P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA"

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU P FIO

2 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

3 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

4

5 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

6 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

8

9 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Wprowadzenie A Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Informacja o założeniu kontynuowania działalności Wskazanie subfunduszy Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji subfunduszy Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych subfunduszy Stawki wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w funduszu Informacje o zmianach liczby subfunduszy B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Akcjonariusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy D Biegły rewident funduszu E Jednostki Uczestnictwa F Instytucje obsługujące Fundusz / subfundusze Zarządzający portfelem lokat Funduszu i subfunduszy Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Depozytariusz G Metryka Funduszu Zestawienia tabelaryczne funduszu z wydzielonymi subfunduszami Połączone zestawienie lokat Połączony bilans Połączony rachunek wyniku z operacji Połączone zestawienie zmian w aktywach netto Sprawozdania jednostkowe subfunduszy Układ sprawozdania jednostkowego dla każdego z subfunduszy Lista sprawozdań jednostkowych subfunduszy 1. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 2. Pioneer Pieniężny 3. Pioneer Obligacji Plus 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu 5. Pioneer Zrównoważony 6. Pioneer Akcji Polskich 7. Pioneer Aktywnej Alokacji 8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 9. Pioneer Dynamicznych Spółek 10. Pioneer Stabilnego Inwestowania 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 Wprowadzenie A Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym. Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Podstawy prawne działania Funduszu określone są w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z Ustawą nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja ). Statut funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty zatwierdzony został decyzją Komisji Nadzoru Finansowego DFL/ 4032/25/20/07/VI/U/ /SP z dnia 7 sierpnia 2007 roku o udzieleniu zezwolenia na przekształcenie 4 wskazanych funduszy inwestycyjnych w Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz zatwierdzeniu Statutu Funduszu i wyborze depozytariusza. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFi 353 w dniu 25 stycznia 2008 roku. Zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. Wskazane w treści niniejszego sprawozdania finansowego odwołania lub odniesienia do postanowień Statutu odnoszą się do Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszego sprawozdania finansowego. Fundusz został utworzony w drodze przekształcenia z 4 funduszy inwestycyjnych. Przekształcone fundusze inwestycyjne zostały wykreślone z rejestru funduszy inwestycyjnych z chwilą wpisu Funduszu stając się 4 subfunduszami wydzielonymi w Funduszu. Lp. Nazwa funduszu przekształconego Data rejestracji Numer w RFi Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Lokacyjny FIO Rfi Pioneer Dochodu Mix 20 FIO Rfi Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO Rfi P FIO

10 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Lp. Nazwa funduszu przekształconego Data rejestracji Numer w RFi Data rozpoczęcia zbywania JU 4. Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO Rfi W roku 2010 w Funduszu utworzono 8 subfunduszy, przy czym każdy z tych subfunduszy powstał z przekształcenia odpowiedniego istniejącego przed tym przekształceniem funduszu inwestycyjnego otwartego. Przekształcenie dotyczyło funduszy inwestycyjnych: (i) Pioneer Pieniężny FIO, (ii) Pioneer Obligacji FIO, (iii) Pioneer Obligacji Plus FIO, (iv) Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO, (v) Pioneer Zrównoważony FIO, (vi) Pioneer Akcji Polskich FIO, (vii) Pioneer Aktywnej Alokacji FIO oraz (viii) Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO. Przekształcenie nastąpiło 9 kwietnia 2010 roku. Lp. Nazwa funduszu przekształconego Data rejestracji Numer w RFi Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny FIO RFi Pioneer Obligacji FIO RFi Pioneer Obligacji Plus FIO RFi Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO RFi Pioneer Zrównoważony FIO RFi Pioneer Akcji Polskich FIO RFi Pioneer Aktywnej Alokacji FIO RFi Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO RFi Informacja o założeniu kontynuowania działalności Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz subfundusze: 1. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja, 2. Pioneer Pieniężny, 3. Pioneer Obligacji Plus, 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu, 5. Pioneer Zrównoważony, 6. Pioneer Akcji Polskich, 7. Pioneer Aktywnej Alokacji, 8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, 9. Pioneer Dynamicznych Spółek, 10. Pioneer Stabilnego Inwestowania, 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu ani jego subfunduszy. Nie istnieją czynniki wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności żadnego z subfunduszy w związku z tworzeniem nowych lub przekształceniami subfunduszy, z zastrzeżeniem informacji o planowanym łączeniu subfunduszy. W dniu Towarzystwo złożyło wniosek do Komisji w sprawie wydania zezwolenia na połączenie wewnętrzne dwóch subfunduszy wydzielonych w Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji (subfundusz przejmowany) Pioneer Zrównoważony (subfundusz przejmujący). Skupienie aktywów w jednym subfunduszu oraz skoncentrowanie zarządzającego na jednym portfelu instrumentów finansowych będzie korzystne dla uczestników subfunduszy podlegających połączeniu. Po uzyskaniu zezwolenia Komisji na połączenie, połączenie zostało przeprowadzone w lipcu 2013 (po dacie sprawozdania). Więcej informacji o pracach nad procesem połączenia przedstawione jest w odpowiednich sprawozdaniach jednostkowych poszczególnych subfunduszy. W dniu 21 lutego 2013 Towarzystwo złożyło w Urzędzie Komisji wniosek o wydanie przez Komisję zezwolenia na zmianę statutu Funduszu, w zakresie dodania nowego subfunduszu: Pioneer Pieniężny Plus. Do dnia sporządzenia sprawozdania Komisja nie wydała decyzji w sprawie wniosku. Wskazanie subfunduszy Prospekt Informacyjny Funduszu na dzień bilansowy wskazuje 11 (jedenaście) subfunduszy wydzielonych w Funduszu. Zgodnie ze Statutem każdy z subfunduszy zostaje utworzony na czas nieograniczony. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 7 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zapisów: zł. Wcześniejsze nazwy: (a) do : Pioneer Agresywnego Wzrostu Mix 80, (b) r: Pioneer Dużych Spółek Rynku Polskiego. - 2 / Wprowadzenie (PL) - P FIO

11 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Subfundusz został utworzony i rozpoczęto wycenę oraz zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu w dniu 23 grudnia 2010 roku. Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Pieniężny FIO. Fundusz inwestycyjny, z którego przekształcenia powstał Subfundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusz inwestycyjny był wpisany (od 2001 roku) do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 97. Cena nabycia Jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 17 września 2001 roku. Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Obligacji Plus FIO. Fundusz inwestycyjny, z którego przekształcenia powstał subfundusz został pierwotnie utworzony jako fundusz powierniczy (powstał w roku 1995). Fundusz inwestycyjny był wpisany (od 1999 roku) do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 11. Początkowa wartość Jednostki Uczestnictwa: zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 13 czerwca 1995 roku. Subfundusz został połączony z subfunduszami (był w roli subfunduszu przejmującego): - Pioneer Obligacji (w 2010); - Pioneer Lokacyjny (w 2013). Pioneer Stabilnego Wzrostu Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO. Fundusz inwestycyjny, z którego przekształcenia powstał subfundusz został pierwotnie utworzony jako fundusz powierniczy (powstał w roku 1996). Fundusz inwestycyjny był wpisany (od 2000 roku) do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 57. Początkowa wartość Jednostki Uczestnictwa: zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 16 września 1996 roku. Subfundusz został połączony z subfunduszem (był w roli subfunduszu przejmującego): - Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 (w 2010). Pioneer Zrównoważony Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Zrównoważony FIO. Fundusz inwestycyjny, z którego przekształcenia powstał subfundusz został pierwotnie utworzony jako fundusz powierniczy (powstał w roku 1992). Fundusz inwestycyjny był wpisany (od 1999 roku) do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 12. Początkowa wartość Jednostki Uczestnictwa: zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 28 lipca 1992 roku (data pierwszej wyceny: 30 lipca 1992 roku). Subfundusz został połączony z subfunduszem (był w roli subfunduszu przejmującego): - Pioneer Wzrostu Mix 60 (w 2010); - Pioneer Aktywnej Alokacji (w lipcu 2013, po dacie bilansowej). Pioneer Akcji Polskich Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Akcji Polskich FIO. Fundusz inwestycyjny, z którego przekształcenia powstał subfundusz został pierwotnie utworzony jako fundusz powierniczy (powstał w roku 1995). Fundusz inwestycyjny był wpisany (od 1999 roku) do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 13. Początkowa wartość Jednostki Uczestnictwa: zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 18 grudnia 1995 roku. Fundusz został połączony z funduszami (był w roli funduszu przejmującego): - Pioneer Sektora Usług Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w 2004); - Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w 2004). Pioneer Aktywnej Alokacji Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Aktywnej Alokacji FIO. Fundusz inwestycyjny, z którego przekształcenia powstał Subfundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy - 3 / Wprowadzenie (PL) - P FIO

12 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Inwestycyjnych S.A. Fundusz inwestycyjny był wpisany (od 2007 roku) do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 316. Cena nabycia Jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 18 września 2007 roku. Subfundusz został połączony (po uzyskaniu zgody Komisji), jako subfundusz przejmowany (w lipcu 2013: po dacie bilansowej) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO. Fundusz inwestycyjny, z którego przekształcenia powstał Subfundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz inwestycyjny był wpisany (od 2005 roku) do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 194. Cena nabycia Jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 25 lipca 2005 roku. Fundusz został połączony z funduszem (był w roli funduszu przejmującego): - Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w 2009). Pioneer Dynamicznych Spółek Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zapisów: zł. Subfundusz został utworzony i rozpoczęto wycenę oraz zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu w dniu 20 stycznia 2012 roku. Pioneer Stabilnego Inwestowania Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zapisów: zł. Subfundusz został utworzony i rozpoczęto wycenę oraz zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu w dniu 22 czerwca 2012 roku. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zapisów: zł. Subfundusz został utworzony i rozpoczęto wycenę oraz zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu w dniu 4 lipca 2012 roku. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji subfunduszy Pełny opis polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy Fundusz prezentuje w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Poniżej zaprezentowany został skrótowy opis celu inwestycyjnego dla każdego z subfunduszy. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Lokaty Aktywów Subfunduszu koncentrować się będą na inwestycjach w akcje spółek niedowartościowanych bądź o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu wartości (w ocenie zarządzającego portfelem subfunduszu). W szczególności Subfundusz może inwestować w akcje spółek uczestniczących w przejęciach i akwizycjach, akcje spółek, których aktualne wyceny rynkowe, zdaniem zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, nie odzwierciedlają ich faktycznej wartości oraz akcje spółek przeprowadzających pierwsze oferty publiczne, w tym oferty prywatyzacyjne Skarbu Państwa. Aktywna selekcja akcji oznacza, że skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie mógł znacznie się zmieniać, w zależności od tego, które spółki zdaniem zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu będą w danym momencie spełniać kryterium doboru. Portfel inwestycyjny Subfunduszu nie będzie odzwierciedlać składu jakiegokolwiek indeksu giełdowego. Selekcja akcji spółek będzie dokonywana w oparciu o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będą dokonywane przez pryzmat zarządzania płynnością Subfunduszu na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, takich jak miedzy innymi: poziom i kierunek zmian stóp procentowych, kursów walut, kształtów krzywych dochodowości, wysokości inflacji. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty udziałowe. - 4 / Wprowadzenie (PL) - P FIO

13 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym Aktywa Subfunduszu będą przede wszystkim lokowane w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego na terytorium Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Subfundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Subfunduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż Pioneer Stabilnego Wzrostu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka, przez inwestowanie w papiery wartościowe, w tym głównie w dłużne papiery wartościowe i akcje. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty akcyjne, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będą przekraczać 40 % Aktywów Subfunduszu. Polski lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski lub denominowane w złotych polskich. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Subfundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Subfunduszu oraz osiąganie dochodu Subfunduszu z lokowania aktywów. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim (inne mogą stanowić nie więcej niż 20 % Aktywów Subfunduszu) w denominowane w złotych dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw (wykupu) nie dłużej niż 1rok, dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok, instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe. Polityka inwestycyjna subfunduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, prowadzona jest przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie będzie wynosić więcej niż 20 % Aktywów Subfunduszu. Udział innych lokat niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej w Polsce lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub denominowane w złotych polskich, nie może przekroczyć 33 % Aktywów Subfunduszu. Ponadto, Aktywa Subfunduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe przy czym inne niż wskazane w tym zdaniu oraz udziałowe nie będą stanowić więcej niż 10 % Aktywów Subfunduszu. Udział lokat innych niż: w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych nie może przekroczyć 33 % aktywów Subfunduszu. Proporcja miedzy lokatami subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe będzie uzależniona od decyzji podejmowanych przez subfundusz. Pioneer Zrównoważony Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny Subfundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Subfunduszu oraz osiąganie dochodu Subfunduszu z lokowania aktywów. Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Polski lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania nie będą przekraczać 70 % Aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość lokat, innych niż określone powyżej nie będzie wyższa niż 10 % aktywów Subfunduszu. Udział lokat innych niż: w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Polski lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33 % Aktywów Subfunduszu. Przy doborze akcji do portfela inwestycyjnego Subfunduszu zarządzający będzie poszukiwał akcji spółek o solidnych fundamentach finansowych, jednocześnie niedocenianych przez innych inwestorów, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. Podstawę wyboru akcji stanowić będą analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych obejmujące m.in.: analizę przychodów, rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród elementów - 5 / Wprowadzenie (PL) - P FIO

14 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku analizy jakościowej istotne będą oceny: produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. Część portfela przeznaczona na inne aktywa niż akcje będzie zwykle inwestowana w wierzycielskie papiery wartościowe, w tym polskie papiery skarbowe oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu w papiery wierzycielskie będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowno- Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz jest subfunduszem akcji. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na ści tych papierów, sporządzanej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego, takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający Subfunduszem dobierając papiery wierzycielskie do portfela inwestycyjnego będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a w przypadku nieskarbowych papierów wartościowych na ryzyko wypłacalności emitenta. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny Subfundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu osiąganie dochodu Subfunduszu z lokowania aktywów. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę w Polsce lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie wynosić więcej niż 20 % Aktywów Subfunduszu. Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej w Polsce lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33 % Aktywów Subfunduszu. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Oznacza to, że lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, mogą stanowić od 0 do 100 % Aktywów subfunduszu. Także całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może się wahać od 0 % do 100 % Aktywów Subfunduszu. Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33 % Aktywów Subfunduszu. Dążąc do realizacji celu inwestycyjnego Zarządzający Subfunduszem stosuje w sposób aktywny taktyczną i strategiczną alokację aktywów, polegającą na odpowiednim zwiększaniu i pomniejszeniu udziału lokat Subfunduszu w instrumentach o charakterze dłużnym lub udziałowym w oparciu o własną ocenę dochodowości tych klas aktywów w średnim i długim okresie czasu. Podstawą wyboru instrumentów o charakterze udziałowym będą stanowić analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek. Ocena taka obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej, jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych spółek obejmujące m.in.: analizę przychodów, rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą miedzy innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. Zarządzający będzie poszukiwał akcji spółek o ponad przeciętnym potencjale wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu. Podstawą wyboru instrumentów o charakterze dłużnym do portfela subfunduszu są analizy dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, takich jak między innymi: poziom i kierunek zmian stóp procentowych, kursów walut, kształtów krzywych dochodowości, wysokości inflacji. zarządzający Subfunduszem dobierając instrumenty o charakterze dłużnym do portfela inwestycyjnego będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyko związane z inwestycją w dany instrument takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności tych instrumentów i ryzyko wypłacalności emitenta. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek małej i średniej wielkości. Za spółkę małej lub średniej wielkości uznana jest spółka, której kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację - 6 / Wprowadzenie (PL) - P FIO

15 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mwig40, publikowanego przez Giełdę Papierów w Warszawie S.A. Spółki spełniające warunek z poprzedniego zdania, ale wchodzące w skład indeksu WIG 20, nie będą uznawane za spółki małej i średniej wielkości. Proporcja udziału poszczególnych papierów wartościowych w Aktywach Subfunduszu będzie uzależniona od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych i z uwzględnieniem limitów wskazanych w Statucie Funduszu. Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek uznanych za małej lub średniej wielkości nie będzie większa niż 33 % wartości Aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność lub uzyskujących większość przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie większa niż 33 % wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku inwestycji w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nominowane w walutach innych niż złoty polski Subfundusz będzie podejmował działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN, w tym także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Podstawę wyboru akcji stanowić będą analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej Pioneer Dynamicznych Spółek Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane są przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na w Polsce, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu będą skoncentrowane na akcjach małych i średnich spółek tzn. takich spółek, których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mwig40, przy czym zaangażowanie w spółki o kapitalizacji wyższej będzie nie większe niż 30 % wartości Aktywów Subfunduszu. Do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu może zostać ulokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitentów mających siedzibę poza Polską. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może wynosić do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizę przychodów, rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą miedzy innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. Zarządzający będzie poszukiwał akcji spółek o ponad przeciętnym potencjale wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu. Część portfela lokowana w inne aktywa niż akcje będzie zwykle inwestowana w dłużne papiery wartościowe, w tym polskie papiery skarbowe oraz depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych papierów sporządzonej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający Subfunduszem dobierając dłużne papiery wartościowe do portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier wartościowy takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a także na ryzyko wypłacalności emitenta. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski, zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut, w tym także poprzez zawieranie umów na instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Podstawę wyboru instrumentów finansowych o charakterze udziałowym stanowić będą głównie analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej jak też jakościowej. Zarządzający będzie poszukiwał akcji spółek o ponad przeciętnym potencjale wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu. Część portfela lokowana w inne aktywa niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. Inwestycje Subfunduszu Pioneer Dynamicznych Spółek w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzonej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający dobierając do portfela inwestycyjnego Subfunduszu dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane - 7 / Wprowadzenie (PL) - P FIO

16 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku z daną inwestycją takie jak: ryzyko stopy procentowej, ry- Pioneer Stabilnego Inwestowania Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Do 100% Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, w tym instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Do 50 % Aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Do 40 % Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę w Polsce lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie, co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. Do 33 % Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe denominowane w innych walutach niż złoty polski. Proporcja między lokatami w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym i lokatami innymi będzie uzależniona od decyzji podejmowanych przez zarządzającego. Proporcje między wymienionymi klasami lokat będą ustanawiane na podstawie analiz dotyczących oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji, wybranych parametrów opisujących te rynki, oceny kształtowania się rentowności dłużnych papierów wartościowych oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Wybór instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będzie dokonywany głównie w oparciu o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela subfunduszu lub spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Subfundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Subfunduszu oraz osiąganie dochodu Subfunduszu z lokowania aktywów. Do 100 % Aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne instrumenty finansowe denominowane w złotych polskich, emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Do 40 % Aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne instrumenty finansowe nominowane w innych walutach niż złoty polski, emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Do 100 % Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, zyko płynności a także na ryzyko wypłacalności emitenta. w skład portfela subfunduszu, a których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej jak też jakościowej. Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, ugruntowanej pozycji w danej branży, generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. Dodatkowo przy doborze, instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, cel inwestycyjny, zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. Część portfela lokowana w inne aktywa niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. Inwestycje takie będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzonej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający dobierając do portfela inwestycyjnego subfunduszu dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z daną inwestycją takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności a także na ryzyko wypłacalności emitenta. państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, w tym instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe, Udział lokat innych, niż powyżej wymienione, nie będzie wynosić więcej niż 20 % Aktywów Subfunduszu. Polityka inwestycyjna Subfunduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu. - 8 / Wprowadzenie (PL) - P FIO

17 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat Subfunduszu wskazanych powyżej: wysoka rentowność dłużnych instrumentów finansowych, wiarygodność kredytowa emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej, prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji, płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych subfunduszy Pełna i szczegółowa informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu i poszczególnych subfunduszy oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania zawarte zostały w Rozdziale IV Statutu. Ponadto stosują się ograniczenia inwestycyjne wynikające z Ustawy. Poniżej zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane ograniczenia inwestycyjne. Podstawowe ograniczenia w lokowaniu są jednakowe dla każdego z subfunduszy Z zastrzeżeniami wskazanymi w Statucie Aktywa subfunduszy mogą być lokowane wyłącznie w: papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także, jeżeli zasady polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu tak przewidują, na rynkach ch w następujących państwach należących do OECD: Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Korea, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w Statucie oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z odpowiednimi zastrzeżeniami; instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone wcześniej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie lub b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi Prawem Wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone Prawem Wspólnotowym lub c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku m; papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone powyżej z ograniczeniem, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów danego subfunduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań danego subfunduszu, część Aktywów tego subfunduszu może być utrzymywana na rachunkach bankowych. Fundusz może zawierać umowy dotyczące aktywów danego subfunduszu mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane, po spełnieniu warunków wskazanych w Statucie, przy czym zawarcie takiej umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym danego subfunduszu. Fundusz może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, w tym niewystandaryzowane, pod warunkami określonymi w Statucie oraz że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy. Fundusz może nabywać przy spełnieniu wskazanych w Statucie warunków: (i) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Polski; (ii) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; (iii) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, oraz pod warunkiem że nie więcej niż 10 % wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem zarządzanym przez Towarzystwo. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Fundusz może udzielać pożyczek zdematerializowanych papierów wartościowych w trybie określonym w art. 102 Ustawy. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. - 9 / Wprowadzenie (PL) - P FIO

18 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Stawki wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w funduszu Subfundusz Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy 1. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 3,60 % (A,I) 3,60 % (A,I) 2. Pioneer Pieniężny 0,96 % (A,I) 0,87 % (A,I) 3. Pioneer Obligacji Plus 1,60 % (A,E,I) 1,60 % (A,E,I) 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu 5. Pioneer Zrównoważony 6. Pioneer Aktywnej Alokacji 7. Pioneer Akcji Polskich 3,25 % (A) 2,00 % (E) 4,00 % (A) 3,00 % (E) 3,50 % (A) 3,00 % (E) 4,00 % (A) 3,00 % (E) 2,50 % (I) 2,50 % (I) 2,50 % (I) 2,50 % (I) 3,25 % (A) 2.00 % (E) 4.00 % (A) 3.00 % (E) 3,50 % (A) 3,00 % (E) 4.00 % (A) 3.00 % (E) 2.50 % (I) 2.50 % (I) UW AGI 2.50 % (I) (*) 2.50 % (I) 8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 4,00 % (A) 2,50 % (I) 4,00 % (A) 2.50 % (I) 9. Pioneer Dynamicznych Spółek 4,00 % (A) 2,50 % (I) 3,75 % (A) 2,50 % (I) 10. Pioneer Stabilnego Inwestowania 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 3,25 % (A) 1,20 % (E) 2,25 % (A) 1,10 % (E) 1,90 % (I) 1,70 % (I) 3,15 % (A) 1,20 % (E) 1,60 % (A) 1.10 % (E) 1,90 % (I) X 1.30 % (I) Uwagi: Stawki pobierane na datę sprawozdania X - w subfunduszu Pioneer Stabilnego Inwestowania, poza wynagrodzeniem uzależnionym od wartości aktywów netto, pobierane jest wynagrodzenie uzależnione od wzrostu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ponad historyczną wartość maksymalną, przy stawce statutowej: 10 % wzrostu. (*) - w dniu weszła w życie zmiana polegająca na wprowadzeniu w subfunduszu Pioneer Aktywnej Alokacji nowej kategorii jednostek uczestnictwa: E, z maksymalną stawką wynagrodzenie za zarządzanie: 3.0 %. Informacje o zmianach liczby subfunduszy Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba i adres: Warszawa, ul. Marynarska 15. Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem / Wprowadzenie (PL) - P FIO

19 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Akcjonariusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane połączone Sprawozdanie Finansowe funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. D Biegły rewident funduszu Zgodnie z uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia roku podmiotem wskazanym do przeprowadzania badania oraz - odpowiednio - przeglądu sprawozdania Funduszu jest Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (00 854), ul. Jana Pawła II nr 19, KRS Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73. E Jednostki Uczestnictwa Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa (odpowiednio w każdym z subfunduszy) następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): 1. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja A I 2. Pioneer Pieniężny A I 3. Pioneer Obligacji Plus A E I 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu A E I 5. Pioneer Zrównoważony A E I 6. Pioneer Aktywnej Alokacji A E I 7. Pioneer Akcji Polskich A E I 8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego A I 9. Pioneer Dynamicznych Spółek A I 10. Pioneer Stabilnego Inwestowania A E I 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 A E I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie...(art. V.8.2 Statutu) (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu...(art. VII.30 Statutu) (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji...(rozdz. VII Statutu) Jednostki Uczestnictwa (poszczególnych subfunduszy) zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni gdy odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. F Instytucje obsługujące Fundusz / subfundusze Zarządzający portfelem lokat Funduszu i subfunduszy Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Pekao Financial Services Sp. z o.o. (Agent) jest spółką prawa polskiego. Wszystkie udziały w spółce należą do Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Agenta: ul. Postępu 21, Warszawa, tel Agent zajmuje się prowadzeniem rejestrów uczestników oraz rozlicza transakcje zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowy zakres czynności realizowanych na rzecz Funduszu wymieniony został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu / Wprowadzenie (PL) - P FIO

20 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Depozytariusz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest spółką prawa polskiego, której akcje notowane są na giełdzie warszawskiej. Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonuje, zgodnie z umową z Funduszem, obowiązki depozytariusza. Szczegółowy zakres obowiązków depozytariusza opisany został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i odpowiada obowiązkom wskazanym w Ustawie. Adres Depozytariusza: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, Departament Powierniczy: tel G Metryka Funduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa w j. angielskim Pioneer Open-End Investment Fund (OIF) Oznaczenia NIP REGON W rejestrze funduszy W rejestrach RFi 353 Warszawa, dnia roku / Wprowadzenie (PL) - P FIO

21 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Sprawozdanie półroczne podlega przeglądowi biegłego rewidenta, a następnie jest przekazywane do Komisji (za pośrednictwem systemu ESPI), i jest ogłaszane na stronie Do połączonego sprawozdania Funduszu dołączane są: List Zarządu Pioneer Pekao TFI SA do Uczestników Funduszu, Oświadczenie Zarządu Pioneer Pekao TFI SA, Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania, Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu ze stanem faktycznym. Zestawienia tabelaryczne funduszu z wydzielonymi subfunduszami Połączone zestawienie lokat... Połączony bilans... Połączony rachunek wyniku z operacji... Połączone zestawienie zmian w aktywach netto / Tabele uzupełniające (PL) - P FIO

22 Pioneer FIO Sprawozdanie półroczne str. 1 / 4 POŁACZONE Zestawienie Lokat Pioneer FIO Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się Połączone Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % 6/30/2013

23 Pioneer FIO str. 2 / 4 Pioneer FIO POŁACZONY Bilans Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się Połączony Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] POŁĄCZONY BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Zobowiązania własne subfunduszy Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

24 Pioneer FIO str. 3 / 4 Pioneer FIO POŁACZONY Rachunek Wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się Połączony Rachunek Wyniku [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

25

26 SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE

27 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Sprawozdania jednostkowe subfunduszy Układ sprawozdania jednostkowego dla każdego z subfunduszy a) Zestawienie lokat b) Bilans c) Rachunek wyniku z operacji d) Zestawienie zmian w aktywach netto e) Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa f) Informacje dodatkowe Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Opodatkowanie Funduszu Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Instytucje obsługujące Fundusz / Subfundusz Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Do sprawozdania jednostkowego subfunduszu dołączane są: Oświadczenie Zarządu Pioneer Pekao TFI SA, Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania, Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu ze stanem faktycznym. Lista sprawozdań jednostkowych subfunduszy 1. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 2. Pioneer Pieniężny 3. Pioneer Obligacji Plus 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu 5. Pioneer Zrównoważony 6. Pioneer Akcji Polskich 7. Pioneer Aktywnej Alokacji 8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 9. Pioneer Dynamicznych Spółek 10. Pioneer Stabilnego Inwestowania 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2-1 / Sprawozdania jednostkowe (PL) - P FIO

28 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

29 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI AKTYWNA SELEKCJA subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty P AAS

30 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

31 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

32

33 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

34 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

35 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

36

37 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD Kontrakty terminowe Futures Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... P AAS

38 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 1 / 13 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

39 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 2 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % SYNEKTIK SA PLSNKTK00019 nie ASO (NewConnect) Polska % Alarko Holding A.S. TRAALARK91Q0 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % DT Partners SA PLDTP nie ASO (NewConnect) Polska % Ford Otomotiv Sanayi AS TRAOTOSN91H6 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Turcja % Istanbuł) Istanbuł Stock Turkiye Halk Bankasi A.S. Exchange (Borsa Turcja % TRETHAL00019 nie Istanbuł) Istanbuł Stock Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Exchange (Borsa Turcja % TRATOASO91H3 nie Istanbuł) Istanbuł Stock Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Exchange (Borsa Turcja % TREVKFB00019 nie Istanbuł) % AMREST HOLDINGS SE NL ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 BANK BPH SA PLBPH LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 BRE BANK SA PLBRE BUDIMEX SA PLBUDMX00013 BANK ZACHODNI WBK SA PLBZ NG2 SA PLCCC ROVESE SA PLCRSNT00011 CEZ A.S. CZ CIECH SA PLCIECH00018 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 ECHO INVESTMENT SA PLECHPS00019 Prague Stock Exchange Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % 632 Polska % Polska % Polska % Polska % Czechy % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

40 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 3 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające EUROCASH SA PLEURCH00011 GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PLBH HAWE SA PLVENTS00019 ING BANK ŚLĄSKI SA PLBSK INTEGER.PL SA PLINTEG00011 IPOPEMA SECURITIES SA PLIPOPM00011 GRUPA KĘTY SA PLKETY KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM ZAKŁADY LENTEX SA PLLENTX00010 GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 LPP SA PLLPP BANK MILLENNIUM SA PLBIG NETIA SA PLNETIA00014 BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA PLPKO PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA PLPSTBX00016 ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA PLZAPUL00057 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLTLKPL Polska % Polska % Polska % Polska % 950 Polska % 730 Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % 229 Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % 718 Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

41 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 4 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające TVN SA PLTVN AGORA SA PLAGORA00067 ARCTIC PAPER SA PLARTPR00012 KOPEX SA PLKOPEX00018 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER RAIFFEISEN CENTROBANK AG AT POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 BORYSZEW SA PLBRSZW00011 PZ CORMAY SA PLCMRAY00029 KREDYT INKASO SA PLKRINK00014 KINO POLSKA TV SA PLKNOPL00014 KRUK SA PLKRK OPEN FINANCE SA PLOPNFN00010 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE- MOŚCICACH SA PLZATRM00012 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW CITY INTERACTIVE SA PLCTINT00018 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW Erste Group Bank AG AT GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK00012 PFLEIDERER GRAJEWO SA PLZPW Immofinanz AG AT CD PROJEKT SA PLOPTTC Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

42 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 5 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające CINEMA CITY INTERNATIONAL NV NL WORK SERVICE SA PLWRKSR00019 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK00012 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT AB AVIAAM LEASING LT Holandia % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Litwa % Nienotowane na % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % TARCZYŃSKI SA (PLTRCZN00024) Polska % Nienotowane na % BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (PLNFI ) Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Magnit OJSC GDR (US55953Q2021) Sberbank of Russia OJSC ADR (US80585Y3080) Kcell JSC GDR (US48668G2057) London Stock Exchange (International Order Book) London Stock Exchange (International Order Book) London Stock Exchange (International Order Book) Rosja % Rosja % Kazachstan % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

43 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 6 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % Futures Kontr.indeks WIG20 FW20U PL0GF w Warszawie S.A. Polska Index WIG % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska EUR % KASA OPIEKI SA Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska TRY % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

44 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 7 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,55 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD 0,35 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska TRY 4,55 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

45 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 8 / 13 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa BB Investment S.A % KOC Group % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

46 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 9 / 13 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

47 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 10 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

48 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 11 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

49 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 12 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % -6.74% % 22.61% Kategoria I Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

50 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja str. 13 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4.93% 4.33% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3.60% 3.63% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0.13% 0.07% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

51 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 4 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 4 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 5 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 6 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 8 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 8 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 9 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bilans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są - 1 / Noty objaśniające (PL) - P AAS

52 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w Księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościo- 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 8) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 9) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 10) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 12) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 13) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz innymi papierami wartościowymi. 14) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. wych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nienotowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przed- - 2 / Noty objaśniające (PL) - P AAS

53 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku stawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Subfunduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz crosscurrency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wartości szacunkowe W przypadku wyceny opcji oraz składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; - 3 / Noty objaśniające (PL) - P AAS

54 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe w tym: Należnosci z tytułu podatku 1 1 Należności z tytułu zapisu na akcje Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 0 Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza 16 1 Zobowiązania z tytułu opłaty manipulacyjnej Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie / Noty objaśniające (PL) - P AAS

55 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty DI BRE Bank SA 0 0 PLN Ipopema Securities SA PLN Bank Polska Kasa Opieki S.A CZK EUR GBP HUF PLN TRY USD NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych CZK EUR GBP HUF PLN TRY USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Ryzyko cen akcji Ryzyko cen akcji związane jest z możliwością wystąpienia niekorzystnej zmiany wartości akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne zależy od sytuacji makroekonomicznej, natomiast ryzyko specyficzne jest związane z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów akcji bądź emitentów z danej branży, danego kraju lub regionu. Subfundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji. Na dzień 30 czerwca 2013 roku udziałowe papiery wartościowe stanowiły 80,3 % wartości aktywów. Informacja dotycząca instrumentów pochodnych, w tym na indeksy umieszczona jest w Nocie 6. 2) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) depozyty bankowe:... 8,2 % Aktywów Subfunduszu; b) Ryzyko kredytowe, poza wskazaniami powyżej nie jest skoncentrowane. 3) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Papiery wartościowe udziałowe:...akcje 6,1 % / kwity depozytowe 8,8 % aktywów Subfunduszu; Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 3,8 % aktywów netto Subfunduszu. - 5 / Noty objaśniające (PL) - P AAS

56 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 4) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej oraz możliwości wyceny istotnie dużej ilości składników portfela inwestycyjnego. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: niektórych akcji i innych instrumentów udziałowych. 5) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu innymi typowymi klasami ryzyka Subfundusz nie inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nie ma więc obciążenia pośredniego ryzyka wynikającego z takich inwestycji. Subfundusz nie dokonywał w pierwszym półroczu roku 2013 lokat w instrumenty wierzycielskie, nie jest więc obciążony ryzykiem specyficznym dla takich inwestycji (ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, ryzykiem związanym z instrumentami dłużnymi, które wyceniane są metodami innymi niż rynkowa). Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporządzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień bilansowy[ 30 czerwca 2013 roku ] Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) giełdowe kontrakty terminowe Futures. Kontrakty FX FWD Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny. Wycena kontraktów forward polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) 184 tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych 3 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych USD / pln 1 kontrakt tys. $ EUR/ pln 1 kontrakt 60 tys. TRY/ pln 1 kontrakt tys. Płatności wskazane w treści umowy (FV) - 6 / Noty objaśniające (PL) - P AAS

57 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Płatności wykonywane: Kontrakty FX Forward tys. USD 60 tys. EUR tys. TRY Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie płatności w terminie: 15 lipca 2013 roku g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Kwoty ustalone w kontrakcie h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu Termin zamknięcia pozycji 15 lipca 2013 roku i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 15 lipca 2013 roku Kontrakty terminowe Futures Fundusz inwestował w kontrakty terminowe Futures. Transakcje były dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowiące przedmiot obrotu na Giełdzie Papierów w Warszawie (poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie dokumentów emisyjnych tych instrumentów). Z inwestowaniem w te instrumenty związane są podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmienności kursów, możliwość stosowania dźwigni finansowej. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty Futures a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na WIG20 FW20U13 (WIG20 Index Future) Pozycja długa b. Rodzaj instrumentu pochodnego Indeksowy kontrakt terminowy c. Cel otwarcia pozycji Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) d. Wartość otwartej pozycji Saldo depozytów zabezpieczających - rozliczane każdego dnia przez KDPW CCP 119 tys. zł Wartość = kurs * pozycja * mnożnik tys. zł e. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Rozliczenie kontraktu futures następuje z datą wygaśnięcia, a wartość ustalana jest na podstawie wartości instrumentu stanowiącego bazę kontraktu to znaczy na podstawie wartości indeksu WIG 20 f. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Zysk / strata na kontraktach rozliczane są codziennie poprzez zmiany stanu depozytów zabezpieczających wyliczanych przez KDPW CCP. Zmiany te wynikają z codziennych zmian kursów odpowiednich instrumentów bazowych g. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu 20 września 2013 h. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin wygaśnięcia kontraktu 20 września 2013 i. Możliwości wcześniejszego rozliczenia Termin ustalania cen W dowolnym momencie w dni sesji GPW / Ceny (kursy) ustalane na GPW codziennie j. Dodatkowe zabezpieczenia (przyjęte lub złożone) Depozyt zabezpieczający (pobrany przez KDPW CCP) odpowiedni procent od wartości kontraktu k. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach Na bieżąco (codziennie) poprzez kasowe zmiany stanu depozytów zabezpieczających. - 7 / Noty objaśniające (PL) - P AAS

58 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych nie miał zawartych 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły - 8 / Noty objaśniające (PL) - P AAS

59 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1. Na dzień 30 czerwca 2013 roku część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK EUR GBP PLN Należności CZK PLN USD Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: CZK EUR GBP PLN TRY USD dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: HUF PLN TRY USD dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania EUR PLN TRY USD Aktywa wyceniane w walutach innych niż złote, na dzień bilansowy, zostały przeliczone na złote z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP, to jest z zastosowaniem stawek z tabeli nr 124/A/NBP/2013 z dnia Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni dolar amerykański 1 USD 3,3175 euro 1 EUR 4,3292 korona czeska 1 CZK 0,1669 funt szterling 1 GBP 5,0604 forint (Węgry) 100 HUF 1,4664 lira turecka 1 TRY 1, / Noty objaśniające (PL) - P AAS

60 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 3. Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Instrumenty pochodne Prawa do akcji Kwity depozytowe Akcje Składniki lokat nienotowane na Prawa do akcji Instrumenty pochodne Nieruchomości Pozostałe Suma: ) Subfundusz - zgodnie ze Statutem - nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu / Noty objaśniające (PL) - P AAS

61 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Pierwsze półrocze Rok Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata. Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wartość JU kat. A 9, Wartość JU kat. I / Noty objaśniające (PL) - P AAS

62 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Akcji Aktywna Selekcja wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny do 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao - 1 / Informacje dodatkowe (PL) - P AAS

63 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 3,60 % 3,60 % I 3.60 % 3,60 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie naliczane są w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii odrębnie. Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikami PPIM, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zmian do podpisania sprawozdań) byli: Tomasz Jędrzejowski... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza całym portfelem Subfunduszu, zarządzał całym portfelem Subfunduszu), Bartosz Częścik... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza całym portfelem Subfunduszu). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja *) 2013 W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Nazwa w j. angielskim Pioneer Equity Active Selection (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł 2013 * - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - P AAS

64 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00436 PIO050 15PAAS Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 9,54 zł Warszawa, dnia roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - P AAS

65 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

66

67 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

68

69 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

70 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER PIENIĘŻNY subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty Pien

71 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

72 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

73

74 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

75 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

77

78 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... Pien

79 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 1 / 12 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

80 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 2 / 12 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % PS0414 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % OK0114 PL Rynek Treasury Polski Skarb 0,00 (Zerowy Polska nie BondSpot Poland Państwa kupon) % KRUK SA Seria K4 6,59 (Zmienny KRUK SA Polska PLKRK nie kupon) ASO (Catalyst) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

81 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 3 / 12 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające GANT DEVELOPMENT SA Seria AX PLGANT nie ASO (Catalyst) GANT DEVELOPMENT SA Polska ,00 (Zmienny kupon) % Nienotowane na % GLOBE TRADE CENTRE SA Nienotowane na GLOBE TRADE 4,40 (Zmienny Nie dotyczy Polska % Seria GTCSA002_ CENTRE SA kupon) Nienotowane na Polski Skarb 3,45 (Zmienny PP1013 PL Nie dotyczy Polska % Państwa kupon) Nienotowane na 7,35 (Zmienny ELECTUS SA Seria B Nie dotyczy ELECTUS SA Polska % kupon) PLAZA CENTERS N.V. Seria A Nienotowane na PLAZA CENTERS 7,34 (Zmienny Nie dotyczy Holandia % NL N.V. kupon) Black Red White SA Seria Nienotowane na Black Red White 7,13 (Zmienny Nie dotyczy Polska % BRW SA kupon) Nienotowane na 11,95 (Zmienny ALTERCO SA Seria F Nie dotyczy ALTERCO SA Polska % kupon) BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBD0214 PLNFI KREDYT INKASO SA Seria S02 PLKRINK00063 LC CORP SA Seria LCC PLLCCRP00033 MAGELLAN SA Seria 6/2011 SIÓDEMKA SA Seria C PLMILOP00028 KRUK SA Seria K2 PLKRK BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC30P BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC31P Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Polska SA Nie dotyczy KREDYT INKASO SA Polska Nie dotyczy LC CORP SA Polska Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska Nie dotyczy SIÓDEMKA SA Polska Nie dotyczy KRUK SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 9,75 (Zmienny kupon) 8,39 (Zmienny kupon) 7,35 (Zmienny kupon) 6,59 (Zmienny kupon) 8,66 (Zmienny kupon) 6,04 (Zmienny kupon) % % % % % % Polska ,58 (Stały kupon) % Polska ,58 (Stały kupon) % EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA Seria 496 Nienotowane na Nie dotyczy Europejski Fundusz Leasingowy SA Polska ,00 (Zerowy kupon) % Nienotowane na 8,75 (Zmienny ELECTUS SA Seria H Nie dotyczy ELECTUS SA Polska % kupon) BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska ,99 (Stały kupon) % Seria DC33P KASA OPIEKI SA O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Nienotowane na % Slovenia MOF T-Bill SI Nienotowane na Nie dotyczy Ministry of Finance Slovenia Słowenia ,00 (Zerowy kupon) % Inne % Obligacje % nie % DS1015 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % DS1017 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % IZ0816 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % WZ0118 PL Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny Polska nie BondSpot Poland Państwa kupon) % PS0415 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % IZ0823 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

82 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 4 / 12 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny WZ0121 PL Polska % nie BondSpot Poland Państwa kupon) Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny WZ0115 PL Polska % nie BondSpot Poland Państwa kupon) Rynek Treasury Polski Skarb PS1016 PL Polska ,75 (Stały kupon) % nie BondSpot Poland Państwa Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny WZ0117 PL Polska % nie BondSpot Poland Państwa kupon) Over The Counter - PKO FINANCE AB Bloomberg PKO FINANCE AB Szwecja ,73 (Stały kupon) % XS nie Quotations Over The Counter - Polski Skarb Panstwa Polski Skarb Bloomberg Polska ,88 (Stały kupon) % US731011AS13 nie Państwa Quotations Over The Counter - Polski Skarb Panstwa Polski Skarb Bloomberg Polska ,63 (Stały kupon) % XS nie Państwa Quotations % POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Seria A PLPKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 4,20 (Zmienny kupon) Polska % SA POLSKI POLSKI KONCERN NAFTOWY KONCERN 4,17 (Zmienny ORLEN SA Seria B Polska % NAFTOWY ORLEN kupon) PLPKN SA Nienotowane na % PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Seria C Reporter SA w upadlosci likwidacyjnej Seria 2 Multikino S.A. Seria MLK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Seria 6/2010 PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Seria D KREDYT INKASO SA Seria S04 PLKRINK00089 BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Seria BGZPE0112 BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Seria BGZPE0103 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Seria RESTRUKTURYZACJA EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA Seria EFLSA472 DOM MAKLERSKI IDM SA Seria AFA EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA Seria EFLSA473 MARVIPOL SA Seria K PLMRVPL00123 Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy Nie dotyczy PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Reporter SA w upadlosci likwidacyjnej Polska Polska Nie dotyczy Multikino S.A. Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ KREDYT INKASO SA BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA POLIMEX- MOSTOSTAL SA Europejski Fundusz Leasingowy SA DOM MAKLERSKI IDM SA Europejski Fundusz Leasingowy SA Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Nie dotyczy MARVIPOL SA Polska ,42 (Zmienny kupon) 11,82 (Zmienny kupon) 8,44 (Zmienny kupon) 6,02 (Zmienny kupon) 8,97 (Zmienny kupon) 7,66 (Zmienny kupon) 3,81 (Zmienny kupon) 4,45 (Zmienny kupon) 4,98 (Zmienny kupon) 4,15 (Zmienny kupon) 8,68 (Zmienny kupon) 4,25 (Zmienny kupon) 7,69 (Zmienny kupon) % % % % % % % % % % % % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

83 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 5 / 12 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające MARVIPOL SA Seria L PLMRVPL00131 Polski Skarb Panstwa US731011AL69 RANK PROGRESS SA Seria D PLRNKPR00048 Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy MARVIPOL SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Polski Skarb Państwa RANK PROGRESS SA 7,69 (Zmienny kupon) % Polska ,75 (Stały kupon) % Polska ,20 (Zmienny kupon) % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych nie % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych Nienotowane na % % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska EUR % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

84 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 6 / 12 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata terminowa 365 dniowa do BGŻ S.A. Polska PLN 5,30 (Stały kupon) % Lokata terminowa 367 dniowa do Lokata terminowa 346 dniowa do Lokata terminowa 353 dniowa do Lokata terminowa 360 dniowa do Lokata terminowa 367 dniowa do Lokata terminowa 181 dniowa do Lokata terminowa 365 dniowa do Lokata terminowa 121 dniowa do Lokata terminowa 185 dniowa do Lokata terminowa 91 dniowa do Lokata terminowa 183 dniowa do Lokata terminowa 122 dniowa do Lokata terminowa 92 dniowa do Lokata terminowa 184 dniowa do Lokata terminowa 92 dniowa do Lokata terminowa 92 dniowa do Lokata terminowa 94 dniowa do Lokata terminowa 31 dniowa do Lokata O/N 3 dniowa do Lokata O/N 3 dniowa do Raiffeisen Bank Polska SA Raiffeisen Bank Polska SA Raiffeisen Bank Polska SA Raiffeisen Bank Polska SA Raiffeisen Bank Polska SA Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Raiffeisen Bank Polska SA Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 4,70 (Stały kupon) % Polska PLN 4,45 (Stały kupon) % Polska PLN 4,45 (Stały kupon) % Polska PLN 4,45 (Stały kupon) % Polska PLN 4,45 (Stały kupon) % Polska PLN 4,24 (Stały kupon) % Polska PLN 4,11 (Stały kupon) % Polska PLN 4,05 (Stały kupon) % Polska PLN 3,35 (Stały kupon) % PKO BP S.A. Polska PLN 3,10 (Stały kupon) % PKO BP S.A. Polska PLN 3,10 (Stały kupon) % Raiffeisen Bank Polska SA Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 3,10 (Stały kupon) % Polska PLN 3,07 (Stały kupon) % Polska PLN 3,02 (Stały kupon) % PKO BP S.A. Polska PLN 2,80 (Stały kupon) % Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,71 (Stały kupon) % Polska PLN 2,69 (Stały kupon) % Polska PLN 2,73 (Stały kupon) % Polska PLN 2,55 (Stały kupon) % Polska PLN 2,40 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

85 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 7 / 12 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa DM IDMSA % Grupa PBG w upadłości układowej % UniCredit Group % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC30P BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC31P bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

86 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 8 / 12 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC33P % Lokata terminowa 181 dniowa do % Lokata terminowa 365 dniowa do % Lokata terminowa 185 dniowa do % Lokata terminowa 92 dniowa do % Lokata terminowa 184 dniowa do % Lokata terminowa 92 dniowa do % Lokata terminowa 94 dniowa do % Lokata terminowa 31 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Suma: % PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

87 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 9 / 12 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

88 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 10 / 12 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

89 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 11 / 12 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % 2.76% % 4.50% Kategoria I Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

90 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny str. 12 / 12 Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1.67% 0.88% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0.87% 0.87% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza % Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

91 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 4 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 5 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 5 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 7 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 7 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 8 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 8 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja... 8 Nota - 11 Koszty Subfunduszu... 9 Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa... 9 Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bi- - 1 / Noty objaśniające (PL) - Pien

92 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku lans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał z przekształcenia istniejącego wcześniej funduszu inwestycyjnego. W sprawozdaniach jednostkowych za okresy po przekształceniu (które miało miejsce w roku 2010) dane są prezentowane w sposób ciągły wraz z danymi sprzed przekształcenia (za cały okres istnienia Subfunduszu i funduszu, z którego przekształcenia Subfundusz powstał), chyba, że wskazane w danej sytuacji zostało co innego. Od roku 2011 po analizie zasad ujmowania operacji łączenia i skutkujących nimi sposobów prezentacji efektów Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. łączenia funduszy /subfunduszy dokonywana jest okresowo reklasyfikacja zrealizowanego wyniku na sprzedaży składników portfela nabytych przez fundusz przejęty. Przyczyną konieczności dokonania reklasyfikacji było ujęcie podczas rozliczania połączeń/a w latach ubiegłych, składników lokat funduszy przejmowanych według ich historycznego kosztu nabycia. Skumulowany wynik z operacji podmiotu przejmowanego do dnia połączenia wykazany w księgach podmiotu przejmującego w pozycji kapitał wpłacony (zawarty w kapitale nabytym przypisanym do jednostek uczestnictwa nabytych w związku z połączeniem). W momencie sprzedaży tak ujmowanych składników lokat fundusz wykazywał w rachunku wyniku z operacji zrealizowany zysk/ stratę ze zbycia lokat oraz wzrost/ spadek niezrealizowanego zysku z wyceny lokat w wysokości zrealizowanego zysku/ straty w stosunku do pierwotnej ceny nabycia. Reklasyfikacja polega na uznaniu części wcześniej wykazywanego zysku niezrealizowanego (dotyczy składników, które podmiot przejmujący objął w ramach łączenia, a które w terminie późniejszym zostały zbyte), jako zysk zrealizowany tj. pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/ strata ze zbycia lokat. Szczegółowe wartości dotyczące wykonanych reklasyfikacji są ujawniane w nocie 10. 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w Księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do Ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do Ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 8) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 9) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 10) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 11) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz z innymi papierami wartościowymi. 12) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. 13) Na potrzeby rozliczenia połączenia subfunduszy przyjęta jest metoda nabycia. W pozycji kapitał wpłacony ujmowana jest wartość aktywów netto podmiotu przejętego według stanu na dzień poprzedzający przydział jednostek uczestnictwa w podmiocie przejmującym. Po połączeniu w rachunku wyniku z operacji wykazywane są przychody z lokat netto, zrealizowany zysk/strata ze zbycia składników lokat oraz niezrealizowany zysk/strata z wyceny składników lokat podmiotu przejętego od dnia rozliczenia połączenia. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa - 2 / Noty objaśniające (PL) - Pien

93 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sellback ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz cross-currency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wartości szacunkowe Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. 5) W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących emitentów bądź samych posiadanych wierzycielskich papierów wartościowych (a instrumenty nie są przedmiotem obrotu na rynku aktywnym), po analizie przypadku może być dokonany stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości składnika lokat do wysokości szacowanej wartości odzyskiwalnej. Odpisu dokonuje się w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji. W takim przypadku w zestawieniu lokat papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. Przykładowymi przesłankami do modyfikacji standardowego mechanizmu wyceny instrumentów dłużnych bądź dokonania odpisu z tytułu szacowanej trwałej utraty wartości mogą być: ogłoszenie przez sąd upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, upadłość likwidacyjna emitenta, umowa z wierzycielami w zakresie odłożenia terminów spłaty wierzytelności bądź restrukturyzacja (w tym obniżenie kwoty do zwrotu) wierzytelności, utrata przez emitenta możliwości regulowania zobowiązań. Oszacowanie wartości odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składnika lokat dokonywane jest w oparciu o dostępne informacje o emitencie, ocen jego sytuacji finansowej i płynności, a w szczególności możliwości spłaty zobowiązań z uwzględnieniem jakości posiadanych zabezpieczeń wierzytelności i terminów ich realizacji / zbycia. historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach sza- - 3 / Noty objaśniające (PL) - Pien

94 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku cunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend - - Z tytułu odsetek Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe - 1 Należnosci z tytułu podatku / Noty objaśniające (PL) - Pien

95 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów 0 0 Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu podatku Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty Bank Polska Kasa Opieki S.A EUR PLN USD NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych EUR PLN USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Aktywa wyceniane innymi metodami niż wartość rynkowa Na dzień 30 czerwca 2013 roku składniki lokat stanowiące 18,8 % Aktywów Subfunduszu zostały wycenione w sposób inny niż w oparciu o kurs ustalony na tj. metodą skorygowanego kosztu nabycia lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny. Istnieje ryzyko, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą różnić się od wartości, jakie zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. 2) Aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe):... 23,5% Aktywów Subfunduszu; b) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o stałej stopie procentowej (stałokuponowe):... 31,1% Aktywów Subfunduszu; 3) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). - 5 / Noty objaśniające (PL) - Pien

96 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku a) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) obligacje Skarbu Państwa:... 38,1 % aktywów Subfunduszu; korporacyjne papiery wartościowe:... 16,5 % aktywów Subfunduszu; depozyty bankowe:... 30,3 % aktywów Subfunduszu. b) Ryzyko kredytowe w przypadku spółek w upadłości Subfundusz posiadał w portfelu lokat na dzień bilansowy [30 czerwca 2013 r.] instrumenty finansowe (obligacje spółek), w stosunku do których stwierdzono utratę wartości i dokonano zgodnie z polityką rachunkowości (zasady zaprezentowano w nocie 1) odpisów aktualizujących w ciężar niezrealizowanego zysku/straty z wyceny lokat. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w obligacje emitowane przez spółki budowlane bądź z branży deweloperskiej: PBG S.A. i Alterco SA. Przesłankami utraty wartości branymi pod uwagę w kalkulacji odpisów było przede wszystkim ogłoszenie przez odpowiedni sąd rejonowy upadłości danej spółki, a wartość odpisu z tytułu utraty wartości wynika z oceny zarządzającego co do oszacowanej utraty wartości. Zarządzający portfelami funduszy Pioneer aktywnie prowadzi rozmowy ze spółkami i podejmuje konieczne czynności prawne, mające na celu odzyskanie wierzytelności. Szczegółowe informacje finansowe dotyczące poszczególnych składników lokat oraz ich bilansowy i ceny ich nabycia przedstawiono w tabelach uzupełniających. c) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat Ryzyko kredytowe w Subfunduszu jest skoncentrowane głównie w następujących kategoriach bilansowych: i. dłużne papiery wartościowe notowane na ii. dłużne papiery wartościowe nienotowane na Lista emitentów (dla potrzeb ustalenia ryzyka kredytowego emitenta), dla których Subfundusz ma ekspozycję stanowiącą ponad 5 % wartości Aktywów: 1. Skarb Państwa... 38,1 % Aktywów Subfunduszu, 2. Bank Pekao SA % Aktywów Subfunduszu, 4) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej oraz możliwości wyceny istotnie dużej ilości składników portfela inwestycyjnego. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku. W związku ze skalą zaangażowania Subfunduszu w instrumenty finansowe poszczególnych emitentów oraz dynamiczną sytuacją na rynku istnieje ryzyko, że płynność na rynku danych instrumentów może uniemożliwić uzyskanie cen stosowanych do codziennej wyceny składników portfela. 5) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Papiery wartościowe dłużne:... 12,6 % aktywów Subfunduszu; Fundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy cały portfel był zabezpieczony (w sensie ryzyka walutowego). 6) Poziom obciążenia innymi typowymi klasami ryzyka Subfundusz nie posiada lokat w instrumenty o charakterze udziałowym, nie jest więc obciążony ryzykiem cen akcji Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji.. Subfundusz nie inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nie ma więc obciążenia pośredniego ryzykiem wynikającym z takich inwestycji. Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). - 6 / Noty objaśniające (PL) - Pien

97 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 30 czerwca 2013 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) Kontrakty FX FWD Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny. Wycena kontraktów forward polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych 4 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych USD / pln 3 kontrakty tys $ EUR / pln 1 kontrakt tys Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane: tys. USD tys. EUR Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie płatności w terminie: 10 lipca 2013 roku g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Kwoty ustalone w kontrakcie h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu Termin zamknięcia pozycji 10 lipca 2013 roku i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 10 lipca 2013 roku Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych - 7 / Noty objaśniające (PL) - Pien

98 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) 4 kontrakty tys. zł Kontrakty dotyczyły (nominalnie) obligacji Skarbu Państwa: OK0114 (80 mln zł) PS0415 (23 mln zł) WZ0118 (112 mln zł) bonu skarbowego 40 mln zł 2 kontrakty tys. zł Kontrakty dotyczyły obligacji Skarbu Państwa: WZ 0115 (8 mln zł) WZ 0117 (102 mln zł) Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych 1 kontrakt tys. zł Kontrakt dotyczył obligacji Skarbu Państwa: OK 0114 (49 mln zł) 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Aktywa i pasywa Subfunduszu na dzień bilansowy były denominowane w złotych polskich. Subfundusz nie zrealizował różnic kursowych. Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów zostały zaprezentowane w zestawieniu: NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe Suma: ) Subfundusz, zgodnie ze Statutem nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. 3) W związku z przyjętym sposobem rozliczenia połączenia subfunduszy (Subfundusz występował w charakterze podmiotu przejmującego), opisanym w Nocie 1, w sprawozdaniu na r. wykazana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowa- - 8 / Noty objaśniające (PL) - Pien

99 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku ny, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. nie wykonywano żadnych reklasyfikacji pomiędzy pozycjami bilansu. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu. Pierwsze półrocze Rok Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata. Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wartość JU kat. A 177, Wartość JU kat. I 177, Ze względu na mającą zastosowanie jednakową stawkę wynagrodzenia za zarządzanie jednostki uczestnictwa różnych kategorii nie są różnicowane w zakresie wyliczania wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa poszczególnych kategorii. - 9 / Noty objaśniające (PL) - Pien

100 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Pieniężny wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Pieniężny wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Subfundusz powstał z przekształcenia Pioneer Pieniężnego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa 17 września 2001 roku. Wcześniejsze nazwy: Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( ). Fundusz został połączony z funduszem (był w roli funduszu przejmującego): Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty (połączenie przeprowadzone w lipcu 2007 roku). Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. - 1 / Informacje dodatkowe (PL) - Pien

101 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 0,96 % 0.87 % I 0,96 % 0.87 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. Od dnia obowiązuje stawka 0.87 % (jednakowa dla wszystkich kategorii). Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Obecnie opłaty manipulacyjne nie są pobierane (stawka wynosi 0.0 %). Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikami PPIM, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zmian do podpisania sprawozdań) byli: Michał Stawicki... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza, od zarządzał całym portfelem Subfunduszu, menedżer portfela), Radosław Cholewiński... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza całym portfelem Subfunduszu). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz / Informacje dodatkowe (PL) - Pien

102 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER PIENIĘŻNY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Pieniężny Nazwa w j. angielskim Pioneer Money Market (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00014 PIO011 7MONEY Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 177,19 zł Warszawa, dnia roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - Pien

103 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

104

105 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

106

107 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

108 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER OBLIGACJI PLUS subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty Obl+

109 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

110 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

111

112 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

113 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

114 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

115

116 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD, IRS Kontrakty terminowe Futures Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Informacja o połączeniu subfunduszy Informacje o subfunduszu przejmowanym: Przebieg łączenia Przydział jednostek w subfunduszu przejmującym Sprawozdania okresowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... Obl+

117 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 1 / 14 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

118 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 2 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % POLIMEX-MOSTOSTAL SA PLMSTSD Polska % TRAKCJA-TILTRA SA PLTRKPL Polska % Nienotowane na % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

119 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 3 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Miasto Warszawa Seria 1 XS DS1013 PL PS0414 PL RANK PROGRESS SA Seria C PLRNKPR00030 OK0114 PL WIKANA SA Seria S01 PLELPO KRUK SA Seria K4 PLKRK BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria G PLNFI nie nie nie nie nie nie nie nie Over The Counter - Bloomberg Quotations Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland ASO (Catalyst) Rynek Treasury BondSpot Poland ASO (Catalyst) ASO (Catalyst) ASO (Catalyst) Miasto Warszawa Polska ,88 (Stały kupon) % Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa RANK PROGRESS SA Polski Skarb Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,75 (Stały kupon) % Polska Polska WIKANA SA Polska KRUK SA Polska BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA 7,67 (Zmienny kupon) 0,00 (Zerowy kupon) 10,24 (Zmienny kupon) 6,59 (Zmienny kupon) % % % % Polska ,00 (Stały kupon) % Nienotowane na % Nienotowane na Polski Skarb 3,45 (Zmienny PP1013 PL Nie dotyczy Polska % Państwa kupon) Nienotowane na 7,35 (Zmienny ELECTUS SA Seria B Nie dotyczy ELECTUS SA Polska % kupon) Nienotowane na 6,59 (Zmienny MAGELLAN SA Seria 17/2010 Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska % kupon) PLAZA CENTERS N.V. Seria A Nienotowane na PLAZA CENTERS 7,34 (Zmienny Nie dotyczy Holandia % NL N.V. kupon) Black Red White SA Seria Nienotowane na Black Red White 7,13 (Zmienny Nie dotyczy Polska % BRW SA kupon) Nienotowane na 11,95 (Zmienny ALTERCO SA Seria F Nie dotyczy ALTERCO SA Polska % kupon) BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBD0214 PLNFI INTEGER.PL SA Seria INT130614OO01 JHM DEVELOPMENT SA Seria A KREDYT INKASO SA Seria S02 PLKRINK00063 LC CORP SA Seria LCC PLLCCRP00033 MAGELLAN SA Seria 6/2011 MAGELLAN SA Seria 13/2011 SIÓDEMKA SA Seria C PLMILOP00028 GANT DEVELOPMENT SA Seria H DOM MAKLERSKI IDM SA Seria ALA DOM MAKLERSKI IDM SA Seria ALB BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC21P Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Polska Nie dotyczy INTEGER.PL SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy JHM DEVELOPMENT SA KREDYT INKASO SA Polska Polska Nie dotyczy LC CORP SA Polska Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska Nie dotyczy SIÓDEMKA SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy GANT DEVELOPMENT SA DOM MAKLERSKI IDM SA DOM MAKLERSKI IDM SA BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska ,75 (Zmienny kupon) 7,70 (Zmienny kupon) 8,03 (Zmienny kupon) 8,39 (Zmienny kupon) 7,35 (Zmienny kupon) 6,59 (Zmienny kupon) 6,20 (Zmienny kupon) 8,66 (Zmienny kupon) 9,39 (Zmienny kupon) % % % % % % % % % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,55 (Stały kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

120 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 4 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające GANT DEVELOPMENT SA Seria F/3 VISTULA GROUP SA Seria C BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria H GANT DEVELOPMENT SA Seria J ELECTUS SA Seria H GANT DEVELOPMENT SA Seria BE Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy GANT DEVELOPMENT SA VISTULA GROUP SA BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA GANT DEVELOPMENT SA Polska Polska ,90 (Zmienny kupon) 5,23 (Zmienny kupon) % % Polska ,65 (Stały kupon) % Polska Nie dotyczy ELECTUS SA Polska GANT DEVELOPMENT 9,80 (Zmienny kupon) 8,75 (Zmienny kupon) % % Nie dotyczy Polska ,00 (Stały kupon) % SA Nienotowane na RUBICON 9,35 (Zmienny RUBICON PARTNERS SA Seria F Nie dotyczy Polska % PARTNERS SA kupon) O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % DS1015 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % DS1017 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % DS1019 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % IZ0816 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % WS0922 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % Polski Skarb Panstwa Rynek Treasury Polski Skarb XS nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % PS0415 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % Over The Counter - TVN Finance Corporation II AB TVN Finance Bloomberg XS nie Corporation II AB Quotations Szwecja ,75 (Stały kupon) % WS0429 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % DS1020 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % PS0416 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % Over The Counter - Polski Skarb Panstwa Polski Skarb Bloomberg US857524AA08 nie Państwa Quotations Polska ,13 (Stały kupon) % WZ0115 PL Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny Polska nie BondSpot Poland Państwa kupon) % DS1021 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % KRUK SA Seria K3 7,24 (Zmienny KRUK SA Polska PLKRK nie kupon) ASO (Catalyst) % Over The Counter - PGNiG Finance AB Seria 1 Bloomberg XS nie Quotations PGNiG Finance AB Szwecja ,00 (Stały kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

121 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 5 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBI0215 PLNFI PS0417 PL POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Seria OP0922 PLPKO CIECH SA Seria 02 PLCIECH00083 DS1023 PL PS0418 PL AMERICAN HEART OF POLAND SA Seria C PLAMRHP00018 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG Seria C PLWRMFB00016 PKO FINANCE AB XS nie nie nie nie nie nie nie nie nie ASO (Catalyst) Rynek Treasury BondSpot Poland Bond Spot SA ASO (Catalyst) Bond Spot SA ASO (Catalyst) Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Bond Spot SA ASO (Catalyst) ASO (Catalyst) Over The Counter - Bloomberg BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Polski Skarb Państwa POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Polska ,25 (Zmienny kupon) % Polska ,75 (Stały kupon) % Polska CIECH SA Polska Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa AMERICAN HEART OF POLAND SA WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG 5,12 (Zmienny kupon) 7,57 (Zmienny kupon) % % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,75 (Stały kupon) % Polska Austria ,90 (Zmienny kupon) 10,66 (Zmienny kupon) % % PKO FINANCE AB Szwecja ,63 (Stały kupon) % Quotations PS0718 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % % WS0437 PL Polski Skarb Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % Nienotowane na % Miasto Kraków Seria A09 PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Seria C Reporter SA w upadlosci likwidacyjnej Seria 2 Multikino S.A. Seria MLK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Seria 6/2010 PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Seria D KREDYT INKASO SA Seria S04 PLKRINK00089 MAGELLAN SA Seria 03/2012 BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBD0215 PLNFI MAGELLAN SA Seria 5/2012 Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy Miasto Kraków Polska Nie dotyczy Nie dotyczy PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Reporter SA w upadlosci likwidacyjnej Polska Polska Nie dotyczy Multikino S.A. Polska Nie dotyczy NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & Polska FASHION S.A. PBG SA W Nie dotyczy UPADŁOŚCI Polska UKŁADOWEJ Nie dotyczy KREDYT INKASO SA Polska Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska Nie dotyczy BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Polska Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska ,19 (Zmienny kupon) 8,42 (Zmienny kupon) 11,82 (Zmienny kupon) 8,44 (Zmienny kupon) 6,02 (Zmienny kupon) 8,97 (Zmienny kupon) 7,66 (Zmienny kupon) 7,94 (Zmienny kupon) 10,25 (Zmienny kupon) 7,18 (Zmienny kupon) % % % % % % % % % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

122 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 6 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające POLNORD SA Seria KZ36 CAN-PACK SA Seria CANP PLCNPCK00018 POLNORD SA Seria KZ36 C POLNORD SA Seria KZ37 A CIECH SA Seria 01 PLCIECH00075 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Seria RESTRUKTURYZACJA Santander Consumer Bank Seria SCBPB GLOBE TRADE CENTRE SA Seria GTCSA PLGTC ECHO INVESTMENT SA Seria 2/2013 PLECHPS00118 J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Seria JWC0116 PLJWC SYGNITY SA Seria A1 PLCMPLD00164 TRAKCJA-TILTRA SA Seria C PLTRKPL00063 DOM MAKLERSKI IDM SA Seria AFA AMREST HOLDINGS SE Seria AMRE BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBI0216 PLNFI MCI MANAGEMENT SA Seria H1 PLMCIMG00145 MARVIPOL SA Seria K PLMRVPL00123 MARVIPOL SA Seria L PLMRVPL00131 ROBYG SA Seria G PLROBYG00115 RANK PROGRESS SA Seria D PLRNKPR00048 Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy POLNORD SA Polska ,70 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy CAN-PACK SA Polska ,37 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy POLNORD SA Polska ,70 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy POLNORD SA Polska ,40 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy CIECH SA Polska ,67 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy POLIMEX- 4,98 (Zmienny Polska MOSTOSTAL SA kupon) % Nie dotyczy Santander Consumer Bank Polska ,25 (Stały kupon) % Nie dotyczy GLOBE TRADE 7,07 (Zmienny Polska CENTRE SA kupon) % Nie dotyczy ECHO INVESTMENT SA Polska ,87 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy J.W. 7,70 (Zmienny CONSTRUCTION Polska kupon) HOLDING SA % Nie dotyczy SYGNITY SA Polska ,71 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy TRAKCJA-TILTRA SA Polska ,46 (Stały kupon) % Nie dotyczy DOM MAKLERSKI 8,68 (Zmienny Polska IDM SA kupon) % Nie dotyczy AMREST 5,09 (Zmienny Polska HOLDINGS SE kupon) % BBI DEVELOPMENT Nie dotyczy NARODOWY 10,26 (Zmienny Polska FUNDUSZ kupon) % INWESTYCYJNY SA Nie dotyczy MCI MANAGEMENT SA Polska ,89 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy MARVIPOL SA Polska ,69 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy MARVIPOL SA Polska ,69 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy ROBYG SA Polska ,10 (Zmienny kupon) % Nie dotyczy RANK PROGRESS 8,20 (Zmienny Polska SA kupon) % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych nie % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych Nienotowane na % % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % Futures RXU Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy German Government Bond Future % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

123 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 7 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska EUR % KASA OPIEKI SA Nienotowane na The Royal Bank of Interest Rate Swap IR Nie dotyczy Wielka Brytania WIBOR/Stopa stała % Scotland Plc Nienotowane na The Royal Bank of Interest Rate Swap IR Nie dotyczy Wielka Brytania WIBOR/Stopa stała % Scotland Plc BANK HANDLOWY Nienotowane na Interest Rate Swap IR Nie dotyczy W WARSZAWIE Polska WIBOR/Stopa stała % SA Nienotowane na BANK POLSKA Interest Rate Swap IR Nie dotyczy Polska WIBOR/Stopa stała % KASA OPIEKI SA Nienotowane na BANK POLSKA Interest Rate Swap IR Nie dotyczy Polska WIBOR/Stopa stała % KASA OPIEKI SA Nienotowane na ING BANK ŚLĄSKI Interest Rate Swap IR Nie dotyczy Polska WIBOR/Stopa stała % SA Nienotowane na ING BANK ŚLĄSKI Interest Rate Swap IR Nie dotyczy Polska WIBOR/Stopa stała % SA Nienotowane na ING BANK ŚLĄSKI Interest Rate Swap IR Nie dotyczy Polska WIBOR/Stopa stała % SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

124 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 8 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające W walutach państw należących do OECD % Lokata terminowa 31 dniowa do Bank Polska Kasa 08 Opieki S.A. Polska PLN 2,73 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,40 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,55 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

125 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 9 / 14 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa BB Investment S.A % Grupa Kapitałowa DM IDMSA % Grupa ITI % Grupa PBG w upadłości układowej % UniCredit Group % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy Sprawozdanie półroczne bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 6/30/2013

126 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 10 / 14 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC21P % Interest Rate Swap IR % Interest Rate Swap IR % Lokata terminowa 31 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Suma: % PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

127 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 11 / 14 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

128 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 12 / 14 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

129 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 13 / 14 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria E Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria E Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

130 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus str. 14 / 14 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % -1.64% -1.64% % 9.44% 9.44% Kategoria E Kategoria I Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1.63% 1.73% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1.60% 1.60% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza - - Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

131 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 4 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 5 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 5 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 7 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 9 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 9 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest do- - 1 / Noty objaśniające (PL) - Obl+

132 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku datni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bilans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Dane za okres porównawczy zostały zaprezentowane po przeliczeniu do obecnych zasad ujawniania. Subfundusz powstał z przekształcenia istniejącego wcześniej funduszu inwestycyjnego. W sprawozdaniach jednostkowych za okresy po przekształceniu (które miało miejsce w roku 2010) dane są prezentowane w sposób ciągły wraz z danymi sprzed przekształcenia (za cały okres istnienia Subfunduszu i funduszu, z którego przekształcenia Subfundusz powstał), chyba, że wskazane w danej sytuacji zostało co innego. Od roku 2011 po analizie zasad ujmowania operacji łączenia i skutkujących nimi sposobów prezentacji efektów łączenia funduszy /subfunduszy dokonywana jest okresowo reklasyfikacja zrealizowanego wyniku na sprzedaży składników portfela nabytych przez fundusz przejęty. Przyczyną konieczności dokonania reklasyfikacji było ujęcie podczas rozliczania połączeń/a w latach ubiegłych, składników lokat funduszy przejmowanych według ich historycznego kosztu nabycia. Skumulowany wynik z operacji podmiotu przejmowanego do dnia połączenia wykazany w księgach podmiotu przejmującego w pozycji kapitał wpłacony (zawarty w kapitale nabytym przypisanym do jednostek uczestnictwa nabytych w związku z połączeniem). W momencie sprzedaży tak ujmowanych składników lokat fundusz wykazywał w rachunku wyniku z operacji zrealizowany zysk/ stratę ze zbycia lokat oraz wzrost/ spadek niezrealizowanego zysku z wyceny lokat w wysokości zrealizowanego zysku/ straty w stosunku do pierwotnej ceny nabycia. Reklasyfikacja polega na uznaniu części wcześniej wykazywanego zysku niezrealizowanego (dotyczy składników, które podmiot przejmujący objął w ramach łączenia, a które w terminie późniejszym zostały zbyte), jako zysk zrealizowany tj. pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/ strata ze zbycia lokat. Szczegółowe wartości dotyczące wykonanych reklasyfikacji są ujawniane w nocie 10. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 8) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 9) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 10) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 11) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz innymi papierami wartościowymi. 12) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. 13) Na potrzeby rozliczenia połączenia subfunduszy przyjęta jest metoda nabycia. W pozycji kapitał wpłacony ujmowana jest wartość aktywów netto podmiotu przejętego według stanu na dzień poprzedzający przydział jednostek uczestnictwa w podmiocie przejmującym. Po połączeniu w rachunku wyniku z operacji wykazywane są przychody z lokat netto, zrealizowany zysk/strata ze zbycia składników lokat oraz niezrealizowany zysk/strata z wyceny składników lokat podmiotu przejętego od dnia rozliczenia połączenia. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23: / Noty objaśniające (PL) - Obl+

133 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz crosscurrency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku wyceny składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. 5) W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących emitentów bądź samych posiadanych wierzycielskich papierów wartościowych (a instrumenty nie są przedmiotem obrotu na rynku aktywnym), po analizie przypadku może być dokonany stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości składnika lokat do wysokości szacowanej wartości odzyskiwalnej. Odpisu dokonuje się w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji. W takim przypadku w zestawieniu lokat papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. Przykładowymi przesłankami do modyfikacji standardowego mechanizmu wyceny instrumentów dłużnych bądź dokonania odpisu z tytułu szacowanej trwałej utraty wartości mogą być: ogłoszenie przez sąd upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, upadłość likwidacyjna emitenta, umowa z wierzycielami w zakresie odłożenia terminów spłaty wierzytelności bądź restrukturyzacja (w tym obniżenie kwoty do zwrotu) wierzytelności, utrata przez emitenta możliwości regulowania zobowiązań. Oszacowanie wartości odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składnika lokat dokonywane jest w oparciu o dostępne informacje o emitencie, ocen jego sytuacji finansowej i płynności, a w szczególności możliwości spłaty zobowiązań z uwzględnieniem jakości posiadanych zabezpieczeń wierzytelności i terminów ich realizacji / zbycia. Wartości szacunkowe Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, es- - 3 / Noty objaśniające (PL) - Obl+

134 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku tymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend - - Z tytułu odsetek Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe 2 1 Należnosci z tytułu podatku / Noty objaśniające (PL) - Obl+

135 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu opłaty manipulacyjnej Zobowiązania z tytułu podatku Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty DI BRE Bank SA EUR PLN Bank Polska Kasa Opieki S.A EUR PLN USD NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych EUR PLN USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Aktywa wyceniane innymi metodami niż wartość rynkowa Na dzień 30 czerwca 2013 roku składniki lokat (instrumenty dłużne) stanowiące 16,1 % Aktywów Subfunduszu zostały wycenione w sposób inny niż w oparciu o kurs ustalony na tj. metodą skorygowanego kosztu nabycia lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny. 16,2Istnieje ryzyko, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą różnić się od wartości, jakie zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. 2) Aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe):... 16,2 % Aktywów Subfunduszu; b) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o stałej stopie procentowej (stałokuponowe):... 66,3 % Aktywów Subfunduszu; - 5 / Noty objaśniające (PL) - Obl+

136 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 3) Obciążenie aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) obligacje Skarbu Państwa:... 66,0 % aktywów Subfunduszu; komercyjne papiery wartościowe:... 15,7 % aktywów Subfunduszu; obligacje komunalne:... 0,9 % aktywów Subfunduszu; depozyty:... 10,5 % aktywów Subfunduszu. b) Na dzień bilansowy Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka kontrahenta związanego z transakcjami pochodnymi wskazanymi w Nocie 6. c) Ryzyko kredytowe w przypadku spółek w upadłości Subfundusz posiadał w portfelu lokat na dzień bilansowy [30 czerwca 2013 r.] instrumenty finansowe (obligacje spółek), w stosunku do których stwierdzono utratę wartości i dokonano zgodnie z polityką rachunkowości (zasady zaprezentowano w nocie 1) odpisów aktualizujących w ciężar niezrealizowanego zysku/straty z wyceny lokat. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w obligacje emitowane przez spółki budowlane bądź z branży deweloperskiej: PBG S.A. i Alterco SA. Przesłankami utraty wartości branymi pod uwagę w kalkulacji odpisów było przede wszystkim ogłoszenie przez odpowiedni sąd rejonowy upadłości danej spółki, a wartość odpisu z tytułu utraty wartości wynika z oceny zarządzającego co do oszacowanej utraty wartości. Zarządzający portfelami funduszy Pioneer aktywnie prowadzi rozmowy ze spółkami i podejmuje konieczne czynności prawne, mające na celu odzyskanie wierzytelności. Szczegółowe informacje finansowe dotyczące poszczególnych składników lokat oraz ich bilansowy i ceny ich nabycia przedstawiono w tabelach uzupełniających. d) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat Ryzyko kredytowe w Subfunduszu jest skoncentrowane głównie w następujących kategoriach bilansowych: i. dłużne papiery wartościowe notowane na ii. dłużne papiery wartościowe nienotowane na Lista emitentów (dla potrzeb ustalenia ryzyka kredytowego emitenta), dla których Subfundusz ma ekspozycję stanowiącą ponad 5 % wartości Aktywów: 1. Skarb Państwa... 66,0 % aktywów Subfunduszu, 4) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Dłużne papiery wartościowe... 3,3 % aktywów Subfunduszu Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 0,1 % aktywów Subfunduszu. 5) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej oraz możliwości wyceny istotnie dużej ilości składników portfela inwestycyjnego. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku. W związku ze skalą zaangażowania Subfunduszu w instrumenty finansowe poszczególnych emitentów oraz dynamiczną sytuacją na rynku istnieje ryzyko, że płynność na rynku danych instrumentów może uniemożliwić uzyskanie cen stosowanych do codziennej wyceny składników portfela. Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. - 6 / Noty objaśniające (PL) - Obl+

137 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporządzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 30 czerwca 2013 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: kontrakty zamiany płatności odsetkowych (transakcje swap na stopę procentową IRS: Interest Rate Swap) kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) giełdowe kontrakty terminowe Futures Kontrakty FX FWD, IRS Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty zamiany płatności odsetkowych (IRS) polegają na wymianie przyszłych płatności strumieni odsetkowych (zamiana odsetek stałych na zmienne, bądź odwrotnie). W przypadku, gdy transakcja zawierana jest celu zabezpieczenia posiadanego składnika lokat taka transakcja oznacza dokonanie efektywnie zmiany typu posiadanej w portfelu lokaty. Subfundusz dokonuje codziennej wyceny terminowych kontraktów walutowych oraz kontraktów zamiany płatności odsetkowych (IRS). Wycena kontraktów forward oraz odpowiednio kontraktów IRS polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward Interest Rate swap a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty 3 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych Euro / pln 1 kontrakt tys. USD / pln 2 kontrakty tys. $ Wymiana stóp procentowych (płatna przez Subfundusz: stała otrzymywana przez Subfundusz: zmienna) IRS Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) tys. zł 8 otwartych kontraktów - kontrakty złotowe Wartość (PV) wyliczona na dzień bilansowy: Do zapłacenia: Do otrzymania: tys. zł tys. zł f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wychodzące: tys. EUR tys. USD Płatności do otrzymania: tys. PLN Płatności wykonywane: Fundusz wypłaca określone płatności odsetkowe Płatności do otrzymania: Fundusz otrzymuje określone płatności odsetkowe - 7 / Noty objaśniające (PL) - Obl+

138 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Kontrakty FX Forward Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Wszystkie płatności w terminie: 10 lipca 2013 roku Kwoty ustalone w kontrakcie Termin zamknięcia pozycji 10 lipca 2013 roku Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 10 lipca 2013 roku Interest Rate swap Płatności wykonywane co pół roku albo corocznie w terminie do września 2016 roku Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Ustalone zasady określania płatności odsetkowych Termin zamknięcia transakcji (rozliczenie saldem ostatnich płatności odsetkowych) 2016 Termin zamknięcia transakcji (rozliczenie saldem ostatnich płatności odsetkowych) 2016 Kontrakty terminowe Futures Fundusz inwestował w kontrakty terminowe Futures. Transakcje były dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowiące przedmiot obrotu na giełdzie Eurex we Frankfurcie (Niemcy). Z inwestowaniem w te instrumenty związane są podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmienności kursów, możliwość stosowania dźwigni finansowej. Kontrakty RXU3 są kontraktami terminowymi opartymi na długoterminowych obligacjach skarbowych państwa niemieckiego (10-letnich: 8,5 10,5 lat do zapadalności). Kontrakty emitowane w seriach, notowane od października 1998 r. (wcześniej DEM Bund ). Waluta notowania: EUR.. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty Futures a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na EUREX Euro Bund RXU3 (Eurex Bund Future) Pozycja krótka b. Rodzaj instrumentu pochodnego kontrakt terminowy na obligacje c. Cel otwarcia pozycji Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) d. Wartość otwartej pozycji Saldo depozytów zabezpieczających - rozliczane każdego dnia przez Clearstream Banking 195 tys. [równowartość 844 tys. zł] Wartość = kurs * ilość * mnożnik (-) tys. zł / tys. e. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Rozliczenie kontraktu futures następuje z datą wygaśnięcia, a wartość ustalana jest na podstawie wartości instrumentu stanowiącego bazę kontraktu, po wybraniu najtańszego do dostarczenia f. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Zysk / strata na kontraktach rozliczane są codziennie poprzez zmiany stanu depozytów zabezpieczających wyliczanych przez Clearstream Banking (oraz, odpowiednio, brokera rozliczającego). Zmiany te wynikają z codziennych zmian kursów odpowiednich instrumentów bazowych g. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu wrzesień 2013 roku Ostatnia data transakcji: , Data dostawy: h. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin wygaśnięcia kontraktu wrzesień 2013 roku i. Możliwości wcześniejszego rozliczenia Termin ustalania cen W dowolnym momencie w dni sesji giełdy Euronext / Ceny (kursy) ustalane na giełdzie codziennie j. Dodatkowe zabezpieczenia (przyjęte lub złożone) Depozyt zabezpieczający (pobrany przez brokera rozliczającego) odpowiedni część (procentowo) wartości kontraktu k. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach Na bieżąco (codziennie) poprzez kasowe zmiany stanu depozytów zabezpieczających. - 8 / Noty objaśniające (PL) - Obl+

139 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych c. transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk 3 kontrakty tys. zł Kontrakty dotyczyły (nominalnie) obligacji Skarbu Państwa: DS 1015 (16 mln zł) OK 0114 (30 mln zł) bonu skarbowego 50 mln zł 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) 2 kontrakty tys. zł Kontrakty dotyczyły obligacji Skarbu Państwa: PS 0415 (10 mln zł) WZ 0115 (17 mln zł) transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych 1 kontrakt tys. zł Kontrakt dotyczył obligacji Skarbu Państwa: OK 0114 (18 mln zł) 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły - 9 / Noty objaśniające (PL) - Obl+

140 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1. Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR PLN USD Należności PLN Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN Składniki lokat notowane na, w tym: PLN dłużne papiery wartościowe EUR PLN USD Składniki lokat nienotowane na, w tym: EUR PLN USD dłużne papiery wartościowe PLN Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania EUR PLN USD Aktywa wyceniane w walutach innych niż złote, na dzień bilansowy, zostały przeliczone na złote z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP, to jest z zastosowaniem stawek z tabeli nr 124/A/NBP/2013 z dnia Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni dolar amerykański 1 USD 3,3175 euro 1 EUR 4, Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne / Noty objaśniające (PL) - Obl+

141 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Akcje Składniki lokat nienotowane na Prawa do akcji Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe Suma: ) Subfundusz - zgodnie ze Statutem - nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. 3) W związku z przyjętym sposobem rozliczenia połączenia subfunduszy (Subfundusz występował w charakterze podmiotu przejmującego), opisanym w Nocie, w sprawozdaniu na r. wykazana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana zostaje reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie -974 tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości 974 tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana zostaje reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie -66 tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości 66 tys. zł. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu. Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok subfundusz Pioneer Lokacyjny (przejęty) do połączenia Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu / Noty objaśniające (PL) - Obl+

142

143 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Obligacji Plus wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Obligacji Plus wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii E Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Subfundusz powstał z przekształcenia Pioneer Obligacji Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa 13 czerwca 1995 roku. Wcześniejsze nazwy: Pioneer Fundusz Powierniczy Wierzycielskich Papierów, Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Wierzycielskich Papierów, Pioneer Wierzycielskich Papierów Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do 2010). Subfundusz został połączony z subfunduszem (był w roli subfunduszu przejmującego): Pioneer Obligacji (w 2010) Pioneer Lokacyjny (w Informacja o połączeniu subfunduszy). - 1 / Informacje dodatkowe (PL) - Obl+

144 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) subfundusz Pioneer Lokacyjny (przejęty) Pierwsze półrocze do połączenia Rok Informacja o połączeniu subfunduszy W dniu Towarzystwo złożyło wniosek do Komisji w sprawie wydania zezwolenia na połączenie dwóch subfunduszy wydzielonych w Funduszu: Pioneer Lokacyjny (subfundusz przejmowany) Pioneer Obligacji Plus (subfundusz przejmujący). Skupienie aktywów w jednym subfunduszu oraz skoncentrowanie zarządzającego na jednym portfelu instrumentów finansowych będzie korzystne dla uczestników subfunduszy podlegających połączeniu. Połączenie subfunduszy wymagało zgody Komisji (decyzja DFI/I/4032/52/15/12/13/AG z dnia ). Połączenie nastąpiło w trybie połączenia wewnętrznego z ustawy o funduszach inwestycyjnych, a jego skutkiem jest: - przydział jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wszystkim Uczestnikom Subfunduszu (według stanu na dzień przydziału). Uczestnikom subfunduszu przejmowanego zostały wydane Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii w subfunduszu przejmującym, w adekwatnej liczbie (zgodnie z wycenami Jednostek Uczestnictwa na dzień poprzedzający datę tego przydziału). - przekazanie majątku Subfunduszu subfunduszowi przejmującemu. Fundusz ogłosił (w dniu 26 kwietnia 2013 na stronie internetowej informację o zamiarze połączenia subfunduszy, w której został przedstawiony harmonogram łączenia subfunduszy oraz ogłoszony statut Funduszu (zgodnie z postanowieniami art. 208b Ustawy). Informacje o subfunduszu przejmowanym: Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Lokacyjny Nazwa w j. angielskim Pioneer Savings Bond (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa (zł) Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00220 PIO028 28LOKAC Podstawowe dane na 27 czerwca 2013 roku na OSTATNIĄ WYCENĘ subfunduszu Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 14,12 zł Portfelem lokat subfunduszu przejętego (Pioneer Lokacyjny) w roku 2013 (do połączenia subfunduszy) zarządzał pracownik PPIM: Michał Stawicki... (zarządzający subfunduszem od do połączenia, zarządzał całym portfelem subfunduszu, od do menedżer portfela). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie w subfunduszu przejmowanym obowiązujące na dzień połączenia Kat. JU Stawka statutowa Stawka na dzień łączenia A, E, I 1.60 % 1.50 % Podsumowanie zasad polityki inwestycyjnej (szczegółowe informacje zawarte są w prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz w sprawozdaniu połączonym): o Celem inwestycyjnym subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto. Dodatkowo subfundusz może dążyć do wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. o Aktywa subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego pozwalające na uzyskanie bieżącego dochodu. o Proporcja udziału poszczególnych lokat w aktywach subfunduszu będzie uzależniona od decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym subfunduszu, podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych oraz z uwzględnieniem limitów Statutowych. o Aktywa subfunduszu będą lokowane w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przez inne Państwa Członkowskie, w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej w Polsce lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem Standard & Poor s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - Obl+

145 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku o o o o przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem oraz w instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor s nie niższy niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem oraz w depozyty bankowe. Udział innych lokat subfunduszu niż lokaty określone powyżej, nie będzie przewyższał 20 % wartości aktywów subfunduszu. Aktywa subfunduszu nie będą inwestowane w udziałowe papiery wartościowe. W przypadku inwestycji w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walutach innych niż złoty polski (PLN) zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszu będzie podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN, w tym także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Inwestycje subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego będą dokonywane między innymi na podstawie kalkulacji rentowności tych inwestycji, sporządzanej na podstawie prognoz podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, takich jak: poziom i kierunek zmian stóp procentowych i kursów walut, kształtowania się krzywych dochodowości oraz wysokości inflacji. Przebieg łączenia W dniu 28 czerwca 2013 roku za jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Lokacyjny zostały przydzielone Jednostki Uczestnictwa subfunduszu przejmującego (zgodnie z postanowieniami art. 208c i 208e Ustawy). Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego nastąpiło według wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, obliczonych na podstawie wartości aktywów netto wynikających z ksiąg subfunduszu przejmowanego oraz subfunduszu przejmującego na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek (na dzień bilansowy niniejszego sprawozdania finansowego). W dniu Towarzystwo umieściło na stronie prospekt informacyjny w wersji uwzględniającej fakt połączenia, to jest, bez subfunduszu przejmowanego. Bezzwłocznie potem nastąpiło faktyczne przekazanie aktywów i zobowiązań z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmującego, poprzez przeksięgowanie aktywów (środków pieniężnych oraz papierów wartościowych) na odpowiednie rachunki subfunduszu przejmującego, który wszedł we wszystkie prawa i obowiązki subfunduszu przejmowanego (zgodnie z postanowieniami art. 208e Ustawy). Przydział jednostek w subfunduszu przejmującym Przydział został dokonany w dniu 28 czerwca 2013 roku według wartości aktywów netto subfunduszy z dnia 27 czerwca 2013 roku. Pioneer Lokacyjny [subfundusz przejmowany] Pioneer Obligacji Plus [subfundusz przejmujący] Wartość aktywów netto na JU / liczba JU Kat. A Kat. E Kat. I 14,12 zł 14,12 zł 14,12 zł , ,698 52,52 zł 52,52 zł 52,52 zł ,528 0, ,724 Wartość JU (sumaryczna różnych kat. JU) tys. zł Sprawozdania okresowe Subfundusz przejmowany sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa (zgodnie z art. 208h Ustawy to jest na dzień ). Sprawozdanie zostanie, po podpisaniu, ogłoszone na stronie Do sprawozdania nie są dołączane dodatkowe dokumenty i nie podlega ono przeglądowi bądź badaniu przez biegłego rewidenta. Ostatnim sprawozdaniem subfunduszu przejmowanego jest (podlegające badaniu biegłego rewidenta) sprawozdanie za okres roczny kończący się 31 grudnia 2012 roku. W sprawozdaniu finansowych: półrocznym za okres kończący się 30 czerwca 2013 oraz rocznym za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku subfundusz przejmujący (Pioneer Obligacji Plus) będzie ujawniał podstawowe informacje dotyczące tego połączenia. Połączenie zostało rozliczone w księgach rachunkowych subfunduszu przejmującego na dzień Na potrzeby wykazania połączenia przyjęta została metoda nabycia, polegająca na wprowadzeniu do ksiąg subfunduszu przejmującego składników portfela w zaktualizowanej na dzień połączenia ( ) ceny nabycia składników aktywów (ceną nabycia stała się wartość tych składników na wskazany dzień bez utrzymywania pierwotnego podziału na paczki księgowe). Skumulowany wynik z inwestycji, w tym wynik bieżący (zysk niezrealizowany, naliczone przychody) został zawarty w kapitale wpłaconym związanym z przydziałem jednostek uczestnictwa objętych w zamian za jednostki uczestnika subfunduszu przejmowanego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - Obl+

146 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 1,60 % 1,60 % E 1,60 % 1,60 % I 1,60 % 1,60 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. W związku ze zmianą Statutu z dnia wobec obniżenia stawek statutowych maksymalnych do 1,60 % stawki pobierane uległy obniżeniu do progu statutowego, to jest 1,60 % (dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii). Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikami PPIM, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zmian do podpisania sprawozdań) byli: Michał Stawicki... (zarządzający Subfunduszem od współzarządza, a od zarządzał całym portfelem Subfunduszu, menedżer portfela), Radosław Cholewiński... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza całym portfelem Subfunduszu). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Obligacji Plus Nazwa w j. angielskim Pioneer Bond Plus (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00055 PIO002 2BOND / Informacje dodatkowe (PL) - Obl+

147 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER OBLIGACJI PLUS Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 52,32 zł Warszawa, dnia roku. - 5 / Informacje dodatkowe (PL) - Obl+

148 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

149

150 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

151

152 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

153 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER STABILNEGO WZROSTU subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty P SW

154 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

155 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

156

157 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

158 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

159 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

160

161 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD, IRS Kontrakty terminowe Futures Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... P SW

162 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 1 / 16 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

163 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 2 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % MMC Norilsk Nickel OJSC RU nie Moscow Exchange (MICEX Stock Exchange) 12 Rosja % BAUMAL GROUP SA PLBMLGR00017 nie ASO (NewConnect) Polska % DT Partners SA PLDTP nie ASO (NewConnect) Polska % Turkiye Garanti Bankasi A.S. TRAGARAN91N1 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Turcja % Istanbuł) Istanbuł Stock Turkiye Halk Bankasi A.S. Exchange (Borsa Turcja % TRETHAL00019 nie Istanbuł) Istanbuł Stock Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Exchange (Borsa Turcja % TREVKFB00019 nie Istanbuł) % AB SA PLAB ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA PLABS AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA LU ALMA MARKET SA PLKRCHM00015 AMBRA SA PLAMBRA00013 BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 BRE BANK SA PLBRE BUDIMEX SA PLBUDMX00013 BANK ZACHODNI WBK SA PLBZ NG2 SA PLCCC CIECH SA PLCIECH00018 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT Polska % Polska % Luksemburg % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

164 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 3 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające ECHO INVESTMENT SA PLECHPS00019 EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA PLEMCIM00017 EUROCASH SA PLEURCH00011 GETIN HOLDING SA PLGSPR GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC ING BANK ŚLĄSKI SA PLBSK INTEGER.PL SA PLINTEG00011 IPOPEMA SECURITIES SA PLIPOPM00011 KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 LPP SA PLLPP MOSTOSTAL WARSZAWA SA PLMSTWS00019 NETIA SA PLNETIA00014 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 POLISH ENERGY PARTNERS SA PLPLSEP00013 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA PLPKO PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA PLPSTBX00016 POLIMEX-MOSTOSTAL SA PLMSTSD00019 PROJPRZEM SA PLPROJP00018 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLTLKPL Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % 599 Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

165 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 4 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające TVN SA PLTVN UNIBEP SA PLUNBEP00015 YAWAL SA PLYAWAL00058 AGORA SA PLAGORA00067 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLASSEE00014 MIRBUD SA PLMRBUD00015 PCC INTERMODAL SA PLPCCIM00014 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER POZBUD T&R SA PLPZBDT00013 RAINBOW TOURS SA PLRNBWT00031 AS SILVANO FASHION GROUP EE TRAKCJA-TILTRA SA PLTRKPL00014 KERNEL HOLDING SA LU POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU BUMECH SA PLBMECH00012 MO-BRUK SA PLMOBRK00013 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA PLERPCO00017 INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC BG INTERBUD-LUBLIN SA PLINTBD00014 KREDYT INKASO SA PLKRINK00014 RANK PROGRESS SA PLRNKPR00014 OPEN FINANCE SA PLOPNFN00010 NASDAQ OMX Tallinn Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Estonia % Polska % Luksemburg % Polska % Polska % Polska % Polska % Bułgaria % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

166 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 5 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW Polska % GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW Polska % ELEKTROTIM SA PLELEKT Polska % GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK Polska % GRUPA NOKAUT SA PLGRNKT Polska % ZUE SA PLZUE Polska % ALIOR BANK SA PLALIOR Polska % PCC EXOL SA PLPCCEX Polska % Nienotowane na % BOMI SA w upadłości likwidacyjnej PLBOMI Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

167 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 6 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % Miasto Warszawa Seria 1 XS nie Over The Counter - Bloomberg Miasto Warszawa Polska ,88 (Stały kupon) % Quotations PS0414 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % BBI ZENERIS BBI ZENERIS NARODOWY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA FUNDUSZ nie Seria G PLNFI ASO (Catalyst) INWESTYCYJNY Polska ,00 (Stały kupon) % SA GANT GANT DEVELOPMENT SA Seria 9,96 (Zmienny DEVELOPMENT Polska AX PLGANT nie kupon) ASO (Catalyst) SA % Nienotowane na % BIOTON SA Seria A Nienotowane na 7,87 (Zmienny Nie dotyczy BIOTON SA Polska PLBIOTN00102 kupon) % ELECTUS SA Seria B Nienotowane na 7,35 (Zmienny Nie dotyczy ELECTUS SA Polska kupon) % MAGELLAN SA Seria 17/2010 Nienotowane na 6,59 (Zmienny Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska kupon) % PLAZA CENTERS N.V. Seria A Nienotowane na PLAZA CENTERS 7,34 (Zmienny Nie dotyczy Holandia NL N.V. kupon) % Black Red White SA Seria Nienotowane na Black Red White 7,13 (Zmienny Nie dotyczy Polska BRW SA kupon) % ALTERCO SA Seria F Nienotowane na 11,95 (Zmienny Nie dotyczy ALTERCO SA Polska kupon) % BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBD0214 PLNFI KREDYT INKASO SA Seria S02 PLKRINK00063 LC CORP SA Seria LCC PLLCCRP00033 GANT DEVELOPMENT SA Seria H DOM MAKLERSKI IDM SA Seria ALA BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC21P VISTULA GROUP SA Seria C BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria H ELECTUS SA Seria H Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Polska SA Nie dotyczy KREDYT INKASO SA Polska Nie dotyczy LC CORP SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy GANT DEVELOPMENT SA DOM MAKLERSKI IDM SA BANK POLSKA KASA OPIEKI SA VISTULA GROUP SA BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Polska ,75 (Zmienny kupon) 8,39 (Zmienny kupon) 7,35 (Zmienny kupon) 9,39 (Zmienny kupon) % % % % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,55 (Stały kupon) % Polska Nie dotyczy ELECTUS SA Polska ,23 (Zmienny kupon) % Polska ,65 (Stały kupon) % 8,75 (Zmienny kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

168 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 7 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające GANT DEVELOPMENT SA Seria BE Nienotowane na GANT DEVELOPMENT Nie dotyczy Polska ,00 (Stały kupon) % SA Nienotowane na RUBICON 9,35 (Zmienny RUBICON PARTNERS SA Seria F Nie dotyczy Polska % PARTNERS SA kupon) O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % DS1015 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % DS1017 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % DS1019 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % IZ0816 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % WS0922 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % WZ0118 PL Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny Polska nie BondSpot Poland Państwa kupon) % PS0415 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % WS0429 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % DS1020 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % PS0416 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % DS1021 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % ALIOR BANK SA Seria C Bond Spot SA ASO 8,51 (Zmienny ALIOR BANK SA Polska PLALIOR00011 nie (Catalyst) kupon) % Over The Counter - PGNiG Finance AB Seria 1 Bloomberg XS nie Quotations PGNiG Finance AB Szwecja ,00 (Stały kupon) % PS1016 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % BBI BBI DEVELOPMENT DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ NARODOWY 10,25 (Zmienny Polska INWESTYCYJNY SA Seria nie FUNDUSZ kupon) ASO (Catalyst) BBI0215 PLNFI INWESTYCYJNY % SA PS0417 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % CIECH SA Seria 02 Bond Spot SA ASO 7,57 (Zmienny CIECH SA Polska PLCIECH00083 nie (Catalyst) kupon) % DS1023 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % PS0418 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % WARIMPEX WARIMPEX FINANZ- UND FINANZ- UND 10,66 (Zmienny BETEILIGUNGS AG Seria C Austria nie BETEILIGUNGS kupon) PLWRMFB00016 ASO (Catalyst) AG % % WS0437 PL Polski Skarb Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % Nienotowane na % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

169 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 8 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Seria C Reporter SA w upadlosci likwidacyjnej Seria 2 Multikino S.A. Seria MLK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Seria 6/2010 PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Seria D BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBD0215 PLNFI MAGELLAN SA Seria 5/2012 POLNORD SA Seria KZ36 ECHO INVESTMENT SA Seria 5/2012 PLECHPS00100 LC CORP SA Seria LCC PLLCCRP00041 POLNORD SA Seria KZ36 C POLNORD SA Seria KZ37 A CIECH SA Seria 01 PLCIECH00075 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Seria RESTRUKTURYZACJA GLOBE TRADE CENTRE SA Seria GTCSA PLGTC J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Seria JWC0116 PLJWC SYGNITY SA Seria A1 PLCMPLD00164 TRAKCJA-TILTRA SA Seria C PLTRKPL00063 DOM MAKLERSKI IDM SA Seria AFA BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBI0216 PLNFI MCI MANAGEMENT SA Seria H1 PLMCIMG00145 RANK PROGRESS SA Seria D PLRNKPR00048 Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy Nie dotyczy PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Reporter SA w upadlosci likwidacyjnej Polska Polska Nie dotyczy Multikino S.A. Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Polska Polska Polska Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska Nie dotyczy POLNORD SA Polska Nie dotyczy 8,42 (Zmienny kupon) 11,82 (Zmienny kupon) 8,44 (Zmienny kupon) 6,02 (Zmienny kupon) 8,97 (Zmienny kupon) 10,25 (Zmienny kupon) 7,18 (Zmienny kupon) 6,70 (Zmienny kupon) ECHO INVESTMENT SA Polska ,34 (Zmienny Nie dotyczy LC CORP SA Polska Nie dotyczy POLNORD SA Polska Nie dotyczy POLNORD SA Polska Nie dotyczy CIECH SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy POLIMEX- MOSTOSTAL SA GLOBE TRADE CENTRE SA J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Polska Polska Polska Nie dotyczy SYGNITY SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy kupon) 6,50 (Zmienny kupon) 6,70 (Zmienny kupon) 7,40 (Zmienny kupon) 7,67 (Zmienny kupon) 4,98 (Zmienny kupon) 7,07 (Zmienny kupon) 7,70 (Zmienny kupon) 7,71 (Zmienny kupon) % % % % % % % % % % % % % % % % % TRAKCJA-TILTRA Polska ,46 (Stały kupon) % SA DOM MAKLERSKI 8,68 (Zmienny Polska % IDM SA kupon) BBI DEVELOPMENT NARODOWY 10,26 (Zmienny Polska % FUNDUSZ kupon) INWESTYCYJNY SA MCI MANAGEMENT SA Polska ,89 (Zmienny % kupon) RANK PROGRESS 8,20 (Zmienny Polska % SA kupon) % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych nie % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych Nienotowane na % % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

170 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 9 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % Futures RXU Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy German Government Bond Future % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy KASA OPIEKI SA Polska EUR % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy KASA OPIEKI SA Polska EUR % Interest Rate Swap IR16072r Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy KASA OPIEKI SA Polska WIBOR/Stopa stała % Interest Rate Swap IR16097r Nienotowane na ING BANK ŚLĄSKI Nie dotyczy SA Polska WIBOR/Stopa stała % Interest Rate Swap IR1609Ar Nienotowane na ING BANK ŚLĄSKI Nie dotyczy SA Polska WIBOR/Stopa stała % Interest Rate Swap IR1609Br Nienotowane na Nie dotyczy BRE BANK SA Polska WIBOR/Stopa stała % Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

171 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 10 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,40 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

172 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 11 / 16 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Asseco % Grupa Kapitałowa BB Investment S.A % Grupa Kapitałowa DM IDMSA % Grupa ITI % Grupa PBG w upadłości układowej % Polskie Gornictwo Naf.i Gazownictwo S.A % UniCredit Group % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy Sprawozdanie półroczne bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 6/30/2013

173 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 12 / 16 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC21P % Interest Rate Swap IR16072r % Lokata O/N 3 dniowa do % Suma: % PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

174 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 13 / 16 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

175 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 14 / 16 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

176 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 15 / 16 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % -6.63% -5.90% % 10.37% 11.21% Kategoria E Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

177 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu str. 16 / 16 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Wzrostu zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3.63% 3.43% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3.24% 3.24% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0.01% 0.01% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

178 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 5 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 5 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 6 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 7 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 9 Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bi- - 1 / Noty objaśniające (PL) - P SW

179 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku lans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Dane za okres porównawczy zostały zaprezentowane po przeliczeniu do obecnych zasad ujawniania. Subfundusz powstał z przekształcenia istniejącego wcześniej funduszu inwestycyjnego. W sprawozdaniach jednostkowych za okresy po przekształceniu (które miało miejsce w roku 2010) dane są prezentowane w sposób ciągły wraz z danymi sprzed przekształcenia (za cały okres istnienia Subfunduszu i funduszu, z którego przekształcenia Subfundusz powstał) chyba, że wskazane w danej sytuacji zostało co innego. Połączenie funduszy / subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego sta- Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu nowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom funduszu/subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa. Od roku 2011 po analizie zasad ujmowania operacji łączenia i skutkujących nimi sposobów prezentacji efektów łączenia funduszy /subfunduszy dokonywana jest okresowo reklasyfikacja zrealizowanego wyniku na sprzedaży składników portfela nabytych przez fundusz przejęty. Przyczyną konieczności dokonania reklasyfikacji było ujęcie podczas rozliczania połączeń/a w latach ubiegłych, składników lokat funduszy przejmowanych według ich historycznego kosztu nabycia. Skumulowany wynik z operacji podmiotu przejmowanego do dnia połączenia wykazany w księgach podmiotu przejmującego w pozycji kapitał wpłacony (zawarty w kapitale nabytym przypisanym do jednostek uczestnictwa nabytych w związku z połączeniem). W momencie sprzedaży tak ujmowanych składników lokat fundusz wykazywał w rachunku wyniku z operacji zrealizowany zysk/ stratę ze zbycia lokat oraz wzrost/ spadek niezrealizowanego zysku z wyceny lokat w wysokości zrealizowanego zysku/ straty w stosunku do pierwotnej ceny nabycia. Reklasyfikacja polega na uznaniu części wcześniej wykazywanego zysku niezrealizowanego (dotyczy składników, które podmiot przejmujący objął w ramach łączenia, a które w terminie późniejszym zostały zbyte), jako zysk zrealizowany tj. pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/ strata ze zbycia lokat. Szczegółowe wartości dotyczące wykonanych reklasyfikacji są ujawniane w nocie 10. 8) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 9) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 10) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 12) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 13) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz innymi papierami wartościowymi. 14) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. 15) Na potrzeby rozliczenia połączenia subfunduszy przyjęta jest metoda nabycia. W pozycji kapitał wpłacony ujmowana jest wartość aktywów netto podmiotu przejętego według stanu na dzień poprzedzający przydział jednostek uczestnictwa w podmiocie przejmującym. Po połączeniu w rachunku wyniku z operacji wykazywane są przychody z lokat netto, zrealizowany zysk/strata ze zbycia składników lokat oraz niezrealizowany zysk/strata z wyceny składników lokat podmiotu przejętego od dnia rozliczenia połączenia. - 2 / Noty objaśniające (PL) - P SW

180 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. Instrumenty finansowe o charakterze jednostek uczestnictwa (jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą) są wyceniane jeśli nie odbywa się nimi obrót na rynku aktywnym - zgodnie z podawaną publicznie informacją o wartości aktywów netto na jednostkę (odpowiedniego typu / kategorii / klasy, w odpowiedniej walucie denominowania). W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nienotowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przedstawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz crosscurrency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku wyceny opcji oraz składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. - 3 / Noty objaśniające (PL) - P SW

181 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. 5) W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących emitentów bądź samych posiadanych wierzycielskich papierów wartościowych (a instrumenty nie są przedmiotem obrotu na rynku aktywnym), po analizie przypadku może być dokonany stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości składnika lokat do wysokości szacowanej wartości odzyskiwalnej. Odpisu dokonuje się w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji. W takim przypadku w zestawieniu lokat papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. Przykładowymi przesłankami do modyfikacji standardowego mechanizmu wyceny instrumentów dłużnych bądź Wartości szacunkowe dokonania odpisu z tytułu szacowanej trwałej utraty wartości mogą być: ogłoszenie przez sąd upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, upadłość likwidacyjna emitenta, umowa z wierzycielami w zakresie odłożenia terminów spłaty wierzytelności bądź restrukturyzacja (w tym obniżenie kwoty do zwrotu) wierzytelności, utrata przez emitenta możliwości regulowania zobowiązań. Oszacowanie wartości odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składnika lokat dokonywane jest w oparciu o dostępne informacje o emitencie, ocen jego sytuacji finansowej i płynności, a w szczególności możliwości spłaty zobowiązań z uwzględnieniem jakości posiadanych zabezpieczeń wierzytelności i terminów ich realizacji / zbycia. Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi - 4 / Noty objaśniające (PL) - P SW

182 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe - - Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu podatku Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty DI BRE Bank SA EUR PLN Ipopema Securities SA PLN Bank Polska Kasa Opieki S.A EUR PLN TRY USD NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych CZK EUR HUF PLN RUB TRY USD / Noty objaśniające (PL) - P SW

183 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Aktywa wyceniane innymi metodami niż wartość rynkowa Na dzień 30 czerwca 2013 roku składniki lokat (instrumenty dłużne, pochodne) stanowiące 18,9 % Aktywów Subfunduszu zostały wycenione w sposób inny niż w oparciu o kurs ustalony na tj. metodą skorygowanego kosztu nabycia lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny. Istnieje ryzyko, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą różnić się od wartości, jakie zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. 2) Aktywa subfunduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe):... 16,1 % Aktywów Subfunduszu; b) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o stałej stopie procentowej (stałokuponowe):... 42,6 % Aktywów Subfunduszu; 3) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) obligacje Skarbu Państwa i innych państw:... 38,9 % aktywów Subfunduszu; korporacyjne papiery wartościowe:... 19,5 % aktywów Subfunduszu; komunalne papiery wartościowe:... 0,4 % aktywów Subfunduszu; depozyty... 0,2 % Aktywów Subfunduszu; b) Na dzień bilansowy Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka kontrahenta związanego z transakcjami pochodnymi wskazanymi w Nocie 6. c) Ryzyko kredytowe w przypadku spółek w upadłości Subfundusz posiadał w portfelu lokat na dzień bilansowy [30 czerwca 2013 r.] instrumenty finansowe (obligacje spółek), w stosunku do których stwierdzono utratę wartości i dokonano zgodnie z polityką rachunkowości (zasady zaprezentowano w nocie 1) odpisów aktualizujących w ciężar niezrealizowanego zysku/straty z wyceny lokat. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w obligacje emitowane przez spółki budowlane bądź z branży deweloperskiej: PBG S.A. i Alterco SA. Przesłankami utraty wartości branymi pod uwagę w kalkulacji odpisów było przede wszystkim ogłoszenie przez odpowiedni sąd rejonowy upadłości danej spółki, a wartość odpisu z tytułu utraty wartości wynika z oceny zarządzającego co do oszacowanej utraty wartości. Zarządzający portfelami funduszy Pioneer aktywnie prowadzi rozmowy ze spółkami i podejmuje konieczne czynności prawne, mające na celu odzyskanie wierzytelności. Szczegółowe informacje finansowe dotyczące poszczególnych składników lokat oraz ich bilansowy i ceny ich nabycia przedstawiono w tabelach uzupełniających. d) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat Ryzyko kredytowe w Subfunduszu jest skoncentrowane głównie w następujących kategoriach bilansowych: i. dłużne papiery wartościowe notowane na ii. dłużne papiery wartościowe nienotowane na Lista emitentów (dla potrzeb ustalenia ryzyka kredytowego emitenta), dla których Subfundusz ma ekspozycję stanowiącą ponad 5 % wartości Aktywów: 1. Skarb Państwa... 38,9 % Aktywów Subfunduszu, 4) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Papiery udziałowe... 1,2 % aktywów Subfunduszu Dłużne papiery wartościowe... 1,1 % aktywów Subfunduszu Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. - 6 / Noty objaśniające (PL) - P SW

184 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 1,0 % aktywów netto Subfunduszu. 5) Ryzyko cen akcji Ryzyko cen akcji związane jest z możliwością wystąpienia niekorzystnej zmiany wartości akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji, ryzyko branży oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne zależy od sytuacji makroekonomicznej, ryzyko branży wynika z popytu, skutków zmian technologicznych, oraz konkurencji w ramach danej branży, natomiast ryzyko specyficzne jest związane z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów akcji bądź emitentów z danej branży, danego kraju lub regionu. Subfundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji. Na dzień 30 czerwca 2013 roku udziałowe papiery wartościowe stanowiły 37,3 % wartości aktywów. Informacja dotycząca instrumentów pochodnych, w tym na indeksy umieszczona jest w Nocie 6. 6) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej oraz możliwości wyceny istotnie dużej ilości składników portfela inwestycyjnego. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na, niektórych akcji i innych instrumentów udziałowych W związku ze skalą zaangażowania Subfunduszu w instrumenty finansowe poszczególnych emitentów oraz dynamiczną sytuacją na rynku istnieje ryzyko, że płynność na rynku danych instrumentów może uniemożliwić uzyskanie cen stosowanych do codziennej wyceny składników portfela. Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporządzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 30 czerwca 2013 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: 1) kontrakty zamiany płatności odsetkowych (transakcje swap na stopę procentową IRS: Interest Rate Swap) 2) kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) 3) giełdowe kontrakty terminowe Futures Kontrakty FX FWD, IRS Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty zamiany płatności odsetkowych (IRS) polegają na wymianie przyszłych płatności strumieni odsetkowych (zamiana odsetek stałych na zmienne, bądź odwrotnie). W przypadku, gdy transakcja zawierana jest celu zabezpieczenia posiadanego składnika lokat taka transakcja oznacza dokonanie efektywnie zmiany typu posiadanej w portfelu lokaty. Subfundusz dokonuje codziennej wyceny terminowych kontraktów walutowych oraz kontraktów zamiany płatności odsetkowych (IRS). Wycena kontraktów forward oraz odpowiednio kontraktów IRS polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kur- Interest Rate swap Wymiana stóp procentowych - 7 / Noty objaśniające (PL) - P SW

185 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward sie wymiany) Interest Rate swap (płatne przez Subfundusz: stała otrzymywana przez Subfundusz: zmienna) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) 99 tys. zł IRS Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty 2 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych Euro / pln 2 kontrakty tys 4 otwarte kontrakty Kontrakty złotowe Wartość (PV) wyliczona na dzień bilansowy: Do zapłacenia: tys. zł Do otrzymania: tys. zł f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane ( ): tys EUR Płatności do otrzymania: tys. PLN Płatności wykonywane ( ): 500 tys. EUR Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Płatności w terminach: roku / odpowiednio Kwoty ustalone w kontrakcie Termin zamknięcia pozycji roku / odpowiednio Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) roku / odpowiednio Płatności wykonywane: Subfundusz wypłaca określone płatności odsetkowe Płatności do otrzymania: Subfundusz otrzymuje określone płatności odsetkowe Płatności wykonywane co pół roku oraz corocznie w terminie do września 2016 roku Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Ustalone zasady określania płatności odsetkowych Uzgodniony z terminem zamknięcia pozycji zabezpieczanej 2016 Termin zamknięcia transakcji (rozliczenie saldem ostatnich płatności odsetkowych) 2016 Kontrakty terminowe Futures Fundusz inwestował w kontrakty terminowe Futures. Transakcje były dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowiące przedmiot obrotu na giełdzie Eurex we Frankfurcie (Niemcy). Z inwestowaniem w te instrumenty związane są podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmienności kursów, możliwość stosowania dźwigni finansowej. Kontrakty RXU3 są kontraktami terminowymi opartymi na długoterminowych obligacjach skarbowych państwa niemieckiego (10-letnich: 8,5 10,5 lat do zapadalności). Kontrakty emitowane w seriach, notowane od października 1998 r. (wcześniej DEM Bund ). Waluta notowania: EUR.. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty Futures a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na EUREX Euro Bund RXU3 (Eurex Bund Future) Pozycja krótka b. Rodzaj instrumentu pochodnego kontrakt terminowy na obligacje c. Cel otwarcia pozycji Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) d. Wartość otwartej pozycji Saldo depozytów zabezpieczających - rozliczane każde- - 8 / Noty objaśniające (PL) - P SW

186 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty Futures go dnia przez Clearstream Banking 80 tys. [równowartość 348 tys. zł] Wartość = kurs * ilość * mnożnik (-) tys. zł / tys. e. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Rozliczenie kontraktu futures następuje z datą wygaśnięcia, a wartość ustalana jest na podstawie wartości instrumentu stanowiącego bazę kontraktu, po wybraniu najtańszego do dostarczenia f. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Zysk / strata na kontraktach rozliczane są codziennie poprzez zmiany stanu depozytów zabezpieczających wyliczanych przez Clearstream Banking (oraz, odpowiednio, brokera rozliczającego). Zmiany te wynikają z codziennych zmian kursów odpowiednich instrumentów bazowych g. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu wrzesień 2013 roku Ostatnia data transakcji: , Data dostawy: h. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin wygaśnięcia kontraktu wrzesień 2013 roku i. Możliwości wcześniejszego rozliczenia Termin ustalania cen W dowolnym momencie w dni sesji giełdy Euronext / Ceny (kursy) ustalane na giełdzie codziennie j. Dodatkowe zabezpieczenia (przyjęte lub złożone) Depozyt zabezpieczający (pobrany przez brokera rozliczającego) odpowiedni część (procentowo) wartości kontraktu k. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach Na bieżąco (codziennie) poprzez kasowe zmiany stanu depozytów zabezpieczających. Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) Transakcje typu Sell-buy-back 1 kontrakt tys. zł Nie miał zawartych Kontrakt dotyczył (nominalnie) obligacji Skarbu Państwa: DS 1023 (3.8 mln zł) 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji - 9 / Noty objaśniające (PL) - P SW

187 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku pożyczkobiorcy) Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1. Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR PLN USD Należności PLN Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: EUR PLN RUB TRY USD dłużne papiery wartościowe EUR PLN Składniki lokat nienotowane na, w tym: EUR PLN USD dłużne papiery wartościowe PLN Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania EUR PLN Aktywa wyceniane w walutach innych niż złote, na dzień bilansowy, zostały przeliczone na złote z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP, to jest z zastosowaniem stawek z tabeli nr 124/A/NBP/2013 z dnia Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni dolar amerykański 1 USD 3,3175 euro 1 EUR 4,3292 rubel rosyjski 1 RUB 0,1013 lira turecka 1 TRY 1, / Noty objaśniające (PL) - P SW

188 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 3. Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnic kursowe niezrealizowane walucie sprawozdania tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Prawa do akcji Kwity depozytowe Akcje Składniki lokat nienotowane na Prawa do akcji Prawa poboru Akcje Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe Suma: ) Subfundusz - zgodnie ze Statutem - nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. 3) W związku z przyjętym sposobem rozliczenia połączenia subfunduszy (Subfundusz występował w charakterze podmiotu przejmującego), opisanym w Nocie 1, w sprawozdaniu na r. wykazana została reklasyfikacja pomiędzy pozy / Noty objaśniające (PL) - P SW

189 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku cjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie 203 tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości -203 tys. zł. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu. Pierwsze półrocze Rok Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata. Uzupełniająco zaprezentowano odpowiednie wartości dla subfunduszu przejętego (w roku 2010): Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40. Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wartość JU kat. A 185, Wartość JU kat. E 185, Wartość JU kat. I 204, Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 na Wartość Aktywów Netto tys. zł Wartość JU kat. A Wartość JU kat. E Wartość JU kat. I / Noty objaśniające (PL) - P SW

190 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii E Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Subfundusz powstał z przekształcenia Pioneer Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa 16 września 1996 roku. Wcześniejsze nazwy: Fundusz Powierniczy Przymierze 1, Eurofundusz 1 Fundusz Powierniczy, Eurofundusz 1 - Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny, Pioneer Zrównoważony Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty (od roku do 2010). Subfundusz został połączony z subfunduszem (był w roli subfunduszu przejmującego): Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 (w 2010). - 1 / Informacje dodatkowe (PL) - P SW

191 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 3.25 % 3.25 % E 2.00 % 2.00 % I 2.50 % 2.50 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie naliczane są w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii odrębnie. Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikami PPIM, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zmian do podpisania sprawozdań) byli: Tomasz Jędrzejowski... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza częścią portfela inną niż dłużne instrumenty finansowe zarządzał częścią portfela inną niż dłużne instrumenty finansowe), Bartosz Częścik... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza częścią portfela inną niż dłużne instrumenty finansowe), Michał Stawicki... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza, a od zarządzał częścią portfela lokowaną w dłużne instrumenty finansowe, od do menedżer portfela), Radosław Cholewiński... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza częścią portfela lokowaną w dłużne instrumenty finansowe). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Data rozpoczęcia zbywania JU - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - P SW

192 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER STABILNEGO WZROSTU Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Data rozpoczęcia Nazwa subfunduszu zbywania JU 8. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Stabilnego Wzrostu Nazwa w j. angielskim Pioneer Stable Growth (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00071 PIO006 01ZROW Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 185,75 zł Warszawa, dnia roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - P SW

193 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

194

195 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

196

197 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

198 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAŻONY subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty ZRÓW

199 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

200 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

201

202 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

203 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

204 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

205

206 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) Subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD, IRS Kontrakty terminowe Futures Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Informacja o połączeniu subfunduszy Informacje o subfunduszu przejmowanym Przebieg łączenia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) Subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... ZRÓW

207 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 1 / 16 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

208 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 2 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % MMC Norilsk Nickel OJSC RU nie Moscow Exchange (MICEX Stock Exchange) 3 Rosja % PLATIGE IMAGE SA PLPTGMG00013 nie ASO (NewConnect) Polska % DT Partners SA PLDTP nie ASO (NewConnect) Polska % % AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA LU ALMA MARKET SA PLKRCHM00015 ASBISC ENTERPRISES PLC CY ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 BRE BANK SA PLBRE BANK ZACHODNI WBK SA PLBZ NG2 SA PLCCC CIECH SA PLCIECH00018 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 ECHO INVESTMENT SA PLECHPS00019 EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA PLEMCIM00017 EUROCASH SA PLEURCH00011 FARMACOL SA PLFRMCL00066 GETIN HOLDING SA PLGSPR Luksemburg % Polska % Cypr % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

209 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 3 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PLBH HAWE SA PLVENTS00019 ING BANK ŚLĄSKI SA PLBSK INTEGER.PL SA PLINTEG00011 IPOPEMA SECURITIES SA PLIPOPM00011 J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA PLJWC GRUPA KĘTY SA PLKETY KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM ZAKŁADY LENTEX SA PLLENTX00010 GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 LPP SA PLLPP MAGELLAN SA PLMGLAN00018 MEDIATEL SA PLSMMDA00012 BANK MILLENNIUM SA PLBIG NETIA SA PLNETIA00014 BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 POLISH ENERGY PARTNERS SA PLPLSEP00013 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA PLPKO Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

210 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 4 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA PLPSTBX00016 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA PLPAQUA00018 POLIMEX-MOSTOSTAL SA PLMSTSD00019 POLNORD SA PLPOLND00019 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLTLKPL00017 TVN SA PLTVN YAWAL SA PLYAWAL00058 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLASSEE00014 KOPEX SA PLKOPEX00018 MIRBUD SA PLMRBUD00015 BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI PCC INTERMODAL SA PLPCCIM00014 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER POZBUD T&R SA PLPZBDT00013 RAINBOW TOURS SA PLRNBWT00031 AS SILVANO FASHION GROUP EE TRAKCJA-TILTRA SA PLTRKPL00014 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 ATM SA PLATMSA00013 FOTA SA PLFOTA MO-BRUK SA PLMOBRK00013 NASDAQ OMX Tallinn Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Estonia % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

211 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 5 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC BG ASO (NewConnect) Bułgaria % KREDYT INKASO SA PLKRINK00014 KINO POLSKA TV SA PLKNOPL00014 KRUK SA PLKRK AB AVIA SOLUTIONS GROUP LT JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK00012 INTER CARS SA PLINTCS00010 WORK SERVICE SA PLWRKSR00019 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK00012 NEUCA SA PLTRFRM00018 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT AB AVIAAM LEASING LT OMV AG AT Polska % 700 Polska % Polska % Litwa % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Litwa % Wiener Börse AG Austria % Nienotowane na % Instalexport S.A. Nienotowane na Nie dotyczy Polska % BOMI SA w upadłości likwidacyjnej Nienotowane na PLBOMI Nie dotyczy Polska % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

212 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 6 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające % TARCZYŃSKI SA (PLTRCZN00024) Polska % Nienotowane na % BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (PLNFI ) Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00118) Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Avangardco Investments Public Ltd. GDR (US05349V2097) London Stock Exchange (International Order Cypr % Book) London Stock Magnit OJSC GDR (US55953Q2021) Exchange (International Order Rosja % Book) London Stock Sberbank of Russia OJSC ADR Exchange (US80585Y3080) (International Order Rosja % Book) London Stock Kcell JSC GDR (US48668G2057) Exchange (International Order Kazachstan % Book) Nienotowane na % Davento PLC GDR (US ) Nienotowane na Nie dotyczy Cypr % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % Miasto Warszawa Seria 1 XS nie Over The Counter - Bloomberg Quotations Miasto Warszawa Polska ,88 (Stały kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

213 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 7 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające RANK PROGRESS SA Seria C PLRNKPR00030 BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria G PLNFI nie nie ASO (Catalyst) ASO (Catalyst) RANK PROGRESS SA BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Polska ,67 (Zmienny kupon) % Polska ,00 (Stały kupon) % Nienotowane na % GLOBE TRADE CENTRE SA Nienotowane na GLOBE TRADE 4,40 (Zmienny Nie dotyczy Polska % Seria GTCSA002_ CENTRE SA kupon) BIOTON SA Seria A Nienotowane na 7,87 (Zmienny Nie dotyczy BIOTON SA Polska % PLBIOTN00102 kupon) Nienotowane na 7,35 (Zmienny ELECTUS SA Seria B Nie dotyczy ELECTUS SA Polska % kupon) Nienotowane na 6,59 (Zmienny MAGELLAN SA Seria 17/2010 Nie dotyczy MAGELLAN SA Polska % kupon) PLAZA CENTERS N.V. Seria A Nienotowane na PLAZA CENTERS 7,34 (Zmienny Nie dotyczy Holandia % NL N.V. kupon) Black Red White SA Seria Nienotowane na Black Red White 7,13 (Zmienny Nie dotyczy Polska % BRW SA kupon) Nienotowane na 11,95 (Zmienny ALTERCO SA Seria F Nie dotyczy ALTERCO SA Polska % kupon) BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBD0214 PLNFI KREDYT INKASO SA Seria S02 PLKRINK00063 LC CORP SA Seria LCC PLLCCRP00033 GANT DEVELOPMENT SA Seria H DOM MAKLERSKI IDM SA Seria ALA DOM MAKLERSKI IDM SA Seria ALB BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC21P BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria H GANT DEVELOPMENT SA Seria J ELECTUS SA Seria H GANT DEVELOPMENT SA Seria BE Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Polska SA Nie dotyczy KREDYT INKASO SA Polska Nie dotyczy LC CORP SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy GANT DEVELOPMENT SA DOM MAKLERSKI IDM SA DOM MAKLERSKI IDM SA BANK POLSKA KASA OPIEKI SA BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA GANT DEVELOPMENT SA Polska ,75 (Zmienny kupon) 8,39 (Zmienny kupon) 7,35 (Zmienny kupon) 9,39 (Zmienny kupon) % % % % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,55 (Stały kupon) % Polska ,65 (Stały kupon) % Polska Nie dotyczy ELECTUS SA Polska GANT DEVELOPMENT 9,80 (Zmienny kupon) 8,75 (Zmienny kupon) % % Nie dotyczy Polska ,00 (Stały kupon) % SA Nienotowane na RUBICON 9,35 (Zmienny RUBICON PARTNERS SA Seria F Nie dotyczy Polska % PARTNERS SA kupon) O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % DS1017 PL nie Rynek Treasury BondSpot Poland Polski Skarb Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

214 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 8 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające DS1019 PL IZ0816 PL WS0922 PL WS0429 PL DS1020 PL DS1021 PL ALIOR BANK SA Seria C PLALIOR00011 PGNiG Finance AB Seria 1 XS BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBI0215 PLNFI nie nie nie nie nie nie nie nie nie Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Bond Spot SA ASO (Catalyst) Over The Counter - Bloomberg Quotations ASO (Catalyst) Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,75 (Stały kupon) % Polska ,75 (Stały kupon) % Polska ,25 (Stały kupon) % Polska ,75 (Stały kupon) % ALIOR BANK SA Polska ,51 (Zmienny kupon) % PGNiG Finance AB Szwecja ,00 (Stały kupon) % BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Polska ,25 (Zmienny kupon) % CIECH SA Seria 02 Bond Spot SA ASO 7,57 (Zmienny CIECH SA Polska PLCIECH00083 nie (Catalyst) kupon) % DS1023 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % PS0418 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % WARIMPEX WARIMPEX FINANZ- UND FINANZ- UND 10,66 (Zmienny BETEILIGUNGS AG Seria C Austria nie BETEILIGUNGS kupon) PLWRMFB00016 ASO (Catalyst) AG % % WS0437 PL Polski Skarb Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % Nienotowane na % PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Seria C Reporter SA w upadlosci likwidacyjnej Seria 2 Multikino S.A. Seria MLK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Seria 6/2010 PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Seria D BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBD0215 PLNFI POLNORD SA Seria KZ36 ECHO INVESTMENT SA Seria 5/2012 PLECHPS00100 LC CORP SA Seria LCC PLLCCRP00041 Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy Nie dotyczy PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Reporter SA w upadlosci likwidacyjnej Polska Polska Nie dotyczy Multikino S.A. Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Polska Polska Polska Nie dotyczy POLNORD SA Polska Nie dotyczy 8,42 (Zmienny kupon) 11,82 (Zmienny kupon) 8,44 (Zmienny kupon) 6,02 (Zmienny kupon) 8,97 (Zmienny kupon) 10,25 (Zmienny kupon) 6,70 (Zmienny kupon) ECHO INVESTMENT SA Polska ,34 (Zmienny Nie dotyczy LC CORP SA Polska kupon) 6,50 (Zmienny kupon) % % % % % % % % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

215 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 9 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające POLNORD SA Seria KZ36 B POLNORD SA Seria KZ37 A CIECH SA Seria 01 PLCIECH00075 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Seria RESTRUKTURYZACJA GLOBE TRADE CENTRE SA Seria GTCSA PLGTC J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Seria JWC0116 PLJWC SYGNITY SA Seria A1 PLCMPLD00164 TRAKCJA-TILTRA SA Seria C PLTRKPL00063 DOM MAKLERSKI IDM SA Seria AFA BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Seria BBI0216 PLNFI MCI MANAGEMENT SA Seria H1 PLMCIMG00145 RANK PROGRESS SA Seria D PLRNKPR00048 Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nienotowane na Nie dotyczy POLNORD SA Polska Nie dotyczy POLNORD SA Polska Nie dotyczy CIECH SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy POLIMEX- MOSTOSTAL SA GLOBE TRADE CENTRE SA J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Polska Polska Polska Nie dotyczy SYGNITY SA Polska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 6,70 (Zmienny kupon) 7,40 (Zmienny kupon) 7,67 (Zmienny kupon) 4,98 (Zmienny kupon) 7,07 (Zmienny kupon) 7,70 (Zmienny kupon) 7,71 (Zmienny kupon) % % % % % % % TRAKCJA-TILTRA Polska ,46 (Stały kupon) % SA DOM MAKLERSKI 8,68 (Zmienny Polska % IDM SA kupon) BBI DEVELOPMENT NARODOWY 10,26 (Zmienny Polska % FUNDUSZ kupon) INWESTYCYJNY SA MCI MANAGEMENT SA Polska ,89 (Zmienny % kupon) RANK PROGRESS 8,20 (Zmienny Polska % SA kupon) % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych nie % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych Nienotowane na % % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % Futures RXU Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy German Government Bond Future % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska EUR % KASA OPIEKI SA Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska EUR % KASA OPIEKI SA Nienotowane na BANK POLSKA Interest Rate Swap IR16071r Nie dotyczy Polska WIBOR/Stopa stała % KASA OPIEKI SA Nienotowane na ING BANK ŚLĄSKI Interest Rate Swap IR16093r Nie dotyczy Polska WIBOR/Stopa stała % SA Nienotowane na ING BANK ŚLĄSKI Interest Rate Swap IR16099r Nie dotyczy Polska WIBOR/Stopa stała % SA Nienotowane na Interest Rate Swap IR1609Cr Nie dotyczy BRE BANK SA Polska WIBOR/Stopa stała % Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

216 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 10 / 16 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,40 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD 0,35 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

217 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 11 / 16 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Asseco % Grupa Kapitałowa BB Investment S.A % Grupa Kapitałowa DM IDMSA % Grupa ITI % Grupa PBG w upadłości układowej % Polskie Gornictwo Naf.i Gazownictwo S.A % UniCredit Group % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy Sprawozdanie półroczne bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 6/30/2013

218 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 12 / 16 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Seria DC21P % Interest Rate Swap IR16071r % Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Suma: % PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

219 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 13 / 16 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

220 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 14 / 16 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

221 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 15 / 16 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria E Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria E Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

222 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony str. 16 / 16 Pioneer FIO - Pioneer Zrównoważony zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % -7.03% -6.55% % 12.22% 12.77% Kategoria E Kategoria I Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4.18% 4.03% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3.82% 3.82% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0.02% 0.01% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

223 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 5 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 5 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 6 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 7 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 9 Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bilans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są - 1 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

224 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Od roku 2011 po analizie zasad ujmowania operacji łączenia i skutkujących nimi sposobów prezentacji efektów łączenia funduszy /subfunduszy dokonywana jest okresowo reklasyfikacja zrealizowanego wyniku na sprzedaży składników portfela nabytych przez fundusz przejęty. Przyczyną konieczności dokonania reklasyfikacji było ujęcie podczas rozliczania połączeń/nia w latach ubiegłych, składników lokat funduszy przejmowanych według ich historycznego kosztu nabycia. Skumulowany wynik z operacji podmiotu przejmowanego do dnia połączenia wykazany w księgach podmiotu przejmującego w pozycji kapitał wpłacony (zawarty w kapitale nabytym przypisanym do jednostek uczestnictwa nabytych w związku z połączeniem). W momencie sprzedaży tak ujmowanych składników lokat fundusz wykazywał w rachunku wyniku z operacji zrealizowany zysk/ stratę ze zbycia lokat oraz wzrost/ spadek niezrealizowanego zysku z wyceny lokat w wysokości zrealizowanego zysku/ straty w stosunku do pierwotnej ceny nabycia. Reklasyfikacja polega na uznaniu części wcześniej wykazywanego zysku niezrealizowanego (dotyczy składników, które podmiot przejmujący objął w ramach łączenia, a które w terminie późniejszym zostały zbyte), jako zysk zrealizowany tj. pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/ strata ze zbycia lokat. Szczegółowe wartości dotyczące wykonanych reklasyfikacji są ujawniane w nocie 10. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w Księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: 8) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 9) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 10) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 12) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 13) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz innymi papierami wartościowymi. 14) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. 15) Na potrzeby rozliczenia połączenia subfunduszy przyjęta jest metoda nabycia. W pozycji kapitał wpłacony ujmowana jest wartość aktywów netto podmiotu przejętego według stanu na dzień poprzedzający przydział jednostek uczestnictwa w podmiocie przejmującym. Po połączeniu w rachunku wyniku z operacji wykazywane są przychody z lokat netto, zrealizowany zysk/strata ze zbycia składników lokat oraz niezrealizowany zysk/strata z wyceny składników lokat podmiotu przejętego od dnia rozliczenia połączenia. Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty - 2 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

225 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. Instrumenty finansowe o charakterze jednostek uczestnictwa (jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą) są wyceniane jeśli nie odbywa się nimi obrót na rynku aktywnym - zgodnie z podawaną publicznie informacją o wartości aktywów netto na jednostkę (odpowiedniego typu / kategorii / klasy, w odpowiedniej walucie denominowania). W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nienotowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przedstawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Funduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz crosscurrency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku wyceny opcji oraz składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. 5) W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących emitentów bądź samych posiadanych wierzycielskich papierów wartościowych (a instrumenty nie są przedmiotem obrotu na rynku aktywnym), po analizie przypadku może być dokonany stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości składnika lokat do wysokości szacowanej wartości odzyskiwalnej. Odpisu dokonuje się w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji. W takim przypadku w zestawieniu lokat papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. Przykładowymi przesłankami do modyfikacji standardowego mechanizmu wyceny instrumentów dłużnych bądź dokonania odpisu z tytułu szacowanej trwałej utraty wartości mogą być: ogłoszenie przez sąd upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu z wierzycie- - 3 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

226 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku lami, upadłość likwidacyjna emitenta, umowa z wierzycielami w zakresie odłożenia terminów spłaty wierzytelności bądź restrukturyzacja (w tym obniżenie kwoty do zwrotu) wierzytelności, utrata przez emitenta możliwości regulowania zobowiązań. Oszacowanie wartości odpisu z tytułu trwałej utraty Wartości szacunkowe wartości składnika lokat dokonywane jest w oparciu o dostępne informacje o emitencie, ocen jego sytuacji finansowej i płynności, a w szczególności możliwości spłaty zobowiązań z uwzględnieniem jakości posiadanych zabezpieczeń wierzytelności i terminów ich realizacji / zbycia. Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi - 4 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

227 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 - Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe 2 2 Należnosci z tytułu podatku - 2 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty DI BRE Bank SA EUR PLN Ipopema Securities SA PLN Bank Polska Kasa Opieki S.A EUR HUF PLN TRY USD / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

228 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych EUR HUF PLN RUB TRY USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Aktywa wyceniane innymi metodami niż wartość rynkowa Na dzień 30 czerwca 2013 roku składniki lokat (instrumenty dłużne oraz opcje) stanowiące 13,4 % Aktywów Subfunduszu zostały wycenione w sposób inny niż w oparciu o kurs ustalony na tj. metodą skorygowanego kosztu nabycia lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny (DCF, bądź w przypadku opcji - BS). Istnieje ryzyko, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą różnić się od wartości, jakie zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. 2) Aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej obligacje o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe):... 11,4 % Aktywów Subfunduszu; b) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o stałej stopie procentowej (stałokuponowe):... 21,4 % Aktywów Subfunduszu; 3) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) obligacje Skarbu Państwa:... 17,6 % Aktywów Subfunduszu; komercyjne papiery wartościowe: % Aktywów Subfunduszu; komunalne papiery wartościowe:... 0,9 % Aktywów Subfunduszu; depozyty bankowe:... 0,5 % Aktywów Subfunduszu; b) Na dzień bilansowy Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka kontrahenta związanego z transakcjami pochodnymi wskazanymi w Nocie 6. c) Ryzyko kredytowe w przypadku spółek w upadłości Subfundusz posiadał w portfelu lokat na dzień bilansowy [30 czerwca 2013 r.] instrumenty finansowe (obligacje spółek), w stosunku do których stwierdzono utratę wartości i dokonano zgodnie z polityką rachunkowości (zasady zaprezentowano w nocie 1) odpisów aktualizujących w ciężar niezrealizowanego zysku/straty z wyceny lokat. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w obligacje emitowane przez spółki budowlane bądź z branży deweloperskiej: PBG S.A. i Alterco SA. Przesłankami utraty wartości branymi pod uwagę w kalkulacji odpisów było przede wszystkim ogłoszenie przez odpowiedni sąd rejonowy upadłości danej spółki, a wartość odpisu z tytułu utraty wartości wynika z oceny zarządzającego co do oszacowanej utraty wartości. Zarządzający portfelami funduszy Pioneer aktywnie prowadzi rozmowy ze spółkami i podejmuje konieczne czynności prawne, mające na celu odzyskanie wierzytelności. Szczegółowe informacje finansowe dotyczące poszczególnych składników lokat oraz ich bilansowy i ceny ich nabycia przedstawiono w tabelach uzupełniających. d) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat Ryzyko kredytowe w Subfunduszu jest skoncentrowane głównie w następujących kategoriach bilansowych: i. dłużne papiery wartościowe notowane na ii. dłużne papiery wartościowe nienotowane na - 6 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

229 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Lista emitentów (dla potrzeb ustalenia ryzyka kredytowego emitenta), dla których Subfundusz ma ekspozycję stanowiącą ponad 5 % wartości Aktywów: 1. Skarb Państwa... 17,6 % Aktywów Subfunduszu, 4) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Papiery udziałowe % (akcje) Dłużne papiery wartościowe % Kwity depozytowe % Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie 0,2 % Aktywów Subfunduszu. Fundusz (w odniesieniu do Subfunduszu) stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 1,8 % aktywów netto Subfunduszu. 5) Ryzyko cen akcji Ryzyko cen akcji związane jest z możliwością wystąpienia niekorzystnej zmiany wartości akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji, ryzyko branży oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne zależy od sytuacji makroekonomicznej, ryzyko branży wynika z popytu, skutków zmian technologicznych, oraz konkurencji w ramach danej branży, natomiast ryzyko specyficzne jest związane z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów akcji bądź emitentów z danej branży, danego kraju lub regionu. Subfundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji. Na dzień 30 czerwca 2013 roku udziałowe papiery wartościowe stanowiły 58,3 % wartości aktywów. Informacja dotycząca instrumentów pochodnych, w tym na indeksy, umieszczona jest w Nocie 6. 6) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej oraz możliwości wyceny istotnie dużej ilości składników portfela inwestycyjnego. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, niektórych akcji i innych instrumentów udziałowych W związku ze skalą zaangażowania Subfunduszu w instrumenty finansowe poszczególnych emitentów oraz dynamiczną sytuacją na rynku istnieje ryzyko, że płynność na rynku danych instrumentów może uniemożliwić uzyskanie cen stosowanych do codziennej wyceny składników portfela. Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporządzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 30 czerwca 2013 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: kontrakty zamiany płatności odsetkowych (transakcje swap na stopę procentową IRS: Interest Rate Swap), kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut), giełdowe kontrakty terminowe Futures. - 7 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

230 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Kontrakty FX FWD, IRS Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty zamiany płatności odsetkowych (IRS) polegają na wymianie przyszłych płatności strumieni odsetkowych (zamiana odsetek stałych na zmienne, bądź odwrotnie). W przypadku, gdy transakcja zawierana jest celu zabezpieczenia posiadanego składnika lokat taka transakcja oznacza dokonanie efektywnie zmiany typu posiadanej w portfelu lokaty. Subfundusz dokonuje codziennej wyceny terminowych kontraktów walutowych oraz kontraktów zamiany płatności odsetkowych (IRS). Wycena kontraktów forward oraz odpowiednio kontraktów IRS polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward Interest Rate Swap a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) tys. zł Wymiana stóp procentowych (płatne przez Subfundusz: stała otrzymywana przez Subfundusz: zmienna) IRS Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu i. Termin wykonania instrumentu pochodnego 3 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych EUR / PLN 2 kontrakty tys USD / PLN 1 kontrakty tys. $ Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane ( ): tys EUR Płatności do otrzymania: tys. PLN Płatności wykonywane ( ): tys. EUR tys. USD Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Płatności w terminach: 10 lipca 2013 roku 15 lipca odpowiednio Kwoty ustalone w kontrakcie Termin zamknięcia pozycji 10 lipca 2013 roku 15 lipca 2013 odpowiednio Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 4 otwarte kontrakty - kontrakty złotowe Wartość (PV) wyliczona na dzień bilansowy: Do zapłacenia: Do otrzymania: tys. zł tys. zł Płatności wykonywane: Fundusz wypłaca określone płatności odsetkowe Płatności do otrzymania: Fundusz otrzymuje określone płatności odsetkowe Płatności wykonywane co pół roku albo corocznie w terminie do września 2016 roku Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Ustalone zasady określania płatności odsetkowych Uzgodniony z terminem zamknięcia pozycji zabezpieczanej 2016 Termin zamknięcia transakcji (rozliczenie saldem ostatnich płatności - 8 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

231 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward 10 lipca 2013 roku 15 lipca odpowiednio Interest Rate Swap odsetkowych) 2016 Kontrakty terminowe Futures Fundusz inwestował w kontrakty terminowe Futures. Transakcje były dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowiące przedmiot obrotu na giełdzie Eurex we Frankfurcie (Niemcy). Z inwestowaniem w te instrumenty związane są podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmienności kursów, możliwość stosowania dźwigni finansowej. Kontrakty RXU3 są kontraktami terminowymi opartymi na długoterminowych obligacjach skarbowych państwa niemieckiego (10-letnich: 8,5 10,5 lat do zapadalności). Kontrakty emitowane w seriach, notowane od października 1998 r. (wcześniej DEM Bund ). Waluta notowania: EUR.. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty Futures a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na EUREX Euro Bund RXU3 (Eurex Bund Future) Pozycja krótka b. Rodzaj instrumentu pochodnego kontrakt terminowy na obligacje c. Cel otwarcia pozycji Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) d. Wartość otwartej pozycji Saldo depozytów zabezpieczających - rozliczane każdego dnia przez Clearstream Banking 181 tys. [równowartość 783 tys. zł] Wartość = kurs * ilość * mnożnik (-) tys. zł / tys. e. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Rozliczenie kontraktu futures następuje z datą wygaśnięcia, a wartość ustalana jest na podstawie wartości instrumentu stanowiącego bazę kontraktu, po wybraniu najtańszego do dostarczenia f. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Zysk / strata na kontraktach rozliczane są codziennie poprzez zmiany stanu depozytów zabezpieczających wyliczanych przez Clearstream Banking (oraz, odpowiednio, brokera rozliczającego). Zmiany te wynikają z codziennych zmian kursów odpowiednich instrumentów bazowych g. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu wrzesień 2013 roku Ostatnia data transakcji: , Data dostawy: h. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin wygaśnięcia kontraktu wrzesień 2013 roku i. Możliwości wcześniejszego rozliczenia Termin ustalania cen W dowolnym momencie w dni sesji giełdy Euronext / Ceny (kursy) ustalane na giełdzie codziennie j. Dodatkowe zabezpieczenia (przyjęte lub złożone) Depozyt zabezpieczający (pobrany przez brokera rozliczającego) odpowiedni część (procentowo) wartości kontraktu k. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach Na bieżąco (codziennie) poprzez kasowe zmiany stanu depozytów zabezpieczających. Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych - 9 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

232 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) Transakcje typu Sell-buy-back kontrakt tys. zł Kontrakt dotyczył (nominalnie) obligacji Skarbu Państwa: 1 kontrakt tys. zł Kontrakt dotyczył obligacji Skarbu Państwa: DS 1021 (41 mln zł) DS 1023 (11.6 mln zł) 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły - 10 / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

233 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1. Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR PLN TRY USD Należności PLN USD Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: EUR HUF PLN RUB USD dłużne papiery wartościowe EUR PLN Składniki lokat nienotowane na, w tym: EUR HUF PLN USD dłużne papiery wartościowe PLN Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania EUR PLN USD Aktywa wyceniane w walutach innych niż złote, na dzień bilansowy, zostały przeliczone na złote z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP, to jest z zastosowaniem stawek z tabeli nr 124/A/NBP/2013 z dnia Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni dolar amerykański 1 USD 3,3175 euro 1 EUR 4,3292 rubel rosyjski 1 RUB 0,1013 forint (Węgry) 100 HUF 1,4664 lira turecka 1 TRY 1, / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

234 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 3. Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Prawa do akcji Kwity depozytowe Akcje Składniki lokat nienotowane na Prawa do akcji Prawa poboru Akcje Kwity depozytowe Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe Suma: ) Subfundusz - zgodnie ze Statutem - nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. 3) W związku z przyjętym sposobem rozliczenia połączenia subfunduszy (Subfundusz występował w charakterze podmiotu przejmującego), opisanym w Nocie 1, w sprawozdaniu na r. wykazana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowa / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

235 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku ny, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie 460 tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości -460 tys. zł. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu. Pierwsze półrocze Rok Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata. Uzupełniająco zaprezentowano odpowiednie wartości dla subfunduszu przejętego (w roku 2010): Pioneer Wzrostu Mix 60. Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wartość JU kat. A 114, Wartość JU kat. E 127, Wartość JU kat. I 129, Pioneer Wzrostu Mix 60 na Wartość Aktywów Netto tys. zł Wartość JU kat. A, E 9.97 Wartość JU kat. I / Noty objaśniające (PL) - ZRÓW

236 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Zrównoważony wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii E Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa: 28 lipca 1992 roku (data pierwszej wyceny: 30 lipca 1992 roku). Wcześniejsze nazwy: Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy, Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny, Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do 2010). Subfundusz został połączony z subfunduszami (był w roli subfunduszu przejmującego): Pioneer Wzrostu Mix 60 (w 2010), W 2013 (po dacie bilansowej): Pioneer Aktywnej Alokacji. Więcej: Informacja o połączeniu subfunduszy - 1 / Informacje dodatkowe (PL) - ZRÓW

237 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok Informacja o połączeniu subfunduszy W dniu Towarzystwo złożyło wniosek do Komisji w sprawie wydania zezwolenia na połączenie wewnętrzne dwóch subfunduszy wydzielonych w Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji (subfundusz przejmowany) Pioneer Zrównoważony (subfundusz przejmujący). Skupienie aktywów w jednym subfunduszu oraz skoncentrowanie zarządzającego na jednym portfelu instrumentów finansowych będzie korzystne dla uczestników subfunduszy podlegających połączeniu. Po uzyskaniu zezwolenia Komisji na połączenie, połączenie zostało przeprowadzone w 19 lipca 2013 (po dacie sprawozdania). Informacje o subfunduszu przejmowanym Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Nazwa w j. angielskim Pioneer Active Allocation (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa (zł) Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00337 PIO037 42PAA Podstawowe dane na 18 lipca 2013 roku ostatnia WYCENA Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 6,09 zł Portfelem lokat subfunduszu przejętego (Pioneer Aktywnej Alokacji) w roku 2013 (do połączenia subfunduszy) zarządzali pracownicy PPIM: Tomasz Jędrzejowski... (współzarządzający subfunduszem od do połączenia, zarządzał częścią portfela inną niż lokowana w dłużne instrumenty finansowe), Michał Stawicki... (współzarządzający subfunduszem od do połączenia współzarządzał, a od zarządzał częścią portfela lokowaną w dłużne instrumenty finansowe), Radosław Cholewiński... (współzarządzający Subfunduszem od do połączenia współzarządzał częścią portfela lokowaną w dłużne instrumenty finansowe). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie w subfunduszu przejmowanym obowiązujące na dzień połączenia kat. Jednostek Uczestnictwa Stawka statutowa Stawka na dzień łączenia A 4.00 % 3.50 % E 3.00 % 3.00 % I 2.50 % 2.50 % Podsumowanie zasad polityki inwestycyjnej przejętego subfunduszu (szczegółowe informacje zawarte są w prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz w sprawozdaniu połączonym): o Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. o Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. o Subfundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Oznacza to, że lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, mogą stanowić od 0 do 100 % Aktywów subfunduszu. Także całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może się wahać od 0 % do 100 % Aktywów Subfunduszu. o Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33 % Aktywów Subfunduszu. o Dążąc do realizacji celu inwestycyjnego Zarządzający Subfunduszem stosuje w sposób aktywny taktyczną i strategiczną alokację aktywów, polegającą na odpowiednim zwiększaniu i pomniejszeniu udziału lokat Subfunduszu - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - ZRÓW

238 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku o o w instrumentach o charakterze dłużnym lub udziałowym w oparciu o własną ocenę dochodowości tych klas aktywów w średnim i długim okresie czasu. Podstawą wyboru instrumentów o charakterze udziałowym będą stanowić analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek. Ocena taka obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej, jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych spółek obejmujące m.in.: analizę przychodów, rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą miedzy innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. Zarządzający będzie poszukiwał akcji spółek o ponad przeciętnym potencjale wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu. Podstawą wyboru instrumentów o charakterze dłużnym do portfela subfunduszu są analizy dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, takich jak między innymi: poziom i kierunek zmian stóp procentowych, kursów walut, kształtów krzywych dochodowości, wysokości inflacji. zarządzający Subfunduszem dobierając instrumenty o charakterze dłużnym do portfela inwestycyjnego będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyko związane z inwestycją w dany instrument takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności tych instrumentów i ryzyko wypłacalności emitenta. Przebieg łączenia Połączenie subfunduszy wymagało zgody Komisji (decyzja DFI/I/4032/41/11/12/13/U/12/24/MK z dnia ). Połączenie nastąpiło w trybie połączenia wewnętrznego zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, a jego skutkiem jest: - przydział jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego wszystkim Uczestnikom Subfunduszu (według stanu na dzień przydziału). Uczestnikom subfunduszu przejmowanego zostały wydane Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii w subfunduszu przejmującym, w adekwatnej liczbie (zgodnie z wycenami Jednostek Uczestnictwa na dzień poprzedzający datę tego przydziału). - przekazanie majątku Subfunduszu subfunduszowi przejmującemu. Fundusz ogłosił (w dniu 6 czerwca 2013 na stronie internetowej informację o zamiarze połączenia subfunduszy, w której został przedstawiony harmonogram łączenia subfunduszy oraz ogłoszony statut Funduszu (zgodnie z postanowieniami art. 208b Ustawy). W dniu 19 lipca 2013 roku za jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Aktywnej Alokacji zostały przydzielone Jednostki Uczestnictwa subfunduszu przejmującego (zgodnie z postanowieniami art. 208c i 208e Ustawy). Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego nastąpiło według wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, obliczonych na podstawie wartości aktywów netto wynikających z ksiąg subfunduszu przejmowanego oraz subfunduszu przejmującego na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek (na dzień 18 lipca 2013). W dniu Towarzystwo umieściło na stronie prospekt informacyjny w wersji uwzględniającej fakt połączenia, to jest, bez subfunduszu przejmowanego. Bezzwłocznie potem nastąpiło faktyczne przekazanie aktywów i zobowiązań z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmującego, poprzez przeksięgowanie aktywów (środków pieniężnych oraz papierów wartościowych) na odpowiednie rachunki subfunduszu przejmującego, który wszedł we wszystkie prawa i obowiązki subfunduszu przejmowanego (zgodnie z postanowieniami art. 208e Ustawy). Przydział jednostek w subfunduszu przejmującym Przydział został dokonany w dniu 19 lipca 2013 roku według wartości aktywów netto subfunduszy z dnia 18 lipca 2013 roku. Pioneer Aktywnej Alokacji [subfundusz przejmowany] Pioneer Zrównoważony [subfundusz przejmujący] Wartość aktywów netto na JU / liczba JU Kat. A Kat. E Kat. I 6,09 zł 6,09 zł 6,37 zł , ,91 zł 130,99 zł 132,79 zł , ,705 Wartość JU (sumaryczna różnych kat. JU) tys. zł Sprawozdania okresowe Subfundusz przejmowany sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa (zgodnie z art. 208h Ustawy to jest na dzień ). Sprawozdanie zostanie, po podpisaniu, ogłoszone na stronie Do sprawozdania nie są dołączane dodatkowe dokumenty i nie podlega ono przeglądowi bądź badaniu przez biegłego rewidenta. Ostatnim sprawozdaniem subfunduszu przejmowanego jest (podlegające przeglądowi biegłego rewidenta) sprawozdanie za okres roczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. W sprawozdaniu finansowych: rocznym za okres kończący się 31 grudnia 2013 oraz półrocznym i rocznym za okres kończący się w roku 2014 subfundusz przejmujący (Pioneer Zrównoważony) będzie ujawniał podstawowe informacje dotyczące tego połączenia. Połączenie zostało rozliczone w księgach rachunkowych subfunduszu przejmującego na dzień Na potrzeby wykazania połączenia przyjęta została metoda nabycia, polegająca na wprowadzeniu do ksiąg subfunduszu przejmującego składników portfela w zaktualizowanej na dzień połączenia ( ) ceny nabycia składników aktywów (ceną nabycia stała się - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - ZRÓW

239 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku wartość tych składników na wskazany dzień bez utrzymywania pierwotnego podziału na paczki księgowe). Skumulowany wynik z inwestycji, w tym wynik bieżący (zysk niezrealizowany, naliczone przychody) został zawarty w kapitale wpłaconym związanym z przydziałem jednostek uczestnictwa objętych w zamian za jednostki uczestnika subfunduszu przejmowanego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 4,00 % 4,00 % E 3,00 % 3,00 % I 2.50 % 2,50 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie naliczane są w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii odrębnie. Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikami PPIM, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zmian do podpisania sprawozdań) byli: Tomasz Jędrzejowski... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza częścią portfela inną niż dłużne instrumenty finansowe; w okresie zarządzał częścią portfela inną niż dłużne instrumenty finansowe), Bartosz Częścik... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza częścią portfela inną niż dłużne instrumenty finansowe), Michał Stawicki... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza, a od zarządza częścią portfela lokowaną w dłużne instrumenty finansowe, od do menedżer portfela), Radosław Cholewiński... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza częścią portfela lokowaną w dłużne instrumenty finansowe). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. - 4 / Informacje dodatkowe (PL) - ZRÓW

240 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER ZRÓWNOWAŻONY Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Zrównoważony Nazwa w j. angielskim Pioneer Balanced (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00063 PIO001 1FIRST Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 114,14 zł Warszawa, dnia roku. - 5 / Informacje dodatkowe (PL) - ZRÓW

241 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

242

243 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

244

245 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

246 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI POLSKICH subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty P AP

247 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

248 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

249

250 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

251 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

252 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

253

254 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX Forward Kontrakty terminowe Futures Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... P AP

255 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 1 / 14 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

256 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 2 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % PLATIGE IMAGE SA PLPTGMG00013 nie ASO (NewConnect) Polska % DT Partners SA PLDTP nie ASO (NewConnect) Polska % % AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA LU ALMA MARKET SA PLKRCHM00015 ASBISC ENTERPRISES PLC CY ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 BRE BANK SA PLBRE BANK ZACHODNI WBK SA PLBZ NG2 SA PLCCC CIECH SA PLCIECH00018 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 ECHO INVESTMENT SA PLECHPS00019 EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA PLEMCIM00017 EUROCASH SA PLEURCH00011 GETIN HOLDING SA PLGSPR GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PLBH Luksemburg % Polska % Cypr % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

257 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 3 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające ING BANK ŚLĄSKI SA PLBSK INTEGER.PL SA PLINTEG00011 IPOPEMA SECURITIES SA PLIPOPM00011 J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA PLJWC GRUPA KĘTY SA PLKETY KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM ZAKŁADY LENTEX SA PLLENTX00010 GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 LPP SA PLLPP MAGELLAN SA PLMGLAN00018 MEDIATEL SA PLSMMDA00012 BANK MILLENNIUM SA PLBIG NETIA SA PLNETIA00014 BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 POLISH ENERGY PARTNERS SA PLPLSEP00013 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA PLPKO PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA PLPSTBX00016 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA PLPAQUA00018 POLIMEX-MOSTOSTAL SA PLMSTSD Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

258 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 4 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające POLNORD SA PLPOLND00019 PROJPRZEM SA PLPROJP00018 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLTLKPL00017 TVN SA PLTVN YAWAL SA PLYAWAL00058 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLASSEE00014 KOPEX SA PLKOPEX00018 MIRBUD SA PLMRBUD00015 BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI PCC INTERMODAL SA PLPCCIM00014 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER POZBUD T&R SA PLPZBDT00013 AS SILVANO FASHION GROUP EE TRAKCJA-TILTRA SA PLTRKPL00014 KERNEL HOLDING SA LU POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 FOTA SA PLFOTA SERINUS ENERGY INC. CA MO-BRUK SA PLMOBRK00013 INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC BG KREDYT INKASO SA PLKRINK00014 NASDAQ OMX Tallinn Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Estonia % Polska % Luksemburg % Polska % Polska % Polska % Kanada % Polska % Bułgaria % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

259 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 5 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające KINO POLSKA TV SA PLKNOPL00014 KRUK SA PLKRK AB AVIA SOLUTIONS GROUP LT ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE- MOŚCICACH SA PLZATRM00012 JHM DEVELOPMENT SA PLJHMDL00018 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW Erste Group Bank AG AT GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK00012 INTER CARS SA PLINTCS00010 CINEMA CITY INTERNATIONAL NV NL WORK SERVICE SA PLWRKSR00019 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK00012 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT AB AVIAAM LEASING LT OMV AG AT Polska % Polska % Litwa % Polska % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Polska % Polska % Holandia % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Litwa % Wiener Börse AG Austria % Nienotowane na % BOMI SA w upadłości likwidacyjnej PLBOMI Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

260 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 6 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające TARCZYŃSKI SA (PLTRCZN00024) Polska % Nienotowane na % BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (PLNFI ) Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00118) Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Avangardco Investments Public Ltd. GDR (US05349V2097) London Stock Exchange (International Order Cypr % Book) London Stock Magnit OJSC GDR (US55953Q2021) Exchange (International Order Rosja % Book) London Stock Sberbank of Russia OJSC ADR Exchange (US80585Y3080) (International Order Rosja % Book) London Stock Kcell JSC GDR (US48668G2057) Exchange (International Order Kazachstan % Book) Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

261 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 7 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % Futures Kontr.indeks WIG20 FW20U PL0GF w Warszawie S.A. Polska Index WIG % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska EUR % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska HUF 3,20 (Stały kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

262 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 8 / 14 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Lokata O/N 3 dniowa do Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD 0,35 (Stały kupon) % Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,55 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

263 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 9 / 14 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Asseco % Grupa Kapitałowa BB Investment S.A % Grupa Mirbud % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

264 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 10 / 14 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

265 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 11 / 14 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

266 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 12 / 14 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

267 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 13 / 14 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria E Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria E Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

268 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich str. 14 / 14 Pioneer FIO - Pioneer Akcji Polskich zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % % % % 17.11% 17.72% Kategoria E Kategoria I Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4.31% 3.88% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3.73% 3.72% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0.02% 0.02% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

269 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 5 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 5 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 6 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 7 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 8 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 9 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 9 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bi- - 1 / Noty objaśniające (PL) - P AP

270 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku lans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał z przekształcenia istniejącego wcześniej funduszu inwestycyjnego. W sprawozdaniach jednostkowych za okresy po przekształceniu (które miało miejsce w roku 2010) dane są prezentowane w sposób ciągły wraz z danymi sprzed przekształcenia (za cały okres istnienia Subfunduszu i funduszu, z którego przekształcenia Subfundusz powstał), chyba, że wskazane w danej sytuacji zostało co innego. Od roku 2011 po analizie zasad ujmowania operacji łączenia i skutkujących nimi sposobów prezentacji efektów Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia łączenia funduszy /subfunduszy dokonywana jest okresowo reklasyfikacja zrealizowanego wyniku na sprzedaży składników portfela nabytych przez fundusz przejęty. Przyczyną konieczności dokonania reklasyfikacji było ujęcie podczas rozliczania połączeń/a w latach ubiegłych, składników lokat funduszy przejmowanych według ich historycznego kosztu nabycia. Skumulowany wynik z operacji podmiotu przejmowanego do dnia połączenia wykazany w księgach podmiotu przejmującego w pozycji kapitał wpłacony (zawarty w kapitale nabytym przypisanym do jednostek uczestnictwa nabytych w związku z połączeniem). W momencie sprzedaży tak ujmowanych składników lokat fundusz wykazywał w rachunku wyniku z operacji zrealizowany zysk/ stratę ze zbycia lokat oraz wzrost/ spadek niezrealizowanego zysku z wyceny lokat w wysokości zrealizowanego zysku/ straty w stosunku do pierwotnej ceny nabycia. Reklasyfikacja polega na uznaniu części wcześniej wykazywanego zysku niezrealizowanego (dotyczy składników, które podmiot przejmujący objął w ramach łączenia, a które w terminie późniejszym zostały zbyte), jako zysk zrealizowany tj. pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/ strata ze zbycia lokat. Szczegółowe wartości dotyczące wykonanych reklasyfikacji są ujawniane w nocie 10. 8) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 9) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 10) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 12) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 13) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz innymi papierami wartościowymi. 14) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. 15) Na potrzeby rozliczenia połączenia subfunduszy przyjęta jest metoda nabycia. W pozycji kapitał wpłacony ujmowana jest wartość aktywów netto podmiotu przejętego według stanu na dzień poprzedzający przydział jednostek uczestnictwa w podmiocie przejmującym. Po połączeniu w rachunku wyniku z operacji wykazywane są przychody z lokat netto, zrealizowany zysk/strata ze zbycia składników lokat oraz niezrealizowany zysk/strata z wyceny składników lokat podmiotu przejętego od dnia rozliczenia połączenia. skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. - 2 / Noty objaśniające (PL) - P AP

271 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nienotowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przedstawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Subfunduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz crosscurrency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku wyceny opcji oraz składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. - 3 / Noty objaśniające (PL) - P AP

272 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Wartości szacunkowe Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi - 4 / Noty objaśniające (PL) - P AP

273 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek - 1 Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe - - Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 0 Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty DI BRE Bank SA 0 0 PLN Ipopema Securities SA PLN Bank Polska Kasa Opieki S.A EUR GBP HUF PLN TRY USD NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych EUR GBP HUF PLN TRY USD / Noty objaśniające (PL) - P AP

274 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) depozyty bankowe:... 2,9 % aktywów Subfunduszu. b) Na dzień bilansowy Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka kontrahenta związanego z transakcjami pochodnymi wskazanymi w Nocie 6. c) Na dzień bilansowy Subfundusz nie wykazuje instrumentów o znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego. 2) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Papiery wartościowe udziałowe:... akcje 1,2 % / kwity depozytowe 7,4 % aktywów Subfunduszu; Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 2,0 % aktywów Subfunduszu. 3) Ryzyko cen akcji Ryzyko cen akcji związane jest z możliwością wystąpienia niekorzystnej zmiany wartości akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji, ryzyko branży oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne zależy od sytuacji makroekonomicznej, ryzyko branży wynika z popytu, skutków zmian technologicznych, oraz konkurencji w ramach danej branży, natomiast ryzyko specyficzne jest związane z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów akcji bądź emitentów z danej branży, danego kraju lub regionu. Subfundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji. Na dzień 30 czerwca 2013 roku udziałowe papiery wartościowe stanowiły 88,6 % wartości aktywów. Informacja dotycząca instrumentów pochodnych, w tym na indeksy umieszczona jest w Nocie 6. 4) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: niektórych akcji i innych instrumentów udziałowych 5) Aktywa wyceniane innymi metodami niż wartość rynkowa Na dzień 30 czerwca 2013 roku składniki lokat (FX Fwd, instrumenty dłużne, opcje) stanowiące 0,0 % aktywów Subfunduszu zostały wyceniony w sposób inny niż w oparciu o kurs ustalony na tj. metodą skorygowanego kosztu nabycia lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny (DCF bądź w przypadku opcji - BS). Istnieje ryzyko, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą różnić się od wartości, jakie zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. 6) Aktywa Subfunduszu nie są obciążone ryzykiem stopy procentowej, ani wynikającym z niej ryzykiem wartości godziwej. Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporzą- - 6 / Noty objaśniające (PL) - P AP

275 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku dzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 30 czerwca 2013 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) giełdowe kontrakty terminowe Futures. Kontrakty FX Forward Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny. Wycena kontraktów forward polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych 2 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych EUR / pln 1 kontrakt 541 tys USD / pln 1 kontrakt tys $ Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane: 541 tys. EUR tys. USD Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Wszystkie płatności w terminie: 15 lipca 2013 roku g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Kwoty ustalone w kontrakcie h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu Termin zamknięcia pozycji 15 lipca 2013 roku i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 15 lipca 2013 roku Kontrakty terminowe Futures Fundusz inwestował w kontrakty terminowe Futures. Transakcje były dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowiące przedmiot obrotu na Giełdzie Papierów w Warszawie (poniższe informacje zostały przygotowane na - 7 / Noty objaśniające (PL) - P AP

276 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku podstawie dokumentów emisyjnych tych instrumentów). Z inwestowaniem w te instrumenty związane są podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmienności kursów, możliwość stosowania dźwigni finansowej. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty Futures a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na WIG20 FW20U13 (WIG20 Index Future) Pozycja długa b. Rodzaj instrumentu pochodnego Indeksowy kontrakt terminowy c. Cel otwarcia pozycji Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) d. Wartość otwartej pozycji Saldo depozytów zabezpieczających - rozliczane każdego dnia przez KDPW CCP tys. zł Wartość = kurs * pozycja * mnożnik tys. zł e. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Rozliczenie kontraktu futures następuje z datą wygaśnięcia, a wartość ustalana jest na podstawie wartości instrumentu stanowiącego bazę kontraktu to znaczy na podstawie wartości indeksu WIG 20 f. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Zysk / strata na kontraktach rozliczane są codziennie poprzez zmiany stanu depozytów zabezpieczających wyliczanych przez KDPW CCP. Zmiany te wynikają z codziennych zmian kursów odpowiednich instrumentów bazowych g. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu 20 września 2013 h. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin wygaśnięcia kontraktu 20 września 2013 i. Możliwości wcześniejszego rozliczenia Termin ustalania cen W dowolnym momencie w dni sesji GPW / Ceny (kursy) ustalane na GPW codziennie j. Dodatkowe zabezpieczenia (przyjęte lub złożone) Depozyt zabezpieczający (pobrany przez KDPW CCP) odpowiedni procent od wartości kontraktu k. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach Na bieżąco (codziennie) poprzez kasowe zmiany stanu depozytów zabezpieczających. Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) a. Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych nie miał zawartych 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji - 8 / Noty objaśniające (PL) - P AP

277 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. Należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1. Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR GBP PLN TRY USD Należności EUR HUF PLN USD Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: EUR GBP HUF PLN USD dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: EUR GBP HUF PLN USD dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania EUR PLN USD Aktywa wyceniane w walutach innych niż złote, na dzień bilansowy, zostały przeliczone na złote z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP, to jest z zastosowaniem stawek z tabeli nr 124/A/NBP/2013 z dnia Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni dolar amerykański 1 USD 3,3175 euro 1 EUR 4,3292 funt szterling 1 GBP 5,0604 forint (Węgry) 100 HUF 1,4664 lira turecka 1 TRY 1, / Noty objaśniające (PL) - P AP

278 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 3. Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Instrumenty pochodne Prawa do akcji Kwity depozytowe Akcje Składniki lokat nienotowane na Prawa do akcji Prawa poboru Akcje Instrumenty pochodne Nieruchomości Pozostałe Suma: Subfundusz - zgodnie ze Statutem - nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. 3. W związku z przyjętym sposobem rozliczenia połączenia subfunduszy (Subfundusz występował w charakterze podmiotu przejmującego), opisanym w Nocie 1, w sprawozdaniu na r. wykazana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowa / Noty objaśniające (PL) - P AP

279 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku ny, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie 393 tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości -393 tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie 494 tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości -494 tys. zł. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu. Pierwsze półrocze 2013 Rok 2012 Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata. Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wartość JU kat. A 21, Wartość JU kat. E 24, Wartość JU kat. I 23, / Noty objaśniające (PL) - P AP

280 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Akcji Polskich wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Akcji Polskich wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii E Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Subfundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa: 18 grudnia 1995 roku. Wcześniejsze nazwy: Pioneer Fundusz Powierniczy Agresywnego Inwestowania, Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania; Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do ); Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( ). Fundusz został połączony z funduszami (był w roli funduszu przejmującego): Pioneer Sektora Usług Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w 2004); Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w 2004). - 1 / Informacje dodatkowe (PL) - P AP

281 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 4.00 % 4.00 % E 3.00 % 3.00 % I 2.50 % 2.50 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie naliczane są w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii odrębnie. Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikami PPIM, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zmian do podpisania sprawozdań) byli: Tomasz Jędrzejowski... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza całym portfelem Subfunduszu, zarządzał całym portfelem Subfunduszu), Bartosz Częścik... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza całym portfelem Subfunduszu). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - P AP

282 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Akcji Polskich Nazwa w j. angielskim Pioneer Polish Equity (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00089 PIO003 3AGGR Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 21,65 zł Warszawa, dnia roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - P AP

283 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

284

285 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

286

287 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

288 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty P AAl

289 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

290 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

291

292 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

293 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

294 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

295

296 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD, FX swap Kontrakty terminowe Futures Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Informacja o połączeniu subfunduszy Informacja o założeniu kontynuowania działalności Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne podmioty obsługujące Subfundusz oraz Uczestników Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... P AAl

297 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 1 / 13 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

298 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 2 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA LU ALMA MARKET SA PLKRCHM00015 BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 BRE BANK SA PLBRE BANK ZACHODNI WBK SA PLBZ NG2 SA PLCCC CIECH SA PLCIECH00018 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 EUROCASH SA PLEURCH00011 GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC HAWE SA PLVENTS00019 ING BANK ŚLĄSKI SA PLBSK IPOPEMA SECURITIES SA PLIPOPM00011 J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA PLJWC KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 LPP SA PLLPP BANK MILLENNIUM SA PLBIG NETIA SA PLNETIA Luksemburg % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % 200 Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

299 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 3 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 POLISH ENERGY PARTNERS SA PLPLSEP00013 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA PLPKO PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA PLPSTBX00016 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA PLPAQUA00018 POLNORD SA PLPOLND00019 TESGAS SA PLTSGS TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLTLKPL00017 TVN SA PLTVN YAWAL SA PLYAWAL00058 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLASSEE00014 MIRBUD SA PLMRBUD00015 PCC INTERMODAL SA PLPCCIM00014 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER POZBUD T&R SA PLPZBDT00013 RAINBOW TOURS SA PLRNBWT00031 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU ATM SA PLATMSA00013 BUMECH SA PLBMECH Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

300 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 4 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA PLDUDA Polska % FOTA SA PLFOTA Polska % MO-BRUK SA PLMOBRK Polska % INTERBUD-LUBLIN SA PLINTBD Polska % KRYNICKI RECYKLING SA PLKRNRC Polska % KREDYT INKASO SA PLKRINK Polska % MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT. Budapest Stock HU Exchange Węgry % OPONEO.PL SA PLOPNPL Polska % KINO POLSKA TV SA PLKNOPL Polska % KRUK SA PLKRK Polska % ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE- MOŚCICACH SA PLZATRM Polska % JHM DEVELOPMENT SA PLJHMDL Polska % JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW Polska % GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW Polska % GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK Polska % CINEMA CITY INTERNATIONAL NV NL Holandia % ALIOR BANK SA PLALIOR Polska % ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK Polska % AB AVIAAM LEASING LT Litwa % Nienotowane na % BOMI SA w upadłości likwidacyjnej PLBOMI Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

301 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 5 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (PLNFI ) Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Avangardco Investments Public Ltd. GDR (US05349V2097) London Stock Exchange (International Order Cypr % Book) London Stock Magnit OJSC GDR (US55953Q2021) Exchange (International Order Rosja % Book) London Stock Sberbank of Russia OJSC ADR Exchange (US80585Y3080) (International Order Rosja % Book) London Stock Kcell JSC GDR (US48668G2057) Exchange (International Order Kazachstan % Book) Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % % OK0713 PL Polski Skarb Państwa Polska ,00 (Zerowy kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

302 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 6 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Nienotowane na % BIOTON SA Seria A PLBIOTN00102 Nienotowane na Nie dotyczy BIOTON SA Polska ,87 (Zmienny kupon) % O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % DS1015 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % DS1019 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % WZ0118 PL Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny Polska nie BondSpot Poland Państwa kupon) % WZ0115 PL Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny Polska nie BondSpot Poland Państwa kupon) % DS1021 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,75 (Stały kupon) % WZ0117 PL Rynek Treasury Polski Skarb 3,98 (Zmienny Polska nie BondSpot Poland Państwa kupon) % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych nie % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych Nienotowane na % % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % Futures Kontr.indeks WIG20 FW20U PL0GF w Warszawie S.A. Polska Index WIG % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta USD FW Nienotowane na Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska USD % Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

303 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 7 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,55 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

304 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 8 / 13 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa BB Investment S.A % Grupa Mirbud % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Lokata O/N 3 dniowa do % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

305 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 9 / 13 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

306 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 10 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

307 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 11 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

308 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 12 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % 0.00% -7.50% % 0.00% 10.45% Kategoria E Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

309 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji str. 13 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Aktywnej Alokacji zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3.74% 3.73% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3.46% 3.45% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0.05% 0.03% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

310 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 4 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 4 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 5 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 6 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 8 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 8 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 9 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bilans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią - 1 / Noty objaśniające (PL) - P AAl

311 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 8) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 9) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 10) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 12) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 13) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz innymi papierami wartościowymi. 14) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowa- - 2 / Noty objaśniające (PL) - P AAl

312 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Wartości szacunkowe dzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nienotowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przedstawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Subfunduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz crosscurrency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku wyceny opcji oraz składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; - 3 / Noty objaśniające (PL) - P AAl

313 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe - - Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 0 Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 2 7 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie / Noty objaśniające (PL) - P AAl

314 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty DI BRE Bank SA 0 0 PLN Ipopema Securities SA PLN Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5 6 EUR HUF PLN USD NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych EUR HUF PLN TRY USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Aktywa wyceniane innymi metodami niż wartość rynkowa Na dzień 30 czerwca 2013 roku składniki lokat (instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne) stanowiące 2,6 % aktywów Subfunduszu zostały wyceniony w sposób inny niż w oparciu o kurs ustalony na tj. metodą skorygowanego kosztu nabycia lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny (DCF bądź w przypadku opcji - BS). Istnieje ryzyko, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą różnić się od wartości, jakie zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. 2) Aktywa subfunduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe):... 2,6 % aktywów Subfunduszu; b) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o stałej stopie procentowej (stałokuponowe):... 7,2 % aktywów Subfunduszu; 3) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) obligacje Skarbu Państwa:... 7,2 % aktywów Subfunduszu; komercyjne papiery wartościowe:... 2,6 % aktywów Subfunduszu; depozyty bankowe:... 1,0 % aktywów Subfunduszu. b) Na dzień bilansowy Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka kontrahenta związanego z transakcjami pochodnymi wskazanymi w Nocie / Noty objaśniające (PL) - P AAl

315 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku c) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat Ryzyko kredytowe w Subfunduszu jest skoncentrowane głównie w następujących kategoriach bilansowych: i. dłużne papiery wartościowe notowane na ii. dłużne papiery wartościowe nienotowane na 4) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Papiery udziałowe... 0,6 % (akcje) aktywów Subfunduszu, Walutowe depozyty bankowe... 0,0 % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 0,3 % aktywów Subfunduszu. 5) Ryzyko cen akcji Ryzyko cen akcji związane jest z możliwością wystąpienia niekorzystnej zmiany wartości akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji, ryzyko branży oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne zależy od sytuacji makroekonomicznej, ryzyko branży wynika z popytu, skutków zmian technologicznych, oraz konkurencji w ramach danej branży, natomiast ryzyko specyficzne jest związane z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów akcji bądź emitentów z danej branży, danego kraju lub regionu. Subfundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji. Na dzień 30 czerwca 2013 roku udziałowe papiery wartościowe stanowiły 78,7 % wartości aktywów. Informacja dotycząca instrumentów pochodnych, w tym na indeksy umieszczona jest w Nocie 6. 6) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej oraz możliwości wyceny istotnie dużej ilości składników portfela inwestycyjnego. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, niektórych akcji i innych instrumentów udziałowych. Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporządzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 30 czerwca 2013 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: 1) kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) 2) giełdowe kontrakty terminowe Futures. Kontrakty FX FWD, FX swap Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt - 6 / Noty objaśniające (PL) - P AAl

316 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny. Wycena kontraktów forward polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) 194 tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty 1 otwarty kontrakt Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych USD / PLN 1 kontrakt tys. $ f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane: tys. USD Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Płatności w terminie: 15 lipca 2013 roku g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Kwoty ustalone w kontrakcie h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu Termin zamknięcia pozycji 15 lipca 2013 roku i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 15 lipca 2013 roku Kontrakty terminowe Futures Fundusz inwestował w kontrakty terminowe Futures. Transakcje były dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowiące przedmiot obrotu na Giełdzie Papierów w Warszawie (poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie dokumentów emisyjnych tych instrumentów). Z inwestowaniem w te instrumenty związane są podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmienności kursów, możliwość stosowania dźwigni finansowej. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty Futures a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na WIG20 FW20U13 (WIG20 Index Future) Pozycja krótka b. Rodzaj instrumentu pochodnego Indeksowy kontrakt terminowy c. Cel otwarcia pozycji Sprawne zarządzanie portfelem (EPM) d. Wartość otwartej pozycji Saldo depozytów zabezpieczających - rozliczane każdego dnia przez KDPW CCP 264 tys. zł Wartość = kurs * pozycja * mnożnik (-) tys. zł e. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Rozliczenie kontraktu futures następuje z datą wygaśnięcia, a wartość ustalana jest na podstawie wartości instrumentu stanowiącego - 7 / Noty objaśniające (PL) - P AAl

317 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty Futures bazę kontraktu to znaczy na podstawie wartości indeksu WIG 20 f. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Zysk / strata na kontraktach rozliczane są codziennie poprzez zmiany stanu depozytów zabezpieczających wyliczanych przez KDPW CCP. Zmiany te wynikają z codziennych zmian kursów odpowiednich instrumentów bazowych g. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu 20 września 2013 h. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin wygaśnięcia kontraktu 20 września 2013 i. Możliwości wcześniejszego rozliczenia Termin ustalania cen W dowolnym momencie w dni sesji GPW / Ceny (kursy) ustalane na GPW codziennie j. Dodatkowe zabezpieczenia (przyjęte lub złożone) Depozyt zabezpieczający (pobrany przez KDPW CCP) odpowiedni procent od wartości kontraktu k. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach Na bieżąco (codziennie) poprzez kasowe zmiany stanu depozytów zabezpieczających. Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych a. Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych nie miał zawartych 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. Należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły - 8 / Noty objaśniające (PL) - P AAl

318 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1. Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN Należności PLN USD Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: HUF PLN USD dłużne papiery wartościowe PLN Składniki lokat nienotowane na, w tym: EUR PLN USD dłużne papiery wartościowe PLN Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania PLN USD Aktywa wyceniane w walutach innych niż złote, na dzień bilansowy, zostały przeliczone na złote z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP, to jest z zastosowaniem stawek z tabeli nr 124/A/NBP/2013 z dnia Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni dolar amerykański 1 USD 3,3175 euro 1 EUR 4,3292 forint (Węgry) 100 HUF 1, Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne / Noty objaśniające (PL) - P AAl

319 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów zostały zaprezentowane w zestawieniu: NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Prawa do akcji Kwity depozytowe Akcje Składniki lokat nienotowane na Prawa do akcji Akcje Instrumenty pochodne Dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe Suma: ) Subfundusz - zgodnie ze Statutem - nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu. Pierwsze półrocze 2013 Rok 2012 Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata. Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wartość JU kat. A 5, Wartość JU kat. E (*) 5, Wartość JU kat. I 6, (*) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zostały wprowadzone w Subfunduszu od / Noty objaśniające (PL) - P AAl

320 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. Po dniu bilansowym nastąpiło połączenie Subfunduszu (jako subfunduszu przejmowanego) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Dla subfunduszu przejętego zostało sporządzone sprawozdanie na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa w subfunduszu przejmującym (to jest sprawozdanie na dzień 18 lipca 2013). Informacje: Informacja o połączeniu subfunduszy. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Aktywnej Alokacji wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki Uczestnictwa kategorii E (*) (*) Jednostki Uczestnictwa kategorii E zostały wprowadzone w Subfunduszu z dniem Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Subfundusz powstał z przekształcenia Pioneer Aktywnej Alokacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa 18 września 2007 roku. Wcześniejsza nazwa: Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( ). Po dacie bilansowej ( ) subfundusz został połączony z innym subfunduszem wydzielonym w Pioneer FIO (Pioneer Zrównoważony). Więcej: Informacja o połączeniu subfunduszy Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód - 1 / Informacje dodatkowe (PL) - P AAl

321 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. Subfundusz pobrał (i przekazał do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok Informacja o połączeniu subfunduszy W dniu Towarzystwo złożyło wniosek do Komisji w sprawie wydania zezwolenia na połączenie wewnętrzne dwóch subfunduszy wydzielonych w Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji (subfundusz przejmowany) Pioneer Zrównoważony (subfundusz przejmujący). Skupienie aktywów w jednym subfunduszu oraz skoncentrowanie zarządzającego na jednym portfelu instrumentów finansowych będzie korzystne dla uczestników subfunduszy podlegających połączeniu. Po uzyskaniu zezwolenia Komisji na połączenie, połączenie zostało przeprowadzone w lipcu 2013 (po dacie sprawozdania). Połączenie subfunduszy wymagało zgody Komisji (decyzja DFI/I/4032/41/11/12/13/U/12/24/MK z dnia ). Połączenie nastąpiło w trybie połączenia wewnętrznego z ustawy o funduszach inwestycyjnych, a jego skutkiem jest: - przydział jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wszystkim Uczestnikom Subfunduszu (według stanu na dzień przydziału). Uczestnikom subfunduszu przejmowanego zostały wydane Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii w subfunduszu przejmującym, w adekwatnej liczbie (zgodnie z wycenami Jednostek Uczestnictwa na dzień poprzedzający datę tego przydziału). - przekazanie majątku Subfunduszu subfunduszowi przejmującemu. Fundusz ogłosił (w dniu 6 czerwca 2013 na stronie internetowej informację o zamiarze połączenia subfunduszy, w której został przedstawiony harmonogram łączenia subfunduszy oraz ogłoszony statut Funduszu (zgodnie z postanowieniami art. 208b Ustawy). Przebieg łączenia W dniu 19 lipca 2013 roku za jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Aktywnej Alokacji zostały przydzielone Jednostki Uczestnictwa subfunduszu przejmującego (zgodnie z postanowieniami art. 208c i 208e Ustawy). Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego nastąpiło według wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, obliczonych na podstawie wartości aktywów netto wynikających z ksiąg Subfunduszu oraz subfunduszu przejmującego na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek (na dzień bilansowy niniejszego sprawozdania finansowego). W dniu Towarzystwo umieściło na stronie prospekt informacyjny w wersji uwzględniającej fakt połączenia, to jest, bez subfunduszu przejmowanego. Bezzwłocznie potem nastąpiło faktyczne przekazanie aktywów i zobowiązań z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmującego, poprzez przeksięgowanie aktywów (środków pieniężnych oraz papierów wartościowych) na odpowiednie rachunki subfunduszu przejmującego, który wszedł we wszystkie prawa i obowiązki subfunduszu przejmowanego (zgodnie z postanowieniami art. 208e Ustawy). Przydział jednostek w subfunduszu przejmującym Przydział został dokonany w dniu 19 lipca 2013 roku według wartości aktywów netto subfunduszy z dnia 18 lipca 2013 roku. Pioneer Aktywnej Alokacji [subfundusz przejmowany] Pioneer Zrównoważony [subfundusz przejmujący] Wartość aktywów netto na JU / liczba JU Kat. A Kat. E Kat. I 6,09 zł 6,09 zł 6,37 zł , ,91 zł 130,99 zł 132,79 zł , ,705 Wartość JU (sumaryczna różnych kat. JU) tys. zł Sprawozdania okresowe Subfundusz przejmowany sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa (zgodnie z art. 208h Ustawy to jest na dzień ). Sprawozdanie zostanie, po podpisaniu, ogłoszone na stronie Do sprawozdania nie są dołączane dodatkowe dokumenty i nie podlega ono przeglądowi bądź badaniu przez biegłego rewidenta. Ostatnim sprawozdaniem subfunduszu przejmowanego jest (podlegające przeglądowi biegłego rewidenta) sprawozdanie za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - P AAl

322 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku W sprawozdaniu finansowych: rocznym za okres kończący się 31 grudnia 2013 oraz półrocznym i rocznym za okres kończący się w roku 2014 subfundusz przejmujący (Pioneer Zrównoważony) będzie ujawniał podstawowe informacje dotyczące tego połączenia. Połączenie zostało rozliczone w księgach rachunkowych subfunduszu przejmującego na dzień Na potrzeby wykazania połączenia przyjęta została metoda nabycia, polegająca na wprowadzeniu do ksiąg subfunduszu przejmującego składników portfela w zaktualizowanej na dzień połączenia ( ) ceny nabycia składników aktywów (ceną nabycia stała się wartość tych składników na wskazany dzień bez utrzymywania pierwotnego podziału na paczki księgowe). Skumulowany wynik z inwestycji, w tym wynik bieżący (zysk niezrealizowany, naliczone przychody) został zawarty w kapitale wpłaconym związanym z przydziałem jednostek uczestnictwa objętych w zamian za jednostki uczestnika subfunduszu przejmowanego. Informacje o subfunduszu przejmującym Nazwa: Pioneer Zrównoważony Data rozpoczęcia zbywania jednostek uczestnictwa: Podsumowanie zasad polityki inwestycyjnej (szczegółowe informacje zawarte są w prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz w sprawozdaniu połączonym): o Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny subfundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów subfunduszu oraz osiąganie dochodu subfunduszu z lokowania aktywów. o Aktywa subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. o Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Polski lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania nie będą przekraczać 70 % aktywów subfunduszu. o Udział lokat innych niż: w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Polski lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33 % aktywów subfunduszu. o Część portfela przeznaczona na inne aktywa niż akcje będzie zwykle inwestowana w wierzycielskie papiery wartościowe, w tym polskie papiery skarbowe oraz depozyty bankowe. Inwestycje subfunduszu w papiery wierzycielskie będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych papierów, sporządzanej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego, takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający subfunduszem dobierając papiery wierzycielskie do portfela inwestycyjnego będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a w przypadku nieskarbowych papierów wartościowych na ryzyko wypłacalności emitenta. Informacja o założeniu kontynuowania działalności Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w czasie, gdy było już przygotowywane sprawozdanie w związku z połączeniem Subfunduszu z innym subfunduszem inwestycyjnym (Informacja o połączeniu subfunduszy). Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności subfunduszu przejmującego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: kat. Jednostek Uczestnictwa Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 4.00 % 3.50 % E 3.00 % 3.00 % I 2.50 % 2.50 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem naliczane są w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii odrębnie. Od dnia obowiązywały stawki: 3.0 % (dla ju kat. A) i 2.5 % (ju kat. I), przy czym od dnia stawka dla ju kat. A została podwyższona do 3.5 %. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - P AAl

323 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku W dniu weszła w życie zmiana polegająca na wprowadzeniu w Subfunduszu nowej kategorii jednostek uczestnictwa: E, z maksymalną stawką wynagrodzenie za zarządzanie: 3.0 %. Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikami PPIM, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zmian do podpisania sprawozdań) byli: Tomasz Jędrzejowski... (współzarządzający subfunduszem od , zarządza częścią portfela inną niż lokowana w dłużne instrumenty finansowe), Michał Stawicki... (współzarządzający subfunduszem od współzarządza, a od zarządzał częścią portfela lokowaną w dłużne instrumenty finansowe), Radosław Cholewiński... (współzarządzający Subfunduszem od współzarządza częścią portfela lokowaną w dłużne instrumenty finansowe). Inne podmioty obsługujące Subfundusz oraz Uczestników Subfunduszu Szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu połączonym Funduszu (dotyczy: (i) Agent Obsługujący Uczestników Funduszu, (ii) Depozytariusz, (iii) Biegły rewident Funduszu. Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Subfundusz przejmowany Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Nazwa w j. angielskim Pioneer Active Allocation (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00337 PIO037 42PAA Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 5,94 zł / Informacje dodatkowe (PL) - P AAl

324 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Subfundusz przejmujący Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Zrównoważony Nazwa w j. angielskim Pioneer Balanced (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00063 PIO001 1FIRST Warszawa, dnia roku. - 5 / Informacje dodatkowe (PL) - P AAl

325 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

326

327 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

328

329 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

330 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty MIŚS RP

331 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

332 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

333

334 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

335 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

336 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

337

338 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C Wstrzymanie przyjmowania wpłat na Jednostki Uczestnictwa D E Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... MIŚS RP

339 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 1 / 15 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

340 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 2 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % Turkiye Is Bankasi TRAISCTR91N2 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % PLATIGE IMAGE SA PLPTGMG00013 nie ASO (NewConnect) Polska % KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS SA PLKPHUS00018 nie ASO (NewConnect) Polska % SYNEKTIK SA PLSNKTK00019 nie ASO (NewConnect) Polska % BAUMAL GROUP SA PLBMLGR00017 nie ASO (NewConnect) Polska % DT Partners SA PLDTP nie ASO (NewConnect) Polska % Turkiye Garanti Bankasi A.S. TRAGARAN91N1 Turkiye Halk Bankasi A.S. TRETHAL00019 nie nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % Turcja % MEDICA PRO FAMILIA SA PLMDCPF00018 nie ASO (NewConnect) Polska % SOCIALIZER SA PLSCLZR00012 nie ASO (NewConnect) Polska % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. TREVKFB00019 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % % AB SA PLAB AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA LU ALMA MARKET SA PLKRCHM00015 AMREST HOLDINGS SE NL BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 BRE BANK SA PLBRE Polska % Luksemburg % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

341 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 3 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające BANK ZACHODNI WBK SA PLBZ NG2 SA PLCCC CIECH SA PLCIECH00018 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 ECHO INVESTMENT SA PLECHPS00019 EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA PLEMCIM00017 EMPERIA HOLDING SA PLELDRD00017 ENERGOINSTAL SA PLERGIN00015 EUROCASH SA PLEURCH00011 GETIN HOLDING SA PLGSPR GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC IMPEXMETAL SA PLIMPXM00019 ING BANK ŚLĄSKI SA PLBSK INTEGER.PL SA PLINTEG00011 J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA PLJWC GRUPA KĘTY SA PLKETY KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM EKOKOGENERACJA SA PLKGNRC00015 LPP SA PLLPP MAGELLAN SA PLMGLAN00018 BANK MILLENNIUM SA PLBIG NETIA SA PLNETIA Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

342 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 4 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające PAGED SA PLPAGED00017 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 POLISH ENERGY PARTNERS SA PLPLSEP00013 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN PROJPRZEM SA PLPROJP00018 QUMAK-SEKOM SA PLQMKSK00017 TESGAS SA PLTSGS TVN SA PLTVN UNIBEP SA PLUNBEP00015 YAWAL SA PLYAWAL00058 AGORA SA PLAGORA00067 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLASSEE00014 ENEA SA PLENEA KOPEX SA PLKOPEX00018 MIRBUD SA PLMRBUD00015 PCC INTERMODAL SA PLPCCIM00014 POZBUD T&R SA PLPZBDT00013 TRAKCJA-TILTRA SA PLTRKPL00014 ORBIS SA PLORBIS00014 OTP Bank Rt. HU ASTARTA HOLDING NV NL ATM SA PLATMSA00013 Budapest Stock Exchange Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Węgry % Holandia % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

343 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 5 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające BUMECH SA PLBMECH00012 PZ CORMAY SA PLCMRAY00029 POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA PLDUDA FOTA SA PLFOTA SERINUS ENERGY INC. CA MO-BRUK SA PLMOBRK00013 INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC BG INTERBUD-LUBLIN SA PLINTBD00014 KRYNICKI RECYKLING SA PLKRNRC00012 KREDYT INKASO SA PLKRINK00014 RANK PROGRESS SA PLRNKPR00014 AMICA WRONKI SA PLAMICA00010 OPONEO.PL SA PLOPNPL00013 KINO POLSKA TV SA PLKNOPL00014 KRUK SA PLKRK OPEN FINANCE SA PLOPNFN00010 GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. PLZCPLC00036 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE- MOŚCICACH SA PLZATRM00012 JHM DEVELOPMENT SA PLJHMDL00018 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW COAL ENERGY SA LU Polska % Polska % Polska % Polska % Kanada % Polska % Bułgaria % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Luksemburg % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

344 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 6 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające ED INVEST SA PLEDINV00014 GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK00012 PFLEIDERER GRAJEWO SA PLZPW INDUSTRIAL MILK COMPANY SA LU MILKILAND N.V. NL CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA PLSTPRK00019 INTER CARS SA PLINTCS00010 LST CAPITAL SA PLLSTIA00018 CINEMA CITY INTERNATIONAL NV NL SECO/WARWICK SA PLWRWCK00013 WORK SERVICE SA PLWRKSR00019 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 BERLING SA PLBRLNG00015 ZPUE SA PLZPUE WAWEL SA PLWAWEL00013 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK00012 ZETKAMA SA PLZTKMA00017 FABRYKI MEBLI FORTE SA PLFORTE00012 MONNARI TRADE SA PLMNRTR00012 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT AB AVIAAM LEASING LT Polska % Polska % Polska % 21 Luksemburg % Holandia % Polska % Polska % Polska % Polska % Holandia % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Litwa % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

345 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 7 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED CY Cypr % PCC EXOL SA PLPCCEX Polska % RUBICON PARTNERS SA Polska % PLNFI Nienotowane na % BOMI SA w upadłości likwidacyjnej PLBOMI Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00118) Nienotowane na Nie dotyczy Polska % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Avangardco Investments Public Ltd. GDR (US05349V2097) London Stock Exchange (International Order Book) Cypr % Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

346 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 8 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Bony skarbowe % Inne % Obligacje % O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska EUR % KASA OPIEKI SA Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska TRY % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

347 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 9 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,55 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

348 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 10 / 15 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Mirbud % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Lokata O/N 3 dniowa do % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

349 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 11 / 15 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

350 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 12 / 15 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

351 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 13 / 15 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

352 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 14 / 15 zestawienie_zmian Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % 20.00% % 17.38% Kategoria I Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

353 Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego str. 15 / 15 zestawienie_zmian Pioneer FIO - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4.20% 4.10% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3.94% 3.93% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0.02% 0.02% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

354 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 4 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 5 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 5 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 6 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 7 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 8 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 8 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja... 9 Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bilans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). - 1 / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

355 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał z przekształcenia istniejącego wcześniej funduszu inwestycyjnego. W sprawozdaniach jednostkowych za okresy po przekształceniu (które miało miejsce w roku 2010) dane są prezentowane w sposób ciągły wraz z danymi sprzed przekształcenia (za cały okres istnienia Subfunduszu i funduszu, z którego przekształcenia Subfundusz powstał), chyba, że wskazane w danej sytuacji zostało co innego. Od roku 2011 po analizie zasad ujmowania operacji łączenia i skutkujących nimi sposobów prezentacji efektów łączenia funduszy /subfunduszy dokonywana jest okresowo reklasyfikacja zrealizowanego wyniku na sprzedaży składników portfela nabytych przez fundusz przejęty. Przyczyną konieczności dokonania reklasyfikacji było ujęcie podczas rozliczania połączeń/a w latach ubiegłych, składników lokat funduszy przejmowanych według ich historycznego kosztu nabycia. Skumulowany wynik z operacji podmiotu przejmowanego do dnia połączenia wykazany w księgach podmiotu przejmującego w pozycji kapitał wpłacony (zawarty w kapitale nabytym przypisanym do jednostek uczestnictwa nabytych w związku z połączeniem). W momencie sprzedaży tak ujmowanych składników lokat fundusz wykazywał w rachunku wyniku z operacji zrealizowany zysk/ stratę ze zbycia lokat oraz wzrost/ spadek niezrealizowanego zysku z wyceny lokat w wysokości zrealizowanego zysku/ straty w stosunku do pierwotnej ceny nabycia. Reklasyfikacja polega na uznaniu części wcześniej wykazywanego zysku niezrealizowanego (dotyczy składników, które podmiot przejmujący objął w ramach łączenia, a które w terminie późniejszym zostały zbyte), jako zysk zrealizowany tj. pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/ strata ze zbycia lokat. Szczegółowe wartości dotyczące wykonanych reklasyfikacji są ujawniane w nocie 10. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Funduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 8) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 9) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 10) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 12) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. 13) Na potrzeby rozliczenia połączenia subfunduszy przyjęta jest metoda nabycia. W pozycji kapitał wpłacony ujmowana jest wartość aktywów netto podmiotu przejętego według stanu na dzień poprzedzający przydział jednostek uczestnictwa w podmiocie przejmującym. Po połączeniu w rachunku wyniku z operacji wykazywane są przychody z lokat netto, zrealizowany zysk/strata ze zbycia składników lokat oraz niezrealizowany zysk/strata z wyceny składników lokat podmiotu przejętego od dnia rozliczenia połączenia. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest - 2 / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

356 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nienotowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przedstawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sellback ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości Wartości szacunkowe (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Subfunduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz cross-currency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku wyceny opcji oraz składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. - 3 / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

357 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł: NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 - Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

358 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł: NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 0 Z tytułu instrumentów pochodnych 78 0 Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 3 0 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty 10 1 DI BRE Bank SA 0 0 PLN Ipopema Securities SA 0 0 PLN Bank Polska Kasa Opieki S.A EUR HUF PLN TRY USD NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych EUR GBP HUF PLN TRY USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) depozyty bankowe:... 3,1 % Aktywów Subfunduszu. b) Na dzień bilansowy Subfundusz nie miał instrumentów o znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego 2) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym - 5 / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

359 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Papiery udziałowe kwity depozytowe... 0,4 % aktywów Subfunduszu Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 0,8 % aktywów Subfunduszu. 3) Ryzyko cen akcji Ryzyko cen akcji związane jest z możliwością wystąpienia niekorzystnej zmiany wartości akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji, ryzyko branży oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne zależy od sytuacji makroekonomicznej, ryzyko branży wynika z popytu, skutków zmian technologicznych, oraz konkurencji w ramach danej branży, natomiast ryzyko specyficzne jest związane z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów akcji bądź emitentów z danej branży, danego kraju lub regionu. Subfundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji. Na dzień 30 czerwca 2013 roku udziałowe papiery wartościowe stanowiły 96,0 % wartości aktywów. Informacja dotycząca instrumentów pochodnych, w tym na indeksy umieszczona jest w Nocie 6. 4) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: niektórych akcji i innych instrumentów udziałowych. 5) Aktywa Subfunduszu nie są obciążone ryzykiem stopy procentowe, ani wynikającym z niej ryzykiem wartości godziwej Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporządzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 30 czerwca 2013 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) Kontrakty FX FWD Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny. Wycena kontraktów forward polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut - 6 / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

360 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) 78 tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty 3 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych USD / pln 1 kontrakt 289 tys $ EUR / pln 1 kontrakt 248 tys TRY / pln 1 kontrakt tys $ f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane: 289 tys. USD 248 tys. EUR tys. TRY Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Wszystkie płatności w terminie: 15 lipca 2013 roku g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Kwoty ustalone w kontrakcie h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu Termin zamknięcia pozycji 15 lipca 2013 roku i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 15 lipca 2013 roku Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych Transakcje typu Sell-buy-back nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji - 7 / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

361 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. Należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1) Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 1 EUR PLN TRY Należności PLN Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: EUR HUF PLN TRY USD dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: PLN USD dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania EUR PLN TRY USD ) Aktywa wyceniane w walutach innych niż złote, na dzień bilansowy, zostały przeliczone na złote z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP, to jest z zastosowaniem stawek z tabeli nr 124/A/NBP/2013 z dnia Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni dolar amerykański 1 USD 3,3175 euro 1 EUR 4,3292 forint (Węgry) 100 HUF 1,4664 lira turecka 1 TRY 1, / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

362 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 3) Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Instrumenty pochodne Prawa do akcji Kwity depozytowe Akcje Składniki lokat nienotowane na Prawa do akcji Prawa poboru Akcje Instrumenty pochodne Nieruchomości Pozostałe Suma: ) Subfundusz - zgodnie ze Statutem - nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. - 9 / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

363 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 3) W związku z przyjętym sposobem rozliczenia połączenia subfunduszy (Subfundusz występował w charakterze podmiotu przejmującego), opisanym w Nocie 1, w sprawozdaniu na r. wykazana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. W sprawozdaniu na r. wpisana została reklasyfikacja pomiędzy pozycjami bilansu: Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w kwocie tys. zł oraz Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w wysokości tys. zł. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu. Pierwsze półrocze 2013 Rok 2012 Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata. Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wartość JU kat. A 7, Wartość JU kat. I 7, / Noty objaśniające (PL) - MIŚS RP

364 Informacje dodatkowe PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Wstrzymanie przyjmowania wpłat na Jednostki Uczestnictwa Subfundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu po przekroczeniu przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu kwoty złotych (pięćset milionów złotych), a wznowienie wówczas nastąpiłoby, gdy Aktywa Netto Subfunduszu wynosić będą mniej niż złotych (trzysta milionów złotych). W pierwszym półroczu roku 2013 nie było przypadków zawieszenia przyjmowania wpłat na Jednostki Uczestnictwa. D Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. E Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat wstrzymywania przyjmowania wpłat zostały zaprezentowane w punkcie C Informacji dodatkowych Wstrzymanie przyjmowania wpłat na Jednostki Uczestnictwa. Wcześniejsza nazwa: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( ). Fundusz został połączony z funduszem (był w roli funduszu przejmującego): Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty (połączenie przeprowadzone w czerwcu 2009 roku). - 1 / Informacje dodatkowe (PL) - MIŚS RP

365 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 4.00 % 4.00 % I 2.50 % 2.50 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie naliczane są w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii odrębnie. Od dnia obowiązywała (w odniesieniu do JU kat. A) stawka w wysokości: 3.70% - do Od (dla JU kat. A) obowiązuje decyzja Zarządu Towarzystwa w sprawie określenia stawki wynagrodzenia za zarządzanie na poziomie 4.0. Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikiem PPIM, któremu powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym) był: Tomasz Jędrzejowski... (zarządzający Subfunduszem od zarządza całym portfelem Subfunduszu). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja * 9. Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja *) 2013 W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus. - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - MIŚS RP

366 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Nazwa w j. angielskim Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Small and Medium Companies of the Polish Market (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00204 PIO026 26MISS Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 7,88 zł Warszawa, dnia roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - MIŚS RP

367 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

368

369 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

370

371 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

372 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty PDS

373 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

374 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

375

376 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

377 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

378 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

379

380 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C Wstrzymanie przyjmowania wpłat na Jednostki Uczestnictwa D E Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... PDS

381 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 1 / 15 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

382 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 2 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % Turkiye Is Bankasi TRAISCTR91N2 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % BAUMAL GROUP SA PLBMLGR00017 nie ASO (NewConnect) Polska % Akbank T.A.S. TRAAKBNK91N6 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % DT Partners SA PLDTP nie ASO (NewConnect) Polska % Turkiye Garanti Bankasi A.S. TRAGARAN91N1 Turkiye Halk Bankasi A.S. TRETHAL00019 nie nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % Turcja % MEDICA PRO FAMILIA SA PLMDCPF00018 nie ASO (NewConnect) Polska % SOCIALIZER SA PLSCLZR00012 nie ASO (NewConnect) Polska % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. TREVKFB00019 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % % AB SA PLAB AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA LU AMBRA SA PLAMBRA00013 AMREST HOLDINGS SE NL ASBISC ENTERPRISES PLC CY BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA PLNFI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 BRE BANK SA PLBRE BUDIMEX SA PLBUDMX00013 BANK ZACHODNI WBK SA PLBZ Polska % Luksemburg % Polska % Polska % Cypr % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

383 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 3 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające NG2 SA PLCCC ROVESE SA PLCRSNT00011 CEZ A.S. CZ CIECH SA PLCIECH00018 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 SYNTHOS SA PLDWORY00019 ECHO INVESTMENT SA PLECHPS00019 EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA PLEMCIM00017 EMPERIA HOLDING SA PLELDRD00017 EUROCASH SA PLEURCH00011 GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC HYGIENIKA SA PLHGNKA00028 IMPEL SA PLIMPEL00011 IMPEXMETAL SA PLIMPXM00019 ING BANK ŚLĄSKI SA PLBSK INTEGER.PL SA PLINTEG00011 J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA PLJWC KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 LPP SA PLLPP MAGELLAN SA PLMGLAN00018 BANK MILLENNIUM SA PLBIG Prague Stock Exchange Polska % Polska % Czechy % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % 730 Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

384 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 4 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające NETIA SA PLNETIA00014 P.A. NOVA SA PLPANVA00013 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA PLPKO PROJPRZEM SA PLPROJP00018 QUMAK-SEKOM SA PLQMKSK00017 STALPROFIL SA PLSTLPF00012 TVN SA PLTVN UNIBEP SA PLUNBEP00015 VISTULA GROUP SA PLVSTLA00011 ACTION SA PLACTIN00018 AGORA SA PLAGORA00067 ENEA SA PLENEA FERRO SA PLFERRO00016 KOPEX SA PLKOPEX00018 MIRBUD SA PLMRBUD00015 POZBUD T&R SA PLPZBDT00013 RAINBOW TOURS SA PLRNBWT00031 AS SILVANO FASHION GROUP EE COMARCH SA PLCOMAR00012 NASDAQ OMX Tallinn Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Estonia % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

385 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 5 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające KERNEL HOLDING SA LU ORBIS SA PLORBIS00014 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU ASTARTA HOLDING NV NL BUMECH SA PLBMECH00012 SERINUS ENERGY INC. CA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA PLERPCO00017 KREDYT INKASO SA PLKRINK00014 RADPOL SA PLRDPOL00010 RANK PROGRESS SA PLRNKPR00014 AMICA WRONKI SA PLAMICA00010 IZOSTAL SA PLIZSTL00015 OPONEO.PL SA PLOPNPL00013 KINO POLSKA TV SA PLKNOPL00014 KRUK SA PLKRK GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. PLZCPLC00036 AB AVIA SOLUTIONS GROUP LT JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW M.W. TRADE SA PLMWTRD00013 ELEKTROTIM SA PLELEKT00016 GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK00012 PFLEIDERER GRAJEWO SA PLZPW Luksemburg % Polska % Polska % Holandia % Polska % Kanada % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Litwa % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

386 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 6 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA PLSTPRK00019 LST CAPITAL SA PLLSTIA00018 CINEMA CITY INTERNATIONAL NV NL SECO/WARWICK SA PLWRWCK00013 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 BERLING SA PLBRLNG00015 DECORA SA PLDECOR00013 FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITA PLFSING00010 ZPUE SA PLZPUE RELPOL SA PLRELPL00014 WAWEL SA PLWAWEL00013 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK00012 ZETKAMA SA PLZTKMA00017 EKO EXPORT SA PLEKEP FABRYKI MEBLI FORTE SA PLFORTE00012 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. NL KSG AGRO SA LU MONNARI TRADE SA PLMNRTR00012 NEUCA SA PLTRFRM00018 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA PLPGO WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT AB AVIAAM LEASING LT Prague Stock Exchange Polska % Polska % Polska % Holandia % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % 773 Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Holandia % Luksemburg % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % Litwa % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

387 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 7 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające GINO ROSSI SA PLGNRSI Polska % KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED CY Cypr % PCC EXOL SA PLPCCEX Polska % RUBICON PARTNERS SA PLNFI Polska % Nienotowane na % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % TARCZYŃSKI SA (PLTRCZN00024) Polska % Nienotowane na % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Avangardco Investments Public Ltd. GDR (US05349V2097) London Stock Exchange (International Order Cypr % Book) London Stock Magnit OJSC GDR (US55953Q2021) Exchange (International Order Rosja % Book) Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

388 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 8 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska EUR % KASA OPIEKI SA Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska TRY % KASA OPIEKI SA Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska TRY % KASA OPIEKI SA Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska TRY % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

389 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 9 / 15 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska TRY 4,55 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD 0,35 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,55 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

390 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 10 / 15 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa Stalprofil % UniCredit Group % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy Forward Waluta TRY FW Lokata O/N 3 dniowa do Lokata O/N 3 dniowa do bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % % Lokata O/N 3 dniowa do % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

391 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 11 / 15 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe Suma: % PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

392 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 12 / 15 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

393 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 13 / 15 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

394 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 14 / 15 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria I 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % 16.08% % 38.71% Kategoria I Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

395 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek str. 15 / 15 Pioneer FIO - Pioneer Dynamicznych Spółek zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3.59% 0.46% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3.25% 0.20% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0.09% 0.20% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

396 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 4 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 4 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 4 Nota - 5 Ryzyka... 5 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 6 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 7 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 7 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 8 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja... 9 Nota - 11 Koszty Subfunduszu... 9 Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bilans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są - 1 / Noty objaśniające (PL) - PDS

397 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w Księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościo- 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 8) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 9) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 10) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 12) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 13) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz innymi papierami wartościowymi. 14) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. wych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nienotowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przed- - 2 / Noty objaśniające (PL) - PDS

398 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku stawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Subfunduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz crosscurrency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; W przypadku wyceny opcji oraz składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); - 3 / Noty objaśniające (PL) - PDS

399 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe - - Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 0 Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu opłaty manipulacyjnej Zobowiązania z tytułu podatku Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty Bank Polska Kasa Opieki S.A EUR PLN TRY USD / Noty objaśniające (PL) - PDS

400 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych EUR PLN TRY USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Ryzyko cen akcji Ryzyko cen akcji związane jest z możliwością wystąpienia niekorzystnej zmiany wartości akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji, ryzyko branży oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne zależy od sytuacji makroekonomicznej, ryzyko branży wynika z popytu, skutków zmian technologicznych, oraz konkurencji w ramach danej branży, natomiast ryzyko specyficzne jest związane z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów akcji bądź emitentów z danej branży, danego kraju lub regionu. Subfundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji. Na dzień 30 czerwca 2013 roku udziałowe papiery wartościowe stanowiły 90,3 % wartości aktywów. Informacja dotycząca instrumentów pochodnych umieszczona jest w Nocie 6. 2) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) depozyty bankowe:... 7,3 % Aktywów Subfunduszu; b) Ryzyko kredytowe, poza wskazaniami powyżej nie jest skoncentrowane. 3) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy Fundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Papiery wartościowe udziałowe:... 8,1 % aktywów Subfunduszu; Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 0,1 % aktywów Subfunduszu. 4) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu innymi typowymi klasami ryzyka Subfundusz nie inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nie ma więc obciążenia pośredniego ryzyka wynikającego z takich inwestycji. Subfundusz nie dokonywał w pierwszym półroczu roku 2013 lokat w instrumenty wierzycielskie, nie jest więc obciążony ryzykiem specyficznym dla takich inwestycji (ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, ryzykiem związanym z instrumentami dłużnymi, które wyceniane są metodami innymi niż rynkowa). 5) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej oraz możliwości wyceny istotnie dużej ilości składników portfela inwestycyjnego, ryzyko płynności. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: niektórych akcji i innych instrumentów udziałowych. W związku ze skalą zaangażowania Subfunduszu w instrumenty finansowe poszczególnych emitentów oraz dynamiczną sytuacją na rynku istnieje ryzyko, że płynność na rynku danych instrumentów może uniemożliwić uzyskanie cen stosowanych do codziennej wyceny składników portfela. - 5 / Noty objaśniające (PL) - PDS

401 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporządzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień bilansowy [ 30 czerwca 2013 roku ] Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) Kontrakty FX FWD Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny. Wycena kontraktów forward polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) 169 tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych 5 otwartych kontraktów Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych USD / pln 1 kontrakt 449 tys. $ EUR / pln 1 kontrakt 97 tys. TRU / pln 3 kontrakty (*) tys. TRY (*) w tym kontrakty przeciwne kwoty prezentowane w wartości netto rozliczenia Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane: 449 tys. USD 97 tys. EUR tys. TRY 677 tys. PLN Płatności do otrzymania: tys. PLN 400 tys. TRY Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie płatności w terminie: 15 lipca 2013 roku g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Kwoty ustalone w kontrakcie h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu Termin zamknięcia pozycji 15 lipca 2013 roku i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) - 6 / Noty objaśniające (PL) - PDS

402 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward 15 lipca 2013 roku Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) nie miał zawartych 1 kontrakt tys. zł Kontrakt dotyczył obligacji Skarbu Państwa: WZ 0115 (3 mln zł) Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych nie miał zawartych 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły nie wystąpiły b. należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie wystąpiły nie wystąpiły - 7 / Noty objaśniające (PL) - PDS

403 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1. Na dzień 30 czerwca 2013 roku część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR PLN Należności CZK PLN Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN Składniki lokat notowane na, w tym: CZK EUR PLN TRY USD dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: PLN TRY USD dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania EUR PLN TRY USD Aktywa wyceniane w walutach innych niż złote, na dzień bilansowy, zostały przeliczone na złote z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP, to jest z zastosowaniem stawek z tabeli nr 124/A/NBP/2013 z dnia Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni dolar amerykański 1 USD 3,3175 euro 1 EUR 4,3292 korona czeska 1 CZK 0,1669 lira turecka 1 TRY 1, / Noty objaśniające (PL) - PDS

404 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 3. Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys Wzrost (spadek) Wzrost (spadek) Wartość Wartość niezrealizowanego niezrealizowanego zrealizowanego zysku zrealizowanego zysku zysku z wyceny zysku z wyceny (straty) ze zbycia lokat (straty) ze zbycia lokat aktywów w tys. aktywów w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na Instrumenty pochodne Prawa do akcji Kwity depozytowe Akcje Składniki lokat nienotowane na Prawa do akcji Prawa poboru Akcje Instrumenty pochodne Nieruchomości Pozostałe Suma: ) Subfundusz - zgodnie ze Statutem - nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa, ani nie zwraca Subfunduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Subfunduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Subfunduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty niepodlegające ograniczeniu limitowemu. - 9 / Noty objaśniające (PL) - PDS

405 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Pierwsze półrocze 2013 Rok 2012 od Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto Subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec poprzedniego roku obrotowego (portfel Subfunduszu został utworzony w roku 2012). Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł Wartość JU kat. A 14, Wartość JU kat. I 14, / Noty objaśniające (PL) - PDS

406 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Wstrzymanie przyjmowania wpłat na Jednostki Uczestnictwa Subfundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu po przekroczeniu przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu kwoty zł, a wznowienie wówczas nastąpiłoby, gdy Aktywa Netto Subfunduszu wynosić będą mniej niż zł. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było przypadków zawieszenia przyjmowania wpłat na Jednostki Uczestnictwa. D Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. E Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pioneer Dynamicznych Spółek wydzielonego w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku. Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek wydzielony w Pioneer Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji) Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów w Warszawie. Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest płatnikiem zryczałtowanego podatku (od osób fizycznych) od dochodów uzyskanych przez uczestników z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. Pierwsze półrocze Rok 2012 od Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do / Informacje dodatkowe (PL) - PDS

407 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Pierwsze półrocze 2013 Rok 2012 od Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Fundusz wypłaca Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzenie każdym z subfunduszy (naliczane codziennie odrębnie w każdym z subfunduszy). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy A 4.00 % 3,75 % I 2.50 % 2,50 % Wynagrodzenie za zarządzanie wyliczane jest w każdym dniu, proporcjonalnie do wartości aktywów netto na poprzedni dzień wyceny według obowiązującej stawki. Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie naliczane są w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii odrębnie. od dnia utworzenia portfela Subfunduszu ( do ) obowiązywała decyzja Zarządu Towarzystwa w sprawie stosowania stawki 0,2 %. zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwa od dnia obowiązują stawki wynagrodzenia stałego: A: 3,75 %, I: 2,50 %. Z kwoty wpłat uczestników pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest przekazywana Towarzystwu. W Statucie Funduszu wskazane są stawki maksymalne tej opłaty, jednakże mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu rozliczenia (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Pracownikiem PPIM, któremu powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (w okresie sprawozdawczym) był: Tomasz Jędrzejowski... (zarządzający Subfunduszem od zarządza całym portfelem Subfunduszu). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 11 subfunduszy (wszystkie prowadzące działalność): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Pieniężny Pioneer Obligacji Plus Pioneer Stabilnego Wzrostu Pioneer Zrównoważony Pioneer Akcji Polskich Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pioneer Akcji Aktywna Selekcja Pioneer Dynamicznych Spółek Pioneer Stabilnego Inwestowania Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja W roku 2013 nie zostały utworzone nowe portfele subfunduszy. W lipcu 2013 (po dacie bilansowej) subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji został połączony (jako subfundusz przejmowany) z subfunduszem Pioneer Zrównoważony. Ponadto: w roku 2013 subfundusz Pioneer Lokacyjny został połączony (jako subfundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Plus Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - PDS

408 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nazwa Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Dynamicznych Spółek Nazwa w j. angielskim Pioneer Dynamic Companies (subfund of: Pioneer Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa zł Oznaczenia ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne w systemach PLPPTFI00485 PIO055 29PDS Podstawowe dane na 30 czerwca 2013 roku Wartość aktywów netto tys. zł Wartość JU kat. A 14,69 zł Warszawa, dnia roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - PDS

409 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

410

411 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

412

413 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

414 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER STABILNEGO INWESTOWANIA subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2013 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny yjny Otwarty PSI

415 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

416 Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze, które przyniosło sporo zmienności, zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. O ile w rok 2013 weszliśmy w bardzo dobrych nastrojach, głównie za sprawą decyzji budżetowych amerykańskich polityków, o tyle pierwsze półrocze tego roku kończymy w bardzo różnych nastrojach. Największym ryzykiem ostatnich miesięcy, czego odzwierciedleniem jest wspomniana większa zmienność, okazała się polityka. Pierwszych dowodów na to, że właśnie polityka nadal pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, dostarczyły przeprowadzone pod koniec lutego wybory we Włoszech, a po nich - w marcu - wybuch kryzysu cypryjskiego, który ponownie zwiększył awersję do ryzyka i spowodował duże turbulencje rynkowe. Kolejny miesiąc przyniósł uspokojenie, a wzrostom na rynkach akcji czy obligacji sprzyjał względny spokój na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej. Spokój okazał się iluzoryczny. Najpierw pojawił się kryzys koreański, a już w maju spokój inwestorów zburzyło zamieszanie polityczne w Turcji. Czerwiec przyniósł dalsze pogorszenie rynkowego sentymentu spowodowane m.in. wypowiedziami Bena Bernanke, prezesa amerykańskiego Fed, o możliwym zacieśnieniu dotychczasowej luźnej polityki monetarnej, przekonaniem wśród części analityków o chińskim spowolnieniu gospodarczym czy przedstawionymi przez rząd propozycjami zmian w polskim systemie emerytalnym. Do ciekawych wydarzeń ostatnich miesięcy należy też zaliczyć mocny spadek cen złota, co sugeruje, że złoty kruszec, jako przechowalnia wartości, przestał się inwestorom podobać. Wyłączając politykę, poprawiająca się sytuacja w gospodarce światowej nadal wygląda zachęcająco. Konsolidacja fiskalna w USA postępuje, a gospodarka wygląda coraz lepiej. Katalizatorem wzrostów, które spowodowały, że amerykańskie indeksy akcji ustanowiły swoje historyczne rekordy cenowe, od dłuższego już czasu są dane z amerykańskiego rynku pracy, a inwestorzy kupują już nie oczekiwania, ale coraz lepsze fundamenty tamtejszej gospodarki. Pewne obawy budzą coraz częstsze wypowiedzi przedstawicieli Fed o ograniczeniu dotychczasowego programu luzowania pieniężnego, ale od wypowiedzi do realizacji droga pozostaje jeszcze daleka. W przypadku gospodarki europejskiej cały czas mamy do czynienia z próbami wyjścia na prostą. Działania EBC, który z początkiem maja zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych i zapowiedział utrzymanie stóp na niskim poziomie w długim terminie, wspierają tą poprawę. Jednak prowadzona w tym samym czasie przez kraje strefy euro restrykcyjna polityka fiskalna opóźnia wejście poszczególnych gospodarek europejskich na szybszą ścieżkę wzrostu. Pewną nadzieję daje poprawa wskaźników wyprzedzających dla głównych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja, co może potwierdzać, że w drugim półroczu sytuacja w Europie będzie wyglądał lepiej niż dotychczas. Dużym znakiem zapytania pozostają Chiny, które rozpoczęły wdrażanie 5-letniego planu gospodarczego, mającego docelowo zmienić strukturę PKB w tym kraju. Założone tempo wzrostu chińskiej gospodarki na ten rok na poziomie 7,5%, w kontekście publikowanych danych, jak na razie pozostaje niezagrożone. Obawy analityków są jednak widoczne, a inwestorzy bacznie przyglądają się tej gospodarce. Polska gospodarka cały czas znajduje się na przysłowiowym dnie, ale unika recesji. Wiele wskazuje na to, że pierwszy kwartał tego roku i wzrost na poziomie 0,5% był najniższym odczytem w cyklu. Pierwszą jaskółką gospodarczej wiosny może być rosnący dynamicznie indeks wyprzedzający PMI. Czynnikiem kluczowym dla poziomu realizowanej konsumpcji, która negatywnie wpływa na odnotowywaną dynamikę PKB, pozostaje słaba sytuacja na krajowym rynku pracy i brak wzrostu wynagrodzeń. Dużym ryzykiem dla krajowego rynku akcji i obligacji pozostaje sprawa zmian w systemie emerytalnym. Przedstawiony przez rząd w czerwcu raport dotyczący stanu tego systemu i niepewność związana z reformą systemu emerytalnego przekłada się na większą zmienność zarówno rynku akcji jak i obligacji. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku i dywersyfikowali jednocześnie swój portfel oszczędności zarówno pod kątem klas aktywów czy też regionów świata, mogą pierwsze półrocze tego roku, pomimo nie do końca sprzyjających warunków rynkowych, zaliczyć do udanych. Światowe rynki akcji i obligacji cechowały się w ostatnich miesiącach relatywnie dużą zmiennością jednak znalazły się rynki, które kontynuowały dobrą passę z roku ubiegłego. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników była także Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

417

418 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) ,39% 76,08% 2. Pioneer Obligacji Plus (i) ,80% 423,10% 3. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) ,96% 9,39% 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) ,28% 85,55% 5. Pioneer Zrównoważony (i) ,93% 1041,50% 6. Pioneer Akcji Polskich (i) ,56% 116,50% 7. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) ,14% -21,36% 8. Pioneer Aktywnej Alokacji (i) ,03% -40,68% 9. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) ,15% -4,60% 10. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) ,46% 46,61% 11. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) ,19% 3,70% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) ,02% 37,59% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) ,33% 30,37% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) ,25% -27,37% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) ,60% -15,67% Rozwiniętych 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) ,64% -21,98% 17. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) ,88% 59,54% 18. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) ,63% -33,53% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) ,63% -25,10% 20. Pioneer Gotówkowy (ii) ,52% 13,80% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 21. Fundusze Zagraniczne (iii) ,94% 55,34% 22. Pioneer Akcji Amerykańskich FIO ,43% -24,66% Pioneer Akcji Amerykańskich USD ,14% 34,68% 23. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO ,90% 57,14% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus USD ,40% 92,91% 24. Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO ,87% 9,65% Pioneer Obligacji Europejskich Plus EUR ,39% 13,01% 25. Pioneer Akcji Europejskich FIO ,92% -2,49% Pioneer Akcji Europejskich EUR ,39% 7,75% Str. 3 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

419 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundu sz (2) Walut a zbyw ania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa Rok 2013 (1. półrocze) (3) Od pierwszej wyceny 26. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO ,84% 33,28% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego USD ,90% 36,81% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO ,17% 7,68% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO ,55% 22,20% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO ,16% 6,49% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO ,75% 7,68% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące SFIO ,60% -1,80% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej ,81% 0,20% SFIO 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO ,24% 11,28% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO ,16% 0,80% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO ,18% 8,49% 36. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO ,14% 22,82% 37. SFIO Telekomunikacji Polskiej ,23% 144,81% Uwagi: 1. wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających Jednostki Uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa zostały wyliczone dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Str. 4 / 4 List do uczestników [22 sierpnia 2013 ] do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer

420 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

421

422 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... PSI

423 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 1 / 13 tabela glowna Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

424 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 2 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % Turkiye Is Bankasi TRAISCTR91N2 Akbank T.A.S. TRAAKBNK91N6 Alarko Holding A.S. TRAALARK91Q0 nie nie nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % Turcja % Turcja % DT Partners SA PLDTP nie ASO (NewConnect) 810 Polska % Turkiye Garanti Bankasi A.S. TRAGARAN91N1 Turkiye Halk Bankasi A.S. TRETHAL00019 nie nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Istanbuł Stock Exchange (Borsa Istanbuł) Turcja % Turcja % MEDICA PRO FAMILIA SA PLMDCPF00018 nie ASO (NewConnect) Polska % Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TRATCELL91M1 nie Istanbuł Stock Exchange (Borsa Turcja % Istanbuł) Istanbuł Stock Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Exchange (Borsa Turcja % TRATOASO91H3 nie Istanbuł) Istanbuł Stock Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Exchange (Borsa Turcja % TREVKFB00019 nie Istanbuł) Istanbuł Stock Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS Exchange (Borsa Turcja % TRAAEFES91A9 nie Istanbuł) Istanbuł Stock HALK GAYRIMENKUL YATRIM Exchange (Borsa Turcja % ORTAKLIGI AS TREHLGY00016 nie Istanbuł) Istanbuł Stock IS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS Exchange (Borsa Turcja % TREISMD00011 nie Istanbuł) % AB SA PLAB ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA PLABS APATOR SA PLAPATR00018 ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 BUDIMEX SA PLBUDMX Polska % Polska % 805 Polska % 909 Polska % Polska % Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

425 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 3 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające BANK ZACHODNI WBK SA PLBZ NG2 SA PLCCC CEZ A.S. CZ ELEKTROBUDOWA SA PLELTBD00017 EMPERIA HOLDING SA PLELDRD00017 EUROCASH SA PLEURCH00011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PLBH GRUPA KĘTY SA PLKETY KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM ZAKŁADY LENTEX SA PLLENTX00010 NETIA SA PLNETIA00014 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA PLPKO PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA PLPSTBX00016 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLTLKPL00017 UNIBEP SA PLUNBEP00015 AGORA SA PLAGORA00067 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLASSEE00014 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU DOM DEVELOPMENT SA PLDMDVL00012 Prague Stock Exchange Polska % Polska % Czechy % 53 Polska % Polska % 189 Polska % 214 Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % 50 Polska % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

426 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 4 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA PLERPCO00017 KINO POLSKA TV SA PLKNOPL00014 KRUK SA PLKRK JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW Erste Group Bank AG AT ELEKTROTIM SA PLELEKT00016 EXILLON ENERGY PLC IM00B58FMW76 WORK SERVICE SA PLWRKSR00019 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK00012 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT AB AVIAAM LEASING LT OMV AG AT Polska % Polska % Polska % Polska % Polska % Wiener Börse AG Austria % London Stock Exchange Polska % Wyspa Man % Polska % 801 Polska % Wiener Börse AG Austria % Litwa % Wiener Börse AG Austria % Nienotowane na % Suma: % WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % TARCZYŃSKI SA (PLTRCZN00024) Polska % Nienotowane na % Suma: % PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

427 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 5 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Avangardco Investments Public Ltd. GDR (US05349V2097) London Stock Exchange (International Order Cypr % Book) London Stock Sberbank of Russia OJSC ADR Exchange (US80585Y3080) (International Order Rosja % Book) London Stock Kcell JSC GDR (US48668G2057) Exchange (International Order Kazachstan % Book) Nienotowane na % Suma: % LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % DS1013 PL nie Rynek Treasury BondSpot Poland Polski Skarb Państwa Polska ,00 (Stały kupon) % % OK0713 PL Polski Skarb Państwa Polska ,00 (Zerowy kupon) % Nienotowane na % KREDYT INKASO SA Seria S01 Nienotowane na Nie dotyczy KREDYT INKASO SA Polska ,90 (Zmienny kupon) % EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA Seria 496 Nienotowane na Nie dotyczy Europejski Fundusz Leasingowy SA Polska ,00 (Zerowy kupon) % ETLANS SP.Z O.O. Seria A Nienotowane na Nie dotyczy ETLANS SP.Z O.O. Polska ,00 (Zerowy kupon) % O terminie wykupu powyżej 1 roku % Bony pieniężne % Bony skarbowe % Inne % Obligacje % nie % DS1015 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % DS1017 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,25 (Stały kupon) % DS1019 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

428 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 6 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające WS0922 PL DS1020 PL PS0416 PL DS1023 PL PS0418 PL AMERICAN HEART OF POLAND SA Seria C PLAMRHP00018 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG Seria C PLWRMFB00016 PKO FINANCE AB XS nie nie nie nie nie nie nie nie Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Rynek Treasury BondSpot Poland Bond Spot SA ASO (Catalyst) ASO (Catalyst) Over The Counter - Bloomberg Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa Polski Skarb Państwa AMERICAN HEART OF POLAND SA WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG Polska ,75 (Stały kupon) % Polska ,25 (Stały kupon) % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,00 (Stały kupon) % Polska ,75 (Stały kupon) % Polska Austria ,90 (Zmienny kupon) 10,66 (Zmienny kupon) % % PKO FINANCE AB Szwecja ,63 (Stały kupon) % Quotations PS0718 PL Rynek Treasury Polski Skarb nie BondSpot Poland Państwa Polska ,50 (Stały kupon) % Nienotowane na % ECHO INVESTMENT SA Seria Nienotowane na ECHO Nie dotyczy 2/2013 PLECHPS00118 INVESTMENT SA Polska ,87 (Zmienny kupon) % SYGNITY SA Seria A1 Nienotowane na 7,71 (Zmienny Nie dotyczy SYGNITY SA Polska PLCMPLD00164 kupon) % TRAKCJA-TILTRA SA Seria C Nienotowane na TRAKCJA-TILTRA Nie dotyczy PLTRKPL00063 SA Polska ,46 (Stały kupon) % BBI BBI DEVELOPMENT DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ Nienotowane na NARODOWY 10,26 (Zmienny Nie dotyczy Polska INWESTYCYJNY SA Seria FUNDUSZ kupon) % BBI0216 PLNFI INWESTYCYJNY SA MCI MANAGEMENT SA Seria H1 Nienotowane na MCI Nie dotyczy PLMCIMG00145 MANAGEMENT SA Polska ,89 (Zmienny kupon) % MARVIPOL SA Seria K Nienotowane na 7,69 (Zmienny Nie dotyczy MARVIPOL SA Polska PLMRVPL00123 kupon) % MARVIPOL SA Seria L Nienotowane na 7,69 (Zmienny Nie dotyczy MARVIPOL SA Polska PLMRVPL00131 kupon) % RANK PROGRESS SA Seria D Nienotowane na RANK PROGRESS 8,20 (Zmienny Nie dotyczy Polska PLRNKPR00048 SA kupon) % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych nie % % Odsetki od dłużnych papierów wartościowych Nienotowane na % % Suma: % INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne % % nie % Nienotowane na % Niewystandaryzowane instrumenty % pochodne % nie % Nienotowane na % Forward Waluta EUR FW Nienotowane na Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska EUR % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

429 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 7 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Forward Waluta TRY FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska TRY % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Forward Waluta USD FW Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy Polska USD % KASA OPIEKI SA Suma: % Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa % Certyfikaty inwestycyjne % nie % % Nienotowane na % Suma: % TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie w tys. ceny nabycia w tys. bilansowy w danej walucie w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,40 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska PLN 2,55 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska EUR 0,15 (Stały kupon) % Lokata O/N 3 dniowa do Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska GBP 0,35 (Stały kupon) % W walutach państw nienależących do OECD % Suma: % INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

430 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 8 / 13 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem % % Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP % Składniki bez gwarancji % Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem % Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa % Suma: % *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Suma: % GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupa Asseco % Halk Bank Group % Suma: % Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do % Lokata O/N 3 dniowa do Lokata O/N 3 dniowa do % % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

431 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 9 / 13 tabele dodatkowe Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie % % Nienotowane na % Suma: % Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

432 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 10 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania bilans Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa dan Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

433 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 11 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania rachunek wyniku Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Rachunek Wyniku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa * Kategoria A Kategoria E Kategoria I *) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ) Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

434 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 12 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie Kategoria A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa Kategoria I Liczba zbytych jednostek uczestnictwa Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa Saldo zmian Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Kategoria A Kategoria E Kategoria I 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A % 3.75% 4.69% % 14.22% 14.22% Kategoria E Kategoria I Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

435 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania str. 13 / 13 Pioneer FIO - Pioneer Stabilnego Inwestowania zestawienie_zmian Sprawozdanie półroczne - za okres kończący się Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny Kategoria A Kategoria E Kategoria I Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym Kategoria A Kategoria E Kategoria I Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3.65% 3.14% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3.20% 1.66% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0.10% 0.92% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Procentowa zmiana wartości i procentowy udział kosztów - prezentowane w skali roku. Sprawozdanie półroczne 6/30/2013

436 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 4 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 4 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 5 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 6 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 7 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 8 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 8 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja... 9 Nota - 11 Koszty Subfunduszu... 9 Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: w języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy; w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat - tabele uzupełniające instrumenty wierzycielskie prezentowane są w wartościach (co do kosztu zakupu, jak i wartości bieżącej) bez odsetek naliczonych, przy czym (jeśli adekwatne) odsetki ujawniane są zbiorczo w uzupełnieniu tabeli. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zestawieniu Rachunek wyniku z operacji ) ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w okresie prezentowanym, zgodnie z wartościami zaprezentowanymi w zestawieniu Bilans ). Środki pieniężne (w tym w walutach innych niż złoty) są ujawniane jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe, w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na. W Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej : ujawniane są instrumenty pochodne, na których wynik z wyceny jest dodatni i takie pozycje prezentowane są w zestawieniu Bilans (w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są - 1 / Noty objaśniające (PL) - PSI

437 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). W Nocie 4 w tabeli 'Średni stan środków pieniężnych' ujawnia się środki pieniężne zgodnie z ich sposobem prezentacji w sprawozdaniu, z pominięciem depozytów bankowych. Połączenie subfunduszy rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia skutkuje wprowadzeniem do ksiąg podmiotu przejmującego wartości składników aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego oraz aktywów netto, jako kapitału wpłaconego stanowiącego równowartość przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. 2) Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 3) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w Księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 4) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 5) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 6) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu (oraz na dzień sporządzenia sprawozdania) w wartości godziwej, z wyjątkiem instrumentów, dla których wartość stanowi koszt nabycia skorygowany z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW oraz Rynku Treasury BondSpot Poland (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościo- 7) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 8) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 9) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 10) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 12) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 13) Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki ujmowane są w księgach rachunkowych wraz innymi papierami wartościowymi. 14) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w księgach rachunkowych. wych, Subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nienotowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przed- - 2 / Noty objaśniające (PL) - PSI

438 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku stawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek zdarzeń dotyczących posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis z tytułu trwałej utraty wartości (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Subfunduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Thomson Reuters O/w Polsce Serwis: 'Datascope Select' 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz crosscurrency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny (oraz na dzień sprawozdania) ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; W przypadku wyceny opcji oraz składnika opcyjnego wbudowanego w obligację zamienną (w przypadku braku ścisłego powiązania z instrumentem dłużnym) stosowane są wyliczenia z systemu Dostawcy Cen, w których wykorzystuje się rozwiązanie równania Blacka-Scholesa, w oparciu o dane rynkowe (bieżący kurs akcji, odpowiednia zmienność kursów akcji, stopa wolna od ryzyka). 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów i zobowiązań: Wycena zobowiązań: z tytułu kredytów, wynikających z transakcji sprzedaży z zobowiązaniem odkupu (SBB) odbywa się metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych. Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji. Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji. Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuację i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; wartość wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością jego aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); - 3 / Noty objaśniające (PL) - PSI

439 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa (każdej kategorii). Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Dostawcą Cen jest Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nota - 2 Należności Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 15 - Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe - - Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wartości w tys. zł NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów 0 0 Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 0 Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 56 0 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 Z tytułu rezerw 0 0 Pozostałe składniki zobowiązań w tym: Zobowiązania z tytułu opłaty manipulacyjnej 89 0 Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie / Noty objaśniające (PL) - PSI

440 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty 61 3 Bank Polska Kasa Opieki S.A CZK EUR GBP PLN TRY USD NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w walucie bilansowy w danej sprawozdania walucie w tys. finansowego w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych CZK EUR GBP PLN TRY USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne wynika z realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt ) Ryzyko cen akcji Ryzyko cen akcji związane jest z możliwością wystąpienia niekorzystnej zmiany wartości akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na ryzyko cen akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji, ryzyko branży oraz ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne zależy od sytuacji makroekonomicznej, ryzyko branży wynika z popytu, skutków zmian technologicznych, oraz konkurencji w ramach danej branży, natomiast ryzyko specyficzne jest związane z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów akcji bądź emitentów z danej branży, danego kraju lub regionu. Subfundusz poprzez dywersyfikację swoich inwestycji dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji. Na dzień 30 czerwca 2013 roku udziałowe papiery wartościowe stanowiły 29,3 % wartości aktywów. 2) Aktywa wyceniane innymi metodami niż wartość rynkowa Na dzień 30 czerwca 2013 roku składniki lokat (instrumenty dłużne) stanowiące 8.5 % Aktywów Subfunduszu zostały wycenione w sposób inny niż w oparciu o kurs ustalony na tj. metodą skorygowanego kosztu nabycia lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny. Istnieje ryzyko, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą różnić się od wartości, jakie zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. 3) Aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe):... 8,5 % Aktywów Subfunduszu; b) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o stałej stopie procentowej (stałokuponowe):... 46,5 % Aktywów Subfunduszu; 4) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Subfundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) obligacje skarbu państwa... 44,0 % Aktywów Subfunduszu, obligacje korporacyjne... 11,0 % Aktywów Subfunduszu, depozyty bankowe:... 12,8 % Aktywów Subfunduszu; b) Ryzyko kredytowe, poza wskazaniami powyżej nie jest skoncentrowane. - 5 / Noty objaśniające (PL) - PSI

441 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku 5) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy Fundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Aktywa Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): papiery udziałowe:... 6,0 % aktywów Subfunduszu; dłużne papiery wartościowe: % aktywów Subfunduszu; kwity depozytowe: % aktywów Subfunduszu; walutowe depozyty bankowe... 0,1 % aktywów Subfunduszu. Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie... 0,0 % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (związanego ze składnikami portfela bądź środkami pieniężnymi wyrażonymi w walutach innych niż złote), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut (FX Fwd) po ustalonym kursie wymiany. Informacje na temat wartości i warunków tych zabezpieczeń przedstawione są w nocie 6 [instrumenty pochodne]. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 2,7 % aktywów Subfunduszu. 6) Ryzyko płynności, ryzyko braku możliwości zbycia według wartości godziwej oraz możliwości wyceny istotnie dużej ilości składników portfela inwestycyjnego. Ryzyko to dotyczy sytuacji, w której wystąpiłby brak możliwości realizacji transakcji na składnikach portfela inwestycyjnego w istotnie dużej ilości, np. w związku z zawieszeniem obrotu na rynkach notowań takich instrumentów. W pierwszym półroczu roku 2013 nie było takich sytuacji w odniesieniu do lokat. Ryzyko to dotyczy także sytuacji, w której z powodu zobowiązań (np. wobec uczestników składających zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa) pojawi się konieczność sprzedaży aktywów o niskiej płynności. Ograniczona płynność niektórych z posiadanych instrumentów finansowych może uniemożliwić, w takim przypadku, uzyskanie cen stosowanych do wyceny składników. Dotyczy to w szczególności: niektórych akcji. W związku ze skalą zaangażowania Subfunduszu w instrumenty finansowe poszczególnych emitentów oraz dynamiczną sytuacją na rynku istnieje ryzyko, że płynność na rynku danych instrumentów może uniemożliwić uzyskanie cen stosowanych do codziennej wyceny składników portfela. 7) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu innymi typowymi klasami ryzyka Subfundusz nie inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nie ma więc obciążenia pośredniego ryzyka wynikającego z takich inwestycji. Pioneer Pekao Investment Management zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w transakcjach. W Pioneer Pekao TFI SA (oraz PPIM) funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana jest (jednakowa dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA) metoda zaangażowania. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnione w sprawozdaniach za okresy począwszy od rocznego sporządzonego za rok 2013 oraz w prospekcie informacyjnym: w terminach i zakresie wynikającym z wprowadzenia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień bilansowy[ 30 czerwca 2013 roku ] Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne: kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut) Kontrakty FX FWD Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Zwykle kontrakt forward stanowił część kontraktu wymiany płatności FX swap, polegającej na wymianie waluty w momencie otwarcia kontraktu i terminowym odwrotnym rozliczeniu wymiany w dacie FX forward. Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny. Wycena kontraktów forward polega na określeniu wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych (zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych), przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym (czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych). Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem m, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy - 6 / Noty objaśniające (PL) - PSI

442 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2013 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (IRH) d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) (-) 102 tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych FWD 4 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych EUR / pln 1 kontrakt 155 tys. USD / pln 2 kontrakty 434 tys. $ TRY / pln 1 kontrakt tys. TRY Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane ( ): 423 tys. USD Płatności do otrzymania: tys. PLN Płatności wykonywane ( ): 155 tys. EUR 11 tys. USD tys. TRY Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie płatności w terminie: 10 lipca 2013 roku / g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności Kwoty ustalone w kontrakcie h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu Termin zamknięcia pozycji 10 lipca 2013 roku / i. Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 10 lipca 2013 roku / Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych nie miał zawartych c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz ryzyk 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) nie miał zawartych 2 kontrakty 377 tys. zł Kontrakty dotyczyły obligacji Skarbu Państwa: WZ 0115 (0,2 mln zł) PS 1016 (0,2 mln zł) Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych nie miał zawartych 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji - 7 / Noty