CZYLI JAK PROMOWAĆ REZULTATY PROJEKTÓW, ABY INNI NA TYM SKORZYSTALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZYLI JAK PROMOWAĆ REZULTATY PROJEKTÓW, ABY INNI NA TYM SKORZYSTALI"

Transkrypt

1 CZYLI JAK PROMOWAĆ REZULTATY PROJEKTÓW, ABY INNI NA TYM SKORZYSTALI

2 CZYLI JAK PROMOWAĆ REZULTATY PROJEKTÓW, ABY INNI NA TYM SKORZYSTALI

3 Wstęp DEOR trochę teorii Rezultaty DEOR w praktyce DEOR kontra widoczność (promocja) Narzędzia Podsumowanie

4 Wstęp DEOR trochę teorii DEOR, czyli Dissemination and Exploitation of Results, to dla wielu tajemnicza nazwa, która została wprowadzona do projektów młodzieżowych wraz z początkiem funkcjonowania programu Młodzież w działaniu (2007). Przetłumaczywszy ją na język polski, otrzymujemy formułę nie mniej skomplikowaną upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu. Wnioskodawcy i beneficjenci programu spotykają się z nią już na początku opracowywania projektu. Praktyka pokazuje, że jej zrozumienie bywa trudne. Skąd się wzięła ta nazwa? Co oznacza? Jak odnieść ją do praktyki? Na te i inne pytania będziecie mogli znaleźć odpowiedź w niniejszej publikacji. Nie wahajcie się użyć długopisów i pisać po publikacji, twórzcie swój własny poradnik DEOR-u i wdrażajcie się w tajemnice promocji i wykorzystywania rezultatów projektów. Zapraszamy do lektury! Ewaluacja końcowa programu MŁODZIEŻ wykazała, że program wniósł swój wkład w budowę potencjału Unii Europejskiej, a szczególnie miał znaczący wpływ na młodych ludzi, osoby pracujące z młodzieżą i organizacje młodzieżowe. Wyniki ewaluacji pokazały również, że wpływ ten będzie jeszcze bardziej skuteczny, jeśli jego wyniki będą upowszechniane i wykorzystywane w optymalny sposób. W przygotowaniu strategii programu Młodzież w działaniu Komisja położyła więc nacisk na kwestie dotyczące promowania i wykorzystania wyników różnych projektów i programów. W tym duchu jednym z kluczowych innowacyjnych elementów wprowadzonych w ramach programu było wyraźne odniesienie się w podstawie prawnej do upowszechniania i wykorzystywania wyników, a także ustanowienie specjalnych narzędzi, jakimi są podakcja 4.8. Działania podnoszące wartość programu (zarządzana centralnie w Komisji Europejskiej) czy strategia Dissemination and Exploitation of Results. Strategia upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów, zwana DEOR-em, ma na celu dostosowanie zasad i praktyk w tym zakresie, tak aby program i jego efekty były bardziej rozpoznawalne i częściej wykorzystywane. Cele strategii zakładają: optymalizację wartości projektów Młodzież w działaniu, utrwalanie wyników, zwiększenie oddziaływania projektów, większy transfer wiedzy i wyników, zwiększenie wpływu i widoczności programu, wpływanie na politykę młodzieżową i wyniki programu. 4 5

5 D1E1 POZIOM MIKRO PROJEKTY D2E2 POZIOM POŚREDNI DZIAŁANIA STRUKTURALNE I WSPIERAJĄCE D3E3 POZIOM MAKRO PROGRAM Z punktu widzenia treści należy dokonać rozróżnienia pomiędzy rozpowszechnianiem a wykorzystywaniem: Słowo dissemination (rozpowszechnianie) pochodzi od łacińskich wyrazów dis (bogaty, urodzajny) i semino (siać, płodzić). Rozpowszechnianie oznacza po prostu bogato rozsiany. Jest to zatem zaplanowany proces dostarczania informacji na temat jakości, przydatności i skuteczności wyników projektów, kierowany do kluczowych interesariuszy projektu/programu. Rozpowszechnianie ma miejsce, gdy udostępnione zostają wyniki projektu/ programu. Słowo exploitation można przełożyć na język polski jako wykorzystywanie w pozytywnym znaczeniu. W tłumaczeniu exploitation zawarty został efekt mnożnikowy, którego celem jest zachęcanie odbiorców do wykorzystywania rezultatów. Tym samym exploitatation to planowy proces mający na celu przekonanie indywidualnych użytkowników końcowych do przyjęcia i zastosowania wyników projektów. Komisja uważa, że program Młodzież w działaniu ze względu na swoje cele jest potencjalnym nośnikiem modeli, praktyk i doświadczeń, które mogą mieć głęboki wpływ na różne segmenty społeczeństwa europejskiego, zwłaszcza na nowe pokolenia młodych Europejczyków, na różnych płaszczyznach. DEOR realizuje swoje działania na trzech poziomach (zobacz rysunek obok). Poziom mikro podstawowe projekty Zakres: każdego roku program wspiera tysiące projektów; rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników działań jest istotnym składnikiem każdego wspieranego projektu. Poziom mikro dotyczy zatem projektu i jego beneficjentów uczestników, organizacji, lokalnej społeczności, wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Środki w ramach strategii DEOR na poziomie mikro: Optymalizacja wartości projektów w ramach programu Młodzież w działaniu : wszyscy promotorzy, uczestnicy, liderzy są zobowiązani do przekazania uwag na temat upowszechniania i wykorzystywania, które mają być zrealizowane w ramach projektu, jakość upowszechniania i wykorzystywania wyników projektu jest systematycznie brana pod uwagę podczas procesu oceny projektu. Wzmocnienie wpływu projektów: w pewnych działaniach programu dodatkowe wsparcie finansowe jest udzielane tym projektom, które uwzględniają dodatkowe środki w ramach rozpowszechniania i wykorzystywania ich wyników. Poziom pośredni metody strukturalne Zakres: wszystkie działania strukturalne i wspierające, obejmujące szerzej sektor działań młodzieżowych, czyli organizacje młodzieżowe i pracowników młodzieżowych z różnych organizacji w danym regionie, organizacje z różnych krajów działające w tym samym obszarze tematycznym, władze lokalne itp. Środki w ramach strategii DEOR na poziomie pośrednim: Wzmocnienie wpływu projektów: projekty wielodziałaniowe, nowa generacja Wolontariatu Europejskiego, 6 7

6 zaproszenie do składania wniosków dotyczące partnerstwa (optymalizacja uczestnictwa organów publicznych oraz europejskich młodzieżowych organizacji pozarządowych w programie). Przekazywanie rezultatów i ich utrwalanie: zaproszenie do składania wniosków dotyczące sieci tematycznych, zaproszenie do składania wniosków wspierających działania informacyjne skierowane do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Optymalizacja wartości projektów Młodzież w działaniu : zaproszenie do składania wniosków zachęcające do innowacji i zachowywania jakości działań. Wzmacnianie wpływu projektów, utrwalanie wyników: szkolenia Narodowej Agencji dla beneficjentów i wnioskodawców. Wpływanie na politykę młodzieżową oraz tworzenie procesów finansowania na poziomie krajowym: program jako model wspierający działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, kreowanie możliwości organizacji pozarządowych wspierających sprawy młodzieży w ramach politycznych planów krajowych, regionalnych i lokalnych. Wpływanie na politykę na poziomie europejskim: oparty na doświadczeniu wkład w rozważania związane z europejskimi ramami współpracy dotyczącej młodzieży, promowanie aktywności młodzieży oraz uznawania edukacji pozaformalnej (Youthpass/Europass), organy wspierające organizacje pozarządowe, które zachęcają do większego uznawania spraw młodzieży w europejskich planach politycznych. Poziom makro wpływ programu Zakres: poprzez gromadzenie, analizę i syntezę działań opracowanych w ramach systemu na poziomie mikro oraz poziomie pośrednim wyniki programu są rozpowszechniane i wykorzystywane w celu zwiększenia widoczności programu oraz do wpływania na politykę na poziomie europejskim i krajowym. Jak zauważyliście, do realizacji działań na każdym poziomie zaangażowane są oprócz Was inne podmioty, w tym także my Narodowa Agencja. Dla Was istotne jest jednak samo zrozumienie pojęcia DEOR-u i jego działań, ponieważ w niektórych akcjach, tworząc projekt, musicie opisać zaplanowane działania DEOR-owe. Całą strategię w wersji polskiej znajdziecie na naszej stronie Planując działania, warto zacząć od podstaw, o czym już za chwilę. Poziom makro dotyczący samego programu chodzi o zwiększanie oddziaływania programu, wpływanie na politykę oraz tworzenie schematów działania na poziomie lokalnym, krajowym czy wspieranie procesów politycznych na poziomie europejskim. Środki w ramach strategii DEOR na poziomie makro: Zwiększanie wpływu programu: promowanie wyników projektu podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, promowanie wyników projektu na Europejskim Portalu Młodzieży, tworzenie kompendiów projektu i opisów drogi do sukcesu oraz rozpowszechnianie na stronach internetowych i za pośrednictwem innych kanałów. * Rozdział opracowany na podstawie strategii Dissemination and Exploitation of Results dostępnej na stronie: strategy-for-dissemination-and-exploitation-of-the-results_en.htm 8 9

7 Rezultaty Wpiszcie w puste miejsca rezultaty, które Waszym zdaniem pasują do wymienionych kategorii, a które mogą się znaleźć w Waszych projektach. Na jakim etapie należy planować działania DEOR-owe? Wielu młodych organizatorów myśli, że można to zrobić realizując działania. Niestety, są w błędzie! Podstawą działań i budowania Waszej własnej strategii upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu jest zaplanowanie efektów i zrozumienie, jakie wyniki może generować Wasz projekt już na samym początku. Rezultaty twarde Planuj rezultaty już na samym początku!!! Określenie wyników pracy to niełatwe zadanie. Czasami rezultaty kryją się tam, gdzie nawet nie pomyślimy, że mogą być. Zdarza się, że rezultatem jest coś, co go nam nie przypomina. Warto wiedzieć, gdzie szukać oraz jakiego rodzaju rezultatów należy się spodziewać. Poniżej zobaczycie, co podczas szkolenia na temat DEOR-u wymyślili nasi uczestnicy. Rezultaty twarde: zbiór wywiadów na temat tego, co nas łączy, a co dzieli legendy naszych krajów publikacja na temat międzynarodowych gier integracyjnych koncert polsko-włoskie przepisy na dobrą pizzę Rezultaty miękkie Rezultaty miękkie: nowe umiejętności komunikacyjne przełamanie bariery językowej i kulturowej obalenie stereotypów nowe przyjaźnie wymiana doświadczeń związanych z pracą z młodzieżą 10 11

8 Jak zauważyliście, rezultat twardy to realny, konkretny produkt. Z reguły jest wynikiem Waszej pracy w trakcie projektu i może stanowić atrakcyjny sposób upowszechniania wyników. Rezultat twardy łatwo zmierzyć, sprawdzić, dlatego jest go łatwiej zaplanować i ocenić. PRZYKŁAD Rezultat miękki jest trudny do zaplanowania i obejrzenia, ale jest najbardziej pożądany przez indywidualnego uczestnika i w tym sensie jest dla niego bardziej wartościowy. Planując spróbujcie ocenić stan wyjściowy Waszych umiejętności, pozycji, a po zakończonym projekcie samodzielnie oceńcie, czy zrobiliście jakieś postępy i czego nowego się nauczyliście. Planowany rezultat: przełamać barierę językową Stan wyjściowy: kłopoty z wysławianiem się, zacinanie się, nieśmiałość, duży zasób słownictwa Stan po projekcie: Ile razy poczuliście, że bariera została przełamana? Z czego jesteście najbardziej zadowoleni? W jaki sposób udało Wam się to osiągnąć? Co było przeszkodą? Odpowiadając na te przykładowe pytania, sami udzielicie sobie odpowiedzi na to, czy osiągnęliście zakładany rezultat, a dodatkowo prześledzicie drogę do Waszego sukcesu. Warto pamiętać, że w trakcie projektu nie tylko uczestnicy osiągają sukcesy i wyniki. Organizacja również realizuje pewne cele. Zaplanujcie rezultaty w odniesieniu do siebie, jak i swojej grupy/organizacji. Rezultaty indywidualne: poznanie nowych metod pracy z młodzieżą opracowanie autorskiej gry stworzenie hasła promującego tolerancję wśród młodzieży przełamanie nieśmiałości w kontaktach z obcokrajowcami Rezultaty organizacji: nowe kontakty publikacja z przykładami gier (organizacja jest wydawcą) większe doświadczenie na polu współpracy międzynarodowej prestiż Wpiszcie w puste miejsca rezultaty, które Waszym zdaniem pasują do wymienionych kategorii, a które mogą się znaleźć w Waszych projektach. Rezultaty indywidualne Rezultaty organizacji 12 13

9 DEOR w praktyce Wiemy już, czym jest rezultat projektu oraz z jakich elementów składa się strategia upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu, czyli DEOR. Przyjrzymy się teraz temu, jak te elementy łączą się ze sobą oraz na co warto zwrócić uwagę przy planowaniu strategii DEOR dla poszczególnych rezultatów projektu. Poniższy trójkąt może służyć jako praktyczne wsparcie w procesie tego planowania, a także podczas samej realizacji działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektu. WSKAZÓWKA! Następnie wybieramy i opisujemy grupę docelową, do której będziemy kierowali rezultat naszego projektu w celu jego upowszechnienia. Jeden rezultat możemy upowszechniać wśród jednej lub wielu grup docelowych. Jeśli wśród kilku, to planując działania DEOR-owe, warto rozpisać taki trójkąt dla każdej grupy docelowej osobno. Opisując grupę docelową, możecie wziąć pod uwagę: cechy demograficzne: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, co danych ludzi interesuje, porusza, jaki komunikat mógłby ich zaciekawić język, słowa kluczowe, obrazy. Ostatnim krokiem jest dobranie właściwego narzędzia i treści. Wybierając narzędzia, kierujcie się modą panującą wśród grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć z przekazem. TRÓJKĄT DEOR REZULTAT PROJEKTU WSKAZÓWKA! Gdy będziecie wymyślać narzędzia i przekaz, zawsze starajcie się wczuć w rolę osoby, która go będzie odbierać. Zastanówcie się, czy taka osoba po obejrzeniu narzędzia, przeczytaniu treści: będzie wiedziała, jaki rezultat wypracowaliście, będzie umiała wymienić sukcesy, wyniki Waszego projektu, Was samych. Jeżeli ktoś nie będzie umiał tego zidentyfikować, mając przed oczami czy w ręku przygotowane narzędzie, oznacza to, że zostało ono źle dobrane. Tak upowszechniajcie, aby inni chcieli z tego skorzystać! GRUPA DOCELOWA (autorki: Ann Daniels i Marta Brzezińska-Hubert) NARZĘDZIE Przy planowaniu strategii DEOR-u musicie pamiętać o składniku wykorzystywania Waszej pracy przez innych. To właśnie główny cel upowszechniania i DEOR-u, tak zwany efekt mnożnikowy. Zatem tak planujcie narzędzia, aby osoba, która ogląda Wasze rezultaty, mogła je wziąć ze sobą bądź zapamiętać i by później spróbowała indywidualnie lub w organizacji wdrożyć to, co Wy już z powodzeniem wykonaliście. Na początku określamy rezultat projektu, o czym pisaliśmy wcześniej

10 PRZYKŁAD Opis projektu: głównym celem projektu była analiza i przeciwdziałanie dyskryminacji młodzieży niepełnosprawnej (niewidomej) w ośrodkach akademickich. Jeden z rezultatów: opracowanie nalepek informacyjnych w języku Braille a. Upowszechnianie: nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi nie biorącymi udziału w projekcie i zaproszenie ich przedstawicieli na happening, w trakcie którego odbędą się zawody na jak najszybsze oznakowanie uczelni wyprodukowanymi naklejkami. Każda z uczelni dostanie pakiet naklejek. Na Waszej stronie internetowej można także pobrać projekt takich naklejek. Sprawdźcie, jak organizacja zarządza rezultatami projektów. DEOR kontra widoczność (promocja) Czy Wasza organizacja realizowała już wcześniej projekty lub w tym roku prowadzi kilka różnych działań? Jeśli odpowiedź brzmi TAK to zastanówcie się (możecie zaprosić do tej refleksji inne osoby z organizacji), w jakim stopniu wykorzystujecie rezultaty poprzednich projektów. Gdzie na poniższej drabinie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów znajduje się Wasza organizacja? Rezultaty projektu nie zostały określone. Rezultaty projektu zostały określone, ale nie są one monitorowane. Rezultaty projektu zostały określone i były/są monitorowane, ale brak jest rozwiązań dotyczących ich rozpowszechniania i wykorzystania w organizacji. Rezultaty projektu były określone i monitorowane, ale ich rozpowszechnianie i wykorzystanie ograniczone jest wyłącznie do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Rezultaty projektu zostały określone i były monitorowane, są również rozpowszechniane i wykorzystywane przez różnych członków organizacji (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu), ale działania te mają charakter incydentalny. W organizacji stworzone są procedury zapewniające wykorzystanie rezultatów projektów, które realizowały różne osoby, przez wszystkich pozostałych zainteresowanych członków organizacji. Zapamiętajcie! Hasło promocja jest w ostatnich latach nadużywane. Promuje się wszystko i wszędzie. Wykorzystuje się przy tym wiele narzędzi, które pomagają lub przeszkadzają. Dla osób, które tworzą projekty młodzieżowe, jest ono równie ważne jak dla biznesmenów otwierających nowy interes. Realizując projekty, warto o nich mówić, informować i chwalić się nimi. Pomaga to ukazać społeczności lokalnej (i nie tylko) to, co robi Wasza organizacja i Wy sami. Promocja to dwukierunkowy przepływ informacji i komunikowania się. Wykorzystywany jest do informowania, przekonywania, przypominania i wyróżniania produktu (w naszym przypadku projektu) na rynku. Chociaż definicja brzmi marketingowo, pamiętajcie, że narzędzia marketingu, w tym promocję, można stosować do wszelkich produktów i usług, niezależnie od tego, kto je stworzył. Dlaczego powinniście promować swoje projekty? Powodów jest mnóstwo! Informujecie o czymś ciekawym. Utrwalacie wizerunek Waszej organizacji jako prężnie działającej. Zachęcacie do działania. Pokazujecie, że młodzież potrafi organizować ciekawe projekty

11 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZASTANÓWCIE SIĘ, CO CHCECIE PROMOWAĆ:! ZNAJDŹ SWOJE WŁASNE POWODY MÓWIĄCE DLACZEGO WARTO PROMOWAĆ PROJEKT! Opcji jest wiele, to od Was zależy, na co się zdecydujecie. Pamiętajcie tylko, że w projektach młodzieżowych wyróżniamy dwa rodzaje promocji: widoczność projektu, czyli jego promocję, oraz DEOR, czyli promocję (upowszechnianie) i wykorzystywanie rezultatów projektu. Czym jest DEOR już wiecie. Teraz czas pokazać Wam, gdzie w tym wszystkim jest promocja. Gdy już będziecie przekonani do tego, że promocja to ważny aspekt, zabierzcie się za określenie celów Waszych działań promocyjnych. W pierwszej kolejności zastanówcie się, co chcecie promować: projekt? rezultaty projektu? a może tylko Waszą organizację? a gdyby tak promować tylko siebie? Czego wymaga Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja? Każdy beneficjent programu powinien wiedzieć, jakie zadania czekają go w zakresie promocji. Działania te oscylują pomiędzy dwoma podstawowymi pojęciami: widoczność (promocja) oraz DEOR, który już poznaliście. Są to dwa kluczowe narzędzia, które budują wizerunek projektu i organizacji. Widoczność (promocja) Do tych działań należą wszelkie czynności, które zapewniają projektowi oraz programowi promocję ich aktywności. Jest to bardzo ważny element organizacji przedsięwzięć młodzieżowych, ponieważ wzmacnia pozycję i odbiór organizacji oraz samego programu

12 Należy pamiętać, że każdy z beneficjentów jest zobowiązany zapewnić projektowi oraz programowi Młodzież w działaniu widoczność poprzez bezpośrednie wskazanie źródła finansowania, niezależnie od formy medium, z którego korzysta. Oznacza to, że na plakatach, banerach, roll-upach, publikacjach, stronach internetowych itd. promujących projekt powinna znaleźć się informacja pisemna o źródle finansowania wraz z logotypem programu. Beneficjent musi wyraźnie zaznaczyć, że środki finansowe pochodzą z Unii Europejskiej. Narzędzia Możecie użyć do tego odpowiednich formuł: Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta publikacja [ten materiał] odzwierciedla jedynie stanowisko jej [jego] autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej [w nim] informacji. Gdzie zatem konflikt?!? Analizując działania naszych beneficjentów, zauważyliśmy, że te dwa pojęcia widoczność (promocja) i upowszechnianie są ze sobą mylone! Dzieje się tak, ponieważ przy promocji i upowszechnianiu używa się takich samych narzędzi, jednak treść jest całkiem inna. W DEOR-ze najważniejsza jest promocja rezultatów, a następnie wykorzystywanie ich przez innych. Chwalicie się tym, co już osiągnęliście, wypracowaliście, z czego jesteście dumni i chcecie, by inni także z tego skorzystali. W widoczności (promocji) najważniejszy jest przekaz informacji o projekcie, jego przebiegu, organizatorach, dofinansowaniu. Tutaj chwalicie się, że coś robicie. Jedna z uczestniczek ujęła to w bardzo ciekawy sposób: W każdym DEOR-ze jest promocja, nie w każdej promocji jest DEOR. Poniżej znajdziecie zbiór przykładowych narzędzi, które poddawaliśmy analizie, a które wywołały dyskusję czy niepewność co do tego, jak je sklasyfikować. Zapoznajcie się z nimi. Dodatkowo należy pamiętać, że sukcesem jest tworzenie i realizacja promocji projektów i jego rezultatów w sposób bezkosztowy lub niskokosztowy. Niektórzy twierdzą, że jest to niemożliwe, a my mówimy, że jest to do wykonania, trzeba tylko chcieć i mieć głowę pełną pomysłów. Wystawa fotograficzna Kategoria: upowszechnianie, widoczność Kontrowersje: czy wystawa fotograficzna jest upowszechnianiem? Wyjaśnienie: jeżeli wystawa obejmuje tylko i wyłącznie pokaz zdjęć, na pewno nie będzie upowszechnianiem. Jeżeli natomiast opatrzymy ją odpowiednimi tablicami informacyjnymi, komentarzami, na których wyjaśnimy sens zdjęć, a z treści będą płynąć informacje na temat rezultatów, to jak najbardziej stanie się narzędziem upowszechniającym wyniki Waszej pracy; w innym przypadku będzie zapewniać tylko widoczność. Wniosek: od treści danego narzędzia zależy, czy sklasyfikujemy je jako zapewniające widoczność lub upowszechniające rezultaty. Koszulki Kategoria: upowszechnianie, widoczność Kontrowersje: czy koszulka jest upowszechnianiem? Wyjaśnienie: jeżeli na koszulce występuje nadruk w postaci tytułu projektu, logotypu i daty, to jest on TYLKO narzędziem zapewniającym widoczność. Natomiast gdy niesie za sobą treści upowszechniające, idee, np. związane z tolerancją (hasła, wierszyki), to wraz z tytułem projektu i logotypem automatycznie staje się narzędziem upowszechniającym. Wniosek: od treści danego narzędzia zależy, czy sklasyfikujemy je jako zapewniające widoczność lub upowszechniające rezultaty

13 Happening Kategoria: widoczność Opis: grupa młodych ludzi bierze udział we flash mobie na rynku, a następnie rozdaje ulotki i zaprasza na finał projektu. Flash mob to określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum gromadzący się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków (Wikipedia). Rada: happeningi to dobra i prawie bezkosztowa forma przekazywania informacji. Plakaty Kategoria: widoczność Opis: plakaty z reguły niosą za sobą jakąś wiadomość. Wykorzystywane są w celu informowania o wydarzeniach. Często mylone są z upowszechnianiem, gdyż mówią i zapraszają na wydarzenia z upowszechnianiem związane, jednak same w sobie nie mają nic z upowszechniania, ponieważ ich główną funkcją jest informowanie. Rada: warto inwestować w plakaty, są prostą i niedrogą formą przekazywania informacji. Ważne, aby dobrze skalkulować liczbę plakatów, jakie są potrzebne do zapewnienia widoczności. Chociaż cena spada wraz z większą ilością, nie ma sensu produkować ich dużo, bo będą zalegać w Waszych biurach. Dodatkowo tworzenie plakatu przez uczestników, a później ich produkcja to doskonała metoda na integrację grupy. Publikacje, broszury Kategoria: upowszechnianie Wyjaśnienie: publikacje i broszury świetnie sprawdzają się przy upowszechnianiu rezultatów, ponieważ są namacalne. Każdy może je wziąć do ręki nawet po latach od zakończenia projektu i zaczerpnąć informacje, np. na temat kuchni śródziemnomorskiej, metod pracy z młodzieżą, międzynarodowych gier i zabaw integracyjnych. Rada: publikacja/broszura to większy wydatek rzędu 1500 zł (20 stron, pełny kolor) przy nakładzie 1000 sztuk. Warto jednak sprawdzić ceny w drukarniach cyfrowych. Dodatkowo można obniżyć koszta, drukując tylko w dwóch kolorach. Gadżety (długopisy, czapeczki itp.) Kategoria: widoczność Wyjaśnienie: gadżety drobne bez dyskusji sklasyfikowane są jako widocznościowe, promocyjne. Nie niosą za sobą żadnych elementów upowszechniania. Rada: drobne gadżety są niedrogie, a mogą być doskonałą pamiątką dla uczestników. Biblioteczka wiedzy Kategoria: upowszechnianie Opis: regularnie rozszerzana przez organizację biblioteczka zawierająca pozycje, które mogą być przydatne osobom związanym z organizacją/instytucją. Ciekawym rozwiązaniem wykorzystywanym przez organizacje jest również tworzenie i aktualizowanie spisów ciekawych publikacji, których właścicielami są osoby związane z organizacją/ instytucją. Rada: tworząc taką biblioteczkę w sieci, macie pewność, że zajrzy do niej więcej osób, a tym samym strona będzie miała więcej użytkowników. System łatwego dostępu do rezultatów poprzednich projektów Kategoria: upowszechnianie Opis: stale uaktualniany i łatwo dostępny zbiór rezultatów poprzednich projektów polegać może na tworzeniu dostępnych dla wszystkich folderów lub segregatorów zawierających na przykład raporty z realizacji projektów. Foldery obejmować mogą również analizy przeprowadzone wcześniej, sprawdzone metody wykorzystywane w ramach poprzednich projektów czy przydatne kontakty. Rada: strona internetowa z przykładami dobrych praktyk w postaci opisów projektów i ich rezultatów to obecnie modne działania, które podnoszą prestiż organizacji, ukazując ją jako aktywną instytucję. System regularnych spotkań Kategoria: upowszechnianie Opis: odbywające się regularnie (na przykład raz na miesiąc) spotkania mające na celu rozpowszechnianie osiąganych rezultatów w ramach zespołu zaangażowanego w realizację projektu oraz dbanie o to, by rezultaty poprzednich projektów były brane pod uwagę podczas planowania kolejnych działań. Rada: dbajcie o pracowników organizacji i nie zapominajcie o sympatykach. Garść informacji z życia newsletter Kategoria: upowszechnianie, widoczność Opis: newsletter podsumowujący ostatnie działania oraz wskazujący na ich efekty (rezultaty), regularnie rozsyłany do członków (pracowników) i przyjaciół organizacji 22 23

14 Dni wiedzy Kategoria: upowszechnianie Opis: odbywające się regularnie (na przykład raz w miesiącu) spotkania mające na celu dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi osobami z zespołu lub organizacji. Takie dni są niezwykle przydatne w przypadku udziału w różnego typu szkoleniach i warsztatach. Ułatwiają przekazywanie (transfer) wiedzy do organizacji. Dzięki nim na udziale w szkoleniu skorzystać mogą nie tylko uczestnicy, ale również inna organizacja. Podsumowanie Współpraca z mediami Kategoria: upowszechnianie, widoczność Opis: to jeden z najtrudniejszych elementów w szeroko pojętej promocji. Warto jednak wykorzystywać potencjał mediów lokalnych i nie tylko, aby prezentować w nich Wasze sukcesy. Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie tzw. press release, czyli krótkiego (maksymalnie 1 strona) streszczenia Waszego projektu. Następnie należy wysłać taką informację do wszystkich redakcji w okolicy z zaproszeniem do kontaktu. W informacji prasowej musi się znaleźć nazwisko osoby kontaktowej i jej numer telefonu. Jeżeli organizujecie finał, warto w takiej informacji o tym wspomnieć, podając datę, a jeszcze lepiej warto skupić się na finale, a następnie w kilku słowach opisać, czego jest on efektem. Rady: nie wysyłajcie press release na ślepo do redakcji; najpierw znajdźcie w gazecie, radiu, telewizji osobę odpowiedzialną za sprawy społeczne, kulturalne. Na dzień (maksymalnie dwa) przed imprezą zadzwońcie do redakcji i potwierdźcie przybycie dziennikarza. Zawsze bądźcie przygotowani do wypowiedzi na temat Waszego projektu. Internet Kategoria: upowszechnianie, widoczność Opis: wykorzystanie jednego z najpopularniejszych mediów naszych czasów to strzał w dziesiątkę! Warto zaistnieć w sieci zarówno jako organizacja realizująca projekt (widoczność), jak i kompetentna organizacja mająca coś do zaoferowania, upowszechniająca swoje osiągnięcia, dzieląca się rezultatami. Warto zainwestować swój czas w stworzenie profilu na Facebooku, czy założenie bloga, którego można uzupełniać codziennie. DEOR to strategia działań, w której należy określić swoje rezultaty, następnie je upowszechnić i sprawić, by zostały wykorzystane przez innych ludzi, inne organizacje. Rezultaty powinny być planowane już na samym początku tworzenia projektu. Rezultat może się odnosić do indywidualnego członka projektu, do grupy, a także organizacji. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia widoczności projektowi i programowi Młodzież w działaniu, a przede wszystkim swojej organizacji. Widoczność (promocja) i DEOR to dwie różne sprawy! W każdym DEOR-ze jest promocja. Nie w każdej promocji jest DEOR. Charakter grupy docelowej determinuje narzędzia i treść upowszechniania czy promocji. Treść przekazu decyduje, jak skategoryzujemy narzędzie: DEOR czy widoczność. Nawet przy skromnych budżetach jest wiele narzędzi, które można stosować w celu promocji projektu i jego rezultatów. * Narzędzia opracowane przez Ewelinę Miłoń oraz Wojciecha Spychałę 24 25

15

16 Program Młodzież w działaniu Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć swoje działania czy nawiązać współpracę międzynarodową. Program wspiera finansowo i merytorycznie działania podejmowane poza szkołą i poza uczelnią, czyli edukację pozaformalną. Projekty zgłaszane do programu są przygotowane i realizowane przez młodzież lub też planowane z myślą o niej. Angażują młodych ludzi od pierwszego pomysłu do zamknięcia wszystkich związanych z nimi formalności. Młodzież w działaniu zachęca do podejmowania przeróżnych wyzwań, począwszy od międzynarodowej wymiany młodzieży, wyjazdu na wolontariat europejski, poprzez organizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, szkoleń, seminariów, aż po spotkania i debaty z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. Akcja 1. Młodzież dla Europy Akcja 1.1. Wymiany Młodzieży Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji Akcja 2. Wolontariat Europejski Akcja 3.1. Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej Akcja 4.3. Szkolenie i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową 28 29

17 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Młodzież w działaniu ul. Mokotowska 43, Warszawa Tel /000 Faks / Projekt graficzny: rzeczyobrazkowe.pl Opracowanie tekstu: Ewelina Miłoń Korekta: Katarzyna Izdebska Nakład: 1000 szt. Druk: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ISBN: Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Warszawa

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów FRSE Autor: Ewelina Miłoń Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów 2014-09-26 Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI [czas trwania wywiadu do 120 minut] Ogólne wskazówki odnośnie przeprowadzania wywiadu: Pytania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU Celem ostatniego modułu projektu Młodzi Przedsiębiorczy jest przygotowanie prezentacji działań Waszego przedsiębiorstwa. Proponujemy na początek zorganizowanie narady wspólników,

Bardziej szczegółowo

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Tadeusz Wojciechowski Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów LLP Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTYWANIE REZULTATÓW. Materiały szkoleniowe dla beneficjentów programu Erasmus+

UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTYWANIE REZULTATÓW. Materiały szkoleniowe dla beneficjentów programu Erasmus+ UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTYWANIE REZULTATÓW Materiały szkoleniowe dla beneficjentów programu Erasmus+ 1 2 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE Dlaczego warto upowszechniać rezultaty? Teoretycznie Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO 1.Tytuł projektu: 2.Wnioskowana kwota: (wnioskowana kwota = koszt całego projektu - wkład własny) 3.Dane wnioskodawcy: a) Nazwa: b) Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Warszawa 2012 wersja dokumentu 1.0-7.08.2012 sprawdź na stronie wolontariat.net.pl czy masz aktualną wersję Program Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów w projektach transferu innowacji

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów w projektach transferu innowacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów w projektach transferu innowacji Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań promocyjno informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020

Zasady prowadzenia działań promocyjno informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 Zasady prowadzenia działań promocyjno informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY?

PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY? PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY? Przekazujemy w Wasze ręce krótki poradnik, w którym znajdziecie kilka rad, jak przygotować dobry projekt oraz jak przełożyć go na czytelny,

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 1. CEL Wszystkie działania informacyjne i promocyjne - podejmowane przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt Wolontariatu Europejskiego?

Jak przygotować dobry projekt Wolontariatu Europejskiego? Jak przygotować dobry projekt Wolontariatu Europejskiego? Erasmus+ Młodzież Akcja 1. Mobilność edukacyjna wersja z dn. 04 sierpnia 2015 r. Jak przygotować dobry projekt? Kryteria oceny jakości projektów

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe Obywatele dla Demokracji Projekty systemowe Projekty tematyczne i rozwój instytucjonalny Kwota przeznaczona na dotacje: 26,5 mln EUR i rozwój instytucjonalny Obywatele dla Demokracji Program finansowany

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Rzgów, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie.....2 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.....3 2. Plan komunikacji uczestników

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOBREJ PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NA KONKURS Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Adres: ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków Email kontaktowy: gimnazjum-nr4@wp.pl Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Cele naszego projektu:

Cele naszego projektu: Posłuchaj rezultatu naszego projektu - blisko 20 minutowego słuchowiska - opowiadającego historię niedowidzącej Moniki, która pomimo przeciwnościom odnajduje swoją drogę do Wolontariatu: CZĘŚĆ I CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Warszawa 27 marca 2015 r. Etapy realizacji projektu Przygotowanie Mobilności Kontynuacja Wpływ Upowszechnianie rezultatów projektu Ewaluacja Raporty indywidualne uczestników + raport

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016. Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016. Bezpieczna i przyjazna szkoła Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016 Warszawa, grudzień 2015 O Funduszu (1/2) Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni Czym jest Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i pomocni?

Bardziej szczegółowo

Fundusz Naturalnej Energii

Fundusz Naturalnej Energii Fundusz Naturalnej Energii VII edycja 2 Fundusz Naturalnej Energii VII edycja Organizator Konkursu: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Partner Konkursu: Fundacja Nasza Ziemia Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy Kompleksowa obsługa redakcyjna firmy Szanowni Państwo! Nasza firma chętnie wesprze Państwa działania marketingowe oraz obsługę polityki informacyjnej firmy profesjonalną redakcją językową merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT II: DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PROJEKT II: DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE PROJEKT II: DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE Dziennikarstwo obywatelskie to zbieranie, przetwarzanie, opracowywanie informacji przez dziennikarzy-amatorów, którzy chcą przyczyniać się do rozpowszechniania niezależnych,

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji FORMULARZ UWAG do planu komunikacji 1. Obecny zapis 2. Proponowany zapis 3. Uzasadnienie zmiany 4. Dane osoby składającej wniosek 4.1. Imię i nazwisko 4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy) 4.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r.

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r. Tomasz Schimanek Komentarz do uwag eksperta dotyczących Strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo