PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, Tychy tel.: fax: serwis:

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Spis treści 1. Uwagi producenta. strona 3 2. Instrukcja obsługi EE

3 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. Uwagi producenta 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa UWAGA!!! Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia, może stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących, jak również grozi uszkodzeniem urządzenia. Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi konserwacji i serwisu. Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel Wykaz przyjętych norm Urządzenie będące przedmiotem niniejszej instrukcji zostało zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowań przemysłowych. W procesie opracowania i produkcji przyjęto zgodność z normami, których spełnienie zapewnia realizację założonych zasad i środków bezpieczeństwa, pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej (73/23/EWG) i kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodność z normami: PN-EN :2002(U) dla dyrektywy LVD, PN-EN 50263:2004 dla dyrektywy EMC, PN-EN :2002(U) Przekaźniki energoelektryczne. Cześć 5: Koordynacja izolacji przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Wymagania i badania. PN-EN 50263:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotycząca przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Normy związane PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki pomiarowe z jedną wejściową wielkością zasilającą, o niezależnym i zależnym czasie działania. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczające. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności na zakłócenia od wyładowań elektrostatycznych. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-3: Badanie odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badanie odporności na zakłócenia od pól elektromagnetycznych. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-4: Badania odporności na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Badanie odporności na szybkozmienne zakłócenia przejściowe. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-5: Badania odporności na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Badanie odporności na przebiegi udarowe. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-6: Badanie odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności na zakłócenia od pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych. PN-EN : Przekaźniki energoelektryczne. Działanie zestyków EE

4 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PN-IEC : Przekaźniki energoelektryczne. Zaniki i składowe zmienne pomocniczych wielkości zasilających prądu stałego przekaźników pomiarowych. PN-IEC : Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki kierunkowe i przekaźniki mocowe z dwoma wielkościami wejściowymi zasilającymi. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) Przechowywanie i transport Urządzenia są pakowane w opakowania transportowe, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od 20 C i wyższa od +70 C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Do wysyłanych urządzeń dołączona jest dokumentacja techniczno-ruchowa, protokół pomiarowy oraz karta gwarancyjna Miejsce instalacji Urządzenia należy eksploatować w pomieszczeniach pozbawionych wody, pyłu oraz gazów i par wybuchowych palnych oraz chemicznie czynnych, w których narażenia mechaniczne występują w stopniu umiarkowanym. Wysokość nad poziom morza nie powinna przekraczać 2000m przy temperaturze otoczenia w zakresie -5 C do +40 C i wilgotności względnej nie przekraczającej 80% Utylizacja Urządzenie zostało wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenie wycofane z użycia może zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia, pod warunkiem, że jego stan odpowiada normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób przyjazny dla środowiska Gwarancja i serwis Okres gwarancji obejmuje okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży, jednak nie więcej niż 30 miesięcy od daty wyprodukowania. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była umową podpisaną przez Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie gwarancyjnej. KES S.A. udziela gwarancji z zastrzeżeniem zachowania niżej podanych warunków: instalacja i eksploatacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi, plomba na obudowie urządzenia nie może być naruszona, na Karcie Gwarancyjnej nie mogą być dokonywane żadne poprawki czy zmiany EE

5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA GWARANCJA NIE OBEJMUJE: uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu lub magazynowania, uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub eksploatacji, uszkodzeń powstałych na wskutek manipulacji wewnątrz urządzenia, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta, WSKAZÓWKI DLA NABYWCY: przy zgłaszaniu reklamacji należy producentowi podać powód reklamacji (objawy związane z niewłaściwym działaniem urządzenia) oraz nr fabryczny, datę zakupu lub naprawy i datę produkcji, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia reklamacji należy wysłać na adres producenta reklamowane urządzenie wraz z Kartą Gwarancyjną, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwiania uznanej reklamacji Sposób zamawiania W zamówieniu należy podać nazwę, typ urządzenia z uwzględnieniem typu obudowy, oraz ilość sztuk. Przykład zamówienia: Przekaźnik ziemnozwarciowy w wykonaniu natablicowym, sztuk 2. (zamówione zostaną dwa przekaźniki w obudowie do montażu naściennego jak na rysunku 7a instrukcji obsługi) Zamówienia należy kierować na adres: ZEG-Energetyka Sp. z o. o. Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia Tychy, należy ul. Bp. Burschego kierować do 7 działu marketingu: tel: (032) , Kopex Electric Systems S.A. tel/fax: (032) ul. Biskupa Burschego 3, Tychy tel.: ,fax: , serwis: K O N I E C EE

6 PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, Tychy tel.: fax: serwis:

7 Spis Treści: 1. Zastosowanie Zasada działania Budowa Dane techniczne Dane ogólne Przekaźnik ziemnozwarciowy Tryb nadprądowy Tryb nadprądowy z blokadą napięciową Tryb kierunkowy Tryb admitancyjny typ1,2, Przekaźnik czasowy Dokładność działania przekaźnika oraz dokładność pomiarów bieżących i rejestrowanych Instalowanie i obsługa Nastawianie parametrów przekaźnika Pomiary Testy Sygnalizacja Hasło dostępu Obsługa za pomocą panelu komunikacyjnego Nastawianie parametrów przekaźnika Nastawa sposobu podłączenia prądu zerowego Nastawa typu charakterystyki czasowej przekaźnika Okna wyboru edycji parametrów zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika o charakterystyce czasowej niezależnej jednostopniowej Nastawa czasu działania dla charakterystyki jednostopniowej niezależnej Nastawy parametrów charakterystyki typ1 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ2 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ3 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ4 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ5 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Nastawy parametrów charakterystyki typ6 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego Okna wyboru edycji parametrów zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika o charakterystyce czasowej niezależnej dwustopniowej Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla stopnia Nastawa czasu działania stopnia Nastawy parametrów charakterystyki działania stopnia Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla stopnia Nastawa czasu działania stopnia Nastawy parametrów charakterystyki działania stopnia Nastawa parametrów charakterystyki czasowej dla przekaźnika w trybie zależnym Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika w trybie zależnym Nastawy parametrów charakterystyki przekaźnika w trybie zależnym Procedura zapisu nastaw Obsługa funkcji pomiary Pomiary bieżące Pomiary rejestrowane Obsługa funkcji testy Obsługa funkcji testy wyjść Procedura zmiany hasła Komunikaty układu autokontroli Rysunek 1. Schemat połączeń zewnętrznych przekaźnika ziemnozwarciowego Rysunek 2. Charakterystyka działania w trybie przekaźnika kierunkowego Rysunek 3. Charakterystyka działania w trybie przekaźnika admitancyjnego typ Rysunek 4. Charakterystyka działania w trybie przekaźnika admitancyjnego typ Rysunek 5. Charakterystyka działania w trybie przekaźnika admitancyjnego typ Rysunek 6. Charakterystyki przekaźnika czasowego Rysunek 7. Szkic wymiarowy przekaźnika w wykonaniu natablicowym Rysunek 8. Szkic wymiarowy przekaźnika w wykonaniu zatablicowym

8 1. Zastosowanie. Przekaźniki ziemnozwarciowe przeznaczone są do stosowania jako zabezpieczenia od zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć. Mogą być stosowane zarówno w sieciach z izolowanym punktem zerowym, jak i z punktem uziemionym przez rezystor lub skompensowanych. Przystosowane są do współpracy zarówno z przekładnikiem Ferrantiego jak i z układem Holmgreena. 2. Zasada działania. Przekaźnik działa z wykorzystaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów analizując przebiegi prądu i napięcia zerowego. Schemat połączeń zewnętrznych przedstawiono na rysunku Budowa. Przekaźnik RTEst - 4 jest cyfrowym zabezpieczeniem wyposażonym w następujące funkcje: przekaźnik ziemnozwarciowy z członem czasowym, umożliwiający działanie (w zależności od nastawienia przez użytkownika) jako przekaźnik: ziemnozwarciowy o czasie działania jednostopniowym niezależnym; przekaźnik ziemnozwarciowy działa wtedy jako suma logiczna uaktywnionych przekaźników pomiarowych o poniższym działaniu: nadprądowy, nadprądowy z blokadą napięciową, kierunkowy (rys. 2), admitancyjny typ1 (rys. 3), admitancyjny typ2 (rys. 4), admitancyjny typ3 (rys. 5), ziemnozwarciowy o czasie działania dwustopniowym niezależnym; działanie przekaźnik ziemnozwarciowego (dla każdego stopnia czasowego niezależnie) może być wybrane z pośród poniższych typów działania: nadprądowy, nadprądowy z blokadą napięciową, kierunkowy (rys. 2), admitancyjny typ1 (rys. 3), admitancyjny typ2 (rys. 4), admitancyjny typ3 (rys. 5), ziemnozwarciowy o czasie działania zależnym; działanie przekaźnik ziemnozwarciowego może być wybrane z pośród poniższych typów działania: nadprądowy, nadprądowy z blokadą napięciową, kierunkowy (rys. 2), admitancyjny typ1 (rys. 3), admitancyjny typ2 (rys. 4), admitancyjny typ3 (rys. 5), układ kontroli sprawności, układ pomiarów bieżących (prąd, napięcie, moduł admitancji, kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem a prądem), układ rejestracji wielkości wartości pomiarowych z chwili ostatniego zakłócenia, układ sygnalizacji optycznej (pobudzenia, zadziałania, sprawności przekaźnika), układ testowania wyjść zabezpieczenia, układ wyjść przekaźnikowych (pobudzenie przekaźnika ziemnozwarciowego, zadziałanie przekaźnika czasowego, odwzbudzenie przekaźnika kontroli sprawności urządzenia). Przekaźnik zbudowany jest w obudowie BOPLA do montażu natablicowego (patrz rys. 7a) i zatablicowego (patrz rys. &b). Na płycie czołowej umieszczono uproszczoną klawiaturę z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 1x16 (umożliwiającą nastawienie parametrów przekaźnika, testowanie wyjść przekaźnikowych, udostępnienie pomiarów i rejestracji), oraz trzy diody sygnalizacyjne (sprawności przekaźnika, zadziałania oraz pobudzenia)

9 4. Dane techniczne Dane ogólne: Prąd znamionowy 5 A, Napięcie znamionowe 100V, Częstotliwość znamionowa 50Hz, Napięcie pomocnicze 220V lub 110V DC/AC, Pobór mocy: z obwodu napięcia pomiarowego przy 100V <0.5VA, z obwodu prądu pomiarowego przy 5A <0.5VA, z obwodu napięcia pomocniczego <8VA, Styki przekaźników wyjściowych: trwałość mechaniczna i łączeniowa , dopuszczalna częstość zadziałań 1000/h, zdolność łączeniowa zestyków: przy prądzie stałym o napięciu 250V i obciążeniu styków obwodem indukcyjnym o stałej czasowej L/R=40ms, 0.12A, przy prądzie przemiennym o napięciu 250V,50Hz i obciążeniu obwodem indukcyjnym o cosφ=0.4, 3A obciążalność długotrwała obwodów wyjściowych, 5A, Zakres temperatury otoczenia od -5 C do +40 C, Stopień ochrony IP-40 Wymiary zewnętrzne wg. Rys. 7, 4.2. Przekaźnik ziemnozwarciowy. Czas własny przekaźnika < 80 ms, Czas powrotu przekaźnika <350 ms, Współczynnik powrotu od 0,92 do 0,99; Tryb nadprądowy: zakres nastawy prądu: zaciski wejściowe ma, rozdz. 10 ma, zaciski wejściowe ma, rozdz. 1mA, Tryb nadprądowy z blokadą napięciową: zakres nastawy progu napięciowego 1 99 V, rozdz. 1V, zakres nastawy prądu: zaciski wejściowe ma, rozdz. 10 ma, zaciski wejściowe ma, rozdz. 1mA, Tryb kierunkowy: charakterystyka działania wg. rys. 2, zakres nastawy prądu: zaciski wejściowe ma, rozdz. 10 ma, zaciski wejściowe ma, rozdz. 1mA, zakres nastawy napięcia 1 99 V, rozdz. 1V, zakres nastawy kąta charakterystycznego 0-90, rozdz. 1, Tryb admitancyjny typ1,2,3: charakterystyka działania wg. rys.3,4,5, zakres nastawy progu prądowego: zaciski wejściowe ma, rozdz. 10 ma, zaciski wejściowe ma, rozdz. 1mA, zakres nastawy progu napięciowego 1 99 V, rozdz. 1V, zakres nastawy kąta charakterystycznego (dla typu 2 i 3) 0-90, rozdz. 1, zakres nastawy admitancji: zaciski wejściowe ms, rozdz. 1 ms, zaciski wejściowe ms, rozdz. 0.1 ms, - - 4

10 4.3. Przekaźnik czasowy. charakterystyka działania wg. rys. 6 zakres nastawy czasów: dla charakterystyk niezależnych czasy stopnia 1 i ms, rozdz. 1 ms, dla charakterystyki zależnej a , rozdz. 0.01, k , rozdz. 0.01, 4.4. Dokładność działania przekaźnika oraz dokładność pomiarów bieżących i rejestrowanych. dokładność pomiaru prądu δ 1 wg. tabeli 1, dokładność pomiaru napięcia δ 2 wg.. tabeli 2, dokładność pomiaru kąta ± 5 ; dokładność pomiaru admitancji (δ 1 + δ 2 ) wg.. tabeli 1 i 2, dokładność działania przekaźnika czasowego: dla charakterystyk niezależnych ±0,5% +5ms, dla charakterystyki czasowo zależnej błąd pomiaru wartości kryterialnej ±0,5% ±5ms, zakres działania przekaźnika w klasie: dla napięcia w zakresie V, dla prądu w zakresie: zaciski ma, zaciski ma, Tabela 1 zakres prądu [ma] zaciski >100 zaciski >10 błąd pomiaru δ 1 [%] ,5 Tabela 2 zakres napięcia [V] >10 błąd pomiaru δ 2 [%] ,5 5. Instalowanie i obsługa. Przekaźnik przystosowany jest do montażu natablicowego zgodnie z rys. 7a lub zatablicowego zgodnie z rys 7b. Do przekaźnika należy podłączyć sygnały zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1. Do obsługi przekaźnika (nastawianie parametrów, testowanie wyjść, kontrolowanie wartości pomiarowych i rejestrowanych) służy panel komunikacyjny składający się z jednowierszowego wyświetlacza alfanumerycznego 1x16; sześcioprzyciskowa klawiatura; 5.1 Nastawianie parametrów przekaźnika: Nastawianie przekaźnika wykonuje się poprzez panel komunikacyjny. Opis poruszania się po menu zawarto w punkcie 6. Podczas dokonywania nastaw należy zwrócić uwagę na: 1. Konieczność ustawienia numerów zacisków zgodnie z podłączeniem prądu do przekaźnika - w przeciwnym wypadku wartości wskazywane na wyświetlaczu (prąd, admitancja) nie będą odpowiadały rzeczywistym wartościom płynącym przez przekaźnik; 2. Edycja nastaw nie powoduje zakłóceń w pracy przekaźnika - zmiana i uaktywnienie nastaw w przekaźniku następuje dopiero po świadomym poleceniu zapisu zabezpieczonym hasłem; - - 5

11 5.2. Pomiary: Opcja pomiary umożliwia podgląd podczas pracy parametrów zabezpieczanego obiektu takich jak: napięcie zerowe; prąd zerowy; admitancja; kąt fazowy pomiędzy napięciem i prądem; Przekaźnik zapamiętuje również powyższe parametry w przypadku wystąpienia zakłócenia - w tym przypadku rejestrowane są parametry z chwili największego przekroczenia wartości kryterialnej. Sposób dostępu do powyższych parametrów opisany jest w punkcie Testy. Opcja testy umożliwia sprawdzenie działania obwodów wyjściowych przekaźnika. Poprzez panel operatora możliwe jest wysterowanie poszczególnych wyjść przekaźnika. Dostęp do tej opcji zabezpieczony jest hasłem. Sposób dostępu i obsługi tej opcji przedstawiono w punkcie Sygnalizacja: Przekaźnik posiada trzy diody sygnalizacyjne umieszczone na płycie czołowej: czerwona: zapalenie sygnalizuje zadziałanie przekaźnika zwłocznego; sygnalizacja podtrzymuje się po odwzbudzeniu przekaźnika; skasowanie sygnalizacji poprzez wciśnięcie przycisku Esc ; żółta: zapalenie sygnalizuje zadziałanie przekaźnika bezzwłocznego; zielona: zapalenie sygnalizuje poprawne działanie przekaźnika; poprawne działanie przekaźnika sygnalizowane jest również przełączeniem styków przekaźnika sprawności Hasło dostępu: Przekaźnik umożliwia zabezpieczenie nastaw oraz menu Test własnym hasłem. Zmiana hasła możliwa jest w menu TEST (patrz opis w punkcie 6). Fabrycznie hasło ustawiono na Obsługa za pomocą panelu komunikacyjnego. Program obsługi posiada strukturę drzewiastą. Po włączeniu przekaźnika na oknie wyświetlacza pojawi się komunikat: ZEG-ENERGETYKA Wciśnięcie dowolnego przycisku powoduje przejście do menu głównego. Na wyświetlaczu przekaźnika pojawi się okno główne wyboru opcji menu : Na tym poziomie dostępne są trzy opcje : NAST POM TEST NAST - nastawiane parametrów przekaźnika (opis menu od punktu 6.1); POM - udostępnienie funkcji pomiarów bieżących i rejestrowanych (opis menu od punktu 6.3); TEST - udostępnienie testów wyjść przekaźnika oraz zmiana hasła dostępu (opis menu od punktu 6.4); Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyboru opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Potwierdzenie wyboru i przejście do następnego poziomu menu dokonywana jest poprzez wciśnięcie przycisku < ENTER >

12 6.1. Nastawianie parametrów przekaźnika (opcja NAST w menu głównym). Ogólne zasady edycji w obrębie okna parametru: Edycja parametru po wciśnięciu przycisku < ENTER >. Po wciśnięciu przycisku kursor zmieni pozycję z położenia na początku komunikatu do położenia na elemencie edytowanym. Zmiana wartości przyciskami < > lub < >. Zmiana cyfry edytowanej (jeżeli parametr posiada więcej niż jedną cyfrę, a kursor znajduje się w obrębie pola edycji) poprzez wciśnięcie przycisku < > (przesunięcie o jedno położenie w lewo), oraz przycisku < > (przesunięcie o jedną pozycję w prawo). Potwierdzenie zmian przyciskiem < ENTER >. Kursor powraca na pozycję początkową. Przerwanie zmian przyciskiem < ESC >. Kursor wraca na pozycję początkową; nastawa przyjmuje wartość bieżącą (z przed edycji) Nastawa sposobu podłączenia prądu zerowego. Po wybraniu opcji Nast., z menu głównego, pojawia się okno definicji podłączenia toru prądowego (wejście przez zaciski 1-2 dla filtru Holmgreena i wejście przez zaciski 1-3 dla przekładnika Ferantiego): Cyfry w nawiasie określają numery zacisków podłączenia. Zac.wej.I[1-2] Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru (punkt ). Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw Nastawa typu charakterystyki czasowej przekaźnika. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu Cyfra w nawiasie określa typ charakterystyki czasowej: Typ Ch.cz. [2] - 1 charakterystyka niezależna jednostopniowa; - 2 charakterystyka niezależna dwustopniowa; - 3 charakterystyka zależna. Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru (dla charakterystyki typ 1 według punkut ; dla charakterystyki typ 2 według punktu ; dla charakterystyki typ 3 według punktu ). Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw Okna wyboru edycji parametrów zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika o charakterystyce czasowej niezależnej jednostopniowej. Okno pierwsze wywoływane jest wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu Komunikat w nawiasie określa stan aktywności charakterystyki danego typu: Ch.dz.Typ1[ZAL] - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Ch.dz.Typ2[WYL] Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >. Wciśnięcie przycisku < >, dla okna z charakterystyką Typ6 powoduje przejście do edycji nastawy czasu działania według punktu Ch.dz.Typ3[ZAL] Wciśnięcie przycisku < ENTER > powoduje przejście do edycji nastaw parametrów danej charakterystyki: Ch.dz.Typ4[ZAL] - dla typu1 według punktu 6.1.5; - dla typu2 według punktu 6.1.6; Ch.dz.Typ5[WYL] - dla typu3 według punktu 6.1.7; - dla typu4 według punktu 6.1.8; Ch.dz.Typ6[ZAL] - dla typu5 według punktu 6.1.9; - dla typu6 według punktu ; Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw Nastawa czasu działania dla charakterystyki jednostopniowej niezależnej. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ6. t = 1000[ms] Okno wyświetla wartość czasu działania. Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > (przy położeniu kursora na na początku okna) powoduje przejście do edycji nastaw parametrów według punktu Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw

13 Nastawy parametrów charakterystyki typ1 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ1. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ1 (nadprądowa): Typ1 stan [ZAL] - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; T1 Imin= 05[mA] Okno drugie wyświetla wartość progową prądu działania zabezpieczenia. Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście poziomu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki typ2 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ2. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ2 (nadprądowa z Typ2 stan [ZAL] blokadą napięciową): - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T2 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla wartość progową napięcia działania zabezpieczenia. Okno trzecie wyświetla wartość progową prądu działania zabezpieczenia. T2 Imin= 05[mA] Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki typ3 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ3. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ3 (kierunkowa według charakterystyki na rysunku 2): Typ3 stan [ZAL] - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T3 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T3 Imin= 05[mA] Okno trzecie wyświetla wartość progową prądu działania zabezpieczenia I min według charakterystyki na rysunku 2. T3 α = -30[st.] Okno czwarte wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 2. T3 kierunek[+] Okno piąte wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 2): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; 0 - działanie w obu kierunkach; Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu

14 Nastawy parametrów charakterystyki typ4 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ4. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ4 (admitancyjna Typ4 stan [ZAL] typ 1 według charakterystyki na rysunku 3): - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T4 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T4 Imin= 05[mA] Okno trzecie wyświetla minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T4 Ymin=010[mS] Okno czwarte wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 3. Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki typ5 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ5. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ5 (admitancyjna Typ5 stan [ZAL] według charakterystyki na rysunku 4): - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T5 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T5 Imin= 05[mA] Okno trzecie wyświetla minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T5 α = -30[st.] Okno czwarte wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 4. T5 kierunek[+] Okno piąte wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 4): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; T5 Ymin=010[mS] 0 - działanie w obu kierunkach; Okno szóste wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 4. Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu

15 Nastawy parametrów charakterystyki typ6 dla przekaźnika czasowego jednostopniowego niezależnego. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ6. Okno pierwsze wyświetla stan aktywności charakterystyki typ6 (admitancyjna Typ6 stan [ZAL] według charakterystyki na rysunku 5): - [ZAL] oznacza stan aktywny charakterystyki; T6 Umin= 12 [V] - [WYL] oznacza stan nieaktywny charakterystyki; Okno drugie wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T6 Imin= 05[mA] Okno trzecie wyświetla minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia. T6 α = -30[st.] Okno czwarte wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 5. T6 kierunek[+] Okno piąte wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 5): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; T6 Ym1=010[mS] 0 - działanie w obu kierunkach; Okno szóste wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia T6 Ym2 =010[mS] Y min1 według charakterystyki na rysunku 5. Okno szóste wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min2 według charakterystyki na rysunku 5. Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Okna wyboru edycji parametrów zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika o charakterystyce czasowej niezależnej dwustopniowej. Okno wywoływane jest wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu dla charakterystyki czasowej typu 2. Na tym poziomie dostępne są dwie opcje : St.1 - nastawiane parametrów stopnia pierwszego; St.1 St.2 St.2 - nastawianie parametrów stopnia drugiego; Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyporu opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Potwierdzenie wuboru i przejście do następnego poziomu menu ( dla St.1 według punktu ; dla St.2 według punktu ) dokonywana jest poprzez wciśnięcie przycisku < ENTER >. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do poziomu według punktu Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla stopnia 1. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu Cyfra w nawiasie określa typ charakterystyki działania stopnia 1: S1 Ch.dz. [4] - 1 nadprądowy; - 2 nadprądowy z blokadą napięciową; - 3 kierunkowy (według rysunku 2). - 4 admitancyjny typ 1 (według rysunku 3); - 5 admitancyjny typ 2 (według rysunku 4); - 6 admitancyjny typ 3 (według rysunku 5); Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru według punktu ). przejście do poziomu menu według punktu

16 Nastawa czasu działania stopnia 1. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu (przy położeniu kursora na początku okna). Okno wyświetla wartość czasu działania stopnia pierwszego. S1 t = 1000[ms] Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > (przy położeniu kursora na na początku okna) powoduje przejście do edycji nastawy parametru według punktu przejście do poziomu menu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki działania stopnia 1. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu W zależności od wybranego typu charakterystyki działania wyświetlają się tylko te okna, których parametry definiują daną charakterystykę działania (np. okno z I min wyświetla się zawsze, natomiast okno z kierunkiem tylko dla charakterystyk typu 3, 5 i 6). a) S1 Umin= 12 [V] b) S1 Imin= 05[mA] c) S1 α = -30[st.] d) S1 kierunek[+] e) S1 Ymin=010[mS] f) S1 Ym1 =010[mS] g) S1 Ym2 =010[mS] Okno a) wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (tylko dla charakterystyk typu 2,3,4,5,6). Okno b) wyświetla wartość rozruchową zabezpieczenia (dla charakterystyk 1,2,3) oraz minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (dla charakterystyk typ 4,5,6). Okno c) wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 2,4 i 5 (tylko dla charakterystyk typu 3,5,6). Okno d) wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 2,4 i 5), (tylko dla charakterystyk 3,5, i 6): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; 0 - działanie w obu kierunkach; Okno e) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 3 i 4 (tylko dla charakterystyk typy 4 i 5). Okno f) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min1 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Okno g) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min2 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla stopnia 2. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < ENTER > w położeniu według punktu Cyfra w nawiasie określa typ charakterystyki działania stopnia 2: S2 Ch.dz. [4] - 1 nadprądowy; - 2 nadprądowy z blokadą napięciową; - 3 kierunkowy (według rysunku 2). - 4 admitancyjny typ 1 (według rysunku 3); - 5 admitancyjny typ 2 (według rysunku 4); - 6 admitancyjny typ 3 (według rysunku 5); Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru według punktu ). przejście do poziomu menu według punktu

17 Nastawa czasu działania stopnia 2. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu (przy położeniu kursora na początku okna). Okno wyświetla wartość czasu działania stopnia pierwszego. S2 t = 1000[ms] Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > (przy położeniu kursora na na początku okna) powoduje przejście do edycji nastawy parametru według punktu przejście do poziomu menu według punktu Nastawy parametrów charakterystyki działania stopnia 2. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu W zależności od wybranego typu charakterystyki działania wyświetlają się tylko te okna, których parametry definiują daną charakterystykę działania (np. okno z I min wyświetla się zawsze, natomiast okno z kierunkiem tylko dla charakterystyk typu 3, 5 i 6). a) S2Umin= 12 [V] b) S2 Imin= 05[mA] c) S2 α = -30[st.] d) S2 kierunek[+] e) S2 Ymin=010[mS] f) S2 Ym1 =010[mS] g) S2 Ym2 =010[mS] Okno a) wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (tylko dla charakterystyk typu 2,3,4,5,6). Okno b) wyświetla wartość rozruchową zabezpieczenia (dla charakterystyk 1,2,3) oraz minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (dla charakterystyk typ 4,5,6). Okno c) wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 2,4 i 5 (tylko dla charakterystyk typu 3,5,6). Okno d) wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 2,4 i 5), (tylko dla charakterystyk 3,5, i 6): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; 0 - działanie w obu kierunkach; Okno e) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 3 i 4 (tylko dla charakterystyk typy 4 i 5). Okno f) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min1 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Okno g) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min2 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do poziomu według punktu Nastawa parametrów charakterystyki czasowej dla przekaźnika w trybie zależnym. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu dla charakterystyki typ6. Okno pierwsze wyświetla wartość współczynnika a według rysunku 6. a = 0.02 Okno drugie wyświetla wartość współczynnika k według rysunku 6. Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy k = położeniu kursora na początku okna. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przejście do procedury zapisu nastaw

18 Nastawa typu charakterystyki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego dla przekaźnika w trybie zależnym. Okno wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu Ch.dz. [4] Cyfra w nawiasie określa typ charakterystyki działania dla przekaźnika w trybie zależnym: - 1 nadprądowy; - 2 nadprądowy z blokadą napięciową; - 3 kierunkowy (według rysunku 2). - 4 admitancyjny typ 1 (według rysunku 3); - 5 admitancyjny typ 2 (według rysunku 4); - 6 admitancyjny typ 3 (według rysunku 5); Edycja parametru według zasad ogólnych zawartych w p Wciśnięcie przycisku < > ( przy położeniu kursora na początku okna) powoduje przejście do edycji następnego parametru według punktu ). przejście do procedury zapisu nastaw Nastawy parametrów charakterystyki przekaźnika w trybie zależnym. Okno pierwsze wywoływane wciśnięciem przycisku < > w położeniu według punktu W zależności od wybranego typu charakterystyki działania wyświetlają się tylko te okna, których parametry definiują daną charakterystykę działania (np. okno z I min wyświetla się zawsze, natomiast okno z kierunkiem tylko dla charakterystyk typu 3, 5 i 6). a) Umin b) Imin c) α d) kierunek [+] e) Ymin f) Ym1 g) Ym2 = 12 [V] = 05[mA] = -30[st.] =010[mS] =010[mS] =010[mS] Okno a) wyświetla minimalną wartość napięcia, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (tylko dla charakterystyk typu 2,3,4,5,6). Okno b) wyświetla wartość rozruchową zabezpieczenia (dla charakterystyk 1,2,3) oraz minimalną wartość prądu, przy której dopuszczalne jest działanie zabezpieczenia (dla charakterystyk typ 4,5,6). Okno c) wyświetla wartość kąta charakterystycznego charakterystyki według rysunku 2,4 i 5 (tylko dla charakterystyk typu 3,5,6). Okno d) wyświetla kierunek działania zabezpieczenia (patrz rysunek 2,4 i 5), (tylko dla charakterystyk 3,5, i 6): + - działanie w kierunku obiektu zabezpieczanego; - działanie w kierunku przeciwnym do obiektu zabezpieczanego; 0 - działanie w obu kierunkach; Okno e) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min według charakterystyki na rysunku 3 i 4 (tylko dla charakterystyk typy 4 i 5). Okno f) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min1 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Okno g) wyświetla wartość progową admitancji działania zabezpieczenia Y min2 według charakterystyki na rysunku 5 (tylko dla charakterystyki typ 6). Edycja parametrów według zasad ogólnych zawartych w p Przełączanie edytowanych okien odbywa się przyciskami < > i < >, przy położeniu kursora na początku okna. przejście do procedury zapisu nastaw

19 6.2. Procedura zapisu nastaw. Opcja wywoływana wciśnięciem < ESC > w oknach według punktów: 6.1.1; ; 6.1.3; 6.1.4; ; ; Po wywołaniu wyświetla się okno zapytania o hasło dostępu. Podaj Has[0000] Edycja hasła według zasad ogólnych zawartych w p Potwierdzenie wybranego hasła przez wciśnięcie przycisku < ENTER >. W przypadku podania nieprawidłowego hasła, program nie reaguje na wciśnięcie przycisku. W przypadku podania prawidłowego hasła program przechodzi do Napewnozapis[T] okna potwierdzenia zapisu (okno drugie obok). W celu potwierdzenia zamiaru zapisu nastaw, w nawiasach należy ustawić literę T. Wciśnięcie przycisku < ENTER >, w tym stanie, powoduje zapis nastaw do pamięci, re-start urządzenia i rozpoczęcie pracy z nowymi nastawami. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przerwanie procedury zapisu i powrót przekaźnika do stanu z przed edycji nastaw. Wszystkie wykonane zmiany są skasowane Obsługa funkcji pomiary. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu głównego. P.biez. P.rej. W oknie zgłoszeniowym dostępne są dwie opcje: P.biez - udostępnienie pomiarów bieżących; P.rej - udostępnienie pomiarów zarejestrowanych z ostatniego zakłócenia; Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyboru opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Potwierdzenie wyboru i przejście do następnego poziomu menu dokonywana jest poprzez wciśnięcie przycisku < ENTER > Pomiary bieżące. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu w pozycji według punktu 6.2. Ub. = [V] Po wywołaniu opcji dostępne są cztery okna pomiarów bieżących w kolejności: wartość skuteczna napięcia; wartość skuteczna prądu; Ib.= [ma] kąt fazowy pomiędzy napięciem, a prądem; moduł admitancji; φb.= -05 [st.] Przełączanie wyświetlanych okien odbywa się przyciskami < > i < >. Wciśnięcie przycisku < ESC >, powoduje przejście do poziomu menu według Yb.= [mS] punktu Pomiary rejestrowane. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu w pozycji według punktu 6.2. Po wywołaniu opcji dostępne są cztery okna pomiarów, zarejestrowanych Ur. = [V] podczas ostatniego zakłócenia, w kolejności: wartość skuteczna napięcia; Ir.= [ma] wartość skuteczna prądu; kąt fazowy pomiędzy napięciem, a prądem; φr.= -05 [st.] moduł admitancji; Przełączanie wyświetlanych okien odbywa się przyciskami < > i < >. Yr.= [mS] Wciśnięcie przycisku < ESC >, powoduje przejście do poziomu menu według punktu Obsługa funkcji testy. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu głównego. W oknie zgłoszeniowym dostępne są dwie opcje: T.wyjsc Z.Has. T.wyjsc - udostępnienie funkcji testów wyjść przekaźnikowych według punktu 6.4.1; Z.Has. - uruchomienie procedury zmiany hasła według punktu 6.4.2; Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyboru opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Potwierdzenie wyboru i przejście do następnego poziomu menu dokonywana jest poprzez wciśnięcie przycisku < ENTER >

20 6.4.1 Obsługa funkcji testy wyjść. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu według punktu 6.4. Przed wejściem do właściwego okna obsługi następuje zapytanie o hasło Podaj Has[0000] dostępu. Obsługa okna hasła jak przy opcji zapisu nastaw punkt 6.2. Warunkiem przejścia do okna właściwego jest podanie prawidłowego hasła. Wejscie do WB[0]WZ[1]WS[1] okna właściwego powoduje przełączenie styków sprawności (sygnalizacja stanu niedziałania przekaźnika). W obrębie okna właściwego dostępna jest możliwość wysterowania wyjść przekaźnikowych: WB wyjście bezwłoczne i dioda żółta; WZ wyjście zwłoczne i dioda czerwona; WS- wyjście stanu sprawności i dioda zielona; Aktualnie wybrana opcja oznakowana jest pulsującym kursorem na pierwszej literze oznaczenia. Zmiana wyboru opcji dokonywana jest przyciskami < > oraz < >. Zmiana ustawienia położenia styków ( 0 stan nieaktywny; 1 stan aktywny) danego wyjścia przyciskami < > < >. Ustawienie styków nie powoduje ich przełączenia. Przełączenie styków, do stanu ustawionego, dokonywane jest poprzez wciśnięcie < ENTER > i trwa tak długo jak wciśnięty jest ten przycisk. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przerwanie pracy w funkcji test, przejście do pracy normalnej i okna zgłoszeniowgo Procedura zmiany hasła. Opcja wywoływana wciśnięciem < ENTER > z menu według punktu Procedura składa się z dwóch okien. W pierwszym oknie (pojawiającym się Podaj Has[0000] bezpośrednio po wywołaniu procedury) jes zapytanie o hasło bieżące (stare). Warunkiem przejścia do okna drugiego jest podanie prawidłowego hasła NoweHaslo[0000] bieżącego. W oknie drugim podajemy nową wartość hasła. Edycja obu okien jak przy zapisie nastaw (punkt 6.2). Zatwierdzanie wyboru przyciskiem < ENTER >. Wciśnięcie przycisku < ESC > powoduje przerwanie procedury i powrót do okna zgłoszeniowego Komunikaty układu autokontroli. Opcja wywoływana automatycznie przez wewnętrzne układy. Pojawienie się na ekranie komunikatu o takiej, lub podobnej treści oznacza ERROR nr [4] uszkodzenie przekaźnika, i w tym przypadku należy się skontaktować z servisem ZEG-ENERGETYKA. Rysunek 1. Schemat połączeń zewnętrznych przekaźnika ziemnozwarciowego

21

22

23

24

25 K O N I E C

26 Zakład Chorzów ul. Opolska Chorzów Zakład Tychy ul. Biskupa Burschego Tychy Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, Tychy tel.: fax: serwis:

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

RET-412A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RET-412A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 Uwagi producenta 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa UWAGA!!! Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym

Bardziej szczegółowo

RTo-1 / RTo-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-1 / RTo-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY RTo-1 / RTo-2 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01 RCN-301 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Przekaźnik napięciowo-czasowy Przekaźnik napięciowo-czasowy - 2/11 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej m. in. jako zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

RFT-50 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCIOWO-CZASOWY

RFT-50 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCIOWO-CZASOWY RFT-50 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY. RIoT-400

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY. RIoT-400 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424035 0 - EE

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA TRÓJFAWY PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY TRÓJFAWY PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48

Bardziej szczegółowo

RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY RIT-430A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

RIT-400A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RIT-400A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424029 0 - EE 428031.01

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

RDZ-1. Rezystory do eliminacji ferrorezonansu w sieciach średnich napięć

RDZ-1. Rezystory do eliminacji ferrorezonansu w sieciach średnich napięć Rezystory do eliminacji ferrorezonansu w sieciach średnich napięć SPIS TREŚCI 1. UWAGI PRODUCENTA... 3 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 1.2. Wykaz przyjętych norm... 3 1.3. Przechowywanie i transport...

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo - czasowy EG-E EE 426006.01 KARTA KATALGWA CHARAKTERYSTYKA GÓLNA astosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy RET-425 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Zasilacz napięcia stałego 24 VDC Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i01 Aktualizacja: 2016-01-15 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

REFT-430 TRÓJFAZOWY PRZEKA NIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

REFT-430 TRÓJFAZOWY PRZEKA NIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKANIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 3 Uwagi producenta 4. Miejsce instalacji Instalowanie urządzeń dopuszcza się w pomieszczeniach pozbawionych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY

PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY RIT-433A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik napięciowy ZEG-E EE428067.01

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik napięciowy ZEG-E EE428067.01 DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA Przekaźnik napięciowy EG-E EE428067.01 REt-350 DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424028-2 - EE 428067.01

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY RET-430A

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY RET-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424034 0 - EE 428081.01

Bardziej szczegółowo

RIT-433A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RIT-433A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424036 0-2 EE 428086.01

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zgodności faz. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i00 Aktualizacja:

Sygnalizator zgodności faz. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i00 Aktualizacja: Sygnalizator zgodności faz Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i00 Aktualizacja: 2015-03-13 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem.

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK MOCY ZWROTNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKA NIK MOCY ZWROTNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RPz-410 / 410s PRZEKA NIK MOCY ZWROTNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RPz-410 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi RPz-410/RPz-410/s...

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. Przekaźnik nadprądowo-czasowy RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. Przekaźnik nadprądowo-czasowy RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Przekaźnik nadprądowo-czasowy DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA - 1 - DTR _04.2019 SPIS TREŚCI 1. Uwagi producenta 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 1.2. Wykaz przyjętych norm 1.3. Przechowywanie i transport

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48

Bardziej szczegółowo

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA 1. Zastosowa. Przekaźniki czasowe serii RT-4... przeznaczone są do stosowania jako elementy opóźniające w układach automatyki i zabezpieczeń. 2. Budowa. Przekaźniki

Bardziej szczegółowo

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3. ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: --0 Data wydania:.07.0r strona: Wydanie: 0 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ- Wersja 0 ZAE Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa do

Bardziej szczegółowo

OPG-1/2/IZ. Konwertery komunikacyjne

OPG-1/2/IZ. Konwertery komunikacyjne s OPG-1/2/IZ Konwertery komunikacyjne SPIS TREŚCI 1. UWAGI PRODUCENTA... 3 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 1.2. Wykaz przyjętych norm... 3 1.3. Przechowywanie i transport... 4 1.4. Miejsce instalacji...

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Adapter komunikacyjny USB 2xRS485. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 29896_1 Obowiązuje od:

Adapter komunikacyjny USB 2xRS485. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 29896_1 Obowiązuje od: Adapter komunikacyjny USB 2xRS485 Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 29896_1 Obowiązuje od: 2017-12-01 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Symbole... 3 2. Informacje ogólne... 3 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA ASTSWANIE Przekaźnik napięciowo - czasowy RET- 325 Przekaźniki napięciowo-czasowe, typu, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY RET-325

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY RET-325 DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424027-2 - EE 428066.01 2 Uwagi producenta

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA RET-350 DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424028-2 - EE 428067.01 2 Uwagi

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

KKU Konwertery z USB na: RS-485FD, RS-485HD, RS-232 światłowód ST, Izolator USB

KKU Konwertery z USB na: RS-485FD, RS-485HD, RS-232 światłowód ST, Izolator USB Konwertery z USB na: RS-485FD, RS-485HD, RS-232 światłowód ST, Izolator USB SPIS TREŚCI 1. UWAGI PRODUCENTA... 3 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 1.2. Wykaz przyjętych norm... 3 1.3. Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY RT-4

KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY RT-4 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY RT-4 Spis Treści: 1. Uwagi producenta. 2 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 1.2. Wykaz przyjętych norm 1.3. Przechowywa i transport 1.4. Miejsce instalacji 1.5. Utylizacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys. 1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC 25 Elektroniczny Pomiarowy Przekaźnik Nad - lub Podnapięciowy REx-11 Przekaźnik jednofunkcyjny o działaniu bezzwłocznym Napięcie pomiarowe jest równocześnie napięciem zasilającym Możliwość zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA DKUMENTACJA TECHNICN-RUCHWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424027-2 - EE 428066.01 2 Uwagi producenta

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1.

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1. 1. ZASTOSOWANIE Milisekundomierz umożliwia badanie sekwencji zdarzeń w automatyce. Umożliwia jednoczesny pomiar czasu w pięciu niezależnych obwodach np. wyłączających. Wejścia milisekundomierza sterowane

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

OPG-6. Optyczny Punkt Gwiazdowy

OPG-6. Optyczny Punkt Gwiazdowy OPG-6 Optyczny Punkt Gwiazdowy SPIS TREŚCI 1. UWGI PRODUCENT... 3 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 1.2. Wykaz przyjętych norm... 3 1.3. Przechowywanie i transport... 4 1.4. Miejsce instalacji...

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

Przekładnik napięciowy małej mocy. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 36086_5 Obowiązuje od:

Przekładnik napięciowy małej mocy. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 36086_5 Obowiązuje od: Przekładnik napięciowy małej mocy Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 36086_5 Obowiązuje od: 2019.05.27 Bezpieczeństwo Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu

Bardziej szczegółowo

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r.

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, luty 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3 Karta monitoringu napięć typu MMN-3 1. PRZEZNACZENIE. Karta MMN-3 przeznaczona jest do monitorowania stanu napięć trójfazowych w obwodach pomiaru energii. Modułowa konstrukcja karty zgodna jest ze standardem

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizki serwisowe zostały zaprojektowane i wyprodukowane na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Seria walizek zawiera w sobie szereg różnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator Przepływu Prądu Zwarcia. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i03 Aktualizacja:

Sygnalizator Przepływu Prądu Zwarcia. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i03 Aktualizacja: Sygnalizator Przepływu Prądu Zwarcia Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i03 Aktualizacja: 2015-11-19 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA MODUŁU BLOKADY ELEKTRYCZNEJ TYPU MBE

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA MODUŁU BLOKADY ELEKTRYCZNEJ TYPU MBE ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: 4221-1-20/MBE Data wydania: 19.12.2016r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA MODUŁU BLOKADY ELEKTRYCZNEJ TYPU MBE Wersja 01 ZAE Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika. 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia wyłącznika WPW-1 przeznaczony jest do użytku między innymi w układach automatyki i energetyki przemysłowej. Znajduje zastosowanie w tablicach synoptycznych w rozdzielniach.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator napięcia. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i02 Aktualizacja:

Sygnalizator napięcia. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i02 Aktualizacja: Sygnalizator napięcia Wersja dokumentu: 02i02 Aktualizacja: 2016-02-20 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Zasilacz UPS napięcia stałego 24 V i mocy 300 W Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i01 Aktualizacja: 2016-06-09 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

- kasowanie (naciśnięcie obu przycisków) Przekaźnik sygnalizuje stan pracy za pomocą trzech kolorowych diod LED, których znaczenie jest następujące:

- kasowanie (naciśnięcie obu przycisków) Przekaźnik sygnalizuje stan pracy za pomocą trzech kolorowych diod LED, których znaczenie jest następujące: ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RT-22 przeznaczony jest do stosowania w obwodach automatyki i zabezpieczeń jako programowalny element opóźniający. Umożliwia realizację czterech trybów pracy: 1. OZ - opóźnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów DEC-1 służy do wizualizacji numeru zaczepu transformatora. 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1 LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. System kontroli doziemienia KDZ-3 Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo