Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3. Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3. Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym"

Transkrypt

1 Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3 Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym Jak przedstawiono w części 1 i 2 optymalizacji energetycznej okien powszechnie używanym wskaźnikiem charakteryzującym okna jest współczynnik przenikania ciepła U w, określający straty ciepła przez przenikanie. Współczynnik ten nie opisuje jednak całego bilansu energetycznego. Poza stratami okna stanowią również istotne źródło zysków ciepła od promieniowania słonecznego. Po uwzględnieniu tych zysków może okazać się, że najkorzystniejszy bilans osiągniemy niekoniecznie w przypadku okien o najniższym współczynniku U w. Ograniczenie strat może towarzyszyć znaczący spadek pozyskiwanego ciepła za pośrednictwem promieniowania słonecznego. W przypadku budynku z instalacją klimatyzacji występuje również zapotrzebowanie na chłód w ciągu sezonu chłodniczego, co komplikuje obliczenia. Bilans energetyczny okna o znanych parametrach zależy również od warunków klimatycznych, długości sezonu grzewczego i chłodniczego oraz wykorzystania zysków ciepła w budynkach o różnej konstrukcji. Oznacza to, że współczynnik przenikania ciepła okna U w nie jest parametrem charakteryzującym w wystarczającym stopniu wpływ okna na charakterystykę energetyczną budynku. W dalszej części artykułu zajmę się tylko bilansem energetycznym okien w sezonie grzewczym STREFY KLIMATYCZNE W POLSCE Rys. 1 Podział na strefy klimatyczne wg PN-EN :2006

2 Do obliczeń strat ciepła Polska jest podzielona na 5 stref klimatycznych. Podział ten dotyczy obliczeń projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowana na moc urządzeń grzewczych. Strefa I Tz = C Tzs = +7,7 0 C Strefa II Tz = C Tzs = +7,9 0 C Strefa III Tz = C Tzs = +7,6 0 C Strefa IV Tz = C Tzs = +6,9 0 C Strefa V Tz = C Tzs = +5,5 0 C gdzie: Tz - minimalna zewnętrzna temperatura obliczeniowa Tzs- średnia temperatura zewnętrzna sezonu grzewczego Promieniowanie słoneczne Do zewnętrznych warstw atmosfery Ziemi dochodzi promieniowanie słoneczne o mocy 1,36 kw/m 2, które przechodząc przez atmosferę ulega znacznemu osłabieniu. Rys. 2 Natężenie promieniowania słonecznego w Polsce Szczegółowe dane o nasłonecznieniu można pobrać np. ze strony Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [3]. Jest to lista 61 miast z danymi o nasłonecznieniu, temperaturze i natężeniu promieniowania słonecznego. Średnie wartości energii promieniowania słonecznego w sezonie ogrzewczym według Rozporządzenia [1] wynoszą (kwh/(m 2 rok); ściana S - 350, ściana SW - 310, ściana W - 220, ściana NW - 160, ściana N -145, ściana NE 165, ściana E - 235, ściana SE - 320, okna dachowe o nachyleniu poniżej 30 o 300.

3 Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej Współczynnik przepuszczalności energii g lub tzw. Solar Factor, to procent całkowitej energii słonecznej przepuszczanej przez szybę. Rys. 3 Wartość współczynnika g można przyjąć wg Rozporządzenia [1], lub danych producentów szyb okiennych. W artykule zastosowano współczynniki według danych Fabryki Okien MS Słupsk (Optymalizacja energetyczna okien cześć 2 Rys.1). Dla cieplejszych szyb, których współczynnik przenikania ciepła U g jest mniejszy - mniejszy jest również współczynnik g. Oznacza to mniejsze straty ciepła okna przez przenikanie, co jest korzystne w sezonie grzewczym, ale również mniejsze zyski ciepła od nasłonecznienia, co jest niekorzystne w sezonie grzewczym ale korzystne w sezonie chłodniczym. BILANS OKIENNYCH ZYSKÓW I STRAT Obecnie w Polsce obowiązują dwie metody obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynków: 1. PN-EN ISO 13790: Obliczenie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia - używana do celów projektowych i audytorskich. 2. Rozporządzenie [1] w sprawie metodologii obliczenie charakterystyki energetycznej budynku używane do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej.

4 Wartość miesięcznych zysków od nasłonecznienia Ponieważ głównym tematem artykułu są zyski energii od promieniowania słonecznego, przedstawię podstawowy wzór do obliczania tych zysków. Q = Σ i C i. A i. I i. g. k α. Z (Σ kwh/miesiąc dla całego sezonu grzewczego) [1] (1.25) gdzie: C - udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna [%], A - pole powierzchni okna lub drzwi balkonowych w świetle otworu w przegrodzie [m 2 ] I - wartość energii promieniowania słonecznego w rozpatrywanym miesiącu na płaszczyznę pionową, w której usytuowane jest okno według danych dotyczących najbliższego punktu pomiarów promieniowania słonecznego [kwh/(m 2 m-c], g - współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez szklenie [%], k a - współczynnik korekcyjny wartości I ze względu na nachylenie płaszczyzny przegrody do poziomu, Z - współczynnik zacienienia budynku ze względu na jego usytuowanie oraz przesłony na elewacji. Analiza zysków i strat ciepła okna Do szczegółowej analizy wybrano wariantowe położenie lokalizacyjne przykładowego budynku opisanego w części 2 optymalizacji (Rys.2) w poszczególnych strefach: 1. Strefa I - lokalizacja Ustka, 2. Strefa II - lokalizacja Zielona Góra, 3. Strefa III - lokalizacja Warszawa, 4. Strefa IV - lokalizacja Białystok, 5. Strefa V - lokalizacja Suwałki. Do optymalizacji wybrano 4 warianty konstrukcyjne okien referencyjnych 1230x1480 mm. Wariant Szyba Rama Ramka U w Rodzaj U g g Profil U f rodzaj Ψ okna Ar-4T 1,0 63% 5 komorowy głębokość wzmocnienie 73mm 1,5 ciepła 0,055 1,27 stalowe 2 3T-16Ar-3-16Ar-3T 0,5 50% wzmocnienie stalowe 1,5 ciepła 0,055 0, Ar-4T 1,0 63% wzmocnienie termiczne 1,0 bardzo ciepła 0,037 1,07 4 3T-16Ar-3-16Ar-3T 0,5 50% wzmocnienie Tabela 1 termiczne 1,0 bardzo ciepła 0,037 0,71 Obliczeń dokonano programem komputerowym Audytor OZC 4.8Pro Firmy Sankom Warszawa. Wyniki przedstawiono w tabelach 2-6 oddzielnie dla metody obliczeń wg PN-EN ISO 13790:2009 i Rozporządzenia [1]

5 Oznaczenia w tabelach 2-6: Q T straty ciepła okien przez przenikanie (kwh/sezon grzewczy) Q sol zyski ciepła od nasłonecznienia (kwh/sezon grzewczy) Q sol -Q T - wynikowy bilans energii Kolorem czerwonym zaznaczono najkorzystniejsze warianty. Obliczenia nie zawierają wpływu zacienienia (Z przyjęto 1,0) ponieważ jest ono indywidualne dla każdego budynku, oraz współczynnika wykorzystania zysków ciepła η H gn. Te zagadnienia omówiono w dalszej części artykułu. Strefa I Słupsk (stacja meteo Ustka) Dane okna PN-EN ISO Rozporządzenie [1] Wariant U w U g g Q T Q sol Q sol -Q T Q T Q sol Q sol -Q T 1 1,27 1,0 63% ,80 0,5 50% ,07 1,0 63% ,71 0,5 50% Tabela 2 Strefa II Zielona Góra Dane okna PN-EN ISO Rozporządzenie [1] Wariant U w U g g Q T Q sol Q sol -Q T Q T Q sol Q sol -Q T 1 1,27 1,0 63% ,80 0,5 50% ,07 1,0 63% ,71 0,5 50% Tabela 3 Strefa III Warszawa Dane okna PN-EN ISO Rozporządzenie [1] Wariant U w U g g Q T Q sol Q sol -Q T Q T Q sol Q sol -Q T 1 1,27 1,0 63% ,80 0,5 50% ,07 1,0 63% ,71 0,5 50% Tabela 4

6 Strefa IV Białystok Dane okna PN-EN ISO Rozporządzenie [1] Wariant U w U g g Q T Q sol Q sol -Q T Q T Q sol Q sol -Q T 1 1,27 1,0 63% ,80 0,5 50% ,07 1,0 63% ,71 0,5 50% Tabela 5 Strefa V Suwałki Dane okna PN-EN ISO Rozporządzenie [1] Wariant U w U g g Q T Q sol Q sol -Q T Q T Q sol Q sol -Q T 1 1,27 1,0 63% ,80 0,5 50% ,07 1,0 63% ,71 0,5 50% Wnioski z obliczeń zawartych w tabelach 2-6 Tabela 6 1. Występują znaczne różnice w wynikach w zależności od zastosowanej metody obliczeń (PN-EN ISO 13790) i Rozporządzenia certyfikacyjnego [1], co sugeruje, że obydwie metody nie są dokładne. Praktycznie można się spodziewać, że rzeczywiste wyniki będą pośrednie w stosunku do obu metod. 2. W strefach I, II i III bilans cieplny okien jest zdecydowanie dodatni. Najkorzystniejsze wyniki daje zastosowanie okien U w =1,07 według wariantu 3, czyli okno 2-szybowe typu termofloat U g =1,0 profil 5 komorowy ze wzmocnieniem termicznym U f =1,0 i bardzo ciepła ramką Ψ =0,037 (np. typu Swiss Pacer). 3. W strefach IV i V wyniki nie są jednoznaczne, eliminują jednak wykonanie ram z zimnych profili ze wzmocnieniem stalowym, na korzyć ciepłych profili ze wzmocnieniem termicznym. W strefach tych celowe jest zastosowanie wkładów 3-szybowych (2- komorowych) U g = 0,5 g=50%. 4. Dane z tabeli 2 dotyczące również przykładu z części 2 optymalizacji pokazują, że brak szczegółowych obliczeń zysków ciepła od nasłonecznienia, może doprowadzić do błędnego doboru okien. W przykładzie tym stosując kryteria ekonomiczne dobrano okna 3-szybowe U w = 0,71 g=50%. Stosując kryteria ekologiczne należało zastosować okna 2-szybowe U w =1,07 o większej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g=63%.

7 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła (η H gn ) Bilans energetyczny okna o znanych parametrach zależy nie tylko od warunków klimatycznych, ale również od charakterystyki energetycznej budynku, długości trwania sezonu grzewczego, oraz możliwościach wykorzystania zysków ciepła w budynkach o różnej konstrukcji. Bilans ten można zapisać w postaci: Q H,nd = Q H,ht - η H gn. Q H,gn [1] (1.8) gdzie: Q H,nd - ilość ciepła niezbędna na pokrycie potrzeb ogrzewczych budynku Q H,ht - straty ciepła przez przenikanie i wentylację Q H,gn - zyski ciepła wewnętrzne i od słońca η H gn - współczynnik efektywności wykorzystania zysków w trybie ogrzewania W tabeli 7 przedstawiono miesięczne straty i zyski ciepła oraz obliczony komputerowo współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła dla przykładowego budynku obliczeniowego w I strefie klimatycznej oraz optymalnych okien według wariantu 3 (tabela 1). Miesiąc L d,m θ e, m Q tr Q ve Q sol Q int η H, gn Q H,nd Styczeń 31-0,3 1,43 1,46 0,51 0,76 1,000 1,62 Luty 28 0,2 1,26 1,29 0,71 0,69 0,998 1,16 Marzec 31 3,3 1,18 1,20 1,25 0,76 0,959 0,46 Kwiecień 30 5,1 1,02 1,04 1,91 0,74 0,759 0,05 Maj 31 9,7 0,74 0,74 2,60 0,76 0,441 0 Wrzesień 30 12,9 0,50 0,50 1,68 0,74 0,412 0 Październik 31 9,3 0,77 0,77 1,04 0,76 0,816 0,07 Listopad 30 5,2 1,02 1,03 0,61 0,74 0,992 0,71 Grudzień 31 2,1 1,26 1,29 0,44 0,76 0,999 1,35 W sezonie 273 7,9 9,18 9,32 10,75 6,71 0,750 5,41 Tabela 7 Współczynnik η H gn zależy głównie od pojemności cieplnej ogrzewanej strefy budynku, zależnej z kolei od materiałów budowlanych użytych do konstrukcji tej strefy. Budynki o konstrukcji lekkiej mają mniejszą pojemność cieplną niż budynki o ciężkiej konstrukcji i w mniejszym stopniu mogą akumulować okresowe zyski ciepła. Wniosek z tego jest taki, że w budynkach lekkich (nowoczesnych) można stosować okna o mniejszym Współczynniku przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g (3-szybowe). W budynkach ciężkich o konstrukcji tradycyjnej i prefabrykowanej należy stosować okna 2-szybowe (1-komorowe).

8 Zyski słoneczne a orientacja stron świata Jest oczywiste, że największe zyski wystąpią przez okna w przegrodach skierowanych na południe. Średnie wartości energii promieniowania słonecznego w sezonie ogrzewczym według Rozporządzenia [1] wynoszą (kwh/(m 2 rok): ściana S=350, ściana SW=310, ściana W= 220, ściana NW=160, ściana N=145, ściana NE=165, ściana E= 235, ściana SE= 320, okna dachowe o nachyleniu poniżej 30 o = 300. W zawiązku z tym należy ograniczyć powierzchnie okien w elewacjach N, NE i NW lub stosować okna ciepłe 3-szybowe o minimalnych powierzchniach szyb wynoszących normatywnie 1/8 powierzchni oświetlanego pomieszczenia. W pozostałych elewacjach i oknach połaciowych należy stosować okna o dużym współczynniku przepuszczalności energii g (2-szybowe). Dodatkowo w elewacjach S, SE i SW można ponad normatywnie zwiększyć powierzchnie szyb. System ten został wykorzystany w tzw. domach pasywnych, gdzie budynek jest ogrzewany zyskami ciepła. Zacienienia okien Zacienienia okien jest indywidualne dla każdego budynku. Zależy od jego lokalizacji w stosunku do stron świata, pozycji okna w przegrodzie i ukształtowania elewacji. Zacienienia zmniejszające zyski ciepła od nasłonecznienia mogą wystąpić z powodów: 1. zbyt głębokie osadzenie okna w murze - współczynnik zacienienia Z=0,80-0,95, 2. bliskie usytuowanie budynku w stosunku do pobliskiej zabudowy Z=0,90-0,96, 3. zasłonięcie elementami elewacji: loggie, balkony, daszki Z=0,80-0,95. Fot.1 Na Fot. 1 pokazano przykładowo elewację budynku gdzie okna są w znacznym stopniu zacienione z powodu daszków i zbyt głębokiego osadzenia okien w murze, co zmniejsza znacznie zyski ciepła od promieniowania słonecznego.

9 Podsumowanie Jak wynika z obliczeń bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym jest zdecydowanie dodatni dla większości terytorium Polski (strefy I, II i III). Oznacza to, że szyby dostarczają w sezonie grzewczym do wnętrza pomieszczeń więcej ciepła w wyniku nasłonecznienia niż go tracą przez przenikanie na zewnątrz. Są więc swego rodzaju płaszczyznowymi grzejnikami działającymi okresowo w czasie słonecznych dni. W związku z tym powinny być projektowane w nowych budynkach lub starych do wymiany na zasadach podobnych do grzejników centralnego ogrzewania. WNIOSKI KOŃCOWE Szyby okien pozwalają wykorzystać odnawialną energię promieniowania słonecznego zmniejszając zużycie paliw nie ekologicznych. W związku z tym przy projektowaniu okien w nowych budynkach lub wymianie okien w budynkach istniejących należy przestrzegać następujących zasad: 1. Każdy budynek należy traktować i obliczać indywidualnie ze względu na jego lokalizację w danej strefie klimatycznej, architekturę i konstrukcję oraz orientację w stosunku do stron świata, 2. W większości przypadków optymalne do stosowania są okna 2-szybowe typu termofloat 4/16/4T w ramie z profili 5-komorowych ze wzmocnieniem termicznym oraz bardzo ciepłą ramką, 3. Stosowanie okien z szybami 2-komorowymi Ug=0,50 g=50% powinno być uzasadnione dokładnym bilansem zysków i strat ciepła, 4. Należy ograniczać powierzchnie okien w elewacjach N, NE i NW lub stosować okna ciepłe 3-szybowe o minimalnych powierzchniach szyb wynoszących 1/8 powierzchni oświetlanego pomieszczenia, 5. W pozostałych elewacjach i oknach połaciowych należy stosować okna o dużym współczynniku przepuszczalności energii g (2-szybowe), 6. W elewacjach S, SE i SW dla zwiększenia zysków ciepła od nasłonecznienia, można zwiększyć ponad normatywnie powierzchnie szyb, sprawdzając czy bilans zysków pokryje straty z tytułu większego przenikania ciepła przez okno w stosunku do ściany, 7. Konstrukcja budynku powinna być w miarę ciężka z materiałów ceramicznych o dużej pojemności cieplnej pozwalającej akumulować okresowe zyski ciepła, 8. Architektura budynku oraz jego orientacja w stosunku do stron świata powinna minimalizować zacienienia okien zmniejszające zyski ciepła od nasłonecznienia. 9. Wszystkie powyższe warunki i zasady powinny być analizowane przez projektantów w obowiązkowej charakterystyce energetycznej załączanej do projektu budowlanego, w taki sposób aby przez odpowiedni dobór okien, konstrukcję budynku i jego lokalizację - uzyskać najkorzystniejszy bilans zysków i strat. 10. Indywidualni nabywcy powinni żądać od producentów szczegółowych danych w zakresie konstrukcji okna, takich jakie pokazano przykładowo w tabeli 1.

10 Dla osiągnięcia optymalnego wykorzystania w budynkach odnawialnej energii słonecznej, co jest jednym z celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, na etapie projektowania powinna występować współpraca inwestora, architekta, konstruktora budynku i audytora energetycznego. Należy się liczyć z tym, że uzyskanie korzystniejszego bilansu energetycznego może zwiększyć koszty budowy, mniejsze będą jednak koszty jego ogrzewania. Uwagi ogólne Przeprowadzone powyżej obliczenia są szacunkowe i służą jedynie do analizy porównawczej. Przy projektowaniu okien należy wykonać indywidualne kalkulacje dla danego budynku i jego charakterystyki energetycznej, korzystając z danych producentów okien. Literatura: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku Dz.U nr 201 poz PN-EN ISO 13790: Obliczenie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków. 4. Energia i Budynek Nr 11/2011 Certyfikacja energetyczna okien w Polsce org.pl/wiki.promieniowanie słoneczne 6. Fot.1 galeria zdjęć Włodzimierz Matusiak mgr inż. inżynierii środowiska audytor energetyczny

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl Algorytm obliczania wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość: Załączniki Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość: 22-400 Zamość Adres: ul. Partyzantów 94 Normy: Norma na obliczanie wsp.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 2 Szyby, profile, ramki dystansowe Kontynuując temat optymalizacji energetycznej okien przypomnę podstawowy wzór do obliczanie współczynnika

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1 Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1 Co roku wymienia się w Polsce miliony okien nowe okna mają być cieplejsze i powinny zmniejszać zużycie energii potrzebnej na ogrzanie mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m 3 K) Głębokość okresowego wnikania ciepła d: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła lg: 2,0 W/(m K)

Wyniki - Ogólne. Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m 3 K) Głębokość okresowego wnikania ciepła d: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła lg: 2,0 W/(m K) Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zapotrzebowanie na ciepło budynek nr 4 Dom Pomocy Społecznej Miejscowość: Góra Kalwaria Adres: ul. Szpitalna 1 Projektant: inż. Barbara Nita Normy:

Bardziej szczegółowo

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach,

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach, PN-B-02025:2001 Uproszczony sposób obliczania wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków ZAŁOŻENIA: - cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o eksploatacyjnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. HAJNÓWKA Adres: UL.

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. HAJNÓWKA Adres: UL. Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Miejscowość: HAJNÓWKA Adres: UL. 3-GO MAJA 47 Projektant: mgr inż. Marek Radulski Data obliczeń: 14 maj

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła okien

Współczynnik przenikania ciepła okien Współczynnik U okien w domach energooszczędnych. O czym należy pamiętać kupując nowe okna? Do 25% ogólnej ucieczki ciepła z budynku może dochodzić przez okna. To dużo, biorąc pod uwagę stosunek powierzchni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE A2 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 21)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne (dane budynku) Data:

Dane ogólne (dane budynku) Data: Nazwa projektu: Sala Zagwizdzie ogrzewanie1 Dane ogólne (dane budynku) Data: 2016-04-12 Parametry budynku Konstrukcja budynku [ ] Jednorodzinny [ ] Wielorodzinny [ X ] Niemieszkalny Masa budynku [ ] Lekka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany 22 listopada 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do weryfikacji: projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku?

Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku? Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku? Od 1 stycznia 2014 roku zacznie obowiązywać pierwszy etap zmian, przewidziany w rozporządzeniu zmieniającym warunki techniczne, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Współczynnik przenikania ciepła okna: cieplejsze okna od 2017 roku

Dom.pl Współczynnik przenikania ciepła okna: cieplejsze okna od 2017 roku Współczynnik przenikania ciepła okna: cieplejsze okna od 2017 roku Najważniejszym parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę podczas zakupu okien, jest współczynnik przenikania ciepła Uw (czyli dla

Bardziej szczegółowo

ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM. Paweł Michnikowski

ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM. Paweł Michnikowski ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM Paweł Michnikowski W publikacji przedstawiono: dynamiczne metody wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokalu, prostą metodę godzinową,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stanpo wykonaniu termomodernizacji Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stan istniejący Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów Kraj: Polska - 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco 1. Całkowity współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie Obliczany jest na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041)

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041) tel/fax. (041) 30-21-281 munnich@tlen.pl EGZ. ARCH. P R O J E K T B U D O W L A N Y TERMOMODERNIZACJI Zamierzenie budowlane: Termomodernizacja istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami

Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Winergetic Premium Passive Czym jest dzisiejsze okno? Funkcje jakie

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany 25 marca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do weryfikacji: projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury klatek schodowych, podane w aktach prawnych, wahają się w dużych granicach i stąd prawidłowe ich dobranie w obliczeniach zapotrzebowania ciepła

Bardziej szczegółowo

Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak

Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE ZE ZMNIEJSZENIEM ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKÓW NA CIEPŁO ORAZ ZWIĘKSZENIEM WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH DZIAŁ DORADCÓW ENERGETYCZNYCH Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008)

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.2 naleŝą: 1. Obliczanie współczynników redukcyjnych b tr przyległych stref nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) 2. Estymator współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

1 DEVI. DEVI najtańsze ogrzewanie domów

1 DEVI. DEVI najtańsze ogrzewanie domów 1 DEVI DEVI najtańsze ogrzewanie domów O czym dziś będziemy mówić: 1. Elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI co to jest? 2. Zapotrzebowanie na moc grzewczą obliczenia a rzeczywistość 3. Porównanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X Załącznik do pisma z dnia 2 listopada 2012 r. Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, www.cieplej.pl 1 typ budynku Dom jednorodzinny 1,17 A/Ve Typ

Bardziej szczegółowo