Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl

2 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego... 5 Instytut Ekonomiczny Instytut Humanistyczny Instytut Techniczny Szczegółowe warunki rekrutacji i tryb przyjęć na studia Warunki rekrutacji na studia drugiego stopnia: Informacje praktyczne Wymagane dokumenty Jak złożyć dokumenty? Rejestracja krok po kroku Dom Studenta DeSant Pomoc materialna Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuro Karier Biblioteka Główna PWSZ Przeżyj z nami przygodę! Współpraca z zagranicą Koła Naukowe Studenckie organizacje i koła naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim Akademickie Centrum Kultury AZS PWSZ i sport w PWSZ Akademickie Centrum Sportu i Turystyki Gorzów dla młodych poszukiwaczy wrażeń... 81

3 2 O Uczelni Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci! Zaufało nam już wielu. Od 1998 roku mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim opuściło aż absolwentów! Atrakcyjny program kształcenia jest ciągle konfrontowany z praktyką gospodarczą. Ścisłe i dobre kontakty ze środowiskiem gorzowskim, a także ciągłe dostosowywanie oferty do zmieniających się oczekiwań pracodawców sprawiają, że Uczelnia kształci zgodnie z potrzebami rynku i ułatwia studentom start zawodowy. To niewątpliwie jeden z najistotniejszych mierników wartości studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Jesteśmy Uczelnią otwartą na świat i nowe możliwości. Będąc naszym studentem, możesz część studiów spędzić w jednej z Uczelni partnerskich z Niemiec, Włoch, Cypru, Austrii, Francji, Węgier, Ukrainy lub Litwy. Naszym studentom zapewniamy komfort studiowania w atrakcyjnie położonych miejscach w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym w 2011 roku zostały zmodernizowane budynki przy ul. Teatralnej oraz Fryderyka Chopina z nowoczesną aulą mieszczącą ok. 500 osób. W czterech Instytutach Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznym, Humanistycznym oraz Technicznym kształci się ok. 3,5 tys. studentów, a kadra naukowa składa się z niemal 300 nauczycieli akademickich. Prowadzimy studia na poziomie magisterskim (język polski), inżynierskim (informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria bezpieczeństwa) oraz licencjackim, jak również studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Na każdym kierunku studiów oferujemy szeroki wybór specjalności. Uczelnia co roku zdobywa wysokie pozycje w rankingach, potwierdzające jakość kształcenia. W 2012 roku Uczelnia otrzymała m.in. certyfikat Uczelni Liderów w ogólnopolskim konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wskaźnikiem jakości jest także dla Uczelni certyfikat Uczelni walczącej z plagiatami, który co roku (od 2009) zostaje przyznawany naszej Uczelni. W Państwa ręce oddajemy Informator, który pomoże szczegółowo zapoznać z ofertą studiów, jednocześnie zachęcając do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, która gwarantuje przede wszystkim solidne wykształcenie, ale także wiele możliwości rozwoju Państwa życiowych pasji. Studiuj z radością!

4 Dlaczego warto u nas studiować? 1. Oferujemy przyszłościowe kierunki studiów dostosowane do potrzeb rynku pracy, 2. Zajmujemy znaczące miejsca w liczących się rankingach szkół: Perspektyw i Rzeczpospolitej, Newsweeka oraz Uczelni Liderów, 3. Jako jedyni w województwie lubuskim kształcimy na kierunku finanse i rachunkowość oraz inżynieria bezpieczeństwa, 4. Dzięki uczestnictwie Uczelni w programie Erasmus oraz współpracy międzynarodowej, będziesz mógł część studiów spędzić za granicą w jednym z wybranych krajów: Włochy, Francja, Cypr, Austria, Niemcy, Portugalia, Węgry, Litwa, Ukraina, 5. Zapewniamy komfort studiowania poprzez bogatą bazę materialną jedną z najnowocześniejszych bibliotek w województwie lubuskim, zmodernizowane budynki dzięki pozyskanym funduszom unijnym, 6. Posiadamy certyfikat Uczelni walczącej z plagiatem, 7. Jesteśmy laureatem konkursu Złota Skarbonka za efektywność działalności gospodarczej w województwie lubuskim, 8. Możemy pochwalić się ekstraklasową drużyną koszykówki kobiet, która w przeciągu pięciu lat zdobyła dwa srebrne oraz dwa brązowe medale w mistrzostwach Polski i grała w Eurolidze, 9. Studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z zajęć sportowych, np.: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, pływania, aerobicu w profesjonalnym kompleksie sportowym, 10. Uczelnia daje możliwość zdobycia podwójnego dyplomu w polsko-niemieckim systemie kształcenia z zakresu pedagogiki, 11. Udostępniamy za darmo platformę Microsoft (poczta, komunikator, powiadomienia sms, itd.), 12. W tradycję Uczelni (jako pomysłodawcy i organizatora) wpisał się Przegląd Kabaretów Studenckich PiGi, 13. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi m.in. z: Jazz Clubem pod Filarami, Teatrem im. Juliusza Osterwy oraz Filharmonią Gorzowską, 14. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań poprzez różnego rodzaju koła naukowe, działalność w Samorządzie Studenckim, wolontariacie studenckim, chórze uczelnianym oraz klubie AZS PWSZ, 15. Studiując u nas, możesz uzyskać pomoc materialną, np. stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 16. Dzięki działalności Biura Karier nasi absolwenci mają szansę skutecznie i efektywnie wejść na rynek pracy, 17. Nasza profesjonalna kadra jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia. 3

5 Władze Uczelni: 4 Prorektor ds. studenckich dr Przemysław Słowiński Rektor prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska Kanclerz mgr Roman Gawroniak; Prorektor ds. organizacji i rozwoju dr Arkadiusz Wołoszyn Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych mgr Małgorzata Bednarz ADRES UCZELNI: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim ul. Teatralna 25, Gorzów Wielkopolski tel

6 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oferuje 7 specjalności w ramach kierunku ADMINISTRACJA oraz 3 specjalności w ramach kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na studiach zawodowych I stopnia (licencjackie). Studia trwają 3 lata (6 semestrów) zarówno na studiach stacjonarnych (bezpłatnych), jak i niestacjonarnych. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, polityka zagraniczna Polski, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, prawo międzynarodowe publiczne, spory i konflikty międzynarodowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: III, IV). Przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz do wyboru są wspólne dla wszystkich specjalności. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Plan studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE obejmuje: Przedmioty podstawowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy kontynuowany, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, podstawy socjologii, komunikacja społeczna, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, historia, filozofia bezpieczeństwa, geografia polityczna, wiedza o państwie i prawie, administracja publiczna, organizacja i zarządzanie, ekonomia, współczesne systemy polityczne, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: I, II). Przedmioty kierunkowe: teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, strategie bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe SPECJALNOŚCI: administrowanie bezpieczeństwem Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem procesu administrowania bezpieczeństwem. W szczególności zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organów władzy samorządowej i rządowej, jej zadań i kompetencji związanych z zapobieganiem oraz usuwaniem zagrożeń. Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego i aktywnego podejmowania działań w zakresie rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz administrowania bezpieczeństwem. Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów). Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają 6-tygodniowe praktyki. 5

7 6 Przedmioty specjalnościowe: konstytucyjny system organów państwowych, organy ochrony prawnej, ochrona informacji niejawnych, zadania administracji rządowej i samorządowej w zaresie bezpieczeństwa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, administracyjnoprawne instrumenty utrzymania porządku publicznego, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). bezpieczeństwo globalne i regionalne W pracy będziesz odpowiedzialny za monitorowanie sytuacji międzynarodowej w kontekście występujących zagrożeń i możliwości przeciwdziałania im. Twoje zadania będą miały charakter szkoleniowo-planistyczny. W sytuacji klęski żywiołowej lub stanu wojny, będziesz wprowadzał przygotowane wcześniej plany OC i stale współpracował z pozostałymi służbami bezpieczeństwa. Znajdziesz zatrudnienie w strukturach administracji publicznej, a także w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem globalnym i regionalnym. Predyspozycje psychologiczne: systematyczność, wytrwałość, umiejętności organizacyjne, dokładność, umiejętność koncentracji, odporność na stres. Przedmioty specjalnościowe: prawne aspekty pozyskiwania i ochrony informacji, determinanty bezpieczeństwa międzynarodowego, siły zbrojne i ich miejsce w systemach politycznych państw, kontrola zbrojeń i rozbrojenia, prawo organizacji międzynarodowych, międzynarodowy system ochrony praw człowieka, pokojowe metody rozwiązywania sporów międzynarodowych, prawo samorządu terytorialnego a bezpieczeństwo, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). zarządzanie kryzysowe w regionie Do Twoich zadań zawodowych będzie należało m.in. przygotowanie i sprawne organizowanie życia społecznego w warunkach zagrożenia planowanie i koordynowanie ewakuacji ludności, organizowanie akcji ratunkowych, dbanie o ochronę żywności, opracowywanie planów zabezpieczenia mienia materialnego i kulturalnego przed zniszczeniem. Pracę znajdziesz w instytucjach rządowych i pozarządowych, np. szpitalach, jednostkach straży pożarnej, wydziałach obrony cywilnej czy zakładach gazowniczych. Predyspozycje psychologiczne: systematyczność, wytrwałość, umiejętności organizacyjne, dokładność, umiejętność koncentracji, odporność na stres. Przedmioty specjalnościowe: prawne aspekty pozyskiwania i ochrony informacji, rozpoznawanie i prognozowanie

8 zagrożeń w regionie, prawo administracyjne a zarządzanie kryzysowe, system zarządzania kryzysowego w regionie, prawo organizacji międzynarodowych, międzynarodowy system ochrony praw człowieka, system ratowniczy w zarządzaniu kryzysowym, prawo samorządu terytorialnego a bezpieczeństwo, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). ADMINISTRACJA Plan studiów na kierunku ADMINISTRACJA obejmuje: Przedmioty podstawowe: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, logika prawnicza, etyka, podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, publiczne prawo gospodarcze, podstawy finansów, bezpieczeństwo i higiena pracy, (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: I, II). Przedmioty kierunkowe: prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, instytucje i źródła prawa UE, postępowanie egzekucyjne w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, prawo międzynarodowe, gospodarka komunalna, prawo europejskie, postępowanie cywilne, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: III, IV). Przedmioty podstawowe i kierunkowe są wspólne dla wszystkich specjalności. SPECJALNOŚCI: administracja publiczna W swoim zawodzie będziesz wykonywać czynności związane z funkcjonowaniem struktury organów administracji zarówno rządowej centralnej i terenowej, jak i samorządu terytorialnego. Twoimi głównymi zadaniami będzie: realizowanie polityki regionalnej, wypracowanie kierunków strategii działań jednostki, organizowanie, zbieranie i dbanie o przepływ informacji wewnątrz instytucji i między jednostkami, prowadzenie badań, doskonalenie i opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania. Będąc specjalistą w tej dziedzinie, możesz zajmować różne stanowiska w strukturze organizacyjnej i będziesz odpowiedzialny za realizację zadań związanych z różnorodnymi dziedzinami życia społecznego. Predyspozycje psychologiczne: wysoki poziom intelektualny, dojrzałość społeczna, chęć pracy dla dobra kraju, bezwzględna uczciwość, umiejętność komunikacji interpersonalnej, elastyczność. 7

9 8 Przedmioty specjalnościowe: arbitraż i mediacja, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, kultura języka polskiego w administracji, prawa człowieka w administracji, ochrona i zarządzanie informacją w administracji, fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej, polityka finansowa samorządu terytorialnego, administracja elektroniczna, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administracja europejska Uzyskane kompetencje, obejmujące zasady funkcjonowania administracji i różnego typu instytucji Unii Europejskiej oraz obowiązującego unijnego prawa i polityki międzynarodowej, pozwolą Ci na zatrudnienie w szeroko rozumianej administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych instytucjach, np. firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, przedsiębiorstwach prowadzących współpracę międzynarodową. Predyspozycje psychologiczne: wysoki poziom intelektualny, dojrzałość społeczna, umiejętność komunikacji interpersonalnej, elastyczność, konsekwencja, kreatywność, umiejętność przekonywania i swobodnego formułowania myśli. Przedmioty specjalnościowe: finanse UE, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji, polityka regionalna UE, europejska polityka socjalna, europejskie organizacje międzynarodowe, fundusze strukturalne i programy operacyjne, europejski system przestrzegania praw człowieka, europejskie stosunki gospodarcze, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administracja gospodarcza i finansowa Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do pełnienia zadań związanych z administrowaniem podmiotami gospodarczymi oraz do poruszania się w środowisku międzynarodowym i działaniach w strukturach Unii Europejskiej. Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w urzędach i instytucjach państwowych, finansowych i ubezpieczeniowych. Predyspozycje psychologiczne: wysoki poziom intelektualny, umiejętność komunikacji interpersonalnej, elastyczność, konsekwencja, uczciwość, umiejętność swobodnego formułowania myśli. Przedmioty specjalnościowe: arbitraż i mediacja, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, kultura języka polskiego w administracji, prawa człowieka w administracji, ochrona i zarządzanie informacją w administracji, fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej, polityka finansowa samorządu terytorialnego, administracja

10 elektroniczna, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administrowanie programami Unii Europejskiej Na tej specjalności nabędziesz kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania, projektowania, zarządzania i nadzorowania projektów finansowych ze środków UE. Będziesz mógł podjąć pracę w firmach konsultingowych, urzędach administracji publicznej różnych szczebli, jako specjalista z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Predyspozycje psychologiczne: wysoki poziom intelektualny, umiejętność komunikacji interpersonalnej, elastyczność, konsekwencja, umiejętność swobodnego formułowania myśli oraz przekonywania. Przedmioty specjalnościowe: fundusze strukturalne Unii Europejskiej i programy operacyjne, europejski system przestrzegania praw człowieka, planowanie projektu i przedkładanie wniosku, kryteria oceny i zatwierdzania wniosku, przygotowanie wniosku Warsztat I (projekty miękkie), przygotowanie wniosku Warsztat II (projekty twarde), studium wykonalności i rozliczanie projektu, audyt projektów unijnych, seminarium, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administracja elektroniczna Z uwagi na szybki rozwój usług administracji elektronicznej, zwanej także e-administracją, wzrosło zapotrzebowanie na pracowników administracji publicznej, przygotowanych do podjęcia wyzwań wynikających z konieczności informatyzacji struktur wewnętrznych instytucji, a także nałożonych na administrację prawnych obowiązków w zakresie dostępu obywateli do informacji publicznej i usług publicznych. Celem Twojej pracy będzie głównie: zapewnienie prawidłowego obiegu informacji, gromadzenia danych i ich udostępniania, kompatybilności systemów. Predyspozycje psychologiczne: precyzja, dokładność, umiejętność przetwarzania i zbierania informacji, spostrzegawczość, odpowiedzialność. Przedmioty specjalnościowe: e-administracja, technologie informacyjne w administracji, usługi w sieciach informatycznych, europejski system przestrzegania praw człowieka, systemy informatyczne i obieg dokumentów w administracji, fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, bezpieczeństwo informacji przetwarzanej elektronicznie, seminarium dyplomowe, 9

11 10 przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administrowanie nieruchomościami Przedmioty specjalnościowe: gospodarka nieruchomościami, podstawy prawa budowlanego, bezpieczeństwo użytkowania budynków i urządzeń, eksploatacja nieruchomości, własność lokali i ochrona lokatorów w polskim systemie prawnym, podstawy finansów i rachunkowości, komunikacja interpersonalna, ochrona danych osobowych, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). Absolwenci specjalności administrowanie nieruchomościami otrzymują tytuł zawodowy licencjat oraz mają możliwość zdobycia uprawnień w zakresie nowego zawodu administratora nieruchomości. Administrator nieruchomości może być zatrudniony w podmiotach zarządzających nieruchomościami dla wykonywania czynności pomocniczych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Absolwenci pozyskują wiedzę dotyczącą funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, podstaw prawa budowlanego i innych zagadnień niezbędnych w procesie zarządzania nieruchomością, a także wiedzę ogólną przydatną w pracy zawodowej, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, komunikacji interpersonalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, absolwenci nabędą umiejętności wykonywania czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zapewnieniem należytej eksploatacji nieruchomości, ich bezpieczeństwa, remontów oraz modernizacji. Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki. administracja zdrowia i pomocy społecznej Absolwenci tej specjalności otrzymują tytuł zawodowy licencjat i nabywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ustroju i kompetencji administracji publicznej, wyspecjalizowanej w zakresie zadań ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Nabywają umiejętności kreowania i nadzorowania projektów zmierzających do podwyższenia jakości życia w tej sferze zarówno na szczeblu wspólnoty lokalnej, jak w zakresie zadań koordynacyjnych na szczeblu województwa i regionu. Ponadto, legitymować się będą umiejętnościami doradztwa w zakresie budowania efektywnego modelu wspierania osób i środowisk dotkniętych problemem wykluczenia społecznego, osób niepełnosprawnych oraz innych wymagających szczególnego

12 zaangażowania systemu opieki zdrowotnej i socjalnej. Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów). Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki. Przedmioty specjalnościowe: ochrona danych osobowych w administracji, organizacje międzynarodowe, ochrona zdrowia w Unii Europejskiej, podstawy prawne pomocy społecznej w Polsce, system ochrony zdrowia w Polsce, prawo medyczne, finansowanie służby zdrowia, prawa pacjenta w systemie ochrony praw człowieka, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). menadżer administracji Absolwent specjalności menadżer administracji zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania. Nabywa ponadto kompetencje do kierowania całokształtem spraw administracyjnych i organizacyjnych podległej mu jednostki. W szczególności legitymuje się odpowiedzialnością za drożność kanałów komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej, w tym kontaktów z mediami i urzędami), nadzorem nad obiegiem dokumentów w organizacji, a także kontrolą wykorzystania jej zasobów. Absolwent tej specjalności posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych, zwłaszcza w praktyce funkcjonowania struktur administracyjnych. Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów). Oprócz zajęć dydaktycznych studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki. Przedmioty specjalnościowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, system obiegu dokumentów, ochrona praw człowieka w administracji, doradztwo zawodowe i personalne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, dobre praktyki w administracji, organizacje pozarządowe a administracja publiczna, administracja elektroniczna (e-administracja), seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). Uwaga! Osoby pracujące mogą złożyć wniosek do Dyrektora Instytutu o indywidualną organizację studiów. 11

13 Dane kontaktowe: Sekretariat Dyrektora Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego ul. F. Chopina 52, bud. 7, tel Biuro Spraw Studenckich 12 administracja ul. F. Chopina 52, bud. 7, p.115 tel./fax tel bezpieczeństwo narodowe ul. F. Chopina 52, bud. 7, p.112 tel Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku w godz w piątki niezjazdowe w godz w piątki w czasie zjazdów w godz w soboty w czasie zjazdów w godz

14 Instytut Ekonomiczny Instytut Ekonomiczny oferuje 5 specjalności w ramach kierunku ZARZĄDZANIE; 3 specjalności w ramach kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ oraz 2 specjalności w ramach kierunku EKONOMIA; na studiach zawodowych I stopnia (licencjackie); Studia trwają 3 lata (6 semestrów) zarówno na studiach stacjonarnych (bezpłatnych), jak i niestacjonarnych. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. ZARZĄDZANIE Absolwent kierunku zarządzanie przede wszystkim: opisuje i charakteryzuje mechanizmy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach różnego typu, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, zna i stosuje zasady funkcjonowania organizacji różnego rodzaju, w tym przedsiębiorstw, jednostek non profit, organizacji administracyjnych i innych, wykorzystuje wiedzę związaną z poszczególnymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem, wymienia i charakteryzuje metody i techniki zarządzania stosowane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami itp., wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem operacyjnym, taktycznym i strategicznym, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych różnego typu i wielkości, agencjach konsultingowych, instytucjach okołobiznesowych, organizacjach non profit, jednostkach administracji państwowej i samorządowej lub podjąć się własnej działalności gospodarczej. Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE obejmuje: Przedmioty kształcenia podstawowego: język obcy, wychowanie fizyczne, technologie informacyjne, ochrona własności intelektualnej, socjologia, historia gospodarcza, podstawy zarządzania, nauka o organizacji, mikroekonomia, finanse, prawo, matematyka, statystyka opisowa, BHP. Przedmioty kierunkowe: rachunkowość finansowa, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunek kosztów, finanse przedsiębiorstwa, badania marketingowe, analiza ekonomiczna, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zachowania organizacyjne, procesy informacyjne w zarządzaniu, informatyka w zarządzaniu. 13

15 14 SPECJALNOŚCI: zarządzanie przedsiębiorstwem Celem specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem (studia I stopnia), prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie, jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania firmą. Poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, uzyskasz umiejętności w zakresie planowania i realizacji nowych przedsięwzięć, zarówno w ramach istniejących firm, jak i tworzonych od podstaw nowych jednostek. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą sposobów budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w firmach starających się zdobyć pozycję na wysoce konkurencyjnych rynkach. Nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zasad, mechanizmów i technik zarządzania wykorzystywanych w działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach różnego typu, np. agencjach konsultingowych, instytucjach okołobiznesowych lub podjąć się własnej działalności gospodarczej. zarządzanie zasobami ludzkimi Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi (studia I stopnia) prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu psychospołecznym, ekonomiczny organizacyjnym i prawnym. Poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych studenci zapoznają się z zasadami i narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, ekonomicznych, psychologicznych i socjologicznych. Będąc absolwentem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi nabędziesz specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności rozpoznania i rozwiązywania bieżących problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zdobędziesz umiejętności: analizowania uwarunkowań kształtujących rynek pracy, motywowania i przewodzenia zespołom pracowniczym, przygotowywania i przeprowadzania procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych, identyfikowania czynników kształtujących rozwój personelu, rozpoznawania mechanizmów tworzących kulturę organizacyjną sprzyjającą poprawie efektywności działania, projektowania i współdziałania we wdrażaniu systemów operacyjnych z zarządzaniem zasobami ludzkimi na poziomie taktycznym i operacyjnym, współpracy

16 z kierownictwem firmy w zakresie rozwiązywania problemów personalnych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: jako specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. wynagrodzeń, analityk pracy, doradca personalny, specjalista ds. kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik działu kadr w przedsiębiorstwach lub organizacjach publicznych. Będziesz mógł podjąć pracę w następujących podmiotach: przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej, firmy doradcze i szkoleniowe. zarządzanie procesami logistycznymi Celem specjalności zarządzanie procesami logistycznymi prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu procesów logistycznych. Absolwent tej specjalności poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, przygotowuje do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali zintegrowanych łańcuchów dostaw. W trakcie studiów nabędziesz specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu: sprawnego zarządzania procesami transportu, organizowania efektywnych zakupów zaopatrzeniowych, racjonalnego sterowania zapasami w gospodarce magazynowej, standardów logistycznej obsługi klienta, metod optymalizowania decyzji w systemach logistycznych oraz budowania i realizacji strategii logistycznych na konkurencyjnych rynkach. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich w branży usług logistycznych (przewoźników, operatorów logistycznych), we wszystkich typach przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba planowania i koordynowania procesów przepływu dóbr i informacji, w których uczestniczą różne podmioty gospodarcze oraz instytucje państwowe i samorządowe. zarządzanie technologiami informacyjnymi Celem specjalności zarządzanie technologiami informacyjnymi prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu technologii informacyjnych. Poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów 15

17 16 funkcjonowania różnego typu organizacji, przygotowują się do zarządzania firmami informatycznymi i działami IT w przedsiębiorstwie oraz do koordynowani działań w zakresie technologii informacyjnych w dowolnej jednostce biznesowej czy instytucji administracji publicznej. W trakcie studiów absolwenci mają możliwość uzyskania autoryzowanych certyfikatów zawodowych w ramach programu Microsoft IT Academy oraz autoryzowanych certyfikatów NOVELL i LINUX w ramach programu NATP. Będąc absolwentem tej specjalności nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: znajomości procesów ekonomicznych, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, technik zarządzania projektem, znajomości struktury organizacyjnej w działach IT, współczesnych metody wdrażania systemów informacyjnych, znajomości technik komputerowych stosowanych w biznesie i administracji, znajomości modeli biznesu prowadzonego w oparciu o internet. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: jako koordynator czy menadżer działu IT w organizacji, konsultant wdrożeniowca, kierownika zespołu wdrożeniowego systemów informatycznych, a także na zasadzie samozatrudnienia w sektorze ICT z możliwością pracy w projektach w charakterze niezależnego konsultanta. handel i marketing Celem specjalności handel i marketing prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu handlu i marketingu. Poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z planowaniem i koordynowaniem działań marketingowych i handlowych warunkujących sukces rynkowy przedsiębiorstwa oraz są przygotowani do twórczego rozwiązywania problemów w sferze marketingu dla kształtowania rozwoju wartości i pozycji rynkowej: podmiotów gospodarczych, organizacji non profit, miast i regionów. Podczas studiów nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: analizowania i interpretowania sytuacji marketingowej w podejmowaniu decyzji menadżerskich i poszukiwaniu twórczych rozwiązań; analizowania potrzeb i zachowań nabywców, definiowania rynków docelowych oraz zarządzania obsługą i relacjami z nimi; kształtowania przewagi konkurencyjnej i jej rynkowego zastosowania; zarządzania innowacjami w procesie marketingowego oddziaływania na rynek; zarządzania marketingiem mix i zastosowania strategii marketingowych; zarządzania komunikacją

18 marketingową oraz kreowania i zarządzania marką oraz jej wizerunkiem; tworzenia, wdrożenia, koordynacji i kontroli krótko i długoterminowych planów marketingowych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: na stanowiskach operacyjnych i menadżerskich średniego szczebla w podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach, w szczególności w działach: marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, promocji, reklamy, public relations, na stanowiskach związanych z planowaniem i koordynowaniem planów oddziaływania na otoczenie. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia na kierunku finanse i rachunkowość dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje niezbędne w analizowaniu zjawisk i procesów finansowych. Absolwent kierunku finanse i rachunkowość przede wszystkim: opisuje mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, rozróżnia i charakteryzuje zjawiska oraz procesy finansowe, a także wyjaśnia prawidłowości nimi rządzące, wymienia i charakteryzuje metody oraz narzędzia z zakresu finansów i rachunkowości, analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych oraz zjawisk finansowych, prognozuje procesy gospodarcze i zjawiska finansowe posługując się standardowymi metodami i narzędziami stosowanymi w rachunkowości i finansach, wykorzystuje wiedzę z dziedziny finansów i rachunkowości do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje, jest kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykazuje się twórczym myśleniem, a także otwartością na zmiany, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia. Plan studiów na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ obejmuje: Przedmioty kształcenia podstawowego: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, politologia, historia gospodarcza, matematyka, statystyka, prawo, ekonometria, rachunkowość, finanse, mikroekonomia, makroekonomia, BHP. Przedmioty kierunkowe: matematyka finansowa, analiza finansowa, rachunkowość finansowa, rynki finansowe, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstwa, bankowość, ubezpieczenia, rachunek kosztów przedsiębiorstw. 17

19 18 SPECJALNOŚCI: rachunkowość i podatki Celem specjalności rachunkowość i podatki prowadzonej w ramach kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i polskiego prawa podatkowego. Studenci w ramach tej specjalności nabywają wiedzę z obszaru nowoczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej, kompleksowej obsługi finansowoksięgowej podmiotów gospodarczych oraz opodatkowania przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych. Absolwenci specjalności zdobywają ponadto umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a także wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Będąc absolwentem tej specjalności nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości banków, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Absolwent specjalności rachunkowość i podatki: przygotowuje i ewidencjonuje dokumenty księgowe, wykorzystuje narzędzia rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji, analizuje sprawozdania finansowe, zna instrumenty przeprowadzania kontroli wewnętrznej, potrafi dokonać wyboru formy opodatkowania oraz strategii podatkowej. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: w działach księgowych przedsiębiorstw, banków, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, a także jednostkach sektora finansów publicznych, biurach rachunkowych, kancelarii biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego, na stanowiskach w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji non profit oraz administracji państwowej, lub podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej. finanse przedsiębiorstw Celem specjalności finanse przedsiębiorstw prowadzonej w ramach kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu finansów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania strategicznego. Studenci w ramach tej specjalności uzyskują wiedzę z obszaru nowoczesnych finansów, nabywają umiejętności przeprowadzania analizy i oceny ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych. Absolwenci specjalności zdobywają ponadto umiejętności efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym podejmowania decyzji w zakresie optymalnej struktury kapitałów. Podczas studiów nabędziesz specjalistyczną wiedzę

20 i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, banków, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Absolwent tej specjalności: wykorzystuje wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie pogłębionej analizy oraz oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, rozumie istotę strategii i polityki finansowo-podatkowej prowadzonej przez podmioty gospodarcze, potrafi efektywnie zarządzać zasobami finansowymi przedsiębiorstwa, zna metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa oraz potrafi efektywnie zarządzać wartością przedsiębiorstwa, posiada wiedzę o zasadach i źródłach finansowania działalności, w tym umiejętności pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy Unii Europejskiej. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować: na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych jako analityk finansowy, konsultant do spraw pozyskiwania funduszy, doradca podatkowy, doradca finansowy lub też doradca inwestycyjny, na stanowiskach w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji non profit oraz administracji państwowej lub na własny rachunek. bankowość i rynek ubezpieczeń Celem specjalności bankowość i rynek ubezpieczeń prowadzonej w ramach kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu bankowości, systemów finansowych, rynków finansowych. Studenci w ramach tej specjalności uzyskują wiedzę z obszaru nowoczesnych finansów, systemów finansowych, uzyskują kompendium wiedzy z zakresu poszczególnych produktów i rodzajów działalności prowadzonej przez banki i firmy ubezpieczeniowe. Absolwenci specjalności zdobywają ponadto umiejętności oceny i analizy zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Jako absolwent tej specjalności nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania banków, firm ubezpieczeniowych oraz innych instytucji finansowych. Będziesz posiadał wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeniowych) oraz rynków finansowych, zdolności i umiejętności w zakresie analizowania, przedstawiania i oceny problemów związanych z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, będziesz potrafił ocenić i zbadać zdolność kredytową, a także dobrać odpowiedni do zapotrzebowania i sytuacji finansowej podmiotu pakiet usług finansowych, rozumiał znaczenie wdrażania innowacji finansowych stosowanych w bankowości i ubezpieczeniach, a także potrafił korzystać z narzędzi inżynierii finansowej oraz modeli ekonometrycznych, a także porównać i dokonać najkorzystniejszego wyboru dostępnych produktów finansowych. 19

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo