Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl

2 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego... 5 Instytut Ekonomiczny Instytut Humanistyczny Instytut Techniczny Szczegółowe warunki rekrutacji i tryb przyjęć na studia Warunki rekrutacji na studia drugiego stopnia: Informacje praktyczne Wymagane dokumenty Jak złożyć dokumenty? Rejestracja krok po kroku Dom Studenta DeSant Pomoc materialna Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuro Karier Biblioteka Główna PWSZ Przeżyj z nami przygodę! Współpraca z zagranicą Koła Naukowe Studenckie organizacje i koła naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim Akademickie Centrum Kultury AZS PWSZ i sport w PWSZ Akademickie Centrum Sportu i Turystyki Gorzów dla młodych poszukiwaczy wrażeń... 81

3 2 O Uczelni Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci! Zaufało nam już wielu. Od 1998 roku mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim opuściło aż absolwentów! Atrakcyjny program kształcenia jest ciągle konfrontowany z praktyką gospodarczą. Ścisłe i dobre kontakty ze środowiskiem gorzowskim, a także ciągłe dostosowywanie oferty do zmieniających się oczekiwań pracodawców sprawiają, że Uczelnia kształci zgodnie z potrzebami rynku i ułatwia studentom start zawodowy. To niewątpliwie jeden z najistotniejszych mierników wartości studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Jesteśmy Uczelnią otwartą na świat i nowe możliwości. Będąc naszym studentem, możesz część studiów spędzić w jednej z Uczelni partnerskich z Niemiec, Włoch, Cypru, Austrii, Francji, Węgier, Ukrainy lub Litwy. Naszym studentom zapewniamy komfort studiowania w atrakcyjnie położonych miejscach w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym w 2011 roku zostały zmodernizowane budynki przy ul. Teatralnej oraz Fryderyka Chopina z nowoczesną aulą mieszczącą ok. 500 osób. W czterech Instytutach Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznym, Humanistycznym oraz Technicznym kształci się ok. 3,5 tys. studentów, a kadra naukowa składa się z niemal 300 nauczycieli akademickich. Prowadzimy studia na poziomie magisterskim (język polski), inżynierskim (informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria bezpieczeństwa) oraz licencjackim, jak również studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Na każdym kierunku studiów oferujemy szeroki wybór specjalności. Uczelnia co roku zdobywa wysokie pozycje w rankingach, potwierdzające jakość kształcenia. W 2012 roku Uczelnia otrzymała m.in. certyfikat Uczelni Liderów w ogólnopolskim konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wskaźnikiem jakości jest także dla Uczelni certyfikat Uczelni walczącej z plagiatami, który co roku (od 2009) zostaje przyznawany naszej Uczelni. W Państwa ręce oddajemy Informator, który pomoże szczegółowo zapoznać z ofertą studiów, jednocześnie zachęcając do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, która gwarantuje przede wszystkim solidne wykształcenie, ale także wiele możliwości rozwoju Państwa życiowych pasji. Studiuj z radością!

4 Dlaczego warto u nas studiować? 1. Oferujemy przyszłościowe kierunki studiów dostosowane do potrzeb rynku pracy, 2. Zajmujemy znaczące miejsca w liczących się rankingach szkół: Perspektyw i Rzeczpospolitej, Newsweeka oraz Uczelni Liderów, 3. Jako jedyni w województwie lubuskim kształcimy na kierunku finanse i rachunkowość oraz inżynieria bezpieczeństwa, 4. Dzięki uczestnictwie Uczelni w programie Erasmus oraz współpracy międzynarodowej, będziesz mógł część studiów spędzić za granicą w jednym z wybranych krajów: Włochy, Francja, Cypr, Austria, Niemcy, Portugalia, Węgry, Litwa, Ukraina, 5. Zapewniamy komfort studiowania poprzez bogatą bazę materialną jedną z najnowocześniejszych bibliotek w województwie lubuskim, zmodernizowane budynki dzięki pozyskanym funduszom unijnym, 6. Posiadamy certyfikat Uczelni walczącej z plagiatem, 7. Jesteśmy laureatem konkursu Złota Skarbonka za efektywność działalności gospodarczej w województwie lubuskim, 8. Możemy pochwalić się ekstraklasową drużyną koszykówki kobiet, która w przeciągu pięciu lat zdobyła dwa srebrne oraz dwa brązowe medale w mistrzostwach Polski i grała w Eurolidze, 9. Studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z zajęć sportowych, np.: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, pływania, aerobicu w profesjonalnym kompleksie sportowym, 10. Uczelnia daje możliwość zdobycia podwójnego dyplomu w polsko-niemieckim systemie kształcenia z zakresu pedagogiki, 11. Udostępniamy za darmo platformę Microsoft (poczta, komunikator, powiadomienia sms, itd.), 12. W tradycję Uczelni (jako pomysłodawcy i organizatora) wpisał się Przegląd Kabaretów Studenckich PiGi, 13. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi m.in. z: Jazz Clubem pod Filarami, Teatrem im. Juliusza Osterwy oraz Filharmonią Gorzowską, 14. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań poprzez różnego rodzaju koła naukowe, działalność w Samorządzie Studenckim, wolontariacie studenckim, chórze uczelnianym oraz klubie AZS PWSZ, 15. Studiując u nas, możesz uzyskać pomoc materialną, np. stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 16. Dzięki działalności Biura Karier nasi absolwenci mają szansę skutecznie i efektywnie wejść na rynek pracy, 17. Nasza profesjonalna kadra jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia. 3

5 Władze Uczelni: 4 Prorektor ds. studenckich dr Przemysław Słowiński Rektor prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska Kanclerz mgr Roman Gawroniak; Prorektor ds. organizacji i rozwoju dr Arkadiusz Wołoszyn Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych mgr Małgorzata Bednarz ADRES UCZELNI: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim ul. Teatralna 25, Gorzów Wielkopolski tel

6 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oferuje 7 specjalności w ramach kierunku ADMINISTRACJA oraz 3 specjalności w ramach kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na studiach zawodowych I stopnia (licencjackie). Studia trwają 3 lata (6 semestrów) zarówno na studiach stacjonarnych (bezpłatnych), jak i niestacjonarnych. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, polityka zagraniczna Polski, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, prawo międzynarodowe publiczne, spory i konflikty międzynarodowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: III, IV). Przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz do wyboru są wspólne dla wszystkich specjalności. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Plan studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE obejmuje: Przedmioty podstawowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy kontynuowany, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, podstawy socjologii, komunikacja społeczna, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, historia, filozofia bezpieczeństwa, geografia polityczna, wiedza o państwie i prawie, administracja publiczna, organizacja i zarządzanie, ekonomia, współczesne systemy polityczne, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: I, II). Przedmioty kierunkowe: teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, strategie bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe SPECJALNOŚCI: administrowanie bezpieczeństwem Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem procesu administrowania bezpieczeństwem. W szczególności zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organów władzy samorządowej i rządowej, jej zadań i kompetencji związanych z zapobieganiem oraz usuwaniem zagrożeń. Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego i aktywnego podejmowania działań w zakresie rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz administrowania bezpieczeństwem. Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów). Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają 6-tygodniowe praktyki. 5

7 6 Przedmioty specjalnościowe: konstytucyjny system organów państwowych, organy ochrony prawnej, ochrona informacji niejawnych, zadania administracji rządowej i samorządowej w zaresie bezpieczeństwa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, administracyjnoprawne instrumenty utrzymania porządku publicznego, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). bezpieczeństwo globalne i regionalne W pracy będziesz odpowiedzialny za monitorowanie sytuacji międzynarodowej w kontekście występujących zagrożeń i możliwości przeciwdziałania im. Twoje zadania będą miały charakter szkoleniowo-planistyczny. W sytuacji klęski żywiołowej lub stanu wojny, będziesz wprowadzał przygotowane wcześniej plany OC i stale współpracował z pozostałymi służbami bezpieczeństwa. Znajdziesz zatrudnienie w strukturach administracji publicznej, a także w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem globalnym i regionalnym. Predyspozycje psychologiczne: systematyczność, wytrwałość, umiejętności organizacyjne, dokładność, umiejętność koncentracji, odporność na stres. Przedmioty specjalnościowe: prawne aspekty pozyskiwania i ochrony informacji, determinanty bezpieczeństwa międzynarodowego, siły zbrojne i ich miejsce w systemach politycznych państw, kontrola zbrojeń i rozbrojenia, prawo organizacji międzynarodowych, międzynarodowy system ochrony praw człowieka, pokojowe metody rozwiązywania sporów międzynarodowych, prawo samorządu terytorialnego a bezpieczeństwo, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). zarządzanie kryzysowe w regionie Do Twoich zadań zawodowych będzie należało m.in. przygotowanie i sprawne organizowanie życia społecznego w warunkach zagrożenia planowanie i koordynowanie ewakuacji ludności, organizowanie akcji ratunkowych, dbanie o ochronę żywności, opracowywanie planów zabezpieczenia mienia materialnego i kulturalnego przed zniszczeniem. Pracę znajdziesz w instytucjach rządowych i pozarządowych, np. szpitalach, jednostkach straży pożarnej, wydziałach obrony cywilnej czy zakładach gazowniczych. Predyspozycje psychologiczne: systematyczność, wytrwałość, umiejętności organizacyjne, dokładność, umiejętność koncentracji, odporność na stres. Przedmioty specjalnościowe: prawne aspekty pozyskiwania i ochrony informacji, rozpoznawanie i prognozowanie

8 zagrożeń w regionie, prawo administracyjne a zarządzanie kryzysowe, system zarządzania kryzysowego w regionie, prawo organizacji międzynarodowych, międzynarodowy system ochrony praw człowieka, system ratowniczy w zarządzaniu kryzysowym, prawo samorządu terytorialnego a bezpieczeństwo, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). ADMINISTRACJA Plan studiów na kierunku ADMINISTRACJA obejmuje: Przedmioty podstawowe: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, logika prawnicza, etyka, podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, publiczne prawo gospodarcze, podstawy finansów, bezpieczeństwo i higiena pracy, (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: I, II). Przedmioty kierunkowe: prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, instytucje i źródła prawa UE, postępowanie egzekucyjne w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, prawo międzynarodowe, gospodarka komunalna, prawo europejskie, postępowanie cywilne, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: III, IV). Przedmioty podstawowe i kierunkowe są wspólne dla wszystkich specjalności. SPECJALNOŚCI: administracja publiczna W swoim zawodzie będziesz wykonywać czynności związane z funkcjonowaniem struktury organów administracji zarówno rządowej centralnej i terenowej, jak i samorządu terytorialnego. Twoimi głównymi zadaniami będzie: realizowanie polityki regionalnej, wypracowanie kierunków strategii działań jednostki, organizowanie, zbieranie i dbanie o przepływ informacji wewnątrz instytucji i między jednostkami, prowadzenie badań, doskonalenie i opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania. Będąc specjalistą w tej dziedzinie, możesz zajmować różne stanowiska w strukturze organizacyjnej i będziesz odpowiedzialny za realizację zadań związanych z różnorodnymi dziedzinami życia społecznego. Predyspozycje psychologiczne: wysoki poziom intelektualny, dojrzałość społeczna, chęć pracy dla dobra kraju, bezwzględna uczciwość, umiejętność komunikacji interpersonalnej, elastyczność. 7

9 8 Przedmioty specjalnościowe: arbitraż i mediacja, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, kultura języka polskiego w administracji, prawa człowieka w administracji, ochrona i zarządzanie informacją w administracji, fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej, polityka finansowa samorządu terytorialnego, administracja elektroniczna, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administracja europejska Uzyskane kompetencje, obejmujące zasady funkcjonowania administracji i różnego typu instytucji Unii Europejskiej oraz obowiązującego unijnego prawa i polityki międzynarodowej, pozwolą Ci na zatrudnienie w szeroko rozumianej administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych instytucjach, np. firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, przedsiębiorstwach prowadzących współpracę międzynarodową. Predyspozycje psychologiczne: wysoki poziom intelektualny, dojrzałość społeczna, umiejętność komunikacji interpersonalnej, elastyczność, konsekwencja, kreatywność, umiejętność przekonywania i swobodnego formułowania myśli. Przedmioty specjalnościowe: finanse UE, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji, polityka regionalna UE, europejska polityka socjalna, europejskie organizacje międzynarodowe, fundusze strukturalne i programy operacyjne, europejski system przestrzegania praw człowieka, europejskie stosunki gospodarcze, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administracja gospodarcza i finansowa Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do pełnienia zadań związanych z administrowaniem podmiotami gospodarczymi oraz do poruszania się w środowisku międzynarodowym i działaniach w strukturach Unii Europejskiej. Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w urzędach i instytucjach państwowych, finansowych i ubezpieczeniowych. Predyspozycje psychologiczne: wysoki poziom intelektualny, umiejętność komunikacji interpersonalnej, elastyczność, konsekwencja, uczciwość, umiejętność swobodnego formułowania myśli. Przedmioty specjalnościowe: arbitraż i mediacja, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, kultura języka polskiego w administracji, prawa człowieka w administracji, ochrona i zarządzanie informacją w administracji, fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej, polityka finansowa samorządu terytorialnego, administracja

10 elektroniczna, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administrowanie programami Unii Europejskiej Na tej specjalności nabędziesz kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania, projektowania, zarządzania i nadzorowania projektów finansowych ze środków UE. Będziesz mógł podjąć pracę w firmach konsultingowych, urzędach administracji publicznej różnych szczebli, jako specjalista z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Predyspozycje psychologiczne: wysoki poziom intelektualny, umiejętność komunikacji interpersonalnej, elastyczność, konsekwencja, umiejętność swobodnego formułowania myśli oraz przekonywania. Przedmioty specjalnościowe: fundusze strukturalne Unii Europejskiej i programy operacyjne, europejski system przestrzegania praw człowieka, planowanie projektu i przedkładanie wniosku, kryteria oceny i zatwierdzania wniosku, przygotowanie wniosku Warsztat I (projekty miękkie), przygotowanie wniosku Warsztat II (projekty twarde), studium wykonalności i rozliczanie projektu, audyt projektów unijnych, seminarium, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administracja elektroniczna Z uwagi na szybki rozwój usług administracji elektronicznej, zwanej także e-administracją, wzrosło zapotrzebowanie na pracowników administracji publicznej, przygotowanych do podjęcia wyzwań wynikających z konieczności informatyzacji struktur wewnętrznych instytucji, a także nałożonych na administrację prawnych obowiązków w zakresie dostępu obywateli do informacji publicznej i usług publicznych. Celem Twojej pracy będzie głównie: zapewnienie prawidłowego obiegu informacji, gromadzenia danych i ich udostępniania, kompatybilności systemów. Predyspozycje psychologiczne: precyzja, dokładność, umiejętność przetwarzania i zbierania informacji, spostrzegawczość, odpowiedzialność. Przedmioty specjalnościowe: e-administracja, technologie informacyjne w administracji, usługi w sieciach informatycznych, europejski system przestrzegania praw człowieka, systemy informatyczne i obieg dokumentów w administracji, fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, bezpieczeństwo informacji przetwarzanej elektronicznie, seminarium dyplomowe, 9

11 10 przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). administrowanie nieruchomościami Przedmioty specjalnościowe: gospodarka nieruchomościami, podstawy prawa budowlanego, bezpieczeństwo użytkowania budynków i urządzeń, eksploatacja nieruchomości, własność lokali i ochrona lokatorów w polskim systemie prawnym, podstawy finansów i rachunkowości, komunikacja interpersonalna, ochrona danych osobowych, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). Absolwenci specjalności administrowanie nieruchomościami otrzymują tytuł zawodowy licencjat oraz mają możliwość zdobycia uprawnień w zakresie nowego zawodu administratora nieruchomości. Administrator nieruchomości może być zatrudniony w podmiotach zarządzających nieruchomościami dla wykonywania czynności pomocniczych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Absolwenci pozyskują wiedzę dotyczącą funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, podstaw prawa budowlanego i innych zagadnień niezbędnych w procesie zarządzania nieruchomością, a także wiedzę ogólną przydatną w pracy zawodowej, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, komunikacji interpersonalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, absolwenci nabędą umiejętności wykonywania czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zapewnieniem należytej eksploatacji nieruchomości, ich bezpieczeństwa, remontów oraz modernizacji. Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki. administracja zdrowia i pomocy społecznej Absolwenci tej specjalności otrzymują tytuł zawodowy licencjat i nabywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ustroju i kompetencji administracji publicznej, wyspecjalizowanej w zakresie zadań ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Nabywają umiejętności kreowania i nadzorowania projektów zmierzających do podwyższenia jakości życia w tej sferze zarówno na szczeblu wspólnoty lokalnej, jak w zakresie zadań koordynacyjnych na szczeblu województwa i regionu. Ponadto, legitymować się będą umiejętnościami doradztwa w zakresie budowania efektywnego modelu wspierania osób i środowisk dotkniętych problemem wykluczenia społecznego, osób niepełnosprawnych oraz innych wymagających szczególnego

12 zaangażowania systemu opieki zdrowotnej i socjalnej. Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów). Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki. Przedmioty specjalnościowe: ochrona danych osobowych w administracji, organizacje międzynarodowe, ochrona zdrowia w Unii Europejskiej, podstawy prawne pomocy społecznej w Polsce, system ochrony zdrowia w Polsce, prawo medyczne, finansowanie służby zdrowia, prawa pacjenta w systemie ochrony praw człowieka, seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). menadżer administracji Absolwent specjalności menadżer administracji zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania. Nabywa ponadto kompetencje do kierowania całokształtem spraw administracyjnych i organizacyjnych podległej mu jednostki. W szczególności legitymuje się odpowiedzialnością za drożność kanałów komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej, w tym kontaktów z mediami i urzędami), nadzorem nad obiegiem dokumentów w organizacji, a także kontrolą wykorzystania jej zasobów. Absolwent tej specjalności posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych, zwłaszcza w praktyce funkcjonowania struktur administracyjnych. Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów). Oprócz zajęć dydaktycznych studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki. Przedmioty specjalnościowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, system obiegu dokumentów, ochrona praw człowieka w administracji, doradztwo zawodowe i personalne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, dobre praktyki w administracji, organizacje pozarządowe a administracja publiczna, administracja elektroniczna (e-administracja), seminarium dyplomowe, przedmioty do wyboru (do zaliczenia 3 przedmioty w semestrach: V, VI). Uwaga! Osoby pracujące mogą złożyć wniosek do Dyrektora Instytutu o indywidualną organizację studiów. 11

13 Dane kontaktowe: Sekretariat Dyrektora Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego ul. F. Chopina 52, bud. 7, tel Biuro Spraw Studenckich 12 administracja ul. F. Chopina 52, bud. 7, p.115 tel./fax tel bezpieczeństwo narodowe ul. F. Chopina 52, bud. 7, p.112 tel Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku w godz w piątki niezjazdowe w godz w piątki w czasie zjazdów w godz w soboty w czasie zjazdów w godz

14 Instytut Ekonomiczny Instytut Ekonomiczny oferuje 5 specjalności w ramach kierunku ZARZĄDZANIE; 3 specjalności w ramach kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ oraz 2 specjalności w ramach kierunku EKONOMIA; na studiach zawodowych I stopnia (licencjackie); Studia trwają 3 lata (6 semestrów) zarówno na studiach stacjonarnych (bezpłatnych), jak i niestacjonarnych. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. ZARZĄDZANIE Absolwent kierunku zarządzanie przede wszystkim: opisuje i charakteryzuje mechanizmy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach różnego typu, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, zna i stosuje zasady funkcjonowania organizacji różnego rodzaju, w tym przedsiębiorstw, jednostek non profit, organizacji administracyjnych i innych, wykorzystuje wiedzę związaną z poszczególnymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem, wymienia i charakteryzuje metody i techniki zarządzania stosowane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami itp., wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem operacyjnym, taktycznym i strategicznym, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych różnego typu i wielkości, agencjach konsultingowych, instytucjach okołobiznesowych, organizacjach non profit, jednostkach administracji państwowej i samorządowej lub podjąć się własnej działalności gospodarczej. Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE obejmuje: Przedmioty kształcenia podstawowego: język obcy, wychowanie fizyczne, technologie informacyjne, ochrona własności intelektualnej, socjologia, historia gospodarcza, podstawy zarządzania, nauka o organizacji, mikroekonomia, finanse, prawo, matematyka, statystyka opisowa, BHP. Przedmioty kierunkowe: rachunkowość finansowa, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunek kosztów, finanse przedsiębiorstwa, badania marketingowe, analiza ekonomiczna, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zachowania organizacyjne, procesy informacyjne w zarządzaniu, informatyka w zarządzaniu. 13

15 14 SPECJALNOŚCI: zarządzanie przedsiębiorstwem Celem specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem (studia I stopnia), prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie, jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania firmą. Poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, uzyskasz umiejętności w zakresie planowania i realizacji nowych przedsięwzięć, zarówno w ramach istniejących firm, jak i tworzonych od podstaw nowych jednostek. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą sposobów budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w firmach starających się zdobyć pozycję na wysoce konkurencyjnych rynkach. Nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zasad, mechanizmów i technik zarządzania wykorzystywanych w działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach różnego typu, np. agencjach konsultingowych, instytucjach okołobiznesowych lub podjąć się własnej działalności gospodarczej. zarządzanie zasobami ludzkimi Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi (studia I stopnia) prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu psychospołecznym, ekonomiczny organizacyjnym i prawnym. Poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych studenci zapoznają się z zasadami i narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, ekonomicznych, psychologicznych i socjologicznych. Będąc absolwentem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi nabędziesz specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności rozpoznania i rozwiązywania bieżących problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zdobędziesz umiejętności: analizowania uwarunkowań kształtujących rynek pracy, motywowania i przewodzenia zespołom pracowniczym, przygotowywania i przeprowadzania procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych, identyfikowania czynników kształtujących rozwój personelu, rozpoznawania mechanizmów tworzących kulturę organizacyjną sprzyjającą poprawie efektywności działania, projektowania i współdziałania we wdrażaniu systemów operacyjnych z zarządzaniem zasobami ludzkimi na poziomie taktycznym i operacyjnym, współpracy

16 z kierownictwem firmy w zakresie rozwiązywania problemów personalnych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: jako specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. wynagrodzeń, analityk pracy, doradca personalny, specjalista ds. kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik działu kadr w przedsiębiorstwach lub organizacjach publicznych. Będziesz mógł podjąć pracę w następujących podmiotach: przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej, firmy doradcze i szkoleniowe. zarządzanie procesami logistycznymi Celem specjalności zarządzanie procesami logistycznymi prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu procesów logistycznych. Absolwent tej specjalności poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, przygotowuje do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali zintegrowanych łańcuchów dostaw. W trakcie studiów nabędziesz specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu: sprawnego zarządzania procesami transportu, organizowania efektywnych zakupów zaopatrzeniowych, racjonalnego sterowania zapasami w gospodarce magazynowej, standardów logistycznej obsługi klienta, metod optymalizowania decyzji w systemach logistycznych oraz budowania i realizacji strategii logistycznych na konkurencyjnych rynkach. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich w branży usług logistycznych (przewoźników, operatorów logistycznych), we wszystkich typach przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba planowania i koordynowania procesów przepływu dóbr i informacji, w których uczestniczą różne podmioty gospodarcze oraz instytucje państwowe i samorządowe. zarządzanie technologiami informacyjnymi Celem specjalności zarządzanie technologiami informacyjnymi prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu technologii informacyjnych. Poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów 15

17 16 funkcjonowania różnego typu organizacji, przygotowują się do zarządzania firmami informatycznymi i działami IT w przedsiębiorstwie oraz do koordynowani działań w zakresie technologii informacyjnych w dowolnej jednostce biznesowej czy instytucji administracji publicznej. W trakcie studiów absolwenci mają możliwość uzyskania autoryzowanych certyfikatów zawodowych w ramach programu Microsoft IT Academy oraz autoryzowanych certyfikatów NOVELL i LINUX w ramach programu NATP. Będąc absolwentem tej specjalności nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: znajomości procesów ekonomicznych, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, technik zarządzania projektem, znajomości struktury organizacyjnej w działach IT, współczesnych metody wdrażania systemów informacyjnych, znajomości technik komputerowych stosowanych w biznesie i administracji, znajomości modeli biznesu prowadzonego w oparciu o internet. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: jako koordynator czy menadżer działu IT w organizacji, konsultant wdrożeniowca, kierownika zespołu wdrożeniowego systemów informatycznych, a także na zasadzie samozatrudnienia w sektorze ICT z możliwością pracy w projektach w charakterze niezależnego konsultanta. handel i marketing Celem specjalności handel i marketing prowadzonej w ramach kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu handlu i marketingu. Poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z planowaniem i koordynowaniem działań marketingowych i handlowych warunkujących sukces rynkowy przedsiębiorstwa oraz są przygotowani do twórczego rozwiązywania problemów w sferze marketingu dla kształtowania rozwoju wartości i pozycji rynkowej: podmiotów gospodarczych, organizacji non profit, miast i regionów. Podczas studiów nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: analizowania i interpretowania sytuacji marketingowej w podejmowaniu decyzji menadżerskich i poszukiwaniu twórczych rozwiązań; analizowania potrzeb i zachowań nabywców, definiowania rynków docelowych oraz zarządzania obsługą i relacjami z nimi; kształtowania przewagi konkurencyjnej i jej rynkowego zastosowania; zarządzania innowacjami w procesie marketingowego oddziaływania na rynek; zarządzania marketingiem mix i zastosowania strategii marketingowych; zarządzania komunikacją

18 marketingową oraz kreowania i zarządzania marką oraz jej wizerunkiem; tworzenia, wdrożenia, koordynacji i kontroli krótko i długoterminowych planów marketingowych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: na stanowiskach operacyjnych i menadżerskich średniego szczebla w podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach, w szczególności w działach: marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, promocji, reklamy, public relations, na stanowiskach związanych z planowaniem i koordynowaniem planów oddziaływania na otoczenie. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia na kierunku finanse i rachunkowość dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje niezbędne w analizowaniu zjawisk i procesów finansowych. Absolwent kierunku finanse i rachunkowość przede wszystkim: opisuje mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, rozróżnia i charakteryzuje zjawiska oraz procesy finansowe, a także wyjaśnia prawidłowości nimi rządzące, wymienia i charakteryzuje metody oraz narzędzia z zakresu finansów i rachunkowości, analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych oraz zjawisk finansowych, prognozuje procesy gospodarcze i zjawiska finansowe posługując się standardowymi metodami i narzędziami stosowanymi w rachunkowości i finansach, wykorzystuje wiedzę z dziedziny finansów i rachunkowości do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje, jest kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykazuje się twórczym myśleniem, a także otwartością na zmiany, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia. Plan studiów na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ obejmuje: Przedmioty kształcenia podstawowego: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, politologia, historia gospodarcza, matematyka, statystyka, prawo, ekonometria, rachunkowość, finanse, mikroekonomia, makroekonomia, BHP. Przedmioty kierunkowe: matematyka finansowa, analiza finansowa, rachunkowość finansowa, rynki finansowe, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstwa, bankowość, ubezpieczenia, rachunek kosztów przedsiębiorstw. 17

19 18 SPECJALNOŚCI: rachunkowość i podatki Celem specjalności rachunkowość i podatki prowadzonej w ramach kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i polskiego prawa podatkowego. Studenci w ramach tej specjalności nabywają wiedzę z obszaru nowoczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej, kompleksowej obsługi finansowoksięgowej podmiotów gospodarczych oraz opodatkowania przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych. Absolwenci specjalności zdobywają ponadto umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a także wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Będąc absolwentem tej specjalności nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości banków, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Absolwent specjalności rachunkowość i podatki: przygotowuje i ewidencjonuje dokumenty księgowe, wykorzystuje narzędzia rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji, analizuje sprawozdania finansowe, zna instrumenty przeprowadzania kontroli wewnętrznej, potrafi dokonać wyboru formy opodatkowania oraz strategii podatkowej. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę: w działach księgowych przedsiębiorstw, banków, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, a także jednostkach sektora finansów publicznych, biurach rachunkowych, kancelarii biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego, na stanowiskach w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji non profit oraz administracji państwowej, lub podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej. finanse przedsiębiorstw Celem specjalności finanse przedsiębiorstw prowadzonej w ramach kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu finansów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania strategicznego. Studenci w ramach tej specjalności uzyskują wiedzę z obszaru nowoczesnych finansów, nabywają umiejętności przeprowadzania analizy i oceny ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych. Absolwenci specjalności zdobywają ponadto umiejętności efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym podejmowania decyzji w zakresie optymalnej struktury kapitałów. Podczas studiów nabędziesz specjalistyczną wiedzę

20 i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, banków, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Absolwent tej specjalności: wykorzystuje wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie pogłębionej analizy oraz oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, rozumie istotę strategii i polityki finansowo-podatkowej prowadzonej przez podmioty gospodarcze, potrafi efektywnie zarządzać zasobami finansowymi przedsiębiorstwa, zna metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa oraz potrafi efektywnie zarządzać wartością przedsiębiorstwa, posiada wiedzę o zasadach i źródłach finansowania działalności, w tym umiejętności pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy Unii Europejskiej. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować: na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych jako analityk finansowy, konsultant do spraw pozyskiwania funduszy, doradca podatkowy, doradca finansowy lub też doradca inwestycyjny, na stanowiskach w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji non profit oraz administracji państwowej lub na własny rachunek. bankowość i rynek ubezpieczeń Celem specjalności bankowość i rynek ubezpieczeń prowadzonej w ramach kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu bankowości, systemów finansowych, rynków finansowych. Studenci w ramach tej specjalności uzyskują wiedzę z obszaru nowoczesnych finansów, systemów finansowych, uzyskują kompendium wiedzy z zakresu poszczególnych produktów i rodzajów działalności prowadzonej przez banki i firmy ubezpieczeniowe. Absolwenci specjalności zdobywają ponadto umiejętności oceny i analizy zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Jako absolwent tej specjalności nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania banków, firm ubezpieczeniowych oraz innych instytucji finansowych. Będziesz posiadał wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeniowych) oraz rynków finansowych, zdolności i umiejętności w zakresie analizowania, przedstawiania i oceny problemów związanych z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, będziesz potrafił ocenić i zbadać zdolność kredytową, a także dobrać odpowiedni do zapotrzebowania i sytuacji finansowej podmiotu pakiet usług finansowych, rozumiał znaczenie wdrażania innowacji finansowych stosowanych w bankowości i ubezpieczeniach, a także potrafił korzystać z narzędzi inżynierii finansowej oraz modeli ekonometrycznych, a także porównać i dokonać najkorzystniejszego wyboru dostępnych produktów finansowych. 19

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe Tryb studiów niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek rachunkowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia SPECJALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE (Studenci wybierają specjalności po czwartym semestrze studiów).

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku zarządzanie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów

I. Część ogólna programu studiów I Część ogólna programu studiów Wstęp Studia na kierunku pedagogika umiejscowione są w obszarze nauk humanistycznych(h) i społecznych (S) Program studiów dla prowadzonej w uczelni specjalności praca kulturalno-oświatowa

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo