DZIAŁALNOŚĆ W KRAJU. Zakończył się Konkurs wiedzy o Osobie i dziele Marii Skłodowskiej-Curie dla młodzieŝy szkolnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ W KRAJU. Zakończył się Konkurs wiedzy o Osobie i dziele Marii Skłodowskiej-Curie dla młodzieŝy szkolnej"

Transkrypt

1 DZIAŁALNOŚĆ W KRAJU Zakończył się Konkurs wiedzy o Osobie i dziele Marii Skłodowskiej-Curie dla młodzieŝy szkolnej W roku 2007 przypadły trzy rocznice związane z osobą wielkiej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla - Marii Skłodowskiej-Curie. Obchodziliśmy bowiem 140. rocznicę urodzin Noblistki, 75-lecie otwarcia Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej w Warszawie oraz 40. rocznicę powstania jedynego na świecie biograficznego Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w domu jej urodzenia przy ul. Freta 16. Niezmiernie rzadko zdarza się świętować tak wiele jubileuszy w ciągu jednego roku. Z tej okazji kilka organizacji, których działalność związana jest z osobą i dokonaniami uczonej, zorganizowało szereg imprez rocznicowych. Wśród tych organizacji znalazły się Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Państwowa Agencja Atomistyki, Politechnika Warszawska, Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i in. Organizatorzy obchodów rocznic zwrócili się takŝe do młodzieŝy. Rozpisano ogólnopolski konkurs wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie, adresowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponad gimnazjalnych w całym kraju. Zainteresowanie było ogromne - zgłosiło się około sześciuset uczniów z czterdziestu czterech szkół. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a pełne informacje o warunkach konkursu moŝna było znaleźć na stronach internetowych Kuratorium i Biura Edukacji miasta Warszawy. Konkurs przeprowadzono w trzech etapach: dwa pierwsze odbyły się w 2007 roku, trzeci w Do trzeciego etapu zakwalifikowało się pięćdziesięciu siedmiu uczestników. KaŜdy z nich musiał zaprezentować samodzielną pracę. Uczestnicy mieli do wyboru trzy tematy: Maria Skłodowska-Curie wczoraj i 100 lat później, jako kobieta, Maria Skłodowska-Curie wczoraj i 100 lat później, jako Polka i Maria Skłodowska-Curie wczoraj i 100 lat później, jako uczona w trzech moŝliwych formach: prezentacji multimedialnej, pracy literackiej oraz pracy plastycznej. Nadesłano trzydzieści siedem prac, z czego najwięcej wpłynęło prezentacji multimedialnych. Wśród prac literackich znalazły się wiersze, sztuki teatralne, wywiady, opowiadania; zaś wśród prac plastycznych obrazy, hafty, wydzieranki, szkice. Największym zainteresowaniem cieszył się temat ukazujący Marię Skłodowską-Curie wczoraj i 100 lat później, jako uczoną. Jury oceniało pomysłowość, niekonwencjonalność i trafność przedstawienia tematu, środki artystyczne uŝyte do tego celu, wywołanie emocjonalnej reakcji u odbiorcy, oraz, oczywiście, zgodność merytoryczną z wybranym tematem. Nadesłane prace stały na bardzo wysokim poziomie, a do tego cechowała je duŝa róŝnorodność, więc jury nie miało łatwego zadania w wyborze laureatów, nagrodzonych i wyróŝnionych. Rektor Politechniki Warszawskiej d/s studenckich prof. F. Krok (z tylu autorka tekstu M.Marciniak) Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenia nagród odbyła się 28 kwietnia na Politechnice Warszawskiej. Rozpoczęto od złoŝenia kwiatów przed pomnikiem uczonej w holu Gmachu Głównego Politechniki, dalsza uroczystość odbywała się w Małej Auli. Zebrani w małej Auli P W goście, nagrodzeni, laureaci. Barbara Wachowicz wygłosiła gawędę pt. Wierzę w przyszłość mojego narodu, nawiązując do Ŝycia uczonej, jej cięŝkiej, czasem wręcz heroicznej pracy, wielkiego patriotyzmu i nieprzerwanych, mimo odległości i upływu lat, gorących kontaktów z ojczyzną. Od lewej: prof. Jerzy Niewodniczański, prof. Andrzej Kułakowski, dr Stanisław Latek, prof. Włodzimierz Zych

2 Głos zabrali takŝe przedstawiciele organizatorów konkursu: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, prof. Jerzy Niewodniczański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Paweł Kafarski, Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej- Curie w Hołdzie, prof. Andrzej Kułakowski, oraz prof. Włodzimierz Zych z Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej. Głos zabiera prof. W. Zych z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, dalej stoją M. Sobieszczak- Marciniak, prof. J. Nassalski, J. Włodarski, J. Gałązka, A. Rupińska, J. Tołwinski Od lewej: Barbara Wachowicz, Alicja Rupińska, prof. Paweł Kafarski Po wystawie oprowadzał dr Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki Fot. Greg Ostrowski Niewysłane Listy Aliny i Jerzego Afanasjew Laureaci nagród w konkursie Jedenastu laureatów pierwszych nagród pojechało do ParyŜa na wycieczkę zatytułowaną Paryskimi śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Ośmiu zdobywców drugiego miejsca otrzymało cyfrowe aparaty fotograficzne, dziewięciu laureatów trzeciej nagrody otrzymało MP3, dziewięć osób wyróŝnionych otrzymało klawiatury bezprzewodowe i Pen Drive'y. Wszyscy uczestnicy otrzymali ksiąŝki oraz multimedialne prezentacje na temat promieniotwórczości. Sponsorem nagród rzeczowych była Warszawska Uczelnia im. Marii Skłodowskiej-Curie, a fundatorami ksiąŝek i prezentacji organizatorzy konkursu. Podczas uroczystości zebranym zaprezentowano nagrodzone I nagrodą prace plastyczne, fragmenty prac literackich odczytali autorzy, prezentacje multimedialne są obecnie wykorzystywane jako pomoc naukowa w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i moŝna je oglądać na nowo otwartej wystawie. 23 października 2008 roku w Sali Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie, w budynku dawnego Instytutu Radowego, dziś Kliniki Onkologii przy ul. Wawelskiej 15, została otwarta wystawa zatytułowana NIEWYSŁANE LISTY, na którą złoŝyły się kolaŝe Aliny Afanasjew i teksty Jerzego Afanasjewa. Małgorzata Sobieszczak-Marciniak Zdjęcia z uroczystości finału konkursu udostępniło Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Od MSC do LHC, od radu i polonu do Wielkiego Zderzacza Hadronów 14 maja przedstawiciele Towarzystwa wzięli udział w wernisaŝu multimedialnej wystawy pt. Od MSC do LHC, od radu i polonu do Wielkiego Zderzacza Hadronów. Wystawa opowiadała o uruchomieniu największego i najpotęŝniejszego w świecie akceleratora cząstek. Organizatorami były: Państwowa Agencja Atomistyki i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Fotografie kolaŝy udostępniło Muzeum Miasta Gdyni Współorganizatorami byli Alina Afanasjew, Muzeum Miasta Gdyni oraz Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Zebrani goście. Od lewej: B. Laurikainen, B. Gąsiorowska, A. Kułakowski, J. Piskurewicz, W. Zych, F. Krok, J. Grabski, J. Marciniak (z tyłu), P. Sobieszczak (z tyłu), D. Truszczak, A. Hylińska. 2

3 Uroczystość w Liceum Marii Curie-Skłodowskiej W Makowie Mazowieckim 7 listopada przedstawicielka Towarzystwa Alicja Rupińska wraz z dyrektorką Muzeum Małgorzatą Sobieszczak-Marciniak oceniały jako jurorki udział uczniów szkół Mazowsza w konkursie wiedzy o Uczonej zorganizowanym przez Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim i obejrzały sztukę przygotowaną przez uczniów Liceum. Od lewej: Anna Śliwa, Alina Afanasjew, wnuk Jerzy Aleksander i syn Jerzy Waldemar Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Pani Alina Afanasjew z synem Jerzym Waldemarem i wnukiem Jerzym Aleksandrem, a takŝe przewodniczący Rady Miasta Sopot, Wieczesław Augustyniak, zastępca burmistrza Urzędu Dzielnicy Ochota, Piotr śbikowski, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, Jan Krzysztof Kordel, przedstawicielka Muzeum Miasta Gdynia, Anna Śliwa, goście z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz przedstawiciele Zarządu, członkowie i sympatycy Towarzystwa. Fot. Andrzej Kułakowski W imieniu Towarzystwa Alicja Rupińska wręczyła laureatom konkursu albumy Instytut Radowy w Warszawie Dar Narodu Polskiego dla Marii Skłodowskiej-Curie, a szkole medal upamiętniający stulecie odkrycia radu. Wielki Zderzacz Hadronów" Na Politechnice Warszawskiej Goście licznie przybyli na wernisaŝ Spotkanie otworzył prezes Towarzystwa Andrzej Kułakowski, sylwetkę Ojca i artystycznego domu Afanasjewów nakreślił Jerzy Waldemar Afanasjew, a tło historyczne wspomnienia Hanny Tarłowskiej - odczytał Maciej Rayzacher. 15 listopada gościliśmy na wernisaŝu wystawy pt. Wielki Zderzacz Hadronów" zorganizowanej w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wystawa była częścią programu obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej. Fot. Alicja Rupińska Od lewej: Jerzy Waldemar Afanasjew i Andrzej Kułakowski KolaŜe Aliny Afanasjew nawiązują do wojennych wydarzeń w Instytucie Radowym, w którym tragiczną śmiercią zginęła Matka Jerzego Afanasjewa. Była jedną spośród około stu dziesięciu pacjentów zamordowanych bestialsko przez hitlerowców. Tytułowe Niewysłane Listy to symboliczne listy Jerzego do SS- Gruppenführera Heinza Reinefahrta, kata ludności cywilnej Warszawy, który wydał rozkaz zniszczenia stolicy w odwecie za Powstanie Warszawskie. Wystawa stanowiła zamknięcie koła losów Matki Jerzego Afanasjewa i oddała cześć pamięci wszystkim, którzy ponieśli śmierć w tym miejscu w czasie II wojny światowej. Wystawa była czynna do 7 listopada. Fot. Andrzej Kułakowski 20. rocznica istnienia Szkoły Podst. nr 53 w Częstochowie 1grudnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie obchodziła 20. rocznicę istnienia. Program był bardzo bogaty. Nie mogliśmy uczestniczyć, mimo miłego zaproszenia. śyczymy szkole dalszych świetnych wyników, zdolnych uczniów i wspaniałych nauczycieli. Nagroda im. Adama Naruszewicza dla Barbary Wachowicz 3 grudnia Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Filologii Polskiej oraz Oddział Siedlecki Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza uhonorowały Barbarę Wachowicz Nagrodą im. Adama Naruszewicza. Uroczystość odbyła się w Sali Senatu Akademii Podlaskiej w Pałacu Ogińskich. 3

4 Maria Skłodowska-Curie... jedyna, której nie zepsuła sława grudnia przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w bardzo interesującej uroczystości zatytułowanej Maria Skłodowska-Curie... jedyna, której nie zepsuła sława... (A. Einstein). Spotkanie miało miejsce w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk. Organizatorami były: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Dom Wydawniczo-promocyjny. Honorowy patronat objęli Ambasador Republiki Francuskiej oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W programie: gawęda pt. Maria Skłodowska-Curie znana i nieznana wygłoszona przez Małgorzatę Sobieszczak-Marciniak, widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów I Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim pokazali. sprawozdanie finansowe - skarbnik, dr Wojciech Bulski; sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - przewodnicząca prof. Janina Dziukowa. Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa. Absolutorium udzielono w jawnym głosowaniu. Przeprowadzono wybory do nowych władz Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie w tajnym głosowaniu. fot. Andrzej Kułakowski KsiąŜkę prof. Józefa Hurwica pt. M. Skłodowska-Curie et la radioactivitée zaprezentował wydawca. Uroczystość zakończono chwilą muzyki. III Walny Zjazd Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie 12 grudnia, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zjazdu Towarzystwa, otwarto wystawę informacyjną poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie. Wystawa składa się z 20 plansz umieszczonych na ścianach głównej klatki schodowej Kliniki Onkologii przy ul. Wawelskiej 15 (dawnego Instytutu Radowego). Plansze zawierają bogate materiały fotograficzne i tekstowe. Merytorycznie wystawę opracowało Muzeum Marii SkłodowskiejCurie, inicjatorem było Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, zaś fundatorem firma Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Spółka Komandytowa. Nowo wybrany prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, dr Wojciech Bulski, przedstawił cele Towarzystwa i zapewnił zebranych o chęci kontynuacji działań wytyczonych przez poprzedni Zarząd. Nowy skład Zarządu prezes dr Wojciech Bulski 1 Podczas obrad złoŝono sprawozdanie z działalności Towarzystwa w okresie od 2004 do 2007 roku. Sprawozdanie rzeczowe odczytał Prof. dr hab. Andrzej Kułakowski; / wiceprezes prof. Andrzej Kułakowski; 2/ wiceprezes mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak 3/ sekretarz prof. Janina Dziukowa 4/ skarbnik prof. Jerzy Tołwiński 5/ członek Zarządu prof. Włodzimierz Zych 4

5 DZIAŁALNOŚĆ ZA GRANICĄ dokumenty, ubranie, biurko, przy którym Maria Skłodowska pracowała. USA Andrzej Kułakowski został Honorowym Członkiem American College of Radiology Przy pomniku małŝonków Curie Wymarsz na codzienną zwiedzanie 18 maja, podczas 85. Dorocznego Zjazdu i Konwokacji American College of Radiology Prezes Towarzystwa, profesor Andrzej Kułakowski został Honorowym Członkiem American College of Radiology. Na dziedzińcu Sorbony Sceaux miejsce zamieszkania małŝonków Curie Fot. Alicja Rupińska ANGLIA Koncert u Państwa Szydło 21 grudnia staraniem przewodniczącego sekcji Polonii w Anglii Zbigniewa Szydło oraz jego Ŝony Lidii odbył się w Londynie koncert charytatywny na rzecz Towarzystwa. W koncercie wzięli udział światowej sławy muzycy - wiolonczelista Lars Hoefs (Los Angeles, USA) i oboista Nick Daniel (Cambridge, Anglia). W programie utwory Bacha, Beethovena i Ravela. Oficjalna uroczystość odbyła się w Waszyngtonie. Profesor Kułakowski wygłosił wykład Moje związki z onkologią amerykańską. Fot. udostępnione przez American College of Radiology Gospodarz wita Panią Zofię Sikorską-Ratchka oraz gości FRANCJA Paryskimi śladami Marii Skłodowskiej-Curie I nagroda w konkursie wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie koncert Na początku października przedstawicielka Towarzystwa Alicja Rupińska i Małgorzata Sobieszczak-Marciniak uczestniczyły jako opiekunki w wycieczce do ParyŜa z grupą młodzieŝy wyróŝnionej nagrodą specjalną w konkursie wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie, rozpisanym w roku ubiegłym z okazji rocznic związanych z osobą uczonej. Wyjazd odbywał się pod hasłem Paryskimi śladami Marii SkłodowskiejCurie, a jego nadrzędnym celem było pokazanie laureatom miejsc, o których czytali i pisali w trakcie trwania konkursu, a które znajdują się we Francji, głównie w ParyŜu. MłodzieŜ zwiedziła miejsca, w których przebywała uczona, takie jak Sorbona, sale wykładowe uczelni, jej mieszkanie, gmach Szkoły Fizyki i Chemii Przemysłowej, gdzie na podwórzu w laboratorium, (które dzisiaj juŝ nie istnieje) uczeni dokonali wiekopomnych odkryć, wreszcie dawny Paryski Instytut Radowy (Radium Institute), a w nim gabinet uczonej, laboratorium, sala, w której wykładała, oryginalne Pani Zofia wśród muzyków Na koniec na prośbę gości zagrała kapela góralska Po koncercie gości zaproszono na polską kolację. Gościem honorowym była Zofia Sikorska-Ratchka, przewodnicząca sekcji, poprzedniczka Zbigniewa Szydło. Dziękujemy bardzo Całej Rodzinie za trud organizacyjny i pozyskanie takich muzyków. Fot. Ryszard Szydło 5

6 In Memoriam śegnamy Panią Zofię Sikorską-Ratschka Zmarła w Londynie, w wieku 93 lat, Zofia Sikorska-Ratschka, wieloletnia Przewodnicząca Sekcji Angielskiej Towarzystwa, Osoba pełna energii i radości Ŝycia oraz wspaniałych pomysłów. Serdeczne dziękujmy Pani Zofii za ogromny wkład pracy w naszą działalność. ROK 2009 Po odznaczeniu wynalazczyń Małgorzata Sobieszczak- Marciniak i dr Wojciech Bulski, Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, wręczyli Prezydentowi oraz minister Ewie Juńczyk-Ziomeckiej medal Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Na awersie medalu figuruje popiersie uczonej, rewers zaś przedstawia budynek przy ul. Freta 16 w Warszawie, miejsce urodzenia Marii Skłodowskiej, obecnie siedziba Muzeum i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Maria Skłodowska-Curie w Pałacu Prezydenckim Dnia 11 marca 2009 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z kobietami wynalazczyniami. Patronką uroczystości była dwukrotna laureatka nagrody Nobla, odkrywczyni radu i polonu, Maria Skłodowska- Curie. Uczona powiedziała kiedyś, Ŝe rad odkryła, nie stworzyła (nie wynalazła), nie naleŝy więc do niej, lecz do całej ludzkości. Wśród zaproszonych gości znajdowały się zarówno kobiety, jak i męŝczyźni, przedstawiciele świata nauki, przemysłu, rektorzy wyŝszych uczelni, a takŝe młodzieŝ, laureaci ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach uczonej rozpisanego w 2007 roku z okazji 140. rocznicy urodzin uczonej z prowadzącymi ich nauczycielami oraz dziękująca za zaproszenie przedstawicielka Towarzystwa Alicja Rupińska. Na koniec zebrani obejrzeli biograficzny film o uczonej udostępniony przez Muzeum. Małgorzata Sobieszczak-Marciniak Fotografie udostępniła Kancelaria Prezydenta RP Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie po dwumiesięcznym remoncie ponownie otwarte W marcu 2009 roku w Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie otwarto nową ekspozycję. Zaprezentowano bardzo wiele zdjęć i eksponatów, które nigdy nie były drukowane ani pokazywane. Autorami projektu plastycznego są Jolanta Gałązka, Tomasz Kościuszko i Bogna Laurikainen. Finansowo wsparli przedsięwziecie: Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajwanu, Państwowa Agencja Atomistyki, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Paweł Ciepielewski- Druk Wielkoformatowy.. 6

7 Nowa ekspozycja Małgorzata Sobieszczak-Marciniak Fot. Alicja Rupińska Sala Edukacyjna Sala Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie Po rocznym remoncie Sala znów jest gotowa na przyjęcie dzieci, młodzieŝy i turystów, którym proponujemy film biograficzny, filmy edukacyjne oraz zwiedzanie ogrodu z posadzonym przez Marię drzewem. Pamiątkowa tablica Instytut Radowy Dar Społeczeństwa Polskiego dla Marii Skłodowskiej-Curie Przemówienie okolicznościowe wygłosił dr Wojciech Bulski, prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Delegacje władz miasta oraz Towarzystwa złoŝyły kwiaty pod pomnikiem Uczonej. 21 kwietnia w przeddzień 70. rocznicy śmierci Bronisławy Dłuskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca powstanie Instytutu Radowego i rolę, jaką odegrała siostra Marii Skłodowskiej-Curie pozyskując fundusze oraz nadzorując w imieniu Marii budowę i początki jego działania. Krystyna Perka Bronisława Dłuska Odsłonięta tablica Przewodnicząca Rady Hanna Gęściak-Wojciechowska, burmistrz Maurycy Komorowski, zastępca burmistrza Krzysztof Kruk oraz prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie dr Wojciech Bulski uroczyście odsłonili tablicę poświęconą utworzeniu Instytutu Radowego usytuowaną na ścianie przy wejściu do budynku Kliniki Onkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Tablica zaprojektowana przez Iwonę Zarzycką wykonana została na zlecenie i z funduszy Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Ochota. W sali edukacyjnej im. Bronisławy Dłuskiej Sali Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się przekazanie portretu Marii Skłodowskiej-Curie, daru Krystyny Perki, polskiej malarki zamieszkałej w USA, w podziękowaniu za podarowanie 27 lat Ŝycia jej ojcu dzięki kuracji przeprowadzonej przez dr Tadeusza Kołodziejskiego w szpitalu przy ul. Wawelskiej. Wiceprezes Towarzystwa prof. Andrzej Kułakowski wręczył podziękowanie wraz z fotografią dr Tadeusza Kołodziejskiego. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz miasta stołecznego Warszawy, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Państwowej Agencji Atomistyki, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele środowisk kombatanckich, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zarząd i Członkowie Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie oraz przedstawiciele placówek kultury Ochoty, prasy lokalnej, a takŝe delegacje i poczty sztandarowe szkół. Licznie zgromadzeni Goście w czasie spotkania zapoznali się z działalnością Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Fot. Alicja Rupińska 7

8 SPRAWY ORGANIZACYJNE Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie Organizacją PoŜytku Publicznego Prowadzimy akcję pozyskiwania środków na działalność statutową pochodzących z darowizn 1% podatku za rok O wpłatach powiadomimy na naszej stronie 1% PODATKU Chcielibyśmy Państwa serdecznie zachęcić do przekazania 1% podatku na działalność statutową Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Celem naszej organizacji jest upowszechnianie pamięci Patronki Kliniki Onkologii [dawny Instytut Radowy] przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję popularyzatorską wśród młodzieŝy szkolnej na terenie całej Polski, zorganizowaliśmy stałą ekspozycję, którą udostępniamy licznym grupom z kraju i z zagranicy. Uczestniczymy równieŝ w przygotowaniach do Światowego Roku Marii Skłodowskiej-Curie, który odbędzie się w 2011 roku. Uwaga! Obecnie wystarczy, że wpiszą Państwo Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie; KRS " w odpowiedniej rubryce formularza PIT, a przekazaniem 1% Państwa podatku zajmie się Urząd Skarbowy. 1% Państwa podatku zdecyduje o zakresie naszej działalności, sprawi, że imię naszej Patronki i jej dzieło - Instytut Radowy - będą nadal popularyzowane. Więcej informacji o naszej działalności i celach znajdą Państwo na stronie Liczymy na wsparcie naszych poczynań i dalszą pomoc. POZA 1% PODATKU ODLICZANEGO OD PODATKU DOCHODOWEGO OSOBY FIZYCZNE MOGĄ DOKONYWAĆ DAROWIZN W WYSOKOŚCI DO 6% DOCHODU I ODLICZYĆ OD DOCHODU; OSOBY PRAWNE DO 10% DOCHODU I ODLICZYĆ OD DOCHODU (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ust. 7 i 26 punkt 1). Prosimy o finansowe wsparcie działalności Towarzystwa. Numer naszego konta bankowego: Kredyt Bank S. A. IV O / Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 2 Darowizny, które wpłynęły do momentu publikacji Biuletynu W 2008 ROKU ANDRZEJ KUŁAKOWSKI, JUAREZ CALDERON, POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE, ZBIGNIEW SZYDŁO I PRZEDSTAWICIELE POLONII W ANGLII, ALICJA RUPIŃSKA, ANDRZEJ KONIECZNY, MARIA PYRKOSZ, SZKOŁA NR 35 W LEGIONOWIE, SZKOŁA Z POŁTAWY, LUCJA SZELIGA, ŚWIATOWA FUNDACJA ZDROWIE, ROZUM, SERCE, KRYSTYNA ŁUKAWSKA, JAGODA KSIĄŻAK, JANUSZ GINALSKI (W IMIENIU SWOIM I ŻONY ZOFII), DAROWIZNA Z PUSZKI. W 2009 ROKU ZBIGNIEW SZYDŁO I PRZEDSTAWICIELE POLONII W ANGLII, KRYSTYNA KONARSKA-GROCHAL, JUAREZ CALDERON Towarzystwo liczy obecnie 5 Członków Honorowych 265 Członków Zwyczajnych, 7 sekcji zagranicznych oraz Sekcję Informacji i Promocji Działalność sekretariatu w 2008 roku finansowana była z darowizn Firmy SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK SEKCJI POLONII W WIELKIEJ BRYTANII Serdecznie dziękujemy!!! Adres Sekretariatu Towarzystwa: ul. Wawelska Warszawa tel ; Dziękujemy Pawłowi Olaskowi za pomoc rozwiązywaniu problemów informatycznych oraz Marcinowi Boneckiemu za prowadzenie naszej strony internetowej Pracownikom pionu technicznego za przygotowanie budynku i ogrodu do uroczystości ** Teksty i opracowanie graficzne Alicja Rupińska - Sekretariat 8

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE Informacja dla mediów ŚCIEŻKA EDUKACYJNA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE Ścieżka Edukacyjna usytuowana w parku przy ul. Wawelskiej 15, tworząca otoczenie pomnika Marii Skłodowskiej-Curie, jest dostępna

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Banknot kolekcjonerski. z okazji 100. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii

Banknot kolekcjonerski. z okazji 100. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii Banknot kolekcjonerski z okazji 100. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest własnością całej ludzkości.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Regulamin konkursu wiedzy o chemii oraz życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej Curie pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego z okazji Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

100 lecie powstania Harcerstwa Polskiego

100 lecie powstania Harcerstwa Polskiego XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Prof. Mieczysław Chorąży doktorem honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej

Prof. Mieczysław Chorąży doktorem honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej NOWOTWORY Journal of Oncology 2007 volume 57 Number 3 344 348 Kronika Current events in Polish oncology Prof. Mieczysław Chorąży doktorem honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej Prof. Mieczysław Chorąży,

Bardziej szczegółowo

Cud nad Wisłą czyli rzecz o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku...

Cud nad Wisłą czyli rzecz o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku... XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sekretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

ALBUM PROFESORA HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

ALBUM PROFESORA HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO ALBUM PROFESORA HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO FOTOGRAFIE POCHODZĄ ZE ZBIORÓW RODZINY NIEWODNICZAŃSKICH, ZBIORÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW PROFESORA I ARCHIWUM NAUKI PAU/PAN W KRAKOWIE Z. Gołąb-Meyer Prof. Henryk Niewodniczański

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Osobliwości Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia. Historia i współczesność.

Osobliwości Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia. Historia i współczesność. DYREKTOR XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY ogłaszają konkurs dzielnicowy Osobliwości Grochowa,

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY PRZYZNANIA NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI MARII SKłODOWSKIEJ-CURIE, P. CURIE I A. II. BECQUERELOWI

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY PRZYZNANIA NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI MARII SKłODOWSKIEJ-CURIE, P. CURIE I A. II. BECQUERELOWI 224 Kronika zy na temat stanu nauczania historii medycyny i farmacji. Ekspertyza ma również uwzględniać ocenę realizowanych w tym zakresie programów nauczania. Wyniki badań ankietowych zostaną zamieszczone

Bardziej szczegółowo

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A Z W I Ą Z E K O F I C E R Ó W R E Z E R W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie KRS: 0000453353; NIP: 531

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

WYSTAWA MARIA SKŁDOWSKA-CURIE W100-LECIE ODKRYCIA POLONU I RADU

WYSTAWA MARIA SKŁDOWSKA-CURIE W100-LECIE ODKRYCIA POLONU I RADU 202 Kronika WYSTAWA MARIA SKŁDOWSKA-CURIE W100-LECIE ODKRYCIA POLONU I RADU Nowa wystawa, którą od 17 września 1998 r. można oglądać w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, przy ul. Freta 16 w Warszawie, powstała

Bardziej szczegółowo

IV Konkurs literacki Jan Paweł II Człowiek modlitwy z okazji obchodów XI Dnia Papieskiego w Puławach

IV Konkurs literacki Jan Paweł II Człowiek modlitwy z okazji obchodów XI Dnia Papieskiego w Puławach Patronat honorowy: Witold Popiołek Starosta Puławski Janusz Grobel - Prezydent Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński - Przewodniczący Rady Miasta Puławy ks. Piotr Trela - Dziekan Dekanatu Puławy Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net Mrocza, 17.06.2014 r. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Polskie Victorie - od Grunwaldu do bitwy warszawskiej 1920 roku...

Polskie Victorie - od Grunwaldu do bitwy warszawskiej 1920 roku... XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Działania m. st. Warszawa w związku z obchodami setnej rocznicy otrzymania nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie

Działania m. st. Warszawa w związku z obchodami setnej rocznicy otrzymania nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie Warszawa 2011 Działania m. st. Warszawa w związku z obchodami setnej rocznicy otrzymania nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie Międzynarodowy Rok Chemii Rok Marii Skłodowskiej-Curie Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Powstanie Listopadowe w poezji, pieśni i piosence oraz wiedzy ogólnej

Powstanie Listopadowe w poezji, pieśni i piosence oraz wiedzy ogólnej XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Bank Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z Wodzisław Śl. 14.02.2013r. Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica powstania w getcie warszawskim 1943-2013. Polska pomoc śydom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs pod Honorowym Patronatem:

Konkurs pod Honorowym Patronatem: XII Liceum Ogólnokształcące we współpracy ze StraŜą Miejską Oddział Nowa Huta w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla młodzieŝy ponadgimnazjalnej z Nowej Huty w Krakowie pt. Bezpieczni

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu

55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu 55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu Rok 1958 - p. Wanda Kowalińska i p. Anna Wolniewicz. To od nich się wszystko zaczęło Inicjatorki założenia TPZP podczas otwarcia wystawy Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI

Uczniowie klas IV - VI. Uczniowie klas IV - VI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 w Sosnowcu, ul. Czeladzka 58 VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 45 im.

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zakończenie konkursów

Zakończenie konkursów Zakończenie konkursów W hołdzie powstańcom styczniowym W styczniu roku pańskiego 1863, Zajaśniała dla Polski nadzieja Zwycięstwa wielkiego. Powstanie się rozpoczęło, Budząc w Polakach euforie radości Na

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

NAJWYBITNIEJSZE KOBIETY W HISTORII POLSKI GRAFIKA KOMPUTEROWA, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA LUB FILM

NAJWYBITNIEJSZE KOBIETY W HISTORII POLSKI GRAFIKA KOMPUTEROWA, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA LUB FILM REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNEGO NAJWYBITNIEJSZE KOBIETY W HISTORII POLSKI GRAFIKA KOMPUTEROWA, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA LUB FILM ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI USTANOWNIENIA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie REGULAMIN IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 Akcja Burza i Powstanie Warszawskie (prezentacja multimedialna) I ORGANIZATORZY 1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014 Regulamin Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014 1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014, zwanego dalej KONKURSEM. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

KAWALEROWIE ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI. NA STRAŻY WOLNOŚCI I HONORU

KAWALEROWIE ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI. NA STRAŻY WOLNOŚCI I HONORU ( ) ojczyzna bez bohaterów jest jak dom bez drzwi (Gabriel Garcia Marquez) DZIELNICOWY KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY KAWALEROWIE ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI. HONOROWY PATRONAT Prezes Klubu KOWVM Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Protokół z dnia 19.11. 2011 r. z posiedzenia Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna

Protokół z dnia 19.11. 2011 r. z posiedzenia Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna Protokół z dnia 19.11. 2011 r. z posiedzenia Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna.. Jury konkursu w składzie: - p. Waldemar Zyśk- przewodniczący komisji - p.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: 110 lat w życiu człowieka to bardzo długo, ale wobec historii to zaledwie chwila. Z takich chwil składa się również nasza współczesna, szkolna codzienność. W szkole czas odmierzają kolejne dzwonki, dni,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pn. W zgodzie z naturą

Regulamin konkursu pn. W zgodzie z naturą I. ORGANIZATORZY 1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. II. PATRONAT Patronat nad konkursem pn. W zgodzie z naturą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘO II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O AIDS

ROZSTRZYGNIĘO II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O AIDS ROZSTRZYGNIĘO II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O AIDS 8 grudnia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach rozstrzygnięty został II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o AIDS pt. Żyję bez ryzyka w kategorii prezentacja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konkursu. Cele Konkursu

Organizatorzy Konkursu. Cele Konkursu REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Talenty dodajemy w ramach Programu TalentowiSKO Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Polska mój kraj. Żyję w wolnym kraju- co to znaczy?.

Polska mój kraj. Żyję w wolnym kraju- co to znaczy?. Konkurs Plastyczny Polska mój kraj oraz literacki Żyję w wolnym kraju- co to znaczy?. REGULAMIN KONKURSU Organizatorzy Konkursu Komitet Organizacyjny Obchodów 35-lecia powstania NSZZ "Solidarność" NSZZ

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Projekt ASTRONOM 2015 dofinansowany ze środków Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów

Projekt ASTRONOM 2015 dofinansowany ze środków Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów Organizator: Sponsor: Patronat honorowy: Trzy nauczycielki : pp.krystyna Brodzik, Magdalena Rozborska i Justyna Walendzik od wielu lat prowadziły w naszej szkole Konkurs Wiedzy Astronomicznej. Na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE REGULAMIN KONKURSU DAR SERCA Pod patronatem Burmistrza Gminy Maszewo Pani Jadwigi Ferensztajn. KONKURS NA INICJATYWĘ WOLONTARIACKĄ, SKIEROWANY DO DZIECI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Regulamin konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Edycja VII 2016 Kaszubi i ich dzieje w badaniach prof. Gerarda Labudy ORGANIZATORZY KONKURSU 1 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZA SZKOLNA STRONA INTERNETOWA

REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZA SZKOLNA STRONA INTERNETOWA REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZA SZKOLNA STRONA INTERNETOWA ORGANIZATOR: Radio Kielce S.A Kurator Świętokrzyski Patronat : Wojewoda Świętokrzyski BoŜentyna Pałka-Koruba CELE KONKURSU: - Poszerzenie wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA

REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MOJA POMORSKA RODZINA

MOJA POMORSKA RODZINA REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących miasta Gdańska. [Głównym organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

Koncerty edukacyjne dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych

Koncerty edukacyjne dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych OD PIEŚNI BOJOWEJ DO HYMNU PAŃSTWOWEGO Koncerty edukacyjne dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych zorganizowane w ramach projektu edukacyjnego Jak Czarniecki do Poznania z okazji 350. rocznicy wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza. dzieci państwa Skłodowskich.

Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza. dzieci państwa Skłodowskich. śycie i dokonania naukowe Marii Skłodowskiej Curie Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza spośród pięciorga dzieci państwa Skłodowskich. Kształciła się początkowo na pensji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego I ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

KONKURS AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014 REGULAMIN WSPÓŁPRACA:

KONKURS AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014 REGULAMIN WSPÓŁPRACA: KONKURS AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014 REGULAMIN WSPÓŁPRACA: Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014, zwanego dalej KONKURSEM. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski.

Regulamin V Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski. Regulamin V Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski. Temat piątej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015 Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015 1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2015, zwanego dalej KONKURSEM. 2 Organizatorzy i

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA...

JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA... KONKURS PATRIOTYCZNY JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA... ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE POD HONOROWYM PATRONATEM ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ósma edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATORZY: Urzędu Miasta Bydgoszczy

ósma edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATORZY: Urzędu Miasta Bydgoszczy ósma edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy WSPÓŁORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 5-lecia połączenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 25-lecia powstania Akademii Medycznej w Bydgoszczy 50-lecia pracy Profesora Jana Domaniewskiego

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Koncerty. Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes. Cz. I

Koncerty. Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes. Cz. I Koncerty Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes Cz. I maj 2001 kwiecień 2005 Opracowanie: Maria Laskowska Maria Piotrkiewicz Autorzy zdjęć: Marzena Grabiszewska-Gryka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu

Regulamin Rady Rodziców Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu Regulamin Rady Rodziców Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu Podstawa prawna: art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem Konkursu jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, zwany dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo