plany Studiów dla studentów I Wydziału Lekarskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "plany Studiów dla studentów I Wydziału Lekarskiego"

Transkrypt

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny plany Studiów dla studentów I Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2010/2011

2 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zam. 348 / 2010 nakład 150 egz. tel. (22)

3 Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych i zaocznych) I Wydziału Lekarskiego: Kierunku lekarskiego, Kierunku zdrowie publiczne specjalność elektroradiologia, Kierunku zdrowie publiczne specjalność audiofonologia, na rok akademicki 2010/2011 Spis treści Kierunek Lekarski 1. I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) III rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) IV rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) V rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) VI rok studiów stacjonarnych (dziennych)...10 Specjalność Elektroradiologia 7. I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) I rok studiów niestacjonarnych I-go stopnia (d. zaocznych) II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) II rok studiów niestacjonarnych I-go stopnia (d. zaocznych) III rok studiów niestacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) III rok studiów niestacjonarnych I-go stopnia (d. zaocznych)...18 Specjalność Audiofonologia 13. I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) III rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych)...23

4 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów I Liczba grup dziekańskich: 16 ECTS Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. Anatomia 25 c egzamin 240,0 60,0 20,0 160,0 1 M12 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej c. kurs Chemia 5 1 zaliczenie 70,0 20,0 5,0 45,0 1 M8 Katedra i Zakład Chemii Medycznej c. kurs Histologia z cytofizjologią, embriologia 10 c zaliczenie 104,0 20,0 20,0 64,0 Język franc., niem., ros., ang., (1 język do wyboru) Język łaciński (nie dla wszystkich studentów) Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa 1 M15 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii (80%) 1 M17 Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek (20%) c. kurs c zaliczenie 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych 20 3 c zaliczenie 40,0 40,0 S1 Studium Języków Obcych zaliczenie 45,0 9,0 12,0 24,0 1 MC1 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii c. kurs 20 5 Technologie informacyjne cz zaliczenie 30,0 8,0 22,0 1 MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny c. kurs 10 Propedeutyka medycyny uzależnień 1 2 zaliczenie 25,0 25,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna 20 Przysposobienie biblioteczne 1 zaliczenie 2,0 2,0 BIBG Biblioteka Główna 20 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 zaliczenie 4,0 2,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny (50%) c. kurs 2,0 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska (50%) c. kurs Socjologia w medycynie 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs 20 Wychowanie fizyczne 1 1 zaliczenie 30,0 30,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 20 Język polski (tylko dla obcokrajowców) c zaliczenie 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych 20 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 880,0 136,0 97,0 647,0

5 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów: II Liczba grup dziekańskich: 16 Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. Biochemia 17 c egzamin 200,0 75,0 50,0 75,0 1WK Katedra i Zakład Biochemii c. kurs Biofizyka 4 1 zaliczenie 60,0 20,0 4,0 36,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Fizjologia 17 c egzamin 210,0 75,0 45,0 90,0 1 MA Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej c. kurs Histologia z cytogizjologią, embriologia 5 1 egzamin 51,0 10,0 10,0 31,0 1 M15 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii (80%) 1 M17 Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek (20%) c. kurs Biologia medyczna 3 2 zaliczenie 40,0 10,0 15,0 15,0 1 M14 Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii c. kurs Immunologia 5 2 egzamin 42,0 19,0 23,0 1 M19 Zakład Immunologii c. kurs 20 Język franc., niem., ros., ang., (1 język do wyboru) 4 c egzamin 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych 20 Wychowanie fizyczne 1 c zaliczenie 30,0 30,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 20 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 833,0 209,0 147,0 477,0 3

6 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów III Liczba grup dziekańskich: 13 Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) ECTS Patomorfologia 15 c egzamin 210,0 w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. 60,0 30,0 120,0 60,0 30,0 105,0 1 M11 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej c. kurs ,0 Zakład Patomorfologii Wieku rozwojowego 5 Patofizjologia 7 1 egzamin 90,0 30,0 25,0 35,0 2 M2 Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej c. kurs Mikrobiologia 8 c egzamin 115,0 20,0 5,0 90,0 1 M20 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej c. kurs Farmakologia i toksykologia 5 2 zaliczenie 45,0 15,0 30,0 1 M9 Choroby wewnętrzne 8 c zaliczenie 130,0 60,0 70,0 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej c. kurs 10 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii (13,3%) WS 1WM 1WU 1WN 1WO Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (20%) Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych (13,4%) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (20%) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii (20%) Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (13,3%) Biologia medyczna 2 1 egzamin 30,0 5,0 10,0 15,0 1 M14 Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii c. kurs Psychologia lekarska 2 2 zaliczenie 30,0 20,0 10,0 2 MB Zakład Psychologii Medycznej Etyka lekarska 2 1 zaliczenie 30,0 16,0 4,0 10,0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs Historia medycyny 2 2 zaliczenie 30,0 16,0 14,0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs

7 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów III Liczba grup dziekańskich: 13 Propedeutyka onkologii 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1WP Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Genetyka 2 c zaliczenie 30,0 9,0 21,0 1WY Zakład Genetyki Medycznej Pediatria 2 c zaliczenie 30,0 10,0 20,0 5,0 10,0 1W63 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka ,0 2,0 1WH Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii ,0 2,0 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii ,0 2,0 1WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (ćw. 33,33%) 4 1,0 4,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 33,33%) ,0 1W34 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (ćw. 33,33%) 20 4 Technologie informacyjne cz. 2 2 zaliczenie 15,0 15,0 1 MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 10 Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku c zaliczenie 30,0 30,0 5 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 970,0 162,0 202,0 606,0 20 5

8 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 ECTS Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Farmakologia i toksykologia 9 c egzamin 105,0 30,0 10,0 65,0 1 M9 Choroby wewnętrzne 12 c zaliczenie 210,0 Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. 70,0 140,0 25,0 35,0 1WS 10,0 1WS 25,0 35,0 1WO 10,0 1WO 10,0 25,0 1WP Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Oddział Intensywnej Terapii Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Oddział Intensywnej Terapii Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych c. kurs ,0 25,0 1WN Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 20 5 Dermatologia i wenerologia 25,0 43,0 1 M4 Katedra i Klinika Dermatologiczna egzamin 90,0 Zakład Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Dermatologia i wenerologia 10,0 12,0 2 M Płciową Psychiatria 7 c egzamin 120,0 20,0 30,0 70,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna c. kurs 20 5 Psychiatria dziecięca 1 2 zaliczenie 23,0 4,0 7,0 12,0 2 M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego c. kurs

9 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 Pediatria ul. Marszałkowska gr. 1-5, 12, 13 7 grup (53,8%) Pediatria ul. Działdowska gr. 6-11, 6 grup (46,2%) 6 c zaliczenie 115,0 30,0 30,0 55,0 Diagnostyka laboratoryjna 3 c egzamin 45,0 5,0 15,0 25,0 1WW 4,0 30,0 55,0 1WH Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii c. kurs ,0 2 M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego c. kurs 5,0 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii c. kurs 3,0 1WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii c. kurs 2,0 10,0 1W34 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (ćw. 42%) c. kurs ,0 8,0 55,0 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (ćw. 26%) c. kurs ,0 12,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 32%) c. kurs 20 4 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego c. kurs 20 5 Higiena 1 c zaliczenie 30,0 20,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Epidemiologia 1 c zaliczenie 20,0 12,0 8,0 2 M8 Zakład Epidemiologii Genetyka kliniczna 2 2 egzamin 30,0 6,0 10,0 14,0 1W44 Klinika Pediatrii c. kurs 20 5 Medycyna nuklearna 2 2 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej 20 5 Immunologia kliniczna 2 1 zaliczenie 30,0 14,0 16,0 10,0 15,0 1 MG Zakład Immunologii Klinicznej ,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii ,0 1,0 1W21 Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Medycyna rodzinna 3 c zaliczenie 75,0 15,0 10,0 50,0 1 MH Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej c. kurs 20 5 Otolaryngologia dziecięca 1 1 zaliczenie 20,0 8,0 12,0 1WT Klinika Otolaryngologii Dziecięcej 20 4 Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku 20 5 c zaliczenie 30,0 30,0 5 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 1113,0 110,0 286,0 717,0 0,0 7

10 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów V Liczba grup dziekańskich: 13 Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. Chirurgia 8 c zaliczenie 150,0 Choroby wewnętrzne 13 c egzamin 210,0 Radiologia 7 c egzamin 100,0 30,0 30,0 90,0 15,0 30,0 90,0 1W8 15,0 1W9 75,0 135,0 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej (sem. i ćw 53,8%) Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej (sem. i ćw. 46,2%) c. kurs 20 4 c. kurs ,0 35,0 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii ,0 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii Oddział Intensywnej Terapii 1,0 1WR1 Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii 20 25,0 35,0 1WU 10,0 1WU 25,0 35,0 1WM 25,0 75,0 10,0 1WM Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Oddział Intensywnej Terapii Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Oddział Intensywnej Terapii ,0 20,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej ,0 55,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej (sem. i ćw. 46,2%) ,0 55,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej (sem. i ćw. 53,8%) 20 5 Chirurgia dziecięca 2 c zaliczenie 50,0 17,0 33,0 1W7 Klinika Chirurgii Dziecięcej

11 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów V Liczba grup dziekańskich: 13 Pediatria ul. Marszałkowska gr. 1-5, 12, 13 7 grup (53,8%) Pediatria ul. Działdowska gr grup (46,2%) 6 c zaliczenie 120,0 Choroby zakaźne 7 c egzamin 110,0 50,0 70,0 50,0 30,0 70,0 1W34 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii (ćw. 53,8%) 20 4 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (19,4%) ,0 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (ćw. 12%) ,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 14,8%) ,0 20,0 85,0 1,0 1 M24 1,0 2 M5 1,0 20,0 85,0 1 M22 1,0 1 M21 1,0 2 M4 Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych (sem. 6,6%, ćw. 11%) Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (sem. 23,35%, ćw 24,4%) Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych (sem. 23,35%, ćw. 24,4%) Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych (sem. 23,35%, ćw. 20,1%) Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych (sem. 23,35%, ćw. 20,1%) c. kurs 20 4 c. kurs 20 4 c. kurs 20 4 c. kurs 20 4 c. kurs 20 4 Neurologia 7 c egzamin 120,0 20,0 50,0 50,0 1WC Katedra i Klinika Neurologii c. kurs 20 5 Ortopedia i traumatologia 4 c egzamin 60,0 20,0 40,0 1WE Ginekologia i położnictwo 2 2 zaliczenie 20,0 6,0 14,0 1W51 1W61 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Klinika Położnictwa i Ginekologii (sem. i ćw. 46,2%) 6 grup II Klinika Położnictwa i Ginekologii (sem. i ćw. 53,8%) 7 grup Ochrona własności intelektualnej 2 zaliczenie 2,0 2,0 1S18 Zakład Stomatologii Zachowawczej c. kurs Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku 20 4 c. kurs 4 c. kurs 4 c zaliczenie 30,0 30,0 5 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 1112,0 63,0 280,0 754,0 9

12 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów VI Liczba grup dziekańskich 13 ECTS Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) Chirurgia 7 c egzamin 150,0 w tym: Kod jednostki Urologia 2 1 egzamin 30,0 10,0 20,0 1 M7 Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. 30,0 30,0 90,0 15,0 29,0 45,0 1WA Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej (sem. 50%) c. kurs ,0 45,0 1WB Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (sem. 50%) c. kurs ,0 1WR1 Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii 20 Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Neurochirurgia 2 c zaliczenie 30,0 10,0 20,0 1 M5 Katedra i Klinika Neurochirurgii 20 4 Endokrynologia ginekologiczna 2 c zaliczenie 30,0 5,0 10,0 15,0 1W62 Klinika Endokrynologii Ginekologicznej c. kurs 20 5 Otolaryngologia 4 c egzamin 60,0 15,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii 20 4 Okulistyka 4 c egzamin 60,0 15,0 45,0 1WD Katedra i Klinika Okulistyki 20 5 Pediatria ul. Marszałkowska gr 1-5, 12, 13 7 grup (53, 8%) Pediatria ul. Działdowska gr grup (46, 2%) 5 1 egzamin 90, ,0 55,0 30,0 55,0 1WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii ,0 2 M6 Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej 20 20,0 55,0 1W34 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (ćw. 42%) ,0 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (26%) ,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 32%) 20 4 Anestezjologia i intensywna terapia 3 2 egzamin 60,0 8,0 15,0 37,0 1 MC Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii c. kurs 20 4 Prawo i medycyna sądowa 3 c egzamin 55,0 15,0 15,0 25,0 1 MB Katedra i Zakład Medycyny Sądowej c. kurs Onkologia 3 2 egzamin 49,0 19,0 4,0 26,0 1,0 5,0 X19 1,0 3,0 1WB 19,0 2,0 18,0 1WP Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych c. kurs

13 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów VI Liczba grup dziekańskich 13 Ginekologia i położnictwo 10 c egzamin 200,0 80,0 120,0 80,0 120,0 1W51 I Klinika Położnictwa i Ginekologii (6 gr.) ,0 120,0 1W61 II Klinika Położnictwa i Ginekologii (7 gr.) 20 4 Propedeutyka stomatologii 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1S17 Zakład Stomatologii Dziecięcej (23, 1%) 20 1S111 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (23, 1%) 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (30, 7%) 20 1S15 Zakład Ortodoncji (23, 1%) 20 Rehabilitacja 2 2 zaliczenie 30,0 10,0 20,0 1 M6 Klinika Rehabilitacji 20 5 Farmakologia kliniczna 2 1 zaliczenie 25,0 10,0 15,0 1 M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 20 c. kurs 20 Zdrowie publiczne 2 1 zaliczenie 30,0 20,0 10,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs ,0 15,0 5,0 11,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii 20 5 Transplantologia 1 zaliczenie 25,0 4,0 3,0 1W23 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej ,0 1,0 1 MG Zakład Immunologii Klinicznej 20 5 Medycyna ratunkowa 2 2 egzamin 35,0 12,0 3,0 20,0 1 MR Zakład Medycyny Ratunkowej c. kurs 20 6 Medycyna katastrof 1 2 zaliczenie 25,0 13,0 3,0 9,0 S2 Studium Medycyny Katastrof c. kurs Medycyna rodzinna 2 2 egzamin 30,0 6,0 24,0 1 MH Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 20 5 Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku 1 c zaliczenie 30,0 30,0 5 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 1059,0 132,0 311,0 616,0 11

14 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Anatomia 8 c egzamin 120, 0 60, 0 60, 0 1 M12 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej c. kurs Matematyka i statystyka 4 1 egzamin 50, 0 10, 0 40, 0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Fizyka 8 c egzamin 120, 0 60, 0 60, 0 X18 Zakład Fizyki Politechniki Warszawskiej c. kurs Etyka w medycynie 1 2 zaliczenie 30, 0 30, 0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs 5. Patomorfologia 2 1 zaliczenie 30, 0 30, 0 1 M11 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Fizjologia 3 1 zaliczenie 45, 0 45, 0 1 MA Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Patofizjologia 2 2 zaliczenie 30, 0 30, 0 2 M2 Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Aparatura medyczna 8 c zaliczenie 120, 0 60, 0 60, 0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna 2 2 zaliczenie 30, 0 30, 0 20, 0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej 20 10, 0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Rentgenodiagnostyka klasyczna 15 c zaliczenie 225, 0 60, 0 165, 0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Przysposobienie biblioteczne 1 zaliczenie 2, 0 2, 0 BIBG Biblioteka Główna Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 zaliczenie 4, 0 4, 0 2, 0 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska c. kurs 2, 0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs 13. Międzynarodowe problemy zdrowia 1 1 zaliczenie 15, 0 15, 0 NZB Zakład Zdrowia Publicznego c. kurs 14. Zdrowie środowiskowe 1 2 zaliczenie 15, 0 5, 0 10, 0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs Wychowanie fizyczne 2 c zaliczenie 60, 0 60, 0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Język obcy 3 c zaliczenie 60, 0 60, 0 S1 Studium Języków Obcych , 0 174, 0 265, 0 517, 0 12

15 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne (d. zaoczne) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Anatomia 10 1 egzamin 60,0 30,0 30,0 1 M12 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej c. kurs Matematyka i statystyka 7 1 zaliczenie 45,0 22,0 23,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Fizyka 10 1 egzamin 60,0 60,0 X18 Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej c. kurs 4. Etyka w medycynie 2 2 zaliczenie 20,0 20,0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs 5. Patomorfologia z elementami histologii 7 c zaliczenie 45,0 23,0 22,0 1 M11 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej c. kurs Fizjologia 5 1 zaliczenie 30,0 30,0 1 MA 7. Patofizjologia 5 2 zaliczenie 30,0 30,0 2 M2 Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 8. Aparatura medyczna 8 2 egzamin 45,0 30,0 15,0 X20 Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej c. kurs 10 Radiologia ogólna i kliniczna 4 2 zaliczenie 20,0 20,0 12,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej c. kurs 8,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 12. Przysposobienie biblioteczne 1 zaliczenie 2,0 2,0 BIBG Biblioteka Główna Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 zaliczenie 4,0 4,0 2,0 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska c. kurs 2,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs 16. Podstawy informatyki 2 2 zaliczenie 30,0 9,0 21,0 1 MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny c. kurs ,0 278,0 113,0 c. kurs c. kurs 13

16 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Propedeutyka chorób wewnetrznych 5 1 egzamin 70,0 40,0 30,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii 2. Podstawy psychologii 2 2 zaliczenie 30,0 30,0 2 MB Zakład Psychologii Medycznej Podstawy resuscytacji i elementy pierwszej pomocy 1 2 zaliczenie 20,0 20,0 1 MC2 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Podstawy zdrowia publicznego 2 2 zaliczenie 30,0 30,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej Aparatura medyczna 3 1 egzamin 30,0 30,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 6. Radioterapia 11 c egzamin 180,0 60,0 120,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Rentgenodiagnostyka 12 c egzamin 210,0 30,0 180,0 5,0 40,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej ,0 90,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej ,0 30,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej ,0 20,0 1S19 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Diagnostyka elektromedyczna 8 c egzamin 150,0 30,0 120,0 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii Podstawy informatyki 2 1 zaliczenie 30,0 4,0 26,0 1 MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 10. Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna 3 c egzamin 30,0 30,0 12,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej 20 12,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej 20 6,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej Metodologia badań naukowych 1 1 zaliczenie 6,0 6,0 NZD Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wychowanie fizyczne 2 c zaliczenie 60,0 60,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Ochrona własności intelektualnej 2 zaliczenie 2,0 2,0 1S18 Zakład Stomatologii Zachowawczej c. kurs 14. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 20 c. kurs 10 14

17 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) 15. Ochrona środowiska 1 2 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs Polityka społeczna i zdrowotna 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 NZB Zakład Zdrowia Publicznego c. kurs 17. Prawo pracy 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 NZB Zakład Zdrowia Publicznego c. kurs 18. Epidemiologia 1 1 zaliczenie 30,0 20,0 10,0 2M8 Zakład Epidemiologii c. kurs Język obcy 3 c zaliczenie 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych ,0 92,0 270,0 636,0 15

18 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne (d. zaoczne) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Propedeutyka chorób wewnetrznych 8 1 egzamin 40,0 40,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii 2. Ochrona własności intelektualnej 2 zaliczenie 2,0 2,0 1S18 Zakład Stomatologii Zachowawczej c. kurs 3. Podstawy resuscytacji i elementy pierwszej pomocy 3 2 zaliczenie 20,0 20,0 1 MC2 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii c. kurs Podstawy zdrowia publicznego 3 1 zaliczenie 20,0 20,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 5. Radioterapia 12 c egzamin 40,0 40,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 6. Rentgenodiagnostyka 13 2 egzamin 18,0 c. kurs 18,0 2,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 10,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 4,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej c. kurs 2,0 1S19 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 11. Diagnostyka elektromedyczna 9 2 egzamin 20,0 20,0 1S13 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii c. kurs 12. Współczesna aparatura medyczna 3 1 zaliczenie 20,0 20,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna 6 1 egzamin 18,0 c. kurs 18,0 2,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 12,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 4,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej c. kurs 17. Język obcy 3 c zaliczenie 40,0 40,0 S1 Studium Języków Obcych ,0 178,0 0,0 60,0 16

19 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 III Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: ECTS wyk. sem. ćwicz. prak. zaw. Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz Rezonans magnetyczny 8 1 egzamin ,0 75,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Ultrasonografia 5 1 zaliczenie 75 10,0 65,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Diagnostyka elektromedyczna układu nerwowego Radiobiologia i ochrona radiologiczna 7 1 egzamin 90 30,0 60,0 egzamin 26,0 52,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna egzamin 4,0 8,0 1WC Katedra i Klinika Neurologii zaliczenie 30 30,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Medycyna nuklearna 6 1 egzamin 75 30,0 45,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej Metodologia badań naukowych 2 1 zaliczenie 24 24,0 NZD Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 1 1 zaliczenie 15 15,0 NZB Zakład Zdrowia Publicznego c. kurs 8. Żywienie człowieka 1 1 zaliczenie 15 5,0 10,0 1 M31 I Katedra i Klinika Kardiologii c. kurs Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1 1 zaliczenie 15 15,0 NZB Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs 10. Seminarium licencjackie 10 2 egzamin ,0 Indywidualni opiekunowie prac Praktyki zawodowe 17 2 zaliczenie , Rentgenodiagnostyka ,0 75,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej 10 75,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej MR 25 25,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Radioterapia 50 50,0 X19 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 15. Medycyna nuklearna 25 25,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej Diagnostyka elektromedyczna 75 75,0 25,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna 10 50,0 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii Elektrokardiografia praktyczna 25 25,0 1S13 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ,0 35,0 324,0 #### 350,

20 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 III Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne (d. zaoczne) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Rezonans magnetyczny 10 1 egzamin 24,0 24,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 2. Ultrasonografia 8 1 zaliczenie 10,0 10,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 3. Diagnostyka elektromedyczna układu nerwowego 9 1 egzamin 20,0 20,0 4. Radiobiologia i ochrona radiologiczna 9 1 zaliczenie 30,0 30,0 NZME 17,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna c. kurs 3,0 1WC Katedra i Klinika Neurologii c. kurs Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka 5. Medycyna nuklearna 10 1 egzamin 24,0 24,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej c. kurs 6. Metodologia badań naukowych 2 1 zaliczenie 16,0 16,0 NZD Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia 7. Seminarium licencjackie 10 2 egzamin 10,0 10,0 Indywidualni opiekunowie prac Język obcy 2 1 egzamin 18,0 18,0 S1 Studium Języków Obcych 20 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 152,0 124,0 10,0 18,0 c. kurs c. kurs 18

21 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wy miar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. zaj. prak. zaw. wyk. sem. ćwicz Wychowanie fizyczne 2 c zaliczenie 30,0 30,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 2. Etyka 2 c zaliczenie 30,0 30,0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs 3. Prawo 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 4. Socjologia 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs Ochrona środowiska 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 20 c. kurs Ekonomia 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 7. Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 10. Polityka społeczna i zdrowotna 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 11. Podstawy zdrowia publicznego 3 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 13. Propedeutyka zdrowia i choroby 3 2 egzamin 30,0 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs c egzamin 14. Zdrowie środowiskowe 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M Nauka o człowieku 6 1 egzamin 60,0 30,0 30,0 1 M Patologia słuchu, głosu, mowy i równowagi Zaburzenia porozumiewania się językowego 150,0 90,0 60,0 45,0 30,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 10 45,0 30,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs 10 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej c. kurs 10 c. kurs egzamin 90,0 45,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 19

22 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) 18. Kwalifikowana pierwsza pomoc 5 2 zaliczenie 45,0 18,0 30,0 8,0 16,0 1MC2 7,0 14,0 1S13 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii c. kurs 10 c. kurs Elementy fizyki z elektroniką 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 5,0 10,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Elementy matematyki 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 zaliczenie 4,0 4,0 2,0 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska c. kurs 2,0 1M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 22. Przysposobienie biblioteczne 1 zaliczenie 2,0 2,0 BIBG Biblioteka Główna c. kurs 23. Język obcy 2 c zaliczenie 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych ,0 399, ,0 c. kurs 20

23 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk sem ćwicz wyk sem ćwicz Wychowanie fizyczne 1 c zaliczenie 30,0 30,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 2. Ochrona własności intelektualnej 2 zaliczenie 2,0 2,0 1S18 Zakład Stomatologii Zachowawczej c. kurs Informatyka i technologie Zakład Informatyki Medycznej zaliczenie 30,0 8,0 22,0 1 MF c. kurs 10 informacyjne i Telemedycyny Zakład Dydaktyki i Efektów 4. Metodologia badań naukowych 2 2 zaliczenie 45,0 30,0 15,0 NZD c. kurs 10 Kształcenia 5. Psychologia 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 6. Demografia 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs 7. Epidemiologia 3 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs Nadzór sanitarno-epidemiologiczny 1 2 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 9. Organizacja ratownictwa medycznego 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 S2 Studium Medycyny Katastrof c. kurs 10. Żywienie człowieka 1 2 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 20 c. kurs 10 c. kurs Elementy nauki o języku 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Fonetyka i fonologia języka polskiego 3 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Kultura żywego słowa 2 2 zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 14. Rozwój mowy dziecka 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 15. Metody wspomagające komunikację 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 16. Wprowadzenie do neuropsychologii 2 2 zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 17. Biologiczne podstawy zachowania 2 1 zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 18. Psychologia osób z wadą słuchu 3 1 egzamin 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 19. Wprowadzenie do akustyki 4 1 egzamin 60,0 30,0 20,0 10,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Wprowadzenie do psychoakustyki 2 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Biostatystyka 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs 22. Międzynarodowe problemy zdrowia 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs 23. Podstawy języka migowego 4 c zaliczenie 60,0 60,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii 10 21

24 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) 24. Wprowadzenie do logopedii 7 c egzamin 90,0 45,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Metody badania narządu słuchu i procesu komunikatywnego 9 c egzamin 120,0 60,0 60,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Język obcy 3 c egzamin 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych ,0 470,0 20,0 382,0 22

25 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 III Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia - 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. prak. zaw. wyk. sem. ćwicz. prak. zaw Logorytmika 2 1 zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii Pedagogika specjalna dzieci z wadą słuchu 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Budowa i obsługa aparatów słuchowych 4 1 zaliczenie 60,0 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Miernictwo i naprawa aparatów słuchowych 4 1 zaliczenie 60,0 15,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Aparaty słuchowe-dopasowanie 6 1 egzamin 75,0 30,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Nowoczesne systemy leczenia głuchoty i niedosłuchu 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 7. Otoplastyka 4 1 zaliczenie 60,0 15,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Trening słuchowy i wychowanie słuchowe 3 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Genetyka i poradnictwo genetyczne 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 10. Terapia habituacyjna osób z zaburzeniami słuchu i równowagi 3 1 zaliczenie 45,0 15,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Kinezyterapia 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 X1 Zakład Rehabilitacji SPCSK c. kurs Seminarium dyplomowe 17 2 zaliczenie 60,0 60,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii Praktyki zawodowe 11 2 zaliczenie 300,0 300,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii ,0 180, ,

26 24

27 Kody Jednostek Dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1M1 1M11 1M12 1M14 1M15 1M17 1M19 1M2 1M20 1M21 1M22 1M24 1M3 1M31 1M32 1M4 1M5 1M6 1M7 1M8 1M9 1MA 1MB 1MC 1MC1 1MC2 1MC3 1MF 1MG 1MH 1MR 1S1 1S11 1S111 1S112 1S113 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 1S17 Centrum Biostruktury Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Zakład Immunologii Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Instytut Medycyny Społecznej Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Zakład Opieki Zdrowotnej Katedra i Klinika Dermatologiczna Katedra i Klinika Neurochirurgii Katedra i Klinika Rehabilitacji Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Katedra i Zakład Chemii Medycznej Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Zakład Immunologii Klinicznej Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Zakład Medycyny Ratunkowej Instytut Stomatologii Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedra Protetyki Stomatologicznej Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Zakład Ortodoncji Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Zakład Stomatologii Dziecięcej 25

28 1S18 1S19 1S2 1W11 1W12 1W13 1W2 1W21 1W22 1W23 1W33 1W34 1W44 1W5 1W51 1W6 1W61 1W62 1W63 1W7 1W8 1W9 1WA 1WB 1WC 1WD 1WE 1WF 1WG 1WH 1WI 1WJ 1WK 1WM 1WN 1WO 1WP 1WR 1WR1 1WS 1WT 1WU 1WW 1WY Zakład Stomatologii Zachowawczej Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Klinika Otolaryngologii I Zakład Radiologii Klinicznej II Zakład Radiologii Klinicznej Zakład Medycyny Nuklearnej Instytut Transplantologii Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IT Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Klinika Pediatrii I Katedra Położnictwa i Ginekologii I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Katedra Położnictwa i Ginekologii II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Klinika Endokrynologii Ginekologicznej II Katedry Położnictwa i Ginekologii Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Klinika Chirurgii Dziecięcej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Katedra i Klinika Neurologii Katedra i Klinika Okulistyki Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Katedra i Klinika Otolaryngologiczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii Katedra i Klinika Psychiatryczna Katedra i Zakład Biochemii Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych I Katedra i Klinika Kardiologii Klinika Kardiochirurgii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Zakład Genetyki Medycznej 26

29 2F1 2F2 2F3 2F4 2M1 2M11 2M12 2M2 2M4 2M5 2M6 2M7 2M8 2MB 2MC 2MD 2W1 2W13 2W2 2W3 2W4 2W5 2W6 2W61 2W62 2W7 2WA 2WC 2WE 2WF 2WG 2WH 2WI 2WJ FW11 FW12 FW13 FW14 FW15 FW21 FW22 FW23 FW24 FW25 Zakład Rehabilitacji Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Klinicznej Oddziału Fizjoterapii Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Klinika Dermatologii i Wenerologii Zakład Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Zakład Epidemiologii Zakład Psychologii Medycznej Zakład Historii Medycyny i Filozofii Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Zakład Biochemii II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Zakład Zaburzeń Rytmu Katedry i Kliniki Kardiologii Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Klinika Neurochirurgii Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Klinika Psychiatryczna Klinika Neurologii Katedra i Klinika Okulistyki Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Zakład Diagnostyki Obrazowej Zakład Humanistycznych Podstaw Medycyny III Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Katedra i Zakład Bromatologii Katedra i Zakład Toksykologii Zakład Badania Środowiska Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Katedra i Zakład Chemii Leków Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Katedra i Zakład Chemii Organicznej Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii 27

30 FW26 FW27 FW28 FW29 FW3 FW4 FW5 NZA NZB NZC NZD NZE NZF NZG NZH NZI NZJ NZK NZL NZM NZME NZN NZO NZP NZR NZS NZT NZU NZW NZZ S1 S2 S3 NZX 1M9A Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych Zakład Analizy Leków Zakład Chemii Fizycznej Zakład Farmacji Stosowanej Zakład Farmakodynamiki Zakład Farmakoekonomiki Zakład Fizjologii Człowieka Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Zakład Zdrowia Publicznego Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Klinika Geriatrii Zakład Żywienia Człowieka Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Biologii Medycznej Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Klinika Neurologii Zakład Ratownictwa Medycznego Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Zakład Immunologii i Żywienia Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności Klinika Ginekologiczna Klinika Położnicza Studium Języków Obcych Studium Medycyny Katastrof Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zakład Profilaktyki Onkologicznej Zespół Dydaktyczny ds. Farmakologii 28

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta naukowo-dydaktyczna za rok 2012 RANKING* Lp Wydział / kod Nazwa jednostki SUMA PKT. liczba 1. 2WL 2M11 Klinika Dermatologii i Wenerologii 553 2 276,50 2. 1WL 1WY

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G 1. 1WL 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej 1 395,00 3,33 418,92

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G Jednostki o zatrudnieniu 3 i więcej etatów Suma Liczba Efektywność 1. 1WL 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej 941,00 4

Bardziej szczegółowo

LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1W I WYDZIAŁ LEKARSKI 1W11 1W12 1W13 1W2 I Zakład Radiologii Klinicznej II Zakład Radiologii Klinicznej Zakład Medycyny Nuklearnej Instytut

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2016/2017) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020. I ROK semestr jesienny

Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020. I ROK semestr jesienny Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020 I ROK Anatomia człowieka 1 4,5 zaliczenie 60 15 15 30 Histologia 4 zaliczenie 50 5 15 30 Cytofizjologia 4,5 egzamin 60 15 15 30 Etyka

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63 Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata - oraz kategoria przyznana na rok 2005 Lp. Jednostka 1. Katedra i Klinika Onkologii i adioterapii 1672,50 71,63 2. Zakład mmunopatologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS 2019/2020

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS 2019/2020 NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I 2019/2020 I Anatomia 20 60 0 80 110 30 5 Biofizyka 22 33 0 55 1 137,5 82,5 6,5 Biologia molekularna 25 15 25 65 1 158 93 7,5 Chemia medyczna 6 15 0 21 28,5 7,5 1,5 Etyka lekarska

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone na Radzie Wydziału Lekarskiego I w dniu 9 marca 2016 r.

Zatwierdzone na Radzie Wydziału Lekarskiego I w dniu 9 marca 2016 r. RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA I ROKU STUDIÓW 2016/2017 Standardy kształcenia na podstawie Roz. z 9.05.2012r. poz. 631 semestr Wykłady Sem. Ćwicz. ECTS Lp. Przedmiot Godziny Ćw. Lab. Kat. ćwicz. Zaliczenie 1

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS ENGLISH DIVISION 2019/2020

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS ENGLISH DIVISION 2019/2020 NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ENGLISH DIVISION 2019/2020 I Anatomia 20 60 0 80 110 30 5 Biofizyka 22 33 0 55 1 137,5 82,5 6,5 Biologia molekularna 25 15 25 65 1 158 93 7,5 Chemia medyczna 6 15 0 21 28,5

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1 SKN PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII 230 6 38,30 2 SKN PRZY KLINICE DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD PRACY ORAZ PRACA WŁASNA STUDENTA ENGLISH DIVISION 2018/2019

NAKŁAD PRACY ORAZ PRACA WŁASNA STUDENTA ENGLISH DIVISION 2018/2019 NAKŁAD PRACY ORAZ PRACA WŁASNA STUDENTA ENGLISH DIVISION 2018/2019 I anatomia 20 65 0 85 117,5 32,5 5,5 biofizyka 22 33 0 55 1 137,5 82,5 6,5 biologia molekularna 25 15 25 65 1 158 93 7,5 chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma

Plan studiów w latach 2012/ /2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma Plan studiów w latach 2012/2013-2017/2018 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2012/2013 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2017/2018 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1. SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii 107 5 21,40 2. SKN przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma Rok I semestr I i II w roku akademickim 2013/2014 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Samokształcenie PLAN STUDIÓW rok akadem. 2018/19 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety.

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. L.p. Nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 671 2 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie - od 0-go października 0 roku Rok I, semestr I (zimowy) zaliczenia A. y ogólne Technologie informacyjne wykład zalicze Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii jednostka nazwa nr jednostki I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii 206 Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i jednostka nazwa nr jednostki Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 4 Klinika

Bardziej szczegółowo

LISTA KODÓW (SYMBOLI) IDENTYFIKACYJNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

LISTA KODÓW (SYMBOLI) IDENTYFIKACYJNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 3 do Instrukcji Kancelaryjnej LISTA KODÓW (SYMBOLI) IDENTYFIKACYJNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH R REKTOR R1 R2 i R3 RC RA RD RO RP-CBO Sekretariat Rektora Sekretariaty Prorektorów Biuro ds.

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE. Formy studiów STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE. Formy studiów STACJONARNE i NIESTACJONARNE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKO- DENTYSTYCZNY Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin R o z d z i e l n i k. Szczecin, dn r.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin R o z d z i e l n i k. Szczecin, dn r. ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin Szczecin, dn.... 2018 r. Dział wysyłający:... W sprawie:... Numer i data pisma:... Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Katedra i Zakład Patomorfologii Katedra i

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnik A-G. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 2. Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej 4

Rozdzielnik A-G. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 2. Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej 4 Rozdzielnik A-G Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Zakład Biochemii Katedra i Zakład Fizjologii Zakład Chemii Medycznej Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia 2015-2021 Rok I W ĆW SM Suma W Semestr 1 Semestr 2 ĆW SM W ĆW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty Ogółem Średnia liczba Członków Wynik 1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej I Topograficznej 255 5 51,00 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

R o z d z i e l n i k

R o z d z i e l n i k Szczecin, dn....2018 r. Dział wysyłający:... W sprawie:... Numer i data pisma:... Biuro Rektora Dział Audytu i Kontroli Dział Kadr Rzecznik Prasowy / Dział Promocji i Informacji Pełnomocnik ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia 2015-2021 Rok I W ĆW SM Suma W Semestr 1 Semestr 2 ĆW SM W ĆW

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Nazwa Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia 2015-2021 Rok I W ĆW SM Suma W Semestr 1 Semestr 2 ĆW SM

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1 12.0-WP-LEK-A Anatomia 180 16 60 0 120 30 60 8 30 60 8 egzamin 2 12.8-WP-LEK-HzC Histologia z cytofizjologią 120 9 20 10 90 15 5 45 4 5 5 45 5 egzamin 3 13.4-WP-LEK-Bm Biologia molekularna 45 3 15 15

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia 2015-2021 Rok I W ĆW SM Suma W Semestr 1 Semestr 2 ĆW SM W ĆW

Bardziej szczegółowo

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Harmonogram studiów na KIERUNKU LEKARSKIM, profil ogólnoakademicki magisterskie stacjonarne i niestacjonarne) 1 Anatomia A A 60 90 50 200 21 30 45 25 ZO 11 30 45 25 E 10 2 Histologia, embriologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia 2016-2022 Rok I W ĆW SM Suma W Semestr 1 Semestr 2 ĆW SM W ĆW

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI studia stacjonarne

LEKARSKI studia stacjonarne LEKARSKI 2016-2017 studia stacjonarne I rok Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni Lp. Kod Przedmiot Ogółem ECTC 30 tygodni Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny

Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny Nazwa jednostki Nr jednostki Biblioteka 159 Centralne Laboratorium Naukowe 299 Centrum Edukacji Medycznej 318 Dział Wdrażania Usług

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1 12.0-WP-LEK-A Anatomia 180 16 30 0 150 15 75 8 15 75 8 egzamin 2 12.8-WP-LEK-HzC Histologia z cytofizjologią 120 9 20 10 90 15 5 45 4 5 5 45 5 egzamin 3 13.4-WP-LEK-Bm Biologia molekularna 45 3 15 15

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI studia stacjonarne

LEKARSKI studia stacjonarne LEKARSKI 2015-2016 studia stacjonarne I rok Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni Lp. Kod Przedmiot Ogółem ECTC 30 tygodni Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I rok Rok akademicki 2018/2019 I semestr 15 tygodni II semestr 15 tygodni Lp. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU 30 tygodni Forma zaliczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia 2016-2022 Rok I W ĆW SM Suma W Semestr 1 Semestr 2 ĆW SM W ĆW

Bardziej szczegółowo

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r. SP CSK SP Szpital Okulistyczny Marszałkowska Działdowska Żwirki i Wigury Szpital Dzieciątka Jezus Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej UCZKIN WUM Sp. z o. o. Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI I rok. Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni

LEKARSKI I rok. Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni LEKARSKI I rok Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni Lp. Kod Przedmiot Ogółem ECTC 30 tygodni Wykład Seminarium Laboratorium Wykład Seminarium Laboratorium ECTS Wykład Seminarium

Bardziej szczegółowo

Załącznik 26. Wykaz sal dydaktycznych UM

Załącznik 26. Wykaz sal dydaktycznych UM Załącznik 26. Wykaz sal dydaktycznych UM Lp. Nazwa budynku i adres Nazwa jednostki organizacyjnej rodzaj i numer pomieszczenia 1 Collegium Universum ul. Chodźki 1 AULA 2 Collegium Universum ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I rok Rok akademicki 2017/2018 I semestr 15 tygodni II semestr 15 tygodni Lp. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU 30 tygodni Forma zaliczenia 1 12.0-WL-LEK-A Anatomia 180 16 30 0 150 15 75 8 15 75 8 egzamin

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

BAZA PRZEDMIOTÓW DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Program studiów

BAZA PRZEDMIOTÓW DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Program studiów BAZA PRZEDMIOTÓW DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Program studiów 2015-2021 Kod przedmiotu NAZWA PRZEDMIOTU LICZBA GODZIN ECTS A. NAUKI MORFOLOGICZNE A Anatomia 220 24 HEC Histologia,

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

Struktura jednostek badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lodzi od dnia 1 października 2019 r.

Struktura jednostek badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lodzi od dnia 1 października 2019 r. Struktura jednostek badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lodzi od dnia 1 października 2019 r. I. Wydział Farmaceutyczny II. Wydziału Lekarski 1. Oddział Nauk Biomedycznych 2. Oddział Lekarski

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata SEMESTR I SEMESTR II. grupa

Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata SEMESTR I SEMESTR II. grupa Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2012-2018 grupa SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz.grupyforma zal. A Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej A Z. 1. Anatomia człowieka. 2. Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki B Z

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej A Z. 1. Anatomia człowieka. 2. Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki B Z PLAN STUDIÓW rok akadem. 2018/19 Kierunek: farmacja Rok: I Semestr: I II Lp. Przedmiot Jednostka organizująca Kateg. liczba godzin Razem I sem. II sem. Wykłady Ćwiczenia Seminaria Samokształc. I sem. II

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Harmonogram studiów na KIERUNKU LEKARSKIM, profil ogólnoakademicki magisterskie stacjonarne i niestacjonarne) 1 Anatomia A A 60 90 50 200 21 30 45 25 ZO 11 30 45 25 E 10 2 Histologia, embriologia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA rok akademicki 2016/2017 I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Rada Wydziału Lekarskiego II w dniu 18 maja 2016 r.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA rok akademicki 2016/2017 I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Rada Wydziału Lekarskiego II w dniu 18 maja 2016 r. Lp. Przedmiot I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY liczba ogółe m wykłady seminaria ćwiczenia kategori a Do I roku studiów wymagana jest liczba 60 pkt ECTS, w tym 50 pkt z przedmiotów obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo