DZIAŁALNOŚĆ W KRAJU. Zakończył się Konkurs wiedzy o Osobie i dziele Marii Skłodowskiej-Curie dla młodzieŝy szkolnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ W KRAJU. Zakończył się Konkurs wiedzy o Osobie i dziele Marii Skłodowskiej-Curie dla młodzieŝy szkolnej"

Transkrypt

1 DZIAŁALNOŚĆ W KRAJU Zakończył się Konkurs wiedzy o Osobie i dziele Marii Skłodowskiej-Curie dla młodzieŝy szkolnej W roku 2007 przypadły trzy rocznice związane z osobą wielkiej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla - Marii Skłodowskiej-Curie. Obchodziliśmy bowiem 140. rocznicę urodzin Noblistki, 75-lecie otwarcia Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej w Warszawie oraz 40. rocznicę powstania jedynego na świecie biograficznego Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w domu jej urodzenia przy ul. Freta 16. Niezmiernie rzadko zdarza się świętować tak wiele jubileuszy w ciągu jednego roku. Z tej okazji kilka organizacji, których działalność związana jest z osobą i dokonaniami uczonej, zorganizowało szereg imprez rocznicowych. Wśród tych organizacji znalazły się Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Państwowa Agencja Atomistyki, Politechnika Warszawska, Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i in. Organizatorzy obchodów rocznic zwrócili się takŝe do młodzieŝy. Rozpisano ogólnopolski konkurs wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie, adresowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponad gimnazjalnych w całym kraju. Zainteresowanie było ogromne - zgłosiło się około sześciuset uczniów z czterdziestu czterech szkół. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a pełne informacje o warunkach konkursu moŝna było znaleźć na stronach internetowych Kuratorium i Biura Edukacji miasta Warszawy. Konkurs przeprowadzono w trzech etapach: dwa pierwsze odbyły się w 2007 roku, trzeci w Do trzeciego etapu zakwalifikowało się pięćdziesięciu siedmiu uczestników. KaŜdy z nich musiał zaprezentować samodzielną pracę. Uczestnicy mieli do wyboru trzy tematy: Maria Skłodowska-Curie wczoraj i 100 lat później, jako kobieta, Maria Skłodowska-Curie wczoraj i 100 lat później, jako Polka i Maria Skłodowska-Curie wczoraj i 100 lat później, jako uczona w trzech moŝliwych formach: prezentacji multimedialnej, pracy literackiej oraz pracy plastycznej. Nadesłano trzydzieści siedem prac, z czego najwięcej wpłynęło prezentacji multimedialnych. Wśród prac literackich znalazły się wiersze, sztuki teatralne, wywiady, opowiadania; zaś wśród prac plastycznych obrazy, hafty, wydzieranki, szkice. Największym zainteresowaniem cieszył się temat ukazujący Marię Skłodowską-Curie wczoraj i 100 lat później, jako uczoną. Jury oceniało pomysłowość, niekonwencjonalność i trafność przedstawienia tematu, środki artystyczne uŝyte do tego celu, wywołanie emocjonalnej reakcji u odbiorcy, oraz, oczywiście, zgodność merytoryczną z wybranym tematem. Nadesłane prace stały na bardzo wysokim poziomie, a do tego cechowała je duŝa róŝnorodność, więc jury nie miało łatwego zadania w wyborze laureatów, nagrodzonych i wyróŝnionych. Rektor Politechniki Warszawskiej d/s studenckich prof. F. Krok (z tylu autorka tekstu M.Marciniak) Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenia nagród odbyła się 28 kwietnia na Politechnice Warszawskiej. Rozpoczęto od złoŝenia kwiatów przed pomnikiem uczonej w holu Gmachu Głównego Politechniki, dalsza uroczystość odbywała się w Małej Auli. Zebrani w małej Auli P W goście, nagrodzeni, laureaci. Barbara Wachowicz wygłosiła gawędę pt. Wierzę w przyszłość mojego narodu, nawiązując do Ŝycia uczonej, jej cięŝkiej, czasem wręcz heroicznej pracy, wielkiego patriotyzmu i nieprzerwanych, mimo odległości i upływu lat, gorących kontaktów z ojczyzną. Od lewej: prof. Jerzy Niewodniczański, prof. Andrzej Kułakowski, dr Stanisław Latek, prof. Włodzimierz Zych

2 Głos zabrali takŝe przedstawiciele organizatorów konkursu: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, prof. Jerzy Niewodniczański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Paweł Kafarski, Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej- Curie w Hołdzie, prof. Andrzej Kułakowski, oraz prof. Włodzimierz Zych z Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej. Głos zabiera prof. W. Zych z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, dalej stoją M. Sobieszczak- Marciniak, prof. J. Nassalski, J. Włodarski, J. Gałązka, A. Rupińska, J. Tołwinski Od lewej: Barbara Wachowicz, Alicja Rupińska, prof. Paweł Kafarski Po wystawie oprowadzał dr Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki Fot. Greg Ostrowski Niewysłane Listy Aliny i Jerzego Afanasjew Laureaci nagród w konkursie Jedenastu laureatów pierwszych nagród pojechało do ParyŜa na wycieczkę zatytułowaną Paryskimi śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Ośmiu zdobywców drugiego miejsca otrzymało cyfrowe aparaty fotograficzne, dziewięciu laureatów trzeciej nagrody otrzymało MP3, dziewięć osób wyróŝnionych otrzymało klawiatury bezprzewodowe i Pen Drive'y. Wszyscy uczestnicy otrzymali ksiąŝki oraz multimedialne prezentacje na temat promieniotwórczości. Sponsorem nagród rzeczowych była Warszawska Uczelnia im. Marii Skłodowskiej-Curie, a fundatorami ksiąŝek i prezentacji organizatorzy konkursu. Podczas uroczystości zebranym zaprezentowano nagrodzone I nagrodą prace plastyczne, fragmenty prac literackich odczytali autorzy, prezentacje multimedialne są obecnie wykorzystywane jako pomoc naukowa w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i moŝna je oglądać na nowo otwartej wystawie. 23 października 2008 roku w Sali Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie, w budynku dawnego Instytutu Radowego, dziś Kliniki Onkologii przy ul. Wawelskiej 15, została otwarta wystawa zatytułowana NIEWYSŁANE LISTY, na którą złoŝyły się kolaŝe Aliny Afanasjew i teksty Jerzego Afanasjewa. Małgorzata Sobieszczak-Marciniak Zdjęcia z uroczystości finału konkursu udostępniło Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Od MSC do LHC, od radu i polonu do Wielkiego Zderzacza Hadronów 14 maja przedstawiciele Towarzystwa wzięli udział w wernisaŝu multimedialnej wystawy pt. Od MSC do LHC, od radu i polonu do Wielkiego Zderzacza Hadronów. Wystawa opowiadała o uruchomieniu największego i najpotęŝniejszego w świecie akceleratora cząstek. Organizatorami były: Państwowa Agencja Atomistyki i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Fotografie kolaŝy udostępniło Muzeum Miasta Gdyni Współorganizatorami byli Alina Afanasjew, Muzeum Miasta Gdyni oraz Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Zebrani goście. Od lewej: B. Laurikainen, B. Gąsiorowska, A. Kułakowski, J. Piskurewicz, W. Zych, F. Krok, J. Grabski, J. Marciniak (z tyłu), P. Sobieszczak (z tyłu), D. Truszczak, A. Hylińska. 2

3 Uroczystość w Liceum Marii Curie-Skłodowskiej W Makowie Mazowieckim 7 listopada przedstawicielka Towarzystwa Alicja Rupińska wraz z dyrektorką Muzeum Małgorzatą Sobieszczak-Marciniak oceniały jako jurorki udział uczniów szkół Mazowsza w konkursie wiedzy o Uczonej zorganizowanym przez Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim i obejrzały sztukę przygotowaną przez uczniów Liceum. Od lewej: Anna Śliwa, Alina Afanasjew, wnuk Jerzy Aleksander i syn Jerzy Waldemar Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Pani Alina Afanasjew z synem Jerzym Waldemarem i wnukiem Jerzym Aleksandrem, a takŝe przewodniczący Rady Miasta Sopot, Wieczesław Augustyniak, zastępca burmistrza Urzędu Dzielnicy Ochota, Piotr śbikowski, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, Jan Krzysztof Kordel, przedstawicielka Muzeum Miasta Gdynia, Anna Śliwa, goście z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz przedstawiciele Zarządu, członkowie i sympatycy Towarzystwa. Fot. Andrzej Kułakowski W imieniu Towarzystwa Alicja Rupińska wręczyła laureatom konkursu albumy Instytut Radowy w Warszawie Dar Narodu Polskiego dla Marii Skłodowskiej-Curie, a szkole medal upamiętniający stulecie odkrycia radu. Wielki Zderzacz Hadronów" Na Politechnice Warszawskiej Goście licznie przybyli na wernisaŝ Spotkanie otworzył prezes Towarzystwa Andrzej Kułakowski, sylwetkę Ojca i artystycznego domu Afanasjewów nakreślił Jerzy Waldemar Afanasjew, a tło historyczne wspomnienia Hanny Tarłowskiej - odczytał Maciej Rayzacher. 15 listopada gościliśmy na wernisaŝu wystawy pt. Wielki Zderzacz Hadronów" zorganizowanej w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wystawa była częścią programu obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej. Fot. Alicja Rupińska Od lewej: Jerzy Waldemar Afanasjew i Andrzej Kułakowski KolaŜe Aliny Afanasjew nawiązują do wojennych wydarzeń w Instytucie Radowym, w którym tragiczną śmiercią zginęła Matka Jerzego Afanasjewa. Była jedną spośród około stu dziesięciu pacjentów zamordowanych bestialsko przez hitlerowców. Tytułowe Niewysłane Listy to symboliczne listy Jerzego do SS- Gruppenführera Heinza Reinefahrta, kata ludności cywilnej Warszawy, który wydał rozkaz zniszczenia stolicy w odwecie za Powstanie Warszawskie. Wystawa stanowiła zamknięcie koła losów Matki Jerzego Afanasjewa i oddała cześć pamięci wszystkim, którzy ponieśli śmierć w tym miejscu w czasie II wojny światowej. Wystawa była czynna do 7 listopada. Fot. Andrzej Kułakowski 20. rocznica istnienia Szkoły Podst. nr 53 w Częstochowie 1grudnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie obchodziła 20. rocznicę istnienia. Program był bardzo bogaty. Nie mogliśmy uczestniczyć, mimo miłego zaproszenia. śyczymy szkole dalszych świetnych wyników, zdolnych uczniów i wspaniałych nauczycieli. Nagroda im. Adama Naruszewicza dla Barbary Wachowicz 3 grudnia Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Filologii Polskiej oraz Oddział Siedlecki Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza uhonorowały Barbarę Wachowicz Nagrodą im. Adama Naruszewicza. Uroczystość odbyła się w Sali Senatu Akademii Podlaskiej w Pałacu Ogińskich. 3

4 Maria Skłodowska-Curie... jedyna, której nie zepsuła sława grudnia przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w bardzo interesującej uroczystości zatytułowanej Maria Skłodowska-Curie... jedyna, której nie zepsuła sława... (A. Einstein). Spotkanie miało miejsce w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk. Organizatorami były: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Dom Wydawniczo-promocyjny. Honorowy patronat objęli Ambasador Republiki Francuskiej oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W programie: gawęda pt. Maria Skłodowska-Curie znana i nieznana wygłoszona przez Małgorzatę Sobieszczak-Marciniak, widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów I Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim pokazali. sprawozdanie finansowe - skarbnik, dr Wojciech Bulski; sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - przewodnicząca prof. Janina Dziukowa. Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa. Absolutorium udzielono w jawnym głosowaniu. Przeprowadzono wybory do nowych władz Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie w tajnym głosowaniu. fot. Andrzej Kułakowski KsiąŜkę prof. Józefa Hurwica pt. M. Skłodowska-Curie et la radioactivitée zaprezentował wydawca. Uroczystość zakończono chwilą muzyki. III Walny Zjazd Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie 12 grudnia, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zjazdu Towarzystwa, otwarto wystawę informacyjną poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie. Wystawa składa się z 20 plansz umieszczonych na ścianach głównej klatki schodowej Kliniki Onkologii przy ul. Wawelskiej 15 (dawnego Instytutu Radowego). Plansze zawierają bogate materiały fotograficzne i tekstowe. Merytorycznie wystawę opracowało Muzeum Marii SkłodowskiejCurie, inicjatorem było Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, zaś fundatorem firma Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Spółka Komandytowa. Nowo wybrany prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, dr Wojciech Bulski, przedstawił cele Towarzystwa i zapewnił zebranych o chęci kontynuacji działań wytyczonych przez poprzedni Zarząd. Nowy skład Zarządu prezes dr Wojciech Bulski 1 Podczas obrad złoŝono sprawozdanie z działalności Towarzystwa w okresie od 2004 do 2007 roku. Sprawozdanie rzeczowe odczytał Prof. dr hab. Andrzej Kułakowski; / wiceprezes prof. Andrzej Kułakowski; 2/ wiceprezes mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak 3/ sekretarz prof. Janina Dziukowa 4/ skarbnik prof. Jerzy Tołwiński 5/ członek Zarządu prof. Włodzimierz Zych 4

5 DZIAŁALNOŚĆ ZA GRANICĄ dokumenty, ubranie, biurko, przy którym Maria Skłodowska pracowała. USA Andrzej Kułakowski został Honorowym Członkiem American College of Radiology Przy pomniku małŝonków Curie Wymarsz na codzienną zwiedzanie 18 maja, podczas 85. Dorocznego Zjazdu i Konwokacji American College of Radiology Prezes Towarzystwa, profesor Andrzej Kułakowski został Honorowym Członkiem American College of Radiology. Na dziedzińcu Sorbony Sceaux miejsce zamieszkania małŝonków Curie Fot. Alicja Rupińska ANGLIA Koncert u Państwa Szydło 21 grudnia staraniem przewodniczącego sekcji Polonii w Anglii Zbigniewa Szydło oraz jego Ŝony Lidii odbył się w Londynie koncert charytatywny na rzecz Towarzystwa. W koncercie wzięli udział światowej sławy muzycy - wiolonczelista Lars Hoefs (Los Angeles, USA) i oboista Nick Daniel (Cambridge, Anglia). W programie utwory Bacha, Beethovena i Ravela. Oficjalna uroczystość odbyła się w Waszyngtonie. Profesor Kułakowski wygłosił wykład Moje związki z onkologią amerykańską. Fot. udostępnione przez American College of Radiology Gospodarz wita Panią Zofię Sikorską-Ratchka oraz gości FRANCJA Paryskimi śladami Marii Skłodowskiej-Curie I nagroda w konkursie wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie koncert Na początku października przedstawicielka Towarzystwa Alicja Rupińska i Małgorzata Sobieszczak-Marciniak uczestniczyły jako opiekunki w wycieczce do ParyŜa z grupą młodzieŝy wyróŝnionej nagrodą specjalną w konkursie wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie, rozpisanym w roku ubiegłym z okazji rocznic związanych z osobą uczonej. Wyjazd odbywał się pod hasłem Paryskimi śladami Marii SkłodowskiejCurie, a jego nadrzędnym celem było pokazanie laureatom miejsc, o których czytali i pisali w trakcie trwania konkursu, a które znajdują się we Francji, głównie w ParyŜu. MłodzieŜ zwiedziła miejsca, w których przebywała uczona, takie jak Sorbona, sale wykładowe uczelni, jej mieszkanie, gmach Szkoły Fizyki i Chemii Przemysłowej, gdzie na podwórzu w laboratorium, (które dzisiaj juŝ nie istnieje) uczeni dokonali wiekopomnych odkryć, wreszcie dawny Paryski Instytut Radowy (Radium Institute), a w nim gabinet uczonej, laboratorium, sala, w której wykładała, oryginalne Pani Zofia wśród muzyków Na koniec na prośbę gości zagrała kapela góralska Po koncercie gości zaproszono na polską kolację. Gościem honorowym była Zofia Sikorska-Ratchka, przewodnicząca sekcji, poprzedniczka Zbigniewa Szydło. Dziękujemy bardzo Całej Rodzinie za trud organizacyjny i pozyskanie takich muzyków. Fot. Ryszard Szydło 5

6 In Memoriam śegnamy Panią Zofię Sikorską-Ratschka Zmarła w Londynie, w wieku 93 lat, Zofia Sikorska-Ratschka, wieloletnia Przewodnicząca Sekcji Angielskiej Towarzystwa, Osoba pełna energii i radości Ŝycia oraz wspaniałych pomysłów. Serdeczne dziękujmy Pani Zofii za ogromny wkład pracy w naszą działalność. ROK 2009 Po odznaczeniu wynalazczyń Małgorzata Sobieszczak- Marciniak i dr Wojciech Bulski, Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, wręczyli Prezydentowi oraz minister Ewie Juńczyk-Ziomeckiej medal Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Na awersie medalu figuruje popiersie uczonej, rewers zaś przedstawia budynek przy ul. Freta 16 w Warszawie, miejsce urodzenia Marii Skłodowskiej, obecnie siedziba Muzeum i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Maria Skłodowska-Curie w Pałacu Prezydenckim Dnia 11 marca 2009 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z kobietami wynalazczyniami. Patronką uroczystości była dwukrotna laureatka nagrody Nobla, odkrywczyni radu i polonu, Maria Skłodowska- Curie. Uczona powiedziała kiedyś, Ŝe rad odkryła, nie stworzyła (nie wynalazła), nie naleŝy więc do niej, lecz do całej ludzkości. Wśród zaproszonych gości znajdowały się zarówno kobiety, jak i męŝczyźni, przedstawiciele świata nauki, przemysłu, rektorzy wyŝszych uczelni, a takŝe młodzieŝ, laureaci ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach uczonej rozpisanego w 2007 roku z okazji 140. rocznicy urodzin uczonej z prowadzącymi ich nauczycielami oraz dziękująca za zaproszenie przedstawicielka Towarzystwa Alicja Rupińska. Na koniec zebrani obejrzeli biograficzny film o uczonej udostępniony przez Muzeum. Małgorzata Sobieszczak-Marciniak Fotografie udostępniła Kancelaria Prezydenta RP Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie po dwumiesięcznym remoncie ponownie otwarte W marcu 2009 roku w Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie otwarto nową ekspozycję. Zaprezentowano bardzo wiele zdjęć i eksponatów, które nigdy nie były drukowane ani pokazywane. Autorami projektu plastycznego są Jolanta Gałązka, Tomasz Kościuszko i Bogna Laurikainen. Finansowo wsparli przedsięwziecie: Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajwanu, Państwowa Agencja Atomistyki, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Paweł Ciepielewski- Druk Wielkoformatowy.. 6

7 Nowa ekspozycja Małgorzata Sobieszczak-Marciniak Fot. Alicja Rupińska Sala Edukacyjna Sala Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie Po rocznym remoncie Sala znów jest gotowa na przyjęcie dzieci, młodzieŝy i turystów, którym proponujemy film biograficzny, filmy edukacyjne oraz zwiedzanie ogrodu z posadzonym przez Marię drzewem. Pamiątkowa tablica Instytut Radowy Dar Społeczeństwa Polskiego dla Marii Skłodowskiej-Curie Przemówienie okolicznościowe wygłosił dr Wojciech Bulski, prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Delegacje władz miasta oraz Towarzystwa złoŝyły kwiaty pod pomnikiem Uczonej. 21 kwietnia w przeddzień 70. rocznicy śmierci Bronisławy Dłuskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca powstanie Instytutu Radowego i rolę, jaką odegrała siostra Marii Skłodowskiej-Curie pozyskując fundusze oraz nadzorując w imieniu Marii budowę i początki jego działania. Krystyna Perka Bronisława Dłuska Odsłonięta tablica Przewodnicząca Rady Hanna Gęściak-Wojciechowska, burmistrz Maurycy Komorowski, zastępca burmistrza Krzysztof Kruk oraz prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie dr Wojciech Bulski uroczyście odsłonili tablicę poświęconą utworzeniu Instytutu Radowego usytuowaną na ścianie przy wejściu do budynku Kliniki Onkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Tablica zaprojektowana przez Iwonę Zarzycką wykonana została na zlecenie i z funduszy Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Ochota. W sali edukacyjnej im. Bronisławy Dłuskiej Sali Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się przekazanie portretu Marii Skłodowskiej-Curie, daru Krystyny Perki, polskiej malarki zamieszkałej w USA, w podziękowaniu za podarowanie 27 lat Ŝycia jej ojcu dzięki kuracji przeprowadzonej przez dr Tadeusza Kołodziejskiego w szpitalu przy ul. Wawelskiej. Wiceprezes Towarzystwa prof. Andrzej Kułakowski wręczył podziękowanie wraz z fotografią dr Tadeusza Kołodziejskiego. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz miasta stołecznego Warszawy, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Państwowej Agencji Atomistyki, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele środowisk kombatanckich, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zarząd i Członkowie Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie oraz przedstawiciele placówek kultury Ochoty, prasy lokalnej, a takŝe delegacje i poczty sztandarowe szkół. Licznie zgromadzeni Goście w czasie spotkania zapoznali się z działalnością Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Fot. Alicja Rupińska 7

8 SPRAWY ORGANIZACYJNE Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie Organizacją PoŜytku Publicznego Prowadzimy akcję pozyskiwania środków na działalność statutową pochodzących z darowizn 1% podatku za rok O wpłatach powiadomimy na naszej stronie 1% PODATKU Chcielibyśmy Państwa serdecznie zachęcić do przekazania 1% podatku na działalność statutową Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Celem naszej organizacji jest upowszechnianie pamięci Patronki Kliniki Onkologii [dawny Instytut Radowy] przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję popularyzatorską wśród młodzieŝy szkolnej na terenie całej Polski, zorganizowaliśmy stałą ekspozycję, którą udostępniamy licznym grupom z kraju i z zagranicy. Uczestniczymy równieŝ w przygotowaniach do Światowego Roku Marii Skłodowskiej-Curie, który odbędzie się w 2011 roku. Uwaga! Obecnie wystarczy, że wpiszą Państwo Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie; KRS " w odpowiedniej rubryce formularza PIT, a przekazaniem 1% Państwa podatku zajmie się Urząd Skarbowy. 1% Państwa podatku zdecyduje o zakresie naszej działalności, sprawi, że imię naszej Patronki i jej dzieło - Instytut Radowy - będą nadal popularyzowane. Więcej informacji o naszej działalności i celach znajdą Państwo na stronie Liczymy na wsparcie naszych poczynań i dalszą pomoc. POZA 1% PODATKU ODLICZANEGO OD PODATKU DOCHODOWEGO OSOBY FIZYCZNE MOGĄ DOKONYWAĆ DAROWIZN W WYSOKOŚCI DO 6% DOCHODU I ODLICZYĆ OD DOCHODU; OSOBY PRAWNE DO 10% DOCHODU I ODLICZYĆ OD DOCHODU (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ust. 7 i 26 punkt 1). Prosimy o finansowe wsparcie działalności Towarzystwa. Numer naszego konta bankowego: Kredyt Bank S. A. IV O / Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 2 Darowizny, które wpłynęły do momentu publikacji Biuletynu W 2008 ROKU ANDRZEJ KUŁAKOWSKI, JUAREZ CALDERON, POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE, ZBIGNIEW SZYDŁO I PRZEDSTAWICIELE POLONII W ANGLII, ALICJA RUPIŃSKA, ANDRZEJ KONIECZNY, MARIA PYRKOSZ, SZKOŁA NR 35 W LEGIONOWIE, SZKOŁA Z POŁTAWY, LUCJA SZELIGA, ŚWIATOWA FUNDACJA ZDROWIE, ROZUM, SERCE, KRYSTYNA ŁUKAWSKA, JAGODA KSIĄŻAK, JANUSZ GINALSKI (W IMIENIU SWOIM I ŻONY ZOFII), DAROWIZNA Z PUSZKI. W 2009 ROKU ZBIGNIEW SZYDŁO I PRZEDSTAWICIELE POLONII W ANGLII, KRYSTYNA KONARSKA-GROCHAL, JUAREZ CALDERON Towarzystwo liczy obecnie 5 Członków Honorowych 265 Członków Zwyczajnych, 7 sekcji zagranicznych oraz Sekcję Informacji i Promocji Działalność sekretariatu w 2008 roku finansowana była z darowizn Firmy SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK SEKCJI POLONII W WIELKIEJ BRYTANII Serdecznie dziękujemy!!! Adres Sekretariatu Towarzystwa: ul. Wawelska Warszawa tel ; Dziękujemy Pawłowi Olaskowi za pomoc rozwiązywaniu problemów informatycznych oraz Marcinowi Boneckiemu za prowadzenie naszej strony internetowej Pracownikom pionu technicznego za przygotowanie budynku i ogrodu do uroczystości ** Teksty i opracowanie graficzne Alicja Rupińska - Sekretariat 8

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010 Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi Platon Drodzy Słuchacze MU3W! Ten kwiecień pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako czas bardzo

Bardziej szczegółowo

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego Obchody Święta Niepodległości www.bielany.waw.pl Pismo dla Mieszkańców 11 listopada br. NR 10 (162) Rok XIV Październik 2012 Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. arszawy ISSN 1507-7195 numerze:

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3 grudzień 2007 1 2 nr 216 W NUMERZE WYDARZENIA Niech żyje Politechnika! Obchody Święta Nauki Wrocławskiej... 4 Prof. K. Wilk i prof. W. Witkiewicz nagrodzeni przez KRUWiO...9 KONFERENCJE O autonomii szkół

Bardziej szczegółowo

Cieszymy się wspaniałą inwestycją

Cieszymy się wspaniałą inwestycją NR 3 (143) Rok XIII Marzec 2011 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 I epizod gry przygodowej Misja: Bielany II Więcej na str. 5 i 16 Cieszymy się wspaniałą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA POLSKO-NORWESKIEGO W WARSZAWIE. INFORMATOR NR 1 (28)/2011 (Sprawozdanie z działalności w roku 2010, 50-lecie TP-N)

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA POLSKO-NORWESKIEGO W WARSZAWIE. INFORMATOR NR 1 (28)/2011 (Sprawozdanie z działalności w roku 2010, 50-lecie TP-N) ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA POLSKO-NORWESKIEGO W WARSZAWIE INFORMATOR NR 1 (28)/2011 (Sprawozdanie z działalności w roku 2010, 50-lecie TP-N) Warszawa, marzec 2011 Orkiestra Lillestrøm Musikkorps w czasie

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Wszystkim Mieszkańcom Gminy Michałowice z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, wielu radosnych

Bardziej szczegółowo

W tym numerze m. in.:

W tym numerze m. in.: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 14 Lipiec 2010 W tym numerze m. in.: Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 3 Współpraca z CSB i CSE 4 Atrakcyjne stypendia w PWSZ w Elblągu 5 VIII Bałtycki

Bardziej szczegółowo

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa PROGRAM Bydgoszcz 11 13 września 2014 roku Bydgoszcz 2014 r. Ruch

Bardziej szczegółowo

Wybrani Wspaniali Warszawy

Wybrani Wspaniali Warszawy ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 6 / 2 2 4, c z e r w i e c 2 0 1 2 Wybrani Wspaniali Warszawy Ósemka Wspaniałych z Prezydent

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Debata rektorska s. 28

Debata rektorska s. 28 Święto Uczelni s. 10 Debata rektorska s. 28 Nasza studentka najlepsza w Polsce! s.34 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 SŁOWO REKTORA Adres

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy!

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! ISSN 1689-4723 Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015 Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN PROFESORA LECHA MOKRZECKIEGO W OBIEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo