4-przewodowy. System wideodomofonowy. Instalacja i obsługa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4-przewodowy. System wideodomofonowy. Instalacja i obsługa"

Transkrypt

1 -przewodowy System wideodomofonowy Instalacja i obsługa Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją sprzętu oraz zachowanie jej.

2 MODEL :... NR. SERYJNY : NUMER DOKUMENTU ZAKUPU : DATA ZAKUPU : KARTA GWARAYJNA SPRZEDAWCA PODPIS I PIECZ ĘĆ : Firma GENWAY udziela gwarancji na okres miesięcy od udokumentowanej daty nabycia urządzenia przez klienta. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego w terminie nie dłuższym niż roboczych dni od daty zgłoszenia reklamacji. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez punkt serwisowy czynności specjalistycznych w celu usunięcia wady objętej gwarancj ą. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania itp. Sprzęt po zdemontowaniu powinien być dostarczony do naprawy przez użytkownika na w łasny koszt do siedziby firmy Genway. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Kompletny system po zdemontowaniu powinien być dostarczony do naprawy przez użytkownika w stanie czystym oraz oryginalnym opakowaniu. Użytkownik traci gwarancję w chwili uszkodzenia plomby gwarancyjnej. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika oraz siły zewnętrzne (przepięcia w sieci zasilają cej, wyładowania atmosferyczne, itp. ). uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub przechowywania. uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby nieupoważnione. celowe uszkodzenie sprzętu, uszkodzenia elementów ze szkła, tworzywa. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej instalacji. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia. UWAGA: Kartę gwarancyjną należy dokładnie wypełnić w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek zmiany, zatarcia lub zamazania tej strony karty gwarancyjnej unieważniają gwarancj ę. Serwis ma prawo zażądać okazania dokumentu zakupu celem weryfikacji danych wpisanych w karcie gwarancyjnej. Producent, firma GENWAY zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie produktu objętymi niniejszymi warunkami gwarancyjnymi. Genway ul. Spółdzielcza Płock tel faks

3 . Elementy 8. Działanie Wywołanie. Po naciśnięciu przycisku w panelu zewnętrznym monitor zadzwoni i pokaże obraz osoby odwiedzającej.. W wypadku braku odpowiedzi przez 60 sekund system powróci do trybu gotowości. Panele zewnętrzne F-D F-D5 F-S7 F-S6 F-S5 [Uwaga] W wypadku systemu z dwoma wejściami, panel wyda sygnał zajętości przy rozmowie przez drugi panel. Rozmowa. Podnieś słuchawkę w celu prowadzenia rozmowy z gościem. (W monitorze głośnomówiącym: naciśnij przycisk ).. Odwieś słuchawkę podczas rozmowy, aby ją zakończyć. (W monitorze głośnomówiącym: naciśnij przycisk ). Monitory F-V3 F-V F-V F-V [Uwaga] Rozmowa zakończy się automatycznie po upływie 0s. Podgląd. W trybie gotowości, naciśnij przycisk w celu podglądu obrazu z panela zewnętrznego.. Przy dwóch panelach podgląd jest dostępny w trybie sekwencyjnym: Panel Zakończ Akcesoria ˇ ˇ Zasilacz Przełącznik paneli ˇ ˇ Instrukcja Zawieszki monitorów Panel Zakończ 3. W czasie podglądu podnieś słuchawkę w celu przeprowadzenia rozmowy. (Monitor głośnomówiący: naciśnij przycisk ). [Uwaga] Podgląd zakończy się automatycznie po upływie 0s. Jeśli podczas podglądu ktoś zadzwoni, zostanie on przerwany a monitor zadzwoni w zwykły sposób. Służy do obsługi dwóch wejść Otwarcie zamka W dowolnym momencie (wywołanie, podgląd, rozmowa) naciśnięcie przycisku spowoduje zwolnienie zamka. W tym samym czasie monitor i panel wydadzą dźwięk informujący o otwarciu drzwi.. Montaż paneli zewnętrznych 5.5 Wyciszenie dzwonka 60.5 Interkom pomiędzy monitorami 3. Podnieś słuchawkę pierwszego monitora (w monitorze głośnomówiącym: naciśnij przycisk ). Od tej chwili interkom jest aktywny i możliwa jest rozmowa wewnętrzna. [Uwaga]. Podczas rozmowy wewnętrznej brak jest obrazu Ustaw pokrętło w najniższej pozycji, aby wyciszyć dzwonek wywołania. Jednocześnie dioda zaświeci się.. W trybie czuwania naciśnij przycisk w dowolnym monitorze. W tym czasie pozostałe monitory zadzwonią.. Podnieś słuchawkę (w monitorze głośnomówiącym: naciśnij przycisk ) innego monitora, pozostałe przestaną dzwonić. F-S5 Ściana Panel 3 Ramka Śruby 9 F-S6 Ściana Panel 3 Ramka Śruby

4 Szyld na nazwisko 7. Wygląd sprzętu. Włóż śrubokręt w zaczep. Obróć go i wyjmij pokrywę. Szyld. Umieść nazwisko na szyldzie. 3. Włóż pokrywę na miejsce, Plastikowa do zatrzaśnięcia. pokrywa Panele F-D/F-D5 a a a a a H W Metal Mur (H)x(W)x(D) (H)x(W)x(D) F-D 66x08x38 6x6x F-D5 08x08x38 06x6x W Mikrofon Głośnik Wywołanie Szyld Diody 0 Szyld Pokrywa.Zdejmij. prawy koniec i przesuń pokrywę w prawo pokrywę 3.Umieść nazwisko na szyldzie Monitory Wskaźniki.Włoż prawy koniec w otwór. 58 Rozmowa Podgląd Wyciszenie Otwarcie zamka 8 60 Interkom 5. Włóż lewy koniec i przesuń w lewo. F-S7 Regulacja Jasność ˇ Połączenie pomiędzy ścianą a panelem należy uszczelnić np. sylikonem Kontrast Nasycenie Głośność dzwonka Głośność rozmowy Ściana Śruby Przyciski Zajęta linia Zasilanie Ściana Panel 3 Puszka Śruby 35 Kamera Szyld na nazwisko D H Montaż podtynkowy D Panel 3 Obudowa 7

5 Otwarcie sygnałowe Zwora COM Zasilacz Wyprowadzenia panela Zamek Power supply COM Panel Otwarcie napięciowe (Tylko: F-D, F-D5 i F-S5 mają tę funkcję) +V Mostek COM Zamek Wyprowadzenia panela Wskazówki. Nie instaluj panela w niekorzystnych warunkach.. Podczas planowania instalacji weź pod uwagę wymiary puszki podtynkowej. 3. Sprawdź czy panel dokładnie przylega do powierzchni montażowej, pozwoli to na uniknięcie jego zawilgocenia.. Zalecamy umieszczenie kamery na wysokości cm od podłoża. Należy jednak dopasować tą wartość do wzrostu osób odwiedzających. Ustawienia zworek w monitorze Na tyle monitora znajdują się zworki, należy je ustawić zgodnie z opisami:. Ustawienia główne monitora 3. Instalacja monitora Zawieszka Wymiary: System z jednym monitorem: W systemie z wieloma monitorami należy jeden z nich ustawić jako: główny, a pozostałe jako dodatkowe: 85X0X3 Główny monitor Dodatkowy monitor. Czas otwarcia Czas otwarcia zamka jest konfigurowalny: 3. Zgodność wideo W ostatnim monitorze zworka musi być w pozycji ON. Czas otwarcia: s Czas otwarcia: 5s Włączona Wyłączona Sposób Sposób [Uwaga] Przed zmianą ustawień zworek należy odłączyć zasilanie. 6. Specyfikacja Panele F-D5 F-S5 F-S6 F-S7 Napięcie: DC V Parametry Natężenie pracy: 00mA(DC V) techniczne Natężenie spoczynkowe : 30mA(DC V) Temperatura pracy: -0 ~+70 Wilgotność: 0%~95% Kolor Czarno-biała /3 CCD /3 CCD PAL system System PAL Kamera Kąt widzenia: 7,8 Kąt widzenia: 7,8 Doświetlenie: Doświetlenie: diody IR białe diody LED Min. oświetlenie: Min. oświetlenie: 0. Lux 0. Lux Monitory Parametry F-V /F-V3 / F-V / F-V / F-H Napięcie: DC V Natężenie pracy: 700mA(DC V) Natężenie spocz. : 00mA(DC V) Temperatura pracy: -0 ~+55 Wilgotność: 0%~95% Wielkość ekranu:"crt/ 5"TFT/ 7"TFT Resolution: 50 Linii/30*3/80*3. Instalacja przełącznika paneli 80mm 66mm 9mm mm

6 5. Połączenie (pojedynczy panel) 5. Połączenie (dwa panele) ZAMEK D5 Okablowanie:. Przy dystansie do 50m stosuje się przewód x0,75mm (opcjonalnie x0,75mm do zamka).. Przy dystansie powyżej 50m stosuje się kabel koncentryczny i przewód prosty xmm (opcjonalnie xmm do zamka). ), korzystają z przewodu prostego. ), korzystają z przewodu koncentrycznego. ZAMEK ZAMEK PRZEŁĄCZNIK S7 TERMINAL W U M COM TERMINAL W ZE DCV TERMINAL W ZE DCV TERMINAL W ZE DCV PRZEŁĄCZNIK 3 3 NR. NR. DCV DCV DCV DCV W OSTATNIM ZE NALEŻY USTAWIĆ ZWORKĘ W POZYCJI ON W OSTATNIM ZE NALEŻY USTAWIĆ ZWORKĘ W POZYCJI ON 5

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-432CM

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-432CM INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-430CM MC-432CM Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ MC-820CM Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI KAMERA WIDEODOMOFONOWA C-701C, C-702C, C-703C

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI KAMERA WIDEODOMOFONOWA C-701C, C-702C, C-703C INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI KAMERA WIDEODOMOFONOWA C-701C, C-702C, C-703C Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Schemat

Bardziej szczegółowo

EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU INSTALACJA BATERII 1. Zdejmij pokrywę zasobnika na baterię. 2.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Informacje Ten produkt pomoże Ci wykorzystać zapisane wideo jako dowód w przypadku kolizji drogowej. Firma Cammsys i jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne zdarzenia

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL 85-719 Bydgoszcz tel. 00 48 052 569 30 45 kom.00 48 500 221 936 www.castex.pl 1 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego

Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-18 www.slican.pl

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja bramowa wideo ze stali nierdzewnej 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja bramowa wideo ze stali nierdzewnej 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Instrukcja montażu i obsługi Stacja bramowa wideo ze stali nierdzewnej 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Spis treści Opis urządzenia...3 Funkcje kamery kolorowej...4

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem ASMAX AR 1004g Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu ASMAX AR 1004g 5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać ze strony www.maxcom.pl OPIS TELEFONU NAZWA KRÓTKI OPIS 1 EKRAN

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU ELEMENTY OBSŁUGI 1. Przycisk SET. 2. Przycisk PLAY. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

systemy wideodomofonowe i domofonowe

systemy wideodomofonowe i domofonowe systemy wideodomofonowe i domofonowe Domofony Wideodomofony Monitoring SYSTEM 2-PRZEWODOWY S. 4 Charakterystyka ogólna SYSTEM TELEFONICZNY S. 29 Charakterystyka ogólna DANE WYMIAROWE S. 33 Dane wymiarowe

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hytera Communications Corp. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE... 2

Bardziej szczegółowo

systemy wideodomofonowe i domofonowe

systemy wideodomofonowe i domofonowe systemy wideodomofonowe i domofonowe Domofony Wideodomofony Monitoring SYSTEM 2-PRZEWODOWY S. 4 Charakterystyka ogólna S. 6 Panele zewnętrzne S. 23 Aparaty wewnętrzne S. 27 Akcesoria SYSTEM TELEFONICZNY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo