PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, Tychy tel.: fax: serwis:

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Spis treści 1. Uwagi producenta. strona 3 2. Instrukcja obsługi EE

3 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. Uwagi producenta 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa UWAGA!!! Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia, może stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących, jak również grozi uszkodzeniem urządzenia. Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi konserwacji i serwisu. Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel Wykaz przyjętych norm Urządzenie będące przedmiotem niniejszej instrukcji zostało zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowań przemysłowych. W procesie opracowania i produkcji przyjęto zgodność z normami, których spełnienie zapewnia realizację założonych zasad i środków bezpieczeństwa, pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej (73/23/EWG) i kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodność z normami: PN-EN :2002(U) dla dyrektywy LVD, PN-EN 50263:2004 dla dyrektywy EMC, PN-EN :2002(U) Przekaźniki energoelektryczne. Cześć 5: Koordynacja izolacji przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Wymagania i badania. PN-EN 50263:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotycząca przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Normy związane PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki pomiarowe z jedną wejściową wielkością zasilającą, o niezależnym i zależnym czasie działania. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczające. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności na zakłócenia od wyładowań elektrostatycznych. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-3: Badanie odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badanie odporności na zakłócenia od pól elektromagnetycznych. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-4: Badania odporności na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Badanie odporności na szybkozmienne zakłócenia przejściowe. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-5: Badania odporności na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Badanie odporności na przebiegi udarowe. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-6: Badanie odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności na zakłócenia od pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Działanie zestyków EE

4 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PN-IEC : Przekaźniki energoelektryczne. Zaniki i składowe zmienne pomocniczych wielkości zasilających prądu stałego przekaźników pomiarowych. PN-IEC : Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki kierunkowe i przekaźniki mocowe z dwoma wielkościami wejściowymi zasilającymi. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) Przechowywanie i transport Urządzenia są pakowane w opakowania transportowe, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od 20 C i wyższa od +70 C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Do wysyłanych urządzeń dołączona jest dokumentacja techniczno-ruchowa, protokół pomiarowy oraz karta gwarancyjna Miejsce instalacji Urządzenia należy eksploatować w pomieszczeniach pozbawionych wody, pyłu oraz gazów i par wybuchowych palnych oraz chemicznie czynnych, w których narażenia mechaniczne występują w stopniu umiarkowanym. Wysokość nad poziom morza nie powinna przekraczać 2000m przy temperaturze otoczenia w zakresie -5 C do +40 C i wilgotności względnej nie przekraczającej 80% Utylizacja Urządzenie zostało wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenie wycofane z użycia może zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia, pod warunkiem, że jego stan odpowiada normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób przyjazny dla środowiska Gwarancja i serwis Okres gwarancji obejmuje okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży, jednak nie więcej niż 30 miesięcy od daty wyprodukowania. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była umową podpisaną przez Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie gwarancyjnej. KES S.A. udziela gwarancji z zastrzeżeniem zachowania niżej podanych warunków: instalacja i eksploatacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi, plomba na obudowie urządzenia nie może być naruszona, na Karcie Gwarancyjnej nie mogą być dokonywane żadne poprawki czy zmiany EE

5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA GWARANCJA NIE OBEJMUJE: uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu lub magazynowania, uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub eksploatacji, uszkodzeń powstałych na wskutek manipulacji wewnątrz urządzenia, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta, WSKAZÓWKI DLA NABYWCY: przy zgłaszaniu reklamacji należy producentowi podać powód reklamacji (objawy związane z niewłaściwym działaniem urządzenia) oraz nr fabryczny, datę zakupu lub naprawy i datę produkcji, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia reklamacji należy wysłać na adres producenta reklamowane urządzenie wraz z Kartą Gwarancyjną, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwiania uznanej reklamacji Sposób zamawiania W zamówieniu należy podać nazwę, typ urządzenia z uwzględnieniem typu obudowy, oraz ilość sztuk. Przykład zamówienia: Przekaźnik ziemnozwarciowy w wykonaniu natablicowym, sztuk 2. (zamówione zostaną dwa przekaźniki w obudowie do montażu naściennego jak na rysunku 7a instrukcji obsługi) Zamówienia należy kierować na adres: ZEG-Energetyka Sp. z o. o. Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia Tychy, należy ul. Bp. Burschego kierować do 7 działu marketingu: tel: (032) , Kopex Electric Systems S.A. tel/fax: (032) ul. Biskupa Burschego 3, Tychy tel.: ,fax: , serwis: K O N I E C EE

6 PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, Tychy tel.: fax: serwis:

7 Spis Treści: 1. Zastosowanie Zasada działania Budowa Dane techniczne Dane ogólne Przekaźnik ziemnozwarciowy Tryb nadprądowy Tryb nadprądowy z blokadą napięciową Tryb kierunkowy Tryb admitancyjny typ1,2, Przekaźnik czasowy Dokładność działania przekaźnika oraz dokładność pomiarów bieżących i rejestrowanych Instalowanie i obsługa Nastawianie parametrów przekaźnika Pomiary Testy Sygnalizacja Hasło dostępu Obsługa za pomocą panelu komunikacyjnego Nastawianie parametrów przekaźnika Nastawa sposobu podłączenia prądu zerowego Nastawa typu charakterystyki czasowej przekaźnika Okna wyboru edycji parametrów zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika o charakterystyce czasowej niezależnej jednostopniowej Nastawa czasu działania dla charakterystyki jednostopniowej niezależnej Nastawy parametrów charakterystyki typ1 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ2 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ3 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ4 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ5 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ6 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Okna wyboru edycji parametrów zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika o charakterystyce czasowej niezależnej dwustopniowej Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla stopnia Nastawa czasu działania stopnia Nastawy parametrów charakterystyki działania stopnia Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla stopnia Nastawa czasu działania stopnia Nastawy parametrów charakterystyki działania stopnia Nastawa parametrów charakterystyki czasowej dla przekaźnika w trybie zależnym Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika w trybie zależnym Nastawy parametrów charakterystyki przekaźnika w trybie zależnym Procedura zapisu nastaw Obsługa funkcji pomiary Pomiary bieżące Pomiary rejestrowane Obsługa funkcji testy Obsługa funkcji testy wyjść Procedura zmiany hasła Komunikaty układu autokontroli Rysunek 1. Schemat połączeń zewnętrznych przekaźnika ziemnozwarciowego Rysunek 2. Charakterystyka działania w trybie przekaźnika kierunkowego Rysunek 3. Charakterystyka działania w trybie przekaźnika admitancyjnego typ Rysunek 4. Charakterystyka działania w trybie przekaźnika admitancyjnego typ Rysunek 5. Charakterystyka działania w trybie przekaźnika admitancyjnego typ Rysunek 6. Charakterystyki przekaźnika czasowego Rysunek 7. Szkic wymiarowy przekaźnika w wykonaniu natablicowym Rysunek 8. Szkic wymiarowy przekaźnika w wykonaniu zatablicowym

8 1. Zastosowanie. Przekaźniki ziemnozwarciowe przeznaczone są do stosowania jako zabezpieczenia od zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć. Mogą być stosowane zarówno w sieciach z izolowanym punktem zerowym, jak i z punktem uziemionym przez rezystor lub skompensowanych. Przystosowane są do współpracy zarówno z przekładnikiem Ferrantiego jak i z układem Holmgreena. 2. Zasada działania. Przekaźnik działa z wykorzystaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów analizując przebiegi prądu i napięcia zerowego. Schemat połączeń zewnętrznych przedstawiono na rysunku Budowa. Przekaźnik RTEst - 4 jest cyfrowym zabezpieczeniem wyposażonym w następujące funkcje: przekaźnik ziemnozwarciowy z członem czasowym, umożliwiający działanie (w zależności od nastawienia przez użytkownika) jako przekaźnik: ziemnozwarciowy o czasie działania jednostopniowym niezależnym; przekaźnik ziemnozwarciowy działa wtedy jako suma logiczna uaktywnionych przekaźników pomiarowych o poniższym działaniu: nadprądowy, nadprądowy z blokadą napięciową, kierunkowy (rys. 2), admitancyjny typ1 (rys. 3), admitancyjny typ2 (rys. 4), admitancyjny typ3 (rys. 5), ziemnozwarciowy o czasie działania dwustopniowym niezależnym; działanie przekaźnik ziemnozwarciowego (dla każdego stopnia czasowego niezależnie) może być wybrane z pośród poniższych typów działania: nadprądowy, nadprądowy z blokadą napięciową, kierunkowy (rys. 2), admitancyjny typ1 (rys. 3), admitancyjny typ2 (rys. 4), admitancyjny typ3 (rys. 5), ziemnozwarciowy o czasie działania zależnym; działanie przekaźnik ziemnozwarciowego może być wybrane z pośród poniższych typów działania: nadprądowy, nadprądowy z blokadą napięciową, kierunkowy (rys. 2), admitancyjny typ1 (rys. 3), admitancyjny typ2 (rys. 4), admitancyjny typ3 (rys. 5), układ kontroli sprawności, układ pomiarów bieżących (prąd, napięcie, moduł admitancji, kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem a prądem), układ rejestracji wielkości wartości pomiarowych z chwili ostatniego zakłócenia, układ sygnalizacji optycznej (pobudzenia, zadziałania, sprawności przekaźnika), układ testowania wyjść zabezpieczenia, układ wyjść przekaźnikowych (pobudzenie przekaźnika ziemnozwarciowego, zadziałanie przekaźnika czasowego, odwzbudzenie przekaźnika kontroli sprawności urządzenia). Przekaźnik zbudowany jest w obudowie BOPLA do montażu natablicowego (patrz rys. 7a) i zatablicowego (patrz rys. &b). Na płycie czołowej umieszczono uproszczoną klawiaturę z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 1x16 (umożliwiającą nastawienie parametrów przekaźnika, testowanie wyjść przekaźnikowych, udostępnienie pomiarów i rejestracji), oraz trzy diody sygnalizacyjne (sprawności przekaźnika, zadziałania oraz pobudzenia)

9 4. Dane techniczne Dane ogólne: Prąd znamionowy 5 A, Napięcie znamionowe 100V, Częstotliwość znamionowa 50Hz, Napięcie pomocnicze 220V lub 110V DC/AC, Pobór mocy: z obwodu napięcia pomiarowego przy 100V <0.5VA, z obwodu prądu pomiarowego przy 5A <0.5VA, z obwodu napięcia pomocniczego <8VA, Styki przekaźników wyjściowych: trwałość mechaniczna i łączeniowa , dopuszczalna częstość zadziałań 1000/h, zdolność łączeniowa zestyków: przy prądzie stałym o napięciu 250V i obciążeniu styków obwodem indukcyjnym o stałej czasowej L/R=40ms, 0.12A, przy prądzie przemiennym o napięciu 250V,50Hz i obciążeniu obwodem indukcyjnym o cosφ=0.4, 3A obciążalność długotrwała obwodów wyjściowych, 5A, Zakres temperatury otoczenia od -5 C do +40 C, Stopień ochrony IP-40 Wymiary zewnętrzne wg. Rys. 7, 4.2. Przekaźnik ziemnozwarciowy. Czas własny przekaźnika < 80 ms, Czas powrotu przekaźnika <350 ms, Współczynnik powrotu od 0,92 do 0,99; Tryb nadprądowy: zakres nastawy prądu: zaciski wejściowe ma, rozdz. 10 ma, zaciski wejściowe ma, rozdz. 1mA, Tryb nadprądowy z blokadą napięciową: zakres nastawy progu napięciowego 1 99 V, rozdz. 1V, zakres nastawy prądu: zaciski wejściowe ma, rozdz. 10 ma, zaciski wejściowe ma, rozdz. 1mA, Tryb kierunkowy: charakterystyka działania wg. rys. 2, zakres nastawy prądu: zaciski wejściowe ma, rozdz. 10 ma, zaciski wejściowe ma, rozdz. 1mA, zakres nastawy napięcia 1 99 V, rozdz. 1V, zakres nastawy kąta charakterystycznego 0-90, rozdz. 1, Tryb admitancyjny typ1,2,3: charakterystyka działania wg. rys.3,4,5, zakres nastawy progu prądowego: zaciski wejściowe ma, rozdz. 10 ma, zaciski wejściowe ma, rozdz. 1mA, zakres nastawy progu napięciowego 1 99 V, rozdz. 1V, zakres nastawy kąta charakterystycznego (dla typu 2 i 3) 0-90, rozdz. 1, zakres nastawy admitancji: zaciski wejściowe ms, rozdz. 1 ms, zaciski wejściowe ms, rozdz. 0.1 ms, - - 4

10 4.3. Przekaźnik czasowy. charakterystyka działania wg. rys. 6 zakres nastawy czasów: dla charakterystyk niezależnych czasy stopnia 1 i ms, rozdz. 1 ms, dla charakterystyki zależnej a , rozdz. 0.01, k , rozdz. 0.01, 4.4. Dokładność działania przekaźnika oraz dokładność pomiarów bieżących i rejestrowanych. dokładność pomiaru prądu δ 1 wg. tabeli 1, dokładność pomiaru napięcia δ 2 wg.. tabeli 2, dokładność pomiaru kąta ± 5 ; dokładność pomiaru admitancji (δ 1 + δ 2 ) wg.. tabeli 1 i 2, dokładność działania przekaźnika czasowego: dla charakterystyk niezależnych ±0,5% +5ms, dla charakterystyki czasowo zależnej błąd pomiaru wartości kryterialnej ±0,5% ±5ms, zakres działania przekaźnika w klasie: dla napięcia w zakresie V, dla prądu w zakresie: zaciski ma, zaciski ma, Tabela 1 zakres prądu [ma] zaciski >100 zaciski >10 błąd pomiaru δ 1 [%] ,5 Tabela 2 zakres napięcia [V] >10 błąd pomiaru δ 2 [%] ,5 5. Instalowanie i obsługa. Przekaźnik przystosowany jest do montażu natablicowego zgodnie z rys. 7a lub zatablicowego zgodnie z rys 7b. Do przekaźnika należy podłączyć sygnały zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1. Do obsługi przekaźnika (nastawianie parametrów, testowanie wyjść, kontrolowanie wartości pomiarowych i rejestrowanych) służy panel komunikacyjny składający się z jednowierszowego wyświetlacza alfanumerycznego 1x16; sześcioprzyciskowa klawiatura; 5.1 Nastawianie parametrów przekaźnika: Nastawianie przekaźnika wykonuje się poprzez panel komunikacyjny. Opis poruszania się po menu zawarto w punkcie 6. Podczas dokonywania nastaw należy zwrócić uwagę na: 1. Konieczność ustawienia numerów zacisków zgodnie z podłączeniem prądu do przekaźnika - w przeciwnym wypadku wartości wskazywane na wyświetlaczu (prąd, admitancja) nie będą odpowiadały rzeczywistym wartościom płynącym przez przekaźnik; 2. Edycja nastaw nie powoduje zakłóceń w pracy przekaźnika - zmiana i uaktywnienie nastaw w przekaźniku następuje dopiero po świadomym poleceniu zapisu zabezpieczonym hasłem; - - 5

11 5.2. Pomiary: Opcja pomiary umożliwia podgląd podczas pracy parametrów zabezpieczanego obiektu takich jak: napięcie zerowe; prąd zerowy; admitancja; kąt fazowy pomiędzy napięciem i prądem; Przekaźnik zapamiętuje również powyższe parametry w przypadku wystąpienia zakłócenia - w tym przypadku rejestrowane są parametry z chwili największego przekroczenia wartości kryterialnej. Sposób dostępu do powyższych parametrów opisany jest w punkcie Testy. Opcja testy umożliwia sprawdzenie działania obwodów wyjściowych przekaźnika. Poprzez panel operatora możliwe jest wysterowanie poszczególnych wyjść przekaźnika. Dostęp do tej opcji zabezpieczony jest hasłem. Sposób dostępu i obsługi tej opcji przedstawiono w punkcie Sygnalizacja: Przekaźnik posiada trzy diody sygnalizacyjne umieszczone na płycie czołowej: czerwona: zapalenie sygnalizuje zadziałanie przekaźnika zwłocznego; sygnalizacja podtrzymuje się po odwzbudzeniu przekaźnika; skasowanie sygnalizacji poprzez wciśnięcie przycisku Esc ; żółta: zapalenie sygnalizuje zadziałanie przekaźnika bezzwłocznego; zielona: zapalenie sygnalizuje poprawne działanie przekaźnika; poprawne działanie przekaźnika sygnalizowane jest również przełączeniem styków przekaźnika sprawności Hasło dostępu: Przekaźnik umożliwia zabezpieczenie nastaw oraz menu Test własnym hasłem. Zmiana hasła możliwa jest w menu TEST (patrz opis w punkcie 6). Fabrycznie hasło ustawiono na Obsługa za pomocą panelu komunikacyjnego. Program obsługi posiada strukturę drzewiastą. Po włączeniu przekaźnika na oknie wyświetlacza pojawi się komunikat: ZEG-ENERGETYKA Wciśnięcie dowolnego przycisku powoduje przejście do menu głównego. Na wyświetlaczu przekaźnika pojawi się okno główne wyboru opcji menu : Na tym poziomie dostępne są trzy opcje : NAST POM TEST NAST - nastawiane parametrów przekaźnika (opis menu od punktu 6.1); POM - udostępnienie funkcji pomiarów bieżących i rejestrowanych (opis menu od punktu 6.3); TEST - udostępnienie testów wyjść przekaźnika oraz zmiana hasła dostępu (opis menu od punktu 6.4); Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyboru opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Potwierdzenie wyboru i przejście do następnego poziomu menu dokonywana jest poprzez wciśnięcie przycisku < ENTER >

12 6.1. Nastawianie parametrów przekaźnika (opcja NAST w menu głównym). Ogólne zasady edycji w obrębie okna parametru: Edycja parametru po wciśnięciu przycisku < ENTER >. Po wciśnięciu przycisku kursor zmieni pozycję z położenia na początku komunikatu do położenia na elemencie edytowanym. Zmiana wartości przyciskami < > lub < >. Zmiana cyfry edytowanej (jeżeli parametr posiada więcej niż jedną cyfrę, a kursor znajduje się w obrębie pola edycji) poprzez wciśnięcie przycisku < > (przesunięcie o jedno położenie w lewo), oraz przycisku < > (przesunięcie o jedną pozycję w prawo). Potwierdzenie zmian przyciskiem < ENTER >. Kursor powraca na pozycję początkową. Przerwanie zmian przyciskiem < ESC >. Kursor wraca na pozycję początkową; nastawa przyjmuje wartość bieżącą (z przed edycji) Nastawa sposobu podłączenia prądu zerowego. Po wybraniu opcji Nast., z menu głównego, pojawia się okno definicji podłączenia toru prądowego (wejście przez zaciski 1-2 dla filtru Holmgreena i wejście przez zaciski 1-3 dla przekładnika Ferantiego): Cyfry w nawiasie określają numery zacisków podłączenia. Zac.wej.I[1-2] Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru (punkt ). Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw Nastawa typu charakterystyki czasowej przekaźnika. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu Cyfra w nawiasie określa typ charakterystyki czasowej: Typ Ch.cz. [2] - 1 charakterystyka niezależna jednostopniowa; - 2 charakterystyka niezależna dwustopniowa; - 3 charakterystyka zależna. Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru (dla charakterystyki typ 1 według punkut ; dla charakterystyki typ 2 według punktu ; dla charakterystyki typ 3 według punktu ). Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw Okna wyboru edycji parametrów zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika o charakterystyce czasowej niezależnej jednostopniowej. Okno pierwsze wywoływane jest wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu Komunikat w nawiasie określa stan aktywności charakterystyki danego typu: Ch.dz.Typ1[ZAL] - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Ch.dz.Typ2[WYL] Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >. Wciśnięcie przycisku < >, dla okna z charakterystyką Typ6 powoduje przejście do edycji nastawy czasu działania według punktu Ch.dz.Typ3[ZAL] Wciśnięcie przycisku < ENTER > powoduje przejście do edycji nastaw parametrów danej charakterystyki: Ch.dz.Typ4[ZAL] - dla typu1 według punktu 6.1.5; - dla typu2 według punktu 6.1.6; Ch.dz.Typ5[WYL] - dla typu3 według punktu 6.1.7; - dla typu4 według punktu 6.1.8; Ch.dz.Typ6[ZAL] - dla typu5 według punktu 6.1.9; - dla typu6 według punktu ; Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw Nastawa czasu działania dla charakterystyki jednostopniowej niezależnej. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ6. t = 1000[ms] Okno wyświetla wartość czasu działania. Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > (przy położeniu kursora na na początku okna) powoduje przejście do edycji nastaw parametrów według punktu Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw

13 Nastawy parametrów charakterystyki typ1 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ1. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ1 (nadprądowa): Typ1 stan [ZAL] - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; T1 Imin= 05[mA] Okno drugie wyświetla wartość progową prądu działania zabezpieczenia. Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście poziomu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki typ2 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ2. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ2 (nadprądowa z Typ2 stan [ZAL] blokadą napięciową): - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T2 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla wartość progową napięcia działania zabezpieczenia. Okno trzecie wyświetla wartość progową prądu działania zabezpieczenia. T2 Imin= 05[mA] Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki typ3 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ3. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ3 (kierunkowa według charakterystyki na rysunku 2): Typ3 stan [ZAL] - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T3 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T3 Imin= 05[mA] Okno trzecie wyświetla wartość progową prądu działania zabezpieczenia I min według charakterystyki na rysunku 2. T3 α = -30[st.] Okno czwarte wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 2. T3 kierunek[+] Okno piąte wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 2): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; 0 - działanie w obu kierunkach; Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu

14 Nastawy parametrów charakterystyki typ4 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ4. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ4 (admitancyjna Typ4 stan [ZAL] typ 1 według charakterystyki na rysunku 3): - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T4 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T4 Imin= 05[mA] Okno trzecie wyświetla minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T4 Ymin=010[mS] Okno czwarte wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 3. Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki typ5 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ5. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ5 (admitancyjna Typ5 stan [ZAL] według charakterystyki na rysunku 4): - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T5 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T5 Imin= 05[mA] Okno trzecie wyświetla minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T5 α = -30[st.] Okno czwarte wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 4. T5 kierunek[+] Okno piąte wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 4): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; T5 Ymin=010[mS] 0 - działanie w obu kierunkach; Okno szóste wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 4. Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu

15 Nastawy parametrów charakterystyki typ6 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ6. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ6 (admitancyjna Typ6 stan [ZAL] według charakterystyki na rysunku 5): - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T6 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T6 Imin= 05[mA] Okno trzecie wyświetla minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T6 α = -30[st.] Okno czwarte wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 5. T6 kierunek[+] Okno piąte wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 5): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; T6 Ym1=010[mS] 0 - działanie w obu kierunkach; Okno szóste wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia T6 Ym2 =010[mS] Y min1 według charakterystyki na rysunku 5. Okno szóste wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min2 według charakterystyki na rysunku 5. Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Okna wyboru edycji parametrów zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika o charakterystyce czasowej niezależnej dwustopniowej. Okno wywoływane jest wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu dla charakterystyki czasowej typu 2. Na tym poziomie dostępne są dwie opcje : St.1 - nastawiane parametrów stopnia pierwszego; St.1 St.2 St.2 - nastawianie parametrów stopnia drugiego; Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyporu opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Potwierdzenie wuboru i przejście do następnego poziomu menu ( dla St.1 według punktu ; dla St.2 według punktu ) dokonywana jest poprzez wciśnięcie przycisku < ENTER >. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do poziomu według punktu Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla stopnia 1. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu Cyfra w nawiasie określa typ charakterystyki działania stopnia 1: S1 Ch.dz. [4] - 1 nadprądowy; - 2 nadprądowy z blokadą napięciową; - 3 kierunkowy (według rysunku 2). - 4 admitancyjny typ 1 (według rysunku 3); - 5 admitancyjny typ 2 (według rysunku 4); - 6 admitancyjny typ 3 (według rysunku 5); Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru według punktu ). przejście do poziomu menu według punktu

16 Nastawa czasu działania stopnia 1. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu (przy położeniu kursora na początku okna). Okno wyświetla wartość czasu działania stopnia pierwszego. S1 t = 1000[ms] Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > (przy położeniu kursora na na początku okna) powoduje przejście do edycji nastawy parametru według punktu przejście do poziomu menu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki działania stopnia 1. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu W zależności od wybranego typu charakterystyki działania wyświetlają się tylko te okna, których parametry definiują daną charakterystykę działania (np. okno z I min wyświetla się zawsze, natomiast okno z kierunkiem tylko dla charakterystyk typu 3, 5 i 6). a) S1 Umin= 12 [V] b) S1 Imin= 05[mA] c) S1 α = -30[st.] d) S1 kierunek[+] e) S1 Ymin=010[mS] f) S1 Ym1 =010[mS] g) S1 Ym2 =010[mS] Okno a) wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (tylko dla charakterystyk typu 2,3,4,5,6). Okno b) wyświetla wartość rozruchową zabezpieczenia (dla charakterystyk 1,2,3) oraz minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (dla charakterystyk typ 4,5,6). Okno c) wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 2,4 i 5 (tylko dla charakterystyk typu 3,5,6). Okno d) wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 2,4 i 5), (tylko dla charakterystyk 3,5, i 6): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; 0 - działanie w obu kierunkach; Okno e) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 3 i 4 (tylko dla charakterystyk typy 4 i 5). Okno f) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min1 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Okno g) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min2 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla stopnia 2. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu Cyfra w nawiasie określa typ charakterystyki działania stopnia 2: S2 Ch.dz. [4] - 1 nadprądowy; - 2 nadprądowy z blokadą napięciową; - 3 kierunkowy (według rysunku 2). - 4 admitancyjny typ 1 (według rysunku 3); - 5 admitancyjny typ 2 (według rysunku 4); - 6 admitancyjny typ 3 (według rysunku 5); Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru według punktu ). przejście do poziomu menu według punktu

17 Nastawa czasu działania stopnia 2. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu (przy położeniu kursora na początku okna). Okno wyświetla wartość czasu działania stopnia pierwszego. S2 t = 1000[ms] Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > (przy położeniu kursora na na początku okna) powoduje przejście do edycji nastawy parametru według punktu przejście do poziomu menu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki działania stopnia 2. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu W zależności od wybranego typu charakterystyki działania wyświetlają się tylko te okna, których parametry definiują daną charakterystykę działania (np. okno z I min wyświetla się zawsze, natomiast okno z kierunkiem tylko dla charakterystyk typu 3, 5 i 6). a) S2Umin= 12 [V] b) S2 Imin= 05[mA] c) S2 α = -30[st.] d) S2 kierunek[+] e) S2 Ymin=010[mS] f) S2 Ym1 =010[mS] g) S2 Ym2 =010[mS] Okno a) wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (tylko dla charakterystyk typu 2,3,4,5,6). Okno b) wyświetla wartość rozruchową zabezpieczenia (dla charakterystyk 1,2,3) oraz minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (dla charakterystyk typ 4,5,6). Okno c) wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 2,4 i 5 (tylko dla charakterystyk typu 3,5,6). Okno d) wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 2,4 i 5), (tylko dla charakterystyk 3,5, i 6): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; 0 - działanie w obu kierunkach; Okno e) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 3 i 4 (tylko dla charakterystyk typy 4 i 5). Okno f) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min1 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Okno g) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min2 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Nastawa parametrów charakterystyki czasowej dla przekaźnika w trybie zależnym. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ6. Okno pierwsze wyświetla wartość współczynnika a według rysunku 6. a = 0.02 Okno drugie wyświetla wartość współczynnika k według rysunku 6. Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy k = położeniu kursora na początku okna. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw

18 Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika w trybie zależnym. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu Ch.dz. [4] Cyfra w nawiasie określa typ charakterystyki działania dla przekaźnika w trybie zależnym: - 1 nadprądowy; - 2 nadprądowy z blokadą napięciową; - 3 kierunkowy (według rysunku 2). - 4 admitancyjny typ 1 (według rysunku 3); - 5 admitancyjny typ 2 (według rysunku 4); - 6 admitancyjny typ 3 (według rysunku 5); Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru według punktu ). przejście do procedury zapisu nastaw Nastawy parametrów charakterystyki przekaźnika w trybie zależnym. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu W zależności od wybranego typu charakterystyki działania wyświetlają się tylko te okna, których parametry definiują daną charakterystykę działania (np. okno z I min wyświetla się zawsze, natomiast okno z kierunkiem tylko dla charakterystyk typu 3, 5 i 6). a) Umin b) Imin c) α d) kierunek [+] e) Ymin f) Ym1 g) Ym2 = 12 [V] = 05[mA] = -30[st.] =010[mS] =010[mS] =010[mS] Okno a) wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (tylko dla charakterystyk typu 2,3,4,5,6). Okno b) wyświetla wartość rozruchową zabezpieczenia (dla charakterystyk 1,2,3) oraz minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (dla charakterystyk typ 4,5,6). Okno c) wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 2,4 i 5 (tylko dla charakterystyk typu 3,5,6). Okno d) wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 2,4 i 5), (tylko dla charakterystyk 3,5, i 6): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; 0 - działanie w obu kierunkach; Okno e) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 3 i 4 (tylko dla charakterystyk typy 4 i 5). Okno f) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min1 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Okno g) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min2 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do procedury zapisu nastaw

19 6.2. Procedura zapisu nastaw. Opcja wywoływana wciśnięciem < ESC > w oknach według punktów: 6.1.1; ; 6.1.3; 6.1.4; ; ; Po wywołaniu wyświetla się okno zapytania o hasło dostępu. Podaj Has[0000] Edycja hasła według zasad ogólnych zawartych w p Potwierdzenie wybranego hasła przez wciśnięcie przycisku < ENTER >. W przypadku podania nieprawidłowego hasła, program nie reaguje na wciśnięcie przycisku. W przypadku podania prawidłowego hasła program przechodzi do Napewnozapis[T] okna potwierdzenia zapisu (okno drugie obok). W celu potwierdzenia zamiaru zapisu nastaw, w nawiasach należy ustawić literę T. Wciśnięcie przycisku < ENTER >, w tym stanie, powoduje zapis nastaw do pamięci, re-start urządzenia i rozpoczęcie pracy z nowymi nastawami. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przerwanie procedury zapisu i powrót przekaźnika do stanu z przed edycji nastaw. Wszystkie wykonane zmiany są skasowane Obsługa funkcji pomiary. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu głównego. P.biez. P.rej. W oknie zgłoszeniowym dostępne są dwie opcje: P.biez - udostępnienie pomiarów bieżących; P.rej - udostępnienie pomiarów zarejestrowanych z ostatniego zakłócenia; Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyboru opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Potwierdzenie wyboru i przejście do następnego poziomu menu dokonywana jest poprzez wciśnięcie przycisku < ENTER > Pomiary bieżące. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu w pozycji według punktu 6.2. Ub. = [V] Po wywołaniu opcji dostępne są cztery okna pomiarów bieżących w kolejności: wartość skuteczna napięcia; wartość skuteczna prądu; Ib.= [ma] kąt fazowy pomiędzy napięciem, a prądem; moduł admitancji; φb.= -05 [st.] Przełączanie wyświetlanych okien odbywa się przyciskami < > i < >. Wciśnięcie przycisku < ESC >, powoduje przejście do poziomu menu według Yb.= [mS] punktu Pomiary rejestrowane. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu w pozycji według punktu 6.2. Po wywołaniu opcji dostępne są cztery okna pomiarów, zarejestrowanych Ur. = [V] podczas ostatniego zakłócenia, w kolejności: wartość skuteczna napięcia; Ir.= [ma] wartość skuteczna prądu; kąt fazowy pomiędzy napięciem, a prądem; φr.= -05 [st.] moduł admitancji; Przełączanie wyświetlanych okien odbywa się przyciskami < > i < >. Yr.= [mS] Wciśnięcie przycisku < ESC >, powoduje przejście do poziomu menu według punktu Obsługa funkcji testy. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu głównego. W oknie zgłoszeniowym dostępne są dwie opcje: T.wyjsc Z.Has. T.wyjsc - udostępnienie funkcji testów wyjść przekaźnikowych według punktu 6.4.1; Z.Has. - uruchomienie procedury zmiany hasła według punktu 6.4.2; Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyboru opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Potwierdzenie wyboru i przejście do następnego poziomu menu dokonywana jest poprzez wciśnięcie przycisku < ENTER >

20 6.4.1 Obsługa funkcji testy wyjść. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu według punktu 6.4. Przed wejściem do właściwego okna obsługi następuje zapytanie o hasło Podaj Has[0000] dostępu. Obsługa okna hasła jak przy opcji zapisu nastaw punkt 6.2. Warunkiem przejścia do okna właściwego jest podanie prawidłowego hasła. Wejscie do WB[0]WZ[1]WS[1] okna właściwego powoduje przełączenie styków sprawności (sygnalizacja stanu niedziałania przekaźnika). W obrębie okna właściwego dostępna jest możliwość wysterowania wyjść przekaźnikowych: WB wyjście bezwłoczne i dioda żółta; WZ wyjście zwłoczne i dioda czerwona; WS- wyjście stanu sprawności i dioda zielona; Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyboru opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Zmiana ustawienia położenia styków ( 0 stan nieaktywny; 1 stan aktywny) danego wyjścia przyciskami < > < >. Ustawienie styków nie powoduje ich przełączenia. Przełączenie styków, do stanu ustawionego, dokonywane jest poprzez wciśnięcie < ENTER > i trwa tak długo jak wciśnięty jest ten przycisk. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przerwanie pracy w funkcji test, przejście do pracy normalnej i okna zgłoszeniowgo Procedura zmiany hasła. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu według punktu Procedura składa się z dwóch okien. W pierwszym oknie (pojawiającym się Podaj Has[0000] bezpośrednio po wywołaniu procedury) jes zapytanie o hasło bieżące (stare). Warunkiem przejścia do okna drugiego jest podanie prawidłowego hasła NoweHaslo[0000] bieżącego. W oknie drugim podajemy nową wartość hasła. Edycja obu okien jak przy zapisie nastaw (punkt 6.2). Zatwierdzanie wyboru przyciskiem < ENTER >. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przerwanie procedury i powrót do okna zgłoszeniowego Komunikaty układu autokontroli. Opcja wywoływana automatycznie przez wewnętrzne układy. Pojawienie się na ekranie komunikatu o takiej, lub podobnej treści oznacza ERROR nr [4] uszkodzenie przekaźnika, i w tym przypadku należy się skontaktować z servisem ZEG-ENERGETYKA. Rysunek 1. Schemat połączeń zewnętrznych przekaźnika ziemnozwarciowego

21

22

23

24

25 K O N I E C

26 Zakład Chorzów ul. Opolska Chorzów Zakład Tychy ul. Biskupa Burschego Tychy Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, Tychy tel.: fax: serwis:

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01 RCN-301 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

RFT-50 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCIOWO-CZASOWY

RFT-50 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCIOWO-CZASOWY RFT-50 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00

Bardziej szczegółowo

RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY RIT-430A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA TRÓJFAWY PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY TRÓJFAWY PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik napięciowy ZEG-E EE428067.01

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik napięciowy ZEG-E EE428067.01 DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA Przekaźnik napięciowy EG-E EE428067.01 REt-350 DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424028-2 - EE 428067.01

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA 1. Zastosowa. Przekaźniki czasowe serii RT-4... przeznaczone są do stosowania jako elementy opóźniające w układach automatyki i zabezpieczeń. 2. Budowa. Przekaźniki

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008-02-26 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA ZASILANIA TYPU PPBZ210SZR

Wersja 2008-02-26 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA ZASILANIA TYPU PPBZ210SZR Wersja 2008-02-26 DOKUMETACJA TECHICZO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYEGO ZAŁĄCZAIA ZASILAIA TYPU PPBZ210SZR 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 1 2. Zastosowanie... 3 3. Dane o kompletności... 3 4. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN ZSZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 1A 06.03.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Budowa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2*

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych Tychy DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* 01/ 2004 DTR ZMUE styczeń 2004 Aktualizacja wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizki serwisów zostały zaprojektowane i wyprodukowane na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Seria walizek zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvL 15.01.10 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA PRĄDÓW...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA KONTROLI TEMPERATURY MT-200 LITE 1. Wymiary: 2. Waga 0,4kg. DANE TECHNICZNE skrzynka 92x92x105 mm. wymiary panelu czołowego 96x96 mm. 3. Obudowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PANEL OPERATORA izaz200(300)

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PANEL OPERATORA izaz200(300) INSTRUKCJA OBSŁUGI - PANEL OPERATORA izaz200(300) Instrukcja obsługi - panel operatora 2 / 40 izaz200(300) 5000.51.03.00.Fx.011 2012-07-27 izaz200(300) 3 / 40 Instrukcja obsługi - panel operatora SPIS

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo