MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO"

Transkrypt

1 MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN

2 Jan Jasiek był z zawodu krawcem; przez trzydzieści lat piastował urząd sołtysa w Zakrzewie, a po pierwszej wojnie dodatkowo funkcję urzędnika Stanu Cywilnego. Rodzina Jaśków znana była za swego przywiązania do polskości. Jan i Anna mieli ośmioro dzieci. Czworo z nich: Antoni, Piotr Maciej, Paweł oraz Eleonora są bohaterami tej prezentacji. 2

3 Antoni Jasiek ps. Andrzej Krajna -Wielatowski

4 Antoni Jasiek Urodził się 11 czerwca 1893 roku w Zakrzewie. Brał udział w I wojnie światowej. Był uczestnikiem powstania wielkopolskiego. Zabiegał o przyłączenie Ziemi Złotowskiej do Polski: na Konferencji Międzynarodowej w Spaa w Belgii w 1920 roku, w Radzie Ambasadorów w Paryżu, w Komisji Międzynarodowej Granicznej w Poznaniu. 4

5 Antoni Jasiek DZIAŁALNOŚĆ Latem 1919 roku delegaci polskiej ludności zachodniej części powiatu złotowskiego, m. in. Antoni Jasiek z Zakrzewa, przedarli się przez granicę, aby w Poznaniu i w Warszawie szukać poparcia dla sprawy przyłączenia całej Ziemi Złotowskiej do Polski. Przeprowadzili w tej sprawie rozmowy m.in. z posłem Kazimierzem Brownsfordem z Poznania, a później z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim, Prezesem Rady Ministrów i zarazem Ministrem Spraw Zagranicznych Ignacym Paderewskim, Wiceministrem Spraw Zagranicznych Władysławem hr. Skrzyńskim, Naczelnikiem Oddziału Polsko-Niemieckiego Kajetanem Dzierżykraj-Morawskim oraz przedstawicielami Głównego Dowództwa Wojsk Polskich. 5

6 Antoni Jasiek DZIAŁALNOŚĆ W latach Antoni Jasiek aktywnie pracował w Związku Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu, organizował polskie biblioteki. 6

7 7

8 8

9 Antoni Jasiek DZIAŁALNOŚĆ W czasie II wojny światowej współpracował z Armią Krajową na Polesiu. Po wojnie był aktywnym działaczem Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. 9

10 Antoni Jasiek TWÓRCZOŚĆ Należał do grona nielicznych autorów popularyzujących przeszłość historyczną i kulturę ziem polskich pozostających nadal w niewoli pruskiej, w szczególności Ziemi Złotowskiej i Pogranicza ( w tym miasta Piły): Jest autorem bezcennych książek wydanych pod pseudonimem Andrzej Krajna-Wielatowski m. in.: Zachodnie Pogranicze odcięte od Macierzy Ziemia Złotowska (1928); Miejscowości Pogranicza (1932). Po wojnie, pod swoim własnym nazwiskiem, opublikował wiele artykułów, m.in. Krwawa granica. Wspomnienia delegata Polskiej Rady Ludowej w Złotowie na konferencję międzynarodową w Spaa (Belgia) 1920 roku w sprawie ratowania Ziemi Złotowskiej i Piły dla Polski (1961) i Ostatnich Czterech: Księża polscy obrońcy polskości Ziemi Złotowskiej (1975). 10

11 Antoni Jasiek Zmarł 20 listopada 1983 roku. 11

12 Piotr Maciej Jasiek

13 Piotr Maciej Jasiek Urodził się 22 lutego 1902 roku w Zakrzewie. Uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej w Zakrzewie. Dzięki poparciu i pomocy materialnej księdza Bolesława Domańskiego ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tucholi w 1923 roku. Odbył praktyki pedagogiczne w Płociczu koło Sępólna i Chartowie pod Poznaniem. 1 września 1926 roku rozpoczął pracę nauczyciela w Poznaniu. 13

14 Piotr Jasiek DZIAŁALNOŚĆ W 1928 roku przeniósł się do Hamburga i założył tam Polskie Towarzystwo Szkolne. Pracując jako urzędnik biurowy w Konsulacie II RP w Hamburgu zabiegał o otwarcie polskiej szkoły. Uczył języka polskiego na kursach wieczorowych. W kwietniu 1929 roku Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Berlinie zaproponował mu pracę w polskim szkolnictwie prywatnym na Pograniczu (rejencja pilska). W Kleszczynie założył chór mieszany. 19 kwietnia 1929 roku podjął pracę w nowo otwartej polskiej szkole w Sławianowie. Był odpowiedzialny za całe życie kulturalno-oświatowe w Sławianowie i w okolicy. 14

15 Piotr Jasiek tak wspomina to niezwykłe wydarzenie w historii Sławianowa Pod koniec uroczystości przemówiłem osobiście do zebranej dziatwy i rodziców. Ich oczy były skierowane na nauczyciela polskiego, którego pierwszy raz ujrzano w Sławianowie. Niejednemu popłynęła łezka, gdyż była to chwila naprawdę wzruszająca po dniach długiego oczekiwania na urzeczywistnienie najgorętszych pragnień posiadania własnej szkoły, w której dziatwa będzie się mogła uczyć w języku ojców. 15

16 Piotr Jasiek DZIAŁALNOŚĆ W 1932 roku pracował przez kilka miesięcy w szkole polskiej w Płotowie koło Bytowa na Kaszubach. Potem przeniósł się na Warmię. Był kierownikiem szkoły polskiej w Wymoju pod Olsztynem. W 1934 roku założył Bibliotekę Polską, od 1937 roku prowadził ją we własnym mieszkaniu. Na Warmii rozwinął również szeroką działalność w ruchu młodzieżowym (w Związku Młodzieży Polskiej i Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech). 16

17 Piotr Jasiek II wojna światowa W pierwszych dniach września 1939 roku Piotr Jasiek został aresztowany i uwięziony w: Olsztynku, Olsztynie, obozie koncentracyjnym Hohenbruch, Działdowie oraz Dachau. We wrześniu 1940 r. deportowano go do obozu koncentracyjnego w Gusen Mauthausen, gdzie przebywał do zakończenia wojny. Był tłumaczem obozowym, ratował więźniów od śmierci głodowej i służył im zawsze przyjacielską radą i pomocą. Do rodzinnego Zakrzewa wrócił jako inwalida. 17

18 Piotr Jasiek po II wojnie światowej W lipcu 1945 roku zamieszkał w Buntowie i objął kierownictwo połączonych szkół podstawowych w Sławianowie i Buntowie (powiat Złotów). Po przejściu na emeryturę, 1 września 1961 roku, powrócił na stałe do Zakrzewa. 18

19 Wierszowana bajka Lotalica. Piotr Jasiek TWÓRCZOŚĆ Podania ludowe: Przy kominku. Ludowe podania z Pogranicza Złotowskiego. (książka). Nakładem Głosu Pogranicza i Kaszub, Młynek (w: Piotr Jasiek 1936, s ), Bory Werskie Czarciak (w: Piotr Jasiek 1936, s ). Noc Św. Jana nad Dobrzynką (w: Piotr Jasiek 1936, s ). Artykuły w Poradniku Nauczycielskim : Dzieje dzwonów Katolickiego Kościoła w Sławianowie, Przemówienie nauczyciela do dzieci opuszczających szkołę. 19

20 ODZNACZENIA Za pracę pedagogiczną i społeczną otrzymał miedzy innymi: Złoty Krzyż Zasługi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego 20

21 Piotr Jasiek Zmarł 28 kwietnia 1974 roku w Zakrzewie. 21

22

23 Paweł Jasiek Urodził się 14 stycznia 1908 roku w Zakrzewie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Bydgoszczy, gdzie zdobył solidne przygotowanie jako pedagog i działacz oświatowy. W 1929 roku został skierowany do organizującego się szkolnictwa polskiego w Niemczech. Podjął pracę nauczycielską na rodzinnej Złotowszczyźnie, ale zaraz oddelegowano go na Warmię, gdzie odczuwano dotkliwy brak nauczycieli. 1 stycznia 1930 roku został członkiem Związku Polaków w Niemczech. 23

24 Paweł Jasiek DZIAŁALNOŚĆ 18 grudnia 1930 roku w Purdzie Paweł Jasiek założył prywatną katolicką szkołę powszechną z polskim językiem wykładowym. Tu poznał swoją żonę Teklę Hansel działaczkę polonijną. 23 listopada 1931 roku został kierownikiem Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmię, gdzie pracował do 1939 roku. 17 października 1934 roku założył Centralną Bibliotekę Polską w Niemczech Oddział Prusy Wschodnie i kierował nią do 1939 roku. 24

25 O początkach planowanej akcji czytelniczej Paweł Jasiek tak wspomina: Biblioteki uruchomiono w pierwszym rzędzie w miejscowościach, gdzie istniały szkoły i przedszkola polskie. Na początku więc rozbudowy polskiej sieci bibliotecznej w Prusach Wschodnich stoi nauczyciel i przedszkolanka. 25

26 Paweł Jasiek DZIAŁALNOŚĆ Zangażował się w prowadzenie konferencji dokształcających polskich nauczycieli, a na specjalnych rocznych kursach szkolił polskich bibliotekarzy. Współpracował z Gazetą Olsztyńską, w której zamieszczał swoje wiersze i artykuły. Poza pracą zawodową był czynnym członkiem dwóch chórów polskich w Olsztynie. Od 1 września 1936 roku do lipca 1939 roku piastował stanowiska prezesa Chóru Mieszanego im. Feliksa Nowowiejskiego. Był też członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sceny Polskiej oraz Klubu Polskiego w Olsztynie. 26

27 Paweł Jasiek DZIAŁALNOŚĆ W czasie II wojny światowej Paweł Jasiek był więźniem politycznym obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen pod Berlinem, a następnie robotnikiem przymusowym na poczcie przeładunkowej Berlin-Gleisdreiack. Po wojnie został przydzielony przez Centralę Szkolnictwa Polskiego w Niemczech jako nauczyciel do szkół mniejszościowych w RFN. W okresie późniejszym kierował całym szkolnictwem polskim w Bawarii Północnej. Paweł Jasiek był kierownikiem Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Bochum. Redagował miesięczny biuletyn Ogniwo i współpracował z redakcją rocznika Polak w Niemczech. 27

28 Paweł Jasiek TWÓRCZOŚĆ Jako młody nauczyciel pisał: patriotyczne wiersze, bajki ludowe wierszowane i prozą. W okresie powojennym opracował i wydał dla potrzeb Polonii kilka podręczników: (z Szczepańskim i Lisowskim) Elementarz i czytanka dla I i i II klasy szkół powszechnych (Poznań: Wydanictwo Polskie R. Wegnera, 1945; opracowano w Obozie Polskim w Ansbach; odbito w Norymberdze). Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa; Nauka języka polskiego dla młodzieży (opracowana w 53 lekcjach), [w:]: Polak (Quckenbrück, RFN) Z dziejów Polski opowiadania dla dzieci (cykl 27 opowiadań), [w:] Dziatwa (Londyn)

29 Hymn Krajny W drogiej nad życie rodzinnej ziemi mej, O rannym świcie pieśń płynie z leśnych kniej. Dębowy bór z bukami wtór, szumi hymn cichej A rzewny śpiew, miłości zew, spływa na kraj nasz cały. Krajno kochana, co od zarania dni. Rozmiłowana dzieci swe żywisz ty. Za pokarm twój, za soków zdrój, wyssany z głębi łona, Za tchnienia czar, za rosy dar, bądź nam błogosławiona. Ziemio ty miła, tak pełna złudnych słów, Piastową byłaś, piastową będziesz znów. Ni wichrów moc, w burzliwą noc, ni grom, ni błyskawice Nie złamią nas i po wszy czas stać będziem, my dziedzice. Paweł Jasiek (Olsztyn, 25 sierpnia 1932 roku) 29

30 Paweł Jasiek Paweł Jasiek zmarł 14 kwietnia 1982 roku w Ludwigshafen. 30

31 Eleonora Jasiek 31

32 Eleonora Jasiek Urodziła się 18 lutego 1914 roku w Zakrzewie. Była najmłodszą spośród siedmiorga rodzeństwa. Dzieciństwo spędziła w Zakrzewie, a niemiecką szkołę powszechną ukończyła w 1928 roku. Kształciła się w żeńskim Seminarium Nauczycielskim: trzy lata w Inowrocławiu i dwa lata w Poznaniu. Praktykę nauczycielską odbyła w Szkole Podstawowej w Brześciu. 32

33 Eleonora Jasiek DZIAŁALNOŚĆ 1 stycznia 1937 roku, po zadaniu egzaminu praktycznego, została powołana przez Związek Polsko-Katolickich Towarzystw Szkolnych w Berlinie do pracy w szkolnictwie polskim w Niemczech na stanowisko nauczycielki w Dąbrówce Wielkopolskiej. Z powodu odmowy przez pruskie władze szkolne wydania zezwolenia na nauczanie w tej miejscowości, Pani Eleonora została skierowana do pracy oświatowej na Śląsku Opolskim, gdzie prowadziła kursy języka polskiego w Budziskach, Gamowie, Czyżkowie oraz Markowicach. 33

34 Eleonora Jasiek DZIAŁALNOŚĆ 31 sierpnia 1939 roku została powołana na stanowisko nauczycielki kursów języka polskiego w Berlinie. Przetrwała tam okres wojny, opiekując się rodakami wysiedlonymi ze strefy granicznej. Po powrocie do kraju 5 czerwca 1945 roku została nauczycielką w Szkole Podstawowej w Zakrzewie. Po wojnie była jedną z pierwszych członkiń Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz była aktywnym członkiem Stronnictwa Ludowego Koła w Zakrzewie. 34

35 ODZNACZENIA Eleonora Jasiek za zasługi na polu pracy społecznej i oświatowej została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 35

36 18 lutego 2013 roku Eleonora Jasiek ukończyła 99 lat! Eleonora Jasiek z urodzinowymi gośćmi (Jowitą Kęcińską-Kaczmarek, Konradem Kaczmarkiem (po prawej) oraz Edmundem Bindkiem) Źródło: 36

37 ŹRÓDŁA ARCHIWALNE BIBLIOGRAFIA Muzeum Ziemi Złotowskiej Jaśkowie. Materiały archiwalne. ŹRÓDŁA DRUKOWANE Antoni Jasiek (ps. Andrzej Krajna Wielatowski ) Ziemia Złotowska, Bibljoteka Kresowa. Pogranicze Zachodnie odcięte od Macierzy t. 1. Poznań; Skład Główny w Księgarni Szkolnej; Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 2005;. Antoni Jasiek (ps. Andrzej Krajna Wielatowski) Miejscowości Pogranicza, Bibljoteka Kresowa. Pogranicze Zachodnie odcięte od Macierzy, t. 2. Poznań: Drukarnia Techniczna. Antoni Jasiek Krwawa granica. Wspomnienia delegata Polskiej Rady Ludowej w Złotowie na konferencję międzynarodową w Spaa (Belgia) 1920 roku w sprawie ratowania Ziemi Złotowskiej i Piły dla Polski, Ziemia Nadnotecka t , nr 2, s

38 BIBLIOGRAFIA Antoni Jasiek Czterech ostatnich. Księża polscy obrońcy polskości Ziemi Złotowskiej, [w:] Na okazanie drogi: praca zbiorowa poświęcona pokoleniu księdza Piotra Wawrzyniaka. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, s Paweł Jasiek (z Szczepańskim i Lisowskim) Elementarz i czytanka dla I i i II klasy szkół powszechnych. Poznań: Wydanictwo Polskie R. Wegnera; opracowano w Obozie Polskim w Ansbach; odbito w Norymberdze. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa;. Paweł Jasiek Nauka języka polskiego dla młodzieży (opracowana w 53 lekcjach), [w:]: Polak (Quckenbrück, RFN) Paweł Jasiek Z dziejów Polski opowiadania dla dzieci. (cykl 27 opowiadań), [w:] Dziatwa (Londyn) Piotr Jasiek Przy kominku. Ludowe podania z Pogranicza Złotowskiego. Wstęp ks. dr Bolesław Domański. Nakładem Głosu Pogranicza i Kaszub. 38

39 OPRACOWANIA BIBLIOGRAFIA Feliks Barbarowicz Ziemia Złotowska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie. Maria Zientara-Malewska Złotowszczyzna. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. Maria Zientara-Malewska Jaśkowie z Zakrzewa, [w:] Maria Zientara-Malewska. Działacze spod znaku Rodła. Olsztyn: Pojezierze, 1974, s Barbara Popielas-Szultka, Andrzej Czechowicz, Zygmunt Szultka Dzieje Zakrzewa. Koszalin: rodek Naukowo-Badawczy. Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Konrad Kaczmarek Niecodzienny jubileusz, PZL24.pl, ; (dostęp: ). Jan Wróblewski Paweł Jasiek ( ). Rocznik Olsztyński t. XVI 1989, s

40 40

41 41

42 42

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Ks. Maksymilian Grochowski urodził się w

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

Witold Karpyza ( )

Witold Karpyza ( ) Witold Karpyza (1913-2009) Kopiowanie całości lub fragmentu prezentacji bez zgody autora jest zabronione MUZEUM LUBUSKIE IM. JANA DEKERTA W GORZOWIE WLKP. Urodził się 28 sierpnia 1913 r. w Zieniowcach

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

oprac. Monika Markowska i Hanna Ciepiela Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

oprac. Monika Markowska i Hanna Ciepiela Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oprac. Monika Markowska i Hanna Ciepiela Wojewódzki Ośrodek Metodyczny dr Piotr Franków - nauczyciel, społecznik, prezes gorzowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich. Człowiek

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Kierunki rozwoju wskazuje nam motto szkoły: NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się Szkoła Podstawowa nr 63 Szkoła Podstawowa nr 63 mieści się w samym centrum miasta, przy

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

Klemens Biniakowski MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

Klemens Biniakowski MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Klemens Biniakowski 1902 1985 1 Klemens

Bardziej szczegółowo

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku Któryś autor powiedział, że każdy człowiek ma w głębinach swego JA takie sanktuarium, do którego nie wpuszcza nikogo, a sam wchodzi tylko w ciszy zupełnej i samotności w młodości wcale, w wieku dojrzałym,

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku

Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku przy ulicy Korycińskiego. Była tutejszym nauczycielem,

Bardziej szczegółowo

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI NA ZIEMI SIERPECKIEJ. Bracia Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI NA ZIEMI SIERPECKIEJ. Bracia Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI NA ZIEMI SIERPECKIEJ Bracia Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy W panteonie zasłużonych sierpczan poczesne miejsce zajmuje niezwykłe rodzeństwo - bracia Tułodzieccy. Rodzeństwa

Bardziej szczegółowo

Nauczycielska uroczystość w Konsulacie RP w Toronto

Nauczycielska uroczystość w Konsulacie RP w Toronto Nauczycielska uroczystość w Konsulacie RP w Toronto W piątek, 6 grudnia br. w Konsulacie Generalnym RP w Toronto miała miejsce niezwykle miła, nauczycielska uroczystość podsumowanie kursu metodycznego

Bardziej szczegółowo

Lista członków Polskiego Związku Zachodniego

Lista członków Polskiego Związku Zachodniego Martyrologia wsi polskich (nowy) http://martyrologiawsipolskich.pl/mws/zbiory/zabytki/54247,lista-czlonkow-polskiego-zwiazku -Zachodniego-zamordowanych-w-czasie-II-wojny-swi.html 2018-12-30, 12:49 Strona

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

JAN ROŻEŃSKI 1904 1968

JAN ROŻEŃSKI 1904 1968 MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 JAN ROŻEŃSKI 1904 1968 Jan Rożeński urodził

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2019 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2019 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH PRZEWIDZIANYCH DO SFINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2018 (DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA) I. DZIEJE GÓRNEGO ŚLĄSKA OD XVIII WIEKU JAKO

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Młodzieżowa Encyklopedia Internetowa Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Muzeum Polskich Formacji Granicznych

Muzeum Polskich Formacji Granicznych Muzeum Polskich Formacji Granicznych http://muzeumsg.strazgraniczna.pl/muz/formacje-ochrony-granic/biografie/1945-1990/kadra-1945-1990/tadeusz-j armolinski/9745,tadeusz-jarmolinski.html 2019-09-16, 17:37

Bardziej szczegółowo

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora "

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 3 U. ^, W.h R 1/1. Relacja k. 5 " ł 1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora " 111/1 - Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz Patron Gimnazjum w Boguchwale Wykonali: Joanna Kamińska Kamila Sapa Julia Ciura Karolina Telesz Bartłomiej Kozak Kim był Stanisław Żytkiewicz? Stanisław Żytkiewicz ur. 6

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2018 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2018 rok Plan pracy Zaopiniowany na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu 9 sierpnia 2017 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2018 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 412-417 2014 BIOGRAFIE WSPOMNIENIA REFLEKSJE Dr Ryszard Żmuda Łódź UM sylwetka

Bardziej szczegółowo

Szkoła w Milowicach.

Szkoła w Milowicach. HISTORIA SZKOŁY Szkoła w Milowicach. Z kroniki szkoły. Salomea Kipińska córka Kipińskich właścicieli budynku w którym znajdowała się szkoła. Rok 1919.05.13. Kierownik szkoły w Betonach Milczewski (w środku).

Bardziej szczegółowo

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu.

Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. 19.04.2012 Stanisław Czernik - twórca autentyzmu. autor: zanetakrzyzostaniak Stanisław Czernik był poetą, powieściopisarzem, dramaturgiem, eseistą i publicystą. Uznany został za twórcę nowego nurtu, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu historycznego. ,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Regulamin konkursu historycznego. ,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Regulamin konkursu historycznego,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 1 Inicjatorami i organizatorami Konkursu są: Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

UNIAMO LE GENERAZIONI-

UNIAMO LE GENERAZIONI- ŁĄCZYMY POKOLENIA Łączymy pokolenia to hasło, które zrodziło się w głowach założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Olaszek. Piastowski Słownik Biograficzny

Andrzej Olaszek. Piastowski Słownik Biograficzny Andrzej Olaszek Piastowski Słownik Biograficzny Mieszkaniec Piastowa od urodzenia. Aktywny działacz harcerstwa w Piastowie. Działacz Koła Seniorów przy Harcerskiej Izbie Pamięci. Współtwórca Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia i oddziały organizacji ogólnopolskich w powiecie złotowskim zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenia i oddziały organizacji ogólnopolskich w powiecie złotowskim zarejestrowane w KRS Stowarzyszenia i oddziały organizacji ogólnopolskich w powiecie złotowskim zarejestrowane w KRS 1 Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii ul. Wawrzyniaka 4a 2 Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka w Jastrowiu Ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach 1929-1939 Antoni Krzyżanowski urodził się w 1884 r. w Kownie. Był absolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego, posiadał również dyplom nauczyciela szkół

Bardziej szczegółowo

profesor nadzwyczajny

profesor nadzwyczajny profesor nadzwyczajny Praca doktorska: Dzieje bibliotek łódzkich w latach 1890-1918 Praca habilitacyjna: Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej: 1820-1918 Dziedziny zainteresowań: - współczesne

Bardziej szczegółowo

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. bibliografia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11. Koncepcje i realizacja polityki oświatowej po drugiej wojnie światowej 15. Oświata i szkolnictwo na Dolnym Śląsku 39.

Wstęp 11. Koncepcje i realizacja polityki oświatowej po drugiej wojnie światowej 15. Oświata i szkolnictwo na Dolnym Śląsku 39. Edward Dereń Edukacja nauczycieli szkół podstawowych na Dolnym Śląsku w latach 1945 1970 Spis treści Wstęp 11 Rozdział pierwszy Koncepcje i realizacja polityki oświatowej po drugiej wojnie światowej 15

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE NARODOWE FLAGA, GODŁO, HYMN

SYMBOLE NARODOWE FLAGA, GODŁO, HYMN SYMBOLE NARODOWE FLAGA, GODŁO, HYMN FLAGA POLSKI Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym

Bardziej szczegółowo

Michał Bojarczuk

Michał Bojarczuk Michał Bojarczuk 1900-1986 EDUKACJA Urodził się 16 sierpnia 1900 roku w Białobrzegach. Zmarł 19 stycznia 1986 roku. W 1911 roku kończy nauczanie elementarne w Bortatyczach W październiku 1916 r. zostaje

Bardziej szczegółowo

Bohaterowie są wśród nas. Dziewczyna z murala bohaterką września

Bohaterowie są wśród nas. Dziewczyna z murala bohaterką września 06-09-19 1/5 z murala bohaterką września 27.09.2018 16:01 Katarzyna Zielińska / BPKSiT kategoria: Sto lat niepodległości Halina Kłąb Szwarc, słynna agentka AK, została kolejną bohaterką projektu 12 Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Dawna Polonia. Fragment historii miastawrocławska

Dawna Polonia. Fragment historii miastawrocławska Dawna Polonia Fragment historii miastawrocławska Do nich przyszła Polska Hasło Polaków w Niemczech..,i nie ustaniem w walce. Siłę słuszności mamy. I mocą tej słuszności wytrwamy i wygramy! Edmund Osmańczyk

Bardziej szczegółowo

XXI Turniej Wiedzy o Historii Regionu Poniedziałek, 31 Styczeń :58

XXI Turniej Wiedzy o Historii Regionu Poniedziałek, 31 Styczeń :58 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa, a także nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji IMIĘ, NAZWISKO: Paweł Juśko STOPIEŃ NAUKOWY: doktor historii WYKSZTAŁCENIE: 2008 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, nadanego uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/601,nowi-komendanci-psg-w-grzechotkach-i-braniewie18022014.html Wygenerowano: Niedziela, 12 marca 2017,

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Katarzyna Mikołajczyk * Adam Łysakowski Doktor habilitowany, kustosz dyplomowany, dyrektor BUŁ w latach 1946 1948. Urodził

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i 2012 w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom

Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i 2012 w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom Lp. Rodzaj imprezy Tytuł Termin Adresaci Frekwencja Uwagi 1. Konferencja 1.

Bardziej szczegółowo

XII ZLOT. MŁODZIEŻY POLONIINEJ ORLE GNIAZDO POZNAŃ ŻERKÓW LIPCA 2019 r.

XII ZLOT. MŁODZIEŻY POLONIINEJ ORLE GNIAZDO POZNAŃ ŻERKÓW LIPCA 2019 r. XII ZLOT MŁODZIEŻY POLONIINEJ ORLE GNIAZDO POZNAŃ ŻERKÓW 20-30 LIPCA 2019 r. Młodzi Rodacy! Zapraszamy Was serdecznie na XII Zlot Młodzieży Polonijnej ORLE GNIAZDO. Tegoroczny ZLOT odbędzie się w Żerkowie,

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni

Niezwyciężeni Niezwyciężeni 1918-2018 http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/aktualnosci/43895,ipn-zainaugurowal-obchody-stulecia-odzyskania-niepodleglos ci-stroza-woj-malopols.html 2019-05-06, 07:16 IPN zainaugurował

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie, t. V

Studia Gdańskie, t. V Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. V W Konstancinie koło Warszawy 4 sierpnia 2007 roku zmarł Profesor Julian Radziewicz (ur. 29 maja 1937 r.), pedagog, publicysta, autor publikacji naukowych. Był absolwentem

Bardziej szczegółowo

RóŜowy. świat marzeń Ewy Szelburg Zarembiny (1899-1986)

RóŜowy. świat marzeń Ewy Szelburg Zarembiny (1899-1986) RóŜowy świat marzeń Ewy Szelburg Zarembiny (1899-1986) Ewa Szelburg-Zarembina (ur. 10 kwietnia 1899 w Bronowicach k. Puław, zm. 28 września 1986 w Warszawie) powieściopisarka, poetka, dramaturg, eseistka,

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Grażyna Kostkiewicz-Górska Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

Lp. Ocena formalna oferty Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie) Nazwa organizacji (innego podmiotu) Nazwa własna projektu. Uwagi / do uzupełnienia:

Lp. Ocena formalna oferty Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie) Nazwa organizacji (innego podmiotu) Nazwa własna projektu. Uwagi / do uzupełnienia: WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W ZAKRESIE PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA

Bardziej szczegółowo

Kapitan TEOFIL SPYCHAŁA

Kapitan TEOFIL SPYCHAŁA MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2,,Przemija postać tego świata Przemijają

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa Polskość i Polacy na Warmii i Mazurach w XIX i XX wieku Guzowy Piec, czerwca 2018

Ogólnopolska konferencja naukowa Polskość i Polacy na Warmii i Mazurach w XIX i XX wieku Guzowy Piec, czerwca 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/konferencje-i-wyklady/5887,ogolnopolska-konferencja-naukowa-polskosc-i-polacy -na-warmii-i-mazurach-w-xix-i-.html 2019-08-30, 05:46 Ogólnopolska konferencja

Bardziej szczegółowo

Spuścizna Eliasza Feldmana (1983-2006)

Spuścizna Eliasza Feldmana (1983-2006) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Spuścizna Eliasza Feldmana (1983-2006) Sygn. S/369 Opracowanie mgr Aleksandra Bańkowska Warszawa 2008 1 SPUŚCIZNA ELIASZA FELDMANA 41 zeszytów zapisanych ręcznie

Bardziej szczegółowo

Dowódcy Kawaleryjscy

Dowódcy Kawaleryjscy Zbigniew Dymitr Dunin-Wąsowicz ur. 14 października 1882 w Brzeżanach, poległ 13 czerwca 1915 prowadząc szarżę pod Rokitną) polski dowódca wojskowy, rotmistrz Legionów Polskich. Po ukończeniu korpusu kadetów

Bardziej szczegółowo

Jerzy Grzywacz kończy 90 lat

Jerzy Grzywacz kończy 90 lat Jerzy Grzywacz kończy 90 lat Okrągłe, 90. urodziny 6 stycznia obchodzi Jerzy Grzywacz gdyński harcerz z Szarych Szeregów, pseudonim Tapir. Żołnierz Armii Krajowej, członek drużyny Lucjana Cylkowskiego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Basil Kerski. Basil Kerski

Basil Kerski. Basil Kerski Basil Kerski Basil Kerski Basil Kerski, ur. 1969 w Gdańsku, niemiecko-polski menedżer kultury, redaktor, publicysta i politolog. Wychował się w Polsce, Iraku i zachodnich Niemczech. Studiował politologię

Bardziej szczegółowo

Pielęgnując przeszłość, kształcimy ku przyszłości I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE

Pielęgnując przeszłość, kształcimy ku przyszłości I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE Pielęgnując przeszłość, kształcimy ku przyszłości I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE Projekt: Szkolne jubileusze Historia szkoły Początki szkoły sięgają II połowy XIX wieku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Sławny mieszkaniec Strzelec Opolskich Jan Rychel. Szkolny projekt o sławnych mieszkańców Strzelec Opolskich.

Sławny mieszkaniec Strzelec Opolskich Jan Rychel. Szkolny projekt o sławnych mieszkańców Strzelec Opolskich. Sławny mieszkaniec Strzelec Opolskich Jan Rychel. Szkolny projekt o sławnych mieszkańców Strzelec Opolskich. Jan Rychel - ur. 1902r 27 października, zmarł w 1974r 16 lutego. Jan Rychel był jednym z założycieli

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ. Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ. Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU. SCENARIUSZ ZAJĘĆ GODZINY WYCHOWAWCZEJ Temat: O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY IGNACYM JEŻU. Cele operacyjne: Uczeń: - zna pojęcia: patron, życiorys, rektor, diecezja, kapituła, - wie kim był Ignacy Jeż, - wie

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/5540,placowka-sg-w-rutce-tartak-otrzymala-proporzec.html Wygenerowano: Środa, 27 września 2017, 17:51 Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

KWP: INSPEKTOR TADEUSZ TOMANOWSKI PATRONEM LUBELSKIEGO GARNIZONU POLICJI

KWP: INSPEKTOR TADEUSZ TOMANOWSKI PATRONEM LUBELSKIEGO GARNIZONU POLICJI POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/167013,kwp-inspektor-tadeusz-tomanowski-patronem-lubelskiego-garnizonu-policji.ht ml 2019-07-19, 14:36 Strona znajduje się w archiwum. KWP: INSPEKTOR TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/4234,wystawa-plenerowa-powstala-by-zyc-w-100-rocznice-odzyskania -niepodleglosci-warsz.html 2019-07-19, 23:16 żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Bardziej szczegółowo

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Data i miejsce śmierci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE O FUNKCJONOWANIU RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA NA TERENIE POWIATU ZA 2010 ROK

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE O FUNKCJONOWANIU RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA NA TERENIE POWIATU ZA 2010 ROK INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE O FUNKCJONOWANIU RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA NA TERENIE POWIATU ZA 2010 ROK Spis treści I. Sprawy ogólne...3 II. Rodzinny Dom Dziecka w Okonku..6

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN Dobre praktyki Konkurs plastyczny Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie Filia w Kościanie przy współpracy z Muzeum Regionalnym im. dr. Henryka Florkowskiego

Bardziej szczegółowo

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej PL_0001 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej 1863-1987 Numer zespołu PL_0001_OK_1852 1 Wstęp do inwentarza zespołu: Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Bardziej szczegółowo

Bolesław Formela ps. Romiński. Poseł na sejm II RP w latach

Bolesław Formela ps. Romiński. Poseł na sejm II RP w latach Bolesław Formela ps. Romiński Poseł na sejm II RP w latach 1935-38 Data i miejsce narodzin: - 02 XI 1903 Miłoszewo Data i miejsce śmierci - 24 IX 1944 Tłuczewo Ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne im.

Bardziej szczegółowo

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które?

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? Quiz 11 Listopada 1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? a) Był prezydentem b) Był premierem c)był ministrem spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TUCHÓW w 2018 r.

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TUCHÓW w 2018 r. Patronat: Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz Organizatorzy: Burmistrz Tuchowa Koordynator: GMINA TUCHÓW powiat tarnowski województwo małopolskie PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

ppłk Łukasz Ciepliński ( ). Data jego śmierci uznana została z datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

ppłk Łukasz Ciepliński ( ). Data jego śmierci uznana została z datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. ppłk Łukasz Ciepliński (1913 1951). Data jego śmierci uznana została z datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Franciszek Niepokólczycki ur. 1900 r. Pułkownik Wojska Polskiego, żołnierz

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni

Niezwyciężeni Niezwyciężeni 1918-2018 https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/aktualnosci/59152,rejestracja-do-ii-edycji-konkursu.html 2019-06-19, 20:44 Rejestracja do II edycji konkursu Zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

AKCJE, KAMPANIE, KONKURSY WSPIERAJĄCE CZYTELNICTWO O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

AKCJE, KAMPANIE, KONKURSY WSPIERAJĄCE CZYTELNICTWO O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM AKCJE, KAMPANIE, KONKURSY WSPIERAJĄCE CZYTELNICTWO O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu akcja czytaj.pl http://akcja.czytajpl.pl/ Akcja ma charakter bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

NOWE Muzeum Powstania Wielkopolskiego

NOWE Muzeum Powstania Wielkopolskiego NOWE Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Poznań, 12.06.2018 Mamy obecnie 340 m2 Obecne Muzeum, a inne Muzea Historyczne w Polsce Muzeum Polin 4000m2 Muzeum Śląskie 9264m2 Centrum Historii Zajezdnia

Bardziej szczegółowo

12.02.2014 Gmina (Miasto) Słupca Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

12.02.2014 Gmina (Miasto) Słupca Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkół powiatu słupeckiego przeprowadzone przez nauczycieli z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2014/2015

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2014/2015 Gdańsk - Oferta dydaktyczna na szkolny 2014/2015 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI Temat Forma Termin Czas Koordynator Adresaci Zgłoszenia Uwagi Nowoczesna biblioteka szkolna. Spotkania

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

D I C T U M. B I U L E T Y N F U N D A C J I Q U O M O D O I m. K r ó l a S t a n i s ł a w a L e s z c z y ń s k i e g o S E N T E N C J E

D I C T U M. B I U L E T Y N F U N D A C J I Q U O M O D O I m. K r ó l a S t a n i s ł a w a L e s z c z y ń s k i e g o S E N T E N C J E D I C T U M B I U L E T Y N F U N D A C J I Q U O M O D O I m. K r ó l a S t a n i s ł a w a L e s z c z y ń s k i e g o S E N T E N C J E Vol. IX listopad 2010 wydanie cyfrowe jako @-biuletyn w formacie

Bardziej szczegółowo

POLANICA-ZDRÓJ WCZORAJ I DZIŚ

POLANICA-ZDRÓJ WCZORAJ I DZIŚ POLANICA-ZDRÓJ WCZORAJ I DZIŚ Tom I. Księga pamiątkowa 1347-1946 Zawiera 602 strony. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Polanicy, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3 Nowa Ruda Polanica-Zdrój, styczeń

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo