INFO-KOSZT Jerzy Olędzki ul. Wileńska 11a/ Racibórz PRZEDMIAR ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFO-KOSZT Jerzy Olędzki ul. Wileńska 11a/ Racibórz PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 INFO-KOSZT Jerzy Olędzki ul. Wileńska a/ 7-00 Racibórz Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie burzenia 50-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty murarskie i murowe Roboty izolacyjne Tynkowanie Kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg Kładzenie płytek Roboty w zakresie stolarki budowlanej 500- Roboty malarskie NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Rudy, gmina Kuźnia Raciborska, przy ul. Rogera, działka nr 9 ADRES INWESTYCJI : ul. Rogera 7-0 Rudy INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących ADRES INWESTORA : ul. Rogera 7-0 Rudy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Olędzki DATA OPRACOWANIA : 0 maja 0r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 0 maja 0r. Data zatwierdzenia

2 DZIAŁY PRZEDMIARU Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do I PIĘTRO Roboty w zakresie burzenia, roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty murarskie i murowe Roboty izolacyjne Tynkowanie, kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg, kładzenie płytek Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty malarskie. Wyposażenie 5 9 II PIĘTRO Roboty w zakresie burzenia, roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty murarskie i murowe Roboty izolacyjne Tynkowanie, kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg, kładzenie płytek Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty malarskie Wyposażenie 7 MSC-- Rudy-ZSO-remont łazienek-aktualizacja0.kst Norma PRO Wersja. Nr seryjny:

3 I PIĘTRO Roboty w zakresie burzenia, roboty w zakresie usuwania gruzu ZKNR C- d SST-0B Zabezpieczenie okien folią malarską KNR-W -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d WKI.70. d analiza indywidualna <WC damski>,7*0,90,95 <WC męski>,7*0,90,95 SST-0B Osłony przejść płytami pilśniowymi RAZEM,90,9*,7 0, RAZEM 0, SST-0B Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do m szt. <WC damski> 5 szt. 5,00 <WC męski> szt.,00 RAZEM 9,00 SST-0B Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <WC damski> (0,79+,07+,+,90+,0+0,7+,5+0,+0,79+0,90)*,97-0,0*,00-0,90*,90*+(0,9+0,9+0,9)*,97,6 <WC męski> (0,79+,6+0,75+,+,06+,9+,57)*,97-0,60*,90*+(0,79*,59 +0,96)*,97 RAZEM 7,5 SST-0B Rozebranie ścianki z cegieł o grub. / ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej SST-0B SST-0B <WC damski> (,+,)*,97-0,60*,90* 9,55 <WC męski> (,5+,06)*,97-0,60*,90* 7,0 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. / ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <WC damski>,**,97,5 <WC męski>,**,97, Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <WC damski> (,+,9)**,7 57,05 <WC męski> (,9+,9)**,7 57,05 RAZEM 6,59 RAZEM 9,6 RAZEM,0 SST-0B Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <WC damski>,*,6+,6*,5+0,90*0,79 6,5 <WC męski>,9*,+,5*,69+0,90*0,79,77 RAZEM, SST-0B Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej <WC damski>,*,6+,6*,5+0,90*0,79 6,5 <WC męski>,9*,+,5*,69+0,90*0,79,77 RAZEM, SST-0B Zerwanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej poz.9, RAZEM, SST-0B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość m 5 km SST-0B poz.*,00*0,05 m 0,90 poz.*0,05 m 0,7 poz.5*0, m,99 poz.6*0, m, poz.7*0,0 m, poz.*0,0 m 0,6 poz.9*0,0 m 0,6 poz.0*0,06 m,7 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych - opłata za korzystanie ze środowiska m RAZEM,0 poz. m,0 RAZEM,0 MSC-- Rudy-ZSO-remont łazienek-aktualizacja0.kst Norma PRO Wersja. Nr seryjny:

4 WKI.70. SST-0B d analiza indywidualna Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych - opłata za składowanie odpadów na wysypisku Roboty murarskie i murowe KNR 0-6 SST-0B d KNR 0-6 d KNR -0 d KNR -0 d SST-0B poz. m,0 RAZEM,0 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości cm <WC damski>,0*,00,60 <WC męski>,*,00, Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości 0 cm m RAZEM 7,0 <WC damski>,0*,00-0,0*,00 0, RAZEM 0, SST-0B Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m <WC damski>,5* m,5 RAZEM,5 SST-0B Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt Roboty izolacyjne KNR AT-7 SST-0B d KNR AT-7 d KNR K-0 d KNR AT-7 d KNR AT-7 d SST-0B <WC damski> szt.,00 <WC męski> szt.,00 RAZEM,00 Izolacje poziome - ułożenie folii ochronnej folia izolacyjna PE <WC damski> 6,00+0,79*0,90 6,7 <WC męski>,5+0,79*0,90 5,9 Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie RAZEM,00 poz.,00 RAZEM,00 SST-0B Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m SST-0B SST-0B <WC damski>,0,0 <WC męski>,9 m,9 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie <WC damski>,0*,50+,67*,50 5,96 <WC męski>,*,50* 5,5 RAZEM 9,96 RAZEM,5 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie styropian EPS00 gr. 5 cm poz.,00 RAZEM, Tynkowanie, kładzenie płytek KNR -0 SST-05B Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach d powyżej płytek: <WC damski> 6,*(,7-,00),7 <WC męski> 6,*(,7-,00),7 KNR -0 d KNR -0 d SST-05B Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach SST-05B podkład pod płytki: <WC damski> 6,*,00+,0*,00*+(,0*,0-0,0*,00)*-0,90*,0+,55 0,79*,0* <WC męski> 6,*,00+,*,00*-0,90*,0+0,79*,0* 9,7 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach RAZEM, RAZEM, <WC damski> 6,00+0,79*0,90 6,7 <WC męski>,5+0,79*0,90 5,9 RAZEM,00 MSC-- Rudy-ZSO-remont łazienek-aktualizacja0.kst Norma PRO Wersja. Nr seryjny:

5 6 KNR 0- SST-06B d KNR -0 r. 0 z.sz KNR - 0 r.0 z.sz analogia 7 KNNR d KNR -0 d Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75-0 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m obudowa spłuczek: <WC damski> (,0+0,5)*(,06*+,0) 7,09 <WC męski> (,0+0,5)*(,06*+,07), obudowa pionów: <WC damski> (0,0+0,5*)*,7, <WC męski> (0,0+0,5*)*,7, RAZEM 6,6 SST-05B Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.+poz.5 0, RAZEM 0, SST-0B Licowanie ścian płytkami o wymiarach 0x0 cm na klej metodą zwykłą poz., RAZEM, 9 KNR AT- d SST-0B Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej listwa narożna aluminiowa do płytek m <WC damski>,00*7+,06*+,0 m 9,5 <WC męski>,00*7+,06*+,07 m 7,9 RAZEM 6, Kładzenie i wykładanie podłóg, kładzenie płytek 0 KNR -0 d SST-0B Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko NNRNKB d SST-0B <WC damski> 6,00+0,79*0,90 6,7 <WC męski>,5+0,79*0,90 5,9 RAZEM,00 (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 0x0 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy mm w pomieszczeniach o pow.ponad 0 m poz.0,00 RAZEM, Roboty w zakresie stolarki budowlanej KNNR d SST-07B Montaż drzwi stalowych pełnych - z kratką wentylacyjną <D> 0,0*,00*,0 <D> 0,0*,00*,60 KNR-W -0 d SST-07B Ścianki ustępowe z drzwiami - płyta laminowana Roboty malarskie KNR -0 SST-0B d RAZEM,0 WC damski: <D> (,+,*)*,00 5,9 WC męski: <D> (,5+,6*)*,00,5 RAZEM 7,5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.7 0, RAZEM 0,. Wyposażenie 5 d.. analiza indywidualna SST-09B Dostawa i montaż luster o wymiarach ok. 50x70 cm mocowanych na stałe szt <WC damski> szt,00 <WC męski> szt,00 6 d.. analiza indywidualna 7 d.. analiza indywidualna SST-09B Dostawa i montaż suszarek elektrycznych do rąk szt RAZEM 6,00 <WC damski> szt,00 <WC męski> szt,00 RAZEM,00 SST-09B Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie szt <WC damski> szt,00 MSC-- Rudy-ZSO-remont łazienek-aktualizacja0.kst Norma PRO Wersja. Nr seryjny: 996

6 d.. analiza indywidualna 9 d.. analiza indywidualna <WC męski> szt,00 RAZEM,00 SST-09B Dostawa i montaż koszy na śmieci szt <WC damski> szt,00 <WC męski> szt,00 RAZEM,00 SST-09B Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy szt <WC damski> 5 szt 5,00 <WC męski> szt,00 RAZEM,00 II PIĘTRO Roboty w zakresie burzenia, roboty w zakresie usuwania gruzu 0 d.. ZKNR C KNR-W -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d SST-0B Zabezpieczenie okien folią malarską <WC damski>,7*0,,7 <WC męski>,7*0,,7 RAZEM,56 SST-0B Osłony przejść płytami pilśniowymi,9*,67 7,96 RAZEM 7,96 SST-0B Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do m szt. <WC damski> 5 szt. 5,00 <WC męski> szt.,00 RAZEM 9,00 SST-0B Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <WC damski> (0,96+,+0,75)*,97 6,09 <WC męski> (0,7+0,+,+,+,69+,9+,+,+0,75+,+0,7)*,97-0,60*,90* 0,6 RAZEM 6,77 SST-0B Rozebranie ścianki z cegieł o grub. / ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej SST-0B SST-0B SST-0B SST-0B <WC damski>,9*,97-0,60*,90*,0 <WC męski> (,+,)*,97-0,90*,90*, Rozebranie ścianki z cegieł o grub. / ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <WC damski>,**,97 7,7 <WC męski>,**,97, Wykucie bruzd poziomych x ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <WC damski>,00 m,00 <WC męski>,00 m,00 Wykucie wnęk o głębokości do ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <WC damski> 0,60*,0 0,7 <WC męski> 0,60*,0 0,7 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <WC damski> (,9+,9)**,67,75 <WC męski> (,+,9)**,67,59 m RAZEM 6, RAZEM,6 RAZEM,00 RAZEM, RAZEM 9, SST-0B Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <WC damski> 0,9*0,79+,5*,5+,*0,9+,9*, 6,5 <WC męski> 0,90*0,79+,*,+,0*,69 5,07 RAZEM,5 SST-0B Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej <WC damski> 0,9*0,79+,5*,5+,*0,9+,9*, 6,5 MSC-- Rudy-ZSO-remont łazienek-aktualizacja0.kst Norma PRO Wersja. Nr seryjny:

7 5 KNR -0 d KNR -0 d WKI.70. d analiza indywidualna 5 WKI.70. d analiza indywidualna <WC męski> 0,90*0,79+,*,+,0*,69 5,07 RAZEM,5 SST-0B Zerwanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej poz.50,5 RAZEM,5 SST-0B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość m 5 km SST-0B poz.*,00*0,05 m 0,90 poz.*0,05 m 0,55 poz.*0, m,6 poz.5*0, m,0 poz.6*0,0*0,5*,00 m 0,0 poz.7*0,0 m 0,9 poz.*0,0 m,79 poz.9*0,0 m 0,6 poz.50*0,0 m 0,6 poz.5*0,06 m,9 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych - opłata za korzystanie ze środowiska m RAZEM 9, poz.5 m 9, RAZEM 9, SST-0B Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych m i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecz- nych - opłata za składowanie odpadów na wysypisku poz.5 m 9, RAZEM 9, Roboty murarskie i murowe 55 KNR -0 d SST-0B Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m <WC damski>,00* m,00 <WC męski>,00* m,00 56 KNR 0-6 d KNR 0-6 d KNR -0 d SST-0B SST-0B Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości cm <WC damski>,5*,0,90 <WC męski>,5*,00,0 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości 0 cm RAZEM 6,00 RAZEM,0 <WC damski> 0,0*,67 0,0 RAZEM 0,0 SST-0B Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt Roboty izolacyjne 59 KNR AT-7 SST-0B d KNR AT-7 d KNR K-0 d KNR AT-7 d SST-0B <WC damski> szt.,00 <WC męski> szt.,00 RAZEM,00 Izolacje poziome - ułożenie folii ochronnej folia izolacyjna PE <WC damski>,0+,+0,90*0,79 5,99 <WC męski>,0+0,90*0,79 5,0 Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie RAZEM,00 poz.59,00 RAZEM,00 SST-0B Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m SST-0B <WC damski> 9,00-0,0*+7,05-0,0,65 <WC męski>,9-0,0, Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie RAZEM 5, <WC damski>,56*,50+(,+0,)*,00 5,5 <WC męski> (,+0,60)*,50,7 RAZEM, MSC-- Rudy-ZSO-remont łazienek-aktualizacja0.kst Norma PRO Wersja. Nr seryjny: 996

8 6 KNR AT-7 SST-0B d Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie styropian EPS00 gr. 5 cm poz.59,00 RAZEM, Tynkowanie, kładzenie płytek 6 KNR -0 SST-05B Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach d powyżej płytek: <WC damski> 9,00*(,67-,00)+7,05*(,67-,00) 7,5 <WC męski>,9*(,67-,00) 5,0 65 KNR -0 d KNR -0 d SST-05B Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach SST-05B 67 KNR 0- SST-06B d KNR -0 r. 0 z.sz KNR - 0 r.0 z.sz analogia 6 KNR 0- d KNR -0 r. 0 z.sz d.. KNR AT z.o KNNR d KNR -0 d SST-06B podkład pod płytki: <WC damski> 9,00*,00-0,0*,00*+7,05*,00-0,0*,00 7,0 <WC męski>,9*,00-0,0*,00,6 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach <WC damski> 0,9*0,79+,5*,5+,*0,9+,9*, 6,5 <WC męski> 0,90*0,79+,*,+,0*,69 5,07 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75-0 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m obudowa spłuczek: <WC damski> (,0+0,)*0,60 0,5 <WC męski> (,0+0,)*0,60 0,5 obudowa pionów: <WC damski> (0,5+0,0*)*,67,7 <WC męski> (0,5+0,0*)*,67,7 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-0 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m. RAZEM,5 RAZEM 9,66 RAZEM,5 RAZEM 5, <WC damski>,56*(,6-,0)+0,90*,67-0,0*,00,99 RAZEM,99 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system..0) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m - ścianki instalacyjne <WC damski> 0,95*,57, <WC męski> 0,95*,57, RAZEM, SST-05B Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.6+poz.66 6, RAZEM 6, SST-0B Licowanie ścian płytkami o wymiarach 0x0 cm na klej metodą zwykłą poz.65 9,66 RAZEM 9,66 7 KNR AT- d SST-0B Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej listwa narożna aluminiowa do płytek m <WC damski>,00*6+0,60+,56 m,6 <WC męski>,00*7+0,60 m,60 RAZEM, Kładzenie i wykładanie podłóg, kładzenie płytek 7 KNR -0 d SST-0B Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 7 NNRNKB d SST-0B <WC damski>,0+,+0,79*0,90 5,9 <WC męski>,0+0,79*0,90 5,0 (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 0x0 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy mm w pomieszczeniach o pow.ponad 0 m poz.7 0,9 MSC-- Rudy-ZSO-remont łazienek-aktualizacja0.kst - - Norma PRO Wersja. Nr seryjny: 996 RAZEM 0,9

9 Lp. Podstawa Nr RAZEM 0, Roboty w zakresie stolarki budowlanej 75 KNNR d SST-07B Montaż drzwi stalowych pełnych - z kratką wentylacyjną <D> 0,0*,00*,0 <D> 0,0*,00*,60 76 KNR-W -0 d SST-07B Ścianki ustępowe z drzwiami - płyta laminowana Roboty malarskie 77 KNR -0 SST-0B d RAZEM,0 WC damski: <D> (,+,+0,95)*,00 9,0 WC męski: <D> (,+,+0,95)*,00 9,0 RAZEM, Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.70 6, RAZEM 6,. Wyposażenie 7 d.. analiza indywidualna SST-09B Dostawa i montaż luster o wymiarach ok. 50x70 cm mocowanych na stałe szt <WC damski> szt,00 <WC męski> szt,00 79 d.. analiza indywidualna 0 d.. analiza indywidualna d.. analiza indywidualna d.. analiza indywidualna SST-09B Dostawa i montaż suszarek elektrycznych do rąk szt RAZEM,00 <WC damski> szt,00 <WC męski> szt,00 RAZEM,00 SST-09B Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie szt <WC damski> szt,00 <WC męski> szt,00 RAZEM,00 SST-09B Dostawa i montaż koszy na śmieci szt <WC damski> szt,00 <WC męski> szt,00 RAZEM,00 SST-09B Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy szt <WC damski> szt,00 <WC męski> szt,00 RAZEM 6,00 MSC-- Rudy-ZSO-remont łazienek-aktualizacja0.kst Norma PRO Wersja. Nr seryjny:

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik 21-010 Łęczna Ciechanki Krzesimowskie 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Przedmiar robót 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Połączenie lokali nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Piaskowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska 90-75 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/0 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 im. J. MACHULSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Łódź,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WEGNER Rumia, ul. Paderewskiego 4/1

PRZEDMIAR. WEGNER Rumia, ul. Paderewskiego 4/1 WEGNER 84-230 Rumia, ul. Paderewskiego 4/ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 4522500- Roboty murarskie i murowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny. ul. Banacha 1A, Warszawa

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny. ul. Banacha 1A, Warszawa Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha A, 0-097 Warszawa KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Ewa Felsztyńska-Korpalska DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Ewa Felsztyńska-Korpalska DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄśKA ÓW NAZWA INWESTYCJI : Remont obory w Gospodarstwie INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ADRES INWESTORA : Wrocław ul.mikulicza-radeckiego BRANśA : 000000- roboty budowlane SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : , , , , , Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD III KW 2017

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : , , , , , Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD III KW 2017 OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SZPROTAWIE ADRES INWESTYCJI : UK. KOSZAROWA 10, 67-300 SZPROTAWA INWESTOR : POWIAT ŻAGAŃSKI

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR NAZWA INWESYCJI: : PRACOWNIA ENDOSKOPOWA PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI: : 47-759 Opole ul Wróblewskiego 46 INWESTOR : 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane Data opracowania: 2017-05-19 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane Adres inwestycji: Zamawiającyr:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODO- WSKIEJ. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, Lublin

PRZEDMIAR ROBÓT UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODO- WSKIEJ. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, Lublin UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODO- WSKIEJ Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów dla pracowników w budynku socjalno - biurowym w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. dr inż. Mariusz Januszewski. Koszalin Luty 2019

Przedmiar robót. dr inż. Mariusz Januszewski. Koszalin Luty 2019 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Remont w pomieszczeniach łazienek w budynku nr 21 w kompleksie JW. nr 2111 przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45421000-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śl. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Termomodernizacja elewacji 45111100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

PRacowania Projektowa MILO 7 Szczecin, ul. Grochowa 18/5. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Kabaciński, Katarzyna Gąsiorowska DATA OPRACOWANIA : 10.

PRacowania Projektowa MILO 7 Szczecin, ul. Grochowa 18/5. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Kabaciński, Katarzyna Gąsiorowska DATA OPRACOWANIA : 10. PRacowania Projektowa MILO 7 Szczecin, ul. Grochowa 8/5 PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 7A NAZWA INWESTYCJI : Remont umywalni na parterze - pom. nr 8 w budynku Nowej Chemii ADRES INWESTYCJI : Szczecin al.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ZAPLECZA KUCHNI W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W KOŚCIERZYNIE ADRES INWESTYCJI : 83-400 KOŚCIERZYNA UL.M.C. SKŁODOWSKIEJ 19 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Płocka 37 m 13 /bud/ INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja "Młynów" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu R Data zatwierdzenia

DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu R Data zatwierdzenia DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Połączenie lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Płocka 36 m 19 /bud/ INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja "Młynów" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

KOSZTORYS POWYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Hadlowo Usługowe "REMIX" Piotr Zając 20-583 Lublin ul. Jaspisowa 18/21 tel./fax (81)5336333, (81)5336336 e-mail biuro@remixlublin.pl www.remixlublin.pl KOSZTORYS POWYKONAWCZY NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZEŃCOWA 5 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Remont inst. c.o. z węzłem cieplnym

Bardziej szczegółowo

18 WOG UL. SOBIESKIEGO 277, WEJHEROWO

18 WOG UL. SOBIESKIEGO 277, WEJHEROWO 18 WOG UL. SOBIESKIEGO 277, 84-200 WEJHEROWO PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie

Bardziej szczegółowo

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oraz zmiana sposob uytkowania pomieszcze w istniejcym budynku,siedzibie WFO i GW -Pom. socjalne,pom.biurowe ADRES INWESTYCJI : 71-323 Szczecin ul. Solskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY MUROWE 1 KNNR 3/303/1 Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,10*1,95*0,25 = 0,536250 0,536 0,536 m3 2 KNR 19/928/1 (1) Demontaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Roboty remontowo-budowlane Data: 2013-02-06 Budowa: Przebudowa pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-69 Wrocław, ul. M. Reja 5-55 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 55000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu

Bardziej szczegółowo

szt. (pomieszczenie 12/7) 1 szt RAZEM Rozebranie ścianek z g-k

szt. (pomieszczenie 12/7) 1 szt RAZEM Rozebranie ścianek z g-k 1 poziom I 1.1 Demontaż ościeżnic szkydeł drzwiowych 1 d.1. 1 KNR 1-01 20-02 analogia 2 KNPnRPDE d.1. 0-c 1 Ostrożny demontaż ościeżnicy drzwiowej 2. 2.0 RAZEM 2.0 Demontaż skrzydeł pozostałych drzwi szt.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane MG Projekt Magdalena Gos ul. Szaserów 57/11, 04-311 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

Remont poddasza WDK Rzeszow - III.07 Zuzia (C) DataComp (lic. 4147) Przedmiar

Remont poddasza WDK Rzeszow - III.07 Zuzia (C) DataComp (lic. 4147) Przedmiar Remont poddasza WDK Rzeszow - III07 Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic 4147) 23092007 Przedmiar 1 Roboty rozbiórkowe 11 KNR 401/354/4 Demontaż drzwi wewnętrznych, pow do 2 m2 * pokoje: 6 = 6,0 * korytarz:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont Pustostanu ADRES INWESTYCJI : Żytnia 55 m 30 INWESTOR : ZGN Wola ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Bućko DATA OPRACOWANIA : I kw 2014 r. Stawka roboczogodziny : III kw 2013 :

PRZEDMIAR ROBOT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Bućko DATA OPRACOWANIA : I kw 2014 r. Stawka roboczogodziny : III kw 2013 : PRZEDMIAR ROBOT NAZWA INWESTYCJI : Połączenie i remont lokali nr 8B i 8C w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ADRES INWESTYCJI : ul. Ogrodowej 10/26 w Warszawy INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W PRZYCHODNI REJONOWEJ nr 2 w ZIELONEJ

Przedmiar robót. MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W PRZYCHODNI REJONOWEJ nr 2 w ZIELONEJ Przedmiar robót Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Budowa Inwestor Projektant Biuro kosztorysowe MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W PRZYCHODNI REJONOWEJ nr 2 w ZIELONEJ ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 45400000-1

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Remont Pustostanu ADRES INWESTYCJI : Gibalskiego 8 m 7 INWESTOR : ZGN Wola ADRES INWESTORA : 01-225 Warszawa ul. Bema 70 DATA OPRACOWANIA : 25.04.2016 Poziom cen : I kw. 2016 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214100-1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA NR 5 44-100 GLIWICE UL. ŻWIRKI I WIGURY

PODSTAWOWA NR 5 44-100 GLIWICE UL. ŻWIRKI I WIGURY Przedmiar robót Data: 2013-05-09 Budowa: PRACE REMONTOWO- BUDOWLANE Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław ul. Orłowskiego 11 tel. 071-3452654 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Adres : Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BOK OERACYJNY - ŚUZY I SAA WYBUDZEŃ ADRES INWESTYCJI : ROOSEVETA 3 INWESTOR : Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Poziom cen : III kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar robót. Poziom cen : III kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Remont Pustostanu ADRES INWESTYCJI : Szlenkierów 17 m 13 INWESTOR : ZGN Wola ADRES INWESTORA : 01-225 Warszawa ul. Bema 70 Poziom cen : III kw. 2016 Przedmiar robót Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Kosztorysowanie Robót Budowlanych inż. Krzysztof Walkowiak ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, Zielona Góra

FORMULARZ OFERTOWY. Kosztorysowanie Robót Budowlanych inż. Krzysztof Walkowiak ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, Zielona Góra Kosztorysowanie Robót Budowlanych inż. Krzysztof Walkowiak ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra FORMULARZ OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Sławomir Sanejko DATA OPRACOWANIA : kwiecień Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Sławomir Sanejko DATA OPRACOWANIA : kwiecień Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Slownika Zamówien 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 Tynkowanie NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Smołecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Smołecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/, 0-5 Lublin Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300- Roboty rozbiórkowe 456500-6 Roboty murarskie i murowe 454300-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45430000-0

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności Malowanie korytarzy i klatki schodowej 1 Wejście do budynku 1 d.1 KNR 4-01 1204-08 2 NNRNKB 202 d.1 1134-01 3 NNRNKB 202 d.1 1134-02 4 KNR 2-02 d.1 1505-10 5 KNR-W 4-01 d.1 1216-01 6 d.2 1,4*2,62

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej

Przedmiar. Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej Przedmiar Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej Data: 2008-04-21 Budowa: Remont sanitariatu, kuchni,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Kałka Architekt Studio ILP DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Kałka Architekt Studio ILP DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Architekt Studio ILP Pułaskiego 54, 42-300 Myszków PRZEDMIAR BUDOWLANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. UK KORONA Studio Architektoniczne

Przedmiar robót. UK KORONA Studio Architektoniczne UK KORONA Studio Architektoniczne NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń dla Domu Senioralnego Lub. O. PCK ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Bursaki 17 INWESTOR : Lubelski Oddział PCK ADRES INWESTORA : Lublin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-Remont pomieszczenia rozdzielni energetycznej głównej

PRZEDMIAR ROBÓT-Remont pomieszczenia rozdzielni energetycznej głównej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT-Remont pomieszczenia rozdzielni energetycznej głównej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w

Bardziej szczegółowo

ARCHI-CONCEPT PIOTR OPAŁKA NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2 PRZEDMIAR ROBÓT

ARCHI-CONCEPT PIOTR OPAŁKA NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2 PRZEDMIAR ROBÓT ARCHI-CONCEPT PIOTR OPAŁKA NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU PO BYŁYM PRZEDSZKOLU W KOPERNIKACH NA WIEJSKIE CENTRUM KULTURY ADRES INWESTYCJI : KOPERNIKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA LOKALU HANDLOWEGO NR 32 NA LOKAL GASTRONOMICZNY

PRZEDMIAR ROBÓT- ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA LOKALU HANDLOWEGO NR 32 NA LOKAL GASTRONOMICZNY Studio-Projekt autorska pracownia architektoniczna ryszar bąk,anna mikulska-bąk,piotr mikulski bąk 10-164 Olsztyn ul. Jodlowa 7 tel 089 5270383 ROBÓT- ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA LOKALU HANDLOWEGO NR 32

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a. MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec

PRZEDMIAR Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a. MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec 34-45 Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 451410-5 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Architekci TOAGI Sp. z o.o Białystok ul. Pod Krzywą 33/1a PRZEDMIAR

Architekci TOAGI Sp. z o.o Białystok ul. Pod Krzywą 33/1a PRZEDMIAR Architekci TOAGI Sp. z o.o. 15-888 Białystok ul. Pod Krzywą 33/1a Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45262700-8 Przebudowa budynków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM

Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu i korytarza 252 PSM ADRES INWESTYCJI : Zakłady Metalowe Dezamet S.A. ul. Szypowskiego 1 BRANŻA : Budowlana DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY 01-225 WARSZAWA UL. BEMA 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Przedmiar Strona 2/5 1 KNR 4-01 0818/05 2 KNR 4-01 0811/07 3 KNKRB 3 0801/05 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIK NAWOJKA strona nr: 1. Przedmiar robót

AKADEMIK NAWOJKA strona nr: 1. Przedmiar robót AKADEMIK NAWOJKA 20 09 206 strona nr: Przedmiar robót Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI Rozdział PARTER. Grupa P0 KORYTARZ.. Element Roboty remontowe... KNR 404/504/6 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Grodzisk Wlkp. Nazwa robót: ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

KOSZTORYS ŚLEPY Grodzisk Wlkp. Nazwa robót: ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA BIUROWE Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY CPV: Nazwa robót: ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA BIUROWE Lokalizacja: ul.żwirki I WIGURY 1 62-065 Grodzisk Wlkp.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Konserwacja budynku nr 10 na terenie WT Łomża. Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Konserwacja budynku nr 10 na terenie WT Łomża. Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień Sekcja Obsługi Infrastruktury Łomża 8-00 Łomża Al.Legionów Identyfikator: RTT Data opracowania: 08-0-9 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Konserwacja budynku nr 0 na terenie WT Łomża Adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY -225 WARSZAWA UL. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji : Remont pustostanu Adres inwestgycji : Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont części pomieszczeń budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy

Przedmiar robót. Remont części pomieszczeń budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy Przedmiar robót Remont części pomieszczeń budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Roboty rozbiórkowe 1 wg

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DANUTA NAUMAN DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DANUTA NAUMAN DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WARSZAWA UL. PODCHORĄśYCH 38 BIURO OCHRONY RZĄDU PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK W BUDYNKU BIUROWYM ADRES INWESTYCJI : 00-463 WARSZAWA, UL. PODCHORĄŹCH 32 INWESTOR : BIURO OCHRONY RZĄDU ADRES

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim ADRES INWESTYCJI : 66-50 Dobiegniew,

Bardziej szczegółowo

N+ Parametric Design Wrocław al. Wiśniowa 23 PRZEDMIAR

N+ Parametric Design Wrocław al. Wiśniowa 23 PRZEDMIAR N+ Parametric Design 53-137 Wrocław al. Wiśniowa 23 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 09/2009. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :. zł Podatek VAT :. zł Ogółem wartość kosztorysowa robót :.. zł.

DATA OPRACOWANIA : 09/2009. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :. zł Podatek VAT :. zł Ogółem wartość kosztorysowa robót :.. zł. KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminy Waśniów ADRES INWESTYCJI : Waśniów INWESTOR : Urząd Gminy w Waśniowie ADRES INWESTORA : Rynek 24, 27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole w Grzegorzewie - remont

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole w Grzegorzewie - remont ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT W BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ADRES INWESTYCJI : -0 GRZEGORZEW ul. Kolska INWESTOR : Wójt Gminy Grzegorzew ADRES INWESTORA : Plac 000-lecia PP, -0 Grzegorzew BRANŻA : budowlano-instalacyjna

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ( w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Formularz ofertowy. ( w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Formularz ofertowy ( w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Jastrowiu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR Dolnośląski Odział Doskonalenia Nauczycieli 53-025 Wrocław ul.skarbowców 8a KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pokoi na potrzeby biurowe ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.skarbowców

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY 01-225 WARSZAWA UL. BEMA 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Szlenkierów 17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ NA DWA KORTY DO SQUASH'A

Przedmiar Robót PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ NA DWA KORTY DO SQUASH'A 41-506 CHORZÓW, UL.PRZYJEMNA 14 tel/fax: (032)246 03 08 NIP: 627-001-67-70 PROFIL@PROFIL.COM.PL PROJEKT NR A 1477/15 FAZA OBIEKT Projekt budowlany Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie ADRES 41-407

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Michał Wąchała NAZWA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 32 - BIBLIOTEKA - ŁAZIENKA, POSADZKI, STOLARKA, STOLARKA

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Michał Wąchała NAZWA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 32 - BIBLIOTEKA - ŁAZIENKA, POSADZKI, STOLARKA, STOLARKA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: PRZEDSZKOLE NR 32 - BIBLIOTEKA - ŁAZIENKA, POSADZKI, STOLARKA, STOLARKA Ginna 6, 44-203 Rybnik PRZEDSZKOLE NR 32 Ginna 6,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Mechlin ul. Dąbrowska 7 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja "Świetlicy wiejskiej w Górze" ADRES INWESTYCJI : Góra gm. Śrem INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Anna Armista ul. B. Prusa /7 Data utworzenia: 0-0-9 Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniach sanitarnych na parterze

Bardziej szczegółowo