Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE B2B24.PL STRONA GŁÓWNA Katalog produktów UWIERZYTELNIENIE REJESTRACJA ZMIANA HASŁA OFERTA Wyszukiwanie Lista produktów Karta produktu KONTO KLIENTA ZAPYTANIA OFERTOWE I ZAMÓWIENIA Zamawianie Tworzenie zapytania ofertowego Zmiana adresu zamówienia Zapisanie zapytania ofertowego Wydruk zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe widok zaawansowany Utworzenie zamówienia DOKUMENTY KONTO Zobowiązania Dane firmy KONTAKT Strona 2 z 35

3 1. WPROWADZENIE Dokument stanowi opis funkcjonalności platformy zaopatrzeniowej b2b24.pl przeznaczonej dla firm z branży instalacyjnej i przemysłowej np. armatura instalacyjna, automatyka, chłodzenie przemysłowe, urządzenia instalacji grzewczych. 2. B2B24.PL Uruchomienie strony serwisu następuje po wpisaniu w przeglądarce adresu: STRONA GŁÓWNA Kliknięcie na wybraną pozycję z górnej, serwisu. poziomej listwy, umożliwia przejście do innych części Daje możliwość zapoznania się z opisem zastosowania platformy b2b24.pl Strona zawierająca dane kontaktowe (telefon, fax, adres owy) do b2b24.pl Strona 3 z 35

4 Umożliwia zapoznanie się z ofertą produktową platformy b2b24.pl Umożliwia zapisanie się do newslettera platformy b2b24.pl Aby powrócić do Strony Głównej należy kliknąć w logo b2b24.pl lub KATALOG PRODUKTÓW Produkty oferowane na platformie b2b24.pl prezentowane są na stronie głównej w postaci drzewka: Rozwijana lista produktów pojawia się po zatrzymaniu kursora nad wybraną kategorią: Strona 4 z 35

5 Potwierdzenie wyboru kategorii spowoduje otworzenie okna z ofertą: Strona 5 z 35

6 2.2. UWIERZYTELNIENIE Dostęp do platformy b2b24.pl następuje po zweryfikowaniu wpisanej w oknie uwierzytelniania nazwy użytkownika i jego hasła. Aby uzyskać dostęp do pełnej oferty wraz z cenami należy się zalogować. Przed pierwszym logowaniem wymagana jest rejestracja (prawy górny róg strony). Strona 6 z 35

7 2.3. REJESTRACJA W celu założenia konta na platformie b2b24.pl wymagana jest rejestracja. Aby przejść do strony rejestracji należy wybrać tę opcję w prawym górnym rogu strony głównej. Pierwszym krokiem prowadzącym do rejestracji jest wypełnienie wszystkich wymaganych (oznaczonych czerwoną gwiazdką) pól danymi kontaktowymi użytkownika oraz firmy. Wymagane jest także podanie kodu weryfikującego z obrazka wyświetlającego się na dole strony (obrazek jest za każdym razem inny, należy także pamiętać o uwzględnieniu dużych i małych liter). Można tutaj także zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy b2b24.pl. Następnie należy kliknąć DALEJ. Wyświetlone zostanie okno: Strona 7 z 35

8 Należy sprawdzić wprowadzone dane, zaznaczyć potwierdzenie ich poprawności oraz akceptację Regulaminu i kliknąć DOKONAJ REJESTRACJI. Na podany w formularzu rejestracji adres zostanie wysłany link aktywujący konto użytkownika. Po jego kliknięciu następuje przekierowanie na stronę pierwszego logowania w platformie b2b24.pl gdzie należy wybrać własny login (nazwę użytkownika) oraz hasło. Dane te należy zapamiętać, ponieważ będą potrzebne do każdorazowego zalogowania się na platformie b2b24.pl. UWAGA! W przypadku rejestrowania się osoby będącej kolejnym użytkownikiem przedsiębiorstwa posiadającego już konto na b2b24.pl pojawi się komunikat: Operator b2b24.pl wprowadził ten element do procesu rejestracji w celu wykluczenia możliwości utworzenia konta użytkownika bez wiedzy przedsiębiorstwa posiadającego konto na b2b24.pl. Strona 8 z 35

9 2.4. ZMIANA HASŁA Funkcja Zmień hasło dostępna jest po zalogowaniu w oknie Konto klienta lub w zakładce Konto/Dane firmy OFERTA WYSZUKIWANIE W celu wyszukania produktu po nazwie, kodzie produktu wg producenta, nazwie producenta lub po kodzie produktu wg Operatora należy skorzystać z funkcji Szukaj. Wynikiem wyszukiwania jest lista produktów, opisana w następnym rozdziale. Strona 9 z 35

10 LISTA PRODUKTÓW Lista produktów jest wynikiem wyszukiwania lub wybrania grupy produktów z katalogu po lewej stronie: Strzałki ulokowane przy każdej nazwie grupy produktów w katalogu z lewej strony, powodują rozwijanie i zwijanie listy podgrup produktów. Wybór grupy produktów danej kategorii następuje po kliknięciu w nazwę. Wybrana grupa podświetla się wtedy na czerwono, a produkty z grupy wyświetlają się na środku strony w postaci listy. Funkcja Sortowanie umożliwia ustalenie kolejności przeglądania produktów wg ceny i wg nazwy oraz wybranie ilości wyświetlanych produktów na stronie. Pod linią sortowania znajduje się linia stronicowania, która wyświetla, który kolejny szereg wybranych produktów jest aktualnie wyświetlany oraz w nawiasie kwadratowym [ ] ilość wybranych aktualnie produktów z oferty. Z prawej strony linii stronicowania znajduje się liczba stron zawierających dalsze wybrane do wyświetlania przez użytkownika produkty. Funkcja Sposób wyświetlania produktów umożliwia wybranie preferowanego sposobu prezentowania listy produktów: lista, lista rozwijana, informacje, galeria. Strona 10 z 35

11 Strona 11 z 35

12 Dla każdego produktu na liście prezentowane są charakterystyczne cechy. Filtrowanie listy umożliwia funkcja Filtrowanie. Tabelka Filtrowania może zmieniać się wraz z wyborem podgrup produktów. Przykładowo jeżeli wybrana podgrupa produktów z katalogu nie będzie zawierała w swoim opisie ciśnienia, to cecha ta nie będzie wyświetlana w tabelce Filtrowania dla tej grupy. Aby filtrować należy kliknąć belkę z nazwą wybranej cechy, zaznaczyć a następnie kliknąć Zastosuj wybrane cechy. pożądane dane, Wybrana wartość cechy zaprezentowana zostanie w filtrze, a ograniczona do wybranej cechy lista produktów pojawi się pośrodku strony. Strona 12 z 35

13 Strona 13 z 35

14 Istnieje także możliwość wybrania kilku filtrów naraz, co spowoduje ograniczenie listy wyświetlanych produktów do posiadających wszystkie wybrane cechy. Aby to zrobić należy zaznaczyć wszystkie pożądane cechy w tabelce filtrowania i wybrać Zastosuj wybrane filtry. Można później także zrezygnować z ograniczających listę filtrów wybierając funkcję Wyczyść dla poszczególnych cech lub [Usuń filtry], by usunąć wszystkie filtry naraz KARTA PRODUKTU Platforma b2b24.pl dla każdego produktu prezentuje następujące informacje: Strona 14 z 35

15 Charakterystyczne cechy produktu prezentowane są w sekcji Podstawowe parametry : Podstawowe parametry zawierają informacje charakterystyczne dla danego produktu. Dodatkowo publikowany jest opis produktu oraz - w postaci pliku - karta produktu. Strona 15 z 35

16 2.6. KONTO KLIENTA Strona dostępna jest po zalogowaniu. Prezentuje: podstawowe dane klienta, zapytania ofertowe lista 5 ostatnich zapytań ofertowych, zamówienia lista 5 ostatnich zamówień, faktury lista 5 ostatnich faktur. Uprawnienia są to uprawnienia zalogowanego użytkownika. Możliwe są następujące uprawnienia: operacyjny użytkownik, który może tworzyć zapytania ofertowe i przeglądać wszystkie informacje poza zakładką Konto (patrz rozdział 2.7 Konto), zatwierdzający użytkownik, który może składać zamówienia w oparciu o utworzone zapytania ofertowe i przeglądać wszystkie informacje poza zakładką Konto, administrator użytkownik, który zarządza danymi w zakładce Konto. Uprawnienia można łączyć. Nr klienta nr klienta w bazie Operatora b2b24.pl Kwota wartość netto zapytania ofertowego wyrażona w PLN Kwota z VAT wartość brutto zapytania ofertowego wyrażona w PLN Przyznany limit kredytu wartość kredytu kupieckiego przyznana klientowi platformy b2b24.pl wyrażona w PLN Saldo wartość niezapłaconych faktur pomniejszona o wartość zarejestrowanych wpływów klienta wyrażona w PLN Zamówienia do realizacji wartość niezrealizowanych zamówień wyrażona w PLN Dostępny limit kredytu Przyznany limit kredytu kupieckiego minus (saldo + wartość niezrealizowanych zamówień); wartość wyrażona w PLN Strona 16 z 35

17 Przyznany poziom cenowy poziom cenowy, który określa cennik klienta. Możliwe są następujące poziomy cenowe: Poziom_0 ceny katalogowe, Poziom_1, Poziom_2, Poziom_3 przyznawane klientowi na podstawie podpisanej umowy Indywidualnych Warunków Sprzedaży. Nr systemowy nr zapytania Numer własny nr zapytania wpisany przez użytkownika Data dokumentu data utworzenia zapytania ofertowego Wartość (PLN) wartość netto zapytania ofertowego wyrażona w PLN Stan - informuje, jaki jest bieżący stan procesu obsługi zapytania ofertowego. Szczegółowy opis możliwych stanów zapytania ofertowego umieszczono w rozdziale Tworzenie zapytania ofertowego. Nr systemowy nr zamówienia Numer własny nr zamówienia wpisany przez użytkownika na etapie tworzenia zapytania ofertowego Data dokumentu data utworzenia zamówienia Wartość (PLN) wartość netto zamówienia wyrażona w PLN Strona 17 z 35

18 Status - informuje, jaki jest bieżący status procesu realizacji zamówienia. Możliwe są następujące statusy: Otwarte zamówienie złożone, przyjęte do realizacji przez b2b24.pl, Oczekiwanie na płatność zamówienie złożone, zablokowane do realizacji przez b2b24.pl z powodu albo kwoty Dostępnego limitu kredytu mniejszej od wartości złożonego zamówienia, albo z powodu przeterminowanych płatności, W realizacji zamówienie realizowane przez b2b24.pl, Wniosek o korektę użytkownik wysłał wniosek o korektę zamówienia, Przeterminowane zamówienie ze statusem Oczekiwanie na płatność, które w ciągu miesiąca od daty utworzenia nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnego limitu kredytu lub z powodu przeterminowanych płatności. Przycisk umożliwia przejście do okna, w którym prezentowana jest kompletna lista zapytań ofertowych, zamówień i faktur. Wybranie nr dokumentu na liście umożliwia przeglądanie szczegółów tego dokumentu ZAPYTANIA OFERTOWE I ZAMÓWIENIA ZAMAWIANIE W celu zamówienia produktu należy utworzyć Zapytanie ofertowe, a następnie przekształcić to zapytanie w zamówienie. Dodanie produktu do zapytania ofertowego umożliwia ikona. Można też dodać produkt do zapytania bezpośrednio z karty produktu, klikając. Informacja o liczbie produktów dodawanych do zapytania ofertowego i wartości tego zapytania dostępna jest przez cały czas korzystania z serwisu. Uwaga! W tym polu jest zawsze widoczne aktualnie edytowane zapytanie ofertowe. Aby utworzyć nowe, należy wybrać: Przejdź do zapytania a następnie: pamiętać, że nie zapisane zmiany zostaną utracone.. Należy Strona 18 z 35

19 TWORZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe powstaje w wyniku dodawania do niego wybranych produktów. Aby je przeglądać i zapisać, należy wybrać polecenie Przejdź do zapytania. Spowoduje to otwarcie karty zapytania. Dla każdego produktu prezentowane są następujące informacje: Kod kod produktu wg operatora b2b24.pl, Nazwa towaru nazwa produktu, Ilość zamawiana ilość, Razem kwota sprzedaży równa iloczynowi ceny jednostkowej i ilości, Planowana data dostawy data dostawy wyliczana wg wzoru data zamówienia + czas oczekiwania. Żądana data dostawy data dostawy wybrana przez użytkownika. Jeżeli jest to data wcześniejsza niż Planowana data dostawy, zapytanie uzyska stan oferty Do potwierdzenia b2b24 i zostanie zablokowane do edycji. Strona 19 z 35

20 Znak służy do usunięcia wiersza zapytania ofertowego. Znak służy do aktualizacji wartości w polu określającym ilość. Wartość netto zapytania ofertowego prezentowana jest w pozycji Kwota, a wartość brutto zapytania ofertowego w pozycji Kwota z VAT. Na zapytaniu ofertowym prezentowane są również informacje dotyczące dostępnej linii kredytowej. Nagłówek zapytania: Twój numer pozwala użytkownikowi nadać własny numer (kod zawierający cyfry i/lub litery) zapytania. Na liście zapytań w zakładce Zapytania ofertowe pojawi się on jako Nr własny. Stan informuje, jaki jest bieżący stan procesu obsługi zapytania ofertowego: Otwarte oznacza robocze zapytanie ofertowe użytkownika. Zapytanie jest dostępne do edycji przez użytkownika. Do potwierdzenia przez b2b24 oznacza zapytanie wymagające potwierdzenia przez Operatora w zakresie dat dostaw i/lub cen. Zapytanie ofertowe otrzymuje taki status, gdy użytkownik określi w polu żądana data dostawy datę krótszą niż proponowana przez Operatora data w polu planowana data dostawy, a następnie wybierze przycisk Złóż zamówienie. Zapytanie ofertowe uzyska status Do potwierdzenia przez b2b24.pl również w sytuacji, gdy produkt posiada cenę na zapytanie. Zapytanie nie jest dostępne do edycji przez użytkownika. Potwierdzone przez b2b24 oznacza, że Operator potwierdził warunki realizacji zamówienia tj. daty dostaw i/lub ceny, w przypadku ceny na zapytanie. Data dostawy, którą potwierdził Operator znajduje się w polu Planowana data dostawy. Zapytanie nie jest dostępne do edycji przez użytkownika. Użytkownik może złożyć zamówienie (przycisk Złóż zamówienie ) lub nie. Po terminie ważności zapytanie jest automatycznie otwierane (status Otwarte ) i udostępniane do edycji. Do zamówienia status ten uzyskuje zapytanie utworzone przez użytkownika operacyjnego, w wyniku wybrania przez tego użytkownika przycisku Złóż zamówienie. Ponieważ użytkownik operacyjny nie ma uprawnień do składania zamówień, wynikiem funkcji Złóż zamówienie będzie zapytanie ze statusem Do zamówienia. Uprawnienia do złożenia zamówienia na podstawie tego zapytania ofertowego posiada użytkownik zatwierdzający. Oferta ważna do pole to zostaje wypełnione przez Operatora, kiedy Stan oferty w zakładce Zapytań ofertowych zmieni się z Do potwierdzenia przez b2b24 na Potwierdzone przez b2b24. Zmiana stanu oferty oznacza, że Operator: Zatwierdził inną datę - Planowana data dostawy jest taka sama jak Żądana data dostawy lub Nie zatwierdził innej daty - Planowana data dostawy różni się od Żądanej daty dostawy Zaproponował cenę sprzedaży, w przypadku produktu z ceną na zapytanie. Strona 20 z 35

21 W każdym z tych wypadków edycja zapytania nadal jest zablokowana i pojawia się data w polu Oferta ważna do. Data ta określa dzień, do którego użytkownik powinien złożyć lub nie zamówienie na powyższych warunkach, wybierając strony. w prawym dolnym rogu ZMIANA ADRESU ZAMÓWIENIA Z poziomu Zapytania ofertowego istnieje możliwość zmiany adresu dostawy zamówienia. Należy w tym celu rozwinąć panel danych do zapytania, wybierając Zapytania. w Nagłówku Aby zmienić adres dostawy, należy ODznaczyć pole Nastąpi otwarcie nowego panelu adresów dostaw, gdzie można będzie wpisać nowy adres: Strona 21 z 35

22 Aby ustawić nowy adres, który zostanie zapisany i dostępny do użycia w późniejszych zamówieniach, należy wybrać: Spowoduje to otwarcie okna, które należy wypełnić, a następnie wybrać zapisz. Strona 22 z 35

23 Zapisany adres będzie następnie widoczny i dostępny do wyboru na liście adresów dostaw: ZAPISANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapisanie nowego zapytania ofertowego umożliwia funkcja Zapisz jako nowe. Zapisywane zapytanie ofertowe otrzymuje swój numer. Lista zapisanych zapytań ofertowych prezentowana jest w zakładce Zapytania ofertowe. W celu uzyskania listy zapisanych zapytań ofertowych należy wypełnić filtr Wyszukaj zapytania ofertowe. Z zakładki Zapytania ofertowe można przejść do edycji zapisanego zapytania lub przejść dalej do złożenia zamówienia. Jest to możliwe po kliknięciu w wybrany Nr zapytania lub Edytuj. Spowoduje to otwarcie karty zapytania. Strona 23 z 35

24 W karcie Zapytania ofertowego można dowolnie edytować ilość produktów przy użyciu funkcji i. Strona 24 z 35

25 Uwaga! Wybór karty Zapytania ofertowego spowoduje dodanie go do górnej listwy edytowanego zamówienia: Jeżeli zapytanie jest widoczne w tej listwie, produkty dodawane za pomocą lub będą dodawane do tego zapytania. Wyjątkiem są zapytania aktualnie zablokowane do edycji (stan oferty: Do potwierdzenia przez b2b24 lub Potwierdzone przez b2b24 ) WYDRUK ZAPYTANIA OFERTOWEGO Funkcja Wydruk umożliwiająca wydrukowanie zapytania ofertowego dostępna jest w oknie Lista zapytań ofertowych. Po wybraniu tej funkcji na ekranie pojawi się podgląd wydruku zapytania ofertowego. Przesłanie dokumentu do drukarki nastąpi po wybraniu polecenia. Strona 25 z 35

26 ZAPYTANIE OFERTOWE WIDOK ZAAWANSOWANY Zaawansowany widok zapytania ofertowego umożliwia równoczesny dostęp do: Szczegółów zapytania panel Pozycje zapytania, Wyników wyszukiwania produktów panel Wyszukane produktu, Karty produktu panel Karta produktu. Karta produktu opisana została w rozdziale Karta produktu. Wyszukane produkty to lista produktów stanowiąca wynik wyszukiwania wg kryteriów zdefiniowanych w filtrze. Przycisk Dodaj umożliwia dodanie wybranego produktu do bieżącego zapytania. Produkt pojawi się w panelu Pozycje zapytania. Pozycje zapytania to panel, gdzie użytkownik może zmieniać ilości oraz daty dostaw produktów w zapytaniu ofertowym. Zmiana daty dostawy polega na edycji Żądanej daty dostawy. Użytkownik może zmieniać szerokość każdego panelu: W sposób płynny przeciągając myszką belkę podziału, W sposób zdefiniowany za pomocą przycisków na belce: szary zamyka otwiera/panel, czerwony ustawia domyślną szerokość panelu, zielony ustawia panel na pełną szerokość. Użytkownik może zmieniać wysokość każdego panelu: W sposób płynny przeciągając myszką belkę podziału, W sposób zdefiniowany za pomocą przycisku na belce zamyka/otwiera. Strona 26 z 35

27 W widoku zaawansowanym zapytania ofertowego dostępne są jeszcze sekcje: Nagłówek zapytania opisany w rozdziale Tworzenie zapytania ofertowego, Adres dostawy opisany w rozdziale Zmiana adresu zamówienia, Informacje ogólne opisane poniżej, Filtr służący do wyszukiwania produktów opisany poniżej. Informacje ogólne Kwota wartość netto zapytania ofertowego wyrażona w PLN Kwota z VAT wartość brutto zapytania ofertowego wyrażona w PLN Przyznany limit kredytu wartość kredytu kupieckiego przyznana klientowi platformy b2b24.pl wyrażona w PLN Saldo wartość niezapłaconych faktur pomniejszona o wartość zarejestrowanych wpływów klienta wyrażona w PLN Zamówienia do realizacji wartość niezrealizowanych zamówień wyrażona w PLN Dostępny limit kredytu Przyznany limit kredytu kupieckiego minus (saldo + wartość niezrealizowanych zamówień); wartość wyrażona w PLN Filtr - zasada działania i opis pól Filtr umożliwia wyszukanie produktów spełniających kryteria określone w polach filtru. Wynikiem wyszukiwania jest lista produktów spełniających równocześnie wszystkie kryteria określone w filtrze. Oznacza to, że każdy produkt znajdujący się na liście wynikowej posiada wartość cech wybranych w polach Parametr oraz przypisana jest do wybranych kategorii. Strona 27 z 35

28 Pole Wpisz szukaną frazę lub producenta umożliwia wyszukanie produktu po nazwie, kodzie produktu wg producenta, kodzie produktu wg Operatora lub nazwie producenta, Pole Katalog wybór z listy: Pole Kategoria wybór z listy kategorii; jeśli w polu Katalog wybrana zostanie wartość, wówczas lista Kategoria ograniczona zostanie do wartości powiązanych z wybranym katalogiem, np. dla katalogu Elementy instalacyjne jest to lista: Pole Grupa Produktów wybór z listy grup asortymentowych; pole powiązane jest z polami Katalog i Kategoria : jeśli w jednym z tych pól wybrana jest wartość, to lista w polu Grupa asortymentowa jest ograniczona do wartości powiązanych z wybranym katalogiem lub kategorią, np. dla katalogu Elementy instalacyjne i dla kategorii Łączniki jest to lista: Wybranie wartości w jednym z pól: Katalog, Kategoria lub Grupa asortymentowa powoduje rozszerzenie filtru o możliwość wybrania 4 parametrów. Parametry to cechy charakterystyczne produktów. Pola Parametr umożliwiają wybranie wartości cechy szukanych produktów. Strona 28 z 35

29 Wynikiem wyszukiwania jest lista produktów spełniających równocześnie wszystkie kryteria określone w filtrze. Lista ta prezentowana jest w panelu Wyszukane produkty UTWORZENIE ZAMÓWIENIA Utworzenie zamówienia umożliwia funkcja złóż zamówienie, która dostępna jest z poziomu karty Zapytania ofertowego. Po wybraniu funkcji Złóż zamówienie wyświetlony zostanie komunikat Statusu oferty lub Stanu zamówienia. Oznacza, iż zamówienie musi być potwierdzone z uwagi na np. wybranie wcześniejszej daty dostawy. Strona 29 z 35

30 Oznacza oczekiwanie na dokonanie płatności przez użytkownika. Złożone zamówienie otrzymuje identyfikujący je nr zamówienia. Funkcja Wydrukuj zamówienie dostępna z poziomu karty Zamówienia umożliwia drukowanie zamówienia. Złożone zamówienia można przeglądać w zakładce Zamówienia. Strona 30 z 35

31 W celu uzyskania listy złożonych zamówień należy wypełnić filtr Wyszukaj zamówienie. Wskazanie zamówienia na liście powoduje przejście do karty Zamówienia. Z poziomu Zamówienia dostępna jest funkcja. Należy podać nową ilość na zamówieniu: W polu Twoje Uwagi wpisać dodatkowe informację dla Operatora. Wysłanie Wniosku o korektę następuje po wybraniu przycisku. Historia wysłanych wniosków o korektę zamówienia dostępna jest w oknie zamówienia, poniżej kwot stanowiących podsumowanie zamówienia. Szczegóły Wniosku o korektę dostępne są po wybraniu DOKUMENTY Przeglądanie faktur, faktur korygujących oraz dokumentów dostaw umożliwia zakładka. Z poziomu listy faktur dostępna jest funkcja Wniosek odsprzedaży. Po wybraniu tej funkcji pojawia się wniosek odsprzedaży, w którym należy podać ilość do odsprzedaży. W polu Twoje Uwagi użytkownik może wpisać dodatkowe informacje dla Operatora. Strona 31 z 35

32 2.9. KONTO Przeglądanie danych firmy i jej zobowiązań umożliwia zakładka Konto ZOBOWIĄZANIA Zakładka Zobowiązania umożliwia przeglądanie zobowiązań firmy wraz z oznaczonymi datami zamówień. Strona 32 z 35

33 DANE FIRMY Zakładka ta umożliwia przegląd i edycję danych firmy użytkownika, ustawienie uprawnień użytkowników zarejestrowanych w danej firmie oraz zmianę hasła dostępu użytkownika do platformy b2b24.pl. Dostęp do zakładki posiada użytkownik posiadający uprawnienia Administrator. Tylko jeden użytkownik może mieć uprawnienia na poziomie Administrator. Nr klienta nr klienta w bazie Operatora b2b24.pl Przyznany limit kredytu wartość kredytu kupieckiego przyznana klientowi platformy b2b24.pl wyrażona w PLN Saldo wartość niezapłaconych faktur pomniejszona o wartość zarejestrowanych wpływów klienta wyrażona w PLN Zamówienia do realizacji wartość niezrealizowanych zamówień wyrażona w PLN Dostępny limit kredytu Przyznany limit kredytu kupieckiego minus (saldo + wartość niezrealizowanych zamówień); wartość wyrażona w PLN Przyznany poziom cenowy poziom cenowy, który określa cennik klienta. Możliwe są następujące poziomy cenowe: Poziom_0 ceny katalogowe, Poziom_1, Poziom_2, Poziom_3 przyznawane klientowi na podstawie podpisanej umowy Indywidualnych Warunków Sprzedaży. Strona 33 z 35

34 Przycisk otwiera okno: Przycisk w bazie danych. wysyła informację o zmianie danych do Operatora. Operator aktualizuje dane Lista adresów dostaw zdefiniowanych przez klienta znajduje się w tabeli Adresy dostaw. Przycisk otwiera okno, w którym możliwa jest aktualizacja danych istniejącego adresu bądź dodanie nowego adresu dostawy. Strona 34 z 35

35 Tabela Kontakty umożliwia użytkownikowi posiadającemu uprawnienia Administrator aktualizację danych wszystkich użytkowników danej firmy. W tym celu należy wybrać. Tabela umożliwia użytkownikowi posiadającemu uprawnienia Administrator usuwanie i dodawanie uprawnień pozostałym użytkownikom KONTAKT Kontakt z Operatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej z poziomu platformy. Strona 35 z 35

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo