PRZEZNACZENIE ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 stycznia 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEZNACZENIE ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 stycznia 2017 r."

Transkrypt

1 BIAŁYSTOK Białystok Podlaskie BIAŁYSTOK Białystok Podlaskie BIAŁA PODLASKA Lublin Lubelskie BARTOSZYCE Olsztyn Warmińsko - Mazurskie BARCZEWO Olsztyn Warmińsko - Mazurskie Miejscowość/ siedziba OISW Województwo PRZEZNACZENIE ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 stycznia 2017 r. UWAGI: I - II - Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a ponadto nie mogą być przyjmowane doprowadzone osoby, o których mowa w art. 88 4, oraz 212a 3 kkw. Adnotacje w kolumnie 9 "...podlegający leczeniu szpitalnemu" oraz "... wymagający całodobowej opieki lekarskiej" oznaczają, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani i skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną oraz informacje zawarte w kolumnie 8. Ponadto adnotacja " skierowani do ośrodka diagnostycznego" oznacza, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani i skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną. III - W areszcie śledczym mogą przebywać skazani niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej a także objęci realizacją umowy o zatrudnieniu. W zakładzie karnym typu zamkniętego mogą przebywać skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, a w zakładzie karnym typu półotwartego skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, jeżeli są niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej, a także skazani, którzy są objęci realizacją umowy o zatrudnieniu. IV - Adnotacje w kolumnie 4 oznaczają, iż areszt śledczy lub zakład karny przyjmują skazanych według rodzaju i typu zakładu karnego w systemach: zwykłym i programowanego oddziaływania oraz skazanych skierowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem, zgodnie z posiadaną grupą i podgrupą klasyfikacyjną. * decyzją Dyrektora Generalnego SW zawieszono funkcjonowanie oddziału zakładu karnego Dodatkowe przesłanki osadzania Lp. Adres zakładu karnego, aresztu Areszt śledczy / Typ i rodzaj zakładu śledczego, wraz z wyodrębnionym karnego oddziałem zewnętrznym Płeć ochronne inne 1. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M w oddziale dla niebezpiecznych ponadto: osadza się tymczasowo Barczewo aresztowanych i skazanych insulinozależną ul. Klasztorna 7 mężczyn oraz tymczasowo - skazani ( P-1/t, P-2/t, R-1/t,R-2/t ) skierowani do oddziału pow. olsztyński areszt śledczy M aresztowane i skazane terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu kobiety, zakwalifikowanych -tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku zakład karny typu zamkniętego R-1 M jako niebezpieczni inwalidzkim Kikity Oddział Zewnętrzny Kolno pow. olsztyński 2. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Bartoszyce zakład karny typu zamkniętego R-1 M insulinozależną ul. Warszawska 5 pow. bartoszycki 3. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: Biała Podlaska insulinozależną ul. Prosta 33 areszt śledczy M - skazani (R-1/t, R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu Zabłocie Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M Kodeń Zabłocie 122 zakład karny typu otwartego R-3 M pow. bialski M w oddziale dla niebezpiecznych 4. Areszt Śledczy areszt śledczy K osadza się tymczasowo ponadto: aresztowanych i skazanych - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego Białystok zakład karny typu zamkniętego K mężczyn oraz tymczasowo - tymczasowo aresztowane i skazane kobiety ul. Kopernika 21 - P-1 aresztowane i skazane oraz tymczasowo aresztowani i skazani mężczyźni chorzy na kobiety, zakwalifikowanych cukrzycę insulinozależną - M-1 jako niebezpieczni *ZAWIESZONO - R-1 w wyznaczonej celi osadza się tymczasowo zakład karny typu zamkniętego R-1 M aresztowanych i skazanych mężczyn oraz tymczasowo aresztowane i skazane kobiety, zakwalifikowanych jako niebezpieczni 5. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Białystok ul. Hetmańska 89 zakład karny typu otwartego R-3 M

2 CHOJNICE Bydgoszcz Lublin CHEŁM Lubelskie BYTOM BYDGOSZCZ-FORDON BYDGOSZCZ BRZEG BRANIEWO Bydgoszcz Kujawsko - Bydgoszcz Kujawsko - Opolskie Gdańsk Warmińsko - Mazurskie BIELSKO-BIAŁA 2 6. Areszt Śledczy areszt śledczy M Bielsko-Biała ul. Słowackiego 15A 7. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: Braniewo insulinozależną Pl. Grunwaldu 2A pow. braniewski areszt śledczy M 8. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: Brzeg insulinozależną ul. Chrobrego 29 areszt śledczy M - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odużających lub psychotropowych pow. brzeski Grodków zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: Oddział Zewnętrzny - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Grodków ul. Sienkiewicza 23 pow. brzeski 9. Areszt Śledczy areszt śledczy M wyłącznie: ponadto: tymczasowo aresztowani i skazani - kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu Bydgoszcz areszt śledczy K mężczyźni oraz tymczasowo ul. Wały Jagiellońskie 4 aresztowane i skazane kobiety insulinozależną zakład karny typu półotwartego M-2 K zakwalifikowani jako niebezpieczni - tymczasowo aresztowani i skazani (kobiety i mężczyźni) podlegający leczeniu szpitalnemu wymagający całodobowej opieki lekarskiej oraz skierowani do ośrodka - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego, zakład karny typu półotwartego P-2 K diagnostycznego, - tymczasowo aresztowani i skazani skazani (R-1) poruszający się a także tymczasowo aresztowani na wózku inwalidzkim i skazani mężczyźni oraz tymczsowo aresztowane i skazane zakład karny typu zamkniętego R-1 M kobiety zakwalifikowani jako niebezpieczni wymagający całodobowej opieki lekarskiej Oddział Zewnętrzny zakład karny typu otwartego R-3 M Bydgoszcz ul. Toruńska Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: - system terapeutyczny wyłącznie dla skazanych Bydgoszcz-Fordon ( P-1/t,M-1/t,P-2/t,M-2/t,R-1/t, R-2/t) niewidomych ul. Rynek 8 areszt śledczy M insulinozależną zakład karny typu półotwartego R-2 M - skazani (R -1) poruszający się na wózku inwalidzkim wyłącznie: 11. Areszt Śledczy areszt śledczy M tymczasowo aresztowani i skazani ponadto: mężczyźni oraz tymczasowo - kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu Bytom aresztowane i skazane kobiety - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną ul. ska 4 zakwalifikowani jako niebezpieczni - tymczasowo aresztowani wymagający całodobowej opieki lekarskiej, podlegający leczeniu szpitalnemu, - tymczasowo aresztowani poruszający się na wózku a także tymczasowo aresztowani inwalidzkim mężczyźni zakwalifikowani jako niebezpieczni wymagający całodobowej opieki lekarskiej 12. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób Chełm z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi ul. Kolejowa 112 areszt śledczy M lub upośledzonych umysłowo zakład karny typu półotwartego R-2 M insulinozależną - tymczasowo aresztowani i skazani poruszajacy się na wózku inwalidzkim 13. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną Chojnice - skazane kobiety niezbędne do obsługi jednostki ul. Pietruszkowa 4 pow. chojnicki Czersk Oddział Zewnętrzny zakład karny typu otwartego: K ponadto: - P-3 - skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki Czersk - skazane kobiety chore na cukrzycę insulinozależną ul. Dworcowa 29 - M-3 pow. chojnicki - R-3 zakład karny typu półotwartego: - P-2 - M-2 - R-2 K

3 DZIAŁDOWO Olsztyn Warmińsko- Mazurskie DUBLINY Olsztyn Warmińsko- Mazurskie DĘBICA Rzeszów Podkarpackie CZĘSTOCHOWA CZERWONY BÓR CZARNE CIESZYN CHOSZCZNO Białystok Podlaskie Koszalin Szczecin Zachodnio Areszt Śledczy areszt śledczy M Choszczno zakład karny typu zamkniętego P-1 M ul. Wolności 12 pow. choszczeński Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M Choszczno ul. Matejki 3 pow. choszczeński 15. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: Cieszyn insulinozależną ul. Bolesława Chrobrego 2 areszt śledczy M - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku pow. cieszyński inwalidzkim 16. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M wyłącznie: ponadto: tymczasowo aresztowani i skazani - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego Czarne mężczyźni oraz tymczasowo dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub ul. Pomorska 1 aresztowane i skazane kobiety upośledzonych umysłowo pow. człuchowski areszt śledczy M zakwalifikowani jako niebezpieczni - kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu podlegający leczeniu szpitalnemu zakład karny typu zamkniętego R-1 M a także tymczasowo aresztowani insulinozależną i skazani mężczyźni zakwalifikowani - tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej jako niebezpieczni wymagający opieki lekarskiej zakład karny typu półotwartego R-2 M całodobowej opieki lekarskiej - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na i skazani skierowani do oddziału wózku inwalidzkim dla osób z niepsychotycznymi - skazani (P-1, R-1, R-2) skierowani do nauczania w CKU zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo 17. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się Łomża na wózku inwalidzkim pow. zambrowski areszt śledczy M insulinozależną zakład karny typu zamkniętego R-1 M zakład karny typu półotwartego R-2 M 18. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną Częstochowa ul. Mirowska 22 Wąsosz Górny Oddział Zewnętrzny Popów ul. Powstańców 150 pow. kłobucki 19. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Dębica - skazani poruszający się na wózku inwalidzkim ul. Sandomierska 41 pow. dębicki 20. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M Korsze pow. kętrzyński 21. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Działdowo insulinozależną ul. Jagiełły 31 a pow. działdowski

4 GŁOGÓW GLIWICE GIŻYCKO GĘBARZEWO GDAŃSK-PRZERÓBKA Białystok Warińsko- Mazurskie Wielkopolskie Gdańsk GDAŃSK Gdańsk GARBALIN Łódź Łódzkie ELBLĄG Gdańsk Warmińsko-Mazurskie DZIERŻONIÓW Areszt Śledczy areszt śledczy M pkt I "Uwag" insulinozależną Dzierżoniów zakład karny typu zamkniętego P-1 M ul. Ząbkowicka 53 pow. dzierżoniowski Piława Dolna Oddział Zewnętrzny Piława Dolna ul. Błotnista 12 pow. dzierżoniowski 23. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Elbląg zakład karny typu zamkniętego P-1 M insulinozależną ul. 12 Lutego 4a - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku inwalidzkim 24. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani (R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób Łęczyca uzależnionych od alkoholu pow. łęczycki -skazani poruszający się na wózku inwalidzkim - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną 25. Areszt Śledczy areszt śledczy M w oddziale dla niebezpiecznych ponadto: K osadza się tymczasowo - kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu Gdańsk aresztowanych i skazanych - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę ul. Kurkowa 12 mężczyn oraz tymczasowo insulinozależną aresztowane i skazane - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego kobiety, zakwalifikowanych - tymczasowo aresztowani i skazani (kobiety i mężczyźni) jako niebezpieczni wymagający całodobowej opieki lekarskiej ponadto: - kobiety i mężczyźni skazani (P-1,P-1/t, R-2, R-2/t, P-3,M-3,R-3 tymczasowo aresztowani i skazani M-1, M-1/t, R-1, R-1/t,P-2,P-2/t,M-2,M-2/t) chorzy na mężczyźni oraz tymczasowo gruźlicę (niezakaźni dla otoczenia), po zakończeniu aresztowane i skazane kobiety I fazy leczenia w oddziale przeciwgruźliczym tutejszego szpitala zakwalifikowani jako niebezpieczni - tymczasowo aresztowani poruszający się na wózku podlegający leczeniu szpitalnemu inwalidzkim oraz skierowani do ośrodka diagnostycznego, a także tymczasowo aresztowani i skazani mężczyźni oraz tymczsowo aresztowane i skazane kobiety zakwalifikowani jako niebezpieczni wymagający całodobowej opieki lekarskiej 26. Zakład Karny ponadto: - skazani (P-2/t, M-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego Gdańsk Przeróbka dla osób uzależnionych od alkoholu ul. Siennicka 23 - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną - skazani (P-2, M-2) poruszający się na wózku inwalidzkim 27. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Żydowo pkt I "Uwag" - skazani poruszający się na wózku inwalidzkim pow. gnieźnieński - skazani (P-1/t,M-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu 28. Areszt Śledczy areszt śledczy M Giżycko ul. Warszawska 28 a pow. giżycki 29. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Gliwice zakład karny typu zamkniętego P-1 M insulinozależną ul. Józefa Wieczorka 10 - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku inwalidzkim 30. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Głogów ul. Lipowa 21 pow. głogowski

5 HAJNÓWKA Białystok Podlaskie GRUDZIĄDZ Bydgoszcz Kujawsko- GRUDZIĄDZ Bydgoszcz Kujawsko- GRĄDY-WONIECKO Białystok Podlaskie GRÓJEC Warszawa GORZÓW WIELKOPOLSKI Szczecin Lubuskie GOLENIÓW Szczecin Zachodnio- GŁUBCZYCE Opolskie Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego dla P-1 M ponadto: odbywających karę po raz - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Głubczyce ul. Kochanowskiego 3 pow. głubczycki zakład karny typu półotwartego dla P-2 M odbywających karę po raz 32. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M w oddziale dla niebezpiecznych ponadto: osadza się tymczasowo - skazani skierowani do oddziałów terapeutycznych dla skazanych: Goleniów aresztowanych i skazanych - z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub ul. Grenadierów 66 areszt śledczy M mężczyn oraz tymczasowo upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem pow. goleniowski aresztowane i skazane terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku zakład karny typu zamkniętego P-1 M kobiety, zakwalifikowanych z zaburzeniami preferencji seksualnych (R-1/t) jako niebezpieczni - uzależnionych od alkoholu (R-1/t,R-2/t)) insulinozależną - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku inwalidzkim 33. Zakład Karny ponadto: Gorzów Wlkp. insulinozależną ul. Podmiejska 17 - skazani (P-2/t, M-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego areszt śledczy M dla osób uzależnionych od alkoholu - skazani (P-2, M-2) poruszający się na wózku inwalidzkim Słońsk Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M Słońsk ul. Winna 2 zakład karny typu otwartego R-3 M pow. sulęciński 34. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: pkt I "Uwag" - tymczasowo aresztowani poruszający się na wózku inwalidzkim Grójec zakład karny typu półotwartego R-2 M ul. Armii Krajowej 21 insulinozależną pow. grójecki Stawiszyn 31 zakład karny typu półotwartego R-2 M Oddział Zewnętrzny Białobrzegi pow. białobrzeski 35. Zakład Karny ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Rutki Kossaki gm. Rutki pow. zambrowski 36. Zakład Karny Nr 1 zakład karny typu zamkniętego: K w wyznaczonej celi ponadto: - P-1 osadza się tymczasowo - skazane kobiety skierowane do oddziałów terapeutycznych dla Grudziądz aresztowane i skazane osób: ul. Wybickiego 10/22 - M-1 kobiety, zakwalifikowane - z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub - R-1 jako niebezpieczni upośledzonych umysłowo (P-1/t, M-1/t, R-1/t) - uzależnionych od alkoholu (P-1/t, M-1/t, R-1/t, P-2/t, M-2/t,R-2/t) areszt śledczy K - kobiety od siódmego miesiąca ciąży - kobiety podlegające leczeniu szpitalnemu zakład karny typu półotwartego K - matki z dziećmi - P-2 - tymczasowo aresztowane i skazane kobiety oraz skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną - M-2 - tymczasowo aresztowane i skazane kobiety wymagające - R-2 całodobowej opieki lekarskiej - skazane kobiety (M-1, M-2, P-1, P-2, R-1, R-2) skierowane do nauczania w CKU 37. Zakład Karny Nr 2 zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto : Grudziądz insulinozależną ul. Sikorskiego 13/17 areszt śledczy M - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu Chełmno Oddział Zewnętrzny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Chełmno pkt I "Uwag" ul. 22 Stycznia 3a pow. chełmiński 38 Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Hajnówka zakład karny typu zamkniętego P-1 M insulinozależną ul. Warszawska 67 pow. hajnowski

6 KAMIŃSK Olsztyn Warmińsko- Mazurskie KAMIEŃ POMORSKI Szczecin Zachodnio- JELENIA GÓRA JASTRĘBIE-ZDRÓJ JASŁO Rzeszów Podkarpackie INOWROCŁAW Bydgoszcz Kujawsko- IŁAWA Olsztyn Warmińsko-Mazurskie HRUBIESZÓW Lublin Lubelskie HERBY Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M Herby ul. Krótka 28 pow. lubliniecki areszt śledczy M 40. Zakład Karny areszt śledczy M ponadto: Hrubieszów insulinozależną ul. Nowa 64 - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku pow. Hrubieszowski inwalidzkim zakład karny typu zamkniętego R-1 M 41. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - skazani skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób: Iława - z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub ul. 1 Maja 14 upośledzonych umysłowo (P-1/t, M-1/t) pow. iławski areszt śledczy M - uzależnionych od alkoholu (P-1/t,M-1/t, P-2/t, M-2/t) insulinozależną - skazani (P-2,M-2) poruszający się na wózku inwalidzkim - skazani (M-1, M-2, P-1, P-2) skierowani do nauczania w CKU 42. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Inowrocław - skazani (R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla ul. Narutowicza 46 zakład karny typu otwartego R-3 M osób uzależnionych od alkoholu pow. inowrocławski 43. Zakład Karny ponadto: - skazani (P-2/t, M-2/t) skierowani do oddziału Jasło Warzyce 467 terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu pow. jasielski 44. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani (R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego Jastrzębie - Zdrój dla osób uzależnionych od alkoholu ul. C. K. Norwida 23 - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną 45. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Jelenia Góra zakład karny typu zamkniętego R-1 M insulinozależną ul. Grottgera 2 - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku inwalidzkim 47. Areszt Śledczy areszt śledczy K ponadto: - skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki Kamień Pomorski zakład karny typu zamkniętego P-1 K ul. Kościuszki 13 pow. kamieński Buniewice Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M Kamień Pom. Buniewice pow. kamieński 48. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Górowo Iławeckie - skazani R-1 poruszający się na wózku inwalidzkim ul. XXX-lecia PRL 1 zakład karny typu półotwartego R-2 M pow. bartoszycki

7 KRAKÓW Małopolskie KOZIEGŁOWY Wielkopolskie KOSZALIN Koszalin Zachodnio- KOSZALIN Koszalin Zachodnio- KORONOWO Bydgoszcz Kujawsko- KŁODZKO KLUCZBORK Opolskie KIELCE Świętokrzyskie KĘDZIERZYN- KOŹLE Opolskie KATOWICE 7 M w oddziale dla niebezpiecznych 49. Areszt Śledczy areszt śledczy K osadza się tymczasowo ponadto: aresztowanych i skazanych - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego zakład karny typu półotwartego K mężczyn oraz tymczasowo - tymczasowo aresztowani mężczyźni i kobiety oraz skazane kobiety ul. Mikołowska 10A - P-2 aresztowane i skazane chorzy na cukrzycę insulinozależną kobiety, zakwalifikowanych - R-2 jako niebezpieczni *ZAWIESZONO w wyznaczonej celi zakład karny typu zamkniętego: K osadza się tymczasowo - P-1 aresztowanych i skazanych mężczyn oraz tymczasowo - R-1 aresztowane i skazane - M-1 kobiety, zakwalifikowanych jako niebezpieczni 50. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: pkt I "Uwag" Kędzierzyn Kożle zakład karny typu zamkniętego R-1 M insulinozależną ul. Racławicka 10 pow. kędzierzyńsko-kozielski M 51. Areszt Śledczy areszt śledczy K w wyznaczonej celi ponadto: osadza się tymczasowo - mężczyźni tymczasowo aresztowani i skazani oraz Kielce zakład karny typu zamkniętego K aresztowanych i skazanych tymczasowo aresztowane i skazane kobiety - chorzy na cukrzycę ul. Zagnańska P-1 mężczyn oraz tymczasowo insulinozależną aresztowane i skazane - mężczyźni skazani (R-1/t,R-2/t) skierowani do oddziału - M-1 kobiety zakwalifikowanych terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków - R-1 jako niebezpieczni odurzających lub psychotropowych ponadto w wyznaczonej celi - mężczyźni skazani (P-1/t,M-1/t) skierowani do oddziału zakład karny typu półotwartego K osadza się skazanych mężczyn terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi - P-2 (P-1/t,M-1/t)skierowanych do zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oddziału terapeutycznego dla osób - tymczasowo aresztowani i skazani mężczyźni poruszający się - M-2 z niepsychotycznymi zaburzeniami na wózku inwalidzkim - R-2 psychicznymi lub upośledzonych umysłowo zakwalifikowanych zakład karny typu zamkniętego R-1 M jako niebezpieczni zakład karny typu półotwartego R-2 M zakład karny typu otwartego R-3 M 52. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: Kluczbork insulinozależną ul. Katowicka 4 areszt śledczy M pow. kluczborski zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: 53. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M - skierowani do oddziałów terapeutycznych dla skazanych: - z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi Kłodzko lub upośledzonych umysłowo (R-1/t) ul. Bohaterów Getta 16 areszt śledczy M - uzależnionych od środków odurzających pow. kłodzki lub psychotropowych (R-1/t,R-2/t) zakład karny typu półotwartego R-2 M insulinozależną 54. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Koronowo - skazani (R-2) poruszający się na wózku inwalidzkim ul. Bydgoska 27 zakład karny typu półotwartego R-2 M - skazani (R-1, R-2) skierowani do nauczania w CKU pow. bydgoski Strzelewo Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M Sicienko pow. bydgoski zakład karny typu otwartego R-3 M M 55. Areszt Śledczy areszt śledczy K ponadto: - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego Koszalin zakład karny typu zamkniętego R-1 M - tymczasowo aresztowane kobiety oraz tymczasowo aresztowani ul. Młyńska 71 i skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną Dobrowo Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M Tychowo powiat białogardzki zakład karny typu otwartego R-3 M 56. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani (P-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla Koszalin osób uzależnionych od alkoholu ul. Strefowa 17 - skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną 57. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Koziegłowy ul. Piaskowa 7 zakład karny typu otwartego R-3 M pow. poznański * ZAWIESZONO w wyznaczonej celi osadza się 58. Areszt Śledczy areszt śledczy M tymczasowo aresztowanych ponadto: K i skazanych mężczyn oraz - kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu tymczasowo aresztowane i skazane - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną ul. Montelupich 7 kobiety zakwalifikowanych jako - tymczasowo aresztowani i skazani (kobiety i mężczyźni) niebezpieczni wymagający całodobowej opieki lekarskiej ponadto: - tymczasowo aresztowani poruszający się na wózku tymczasowo aresztowani i skazani inwalidzkim mężczyźni oraz tymczasowo - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego aresztowane i skazane kobiety zakwalifikowani jako niebezpieczni podlegający leczeniu szpitalnemu a także wymagający całodobowej opieki lekarskiej, oraz skierowani do ośrodka diagnostycznego

8 LUBAŃ LESZNO Wielkopolskie KWIDZYN Gdańsk KRZYWANIEC Lubuskie KRASNYSTAW Lublin Lubelskie KRAKÓW-NOWA HUTA Małopolskie KRAKÓW-PODGÓRZE Małopolskie Areszt Śledczy areszt śledczy M wyłącznie: ponadto: - tymczasowo aresztowani - skazani (P-1/t, P-2/t,M-1/t, M-2/t) skierowani do oddziału skierowani indywidualnie terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu ul. Czarnieckiego 3 przez Areszt Śledczy w Krakowie ze względu na małe zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa zakład karny typu półotwartego R-2 M 60. Zakład Karny ponadto: - skazane kobiety i skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną ul. Spławy 2 - skazane kobiety poruszające się na wózku inwalidzkim zakład karny typu półotwartego: K - P-2 - M-2 - R-2 zakład karny typu otwartego: - P-3 - M-3 - R-3 K 61. Areszt Śledczy zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Krasnystaw ul. Poniatowskiego 27 zakład karny typu otwartego R-3 M pow. krasnostawski 62. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego: K ponadto: - P-1 - matki z dziećmi Nowogród Bobrz. - kobiety tymczasowo aresztowane i skazane oraz skazani pow. zielonogórski - M-1 mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną - R-1 - mężczyźni skazani (R-1/t, R-2/t) skierowani do oddziału pkt I "Uwag"- kobiety terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków areszt śledczy K odurzających lub psychotropowych - mężczyźni skazani poruszający się na wózku inwalidzkim zakład karny typu półotwartego: K - skazane kobiety (P-1/t, M-1/t,P-2/t, M-2/t, P-3/t, M-3/t) skierowane - P-2 do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu - M-2 - R-2 zakład karny typu otwartego: - P-3 - M-3 - R-3 zakład karny typu zamkniętego: R-1 zakład karny typu półotwartego R-2 K M M 63. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Kwidzyn ul. Lotnicza 1 zakład karny typu otwartego R-3 M pow. kwidzyński 64. Areszt Śledczy areszt śledczy K ponadto: - skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki Leszno - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 3 insulinozależną 65. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: pkt I "Uwag" - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę Lubań insulinozależną ul. Podwale 1 pow. lubański

9 ŁÓDŹ Łódź Łódzkie ŁÓDŹ Łódź Łódzkie ŁOWICZ Łódź Łódzkie LUBSKO Lubuskie LUBLINIEC LUBLIN Lublin Lubelskie Areszt Śledczy areszt śledczy M w oddziale dla niebezpiecznych ponadto: osadza się tymczasowo Lublin areszt śledczy K aresztowanych i skazanych insulinozależną ul. Południowa 5 mężczyn oraz tymczasowo - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego zakład karny typu zamkniętego P-1 K aresztowane i skazane - tymczasowo aresztowani mężczyźni poruszający się na wózku M kobiety, zakwalifikowanych inwalidzkim jako niebezpieczni - wyłącznie skazani mężczyżni M-2, M-3, P-3, R-2, R-3 przebywający w związku z realizacją porozumienia pomiędzy zakład karny typu półotwartego P-2 K Katolickim Uniwersytetem Lubleskim a Dyrektorem Aresztu M Śledczego w przedmiocie kształcenia skazanych w ramach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku praca socjalna specjalność streetworking 67. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego: K ponadto: - P-1 - skierowane do oddziałów terapeutycznych dla skazanych: Lubliniec - z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub ul. Sobieskiego 6 - M-1 upośledzonych umysłowo (P-1/t, M-1/t, R-1/t) pow. lubliniecki - R-1 - uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych (P-1/t, P-2/t, M-1/t, M-2/t, R-1/t, R-2/t) areszt śledczy K - tymczasowo aresztowane i skazane chore na cukrzycę insulinozależną zakład karny typu półotwartego: K - tymczasowo aresztowane i skazane poruszające się na - P-2 wózku inwalidzkim - skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki - M-2 - R-2 zakład karny typu otwartego: - P-3 - M-3 - R-3 K 68. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę Lubsko insulinozależną ul. Nowa 2 pow. żarski Wałowice Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M Wałowice Gubin pow.krośnieński 69. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani (R-1/t, R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego Łowicz dla osób uzależnionych od środków odurzających ul. Wiejska 3 areszt śledczy M pkt I "Uwag" lub psychotropowych pow. łowicki insulinozależną w wyznaczonej celi osadza się 70. Areszt Śledczy areszt śledczy M tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyn Łódź zakład karny typu zamkniętego: R-1 M zakwalifikowanych jako ul. Smutna 21 niebezpieczni 71. Zakład Karny Nr 1 zakład karny typu półotwartego R-2 M Łódź ul. Beskidzka 54 areszt śledczy K pkt I "Uwag"- kobiety zakład karny typu półotwartego: K ponadto: - P-2 - tymczasowo aresztowane i skazane kobiety oraz skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną - R-2 - skazani (R-2/t) mężczyźni skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu zakład karny typu otwartego: K - P-3 - R-3 zakład karny typu otwartego R-3 M

10 NISKO MYSŁOWICE MIĘDZYRZECZ MEDYKA MALBORK ŁUPKÓW Rzeszów Podkarpackie Szczecin Lubuskie Rzeszów Podkarpackie Gdańsk Rzeszów Podkarpackie ŁÓDŹ Łódź Łódzkie Zakład Karny Nr 2 zakład karny typu zamkniętego: M pkt I "Uwag" - P Łódź ul. Kraszewskiego 1/5 - R-1 zakład karny typu półotwartego: M wyłącznie zatrudnieni na rzecz jednostki - P-2 - R-2 zakład karny typu otwartego: - P-3 - R-3 M areszt śledczy M wyłącznie tymczasowo ponadto: aresztowani podlegający leczeniu - skazani (P-1/t, M-1/t)) skierowani do oddziału areszt śledczy K szpitalnemu; terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami w wyznaczonej celi osadza się psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych tymczasowo aresztowanych programem terapii dla sprawców przestępstw i skazanych mężczyn oraz popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji tymczasowo aresztowane i skazane seksualnych kobiety zakwalifikowanych jako - tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej niebezpieczni podlegających opieki lekarskiej leczeniu szpitalnemu insulinozależną - kobiety i mężczyźni skazani i tymczasowo aresztowani chorzy na gruźlicę - skazani mężczyźni (P-1, P-1/t, M-1, M-1/t,R-1,R-1/t,P-2, P-2/t,M-2,M-2/t,R-2,R-2/t, P-3, P-3/t,M-3,M-3/t,R-3,R-3/t) chorzy na gruźlicę (niezakaźni dla otoczenia), po zakończeniu I fazy leczenia w oddziale przeciwgruźliczym tutejszego szpitala - skazani (P-1, P-1/t, M-1, M-1/t,R-1,R-1/t,P-2, P-2/t,M-2,M-2/t,R-2,R-2/t, P-3, P-3/t,M-3,M-3/t,R-3,R-3/t) poddawani zabiegom usprawniającym w warunkach ambulatoryjnych - skazani mężczyźni (P-1, P-1/t, M-1, M-1/t,R-1,R-1/t,P-2, P-2/t,M-2,M-2/t,R-2,R-2/t, P-3, P-3/t,M-3,M-3/t,R-3,R-3/t) oczekujący na wytransportowanie po zakończeniu leczenia w tutejszym szpitalu 73. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M Komańcza pow. sanocki Moszczaniec Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: -skazani poruszający się na wózku inwalidzkim Komańcza - skazani (R-2/t) skierowani do oddziału pow. sanocki terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu 74. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: Malbork insulinozależną ul. Poczty Gdańskiej 19A pow. malborski areszt śledczy M 75. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Medyka pow. przemyski zakład karny typu otwartego R-3 M ponadto: 76. Areszt Śledczy areszt śledczy M insulinozależną Międzyrzecz zakład karny typu zamkniętego P-1 M - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się ul. Młyńska 21 na wózku inwalidzkim pow. międzyrzecki 77. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - tymczasowo aresztowani poruszający się na wózku Mysłowice inwalidzkim ul. Szymanowskiego Areszt Śledczy areszt śledczy K pkt I "Uwag" ponadto: - tymczasowo aresztowane i skazane kobiety chore na Nisko zakład karny typu półotwartego: K cukrzycę insulinozależną Pl. Wolności 15 - P-2 - skazane kobiety (P-2/t,M-2/t) skierowane do oddziału pow. niżański terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu - M-2 - skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki zakład karny typu otwartego: - P-3 - M-3 K Chmielów Oddział Zewnętrzny Chmielów pow. tarnobrzeski

11 OPOLE Opolskie OLSZTYN Olsztyn Watmińsko-Mazurskie OLEŚNICA NYSA Opolskie NOWY WIŚNICZ Małopolskie NOWY SĄCZ Małopolskie NOWOGARD Szczecin Zachodnio- NOWA SÓL Lubuskie Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę Nowa Sól insulinozależną ul. Żeromskiego 2 pow. nowosolski 80. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: - skazani ( R-1/t, R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego Nowogard dla osób uzależnionych od środków odurzających ul. Zamkowa 7 areszt śledczy M lub psychotropowych pow. goleniowski zakład karny typu zamkniętego P-1 M Płoty Oddział Zewnętrzny Płoty - skazani poruszający się na wózku inwalidzkim ul. Koszalińska 2 pow. gryficki zakład karny typu półotwartego R-2 M zakład karny typu otwartego W M dla odbywających karę aresztu wojskowego 81. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: Nowy Sącz insulinozależną ul. Pijarska 1 areszt śledczy M 82. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: - skazani (R-1/t,R-2/t ) skierowani do oddziału Nowy Wiśnicz terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu pow. bocheński - skazani (R-1, R-2) skierowani do nauczania w CKU 83. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Nysa - skazani poruszający się na wózku inwalidzkim ul. Kościuszki 4 a - skazani (M-1, M-2, P-1, P-2) skierowani do nauczania w CKU pow. nyski 84. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - skazani (P-1/t, M-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego Oleśnica pkt I "Uwag" dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi ul. Wały Jagiellońskie 1 lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem pow. oleśnicki terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną 85. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - mężczyźni skierowanido ośrodka diagnostycznego Olsztyn - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną Al. Piłsudskiego 3 Olsztyn Oddział Zewnętrzny ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Olsztyn ul. Opolska 42 M 86. Areszt Śledczy areszt śledczy K ponadto: - tymczasowo aresztowane i skazane kobiety oraz tymczasowo zakład karny typu zamkniętego: K aresztowani i skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę ul. Sądowa 4 - P-1 insulinozależną: - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego - M-1 - R-1 zakład karny typu zamkniętego R-1 M Turawa zakład karny typu półotwartego: K Oddział Zewnętrzny - P-2 - skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki Turawa - M-2 ul. Spacerowa 14 - R-2 zakład karny typu otwartego: - P-3 - M-3 - R-3 K

12 PŁOŃSK Warszawa PŁOCK Łódź PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Łódź Łódzkie PINCZÓW Świętokrzyskie OSTRÓW WIELKOPOLSKI Wielkopolskie OSTRÓDA Olsztyn Warmińsko-Mazurskie OPOLE LUBELSKIE Lublin Lubelskie OPOLE Opolskie Zakład Karny ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną ul. Partyzancka 72 zakład karny typu otwartego R-3 M 88. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - skazani (P-1/t, M-1/t, P-2/t, M-2/t) skierowani do oddziału Lubelskie terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu ul. Owocowa 7 pow. Opolski areszt śledczy M insulinozależną - skazani poruszający się na wózku inwalidzkim - skazani (M-1, M-2, P-1, P-2) skierowani do nauczania w CKU - wyłącznie skazani P-2 przebywający w związku z realizacją umowy o zatrudnieniu 89. Areszt Śledczy areszt śledczy K ponadto: - tymczasowo aresztowane i skazane chore na cukrzycę Ostóda zakład karny typu półotwartego P-2 K insulinozależną ul. Olsztyńska 3 - skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki pow. ostródzki zakład karny typu półotwartego M-2 K 90. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną Ostrów Wlkp. ul. Ledóchowskiego 1 pow. ostrowski Kalisz Oddział Zewnętrzny - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Kalisz ul. 29 Pułku Piechoty 91. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: Pińczów insulinozależną ul. 3 Maja 34 - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się pow. pińczowski areszt śledczy M na wózku inwalidzkim 92. Areszt Śledczy areszt śledczy M w oddziale dla niebezpiecznych ponadto: osadza się tymczasowo Piotrków Trybunalski zakład karny typu zamkniętego R-1 M aresztowanych i skazanych insulinozależną ul. Wronia 76/90 mężczyn oraz tymczasowo -tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku aresztowane i skazane inwalidzkim kobiety, zakwalifikowanych - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób jako niebezpieczni uzależnionych od alkoholu Golesze Oddział Zewnętrzny Golesze Małe pow. piotrkowski 93. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M w wyznaczonej celi osadza się ponadto: tymczasowo aresztowanych - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób Płock i skazanych mężczyn z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi ul. Sienkiewicza 22 areszt śledczy M zakwalifikowanych jako lub upośledzonych umysłowo niebezpieczni zakład karny typu półotwartego R-2 M insulinozależną - skazani (R-1, R-2) skierowani do nauczania w CKU - wyłącznie skazani R-2 przebywający w związku z realizacją umowy o zatrudnieniu 94. Areszt Śledczy areszt śledczy M insulinozależną Płońsk ul. Warszawska 49 pow. płoński

13 RACIBÓRZ PRZEMYŚL Rzeszów Podkarpackie PRUDNIK Opolski PRZYTYŁY STARE Białystok POZNAŃ Wielkopolskie POTULICE Bydgoszcz Kujawsko Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M w wyznaczonej celi osadza się ponadto: tymczasowo aresztowanych - skierowani do oddziałów terapeutycznych dla skazanych: Potulice i skazanych mężczyn oraz - z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub Al. Parkowa 1 tymczasowo aresztowane i skazane upośledzonych umysłowo (P-1/t, M-1/t) pow. nakielski areszt śledczy M kobiety zakwalifikowanych jako - uzależnionych od alkoholu (P-1/t, M-1/t, P-2/t, M-2/t) niebezpieczni podlegających - kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu leczeniu szpitalnemu, a także - tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej mężczyzn wymagających opieki lekarskiej całodobowej opieki lekarskiej, oraz skazanych mężczyzn insulinozależną zakwalifikowanych - kobiety i mężczyźni skazani (P-1,P-1/t,M-1, M-1/t, R-1, R-1/t,P-2 jako niebezpieczni skierowanych M-2, P2/t, M-2/t,R-2, R-2/t, P-3,P-3/t,R-3, R-3/t do oddziału terapeutycznego dla chorzy na gruźlicę osób z niepsychotycznymi zabu- M-3, M-3/t, R-3, R-3/t) chorzy na gruźlicę rzeniami psychicznymi lub upośle- (niezakaźni dla otoczenia), po zakończeniu I fazy leczenia dzonych umysłowo w oddziale przeciwgruźliczym tutejszego szpitala - skazani poruszający się na wózku inwalidzkim - skazani (M-1, M-2, P-1, P-2) skierowani do nauczania w CKU Potulice Oddział Zewnętrzny Potulice ul. Działkowa 6 pow. nakielski w oddziale dla niebezpiecznych 96. Areszt Śledczy areszt śledczy M osadza się tymczasowo ponadto: aresztowanych i skazanych - kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu mężczyn oraz tymczasowo ul. Młyńska 1 aresztowane i skazane insulinozależną kobiety, zakwalifikowanych - tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej jako niebezpieczni, opieki lekarskiej w wyznaczonej celi osadza się - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego tymczasowo aresztowanych - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku i skazanych mężczyn oraz inwalidzkim tymczasowo aresztowane i skazane kobiety zakwalifikowanych jako niebezpieczni podlegających leczeniu szpitalnemu, a także mężczyzn wymagających całodobowej opieki lekarskiej, Oddział Zewnętrzny ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną ul. Nowosolska 40 Rosnowo Oddział Zewnętrzny ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Komorniki pow. poznański 97. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku Przytuły Stare 13 A inwalidzkim Rzekuń areszt śledczy M pow. ostrołęcki zakład karny typu półotwartego R-2 M zakład karny typu otwartego R-3 M 98. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: pkt I "Uwag" Prudnik zakład karny typu zamkniętego R-1 M insulinozależną ul. Kościuszki 7 pow. prudnicki 99. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: Przemyśl insulinozależną ul. Rokitniańska 1 areszt śledczy M 100. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M w oddziale dla niebezpiecznych ponadto: osadza się tymczasowo - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób Racibórz aresztowanych i skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub ul. Józefa von Eichendorffa 14 areszt śledczy M mężczyn oraz tymczasowo upośledzonych umysłowo pow. raciborski aresztowane i skazane kobiety, zakwalifikowanych insulinozależną jako niebezpieczni, - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na w wyznaczonej celi osadza się wózku inwalidzkim skazanych mężczyzn zakwalifikowanych jako niebezpieczni skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

14 SIERAKÓW ŚLĄSKI SIERADZ Łódź Łódzkie SIEDLCE Warszawa SANOK Rzeszów Podkarpackie RZESZÓW Rzeszów Podkarpackie RAWICZ Wielkopolskie RADOM Warszawa Areszt Śledczy areszt śledczy M w oddziale dla niebezpiecznych ponadto: osadza się tymczasowo - skazani (P-1/t, M-1/t,P-2/t,M-2/t) skierowani do oddziału Radom zakład karny typu zamkniętego P-1 M aresztowanych i skazanych terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu ul. Wolanowska 120 mężczyn oraz tymczasowo aresztowane i skazane insulinozależną kobiety, zakwalifikowanych -tymczasowo aresztowani i skazani poruszajacy się na wózku jako niebezpieczni inwalidzkim Radom Oddział Zewnętrzny Radom ul. Witosa Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M w wyznaczonej celi osadza się ponadto: wyłącznie skazanych mężczyzn -skierowani do oddziału terapeutycznego dla skazanych (P-1/t,M-1/t): Rawicz zakwalifikowanych jako - z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub ul. 17 Stycznia 28 niebezpieczni skierowanych upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem pow. rawicki areszt śledczy M do oddziału terapeutycznego dla terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku osób z niepsychotycznymi zabu- z zaburzeniami preferencji seksualnych rzeniami psychicznymi lub upośle- - uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych dzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców insulinozależną przestępstw popełnionych - skazani (M-1, P-1) skierowani do nauczania w CKU w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych 103. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M w oddziale dla niebezpiecznych ponadto: osadza się tymczasowo - skierowani do oddziałów terapeutycznych dla skazanych: Rzeszów aresztowanych i skazanych - z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub ul.załęska 76 areszt śledczy M mężczyn oraz tymczasowo upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem aresztowane i skazane terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku zakład karny typu zamkniętego P-1 M kobiety, zakwalifikowanych z zaburzeniami preferencji seksualnych (R-1/t, P-1/t) jako niebezpieczni - uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych (R-1/t, R-2/t) insulinozależną dla odbywających kare po raz - mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego dla odbywających kare po raz 104. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Sanok zakład karny typu zamkniętego P-1 M insulinozależną ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka Nr 4 pow. sanocki 105. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M w wyznaczonej celi osadza się ponadto: wyłącznie skazanych mężczyzn - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób Siedlce zakwalifikowanych jako z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi ul. Piłsudskiego 47 areszt śledczy M niebezpieczni skierowanych lub upośledzonych umysłowo do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zabu- insulinozależną rzeniami psychicznymi lub upośle- -tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku dzonych umysłowo inwalidzkim 106. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - skazani (M-1/t,P-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego Sieradz dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi ul. Orzechowa 5 lub upośledzonych umysłowo pow. sieradzki areszt śledczy M insulinozależną Sieradz Oddział Zewnętrzny Sieradz ul. Torowa 2 pow. sieradzki 107. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M ponadto: - skazani mężczyźni poruszający się na wózku inwalidzkim Ciasna ul. Cegielniana 13 pow. lubliniecki

15 STRZELIN STRZELCE OPOLSKIE STRZELCE OPOLSKIE Opolskie Opolskie STAROGARD GDAŃSKI Gdańsk STARGARD Szczecin Zachodnio- STARE BORNE Koszalin Zachodnio- SOSNOWIEC SŁUPSK Koszalin Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Słupsk zakład karny typu zamkniętego P-1 M insulinozależną ul. Sądowa 1 Ustka Oddział Zewnętrzny ponadto: - skazani poruszający się na wózku inwalidzkim Ustka ul. Darłowska 1b pow. słupski 109. Areszt Śledczy areszt śledczy M Sosnowiec zakład karny typu półotwartego R-2 M ul. Radocha 25 pkt I "Uwag" 110. Zakład Karny zakład karny typu półotwartego R-2 M Bobolice pow. koszaliński Opatówek Oddział Zewnętrzny zakład karny typu półotwartego R-2 M Bobolice pow. koszaliński 111. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: Stargard insulinozależną Al. Żołnierza 42 pkt I "Uwag" - skazani (M-1, M-2, P-1, P-2) skierowani do nauczania w CKU pow. stargardzki areszt śledczy M 112. Areszt Śledczy areszt śledczy M w wyznaczonej celi osadza się ponadto: wyłącznie skazanych mężczyzn - skazani (P-1/t, M-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego Starogard Gdański zakład karny typu zamkniętego R-1 M zakwalifikowanych dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi ul. Kościuszki 30a do oddziału terapeutycznego dla lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem pow. starogardzki osób z niepsychotycznymi zabu- terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku zakład karny typu półotwartego R-2 M rzeniami psychicznymi lub upośle- z zaburzeniami preferencji seksualnych dzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców insulinozależną przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych 113. Zakład Karny Nr 1 zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Strzelce Opolskie - skazani (P-1, M-1) poruszający się na wózku inwalidzkim ul. Karola Miarki 1 pow. strzelecki zakład karny typu zamkniętego R-1 M 114. Zakład Karny Nr 2 zakład karny typu zamkniętego R-1 M w wyznaczonej celi osadza się ponadto: wyłącznie skazanych mężczyzn - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób zakwalifikowanych jako z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi Strzelce Opolskie areszt śledczy M niebezpieczni, skierowanych lub upośledzonych umysłowo ul. Świerczewskiego 3 do oddziału terapeutycznego dla pow. strzelecki zakład karny typu półotwartego R-2 osób z niepsychotycznymi zabu- insulinozależną rzeniami psychicznymi lub upośle- - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku dzonych umysłowo inwalidzkim - wyłącznie skazani R-2 przebywający w związku z realizacją umowy o zatrudnieniu 115. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego P-1 M ponadto: - skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną Strzelin - skazani poruszający się na wózku inwalidzkim ul. Ząbkowicka 68 pow. strzeliński

16 TARNOWSKIE GÓRY ŚWINOUJŚCIE Szczecin Zachodnio- ŚWIDNICA ŚRODA WIELKOPOLSKA ŚREM Wielkopolskie Wielkopolskie SZTUM Gdańsk SZCZYTNO Olsztyn Warmińsko- Mazurskie SZCZECINEK Koszalin Zachodnio- SZCZECIN Szczecin Zachodnio- SZAMOTUŁY Wielkopolskie SUWAŁKI Białystok Podlaskie Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - skazani (P-2/t,M-2/t)skierowani do oddziału terapeutycznego Suwałki dla osób uzależnionych od alkoholu ul. Wojska Polskiego 29 - skazani (P-2/t,M-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzaleznionych od środków odurzających lub psychotropowych - skazani (P-2) poruszający się na wózku inwalidzkim zakład karny typu zamkniętego P-1 M 117. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Szamotuły zakład karny typu półotwartego R-2 M insulinozależną Al. 1 Maja 5 w oddziale dla niebezpiecznych 118. Areszt Śledczy areszt śledczy M osadza się tymczasowo ponadto: aresztowanych i skazanych - kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu Szczecin mężczyn oraz tymczasowo - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę ul. Kaszubska 28 aresztowane i skazane insulinozależną kobiety, zakwalifikowanych - tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej jako niebezpieczni *ZAWIESZONO opieki lekarskiej w wyznaczonej celi osadza się - kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego tymczasowo aresztowanych - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na i skazanych mężczyn oraz wózku inwalidzkim tymczasowo aresztowane i skazane kobiety zakwalifikowanych jako niebezpieczni podlegających leczeniu szpitalnemu, a także mężczyzn wymagających całodobowej opieki lekarskiej, 119. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M ponadto: Szczecinek insulinozależną ul. Bohaterów Warszawy 42a areszt śledczy M pow. szczecinecki 120. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Szczytno zakład karny typu zamkniętego P-1 M insulinozależną ul. Sienkiewicza 10 - tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózku pow. szczycieński inwalidzkim ponadto 121. Zakład Karny zakład karny typu zamkniętego R-1 M - skazani (R-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi Sztum lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem ul. Nowowiejskiego 14 zakład karny typu półotwartego R-2 M terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku pow. sztumski z zaburzeniami preferencji seksualnych insulinozależną - skazani (R-1) poruszający się na wózku inwalidzkim - skazani (R-1, R-2) skierowani do nauczania w CKU 122. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Śrem zakład karny typu półotwartego R-2 M insulinozależną ul. Wawrzyniaka 6 pow. śremski 123. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: - tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną Środa Wlkp. ul. Garncarska 1 pow. średzki Pobiedziska Oddział Zewnętrzny Pobiedziska ul. Władysława Jagiełły 34 pow. poznański 124. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Świdnica zakład karny typu zamkniętego R-1 M insulinozależną ul. Trybunalska 16 pow. świdnicki 125. Areszt Śledczy areszt śledczy M pkt I "Uwag" Świnoujście ul. M.J. Piłsudskiego 25a 126. Areszt Śledczy areszt śledczy M ponadto: Tarnowskie Góry zakład karny typu półotwartego R-2 M insulinozależną ul. Opolska 17A - tymczasowo aresztowani poruszający się na wózku pow. tarnogórski inwalidzkim zakład karny typu zamkniętego R-1 M

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych. 16 ZARZĄDZENIE INISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych. Na podstawie art. 72 4 i art. 208 5 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy Lp. OISW Jednostka Termin obowiązywania umowy Okres wypowiedzenia umowy Uwagi 1 CZSW CZSW czas nieoznaczony 30 dni (zgodnie z cyklem rozliczeniowym) Umowa indywidualna 2 OISW Białystok AŚ Białystok - -

Bardziej szczegółowo

Programy substytucji prowadzone w jednostkach penitencjarnych

Programy substytucji prowadzone w jednostkach penitencjarnych Programy substytucji prowadzone w jednostkach Warszawa, dn. 07.09.2012 r. Okręgowy Jednostki Liczba miejsc Inspektorat SW Penitencjarne w programach raków AŚ raków 10-15 Warszawa AŚ W-wa okotów 10-15 AŚ

Bardziej szczegółowo

Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych

Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych Centralny Zarząd Służby Więziennej Biuro Informacji i Statystyki ul. Rakowiecka A 0- Warszawa 0--, fax. 0-- e-mail: bis@sw.gov.pl L. Dz. BIS - 000/ Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych Cele

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo SPS-023-4968/12 z dnia 24 maja 2012 r., uprzejmie przedstawiam odpowiedź na interpelację posła Jacka

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo SPS-023-4968/12 z dnia 24 maja 2012 r., uprzejmie przedstawiam odpowiedź na interpelację posła Jacka Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo SPS-023-4968/12 z dnia 24 maja 2012 r., uprzejmie przedstawiam odpowiedź na interpelację posła Jacka Żalka w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej. Więziennictwo

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wyroby biurowe 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Wyroby biurowe 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:226707-2019:text:pl:html Polska-Warszawa: Wyroby biurowe 2019/S 094-226707 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

79 DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

79 DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 79 DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu obiegu informacji dotyczących osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności W celu

Bardziej szczegółowo

Prezes / Dyrektor. Białystok Mb/s

Prezes / Dyrektor. Białystok Mb/s Załącznik nr 1 cz.iii_do IPU Zestawienie jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej Lp. Jednostka Adres* Nr kier. Telefony Fax Wymagana Administrator / Osoba nadzorująca z ramienia OISW Prezes / Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/16 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/16 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia października 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 40/16 DYREKTRA GENERALNEG SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Terminarz spotkań

Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Terminarz spotkań Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Terminarz spotkań Uwaga. Zaproszenia na spotkanie wyślemy Państwu drogą elektroniczną. dolnośląskie 28. 02. 2017, godz. 15:00 Legnica 01. 03. 2017, godz.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A.

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska 21-500 Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. ul. Lipowa 34 Białystok 15-427 Alior Bank S.A. 3 Alior

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. Projekt z dnia 27 lipca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie określenia wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA październik 2015 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani 1 TABL.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA luty 2015 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani 1 TABL. 2 Osadzeni

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Sylwester Wigilia niedziela niedziela Adres sklepu

Sylwester Wigilia niedziela niedziela Adres sklepu ul. Na Lotnisku 3 30-001 Kraków ul. Stefana Korbońskiego 16 30-443 Kraków ul. Mazurska 21 16-300 Augustów ul. Bema 40 C 11-200 Bartoszyce ul. Kolejowa 1 87-300 Brodnica ul. Górskiego Ochotniczego Pogotowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA styczeń 2014 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani 1 TABL.

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców (2014, tys.) Prudnik Opolskie 21,7 82. Hajnówka Podlaskie 21,4 81. Bartoszyce Warmińsko-Mazurskie 24,4 80

Liczba mieszkańców (2014, tys.) Prudnik Opolskie 21,7 82. Hajnówka Podlaskie 21,4 81. Bartoszyce Warmińsko-Mazurskie 24,4 80 Lp. Nazwa Województwo Liczba mieszkańców (2014, tys.) Nasilenie problemów społecznogospodarczych suma OP (S+E) Typologia (nazwa zgodna z SOR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prudnik Opolskie 21,7 82 Hajnówka Podlaskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA listopad 2015 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani 1 TABL.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC styczeń DOLNOŚLĄSKIE JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA styczeń 2019

DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC styczeń DOLNOŚLĄSKIE JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA styczeń 2019 DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC styczeń 2019 DOLNOŚLĄSKIE JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA styczeń 2019 DOLNOŚLĄSKIE LUBAŃSKI LUBAŃ LUBAŃ styczeń 2019 DOLNOŚLĄSKIE OLEŚNICKI OLEŚNICA

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Punkty sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:156115-2019:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2019/S 067-156115 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU GRUDNIA ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE//// Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI W 2009 R.

WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI W 2009 R. WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI W 2009 R. L.p Wizytowana jednostka Miejscowość Data 1 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji Pruszków 06.01.2009 2 Policyjna Izba Dziecka

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 7 / 14 / 4535 MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA czerwiec 2014 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA maj 2015 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani 1 TABL. 2 Osadzeni

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień 07-06-2019 lp. miejscowość adres nazwa placówki 1. Chorzów ul. Wolności 1A 4 Oddział w Chorzowie 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A.

LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A. LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A. Lp. Oddział/Miasto Kod Ulica Telefon 1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744-10-44

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 14 / 14 / 7857 MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA listopad 2014 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJio/18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia A,0 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NrJio/18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia A,0 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NrJio/18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia A,0 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 15 / 13 / 8811 MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA grudzień 2013 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 3 / 13 / 2626 MIESIĘCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA marzec 2013 r. WARSZAWA Spis treści strona TABL. 1 Tymczasowo aresztowani,

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Expander Advisors sp. z o.o. 15-440 Białystok

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015

Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015 Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015 lp. Makroregion Nr placówki Miasto 31.01.2015 godziny otwarcia 1 centralny 30 BEŁCHATÓW 9:00-14.00 2 centralny 278 GNIEZNO 9:00-14.00 3 centralny

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC grudzień DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI CZERNICA DOBRZYKOWICE grudzień 2018

DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC grudzień DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI CZERNICA DOBRZYKOWICE grudzień 2018 Lokalizacja inwestycji Województwo Powiat Gmina Miejscowość Termin oddania Zakres inwestycji DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC grudzień 2018 DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI CZERNICA DOBRZYKOWICE

Bardziej szczegółowo

WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI W 2009 R. WG JEDNOSTEK

WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI W 2009 R. WG JEDNOSTEK WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI W 009 R. WG JEDNOSTEK Zakłady Karne Areszt Śledczy 1 Gorzów Wielkopolski 1-3.01.009 OZ Słońsk Piotrków 0-0.0.009 ( ZK Gorzów.01.009 Trybunalski Wielkopolski ) Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

1) linia kolejowa nr 3, odcinek: Bednary - Swarzędz

1) linia kolejowa nr 3, odcinek: Bednary - Swarzędz ZAŁĄCZNIK PASAŻERSKI do Procedury Wykaz tras modelowych w ruchu pasażerskim w związku z realizacją zamknięć torowych w następujących lokalizacjach (zmiana nr 6 z ważnością od 09.12.2018 r.): 1) linia kolejowa

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Placówki lecznictwa dla młodzieży Placówki lecznictwa dla młodzieży PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY NADUŻYWAJĄCEJ /UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU I/LUB INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. PLACÓWKI AMBULATORYJNE WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

1) linia kolejowa nr 3, odcinek: Bednary - Swarzędz

1) linia kolejowa nr 3, odcinek: Bednary - Swarzędz ZAŁĄCZNIK PASAŻERSKI do Procedury Wykaz tras modelowych w ruchu pasażerskim w związku z realizacją zamknięć torowych w następujących lokalizacjach (zmiana nr 3 z ważnością od 09.12.2018 r.): 1) linia kolejowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

l.p. miasto skala rok wydania

l.p. miasto skala rok wydania l.p. miasto skala rok wydania 1. Amsterdam 1:12 500 brak(nowa) 2. Baghdad brak brak 3. Bełhatów,Opoczno, Piotrk. Tryb. 1:20 000 2007 4. Berlin 1:17 500 2007 5. Biała Podlaska brak 1978 6. Białystok 1:17

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Komunikat aktualizujący nr z dnia 0 kwietnia 07 r. do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. ( Spółka ) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 07 r. decyzją nr DPI/WE/40/4/5/7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW Ul. Dworcowa 4 78-200 Białogard Ul. J. Piłsudskiego 3 72-300 Gryfice Zespół Szkół Plastycznych Ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski Załącznik nr 3 do uchwały nr 178/2009 Zarządu PFRON z dnia 28 maja 2009 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2009 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie których

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres Lp. Nazwa i adres zarządu prowadzącego magazyn żywnościowy 1. Województwo Dolnośląskie 1. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Świdnicy, Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica w Wałbrzychu, ul. Gdańska 2, 58-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Lista salonów własnych Orange

Lista salonów własnych Orange Lista salonów własnych Orange Lp. Kod pocztowy Miejscowość Adres salonu Województwo pn.- pt. sobota niedziela 1 11-200 Bartoszyce Robotnicza 1 Warmińsko-Mazurskie 09:00-17:00 10:00-14:00 nieczynne 2 97-400

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony Regulamin Promocji 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. Uwagi. Relacja przejazdu. 8 Białystok

Strona 1 z 7. Uwagi. Relacja przejazdu. 8 Białystok Zryczałtowane ceny biletów jednorazowych normalnych ważnych na przejazdy pociągami REGIO przy przejazdach pociągami REGIO na podstawie biletów jednorazowych, zgodnie z postanowieniami ust. 1 warunków taryfowych,

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod pocztowy miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Grupa FINANSET sp. z o.o. 80-890 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

lp identyfikator miejscowość adres woj. 1 PNETB001 Wrocław Krasińskiego dolnośląskie 2 PNETB017 Wrocław Kurzy Targ dolnośląskie 3 PNETB019 Wrocław

lp identyfikator miejscowość adres woj. 1 PNETB001 Wrocław Krasińskiego dolnośląskie 2 PNETB017 Wrocław Kurzy Targ dolnośląskie 3 PNETB019 Wrocław lp identyfikator miejscowość adres woj. 1 PNETB001 Wrocław Krasińskiego dolnośląskie 2 PNETB017 Wrocław Kurzy Targ dolnośląskie 3 PNETB019 Wrocław Sienkiewicza dolnośląskie 4 PNETB025 Legnica Złotoryjska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

upadłość konsumencka rocznie

upadłość konsumencka rocznie Upadłości konsumenckie w 2018 r. W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Promocji Bezpłatna wymiana kart SIM nju mobile niewspierających LTE na karty SIM

Promocji Bezpłatna wymiana kart SIM nju mobile niewspierających LTE na karty SIM Regulamin Promocji Bezpłatna wymiana kart SIM nju mobile niewspierających LTE na karty SIM wspierające LTE Obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2017 roku do odwołania. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kas Przewozów Regionalnych. ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa

Wykaz kas Przewozów Regionalnych. ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa Wykaz kas Przewozów Regionalnych ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz Aleksandrów Kujawski agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon 1 Warszawa Senatorska (22) Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon 1 Warszawa Senatorska (22) Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Lista POK IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod pocztowy miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Grupa FINANSET sp. z o.o. 80-890 Gdańsk Heweliusza

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% PTU. Relacja przejazdu. Uwagi

Strona 1 z 7. Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% PTU. Relacja przejazdu. Uwagi Strona 1 z 7 Zryczałtowane ceny biletów jednorazowych normalnych ważnych na przejazdy pociągami REGIO przy przejazdach pociągami REGIO na podstawie biletów jednorazowych, zgodnie z postanowieniami ust.

Bardziej szczegółowo