IMS Publikacje naukowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMS Publikacje naukowe 2001-2006"

Transkrypt

1 IMS Publikacje naukowe Monografie: 2003 Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu płynów lepkich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 30/2003, s (monografia). Kęsy Z.: Sterowanie przekładni hydrokinetycznej cieczą roboczą. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. 2003, wyd. I, s (monografia) Król K.: Rascziot stierżnievych konstrukcij. Soprotivlienije materiałov, metod koniecznych elementov, programma Algor. Ekspress-poligrafija MGSU, Moskwa 2004, s (monografia). Kęsy A.: Numeryczna identyfikacja i optymalizacja napędu hydrokinetycznego środków transportu. Monografia nr 68, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Kosma Z.: Rozwiązywanie zagadnień płaskiego ruchu cieczy lepkiej sformułowanych dla funkcji prądu, monografia, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 88/2005, s Arczewski K., Blajer W.: Dynamika układów mechanicznych, Cz. II. Wydawca: Komitet Mechaniki PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa. Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki, prof. nadzw. pt. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii, ISDN , Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji PIB, Radom, 222 str Kalotka J., Pająk M.: Gospodarka remontowa elektrowni cieplnych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2006, s Odnawialne źródła energii pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki, ISBN , Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2006, 130 str. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej : 2001 Blajer W.: A geometrical interpretation and uniform matrix formulation of multibody system dynamics, ZAMM (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik), Vol. 81, 2001, pp Blajer W.: An improved formulation for constrained multibody systems with singularities, ZAMM (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik), Vol. 81, 2001, Supplement 2, pp. S265-S266. Blajer W., Czaplicki A.: Modeling and inverse simulation of somersaults on the trampoline, Journal of Biomechanics, Vol. 34, No. 12 (December), 2001, pp Domański J., Kosma Z.: Numerical simulation of viscous flows over a backward-facing steps, ZAMM (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik), 81 (2001) S4, pp Opara T.: Diffraction methods of drop size measurement in polydispersive media, Optica Applicata, Vol. XXXI, No 1, 2001, pp Opara T.: Test stands for measuring the average diameter of the fuel aerosol drops by diffraction method, Optica Applicata, Vol. XXXI, No 1, 2001, pp Blajer W.: Elimination of constraint violation and accuracy aspects in numerical simulation of multibody systems, Multibody Systems Dynamics, Vol. 7, No. 3, 2002, pp

2 Blajer W.: Augmented Lagrangian formulation: geometrical interpretation and application to systems with singularities and redundancy, Multibody Systems Dynamics, Vol. 8, No.2, 2002, pp Blajer W., Czaplicki A.: Contact modeling and identification of planar somersaults on the trampoline, Multibody System Dynamics, Vol. 10, No. 3, 2003, pp Blajer W.: On the determination of joint reactions in multibody mechanisms, Transactions of the ASME, Journal of Mechanical Design, Vol. 126, No. 2, 2004, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: A geometric approach to solving problems of control constraints: theory and a DAE framework, Multibody System Dynamics, Vol. 11, No. 4, 2004, pp Kęsy Z.: Numerical Analysis of Torque Carried by Vehicle Hydrodynamic Clutch with Electrorheological Working Fluid, International Journal of Vehicle Design, 38 (2/3). 2005, pp Kęsy Z., Kęsy A.: Hydraulic components in vehicle power transmission systems, International Journal of Vehicle Design, 38 (2/3). 2005, pp Kęsy A.: Mechatronic Design of Impelers of Hydrodynamic Elements in Automobiles, International Journal of Vehicle Design, 38 (2/3). 2005, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Modelling and simulation of a sphere rolling on the inside of a rough vertical cylinder, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 12 (6), 2006, pp Kosma Z.: Numerical resolution of incompressible Navier-Stokes equations in the stream function formulation, Inżynieria Chemiczna i Procesowa - Chemical and Process Engineering, 27 (2006), pp Kosma Z., Noga B.: Numerical simulations of viscous fluid motions using the artificial compressibility method, Inżynieria Chemiczna i Procesowa -Chemical and Process Engineering, 27 (2006), pp Kęsy Z., Kęsy A., Plocharski J., Jackson M., Parkin R.: An Example of Design Embodiment for Elektrorheological Fluid Based Mechatronic Transmission Components, Mechatronics An International Journal 16 (1), 2006, pp Rozdziały w monografiach: 2001 Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M.: An inverse simulation study on aircraft dynamics and control in prescribed trajectory flight, Proc. of the International Carpathian Control Conference, ICCC 2001, Krynica, Poland, May 22-25, 2001, Wyd. AGH w Krakowie, Kraków 2001, pp Kęsy Z., Sarnik P.: Kierunki rozwoju konstrukcji przekładni hydrokinetycznych pojazdów i maszyn roboczych, Monografia pt. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2001, str Kęsy A.: Nowe możliwości projektowania podzespołów hydrokinetycznych, Monografia pt. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2001, str Blajer W., Arczewski K.: A new perspective on inverse dynamics control of mechanical systems, in: Maiβer P. and Tenberge P., Proceedings of the First International Symposium on Mechatronics ISoM 2002, Advanced Driving Systems, Chemnitz, Germany, March 21-22, 2002, pp Blajer W.: Geometrical interpretation of multibody dynamics: theory and implementations, in W. Schiehlen and M. Valášek (eds), Proceedings the NATO Advanced Study Institute on Virtual Nonlinear Multibody Systems, Prague, Czech Republic, June 23- July 3, 2002, Vol. II, pp

3 Opara T. (i inni): Podstawy doboru turbinowych silników odrzutowych do płatowca, Praca zbiorowa pod redakcją M. Orkisza, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2002, (248 str + suplement 259 str. ISBN X, nakład 300 egz. (T.O. jeden rozdział, str oraz suplement 259 str. Kądziela A., Kęsy A.: Identyfikacja napędu hydrokinetycznego z użyciem algorytmu genetycznego, Rozdział w monografii Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania. WNT, Warszawa Blajer W.: Geometrical Interpretation of Multibody Dynamics: Theory and Implementations, in W. Schiehlen and M. Valašek (eds.): Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Science Series, II. Mathematics, Physics and Chemistry Vol. 103, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: A geometric approach to solving problems of control constraints: theory and implementations, Proceedings of ECCOMAS Thematic Conference on Advances in Computational Multibody Dynamics 2003, 1-4 July 2003, Instituto Superior Téchnico, Universidade Technica de Lisboa, Lisboa, Portugal, paper: MUBO (20 pages), pp Kęsy Z., Kęsy A., Rudnicki J.: An Experimental Study of a Controlled Brake with Magneto-Rheological Working Fluid pod redakcją R.M. Parkina, A. Al.-Habaibeha i M.R. Jacksona. Wydawnictwo: Professional Engineering Publishing Limited, London and Bury St Edmunds, UK, Wydanie I, ISBN Kęsy Z.: Numerical Analysis of Hydrodynamic Torque Converter with Magneto-Rheological and Electro- Rheological Working Fluids pod redakcją R.M. Parkina, A. Al.-Habaibeha i M.R. Jacksona. Wydawnictwo: Professional Engineering Publishing Limited, London and Bury St Edmunds, UK, Wydanie I, ISBN Blajer W.: Efficient determination of joint reactions in the minimal-form formulation of mechanism dynamics, in Huang T. (ed.), The 11 th World Congress on Mechanism and Machine Science, April 1-4, 2004, Tianjin, China, China Machine Press, Vol. 2, pp Kalotka J., Latalski T.: Skojarzenie tradycyjnych źródeł energii z energią odnawialną ewolucyjna przebudowa cieplnej energetyki polskiej, Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki, Wyd. WITE, Radom 2004, str Kalotka J., Pająk M.: Uwzględnianie celów ochrony środowiska w planowaniu cyklów remontowych urządzeń energetycznych, Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki, Wyd. WITE, Radom 2004, str Wagner Kalotka K., Konopka K.: Analiza porównawcza popiołów lotnych do betony zgodnie z normą PN EN 450 i przy współspalaniu, Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki. Wyd. WITE, Radom 2004, str Wagner-Kalotka K., Onyszczuk C.: Radioaktywność naturalna popiołów lotnych, Monografia pod redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotki. Wyd. WITE, Radom 2004, str Kalotka J., Wagner-Kalotka K.: Utylizacja odpadów energetycznych, zmiany w prawie i niezbędne inwestycje w gospodarce odpadami, Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Głąbickiej pt.: Spójność społeczno ekonomiczna implikacje regionalne, wyd. WSB im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu, Radom 2004, str Kęsy Z.: Mechatroniczne elementy hydrauliczne układów napędowych maszyn. Rozdział w Monografii, Projektowanie Mechatroniczne, Zagadnienia Wybrane, Tadeusz Uhl, Kraków Marciniak J., Kęsy A.: Mechatroniczne laboratorium wirtualne, Rozdział w Monografii, Projektowanie mechatroniczne, Zagadnienia Wybrane, Tadeusz Uhl, Kraków Arczewski K., Blajer W.: Dynamika układów mechanicznych, Cz. II pracy zbiorowej pod red. J. Nizioła: Mechanika techniczna, tom II: Dynamika układów mechanicznych, Komitet Mechaniki PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa 2005, str

4 Blajer W., Kołodziejczyk K.: Prediction of control of overhead cranes executing a prescribed load trajectory, in Ulbrich, H. and Günthner, W. (eds.): IUTAM Symposium on Vibration Control of Nonlinear Mechanisms and Structures, Series: Solid Mechanics and Its Applications, Vol. 130, Springer, Dordrecht, 2005 (ISBN: ), pp Woropay M., Muślewski Ł., Pająk M.: Fuzzy model to evaluate the system operation quality, 9 th Scientific Seminar on Developments in Machinery Design and Control. Book of Extended Abstracts, Vol. 7, Bydgoszcz Muszyna. Pająk M., Muślewski Ł.: Analiza możliwości zastosowania teorii logiki rozmytej w ocenie jakości działania systemów w Zastosowaniu Teorii Systemów, Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Nr 3, WiMiR AGH, Kraków 2005, s Artykuły opublikowane w innych recenzowanych czasopismach naukowych: 2001 Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M.: Prediction of the dynamic characteristics and control of aircraft in prescribed trajectory flight, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 39, No. 1, 2001, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Metoda więzów masowych w modelowaniu dynamiki układów wieloczłonowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr 15, Politechnika Śląska, Gliwice, 2001, str Blajer W., Kosma Z., Krawczyk M., Graffstein J.: Numeryczne modelowanie trajektorii lotu za pomocą funkcji sklejanych piątego stopnia, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr 15, Politechnika Śląska, Gliwice, 2001, str Dworak L., Dziewiecki K., Kmiecik K., Mączyński J.: Związek siły uderzenia w karate z ruchem środka masy zawodnika, Materiały XVII Szkoły Biomechaniki, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 3, sup. 2/2001, str Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Kosma Z.: Opracowanie systemu komputerowego w Delphi do obliczania jednowymiarowego przepływu mieszaniny wody i pary podczas jej gwałtownego rozprężania, Opr. wewn. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001, str Kosma Z.: Opracowanie systemu komputerowego w Delphi do obliczania osiowosymetrycznego przepływu mieszaniny wody i pary podczas jej gwałtownego rozprężania, Opr. wewn. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001, str Kosma Z.: Wyznaczanie płaskiego ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu dla dużych liczb Reynoldsa, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 15/2001, str Król K.: Rascziot nagruzok i napriażonnogo sostajanija mietallokonstrukcii ekskavatora marki BRAWAL, Stroitielnyje i dorożnyje masziny, Nr 12/2001, str Wagner -Kalotka K., Kalotka J.: Zastosowanie mikrosfer suchych do materiałów budowlanych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz.1, No. 3, Wagner -Kalotka K., Kalotka J.: Zastosowanie mikrosfer suchych do materiałów budowlanych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz.2, No. 4, Kalotka J., Korczak K.: Zastosowanie zhydratyzowanych popiołów lotnych w produkcji mas popiołowo - kruszywowo - cementowych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz.1, No. 6, Kalotka J., Korczak K.: Zastosowanie zhydratyzowanych popiołów lotnych w produkcji mas popiołowo - kruszywowo - cementowych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz.2, No. 7, Kalotka J., Korczak K.: Zastosowanie zhydratyzowanych popiołów lotnych w produkcji mas popiołowo - kruszywowo - cementowych, Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), etap II, No. 9, Kalotka J., Zabiegałowski P.: Zagospodarowanie popiołów lotnych z Elektrowni Kozienice przez ZUTER S.A., Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz. 1, No , 2001.

5 Kalotka J., Zabiegałowski P.: Zagospodarowanie popiołów lotnych z Elektrowni Kozienice przez ZUTER S.A., Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz. 2, No. 12-1, Kęsy Z.: Optymalne zastosowanie napędów hydrokinetycznych, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, Nr 28, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2001, str Kęsy A., Kądziela A.: Model matematyczny do optymalizacji napędu hydrokinetycznego, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, Nr 28, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2001, str Blajer W.: Determination of joint reactions in multibody systems: some existing approaches and a novel contribution, Machine Dynamics Problems, Vol. 25, No. 3/4, 2001, pp (Pracę opublikowano w roku 2002). Blajer W., Czaplicki A., Jaszczuk J.: Efficient determination of joint reactions in human multibody system models, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 4, Supplement 1, 2002, pp Blajer W., Goszczyński J.A., Krawczyk M.: The inverse simulation study of aircraft flight path reconstruction. Transport, Vol. XVII, Nr 3, 2002, pp Blajer W.: Modelowanie i symulacja ruchu mechanizmów w środowisku Mathcad, Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Nr 85, Seria: Konferencje, Nr 25, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str Blajer W., Kołodziejczyk K.: Symulacja ruchu mechanizmów redundantnych z wykorzystaniem metody ograniczeń inercyjnych, Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, nr 85, Seria: Konferencje, Nr 25, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str Blajer W., Markiewicz A.: Uwagi o modelowaniu dynamiki mechanizmów krzywkowych, Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Nr 85, Seria: Konferencje, Nr 25, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str Blajer W.: Modelowanie i symulacja układów wieloczłonowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 18, Politechnika Śląska, Gliwice, 2002, str Czaplicki A., Blajer W., Jaszczuk J.: Wyznaczanie sił reakcji w stawach - rzutowa reprezentacja podejścia Kane a, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 18, Politechnika Śląska, Gliwice, 2002, str Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu, Zesz. Nauk. Katedry Mech. Stos. Pol. Śl., Gliwice, 18/2002, Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu cieczy lepkiej w prostoliniowym kanale z uskokiem ścianki, Zesz. Nauk. Katedry Mech. Stos. Pol. Śl., Gliwice, 18/2002, Kosma Z, Noga B.: Generowanie konforemnych siatek obliczeniowych, Prace Naukowe Pol. Rad., Transport, Radom, 1(15) 2002, Kosma Z, Noga B.: Symulacja numeryczna ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu, Prace Naukowe Pol. Rad., Transport, Radom, 1(15) 2002, Król K.: Trzy metody wyznaczania częstości drgań własnych ciężkiej belki z masą skupioną, Prace naukowe, Transport nr 1(15) 2002, Politechnika Radomska, str Kalotka J., Zabiegałowski R.: Zagospodarowanie popiołów lotnych z Elektrowni Kozienice przez ZUTER S.A.., Ekologia Mazowiecka (miesięcznik), cz. 2, No. 12-1, Kalotka J., Zabiegałowski R.: Zagospodarowanie popiołów lotnych z Elektrowni Kozienice przez ZUTER S.A.., Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 12-1, Kalotka J., Wagner-Kalotka K., Onyszczuk C.: Możliwości gospodarczego wykorzystania popiołów i żużla (UPS) z Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.., Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 2, Kalotka J, Bławat M.: Wały przeciwpowodziowe lub opatrzność, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 3, 2002.

6 Kalotka J, Wagner-Kalotka K, Bławat M.: Wykorzystanie materiałów recyklingowych w Polsce a standardy Unii Europejskiej, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 4, Wąsowska M., Wagner-Kalotka K., Kalotka J.: Gospodarowanie materiałami recyklingowymi w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), cz.1, NR 5, Wąsowska M., Wagner-Kalotka K., Kalotka J.: Gospodarowanie materiałami recyklingowymi w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), cz. 2, NR 6, Bławat M., Kalotka J.: Potrzeba budowy rynków zbytu dla odpadów inercyjnych, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 7-8, Kęsy Z., Kęsy A., Sarnik P.: Dobór przekładni hydrokinetycznej do silnika napędowego z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego nr 32, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Kęsy A.: Optymalny dobór napędu hydrokinetycznego do autobusu szynowego, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego nr 32, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Blajer W., Mazur Z.: Identification of redundant control in elbow joint: I mathematical modeling, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, 2003, pp Blajer W., Mazur Z.: Identification of redundant control in elbow joint: I numerical simulation code, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, 2003, pp Blajer W.: Efektywne wyznaczanie reakcji w węzłach kinematycznych mechanizmów, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s Blajer W., Kołodziejczyk K.: Sterowanie układów mechanicznych w ruchu programowym niezupełnym: teoria i przykłady zastosowań, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s Dworak L.B., Dziewiecki K., Mączyński J.: Charakterystyka kinematyki i dynamiki wybranych uderzeń w karate, W: Urbanik Cz. (red.) Zagadnienia biomechaniki sportu technika ruchu, Wydawnictwo AWF w Warszawie, Warszawa, Dworak L.B., Dziewiecki K., Mączyński J.: Characteristics of kinematics and kinetics of strokes in karate shotokan, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol 5, Supplement 1, 2003, pp Kołodziejczyk K.: Sterowanie płaskim ruchem programowym ładunku przenoszonego przez suwnicę, Prace Naukowe Transport Nr 1 (17), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s Kosma Z., Noga B.: Obliczanie opływu profilu lotniczego cieczą lepką metodą sztucznej ściśliwości, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s Kosma Z., Noga B.: Rozwiązywanie zagadnienia opływu profilu lotniczego cieczą lepką dla funkcji prądu, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 20, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s Kosma Z., Noga B.: Bezpośrednia symulacja numeryczna ruchu cieczy lepkiej w kwadratowym zagłębieniu na nierównomiernych siatkach, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 1 (17) 2003, s Król K., Olejarczyk K.: Vlijanije geometriczeskich parametrov chodovoj ramy ekskavatora na jego żostkost i napriażonnoje sostojanije, Stroitielnyje i dorożnyje masziny, Nr 10/2003, s Król K.: Wytężenie spawanego wspornika osprzętu koparki, Prace Naukowe 1(17) 2003 Transport pod red. Z. Strzyżakowskiego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s Kalotka J., Bławat M.: Możliwości finansowego wsparcia inwestycji fundusz spójności, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), Nr 1-2, Kalotka J., Adamiec R.: Wały przeciwpowodziowe (I), Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), Nr 3-4, Kalotka J., Adamiec R.: Wały przeciwpowodziowe (II), Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), Nr 5, 2003.

7 Kalotka J., Adamiec R.: Wały przeciwpowodziowe (III), Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), Nr 6-7, Bławat M., Wagner-Kalotka K.: Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla w krajach Unii Europejskiej, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), cz.1, Nr 11, Kalotka J., Pająk M.: Biblioteka narzędziowa do tworzenia oprogramowania genetycznego i jej zastosowanie, Elektryka NR 1(6), 2003, Prace Naukowe, Politechnika Radomska, s Blajer W., Kołodziejczyk K.: Numerical simulation of a nonholonomic problem of a sphere rolling inside of a rough cylinder, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 23, Politechnika Śląska, Gliwice 2004, pp Blajer W., Minimalno-wymiarowe formułowanie dynamiki mechanizmów i wyznaczanie reakcji w węzłach kinematycznych, Teoria Maszyn i Mechanizmów pod red. Józefa Wojnarowskiego i Tadeusza Uhla, Wydawnictwo ITE, Radom, 2004, tom. I, str Kołodziejczyk K., Blajer W.: Synteza sterowania ruchem ładunku przenoszonego przez suwnicę, Teoria Maszyn i Mechanizmów pod red. Józefa Wojnarowskiego i Tadeusza Uhla, Wydawnictwo ITE, Radom, 2004, tom. II, str Czaplicki A., Jaszczuk J., Dziewiecki K.: Identyfication of a backwards somersault by means of multibody methodology, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol 6, Supplement 1, 2004, pp Belov V.A., Król K.: Doskonalenie złączy spawanych maszyn budowlanych, Stroitielnaja orbita, Nr 10/2004, str. 43. Król K.,Belov V.A.: Wyznaczanie obciążeń i stanu naprężęń konstrukcji koparki wyposażonej w wózek dla osprzętu roboczego, Stroitelnaja orbita, Nr 12/2004, str. 44. Król K.: Żostkost centralnoj czasti chodovoj ramy ekskavatora, Sbornik trudov Nr 1 Mechanizacja i Avtomatizacja Stroitielstva i stroitielnoj industrii. Moskovskij Gosudarstviennyj Stroitielnyj Univiersitiet, Akademia Problem Kaczestva. Moskwa 2004, str Glinka W., Litwin T., Opara T.: Badanie charakterystyki przepływowej i przeciętnej średnicy kropel w stożku rozpylania wtryskiwacza wirowego (Study of Flow Charakteristics and Mean Diameter of Droplets Inside Spray Cone of Swirl Injector), Journal of KONES Internal Combustion Engines 2004, vol. 11, No. 1-2, pp , ISSN Glinka W., Litwin D., Opara T.: Diagnostics of Swirl Injector Using Diffraction Method, Archiwum Combustionis, Vol. 24, No 1-2, 2004, pp Gonera M., Opara T.: Niejednoznaczności transformacji Wignera w analizie sygnałów niestacjonarnych, Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki, tom XLV, nr 149, Warszawa 2004, str Kiciński W., Gonera M., Opara T.: Uwarunkowania pomiaru szumów podwodnych powodowanych przez ciche obiekty w środowisku podwodnym, Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki, tom XLV, nr 149, Warszawa 2004, str Kiciński W., Gonera M., Opara T.: Implementacja przekształcenia falkowego w systemach analizy sygnałów hydroakustycznych, Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki, tom XLV, nr 149, Warszawa 2004, str Kęsy Z., Olszak A.: Badania eksperymentalne hamulca wiskotycznego z elektroreologiczną cieczą roboczą, Hydraulika i Pneumatyka, Zeszyt 5, 2004, str Kęsy Z.: Napędy hydrokinetyczne pojazdów a ciecze inteligentne, (KONMOT), Czasopismo Techniczne Mechanika, Z. 7-M/2004 (rok 101), str Kosma Z.: Symulacja numeryczna opływu profilu lotniczego cieczą lepką z wykorzystaniem schematów kompaktowych, Wydawnictwo XVI KKMP-WAT, wrzesień 2004, R-51. pdf, 1-19 (publikacja w formie elektronicznej). Kosma Z.: Symulacja numeryczna opływu profilu lotniczego cieczą lepką z wykorzystaniem schematów kompaktowych, Wyd. XVI Krajowa KKMP-WAT, Waplewo wrzesień 2004, R-51, pdf (publikacja w formie elektronicznej).

8 Kosma Z., Noga B.: Zastosowanie metody dekompozycji pola prędkości do wyznaczania opływu profilu cieczą lepką, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej Transport nr 2 (20) 2004, str Kosma Z., Noga B.: Algorytmy numeryczne wyznaczania ruchu cieczy lepkiej metodą dekompozycji pola prędkości, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej Transport nr 2 (20) 2004, str Kalotka J.: Recepty na ulepszone podłoże oraz podbudowę drogową z materiałów alternatywnych część 1, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 1-2, Kalotka J.: Recepty na ulepszone podłoże oraz podbudowę drogową z materiałów alternatywnych część 2, Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 3, Kalotka J.: Popiół lotny do betonu ; Mazowiecka Ekologia (miesięcznik), NR 4-5, Kalotka J., Pająk M.: Biblioteka narzędziowa do tworzenia oprogramowania rozmytego i jej zastosowanie, Elektryka NR 2(8) 2004, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, str Rogożkin V.M., Kisieliov V.V., Griebiennikova N.N., Król K.: Teoria optymalnej eksploatacji maszyn, Prace Naukowe Transport nr 2 (20) 2004, Politechnika Radomska, str Blajer W., Czaplicki A.: An alternative scheme for determination of joint reaction forces in human multibody models, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 43, No. 4, 2005, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Synthesis of control of rotary cranes executing a load prescribed motion I: Theoretical foundations, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 29, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, pp Kołodziejczyk K., Blajer W.: Synthesis of control of rotary cranes executing a load prescribed motion II: Numerical simulations, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Nr 29, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, pp Kołodziejczyk K., Blajer W.: Dynamika i sterowanie dźwignic realizujących zadany ruch ładunku, Prace Naukowe, Politechnika Radomska, Transport Nr 3(23), Radom, 2005, str Kosma Z.: Method of lines for the incompressible Navier-Stokes equations in the stream-function formulation, TASK Quarterly 9, No 1(2005), pp Kosma Z.: Calculation of viscous incompressible flow around an aerofoil using a modified velocity correction method, TASK Quarterly 9, No 1 (2005), pp Kosma Z., Noga B.: Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej w kanale z uskokiem ścianki metodą sztucznej ściśliwości, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 29/2005, str Kosma Z., Noga B.: Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej w sześciennym zagłębieniu metodą sztucznej ściśliwości, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 29/2005, str Kosma Z.: Badanie niestacjonarnego ruchu wody w Zalewie Wiślanym, generowanego wiatrem przy założeniu, że obszar rozwiązania jest trójwymiarowy, Instytut Oceanologii PAN, Sopot 2005, str Pająk M., Muślewski Ł.: Rozmyty model oceny jakości działania złożonego systemu eksploatacji, Problemy Eksploatacji 3/2005, ITE, Radom 2005, str Kiciński W., Opara T.: Cechy akustyczne pęcherzyków gazu wytwarzanych przez aparat oddechowy nurka, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, XLVI, Nr 1 (160), 2005, str Król K., Belov V.A.: Soverszenstvovanije svarnych uzłov stroitielnych maszin v celach povyszenija ich dołgovecznosti i nadiożnosti, Mechanizacja Stroitielstva, Nr 3 (729) 2005, Moskva, Rosja, str Bielov V.A., Król K.: Napriażonnoje sostojanije prousziny rabocziego oborudovanija ekskavatora, Stroitielnyje i dorożnyje masziny 2/2005, str Król K., Olejarczyk K., Bielkin A., Belov V.: Wady konstrukcji nośnych żurawi, Prace naukowe Transport Nr 3 (23) 2005 pod red. Z. Strzyżakowskiego, Politechnika Radomska, str Wiech T., Olszak A., Madeja J., Kęsy A., Kęsy Z., Jackson M., Parkin R.: Upravljejemoje vjaskostnoje sceplijenije v elektroreologiczeskoj żiolkosti, N19 ( 05), Sankt Petersburg 2005.

9 2006 Blajer W., Kołodziejczyk K.: Dynamics and control of rotary cranes executing a load prescribed motion, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 44, No. 4, 2006, pp Blajer W., Dziewiecki K., and Mazur Z.: Identification of muscle forces in human lower limbs during sagittal plane motions, Part I: Human body modelling, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 8, No. 2, 2006, pp Blajer W., Dziewiecki K., and Mazur Z.: Identification of muscle forces in human lower limbs during sagittal plane motions, Part II: Computational algorithms, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 8, No. 2, 2006, pp Blajer W., Dziewiecki K., Mazur Z.: Design of a biomechanical model for the determination of muscle forces in lower extremities, Modelowanie inżynierskie, tom 1, zeszyt 32, 2006, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Trajectory planning and control of overhead cranes in the work environment with obstacles, Modelowanie inżynierskie, tom 1, zeszyt 32, 2006, pp Blajer W., Kołodziejczyk K.: Modelowanie manewru suwnicy przenoszącej ładunek wzdłuż założonej trajektorii, Wojnarowski J., Galicki M. (red.), Teoria Maszyn i Mechanizmów, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006, Tom I, str Kosma Z., Noga B., Motyl P.: Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości na siatkach nierównomiernych, Modelowanie inżynierskie, 32 (2006), str Kosma Z., Noga B., Motyl P.: Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości na siatkach nakładających się, Modelowanie inżynierskie, 32 (2006), str Kęsy Z., Olszak A.: Badanie sprzęgła hydrokinetycznego z magnetyczną cieczą roboczą sterowanego zmianami pola magnetycznego, Hydraulika i Pneumatyka, Zeszyt 2, 2006, str Kęsy Z., Madeja J.: Sterowanie sprzęgła hydrokinetycznego z cieczą elektroreologiczną, Hydraulika i Pneumatyka, Zeszyt 5, 2006, str Kęsy Z.: Numerical Method Application to the Analysis of the Hydrodynamic Torque Converter with a Smart Working Fluid, International Journal of Computer Application in Technology, Vol. 27, No. 2/3, 2006, pp Molga A., Opara T.: Dobór napełniaczy proszkowych w aspekcie ablacyjnych zastosowań termoochronnych kompozytów polimerowych, XI Seminar Plastics in Machine Design, September 25-28, 2006 Cracow, Poland, Czasopismo Techniczne Mechanika, z. 6 M/2006 (ROK 103) ISSN , str Kucharczyk W., Opara T.: Kształtowanie ablacyjnych właściwości termoochronnych polimerowych kompozytów proszkowych, XI Seminar Plastics in Machine Design, September 25-28, 2006 Cracow, Poland, Czasopismo Techniczne Mechanika, z. 6 M/2006 (ROK 103) ISSN , str Opara T.: Historia i tendencje rozwojowe napędów lotniczych, History and future of turbine aircraft engines, Silniki Spalinowe, Combustions Engines, Nr 4 (127), 2006, pp Pająk M., Kalotka J.: Fuzzy modelling as a way of estimating the exploitation parameters, Problemy Eksploatacji 2/2006 (61), ITE Radom 2006, str Pająk M.: Fuzzy estimation of the maintenance management operation quality, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 4/2006, ITE-PIB, Radom Pająk M., Woropay M.: On the possibility of genetic algorithms implementation in the exploitation domain, Journal of KONES Powertrain and transport, vol. 13, No. 4, Warsaw Pająk M., Woropay M.: Estimation of operational potential consumption on base of exploitation parameters values, Journal of KONES Powertrain and transport, vol. 13, No. 3, Warsaw Muślewski Ł., Pająk M.: Fuzzy interpretation of systems operation evaluation, Journal of KONES Powertrain and transport, vol. 13, No. 3, Warsaw Pająk M., Muślewski Ł.: Transport system operation quality assessment as a multiobjective analysis issue, Journal of KONES Powertrain and transport, vol. 13, No. 2, Warsaw 2006.

Monographs and textbooks

Monographs and textbooks A Monografie i artykuły Monographs & textbooks 177 A Monographs and textbooks A 1. Chróścielewski J., Makowski J., Pietraszkiewicz W.: Statyka i dynamika powłok wielopłatowych: Nieliniowa teoria i metoda

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 I Działalność organizacyjna Zarząd Główny I.1. Władze Towarzystwa W 2012 roku Zarząd Główny PTMTS działał

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIA WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA I BADAŃ MASZYN I MECHANIZMÓW

MONOGRAFIA WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA I BADAŃ MASZYN I MECHANIZMÓW MONOGRAFIA WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA I BADAŃ MASZYN I MECHANIZMÓW Pod redakcją Józefa Jonaka Lublin, 2009 Opiniodawcy: PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ NIEWCZAS DR HAB. INŻ. ANTONI ŚWIĆ, PROF.PL Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision MAREK KRÓTKIEWICZ PERSONAL INFORMATION Home address Dobra 3, 45-826 Opole, Poland, Telephone number +48 77 474 43 42 Mobile +48 795 041 200 Office address Opole University pl. Kopernika 11a 45-040 Opole,

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo