SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY GRYFINO ZA ROK 2015

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY GRYFINO ZA ROK 2015"

Transkrypt

1 DRUK Nr 2/XXI ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO Rada Miejska w Gryfinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY GRYFINO ZA ROK 2015 Gryfino, 12 sierpnia 2016 r. 1

2 Spis Treści Wstęp... strona 3; I. Informacje o jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gryfino. strona 4; II. Udział jednostek OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych... strona 5; III. JOT, wyszkolenie, badania lekarskie i szczepienia strażaków OSP Gminy Gryfino strona 8; IV. Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej strażaków OSP..strona 10; V. Samochody ratowniczo-gaśnicze......strona 12; VI. Sprzęt silnikowy w OSP...strona 13; VII. Współpraca Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gryfinie z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie...strona 18; VIII. Działalność prewencyjna OSP... strona 19; IX. Potrzeby jednostek OSP...strona 20; 2

3 Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy także wykonywanie zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Zadania te realizowane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, która mówi że, ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Ochotnicza Straż Pożarna to stowarzyszenie ludzi którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy bez względu na panujące warunki atmosferycznie w razie potrzeby śpieszą na ratunek potrzebującym poświęcając swój czas, zdrowie a nawet życie. 3

4 I. INFORMACJE O JEDNOSTKACH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO W roku 2015 na terenie Miasta i Gminy Gryfino funkcjonowało 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Chwarstnicy, Gryfinie, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu. Dwie jednostki OSP Radziszewo i OSP Sobieradz są włączone od 1995 roku w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. LP. JEDNOSTKA KSRG TYP JEDNOSTKI 1 CHWARSTNICA Nie S2 2 GRYFINO Nie S1 Specjalistyczna wodno-nurkowa 3 RADZISZEWO Tak S2 4 SOBIERADZ Tak S2 5 WEŁTYŃ Nie S1 S*- ilość posiadanych samochodów ratowniczo-gaśniczych Jednostki w swoich szeregach skupiają 368 członków w tym 50 kobiet. W jednostkach powołane są młodzieżowe drużyny pożarnicze, do których należy 70 młodych adeptów sztuki pożarniczej. W Chwarstnicy i Radziszewie otwarte zostały Centra Kształcenia na Odległość. Strażacy nieodpłatnie obsługują i sprawują nad nimi nadzór. Na terenie Gminy Gryfino funkcjonują także 2 drużyny pożarnicze w Żabnicy i Gardnie powołane przez Zarządy OSP w Radziszewie i Wełtyniu. 4

5 II. UDZIAŁ JEDNOSTEK OSP W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH ĆWICZENIACH I ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH W 2015 roku na terenie Gminy Gryfino doszło do 376 zdarzeń. Jednostki OSP Gminy Gryfino uczestniczyły przy 116 akcjach ratowniczogaśniczych na terenie Miasta i Gminy Gryfino. JEDNOSTKA OSP 2015 OSP Radziszewo 59 OSP Wełtyń 21 OSP Sobieradz 21 OSP Chwarstnica 15 OSP Gryfino 0 RAZEM 116 JEDNOSTKA 2015 Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Ćwiczenia OSP Radziszewo OSP Wełtyń OSP Sobieradz OSP Chwarstnica OSP Gryfino RAZEM

6 OSP Radziszewo jest włączona w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego do plutonu gaśniczego GRYFINO. Dodatkowo jednostka OSP Radziszewo w ciągu roku ma podnoszony stan gotowości bojowej do zabezpieczenia terenu operacyjnego powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych KP PSP w Gryfinie. Stan gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP oceniany jest jako wysoki. Na wysoki poziom gotowości bojowej jednostek ma wpływ utrzymanie posiadanego sprzętu silnikowego w nienagannej sprawności technicznej. O wysokim poziomie gotowości operacyjno-technicznej świadczą wyniki jakie otrzymują jednostki OSP za przeglądy operacyjno-techniczne przeprowadzone co roku przez komisję powoływaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie. Od kilku już lat nasze jednostki otrzymują oceny dobre. Jednostki OSP Gminy Gryfino w układzie powiatu zajmują wysokie miejsce. Zakres kontroli jest bardzo szeroki i szczegółowy obejmuje miedzy innymi stan techniczny samochodów, motopomp, sprzętu, wygląd zewnętrzny i wewnętrzny strażnic, stan wyszkolenia strażaków, spraw bhp, łączności i alarmowania. W 2015 roku OSP Gminy Gryfino, uczestniczyły w ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP w Gryfinie oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie. Ćwiczenia organizowane były w : - Obwodnica Starego Czarnowa - wypadek masowy; - Osinów Dolny - ćwiczenia polsko-niemieckie; - Gryfino - ćwiczenia na targowisku miejskim; 6

7 W dniu 20 czerwca 2015 roku w Baniach odbyły się międzygminne zawody sportowo pożarnicze, w których wzięło udział 13 drużyn OSP. Klasyfikacja ogólna zawodów przedstawiała się następująco: 1 miejsce OSP Wełtyń z wynikiem 104,05 2 miejsce OSP Kołbacz z wynikiem 110,89 3 miejsce OSP Chwarstnica z wynikiem 111,17 4 miejsce OSP Radziszewo z wynikiem 111,70 5 miejsce OSP Stare Czarnowo z wynikiem 115,18 6 miejsce OSP Sobieradz z wynikiem 115,80 7 miejsce OSP Żelewo z wynikiem 117,98 8 miejsce OSP Ognica z wynikiem 119,39 9 miejsce OSP Dłusko Gryfińskie z wynikiem 133,69 10 miejsce OSP Widuchowa z wynikiem 135,84 11 miejsce OSP Krzywin z wynikiem 153,95 12 miejsce OSP Banie dyskwalifikacja 13 miejsce OSP Żelisławiec dyskwalifikacja W dniu 13 września 2015 r. na stadionie sportowym w Gryfinie przeprowadzono powiatowe zawody sportowo pożarnicze, w których wzięło udział 17 drużyn OSP z powiatu gryfińskiego, w tym 2 drużyny kobiece. Zawody rozegrano w konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami. Klasyfikacja ogólna przedstawiała się następująco: 1 miejsce OSP Rosnowo z wynikiem 113,38 2 miejsce OSP Banie z wynikiem 113,83 3 miejsce OSP Wełtyń z wynikiem 114,72 7

8 III. JOT, WYSZKOLENIE, BADANIA LEKARSKIE I SZCZEPIENIA STRAŻAKÓW OSP GMINY GRYFINO Podstawowe zadania statutowe ochotniczych straży pożarnych to udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka oraz środowisku naturalnemu. Działania ratownicze OSP są bardzo szerokie i obejmują : 1) ratownictwo podczas pożarów; 2) ratownictwo techniczne w tym komunikacyjne; 3) ratownictwo medyczne; 4) ratownictwo wodne; 5) ratownictwo chemiczne; 6) ratownictwo ekologiczne; 7) ratownictwo podczas powodzi i innych katastrof naturalnych; 8) inne rodzaje ratownictwa. Do prowadzenia działań ratowniczych każda OSP ma wyłoniony oddział ratowniczy określany w statucie jako JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA JOT. JOT powołuje swoją uchwałą zarząd OSP spośród członków czynnych zaproponowanych przez naczelnika. Zarząd OSP uchwala, także regulamin organizacyjny JOT. 8

9 LP. JEDNOSTKA ILOŚĆ STRAŻAKÓW POWOŁANYCH DO JEDNOSTEK OPERACYJNO TECHNICZNYCH 1 Chwarstnica 18 2 Gryfino 25 3 Radziszewo 30 4 Sobieradz 30 5 Wełtyń 20 Razem do JOT Jednostek OSP Gminy Gryfino było powołanych 123 strażaków. Wszyscy z nich posiadają aktualne badania lekarskie, kurs podstawowy i ubezpieczenie. Oprócz kursu podstawowego, strażacy posiadają kursy dowódców, sterników motorowodnych, pilarzy, ratowników medycznych, ratownictwa technicznego, kierowców konserwatorów sprzętu, szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym oraz szkolnie z zakresu lądowisk LPR. Badania lekarskie przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi MSW. Strażacy poddawani są badaniom lekarskim kardiologicznym, neurologicznym, okulistycznym i internistycznym z badaniem krwi i moczu. Koszt przebadania jednego strażaka to ok. 200 złotych. Lekarz ma prawo i może zwiększyć zakres badań, jeśli jest to konieczne do prawidłowej diagnostyki strażaka ochotnika. Oprócz badań lekarskich 53 strażaków jest zaszczepionych na boreliozę i 40 strażaków na żółtaczkę. 9

10 IV. WYPOSAŻENIE W SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ STRAŻAKÓW OSP Uchwałą nr 124/22/2005 Zarząd Główny OSP określił normatywy wyposażenia ratownika OSP, który uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ilość zdarzeń i ich typ wymagają aby każdy strażak ratownik miał swoje podstawowe wyposażenie w umundurowanie. Nie dopuszcza się ze względów higienicznych aby kilku strażaków korzystało z jednej pary obuwia, hełmu i umundurowania. Sprzęt i umundurowanie musi mieć właściwy okres używalności, spełniać wymagania Polskiej Normy, Certyfikat CNBOP w Józefowie. ZESTAW PODSTAWOWY LP. NAZWA NORMATYW 1 Ubranie specjalne 1 na ratownika ochronne 2 Ubranie koszarowe 1 na ratownika 3 Rękawice specjalne 1 na ratownika 4 Kominiarka 1 na ratownika 10

11 5 Buty specjalne skórzane 1 na ratownika 6 Buty specjalne gumowe 1 na ratownika 7 Hełm strażacki 1 na ratownika 8 Maska aparatu oddechowego 9 Pas strażacki 10 Toporek strażacki 11 Zatrzaśnik 2 na aparat Zgodnie z etatową załogą bez kierowcy 5 szt. Zgodnie z etatową załogą bez kierowcy 5 szt. Zgodnie z etatową załogą bez kierowcy 5 szt. ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY LP. NAZWA NORMATYW 1 Sygnalizator bezruchu 1 na aparat 2 Dres bawełniany 1 na ratownika 3 Latarka Zgodnie z etatową załogą bez kierowcy 4 5 Opatrunek osobisty Szelki ratunkowe 5 szt. Zgodnie z ilością ubrań specjalnych 2 na wóz gaśniczy 11

12 V. SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE Na dzień 1 stycznia 2015 roku, jednostki OSP Gminy Gryfino posiadają na swoim wyposażeniu 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 1 lekki samochód ratownictwa wodnego oraz 1 samochód specjalny kwatermistrzowski. OSP Radziszewo OSP Radziszewo OSP Radziszewo OSP Chwarstnica OSP Chwarstnica OSP Wełtyń OSP Sobieradz OSP Sobieradz OSP Gryfino Informacje o specjalistycznym wozie bojowym Star 244, rok produkcji 1984, numer rejestracyjny SZC 589U Mercedes Atego 1329, rok produkcji 2009, numer rejestracyjny ZGR 98SS Star 200, rok produkcji 1989, numer rejestracyjny ZGR U555 Mercedes Atego 1329, rok produkcji 2011, numer rejestracyjny ZGR FE98 Mercedes, rok produkcji 1962, numer rejestracyjny ZGR W134 Star 244, rok produkcji 1998, numer rejestracyjny ZGR 74GK Star 266, rok produkcji 1978, numer rejestracyjny ZGR M709 Mercedes Atego 1329, rok produkcji 2009, numer rejestracyjny ZGR 98XR Lublin, rok produkcji 1998,numer rejestracyjny ZGR UV09 W 2015 roku w związku z awarią i nieopłacalnym remontem samochodu Lublin pozyskano dla OSP Gryfino "Raffer" z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nieodpłatnie używany samochód Lublin. Samochód wykorzystywany był przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie. 12

13 VI. SPRZĘT SILNIKOWY W OSP Ustawiczne poszerzanie zadań i związany z tym rozwój usprzętowienia jednostek ochotniczych straży pożarnych wymuszają używanie na miejscu działań sprzętu silnikowego. Aby sprostać tym zadaniom nieodzowne jest dzisiaj wyposażenie każdej ochotniczej straży pożarnej w sprzęt silnikowy niezbędny do prowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej. a) Agregat prądotwórczy: 8 szt. w tym 2 agregaty trójfazowe. OSP Radziszewo Agregat Prądotwórczy Honda EC 7000 OSP Radziszewo Agregat Prądotwórczy Honda EC 220 OSP Chwarstnica Agregat Prądotwórczy Honda EP 2500 OSP Wełtyń Agregat Prądotwórczy Honda EC 2200 OSP Sobieradz Agregat Prądotwórczy Honda EC 7000 OSP Sobieradz Agregat Prądotwórczy KAMA KGE 6500 OSP Gryfino Agregat Prądotwórczy BASS 5500 E OSP Gryfino Agregat Prądotwórczy LOAD UP LB

14 b) Motopompa pływająca: 8 szt. OSP Radziszewo Motopompa Pływająca Niagara 1 OSP Radziszewo Motopompa Pływająca Niagara 1 OSP Chwarstnica Motopompa Pływająca Niagara 1 OSP Chwarstnica Motopompa Pływająca Niagara 1 OSP Wełtyń Motopompa Pływająca Niagara 1 OSP Sobieradz Motopompa Pływająca Niagara 1 OSP Sobieradz Motopompa Pływająca Niagara 1 OSP Gryfino Motopompa Pływająca Posejdon GXV 160 c) Motopompa SPEC-POŻ M-8-1: 4 szt. OSP Radziszewo Motopompa Spec-Poż M 8-1 OSP Chwarstnica Motopompa Spec-Poż M 8-1 OSP Wełtyń Motopompa Spec-Poż M 8-1 OSP Sobieradz Motopompa Spec-Poż M 8-1 d) Motopompa Polonia: 1 szt. OSP Chwarstnica Motopompa Polonia 14

15 e) Motopompa szlamowa: 5 szt. OSP Radziszewo Motopompa Szlamowa WT-30X OSP Radziszewo Motopompa Szlamowa WT-40X OSP Chwarstnica Motopompa Szlamowa WT-30X OSP Wełtyń Motopompa Szlamowa WT-30X OSP Sobieradz Motopompa Szlamowa WT-30X f) Motopompa Tohatsu: 2 szt. OSP Radziszewo Motopompa Tohatsu VC82ASE OSP Wełtyń Motopompa Tohatsu VC82ASE g) Kosa spalinowa: 5 szt. OSP Radziszewo Kosa Spalinowa 343 R OSP Wełtyń Kosa Spalinowa 343 R OSP Gryfino Kosa Spalinowa 535 RX OSP Chwarstnica Kosa spalinowa 535 RX OSP Sobieradz Kosa Spalinowa 343 R h) Pilarka do stali i betonu: 4 szt. OSP Radziszewo Pilarka do stali i betonu STIHL TS 400 OSP Radziszewo Pilarka do stali i betonu STIHL TS 400 OSP Chwarstnica Pilarka do stali i betonu STIHL TS 400 OSP Sobieradz Pilarka do stali i betonu Partner Rescue K950 15

16 i) Pilarka do drewna: 9 szt. OSP Radziszewo Pilarka do drewna STIHL MS 291 OSP Radziszewo Pilarka do drewna Husqvarna 372 XPG OSP Radziszewo Pilarka do drewna Husqvarna 372 XPG OSP Chwarstnica Pilarka do drewna Husqvarna 372 XPG OSP Sobieradz Pilarka do drewna Husqvarna 365 OSP Sobieradz Pilarka do drewna Husqvarna 372 XPG OSP Gryfino Pilarka do drewna Husqvarna 345 e OSP Wełtyń Pilarka do drewna Husqvarna 372 XPG OSP Wełtyń Pilarka do drewna Husqvarna 240 j) Zestaw do ratownictwa drogowego : 4 szt. OSP Radziszewo Zestaw hydrauliczny z pompą LUKAS P650SG-ES OSP Radziszewo Zestaw hydrauliczny z pompą LUKAS Honda GO-3T OSP Sobieradz Zestaw hydrauliczny z pompą LUKAS P640 OSP Wełtyń Zestaw hydrauliczny z pompą LUKAS P630 k) Kosiarki : 2 szt. OSP Sobieradz Kosiarka Quantum OSP Wełtyń Kosiarka YEM 50 l) Wentylator oddymiający : 2 szt. OSP Radziszewo Wentylator Oddymiający KOBRA H34 OSP Sobieradz Wentylator Oddymiający KOBRA H34 16

17 m) Zestaw Pompowy Honda LWT-250K: 1 szt. OSP Radziszewo Zestaw Pompowy Honda LWT-250K n) Przyczepka towarowa Wiola: 1 szt. OSP Radziszewo Przyczepka towarowa 1 szt. Oprócz samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu silnikowego jednostki OSP posiadają 3 łodzie ratownicze do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych. OSP Radziszewo OSP Gryfino OSP Gryfino Łódź Hybrydowa Patrolowa SŁP 6100/K 10 osobowa z silnikami 2x60 KM Łódź Aluminiowa 6 osobowa z silnikiem 25 KM Łódź Hybrydowa RIB osobowa z silnikiem 60 KM 17

18 VII. WSPÓŁPRACA ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W GRYFINIE Z URZĘDEM MIASTA I GMINY W GRYFINIE Wzorowa współpraca Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Gryfinie z Burmistrzem Miasta i Gminy w Gryfinie Panem Mieczysławem Sawarynem oraz Zastępcami Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie Panem Pawłem Nikitińskim i Panem Tomaszem Milerem oraz pozostałymi pracownikami urzędu na czele z Sekretarz Panią Ewą Sznajder i Skarbnik Panią Beatą Blejsz pozwala na bieżąco rozwiązywać sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino. Komendant Gminny wraz z innymi członkami Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gryfinie przekazuje Panu Burmistrzowi na bieżące informacje dotyczące: - stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy Gryfino; - sprawy przygotowań do zawodów sportowo - pożarniczych; - informację o przeglądach operacyjno technicznych; - informację o potrzebach inwestycyjnych w tym budowy remiz i zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych; - informację o konieczności zakupów sprzętu i umundurowania; 18

19 VIII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA W roku 2015 strażacy włączyli się w działania przeciwko wypalaniu traw i nieużytkom. Broszury o pożarach nieużytków były rozdawane mieszkańcom oraz dzieciom w szkołach w ramach akcji Bezpieczna Gmina. Druhowie i Druhny odbywali prelekcje w szkołach. Strażacy na terenie gminy Gryfino prezentowali swoje umiejętności i sprzęt podczas pokazów i festynów dla mieszkańców. Brali także czynny udział w OTWP podczas eliminacji powiatowych i gminnych. Uczestniczyli w zabezpieczaniu majówek i innych uroczystości kościelnych (procesje Bożego Ciała, kierowanie ruchem wspólnie z Policją). Druhowie i Druhny brali także udział w zabezpieczaniu Dożynek, "Dni Gryfina", "WOŚP", "Gminnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy", rajdu rowerowego, widowiska historycznego Orły nad Arhem i innych uroczystości i imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Bibliotekę Publiczną, Gryfiński Dom Kultury i Sołectwa Gminy Gryfino. W 2015 roku Druhowie z OSP przeprowadzili przegląd hydrantów i zbiorników wodnych na terenie Gminy Gryfino. Przegląd przeprowadzono w 39 miejscowościach. Ocenie poddano 298 hydrantów. Informację o usterkach przekazano do KP PSP w Gryfinie i Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Hydranty i zbiorniki naniesiono na elektroniczną mapę celem uruchomienia w samochodach OSP systemu "Czadzik" do wizualizacji i nawigacji pojazdów straży pożarnej, samochodów patrolowo-gaśniczych Lasów Państwowych oraz komunikacji stanowisk kierowania. OSP Radziszewo pozyskało od sponsora 1 tablet i obecnie trwają testy systemu. 19

20 IX. POTRZEBY JEDNOSTEK OSP Jedną z największych obecnie potrzeb jednostek OSP Gminy Gryfino, jest przeprowadzenie budowy remizy strażackiej OSP Wełtyń. Remiza OSP Wełtyń, jest w katastrofalnym stanie, strażacy przebierają się w szatni wypełnionej spalinami od samochodu. Pomieszczenia remizy są zawilgocone. Przeprowadzane inspekcje gotowości bojowej przez PSP wykazują natychmiastową potrzebę podniesienia standardów pracy strażaków ochotników. Zakupowany sprzęt i umundurowanie ulega zepsuciu z powodu niskiej temperatury i wilgotności. Strażacy ochotnicy dziękują Państwu za wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych i proszą o dofinansowanie do zakupu brakującego sprzętu i umundurowania, który jest niezbędny do bezpiecznej pracy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w zamian odwdzięczają się zaangażowaniem i społeczną służbą na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino. z wyrazami szacunku i strażackim pozdrowieniem Komendant Gminny Związku OSP RP w Gryfinie Andrzej Wiśniewski 20

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/317/09 Rada Miejska w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/317/09 Rada Miejska w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku Uchwała Nr XLIV/317/09 Rada Miejska w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu rozwoju systemu bezpieczeństwa - ochrony przeciwpożarowej Gminy Nowogrodziec na lata 2009-2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ

I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ Zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały przypisane m.in. samorządom. Ochrona przeciwpożarowa jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok Informacje ogólne: Charakterystyka OSP:

OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok Informacje ogólne: Charakterystyka OSP: OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok 2014. Informacje ogólne: OSP 12. Charakterystyka OSP: Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (logo) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Cel przeglądu. II. Komisja przeglądowa

I. Cel przeglądu. II. Komisja przeglądowa Tezy do przeglądu operacyjno technicznego jednostek OSP z terenu działania KM PSP w Opolu w zakresie przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (marzec 2011 r.) I. Cel przeglądu Celem przeglądu

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie, została założona w 1965 roku. Od początku swojego istnienia działalność jednostki była skierowana na pomoc lokalnym mieszkańcom.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 171/2011

ZARZĄDZENIE nr 171/2011 ZARZĄDZENIE nr 171/2011 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw dla samochodów pożarniczych i urządzeń specjalnych eksploatowanych przez jednostki ochotniczych

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.26.2018 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG 1. Ocena przebiegu alarmowania. Ilość punktów za zagadnienie 0-10 punktów. Dla zaalarmowanej jednostki OSP (jednego zastępu), należy przyjąć następujące kryteria

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC. z dnia 23 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC. z dnia 23 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC w sprawie zasad zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) 01.03.2014 KP PSP PUCK Inspekcja Gotowości Operacyjnej IGO ocena stopnia przygotowania podmiotu (jednostki OSP) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;

Bardziej szczegółowo

Nr konta bankowego - - - - - -

Nr konta bankowego - - - - - - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej HA/01/06 FORMULARZ Wniosek o dofinansowanie dla OSP SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OSP Wydanie: 1 Data wydania: Strona 1/3 SYSTEM OSP ID WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC. z dnia 17 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC. z dnia 17 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 17 października 2016 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień r.

Dane na dzień r. Dane na dzień 31.12.2016 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN

DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, funkcjonującymi

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY INSPEKCJI GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

NOWE ZASADY INSPEKCJI GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ NOWE ZASADY INSPEKCJI GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ Odprawa operacyjna z Komendantami Gminnymi ZOSP RP, Prezesami i Naczelnikami OSP z terenu powiatu gorlickiego Łosie 3 marca 2018r. Podstawą prawną określającą

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSZCZYNIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSZCZYNIE ZATWIERDZAM: Załącznik Nr 2 do Rozkazu Nr 5/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP powiatu pszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 95/18/2004

Uchwała nr 95/18/2004 Uchwała nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Ramowe wytyczne w sprawie sposoby przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wytyczne zostały zaimplementowane na podstawie Ramowych

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r.

R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r. R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r. Szanowni zaproszeni goście, drogie druhny i druhowie delegaci: Minęło

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

Norma pracy silnika na postoju 1. Gać Volvo BL , ,40 8,64. Norma 1 godz. pracy z pługiem. Norma na 33, ,90 11,00

Norma pracy silnika na postoju 1. Gać Volvo BL , ,40 8,64. Norma 1 godz. pracy z pługiem. Norma na 33, ,90 11,00 Zarządzenie Nr 277/17 Wójta Gminy Łomża z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia norm paliw płynnych w eksploatacji pojazdów i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania stopni funkcyjnych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach

Regulamin nadawania stopni funkcyjnych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach Dankowice, dnia 02.04.2017 rok Regulamin nadawania stopni funkcyjnych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach 1. Stopnie funkcyjne w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach przysługują Członkom Zwyczajnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 wzór REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP w... zatwierdzony uchwałą Nr... z dnia...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 2013 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 2013 roku. ZARZĄDZENIE Nr 6/203 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 203 roku. W sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP

Bardziej szczegółowo

Numer w KRS:

Numer w KRS: Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń Status Pożytku Publicznego: posiada Status Prawny Organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane Numer w KRS: 0000225233 Sfery działalności: Ratownictwo i ochrona

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE WYDANIA WYTYCZNYCH

PODSTAWY PRAWNE WYDANIA WYTYCZNYCH PODSTAWY PRAWNE WYDANIA WYTYCZNYCH 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska

Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska Tomasz Grynasz Zespół Funduszy Krajowych WFOŚiGW w Białymstoku ul. Św. Rocha 5 15-879 Białystok; tel.: (85)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW NA:

REGULAMIN KONKURSÓW NA: REGULAMIN KONKURSÓW NA: 1. Najlepszą Ochotniczą Straż Pożarną Województwa Małopolskiego 2019 2. Najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą Województwa Małopolskiego 2019 3. Najlepszego Strażaka Ochotnika

Bardziej szczegółowo

Miejsce odbywania studenckiej praktyki zawodowej: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Miejsce odbywania studenckiej praktyki zawodowej: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. RAMOWY PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej Miejsce odbywania studenckiej praktyki zawodowej: jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Spis treści : Załączniki : Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminie Ruciane - Nida. wyszkolenia w poszczególnych jednostkach. Ruciane Nida.

RAPORT. Spis treści : Załączniki : Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminie Ruciane - Nida. wyszkolenia w poszczególnych jednostkach. Ruciane Nida. RAPORT Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminie Ruciane - Nida Spis treści : 1. Dane ogóle na temat OSP w gminie Ruciane -Nida. 2. Przedstawienie wyposażenia oraz składu osobowego i wyszkolenia w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP I. Zachowanie uprawnień w zakresie przeszkolenia OSP sprzed 2006 roku 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej po ukończeniu odpowiednich szkoleń nabywa uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Portal Informacyjny Gminy Boćki

Portal Informacyjny Gminy Boćki Lista jednostek OSP Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Gminny, ul. Pl. Armii Krajowej 3 tel. 857 31 30 43 OSP Andryjanki Prezes Jarosław Wierciński Andryjanki KRS 66874 REGON 52016302 Rok

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Program Szkolenia Strażaków Ratowników OSP 2017 rok organizowanego w KP PSP w Polkowicach w dniach

Program Szkolenia Strażaków Ratowników OSP 2017 rok organizowanego w KP PSP w Polkowicach w dniach 05.03.2017 (Niedziela) 04.03.2017 (Sobota) 17.02.2017 (Piątek) Data Program Szkolenia Strażaków Ratowników OSP 2017 rok organizowanego w KP PSP w Polkowicach w dniach 17.02.2017-04.06.2017 Godziny od -

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Numer w KRS:

Numer w KRS: Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń Status Pożytku Publicznego: posiada Status Prawny Organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane Numer w KRS: 0000225233 Sfery działalności: Ratownictwo i ochrona

Bardziej szczegółowo

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych W przypadkach, w których znajduje ono zastosowanie, wymagana jest zgodność z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Odprawa operacyjna z Komendantami Gminnymi ZOSP RP, Prezesami i Naczelnikami OSP z terenu powiatu gorlickiego. Łosie 3 marca 2018r.

Odprawa operacyjna z Komendantami Gminnymi ZOSP RP, Prezesami i Naczelnikami OSP z terenu powiatu gorlickiego. Łosie 3 marca 2018r. Odprawa operacyjna z Komendantami Gminnymi ZOSP RP, Prezesami i Naczelnikami OSP z terenu powiatu gorlickiego Łosie 3 marca 2018r. Inspekcje Gotowości Operacyjnej w jednostkach OSP - cykl dwuletni Lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 313/2017 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 21 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 313/2017 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 21 marca 2017 roku Strona 1 z 7 Wójta Gminy Wińsko w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Temat: STRUKTURA I ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OSP ORAZ OL PRZWIDZIANE 2h kpt. Grzesiak Mateusz Struktura organizacyjna Związek Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA I ZRZESZONE W NIM OSP GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.3.1.2016 Mińsk Mazowiecki dnia 13 stycznia 2016 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Działalność statutowa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach w roku 2017

Działalność statutowa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach w roku 2017 Działalność statutowa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach w roku 2017 V Bal Strażaków Powiatu Gorlickiego 25 lutego 2017 roku Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE Z A T W I E R D Z AM Olsztyn, 30 grudnia 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/11 Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 30 grudnia 2011 r. KOMENDA WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2017 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2017 roku Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 27 marca 2018 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2017 roku Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2011 Burmistrza Nasielska z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2011 Burmistrza Nasielska z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 6/0 Burmistrza Nasielska z dnia grudnia 0 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

R O Z K A Z Nr 2/12 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku z dnia stycznia 2012 roku

R O Z K A Z Nr 2/12 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku z dnia stycznia 2012 roku POK.0233.2.PR.12 R O Z K A Z Nr 2/12 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku z dnia stycznia 2012 roku w sprawie: zasad prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP krajowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU Z A T W I E R D Z AM Elbląg, 11 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu z dnia 11 stycznia 2016 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO- TECHNICZNEJ OSP Kęty

UCHWAŁA Z DNIA REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO- TECHNICZNEJ OSP Kęty UCHWAŁA Z DNIA 1.07.2016 REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO- TECHNICZNEJ OSP Kęty Spis treści: I. CEL, ZASADY POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JOT... 3 II. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.... 3 1. Do

Bardziej szczegółowo

METODYKA OCENY GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

METODYKA OCENY GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH METODYKA OCENY GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 1. Ocena przebiegu alarmowania Liczba punktów za zagadnienie 0-10 punktów. Ocenie alarmowania podlega 1 zastęp, bez względu na kategorię

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straŝy poŝarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpoŝarowej

SZKOLENIE STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straŝy poŝarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpoŝarowej SZKOLENIE STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straŝy poŝarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpoŝarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP...

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP... Załącznik nr 2 do Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP woj. podkarpackiego włączonych do ksrg (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe jednostki OSP

Pozostałe jednostki OSP Pozostałe jednostki OSP Ochotnicza Straż Pożarna w Żegarach Jednostka OSP S-1 z gminy Sejny. Na swym wyposażeniu posiada samochód Ford z roku 1995 z motopompą M 8/8 (GLM 8). Ochotnicza Straż Pożarna w

Bardziej szczegółowo

OSP w Gminie Tuchomie

OSP w Gminie Tuchomie OSP w Gminie Tuchomie Skład Zarządu Gminnego ZOSP RP Tuchomie na kadencję 2011-2016 1. Prezes Jerzy Lewi Kiedrowski - OSP Ciemno 2. Wiceprezes Jerzy Wnuk Lipiński OSP Tuchomie 3. Wiceprezes Marian Trzeciński

Bardziej szczegółowo

Współpraca Gminy Lędziny z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lędzinach

Współpraca Gminy Lędziny z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lędzinach Współpraca Gminy Lędziny z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lędzinach Analiza budżetu Gminy Lędziny wskazuje na rosnące wsparcie dla OSP Od 2014 r. do 2017 r. wzrost ten jest około trzykrotny Rada Miasta wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Załącznik nr 2 Do Wytycznych Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych i Zakładowych StraŜy PoŜarnych Krajowego

Bardziej szczegółowo

Id: 64F753F B87-A57E-AC485589E103. Podpisany Strona 1

Id: 64F753F B87-A57E-AC485589E103. Podpisany Strona 1 ZARZĄDZENIE NR 169/2016 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na podstawie art.7 ust 1 pkt 14 i art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku XXXV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 28 marca 2017 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2015 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.835.000

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 31 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie norm zużycia

Bardziej szczegółowo

3. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach niniejszego Programu mogą być jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubuskiego.

3. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach niniejszego Programu mogą być jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubuskiego. Załącznik do uchwały nr 000/47/19 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze z dnia 19 lipca 2019 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji dla realizacji

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Opracował: kpt. Marek Szalbot Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych KP PSP w Cieszynie

Bardziej szczegółowo