DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO"

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 51/2010/JM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów uŝywanych przy obsłudze Klientów w nowym brzmieniu. Działając na podstawie 5 w związku z 125 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., wprowadzonego Uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego nr 36/2010 podjętą w trybie głosowania pisemnego, zarządzam co następuje: 1 Ustala się następujące wzory formularzy oraz umów uŝywanych przy obsłudze Klientów, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia : 1) Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba fizyczna załącznik nr 1, 2) Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 1a, 3) Informacje wstępne załącznik nr 2, 4) Pełnomocnictwo dla DMBZWBK osoba fizyczna - załącznik nr 3, 5) Pełnomocnictwo dla DMBZWBK osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 3a, 6) Dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich osoba fizyczna załącznik nr 4, 7) Dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik 4a, 8) Karta danych Klienta osoba fizyczna załącznik nr 5, 9) Karta danych Klienta osoba prawna załącznik nr 5a, 10) Kwestionariusz relacji gospodarczych załącznik nr 6, 11) Dyspozycja prowadzenia rachunku do umowy maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 7, 12) Dyspozycja prowadzenia rachunku do umowy maklerskiej osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 7a, 13) Dyspozycja określenia hasła identyfikacyjnego Klienta do umowy maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 8, 14) Dyspozycja określenia hasła identyfikacyjnego Klienta do umowy maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 8a, 15) Ocena odpowiedniości osoba fizyczna załącznik nr 9, 16) Oświadczenie odpowiedniości osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 9a, 17) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika do umowy maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 10, 18) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika do umowy maklerskiej osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 10a, 19) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika o szczególnym zakresie działania do umowy maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 11, 20) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika o szczególnym zakresie działania do umowy maklerskiej osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 11a, 21) Dyspozycja odwołania pełnomocnika do umowy maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 12, 22) Dyspozycja odwołania pełnomocnika do umowy maklerskiej osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 12a, 23) Dyspozycja odwołania pełnomocnika o szczególnym zakresie działania do umowy maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 13, 24) Dyspozycja odwołania pełnomocnika o szczególnym zakresie działania do umowy maklerskiej osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 13a, 25) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie derywatów osoba fizyczna załącznik nr 14, 26) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie derywatów osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 14a, 27) Wniosek o NKK załącznik nr 15, 28) Wniosek o otwarcie/zamknięcie dodatkowych portfeli załącznik nr 16, 29) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie limitu naleŝności osoba fizyczna załącznik nr 17,

2 30) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie limitu naleŝności osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 17a, 31) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych osoba fizyczna - załącznik nr 18, 32) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 18a, 33) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu osoba fizyczna załącznik nr 19, 34) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 19a, 35) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie indywidualnej obsługi maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 20, 36) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie indywidualnej obsługi maklerskiej osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 20a, 37) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie operacji Day Trading osoba fizyczna załącznik nr 21, 38) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie operacji Day Trading osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 21a, 39) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego załącznik nr 22, 40) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie niestandardowego limitu naleŝności osoba fizyczna załącznik nr 23, 41) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie maklerskich w zakresie niestandardowego limitu naleŝności osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 23a, 42) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie ofert prywatnych załącznik nr 24, 43) Dyspozycja otwarcia rachunku pomocniczego kredytowego załącznik nr 25, 44) Pełnomocnictwo do rachunku pomocniczego kredytowego załącznik 26, 45) Dyspozycja prowadzenia rachunku walutowego do umowy maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 27, 46) Dyspozycja prowadzenia rachunku walutowego do umowy maklerskiej osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 27a, 47) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 28, 48) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik 28a, 49) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej rachunek osoba fizyczna załącznik nr 29, 50) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej rachunek osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik 29a, 51) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie derywatów osoba fizyczna załącznik nr 30, 52) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie derywatów osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 30a, 53) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie limitu naleŝności osoba fizyczna załącznik nr 31, 54) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie limitu naleŝności osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 31a, 55) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych osoba fizyczna załącznik nr 32, 56) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 32a, 57) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu osoba fizyczna załącznik nr 33, 58) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 33a, 59) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej o świadczenie indywidualnej obsługi maklerskiej osoba fizyczna załącznik nr 34, 60) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej o świadczenie indywidualnej obsługi maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 34a, 61) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie operacji Day Trading osoba fizyczna załącznik nr 35,

3 62) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej w zakresie operacji Day Trading osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 35a, 63) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej rachunek walutowy osoba fizyczna załącznik nr 36, 64) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej rachunek walutowy osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 36a, 65) Udzielenie pełnomocnictwa Rejestr Sponsora załącznik nr 37, 66) Odwołanie pełnomocnictwa Rejestr Sponsora załącznik nr 38, 67) Zlecenie zbycia instrumentu finansowego z rejestru Sponsora Emisji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. załącznik nr 39, 68) Dyspozycja przelewu Rejestr Sponsora załącznik nr 40, 69) Dyspozycje przeniesienia instrumentów finansowych znajdujących się w Rejestrze Sponsora Emisji z konta operacyjnego na konto zabezpieczeń załącznik nr 41, 70) Dyspozycja wypłaty Rejestr sponsora emisji załącznik nr 42, 71) Dyspozycja Ŝądania wystawienia imiennego zaświadczenia na WZA (Sponsor) załącznik nr 43, 72) Dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego na Ŝyczenie Klienta (Sponsor) załącznik nr 44, 73) Przelew/wpłata gotówkowa oferta publiczna załącznik nr 45, 74) Zlecenie sprzedaŝy instrumentów finansowych załącznik nr 46, 75) Zlecenie kupna instrumentów finansowych załącznik nr 47, 76) Modyfikacja zlecenia sprzedaŝy instrumentów finansowych załącznik nr 48, 77) Modyfikacja zlecenia kupna instrumentów finansowych załącznik nr 49, 78) Zlecenie sprzedaŝy instrumentów finansowych na Bondpost załącznik nr 50, 79) Zlecenie kupna instrumentów finansowych na Bondspot załącznik nr 51, 80) Dyspozycja wykonania warrantów/jednostek indeksowych załącznik nr 52, 81) Rezygnacja z wykonania warrantów/jednostek indeksowych/opcji załącznik nr 53, 82) Dyspozycja blokady/odblokowania* papierów wartościowych stanowiących depozyt zabezpieczający załącznik nr 54, 83) Stała dyspozycja udostępniania środków stanowiących naleŝność załącznik nr 55, 84) Dyspozycja blokady papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie limitu naleŝności załącznik nr 56, 85) Stała dyspozycja przelewu załącznik nr 57, 86) Dyspozycja określenia dodatkowych numerów telefonów załącznik nr 58, 87) Dyspozycja zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych załącznik nr 59, 88) Dyspozycja wymiany tokena załącznik nr 60, 89) Pakietowe zlecenie kupna instrumentów finansowych załącznik nr 61, 90) Pakietowe zlecenie sprzedaŝy instrumentów finansowych załącznik nr 62, 91) Zlecenie kupna obligacji na przetargu organizowanym przez NBP załącznik nr 63, 92) Dyspozycja historia rachunku załącznik nr 64, 93) Dyspozycja podatki załącznik nr 65, 94) Dyspozycja zaświadczenia inne załącznik nr 66, 95) Dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej na kasowe krajowe miejsca wykonania załącznik nr 67, 96) Dyspozycja przyznania prowizji liniowej na kasowym krajowym miejscu wykonania załącznik nr 68, 97) Dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej na terminowe krajowe miejsca wykonania załącznik nr 69, 98) Dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej na kasowe zagraniczne miejsca wykonania załącznik nr 70, 99) Dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej na terminowe zagraniczne miejsca wykonania załącznik nr 71, 100) Dyspozycja deponowania instrumentów finansowych załącznik nr 72, 101) Dyspozycja dematerializacji i deponowania certyfikatów opiewających na zagraniczne instrumenty finansowe załącznik nr 73, 102) Umowa zniesienia współwłasności instrumentów finansowych załącznik nr 74, 103) Oświadczenie o wspólnocie majątkowej załącznik nr 75, 104) Dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego na Ŝyczenie Klienta załącznik nr 76, 105) Dyspozycja Ŝądania wystawienia imiennego zaświadczenia na WZA załącznik nr 77, 106) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych z konta operacyjnego na konto zabezpieczeń załącznik nr 78, 107) Dyspozycja zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela załącznik nr 79, 108) Dyspozycja transferu instrumentów finansowych załącznik nr 80, 109) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych załącznik nr 81, 110) Dyspozycja transferu zagranicznych instrumentów finansowych notowanych w zagranicznych miejscach wykonania załącznik nr 82, 111) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach duallistingu osoba fizyczna załącznik nr 83,

4 112) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach duallistingu osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 83a, 113) Dyspozycja przyjęcia transferu zagranicznych instrumentów finansowych notowanych poza Polską od zagranicznego brokera załącznik nr 84, 114) Umowa działu spadku załącznik nr 85, 115) Dyspozycja zaksięgowania instrumentów finansowych załącznik nr 86, 116) Dyspozycja wypłaty załącznik nr 87, 117) Dyspozycja przelewu załącznik nr 88, 118) Dyspozycja przelewu za granicę załącznik nr 89, 119) Dyspozycja udostępniania środków stanowiących naleŝność załącznik nr 90, 120) Dyspozycja wymiany walutowej po kursie negocjowanym załącznik nr 91, 121) Deklaracja wykorzystania walut wymienialnych załącznik nr 92, 122) Dyspozycja wykupu certyfikatów inwestycyjnych na Ŝądanie Klienta załącznik nr 93, 123) Wypowiedzenie umowy maklerskiej w zakresie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego i dyspozycja dokonania zwrotu załącznik nr 94, 124) Dyspozycja dokonania wypłaty transferowej z rachunku IKE załącznik nr 95, 125) Dyspozycja dokonania wypłaty jednorazowej/ w ratach z rachunku IKE załącznik nr 96, 126) Dyspozycja dokonania częściowego zwrotu środków z IKE załącznik nr 97, 127) Dyspozycja ustanowienia/odwołania osób uposaŝonych do rachunku IKE załącznik nr 98, 128) Dane klienta niezbędne do wypłaty poŝytków i innych świadczeń z instrumentów finansowych za pośrednictwem izby rozliczeniowej innej niŝ KDPW załącznik nr 99, 129) Dyspozycja zakupu obligacji w drodze zamiany załącznik nr 100, 130) Dyspozycja wprowadzenia dodatkowych instrumentów finansowych na zagraniczne miejsca wykonania załącznik nr 101, 131) Dyspozycja przyznania niestandardowej stawki oprocentowania środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach załącznik nr 102, 132) Dyspozycja blokady rachunku (Asset Management) załącznik nr 103, 133) UpowaŜnienie do jednorazowego przekazania informacji o stanie rachunku (Asset Management) załącznik nr 104, 134) Oświadczenie o ograniczeniu dostępu do rachunku załącznik nr 105, 135) Dyspozycja zmiany kategorii klienta osoba fizyczna załącznik nr 106, 136) Dyspozycja zmiany kategorii klienta osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 106a, 137) Dyspozycja odwołania zapisu załącznik nr 107, 138) Dyspozycja aktywacji/rezygnacji z dostępu do programu analizy technicznej AMIBROKER załącznik nr 108, 139) Oświadczenie potwierdzające status rezydencji podatkowej osoba fizyczna załącznik nr 109, 140) Oświadczenie potwierdzające status rezydencji podatkowej osoba prawa i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej załącznik nr 109a, 141) UpowaŜnienie do przekazywania danych załącznik nr 110, 142) Dyspozycja zmiany statusu rezydencji załącznik nr 111, 143) Umowa o przyjęcie i przekazanie zlecenia załącznik nr 112, 144) Dyspozycja przystąpienia do rachunku Młody Rekin załącznik nr Tracą moc: 1) Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 61/2009 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów uŝywanych przy obsłudze Klientów w nowym brzmieniu; 2) Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 78/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy Dyspozycja aktywacji/rezygnacji z dostępu do programu analizy technicznej AMIBROKER osoba fizyczna oraz Dyspozycja aktywacji/rezygnacji z dostępu do programu analizy technicznej AMIBROKER osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uŝywanych przy obsłudze Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.; Darek Włodarczyk 3) Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 83/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru formularza Umowa o przyjęcie i przekazanie zlecenia oraz Informacji na temat Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. uŝywanych przy obsłudze Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.; 4) Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 40/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy: Informacje wstępne, Informacje wstępne - oferta w nowym brzmieniu, oraz Dyspozycja Ŝądania wystawienia imiennego zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Dyspozycja odwołania Ŝądania wystawienia imiennego zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uŝywanych przy obsłudze Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.;

5 5) Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 75/2009 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. nr 12/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów uŝywanych przy obsłudze Klientów; 6) Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 85/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia uaktualnionego formularza: dyspozycja rozszerzająca zakres umowy maklerskiej o świadczenie indywidualnej obsługi maklerskiej dla osoby fizycznej oraz dyspozycja rozszerzająca zakres umowy maklerskiej o świadczenie indywidualnej obsługi maklerskiej dla osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uŝywanych przy obsłudze Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.; 7) Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 24/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia formularza Dyspozycja wymiany tokena w Domu Maklerskim BZ WBK S.A.; 8) Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 3/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru Imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 9) Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 4/2010/JM z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia formularzy: Dyspozycja- inne zaświadczenia, Dyspozycja- historia rachunku, Dyspozycjapodatki, uŝywanych przy obsłudze klientów; 10) Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 12/2010/JM z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy uŝywanych przy obsłudze Klientów; 11) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 15/2010/JM z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy obowiązujących w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. przy obsłudze rachunku Młody Rekin oraz Promocji dla członków SII; 12) Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 26/2010/JM z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru formularza Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach duallistingu obowiązującego w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. przy obsłudze klientów; 13) Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 30/2010/JI z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia formularzy: Oświadczenie potwierdzające status rezydencji podatkowej dla osoby fizycznej oraz dla osoby prawnej obowiązujących przy obsłudze klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.; 14) Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 31/2010/JI z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia formularzy: Dane Klienta - osoba fizyczna i Dane Klienta osoba prawna w nowym brzmieniu oraz formularza Kwestionariusz Relacji Gospodarczych obowiązujących przy obsłudze klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.; 15) Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 35/2010/JM z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru formularza Informacje wstępne w nowym brzmieniu; 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 14 czerwca 2010 r. Członek Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Jolanta Matuszczak

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 136/2012/JM z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r.

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 70/2014/JM z dnia 17 września 2014 roku w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 95/2010/JM z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia pakietów świadczonych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 7/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat i

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 33/2011/JM z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: określenia pakietów świadczonych usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Czlonka Zarządu Domu Maklerskiego nr 105/2012/JM z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy. L.p. Nazwa operacji Rachunek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Taryfy opłat i prowizji Domu

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 32/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Lp.

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1 inwestycyjny, konta IKE, rejestrowy, depozytowy. L.p. Nazwa operacji Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto rachunek): - w przypadku wykonania na rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking 1 Spis treści Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 3 Inne... 4 RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE... 4 Usługi i rachunki Private Banking... 4

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 174 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 z dnia 18 12 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 495/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych Załącznik nr 2 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych. obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r. Wymagane elementy dyspozycji zdalnych I. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 344/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Zarządzenia dotyczącego terminów

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/5/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Część I

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/6/16 z dnia 13 pażdziernika 2016 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. Na podstawie 4, 37 ust. 3, 73 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/1/19 z dnia 13 lutego 2019 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Część I Lista

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 z dnia 25-11-2015 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 761/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) obowiązuje od maja 2016 Spis treści 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem Internetu... 3 2. Taryfa prowizji maklerskich z tytułu

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 00-609 Warszawa WAŻNA INFORMACJA Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie informuje, że w związku z planowanym na dzień 09.11.2018 r. przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Nr 36/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.)

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Rachunki brokerskie Wprowadzana zmiana Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Spis treści I. Katalog dyspozycji i oświadczeń woli, które przyjmuje Biuro Maklerskie...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 519/2014 z dnia 30 października 2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI STRONA I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘśNY...2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY...4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY...6 4. PRZELEW NA RACHUNEK INWESTYCYJNY...8

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 551/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Zarządzenia dotyczącego terminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK Załącznik do Uchwały Zarządu Domu Maklerskiego nr 86/2014 podjętej w trybie głosowania pisemnego w sprawie: wprowadzenia zmian oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo