NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANŻOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO TECHNOPARK GLIWICE W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO POLA INWESTOR: Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice LOKALIZACJA INWESTYCJI: Ul. Wincentego Pola GLIWICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 30, 32, 34, 43, 710/2 STADIUM OPRACOWANIA: - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NUMER OPRACOWANIA: 147/2012 DATA: AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA MALANOWICZ NR UPR.: 280/82 NR ŚOIA.: SL ) SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. LECH MAJOWSKI NR UPR.: 137/02 NR ŚOIA.: SL ) PROJEKTANT: INŻ. MICHAŁ WAŁKUSKI NR UPR.: SLK/1478/PWOK/06 NR OIIB.: SLK/BO/4583/07 4) SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. PAWEŁ PETRYSZAK NR UPR.: SLK/2816/POOK/09 NR OIIB.: SLK/BO/6451/10 5) OPRACOWUJĄCY: MAŁGORZATA SOJKA 6) OPRACOWUJĄCY: WOJCIECH ANDRZEJCZAK UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 Spis treści 1. Dane ogólne Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku Zakres opracowania... 3 a) Charakterystyka instalacji... 3 b) Charakterystyka przegród Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb chłodzenia i wentylacji Zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą Roczne zapotrzebowanie na energię dla budynku Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotną dla budynku Dane ogólne Inwestor

3 Nazwa: Park Naukowo Technologiczny Technopark Adres: Konarskiego 18C, Gliwice Projektant Nazwa: ConstructoR Adres: Nowy Świat 35b, Gliwice Opis projektu Nazwa opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany nowego budynku biurowego TECHNOPARK GLIWICE w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola Data opracowania: Nr opracowania: 147/2012 Informacja o budynku Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku: Budynek biurowy Adres budynku: Wincentego Pola Gliwice 2. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku Liczba kondygnacji: 3 Geometria Liczba użytkowników: 50 Rodzaj konstrukcji budynku: szkieletowa monolityczna Kubatura budynku V 5255,6 [m 3 ] Kubatura pomieszczeń ogrzewanych Ve 4900 [m 3 ] Powierzchnia użytkowa Au 1143,39 [m 2 ] Powierzchnia użytkowa pomieszczeń ogrzewanych Powierzchnia użytkowa pomieszczeń chłodzonych Af 1143,39 [m 2 ] Af,C 1050 [m 2 ] Osłona budynku Opis: Średnie osłonięcie: budynki wśród drzew lub innych budynków, budynki na przedmieściach

4 3. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadającej podanym poniżej opisom przegród i instalacji projektowanych. a) Charakterystyka instalacji Wentylacja części ogrzewanej Rodzaj instalacji wentylacji: Budynek z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną Wentylacja części chłodzonej Rodzaj instalacji wentylacji: Budynek z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną Ogrzewanie Rodzaj instalacji ogrzewania: Ciepło z ciepłowni węglowej, Udział 100%; Ciepła woda Rodzaj instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej : Energia elektryczna - Produkcja mieszana, Udział 100%; Chłodzenie Rodzaj instalacji chłodzenia: Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach regulacja ciągła, Udział: 100% b) Charakterystyka przegród Lista zdefiniowanych przegród Rodzaj przegrody Nr kondyg nacji Typ przegrody A [m²] U [W/m 2 K] btr Orientacja Ściana 1 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 N Ściana 1 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 S Ściana 1 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 E Ściana 1 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 W Podłoga na 1 Podłoga na gruncie 428,00 0,29 1 gruncie Ściana 2 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 N 2 Ściana 2 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 S Ściana 2 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 E

5 Ściana 2 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 W Ściana 3 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 N Ściana 3 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 S Ściana 3 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 E Ściana 3 Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy 75,76 0,26 1 W Stropodach 3 Stropodach 428,00 0,15 1 Typy przegród A [m 2 ] Powierzchnia U [W/m 2 K] - Współczynnik przenikania ciepła btr - Współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur Nazwa typu przegrody Opis materiału Grubość d [m] ρ [kg/m³] Cp [kj/kgk] Ściana 2-warstwowa bloczek silikatowy Tynk silikatowy 0, Styropian 0, Blok silikatowy pełny 0, Płytki klinkierowe 0, Podłoga na gruncie Piasek średni 0, Podkład z z chudego betonu 0, Płyta żelbetowa 0, Styropian EPS Dach - podłoga 0, Wylewka cementowa 0, Płyty okładzinowe ceramiczne, terakota 0, Stropodach Membrana hydroizolacyjna 0, Wylewka betonowa 0, Wełna mineralna 0, Nadbeton 0, Pustak z betonu wibrowanego 0,

6 Tynk cementowo-wapienny 0, ρ [kg/m 3 ] gęstość materiału Cp [kj/kgk] ciepło właściwe materiału Lista zdefiniowanych okien i drzwi Nazwa Nr kondygnacji Szerokość [m] Wysokość [m] Powierzchnia [m²] U [W/m²K] O_140x50 1 0,5 1,4 0,70 1 0,7 0,67 O_30x50 1 0,5 0,3 0,15 1 0,7 0,67 D_02 1 1,2 2 2,40 1,4 1 0,67 O_100x55 1 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_120x85 1 0,85 1,2 1,02 1 0,7 0,67 O_100x55 1 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_120x85 1 0,85 1,2 1,02 1 0,7 0,67 O_100x55 1 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_120x85 1 0,85 1,2 1,02 1 0,7 0,67 D_01 1 1,8 2 3,60 1,4 1 0,75 O_100x55 2 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_100x55 2 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_120x85 2 0,85 1,2 1,02 1,4 0,7 0,67 O_100x55 2 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_120x85 2 0,85 1,2 1,02 1 0,7 0,67 O_120x85 2 0,85 1,2 1,02 1 0,7 0,67 O_100x55 2 0,55 1 0,55 1,4 0,7 0,67 O_100x55 3 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_100x55 3 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_120x85 3 0,85 1,2 1,02 1 0,7 0,67 O_100x55 3 0,55 1 0,55 1 0,7 0,67 O_120x85 3 0,85 1,2 1,02 1 0,7 0,67 O_120x85 3 0,85 1,2 1,02 1 0,7 0,67 O_100x55 3 0,55 1 0,55 1,4 0,7 0,67 C g U [W/m 2 K] - Współczynnik przenikania ciepła C udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna g współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego przez oszklenie

7 4. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji Parametry Temperatura wewnętrzna Θint 20,00 [ o C] Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 1143,39 [m 2 ] Wewnętrzna pojemność cieplna Cm ,52 [J/K] Stała czasowa τ 60,85 [h] Udział granicznych potrzeb ciepła γh,lim 1,20 Parametr numeryczny ah 5,06 Obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 4,95 [W/m 2 ] Wentylacja Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną Strumień powietrza wentylacji naturalnej Vo --- [m 3 /h] Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 6760,00 [m 3 /h] Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 7790,00 [m 3 /h] Strumień powietrza infiltrującego przez nieszczelności Dodatkowy strumień powietrza przy pracy wentylatorów wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego Vinf --- [m 3 /h] Vx 19,83 [m 3 /h] Współczynnik korekcyjny bve_1 0,12 Współczynnik korekcyjny bve_2 1,00 Współczynnik korekcyjny bve_3 --- Współczynnik korekcyjny bve_4 --- Zyski ciepła Od słońca Qsol 21911,62 [kwh/rok]

8 Wewnętrzne Qint 49579,68 [kwh/rok] Całkowite zyski ciepła QH,gn 71491,30 [kwh/rok] Zyski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym Miesiąc Od nasłonecznienia Qsol [kwh/m-c] Wewnętrzne Qint [kwh/m-c] QH,gn Całkowite [kwh/m-c] I 865, , ,69 II 998, , ,19 III 1797, , ,79 IV 2157, , ,85 V 2761, , ,00 VI 2902, , ,75 VII 2983, , ,40 VIII 2555, , ,80 IX 1960, , ,19 X 1320, , ,08 XI 918, , ,18 XII 689, , ,36 Suma 21911, , ,30 Straty ciepła Straty przez przenikanie Qtr 69619,63 [kwh/rok] Na wentylację Qve 57541,94 [kwh/rok] Całkowite straty ciepła QH,ht ,57 [kwh/rok] Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr 385,00 [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 318,21 [W/K]

9 Straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym Miesiąc Średnia temp. zew. Straty przez przenikanie Straty na wentylację Całkowite θe [ o C] Qtr, [kwh/m-c] Qve [kwh/m-c] QH,ht [kwh/m-c] I -4,9 7132, , ,37 II -7,9 7218, , ,33 III -4,2 6931, , ,14 IV -2,8 6320, , ,88 V 1,8 5213, , ,01 VI 4,8 4213, , ,92 VII 6,3 3924, , ,67 VIII 7,3 3637, , ,48 IX 3,6 4546, , ,49 X -1,3 6101, , ,89 XI -4,6 6819, , ,24 XII -6,4 7562, , ,15 Suma , , ,57 Zapotrzebowanie ciepła użytkowego ogrzewanie i wentylacja Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 56317,28 [kwh/rok] Roczne zapotrzebowanie ciepła w ujęciu miesięcznym Miesiąc Względna długość czasu ogrzewania fh,n Liczba godzin grzewczych Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła, ηh,gn Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n [kwh/m-c] I 1,00 744,00 0, ,17

10 II 1,00 672,00 1, ,66 III 1,00 744,00 0, ,03 IV 1,00 720,00 0, ,23 V 1,00 744,00 0, ,98 VI 1,00 720,00 0,00 0,00 VII 1,00 744,00 0,00 0,00 VIII 1,00 744,00 0,00 0,00 IX 1,00 720,00 0, ,37 X 1,00 744,00 0, ,66 XI 1,00 720,00 0, ,59 XII 1,00 744,00 1, ,58 Suma , ,28 Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji Nośnik energii ηh,g ηh,s ηh,d ηh,e ηh,tot Ciepło z 0,98 1,00 0,97 0,98 0,93 1,30 ciepłowni węglowej ηh,g Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii końcowej) ηh,s Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu grzewczego budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηh,d Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηh,e Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) wh

11 ηh,tot Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku od wytwarzania (konwersji) ciepła do przekazania w pomieszczeniach wh Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji QK,H 60452,99 [kwh/rok] 5. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb chłodzenia i wentylacji Parametry Temperatura wewnętrzna Θint,C 26,00 [ o C] Pole powierzchni pomieszczeń chłodzonych Af,C 1050,00 [m 2 ] Wewnętrzna pojemność cieplna Cm,C ,48 [J/K] Stała czasowa τ 83,90 [h] Udział granicznych potrzeb ciepła γc,lim 1,15 Parametr numeryczny ac 6,59 Uśredniony strumień wewnętrznych zysków ciepła фi 4,95 [W/ m 2 ] Wentylacja Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną Strumień powietrza wentylacji naturalnej Vo --- [m 3 /h] Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 6760,00 [m 3 /h] Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 7790,00 [m 3 /h] Strumień powietrza infiltrującego przez nieszczelności Dodatkowy strumień powietrza przy pracy wentylatorów wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego Vinf --- [m 3 /h] Vx 19,83 [m 3 /h] Współczynnik korekcyjny bve_1 0,12 Współczynnik korekcyjny bve_2 1,00

12 Współczynnik korekcyjny bve_3 --- Współczynnik korekcyjny bve_4 --- Zyski ciepła Od słońca Qsol 4625,21 [kwh/rok] Wewnętrzne Qint 43362,00 [kwh/rok] Całkowite zyski ciepła QC,gn 47987,21 [kwh/rok] Zyski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym Miesiąc Od nasłonecznienia Wewnętrzne Całkowite Qsol [kwh/m-c] Qint [kwh/m-c] QC,gn [kwh/m-c] I 155, , ,18 II 190, , ,14 III 372, , ,32 IV 465, , ,43 V 608, , ,78 VI 644, , ,67 VII 663, , ,02 VIII 560, , ,61 IX 416, , ,34 X 261, , ,27 XI 170, , ,28 XII 115, , ,16 Suma 4625, , ,21 Straty ciepła

13 Straty przez przenikanie Qtr 35033,57 [kwh/rok] Na wentylację Qve 74267,03 [kwh/rok] Całkowite straty ciepła QC,ht ,61 [kwh/rok] Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr 150,11 [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 318,21 [W/K] Straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym Miesiąc Średnia temp. zew. Straty przez przenikanie Straty na wentylację Całkowite θe [ o C] Qtr, [kwh/m-c] Qve [kwh/m-c] QC,ht [kwh/m-c] I -4,9 3450, , ,41 II -7,9 3419, , ,63 III -4,2 3372, , ,51 IV -2,8 3112, , ,01 V 1,8 2702, , ,95 VI 4,8 2291, , ,39 VII 6,3 2200, , ,02 VIII 7,3 2088, , ,60 IX 3,6 2420, , ,01 X -1,3 3048, , ,07 XI -4,6 3307, , ,95 XII -6,4 3618, , ,05 Suma -8, , , ,61 Zapotrzebowanie chłodu użytkowego chłodzenie i wentylacja Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji QC,nd 305,92 [kwh/rok] Roczne zapotrzebowanie ciepła w ujęciu miesięcznym Miesiąc Względna długość Liczba godzin chłodzenia Współczynnik Miesięczne

14 czasu chłodzenia fc,n efektywności wykorzystania strat ciepła, ηc,gn zapotrzebowanie na energię QC,nd,n [kwh/m-c] I 0,00 0,00 0,36 2,75 II 0,00 0,00 0,33 1,57 III 0,00 0,00 0,38 4,64 IV 0,00 0,00 0,41 7,15 V 0,00 0,00 0,51 24,69 VI 0,00 0,00 0,58 53,60 VII 0,00 0,00 0,62 80,83 VIII 0,00 0,00 0,64 91,08 IX 0,00 0,00 0,52 27,79 X 0,00 0,00 0,41 6,97 XI 0,00 0,00 0,36 2,93 XII 0,00 0,00 0,34 1,92 Suma 12,00 0,00 5,47 305,92 Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb chłodzenia i wentylacji Nośnik energii Energia elektryczna - produkcja mieszana ESEER ηc,s ηc,d ηc,e ηc,tot 3,70 1,00 0,98 0,94 3,41 3,00 wc ESEER - średni europejski współczynnik efektywności wytworzenia chłodu z nośnika energii doprowadzonej do granicy bilansowej budynku ηc,s Średnia sezonowa sprawność akumulacji chłodu w budynku (w obrębie osłony bilansowej) ηc,d Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika chłodu w obrębie budynku ( w obrębie

15 osłony bilansowania lub poza nią) ηc,e Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania chłodu w budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηc,tot Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu chłodzenia budynku wc Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do budynku na potrzeby chłodzenia Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb chłodzenia i wentylacji QK,C 89,75 [kwh/rok] 6. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Zapotrzebowanie na energię użytkową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej Parametry Jednostkowe dobowe zużycie wody VCW 5,00 [dm 3 /(j.o.) doba] Liczba jednostek odniesienia Li 50,00 [osoby] Czas użytkowania tuz 220,00 [doby] Mnożnik korekcyjny dla temperatury ciepłej wody kt 1,00 innej niż 55 o C Temperatura ciepłej wody cw 55,00 [ o C] Zapotrzebowanie ciepła użytkowego ciepła woda Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania ciepłej wody QW,nd 2880,63 [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej Nośnik energii Energia elektryczna - Produkcja mieszana ηw,g ηw,s ηw,d ηw,e ηw,tot 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 3,00 ww ηw,g Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii końcowej) ηw,s Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηw,d Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) ciepłej wody w obrębie budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηw,e Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ηw,tot Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania ciepłej wody

16 ww Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do budynku na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej QK,W 2939,41 [kwh/rok] 7. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą Rodzaj urządzenia pomocniczego qel [W/m 2 ] tel [h/rok] Wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej, wymiana powietrza do 0,6/h 0,4 7380,0 Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o Au do 250 m² z grzejnikami podłogowymi, granica 0,9 6500,0 ogrzewania 15 C Agregat 10000,0 900,0 qel [W/m 2 ] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napędu urządzenia pomocniczego tel [h/rok] - Czas działania urządzenia pomocniczego Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system wentylacji Eel,pom,V 3375,29 [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system ogrzewania Eel,pom,H 6317,23 [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pomocniczą system chłodzenia Eel,pom,C 9000,00 [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system przygotowania Eel,pom,W 0,00 [kwh/rok] ciepłej wody użytkowej 8. Roczne zapotrzebowanie na energię dla budynku Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Zapotrzebowanie na energię pierwotną: Całkowite Jednostkowe Udział [kwh/rok] [kwh/(m² rok)] [%] System grzewczy i wentylacyjny 78588,89 68,73 54,67 System chłodniczy i wentylacyjny 269,26 0,24 0,19 System do podgrzania ciepłej wody 8818,24 7,71 6,13 Urządzenia pomocnicze 56077,55 49,04 39,01 Suma ,95 125,73 100,00

17 Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Zapotrzebowanie na energię końcową: Całkowite Jednostkowe Udział [kwh/rok] [kwh/(m² rok)] [%] System grzewczy i wentylacyjny 60452,99 52,87 73,57 System chłodniczy i wentylacyjny 89,75 0,08 0,11 System do podgrzania ciepłej wody 2939,41 2,57 3,58 Urządzenia pomocnicze 18692,52 16,35 22,75 Suma 82174,68 71,87 100,00 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Zapotrzebowanie na energię użytkową: Całkowite Jednostkowe Udział [kwh/rok] [kwh/(m² rok)] [%] System grzewczy i wentylacyjny 56317,28 49,25 94,64 System chłodniczy i wentylacyjny 305,92 0,27 0,51 System do podgrzania ciepłej wody 2880,63 2,52 4,84 Suma 59503,83 52,04 100,00

18 9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotną dla budynku Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK 55,44 [kwh/(m 2 rok)] energię końcową dla budynku dla ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP 149,34 [kwh/(m 2 rok)] energię pierwotną dla budynku dla ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej Maksymalne wartości rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku wg WT2008 Współczynnik kształtu budynku A/Ve 0,36 [1/m] Powierzchnia użytkowa chłodzona budynku Af,C 1050,00 [m²] Powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku Af 1143,39 [m²] Jednostkowe dobowe zużycie wody Vcw [dm³/j.o. doba] Udział powierzchni Af na jednostkę odniesienia a1 [m²/j.o.] Moc elektryczna referencyjna PN [W/m²] Czas użytkowania oświetlenia to [h/rok] Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku przebudowanego EP 277,58 [kwh/(m 2 rok)] 319,22 [kwh/(m 2 rok)]

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 12 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali użytkowych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Parametry

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku SYSTEM ALTERNATYWNY Projekt: Projekt zmian - nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych. Olesno ul. Wielkie Przedmieście 41, działka nr 4464

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Budynek oceniany Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. PERZYNY W KALISZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek szatniowy Bąkowice ul. Szkolna dz. nr 252/2 46112 Świerczów Właściciel budynku: Autor opracowania: Gmina Świerczów mgr inŝ. Mateusz Tomicki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku nr: 387/2009 Budynek oceniany: Budynek biurowy Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku całość Liczba kondygnacji 5 Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: Szkoła przed 1 Budynek oceniany: Zespół Szkół w Głogówku Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny Irysowa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej Dolnej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1084

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1084 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1084 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Jaś Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Małgosia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku nr: 1/009 1 Budynek oceniany: Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rodzaj budynku Obiekty sportowe Adres budynku Całość/Część budynku całość Liczba lokali użytkowych 1 użytkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI

OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI Str 3 RAPORT OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ BUDYNKU DANE OGÓLNE Nazwa budynku: Typ budynku: Rok budowy: 986 Miejscowość: Stacja meteorologiczna:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Danusia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek techniczny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU NOWY TARG, UL. JANA PAWŁA II, DZ. EW. NR 19597, 19598, 19599, 16324/3,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Bolek Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Marika II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo