Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową"

Transkrypt

1 Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową

2 Realizacja projektów * badania podstawowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki; 1) PRELUDIUM nabór od 15 marca 2017 do 15 czerwca 2017 r. 2) ETIUDA nabór trwa do 22 marca 2017 r.! Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 2

3 Jak zacząć? pomysł na projekt kontakt z Działem Obsługi Projektów zapoznanie się z dokumentacją konkursową, założenie konta w systemie OSF i dodanie pracownika DOP jako redaktora pomocniczego (zarejestrowani użytkownicy): Emilia Nabiałek, login: enabia Anna Jędrzejczyk, login: ajedrze Wniosek od tej edycji składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wskazane jest posiadanie przez kierownika projektu konta epuap (miejsca do potwierdzenie profilu zaufanego) Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 3

4 PRELUDIUM Preludium jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Co należy wiedzieć? 1. Kryteria dostępu 2. Badania podstawowe 3. Wybór opiekuna naukowego (dorobek opiekuna jest oceniany przez ekspertów) 4. Okres realizacji projektu 12, 24, 36 mies. 5. Wysokość finansowania 50, 100, 150 tys. zł., koszty pośrednie 20% 6. Zaplanowanie kosztorysu (katalog kosztów) 7. Max 3 wykonawców, pula wynagrodzenia 1500 zł. 8. Aparatura max 30% wszystkich kosztów 9. Zaplanowanie harmonogramu prac (plan badań) Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 4

5 PRELUDIUM Punktowe wyniki oceny wniosków w Preludium 10 Tabela 17. Nazwa konkursu PRELUDIUM 10 Liczba porządkowa wniosku A.1 OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 10% Osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych: (w skali 0-5) 2 3, A.2 OCENA DOROBKU OPIEKUNA NAUKOWEGO 10% Osiągnięcia naukowe opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych: (w skali 0-5). B.1 OCENA POZIOMU NAUKOWEGO BADAŃ LUB ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI 60% Poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji: (w skali 0-5) ,5 3 3 B.2. OCENA CHARAKTERU PROJEKTU ORAZ WPŁYWU REALIZACJI NA ROZWÓJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ 15 % Charakter projektu: (w skali 0-3) 1 1 0,5 1 1 Wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej: (w skali 0-3) 1 1 0,5 1 1 B3. OCENA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA 5% Ocena możliwości wykonania projektu, w tym kompetencje kierownika projektu, konstrukcja zespołu badawczego, zaplecze badawcze itp.: (w skali 0-3) ,3 2, Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 5

6 PRELUDIUM Zestawienie najczęściej występujących uwag Ekspertów oceniających wnioski o przyznanie grantów badawczych Tabela 18. Słaby lub przeciętny dorobek kierownika lub członków zespołu, publikacje o zasięgu x x x lokalnym, brak doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi 3 Opis celu, hipotezy i/lub metody badawczej budzący wątpliwości x x x x x 5 Czas realizacji projektu nieodpowiedni do zakresu badań x x 2 Brak/niewystarczające uzasadnienie wydatków lub zbyt wysokie wydatki x x 2 Zastrzeżenia dot. odniesienia do literatury x 1 zastrzeżenia do planu badań x x x 3 wątpliwości co do nowatorskości projektu i wpływu na rozwój nauki x Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 6

7 ETIUDA ETIUDA 5 konkursem na stypendia doktorskie * Grupa docelowa: osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, wykazujące się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, które mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub które planują wszczęcie przewodu doktorskiego w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. termin dostarczenia potwierdzenia o wszczęciu przewodu do 15 lipca 2017r Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 7

8 ETIUDA 1. Stypendium naukowe przyznawane na okres przygotowania rozprawy doktorskiej: 6-12 miesięcy zł miesięcznie. 2. Termin rozpoczęcia realizacji stypendium doktorskiego 2 października 2017 r. 3. Zobowiązanie do uzyskania stopnia naukowego doktora (do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium, nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania). 4. Zryczałtowane koszty podróży tu (od zł do zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku a zagranicznym ośrodkiem naukowym). 5. Staż zagraniczny 3-6 miesięcy. Lista krajów, w których można planować staż tu (zryczałtowana kwota w wysokości zł miesięcznie, skorygowana o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju). Staż może być zrealizowany w trakcie pobierania przez wnioskodawcę stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 8

9 ETIUDA Przykład dla wariantu przy 12-miesięcznym okresie pobierania stypendium START 2 października 2017 Czas na realizację 3-6 mies. stażu zagranicznego 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. Okres pobierania stypendium Czas na uzyskanie dr Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 9

10 ETIUDA Dokument potwierdzający zgodę (w j. angielskim) zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy powinien zawierać: datę sporządzenia dokumentu, nazwę ośrodka naukowego przyjmującego wnioskodawcę na staż zagraniczny, imię i nazwisko opiekuna naukowego, imię i nazwisko stypendysty, liczba miesięcy planowanego stażu, oferowane zaplecze badawcze przez jednostkę zagraniczną (opcjonalnie), podpis opiekuna naukowego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego ośrodka Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 10

11 ETIUDA Punktowe wyniki oceny wniosków w Etiudzie 4 Tabela 19. Nazwa konkursu Etiuda 4 Liczba porządkowa wniosku 1 2 A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE WNIOSKODAWCY 40% osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (w skali 0-4). 2 2 wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (w skali 0-4). 2,5 3 B. OCENA JAKOŚCI PROWADZONYCH BADAŃ 30% poziom naukowy prowadzonych badań (w skali 0-4). 2 2,5 C. ZASADNOŚĆ WYBORU MIEJSCA STAŻU ZAGRANICZNEGO 30% ranga naukowa jednostki, w której wnioskodawca będzie odbywał staż: (w skali 0-5). 3,5 3,5 trafność wyboru jednostki naukowej: (w skali 0-1). 1 1 wpływ odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy: (w skali 0-2). 0,5 1,5 Suma przyznanych punktów: 11,5 13, Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 11

12 ETIUDA Zastrzeżenia Ekspertów w Etiudzie 4 Tabela 20. Słaby lub przeciętny dorobek kierownika lub członków zespołu, publikacje o zasięgu lokalnym, brak doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi x Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 12

13 Informacje o aktualnie otwartych konkursach ogłoszonych przez NCN Konkurs ogłoszony przez MNISW Mobilność plus Osoby do kontaktu: Anna Jędrzejczyk tel. (22) pok. 10 bud. G Emilia Nabiałek tel. (22) pok. 10 bud. G Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 13

14 Kontakt z NCN Informacja dla wnioskodawców: w godzinach 9:00 14:00, tel , Dziękujemy za uwagę Granty NCN dedykowane osobom rozpoczynającym karierę naukową 14