OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konina, w części dotyczącej rejonu Morzysław, V,VA, w prawobrzeżnej części miasta - zwany dalej Planem przyjęto zapisy planu dla działki UN-1 przez analogię - warunki techniczne przyłączenia do sieci: energetycznej, cieplnej, wodociągowej i kanalizacyjnej - przekazana przez Inwestora koncepcja oraz inne dane dotyczące projektowanej rozbudowy - zatwierdzone przez Inwestora zmiany w koncepcji - uzgodnienia materiałowe pomiędzy jednostką projektową i Inwestorem - matryca geodezyjna - inwentaryzacja fotograficzna - dokumentacja geotechniczna wykonana na zlecenie Inwestora i przekazana jednostce projektowej - dokumentacja geotechniczna uzupełniająca wykonana na zlecenie Inwestora i przekazana jednostce projektowej - uzgodnienia projektu pod względem ochrony p.poż., sanitarnym oraz BHP - uzgodnienia międzybranżowe - obowiązujące przepisy i normy 1

2 2. Dane ogólne 2.1 Obiekt: budynek Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 2.2 Inwestor : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, ul Przyjaźni Adres budowy: Konin, ul. Popiełuszki Oznaczenie geodezyjne działki: 145/1 2.5 Stan władania: działka jest własnością Inwestora - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 3. Projektowane obiekty Na przedmiotowej działce projektuje się: 3.1 Budynek Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 3.2 Parkingi, drogi dojazdowe i dojścia 3.3 Zieleń wysoką i niską, pełniącą funkcję ozdobną i izolacyjną 3.4 Przyłącza zewnętrzne i konieczne przełożenia sieci 4. Opis ogólny projektowanego budynku Centrum Wykładowo - Dydaktycznego w Koninie Przedmiotem opracowania jest obiekt użyteczności publicznej służący potrzebom szkolnictwa wyższego. Budynek zaprojektowano na planie koła na terenie należącym do Inwestora. W przyszłości istnieje możliwość połączenia projektowanego budynku z istniejącym budynkiem Szkoły 2

3 Wyższej za pomocą łącznika zlokalizowanego w poziomie piwnic oraz rozbudowy budynku o kolejne pomieszczenia dydaktyczne. Projektowany budynek jest częściowo podpiwniczony. Układ funkcjonalny obiektu pozwala na wykonanie go w 2 etapach: etap podstawowy oraz etap II ewentualna rozbudowa obiektu w przyszłości. Z uwagi na powyższe funkcja piwnic części podpiwniczonej i usytuowanie miejsc parkowania w fosie garażowej umożliwia nie tylko objazd wokół budynku, ale także jego rozbudowę bez ponoszenia zwiększonych nakładów. Całość obiektu przekryta lekkim pokryciem ze spadkiem na zewnątrz budynku. Projektowana sala wykładowa - aula założona została na planie półkola, miejsca siedzące umieszczone są amfiteatralnie. Doświetlenie sali górno-boczne za pomocą wąskiego pasa okien w górnej części podniesionego dachu. Hall o wysokości 2 kondygnacji jest wielofunkcyjnym, reprezentacyjnym pomieszczeniem mogącym również służyć szerokopojętym celom dydaktycznym. Sale wykładowe audytoryjne (na 70 i na 106 miejsc) usytuowano częściowo pod audytorium auli. Audytorium auli jest stałe i w konstrukcji żelbetowej, natomiast audytoria w/w sal należy wykonać w konstrukcji drewnianej łatwo demontowalnej. Podobnie ściany audytoriów lekkie akustyczne ścianki działowe łatwe w demontażu. Konstrukcja audytoriów oraz scianki działowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Cały obiekt zostanie pokryty dachem z jednego rodzaju materiału. W zwiazku z potrzebą zapewnienia jak największej liczby miejsc parkowania, projektuje się parking na terenie wzdłuż drogi zlokalizowanej przy budynku, a także w kondygnacji piwnic (w cyt. fosie parkingowej). Projektowany budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 3

4 Obiekt wg schematu funkcjonalnego jak poniżej: - piwnice: parking podziemny otwarty częściowo zadaszony, pomieszczenia techniczne, magazyny - parter: hall, sala wykładowa - aula na 647 miejsc, sale wykładowe audytoryjne na 106 oraz na 70 miejsc, szatnia, sanitariaty - I piętro: sala wykładowa pozioma na min. 64 miejsca, laboratoria 5. Dane liczbowe projektowanego obiektu Powierzchnia użytkowa 4.095,57 m² Powierzchnia piwnic 1.001,34 m² Powierzchnia zabudowy m² Kubatura m³ 6. Opis przyjętych rozwiązań materiałowych 6.1 Fundamenty żelbetowe wylewane. W miejscu posadowienia wind fundamenty zostaną obniżone z uwagi na konieczność wykonania podszybia. W związku z możliwym wysokim poziomem wód gruntowych podszybie zaizolować specjalnymi preparatami przeciwwodnymi. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych typu M. Szczegółowe parametry ław i ścian fundamentowych znajdują się w tomie Konstrukcja. 4

5 6.2 Ściany - konstrukcyjne cegła pełna - działowe murowane z cegły dziurawki oraz lekkie ścianki działowe akustyczne w pomieszczeniach dydaktycznych - kominowe z kształtek betonowych nie wymagających obmurowania w systemie np. SCHIEDEL - zewnętrzne dwuwarstwowe z cegły szczelinówki gr 25 cm ocieplonej styropianem gr 14 cm metodą lekką mokrą, w kondygnacji piwnic wykonać ściany zewnętrzne i konstrukcyjne z bloczków betonowych - ścianki działowe do kabin ustępowych systemowe - obudowa pionów instalacyjnych ścianki z kartongipsu - w ścianach w miejscu usytuowania hydrantów wykonać odpowiednie wnęki Uwaga: Do wysokości 50cm nad terenem stosować w ścianach zewnętrznych cegłę pełną, powyżej cegłę szczelinówkę. W ścianach zewnętrznych do wysokości 2 m (ocieplenie metodą lekką mokrą) siatka podwójnie; na krawędziach ścian i okien zastosować narożniki aluminiowe, w miejscu dylatacji profil dylatacyjny. Klasę cegły oraz markę zaprawy określa tom Konstrukcja. 6.3 Dach Konstrukcja dachu sali wykładowej auli i hallu (całej rotundy) mieszana stalowa i żelbetowa. Konstrukcję stanowią żelbetowe słupy rozmieszczone po obwodzie koła. Słupy z obustronnie wysuniętymi wspornikami 5

6 żelbetowymi zorientowanymi promieniście. Na nich opierają się płaskie dźwigary kratownic stalowych połączone w środku rzutu pierścieniem stalowym. Kratownice podniesione są w stosunku do wsporników, co umożliwia doświetlenie sali oświetleniem górno-bocznym. Pozostała część parterowa oraz przekrycie sali wykładowej zlokalizowanej na piętrze stropodach niewentylowany. Przed wykonaniem i montażem dźwigarów sali dydaktyczno konferencyjnej należy zweryfikować ich wymiary w oparciu o pomiar na placu budowy po wykonaniu ścian i słupów. Dźwigary sali dydaktyczno konferencyjnej w prostym układzie promienistym rozmieszczone równomiernie w ilości 16 kratownic co 22,50. Szczegółowo profile i parametry konstrukcji dachu określa tom Konstrukcja. 6.4 Pokrycie papa termozgrzewalna z 2 warstw papy termozgrzewalnej 6.5 Strop międzypiętrowy, antresola w hallu płyta żelbetowa wg rysunków konstrukcyjnych 6.6 Elementy żelbetowe w projektowanym budynku: - fundamenty (ławy i stopy fundamentowe) - słupy i trzpienie - podciągi - wsporniki 6

7 - stropy - schody - konstrukcja audytorium auli - nadproża (wylewane i żelbetowe prefabrykowane) Opis i rysunki szczegółowe tych i pozostałych elementów konstrukcyjnych znajdują się w tomie Konstrukcja. 6.7 Stolarka okienna - wewnętrzna okna wewnętrzne PCV (pomiędzy pomieszczeniem technicznym i zapleczem auli) - zewnętrzna frontowa oraz okna głównej sali dydaktycznej okna fasadowe PCV lub stalowe z profili tzw.ciepłych np. Jansen okna sali audytoryjnej - auli wyposażyć dodatkowo w rolety sterowane pilotem - zewnętrzna okna PCV jak pokazano na rysunkach elewacji i zestawieniach stolarki (w projekcie wykonawczym) Uwaga: Okna w kolorze białym, fasady granatowopopielate. Szyby w fasadach zastosować podwójne, zespolone, bezpieczne. Okna zastosować uchylno-rozwierane zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Wszystkie okna w obiekcie winny mieć możliwość ich otwierania z poziomu podłogi. Szyby o współczynniku U<1,1 W/m²xK. Okna o współczynniku U<1,5 W/m² xk. W oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe. 7

8 Pod oknami wykonać wnęki na grzejniki w miejscach jak pokazano na rzutach w tomie Instalacje sanitarne. Dodatkowo pod oknami umieścić nawiewy dla zwiększenia wydolności wentylacji grawitacyjnej. Przy oknach usytuowanych poniżej 2 m nad terenem zastosować szyby bezpieczne oraz zawiasy antywłamaniowe. W oknach węzła cieplnego zastosować kraty i zabezpieczyć dodatowo siatką stalową o wielkości oczek 1cm Stolarka drzwiowa - zewnętrzna PCV z szybami / lub stalowa z profili tzw ciepłych typu np. Jansen z szybami P4 o współczynniku K<1,1 W/m2xK i zawiasami przeciwwłamaniowymi profile tzw. ciepłe. Drzwi do węzła cieplnego wykonać jako zewnętrzne stalowe pełne ocieplone. - wewnętrzna do sali audytoryjnej -auli zamontować drzwi PCV pełne w kolorze brązowym lub stalowe pełne o standardzie nie niższym niż drzwi np. w systemie Jansen - wewnętrzna drzwi typowe drewniane z ościeżnicami drewnianymi (z wywinięciem ościeżnic na ścianę) typu np. PORTA wzmocnione przeznaczone do stosowania w szkolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Uwaga: W miejscach wskazanych przez Rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń p-poż. zastosować odpowiednie okna i drzwi o odporności ogniowej. Drzwi do węzła cieplnego wykonać jako pełne EI60. 8

9 Drzwi do pomieszczeń sanitariatów (w miejscach o zwiększonym zapotrzebowaniu na wentylację) wykonać z otworami nawiewnymi. Drzwi i ścianki działowe do kabin ustępowych systemowe. 6.9 Parapety - zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze elewacji - wewnętrzne konglomerat w kolorze popielatym 6.10 Posadzki jak w zestawieniu pomieszczeń poniżej. NR WYSZCZEGÓLNIENIE POW. (m 2 ) POSADZKA PIWNICE -1/1 FOSA GARAŻOWA (1076,42) KOSTKA BRUKOWA -1/2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,06 POS. BETONOWA -1/3 WENTYLATORNIA 167,69 POS. BETONOWA -1/4 MAGAZYN 418,48 POS. BETONOWA -1/5 WENTYLATORNIA 161,16 POS. BETONOWA -1/6 KORYTARZ 106,13 POS. BETONOWA -1/7 WĘZEŁ CIEPLNY 60,49 POS. BETONOWA -1/8 KOMUNIKACJA 69,80 POS. BETONOWA -1/9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,53 POS. BETONOWA POW. UŻYTKOWA PIWNIC 1.001,34 m² PARTER 0/1 SALA WYKŁADOWA AUDYTORYJNA NA 647 OSÓB 961,8 WYKŁ. DYWANOWA 0/2 SALA WYKŁADOWA NA 106 OSÓB 131,22 WYKŁ. DYWANOWA 0/3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 26,96 PCV NP. TARKETT 0/4 SALA WYKŁADOWA NA 70 OSÓB 95,28 WYKŁ. DYWANOWA 0/5 KOMUNIKACJA 78,25 PCV NP. TARKETT 0/6 SZATNIA 56,04 PCV NP. TARKETT 0/7 WIATROŁAP 19,69 PCV NP. TARKETT 0/8 BUFET 59,81 PCV NP. TARKETT 0/9 MAGAZYN 56,54 PCV NP. TARKETT 0/10 KORYTARZ 178,23 PCV NP. TARKETT 0/11 ZAPLECZE BUFETU 14,27 PCV NP. TARKETT 0/12 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,54 PCV NP. TARKETT 0/13 KLATKA SCHODOWA 32,56 TERAKOTA 0/14 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 16,63 PCV NP. TARKETT 9

10 0/15 WC MĘSKI 36,38 GRES 0/16 KOMUNIKACJA 3,85 TERAKOTA 0/17 EC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,81 TERAKOTA 0/18 KOMUNIKACJA 36,08 PCV NP. TARKETT 0/19 ZAPLECZE SALI AUDYTORYJNEJ 127,40 PCV NP. TARKETT 0/20 KOMUNIKACJA 30,00 PCV NP. TARKETT 0/21 KOMUNIKACJA 30,39 PCV NP. TARKETT 0/22 HALL 411,87 PCV NP. TARKETT 0/23 WIATROŁAP 38,73 PCV NP. TARKETT 0/24 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,77 TERAKOTA 0/25 KOMUNIKACJA 3,80 TERAKOTA 0/26 WC DAMSKIE 36,17 GRES 0/27 KOMUNIKACJA 35,97 PCV NP. TARKETT 0/28 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,32 PCV NP. TARKETT 0/29 WIATROŁAP 5,85 PCV NP. TARKETT 0/30 KLATKA SCHODOWA 32,52 TERAKOTA 0/31 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,55 PCV NP. TARKETT 0/32 KORYTARZ 181,63 PCV NP. TARKETT 0/33 MAGAZYN 56,54 PCV NP. TARKETT POW. UŻYTKOWA PARTERU I PIĘTRO 2.825,45m² 1/01 KORYTARZ 278,53 PCV NP. TARKETT 1/02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,36 PCV NP. TARKETT 1/03 KLATKA SCHODOWA 32,51 TERAKOTA 1/04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4.21 PCV NP. TARKETT 1/05 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,96 PCV NP. TARKETT 1/06 KOMUNIKACJA 10,47 TERAKOTA 1/07 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,68 TERAKOTA 1/08 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,40 PCV NP. TARKETT 1/09 WC DAMSKIE 50,56 GRES 1/10 KABINA TŁUMACZA 4,20 WYK DYWANOWA 1/11 KOMUNIKACJA 2,98 WYK DYWANOWA 1/12 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 27,21 PCV NP. TARKETT 1/13 KOMUNIKACJA 2,90 WYK DYWANOWA 1/14 KABINA TŁUMACZA 4,20 WYK DYWANOWA 1/15 KORYTARZ 307,71 PCV NP. TARKETT 1/16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,53 PCV NP. TARKETT 1/17 KLATKA SCHODOWA 32,56 TERAKOTA 1/18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 16,63 PCV NP. TARKETT 1/19 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,89 PCV NP. TARKETT 1/20 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,68 TERAKOTA 1/21 KOMUNIKACJA 10,47 TERAKOTA 1/22 WC MĘSKI 50,84 GRES 1/23 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,40 PCV NP. TARKETT 1/24 KOMUNIKACJA 25,40 PCV NP. TARKETT 1/25 KORYTARZ 126,53 PCV NP. TARKETT 1/26 LABORATORIUM 56,21 PCV NP. TARKETT 10

11 1/27 SALA WYKŁADOWA POZIOMA NA OKOŁO 60 OSÓB 116,89 WYK DYWANOWA 1/28 LABORATORIUM 56,21 PCV NP. TARKETT POW. UŻYTKOWA PIĘTRA 1.270,12 m² POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (BEZ PIWNIC) 4.095,57 m² POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (Z PIWNICAMI) 5.096,91m² W budynku projektuje się posadzki jak poniżej: - kamienne / alternatywnie PCV w hallu na parterze - laboratoria, korytarze - PCV o parametrach nie gorszych niż np. TARKETT lub POLYFLOR w kolorystyce złożonej z min. 5 kolorów oraz o średnim stopniu skomplikowania wzorów - sala dydaktyczna audytoryjna - aula, wykładowa na piętrze sala pozioma oraz sale audytoryjne - wykładzina dywanowa typ nie gorszy niż np. TAPISOM 700S Audytoria sal audytoryjnych małych wykonać w konstrukcji drewnianej lub stalowej, na której zostanie ułożona wykładzina dywanowa. Drewno użyte do wykonania konstrukcji winno byc zaimpregnowane do stopnia trudnozapalności. W sanitariatach zastosować płytki gresowe szkliwione. - w sanitariatach dla niepełnosprawnych - terakota płytki antypoślizgowe min. V klasa ścieralności. W sanitariatach wykonać odwodnienia posadzek kratkami ściekowymi. - schody w hallu typu rozkładowego - wyłożone okładziną kamienną, jak posadzka hallu/ alternatywnie terakota - na klatkach schodowych ewakuacyjnych zastosować okładzinę terakota z nastopnicami ryflowanymi. Podesty klatek schodowych - również wyłożone okładziną z płytek terakota. 11

12 - w piwnicy (parking) zastosować posadzkę z kostki brukowej na podłożu piaskowym, pomieszczenia magazynowe posadzka betonowa szlifowana UWAGA: W miejscu dylatacji w budynku należy również zdylatować podłogi wraz z posadzkami Balustrady Balustrada w reprezentacyjnym hallu projektowana indywidualnie stalowa z przęsłami przezroczystymi ze szkła hartowanego gr 10mm w kolorze grafitowym (zgodnie z projektem wnętrza) o podwyższonym standardzie, podobnie balustrada schodów rozdzielnych -prowadzących z hallu na piętro na antresolę. Balustrada z elementów wycinanych laserowo niespawana. Balustrady projektowanych klatek schodowych - metalowe malowane proszkowo. Przęsła wykonać jako przezroczyste z nietłukącego np. PLEXIGLASSu. Uwaga: alternatywnie projektuje się w całym obiekcie balustrady standardowe stalowe malowane proszkowo z przęsłami przezroczystymi. Balustrady przy oknach fasadowych zabezpieczenia z rur stalowych niespawanych systemowych o wys. 1,10 m. W fasadach zastosować szkło nietłukące przynajmniej do wysokości min.1,10m (zgodnie z podziałam poziomym fasady). Balustrady i pochwyty w salach audytoryjnych oraz sali wykładowo - konferencyjnej w ilości wystarczającej dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania powyższych pomieszczeń wykonać w formie zabezpieczeń zespolonych z oparciami siedzeń (podwyższone oparcia wysokość ok.1,00m nad przejściem), jednakże nie więcej niż wynika 12

13 z dobrej widoczności dla pierwszego rzędu siedzeń za przejściem usytuowanym na poziomie 2,10m. Wszystkie okna w obiekcie o podokiennikach ustuowanych poniżej 85cm nad posadzką zabezpieczyć balustradami z rur stalowych powlekanych. Balustrady w sali wykładowej audyrotyjnej auli wykonać jako pełne murowane. Balustrady mogące utrudniać widoczność (pokazane na rysunku rzutu), wykonać o wysokości 70cm w pionie oraz w poziomie 50cm (w formie poprzecznych elementów z rur) tak, aby łączny wymiar elementu pionowego i poziomego wyniósł min.120cm Wykończenie ścian i elementów wnętrza - malowanie emulsyjne w kolorach jasnych w uzgodnieniu z projektantem i Użytkownikiem na etapie realizacji - w pomieszczeniach wc glazura do pełnej wysokości pomieszczeń 2,20m - płytki o standardzie nie niższym niż np.tubądzin: zastosować płytki ścienne i podłogowe z określonych kolekcji (np. TAMIZA, NOSTALGIA) w dwu kolorach: np. morskim i np. piaskowym. Lustra nad umywalkami klejone do ściany pomiędzy płytkami. Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia płytek wybranego producenta przed ich zakupem i montażem. - ściany farba zmywalna natryskowa / alternatywnie emulsyjna - ściany sali dydaktycznej audytoryjnej -auli, wyłożyć płytami akustycznymi ściennymi np. RYGIPS, malować na kolor wg projektu wnętrza - wszelkie przewody i instalacje np. wentylacji grawitacyjnej obudować kartongipsem 13

14 - kratownice w głównej sali malować dwukrotnie farbą ognioochronną pęczniejącą do klasy R15 w kolorze granatowopopielatym (neutralnym) - słupy w hallu wyłożyć okładziną kamienną (na całej wysokości słupa, pozostałe słupy w korytarzach do wys. 1,30m)/alternatywnie pomalowac farbą emulsyjną 6.13 Sufity - podwieszone z kartongipsu - w sali dydaktycznej audytoryjnej- auli sufit akustyczny dźwiękochłonny o standardzie nie niższym niż np. Rygips o wysokom stopniu pochłaniania dźwięku montowany do płatwi pomiędzy dźwigarami stalowymi. W sufitach podwieszonych w korytarzch (z kartongopsu) zamontować otwory rewizyjne dla prowadzonych w przestrzeni sufitowej instalacji Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie Rynny i rury spustowe PCV. Rynny i rury spustowe obudowane materiałem elewacyjnym ekranem poziomym oraz pionowymi okładzinami elewacyjnymi najlepiej kamiennymi lub aluminiowymi jak opaska nad fasadą - montowanymi do obudowy rur. Usytuowanie rur spustowych oraz spadki rynien pokazano na rzucie dachu. Rury spustowe zakryte (obudowane) wykonać o przekroju koła, rury spustowe odkryte o przekroju kwadratowym. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze elewacji. 14

15 6.15 Izolacje - przeciwwilgociowe i przeciwwodne folia jako izolacja posadzki na gruncie oraz folia w pomieszczeniach mokrych; izolacje pionowe - masa uszczelniająca wysokoelastyczna. - izolację pionową i poziomą (ściany i podłoga na gruncie w kondygnacji piwnicznej) wykonać w technologii np. SCHOMBURG - Uwaga: W przypadku ewentualnego zastosowania pap i lepików należy stosować papy i lepiki na gorąco bez wypełniaczy (z uwagi na styropian i możliwość jego reakcji z rozpuszczalnikiem bitumicznym). - termiczna styropian gr 14cm dla ścian ocieplonych tradycyjną metodą lekką mokrą, - styropian gr 5cm dla podłóg na gruncie - dach wełna mineralna gr 20cm np. ROCKWOOL, styropian twardy gr 20cm Budynek spełnia wymagania ochrony cieplnej w obowiązującym zakresie. - akustyczna styropian na stropie międzypiętrowym gr 2cm 6.16 Wentylacja W budynku projektuje się wentylację mechaniczną. W sanitariatach i hallu projektuje się wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniach dydaktycznych i w garażu zaprojektowano awaryjną wentylację grawitacyjną pomieszczeń. Kominy wentylacyjne wymurować z kształtek prefabrykowanych betonowych z betonu lekkiego o standardzie nie niższym niż np. Schiedel (nie wymagające obmurowania) 15

16 i wyprowadzić ponad dach na wysokość min. 50 cm od poziomu dachu do spodu wylotu komina. Wyloty wykonać z boków kominów. Kominy przykryć czapkami kominowymi. Kominy otynkować w kolorze podstawowym elewacji. Niektóre pomieszczenia, gdzie nie jest możliwa wentylacja kominem wentylacyjnym, zwentylować wywietrzakami dachowymi. W pomieszczeniach sanitariatów - w celu odpowiedniej wentylacji zamontować wentylatory na kratkach wentylacyjnych uruchamiane przez włącznik światła. W oknach, w celu zwiększenia wentylacji zamontować dodatkowo nawiewniki ciśnieniowe. W pomieszczeniach, gdzie zastosowano awaryjnie wentylację grawitacyjną, na czas pracy wentylacji mechanicznej, nalęży zamknąć kratki wentylacyjne, aby nie zakłócać pracy wentylacji mechanicznej. Wentylację mechaniczną prowadzić w sposób umożliwiający nierozprzestrzenianie ognia na wypadek pożaru -zastosować odpowiednie klapy odcinające. O ile budynek zostanie wyposażony w system p.poż., klapy te winny z nim współpracować. Klatki schodowe wyposażyć w klapy oddymiające o powierzchni nie mniejszej niż 5% rzutu klatki schodowej. Szczegółowy opis urządzeń wentylacyjnych znajduje się w tomie Instalacje sanitarne. W klatkach schodowych dodatkowo zamontować wyłazy dachowe, a część niższą i wysoką połączyć drabinką stalową zewnetrzną w celu ułatwienia poruszania się po dachach budynku Przejścia instalacyjne 16

17 W celu uniknięcia póżniejszych przekuć należy uprzednio przygotować w stropach otwory oraz bruzdy w ścianach dla prowadzenia instalacji. Szczególnie należy przewidzieć (z uwagi na potrzebne duże wymiary) otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz szachty dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 7 Elewacja kolorystyka Kolorystyka obiektu związana jest z okładziną z piaskowca, a zatem projektuje się w tonacji kolorystycznej kamienia naturalnego. O ile obiekt z uwagi na wysoki koszt okładziny kamiennej nie zostanie wykończony w tej technologii, projektuje się tynk cienkowarstwowy w kolorystyce zbliżonej do kolorystyki piaskowca. Pozostałe, tynkowane części elewacji projektuje się kolorystykę w tynku cienkowarstwowym jak pokazano na rysunkach elewacji. 8 Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych Budynek projektowanego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego zostanie kompleksowo wyposażony w niezbędne urządzenia i wyposażenie w celu jego przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu projektuje się: - windę - łączącą kondygnacje budynku ( parter i piętro)- o wymiarach min. 1,10x1,40 cm (w świetle kabiny) umożliwiającą korzystanie z niej osobom na wózku inwalidzkim 17

18 - wc zostaną na każdej kondygnacji wyposażone w pełen program wraz z niezbędnymi uchwytami oraz armaturą do korzystania przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności - na terenie projektuje się miejsca parkowania dla niepełnosprawnych 9 Wyposażenie budynku Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje: - centralnego ogrzewania - wodociągową i kanalizacji sanitarnej - deszczową - elektryczną - teletechniczną - wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - antywłamaniową - systemu kontroli dostępu - monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego - nagłośnienia auli - RTV Ponadto budynek zostanie wyposażony we wspomnianą wyżej windę osobową - przeznaczoną również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. System sterowania windy (automatyka wind) zastosowanej w budynku powinien umożliwiać współpracę z ewentualnie zastosowanym w budynku systemem p.poż. (w momencie sygnału p.poż. winda zjeżdża na określoną kondygnację i pozostaje otwarta do czasu odblokowania przez straż pożarną). 18

19 Laboratoria zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt zakupiony przez Inwestora. Poszczególne pomieszczenia budynku zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt i umeblowanie jest również przedmiotem opracowania pod nazwą Projekt wyposażenia. Podesty w audytoriach ujęto także w projekcie wyposażenia. 10. Uwagi końcowe - Prace prowadzić pod nadzorem autorskim. - Wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej w zakrasie szkolnictwa wyższego - Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z technologią zalecaną przez producentów materiałów i wyrobów zastosowanych do wykonania obiektu. - Ewentualne zmiany materiałów budowlanych winny uzyskać pisemną akceptację Inwestora i jednostki projektowej. - Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań materiałowych i technicznych oraz warunków ich wykonania znajduje się również w teczce Konstrukcja oraz w Specyfikacji technicznej. 19

20 - Dokumentacja niniejsza została podzielona na tomy, z których każdy jest jej integralną częścią. Zaleca się wnikliwe zapoznanie się z całym projektem, gdyż informacje i zalecenia zawarte w poszczególonych tomach wzajemnie się uzupełniają. - do niniejszego opracowania branży architektonicznej wykonano także projekt wnętrz, który jest częścią niniejszej dokumentacji projektowej - Prace budowlane, rozbiórkowe i adaptacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz zgodnie z obowiązujacymi innymi przepisami i procedurami - W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności, konieczny jest kontakt z jednostką projektową - Projekt jest chroniony Prawem Autorskim Opracowanie: Sprawdzając y: 20

21 Warunki ochrony przeciwpożarowej Podstawa prawna: 5.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) 1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: a) powierzchnia użytkowa: 4.095,57 m 2, b) powierzchnia zabudowy: 3.828,60 m 2, c) wysokość: max. 16m (budynek średniowysoki) d) liczba kondygnacji: 2 (oraz piwnice) e) kubatura: m³ 2. Odległość od obiektów sąsiadujących 13,92m od budynku dydaktycznego, 26,38m od domów jednorodzinnych, 20,09m od budynku 21

22 szatniowego. 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: Nie dotyczy. 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: Nie dotyczy. 5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach: Obiekt zaliczany do strefy pożarowej stanowiącej kategorię zagrożenia ludzi ZL I. Max liczba osób przebywających w pomieszczeniach: sala audytoryjna duża 647 osób sala audytoryjna 70 osób sala audytoryjna 106 osób sala wykładowa na piętrze 64 osoby laboratoria po 15 osób Max liczba osób w budynku projektowanym 920 osób 6. Ocena zagrożenia wybuchem: Nie dotyczy. 7. Podział obiektu na strefy pożarowe: a) dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL I dla budynku średniowysokiego: m 2, w budynku wydziela się 2 strefy pożarowe: węzeł cieplny część użytkowa 22

23 8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Kondygnacja nadziemna projektowana w klasie odporności pożarowej B. Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku: - główna konstrukcja nośna słupy żelbetowe R120 - ściany zewnętrzne - REI 120, - ściany działowe - EI60, - pokrycie dachu z ociepleniem z wełny mineralnej co najmniej E30 - konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą pęczniejącą do R15 9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe: - łączna liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku: 3, - sale audytoryjne: wyjścia z sal audytoryjnych po 2 wyjścia z każdej sali ilość wyjść z sali audytoryjej - auli 4 wyjścia na parter oraz 8 wyjść na piętro. projektowana maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 21m szerokość przejść ewakuacyjnych 120cm,150cm,210cm, 250cm - projektowane są 3 dojścia ewakuacyjne maksymalna rzeczywista długość dojścia w projekcie 38m - zamki przeciwpaniczne na drogach ewakuacyjnych z sali audytoryjnej auli lub urządzenia przeciwpaniczne - szer. biegu klatki schodowej w projekcie jest 159 cm - oświetlenie awaryjne- w budynku wykonać oświetlenie awaryjne 23

24 ewakuacyjne. - drzwi do węzła i klatki schodowej w garażu wykonać jako EI Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej: a) przeciwpożarowy wyłącznik prądu b) instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym, d) instalacja wentylacyjna grawitacyjna realizowana przez wywietrzaki dachowe oraz kominy systemowe np. SCHIEDL oraz wentylacja mechaniczna 11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza zdarzeń w czasie pożaru (a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ratowniczych) - sieć wodociągową wewnętrzną p.poż. - w piwnicy 3 hydranty DN 25 o zasięgu 33m (wykonać w sposób zapobiegający zamarznięciu) - w pozostałej części budynku na każdej kondygnacji po 3 hydranty DN 25 o zasięgu 33m na każdej kondygnacji - na klatkach schodowych projektuje się klapy oddymiające o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niż 5% rzutu klatki schodowej - w budynku projektuje się system sygnalizacji pożarowej współpracujący z wszelkimi zastosowanymi urządzaniami 24

25 (m.in.windą) oraz z systemem kontroli dostępu 12. Wyposażenie w gaśnice: a) jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde max.100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, b) gaśnice powinny być rozmieszczone: - w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, - nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, c) przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m, - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: Niezbędną ilość zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu ustala się na 20 dm 3 /s. W odległości do 75 m od obiektu znajdują się 2 hydranty przeciwpożarowe na terenie. Projektowane hydranty usytuować w odległości większej niż 5m od projektowanego budynku. 14. Drogi pożarowe Budynek dostępny z dwóch stron - od ul. Harcerskiej oraz od ul. Popiełuszki. Budynek nieogrodzony od ulicy, dostępny projektowanym objazdem wokół budynku, nie wymaga placu manewrowego. 25

26 Jako ewentualny plac manewrowy dla pojazdów strażackich wykorzystuje się wjazd na kompleks boisk oraz projektowane parkingi. Opracowanie: Sprawdzający: 26

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe, na fragmentach mogą występować ściany murowane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 Ławy fundamentowe B-20 21,60 Stopy fundamentowe B-20 2,80 Ściany fundamentowe 83,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Chatka war. C"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Chatka war. C 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 4,59 Stopy fundamentowe B-20 1,28 Ściany fundamentowe 24,92 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 466,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Domu Chatka drewniana

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Domu Chatka drewniana 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 24 zł zł Stopy fundamentowe B-20 0,48 24 zł 115,20 zł Ściany fundamentowe 36,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2,70 zł zł bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Fokus 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Fokus 2 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,78 Stopy fundamentowe B-20 2,77 Ściany fundamentowe 85,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 600,72 bloczki

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Promyk - wariant szkieletowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Promyk - wariant szkieletowy 1 MATERIAŁY mb m m3 szt Cena 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 9,49 Stopy fundamentowe B-,84 Ściany fundamentowe 5 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 935,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 5 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 5 1 1 Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe na ścianę o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany)

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany) 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 Ławy fundamentowe+cz. ścian fund B-20 4,07 Stopy fundamentowe B-2,61 Ściany fundamentowe 30,0 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 12,49 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 62,80 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 174,36 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom z widokiem 3 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 20,40 Stopy fundamentowe B-20 3,93 Ściany fundamentowe 62,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 168,75 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo