reflex servitec Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji"

Transkrypt

1 refle servitec Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

2 refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania 4 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5 Zakres dostawy 6 Miejsce ustawienia 6 Ustawienie automatu 6 Schemat montażu 7 9 Podłączenie elektryczne 9 Schemat zacisków w servitec Pierwsze uruchomienie Warunki pierwszego uruchomienia 11 Procedura startowa Napełnianie i odpowietrzanie pompy 12 Test próżniowy 12 Tryb automatyczny 13 Czyszczenie osadnika zanieczyszczeń 14 Eksploatacja Tryb automatyczny 15 Tryb ręczny 15 Tryb "stop" 15 Menu klienta Menu serwisowe 17 Eksploatacja letnia 18 Ustawienia standardowe 18 Komunikaty 19 Konserwacja, kontrola, demontaż Instrukcja konserwacji 20 Demontaż 21 Terminy kontroli 21 Obsługa serwisowa Refle 21 Numery certyfikatów 21 Ogólny opis techniczny Zasada działania Parametry robocze 23 Wymiary, waga 23 Obszary zastosowań 23 Dane elektrotechniczne 23 Deklaracja zgodności 24 Potwierdzenie montażu, konserwacji i uruchomienia urządzenia 25

3 refle servitec Informacje ogólne Rysunek poglądowy E A E refle fillset (opcja) jednostka sterująca servitec 1 zawór kulowy 2 czujnik ciśnienia A B C D E wodomierz zawór przeciwzwrotny odpływ uchwyt mocujący zawór odcinający 3 2-drogowy silnikowy zawór kulowy z funkcją zaworu przelewowego B C D 4 3-drogowy silnikowy zawór kulowy (uzupełnianie) 5 zawór kulowy z wbudowanym osadnikiem zanieczyszczeń 20 6 zawór kulowy 7 spust (na pompie) przewód przewód przelewowy tłoczny przewód uzupełniający 17 8 odpowietrzanie (na pompie) 9 pompa szafka sterownicza IP przyłącze ciśnieniowe z dyszą wąż łączący 3 13 czujnik braku wody 14 przyłącze ssące wyłącznie w servitec 35 : 15 uchwyt mocujący 16 element dystansujący rura próżniowa servitec próżniomierz rura próżniowa z dyszą rozpylającą 9 19 zawór napełniający i opróżniający automatyczny odpowietrznik 19 Oznaczenie typu 16 7 servitec 60 / gl refle servitec 35 gl - oznaczenie typu do układów z dodatkiem glikolu do 50% (typ servitec... /gl) wielkość pompy

4 refle servitec Informacje ogólne Panel sterowania Wyświetlacz LCD Wiersz komunikatów wskazanie aktywnego programu odgazowania i wyświetlanie komunikatów Wskaźnik ciśnienia (wyłącznie w trybie magcontrol ) wskazanie aktualnego ciśnienia instalacji (widoczne tylko gdy pompa nie pracuje), miga w przypadku zakłócenia Przyciski zmiany trybu pracy tryb ręczny ( str. 15) 1.5bar Dauerentgasung tryb "stop" ( str. 15) urządzenie wyłączone tryb automatyczny ( str. 15) 4 menu klienta (str. 15) Przyciski sterowania w menu klienta przerwanie wprowadzania parametrów, wyjście z menu klienta w trybie automatycznym, ręcznym oraz w trybie "stop": kasowanie komunikatów (np. ER06 Czas uzupełniania przekroczony ) przegląd menu klienta, zmiana parametrów wybór parametrów, potwierdzenie wprowadzonych danych Uwaga: oznacza nacisnąć przycisk

5 refle servitec Informacje ogólne Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie 'servitec' jest układem służącym do odgazowania i uzupełniania wody, składającym się z jednostki sterującej i rury próżniowej z dyszą rozpylającą. Załączona deklaracja zgodności potwierdza spełnianie wymogów dyrektywy UE 97/23/WE o urządzeniach ciśnieniowych oraz 89/336/WE o zgodności elektromagnetycznej. Montaż, eksploatacja, kontrola przed uruchomieniem, przeglądy resowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Zgodnie z nimi montaż i eksploatację należy zlecić specjaliście oraz osobom uprawnionym. Niezbędną kontrolę przed pierwszym uruchomieniem (tylko w przypadku układów nietypowych 'servitec', PS V > 50 bar litry), po znaczących zmianach w instalacji oraz resowe kontrole użytkownik zleca odpowiedniemu organowi kontrolnemu. Zalecane terminy kontroli podane zostały w rozdziale "Terminy kontroli". Dopuszczalne jest instalowanie wyłącznie rury próżniowej bez widocznych uszkodzeń na części ciśnieniowej. Montaż i uruchomienie należy potwierdzić w Poświadczeniu montażu, uruchomienia i obsługi (zob. str. 25). Jest to podstawa roszczeń gwarancyjnych. Warunkiem otrzymania gwarancji na urządzenie jest przeprowadzenie pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis Refle. Zaleca się, aby przeglądy resowe i konserwacja urządzenia przeprowadzane były przez autoryzowany serwis Refle. Uwaga! servitec jest przeznaczony do eksploatacji stacjonarnej, a nie do zastosowań mobilnych. Podane resy gwarancyjne obowiazują wyłącznie przy zagwarantowaniu maksymalnie cykli odgazowania rocznie (zob. str. 20). Donywanie zmian w urządzeniu servitec, jak np. prace spawalnicze na rurze próżniowej lub ingerencja w system przełączników jest niedopuszczalne. Utrzymanie parametrów Dane producenta urządzenia, r produkcji, numer seryjny, jak również dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej. Należy podjąć odpowiednie czynności w w zakresie zabezpieczenia temperatury i ciśnienia w instalacji zasilającej, tak aby nie zostały przekroczone podane dopuszczalne maksymalne i minimalne parametry pracy. Urządzenie może być stosowane wyłącznie w instalacjach z wodą nietsyczną. Ochrona termiczna W przypadku instalacji grzewczych istnieje zagrożenie poparzeniem ze względu na zbyt wysie temperatury na powierzchni urządzenia. W takiej sytuacji obowiązkiem użytkowanika jest umieszczenie stosownego ostrzeżenia w pobliżu rury próżniowej lub zamontowanie odpowiedniej izolacji. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prac przy gorącej instalacji. Zagrożenie oparzeniem w przypadku wypływu wody występuje szczególnie na połączeniach śrubowych, śrubie odpowietrzającej do pompy i przy automatycznym odpowietrzniku. Również dotknięcie rury prożniowej grozi obrażeniami na skutek wysiej temperatury. Przyłącze elektryczne Okablowanie oraz przyłącze elektryczne powinny zostać wykonane przez specjalistę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami elektrycznymi. Przed rozpoczęciem prac przy elektrycznych częściach urządzenia należy odłączyć napięcie. 5 Niestosowanie się do niniejszej instrukcji, a w szczególności do wskazówek bezpieczeństwa, może prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia 'servitec' oraz do zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia nie są objęte gwarancją. UWAGA: ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU TECHNIKI!

6 refle servitec Montaż Zakres dostawy Uwaga: Po otrzymaniu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy jest ona kompletna i nieuszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w czasie transportu należy jak najszybciej poinformować o nich dostawcę. Zakres dostawy jest podany w dowodzie dostawy, a zawartość oznaczona na kartonie. 1 paleta zawartość: - servitec (wstępnie zmontowany) - rura próżniowa (wstępnie zmontowana) - automatyczny odpowietrznik (w kartonie) zawartość: Elementy dodatkowe: 1 karton - fillset z wodomierzem (w kartonie) - fillset compact bez wodomierza (w kartonie) - torba foliowa (przymocowana do 'servitec') zawierająca: - Instrukcję montażu, eksploatacji, konserwacji - schemat połączeń elektrycznych Miejsce ustawienia 6 Pomieszczenie, w którym urządzenie ma być ustawione, powinno spełniać następujące warunki: - zabezpieczone przed przemarzaniem, odpowiednio wentylowane, temperatura w pomieszczeniu > 0 do maks. 45 C - zakaz wstępu osobom nieupoważnionym - równa, nośna podłoga z możliwością odprowadzania wody - przyłącze napełniające DN 15, według DIN 1988 cz. 4; instalacja wody użytkowej musi być wyposażona w filtr o skuteczności filtracji 90 μm - przyłącze elektryczne 230 V~, 50 Hz,16 A z zainstalowanym wyłącznikiem zabezpieczającym FI: prąd wyzwalający 0,03 A - dla ciśnienia uzupełniania wody > 6 bar należy we własnym zakresie zainstalować reduktor ciśnienia. Ustawienie - Zdjąć urządzenie servitec z palety i przetransportować na miejsce ustawienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby 'servitec' przy przenoszeniu był trzymany za podstawę. - Przy ustawianiu jednostki sterującej zapewnić swobodę obsługi armatury i możliwość doprowadzenia przewodów przyłączeniowych. - Zdjąć zabezpieczenie transportowe dyszy rozpylającej (20) i mocno przykręcić dyszę (20). - Dręcić wszystkie śruby. - Przed uzupełnianiem z sieci wody użytkowej należy podłączyć fillset ( str. 3) lub rozdzielacz systemów. Instalacja wody użytkowej musi być wyposażona w filtr o skuteczności filtracji 90 μm. - Jeżeli w menu klienta wprowadzono ciśnienie uzupełniania wody < 1,3 bar ( str.16), poziom lustra wody np. w zbiorniku rozdzielającym musi znajdować się powyżej poziomu pompy. - Jeżeli na przyłączu z sieci wody użytkowej nie został przewidziany fillset, należy we własnym zakresie zamontować osadnik zanieczyszczeń (średnica oczek w sicie < 0,25 mm). - Jeżeli nie został podłaczony układ automatycznego uzupełniania wody, należy zabezpieczenie transportowe zamknąć przyłącze przewodu uzupełniającego (NS) zaślepką G ½". - Urządzenie servitec 35 przy montażu naściennym należy odizolować od ściany we własnym zakresie, aby zapobiec przenoszeniu dźwięków.

7 refle servitec Montaż Schemat montażu - Urządzenie servitec należy połączyć przewodami rurowymi z instalacją. Maksymalna dopuszczalna temperatura medium w punkcie podłączenia wynosi 70 C. W przypadku instalacji grzewczych urządzenie montowane jest na powrocie instalacji. - Urządzenie należy podłączyć w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu wzbiorczego, tak aby instalacja była zabezpieczona przez zawór bezpieczeństwa zamontowany od strony instalacji. W przeciwnym razie wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie. - minimalna odległość między punktami podłączenia musi wynosić 500 mm, - należy zachować kierunek przepływu, - należy przepłukać przewody rurowe. V ma. 70 C podłączenie do instalacji p SV Ü P NS odprowadzenie wody (we własnym zakresie) 7 refle fillset w przypadku uzupełniania z sieci wody pitnej refle servitec np. typ servitec 60 naczynie wzbiorcze/ układ stabilizacji ciśnienia Podłączenie do instalacji w powiększeniu Uwaga: zanieczyszczenia! Przyłącza należy podłączyć od góry, z bu lub od dołu jako rura zanurzeniowa. Niedozwolone jest podłączenie przyspawane doczołowo (niebezpieczeństwo przedostawania się zanieczyszczeń). od góry główny strumień V woda w obiegu - Właściwa praca układu odgazowania servitec jest zagwarantowana wyłącznie przy podłączeniu urządzenia servitec do głównego strumienia przepływu w układzie. Podczas eksploatacji należy utrzymywać następujące minimalne natężenie przepływu V : V servitec... / 35 0,7 m³/h servitec... / ,1 m³/h od dołu jako rura zanurzeniowa główny strumień V woda w obiegu dużo gazu 500 mało gazu dużo gazu mało gazu niedozwolone: od dołu przyspawane doczołowo główny strumień V woda w obiegu P - przewód tłoczny DN 25 Ü - przewód przelewowy DN 20 NS - przewód uzupełniający DN 20

8 refle servitec Montaż Przykłady instalacji Układy odgazowujące 'servitec' rozwiązują problemy zapowietrzonych instalacji na trzy sposoby: powietrze nie jest zasysane z atmosfery w związku z kontrolą procesu stabilizacji ciśnienia nie ma problemów z cyrkulacją, wywołanych uwolnionymi pęcherzykami powietrza w wodzie cyrkulacyjnej redukcja ryzyka korozji w wyniku uwalniania tlenu z wody napełniającej i uzupełnianej refle servitec w trybie magcontrol w instalacji wielotłowej ze sprzęgłem hydraulicznym i naczyniem wzbiorczym M TIC TIC M TIC TIC TIC sprzęgło hydrauliczne 500* wymagane ciśn. hydrauliczne 1,3 bar Wskazówki jeżeli to możliwe servitec należy zainstalować po stronie instalacji tak, aby obciążenie termiczne wynosiło 70 C. urządzenie zmiękczające wodę (np. 'fillsoft') należy zamontować między urządzeniem fillset i servitec woda pitna refle fillsoft refle fillset 8 refle servitec * szczegóły podłączenia str. 7 Podłączenia należy dostosować do warunków miejscowych.

9 refle servitec Montaż refle servitec w trybie levelcontrol z układem stabilizacji ciśnienia sterowanym kompresorowo Wskazówki Szczególnie polecamy połączenie urządzenia 'servitec' z układem stabilizacji ciśnienia sterowanym kompresorowo (np.'refleomat'). Wahania ciśnienia wywołane pracą układu 'servitec' są wówczas równoważone dzięki zastosowaniu układu 'refleomat'. refleomat kabel (we własnym zakresie) LS sygnał 230 V * refle servitec główny strumień przepływu wymagane ciśn. hydrauliczne 1,3 bar refle fillsoft refle fillset Trinkwasser Poziom wody w zbiorniku jest nadzorowany przez jednostkę sterującą układu stabilizacji ciśnienia. Sygnał przekroczenia poziomu minimalnego 230V L S w układzie stabilizacji ciśnienia powoduje początek procesu uzupełniania wody z jej odgazowaniem. Dzięki zamontowaniu układu 'servitec' w głównym strumieniu przepływu wody obiegowej zapewniona jest optymalna funkcja odgazowania. 9 W przypadku połączenia układów stabilizujących ciśnienie sterowanych pompowo z urządzeniem 'servitec' zalecamy zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia kotła ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym (np. 'refle'). Podłączenie elektryczne Okablowanie oraz podłączenie elektryczne powinno zostać wykonane przez specjalistę, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami elektrycznymi. Przed przystąpieniem do prac na elektrycznych elementach instalacji należy odłączyć urządzenie od źródła napięcia. Należy bezwzględnie stosować się do szczegółowych schematów połączeń elektrycznych dołączonych do instrukcji. Poniższe wersje dotyczą tylko standardowych instalacji i ograniczają się do niezbędnych przyłączeń w miejscu instalacji. odkręcić śruby krzyowe w szafce sterowniczej (2) podnieść prywę poprowadzić wszystkie kable przez przepusty kablowe. Uwaga! Stosować złącza przepusty właściwe dla danych kabli. podłączyć wszystkie kable (zob. schemat podłączeń elektrycznych). w celu zabezpieczenia instalacji na miejscu montażu należy uwzględnić moce przyłączeniowe podane na str. 23. Podłączenia należy dostosować do warunków miejscowych.

10 refle servitec Montaż - Pierwsze uruchomienie Schemat zacisków na płycie servitec bezpiecznik L elektronika i zawory elektromagnetyczne bezpiecznik N zawory elektromagnetyczne oznaczenie zacisk sygnał uwagi zasilanie 1 PE (230 V) 2 N ablowanie z wtyczką z uziemieniem 3 L pompa 1 (9) 4 PE (230 V) 5 N podłączony 6 M1 10 uzupełnianie (4) 10 Y1 (przewód nr 2) (230 V) 11 N (przewód nr 1) podłączony sygnalizacja zbiorcza 13 COM (bezpotencjałowa) 14 NC ablowanie na miejscu montażu (opcja) 15 NO zewn. sterowanie 17 uzupełn. (230 V) wyłącznie w servitec levelcontrol uzupełnianiem 18 uzupełn. (230 V) wejście bezpotencjałowe zewn. sygnału uzupełniania czujnik braku 20 - poziom wody (13) 21 + poziom zabezpieczenie przed suchobiegiem czujnik ciśnienia 22 PE (2) 23 - ciśnienie 24 + ciśnienie zawór kulowy V (przewód nr 5) silnikowy (3) V (przewód nr 3) (przelew) 27 GND (przewód nr 1) V (przewód nr 2) Poprowadzić przewód czujnika braku wody przez podwójne złącze śrubowe M20 i podłączyć do zacisków 20 i 21. Nie trzeba przestrzegać biegunowości. podłączony podłączony interfejs RS-485 W układach servitec 35 do servitec 95 interfejs jest przewidziany wyłącznie do aktualizacji oprogramowania. Zewntrzny sygnał uzupełniania - wyłącznie servitec w trybie levelcontrol Zastosowanie w instalacjach z układami stabilizacji ciśnienia sterowanymi pompowo lub kompresorowo. Sterowanie uzupełnianiem w układzie servitec levelcontrol następuje poprzez zewnętrzny sygnał: przewód sterowania uzupełnianiem należy poprowadzić przez odpowiednie przepusty (M16 lub M20). rozłożyć przewód (zob. wyżej). Po przygotowaniu wszystkich podłączeń należy zamknąć szafkę sterowniczą, przykręcić śruby na obudowie i włączyć zasilanie elektryczne. Na wyświetlaczu ukaże się wersja urządzenia. Jednostka sterująca servitec jest gotowa do pierwszego uruchomienia.

11 refle servitec Pierwsze uruchomienie Warunki konieczne do uruchomienia układu prawidłowe ustawienie urządzenia servitec wraz z rurą próżniową z dyszą rozpylającą podączenie źródła wody do układu zapewnienie stabilizacji ciśnienia w instalacji przynajmniej wstępne odpowietrzenie przyłączy podłączenie sieci elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasilania elektrycznego w przypadku ciśnienia uzupełniania powyżej 6 bar należy zastosować reduktor ciśnienia Warunkiem otrzymania gwarancji na urządzenie jest przeprowadzenie pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis Refle. Koszty uruchomienia ponosi producent. Procedura startowa Procedura startowa rozpoczyna się wraz z pierwszym uruchomieniem jednostki sterującej. Służy ustawieniu parametrów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. W przypadku błędnego wprowadzenia wartości procedurę startową można rozpocząć ponownie poprzez naciśnięcie przycisku quit. Uwaga: Procedurę startową można przeprowadzić tylko jeden raz. Po jej zakończeniu zmiany parametrów można wprowadzić w Menu klienta (zob. str. 16). SERVITEC mag.../level... Procedura startowa układu 'servitec' uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu jednostki sterującej. Na wyświetlaczu ukazuje się wersja układu - 'servitec magcontrol' lub 'servitec levelcontrol'. ( str. 8). Klawiszem strzałki należy wybrać właściwą wersję układu: Aby przejść do opcji 'Wybór języka' należy wcisnąć "". 11 Kraj: D D GB F NL PL CZ E DK Na podstawie symbolu kraju wybrać odpowiedni język, np. PL dla języka polskiego, potwierdzić przyciskiem "". Czytaj instrukcję obsługi! Pojawi się wskazówka, aby przeczytać niniejszą instrucję obsługi. Potwierdzić przyciskiem "". min. ciśnie. pracy P0 = 1,5 bar Niniejszy komunikat pojawia się tylko w trybie 'servitec magcontrol'. W tym miejscu należy ustawić minimalne ciśnienie robocze stosownie do wysości statycznej instalacji (zob. diagram poniżej) i potwierdzić przyciskiem "". psv [bar] = ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa na źródle ciepła pma [bar] pe [bar] = ciśnienie końcowe stabilizacji ciśnienia pa [bar] = ciśnienie początkowe w układzie stabilizacji ciśnienia lub ciśn. napełniania naczynia wzbiorczego pf p0 [bar] = pstatyczne + pparowania bar (zalecane) 0,3 bar Zakres ciśnienia pracy servitec musi znajdować się w przedziale pa pe układu stabilizacji ciśnienia. 0,5 bar pa = uzupełnianie przy spadku ciśnienia poniej wartości min. 0,3 bar Przykad: instalacja grzewcza Temp. zasilania: 70 C (ciśn. parowania pd = 0 bar) ciśn. statyczne pst:11 mws (11 mws ~ 1,1 bar) Nastawa: p0: = 1,3 bar psv: = 3,0 bar ciśnienie uzupełniania: włączone: = 1,4 bar wyłączone: = 1,6 bar 0...0,2 bar pst [bar] = ciśnienie statyczne (= wys. statyczna [m] / 10) * komunikat o zakłóceniach w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości ciśnienia min. lub ma. * *

12 refle servitec Pierwsze uruchomienie Ciśn.otw.zaw.bezp PS = 3,0 bar Niniejszy komunikat pojawia się tylko w trybie 'servitec magcontrol'. Tu należy ustawić ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa źródła ciepła i potwierdzić przyciskiem "". Czas: 18:46:29 Za pomocą kursorów ustawić aktualną godzinę (tu: 18) i potwierdzić przyciskiem. Następnie ustawić minuty (tu: 46) i sekundy (tu: 29). Data: Za pomocą kursorów ustawić aktualny dzień miesiąca (tu: 29) i potwierdzić przyciskiem. Następnie ustawić aktualny miesiąc (tu: 11) i r (tu: 01). Zakończenie ustawień? tak Na zakończenie procedury startowej na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy chcemy opuścić procedurę startową (zakończyć ustawienia). Po wybraniu tak i potwierdzeniu wyboru przyciskiem "", instalacja przechodzi automatycznie do trybu "stop". Powinna też pozostać w tym trybie, aby można było podjąć kolejne działania zmierzające do uruchomienia instalacji. Po wybraniu nie, procedura startowa rozpoczyna się od nowa. 12 1,7 bar STOP Procedura startowa została. Urządzenie znajduje się w trybie 'stop" (tu: servitec magcontrol ze wskazaniem ciśnienia). Instalacja znajduje się w trybie "stop". Uwaga! Nie należy przełączać do trybu automatycznego. Napełnianie rury i odpowietrzanie pomp Urządzenie servitec znajduje się w trybie "stop". Uwaga! W przypadku wysich temperatur należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa! ( str. 5) Podłączyć przewód napełniający do zaworu (19) umieszczonego na rurze próżniowej. Napełnić rurę próżniową. Powietrze zostanie wypuszczone przez automatyczny odpowietrznik (20), na próżniomierzu (17) można odczytać wartość ciśnienia wody. Odpowietrzyć pompę (9) za pomocą śruby odpowietrzającej (8). Pompa musi być wyłączona. Zakręcić śrubę odpowietrzającą; zamknąć zawór (19). Uruchomić pompę. Wskazówka: Nie należy całkowicie wykręcać śruby odpowietrzającej. Należy odczekać, aż pojawi się woda niezawierająca powietrza. W razie potrzeby proces odpowietrzania należy powtórzyć - aż do momentu, w którym pompa wytworzy podciśnienie (wskazanie na próżniomierzu (17)).

13 refle servitec Pierwsze uruchomienie Test próżniowy Uwaga! W przypadku wysich temperatur należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa! ( str. 5) Aby zagwarantować właściwe działanie urządzenia 'servitec' test próżniowy należy wykonać wyjątkowo starannie. Zamknąć zawór kulowy (5). Zawór kulowy (1) na przewodzie pompy jest otwarty. hand przejść do trybu ręcznego uruchomić odpowietrzanie układu (SE, miga ), po 50 sek. włącza się pompa (9) wyłączyć pompę po. 10 sek. Obserwować próżniomierz (17). Poziom ciśnienia nie może ulec zmianie przez. 10 min. Jeżeli ciśnienie wzrośnie należy sprawdzić przede wszystkim złącza śrubowe na rurze próżniowej, śrubę odpowietrzającą (8) i automatyczny odpowietrznik (20), a następnie powtórzyć procedurę. Jeżeli test próżniowy przebiegnie pomyślnie należy ponownie otworzyć zawór kulowy (5). W przypadku pojawienia się komunikatu "Brak wody" należy go skasować przed przejściem w tryb automatyczny. Można przejść do trybu automatycznego. 13 Tryb automatyczny Wskazówka: Aby tryb automatyczny urządzenia 'servitec' działał prawidłowo, należy zapewnić stabilizację ciśnienia w instalacji oraz połączenie hydrauliczne układu stabilizacji z urządzeniem 'servitec'. Należy także wcześniej wstępnie odpowietrzyć instalację. auto uruchomienie trybu automatycznego, na wyświetlaczu pojawia się komunikat: odgazowanie ciągłe. 1,7 bar odgazowywa. ciągłe Wyświetlacz servitec' ( str. 4) po pierwszym uruchomieniu w trybie automatycznym Urządzenie servitec zostało uruchomione. Usługa pierwszego uruchomienia przez serwis Refle została zakończona.

14 refle servitec Pierwsze uruchomienie Standardowo po pierwszym uruchomieniu włącza się odgazowanie ciągłe na res 24 h, po którym automatycznie uruchamia się się odgazowanie cykliczne ( str. 15). Po resie odgazowania ciągłego należy wyczyścić osadnik zanieczyszczeń umieszczony za zaworem kulowym (5). Czyszczenie osadnika zanieczyszczeń Uwaga! Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa! ( str. 5) Wskazówka: Po upływie ustawionego czasu odgazowania ciągłego należy wyczyścić osadnik zanieczyszczeń (5). Czyszczenie osadnika nie jest włączone w usługę pierwszego uruchomienia donywanego przez serwis Refle! Należy uwzględnić także osadniki zainstalowane we własnym zakresie (np. 'fillset', poz. F). Konieczna jest kontrola osadników zanieczyszczeń także po procedurze napełniania lub po resie dłuższej eksploatacji. Zamknąć zawór kulowy (5). stop przełączyć na tryb "stop". 14 Odkręcić i zdjąć nakrętkę. Wyjąć osadnik zanieczyszczeń (sitko) i wypłukać pod bieżącą wodą. Uszczelnić nakrętkę, nałożyć razem z osadnikiem i przykręcić. Dręcić nakrętkę. Ponownie otworzyć zawór kulowy (5). Odpowietrzyć pompę (9) przez śrubę odpowierzającą (8). Pompa musi być wyłączona. Dręcić śrubę odpowietrzającą (8). auto Uruchomić tryb automatyczny. Pierwsze uruchomienie zostało zakończone.

15 refle servitec Eksploatacja Tryb automatyczny Tryb automatyczny można uruchomić dopiero po zakończeniu procedury pierwszego uruchomienia. W trybie automatycznym dostępne są trzy programy odgazowania. W każdym z nich kontrola instalacji jest aktywna,a uzupełnianie wody następuje automatycznie. Wyboru donuje się w menu klienta ( str.16). Odgazowanie ciągłe intensywne odgazowanie stosowane po uruchomieniu lub naprawie urządzenia. Cykle odgazowania następują po sobie przez ustawiony czas (ustawienie podstawowe wynosi 24 h). Nastęnie jednostka sterująca automatycznie przełącza tryb na odgazowanie cykliczne. W trakcie uruchomienia w przypadku instalacji wodnych odgazowanie powinno objąć co najmniej połowę pojemności instalacji, w przypadku mieszanki woda-glikol co najmniej pięcirotność pojemności instalacji powinna być przepuszczona przez 'servitec'. Odgazowanie cykliczne program oszczędnościowy dla trybu automatycznego Po 8 cyklach (ustawienie standardowe) następuje czas przerwy (ustawienie standardowe: 12 h), po którym uruchamia się kolejnych 8 cykli odgazowania. Program ten jest uruchamiany automatycznie po zakończeniu odgazowania ciągłego lub wybierany ręcznie w przypadku instalacji już odgazowanych. Odgazowanie cykliczne rozpoczyna się wówczas każdego dnia o godz. 8:00. Odgazowanie wody uzupełniającej odgzowanie wody uzupełniającej W tym trybie odgazowanie nie obejmuje wody w instalacji. Tryb jest zalecany do eksloatacji w resie letnim ( str. 18) oraz kiedy zasadniczo nie ma potrzeby odgazowania wody w instalacji. Ilość uzupełnianej wody można redukować poprzez zmniejszenie ciśnienia dopływu wody zimnej. auto 1,7 bar Odgazowa.ciągł Wyświetlacz ( str. 4) tryb automatyczny: odgazowanie ciągłe 1,7 bar Odgazowa.cykli Wyświetlacz ( str. 4) tryb auttomatyczny: odgazowanie cykliczne NSP Odgazowa.uzupeł. Wyświetlacz ( str. 4) tryb automatyczny: odgazowanie wody uzupełniającej 15 Tryb ręczny Tryb ręczny służy do napełnienia instalacji i przeprowadzenia testu próżniowego. Przeznaczone są do tego celu dwa warianty pracy: NE (odgazowanie wody uzupełniającej) oraz SE (odgazowanie układu). Odgazowanie układu (SE) odgazowanie wody instalacyjnej Odgazowanie układu jest aktywne, gdy miga. Wyjście z opcji "odgazowanie układu" W tym wariancie cykle odgazowania następują kolejno po sobie (zob. wyżej). Odgazowanie układu jest niezbędne do wykonania testu próżniowego ( str.13). Odgazowanie wody uzupełniającej (NE) odgazowanie wody uzupełn. Odgazowanie wody uzupełniającej w trybie ręcznym jest aktywne, gdy miga. Wyjście z opcji " odgazowanie wody uzupełniającej" W wariancie servitec magcontrol istnieje tu także możliwość napełnienia instalacji. Kontrolowany jest wówczas czas napełniania. Gdy ciśnienie napełniania (p F, str. 11) lub czas napełniania (10 h) zostanie osiągnięte, odgazowanie wody uzupełniającej zostaje przerwane i urządzenie przełącza się w tryb odgazowania cyklicznego lub ciągłego. Jeśli ciśnienie napełniania p F w wariancie "odgazowanie wody uzupełniającej" nie zostanie osiągnięte, pojawia się komunikat o błędzie. Przejście do trybu "stop" następuje poprzez ponowne naciśnięcie przycisku quit. Tryb "stop" quit quit hand NE SE 10 h Wyświetlacz ( str. 4) napis servitec levelcontrol miga podczas odgazowania układu NSP NE SE 010 h Wyświetlacz ( str. 4) napis servitec levelcontrol miga podczas odgazowania wody uzupełniającej. NSP pojawia się przy 230 V lub wolnym sygnale uzupełniania. stop W trybie "stop" wszystkie funkcje w urządzeniu servitec (poza wskazaniem na wyświetlaczu) zostają zawieszone. Wyłączona jest kontrola instalacji. Wszystkie pompy i zawory elektromagnetyczne są wyłączone. Po naciśnięciu przycisku "stop" pojawia się odpowiednie wskazanie na wyświetlaczu (zob. ob). Gdy tryb "stop" jest aktywny ponad 4 h pojawia się komunikat, ponieważ w tym trybie nie ma wymuszonego rozruchu pompy (10), wskutek czego po dłuższym czasie pompa może się zaklinować. STOP STOP > 4 h 19

16 menu Menu klienta Ta informacja pojawia się na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku menu. przewijanie menu wybór parametrów wybór / zmiana parametrów (migających wartości / symboli) potwierdzenie parametrów wyjście z menu Wcisnąć przycisk następny, aby przejść do wyboru języka: 16 refle servitec Eksploatacja Menu klienta Informacje ogólne Menu klienta służy do ustawiania lub zmiany najważniejszych parametrów układu servitec. Częściowo są one zapisywane przy pierwszym uruchomieniu, w trakcie procedury startowej. Dalsze zmiany mogą być wprowadzane w menu klienta, po wciśnięciu przycisku menu. W menu klienta można donać zmian lub sprawdzić aktualny stan parametrów. Aby opuścić menu należy wcisnąć przycisk. quit poprzedni przewijanie menu quit Min.ciśnie.pracy P0 = 1,5 bar Cis.otw.zaw.bezp. PS = 3,0 bar Ciśn. uzupełn. Standard Prog.odpowietrz. Odpowietrz.ciągłe Kraj: D D GB F NL PL CZ E DK Na podstawie symbolu kraju wybrać odpowiedni język, np. PL dla języka polskiego. Potwierdzić przyciskiem "". Czas: 18:46:29 Za pomocą kursorów ustawić aktualną godzinę (tu: 18) i potwierdzić przyciskiem. Następnie ustawić minuty (tu: 46) i sekundy (tu: 29). Data: Za pomocą kursorów ustawić aktualny dzień miesiąca (tu: 29) i potwierdzić przyciskiem. Następnie ustawić aktualny miesiąc (tu: 11) i r (tu: 01). SERVITEC mag.../level... Na wyświetlaczu pojawia się informacja o wybranym w procedurze startowej trybie: 'servitec levelcontrol' lub 'servitec magcontrol'. Można w tym miejscu zmienić typ urządzenia. Wkazanie pojawia się wyłącznie w trybie 'servitec magcontrol'. W tym miejscu należy ustawić min. ciśnienie pracy stosownie do wysości statycznej instalacji ( str.11) i zatwierdzić przyciskiem "". Wkazanie pojawia się wyłącznie w trybie 'servitec magcontrol'. W tym miejscu należy ustawić ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ( str. 11) i zatwierdzić przyciskiem "". Ciśnienie uzupełniania można ustawić w następujących przedziałach: - > 2,3 bar (ustawienie standardowe) - < 2,3-1,3 bar - < 1,3 bar (np. instalacja z otwartym zbiornikiem rozdzielającym)* Wybór trybu odgazowania ( str. 20). Zatwierdzić przyciskiem ""'. * str.6 - ustawienie układu servitec

17 refle servitec Eksploatacja przewijanie menu wybór parametrów wybór / zmiana parametrów (migających wartości / symboli) potwierdzenie parametrów wyjście z menu Następn przegląd TY = 12 miesiąc Wszy. meldunki tak Pamięć usterek Rejestr parametrów Pozycja zaworu silnikow.:... % SERVITEC MC V... poprzedni następny Czas odp.ciąglego ED = h Wybór czasu trwania odgazowania ( str. 15). Ustawienie standardowe (24h) jest wystarczające dla układów o pojemności poniżej 20m 3. Zatwierdzić przyciskiem ""'. W tym miejscu można ustawić czas, po przekroczeniu którego na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "Zalecana konserw." Licznik odlicza czas wstecz, tzn. w przypadku komunikatu "10 miesięcy" następna konserwacja przypada za 10 miesięcy. Funkcja ta może zostać wyłączona (off). przewijanie menu quit Ustawienie "TAK" powoduje, że każde powstałe zakłócenie włącza kontakt bezpotencjałowy (pfk). Po wybraniu NIE kontakt bezpotencjałowy może być uruchomiony tylko przez komunikaty oznaczone na str. 19 jako alarmy. Menu klienta informacja: informacja: informacja: Wyświetlanie pamięci błędów. Wyświetlanych jest ostatnich 20 usterek, chronologicznie, z oznaczeniem kodu błędu (np. ER 01 str. 19) oraz datą i godziną wystąpienia usterki. 01 oznacza najnowszy błąd, 20 - najstarszy. Rejestr parametrów zapisuje ostatnich 10 zmian parametrów min. ciśnienia pracy p0, z podaniem daty i godziny donania zmiany. 01 oznacza najnowszą zmianę, 10 - najstarszą. Informacja o pozycji (otwarciu) zaworu silnikowego w... %. Informacja o trybie servitec i wersji oprogramowania (np. V1.04). MC servitec magcontrol LC servitec levelcontrol Przegląd menu klienta został zakończony. Można teraz wybrać tryb pracy urządzenia. lub lub auto hand stop 17 Menu serwisowe W jednostce sterującej servitec zainstalowane jest chronione hasłem menu serwisowe, które służy do zmiany niektórych danych. Zmiany danych w menu serwisowym może donywać jednak wyłącznie autoryzowany serwis Refle.

18 refle servitec Eksploatacja w resie letnim Eksploatacja latem Jeśli w czasie lata pompy cyrkulacyjne w instalacji zostaną wyłączone, odgazowanie wody sieciowej nie może nastąpić, ponieważ do urządzenia nie dociera woda zawierająca gazy. W tym przypadku można w menu klienta ( str. 16) ustawić tryb odgazowania na odgazowanie wody uzupełniającej. Jeśli w resie lata w servitec ustawiono tryb odgazowania wody uzupełniającej, po ponownym włączeniu pomp cyrkulacyjnych urządzenie należy przełączyć na odgazowanie cykliczne lub w razie potrzeby na odgazowanie ciągłe. Przez wymuszony rozruch pompy (24 h) można uniknąć zaklinowania się pompy (9). W przypadku dłuższego przestoju (brak prądu lub tryb "stop" w układzie 'servitec') nie można wykluczyć zaklinowania pompy. Z tego względu, po ponownym uruchomieniu należy dręcić wirnik pompy śrubrętem. Ustawienia standardowe W rejestrze parametrów układu servitec zapisano paramtery, które bazują na badaniach i doświadczeniu firmy. Najważniejsze parametry przedstawiono w poniższej tabeli. 18 parameter ustawienie uwagi servitec servitec magcontrol levelcontrol Ciśnienie uzupełnianie włączone uzupełniane wyłączone min. ciśnienie pracy przekroczone maks. ciśnienie pracy przekroczone Ma.ilość uzupełnianej wody przekroczenie czasu min. (alarm) Uzupełnianie maks. czas uzupełniania Cykle odgazowania wytwarzanie próżni faza rozpylania faza wypychania faza przestoju Odgazowanie cykliczno-ciagłe przerwa cykle odgazowania początek odgazowania cyklicznego czas odgazowania ciągłego p 0 + 0,1 bar p 0 + 0,3 bar = p 0 p SV 0,2 bar p 0 (min. ciśnienie pracy str.11) p SV (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ( str. 11) 0 Jeśli czas uzupełniana wody lub liczba cykli zostaną przekroczone pojawi się komunikat o błędzie. Po 10h pracy lub osiągnięciu ciśnienia 10 h napełnienia (p 0 + 0,3 bar) nastąpi przerwanie uzupełniana. standard* / gl* s / s s / s s / s s / s 12 h h pompa pracuje, brak rozpylania pompa pracuje, rozpylanie pompa wyłączona, rozpylanie pompa wyłączona, brak rozpylania Co 12 h odbywa się 8 cykli odgazowania O 8.00 rozpoczyna się codziennie odgazowanie cykliczne (synchronizacja) czas należy dopasować do użytkowanej instalacji * Wartości zostały zapisane w pamięci urządzenia i mogą zostać zmienione tylko w menu serwisowym.

19 refle servitec Eksploatacja Komunikaty Poniżej podane komunikaty ukazują się na wyświetlaczu. Dodatkowo zapala się czerwona dioda "error". Ochrona przed suchobiegiem jesy sygnalizowana bezpośrednio osobną diodą ( str. 4). W przypadku, gdy pojawia się więcej komunikatów można je przejrzeć za pomocą przycisku. Komunikaty kasują się w większości automatycznie po usunięciu przyczyny błędu. Błędy takie jak np. czas uzupełniania 06 lub cykl uzupełniania 07 należy usunąć ręcznie. W celu późniejszej analizy błędów można je wywołać z rejestru błędów i parametrów ( str. 17). Do zdalnej transmisji można wykorzystać bezpotencjałowy zestyk przełączny do zbiorczej sygnalizacji zakłóceń, a styk bezpotencjałowy do ochrony przed suchobiegiem. W menu klienta ( str. 16) można ustawić, czy przesyłane bezpotencjałowo mają być wszystkie komunikaty czy tylko te zaznaczone jako alarm. kod błędu rodzaj błędu przyczyny błędu szukanie błędu usuwanie błędu min. ciśnienie p 0 przekroczone (alarm) zabezpieczenie przed suchobiegiem przekroczenie czasu (alarm) 02.2 zabezpieczenie przed suchobiegiem przekroczenie czasu min. (alarm) wyciek wody w intsalacji nieprawidłowo ustawione ciśnienie lub usterka czujnik braku wody niepodłączony (16) brak wody w rurze próżniowej zamknięty zawór kulowy po stronie wejścia zanieczyszczomy osadnik zanieczyszczeń (5) do rury próżniowej nie dopływa wystarczająca ilość wody zanieczyszczony osadnik zanieczyszczeń (5) uszkodzony odpowietrznik (20) usunąć nieszczelność skasować błąd (przycisk quit") podłączyć czujnik braku wody otworzyć zawór kulowy wyczyścić osadnik zanieczyszczeń wyczyścić osadnik wymienić odpowietrznik 04.1 pompa awaria (alarm) uszkodzenie zabezpieczenia pompy zablowanie pompy zwarcie sprawdzić i ew. wymienić zabezpieczenie dręcić pompę znaleźć przyczynę i ją usunąć czas uzupełniania przekroczony (standard 20 min) duże wycieki wody w instalacji czas uzupełniania jest niewystarczający w stosunku do ustawionego ciśnienia usunąć wycieki, skasować błędy zmniejszyć histerezę stabilizacji ciśnienia 07 liczba cykli uzupełniających przekroczona (standard 3 co 2 h) niewielkie wycieki w instalacji usunąć wycieki, skasować komunikat o błędzie 08 pomiar ciśnienia awaria (alarm) czujnik ciśnienia jest niepodłączony lub uszkodzony sprawdzić ablowanie, ew. wymienić 10 ma. ciśnienie pma przekroczone zbyt duże straty ciśnienia między servitec a instalacją nieprawidłowe ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym zbyt nisko ustawione ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa w menu klienta zamontować czujnik ciśnienia w instalacji lub użyć większych średnic znamionowych rur w instalacji sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym dopasować ustawienie ciśnienia w menu do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa 11* 12 ilość uzupełnianej wody przekroczona w cyklu uzupełniania czas uzupełniania przekroczony (standard 10 h) duże wycieki wody w instalacji ilość uzupełnianej wody jest niewystarczająca w stosunku do ustawionego ciśnienia usunąć przecieki, skasować błędy zmniejszyć histerezę stabilizacji ciśnienia lub zwiększyć maks. ilość uzupełnianej wody ma. czas uzupełniania przekroczony sprawdzić stan uzupełniania urządzenia, usunąć błąd, ew. ponownie napełnić 16 spadek napięcia sprawdzić zasilenie elektryczne 19 stop > 4 h servitec znajduje ponad 4h w trybie stop przełączyć na tryb automatyczny, aby unikąć zaklinowania pompy zalecana konserw. cykl konserwacji upłynął przypomnienie o corocznej konserwacji przeprowadzić konserwację skasować komunikat

20 refle servitec Konserwacja, kontrola, demontaż Instrukcja konserwacji Uwaga! Należy przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa ( str. 5)! Przegląd resowy urządzenia servitec należy przeprowadzać raz w ru, jednak nie rzadziej niż po przekroczeniu cykli odgazowania (co odpowiada odgazowaniu ciągłemu przez 14 dni lub odgazowaniu ciągłemu przez 7 dni + 1 r odgazowania cyklicznego w przypadku standardowych ustawień). Prace konserwacyjne powiny być przeprowadzane tylko przez fachowców. Zalecamy zlecenie konserwacji autoryzowanemu serwisowi Refle. W celu przypomnienia o corocznej konserwacji, po upływie ustawionego dla urządzenia czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zalecana konserw., który można skasować za pomocą przycisku quit. W przypadku prac konserwacyjnych tylko na rurze próżniowej należy wcześniej wypuścić ciśnienie przez zawór spustowy (19). Kontrola szczelności sprawdzić szczelność zewnętrzną, przede wszystkim pompy, złącz śrubowych i odpowietrznika w razie potrzeby uszczelnić Sprawdzenie funkcji próżni sposób postępowania str. 13, punkt Test próżniowy Czyszczenie (5) filtrów sposób postępowania str. 14, punkt Czyszczenie osadnika zanieczyszczeń Sprawdzenie wartości nastawczych w jednostce sterującej sposób postępowania str.16 Menu klienta Sprawdzenie cykli odgazowania 20 Odgazowanie układu hand przejść do trybu ręcznego uruchomić odgazowanie wody instalacyjnej (SE, miga) Po upłynięciu fazy wypychania (50 s) zaczyna pracować pompa (9); wytwarzana jest próżnia, co można odczytać na póżniomierzu (17) pompa (9) wyłącza się (po 30 s), nie może świecić się dioda sygnalizująca brak wody woda jest rozpylana przez przyłącze ciśnieniowe z dyszą (11), gaz jest wypychany, gaz musi zostać wypchnięty przed rozpoczęciem kolejnego cyklu 1.7 bar NE SE 10 h Wyświetlacz ( str. 4) napis servitec magcontrol miga podczas odgazowania układu Odgazowanie wody uzupełniającej uruchomić odgazowanie wody uzupełniającej (NE, miga) silnikowy zawór kulowy przewodu wody uzupełniającej otwiera się (4), pompa zaczyna pracować i wytwarza próżnię pompa wyłącza się (30 s), woda jest rozpylana przez dyszę (11), gaz jest wypychany, gaz musi zostać wypchnięty przed rozpoczęciem kolejnego cyklu wyłączyć odgazowanie wody uzupełniającej (NE, nie miga) quit 1.7 bar NE SE 10 h Wyświetlacz ( str. 4) napis servitec magcontrol miga podczas odgazowania wody uzupełniającej Wskazówka: Konserwacja jest zakończona, jeżeli gaz zostanie całkowicie usunięty przez odpowietrznik, a dioda sygnalizująca brak wody (kolor czerwony) nie zaświeci się podczas fazy rozpylania. auto uruchomić tryb automatyczny

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

reflex Instrukcja montażu, uruchomienia i eksploatacji

reflex Instrukcja montażu, uruchomienia i eksploatacji reflex Instrukcja montażu, uruchomienia i eksploatacji Ogólne warunki dotyczące bezpieczeństwa Przeponowe naczynia wzbiorcze reflex są urządzeniami ciśnieniowymi. Membrana dzieli naczynie na przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Układ odgazowujący z próżniową rurą odgazowującą Servitec 35-95

Układ odgazowujący z próżniową rurą odgazowującą Servitec 35-95 Układ odgazowujący z próżniową rurą odgazowującą Servitec 35-95 01.04.2014 PL Instrukcja obsługi Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Pol nisch Spis treści Spis treści 1 Wskazówki do instrukcji obsługi...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Flamco-Fill NFE+MVE. Zalacznik. Instrukcja montazu i obslugi. Flamco www.flamcogroup.com

Flamco-Fill NFE+MVE. Zalacznik. Instrukcja montazu i obslugi. Flamco www.flamcogroup.com lamco-ill N+MV Zalacznik Instrukcja lamco www.flamcogroup.com dition 2009 / PL ZLZNIK O INSTRUKJI MONTZU I OSLUGI LMO-ILL N+MV Spis tresci Strona 1. Uruchomienie 3 1.1. Uruchomienie urządzenia uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy Instrukcja dla kierowcy 1 Zespół wydawania 1.1 Pneumatycznie uruchamiany kolektor 1.2 Pneumatycznie uruchamiany zawór kolektora 1.3 Pneumatyczny zawór odpowietrzania 1.4 Złącze do napełniania 1.5 Czujnik

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Układy do uzupełniania i zmiękczania wody

Układy do uzupełniania i zmiękczania wody Układy do uzupełniania i zmiękczania wody Fillcontrol, Fillset, Fillsoft Zadowolenie klienta Reflex to firma nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie instalacji grzewczych, chłodniczych i solarnych. Oferuje

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME 1 Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umoŝliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Reflex - POLSKA Sp. z o.o. Dział Sprzedaży: Serwis: Biuro w Poznaniu:

Reflex - POLSKA Sp. z o.o. Dział Sprzedaży: Serwis: Biuro w Poznaniu: PI1306deA / 9571346 / 10-13 / 5.000 Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju techniki Reflex - POLSKA Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 87-200 Wąbrzeźno Dział Sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Nr art. D 605 030 Wydanie z dnia 2003/10/moe-08 Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty.

Bardziej szczegółowo

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 PL Instrukcja obsługi Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Polski Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Spis treśc i Spis treści 1 Wskazówki do instrukcji obsługi...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Powiat suski Wydział Środowiska Skrócona instrukcja obsługi Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego 24

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Instrukcja obsługi. Nazwa: Mikroprocesorowa jednostka sterownicza AQC BASIC. Typ: AQC-1

WARUNKI TECHNICZNE. Instrukcja obsługi. Nazwa: Mikroprocesorowa jednostka sterownicza AQC BASIC. Typ: AQC-1 WARUNKI TECHNICZNE Instrukcja obsługi Nazwa: Mikroprocesorowa jednostka sterownicza AQC BASIC Typ: AQC-1 1 1. Sposób użycia: Mikroprocesorowa jednostka sterownicza AQC służy w pełni do automatycznego sterowania

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo