OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konina, w części dotyczącej rejonu Morzysław, V,VA, w prawobrzeżnej części miasta - zwany dalej Planem przyjęto zapisy planu dla działki UN-1 przez analogię - warunki techniczne przyłączenia do sieci: energetycznej, cieplnej, wodociągowej i kanalizacyjnej - przekazana przez Inwestora koncepcja oraz inne dane dotyczące projektowanej rozbudowy - zatwierdzone przez Inwestora zmiany w koncepcji - uzgodnienia materiałowe pomiędzy jednostką projektową i Inwestorem - matryca geodezyjna - inwentaryzacja fotograficzna - dokumentacja geotechniczna wykonana na zlecenie Inwestora i przekazana jednostce projektowej - dokumentacja geotechniczna uzupełniająca wykonana na zlecenie Inwestora i przekazana jednostce projektowej - uzgodnienia projektu pod względem ochrony p.poż., sanitarnym oraz BHP - uzgodnienia międzybranżowe - obowiązujące przepisy i normy 1

2 2. Dane ogólne 2.1 Obiekt: budynek Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 2.2 Inwestor : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, ul Przyjaźni Adres budowy: Konin, ul. Popiełuszki Oznaczenie geodezyjne działki: 145/1 2.5 Stan władania: działka jest własnością Inwestora - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 3. Projektowane obiekty Na przedmiotowej działce projektuje się: 3.1 Budynek Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 3.2 Parkingi, drogi dojazdowe i dojścia 3.3 Zieleń wysoką i niską, pełniącą funkcję ozdobną i izolacyjną 3.4 Przyłącza zewnętrzne i konieczne przełożenia sieci 4. Opis ogólny projektowanego budynku Centrum Wykładowo - Dydaktycznego w Koninie Przedmiotem opracowania jest obiekt użyteczności publicznej służący potrzebom szkolnictwa wyższego. Budynek zaprojektowano na planie koła na terenie należącym do Inwestora. W przyszłości istnieje możliwość połączenia projektowanego budynku z istniejącym budynkiem Szkoły 2

3 Wyższej za pomocą łącznika zlokalizowanego w poziomie piwnic oraz rozbudowy budynku o kolejne pomieszczenia dydaktyczne. Projektowany budynek jest częściowo podpiwniczony. Układ funkcjonalny obiektu pozwala na wykonanie go w 2 etapach: etap podstawowy oraz etap II ewentualna rozbudowa obiektu w przyszłości. Z uwagi na powyższe funkcja piwnic części podpiwniczonej i usytuowanie miejsc parkowania w fosie garażowej umożliwia nie tylko objazd wokół budynku, ale także jego rozbudowę bez ponoszenia zwiększonych nakładów. Całość obiektu przekryta lekkim pokryciem ze spadkiem na zewnątrz budynku. Projektowana sala wykładowa - aula założona została na planie półkola, miejsca siedzące umieszczone są amfiteatralnie. Doświetlenie sali górno-boczne za pomocą wąskiego pasa okien w górnej części podniesionego dachu. Hall o wysokości 2 kondygnacji jest wielofunkcyjnym, reprezentacyjnym pomieszczeniem mogącym również służyć szerokopojętym celom dydaktycznym. Sale wykładowe audytoryjne (na 70 i na 106 miejsc) usytuowano częściowo pod audytorium auli. Audytorium auli jest stałe i w konstrukcji żelbetowej, natomiast audytoria w/w sal należy wykonać w konstrukcji drewnianej łatwo demontowalnej. Podobnie ściany audytoriów lekkie akustyczne ścianki działowe łatwe w demontażu. Konstrukcja audytoriów oraz scianki działowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Cały obiekt zostanie pokryty dachem z jednego rodzaju materiału. W zwiazku z potrzebą zapewnienia jak największej liczby miejsc parkowania, projektuje się parking na terenie wzdłuż drogi zlokalizowanej przy budynku, a także w kondygnacji piwnic (w cyt. fosie parkingowej). Projektowany budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 3

4 Obiekt wg schematu funkcjonalnego jak poniżej: - piwnice: parking podziemny otwarty częściowo zadaszony, pomieszczenia techniczne, magazyny - parter: hall, sala wykładowa - aula na 647 miejsc, sale wykładowe audytoryjne na 106 oraz na 70 miejsc, szatnia, sanitariaty - I piętro: sala wykładowa pozioma na min. 64 miejsca, laboratoria 5. Dane liczbowe projektowanego obiektu Powierzchnia użytkowa 4.095,57 m² Powierzchnia piwnic 1.001,34 m² Powierzchnia zabudowy m² Kubatura m³ 6. Opis przyjętych rozwiązań materiałowych 6.1 Fundamenty żelbetowe wylewane. W miejscu posadowienia wind fundamenty zostaną obniżone z uwagi na konieczność wykonania podszybia. W związku z możliwym wysokim poziomem wód gruntowych podszybie zaizolować specjalnymi preparatami przeciwwodnymi. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych typu M. Szczegółowe parametry ław i ścian fundamentowych znajdują się w tomie Konstrukcja. 4

5 6.2 Ściany - konstrukcyjne cegła pełna - działowe murowane z cegły dziurawki oraz lekkie ścianki działowe akustyczne w pomieszczeniach dydaktycznych - kominowe z kształtek betonowych nie wymagających obmurowania w systemie np. SCHIEDEL - zewnętrzne dwuwarstwowe z cegły szczelinówki gr 25 cm ocieplonej styropianem gr 14 cm metodą lekką mokrą, w kondygnacji piwnic wykonać ściany zewnętrzne i konstrukcyjne z bloczków betonowych - ścianki działowe do kabin ustępowych systemowe - obudowa pionów instalacyjnych ścianki z kartongipsu - w ścianach w miejscu usytuowania hydrantów wykonać odpowiednie wnęki Uwaga: Do wysokości 50cm nad terenem stosować w ścianach zewnętrznych cegłę pełną, powyżej cegłę szczelinówkę. W ścianach zewnętrznych do wysokości 2 m (ocieplenie metodą lekką mokrą) siatka podwójnie; na krawędziach ścian i okien zastosować narożniki aluminiowe, w miejscu dylatacji profil dylatacyjny. Klasę cegły oraz markę zaprawy określa tom Konstrukcja. 6.3 Dach Konstrukcja dachu sali wykładowej auli i hallu (całej rotundy) mieszana stalowa i żelbetowa. Konstrukcję stanowią żelbetowe słupy rozmieszczone po obwodzie koła. Słupy z obustronnie wysuniętymi wspornikami 5

6 żelbetowymi zorientowanymi promieniście. Na nich opierają się płaskie dźwigary kratownic stalowych połączone w środku rzutu pierścieniem stalowym. Kratownice podniesione są w stosunku do wsporników, co umożliwia doświetlenie sali oświetleniem górno-bocznym. Pozostała część parterowa oraz przekrycie sali wykładowej zlokalizowanej na piętrze stropodach niewentylowany. Przed wykonaniem i montażem dźwigarów sali dydaktyczno konferencyjnej należy zweryfikować ich wymiary w oparciu o pomiar na placu budowy po wykonaniu ścian i słupów. Dźwigary sali dydaktyczno konferencyjnej w prostym układzie promienistym rozmieszczone równomiernie w ilości 16 kratownic co 22,50. Szczegółowo profile i parametry konstrukcji dachu określa tom Konstrukcja. 6.4 Pokrycie papa termozgrzewalna z 2 warstw papy termozgrzewalnej 6.5 Strop międzypiętrowy, antresola w hallu płyta żelbetowa wg rysunków konstrukcyjnych 6.6 Elementy żelbetowe w projektowanym budynku: - fundamenty (ławy i stopy fundamentowe) - słupy i trzpienie - podciągi - wsporniki 6

7 - stropy - schody - konstrukcja audytorium auli - nadproża (wylewane i żelbetowe prefabrykowane) Opis i rysunki szczegółowe tych i pozostałych elementów konstrukcyjnych znajdują się w tomie Konstrukcja. 6.7 Stolarka okienna - wewnętrzna okna wewnętrzne PCV (pomiędzy pomieszczeniem technicznym i zapleczem auli) - zewnętrzna frontowa oraz okna głównej sali dydaktycznej okna fasadowe PCV lub stalowe z profili tzw.ciepłych np. Jansen okna sali audytoryjnej - auli wyposażyć dodatkowo w rolety sterowane pilotem - zewnętrzna okna PCV jak pokazano na rysunkach elewacji i zestawieniach stolarki (w projekcie wykonawczym) Uwaga: Okna w kolorze białym, fasady granatowopopielate. Szyby w fasadach zastosować podwójne, zespolone, bezpieczne. Okna zastosować uchylno-rozwierane zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Wszystkie okna w obiekcie winny mieć możliwość ich otwierania z poziomu podłogi. Szyby o współczynniku U<1,1 W/m²xK. Okna o współczynniku U<1,5 W/m² xk. W oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe. 7

8 Pod oknami wykonać wnęki na grzejniki w miejscach jak pokazano na rzutach w tomie Instalacje sanitarne. Dodatkowo pod oknami umieścić nawiewy dla zwiększenia wydolności wentylacji grawitacyjnej. Przy oknach usytuowanych poniżej 2 m nad terenem zastosować szyby bezpieczne oraz zawiasy antywłamaniowe. W oknach węzła cieplnego zastosować kraty i zabezpieczyć dodatowo siatką stalową o wielkości oczek 1cm Stolarka drzwiowa - zewnętrzna PCV z szybami / lub stalowa z profili tzw ciepłych typu np. Jansen z szybami P4 o współczynniku K<1,1 W/m2xK i zawiasami przeciwwłamaniowymi profile tzw. ciepłe. Drzwi do węzła cieplnego wykonać jako zewnętrzne stalowe pełne ocieplone. - wewnętrzna do sali audytoryjnej -auli zamontować drzwi PCV pełne w kolorze brązowym lub stalowe pełne o standardzie nie niższym niż drzwi np. w systemie Jansen - wewnętrzna drzwi typowe drewniane z ościeżnicami drewnianymi (z wywinięciem ościeżnic na ścianę) typu np. PORTA wzmocnione przeznaczone do stosowania w szkolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Uwaga: W miejscach wskazanych przez Rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń p-poż. zastosować odpowiednie okna i drzwi o odporności ogniowej. Drzwi do węzła cieplnego wykonać jako pełne EI60. 8

9 Drzwi do pomieszczeń sanitariatów (w miejscach o zwiększonym zapotrzebowaniu na wentylację) wykonać z otworami nawiewnymi. Drzwi i ścianki działowe do kabin ustępowych systemowe. 6.9 Parapety - zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze elewacji - wewnętrzne konglomerat w kolorze popielatym 6.10 Posadzki jak w zestawieniu pomieszczeń poniżej. NR WYSZCZEGÓLNIENIE POW. (m 2 ) POSADZKA PIWNICE -1/1 FOSA GARAŻOWA (1076,42) KOSTKA BRUKOWA -1/2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,06 POS. BETONOWA -1/3 WENTYLATORNIA 167,69 POS. BETONOWA -1/4 MAGAZYN 418,48 POS. BETONOWA -1/5 WENTYLATORNIA 161,16 POS. BETONOWA -1/6 KORYTARZ 106,13 POS. BETONOWA -1/7 WĘZEŁ CIEPLNY 60,49 POS. BETONOWA -1/8 KOMUNIKACJA 69,80 POS. BETONOWA -1/9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,53 POS. BETONOWA POW. UŻYTKOWA PIWNIC 1.001,34 m² PARTER 0/1 SALA WYKŁADOWA AUDYTORYJNA NA 647 OSÓB 961,8 WYKŁ. DYWANOWA 0/2 SALA WYKŁADOWA NA 106 OSÓB 131,22 WYKŁ. DYWANOWA 0/3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 26,96 PCV NP. TARKETT 0/4 SALA WYKŁADOWA NA 70 OSÓB 95,28 WYKŁ. DYWANOWA 0/5 KOMUNIKACJA 78,25 PCV NP. TARKETT 0/6 SZATNIA 56,04 PCV NP. TARKETT 0/7 WIATROŁAP 19,69 PCV NP. TARKETT 0/8 BUFET 59,81 PCV NP. TARKETT 0/9 MAGAZYN 56,54 PCV NP. TARKETT 0/10 KORYTARZ 178,23 PCV NP. TARKETT 0/11 ZAPLECZE BUFETU 14,27 PCV NP. TARKETT 0/12 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,54 PCV NP. TARKETT 0/13 KLATKA SCHODOWA 32,56 TERAKOTA 0/14 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 16,63 PCV NP. TARKETT 9

10 0/15 WC MĘSKI 36,38 GRES 0/16 KOMUNIKACJA 3,85 TERAKOTA 0/17 EC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,81 TERAKOTA 0/18 KOMUNIKACJA 36,08 PCV NP. TARKETT 0/19 ZAPLECZE SALI AUDYTORYJNEJ 127,40 PCV NP. TARKETT 0/20 KOMUNIKACJA 30,00 PCV NP. TARKETT 0/21 KOMUNIKACJA 30,39 PCV NP. TARKETT 0/22 HALL 411,87 PCV NP. TARKETT 0/23 WIATROŁAP 38,73 PCV NP. TARKETT 0/24 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,77 TERAKOTA 0/25 KOMUNIKACJA 3,80 TERAKOTA 0/26 WC DAMSKIE 36,17 GRES 0/27 KOMUNIKACJA 35,97 PCV NP. TARKETT 0/28 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,32 PCV NP. TARKETT 0/29 WIATROŁAP 5,85 PCV NP. TARKETT 0/30 KLATKA SCHODOWA 32,52 TERAKOTA 0/31 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,55 PCV NP. TARKETT 0/32 KORYTARZ 181,63 PCV NP. TARKETT 0/33 MAGAZYN 56,54 PCV NP. TARKETT POW. UŻYTKOWA PARTERU I PIĘTRO 2.825,45m² 1/01 KORYTARZ 278,53 PCV NP. TARKETT 1/02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,36 PCV NP. TARKETT 1/03 KLATKA SCHODOWA 32,51 TERAKOTA 1/04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4.21 PCV NP. TARKETT 1/05 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,96 PCV NP. TARKETT 1/06 KOMUNIKACJA 10,47 TERAKOTA 1/07 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,68 TERAKOTA 1/08 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,40 PCV NP. TARKETT 1/09 WC DAMSKIE 50,56 GRES 1/10 KABINA TŁUMACZA 4,20 WYK DYWANOWA 1/11 KOMUNIKACJA 2,98 WYK DYWANOWA 1/12 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 27,21 PCV NP. TARKETT 1/13 KOMUNIKACJA 2,90 WYK DYWANOWA 1/14 KABINA TŁUMACZA 4,20 WYK DYWANOWA 1/15 KORYTARZ 307,71 PCV NP. TARKETT 1/16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,53 PCV NP. TARKETT 1/17 KLATKA SCHODOWA 32,56 TERAKOTA 1/18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 16,63 PCV NP. TARKETT 1/19 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,89 PCV NP. TARKETT 1/20 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,68 TERAKOTA 1/21 KOMUNIKACJA 10,47 TERAKOTA 1/22 WC MĘSKI 50,84 GRES 1/23 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,40 PCV NP. TARKETT 1/24 KOMUNIKACJA 25,40 PCV NP. TARKETT 1/25 KORYTARZ 126,53 PCV NP. TARKETT 1/26 LABORATORIUM 56,21 PCV NP. TARKETT 10

11 1/27 SALA WYKŁADOWA POZIOMA NA OKOŁO 60 OSÓB 116,89 WYK DYWANOWA 1/28 LABORATORIUM 56,21 PCV NP. TARKETT POW. UŻYTKOWA PIĘTRA 1.270,12 m² POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (BEZ PIWNIC) 4.095,57 m² POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (Z PIWNICAMI) 5.096,91m² W budynku projektuje się posadzki jak poniżej: - kamienne / alternatywnie PCV w hallu na parterze - laboratoria, korytarze - PCV o parametrach nie gorszych niż np. TARKETT lub POLYFLOR w kolorystyce złożonej z min. 5 kolorów oraz o średnim stopniu skomplikowania wzorów - sala dydaktyczna audytoryjna - aula, wykładowa na piętrze sala pozioma oraz sale audytoryjne - wykładzina dywanowa typ nie gorszy niż np. TAPISOM 700S Audytoria sal audytoryjnych małych wykonać w konstrukcji drewnianej lub stalowej, na której zostanie ułożona wykładzina dywanowa. Drewno użyte do wykonania konstrukcji winno byc zaimpregnowane do stopnia trudnozapalności. W sanitariatach zastosować płytki gresowe szkliwione. - w sanitariatach dla niepełnosprawnych - terakota płytki antypoślizgowe min. V klasa ścieralności. W sanitariatach wykonać odwodnienia posadzek kratkami ściekowymi. - schody w hallu typu rozkładowego - wyłożone okładziną kamienną, jak posadzka hallu/ alternatywnie terakota - na klatkach schodowych ewakuacyjnych zastosować okładzinę terakota z nastopnicami ryflowanymi. Podesty klatek schodowych - również wyłożone okładziną z płytek terakota. 11

12 - w piwnicy (parking) zastosować posadzkę z kostki brukowej na podłożu piaskowym, pomieszczenia magazynowe posadzka betonowa szlifowana UWAGA: W miejscu dylatacji w budynku należy również zdylatować podłogi wraz z posadzkami Balustrady Balustrada w reprezentacyjnym hallu projektowana indywidualnie stalowa z przęsłami przezroczystymi ze szkła hartowanego gr 10mm w kolorze grafitowym (zgodnie z projektem wnętrza) o podwyższonym standardzie, podobnie balustrada schodów rozdzielnych -prowadzących z hallu na piętro na antresolę. Balustrada z elementów wycinanych laserowo niespawana. Balustrady projektowanych klatek schodowych - metalowe malowane proszkowo. Przęsła wykonać jako przezroczyste z nietłukącego np. PLEXIGLASSu. Uwaga: alternatywnie projektuje się w całym obiekcie balustrady standardowe stalowe malowane proszkowo z przęsłami przezroczystymi. Balustrady przy oknach fasadowych zabezpieczenia z rur stalowych niespawanych systemowych o wys. 1,10 m. W fasadach zastosować szkło nietłukące przynajmniej do wysokości min.1,10m (zgodnie z podziałam poziomym fasady). Balustrady i pochwyty w salach audytoryjnych oraz sali wykładowo - konferencyjnej w ilości wystarczającej dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania powyższych pomieszczeń wykonać w formie zabezpieczeń zespolonych z oparciami siedzeń (podwyższone oparcia wysokość ok.1,00m nad przejściem), jednakże nie więcej niż wynika 12

13 z dobrej widoczności dla pierwszego rzędu siedzeń za przejściem usytuowanym na poziomie 2,10m. Wszystkie okna w obiekcie o podokiennikach ustuowanych poniżej 85cm nad posadzką zabezpieczyć balustradami z rur stalowych powlekanych. Balustrady w sali wykładowej audyrotyjnej auli wykonać jako pełne murowane. Balustrady mogące utrudniać widoczność (pokazane na rysunku rzutu), wykonać o wysokości 70cm w pionie oraz w poziomie 50cm (w formie poprzecznych elementów z rur) tak, aby łączny wymiar elementu pionowego i poziomego wyniósł min.120cm Wykończenie ścian i elementów wnętrza - malowanie emulsyjne w kolorach jasnych w uzgodnieniu z projektantem i Użytkownikiem na etapie realizacji - w pomieszczeniach wc glazura do pełnej wysokości pomieszczeń 2,20m - płytki o standardzie nie niższym niż np.tubądzin: zastosować płytki ścienne i podłogowe z określonych kolekcji (np. TAMIZA, NOSTALGIA) w dwu kolorach: np. morskim i np. piaskowym. Lustra nad umywalkami klejone do ściany pomiędzy płytkami. Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia płytek wybranego producenta przed ich zakupem i montażem. - ściany farba zmywalna natryskowa / alternatywnie emulsyjna - ściany sali dydaktycznej audytoryjnej -auli, wyłożyć płytami akustycznymi ściennymi np. RYGIPS, malować na kolor wg projektu wnętrza - wszelkie przewody i instalacje np. wentylacji grawitacyjnej obudować kartongipsem 13

14 - kratownice w głównej sali malować dwukrotnie farbą ognioochronną pęczniejącą do klasy R15 w kolorze granatowopopielatym (neutralnym) - słupy w hallu wyłożyć okładziną kamienną (na całej wysokości słupa, pozostałe słupy w korytarzach do wys. 1,30m)/alternatywnie pomalowac farbą emulsyjną 6.13 Sufity - podwieszone z kartongipsu - w sali dydaktycznej audytoryjnej- auli sufit akustyczny dźwiękochłonny o standardzie nie niższym niż np. Rygips o wysokom stopniu pochłaniania dźwięku montowany do płatwi pomiędzy dźwigarami stalowymi. W sufitach podwieszonych w korytarzch (z kartongopsu) zamontować otwory rewizyjne dla prowadzonych w przestrzeni sufitowej instalacji Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie Rynny i rury spustowe PCV. Rynny i rury spustowe obudowane materiałem elewacyjnym ekranem poziomym oraz pionowymi okładzinami elewacyjnymi najlepiej kamiennymi lub aluminiowymi jak opaska nad fasadą - montowanymi do obudowy rur. Usytuowanie rur spustowych oraz spadki rynien pokazano na rzucie dachu. Rury spustowe zakryte (obudowane) wykonać o przekroju koła, rury spustowe odkryte o przekroju kwadratowym. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze elewacji. 14

15 6.15 Izolacje - przeciwwilgociowe i przeciwwodne folia jako izolacja posadzki na gruncie oraz folia w pomieszczeniach mokrych; izolacje pionowe - masa uszczelniająca wysokoelastyczna. - izolację pionową i poziomą (ściany i podłoga na gruncie w kondygnacji piwnicznej) wykonać w technologii np. SCHOMBURG - Uwaga: W przypadku ewentualnego zastosowania pap i lepików należy stosować papy i lepiki na gorąco bez wypełniaczy (z uwagi na styropian i możliwość jego reakcji z rozpuszczalnikiem bitumicznym). - termiczna styropian gr 14cm dla ścian ocieplonych tradycyjną metodą lekką mokrą, - styropian gr 5cm dla podłóg na gruncie - dach wełna mineralna gr 20cm np. ROCKWOOL, styropian twardy gr 20cm Budynek spełnia wymagania ochrony cieplnej w obowiązującym zakresie. - akustyczna styropian na stropie międzypiętrowym gr 2cm 6.16 Wentylacja W budynku projektuje się wentylację mechaniczną. W sanitariatach i hallu projektuje się wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniach dydaktycznych i w garażu zaprojektowano awaryjną wentylację grawitacyjną pomieszczeń. Kominy wentylacyjne wymurować z kształtek prefabrykowanych betonowych z betonu lekkiego o standardzie nie niższym niż np. Schiedel (nie wymagające obmurowania) 15

16 i wyprowadzić ponad dach na wysokość min. 50 cm od poziomu dachu do spodu wylotu komina. Wyloty wykonać z boków kominów. Kominy przykryć czapkami kominowymi. Kominy otynkować w kolorze podstawowym elewacji. Niektóre pomieszczenia, gdzie nie jest możliwa wentylacja kominem wentylacyjnym, zwentylować wywietrzakami dachowymi. W pomieszczeniach sanitariatów - w celu odpowiedniej wentylacji zamontować wentylatory na kratkach wentylacyjnych uruchamiane przez włącznik światła. W oknach, w celu zwiększenia wentylacji zamontować dodatkowo nawiewniki ciśnieniowe. W pomieszczeniach, gdzie zastosowano awaryjnie wentylację grawitacyjną, na czas pracy wentylacji mechanicznej, nalęży zamknąć kratki wentylacyjne, aby nie zakłócać pracy wentylacji mechanicznej. Wentylację mechaniczną prowadzić w sposób umożliwiający nierozprzestrzenianie ognia na wypadek pożaru -zastosować odpowiednie klapy odcinające. O ile budynek zostanie wyposażony w system p.poż., klapy te winny z nim współpracować. Klatki schodowe wyposażyć w klapy oddymiające o powierzchni nie mniejszej niż 5% rzutu klatki schodowej. Szczegółowy opis urządzeń wentylacyjnych znajduje się w tomie Instalacje sanitarne. W klatkach schodowych dodatkowo zamontować wyłazy dachowe, a część niższą i wysoką połączyć drabinką stalową zewnetrzną w celu ułatwienia poruszania się po dachach budynku Przejścia instalacyjne 16

17 W celu uniknięcia póżniejszych przekuć należy uprzednio przygotować w stropach otwory oraz bruzdy w ścianach dla prowadzenia instalacji. Szczególnie należy przewidzieć (z uwagi na potrzebne duże wymiary) otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz szachty dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 7 Elewacja kolorystyka Kolorystyka obiektu związana jest z okładziną z piaskowca, a zatem projektuje się w tonacji kolorystycznej kamienia naturalnego. O ile obiekt z uwagi na wysoki koszt okładziny kamiennej nie zostanie wykończony w tej technologii, projektuje się tynk cienkowarstwowy w kolorystyce zbliżonej do kolorystyki piaskowca. Pozostałe, tynkowane części elewacji projektuje się kolorystykę w tynku cienkowarstwowym jak pokazano na rysunkach elewacji. 8 Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych Budynek projektowanego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego zostanie kompleksowo wyposażony w niezbędne urządzenia i wyposażenie w celu jego przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu projektuje się: - windę - łączącą kondygnacje budynku ( parter i piętro)- o wymiarach min. 1,10x1,40 cm (w świetle kabiny) umożliwiającą korzystanie z niej osobom na wózku inwalidzkim 17

18 - wc zostaną na każdej kondygnacji wyposażone w pełen program wraz z niezbędnymi uchwytami oraz armaturą do korzystania przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności - na terenie projektuje się miejsca parkowania dla niepełnosprawnych 9 Wyposażenie budynku Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje: - centralnego ogrzewania - wodociągową i kanalizacji sanitarnej - deszczową - elektryczną - teletechniczną - wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - antywłamaniową - systemu kontroli dostępu - monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego - nagłośnienia auli - RTV Ponadto budynek zostanie wyposażony we wspomnianą wyżej windę osobową - przeznaczoną również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. System sterowania windy (automatyka wind) zastosowanej w budynku powinien umożliwiać współpracę z ewentualnie zastosowanym w budynku systemem p.poż. (w momencie sygnału p.poż. winda zjeżdża na określoną kondygnację i pozostaje otwarta do czasu odblokowania przez straż pożarną). 18

19 Laboratoria zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt zakupiony przez Inwestora. Poszczególne pomieszczenia budynku zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt i umeblowanie jest również przedmiotem opracowania pod nazwą Projekt wyposażenia. Podesty w audytoriach ujęto także w projekcie wyposażenia. 10. Uwagi końcowe - Prace prowadzić pod nadzorem autorskim. - Wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej w zakrasie szkolnictwa wyższego - Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z technologią zalecaną przez producentów materiałów i wyrobów zastosowanych do wykonania obiektu. - Ewentualne zmiany materiałów budowlanych winny uzyskać pisemną akceptację Inwestora i jednostki projektowej. - Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań materiałowych i technicznych oraz warunków ich wykonania znajduje się również w teczce Konstrukcja oraz w Specyfikacji technicznej. 19

20 - Dokumentacja niniejsza została podzielona na tomy, z których każdy jest jej integralną częścią. Zaleca się wnikliwe zapoznanie się z całym projektem, gdyż informacje i zalecenia zawarte w poszczególonych tomach wzajemnie się uzupełniają. - do niniejszego opracowania branży architektonicznej wykonano także projekt wnętrz, który jest częścią niniejszej dokumentacji projektowej - Prace budowlane, rozbiórkowe i adaptacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz zgodnie z obowiązujacymi innymi przepisami i procedurami - W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności, konieczny jest kontakt z jednostką projektową - Projekt jest chroniony Prawem Autorskim Opracowanie: Sprawdzając y: 20

21 Warunki ochrony przeciwpożarowej Podstawa prawna: 5.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) 1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: a) powierzchnia użytkowa: 4.095,57 m 2, b) powierzchnia zabudowy: 3.828,60 m 2, c) wysokość: max. 16m (budynek średniowysoki) d) liczba kondygnacji: 2 (oraz piwnice) e) kubatura: m³ 2. Odległość od obiektów sąsiadujących 13,92m od budynku dydaktycznego, 26,38m od domów jednorodzinnych, 20,09m od budynku 21

22 szatniowego. 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: Nie dotyczy. 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: Nie dotyczy. 5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach: Obiekt zaliczany do strefy pożarowej stanowiącej kategorię zagrożenia ludzi ZL I. Max liczba osób przebywających w pomieszczeniach: sala audytoryjna duża 647 osób sala audytoryjna 70 osób sala audytoryjna 106 osób sala wykładowa na piętrze 64 osoby laboratoria po 15 osób Max liczba osób w budynku projektowanym 920 osób 6. Ocena zagrożenia wybuchem: Nie dotyczy. 7. Podział obiektu na strefy pożarowe: a) dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL I dla budynku średniowysokiego: m 2, w budynku wydziela się 2 strefy pożarowe: węzeł cieplny część użytkowa 22

23 8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Kondygnacja nadziemna projektowana w klasie odporności pożarowej B. Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku: - główna konstrukcja nośna słupy żelbetowe R120 - ściany zewnętrzne - REI 120, - ściany działowe - EI60, - pokrycie dachu z ociepleniem z wełny mineralnej co najmniej E30 - konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą pęczniejącą do R15 9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe: - łączna liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku: 3, - sale audytoryjne: wyjścia z sal audytoryjnych po 2 wyjścia z każdej sali ilość wyjść z sali audytoryjej - auli 4 wyjścia na parter oraz 8 wyjść na piętro. projektowana maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 21m szerokość przejść ewakuacyjnych 120cm,150cm,210cm, 250cm - projektowane są 3 dojścia ewakuacyjne maksymalna rzeczywista długość dojścia w projekcie 38m - zamki przeciwpaniczne na drogach ewakuacyjnych z sali audytoryjnej auli lub urządzenia przeciwpaniczne - szer. biegu klatki schodowej w projekcie jest 159 cm - oświetlenie awaryjne- w budynku wykonać oświetlenie awaryjne 23

24 ewakuacyjne. - drzwi do węzła i klatki schodowej w garażu wykonać jako EI Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej: a) przeciwpożarowy wyłącznik prądu b) instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym, d) instalacja wentylacyjna grawitacyjna realizowana przez wywietrzaki dachowe oraz kominy systemowe np. SCHIEDL oraz wentylacja mechaniczna 11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza zdarzeń w czasie pożaru (a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ratowniczych) - sieć wodociągową wewnętrzną p.poż. - w piwnicy 3 hydranty DN 25 o zasięgu 33m (wykonać w sposób zapobiegający zamarznięciu) - w pozostałej części budynku na każdej kondygnacji po 3 hydranty DN 25 o zasięgu 33m na każdej kondygnacji - na klatkach schodowych projektuje się klapy oddymiające o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niż 5% rzutu klatki schodowej - w budynku projektuje się system sygnalizacji pożarowej współpracujący z wszelkimi zastosowanymi urządzaniami 24

25 (m.in.windą) oraz z systemem kontroli dostępu 12. Wyposażenie w gaśnice: a) jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde max.100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, b) gaśnice powinny być rozmieszczone: - w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, - nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, c) przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m, - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: Niezbędną ilość zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu ustala się na 20 dm 3 /s. W odległości do 75 m od obiektu znajdują się 2 hydranty przeciwpożarowe na terenie. Projektowane hydranty usytuować w odległości większej niż 5m od projektowanego budynku. 14. Drogi pożarowe Budynek dostępny z dwóch stron - od ul. Harcerskiej oraz od ul. Popiełuszki. Budynek nieogrodzony od ulicy, dostępny projektowanym objazdem wokół budynku, nie wymaga placu manewrowego. 25

26 Jako ewentualny plac manewrowy dla pojazdów strażackich wykorzystuje się wjazd na kompleks boisk oraz projektowane parkingi. Opracowanie: Sprawdzający: 26

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo