IMS Publikacje naukowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMS Publikacje naukowe 2001-2006"

Transkrypt

1 IMS Publikacje naukowe Monografie: 2003 Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu płynów lepkich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 30/2003, s (monografia). Kęsy Z.: Sterowanie przekładni hydrokinetycznej cieczą roboczą. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. 2003, wyd. I, s (monografia) Król K.: Rascziot stierżnievych konstrukcij. Soprotivlienije materiałov, metod koniecznych elementov, programma Algor. Ekspress-poligrafija MGSU, Moskwa 2004, s (monografia). Kęsy A.: Numeryczna identyfikacja i optymalizacja napędu hydrokinetycznego środków transportu. Monografia nr 68, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Kosma Z.: Rozwiązywanie zagadnień płaskiego ruchu cieczy lepkiej sformułowanych dla funkcji prądu, monografia, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 88/2005, s Arczewski K., Blajer W.: Dynamika układów mechanicznych, Cz. II. Wydawca: Komitet Mechaniki PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa. Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki, prof. nadzw. pt. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii, ISDN , Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji PIB, Radom, 222 str Kalotka J., Pająk M.: Gospodarka remontowa elektrowni cieplnych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2006, s Odnawialne źródła energii pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki, ISBN , Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2006, 130 str. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej : 2001 Blajer W.: A geometrical interpretation and uniform matrix formulation of multibody system dynamics, ZAMM (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik), Vol. 81, 2001, pp Blajer W.: An improved formulation for constrained multibody systems with singularities, ZAMM (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik), Vol. 81, 2001, Supplement 2, pp. S265-S266. Blajer W., Czaplicki A.: Modeling and inverse simulation of somersaults on the trampoline, Journal of Biomechanics, Vol. 34, No. 12 (December), 2001, pp Domański J., Kosma Z.: Numerical simulation of viscous flows over a backward-facing steps, ZAMM (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik), 81 (2001) S4, pp Opara T.: Diffraction methods of drop size measurement in polydispersive media, Optica Applicata, Vol. XXXI, No 1, 2001, pp Opara T.: Test stands for measuring the average diameter of the fuel aerosol drops by diffraction method, Optica Applicata, Vol. XXXI, No 1, 2001, pp Blajer W.: Elimination of constraint violation and accuracy aspects in numerical simulation of multibody systems, Multibody Systems Dynamics, Vol. 7, No. 3, 2002, pp

2 Blajer W.: Augmented Lagrangian formulation: geometrical interpretation and application to systems with singularities and redundancy, Multibody Systems Dynamics, Vol. 8, No.2, 2002, pp Blajer W., Czaplicki A.: Contact modeling and identification of planar somersaults on the trampoline, Multibody System Dynamics, Vol. 10, No. 3, 2003, pp Blajer W.: On the determination of joint reactions in multibody mechanisms, Transactions of the ASME, Journal of Mechanical Design, Vol. 126, No. 2, 2004, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: A geometric approach to solving problems of control constraints: theory and a DAE framework, Multibody System Dynamics, Vol. 11, No. 4, 2004, pp Kęsy Z.: Numerical Analysis of Torque Carried by Vehicle Hydrodynamic Clutch with Electrorheological Working Fluid, International Journal of Vehicle Design, 38 (2/3). 2005, pp Kęsy Z., Kęsy A.: Hydraulic components in vehicle power transmission systems, International Journal of Vehicle Design, 38 (2/3). 2005, pp Kęsy A.: Mechatronic Design of Impelers of Hydrodynamic Elements in Automobiles, International Journal of Vehicle Design, 38 (2/3). 2005, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Modelling and simulation of a sphere rolling on the inside of a rough vertical cylinder, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 12 (6), 2006, pp Kosma Z.: Numerical resolution of incompressible Navier-Stokes equations in the stream function formulation, Inżynieria Chemiczna i Procesowa - Chemical and Process Engineering, 27 (2006), pp Kosma Z., Noga B.: Numerical simulations of viscous fluid motions using the artificial compressibility method, Inżynieria Chemiczna i Procesowa -Chemical and Process Engineering, 27 (2006), pp Kęsy Z., Kęsy A., Plocharski J., Jackson M., Parkin R.: An Example of Design Embodiment for Elektrorheological Fluid Based Mechatronic Transmission Components, Mechatronics An International Journal 16 (1), 2006, pp Rozdziały w monografiach: 2001 Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M.: An inverse simulation study on aircraft dynamics and control in prescribed trajectory flight, Proc. of the International Carpathian Control Conference, ICCC 2001, Krynica, Poland, May 22-25, 2001, Wyd. AGH w Krakowie, Kraków 2001, pp Kęsy Z., Sarnik P.: Kierunki rozwoju konstrukcji przekładni hydrokinetycznych pojazdów i maszyn roboczych, Monografia pt. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2001, str Kęsy A.: Nowe możliwości projektowania podzespołów hydrokinetycznych, Monografia pt. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2001, str Blajer W., Arczewski K.: A new perspective on inverse dynamics control of mechanical systems, in: Maiβer P. and Tenberge P., Proceedings of the First International Symposium on Mechatronics ISoM 2002, Advanced Driving Systems, Chemnitz, Germany, March 21-22, 2002, pp Blajer W.: Geometrical interpretation of multibody dynamics: theory and implementations, in W. Schiehlen and M. Valášek (eds), Proceedings the NATO Advanced Study Institute on Virtual Nonlinear Multibody Systems, Prague, Czech Republic, June 23- July 3, 2002, Vol. II, pp

3 Opara T. (i inni): Podstawy doboru turbinowych silników odrzutowych do płatowca, Praca zbiorowa pod redakcją M. Orkisza, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2002, (248 str + suplement 259 str. ISBN X, nakład 300 egz. (T.O. jeden rozdział, str oraz suplement 259 str. Kądziela A., Kęsy A.: Identyfikacja napędu hydrokinetycznego z użyciem algorytmu genetycznego, Rozdział w monografii Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania. WNT, Warszawa Blajer W.: Geometrical Interpretation of Multibody Dynamics: Theory and Implementations, in W. Schiehlen and M. Valašek (eds.): Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Science Series, II. Mathematics, Physics and Chemistry Vol. 103, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: A geometric approach to solving problems of control constraints: theory and implementations, Proceedings of ECCOMAS Thematic Conference on Advances in Computational Multibody Dynamics 2003, 1-4 July 2003, Instituto Superior Téchnico, Universidade Technica de Lisboa, Lisboa, Portugal, paper: MUBO (20 pages), pp Kęsy Z., Kęsy A., Rudnicki J.: An Experimental Study of a Controlled Brake with Magneto-Rheological Working Fluid pod redakcją R.M. Parkina, A. Al.-Habaibeha i M.R. Jacksona. Wydawnictwo: Professional Engineering Publishing Limited, London and Bury St Edmunds, UK, Wydanie I, ISBN Kęsy Z.: Numerical Analysis of Hydrodynamic Torque Converter with Magneto-Rheological and Electro- Rheological Working Fluids pod redakcją R.M. Parkina, A. Al.-Habaibeha i M.R. Jacksona. Wydawnictwo: Professional Engineering Publishing Limited, London and Bury St Edmunds, UK, Wydanie I, ISBN Blajer W.: Efficient determination of joint reactions in the minimal-form formulation of mechanism dynamics, in Huang T. (ed.), The 11 th World Congress on Mechanism and Machine Science, April 1-4, 2004, Tianjin, China, China Machine Press, Vol. 2, pp Kalotka J., Latalski T.: Skojarzenie tradycyjnych źródeł energii z energią odnawialną ewolucyjna przebudowa cieplnej energetyki polskiej, Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki, Wyd. WITE, Radom 2004, str Kalotka J., Pająk M.: Uwzględnianie celów ochrony środowiska w planowaniu cyklów remontowych urządzeń energetycznych, Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki, Wyd. WITE, Radom 2004, str Wagner Kalotka K., Konopka K.: Analiza porównawcza popiołów lotnych do betony zgodnie z normą PN EN 450 i przy współspalaniu, Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki. Wyd. WITE, Radom 2004, str Wagner-Kalotka K., Onyszczuk C.: Radioaktywność naturalna popiołów lotnych, Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki. Wyd. WITE, Radom 2004, str Kalotka J., Wagner-Kalotka K.: Utylizacja odpadów energetycznych, zmiany w prawie i niezbędne inwestycje w gospodarce odpadami, Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Głąbickiej pt.: Spójność społeczno ekonomiczna implikacje regionalne, wyd. WSB im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu, Radom 2004, str Kęsy Z.: Mechatroniczne elementy hydrauliczne układów napędowych maszyn. Rozdział w Monografii, Projektowanie Mechatroniczne, Zagadnienia Wybrane, Tadeusz Uhl, Kraków Marciniak J., Kęsy A.: Mechatroniczne laboratorium wirtualne, Rozdział w Monografii, Projektowanie mechatroniczne, Zagadnienia Wybrane, Tadeusz Uhl, Kraków Arczewski K., Blajer W.: Dynamika układów mechanicznych, Cz. II pracy zbiorowej pod red. J. Nizioła: Mechanika techniczna, tom II: Dynamika układów mechanicznych, Komitet Mechaniki PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa 2005, str

4 Blajer W., Kołodziejczyk K.: Prediction of control of overhead cranes executing a prescribed load trajectory, in Ulbrich, H. and Günthner, W. (eds.): IUTAM Symposium on Vibration Control of Nonlinear Mechanisms and Structures, Series: Solid Mechanics and Its Applications, Vol. 130, Springer, Dordrecht, 2005 (ISBN: ), pp Woropay M., Muślewski Ł., Pająk M.: Fuzzy model to evaluate the system operation quality, 9 th Scientific Seminar on Developments in Machinery Design and Control. Book of Extended Abstracts, Vol. 7, Bydgoszcz Muszyna. Pająk M., Muślewski Ł.: Analiza możliwości zastosowania teorii logiki rozmytej w ocenie jakości działania systemów w Zastosowaniu Teorii Systemów, Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Nr 3, WiMiR AGH, Kraków 2005, s Artykuły opublikowane w innych recenzowanych czasopismach naukowych: 2001 Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M.: Prediction of the dynamic characteristics and control of aircraft in prescribed trajectory flight, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 39, No. 1, 2001, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Metoda więzów masowych w modelowaniu dynamiki układów wieloczłonowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr 15, Politechnika Śląska, Gliwice, 2001, str Blajer W., Kosma Z., Krawczyk M., Graffstein J.: Numeryczne modelowanie trajektorii lotu za pomocą funkcji sklejanych piątego stopnia, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr 15, Politechnika Śląska, Gliwice, 2001, str Dworak L., Dziewiecki K., Kmiecik K., Mączyński J.: Związek siły uderzenia w karate z ruchem środka masy zawodnika, Materiały XVII Szkoły Biomechaniki, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 3, sup. 2/2001, str Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Kosma Z.: Opracowanie systemu komputerowego w Delphi do obliczania jednowymiarowego przepływu mieszaniny wody i pary podczas jej gwałtownego rozprężania, Opr. wewn. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001, str Kosma Z.: Opracowanie systemu komputerowego w Delphi do obliczania osiowosymetrycznego przepływu mieszaniny wody i pary podczas jej gwałtownego rozprężania, Opr. wewn. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001, str Kosma Z.: Wyznaczanie płaskiego ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu dla dużych liczb Reynoldsa, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 15/2001, str Król K.: Rascziot nagruzok i napriażonnogo sostajanija mietallokonstrukcii ekskavatora marki BRAWAL, Stroitielnyje i dorożnyje masziny, Nr 12/2001, str Wagner -Kalotka K., Kalotka J.: Zastosowanie mikrosfer suchych do materiałów budowlanych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz.1, No. 3, Wagner -Kalotka K., Kalotka J.: Zastosowanie mikrosfer suchych do materiałów budowlanych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz.2, No. 4, Kalotka J., Korczak K.: Zastosowanie zhydratyzowanych popiołów lotnych w produkcji mas popiołowo - kruszywowo - cementowych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz.1, No. 6, Kalotka J., Korczak K.: Zastosowanie zhydratyzowanych popiołów lotnych w produkcji mas popiołowo - kruszywowo - cementowych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz.2, No. 7, Kalotka J., Korczak K.: Zastosowanie zhydratyzowanych popiołów lotnych w produkcji mas popiołowo - kruszywowo - cementowych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), etap II, No. 9, Kalotka J., Zabiegałowski P.: Zagospodarowanie popiołów lotnych z Elektrowni Kozienice przez ZUTER S.A., Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz. 1, No , 2001.

5 Kalotka J., Zabiegałowski P.: Zagospodarowanie popiołów lotnych z Elektrowni Kozienice przez ZUTER S.A., Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz. 2, No. 12-1, Kęsy Z.: Optymalne zastosowanie napędów hydrokinetycznych, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, Nr 28, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2001, str Kęsy A., Kądziela A.: Model matematyczny do optymalizacji napędu hydrokinetycznego, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, Nr 28, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2001, str Blajer W.: Determination of joint reactions in multibody systems: some existing approaches and a novel contribution, Machine Dynamics Problems, Vol. 25, No. 3/4, 2001, pp (Pracę opublikowano w roku 2002). Blajer W., Czaplicki A., Jaszczuk J.: Efficient determination of joint reactions in human multibody system models, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 4, Supplement 1, 2002, pp Blajer W., Goszczyński J.A., Krawczyk M.: The inverse simulation study of aircraft flight path reconstruction. Transport, Vol. XVII, Nr 3, 2002, pp Blajer W.: Modelowanie i symulacja ruchu mechanizmów w środowisku Mathcad, Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Nr 85, Seria: Konferencje, Nr 25, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str Blajer W., Kołodziejczyk K.: Symulacja ruchu mechanizmów redundantnych z wykorzystaniem metody ograniczeń inercyjnych, Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, nr 85, Seria: Konferencje, Nr 25, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str Blajer W., Markiewicz A.: Uwagi o modelowaniu dynamiki mechanizmów krzywkowych, Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Nr 85, Seria: Konferencje, Nr 25, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str Blajer W.: Modelowanie i symulacja układów wieloczłonowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 18, Politechnika Śląska, Gliwice, 2002, str Czaplicki A., Blajer W., Jaszczuk J.: Wyznaczanie sił reakcji w stawach - rzutowa reprezentacja podejścia Kane a, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 18, Politechnika Śląska, Gliwice, 2002, str Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu, Zesz. Nauk. Katedry Mech. Stos. Pol. Śl., Gliwice, 18/2002, Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu cieczy lepkiej w prostoliniowym kanale z uskokiem ścianki, Zesz. Nauk. Katedry Mech. Stos. Pol. Śl., Gliwice, 18/2002, Kosma Z, Noga B.: Generowanie konforemnych siatek obliczeniowych, Prace Naukowe Pol. Rad., Transport, Radom, 1(15) 2002, Kosma Z, Noga B.: Symulacja numeryczna ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu, Prace Naukowe Pol. Rad., Transport, Radom, 1(15) 2002, Król K.: Trzy metody wyznaczania częstości drgań własnych ciężkiej belki z masą skupioną, Prace naukowe, Transport nr 1(15) 2002, Politechnika Radomska, str Kalotka J., Zabiegałowski R.: Zagospodarowanie popiołów lotnych z Elektrowni Kozienice przez ZUTER S.A.., Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz. 2, No. 12-1, Kalotka J., Zabiegałowski R.: Zagospodarowanie popiołów lotnych z Elektrowni Kozienice przez ZUTER S.A.., Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 12-1, Kalotka J., Wagner-Kalotka K., Onyszczuk C.: Możliwości gospodarczego wykorzystania popiołów i żużla (UPS) z Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.., Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 2, Kalotka J, Bławat M.: Wały przeciwpowodziowe lub opatrzność, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 3, 2002.

6 Kalotka J, Wagner-Kalotka K, Bławat M.: Wykorzystanie materiałów recyklingowych w Polsce a standardy Unii Europejskiej, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 4, Wąsowska M., Wagner-Kalotka K., Kalotka J.: Gospodarowanie materiałami recyklingowymi w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), cz.1, NR 5, Wąsowska M., Wagner-Kalotka K., Kalotka J.: Gospodarowanie materiałami recyklingowymi w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), cz. 2, NR 6, Bławat M., Kalotka J.: Potrzeba budowy rynków zbytu dla odpadów inercyjnych, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 7-8, Kęsy Z., Kęsy A., Sarnik P.: Dobór przekładni hydrokinetycznej do silnika napędowego z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego nr 32, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Kęsy A.: Optymalny dobór napędu hydrokinetycznego do autobusu szynowego, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego nr 32, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Blajer W., Mazur Z.: Identification of redundant control in elbow joint: I mathematical modeling, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, 2003, pp Blajer W., Mazur Z.: Identification of redundant control in elbow joint: I numerical simulation code, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, 2003, pp Blajer W.: Efektywne wyznaczanie reakcji w węzłach kinematycznych mechanizmów, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s Blajer W., Kołodziejczyk K.: Sterowanie układów mechanicznych w ruchu programowym niezupełnym: teoria i przykłady zastosowań, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s Dworak L.B., Dziewiecki K., Mączyński J.: Charakterystyka kinematyki i dynamiki wybranych uderzeń w karate, W: Urbanik Cz. (red.) Zagadnienia biomechaniki sportu technika ruchu, Wydawnictwo AWF w Warszawie, Warszawa, Dworak L.B., Dziewiecki K., Mączyński J.: Characteristics of kinematics and kinetics of strokes in karate shotokan, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol 5, Supplement 1, 2003, pp Kołodziejczyk K.: Sterowanie płaskim ruchem programowym ładunku przenoszonego przez suwnicę, Prace Naukowe Transport Nr 1 (17), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s Kosma Z., Noga B.: Obliczanie opływu profilu lotniczego cieczą lepką metodą sztucznej ściśliwości, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s Kosma Z., Noga B.: Rozwiązywanie zagadnienia opływu profilu lotniczego cieczą lepką dla funkcji prądu, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s Kosma Z., Noga B.: Bezpośrednia symulacja numeryczna ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu na nierównomiernych siatkach, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 1 (17) 2003, s Król K., Olejarczyk K.: Vlijanije geometriczeskich parametrov chodovoj ramy ekskavatora na jego żostkost i napriażonnoje sostojanije, Stroitielnyje i dorożnyje masziny, Nr 10/2003, s Król K.: Wytężenie spawanego wspornika osprzętu koparki, Prace Naukowe 1(17) 2003 Transport pod red. Z. Strzyżakowskiego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s Kalotka J., Bławat M.: Możliwości finansowego wsparcia inwestycji fundusz spójności, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), Nr 1-2, Kalotka J., Adamiec R.: Wały przeciwpowodziowe (I), Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), Nr 3-4, Kalotka J., Adamiec R.: Wały przeciwpowodziowe (II), Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), Nr 5, 2003.

7 Kalotka J., Adamiec R.: Wały przeciwpowodziowe (III), Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), Nr 6-7, Bławat M., Wagner-Kalotka K.: Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla w krajach Unii Europejskiej, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), cz.1, Nr 11, Kalotka J., Pająk M.: Biblioteka narzędziowa do tworzenia oprogramowania genetycznego i jej zastosowanie, Elektryka NR 1(6), 2003, Prace Naukowe, Politechnika Radomska, s Blajer W., Kołodziejczyk K.: Numerical simulation of a nonholonomic problem of a sphere rolling inside of a rough cylinder, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 23, Politechnika Śląska, Gliwice 2004, pp Blajer W., Minimalno-wymiarowe formułowanie dynamiki mechanizmów i wyznaczanie reakcji w węzłach kinematycznych, Teoria Maszyn i Mechanizmów pod red. Józefa Wojnarowskiego i Tadeusza Uhla, Wydawnictwo ITE, Radom, 2004, tom. I, str Kołodziejczyk K., Blajer W.: Synteza sterowania ruchem ładunku przenoszonego przez suwnicę, Teoria Maszyn i Mechanizmów pod red. Józefa Wojnarowskiego i Tadeusza Uhla, Wydawnictwo ITE, Radom, 2004, tom. II, str Czaplicki A., Jaszczuk J., Dziewiecki K.: Identyfication of a backwards somersault by means of multibody methodology, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol 6, Supplement 1, 2004, pp Belov V.A., Król K.: Doskonalenie złączy spawanych maszyn budowlanych, Stroitielnaja orbita, Nr 10/2004, str. 43. Król K.,Belov V.A.: Wyznaczanie obciążeń i stanu naprężęń konstrukcji koparki wyposażonej w wózek dla osprzętu roboczego, Stroitelnaja orbita, Nr 12/2004, str. 44. Król K.: Żostkost centralnoj czasti chodovoj ramy ekskavatora, Sbornik trudov Nr 1 Mechanizacja i Avtomatizacja Stroitielstva i stroitielnoj industrii. Moskovskij Gosudarstviennyj Stroitielnyj Univiersitiet, Akademia Problem Kaczestva. Moskwa 2004, str Glinka W., Litwin T., Opara T.: Badanie charakterystyki przepływowej i przeciętnej średnicy kropel w stożku rozpylania wtryskiwacza wirowego (Study of Flow Charakteristics and Mean Diameter of Droplets Inside Spray Cone of Swirl Injector), Journal of KONES Internal Combustion Engines 2004, vol. 11, No. 1-2, pp , ISSN Glinka W., Litwin D., Opara T.: Diagnostics of Swirl Injector Using Diffraction Method, Archiwum Combustionis, Vol. 24, No 1-2, 2004, pp Gonera M., Opara T.: Niejednoznaczności transformacji Wignera w analizie sygnałów niestacjonarnych, Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki, tom XLV, nr 149, Warszawa 2004, str Kiciński W., Gonera M., Opara T.: Uwarunkowania pomiaru szumów podwodnych powodowanych przez ciche obiekty w środowisku podwodnym, Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki, tom XLV, nr 149, Warszawa 2004, str Kiciński W., Gonera M., Opara T.: Implementacja przekształcenia falkowego w systemach analizy sygnałów hydroakustycznych, Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki, tom XLV, nr 149, Warszawa 2004, str Kęsy Z., Olszak A.: Badania eksperymentalne hamulca wiskotycznego z elektroreologiczną cieczą roboczą, Hydraulika i Pneumatyka, Zeszyt 5, 2004, str Kęsy Z.: Napędy hydrokinetyczne pojazdów a ciecze inteligentne, (KONMOT), Czasopismo Techniczne Mechanika, Z. 7-M/2004 (rok 101), str Kosma Z.: Symulacja numeryczna opływu profilu lotniczego cieczą lepką z wykorzystaniem schematów kompaktowych, Wydawnictwo XVI KKMP-WAT, wrzesień 2004, R-51. pdf, 1-19 (publikacja w formie elektronicznej). Kosma Z.: Symulacja numeryczna opływu profilu lotniczego cieczą lepką z wykorzystaniem schematów kompaktowych, Wyd. XVI Krajowa KKMP-WAT, Waplewo wrzesień 2004, R-51, pdf (publikacja w formie elektronicznej).

8 Kosma Z., Noga B.: Zastosowanie metody dekompozycji pola prędkości do wyznaczania opływu profilu cieczą lepką, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej Transport nr 2 (20) 2004, str Kosma Z., Noga B.: Algorytmy numeryczne wyznaczania ruchu cieczy lepkiej metodą dekompozycji pola prędkości, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej Transport nr 2 (20) 2004, str Kalotka J.: Recepty na ulepszone podłoże oraz podbudowę drogową z materiałów alternatywnych część 1, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 1-2, Kalotka J.: Recepty na ulepszone podłoże oraz podbudowę drogową z materiałów alternatywnych część 2, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 3, Kalotka J.: Popiół lotny do betonu ; Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 4-5, Kalotka J., Pająk M.: Biblioteka narzędziowa do tworzenia oprogramowania rozmytego i jej zastosowanie, Elektryka NR 2(8) 2004, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, str Rogożkin V.M., Kisieliov V.V., Griebiennikova N.N., Król K.: Teoria optymalnej eksploatacji maszyn, Prace Naukowe Transport nr 2 (20) 2004, Politechnika Radomska, str Blajer W., Czaplicki A.: An alternative scheme for determination of joint reaction forces in human multibody models, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 43, No. 4, 2005, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Synthesis of control of rotary cranes executing a load prescribed motion I: Theoretical foundations, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 29, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, pp Kołodziejczyk K., Blajer W.: Synthesis of control of rotary cranes executing a load prescribed motion II: Numerical simulations, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 29, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, pp Kołodziejczyk K., Blajer W.: Dynamika i sterowanie dźwignic realizujących zadany ruch ładunku, Prace Naukowe, Politechnika Radomska, Transport Nr 3(23), Radom, 2005, str Kosma Z.: Method of lines for the incompressible Navier-Stokes equations in the stream-function formulation, TASK Quarterly 9, No 1(2005), pp Kosma Z.: Calculation of viscous incompressible flow around an aerofoil using a modified velocity correction method, TASK Quarterly 9, No 1 (2005), pp Kosma Z., Noga B.: Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej w kanale z uskokiem ścianki metodą sztucznej ściśliwości, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 29/2005, str Kosma Z., Noga B.: Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej w sześciennym zagłębieniu metodą sztucznej ściśliwości, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 29/2005, str Kosma Z.: Badanie niestacjonarnego ruchu wody w Zalewie Wiślanym, generowanego wiatrem przy założeniu, że obszar rozwiązania jest trójwymiarowy, Instytut Oceanologii PAN, Sopot 2005, str Pająk M., Muślewski Ł.: Rozmyty model oceny jakości działania złożonego systemu eksploatacji, Problemy Eksploatacji 3/2005, ITE, Radom 2005, str Kiciński W., Opara T.: Cechy akustyczne pęcherzyków gazu wytwarzanych przez aparat oddechowy nurka, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, XLVI, Nr 1 (160), 2005, str Król K., Belov V.A.: Soverszenstvovanije svarnych uzłov stroitielnych maszin v celach povyszenija ich dołgovecznosti i nadiożnosti, Mechanizacja Stroitielstva, Nr 3 (729) 2005, Moskva, Rosja, str Bielov V.A., Król K.: Napriażonnoje sostojanije prousziny rabocziego oborudovanija ekskavatora, Stroitielnyje i dorożnyje masziny 2/2005, str Król K., Olejarczyk K., Bielkin A., Belov V.: Wady konstrukcji nośnych żurawi, Prace naukowe Transport Nr 3 (23) 2005 pod red. Z. Strzyżakowskiego, Politechnika Radomska, str Wiech T., Olszak A., Madeja J., Kęsy A., Kęsy Z., Jackson M., Parkin R.: Upravljejemoje vjaskostnoje sceplijenije v elektroreologiczeskoj żiolkosti, N19 ( 05), Sankt Petersburg 2005.

9 2006 Blajer W., Kołodziejczyk K.: Dynamics and control of rotary cranes executing a load prescribed motion, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 44, No. 4, 2006, pp Blajer W., Dziewiecki K., and Mazur Z.: Identification of muscle forces in human lower limbs during sagittal plane motions, Part I: Human body modelling, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 8, No. 2, 2006, pp Blajer W., Dziewiecki K., and Mazur Z.: Identification of muscle forces in human lower limbs during sagittal plane motions, Part II: Computational algorithms, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 8, No. 2, 2006, pp Blajer W., Dziewiecki K., Mazur Z.: Design of a biomechanical model for the determination of muscle forces in lower extremities, Modelowanie inżynierskie, tom 1, zeszyt 32, 2006, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Trajectory planning and control of overhead cranes in the work environment with obstacles, Modelowanie inżynierskie, tom 1, zeszyt 32, 2006, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Modelowanie manewru suwnicy przenoszącej ładunek wzdłuż założonej trajektorii, Wojnarowski J., Galicki M. (red.), Teoria Maszyn i Mechanizmów, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006, Tom I, str Kosma Z., Noga B., Motyl P.: Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości na siatkach nierównomiernych, Modelowanie inżynierskie, 32 (2006), str Kosma Z., Noga B., Motyl P.: Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości na siatkach nakładających się, Modelowanie inżynierskie, 32 (2006), str Kęsy Z., Olszak A.: Badanie sprzęgła hydrokinetycznego z magnetyczną cieczą roboczą sterowanego zmianami pola magnetycznego, Hydraulika i Pneumatyka, Zeszyt 2, 2006, str Kęsy Z., Madeja J.: Sterowanie sprzęgła hydrokinetycznego z cieczą elektroreologiczną, Hydraulika i Pneumatyka, Zeszyt 5, 2006, str Kęsy Z.: Numerical Method Application to the Analysis of the Hydrodynamic Torque Converter with a Smart Working Fluid, International Journal of Computer Application in Technology, Vol. 27, No. 2/3, 2006, pp Molga A., Opara T.: Dobór napełniaczy proszkowych w aspekcie ablacyjnych zastosowań termoochronnych kompozytów polimerowych, XI Seminar Plastics in Machine Design, September 25-28, 2006 Cracow, Poland, Czasopismo Techniczne Mechanika, z. 6 M/2006 (ROK 103) ISSN , str Kucharczyk W., Opara T.: Kształtowanie ablacyjnych właściwości termoochronnych polimerowych kompozytów proszkowych, XI Seminar Plastics in Machine Design, September 25-28, 2006 Cracow, Poland, Czasopismo Techniczne Mechanika, z. 6 M/2006 (ROK 103) ISSN , str Opara T.: Historia i tendencje rozwojowe napędów lotniczych, History and future of turbine aircraft engines, Silniki Spalinowe, Combustions Engines, Nr 4 (127), 2006, pp Pająk M., Kalotka J.: Fuzzy modelling as a way of estimating the exploitation parameters, Problemy Eksploatacji 2/2006 (61), ITE Radom 2006, str Pająk M.: Fuzzy estimation of the maintenance management operation quality, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 4/2006, ITE-PIB, Radom Pająk M., Woropay M.: On the possibility of genetic algorithms implementation in the exploitation domain, Journal of KONES Powertrain and transport, vol. 13, No. 4, Warsaw Pająk M., Woropay M.: Estimation of operational potential consumption on base of exploitation parameters values, Journal of KONES Powertrain and transport, vol. 13, No. 3, Warsaw Muślewski Ł., Pająk M.: Fuzzy interpretation of systems operation evaluation, Journal of KONES Powertrain and transport, vol. 13, No. 3, Warsaw Pająk M., Muślewski Ł.: Transport system operation quality assessment as a multiobjective analysis issue, Journal of KONES Powertrain and transport, vol. 13, No. 2, Warsaw 2006.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer Rok urodzenia: 1954 forma zatrudnienia: mianowanie stanowisko: profesor zwyczajny zatrudnienie w PRad: od 1 października 1982 r. 1) Dane podstawowe reprezentowana dziedzina

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Kęsy

Dr hab. inż. Andrzej Kęsy Dr hab. inż. Andrzej Kęsy Rok urodzenia: 1953 forma zatrudnienia: mianowanie stanowisko: profesor nadzwyczajny zatrudnienie w PRad: 1979 r. do 1982 r. oraz od 1989 r. do chwili obecnej 1) Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie ŻYCIORYS Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data i miejsce urodzenia Andrzej URBAŚ ul. Sikorskiego 50, 34-326 Zarzecze 28.11.1977, Łodygowice Wykształcenie szkoła średnia 1992-1997 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma Rok urodzenia: 1949 forma zatrudnienia: mianowanie stanowisko: profesor zwyczajny zatrudnienie w PRad: 1 kwietnia 1976 r. 1) Dane podstawowe reprezentowana dziedzina naukowa:

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Tadeusz Opara

Dr hab. inż. Tadeusz Opara Dr hab. inż. Tadeusz Opara Rok urodzenia: 1952 forma zatrudnienia: mianowanie stanowisko: profesor nadzwyczajny zatrudnienie w PRad: 1 września 2002 r. 1) Dane podstawowe reprezentowana dziedzina naukowa:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych kinematyka równoległa, symulacja, model numeryczny, sterowanie mgr inż. Paweł Maślak, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, dr inż. Krzysztof Chrapek Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1 kierunek: Budownictwo S E M E S T R 1 1. Fizyka 1,2 dr T. Kaczor 31.01. g.8.30 s.131 14.02. g.8 s.131 2. Geometria wykreślna dr inż. A. Markiewicz 30.01. g.9 s.211 14.02. g.11 s.209 3. Materiały budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Układy hydrauliczne w pojazdach Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-108-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07 Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07 (wykaz jest kompletny, zawiera wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN korekty umieszczone na kocu poniszej treci) Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie Komitet Mechaniki PAN 2007-2010 Sprawozdanie 2007 28 września Wybory uzupełniające do Komitetu, na dwa dodatkowe miejsca. Wybrani: Janusz Orkisz i Wojciech Pietraszkiewicz Opiniowanie kandydatów na członków

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 Tadeusz SZKODNY SUB Gottingen 217 780 474 2005 A 3014 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH GLIWICE 2004 SPIS TREŚCI WAŻNIEJSZE OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT Z 100587-01-BG AUTOMOTIVE Automotive Safety Problems / Ed. Tomasz Lech Stańczyk Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2012 ; 24 cm Vol. 1. - 267 s. : il. (Monografie,

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespolu T-07

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespolu T-07 ~le.\f t '{ec~l.l~d,ui \"!-)lkt& l'&-~('l~.h~r' c-i,.' f\(hl-u{(~t. ~.-- "~"" Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespolu T-07 (wykazjest kompletny, zawiera wprowadzone na wniosek Zespolu i za zgoda

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI:

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI: prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI: 1. L. Troniewski, M. Wzorek: Granulacja jako wstępny etap termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, Chemical and Process Engineering, no 27, pp. 1255-1263, 2006,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do WP Nr postępowania 8/D-60/0062/P-PU/2014/D OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykaz czasopism polskich i zagranicznych do prenumeraty w okresie 01.01.2015r. 31.12.2015r. Tabela Lp. Indeks

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA

CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA Z 099364-BG BERGANDER MAREK J. Ejector Refrigeration Cycles / Marek J. Bergander Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2012. - 196

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROJEKTOWANIE MASZYN ENERGETYCZNYCH Design of Machinery for Power Generation Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Dominik ADAMCZYK*, Michał MICHNA*, Mieczysław RONKOWSKI* samochód elektryczny,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia transportowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Marian Sarna prof. ATH Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej DOROBEK NAUKOWY

Dr hab. Marian Sarna prof. ATH Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej DOROBEK NAUKOWY Dr hab. Marian Sarna prof. ATH Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej DOROBEK NAUKOWY Przed doktoratem 1. Zagadnienia drgań elektrod w elektrofiltrach i uzyskane wyniki z przeprowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM MATEMATYCZNEGO MODELU KOŃCZYNY DOLNEJ CZŁOWIEKA

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM MATEMATYCZNEGO MODELU KOŃCZYNY DOLNEJ CZŁOWIEKA MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 1896-771X 36, s. 343-348, Gliwice 2008 OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM MATEMATYCZNEGO MODELU KOŃCZYNY DOLNEJ CZŁOWIEKA AGATA GUZIK ROBERT MICHNIK JACEK

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma.

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Lp. Tytuł czasopisma Nr 1. Almanach Mediów i Reklamy 2007/2008

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Monografie i skrypty 1. Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych kurs podstawowy dla inżynierów informatyków, skrypt, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

MODELOWANiE TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH W ŚRODOWiSKU GASTURB NA PRZYKŁADZiE SiLNiKA K-15

MODELOWANiE TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH W ŚRODOWiSKU GASTURB NA PRZYKŁADZiE SiLNiKA K-15 PRACE instytutu LOTNiCTWA 213, s. 204-211, Warszawa 2011 MODELOWANiE TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH W ŚRODOWiSKU GASTURB NA PRZYKŁADZiE SiLNiKA K-15 RySzaRd ChaChuRSkI, MaRCIN GapSkI Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Inżynieria warstwy Fluidization Engineering Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Obieralny, moduł 5.4 I stopień Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd

Bardziej szczegółowo

Kolegium Dziekanów i Dyrektorów

Kolegium Dziekanów i Dyrektorów Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych Warszawa, 9. listopada 2007 Kolegium Dziekanów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE PROCESÓW ENERGETYCZNYCH Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI WYDZIAŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNY Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej SEKTOR LOTNICZY Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt

Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt Kontakt Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Wodnej Tel. +48 22 59 35 290 E-mail:janusz_urbanski@sggw.pl Wykształcenie 1999 magister

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiot: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium NEUTRALIZACJA I OCZYSZCZANIE SPALIN Neutralization and emission control Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA ROBOTA KROCZĄCEGO Z ZASTOSOWANIEM PRZYBORNIKA SIMMECHANICS PAKIETU MATLAB/SIMULINK

MODELOWANIE I SYMULACJA ROBOTA KROCZĄCEGO Z ZASTOSOWANIEM PRZYBORNIKA SIMMECHANICS PAKIETU MATLAB/SIMULINK Artykuł Autorski, XI Forum Inżynierskie ProCAx cz II, Kraków 16-18 Października 212 r Dr inż Maciej TROJNACKI Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al Jerozolimskie 22, 2-486 Warszawa Telefon:

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo