(S) 1500 SGW(S)B 500, SGW(S)B 720, SGW(S)B 800 SGW(S)B 1000, SGW(S)B 1500 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z n/w dyrektywą: - dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE Głubczyce (Miejscowość i data)... (Podpis osoby upoważnionej) 9

10 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 10

11 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 11

12 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 1 L GS4 TYP: SG(S) 500 An GS3 GS2 GS1 0 Galmet Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36, Głubczyce tel: ; fax: ; e mail: 12

13 Parametry techniczne Oznaczenia SG(S) 500 Pojemność l 500 Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Wymiary Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 240 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS2 mm 530 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS3 mm 850 Wysokość przyłącza c.w.u. GS4 mm 1650 Wysokość urządzenia L mm 1850 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 600 Średnica z izolacją Ø mm 700/800* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 50/100* Obudowa zewnętrzna skay Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø Ø180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x400mm Korek 2 Waga (pusty) kg 168 *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 13

14 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 2 L GS4 TYP: SG(S) 720, 1000, 1500 An GS3 GS2 GS1 Galmet Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36, Głubczyce tel: ; fax: ; e mail: 14

15 Parametry techniczne Oznaczenia SG(S) 720 Pojemność l 720 Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Wymiary Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 350 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS2 mm 650 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS3 mm 910 Wysokość przyłącza c.w.u. GS4 mm 1770 Wysokość urządzenia L mm 2140 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 700 Średnica z izolacją Ø mm 855/900* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100 Obudowa zewnętrzna skay Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø Ø180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x600mm Korek 2 Waga (pusty) kg 238 *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 15

16 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Parametry techniczne Oznaczenia SG(S) 1000 Pojemność l 1000 Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Wymiary Spust wody Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 370 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS2 mm 600 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS3 mm 750 Wysokość przyłącza c.w.u. GS4 mm 1590 Wysokość urządzenia L mm 1900 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 900 Średnica z izolacją Ø mm 1055/1100* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100* Obudowa zewnętrzna skay Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø Ø180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x600mm Korek 2 Waga (pusty) kg 320 *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 16

17 Parametry techniczne Oznaczenia SG(S) 1500 Pojemność l 1500 Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Wymiary Spust wody Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 370 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS2 mm 600 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS3 mm 750 Wysokość przyłącza c.w.u. GS4 mm 2270 Wysokość urządzenia L mm 2730 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 900 Średnica z izolacją Ø mm 1055/1100* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100* Obudowa zewnętrzna skay Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø Ø180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x600mm Korek 2 Waga (pusty) kg 420 *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 17

18 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 3 L GS6 GS5 TYP: SGW(S) 500 An GS4 GS3 GS2 GS1 0 Galmet Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36, Głubczyce tel: ; fax: ; e mail: 18

19 Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S) 500 Wężownica c.o. Pojemność l 500 Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Powierzchnia wymiennika m 2 2,0 Pojemność wymiennika l 12,6 Współczynnik wydajności NL N L 32 Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 3 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h 1150 Moc kw 48 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h 1530 Moc kw 64 Strata ciśnienia wymiennika mbar 195 Wymiary Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 240 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS2 mm 320 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS3 mm 530 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS4 mm 850 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS5 mm 970 Wysokość przyłącza c.w.u. GS6 mm 1650 Wysokość urządzenia L mm 1890 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 600 Średnica z izolacją Ø mm 700/800* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100* Obudowa zewnętrzna Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 E-mufa (grzałka) Gw 11/2 Kołnierz Ø 180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x400mm Korek 2 Waga (pusty) kg 195 skay Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 19

20 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 4 L GS6 GS5 TYP: SGW(S) 720, 1000, 1500 An GS4 GS3 GS2 GS1 0 Galmet Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36, Głubczyce tel: ; fax: ; e mail: 20

21 Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S) 720 Wężownica c.o. Pojemność l 720 Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Powierzchnia wymiennika m 2 2,4 Pojemność wymiennika l 15,8 Współczynnik wydajności NL N L 32 Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 4 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h 1380 Moc kw 57,6 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h 1840 Moc kw 76,8 Strata ciśnienia wymiennika mbar 195 Wymiary Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 350 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS2 mm 430 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS3 mm 650 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS4 mm 910 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS5 mm 1030 Wysokość przyłącza c.w.u. GS6 mm 1770 Wysokość urządzenia L mm 2140 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 700 Średnica z izolacją Ø mm 855/900* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100* Obudowa zewnętrzna Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø 180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x600mm Korek 2 Waga (pusty) kg 260 skay Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 21

22 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S) 1000 Wężownica c.o. Pojemność l 1000 Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Powierzchnia wymiennika m 2 2,7 Pojemność wymiennika l 17,6 Współczynnik wydajności NL N L 43 Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 4,5 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h 1580 Moc kw 64,8 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h 2110 Moc kw 86,4 Strata ciśnienia wymiennika mbar 305 Wymiary Spust wody Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 370 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS2 mm 450 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS3 mm 600 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS4 mm 750 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS5 mm 1000 Wysokość przyłącza c.w.u. GS6 mm 1590 Wysokość urządzenia L mm 1900 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 900 Średnica z izolacją Ø mm 1055/1100* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100* Obudowa zewnętrzna Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 E-mufa (grzałka) Gw 11/2 Kołnierz Ø 180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x600mm Korek 2 Waga (pusty) kg 415 skay *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 22

23 Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S) 1500 Wężownica c.o. Pojemność l 1500 Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Powierzchnia wymiennika m 2 2,7 Pojemność wymiennika l 17,6 Współczynnik wydajności NL N L 43 Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 4,5 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h 1580 Moc kw 64,8 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h 2110 Moc kw 86,4 Strata ciśnienia wymiennika mbar 305 Wymiary Spust wody Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 370 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS2 mm 450 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS3 mm 600 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS4 mm 750 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS5 mm 1000 Wysokość przyłącza c.w.u. GS6 mm 2270 Wysokość urządzenia L mm 2730 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 900 Średnica z izolacją Ø mm 1055/1100* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100* Obudowa zewnętrzna Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 E-mufa (grzałka) Gw 11/2 Kołnierz Ø 180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x600mm Korek 2 Waga (pusty) kg 540 skay Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 23

24 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 5 L GS9 GS8 GS7 GS6 GS5 TYP: SGW(S)B 500 An GS4 GS3 GS2 GS1 0 Galmet Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36, Głubczyce tel: ; fax: ; e mail: 24

25 Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S)B 500 Wężownice solarna c.o. Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 10 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Powierzchnia wymiennika m 2 2,0 1,1 Pojemność wymiennika l 12,6 6,5 Współczynnik wydajności NL N L 17,5 2,5 Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 2,7 1,2 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h Moc kw 48 26,4 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h Moc kw 64 35,2 Strata ciśnienia wymiennika mbar Wymiary Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 240 Wysokość przyłącza solarnego (powrót) GS2 mm 320 Wysokość osłony czujnika (solarnego) GS3 mm 530 Wysokość przyłącza cyrkulacji. GS4 mm 850 Wysokość przyłącza solarnego (zasilanie) GS5 mm 970 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS6 mm 1090 Wysokość osłony czujnika (c.o) GS7 mm 1260 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS8 mm 1440 Wysokość przyłącza c.w.u. GS9 mm 1650 Wysokość urządzenia L mm 1890 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 600 Średnica z izolacją Ø mm 700/800* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 50/100* Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 Obieg solarny (zasilanie/powrót) Gw 1 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø 180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa ø38x600mm Korek 2 Waga (pusty) kg 215 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 25

26 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 6 L GS9 GS8 GS7 GS6 GS5 GS4 TYP: SGW(S)B 720, 1000, 1500 An GS3 GS2 GS1 0 Galmet Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36, Głubczyce tel: ; fax: ; e mail: 26

27 Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S)B 720 Wężownice solarna c.o. Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Powierzchnia wymiennika m 2 2,4 1,2 Pojemność wymiennika l 15,8 8 Współczynnik wydajności NL N L Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 4 1,4 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h Moc kw 57,6 28,8 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h Moc kw 76,8 38,4 Strata ciśnienia wymiennika mbar Wymiary Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 350 Wysokość przyłącza solarnego (powrót) GS2 mm 430 Wysokość osłony czujnika (solarnego) GS3 mm 650 Wysokość przyłącza cyrkulacji. GS4 mm 910 Wysokość przyłącza solarnego (zasilanie) GS5 mm 1030 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS6 mm 1180 Wysokość osłony czujnika (c.o) GS7 mm 1330 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS8 mm 1480 Wysokość przyłącza c.w.u. GS9 mm 1770 Wysokość urządzenia L mm 2140 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 700 Średnica z izolacją Ø mm 855/900* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100* Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 Obieg solarny (zasilanie/powrót) Gw 1 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø 180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa Korek 2 Waga (pusty) kg 296 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 27

28 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S)B 1000 Wężownice solarna c.o. Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Powierzchnia wymiennika m 2 2,7 1,5 Pojemność wymiennika l 17,6 8,6 Współczynnik wydajności NL N L Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 4,5 2,1 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h Moc kw 64,8 36 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h Moc kw 86,4 48 Strata ciśnienia wymiennika mbar Wymiary Spust wody Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 370 Wysokość przyłącza solarnego (powrót) GS2 mm 450 Wysokość osłony czujnika (solarnego) GS3 mm 600 Wysokość przyłącza cyrkulacji. GS4 mm 750 Wysokość przyłącza solarnego (zasilanie) GS5 mm 1000 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS6 mm 1100 Wysokość osłony czujnika (c.o) GS7 mm 1250 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS8 mm 1400 Wysokość przyłącza c.w.u. GS9 mm 1590 Wysokość urządzenia L mm 1900 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 900 Średnica z izolacją Ø mm 1055/1100* Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 Obieg solarny (zasilanie/powrót) Gw 1 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø 180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa Korek 2 Waga (pusty) kg 475 *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 28

29 Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S)B 1500 Wężownice c.o. c.o. Maksymalna dopuszczalna temperatura C 100 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie MPa 1,0 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Samoczynny spadek temp. wody Dt 0,9 Powierzchnia wymiennika m 2 2,7 1,5 Pojemność wymiennika l 4,5 3,3 Współczynnik wydajności NL N L Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 4,5 2,1 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h Moc kw 64,8 36 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h Moc kw 86,4 48 Strata ciśnienia wymiennika mbar Wymiary Spust wody Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 370 Wysokość przyłącza solarnego (powrót) GS2 mm 450 Wysokość osłony czujnika (solarnego) GS3 mm 600 Wysokość przyłącza cyrkulacji. GS4 mm 750 Wysokość przyłącza solarnego (zasilanie) GS5 mm 1000 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS6 mm 1100 Wysokość osłony czujnika (c.o) GS7 mm 1250 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS8 mm 1400 Wysokość przyłącza c.w.u. GS9 mm 2270 Wysokość urządzenia L mm 2730 Średnica zbiornika (bez izolacji) Ø mm 900 Średnica z izolacją Ø mm 1055/1100* Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70/100* Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 1 Cyrkulacja Gw 3/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 Obieg solarny (zasilanie/powrót) Gw 1 E-mufa (grzałka) Gw 1 1/2 Kołnierz Ø 180/115 Osłona czujnika R 3/8" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa Korek 2 Waga (pusty) kg 580 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 29

30 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 7 TYP: SGW(S)B Slim 800, 1000 D d L GS9 GS8 GS7 GS6 GS5 GS GS3 GS2 GS1 Galmet Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36, Głubczyce tel: ; fax: ; e mail: 30

31 Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S)B Slim 800 Wężownica solarna c.o. Pojemność l 780 Temperatura robocza C 100 Ciśnienie robocze zbiornika MPa 1 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Powierzchnia wymiennika m 2 2,4 1,2 Pojemność wymiennika l 15,1 7,5 Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 3,3 3,3 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h Moc kw 44,5 24,5 Stała wydajność (80/10/45 C) l/h Moc kw 47,5 26 Strata ciśnienia wymiennika mbar Wymiary Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 210 Wysokość przyłącza solarnego (powrót) GS2 mm 380 Wysokość osłony czujnika (solarnego) GS3 mm 610 Wysokość przyłącza solarnego (zasilanie) GS4 mm 1030 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS5 mm 1145 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS6 mm 1245 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS7 mm 1352 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS8 mm 1465 Wysokość przyłącza c.w.u. GS9 mm 1610 Wysokość urządzenia L mm 1900 Średnica zbiornika (bez izolacji) d Ø 790 Średnica z izolacją D Ø 990 Izolacja z miękkiej pianki poliuretanowej mm 100 Obudowa zewnętrzna Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 6/4 Cyrkulacja Gw 5/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 Obieg solarny (zasilanie/powrót) Gw. 1 E-mufa (grzałka) Gw. 1 ½ Kołnierz Ø 280/205 Osłona czujnika Gw. 1/2" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa An. 2 Waga (pusty) kg 290 skay Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 31

32 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Parametry techniczne Oznaczenia SGW(S)B Slim 1000 Wężownica solarna c.o. Pojemność l 900 Temperatura robocza C 100 Ciśnienie robocze zbiornika MPa 1 Ciśnienie robocze wymiennika MPa 1,6 Ciśnienie obliczeniowe zbiornika MPa 1,1 Ciśnienie próbne zbiornika MPa 1,6 Powierzchnia wymiennika m 2 3,7 1,8 Pojemność wymiennika l 23,3 11,3 Zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m 3 /h 5,3 5,3 Stała wydajność (70/10/45 C) l/h Moc kw Stała wydajność (80/10/45 C) l/h Moc kw Strata ciśnienia wymiennika mbar Wymiary Wysokość przyłącza z.w.u. GS1 mm 210 Wysokość przyłącza solarnego (powrót) GS2 mm 380 Wysokość osłony czujnika (solarnego) GS3 mm 610 Wysokość przyłącza solarnego (zasilanie) GS4 mm 1265 Wysokość przyłącza c.o. (powrót) GS5 mm 1380 Wysokość osłony czujnika (c.o.) GS6 mm 1510 Wysokość przyłącza cyrkulacji GS7 mm 1640 Wysokość przyłącza c.o. (zasilanie) GS8 mm 1810 Wysokość przyłącza c.w.u. GS9 mm 1910 Wysokość urządzenia L mm 2000 Średnica zbiornika (bez izolacji) d Ø 790 Średnica z izolacją D Ø 990 Izolacja z miękkiej pianki poliuretanowej mm 100 Obudowa zewnętrzna Przyłącza hydrauliczne Zimna woda / ciepła woda Gw 6/4 Cyrkulacja Gw 5/4 Obieg c.o. (zasilanie/powrót) Gw 1 Obieg solarny (zasilanie/powrót) Gw. 1 E-mufa (grzałka) Gw. 1 ½ Kołnierz Ø 280/205 Osłona czujnika Gw. 1/2" Termometr Gw 1/2 Anoda magnezowa An. 2 Waga (pusty) kg 355 skay *-miękka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna) 32

33 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 33

34 Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. 34

35 K a r t a g w a r a n c y j n a L.p. Data przyjęcia Opis naprawy Podpis serwisu Podpis właściciela Data naprawy Data naprawy Data naprawy Data naprawy Zakres naprawy Zakres naprawy Zakres naprawy Zakres naprawy Pieczęć serwisu Pieczęć serwisu Pieczęć serwisu Pieczęć serwisu Nazwisko i adres właściciela Nazwisko i adres właściciela Nazwisko i adres właściciela Nazwisko i adres właściciela Podpis właściciela Podpis właściciela Podpis właściciela Podpis właściciela

36 UWAGI: Gwarancja UWAGI: obejmuje okres wskazany powy ej, jednak nie d³u szy ni okres Gwarancja obejmuje okres wskazany powyżej, jednak nie dłuższy niż okres gwarancji plus 12 miêsiecy od daty produkcji wyrobu. gwarancji plus 12 miesięcy od daty produkcji wyrobu. *Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (min. co 18 miesiêcy) *Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (min. co 18 miesięcy). GALMET SP. Z O. O. SP. K G³ubczyce, ul. Raciborska 36 P.P.U.H. Galmet S.D.R. Galara s.j Głubczyce, ul. Raciborska 36 tel.: , fax tel.: , fax serwis: serwis: e mail: e mail: serwis galmet.com.pl KUPON GWARANCYJNY 1 KUPON GWARANCYJNY 2 K a r t a g w a r a n c y j n a Karta gwarancyjna Potwierdzenie wymiany anody magnezowej (usługa płatna) Data Podpis i podpis i i data osoby uprawnionej Podpis Data i podpis i i data osoby uprawnionej Data Podpis i podpis i i data osoby osoby uprawnionej KUPON GWARANCYJNY 3 miesięcy gwarancji* Na zbiornik emaliowany od l 48 Na zbiornik emaliowany 500l KUPON GWARANCYJNY 4 miesięcy gwarancji* mi 36 Na zbiornik emaliowany od l Na zbiornik emaliowany od 720l-1000l miesiące gwarancji* 24 Na pozostałe części Podpis Data i podpis i i data osoby uprawnionej POTWIERDZENIE MONTAŻU URZĄDZENIA Typ ogrzewacza: Typ ogrzewacza: Typ ogrzewacza: Typ ogrzewacza: Typ ogrzewacza: Nr fabryczny: Nr fabryczny: Nr fabryczny: Nr fabryczny: Nr fabryczny: Data sprzedaży: Data sprzedaży: Data sprzedaży: Data sprzedaży: Data montażu: P pieczęć i i podpis sprzedawcy P pieczęć i i podpis sprzedawcy P pieczęć i i podpis sprzedawcy P pieczęć i i podpis sprzedawcy P pieczęć i i podpis instalatora

Warunki gwarancji! w w w. g a l m e t. c o m. p l. Rysunek nr 2 Schemat montażu podgrzewacza do układu zamkniętego

Warunki gwarancji! w w w. g a l m e t. c o m. p l. Rysunek nr 2 Schemat montażu podgrzewacza do układu zamkniętego 1 do inst. c.o. 1. Przynajmniej raz na 18 miesięcy należy obowiązkowo wymienić anodę magnezową (a co 12 miesięcy sprawdzać stan zużycia anody) wymiana nie wchodzi w zakres obsługi gwarancyjnej (należy

Bardziej szczegółowo

Zbiornika kombinowanego SG(K) Zbiornik zewnętrzny czarny / Zbiornik wewnętrzny c.w.u. emaliowany Kombinowany bez wężownicy:

Zbiornika kombinowanego SG(K) Zbiornik zewnętrzny czarny / Zbiornik wewnętrzny c.w.u. emaliowany Kombinowany bez wężownicy: Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika kombinowanego SG(K) Zbiornik zewnętrzny czarny / Zbiornik wewnętrzny c.w.u. emaliowany Kombinowany bez wężownicy: 300/80

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u.

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Nr kat./ Nr fabr.... Data produkcji... KJ... serwis tel.: +48 77 40 34 530, infolinia: 0801 011 064* fax +48 77 40 34 599, e-mail: serwis@galmet.com.pl Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Wymiennik Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna

Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna Nr kat./ Nr fabr.... Data produkcji... KJ... Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem produktu. Paszport

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie wymiany anody magnezowej (usługa płatna)

Potwierdzenie wymiany anody magnezowej (usługa płatna) pieczęć i podpis sprzedawcy pieczęć i podpis sprzedawcy pieczęć i podpis sprzedawcy pieczęć i podpis sprzedawcy pieczęć i podpis instalatora Data montażu: KUPON GWARANCYJNY 1 KUPON GWARANCYJNY 2 KUPON

Bardziej szczegółowo

Wymiennik c.w.u. SGW(S) Rondo

Wymiennik c.w.u. SGW(S) Rondo Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Wymiennik c.w.u. SGW(S) Rondo Pojemność: 120 l 140 l Dodatkowe zabezpieczenie: Anoda magnezowa Anoda tytanowa Typ: Stojący Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Paszport. Data produkcji... KJ... Karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna KUPON GWARANCYJNY 3

Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Paszport. Data produkcji... KJ... Karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna KUPON GWARANCYJNY 3 UWAGI: Gwarancja obejmuje okres wskazany powy ej, jednak nie d³u szy ni okres gwarancji plus 12 miêsiecy od daty produkcji wyrobu. *Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (min. co 18 miesiêcy)

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. typ SGW(S): Maxi / Maxi Plus / M

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. typ SGW(S): Maxi / Maxi Plus / M Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. typ SGW(S): Maxi / Maxi Plus / M SGW(S) Maxi SGW(S) Maxi Plus SGW(S)M 250 l 300 l 400 l 500 l 720 l

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna. typ SGW(S) VULCAN. Anoda tytanowa. (opcja) KJ...

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna. typ SGW(S) VULCAN. Anoda tytanowa. (opcja) KJ... Nr kat./nr fabr.... KJ... Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem produktu. Podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Typ: SGW(S) VULCAN

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Typ: SGW(S) VULCAN 20 Kontrola:... Numer fabryczny:... Data produkcji:.. Numer katalogowy:... - TECHNIKA GRZEWCZA - GALMET Ul. RACIBORSKA 36 48-100 GŁUBCZYCE TEL. 077/403 45 00 SERWIS:.077/403 45 30-31 INFOLINIA*: 0 801

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

Wymiennik c.w.u. SGW(S) Vulcan

Wymiennik c.w.u. SGW(S) Vulcan Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Wymiennik c.w.u. SGW(S) Vulcan Pojemność: 100 l 120 l 140 l 200 l Dodatkowe zabezpieczenie: Anoda magnezowa Anoda tytanowa Typ: Stojący

Bardziej szczegółowo

Zbiornik warstwowy SG(S) Fusion

Zbiornik warstwowy SG(S) Fusion Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornik warstwowy SG(S) Fusion do dwufunkcyjnych kotłów gazowych Pojemność: Obudowa: Kolor: Typ: 100 l Metal Biały Pionowy Prosimy

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 )

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce,

Bardziej szczegółowo

SGW(S), SGW(S)B, SG(S)

SGW(S), SGW(S)B, SG(S) Nr kat. / Nr fabr.... Data produkcji... KJ... serwis tel.: +48 77 40 34 530, infolinia: 0801 011 064* fax +48 77 40 34 5, e-mail: serwis@galmet.com.pl Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna Prosimy

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-S 750 stojący

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-S 750 stojący ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750 stojący INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10,

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIK C.W.U. POZIOMY ZBIORNIK EMALIOWANY Z ANODĄ MAGNEZOWĄ W POLISTYRENIE

KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIK C.W.U. POZIOMY ZBIORNIK EMALIOWANY Z ANODĄ MAGNEZOWĄ W POLISTYRENIE Nr kat.... data sprzedaży:... Nr fabr....... Podpis i pieczęć sprzedawcy KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIK C.W.U. POZIOMY ZBIORNIK EMALIOWANY Z ANODĄ MAGNEZOWĄ W POLISTYRENIE Z WĘŻOWNICĄ "U" Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna

Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna UWAGI: KJ... Data produkcji... serwis tel.: +48 77 34 530, infolinia: 0801 011 064* fax +48 77 34 599, e-mail: serwis@galmet.com.pl Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna Prosimy o uważne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna. Systemy y grzewcze. Pionowy typ SGW(S), SGW(S)B, SG(S)

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna. Systemy y grzewcze. Pionowy typ SGW(S), SGW(S)B, SG(S) 60 60 48 na zbiornik emaliowany od 00-40l na zbiornik emaliowany od 200-500l na zbiornik emaliowany od 200-500l 36 na zbiornik emaliowany od 700-500l UWAGI: Gwarancja obejmuje okres wskazany powyżej, jednak

Bardziej szczegółowo

D L. Zasobniki c.w.u. typ SG(S) 100-140 2012. Zasobniki c.w.u typ SG(S) 100 1500 l. Ogrzewacze wody

D L. Zasobniki c.w.u. typ SG(S) 100-140 2012. Zasobniki c.w.u typ SG(S) 100 1500 l. Ogrzewacze wody Ogrzewacze wody Zasobniki c.w.u typ SG(S) 100 1500 l. Zasobniki c.w.u typ SG(S) 100-140 2012 D L h3 d h2 h1 GALMET Sp. z o. o. Sp. K. ul. Raciborska 36 48-100 Głubczyce tel: +48 77 403 45 00; fax: 48 77

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u.

Instrukcja obsługi i montażu Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. SGW(S) Mini Tower (pionowy) SGW(S) Tower (pionowy) SGW(S) Big Tower (pionowy) SGW(S)B Tower Biwal (pionowy)

Bardziej szczegółowo

Wymienniki typu S

Wymienniki typu S Wymienniki typu S100-500 Przeznaczone do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe

Bardziej szczegółowo

Akumulacyjnego zbiornika warstwowego SG(K)M Multi-Inox

Akumulacyjnego zbiornika warstwowego SG(K)M Multi-Inox Nr kat./nr fabr.... KJ... Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Akumulacyjnego zbiornika warstwowego SG(K)M Multi-Inox Typ: Wężownica: Ocieplenie: 450 600 800 1000 1500 2000 Jedna wężownica stalowa

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SOLTER 110 PW1G INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1 2 1. BUDOWA I PRZEZNACZENIE Podgrzewacze typu SOLTER 110 PW1G ze wszystkimi przyłączami od góry, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie: Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 300 400 500 800 1500 2000 3000 4000 5000 Jedna wężownica spiralna Dwie wężownice spiralne (biwalentny) Bez wężownicy Rozbieralne

Bardziej szczegółowo

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna. Elektryczny ogrzewacz wody. Systemy grzewcze technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia ... ...

Instrukcja obsługi i montażu Karta gwarancyjna. Elektryczny ogrzewacz wody. Systemy grzewcze technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia ... ... UWAGI: KJ... Data produkcji... Systemy grzewcze technologicznie doskonałe 3 lat doświadczenia serwis tel.: +48 77 4 34 53, infolinia: 81 11 64* fax +48 77 4 34 599, e-mail: serwis@galmet.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ typ WGJ-B inox 750 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice

Bardziej szczegółowo

h14 h13 h15 h12 h11 h10 h6 h5 h4 h1/h2 Buforowe zbiorniki akumulacji typ SG(B)W 400 l. 2012 z dwiema wężownicami spiralnymi

h14 h13 h15 h12 h11 h10 h6 h5 h4 h1/h2 Buforowe zbiorniki akumulacji typ SG(B)W 400 l. 2012 z dwiema wężownicami spiralnymi Ogrzewacze wody Buforowe zbiorniki akumulacji ciepła (czarne) z dwiema wężownicami spiralnymi typ SG(B)W Buforowe zbiorniki akumulacji ciepła (czarne) z dwiema wężownicami spiralnymi typ SG(B)W 400 l.

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

Bardziej szczegółowo

Zasobniki typu SB

Zasobniki typu SB Zasobniki typu SB220-500 Podgrzewacze typu SB220-500 przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIKI C.U.W. - stojące- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DUO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K) Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - Zbiornik kombinowany Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi, to najwydajniejszy sposób na szybkie ogrzewanie wody użytkowej,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej ZBIORNIK BUFOROWY Wymiennik iepłej Wody Użytkowej SW SB SWZ SBZ Instrukcja montażu i obsługi 2 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 1000 DUO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Przed zainstalowaniem i uruchomieniem podgrzewacza prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIKI C. W. U. do instalacji solarnych VWBT VITECO 250 300 400 500 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Wyprodukowano dla: INSTAL-KONSORCJUM Sp. z o.o. ul. Krakowska 19-23 50-424 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M Tower Multi Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - Tower Multi, to pionowy wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi zasilany, w głównej mierze, czystą energią słoneczną. Możliwość zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Elektryczny ogrzewacz wody. Karta gwarancyjna ... ... ... ... SGW(S)80 SG 60 SG 80 L ... SG 80... ...

Instrukcja obsługi i montażu. Karta gwarancyjna. Elektryczny ogrzewacz wody. Karta gwarancyjna ... ... ... ... SGW(S)80 SG 60 SG 80 L ... SG 80... ... KUPON GWARANCYJNY 1 KUPON GWARANCYJNY 2 KUPON GWARANCYJNY 3 KUPON GWARANCYJNY 4 KUPON GWARANCYJNY 5 *Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej. UWAGI: Gwarancja obejmuje okres wskazany powyżej,

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej SOLTER 500 ZBW SOLTER 770 ZBW SOLTER 1050 ZBW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Instalację oraz wszelkie naprawy zasobnika należy powierzyć wyłącznie fachowcom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Zasobniki ciepłej wody użytkowej FSW-120 FSW-150

Instrukcja montażu i obsługi Zasobniki ciepłej wody użytkowej FSW-120 FSW-150 Instrukcja montażu i obsługi Zasobniki ciepłej wody użytkowej FSW-120 FSW-150 Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 36 05-806 Komorów tel. 22 720 69 01 fax 22 720 69 02 email:wolf@wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA ZASOBNIKI c.w.u. FIT 220 150 250 400 300 500 Izolacja termiczna polistyrenowa poliuretanowa Płaszcz obudowy tworzywo sztuczne skay INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK IEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWW SWWZ SBW SBWZ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIKI C.W.U 200l 250l 300l 400l 500l 750l 1000l - 1 - Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wymiennika prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ B100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ B100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ B100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA BONGIOANNI POLSKA Sp. z o.o.sp. k. ul. BIERUTOWSKA, nr 57-59, WROCŁAW, kod 51-317 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi, montażu, gwarancja

Instrukcja obsługi, montażu, gwarancja Instrukcja obsługi, montażu, gwarancja Zbiornika buforowego BUFF-ST Pojemność: Wężownica: Ocieplenie: o 500 o 800 o 1000 o 1500 o 2000 o Jedna wężownica spiralna o Dwie wężownice spiralne o Bez wężownicy

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK IEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ 2 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI C.U.W. WGJ-S

WYMIENNIKI C.U.W. WGJ-S WYMIENNIKI C.U.W. DUO FIT DUO FIT 100 350 220 120 400 250 150 500 300 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI wersja 1.0 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wymiennika prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY WJ 5 WJ 10 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Przed zainstalowaniem i uruchomieniem zasobnika prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Instalacji i

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość.

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość. Dlaczego? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH S 300-500 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w dwie wężownicę do współpracy z kotłem i kolektorami słonecznymi.

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750 DUO typu strona 10 WGJ-S 1000 DUO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA WGJ-S 750 DUO wersja 1.0 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem podgrzewacza

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ KELLER 150 220 250 300 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA SBS Sp.z o.o. 91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem ogrzewacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIKI C. W. U. WGJ-S DUO FIT - stojące- 220 250 300 Izolacja termiczna polistyrenowa poliuretanowa INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI C. W. U. do instalacji solarnych OEM SOLAR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

WYMIENNIKI C. W. U. do instalacji solarnych OEM SOLAR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA WYMIENNIKI C. W. U. do instalacji solarnych OEM SOLAR 200 250 300 350 400 500 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wymiennika prosimy o zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 350 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 350 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 350 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej SOLTER PW1 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej SOLTER PW1 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej PW1 150 220 320 430 500 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wymiennika prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Dostępne są moduły o mocach 1,5 kw, 2,0 kw oraz 4,5 kw. Gwarancja na zbiornik emaliowany - 60 miesięcy.

Dostępne są moduły o mocach 1,5 kw, 2,0 kw oraz 4,5 kw. Gwarancja na zbiornik emaliowany - 60 miesięcy. Zasobniki serii Mega Solar, (dwie wężownice), przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej w układach z dwoma źródłami ciepła np. system solarny z kotłem czy też kocioł c.o z

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej SOLTER PW2 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej SOLTER PW2 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PODGRZEWACZE ciepłej wody użytkowej SOLTER PW2 260 320 430 500 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wymiennika prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 300 NTRR/SOL(N)

PODGRZEWACZ WODY OKC 300 NTRR/SOL(N) PODGRZEWACZ WODY OKC 300 NTRR/SOL(N) Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję! Szanowny kliencie, Spółdzielcze Zakłady Dražice - strojírna Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej - stojące- INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczyc Elektromet Wojciec Jurkiewicz 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromet.com.pl

Bardziej szczegółowo

S1000/2,8 (jedna wężownica 2,8 m²)

S1000/2,8 (jedna wężownica 2,8 m²) WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Typu: S1000/2,8 (jedna wężownica 2,8 m²) INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA BONGIOANNI POLSKA Sp. z o.o.sp. k. ul. BIERUTOWSKA, nr 57-59, WROCŁAW, kod 51-317

Bardziej szczegółowo

S1000/3,7 (jedna wężownica 3,7 m²)

S1000/3,7 (jedna wężownica 3,7 m²) WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Typu: S1000/3,7 (jedna wężownica 3,7 m²) INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA BONGIOANNI POLSKA Sp. z o.o.sp. k. ul. BIERUTOWSKA, nr 57-59, WROCŁAW, kod 51-317

Bardziej szczegółowo

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U.

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. P PP ZALETY P Pojemność od 150 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZALETY PP Pojemność od 150 do 500 litrów Korpus

Bardziej szczegółowo

Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K) Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - Zbiornik Kumulo z wężownicą w zbiorniku zewnętrznym, stanowi podstawę kompletnego systemu ogrzewania c.w.u.

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16 Podgrzewacze solarne S1, S2, S8, S2+GPS Zbiorniki multiwalentne S3, S6, S7 Zbiorniki buforowe S4, S5, S11 Zbiorniki higieniczne S10, S9, S12 Zbiorniki Toronto S14 Podgrzewacze solarne do pomp ciepła S15,

Bardziej szczegółowo

POGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR, OKC 300 NTR, OKC 300 NTRR

POGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR, OKC 300 NTR, OKC 300 NTRR POGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR, OKC 300 NTR, OKC 300 NTRR Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję! Szanowny kliencie, Spółdzielcze Zakłady

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI C. W. U. z solarną grupą pompową WGJ-SOL. ze sterownikiem typ TDC2. ze sterownikiem typ TDC3

WYMIENNIKI C. W. U. z solarną grupą pompową WGJ-SOL. ze sterownikiem typ TDC2. ze sterownikiem typ TDC3 WYMIENNIKI C. W. U. z solarną grupą pompową WGJ-SOL - stojące- 220 250 300 ze sterownikiem typ TDC2 ze sterownikiem typ TDC3 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć!

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Dlatego z myślą o wymagających użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów, gdy chodzi

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć!

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Dlatego z myślą o wymagających użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów, gdy chodzi

Bardziej szczegółowo

Katalog wyrobów 01/2013 Systemy grzewcze technologicznie doskonałe

Katalog wyrobów 01/2013 Systemy grzewcze technologicznie doskonałe Katalog wyrobów 01/2013 Systemy grzewcze technologicznie doskonałe pompy ciepła systemy słoneczne ogrzewacze wody kotły c.o. Katalog wyrobów 01/2013 1 Niezawodni od ponad 30 lat Początki firmy Galmet sięgają

Bardziej szczegółowo

D L. h9/h10 h7/h8 d h6 h5 h4. h3 h1/h2 SPUST. Buforowe zbiorniki. typ SG(B) 200 l. 2012. ciepła (czarne)

D L. h9/h10 h7/h8 d h6 h5 h4. h3 h1/h2 SPUST. Buforowe zbiorniki. typ SG(B) 200 l. 2012. ciepła (czarne) Ogrzewacze wody Buforowe zbiorniki akumulacji ciepła (czarne) typ SG(B) Buforowe zbiorniki akumulacji ciepła (czarne) typ SG(B) 200 l. 2012 D L h9/h10 h7/h8 d h6 h5 h4 h3 h1/h2 SPUST 25-30 GALMET Sp. z

Bardziej szczegółowo

DWUPŁASZCZOWE WYMIENNIKI WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-g DUOSOL

DWUPŁASZCZOWE WYMIENNIKI WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-g DUOSOL DWUPŁASZCZOWE WYMIENNIKI WODY UŻYTKOWEJ WGJ-g DUOSOL 200 250 w obudowie z tworzywa sztucznego bez obudowy z tworzywa sztucznego INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowe zasobniki c.w.u.

Wielozadaniowe zasobniki c.w.u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c.w.u. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE Informacje techniczne SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA Informacje ogólne 4 Podgrzewacze typ E/ ET/ ETS (emaliowane) Typ ETS Typ E Typ ET Podgrzewacze typ E DUO (emaliowane,

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów Warunki gwarancji Termet Dla kotłów 1. Termet zwany dalej PRODUCENTEM, oferując Państwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zakupu. Naprawy

Bardziej szczegółowo

BIAWAR HIT. Elektryczne ogrzewacze wody

BIAWAR HIT. Elektryczne ogrzewacze wody BIAWAR Elektryczne ogrzewacze wody Ogrzewacze serii HIT oraz VIKING są urządzeniami ciśnieniowymi, dostarczającymi podgrzaną wodę do kilku punktów poboru. Zbiorniki ogrzewaczy zabezpieczone są przed korozją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. Zasobniki ciepłej wody użytkowej TERMET SG 100 TERMET SG 120 TERMET SG 140

INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. Zasobniki ciepłej wody użytkowej TERMET SG 100 TERMET SG 120 TERMET SG 140 INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA Zasobniki ciepłej wody użytkowej TERMET SG 100 TERMET SG 120 TERMET SG 140 ISU-698:2017/PL 1 Spis treści 1. Budowia i przeznaczenie... 2 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

BH

BH PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. Instrukcja eksploatacji . Spis treści 1 Deklaracja zgodności UE..................................................................4 2 Opis............................................................................5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka kilku możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze wody. katalog 02/2013. Systemy grzewcze. technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia. Polskie ogrzewacze wody.

Ogrzewacze wody. katalog 02/2013. Systemy grzewcze. technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia. Polskie ogrzewacze wody. Systemy grzewcze technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia Ogrzewacze wody katalog 02/2013 Polskie ogrzewacze wody www.galmet.com.pl Ogrzewacze wody katalog 02/2013 1 Niezawodni od ponad 30 lat Początki

Bardziej szczegółowo

Katalog wyrobów 01/2012. pompy ciepła systemy słoneczne ogrzewacze wody kotły c.o. Katalog wyrobów 01/2012 1

Katalog wyrobów 01/2012. pompy ciepła systemy słoneczne ogrzewacze wody kotły c.o. Katalog wyrobów 01/2012 1 Katalog wyrobów 01/2012 pompy ciepła systemy słoneczne ogrzewacze wody kotły c.o. Katalog wyrobów 01/2012 1 30 lat firmy Galmet Galmet jest rodzinną firmą, która została założona w 1982 przez Stanisława

Bardziej szczegółowo