reflex servitec Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji"

Transkrypt

1 refle servitec Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

2 refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania 4 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5 Zakres dostawy 6 Miejsce ustawienia 6 Ustawienie automatu 6 Schemat montażu 7 9 Podłączenie elektryczne 9 Schemat zacisków w servitec Pierwsze uruchomienie Warunki pierwszego uruchomienia 11 Procedura startowa Napełnianie i odpowietrzanie pompy 12 Test próżniowy 12 Tryb automatyczny 13 Czyszczenie osadnika zanieczyszczeń 14 Eksploatacja Tryb automatyczny 15 Tryb ręczny 15 Tryb "stop" 15 Menu klienta Menu serwisowe 17 Eksploatacja letnia 18 Ustawienia standardowe 18 Komunikaty 19 Konserwacja, kontrola, demontaż Instrukcja konserwacji 20 Demontaż 21 Terminy kontroli 21 Obsługa serwisowa Refle 21 Numery certyfikatów 21 Ogólny opis techniczny Zasada działania Parametry robocze 23 Wymiary, waga 23 Obszary zastosowań 23 Dane elektrotechniczne 23 Deklaracja zgodności 24 Potwierdzenie montażu, konserwacji i uruchomienia urządzenia 25

3 refle servitec Informacje ogólne Rysunek poglądowy E A E refle fillset (opcja) jednostka sterująca servitec 1 zawór kulowy 2 czujnik ciśnienia A B C D E wodomierz zawór przeciwzwrotny odpływ uchwyt mocujący zawór odcinający 3 2-drogowy silnikowy zawór kulowy z funkcją zaworu przelewowego B C D 4 3-drogowy silnikowy zawór kulowy (uzupełnianie) 5 zawór kulowy z wbudowanym osadnikiem zanieczyszczeń 20 6 zawór kulowy 7 spust (na pompie) przewód przewód przelewowy tłoczny przewód uzupełniający 17 8 odpowietrzanie (na pompie) 9 pompa szafka sterownicza IP przyłącze ciśnieniowe z dyszą wąż łączący 3 13 czujnik braku wody 14 przyłącze ssące wyłącznie w servitec 35 : 15 uchwyt mocujący 16 element dystansujący rura próżniowa servitec próżniomierz rura próżniowa z dyszą rozpylającą 9 19 zawór napełniający i opróżniający automatyczny odpowietrznik 19 Oznaczenie typu 16 7 servitec 60 / gl refle servitec 35 gl - oznaczenie typu do układów z dodatkiem glikolu do 50% (typ servitec... /gl) wielkość pompy

4 refle servitec Informacje ogólne Panel sterowania Wyświetlacz LCD Wiersz komunikatów wskazanie aktywnego programu odgazowania i wyświetlanie komunikatów Wskaźnik ciśnienia (wyłącznie w trybie magcontrol ) wskazanie aktualnego ciśnienia instalacji (widoczne tylko gdy pompa nie pracuje), miga w przypadku zakłócenia Przyciski zmiany trybu pracy tryb ręczny ( str. 15) 1.5bar Dauerentgasung tryb "stop" ( str. 15) urządzenie wyłączone tryb automatyczny ( str. 15) 4 menu klienta (str. 15) Przyciski sterowania w menu klienta przerwanie wprowadzania parametrów, wyjście z menu klienta w trybie automatycznym, ręcznym oraz w trybie "stop": kasowanie komunikatów (np. ER06 Czas uzupełniania przekroczony ) przegląd menu klienta, zmiana parametrów wybór parametrów, potwierdzenie wprowadzonych danych Uwaga: oznacza nacisnąć przycisk

5 refle servitec Informacje ogólne Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie 'servitec' jest układem służącym do odgazowania i uzupełniania wody, składającym się z jednostki sterującej i rury próżniowej z dyszą rozpylającą. Załączona deklaracja zgodności potwierdza spełnianie wymogów dyrektywy UE 97/23/WE o urządzeniach ciśnieniowych oraz 89/336/WE o zgodności elektromagnetycznej. Montaż, eksploatacja, kontrola przed uruchomieniem, przeglądy resowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Zgodnie z nimi montaż i eksploatację należy zlecić specjaliście oraz osobom uprawnionym. Niezbędną kontrolę przed pierwszym uruchomieniem (tylko w przypadku układów nietypowych 'servitec', PS V > 50 bar litry), po znaczących zmianach w instalacji oraz resowe kontrole użytkownik zleca odpowiedniemu organowi kontrolnemu. Zalecane terminy kontroli podane zostały w rozdziale "Terminy kontroli". Dopuszczalne jest instalowanie wyłącznie rury próżniowej bez widocznych uszkodzeń na części ciśnieniowej. Montaż i uruchomienie należy potwierdzić w Poświadczeniu montażu, uruchomienia i obsługi (zob. str. 25). Jest to podstawa roszczeń gwarancyjnych. Warunkiem otrzymania gwarancji na urządzenie jest przeprowadzenie pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis Refle. Zaleca się, aby przeglądy resowe i konserwacja urządzenia przeprowadzane były przez autoryzowany serwis Refle. Uwaga! servitec jest przeznaczony do eksploatacji stacjonarnej, a nie do zastosowań mobilnych. Podane resy gwarancyjne obowiazują wyłącznie przy zagwarantowaniu maksymalnie cykli odgazowania rocznie (zob. str. 20). Donywanie zmian w urządzeniu servitec, jak np. prace spawalnicze na rurze próżniowej lub ingerencja w system przełączników jest niedopuszczalne. Utrzymanie parametrów Dane producenta urządzenia, r produkcji, numer seryjny, jak również dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej. Należy podjąć odpowiednie czynności w w zakresie zabezpieczenia temperatury i ciśnienia w instalacji zasilającej, tak aby nie zostały przekroczone podane dopuszczalne maksymalne i minimalne parametry pracy. Urządzenie może być stosowane wyłącznie w instalacjach z wodą nietsyczną. Ochrona termiczna W przypadku instalacji grzewczych istnieje zagrożenie poparzeniem ze względu na zbyt wysie temperatury na powierzchni urządzenia. W takiej sytuacji obowiązkiem użytkowanika jest umieszczenie stosownego ostrzeżenia w pobliżu rury próżniowej lub zamontowanie odpowiedniej izolacji. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prac przy gorącej instalacji. Zagrożenie oparzeniem w przypadku wypływu wody występuje szczególnie na połączeniach śrubowych, śrubie odpowietrzającej do pompy i przy automatycznym odpowietrzniku. Również dotknięcie rury prożniowej grozi obrażeniami na skutek wysiej temperatury. Przyłącze elektryczne Okablowanie oraz przyłącze elektryczne powinny zostać wykonane przez specjalistę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami elektrycznymi. Przed rozpoczęciem prac przy elektrycznych częściach urządzenia należy odłączyć napięcie. 5 Niestosowanie się do niniejszej instrukcji, a w szczególności do wskazówek bezpieczeństwa, może prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia 'servitec' oraz do zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia nie są objęte gwarancją. UWAGA: ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU TECHNIKI!

6 refle servitec Montaż Zakres dostawy Uwaga: Po otrzymaniu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy jest ona kompletna i nieuszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w czasie transportu należy jak najszybciej poinformować o nich dostawcę. Zakres dostawy jest podany w dowodzie dostawy, a zawartość oznaczona na kartonie. 1 paleta zawartość: - servitec (wstępnie zmontowany) - rura próżniowa (wstępnie zmontowana) - automatyczny odpowietrznik (w kartonie) zawartość: Elementy dodatkowe: 1 karton - fillset z wodomierzem (w kartonie) - fillset compact bez wodomierza (w kartonie) - torba foliowa (przymocowana do 'servitec') zawierająca: - Instrukcję montażu, eksploatacji, konserwacji - schemat połączeń elektrycznych Miejsce ustawienia 6 Pomieszczenie, w którym urządzenie ma być ustawione, powinno spełniać następujące warunki: - zabezpieczone przed przemarzaniem, odpowiednio wentylowane, temperatura w pomieszczeniu > 0 do maks. 45 C - zakaz wstępu osobom nieupoważnionym - równa, nośna podłoga z możliwością odprowadzania wody - przyłącze napełniające DN 15, według DIN 1988 cz. 4; instalacja wody użytkowej musi być wyposażona w filtr o skuteczności filtracji 90 μm - przyłącze elektryczne 230 V~, 50 Hz,16 A z zainstalowanym wyłącznikiem zabezpieczającym FI: prąd wyzwalający 0,03 A - dla ciśnienia uzupełniania wody > 6 bar należy we własnym zakresie zainstalować reduktor ciśnienia. Ustawienie - Zdjąć urządzenie servitec z palety i przetransportować na miejsce ustawienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby 'servitec' przy przenoszeniu był trzymany za podstawę. - Przy ustawianiu jednostki sterującej zapewnić swobodę obsługi armatury i możliwość doprowadzenia przewodów przyłączeniowych. - Zdjąć zabezpieczenie transportowe dyszy rozpylającej (20) i mocno przykręcić dyszę (20). - Dręcić wszystkie śruby. - Przed uzupełnianiem z sieci wody użytkowej należy podłączyć fillset ( str. 3) lub rozdzielacz systemów. Instalacja wody użytkowej musi być wyposażona w filtr o skuteczności filtracji 90 μm. - Jeżeli w menu klienta wprowadzono ciśnienie uzupełniania wody < 1,3 bar ( str.16), poziom lustra wody np. w zbiorniku rozdzielającym musi znajdować się powyżej poziomu pompy. - Jeżeli na przyłączu z sieci wody użytkowej nie został przewidziany fillset, należy we własnym zakresie zamontować osadnik zanieczyszczeń (średnica oczek w sicie < 0,25 mm). - Jeżeli nie został podłaczony układ automatycznego uzupełniania wody, należy zabezpieczenie transportowe zamknąć przyłącze przewodu uzupełniającego (NS) zaślepką G ½". - Urządzenie servitec 35 przy montażu naściennym należy odizolować od ściany we własnym zakresie, aby zapobiec przenoszeniu dźwięków.

7 refle servitec Montaż Schemat montażu - Urządzenie servitec należy połączyć przewodami rurowymi z instalacją. Maksymalna dopuszczalna temperatura medium w punkcie podłączenia wynosi 70 C. W przypadku instalacji grzewczych urządzenie montowane jest na powrocie instalacji. - Urządzenie należy podłączyć w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu wzbiorczego, tak aby instalacja była zabezpieczona przez zawór bezpieczeństwa zamontowany od strony instalacji. W przeciwnym razie wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie. - minimalna odległość między punktami podłączenia musi wynosić 500 mm, - należy zachować kierunek przepływu, - należy przepłukać przewody rurowe. V ma. 70 C podłączenie do instalacji p SV Ü P NS odprowadzenie wody (we własnym zakresie) 7 refle fillset w przypadku uzupełniania z sieci wody pitnej refle servitec np. typ servitec 60 naczynie wzbiorcze/ układ stabilizacji ciśnienia Podłączenie do instalacji w powiększeniu Uwaga: zanieczyszczenia! Przyłącza należy podłączyć od góry, z bu lub od dołu jako rura zanurzeniowa. Niedozwolone jest podłączenie przyspawane doczołowo (niebezpieczeństwo przedostawania się zanieczyszczeń). od góry główny strumień V woda w obiegu - Właściwa praca układu odgazowania servitec jest zagwarantowana wyłącznie przy podłączeniu urządzenia servitec do głównego strumienia przepływu w układzie. Podczas eksploatacji należy utrzymywać następujące minimalne natężenie przepływu V : V servitec... / 35 0,7 m³/h servitec... / ,1 m³/h od dołu jako rura zanurzeniowa główny strumień V woda w obiegu dużo gazu 500 mało gazu dużo gazu mało gazu niedozwolone: od dołu przyspawane doczołowo główny strumień V woda w obiegu P - przewód tłoczny DN 25 Ü - przewód przelewowy DN 20 NS - przewód uzupełniający DN 20

8 refle servitec Montaż Przykłady instalacji Układy odgazowujące 'servitec' rozwiązują problemy zapowietrzonych instalacji na trzy sposoby: powietrze nie jest zasysane z atmosfery w związku z kontrolą procesu stabilizacji ciśnienia nie ma problemów z cyrkulacją, wywołanych uwolnionymi pęcherzykami powietrza w wodzie cyrkulacyjnej redukcja ryzyka korozji w wyniku uwalniania tlenu z wody napełniającej i uzupełnianej refle servitec w trybie magcontrol w instalacji wielotłowej ze sprzęgłem hydraulicznym i naczyniem wzbiorczym M TIC TIC M TIC TIC TIC sprzęgło hydrauliczne 500* wymagane ciśn. hydrauliczne 1,3 bar Wskazówki jeżeli to możliwe servitec należy zainstalować po stronie instalacji tak, aby obciążenie termiczne wynosiło 70 C. urządzenie zmiękczające wodę (np. 'fillsoft') należy zamontować między urządzeniem fillset i servitec woda pitna refle fillsoft refle fillset 8 refle servitec * szczegóły podłączenia str. 7 Podłączenia należy dostosować do warunków miejscowych.

9 refle servitec Montaż refle servitec w trybie levelcontrol z układem stabilizacji ciśnienia sterowanym kompresorowo Wskazówki Szczególnie polecamy połączenie urządzenia 'servitec' z układem stabilizacji ciśnienia sterowanym kompresorowo (np.'refleomat'). Wahania ciśnienia wywołane pracą układu 'servitec' są wówczas równoważone dzięki zastosowaniu układu 'refleomat'. refleomat kabel (we własnym zakresie) LS sygnał 230 V * refle servitec główny strumień przepływu wymagane ciśn. hydrauliczne 1,3 bar refle fillsoft refle fillset Trinkwasser Poziom wody w zbiorniku jest nadzorowany przez jednostkę sterującą układu stabilizacji ciśnienia. Sygnał przekroczenia poziomu minimalnego 230V L S w układzie stabilizacji ciśnienia powoduje początek procesu uzupełniania wody z jej odgazowaniem. Dzięki zamontowaniu układu 'servitec' w głównym strumieniu przepływu wody obiegowej zapewniona jest optymalna funkcja odgazowania. 9 W przypadku połączenia układów stabilizujących ciśnienie sterowanych pompowo z urządzeniem 'servitec' zalecamy zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia kotła ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym (np. 'refle'). Podłączenie elektryczne Okablowanie oraz podłączenie elektryczne powinno zostać wykonane przez specjalistę, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami elektrycznymi. Przed przystąpieniem do prac na elektrycznych elementach instalacji należy odłączyć urządzenie od źródła napięcia. Należy bezwzględnie stosować się do szczegółowych schematów połączeń elektrycznych dołączonych do instrukcji. Poniższe wersje dotyczą tylko standardowych instalacji i ograniczają się do niezbędnych przyłączeń w miejscu instalacji. odkręcić śruby krzyowe w szafce sterowniczej (2) podnieść prywę poprowadzić wszystkie kable przez przepusty kablowe. Uwaga! Stosować złącza przepusty właściwe dla danych kabli. podłączyć wszystkie kable (zob. schemat podłączeń elektrycznych). w celu zabezpieczenia instalacji na miejscu montażu należy uwzględnić moce przyłączeniowe podane na str. 23. Podłączenia należy dostosować do warunków miejscowych.

10 refle servitec Montaż - Pierwsze uruchomienie Schemat zacisków na płycie servitec bezpiecznik L elektronika i zawory elektromagnetyczne bezpiecznik N zawory elektromagnetyczne oznaczenie zacisk sygnał uwagi zasilanie 1 PE (230 V) 2 N ablowanie z wtyczką z uziemieniem 3 L pompa 1 (9) 4 PE (230 V) 5 N podłączony 6 M1 10 uzupełnianie (4) 10 Y1 (przewód nr 2) (230 V) 11 N (przewód nr 1) podłączony sygnalizacja zbiorcza 13 COM (bezpotencjałowa) 14 NC ablowanie na miejscu montażu (opcja) 15 NO zewn. sterowanie 17 uzupełn. (230 V) wyłącznie w servitec levelcontrol uzupełnianiem 18 uzupełn. (230 V) wejście bezpotencjałowe zewn. sygnału uzupełniania czujnik braku 20 - poziom wody (13) 21 + poziom zabezpieczenie przed suchobiegiem czujnik ciśnienia 22 PE (2) 23 - ciśnienie 24 + ciśnienie zawór kulowy V (przewód nr 5) silnikowy (3) V (przewód nr 3) (przelew) 27 GND (przewód nr 1) V (przewód nr 2) Poprowadzić przewód czujnika braku wody przez podwójne złącze śrubowe M20 i podłączyć do zacisków 20 i 21. Nie trzeba przestrzegać biegunowości. podłączony podłączony interfejs RS-485 W układach servitec 35 do servitec 95 interfejs jest przewidziany wyłącznie do aktualizacji oprogramowania. Zewntrzny sygnał uzupełniania - wyłącznie servitec w trybie levelcontrol Zastosowanie w instalacjach z układami stabilizacji ciśnienia sterowanymi pompowo lub kompresorowo. Sterowanie uzupełnianiem w układzie servitec levelcontrol następuje poprzez zewnętrzny sygnał: przewód sterowania uzupełnianiem należy poprowadzić przez odpowiednie przepusty (M16 lub M20). rozłożyć przewód (zob. wyżej). Po przygotowaniu wszystkich podłączeń należy zamknąć szafkę sterowniczą, przykręcić śruby na obudowie i włączyć zasilanie elektryczne. Na wyświetlaczu ukaże się wersja urządzenia. Jednostka sterująca servitec jest gotowa do pierwszego uruchomienia.

11 refle servitec Pierwsze uruchomienie Warunki konieczne do uruchomienia układu prawidłowe ustawienie urządzenia servitec wraz z rurą próżniową z dyszą rozpylającą podączenie źródła wody do układu zapewnienie stabilizacji ciśnienia w instalacji przynajmniej wstępne odpowietrzenie przyłączy podłączenie sieci elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasilania elektrycznego w przypadku ciśnienia uzupełniania powyżej 6 bar należy zastosować reduktor ciśnienia Warunkiem otrzymania gwarancji na urządzenie jest przeprowadzenie pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis Refle. Koszty uruchomienia ponosi producent. Procedura startowa Procedura startowa rozpoczyna się wraz z pierwszym uruchomieniem jednostki sterującej. Służy ustawieniu parametrów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. W przypadku błędnego wprowadzenia wartości procedurę startową można rozpocząć ponownie poprzez naciśnięcie przycisku quit. Uwaga: Procedurę startową można przeprowadzić tylko jeden raz. Po jej zakończeniu zmiany parametrów można wprowadzić w Menu klienta (zob. str. 16). SERVITEC mag.../level... Procedura startowa układu 'servitec' uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu jednostki sterującej. Na wyświetlaczu ukazuje się wersja układu - 'servitec magcontrol' lub 'servitec levelcontrol'. ( str. 8). Klawiszem strzałki należy wybrać właściwą wersję układu: Aby przejść do opcji 'Wybór języka' należy wcisnąć "". 11 Kraj: D D GB F NL PL CZ E DK Na podstawie symbolu kraju wybrać odpowiedni język, np. PL dla języka polskiego, potwierdzić przyciskiem "". Czytaj instrukcję obsługi! Pojawi się wskazówka, aby przeczytać niniejszą instrucję obsługi. Potwierdzić przyciskiem "". min. ciśnie. pracy P0 = 1,5 bar Niniejszy komunikat pojawia się tylko w trybie 'servitec magcontrol'. W tym miejscu należy ustawić minimalne ciśnienie robocze stosownie do wysości statycznej instalacji (zob. diagram poniżej) i potwierdzić przyciskiem "". psv [bar] = ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa na źródle ciepła pma [bar] pe [bar] = ciśnienie końcowe stabilizacji ciśnienia pa [bar] = ciśnienie początkowe w układzie stabilizacji ciśnienia lub ciśn. napełniania naczynia wzbiorczego pf p0 [bar] = pstatyczne + pparowania bar (zalecane) 0,3 bar Zakres ciśnienia pracy servitec musi znajdować się w przedziale pa pe układu stabilizacji ciśnienia. 0,5 bar pa = uzupełnianie przy spadku ciśnienia poniej wartości min. 0,3 bar Przykad: instalacja grzewcza Temp. zasilania: 70 C (ciśn. parowania pd = 0 bar) ciśn. statyczne pst:11 mws (11 mws ~ 1,1 bar) Nastawa: p0: = 1,3 bar psv: = 3,0 bar ciśnienie uzupełniania: włączone: = 1,4 bar wyłączone: = 1,6 bar 0...0,2 bar pst [bar] = ciśnienie statyczne (= wys. statyczna [m] / 10) * komunikat o zakłóceniach w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości ciśnienia min. lub ma. * *

12 refle servitec Pierwsze uruchomienie Ciśn.otw.zaw.bezp PS = 3,0 bar Niniejszy komunikat pojawia się tylko w trybie 'servitec magcontrol'. Tu należy ustawić ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa źródła ciepła i potwierdzić przyciskiem "". Czas: 18:46:29 Za pomocą kursorów ustawić aktualną godzinę (tu: 18) i potwierdzić przyciskiem. Następnie ustawić minuty (tu: 46) i sekundy (tu: 29). Data: Za pomocą kursorów ustawić aktualny dzień miesiąca (tu: 29) i potwierdzić przyciskiem. Następnie ustawić aktualny miesiąc (tu: 11) i r (tu: 01). Zakończenie ustawień? tak Na zakończenie procedury startowej na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy chcemy opuścić procedurę startową (zakończyć ustawienia). Po wybraniu tak i potwierdzeniu wyboru przyciskiem "", instalacja przechodzi automatycznie do trybu "stop". Powinna też pozostać w tym trybie, aby można było podjąć kolejne działania zmierzające do uruchomienia instalacji. Po wybraniu nie, procedura startowa rozpoczyna się od nowa. 12 1,7 bar STOP Procedura startowa została. Urządzenie znajduje się w trybie 'stop" (tu: servitec magcontrol ze wskazaniem ciśnienia). Instalacja znajduje się w trybie "stop". Uwaga! Nie należy przełączać do trybu automatycznego. Napełnianie rury i odpowietrzanie pomp Urządzenie servitec znajduje się w trybie "stop". Uwaga! W przypadku wysich temperatur należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa! ( str. 5) Podłączyć przewód napełniający do zaworu (19) umieszczonego na rurze próżniowej. Napełnić rurę próżniową. Powietrze zostanie wypuszczone przez automatyczny odpowietrznik (20), na próżniomierzu (17) można odczytać wartość ciśnienia wody. Odpowietrzyć pompę (9) za pomocą śruby odpowietrzającej (8). Pompa musi być wyłączona. Zakręcić śrubę odpowietrzającą; zamknąć zawór (19). Uruchomić pompę. Wskazówka: Nie należy całkowicie wykręcać śruby odpowietrzającej. Należy odczekać, aż pojawi się woda niezawierająca powietrza. W razie potrzeby proces odpowietrzania należy powtórzyć - aż do momentu, w którym pompa wytworzy podciśnienie (wskazanie na próżniomierzu (17)).

13 refle servitec Pierwsze uruchomienie Test próżniowy Uwaga! W przypadku wysich temperatur należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa! ( str. 5) Aby zagwarantować właściwe działanie urządzenia 'servitec' test próżniowy należy wykonać wyjątkowo starannie. Zamknąć zawór kulowy (5). Zawór kulowy (1) na przewodzie pompy jest otwarty. hand przejść do trybu ręcznego uruchomić odpowietrzanie układu (SE, miga ), po 50 sek. włącza się pompa (9) wyłączyć pompę po. 10 sek. Obserwować próżniomierz (17). Poziom ciśnienia nie może ulec zmianie przez. 10 min. Jeżeli ciśnienie wzrośnie należy sprawdzić przede wszystkim złącza śrubowe na rurze próżniowej, śrubę odpowietrzającą (8) i automatyczny odpowietrznik (20), a następnie powtórzyć procedurę. Jeżeli test próżniowy przebiegnie pomyślnie należy ponownie otworzyć zawór kulowy (5). W przypadku pojawienia się komunikatu "Brak wody" należy go skasować przed przejściem w tryb automatyczny. Można przejść do trybu automatycznego. 13 Tryb automatyczny Wskazówka: Aby tryb automatyczny urządzenia 'servitec' działał prawidłowo, należy zapewnić stabilizację ciśnienia w instalacji oraz połączenie hydrauliczne układu stabilizacji z urządzeniem 'servitec'. Należy także wcześniej wstępnie odpowietrzyć instalację. auto uruchomienie trybu automatycznego, na wyświetlaczu pojawia się komunikat: odgazowanie ciągłe. 1,7 bar odgazowywa. ciągłe Wyświetlacz servitec' ( str. 4) po pierwszym uruchomieniu w trybie automatycznym Urządzenie servitec zostało uruchomione. Usługa pierwszego uruchomienia przez serwis Refle została zakończona.

14 refle servitec Pierwsze uruchomienie Standardowo po pierwszym uruchomieniu włącza się odgazowanie ciągłe na res 24 h, po którym automatycznie uruchamia się się odgazowanie cykliczne ( str. 15). Po resie odgazowania ciągłego należy wyczyścić osadnik zanieczyszczeń umieszczony za zaworem kulowym (5). Czyszczenie osadnika zanieczyszczeń Uwaga! Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa! ( str. 5) Wskazówka: Po upływie ustawionego czasu odgazowania ciągłego należy wyczyścić osadnik zanieczyszczeń (5). Czyszczenie osadnika nie jest włączone w usługę pierwszego uruchomienia donywanego przez serwis Refle! Należy uwzględnić także osadniki zainstalowane we własnym zakresie (np. 'fillset', poz. F). Konieczna jest kontrola osadników zanieczyszczeń także po procedurze napełniania lub po resie dłuższej eksploatacji. Zamknąć zawór kulowy (5). stop przełączyć na tryb "stop". 14 Odkręcić i zdjąć nakrętkę. Wyjąć osadnik zanieczyszczeń (sitko) i wypłukać pod bieżącą wodą. Uszczelnić nakrętkę, nałożyć razem z osadnikiem i przykręcić. Dręcić nakrętkę. Ponownie otworzyć zawór kulowy (5). Odpowietrzyć pompę (9) przez śrubę odpowierzającą (8). Pompa musi być wyłączona. Dręcić śrubę odpowietrzającą (8). auto Uruchomić tryb automatyczny. Pierwsze uruchomienie zostało zakończone.

15 refle servitec Eksploatacja Tryb automatyczny Tryb automatyczny można uruchomić dopiero po zakończeniu procedury pierwszego uruchomienia. W trybie automatycznym dostępne są trzy programy odgazowania. W każdym z nich kontrola instalacji jest aktywna,a uzupełnianie wody następuje automatycznie. Wyboru donuje się w menu klienta ( str.16). Odgazowanie ciągłe intensywne odgazowanie stosowane po uruchomieniu lub naprawie urządzenia. Cykle odgazowania następują po sobie przez ustawiony czas (ustawienie podstawowe wynosi 24 h). Nastęnie jednostka sterująca automatycznie przełącza tryb na odgazowanie cykliczne. W trakcie uruchomienia w przypadku instalacji wodnych odgazowanie powinno objąć co najmniej połowę pojemności instalacji, w przypadku mieszanki woda-glikol co najmniej pięcirotność pojemności instalacji powinna być przepuszczona przez 'servitec'. Odgazowanie cykliczne program oszczędnościowy dla trybu automatycznego Po 8 cyklach (ustawienie standardowe) następuje czas przerwy (ustawienie standardowe: 12 h), po którym uruchamia się kolejnych 8 cykli odgazowania. Program ten jest uruchamiany automatycznie po zakończeniu odgazowania ciągłego lub wybierany ręcznie w przypadku instalacji już odgazowanych. Odgazowanie cykliczne rozpoczyna się wówczas każdego dnia o godz. 8:00. Odgazowanie wody uzupełniającej odgzowanie wody uzupełniającej W tym trybie odgazowanie nie obejmuje wody w instalacji. Tryb jest zalecany do eksloatacji w resie letnim ( str. 18) oraz kiedy zasadniczo nie ma potrzeby odgazowania wody w instalacji. Ilość uzupełnianej wody można redukować poprzez zmniejszenie ciśnienia dopływu wody zimnej. auto 1,7 bar Odgazowa.ciągł Wyświetlacz ( str. 4) tryb automatyczny: odgazowanie ciągłe 1,7 bar Odgazowa.cykli Wyświetlacz ( str. 4) tryb auttomatyczny: odgazowanie cykliczne NSP Odgazowa.uzupeł. Wyświetlacz ( str. 4) tryb automatyczny: odgazowanie wody uzupełniającej 15 Tryb ręczny Tryb ręczny służy do napełnienia instalacji i przeprowadzenia testu próżniowego. Przeznaczone są do tego celu dwa warianty pracy: NE (odgazowanie wody uzupełniającej) oraz SE (odgazowanie układu). Odgazowanie układu (SE) odgazowanie wody instalacyjnej Odgazowanie układu jest aktywne, gdy miga. Wyjście z opcji "odgazowanie układu" W tym wariancie cykle odgazowania następują kolejno po sobie (zob. wyżej). Odgazowanie układu jest niezbędne do wykonania testu próżniowego ( str.13). Odgazowanie wody uzupełniającej (NE) odgazowanie wody uzupełn. Odgazowanie wody uzupełniającej w trybie ręcznym jest aktywne, gdy miga. Wyjście z opcji " odgazowanie wody uzupełniającej" W wariancie servitec magcontrol istnieje tu także możliwość napełnienia instalacji. Kontrolowany jest wówczas czas napełniania. Gdy ciśnienie napełniania (p F, str. 11) lub czas napełniania (10 h) zostanie osiągnięte, odgazowanie wody uzupełniającej zostaje przerwane i urządzenie przełącza się w tryb odgazowania cyklicznego lub ciągłego. Jeśli ciśnienie napełniania p F w wariancie "odgazowanie wody uzupełniającej" nie zostanie osiągnięte, pojawia się komunikat o błędzie. Przejście do trybu "stop" następuje poprzez ponowne naciśnięcie przycisku quit. Tryb "stop" quit quit hand NE SE 10 h Wyświetlacz ( str. 4) napis servitec levelcontrol miga podczas odgazowania układu NSP NE SE 010 h Wyświetlacz ( str. 4) napis servitec levelcontrol miga podczas odgazowania wody uzupełniającej. NSP pojawia się przy 230 V lub wolnym sygnale uzupełniania. stop W trybie "stop" wszystkie funkcje w urządzeniu servitec (poza wskazaniem na wyświetlaczu) zostają zawieszone. Wyłączona jest kontrola instalacji. Wszystkie pompy i zawory elektromagnetyczne są wyłączone. Po naciśnięciu przycisku "stop" pojawia się odpowiednie wskazanie na wyświetlaczu (zob. ob). Gdy tryb "stop" jest aktywny ponad 4 h pojawia się komunikat, ponieważ w tym trybie nie ma wymuszonego rozruchu pompy (10), wskutek czego po dłuższym czasie pompa może się zaklinować. STOP STOP > 4 h 19

16 menu Menu klienta Ta informacja pojawia się na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku menu. przewijanie menu wybór parametrów wybór / zmiana parametrów (migających wartości / symboli) potwierdzenie parametrów wyjście z menu Wcisnąć przycisk następny, aby przejść do wyboru języka: 16 refle servitec Eksploatacja Menu klienta Informacje ogólne Menu klienta służy do ustawiania lub zmiany najważniejszych parametrów układu servitec. Częściowo są one zapisywane przy pierwszym uruchomieniu, w trakcie procedury startowej. Dalsze zmiany mogą być wprowadzane w menu klienta, po wciśnięciu przycisku menu. W menu klienta można donać zmian lub sprawdzić aktualny stan parametrów. Aby opuścić menu należy wcisnąć przycisk. quit poprzedni przewijanie menu quit Min.ciśnie.pracy P0 = 1,5 bar Cis.otw.zaw.bezp. PS = 3,0 bar Ciśn. uzupełn. Standard Prog.odpowietrz. Odpowietrz.ciągłe Kraj: D D GB F NL PL CZ E DK Na podstawie symbolu kraju wybrać odpowiedni język, np. PL dla języka polskiego. Potwierdzić przyciskiem "". Czas: 18:46:29 Za pomocą kursorów ustawić aktualną godzinę (tu: 18) i potwierdzić przyciskiem. Następnie ustawić minuty (tu: 46) i sekundy (tu: 29). Data: Za pomocą kursorów ustawić aktualny dzień miesiąca (tu: 29) i potwierdzić przyciskiem. Następnie ustawić aktualny miesiąc (tu: 11) i r (tu: 01). SERVITEC mag.../level... Na wyświetlaczu pojawia się informacja o wybranym w procedurze startowej trybie: 'servitec levelcontrol' lub 'servitec magcontrol'. Można w tym miejscu zmienić typ urządzenia. Wkazanie pojawia się wyłącznie w trybie 'servitec magcontrol'. W tym miejscu należy ustawić min. ciśnienie pracy stosownie do wysości statycznej instalacji ( str.11) i zatwierdzić przyciskiem "". Wkazanie pojawia się wyłącznie w trybie 'servitec magcontrol'. W tym miejscu należy ustawić ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ( str. 11) i zatwierdzić przyciskiem "". Ciśnienie uzupełniania można ustawić w następujących przedziałach: - > 2,3 bar (ustawienie standardowe) - < 2,3-1,3 bar - < 1,3 bar (np. instalacja z otwartym zbiornikiem rozdzielającym)* Wybór trybu odgazowania ( str. 20). Zatwierdzić przyciskiem ""'. * str.6 - ustawienie układu servitec

17 refle servitec Eksploatacja przewijanie menu wybór parametrów wybór / zmiana parametrów (migających wartości / symboli) potwierdzenie parametrów wyjście z menu Następn przegląd TY = 12 miesiąc Wszy. meldunki tak Pamięć usterek Rejestr parametrów Pozycja zaworu silnikow.:... % SERVITEC MC V... poprzedni następny Czas odp.ciąglego ED = h Wybór czasu trwania odgazowania ( str. 15). Ustawienie standardowe (24h) jest wystarczające dla układów o pojemności poniżej 20m 3. Zatwierdzić przyciskiem ""'. W tym miejscu można ustawić czas, po przekroczeniu którego na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "Zalecana konserw." Licznik odlicza czas wstecz, tzn. w przypadku komunikatu "10 miesięcy" następna konserwacja przypada za 10 miesięcy. Funkcja ta może zostać wyłączona (off). przewijanie menu quit Ustawienie "TAK" powoduje, że każde powstałe zakłócenie włącza kontakt bezpotencjałowy (pfk). Po wybraniu NIE kontakt bezpotencjałowy może być uruchomiony tylko przez komunikaty oznaczone na str. 19 jako alarmy. Menu klienta informacja: informacja: informacja: Wyświetlanie pamięci błędów. Wyświetlanych jest ostatnich 20 usterek, chronologicznie, z oznaczeniem kodu błędu (np. ER 01 str. 19) oraz datą i godziną wystąpienia usterki. 01 oznacza najnowszy błąd, 20 - najstarszy. Rejestr parametrów zapisuje ostatnich 10 zmian parametrów min. ciśnienia pracy p0, z podaniem daty i godziny donania zmiany. 01 oznacza najnowszą zmianę, 10 - najstarszą. Informacja o pozycji (otwarciu) zaworu silnikowego w... %. Informacja o trybie servitec i wersji oprogramowania (np. V1.04). MC servitec magcontrol LC servitec levelcontrol Przegląd menu klienta został zakończony. Można teraz wybrać tryb pracy urządzenia. lub lub auto hand stop 17 Menu serwisowe W jednostce sterującej servitec zainstalowane jest chronione hasłem menu serwisowe, które służy do zmiany niektórych danych. Zmiany danych w menu serwisowym może donywać jednak wyłącznie autoryzowany serwis Refle.

18 refle servitec Eksploatacja w resie letnim Eksploatacja latem Jeśli w czasie lata pompy cyrkulacyjne w instalacji zostaną wyłączone, odgazowanie wody sieciowej nie może nastąpić, ponieważ do urządzenia nie dociera woda zawierająca gazy. W tym przypadku można w menu klienta ( str. 16) ustawić tryb odgazowania na odgazowanie wody uzupełniającej. Jeśli w resie lata w servitec ustawiono tryb odgazowania wody uzupełniającej, po ponownym włączeniu pomp cyrkulacyjnych urządzenie należy przełączyć na odgazowanie cykliczne lub w razie potrzeby na odgazowanie ciągłe. Przez wymuszony rozruch pompy (24 h) można uniknąć zaklinowania się pompy (9). W przypadku dłuższego przestoju (brak prądu lub tryb "stop" w układzie 'servitec') nie można wykluczyć zaklinowania pompy. Z tego względu, po ponownym uruchomieniu należy dręcić wirnik pompy śrubrętem. Ustawienia standardowe W rejestrze parametrów układu servitec zapisano paramtery, które bazują na badaniach i doświadczeniu firmy. Najważniejsze parametry przedstawiono w poniższej tabeli. 18 parameter ustawienie uwagi servitec servitec magcontrol levelcontrol Ciśnienie uzupełnianie włączone uzupełniane wyłączone min. ciśnienie pracy przekroczone maks. ciśnienie pracy przekroczone Ma.ilość uzupełnianej wody przekroczenie czasu min. (alarm) Uzupełnianie maks. czas uzupełniania Cykle odgazowania wytwarzanie próżni faza rozpylania faza wypychania faza przestoju Odgazowanie cykliczno-ciagłe przerwa cykle odgazowania początek odgazowania cyklicznego czas odgazowania ciągłego p 0 + 0,1 bar p 0 + 0,3 bar = p 0 p SV 0,2 bar p 0 (min. ciśnienie pracy str.11) p SV (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ( str. 11) 0 Jeśli czas uzupełniana wody lub liczba cykli zostaną przekroczone pojawi się komunikat o błędzie. Po 10h pracy lub osiągnięciu ciśnienia 10 h napełnienia (p 0 + 0,3 bar) nastąpi przerwanie uzupełniana. standard* / gl* s / s s / s s / s s / s 12 h h pompa pracuje, brak rozpylania pompa pracuje, rozpylanie pompa wyłączona, rozpylanie pompa wyłączona, brak rozpylania Co 12 h odbywa się 8 cykli odgazowania O 8.00 rozpoczyna się codziennie odgazowanie cykliczne (synchronizacja) czas należy dopasować do użytkowanej instalacji * Wartości zostały zapisane w pamięci urządzenia i mogą zostać zmienione tylko w menu serwisowym.

19 refle servitec Eksploatacja Komunikaty Poniżej podane komunikaty ukazują się na wyświetlaczu. Dodatkowo zapala się czerwona dioda "error". Ochrona przed suchobiegiem jesy sygnalizowana bezpośrednio osobną diodą ( str. 4). W przypadku, gdy pojawia się więcej komunikatów można je przejrzeć za pomocą przycisku. Komunikaty kasują się w większości automatycznie po usunięciu przyczyny błędu. Błędy takie jak np. czas uzupełniania 06 lub cykl uzupełniania 07 należy usunąć ręcznie. W celu późniejszej analizy błędów można je wywołać z rejestru błędów i parametrów ( str. 17). Do zdalnej transmisji można wykorzystać bezpotencjałowy zestyk przełączny do zbiorczej sygnalizacji zakłóceń, a styk bezpotencjałowy do ochrony przed suchobiegiem. W menu klienta ( str. 16) można ustawić, czy przesyłane bezpotencjałowo mają być wszystkie komunikaty czy tylko te zaznaczone jako alarm. kod błędu rodzaj błędu przyczyny błędu szukanie błędu usuwanie błędu min. ciśnienie p 0 przekroczone (alarm) zabezpieczenie przed suchobiegiem przekroczenie czasu (alarm) 02.2 zabezpieczenie przed suchobiegiem przekroczenie czasu min. (alarm) wyciek wody w intsalacji nieprawidłowo ustawione ciśnienie lub usterka czujnik braku wody niepodłączony (16) brak wody w rurze próżniowej zamknięty zawór kulowy po stronie wejścia zanieczyszczomy osadnik zanieczyszczeń (5) do rury próżniowej nie dopływa wystarczająca ilość wody zanieczyszczony osadnik zanieczyszczeń (5) uszkodzony odpowietrznik (20) usunąć nieszczelność skasować błąd (przycisk quit") podłączyć czujnik braku wody otworzyć zawór kulowy wyczyścić osadnik zanieczyszczeń wyczyścić osadnik wymienić odpowietrznik 04.1 pompa awaria (alarm) uszkodzenie zabezpieczenia pompy zablowanie pompy zwarcie sprawdzić i ew. wymienić zabezpieczenie dręcić pompę znaleźć przyczynę i ją usunąć czas uzupełniania przekroczony (standard 20 min) duże wycieki wody w instalacji czas uzupełniania jest niewystarczający w stosunku do ustawionego ciśnienia usunąć wycieki, skasować błędy zmniejszyć histerezę stabilizacji ciśnienia 07 liczba cykli uzupełniających przekroczona (standard 3 co 2 h) niewielkie wycieki w instalacji usunąć wycieki, skasować komunikat o błędzie 08 pomiar ciśnienia awaria (alarm) czujnik ciśnienia jest niepodłączony lub uszkodzony sprawdzić ablowanie, ew. wymienić 10 ma. ciśnienie pma przekroczone zbyt duże straty ciśnienia między servitec a instalacją nieprawidłowe ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym zbyt nisko ustawione ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa w menu klienta zamontować czujnik ciśnienia w instalacji lub użyć większych średnic znamionowych rur w instalacji sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym dopasować ustawienie ciśnienia w menu do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa 11* 12 ilość uzupełnianej wody przekroczona w cyklu uzupełniania czas uzupełniania przekroczony (standard 10 h) duże wycieki wody w instalacji ilość uzupełnianej wody jest niewystarczająca w stosunku do ustawionego ciśnienia usunąć przecieki, skasować błędy zmniejszyć histerezę stabilizacji ciśnienia lub zwiększyć maks. ilość uzupełnianej wody ma. czas uzupełniania przekroczony sprawdzić stan uzupełniania urządzenia, usunąć błąd, ew. ponownie napełnić 16 spadek napięcia sprawdzić zasilenie elektryczne 19 stop > 4 h servitec znajduje ponad 4h w trybie stop przełączyć na tryb automatyczny, aby unikąć zaklinowania pompy zalecana konserw. cykl konserwacji upłynął przypomnienie o corocznej konserwacji przeprowadzić konserwację skasować komunikat

20 refle servitec Konserwacja, kontrola, demontaż Instrukcja konserwacji Uwaga! Należy przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa ( str. 5)! Przegląd resowy urządzenia servitec należy przeprowadzać raz w ru, jednak nie rzadziej niż po przekroczeniu cykli odgazowania (co odpowiada odgazowaniu ciągłemu przez 14 dni lub odgazowaniu ciągłemu przez 7 dni + 1 r odgazowania cyklicznego w przypadku standardowych ustawień). Prace konserwacyjne powiny być przeprowadzane tylko przez fachowców. Zalecamy zlecenie konserwacji autoryzowanemu serwisowi Refle. W celu przypomnienia o corocznej konserwacji, po upływie ustawionego dla urządzenia czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zalecana konserw., który można skasować za pomocą przycisku quit. W przypadku prac konserwacyjnych tylko na rurze próżniowej należy wcześniej wypuścić ciśnienie przez zawór spustowy (19). Kontrola szczelności sprawdzić szczelność zewnętrzną, przede wszystkim pompy, złącz śrubowych i odpowietrznika w razie potrzeby uszczelnić Sprawdzenie funkcji próżni sposób postępowania str. 13, punkt Test próżniowy Czyszczenie (5) filtrów sposób postępowania str. 14, punkt Czyszczenie osadnika zanieczyszczeń Sprawdzenie wartości nastawczych w jednostce sterującej sposób postępowania str.16 Menu klienta Sprawdzenie cykli odgazowania 20 Odgazowanie układu hand przejść do trybu ręcznego uruchomić odgazowanie wody instalacyjnej (SE, miga) Po upłynięciu fazy wypychania (50 s) zaczyna pracować pompa (9); wytwarzana jest próżnia, co można odczytać na póżniomierzu (17) pompa (9) wyłącza się (po 30 s), nie może świecić się dioda sygnalizująca brak wody woda jest rozpylana przez przyłącze ciśnieniowe z dyszą (11), gaz jest wypychany, gaz musi zostać wypchnięty przed rozpoczęciem kolejnego cyklu 1.7 bar NE SE 10 h Wyświetlacz ( str. 4) napis servitec magcontrol miga podczas odgazowania układu Odgazowanie wody uzupełniającej uruchomić odgazowanie wody uzupełniającej (NE, miga) silnikowy zawór kulowy przewodu wody uzupełniającej otwiera się (4), pompa zaczyna pracować i wytwarza próżnię pompa wyłącza się (30 s), woda jest rozpylana przez dyszę (11), gaz jest wypychany, gaz musi zostać wypchnięty przed rozpoczęciem kolejnego cyklu wyłączyć odgazowanie wody uzupełniającej (NE, nie miga) quit 1.7 bar NE SE 10 h Wyświetlacz ( str. 4) napis servitec magcontrol miga podczas odgazowania wody uzupełniającej Wskazówka: Konserwacja jest zakończona, jeżeli gaz zostanie całkowicie usunięty przez odpowietrznik, a dioda sygnalizująca brak wody (kolor czerwony) nie zaświeci się podczas fazy rozpylania. auto uruchomić tryb automatyczny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group www.rheavendors.com 01 12.04.2010 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo