Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r."

Transkrypt

1 Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od r. ANALITYKA LEKARSKA Nazwa badania Mocz - badanie ogólne + Mocz 1 12 osad Białko w dobowej Mocz 1 11 zbiórce moczu Białko w moczu Mocz 1 14 Glukoza w dobowej DZM 1 10 zbiórce moczu Glukoza w moczu Mocz 1 15 Białko Bence-Jonesa Mocz 1 35 Kał - badanie ogólne i Kał 5 26 ocena resztek pokarmowych Kał - badanie w kierunku Kał 3 21 pasożytów (jedno oznacz.) Kał - wykrywanie krwi Kał 1 20 utaj. (met. immunochemiczną) Owsiki w wymazie Preparat celofanowy 1 18 okołoodbytniczym Test ciążowy Mocz 1 32 Test metaboliczny w Mocz moczu Ameba Kał 3 26 Lamblie w kale metodą Kał 5 34 enzymatyczną ELISA Bilans tłuszczowy w kale Kał z 3 dób HEMATOLOGIA Nazwa badania Morfologia z rozmazem automatycznym Mikroskopowa ocena rozmazu krwi Krew EDTA 1 15 Krew EDTA 1 8

2 Odczyn Biernackiego Krew EDTA/ krew 1 12 OB. cytrynian Oznaczanie odsetka Krew EDTA 1 13 retikulocytów Eozynofilia Plwocina/wymaz 1 52 SEROLOGIA GRUP KRWI Nazwa badania Grupa krwi, Rh Krew EDTA 1 46 Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy Identyfikacja p/c odpornościowych Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) Wpis grupy do krew karty KOAGULOLOGIA Nazwa badania APTT - Czas kaolinowo - kefalinowy PT - Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ Krew EDTA 1 35 Krew na skrzep Krew EDTA Osocze cytrynianowe 1 15 Osocze cytrynianowe 1 15 D-dimery Osocze cytrynianowe 1 49 Fibrynogen Osocze cytrynianowe 1 18 Białko C Osocze cytrynianowe Inhibitor czynnika IX Osocze cytrynianowe Alfa-2-antyplazmina (aktywność) BIOCHEMIA KLINICZNA (enzymy, substraty, witaminy, hormony) Nazwa badania Surowica Nukleotydaza Surowica 10 41

3 Albumina w Surowica 1 12 Aldolaza Surowica 7 16 Alfa 1 - antytrypsyna Surowica Alfa-1-kwaśna glikoptoteina Surowica (Orozomukoid) Alfa-1-mikroglobulina w Mocz moczu Alfa-2-makroglobulina w DZM DZM Alfa-2-makroglobulina w Surowica Aminotransferaza Surowica 1 13 alaninowa (ALT) Aminotransferaza Surowica 1 13 asparaginianowa (AST) Amylaza trzustkowa w Surowica 1 3 Amylaza w Surowica 1 15 Apolipoproteina A1 (APO Surowica/kał A1) Apolipoproteina A2 (APO Surowica A2) Apolipoproteina B (APO B) Surowica Arabinitol Surowica/mocz Arylosulfataza A Surowica/mocz ASO (test ilościowy) Surowica 1 20 Bar w krwi lub Surowica/Krew EDTA Bar w moczu Mocz Beryl Surowica/Krew EDTA Beta - Cross Laps - marker Surowica 6 68 resorpcji kostnej Beta-2-mikroglobulina Surowica Beta-2-mikroglobulina w Mocz moczu Beta-karoten Surowica Białko całkowite Surowica 1 13 Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) Białko S-100B (Test Sangtec 100) / BIAŁKO S WOLNE Białko wiążące Witaminę D w moczu (VDBP) Białko wiążące Witaminę D w (VDBP) Bilirubina bezpośrednia w związana Surowica 1 19 Surowica surowica Mocz Surowica Surowica 1 13

4 Bilirubina całkowita w Surowica 1 13 Bilirubina pośrednia w Surowica 1 23 wolna Bizmut w moczu Mocz Bizmut we krwi KREW/EDTA BNP - Peptyd Surowica 3 83 Natriuretyczny Typu B Brom w Surowica C3 składnik dopełniacza Surowica 2 51 C4 składnik dopełniacza Surowica 2 49 Ceruloplazmina Surowica Chlorki w moczu ze zbiórki DZM 1 11 dobowej Chlorki w Surowica 1 12 Cholesterol całkowity Surowica 1 12 Cholesterol HDL w Surowica 1 12 Cholesterol LDL - wyliczany 1 1 Cholesterol LDL Surowica 1 16 bezpośredni zmierzony Cholinoesteraza Surowica Chromogranina A Surowica Cynk w moczu Mocz Cynk w nasieniu Nasienie Cynk w Surowica Cystatyna C Surowica Cystyna Mocz/DZM Cytryniany w nasieniu Nasienie Czynnik reumatoidalny (RF) Surowica ilość Czynnik reumatoidalny RF Surowica 5 60 IgM Dehydrogenaza Surowica 1 17 mleczanowa (LDH) Długołańcuchowe kwasy Surowica tłuszczowe (C14-C20) Długołańcuchowe kwasy Surowica tłuszczowe (C22-C26) Długołańcuchowe kwasy Surowica, PMR tłuszczowe (C22-C26) Ferrytyna Surowica 1 43 Fluor w Surowica Fosfataza alkaliczna - Surowica 6 37 frakcja kostna Fosfataza alkaliczna (ALP) Surowica 1 15 Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) Surowica 4 14 Surowica 1 11

5 Fosfataza kwaśna Surowica 6 21 sterczowa ((PAP) Fosfor nieorganiczny w DZM 1 14 moczu ze zbiórki dobowej Fosfor nieorganiczny w Surowica 1 14 Fruktoza w nasieniu Nasienie (rozc. 1+1 solą fizjologiczną,) Fruktoza w osoczu Krew EDTA Fruktozamina Surowica 5 26 Galaktoza w moczu Mocz Galaktoza we krwi Surowica Gammaglutamylotranspeptydaza Surowica 1 17 (GGTP) Globulina wiążąca hormony Surowica 1 61 płciowe (SHBG) Glukoza Surowica 1 12 Haptoglobina Surowica Hemoglobina glikowana Krew EDTA 1 35 (HbA1c) Homocysteina Krew EDTA 1 79 Immunoglobulina Ig M w Surowica 1 33 Immunoglobulina IgA w Surowica 1 33 Immunoglobulina IgE (całk.) Surowica 1 39 w Immunoglobulina IgG w Surowica 1 33 Immunoglobulina IgG Surowica podklasa IgG-1 Immunoglobulina IgG Surowica podklasa IgG-2 Immunoglobulina IgG Surowica podklasa IgG-3 Immunoglobulina IgG Surowica podklasa IgG-4 Inhibina B Surowica Inhibitor C1 esterazy Surowica Jod w DZM DZM Jod w Surowica Kadm w moczu Mocz Kadm w Surowica Kadm we krwi Krew EDTA Kamień moczowy - analiza Kamień moczowy 6 24 składu Karnityna w Surowica Kinaza kreatynowa (CK) Surowica 1 22 Kobalt w moczu Mocz 12 69

6 Kobalt we krwi Krew EDTA Koproporfiryny w moczu ze DZM 4 49 zbiórki dobowej Kreatynina w moczu Mocz 1 15 Klirens kreatyniny Surowica/DZM 1 17 endogennej Kreatynina w moczu ze DZM 1 13 zbiórki dobowej Kreatynina w Surowica 1 14 Kwas foliowy Surowica 1 48 Kwas mlekowy Osocze FLUOREK 1 8 Kwas moczowy w moczu ze DZM 1 15 zbiórki dobowej Kwas moczowy w Surowica 1 13 Kwasy Żółciowe Surowica 5 65 Lipaza Surowica 1 23 Lipoproteina a - Lp(a) Surowica Lit Surowica 1 25 Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu Łańcuchy wolne lekkie kappa w Mocz Surowica Łańcuchy wolne lekkie Mocz lambda w moczu Łańcuchy wolne lekkie Surowica lambda w Magnez w moczu ze zbiórki DZM 1 17 dobowej Magnez w Surowica 1 16 Mangan w moczu Mocz Mangan we krwi Krew EDTA Miedź w dobowej zbiórce DZM moczu Miedź w moczu Mocz Miedź w Surowica Mikroalbuminuria Mocz 1 38 Mocznik w moczu ze zbiórki DZM 1 15 dobowej Mocznik w Surowica 1 14 Mukopolisacharydy w Mocz moczu Neopteryna Surowica Neopteryna w moczu Mocz Normetanefryna w DZM DZM Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) NSE (enolaza swoista dla neuronów) Surowica Surowica

7 Odczyn Waaler-Rose Surowica 1 21 PAPP-A - ciążowe osoczowe Surowica białko A Porfiryny metodą ilościową DZM Porfiryny w erytrocytach Krew EDTA Potas w moczu ze zbiórki DZM 1 17 dobowej Potas w Surowica 1 13 Prealbumina Surowica 4 46 Procolagen typ I, N- Krew EDTA końcowy peptyd (PINP) Profil aminokwasów Surowica/DZM Profil kwasów organicznych Mocz metodą GC/MS Prokolagen typu III Surowica Protoporfiryna cynkowa Krew EDTA Proteinogram - elektroforeza białek moczu Mocz 2 12 Proteinogram - Surowica elektorforeza lipoprotein Proteinogram - Surowica 2 25 elektroforeza Próba Mayera Mocz/surowica 5 37 Pyrylinks - D Mocz Rozpuszczalny receptor Surowica 1 72 transferyny STfR Selen Surowica Selen w moczu Mocz Sód w moczu ze zbiórki DZM 1 17 dobowej Sód w Surowica 1 13 Szczawiany Surowica Szczawiany w DZM DZM TNF alfa (surowica) - Surowica cytokina prozapalna Transferyna Surowica 2 42 Triglicerydy - trójglicerydy Surowica 1 14 Trzustkowa elastaza 1 w Kał kale Trzustkowa elastaza 1 w Surowica TIBC - Całkowita zdolność Surowica 1 19 wiązania żelaza Wapń całkowity w moczu DZM 1 15 ze zbiórki dobowej Wapń całkowity w Surowica 1 15 Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) Surowica

8 Witamina 25(OH)D Total Surowica 1 82 Witamina A (retinol) w Surowica Witamina B1 (Tiamina) Surowica Witamina B12 Surowica 1 48 Witamina B6 Krew EDTA Witamina D3 Surowica (1,25(OH)2D3) Witamina E Surowica Wolne kwasy tłuszczowe Surowica Złoto w Surowica Żelazo w (O95) Surowica 1 14 HORMONY/ MARKERY NOWOTWOROWE Nazwa badania 17 - hydroksysterydy w DZM DZM ketosterydy w DZM DZM OH progesteron Surowica 3 53 ACTH - hormon Osocze EDTA/ mat. w 1 55 adrenokortykotropowy lodzie Adrenalina w DZM DZM Adrenalina w osoczu Osocze EDTA (Epinefryna) Aldosteron Surowica Aldosteron - wolny w moczu Mocz Alfa - fetoproteina (AFP) Surowica 1 43 Androstendion Surowica 4 62 Anty-Mullerian hormon Surowica (AMH) B-HCG Gonadotropina Surowica 1 36 kosmówkowa B-HCG - wolna Surowica podjednostka B-HCG Gonadotropina Surowica 1 12 kosmówkowa w - Total C - peptyd Surowica 3 53 C - telopeptyd i kolagenu - Surowica ICTP CA - 50 Surowica CA 125 Surowica 1 52 CA 15-3 Surowica 1 52 CA 19-9 Surowica 1 52 CA 72-4 Surowica 12 66

9 Całkowita trójjodotyronina Surowica 1 24 (T3) Całkowita tyroksyna (T4) Surowica 1 24 CEA - Antygen Surowica 1 45 karcinoembrionalny Cyfra 21-1 Surowica Dehydroepiandrosteron Surowica 7 56 (DHEA) Dihydrotestosteron (DHT) Surowica Dopamina w DZM DZM Erytropoetyna Surowica Estradiol (E2) Surowica 1 32 Estriol wolny Surowica Estron (E1) Surowica Folikulotropina (FSH) Surowica 1 29 Gastryna Surowica Glukagon Surowica Hormon antydiuretyczny Surowica (ADH, wazopresyna) Hormon wzrostu (hgh) Surowica 2 50 Insulina Surowica 1 44 Insulinopodobny czynnik Surowica wzrostu IGF (Somatomedyna C) IGFBP-3 Surowica Kalcytonina Surowica Kortyzol Surowica 1 43 Kortyzol w moczu Mocz 2 16 Kortyzol w moczu ze zbiórki DZM 2 54 dobowej Kortyzol wolny w moczu Mocz Kwas 5- DZM hydroksyindolooctowy (5- HIAA) w DZM Kwas deltaaminolewulinowy DZM (ALA) w DZM Kwas homowanilinowy w DZM DZM Kwas hydroksymasłowy Surowica 1 37 Kwas wanilinomigdałowy DZM (VMA) w DZM Leptyna Surowica Luteotropina (LH) Surowica 1 31 Metanefryna w DZM DZM Metanefryna w osoczu Krew EDTA Metoksykatecholaminy w DZM DZM

10 Osteokalcyna Surowica Parathormon PTH Surowica/Krew EDTA 1 50 Profil steroidowy w moczu Mocz (metoda GC/MS) Progesteron Surowica 1 31 Proinsulina Surowica Prolaktyna (PRL) Surowica 1 31 PSA całkowity Surowica 1 42 PSA wolny Surowica 1 49 Renina w osoczu Krew EDTA Serotonina w DZM DZM Serotonina w Osoczu Krew EDTA Serotonina w Surowica Siarczan Surowica 1 54 dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) Testosteron Surowica 1 32 Testosteron wolny Surowica TPA - tkankowy antygen Surowica polipeptydowy TPS - tkankowy swoisty Surowica antygen polipeptydowy Tyreoglobulina Surowica 4 61 Tyreotropina (TSH) trzeciej Surowica 1 26 generacji Wolna trijodotyronina (FT3) Surowica 1 26 Wolna tyroksyna (FT4) Surowica 1 26 Test ROMA Surowica PRZECIWCIAŁA I AUTOPRZECIWCIAŁA Nazwa badania P/c antyfosfolipidowe Surowica klasy IgM i IgG P/c antyhistonowe (AHA) Surowica P/c antykardiolipinowe Surowica klasy IgA P/c antykardiolipinowe Surowica 4 73 klasy IgG P/c antykardiolipinowe Surowica 4 73 klasy IgM P/c antyrybosomalne Surowica P/c Surowica 1 55 antytyreoglobulinowe (ATG) P/c CANCA ( PR-3) Surowica 4 55

11 P/c PANCA (MPO) Surowica 4 55 Scl - 70 Surowica aktynie Surowica alfaglukozydazie Surowica amfifizynie Surowica anty SRP Surowica antygenom Surowica łożyska błonie kom. Surowica hepatocytów (LMA) błonie podst. Surowica kłębków nerkowych (anty-gbm) błonie Surowica podstawnej kanalików nerkowych błonie Surowica podstawnej nabłonka błonie Surowica podstawnej pęcherzyków płucnych Surowica centromerom CV2 (CRMP5) Surowica cyklicznemu Surowica cytrulinowanemu peptydowi (accp) czynnikowi Surowica wewnętrznemu Castle'a Surowica dwuniciowemu DNA (dsdna) ENA U1-RNP Surowica Surowica endomysialne IgA Surowica endomysialne IgG fosfatazie Surowica tyrozynowej (IA2) Surowica fosfatydyloserynie Ig G Surowica fosfatydyloserynie Ig M Surowica fosfatydyloserynie Ig M, IgG GAD (p/c p. Surowica dekarbosylazie kwasu glutaminowego) Surowica

12 gangliozydowe GM-1 gliadynie deamidowanej Ig A Surowica gliadynie Surowica deamidowanej Ig G insulinowe Surowica (IAA) jajnikowe Surowica jądrom Surowica neuronów (anty-hu) jądrom Surowica neuronów (anty-ma) jądrom Surowica neuronów (anty-ri) jądrowe ANA Surowica (wykrywanie metoda IIFT + miano) jądrowe ANA Surowica (wykrywanie metodą IIFT, określenie miana oraz różnicowanie metodą Immunoblotingu) Surowica jednoniciowemu DNA (ssdna) JO - 1 Surowica kanalikom Surowica dróg żółciowych kom. Surowica zewnątrzwydzielniczym trzustki komórkom Surowica okładzinowym żołądka komórkom Surowica Purkinjego (anty-tr) komórkom Surowica ślinianek komórkom Surowica śródbłonka naczyń (AECA) korze Surowica nadnerczy (N63) LC-1 Surowica MAG Surowica MI-2 Surowica mięśniom gładkim (ASMA) mięśniom poprzecznie prążkowanym Surowica Surowica 12 75

13 mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) mitochondrialne (AMA) mitochondrialne AMA-ETI mitochondrialne AMA- M2 Surowica Surowica Surowica Surowica Surowica mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 nabłonkowi Surowica jelita grubego nabłonkowi Surowica kanalików żółciowych (BDA) naskórkowej Surowica międzykomórkowej substancji oskórkowym Surowica grzebieniom nerkowym pemphigus Surowica peroksydazie Surowica 1 55 tarczycowej (ATPO) plemnikowe Surowica płytkowe Krew EDTA PM-1 Surowica receptorowi Surowica acetylocholiny receptorowi Surowica TSH (TRAb) retikulinie Surowica (ARA) Surowica rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) sarkolemie Surowica sercowe Surowica klasy IgG SLA/LP Surowica SM Surowica Sm/RNP Surowica (Ribosomal RNP) SS-A/Ro Surowica 12 83

14 transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (ttg IgA) transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (ttg Ig G) wyspom trzustkowym Surowica Surowica Surowica IMMUNOSEROLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH Nazwa badania Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom w Surowica Ameba - p/c met. Surowica odczynu hemaglutynacji pośredniej Bąblowica - p/c EM2 Surowica Bąblowica - p/c IgG met. Surowica Western-Blot Bąblowica - p/c met. Surowica ELISA Błonnica - p/c IgG Surowica Borelioza - p/c IgG met. Surowica 3 55 immunoenzymatyczną Borelioza - p/c IgG met. Surowica Western-Blot Borelioza - p/c IgM met. Surowica 3 55 immunoenzymatyczną Borelioza - p/c IgM met. Surowica Western-Blot Brucelloza - odczyn Surowica aglutynacyjny Wrighta Brucelloza - odczyn Surowica wiązania dopełniacza (OWD) Campylobacter - p/c IgA Surowica Campylobacter - p/c IgG Surowica Chlamydia trachomatis - p/c IgA Chlamydia trachomatis - p/c IgG Chlamydia trachomatis - p/c IgM Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgA Surowica Surowica Surowica Surowica

15 Chlamydiophila Surowica pneumoniae - p/c IgG Chlamydiophila Surowica pneumoniae - p/c IgM CMV - wirus cytomegalii Surowica 1 85 awidność p/c IgG CMV - wirus cytomegalii Surowica 1 44 p/c IgG CMV - wirus cytomegalii Surowica 1 44 p/c IgM Coxackie - p/c przeciw Surowica wirusom Coxackie EBV - wirus Epsteina Surowica 9 62 Barr profil p/c met. IIF EBV - wirus Epsteina Surowica 1 43 Barr - test lateksowy (mononukleoza) EBV - wirus Epsteina Surowica 5 63 Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) EBV - wirus Epsteina Surowica 5 63 Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) Enterowirus - p/c IgG Surowica 8 62 Enterowirus - p/c IgM Surowica 8 62 Grypa - poziom p/c w Surowica kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B Grypa A - p/c IgG Surowica Grypa A - p/c IgM Surowica Grypa B - p/c IgG Surowica Grypa B - p/c IgM Surowica HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) HBc - p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) HBe - antygen HBe (WZW typu B) HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) HBs - antygen HBs (WZW typu B) HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) Surowica 9 53 Surowica Surowica 5 51 Surowica 1 46 Surowica 9 51 Surowica 9 48 Surowica 1 35 Surowica 1 45 Surowica 3 60

16 HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) HCV - p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recom-Blot - Il (WZW typu C) HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D) Helicobacter pylori - p/c IgG Surowica 1 51 Surowica Surowica Surowica 1 42 HIV - wirus HIV test Surowica potwierdzenia met. Western Blott HIV - wirus HIV test Surowica 1 58 przesiewowy (p/c anty- HIV 1/2, antygen p24) HSV - wirus opryszczki Surowica p/c IgM met. EIA HSV - wirus opryszczki Surowica typ 1/2 p/c IgG met. EIA Jad kiełbasiany Surowica Kleszczowe zapalenie Surowica/PMR opon mózgowych - p/c IgG Kleszczowe zapalenie Surowica opon mózgowych - p/c IgM Koci pazur - p/c IgG Surowica Koci pazur - p/c IgM Surowica Krztusiec - p/c IgA Surowica (Bordetella pertussis) Krztusiec - p/c IgG Surowica (Bordetella pertussis) Krztusiec - p/c IgM Surowica (Bordetella pertussis) Legionella - antygen w Mocz moczu met. ELISA Legionella - p/c IgA Surowica Legionella - p/c IgG Surowica Legionella - p/c IgM Surowica Leptospiroza - p/c IgG Surowica Leptospiroza - p/c IgM Surowica Malaria - p/c przeciw Surowica malarii Mycoplazma Surowica 9 60 pneumoniae - p/c IgG Mycoplazma Surowica 9 60 pneumoniae - p/c IgM Paragrypa - p/c IgG Surowica Paragrypa - p/c IgM Surowica

17 Paragrypa - p/c IgM i IgG Surowica Parwowirus B19 - p/c IgM i IgG met. ELISA Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgG met. IFA Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM met. IFA Surowica Surowica Surowica Pneumocystis jiroveci Surowica (carinii) - p/c IgM, IgG met. IIF POLIO - typowanie Surowica wirusa RSV - p/c IgG Surowica RSV - p/c IgM Surowica Rubella (różyczka ) - Surowica awidność p/c IgG Rubella (różyczka ) - p/c Surowica 1 46 IgG Rubella (różyczka ) - p/c Surowica 1 48 IgM Świnka - p/c IgG Surowica Świnka - p/c IgM Surowica Test kiłowy - Surowica 8 55 potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) Test kiłowy - Surowica 1 12 przesiewowy (WR) Toxocara canii - p/c Surowica 9 72 Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG Toxoplazma gondi - p/c IgA Toxoplazma gondi - p/c IgG Toxoplazma gondi - p/c IgM Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) Varicella Zoster - p/c IgG w (ospa i półpasiec) Varicella Zoster - p/c IgM w (ospa i półpasiec) Wągrzyca - p/c met. ELISA Wągrzyca - test potwierdzania met. Western-Blot Surowica 1 87 Surowica Surowica 1 46 Surowica 1 46 Surowica Surowica Surowica Surowica/PMR Surowica

18 Yersinia - p/c IgA Surowica Yersinia - p/c IgG Surowica Yersinia - p/c IgM Surowica TOKSYKOLOGIA/ LEKI Nazwa badania Alkohol etylowy Surowica 1 40 Amiodaron Surowica Baklofen Mocz 5 95 Barbiturany w moczu Mocz 5 35 Barbiturany w Surowica 4 21 Benzodiazepiny w Surowica 2 21 Chrom w moczu Mocz Chrom we krwi Krew EDTA Cyklosporyna Krew EDTA Digoksyna Surowica 2 55 Fenobarbital Surowica 1 59 Fenol w moczu Mocz (metabolity benzenu) Fenotiazyna Mocz Fluor w moczu Mocz Glin Surowica Glin w moczu Mocz Hemoglobina KREW RKZ 1 32 tlenkowęglowa - HbCO Karbamazepina Surowica 1 51 Kwas trójchlorooctowy Mocz w moczu Kwas walproinowy Surowica 1 47 Lamitrin Osocze cytrynianowe Methadon Surowica 2 34 Narkotyki w moczu Mocz 1 30 zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) Nikiel w moczu Mocz Nikiel we krwi Krew EDTA Ołów w moczu Mocz Ołów we krwi Krew EDTA Rapamycyna Krew EDTA Rtęć w moczu Mocz Rtęć we krwi Krew EDTA

19 Salicylany w moczu Mocz 5 26 Salicylany w Surowica 5 26 Teofilina Surowica Topiramat (Topamax Surowica INNE Nazwa badania Posiew moczu Mocz 1-4 dni 34 Cytologia ginekologiczna Wymaz z pochwy + bakteriologia cytologiczny z 3-5 dni 40 szyjki macicy Wymaz, wydzielina 2-6 dni 60

Analityka lekarska. Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)

Analityka lekarska. Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony) Cennik - Klient Indywidualny cennik obowiązujący od 01.12.2013 nr Symbol Nazwa badania Analityka lekarska 1. BBJ Białko Bence-Jonesa 55,00 2. BILTLU Bilans tłuszczowy 11 3. GLU-DM Glukoza w dobowej zbiórce

Bardziej szczegółowo

NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA

NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA Szew szyjkowy w ciąży /do 2 dni pobytu/ Poród + do 3 dni pobytu CENNIK USŁUG POŁOŻNICTWO Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu (zarówno ze wskazań medycznych jak i na życzenie pacjentki) Cięcie cesarskie

Bardziej szczegółowo

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena 1 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 3 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 4 ACTH hormon

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH Obowiązujący od 03.03.2014 Lp. Nazwa analizy Cena/zł HEMATOLOGIA 1 OB 6,50 zł 2 Leukocytoza 8,00 zł 3 Morfologia krwi z płytkami ( 16

Bardziej szczegółowo

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 Nazwa Badania CENA 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) Albumina - dobowe wydalanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel.

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel. 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 13 www. Cardiomed.net.pl tel. 68 451115 numer badania CENNIK BADAŃ podstawowy 2013-1 nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

Numer badania Nazwa podstawowa badania Cenna brutto Materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Numer badania Nazwa podstawowa badania Cenna brutto Materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne mocz 1 2 OB krew EDTA 1 4 Morfologia krwi (podstawowa) krew EDTA 1 3 Morfologia krwi (pełna ) krew EDTA 1 5 Rozmaz krwi (manualnie) krew EDTA 1

Bardziej szczegółowo

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA 001 1,25 OH2 Witamina D3 330,00 002 17 ketosterydy 34,00 003 17-OH - kortykosteroidy 40,50 004 17-OH progesteron 32,00 005 25OH Witamina D3 145,00 006 a-amylaza (diastaza)

Bardziej szczegółowo

Cennik Badania Laboratoryjne

Cennik Badania Laboratoryjne LP NAZWA PODSTAWOWA BADANIA BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENA BADANIA (ZŁ/SZT) 1 Mocz - badanie ogólne 10,00 zł 2 OB 6,00 zł 3 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 zł 4 Morfologia krwi (pełna ) 12,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze)

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) Gabinet dr Pietrzaka Grójec od dnia 01.11.2013r CENNIK BADAŃ - 4069 numer badania nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie

Bardziej szczegółowo

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania CENNIK BADAŃ 2011-06-01 1 Hematologia, koagulologia 001 Morfologia (18 parametrów) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, MCH, 10,00 Krew EDTA 1 PLT, limfocyty, neutrofile i inne 081 Morfologia pełna - 24 parametrowa

Bardziej szczegółowo

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00 Lp Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z dnia 30.04.2014r. Nazwa usługi Cena sprzedaży Hematologia i koagulogia 1 Morfologia z rozmazem (automat)

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENNIK PODSTAWOWY nazwa podstawowa cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 01.03.2011 1 Mocz - badanie ogólne 8,50 zł mocz 1 3600 Mocz- badanie osadu mocz 1 2 OB 5,50 zł krew EDTA 1 3 Morfologia krwi (pełna)

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Cennik Ogólny Wykonywanych badań Lp. Rodzaj badania Cena w złotych 1 Morfologia krwi (podstawowa) 5,50 2 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa badania Materiał. 50 Kał - badanie ogólne kał 2 51 Kał - resztki pokarmowe kał 2

Kod Nazwa badania Materiał. 50 Kał - badanie ogólne kał 2 51 Kał - resztki pokarmowe kał 2 Kod Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik** BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04. biuro@korlab.pl, www.korlab.pl

KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04. biuro@korlab.pl, www.korlab.pl HEMATOLOGIA KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c 41-703 Ruda Śląska ul. Solskiego 15 (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04 biuro@korlab.pl, www.korlab.pl Nazwa badania cena Czas

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia Kod e- lab Czas Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% oczekiwania Hematologia, koagulologia Morfologia (3 diff) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, 1 MCH, PLT, limfocyty, neutrofile i inne 4 Krew

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE nazwa podstawowa cena materiał do wynik (dni) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 6,00 mocz 1 2 OB 5,00 cytrynian sodu 1 4 Morfologia krwi (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania

CENNIK PODSTAWOWY. numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania AKTUALNY 0.0.20 CENNIK PODSTAWOWY numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Mocz - badanie ogólne 7,00 mocz 2 OB 5,00 krew EDTA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej cennik z dnia 11.09.2014 r. BADANIA LABORATORYJNE HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej 3 Retikutocyty 4 Osczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 5 Płytki krwi, metoda mikroskopowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz badanie ogólne (ICD-9:A01) 4,20 zł 1 2 OB. (ICD-9:C59) 3,00 zł 1 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9:C32) 4,50 zł 1 6 PT (INR) (ICD-9:G21)

Bardziej szczegółowo

Cena bdania [zł] Kod badania Nazwa badania Materiał do pobrania. www.kardiofon.pl Strona: 1/8

Cena bdania [zł] Kod badania Nazwa badania Materiał do pobrania. www.kardiofon.pl Strona: 1/8 Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon Aleje Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza), 10 piętro, 02-017 Warszawa tel.: 22 625 73 79, czynne: poniedziałek piątek, 7.00 20.00, godziny

Bardziej szczegółowo

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG L.p. Badanie cena 1 17 hydroksykortykoidy w moczu 90 2 17 ketogenne sterydy w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE LABORATORIUM ANALITYCZNE Lp. nazwa pełna cena HEMATOLOGIA 1 Leukocyty 4,50 2 Morfologia - 18 parametrów 9,00 3 OB. 3,00 4 OB. - mikro 4,00 5 Retikulocyty 6,00 6 Trombocyty 7,00 7 Wzór krwinek białych-

Bardziej szczegółowo

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r.

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. L.P. KOD ICD 9 Nazwa badania Propozycja ceny dla pacjenta Materiał do badania

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ Mi-Kam* Obszar Symbol Nazwa badania Cena [zł]

CENNIK BADAŃ Mi-Kam* Obszar Symbol Nazwa badania Cena [zł] CENNIK BADAŃ Mi-Kam* Obszar Symbol Nazwa badania Cena [zł] Profilaktyka dzieci ZDR/D Zdrowe Dziecko 30 Alergia IGE/OSA IgE - Jady owadów (EUROIMMUN) 80 IGE/ATO IgE - profil atopowy ( EUROIMMUN ) 150 IGE/PED

Bardziej szczegółowo

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 228/2012 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku 1. 2. 3. 4. 5. Lp. Załącznik nr 1A do umowy nr /2012 na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo