WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 Aktualizowany na dzień 29 września 2011r. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii 1. Zakład Immunopatologii Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Katedra Anatomii 1. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Lekarski 2. Zakład Angiologii Lekarski 3. Zakład Morfologii Klinicznej Nauk o Zdrowiu Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności 1. Zakład Andrologii Lekarski 2. Zakład Endokrynologii Płodności Lekarski Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1. I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Nauk o Zdrowiu Katedra Biochemii Medycznej 1. Zakład Biochemii Medycznej Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Neurochemii Molekularnej Nauk o Zdrowiu Katedra Biofarmacji 1. Zakład Biofarmacji Farmaceutyczny 2. Zakład Farmacji Szpitalnej Farmaceutyczny 3. Zakład Farmakodynamiki Farmaceutyczny 4. Zakład Farmakogenetyki Nauk o Zdrowiu Katedra Biofizyki Molekularnej i Medycznej 1. Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Nauk o Zdrowiu Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej 1. Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Farmaceutyczny 2. Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej Farmaceutyczny 3. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Farmaceutyczny Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej 1. Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Lekarski 2. Zakład Diagnostyki i Leczenia Chorób Pasożytniczych i Grzybic Lekarski

2 Katedra Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii 1. Zakład Biologii i Genetyki Medycznej Wojskowo Lekarski 2. Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej Wojskowo Lekarski 3. Zakład Metodyki Nauczania Ruchu Wojskowo Lekarski Katedra Biomedycznych Podstaw Pielęgniarstwa 1. Zakład Nauczania Podstaw Medycyny Klinicznej Nauk o Zdrowiu ( Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa) 2. Zakład Patomorfologii Wieku Rozwojowego Nauk o Zdrowiu Katedra Biostruktury 1. Zakład Morfologii Wojskowo-Lekarski 2. Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej Wojskowo-Lekarski Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej 1. Zakład Chemii Bioorganicznej Farmaceutyczny 2. Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej Farmaceutyczny Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii 1. Zakład Biochemii Farmaceutycznej Farmaceutyczny 2. Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków Farmaceutyczny Katedra Chemii i Biochemii Medycznej 1. Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów Lekarski 2. Zakład Chemii Biomolekularnej Lekarski 3. Zakład Enzymologii Medycznej Lekarski Katedra Chemii Medycznej 1. Zakład Chemii Analitycznej Farmaceutyczny 2. Zakład Chemii Bionieorganicznej Farmaceutyczny 3. Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Farmaceutyczny I Katedra Chirurgii 1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Wojskowo Lekarski 2. Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojskowo Lekarski II Katedra Chirurgii 1. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Lekarski 2. Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej,Onkologicznej i Ogólnej Lekarski 3. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Lekarski 4. Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Lekarski III Katedra Chirurgii 1. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojskowo Lekarski 2. Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Wojskowo-Lekarski 3. I Klinika Urologii Wojskowo Lekarski 4. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojskowo-Lekarski 5. Zakład Chirurgii Wojskowej Wojskowo-Lekarski

3 Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Nauk o Zdrowiu 2. Oddział Kliniczny Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Artroskopowej Stawu Kolanowego Nauk o Zdrowiu 3. Zakład Transplantologii Nerek Nauk o Zdrowiu Katedra Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii 1. Zakład Chirurgii Stomatologicznej Lekarski 2. Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Lekarski I Katedra Chorób Oczu 1. Klinika Chorób Oczu Lekarski 2. Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza Lekarski II Katedra Chorób Oczu 1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowo Lekarski 2. Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Wojskowo Lekarski 3. Zakład Diagnostyki Chorób Oczu Wojskowo Lekarski Katedra Chorób Układu Nerwowego 1. Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym Wojskowo Lekarski 2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Wojskowo Lekarski 3. Klinika Zaburzeń Nerwicowych Związanych ze Stresem Wojskowo Lekarski 4. Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego I Katedra Chorób Wewnętrznych 1. Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Lekarski 2. Klinika Pneumonologii i Alergologii Lekarski 3. Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny Lekarski II Katedra Chorób Wewnętrznych 1. Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Lekarski 2. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Lekarski Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wojskowo Lekarski 2. Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Wojskowo Lekarski 3. Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii Wojskowo-Lekarski Katedra Chorób Zakaźnych 1. Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby Wojskowo Lekarski Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii 1. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Lekarski

4 Katedra Dermatologii 1. Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Wojskowo Lekarski Katedra Dermatologii i Wenerologii 1. Klinika Dermatologii i Wenerologii Lekarski 2. Zakład Immunodermatologii Lekarski Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej 1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Wojskowo Lekarski 2. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Wojskowo Lekarski 3. Zakład Neuroendokrynologii Wojskowo Lekarski 4. Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Nauk o Zdrowiu Katedra Diagnostyki Obrazowej 1. Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej Lekarski 2. Zakład Medycyny Nuklearnej Lekarski 3. I Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Lekarski 4. II Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Lekarski Katedra i Diagnostyki Obrazowej i Biochemii Hormonów 1. Zakład Biochemii Hormonów Wojskowo-Lekarski 2. Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej Wojskowo Lekarski Katedra Endokrynologii 1. Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej Lekarski 2. Klinika Endokrynologii Lekarski 3. Zakład Chirurgii Doświadczalnej Lekarski 4. Zakład Immunoendokrynologii Lekarski 5. Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych Lekarski 6. Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Lekarski Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych 1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gruczołów Dokrewnych Lekarski 2. Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Lekarski 3. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Lekarski 4. Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego Lekarski 5. Zakład Endokrynologii Onkologicznej Lekarski Katedra Farmacji Stosowanej 1. Zakład Farmacji Aptecznej Farmaceutyczny 2. Zakład Technologii Postaci Leku Farmaceutyczny Katedra Farmakognozji 1. Zakład Farmakognozji Farmaceutyczny Katedra Farmakologii i Farmakologii Klinicznej 1. Zakład Farmakologii Lekarski Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej 1. Zakład Fizjologii Doświadczalnej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 2. Zakład Fizjologii Klinicznej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 3. Zakład Fizjologii Ogólnej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 4. Zakład Fizjologii Układu Krążenia Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

5 5. Zakład Interakcji Międzykomórkowych Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Katedra Gastroenterologii 1. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego Lekarski 2. Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego Lekarski Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej 1. Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych Lekarski 2. Zakład Genetyki Klinicznej Lekarski I Katedra Ginekologii i Położnictwa 1. Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Lekarski 2. Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii Lekarski 3. Klinika Patologii Ciąży Lekarski 4. Klinika Perinatologii Lekarski II Katedra Ginekologii i Położnictwa 1. Klinika Ginekologii i Położnictwa Nauk o Zdrowiu 2. Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Nauk o Zdrowiu 3. Zakład Dydaktyki w Położnictwie Nauk o Zdrowiu 4. Zakład Położnictwa Praktycznego Nauk o Zdrowiu III Katedra Ginekologii i Położnictwa 1. Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii Wojskowo Lekarski Katedra Hematologii 1. Klinika Hematologii Lekarski 2. Zakład Hematologii Doświadczalnej Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii 1. Zakład Higieny i Promocji Zdrowia Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii Nauk o Zdrowiu Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii 1. Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Lekarski 2. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Lekarski 3. Zakład Psychodermatologii Lekarski Katedra Kardiologii 1. Klinika Kardiologii Lekarski 2. Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Lekarski Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii 1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej Lekarski 2. Klinika Elektrokardiologii Lekarski 3. Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Lekarski

6 4. Klinika Kardiochirurgii Lekarski 5. Klinika Kardiologii Lekarski 6. Zakład Kardiologii Inwazyjnej Lekarski Katedra Klinicznych Podstaw Fizjoterapii 1. Klinika Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii Wojskowo-Lekarski 2. Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersioweji Rehabilitacji Oddechowej Wojskowo Lekarski 3. Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej Wojskowo Lekarski Katedra Kosmetologii 1. Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych Farmaceutyczny 2. Zakład Kosmetologii Farmaceutyczny 3. Zakład Środków Zapachowych Farmaceutyczny 4. Zakład Technologii Środków Kosmetycznych Farmaceutyczny Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii 1. Zakład Biotechnologii Medycznej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 2. Zakład Endokrynologii Porównawczej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 3. Zakład Kancerogenezy Molekularnej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Katedra Medycyny Sądowej 1. Zakład Medycyny Sądowej Lekarski 2. Zakład Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego Lekarski Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej 1. Zakład Epidemiologii i Biostatystyki Nauk o Zdrowiu 2. I Zakład Medycyny Rodzinnej Nauk o Zdrowiu 3. Zakład Medycyny Społecznej Nauk o Zdrowiu 4. Zakład Medycyny Sportowej Nauk o Zdrowiu 5. Zakład Medycyny Zapobiegawczej Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Wewnętrznej 1. Klinika Gastroenterologii Wojskowo Lekarski 2. Zakład Żywienia Klinicznego Wojskowo Lekarski Katedra Morfologii i Embriologii 1. Zakład Cytofizjologii, Histologii i Embriologii Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Nauk o Zdrowiu Katedra Nauczania Pielęgniarstwa 1. Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie Nauk o Zdrowiu 3. Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Nauk o Zdrowiu 4. Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie Nauk o Zdrowiu

7 Katedra Nauk Humanistycznych 1. Zakład Bioetyki Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Nauk o Rodzinie Nauk o Zdrowiu 3. Zakład Prawa Medycznego Nauk o Zdrowiu 4. Zakład Psychologii Lekarskiej Nauk o Zdrowiu 5. Zakład Socjologii Nauk o Zdrowiu Katedra Nauk Klinicznych 1. Klinika Chorób Wewnętrznych,Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 2. Klinika Geriatrii Nauk o Zdrowiu 3. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Alergologii Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 4. Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych 1. Zakład Biofizyki Wojskowo-Lekarski 2. Zakład Biologii Środowiskowej Wojskowo-Lekarski 3. Zakład Farmakologii i Toksykologii Wojskowo-Lekarski 4. Zakład Fizjologii Człowieka Wojskowo-Lekarski Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego 1. Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej Wojskowo Lekarski 2. Zakład Interny Wojskowej Wojskowo Lekarski 3. Zakład Nadciśnienia Tętniczego Wojskowo-Lekarski Katedra Neurologii 1. Klinika Neurologii Lekarski Katedra Onkologii 1. Klinika Chemioterapii Nowotworów Lekarski 2. Klinika Chirurgii Onkologicznej Lekarski 3. Zakład Patologii Lekarski 4. Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Lekarski 5. Zakład Radioterapii Lekarski Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej 1. Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Lekarski Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej 1. Klinika Chirurgii Ręki Wojskowo Lekarski 2. Klinika Ortopedii i Traumatologii Wojskowo Lekarski 3. Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Wojskowo Lekarski 4. Oddział Kliniczny Balneoklimatologii i Fizjoterapii Wojskowo Lekarski 5. Oddział Kliniczny Rehabilitacji Pourazowej Wojskowo Lekarski

8 I Katedra Otolaryngologii 1. Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Lekarski 2. Zakład Audiologii i Foniatrii Lekarski 3. Zakład Układu Równowagi Lekarski II Katedra Otolaryngologii 1. Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Wojskowo Lekarski 2. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowo Lekarski Katedra Patofizjologii 1. Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Wojskowo-Lekarski 2. Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej Wojskowo-Lekarski 3. Zakład Patofizjologii i Immunopatologii Wysiłku Wojskowo Lekarski Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 1. Zakład Badań Neuropeptydów Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Patofizjologii Behawioralnej Nauk o Zdrowiu 3. Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej Nauk o Zdrowiu 4. Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Nauk o Zdrowiu Katedra Patomorfologii 1. Zakład Nefropatologii Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Patomorfologii Lekarski 3. Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Lekarski I Katedra Pediatrii 1. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Lekarski 2. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Lekarski II Katedra Pediatrii 1. Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Nauk o Zdrowiu 2. Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii Nauk o Zdrowiu 3. Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej dla Dzieci Nauk o Zdrowiu III Katedra Pediatrii 1. Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Lekarski 2. Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii Lekarski Katedra Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego 1. Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjneji Immunologii Wieku Rozwojowego Wojskowo-Lekarski

9 2. Zakład Audiologii, Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej Wojskowo-Lekarski 3. Zakład Dydaktyki Pediatrycznej Wojskowo Lekarski Katedra Pediatrii Zabiegowej 1. Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Lekarski 2. Klinika Okulistyki Dziecięcej Lekarski 3. Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dzieci Lekarski Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Nauk o Zdrowiu (Odział Pielęgniarstwa i Położnictwa) 2. Oddział Kliniczny Pneumonologii Nauk o Zdrowiu Katedra Polityki Ochrony Zdrowia 1. Zakład Finansowania Ochrony Zdrowia Nauk o Zdrowiu 2. Zakład Jakości Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych Nauk o Zdrowiu 3. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych Nauk o Zdrowiu 4. Zakład Zarządzania Ochroną Zdrowia Nauk o Zdrowiu Katedra Położnictwa i Ginekologii Operacyjnej 1. Klinika Ginekologii Wojskowo Lekarski 2. Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej Wojskowo-Lekarski Katedra Psychiatrii 1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Nauk o Zdrowiu I Katedra Psychiatrii 1. Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Lekarski 2. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Lekarski Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej 1. Zakład Medycznych Technik Obrazowania Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego I Katedra Rehabilitacji 1. Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Wojskowo Lekarski 2. Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno Ortopedycznego Wojskowo Lekarski 3. Zakład Medycyny Fizykalnej Wojskowo Lekarski II Katedra Rehabilitacji 1. Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego Wojskowo Lekarski 2. Klinika Rehabilitacji Medycznej Wojskowo Lekarski

10 III Katedra Rehabilitacji 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Wojskowo Lekarski 2. Zakład Historii Nauk i Medycyny Wojskowej Wojskowo Lekarski 3. Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej Wojskowo Lekarski Katedra Stomatologii Odtwórczej 1. Zakład Protetyki Stomatologicznej Lekarski 2. Zakład Stomatologii Ogólnej Lekarski 3. Zakład Technik Dentystycznych Lekarski Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego 1. Zakład Ortodoncji Lekarski 2. Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Lekarski Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji 1. Zakład Endodoncji Lekarski 2. Zakład Stomatologii Zachowawczej Lekarski Katedra Toksykologii i Bromatologii 1. Zakład Bromatologii Farmaceutyczny 2. Zakład Toksykologii Farmaceutyczny Katedra Zabiegowych Nauk Klinicznych 1. II Klinika Urologii Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Poza strukturą katedr 1. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojskowo-Lekarski 2. Zakład Biologii Molekularnej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 3. Zakład Biologii Strukturalnej Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 4. Zakład Chemii Biomedycznej Nauk o Zdrowiu 5. Zakład Historii Medycyny i Farmacji Nauk o Zdrowiu 6. Zakład Immunologii Doświadczalnej Nauk o Zdrowiu 7. Zakład Laboratoryjnej Immunologii Medycznej Farmaceutyczny 8. Zwierzetarnia Wydziału Farmaceutycznego Farmaceutyczny 9. Apteka Farmaceutyczny 10. Zwierzetarnia Wydziału Lekarskiego Lekarski 11.Centralny Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Lekarskiego Lekarski Międzyuczelniane Centrum Inżynierii Biomedycznej

11 Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE 1. Biblioteka Uniwersytetu Medycznego 2. Centralne Laboratorium Uniwersytetu Medycznego 3. Centrum Nauczania Języków Obcych 5. Studium Doktoranckie 6. Studium Doktoranckie dla Cudzoziemców 7. Studium Informatyki i Statystyki Medycznej 8. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ODDZIAŁY 1. Oddział Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego (ze strukturą organizacyjną) Farmaceutyczny 2. Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Farmaceutyczny 3. Oddział Medycyny Laboratoryjnej Farmaceutyczny 4. Oddział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 5. Oddział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Dentystów Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 6. Oddział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Wojskowych Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 7. Oddział Pielegniarstwa i Położnictwa (ze strukturą organizacyjną) Nauk o Zdrowiu 8. Oddział Medycyny Ratunkowej Nauk o Zdrowiu 9. Oddział Zdrowia Publicznego Nauk o Zdrowiu 10. Oddział Fizjoterapii (ze strukturą organizacyjną) Wojskowo-Lekaski 11. Oddział ds. Szkolenia Wojskowo-Lekarskiego Wojskowo-Lekaski 12. Studium Edukacji Obronnej Wojskowo-Lekarski 13. Oddział Stomatologiczny (ze strukturą organizacyjną) Lekarski 14. Wyższe Studia Zawodowe Technik Dentystycznych Lekarski

12 WYKAZ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH 1. Biuro Rektora 2. Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 3. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu 4. Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa 5. Dziekanat Wydziały Farmaceutycznego 6. Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 7. Dziekanat Wydziału Lekarskiego 8. Dziekanat Oddziału Stomatologicznego 9. Dziekanat Wydziału Wojskowo-Lekarskiego 10. Dziekanat Oddziału Fizjoterapii 11. Biuro Audytu i Kontroli 12. Inspektorat BHP 13. Inspektorat P.poż 14. Biuro Promocji i Wydawnictw 15. Centrum Innowacji i Transferu Technologii 16. Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim 17. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 18. Kanclerz 19. Biuro Organizacyjno Prawne 1) Dział Statutowo-Senacki 2) Dział Organizacyjno-Prawny 3) Kancelaria Główna 4) Archiwum 20. Biuro Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Bazą Obcą 21. Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne 1) Dział Administratorów i Utrzymania Sieci 2) Dział Koordynacji Wspomagania Planowania Dydaktyki 3) Dział Wdrażania Usług Wysokiego Poziomu 4) Centralny Serwis i Magazyn IT 22. Zastępca Kanclerza Kwestor 23. Dział Finansowy 24. Dział Księgowości 25. Dział Płac i Zasiłków 26. Sekretariat Kanclerzy 27. Biuro Kadr 1) Dział Spraw Osobowych 2) Sekcja Spraw Socjalnych 28. Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych 29. Biuro Inwestycji 30. Biuro Remontów i Eksploatacji 31. Biuro ds. Nieruchomości 32. Zastępca Kanclerza ds. Organizacyjno-Ekonomicznych 33. Samodzielna Sekcja ds. Obronnych 34. Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych 35. Biuro Administracyjno-Gospodarcze 36. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 37. Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji 38. Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem 39. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 40. Biuro Analiz i Strategii 1) Dział Analiz 2) Dział Programów Pomocowych

13 41. Sekretariat Studium Doktoranckiego 42. Biuro ds. Nauczania i Wychowania 1) Sekcja Międzynarodowej Wymiany Studentów 2) Akademickie Biuro Karier 3) Dział Kształcenia 4) Dział Rekrutacji 5) Dział Rozliczeń Dydaktycznych 6) Dział ds. Bytowych Studentów a) Administracja I Domu Studenta b) Administracja II Domu Studenta c) Administracja III Domu Studenta d) Administracja IV Domu Studenta

14 JEDNOSTKI, DLA KTÓRYCH UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nazwa skrócona: Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nazwa skrócona:uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów nazwa skrócona: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nazwa skrócona: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii jednostka nazwa nr jednostki I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii 206 Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i jednostka nazwa nr jednostki Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 4 Klinika

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI KATEDRY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI KATEDRY Aktualizowany na dzień 24 czerwca 2010 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii 1. Zakład Immunopatologii

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny

Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny Nazwa jednostki Nr jednostki Biblioteka 159 Centralne Laboratorium Naukowe 299 Centrum Edukacji Medycznej 318 Dział Wdrażania Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Aktualizowany na dzień 21 pażdziernika 2011r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI KATEDRY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI KATEDRY Aktualizowany na dzień 26 marca 2009 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Anatomii 1. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 2. Zakład Angiologii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 20 października 2016 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

Struktura jednostek badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lodzi od dnia 1 października 2019 r.

Struktura jednostek badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lodzi od dnia 1 października 2019 r. Struktura jednostek badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lodzi od dnia 1 października 2019 r. I. Wydział Farmaceutyczny II. Wydziału Lekarski 1. Oddział Nauk Biomedycznych 2. Oddział Lekarski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 28 czerwca 2018 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129) Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63 Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata - oraz kategoria przyznana na rok 2005 Lp. Jednostka 1. Katedra i Klinika Onkologii i adioterapii 1672,50 71,63 2. Zakład mmunopatologii

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G 1. 1WL 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej 1 395,00 3,33 418,92

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin R o z d z i e l n i k. Szczecin, dn r.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin R o z d z i e l n i k. Szczecin, dn r. ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin Szczecin, dn.... 2018 r. Dział wysyłający:... W sprawie:... Numer i data pisma:... Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Katedra i Zakład Patomorfologii Katedra i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

R o z d z i e l n i k

R o z d z i e l n i k Szczecin, dn....2018 r. Dział wysyłający:... W sprawie:... Numer i data pisma:... Biuro Rektora Dział Audytu i Kontroli Dział Kadr Rzecznik Prasowy / Dział Promocji i Informacji Pełnomocnik ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G Jednostki o zatrudnieniu 3 i więcej etatów Suma Liczba Efektywność 1. 1WL 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej 941,00 4

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta naukowo-dydaktyczna za rok 2012 RANKING* Lp Wydział / kod Nazwa jednostki SUMA PKT. liczba 1. 2WL 2M11 Klinika Dermatologii i Wenerologii 553 2 276,50 2. 1WL 1WY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1. SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii 107 5 21,40 2. SKN przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2016/2017) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnik A-G. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 2. Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej 4

Rozdzielnik A-G. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 2. Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej 4 Rozdzielnik A-G Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Zakład Biochemii Katedra i Zakład Fizjologii Zakład Chemii Medycznej Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety.

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. L.p. Nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 671 2 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1 SKN PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII 230 6 38,30 2 SKN PRZY KLINICE DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020. I ROK semestr jesienny

Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020. I ROK semestr jesienny Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020 I ROK Anatomia człowieka 1 4,5 zaliczenie 60 15 15 30 Histologia 4 zaliczenie 50 5 15 30 Cytofizjologia 4,5 egzamin 60 15 15 30 Etyka

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty Ogółem Średnia liczba Członków Wynik 1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej I Topograficznej 255 5 51,00 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1W I WYDZIAŁ LEKARSKI 1W11 1W12 1W13 1W2 I Zakład Radiologii Klinicznej II Zakład Radiologii Klinicznej Zakład Medycyny Nuklearnej Instytut

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS 2019/2020

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS 2019/2020 NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I 2019/2020 I Anatomia 20 60 0 80 110 30 5 Biofizyka 22 33 0 55 1 137,5 82,5 6,5 Biologia molekularna 25 15 25 65 1 158 93 7,5 Chemia medyczna 6 15 0 21 28,5 7,5 1,5 Etyka lekarska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS ENGLISH DIVISION 2019/2020

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS ENGLISH DIVISION 2019/2020 NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ENGLISH DIVISION 2019/2020 I Anatomia 20 60 0 80 110 30 5 Biofizyka 22 33 0 55 1 137,5 82,5 6,5 Biologia molekularna 25 15 25 65 1 158 93 7,5 Chemia medyczna 6 15 0 21 28,5

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPERACYJNY ZE WSKAZANIEM LOKALIZACJI PUNKTÓW POCZTOWYCH (PLACÓWEK) WYKONAWCY

WYKAZ OPERACYJNY ZE WSKAZANIEM LOKALIZACJI PUNKTÓW POCZTOWYCH (PLACÓWEK) WYKONAWCY Załącznik nr 3 do komunikatu nr 9 Z-cy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 15.02.2018 r. Lp. WYKAZ OPERACYJNY ZE WSKAZANIEM LOKALIZACJI PUNKTÓW POCZTOWYCH (PLACÓWEK) WYKONAWCY Kod Jednostki (ID jedn. organ.) Jednostka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD PRACY ORAZ PRACA WŁASNA STUDENTA ENGLISH DIVISION 2018/2019

NAKŁAD PRACY ORAZ PRACA WŁASNA STUDENTA ENGLISH DIVISION 2018/2019 NAKŁAD PRACY ORAZ PRACA WŁASNA STUDENTA ENGLISH DIVISION 2018/2019 I anatomia 20 65 0 85 117,5 32,5 5,5 biofizyka 22 33 0 55 1 137,5 82,5 6,5 biologia molekularna 25 15 25 65 1 158 93 7,5 chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -276/17 Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma Plan studiów w latach 2012/2013-2017/2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Samokształcenie PLAN STUDIÓW rok akadem. 2018/19 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2017/2018 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma Rok I semestr I i II w roku akademickim 2013/2014 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Id. Wydział: Katedra / : 1 ul. Narutowicza 60 2 Oddział Nauk Biomedycznych i 3 Kształcenia Podyplomowego Adres: Nr, nazwa Sali: Rodzaj Sali: Koordynator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE. Formy studiów STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE. Formy studiów STACJONARNE i NIESTACJONARNE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKO- DENTYSTYCZNY Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone na Radzie Wydziału Lekarskiego I w dniu 9 marca 2016 r.

Zatwierdzone na Radzie Wydziału Lekarskiego I w dniu 9 marca 2016 r. RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA I ROKU STUDIÓW 2016/2017 Standardy kształcenia na podstawie Roz. z 9.05.2012r. poz. 631 semestr Wykłady Sem. Ćwicz. ECTS Lp. Przedmiot Godziny Ćw. Lab. Kat. ćwicz. Zaliczenie 1

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

I. WŁADZE UNIWERSYTETU - CM ADMINISTRACJA CM. L.p. Nazwa jednostki Symbol CM Kod UMK. 1. Prorektor ds. Collegium Medicum _R

I. WŁADZE UNIWERSYTETU - CM ADMINISTRACJA CM. L.p. Nazwa jednostki Symbol CM Kod UMK. 1. Prorektor ds. Collegium Medicum _R Załącznik do zarządzenia Nr 156 Rektora UMK z dnia 21 lipca 2014 r. WYKAZ PÓL SPISOWYCH COLLEGIUM MEDICUM L.p. Nazwa jednostki Symbol CM Kod UMK I. WŁADZE UNIWERSYTETU - CM 1. Prorektor ds. Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 26. Wykaz sal dydaktycznych UM

Załącznik 26. Wykaz sal dydaktycznych UM Załącznik 26. Wykaz sal dydaktycznych UM Lp. Nazwa budynku i adres Nazwa jednostki organizacyjnej rodzaj i numer pomieszczenia 1 Collegium Universum ul. Chodźki 1 AULA 2 Collegium Universum ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata SEMESTR I SEMESTR II. grupa

Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata SEMESTR I SEMESTR II. grupa Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2012-2018 grupa SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz.grupyforma zal. A Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Prezentacja zadań UZZJK zgodnie z zaleceniami PKA. 2. Przedstawienie bieżącej sytuacji dotyczącej przeprowadzonych hospitacji i ankietyzacji na

1. Prezentacja zadań UZZJK zgodnie z zaleceniami PKA. 2. Przedstawienie bieżącej sytuacji dotyczącej przeprowadzonych hospitacji i ankietyzacji na 1. Prezentacja zadań UZZJK zgodnie z zaleceniami PKA. 2. Przedstawienie bieżącej sytuacji dotyczącej przeprowadzonych hospitacji i ankietyzacji na poszczególnych Wydziałach praca nad materiałami przygotowanymi

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo