22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI"

Transkrypt

1 22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie powołania pododdziałów antyterrorystycznych Policji Na podstawie 7 pkt 3 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2 poz. 17 i Nr 7 poz. 73). 1 Tworzy się wyodrębnione pododdziały antyterrorystyczne jako Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Warszawie. 2 Stany etatowe oraz strukturę samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych, o których mowa w 1 określają załączniki 1 i 2 do decyzji Szczegółowy terytorialny zasięg działania samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji określa załącznik nr 3 do decyzji. 2. Szczegółowy zasięg terytorialny działania referatu, zespołów minersko-pirotechnicznych samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, zespołu minersko-pirotechnicznego Oddziału Prewencji KWP w Olsztynie oraz w samodzielnych pododdziałach prewencji w Bydgoszczy i Lublinie określa załącznik nr 4 do decyzji. 4 Nadzór nad Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi Policji sprawuje Komendant Główny Policji. 5 Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Poli-

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr cji stanowią odwód przeznaczony do działań na terenie całego kraju. 6 Decyzję o użyciu pododdziału antyterrorystycznego oraz referatu i zespołu minersko-pirotechnicznego poza terytorialnym zasięgiem działania podejmuje Komendant Główny Policji. 7 Zakres oraz formy i metody działania pododdziałów antyterrorystycznych regulują odrębne przepisy. 8 Traci moc Decyzja Nr 252 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 1998 roku w sprawie powołania oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych Policji w zakresie dotyczącym pododdziałów antyterrorystycznych Policji. 9 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji: generalny inspektor J. Michna Pierwszy Zastępca : nadinsp. mgr I. Wachowski Lp. Załącznik nr 1 Struktura organizacyjno-etatowa Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Warszawie Nazwa komórki, stanowiska Ilość etatów Razem Policyjnych Stanowiska pomocnicze Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Szef sztabu Referat Sztabowo-Operacyjny - Specjalista Referent Sekretarka- maszynistka Referaty Szturmowe 5x18 - Kierownik referatu Specjalista Asystent Referent Referat Szkoleniowo-Szturmowy 1x14 - Specjalista Instruktor Referat Snajpersko-Szturmowy 1x12 - Kierownik referatu Specjalista Asystent Referat ds. Negocjacji 1x7 - Specjalista Asystent

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Referat Techniczny 1x13 - Specjalista Referent Referat Transportu 1x12 - Specjalista Referent Zespół Medyczny 1x4 - Lekarz Pielęgniarka Pluton Zabezpieczenia Wewnętrznego 1x21 - Referent Policjant Referat Minersko-Pirotechniczny 1x25 - Specjalista Asystent Referent Pluton zabezpieczenia lotniska - Specjalista Dowódca drużyny Referent Policjant Ogółem

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Załącznik nr 2 Struktura organizacyjno-etatowa Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu Lp. Nazwa komórki, stanowiska Ilość etatów Stanowiska Razem Policyjnych pomocnicze Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Specjalista Zespół techniczny - Asystent Referent Pluton szturmowy - Asystent Referent Zespół szkolenia - Instruktor Zespół minersko-pirotechniczny - Specjalista Asystent Ogółem

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Załącznik nr 3 Zasięg terytorialny pododdziałów antyterrorystycznych Policji 1) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie woj. mazowieckie oraz na obszarze woj. lubelskiego powiat: łukowski, puławski, i rykowski oraz obszar Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie; 2) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Białymstoku woj. podlaskie oraz na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego powiat: bartoszycki, ełcki, giżycki, kętrzyński, lidzbarsko-warmiński, mrągowski, nidzicki, olecko-gołdapski, olsztyński, piski, szczytnieński i na obszarze woj. lubelskiego powiat: bialsko-podlaski, parczewski, radzyńsko-podlaski; 3) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku woj. pomorskie oraz na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego powiat: braniewski, elbląski, działdowski, nowomiejsko-lubawski, iławski, ostródzki i na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego powiat: brodnicki, chełmnieński, grudziądzki, sępólno-krajeński, świecki, tucholski, wąbrzeźnieński; 4) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach woj. śląskie oraz na obszarze woj. opolskiego powiat: głubczycki, kędzierzyńsko-koźleński, krapkowwicki, leśnieński, strzelecki, prudnicki; 5) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Krakowie woj. małopolskie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: kielecki, busko-zdrójecki, jędrzejowski, kazimierzowski (Kazimierza Wlk.), pińczowski, włoszczowski; 6) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Łodzi woj. łódzkie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: koński, skarżysko-kamieński i na obszarze woj. kujawsko-pomorkiego powiat: aleksandrowski, golub-dobrzyński, lipnienski, radziejowski, rypiński, toruński, włocławski; 7) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Poznaniu woj. wielkopolskie oraz na obszarze woj. lubuskiego powiat: międzyrzecki, krosno-odrzański, słubicki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski i na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego powiat: bydgoski, mogilnieński, nakielski, inowrocławski, żniński; 8) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Rzeszowie woj. podkarpackie oraz na obszarze woj. lubelskiego powiat: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, krośnieński, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolsko-lubelski, świdnicki, tomaszowsko-lubelski, włodawski, zamojski i na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski; 9) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Szczecinie woj. zachodniopomorskie oraz na obszarze woj. lubuskiego powiat: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdencki i sulęciński; 10) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu woj. dolnośląskie oraz na obszarze woj. opolskiego powiat: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, opolski i na obszarze woj. lubuskiego powiat: nowo-solski, żagański, żarski;

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Załącznik nr 4 Zasięg terytorialny referatu i zespołów minersko-pirotechnicznych Policji 1) Referat Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KSP w Warszawie woj. mazowieckie i obszar Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie; 2) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Białymstoku woj. podlaskie; 3) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Gdańsku woj. pomorskie; 4) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Katowicach woj. śląskie oraz na obszarze woj. opolskiego powiat: głubczycki, kędzierzyńsko-koźleński, krapkowicki, leśnieński, strzelecki, prudnicki; 5) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Krakowie woj. małopolskie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: kielecki, busko-zdrójecki, jędrzejowski, kazimierzowski (Kazimierza Wlk.), pińczowski, włoszczowski; 6) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Łodzi woj. łódzkie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: koński, skarżysko-kamieński; 7) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Poznaniu woj. wielkopolskie oraz na obszarze woj. lubuskiego powiat: międzyrzecki, krosnoodrzański, słubicki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski; 8) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Rzeszowie woj. podkarpackie oraz na obszarze woj. świętokrzyskiego powiat: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski; 9) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Szczecinie woj. zachodniopomorskie oraz na obszarze woj. lubuskiego powiat: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdencki i sulęciński; 10) Zespół Minersko-Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP we Wrocławiu woj. dolnośląskie oraz na obszarze woj. opolskiego powiat: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, opolski i na obszarze woj. lubuskiego powiat: nowo-solski, żagański, żarski; 11) Zespół Minersko-Pirotechniczny KWP w Bydgoszczy woj. kujawsko-pomorskie; 12) Zespół Minersko-Pirotechniczny KWP w Lublinie woj. lubelskie; 13) Zespół Minersko-Pirotechniczny KWP w Olsztynie woj. warmińsko-mazurskie;

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 kwietnia 09 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 0 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia marca 09 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych

Bardziej szczegółowo

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

21 DECYZJA NR 295 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 21 DECYZJA NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji Na podstawie 7 pkt zarządzenia nr /2000 Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski Załącznik nr 3 do uchwały nr 178/2009 Zarządu PFRON z dnia 28 maja 2009 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2009 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie których

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

powierzchnia data wpisu do wykazu nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu województwo [km 2 ] dolnośląskie

powierzchnia data wpisu do wykazu nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu województwo [km 2 ] dolnośląskie WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku Powiatowy Inspektorat Weterynarii 42-100 Kłobuck ul.ks.kard.wyszyńskiego 15, tel. 34-310-01-34 e-mail : sekretariat@piwklobuck.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

numer powiat województwo

numer powiat województwo 2004-2009 2007-2011 2009-2012 numer powiat województwo wydatki finansowane ze środków unijnych w latach 2009-2012 (w zł per capita, uwzględniając inflację - w cenach stałych 2012) 1 1 1 142200 Powiat przasnyski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/2012 Zarządu PFRON z dnia 18 grudnia 2012 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 85 nr 5 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WOJ. POW Liczba osób Składka Śr. składka MAŁOPOLSKIE m. Kraków ,6 krakowski ,6 m. Tarnów ,0 nowosądecki 105 7

WOJ. POW Liczba osób Składka Śr. składka MAŁOPOLSKIE m. Kraków ,6 krakowski ,6 m. Tarnów ,0 nowosądecki 105 7 WOJ. POW Liczba osób Składka Śr. składka MAŁOPOLSKIE m. Kraków 509 35 938 70,6 krakowski 231 16 532 71,6 m. Tarnów 114 7 640 67,0 nowosądecki 105 7 165 68,2 nowotarski 94 6 703 71,3 wadowicki 91 6 224

Bardziej szczegółowo

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Załącznik 5. Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Lp Powiat Województwo Przybliżona powierzchnia powiatu [km 2 ] Przybliżony udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy 1 aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia.

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Jednostka podziału administracyjnego Rok Przestępstwa Przestępstwa stwierdzone

Bardziej szczegółowo

Całkowita kwota dopłaty netto CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA

Całkowita kwota dopłaty netto CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA - DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki 520,00 zł 400,00 zł 360,00 zł dzierżoniowski 650,00 zł 500,00 zł 450,00 zł głogowski 390,00 zł 300,00 zł 270,00 zł górowski 260,00 zł 200,00 zł 180,00 zł jaworski 520,00 zł

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2014 poz. 853 wersja obowiązująca od 2014-09-24 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR WOJEWÓDZTWO POWIAT 11.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 bolesławiecki 7:30 15:30 6:00 22:00 6:00 22:00 6:00 22:00 dzierżoniowski 7:30

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012)

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012) 02 01 bolesławiecki 35 841 685 4 002 877 31 347 996 490 812 12 943 910 0 02 02 dzierżoniowski 45 863 897 7 468 593 34 563 933 3 831 371 13 443 308 0 02 03 głogowski 48 115 755 30 827 47 672 330 412 598

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/795/2013)

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/795/2013) 02 01 bolesławiecki 36 344 981 3 856 503 31 874 144 614 334 13 441 617 0 02 02 dzierżoniowski 45 389 960 7 216 251 34 504 923 3 668 786 13 808 012 0 02 03 głogowski 48 253 876 91 551 45 253 034 2 909 291

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNKACYJNI (PT) POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

2001 r. - I miejsce w Polsce. I miejsce w woj. mazowieckim r. - IV miejsce w Polsce - kryterium II

2001 r. - I miejsce w Polsce. I miejsce w woj. mazowieckim r. - IV miejsce w Polsce - kryterium II Powiat Przasnyski wśród najlepszych powiatów w Polsce i najlepszych w województwie mazowieckim. 21 r. - I miejsce w Polsce (tytuł Najbogatszy Powiat w Polsce) I miejsce w woj. mazowieckim (kryterium I

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A. Województwo Powiat Adres do korespondencji Dni i godziny przyjmowania interesariuszy bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski warmińsko-mazurskie podlaskie podlaskie mazowieckie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ ROK IV 2013/2014

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ ROK IV 2013/2014 1 Ambicka Katarzyna dolnoślaskie bolesławiecki 50 2 Bartłomiejczyk Marcelina dolnoślaskie dzierżoniowski 19 3 Bebłociński Marcin dolnoślaskie głogowski 86 4 Bernatek Karol dolnoślaskie górowski 18 5 Będkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza

Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału. Zamieszczamy treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 120 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia,

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku 26.09.2018 Opublikowane w: M.P.2018.922 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 30 września 2010 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 30 września 2010 r. Monitor Polski Nr 71 4000 Poz. 910 910 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego nr 2/MLASZ/2017 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego nr 2/MLASZ/2017 r. Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego nr 2/MLASZ/2017 r. pytania z 3.02.2017 Pytanie 1: Czy zamawiający mógłby udostępnić lokalizacje szkół, które będą poddane badaniu? Odpowiedź 1: W związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r.

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 944 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu dofinansowania* Całkowita kwota dopłaty netto PIĄTEK i SOBOTA od 18 do 30 osób

Załącznik do Regulaminu dofinansowania* Całkowita kwota dopłaty netto PIĄTEK i SOBOTA od 18 do 30 osób WOJEWÓDZTW O DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO- POMORSKIE Załącznik do Regulaminu dofinansowania* POWIAT kwota dopłaty netto PIĄTEK i SOBOTA od 18 do 30 osób kwota dopłaty netto NIEDZIELA od 18 do 30 osób kwota dopłaty

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 913 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014)

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014) 02 01 bolesławiecki 36 806 359 3 856 503 32 335 522 614 334 13 441 617 0 02 02 dzierżoniowski 45 205 215 7 216 251 34 320 178 3 668 786 13 808 012 0 02 03 głogowski 48 582 143 91 551 45 581 301 2 909 291

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

WYKAZ OKRĘGÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Załącznik nr 4 WYKAZ OKRĘGÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 1. BIAŁA PODLASKA 2. BIAŁYSTOK 3. BIELSKO BIAŁA 4. BYDGOSZCZ 5. CHEŁM 6. CIECHANÓW 7. CZĘSTOCHOWA bialski parczewski radzyński łosicki białostocki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

WYKAZ OKRĘGÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Załącznik nr 4 WYKAZ OKRĘGÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 1. BIAŁA PODLASKA 2. BIAŁYSTOK 3. BIELSKO-BIAŁA 4. BYDGOSZCZ 5. CHEŁM 6. CIECHANÓW 7. CZĘSTOCHOWA bialski parczewski radzyński łosicki białostocki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 128/6 RADY NACZELNEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA 128/6 RADY NACZELNEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA 128/6 RADY NACZELNEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego oraz wyznaczenia siedzib okręgów ZHR Na podstawie 2 ust. 4 w związku

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce według danych z CEPiK

Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce według danych z CEPiK Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce według danych z CEPiK Raport Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce - według danych z CEPiK Poniżej prezentujemy raport obrazujące dane dotyczące sprzedaży ciągników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444

Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU SOW DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R.

LISTA SZKOLEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU SOW DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R. LISTA SZKOLEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU SOW DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R. KOORDYNATORZY SZKOLEŃ: EWA KRYGOWSKA MARCIN RATAJCZYK tel.: 22 505 52 04, mail: sow_szkolenia@pfron.org.pl tel.: 22

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU SOW DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R.

LISTA SZKOLEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU SOW DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R. LISTA SZKOLEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU SOW DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R. KOORDYNATORZY SZKOLEŃ: EWA KRYGOWSKA MARCIN RATAJCZYK tel.: 22 505 52 04, mail: sow_szkolenia@pfron.org.pl tel.: 22

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Tabela 1. Zdający zgłoszeni do egzaminu maturalnego w 2018 roku w poszczególnych powiatach województwo warmińsko-mazurskie

INFORMACJA. Tabela 1. Zdający zgłoszeni do egzaminu maturalnego w 2018 roku w poszczególnych powiatach województwo warmińsko-mazurskie INFORMACJA O LICZBIE SZKÓŁ I ZDAJĄCYCH ZGŁOSZONYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZANEGO W DNIACH 4-23 MAJA 2018 ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 26.04.2018 R.) Egzamin

Bardziej szczegółowo

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku.

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Załącznik nr 2 Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Nr dolnośląskie 51 298 919 23 022 576 1 bolesławiecki 1 326 918 517 860 2 dzierżoniowski 2 435 229 1 183 680 3 głogowski 1 753

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce według danych z CEPiK

Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce według danych z CEPiK Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce według danych z CEPiK 1 Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce - według danych z CEPiK W lutym 2018 r. Wydziały Komunikacji Starostw Powiatowych w całym kraju dalekie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2015 poz. 913 wersja obowiązująca od 2015-09-25 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na

Bardziej szczegółowo

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. Załącznik Nr 1 ZASIĘG TERYTORIALNY DZIAŁANIA REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I SIEDZIBY TYCH KOMISJI Lp. 1. Słupsk 1. Toruń 2. Włocławek

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

System Sportu Młodzieżowego Komunikat nr 22/ WERSJA OSTATECZNA Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok 2018 z dnia 18

System Sportu Młodzieżowego Komunikat nr 22/ WERSJA OSTATECZNA Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok 2018 z dnia 18 System Sportu Młodzieżowego Komunikat nr 22/2018 - WERSJA OSTATECZNA Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok 2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku KLASYFIKACJA POWIATÓW 1 Warszawa MAZ 1772,25

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.1013 2018.01.03 zm. Dz.U.2017.2370 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania

Bardziej szczegółowo

Okręgi wyborcze do Sejmików.

Okręgi wyborcze do Sejmików. Okręgi wyborcze do Sejmików. Sejmik Województwa Dolnośląskiego Okręgów 5 Mandatów 36 1 8 2 8 3 8 5 6 Miasto: Wrocław. Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski,

Bardziej szczegółowo

lok powiaty 2016 woj. MMP MPJ MPJMŁ MMM Razem 1 Warszawa MAZ 3 115, , , , ,10 2 Wrocław DŚL 2 216, , ,18 1

lok powiaty 2016 woj. MMP MPJ MPJMŁ MMM Razem 1 Warszawa MAZ 3 115, , , , ,10 2 Wrocław DŚL 2 216, , ,18 1 lok powiaty 2016 woj. MMP MPJ MPJMŁ MMM Razem 1 Warszawa MAZ 3 115,92 3 331,23 2 912,17 1 420,78 10 780,10 2 Wrocław DŚL 2 216,03 2 243,81 1 406,18 1 072,18 6 938,20 3 Poznań WLP 2 450,89 2 064,51 1 647,91

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 L.p. Informacje o wydanej decyzji administracyjnej Informacje o odwołaniu od decyzji Data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r., stanowiące część niniejszego załącznika do SZOOP, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z chemii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z geografii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z geografii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z geografii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z języka niemieckiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z języka niemieckiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka niemieckiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1416

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1416 Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1416 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 14 października 2014 r.

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 14 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1416 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2009 roku doszło do: 2 554 wypadków drogowych, w których 253 osoby zginęły, a 3

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r.

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Województwo Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 1 pkt 22 rozporząrzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.11 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że we wrześniu 2009 roku doszło do: 4 005 wypadków drogowych, w których 387 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kwota zapotrzebowania na wynagrodzenia dla. Kwota wkładu własnego. koordynatorów. (rozdział par.2130)

Kwota zapotrzebowania na wynagrodzenia dla. Kwota wkładu własnego. koordynatorów. (rozdział par.2130) Rozstrzygnięcie "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Lp. Nazwa Powiatu Kod Powiatu wskazany przy wskażniku P Kwota zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo